Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22"

Transkript

1 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side Vi besøker By-Taxi side

2 2 < TAXI TAXI > 3 Gjerne mindre politikk Noen synes kanskje det er mye politikk i TAXI for tiden. Vi vil gjerne ha mindre av det. og partiene høsten på seg. Ikke minst håper vi fagkonferansen kan gi oss noen svar og en reell dialog. innhold Helse-Norge kan drepe drosjetilbud Hva er politikerutsagn verdt? Maxitaxi på første klasse. Drosjefolk er mest opptatt av å gjøre jobben sin. Bringe folk fra a til å, utøve sitt serviceyrke og være i nærkontakt med samfunnet og den enkelte passasjer. Gjerne diskutere politikk, men ikke nødvendigvis drosjepolitikk. Vi håper derfor å kunne konsentrere oss mer om de hverdagslige sakene etter hvert. Men akkurat nå må drosjepolitikken ha fokus. Vi trenger en reform av lovgivningen og vi trenger svar fra samferdselspolitikere på hva de vil med næringens framtid. Mye er i spill for tiden. Mange politikere vet åpenbart ikke hva de skal mene, mange kan for lite og ytterst få er synlig engasjerte. Ved begynnelsen av dette året satte vi oss fore å formidle klare ønsker for politiske programmer og endringer i lovgivningen. Det har vi gjort. Foreløpig er svarene få og dialogen knapt eksisterende. Men vi er tålmodige og skal gi både departementet Vi bør få en tverrpolitisk samling om langsiktige rammebetingelser som opprettholder drosjetilbudet overalt og til alle tider. Drosjer en del av samfunnets infrastruktur og politikken må være deretter. Ellers kan vi røpe at forbundet i oktober vil presentere et nytt og omfattende forsikringskonsept for våre medlemmer. Vi kommer tilbake til det i neste TAXI. I mellomtiden ønsker vi alle en god høst, og velkommen til en viktig fagkonferanse. Lars Hjelmeng Direktør Akershus tar miljøansvar ByTaxi med sikker kreditthåndtering Bodø prøver eltaxi...13 NT og FT møter vegdirektøren...14 Program for fagkonferansen... midten Skattesmell for eiere...19 Storbilsjåfører må forte seg...28 Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...22 Forbundsnytt... 20, Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Hvorfor skal det å kjøre flere passasjerer være et kompromiss på sikkerhet, komfort og driftssikkerhet? Nye Vito har kvalitet som det er lett å bli bortskjemt av. I god Mercedes-Benz tradisjon er det lagt stor vekt på gjennomtenkte detaljer i den Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 113/116 CDI: 0,69-0,74 l/mil. CO2 utslipp g/km. Importør: Bertel O. Steen AS rikholdige listen av standard- og ekstrautstyr. Uansett ønske lager vi bilen akkurat slik du vil ha den, vi kaller det lukseriøs skreddersøm. Sett ditt personlige preg på bilen og nyt hverdagen i din nye Vito. Kvalitet og pålitelighet i hver detalj Nytt komfortunderstell Kjøreglede på toppnivå Lavere støynivå Nye motorer, lavere forbruk Mulighet for 4Matic, firehjulstrekk med automatgir Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 80. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. Neste utgave har deadline 11. oktober, og går i posten den 25. oktober. Tips og innspill sendes

3 4 < TAXI / Hvem styrer i samferdsel? TAXI / Hvem styrer i samferdsel? > 5 Helse-Norge kan drepe drosjetilbudet - Politikerne snakker om det, men hva er praksisen når det kommer til stykket? Når ikke en stor aktør som helseforetaket påtar seg såkalt samfunnsansvar, skal politikerne påta seg det? Skal drosjenæringa? Den dagen lokal taxi er borte blir det ramaskrik! Utsagnene kommer fra styreleder Bjørn Dahl i Finnmark Taxi AS. Han er en av flere som har sendt en situasjonsrapport til forbundsleder Knut Thomassen i forkant av nye politiske møter om framtiden for drosjetilbudet i distriktene. NT vil kreve at politikerne tar ansvaret tilbake fra helsebyråkratene. Dahl skriver at det i dag er helsemyndighetene som faktisk driver samferdselspolitikk. - Resultatet er at drosjenæringa vil forsvinne både i by og land over store deler av Norge, hvis ikke noe gjøres. Hva vil politikerne? Det de vil, får de til, mener Dahl. - De ønsker at drosja skal være klar når mor skal til butikken eller far hentes fra sykehjemmet i rullestol men å sikre tilbudet gjennom langsiktige, faste avtaler er vanskelig, sier han. - Vi trenger taxi i distriktene, også som en del av beredskapen, men uten at det tas Hvem tar samfunnsansvaret før drosjene er borte, spør Bjørn Dahl i Finnmark Taxi. et politisk ansvar, overlever vi ikke. Uforutsigbart Finnmark er pr. dato inne i opsjonsåret, nytt anbud ventes i Det er ingen signaler om et bredere perspektiv for å sikre transporttilbudet for alle brukere. Tvert imot, mener Dahl: - Det kreves x antall kjøretøy alle steder, også større biler inntil 16 passasjerer. Disse bilene har de tydeligvis ingen plikt til å benytte, så mange sliter økonomisk etter store investeringer. Dette fordi begrepet anbud faktisk ikke er reelt, men man inngår en rammeavtale. Dermed blir «anbud» innen pasienttransport uforutsigbart (påkrevd materiell benyttes ikke) - anslått omsetning pr. område gir ikke plikt til kjøp, men plikt til levering! Og det krever store investeringer i kjøretøy og teknisk utstyr for en altfor kort periode (3 år + 1 år opsjon). Ikke attraktivt Som følge av dette er situasjonen i Finnmark at ledige løyver mangler søkere også på større steder og i byene. Flere løyver de siste årene er tildelt etter flere runder med utlysning, og man har endt opp med å tildele løyve til personer som ikke fyller kvalifikasjonskravene. De er gitt under forutsetning av at løyvekurs er gjennomført innen en viss frist (alt fra 6 til 18 måneder). Om dette følges opp fra myndighetene vet vi ikke, men vi er kjent med at flere har søkt forlenget frist og fått det. Dette gir ringvirkninger på mange måter, også negative signaler om at drosjeyrket ikke er attraktivt. Det er også generell mangel på sjåfører, slik at spesielt mange bopelsløyver sliter med å bemanne bilene døgnet rundt (som også HF krever). Ferieavvikling eller sykdom fører til at flere biler i det siste har måttet parkere, og dermed får man krav om at det til enhver tid skal være tilgjengelig materiell på stedet (ikke mulig å ta forbehold i anbudet) fulgt av «trusler» om erstatningskrav når det må sendes bil fra annet stasjoneringssted, sier Dahl. Dahl mener at den enkelte kommune kan bidra til at samfunnsansvaret ivaretas. Men mange etater kjøper/ leaser kjøretøy for sine ansatte (f.eks. hjemmetjenesten) eller driver såkalt «egentransport» som ikke krever løyve. Samme gjelder alle offentlige kjøpere, der summen ikke overstiger krav til anbud. Tap i Midt-Norge En annen som har sendt en rapport er Asbjørn Grøtan, nå saksbehandler i Taxi Midt-Norge. - Etter gjennomføring av anbud på pasienttransporten i Nord-Trøndelag er løyvetallet for drosjer redusert med 38, fra 250 til 218. I kommunen med mest avgang er ni løyver tapt i perioden januar 2009 til juli 2012 på grunn av tapte anbud og svakere kjøregrunnlag. Ledige løyver som blir lyst ut er vanskelig å få besatt på grunn av uforutsigbarheten med hensyn til inntjening. - Taxi Midt-Norge AS mistet pasienttransporten til turbiler i seks kommuner ved forrige anbudsrunde, og i den runden vi er inne i nå ser det ut til at transporten fra sju kommuner går til turbiler. Løyvehavere som mister pasienttransporten er nå i ferd med å levere inn sine løyver, med det resultat at flere distriktskommuner står igjen med et veldig dårlig drosjetilbud, enkelte kommuner står nå i fare for å miste tilbudet helt, sier Grøtan. - De fastsatte prisparametere i anbudsdokumentene fra Helse Midt-Norge er også så lave at flere løyvehavere «teller på knappene» om det er økonomisk forsvarlig å delta i disse anbudene og vurderer også på dette grunnlag å avslutte drosjevirksomheten. Kjøreplikten døgnet rundt er også etter hvert blitt et problem i tider med dårligere inntjening. Samordning? - Vi er nok i Nord-Trøndelag på linje med landet for øvrig, drosjetilbudet i distriktene er i ferd med å bli borte etter at anbud på pasientreiser ble gjennomført, og denne tendensen ser nå ut for å forsterke seg. Fylkesråden for samferdsel i Nord-Trøndelag har uttalt ønske om at fylkeskommunen bør overføres ansvaret også for pasientreisene for å kunne ivareta de totale samfunnsinteresser, men det er nok noe langt mellom ønsker og realiteter, sier Asbjørn Grøtan. Taxi Midt- Norge AS skal ha møte med fylkets samferdselskomité for å diskutere situasjonen. (Se også egen sak om spørsmål til samferdselsråden i fylket). - Utsiktene er ikke så dramatiske ved sentraler i mere sentrale strøk, men her er også bemanningen av ledige løyver etter hvert en stor utfordring. Rammevilkårene er jevnt over for dårlige til å friste folk inn i næringen, sier Grøtan. Troms avhengig av pasientkjøring - Pasienttransport er totalt grunnlaget for å ha et drosjetilbud i 23 av fylkets 25 kommuner. Det er kun mulig å drive drosjevirksomhet i Tromsø og Harstad uten at man har pasienttransport, sier Ole M Johansen, direktør i Troms Taxi og også samferdselspolitiker for Frp i fylkeskommunen. Pasienttransporten utgjør mellom 60 og 100 prosent av inntektene til drosjene i alle disse 23 kommunene. Også på et sted med bystatus, som Finnsnes, utgjør pasientkjøring mer enn halvparten av kjøregrunnlaget. I Troms utgjør pasienttransporten ca. 70 millioner kroner hvorav 10 i de to byene og 60 millioner i de 23 distriktskommunene. Det har vært en økning på ca 20 prosent de siste 10 årene. I samme periode har det vært en nedgang i antall distriktsdrosjer på ca 10 prosent. Det er i dag ca. 155 hoveddrosjeløyver i byene Harstad og Tromsø, og 90 drosjeløyver i distriktet. Kjøregrunnlaget varierer mye etter alderssammensetning og annet, og det er mange steder vanskelig å få søkere til løyver. Uten pasienttransporten vil utviklingen bli dramatisk. AH Det kan bli lenge å vente på drosjer hvis det er helseforetakene som skal bestyre samfunnskontrakten. Oppdal kommune håper å få tilbake subsidiert skyssordning for ungdom. Drosjenæringa i Oppdal sa i sommer opp ordningen Hjem for en 50-lapp på grunn av manglende kapasitet og lite lønnsomhet. Skyss-ordningen gjør det mulig for ungdom å komme seg hjem på kveldstid for 50 kroner. Resten av kostnaden betales av kommune og fylkeskommune.

4 6 < TAXI / Hvem styrer i samferdsel? TAXI / Hvem styrer i samferdsel? > 7 Hva er politiske utsagn verdt? - Problematikken har vært kjent i mange år og vi har mange gode ord fra politikere. Men de er lite verdt når helseregionene får ture fram som de vil, sier NTleder Knut Thomassen. Partiene må nå svare på de utfordringene vi har presentert, hvis de mener alvor med sine uttalelser, sier Knut Thomassen. Han mener det er avgjørende at alle partiene toner flagg i løpet av de kommende månedene. Vi har bedt dem vurdere den danske loven som knyttet drosjeløyver og offentlig kjøring sammen. De må vedta en slik lov eller komme opp med andre forslag. Vi trenger ikke flere honnørord, men handling, sier Thomassen. Mens flere av partiene er tause som graven om drosjer i sine programmer, har to av regjeringspartiene formuleringer som tyder på at de har hatt denne utfordringen i tankene da de ble vedtatt for tre-fire år siden. Tydeligst er Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiet vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene i sammenheng for å sikre et godt tilbud. Senterpartiet er også inne på noe, og vil: prioritere kollektivtilbodet, buss og bane, i tettbygde strøk og samordne og styrkje kollektivtilbodet i distrikta gjennom betre samordning og styrking av buss-, båt- og drosjetenestene. Også Fremskrittspartiet, som ellers vil oppheve alle løyveordninger i transportsektoren, kan tolkes velvillig med dette: For å imøtekomme nye krav til kollektivtransport ønskes en fleksibel og brukervennlig modell hvor både båt, fly, tog/sporveier, buss og drosje brukes ut fra et samlet behov i befolkningen. Ingen andre partier sier noe av betydning om drosjenæringen i programmene. Enkeltpolitikere har uttalt seg ganske klart i andre sammenhenger, når de er spurt om problemene direkte: Bård Hoksrud (Frp) sa til Nationen 1. desember 2010: Drosjene er en svært viktig del av kollektivtilbudet i distriktene og må reddes. Fremskrittspartiet vil blant annet ha en ny gjennomgang av helseforetakenes anbudskriterier, slik at flere distriktsdrosjer kan få avtaler om sykehuskjøring. Myndighetene må spille mye mer på lag med drosjenæringa i framtida. Borghild Tenden (V): Ingen har nok sett konsekvensene for de distriktsdrosjene som har tapt i anbudsrundene. Dette er en samfunnsøkonomisk situasjon vi må se nærmere på. For jeg vet hvor viktig dette transporttilbudet er ute i distriktene, ikke minst for eldre, uføre eller syke mennesker. (Taxi nr 2/2010) Bendik Harald Arnesen (A): Nå må alle gode krefter slå seg sammen og gi distriktsdrosjene mulighet for å overleve. Dette er et viktig transporttilbud som vi må og skal ha. (Taxi nr 2/2010) Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) (Nationen 23/ ): Eit godt drosjetilbod i distrikta er viktig både for Samferdsledepartementet og Helsedepartementet. Eg har teke kontakt med helseministeren, fordi me må i samarbeid sjå på korleis vi både kan få til ein meir fleksibel pasienttransport og samstundes styrke grunnlaget for distriktsdrosjane. Ingenting tyder på at en slik kontakt ble tatt, i alle fall har det ikke ført til noe. I interpellasjonsdebatten om drosjer i Stortinget den 3. februar, 2011, greide noen å frigjøre seg fra skattejukset i Oslo og løfte blikket til resten av landet: Janne Sjelmo Nordås, Sp, Nordland: Når man vanskelig klarer å redegjøre for at man tjener penger på den anbudspraksisen man har i dag i helseforetakene, er det en kjempeutfordring for oss som samfunn å se på at denne praksisen har ført til at man har mistet taxier rundt om i hele landet, også i bynære områder. Anne Marit Bjørnflaten (A, Troms): I mange distrikter har anbud fra helseforetakene ført til et svekket drosjetilbud. Hvis drosjene ikke lenger har ansvaret for pasienttransporten, er det vanskelig for mange løyveinnehavere å få det til å gå rundt. Da forsvinner også ofte grunnlaget for de lokale drosjene. Dette er ikke minst alvorlig for eldre og syke som er avhengig av drosje for bruk i TT-transporten. Hans Olav Syversen (KrF, Oslo): Helseforetakene..kan vel tenkes å ta et litt større samfunnsansvar enn det man har sett hittil, også på dette området. Utfallet er i hvert fall at mange steder må man nå reise fire og fem mil for i det hele tatt å få en drosje. Når pasienttransporten falt bort, var det ikke noen vits i å drive videre heller. Og så har man effektivt sørget for at et servicetilbud til befolkningen faller bort. Så hva er utsagnene verdt? Helseregionene styrer videre og overkjører på både yrkestransportlov og samferdselsmyndigheter. Det store opposisjonspartiet på meningsmålingene, Høyre, har så langt ikke ment noe som helst. - I løpet av høsten må vi kreve klare svar og handling, både fra de som har makt og de som forventer å få det, sier Knut Thomassen. Han opplever en positiv holdning hos en del av regjeringspartienes stortingsrepresentanter, som har lovet å få til et møte om saken, og er forsiktig optimist. AH Bekymring i Nord- Trøndelag Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Tor Erik Jensen, sier at han deler bekymringen for det lokale drosjetilbudet i de kommunene hvor drosjenæringen har tapt pasienttransporten til turvognselskapene. Selv om fylkeskommunen ikke har noen myndighet til å gripe inn overfor helseforetak når det gjelder anbud, utelukker han likevel ikke et eventuelt fremtidig samarbeid med helseforetaket når det gjelder transporttjenester. Dette framgår av et svar på skriftlig spørsmål fra fylkestingsmedlem André Skjelstad, Venstre. Han uttrykte bekymring for bygdesamfunnene som har mistet store deler av sin omsetning etter at de har mistet pasienttransporten til Lenes bussreiser. Det har skjedd i kommunene Frosta, Inderøy, Leksvik, Levanger, Steinkjer, Verdal og Verran. - Konsekvensen kan fort bli at mange drosjeeiere må avvikle virksomheten og at det vil bli vanskelig å besette disse drosjeløyvene på nytt. Hvis drosjenæringen lokalt bryter sammen er det et stort tap for hele lokalsamfunnet, skriver Skjelstad. Han spurte fylkesråden om hva han vil gjøre for å utvikle en ordning som sikrer drosjenæringen i fylket en andel i pasienttransporten. Fylkesråd Jensen skriver i sitt svar at han mener det er behov for en bedre samordning av regionale kollektivtjenester på tvers av forvaltningsnivå fordi dette er offentlig betalt transporttjenester. - Jeg viser her til fylkestingets behandling av Regional transportplan Innspill til Nasjonal transportplan i april i år som uttalte at fylkeskommunene må få et helhetlig ansvar for kjøp av transporttjenester som også omfatter syketransporter. Jeg vil fortsatt følge situasjonen i drosjenæringen framover, avsluttet Jensen. Spent på fortsettelsen i Møre og Romsdal Per-Morten Bjørlykke er glad for seieren i KOFA, men spent på nytt anbud fra Helse Midt-Norge. Det var glede i drosjenæringen i Møre og Romsdal da seieren i KOFA ble annonsert. Nå er næringen spent på neste anbudsrunde. - Vi har fått en pustepause, men jeg er urolig for hva som kommer. Det er utrolig at det skal være nødvendig med så mange endringer i et system som har fungert nesten uten problemer de siste to årene, sier leder for NT i fylket, Per-Morten Bjørlykke. Han viser til at Helse Midt-Norge legger fram ulike og stadig nye kriterier i sine anbud i fylkene. Og han frykter at sanksjonstruslene vil være så sterke at bopelsløyvehaverne ikke kan ta sjansen på å inngå avtaler. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ga Nordvest Taxi fullt medhold i sin klage på anbudsrunden i vår. Nemnda fant at Helse Midt-Norge har brutt gjeldende forskrift ved å gjennomføre en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, ettersom det var foretatt en vesentlig endring av kravspesifikasjonen målt mot det konkurransegrunnlaget som opprinnelig var lagt ut og som ingen svarte på. Dermed blir det i praksis nytt anbud. For tiden kjører drosjene på en forlengelse av nåværende kontrakt med fire måneders oppsigelsestid. Per-Morten Bjørlykke sier til TAXI at han håper helseforetaket har tatt signalene fra Møre og Romsdal fylkesting, selv om de formelt sett står fritt til å la være. Helseministeren har svart M og R Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ser ingen grunn til uro over drosjetilbudet i distriktene. Hun har svart Møre og Romsdal fylkeskommune etter vedtaket i fylkestinget, og henviser til TØI-rapporten om helseforetakenes overtakelse av pasienttransporten i Rapporten frå dette arbeidet viste at ein generelt sett, ikkje har funne ein negativ verknad på drosjetilbodet i distrikta som følgje av denne endringa. Hun henviser også til regelverket for offentlige anskaffelser og at helseforetakene er selvstendige rettsobjekt med eget ansvar for sine vedtak. Statsråden skriver videre at departementet er opptatt av forholdet mellom pasienttransport og lokal drosjenæring, og utarbeidet en rapport i 2007 om dette, sammen med Samferdselsdepartementet. Denne er lagt til grunn for eierstyringen i helseforetakene fra Knut Thomassen sier helseministeren overser essensen i saken: - Det er rett at TØI-rapporten sa det ikke var store konsekvenser da de skrev sin rapport i 2010, men det var fordi det til da var lite konkurranse om avtalene. De skrev klart i sin konklusjon at det er gode grunner til å anta at dette vil endre seg i framover. Det er jo dette som nå skjer, som fylkestinget beskrev godt, og som helseministeren ikke forholder seg til, sier Thomassen.

5 8 < TAXI / Miljø TAXI / Miljø > 9 Akershus tar lederansvar for hydrogen I løpet av året skal en strategi for hydrogen som drivstoff i Osloregionen vedtas. Når bilene kommer i 2015 skal infrastrukturen være på plass. Fra 2020 og utover forventes markedet å klare seg selv. Direktør Ulf Havseld i Hyop AS leder an i den kommersielle utviklingen av infrastruktur for hydrogen. Dette kom fram under en workshop 29. august, der ekspertisen på hydrogen var samlet. Importører av Mercedes og Toyota var der også. Det samme var taxinæringen ved Norges Taxiforbund og selskapene Norgestaxi og 0-taxi. Transportrådgiver Eivind Steen i Zero ledet første del av konferansen, og roste Akershus fylkeskommune for å ta en offensiv lederrolle. Det er et viktig tidspunkt nå. Bilindustrien kommer med biler, men bare der infrastrukturen er på plass. I startfasen må myndighetene være med, inntil markedet kan bli bærekraftig alene. Tre faser I fasen fra nå til 2015 skal man sikre de hydrogenstasjonene som finnes og etablere noen få til. Dessuten må bilene introduseres og testes. I fase 2, fra 2015 til 2020, må det bygges ut slik at stadig flere innbyggere i Oslo og Akershus kan satse på hydrogenbiler. Her må det fortsatt insentiver til, og Steen og andre la vekt på at drosjenæringen kan bli en viktig aktør i denne fasen. I tredje fase, fra 2020 til 2025, er tanken å få større produksjonsanlegg på plass, insentivene trappes gradvis ned og det individuelle markedet vil kunne ta av, fordi folk flest vil finne det lønnsomt. Akershus fylkeskommune har satt seg som mål å være i front for utvikling av nullutslippsløsninger i transport. Senere kan resten av landet følge etter. Infrastrukturen må derfor på plass i Oslo-regionen, og i aksene ut av byen, slik at ikke rekkevidden blir et problem for eiere av hydrogendrevne biler. Mange aktører Et sentralt spørsmål er hvor mye penger det offentlige må inn med for å sikre en god oppstart. Transnova vil bli en nøkkelfaktor og det var snakk om en tidobling av budsjettrammene som de har i dag. Da vil de komme på samme nivå som Enova, som støtter fornybar energi i andre områder enn transport. Det er billig å produsere hydrogen. Bøygen er kapitalkostnadene. Ulike former for insentiver til så vel produsenter som leverandører og bilkjøpere ble diskutert. Bransjen vil gjerne ha innspill fra drosjenæringen om hva som trengs for at de skal komme tidlig i gang. Rolf Hagmann, forsker i TØI, mente direkte økonomisk støtte er den riktige veien å gå, den er minst byråkratisk. Kvotekjøp, som også ble foreslått, er bra i økonomiske modeller, men ikke i praksis. Konkurransevridning? Robert Hertz fra 0-taxi snakket varmt for at myndigheter skal prioritere nullutslippsbiler i anbud og på holdeplasser, og fikk støtte fra Norgestaxi og Akershus fylkeskommune, som også vil at Avinor skal innføre prioritering av elbiler på Gardermoen. Leder i hydrogen-rådet, Steffen Møller-Holst (t.v), vil ha drosjenæringen tidlig med. Her i samtale med Henning Larsen hos Bertel O. Steen. Norges Taxiforbund advarte derimot mot slike konkurransevridende tiltak, og ønsker en bredere strategi i samarbeid mellom myndigheter, leverandører og drosjeselskapene. NT mener det er ulovlig å diskriminere mellom løyvehavere som kjøper en lovlig bil som er innenfor europeiske utslippsstandarder. Prisen viktigst Direktør Ulf Havseld i Hyop AS tok for seg hvordan utviklingen av nye produkter går fra å interessere et fåtall innovatører, via tidlige brukere, en tidlig majoritet og til etternølerne. Han påpekte at kostnaden til forbrukeren er det viktigste. Bare idealistene aksepterer at løsningen er dyrere og dårligere i form av barnesykdommer. I starten kreves kraftige insentiver som utligner høyere priser og teknologisk usikkerhet. Bjørn Rebne har tiltrådt som ny direktør i Oslo Taxi AS. Han kommer fra stillingen som økonomidirektør. Svein Erik Marø Ovesen fortsetter som konserndirektør ut året, og trapper ned mot pensjonsalder neste år. Noe av hovedoppgaven framover blir derfor å tallfeste behovet for støtte og finne de riktige insentivene. Transnova vil få en nøkkelrolle, men vet ikke hvor mye penger de får før statsbudsjettet avsløres år for år. Havseld var opptatt av å lære av elbilinnfasingen når det gjelder hydrogen: - Vi må ha tålmodighet, vite at det ikke går så fort. Vi må gjennom alle fasene. Han viste til at de første elbilene forløperen til Think ble introdusert i forkant av Lillehammer-OL i For å få fart i sakene er det viktig å velge bilflåter som egner seg for en tidlig innfasing. Varetransport, store firmaer og store etater ble nevnt. Men lederen for hydrogen-rådet, Steffen Møller-Holst fra Sintef pekte på drosjene som den beste veien å gå for å få opp volumet i hele samfunnet: - Det vil være ekstremt interessant å komme inn i taxinæringen. Drosjesjåførene vil være de beste ambassadørene når de selv opplever at bilen tilfredsstiller deres krav. Å satse på en og en bil til private vil ta lang tid, og hele markedet kan trøtne, fryktet han, og håper taxi-norge kan bidra til å sette fart i sakene. AH Færre drosjeran Overvåkingskameraer og færre kontanter i bilene har ført til at antall drosjeran i Sverige er redusert fra 140 i toppåret 2000 til 21 hittil i år. Fakta: Akershus fylkeskommune har etter vedtak i fylkestinget satt i gang arbeidet med en strategi for innfasing av hydrogen som drivstoff for biler og busser i Oslo-regionen. Det er i dag fire hydrogenstasjoner, 5 busser og et 20-tall biler i drift. Hydrogenrådet er et ekspertpanel oppnevnt av Oljeog Energidepartementet og Samferdselsdepartementet, bestående av representanter fra næringsliv, forskning, utdanning og organisasjoner. Hydrogenrådet skal gi strategiske råd til departementene. Norsk Hydrogenforum ble stiftet i 1996 og er en non-profit organisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. NHF har medlemmer fra norsk industri, universiteter og forskningsinstitutter m. fl. og er også åpen for personlig medlemskap. Hyop AS overtok fra mai i år Statoils hydrogenstasjoner i Norge (Oslo, Drammen, Porsgrunn, Lillestrøm). Selskapet ble etablert av Campus Kjeller AS. De skal arbeide for videreutvikling av infrastrukturen i tett samarbeid med bilimportørene. Transnova er etablert av Samferdselsdepartementet, og lagt til Statens vegvesen med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Hovedmålet er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge gjennom støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å erstatte fossile drivstoff med alternative drivstoff eller energibærere som gir lavere eller ingen CO2-utslipp. Mer informasjon finner du på + Småelektrisk Taxi Grafisk bkt.no Det meste av utstyr til din taxi.

6 10 < TAXI / Vi besøker sentralen TAXI / Vi besøker sentralen > 11 Oslos minste drosjesentral: ByTaxi sikrer drosjeeiernes inntekter Det står ikke til å nekte at enkelte små sentraler i konkurranseområder har bidratt til å svekke drosjenæringens omdømme og skape stor frustrasjon også hos drosjeeierne, særlig knyttet til drosjeeiernes kredittoppgjør. Men det er også gode eksempler. Ingen sikrer drosjeeiernes kredittpenger så raskt, trygt og billig som ByTaxi i Oslo. Cathrin Tarvoll og Jarle Kanaris utgjør to tredeler av administrasjonen i ByTaxi, som nå har 62 løyver i drift og har funnet sin nisje i Oslo-markedet. ByTaxi eies av Jarle Kanaris, som selv er aktiv drosjeeier i andre generasjon, med mange år bak seg i Oslo Taxi. ByTaxi fikk en trang start, men er i dag en velfungerende sentral med 62 løyvehavere og mange faste kunder. De siste 50 løyvene kom i fjor, da Oslo kommune ga alle de små sentralene 50 løyver hver. En nøkkelperson i ByTaxi er Cathrin Tarvoll, også hun med mange års erfaring fra drosjenæringen bak seg, blant annet som gruppeleder på callsenteret til Oslo Taxi. Byråkratirot Kanaris mener det politiske prosjektet for konkurranse, som grunnlag for et bedre drosjetilbud i Oslo, ble ødelagt av et inhabilt byråkrati hvor en seksjonsleder tilrettela for at én drosjesentralkonsesjon ble gitt til City Taxi-Clausen. Dette har kostet kommunen utallige erstatningskrav i millionklassen (se rammesak), og politikerne har aldri klart å rydde opp i ettertid. Saksbehandlingsfeilene ga grunnlag for langt flere sentraler enn det som var meningen, og ga til sist også rom for opprettelsen av ByTaxi. Avtale- og regelbrudd tillates Kanaris er fortsatt oppgitt over kommunen som løyvemyndighet og tilsynsmyndighet på drosjeområdet, og over at kommunen har brukt seks år på nytt regelverk som ennå ikke er på plass. - Etaten lar sentraler som bryter reglementer og avtaler få fortsette uten reaksjon. For eksempel reagerer ikke etaten når sentraler begår underslag av drosjeeiernes kredittpenger, gir ulik sentralavgift og heller ikke bryr seg om at en sentral bryter påbud om å ha døgnåpent callsenter og en virksom klagebehandling. Kanaris mener dette er konkurransevridende og skadelig for publikum og drosjeeiere. Kreditthåndtering Selv mener Kanaris og Tarvoll at de har den mest ryddige og effektive håndtering av kredittomsetning som tenkes kan. Pengene kommer ikke inn til sentralen i det hele tatt, men utbetales direkte fra kortselskapet til drosjeeier. Dermed får drosjeeierne oppgjør daglig, med en sikrere kontantstrøm og ingen usikkerhet. Sentralen tar heller ingen provisjon av kortsalget. Og selvsagt er alle transaksjoner sporbare i sentralens baksystemer og i henhold til taksameterforskriften. En åpenbar konkurransefordel om drosjeeierne vis a vis en del andre småsentraler i Oslo-området, mener Tarvoll og Kanaris. Strid om overganger Kanaris er engasjert i stridighetene rundt City Taxi og manglende/forsinket utbetaling av kredittoppgjør, fordi en del av City Taxis eiere er kommet til han for å få hjelp til overgang. Kanaris mener kommunen burde innvilge rask overgang når avtaler misligholdes. Drosjeeierne i City Taxi har nå gått til det skritt og måtte bryte taksameterforskriften ved å leie egne betalingsterminaler, for å sikre sine egne driftsmidler. Oslo kommune mener dette er privatrettslige forhold, men det er Kanaris sterkt uenig i all den tid det er regulert i forskrift. Han synes det er ny bunnrekord når kommunen nylig sa at de drosjeeiere som ønsker å avvikle avtaleforholdet sitt til City Taxi, enkelt kan gjøre det ved å innlevere løyvet sitt! - Det går faktisk ikke an å behandle folk på den måten, sier han. Nedgang i markedet - Hvorfor er det ikke større priskonkurranse mellom seks Oslo-sentraler og ytterligere 4-5 fra Akershus som kjører i indre Oslo? - Fordi vi ved å sette ned prisen vil miste løyvehavere til sentraler med høyere priser. Dels også fordi passasjerene bryr seg lite om pris. De fleste turene er relativt korte, og det er grenser for hvor mye du kan redusere en pris på rundt 200 kroner. Dette er noe alle sentralene er klar over og derfor har prisene økt mye i de siste årene. Økningen kommer også som en følge av at Akershus-drosjer kjører i Oslo og en generell nedgang i markedet. Merkevaren for de fleste er taxi, ikke de enkelte selskapene, mener Kanaris. - Derfor bør hele næringen bidra til ryddige forhold og godt omdømme, og løyvemyndighetene må slå ned på de som bryter reglene. Jarle Kanaris kjører selv drosje det meste av tiden, og er meget fornøyd med gode eksterne løsninger for callsenter og overføring av eiernes kredittmidler. Taxi er et supplement til kollektivtransporten og det må være forutsigbart for kundene. Derfor bør drosjene fortsatt reguleres. - Frislipp er prøvd i Sverige og det førte nærmest til anarki. Det er uoversiktlig nok som det er i Oslo i dag. 30 eller 50 sentraler med hver sine priser ville det vært komplett umulig for publikum å forholde seg til, sier Kanaris. Eksternt callsenter ByTaxi har funnet sin nisje i Oslo-markedet. Vi har mange faste kunder, både i bedrifter, TT og ellers, sier Tarvoll. - Kundene er fornøyd og eierne er fornøyd. ByTaxi er også veldig fornøyd med at de har satt bort callsenteret sitt til NOKAS sin alarmstasjon i Tønsberg fra sommeren NOKAS er profesjonelle og leverer de tjenestene vi etterspør på en god og effektiv måte til en oppsiktsvekkende lav kostnad. NOKAS sørger også for utrykning av vektere ved alarm i drosjebil. Vekterne vurderer ved ankomst til bil om politiet skal tilkalles og de har direkte linje til politiet ved behov. Politiet rykker jo som kjent ikke ut hvis en drosjesjåfør ringer og vil ha hjelp med en kranglete kunde om pris og veivalg. Vekterordningen gir trygghet for sjåfør og kunde, og den bidrar ikke minst til reduserte og forutsigbare kostnader med null personalansvar. Kvalitetskrav I vinter klagde Blindeforbundet på at blinde med førerhund ble diskriminert av Oslo-drosjene. ByTaxi svarte med å invitere forbundet til møte med eierne. Nestlederen i Blindeforbundet tok med seg sin hund og forklarte eierne hvordan det var å stå på Oslo S og telle 23 biler som ikke ville ta henne med, eller å bli satt av på feil adresse. Hun fortalte med humor og selvironi selv om alvoret ble kommunisert tydelig. Om noen av ByTaxis sjåfører ville ha sagt nei til å kjøre blinde med førerhund før, kan jeg love at de ikke vil gjøre det etter å ha hørt henne, forteller Kanaris. Kvalitetsstandardene tar han seg av selv. Alle som skal kjøre for en drosjeeier i ByTaxi må inn til sjefen og får klar beskjed om hva han forventer av sjåfører i By- Taxi. Kanaris sjekker språk, holdninger til service og lokalkunnskap. Vi driver ikke formell opplæring etter at folk har fått kjøreseddel, men vi oppdrar dem, sier Jarle og Cathrin. Vi tolererer ikke mye avvik og slinger i valsen. En sjåfør som nylig nektet å kjøre en TTtur, fikk umiddelbart sperret sjåførkortet da han ikke møtte på teppet hos sjefen for å forklare seg. Kanaris mener kravene til å få kjøreseddel er altfor lave. Det er galt når du kan få kjøreseddel med EUførerkort, uten å ha sett snø og uten å kunne ordentlig norsk. Når departementet i tillegg sier at terskelen til yrket skal være lav, er det et bidrag til en for lav kvalitet i næringen selv om næringen trenger det motsatte. Fortsatt ulovligheter Skattejukssaken i Oslo ga en bratt læringskurve for mange og Kanaris tror ikke noe slikt vil skje igjen. Men

7 12 < TAXI / Vi besøker sentralen TAXI > 13 helt fri for snusk mener han næringen dessverre ikke er. Han irriterer seg over sentraler som jukser med bestyrerordningen og ferieskilt, og kjenner til sentraler som lar bestyrer ansette løyvehaveren og selv reelt overta driften av løyvet. - Alle slike ting er konkurransevridende til fordel for de som tillater slike ulovligheter og burde blitt slått ned på av løyvemyndighetene, men de toer sine hender, sier Kanaris, som er oppgitt over dårlig styring fra Oslo-byrådet, også etter skiftet av byråd: - Det nye forskriftsforslaget er ikke verdt papiret det er skrevet på. Det skorter på kunnskap og det er manglende vilje til å lytte til næringen. Å lytte betyr ikke å ivareta næringens interesser foran andres, men å høste av de erfaringer og den kunnskapen som vi har som har holdt på med dette i noen generasjoner! Gode eiere Tarvoll og Kanaris uttrykker stor tilfredshet med løyvehaverne i selskapet og de kan ikke få fullrost dem nok for den gode jobben de gjør. - Tatt i betraktning det store antall turer de kjører, så er vi positivt overrasket over den gode kvaliteten de leverer, med minimalt med negative tilbakemeldinger, sier de to krumtappene i ByTaxi, Oslo minste drosjesentral. AH ByTaxi får 2,7 mill i erstatning ByTaxi har i Borgarting lagmannsrett vunnet på alle punkter i en sak mot Oslo kommune, og fikk doblet erstatningsbeløpet etter at kommunen anket to dommer fra tingretten. Dommen falt i begynnelsen av september. Bytaxi er tilkjent erstaning på 2,6 millioner og saksomkostninger på litt over kroner for begge instanser. Hadde kommunen akseptert tingrettens dommer (to saker som ble slått sammen til én i lagmannsretten), hadde den spart over 1,3 millioner. Lagmannsretten mente sentralens tap var større enn det tingretten kom fram til. Kommunens folk begikk i følge retten grove saksbehandlingsfeil da de i 2007 først avslo å behandle ByTaxis søknad, senere forsinket deltagelsen i omfordelingsordningen for løyver fra Oslo Taxi til de andre sentralene. Retten finner at tre av de involverte i saksbehandlingen var inhabile og ikke skulle hatt med sakene å gjøre. Saken føyer seg inn i rekken av tapte saker for kommunen. Over 70 millioner kroner har slett drosjeforvaltning kostet skattebetalerne i hovedstaden. Da forslaget til ny drosjeforskrift ble diskutert på et møte mellom næringen og Bymiljøetaten nylig, ble det varslet minst to nye rettssaker dersom forslaget blir vedtatt. Oslo-forskrift opp i oktober? Byrådet satser på bystyrebehandling av ny drosjeforskrift for Oslo den 24. oktober, men det avhenger blant annet av Samferdselsog miljøkomiteen. Forslaget har møtt samlet og sterk kritikk fra næringen (se forrige TAXI), men ønsket om en samarbeidsprosess for å få et bedre resultat ser ikke ut til å bli imøtekommet. Byrådet skal behandle saken den 25. september. I skrivende stund (17/9) var ikke taxiforbundets anmodning om møte med politisk ledelse en gang besvart. Byrådet legger opp til behandling i Samferdsels- og miljøkomiteens møte den Åpne dager i Norgestaxi, Oslo I tre dager i begynnelsen av september samlet Norgestaxi i Oslo sine drosjeeiere til åpne dager. Norges Taxiforbund benyttet anledningen til å informere potensielle medlemmer. Norgestaxi kombinerte treffet med en internkontroll av alle biler, med hensyn til uniformering, HMS-mappe og andre obligatoriske ting i 10. oktober. Dersom den vedtas der, kan bystyret behandle saken den 24. oktober, får TAXI opplyst. Saksbehandler Line Ringsøy Johnsen sier at alle høringsuttalelser vil bli drøftet og det vil bli foreslått en del endringer. Ingen av endringene det opplyses om, berører imidlertid de mest kontroversielle sakene, som næringen til dels mener er i strid med lovgivningen. Blant annet tidsbegrensning for sentraler, likestilling av ordinære- og reserveløyver og tre måneders varslingsfrist for endringer i sentralavgiften. Endringer anses som såpass små at det ikke er aktuelt med en ny høring. bilene. Mange leverandører stilte ut, blant annet seks billeverandører. Direktør Erlend Eidsvoll har ledet Norgestaxis Osloavdeling siden mars i år, og var til stede for å møte alle sine drosjeeiere. Norgestaxi har ca 300 løyver i Oslo. I underkant av 80 av løvehaverne er medlemmer i Norges Taxiforbund. Bodø Taxi satser på elbiler Vi ønsker jo å være mer miljøvennlig. Elbilene før var for små, men disse kan brukes, sier nestleder i Bodø Taxi og drosjeeier Lars Lundquist til Avisa Nordland (AN). Siden slutten av august har han hatt Bodøs første elektriske drosje i drift og ser allerede klare fordeler. Dieselregningen er erstattet med en bitte liten strømregning. Et lydløst førermiljø og trinnløs kjøring er behagelig. Det er klart det er et poeng at den er stille og rolig, sier han. HMS på hjul, supplerer daglig leder i Nordland Taxi, Tony Gudvangen. Mens Lundquist har valgt Nissan Leaf, venter Nordland Taxi på amerikanske Tesla. To er bestilt, men det kan bli tre, sier Gudvangen om elektrifiseringen i bransjen. Stor besparelse De to kollegene anslår en drivstoffbesparelse på kroner i året. Gudvangen er tydelig på at det ikke er enkelt å skulle hente inn en slik besparelse i driftskostnader på andre poster i regnskapet. I tillegg håper de på lavere service- og vedlikeholdskostnader. Færre deler og mindre som skal skiftes, støtter daglig leder Mads Pinnerød i Moving City opp med. Moving City, som styrer en portefølje med utleide elbiler i hele landet, tror derfor vedlikeholdskostnadene blir lavere. Kan leve med Usikkerheter med elbil kan knyttes til tilgang på ladestasjoner, effektiv batterikapasitet om vinteren og eventuelle kostnader ved skifting av batteri. Spesielt tilgang til hurtigladestasjoner blir viktig hvis flere skal kjøre elbil som drosje, slår Lundquist og Gudvangen fast. De peker på at både kommunen og fylket må være med å legge til rette for lading av elbiler hvis man mener noe med grønne byer. Småelektrisk Taxi Grafisk Mads Pinnerød mener at batteriene vil holde. Han viser til at elbilprodusentene opererer med at batteriet etter kilometer fortsatt har prosent kapasitet. På en Nissan Leaf gir det en rekkevidde på nesten 15 mil. Som brukt elbil, solgt ut av drosjenæringen, vil det være mer enn nok for folk flest. Pinnerød ser derfor ikke bort fra at eiere av eldre elbiler ikke skifter batteriet, men heller lever med at kapasiteten er redusert. Et batteribytte vil kunne koste rundt kroner. Men + bkt.no Det meste av utstyr til din taxi. Nestleder i Bodø Taxi og drosjeeier Lars Lundquist, demonstrerer Bodøs første elektrisk drevne taxi i Avisa Nordland. som sagt, jeg tror batteriene blir stående i bilene lenger enn det man antar i dag. Med Teslabilene, som forventes levert på nyåret, kommer også de første bilene med langt større batterikapasitet enn dagens modeller. Det kan løse mye av floken både med lading og effekttap i batteripakken. Bilene blir da også enda større. Men Lundquist mener det holder også med Nissan Leaf, selv om bagasjerommet ikke er stort. Vi regner ca. 1,2 passasjer per tur, men barnevogn og mange kofferter få jeg ikke med. Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi Totalleverandør. bkt.no +

8 14 < TAXI NT og FT møter vegdirektøren Norges Taxiforbund (NT) og Forum for Taxisentraler (FT) skal møte vegdirektøren den 25. september, med blant annet bompengeordninger og fremkommelighet på dagsorden. NT og FT mener at taxi, som den fleksible del av kollektivtrafikken bør unntas fra betaling av bompenger. «Taxi i rute» bør likestilles med «buss i rute». - Generelt ser vi at bompenger får et større omfang og er kommet for å bli. Debatten om køprising, trengselsavgifter, miljødifferensierte bompenger og lignende peker i retning av at hensikten med bompengeordningene blir mer å være et verktøy for redusert trafikk enn å være finansieringskilde for veibygging. Det er nødvendig å avklare at denne type avgifter ikke pålegges taxinæringen, sier leder i FT, Jan Valeur. - Minibusser/maxitaxier rammes spesielt hardt av økte bompenger, og det oppstår en uholdbar konkurransevridning knyttet til anbudsutlysninger hvor taxi, turvogn og rutekonsesjon konkurrere om de samme turene, sier Valeur. Det er bred politisk enighet om å styrke kollektivtilbudet i Norge. Taxi må da inngå som en del av løsningen, ikke oppfattes som del av problemet. Derfor må taxiens plass i transportsystemet komme tydeligere fram og fokuseres i overordnet transportplanlegging. Taxiholdeplassens betydning må forstås og sømløs overgang mellom ulike kollektivløsninger er viktig for å styrke det helhetlige tilbudet, sier Jan Valeur, som håper vegdirektøren vil dele disse vurderingene. Det er nødvendig at myndighetene på alle plan tar taxi med som den viktige delen av transportpolitikken vi er, sier Jan Valeur. Drosjeeier hindret selvmord Taxisjåfør Arve Mikkelsen har kjørt drosje over Askøybrua i 20 år. Flere ganger har han måttet stanse bilen for å hjelpe mennesker som var ett skritt fra å gjøre det slutt. Så langt i år har politiet måttet rykke ut hele 13 ganger til Askøybrua utenfor Bergen for å hindre selvmord. Tre ganger kom hjelpen for seint. Nylig arrangerte lokalbefolkningen på Askøy en folkeaksjon for å sikre broen og sette fokus på det tabubelagte temaet, melder TV2-nyhetene. De siste to årene har minst 19 mennesker fått hjelp i siste liten. Jeg opplever at det står en person her som vil hoppe over gjerdet. Da stopper jeg inntil siden og snakker med vedkommende. Jeg synes det er veldig vondt å se at folk har det sånn, sa Mikkelsen til tv-kanalen. Fra Askøybrua er det mer enn seksti meter ned til det kalde vannet i Byfjorden. På grunn av økningen av hendelser her de siste årene, lover fylkesordføreren i Hordaland nå å innføre vakter på broen, noe lensmannen på Askøy ønsker velkommen. Kampanje mot ågerpriser i Stockholm Stockholm myndigheter starter nå en informasjonskampanje om taxipriser, for å begrense antall gjester som blir lurt av ågerpriser på taxi byen. Det skjer i form av to millioner løpesedler på svensk og engelsk som skal deles ut til besøkende. De skal oppfordres til å velge taxi med omhu. Kampanjen er i samarbeid med Svenska Taxiförbundet, reiselivsbransjen og de tre store taxiselskapene i byen. Kampanjen vender seg til dem som ikke vet at drosjenæringen er avregulert og at det derfor finnes en del useriøse og svært dyre aktører i bransjen. Problemet har økt den senere tiden og det opereres med jamførpriser helt opp i kroner. Det er et økende Hardkjør for Drammen Taxi Problemene i Drammen Taxi har vært eksponert for offentligheten i en rekke oppslag i Drammens Tidende og NRK den siste måneden. Välj taxi med omsorg Titta efter denna prisdekal som ska sitta väl synlig på fordonets utsida. Jämför priserna som står i stora siffror, dvs det högsta jämförpriset i respektive fordon. De flesta taxibilar har ett högsta jämförpris mellan kr I Sverige råder fri prissättning och priserna kan variera kraftigt. Det är kundens ansvar att kontrollera priserna på förhand. Kontrollera priset på den gula dekalen, som oftast sitter på bakdörrarnas rutor, innan du stiger in i bilen. Priset som anges på den gula dekalen är baserat på en resa på 10 km som tar 15 minuter. Tar du en taxi vid en taxistation behöver du inte ta första taxibil i kön utan är fri att välja taxibolag. Priset som anges på taxametern är i svenska kronor. Begär alltid taxameterkvitto när du betalar resan _Flyer.indd :48 antall klager fra folk som føler seg lurt. Hoteller og bedrifter som besøkes fra utlandet føler seg ille berørt, da det er disse som får høre gjestenes sinne. Byråd Ulla Hamilton (M) har uttalt at Stockholms renommé som turistby står på spill, og står bak kampanjen. Arbeidstilsynet har meldt sentralen til politiet for brudd på arbeidsmiljøloven etter tilsyn, en rekke ansatte er sykemeldt etter påstander om trusler. Helseforetaket truer med å si opp avtale om pasientkjøring etter 100 avvik. Tidligere direktør Glenn Hole har sluttet. Han fikk tidligere voldsalarm etter drapstrusler. Nyvalgt styreleder Asif Khalil er for tiden også daglig leder i Drammen Taxi og forsøker å rydde opp. I 2014 fyller Drammen Taxi 100 år. Svindlet drosje En 26 år gammel mann fra Tromsø er tiltalt for å ha lurt og svindlet en drosje-eier og ung drosjesjåfør i Tromsø for i alt kroner og i alt 11 personer i ulike deler av landet for til sammen kroner. Tiltalte kjørte en lang rekke drosjeturer i Tromsø i januar-februar Kortet er belastet for kroner kroner av dette var for kjøring, mens kroner utgjorde tips. I tillegg har 26-åringen forledet den unge sjåføren til å gi ham et «lån» på kroner. Velkommen til Fagkonferansen 2012 Thon Hotel Oslofjord, Sandvika oktober 2012 Fagkonferansen 2012 Sandvika

9 Program torsdag 18. oktober: Program fredag 19. oktober: Kl 10.00: Registrering, utstillinger Kl 09.00: Besøk hos utstillere/leverandører Kl 11.30: Kl 12.30: Lunsj Åpning ved styreleder Knut Thomassen og direktør Lars Hjelmeng Kl 09.30: Hva vil Høyre med taxinæringen? Lars Myraune, stortingsrepresentant, Høyre, Nord-Trøndelag. Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Spørsmål og debatt. Kl 12.40: Hva vil Arbeiderpartiet med taxinæringen? Gorm Kjernli, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Akershus. Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Spørsmål og debatt. Kl 10.10: Hva vil Fremskrittspartiet med drosjenæringen? Bård Hoksrud, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet, Telemark. Andre nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Spørsmål og debatt. Kl 13.20: Kl 14.00: Hva vil Senterpartiet med taxinæringen? Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant, Senterpartiet, Nordland. Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Spørsmål og debatt. Pause/utstillinger Kl 10.50: Kl 11.30: Pause, besøk hos utstillere/leverandører Taxi sett med litt andre øyne En typisk taxikunde? Kl 14.30: Oslo kommunes miljøstrategi for taxi- og kollektivtrafikken Ola Elvestuen, Venstre, byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune. Spørsmålsrunde. Kl 11.45: Kl 12.45: Anbud i taxinæringen Hva kan vi lære av konfliktsakene i KOFA? Robert Myhre, advokat i Myhre & Co Advokatfirma Pause, besøk hos utstillere/leverandører Kl 15.10: Fremtidig miljøteknologi for taxibransjen Johnny Kr Danielsen, administrerende direktør, Mercedes-Benz personbil Norge Kl 13.00: Lunsj Kl 15.40: Forskning og utvikling av fremtidige drivstoffløsninger Rolf Thorsen, salgssjef, Esso Norge AS Kl 14.00: Avgiftspolitikkens innvirkning på bilparken Jon-Kristian Ryan Hovland, fagsjef, Norges Taxiforbund Kl 16.10: Besøk hos utstillere/leverandører til kl Kl 14.15: Taxinæringens miljøforpliktelser og utfordringer Frederic Hauge, Miljøstiftelsen Bellona Kl 19.00: Middag Kl 15.00: Avslutning

10 Påmelding til fagkonferanse Deltaking på Norges Taxiforbunds fagkonferanse Deltaker: Navn Adresse Poststed Påmeldingsfrist: 20. september 2012 eller når fulltegnet Oktober 2012 Thon Hotel Oslofjord, Sandvika Medlem/tilknytning: Medlem NT. Telefon nr: Telefaks nr: E-post:... Sentral/fylkesavd/annet: Annet Stilling: Etat, sentral e. l.: Hotellet: Ikke overnatting Delta på middag torsdag : Ja Nei Middag Jeg ønsker: kjøtt fisk Mat-allergi? Enkeltrom Navn ledsager/ romkamerat: Overnatting I dobbeltrom, Priser Inkl. deltakeravgift Uten overnatting, inkl. lunch begge dager kr 1400 Som ovenstående + middag (18.10): kr 1900 Helpensjon enkeltrom: (alt inkl.) kr 2900 Helpensjon p.p i dobbeltrom(alt inkl.) kr 2400 Bestilling registreres med ankomst 18. og avreise For annet (eks ankomst pris 1260,- ink. frokost) angi det her:. Faktura og betalingsbetingelser: Forhåndsfakturering direkte fra Norges Taxiforbund. Helpensjonen inkluderer middagen ng. Deltakere som overnatter, må selv betale eventuell bruk av telefon, minibar, pay-tv e.l. direkte til hotellet. For avbestilling mindre enn én uke før konferansen/manglende fremmøte forbeholder NT seg muligheten til å kreve inndekking av sine merutgifter. Faktura for deltakelse, sendes deltaker direkte med mindre annen fakturaadresse oppgis her: Fakturaadresse (hvis annen enn deltakers adresse) Underskrift... / Sted underskrift Påmelding sendes NORGES TAXIFORBUND, Postboks 6114 Etterstad, 0602 Oslo e-post: Faks: Skattesmell for eiere med ansatte Drosjeeiere med ansatte sjåfører må være oppmerksom på skatteskjerpelsen som er innført fra i år, etter at fradraget for ansatte i enkeltmannsforetak ble tatt bort. Norges Taxiforbund protesterte høylytt under høringen om statsbudsjettet i fjor høst, men fikk bare gehør hos Fremskrittspartiet og Venstre. Regjeringen begrunnet forslaget med at et slikt fradrag var et insentiv til ikke å danne AS. Vår påpeking av at drosjeeierne ikke har lov til å danne AS prellet av. - Dermed ble dette en ren skatteskjerpelse og et insentiv til å si opp ansatte, sier forbundsleder Knut Thomassen. Forbundet skal møte statssekretær Kjetil Lund (A) i Finansdepartementet den 24. september, og vil da ta saken opp igjen. I fjor hadde vi møte med Aps finansfraksjon i Stortinget. De viste forståelse for vårt standpunkt, og ville i alle fall se på reglene for dannelse av AS, men ingenting har skjedd, sier Thomassen. Frivillig taxi i Skjerstad? En taxi-ordning basert på frivillige sjåfører kan bli løsningen for Skjerstad i Nordland, skriver Saltenposten. En minibuss som kjøres av frivillige sjåfører, en såkalt «distriktsmobil», kan løse mangelen på drosjetilbud. Det er ikke lov å kjøre «mobilen» ut av området, og det er heller ikke meningen å kjøre om kvelden eller natta. TT-kort kan ikke benyttes for slike turer, men siden hver Til høringen utarbeidet forbundet noen eksempler som viste at skatteskjerpelsen kunne dreie seg om over kroner for en eier med næringsinntekt på og brutto lønnskostnader på en million. Et annet eksempel, med næringsinntekt på og lønnsutgifter på , vil gi en ekstrautgift i form av trygdeavgift og økt toppskatt på til sammen kroner. Fradraget var på inntil 15 prosent av brutto lønnskostnad (inkludert arbeidsgiveravgift og feriepenger), men begrenset av et gulv på eiers overskudd på 6 G, tilsvarende kroner. Fradraget gjaldt dessuten bare på bruttoinntekt, og får følgelig kun effekt på toppskatt og trygdeavgift. Dersom næringsinntekten er lavere enn innslagspunktet for toppskatt (bruttoskatt) på kroner, vil ikke endringen ha noen betydning, siden man ikke ville ha fått noen glede av fradraget uansett. tur skal ha en egenandel på 30 kroner, blir dette oppfattet som rimelig av brukerne. Nordland fylkeskommune vil imidlertid lyse ut taxiløyve på nytt før et slikt transporttilbud eventuelt kommer på plass. TAXI > 19 Nissan vil ta London Nissan vant kampen om den framtidige New Yorktaxien. Nå prøver de seg med en egen versjon for London. Årsaken til at nær sagt alle taxier i byen er av typen Black Cabs er ikke at alle drosjesjåfører har et stort ønske om å kjøre bilen, og det er heller ikke at det er påbudt å bruke denne bilen, men fram til relativt nylig var det den eneste bilen som oppfylte Londons svært restriktive krav til svingradius, skriver side 3.no. Dette kravet har skapt hodebry for mange produsenter, men i slutten av 2008 klarte Mercedes å få en spesialversjon av kassebilen Vito til å bli godkjent som drosje i London. Dette klarte de ved å innføre styring både (Kilde: Side 3.no) på forhjulene og bakhjulene. På grunn av høy pris har den ikke blitt noen vesentlig utfordrer til de klassiske drosjene. Men nå kaster Nissan seg inn i kampen med en spesialversjon av den samme NV200-bilen som vant i USA. Bilen har blant annet skyvedører på begge sider, en relativt lignende seteløsning som dagens Londondrosjer - og glasstak. Bilen vil komme i salg om et år. Nissan regner også med å tilby en helelektrisk versjon allerede i En gjennomsnittlig Londondrosje kjører 120 miles om dagen, noe Nissan mener deres elektriske utgave fint vil klare om den lades om natten og får 30 minutters påfyll til lunsj. Dag Skramstad slutter som direktør i Taxus Akershus AS etter uenighet med styret om selskapets behov framover. Også driftssjef Arne Martin Thingnes slutter. Organisasjonen skal gjøres enklere og mer proaktiv, heter det i en informasjonsmelding fra styreleder Thorleif Solstad. Roger Bach fortsetter som trafikksjef og inngår i ny ledergruppe sammen med administrasjonssjef Anita Brunsvik og en ny direktør, som det nå skal søkes etter.

11 20 < TAXI TAXI > 21 Originalbygget Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45. Garanti 4 år/ km. Garantien gjelder hele bussen, ikke bare drivlinjen og gjelder kun orginalbygget Sprinter minibuss. Vi sender over hele landet! Vi har stor utvalg i uniformsklær og -effekter for taxisjåfører både dame og herre. Kjører du forbi, er du velkommen til besøk i butikken vår på Forus i Stavanger. Vi leverer over hele landet bestill på vww.taxibutikken.no Vi lover topp service! Besøk: Gamle Forusvei 43, 4033 Stavanger Post: Postboks 71, 4064 Stavanger Tlf Faks Jakker Vester Gensere Bukser Caps Slips Skjerf Skjorter Løyvekurs - Taxi Sprinter er bilen som gir deg trygghet. Trygghet for at du har nok plass, topp komfort og overlegen driftssikkerhet. Trygghet for at du med ekstrautstyr og seteløsninger kan tilpasse bilen slik at den passer nøyaktig ditt behov. Motoralternativene er siste generasjons CDI-dieselmotorer fra 129 til 190 hk. Du kan velge mellom 6-trinns manuell girkasse eller 5 eller 7-trinns automatgirkasse som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Sprinter leveres også med 4-hjulsdriftsystem - en trygghet for at du alltid vil ligge foran. UTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUND Bli din egen sjef ta løyvekurs på nett, og søk eget løyve. Vi har også tilbud om klasseundervisning. START I DAG! Les mer på nki.no eller ring Sprinter, gj.snitt forbruk 0,82-0,87 l/mil, CO g/km. Importør Bertel O. Steen AS.

12 22 < TAXI TAXI > 23 Hvem styrer? Knuts hjørne Styringssystemene i det offentlige er kommet i søkelyset etter 22.juli-rapporten. Systemene fungerer ikke alltid så godt som vi tror eller bør forvente. Også i samferdselssektoren er det grunn til å se hvordan ting fungerer, ikke minst i spennet mellom politikk og administrasjon. Er det slik at politikerne har gitt fra seg mer og mer makt til byråkratene gjennom sektorvis målstyring og rapportering, og at sunn fornuft, helhetssyn og politisk løsninger forsvinner? I diskusjonen om drosjenes framtid i distrikts-norge er det mange politikere som har uttalt seg med forstand (se saken foran i bladet). Engasjementet er til stede hos politikerne. Men realiteten er at det er byråkrater i helseforetakene som bestemmer om Yrkestransportlovens hensikt, at det skal være taxitilbud i hele landet, skal oppfylles. Byråkratene har sine spilleregler og skal ikke kritiseres, selv om de kan oppleves som et problem av drosjenæringen. De har hensyn å ta til sine budsjetter og ikke nødvendigvis noe samfunnsansvar utover det. Det er først og fremst politikerne som må ta tak i situasjonen, fortelle hva de vil og gjennomføre det. Nye tider krever handlekraftige politikere. Både som næring og som samfunnsborgere må vi vite hva vi stemmer på ved valg, ut fra en forventning om at politikerne står for det de sier og skriver. Vi kan ikke ha det slik at politiske utsagn ikke har betydning fordi byråkrater har tatt makten og mener og gjør noe helt annet. Faresignalene er nå så åpenbare at ingen partier kan lukke øynene. De som ikke synes det er nødvendig med tilgjengelige drosjer overalt og til alle tider, må kunne si klart at det er slik de vil ha det, eller at det er en utvikling de aksepterer fordi de har abdisert som samferdselspolitikere til fordel for byråkratene i helseregionene. Styreleder Knut Thomassen Akershus C5022F Gjersing, Frank C4305F Andersen, Bjørn Erik C103 Johansen, Bjørn Petter C6 Skarphagen, Willy Bergen Lie, Greta Karin R536 Rokkones, Åse R686 Bengtson, Arvid R R523 Monsen, Terje Buskerud F875 Gulliksen, Asbjørn Hedmark D228 Berntsen, Arve D64 Hansen, Kjell Oddbjørn D17 Hariwan, Diako Møre og Romsdal T500 Skogen, Snorre Nordland W63 Leifseth, Henning W323 Bolle, Alf Helge W409 Jensen, Jan Roger W304 Jakobsen, Einar Nord-Trøndelag V409 Grøtan, Asbjørn Oslo Hamborg, Rolf Erik A5145 Mahmood, Ghias A1253 Høiby, Ove A33 Langaas, Elin Rogaland Moe, John Sigve L705 Selmer, Finn Arne Høyer L886 Einarson, Tor L799 Time, Petter Vi gratulerer Sør-Trøndelag U33 Kvalvik, Torbjørn Telemark H228 Aasen, Jan Tore Troms X90 Evensen, Karl X185 Midtun, Sigmund Vest-Agder K523 Isaksen, Kai Hamre Vestfold Z440 Fredriksen, Sten Are

13 24 < TAXI TAXI > 25 Hjerteløft for drosjeeiere? Feiringklinikken er i gang med et større forskningsprosjekt for forebygging av hjertesykdom, og vil gjerne ha drosjesjåfører med. Taxiforbundet fikk nylig en orientering om prosjektet Hjerteløftet, hvor personer skal delta. Halvparten får en ukes opphold på klinikken, med veiledning om en mer hjertevennlig livsstil. Den andre halvparten er en kontrollgruppe som skal få jevnlig kontroll hos sin fastlege. Etter tre og sju år skal så de to gruppene kontrolleres mot hverandre for å se om det er forskjeller i utvikling av hjerte-kar-sykdom. For å være med i prosjektet, som startet i fjor høst, må en i utgangspunktet ha middels eller høy risiko for slike lidelser. Det vil si at man røyker, er overvektig, har forhøyet kolestrol eller har hatt tidlig hjerte- og karsykdom i nær familie. Til nå er litt under 200 deltakere Prisjustering fra 1. desember Norges Taxiforbund ba om en økning i maksimalprisene på 6 prosent fra 1. september. Konkurransetilsynet varsler endring fra 1. desember. Hvor stor den blir, er ennå uvisst. Tilsynet vil sende sitt forslag på høring i september. I et svarbrev til forbundet sies det at man søker å tilpasse maksimalprisene til blant annet prisene i de uregulerte områdene, herunder virkningen av lønnsoppgjøret på disse. med. Rekruttering via fastleger har gått noe tregt, så klinikken samarbeider nå med en rekke organisasjoner for å få flere med. Direktør Lars Hjelmeng i NT sier at drosjenæringen nok er en utsatt bransje i denne sammenhengen, og i samarbeid med Aktimed, som er bedriftshelsetjeneste for forbundets medlemmer og ansatte, ønsker han å bidra til økt fokus på livsstilssykdommene. Han mener Helseløftet passer inn i dette, og ber næringens folk vurdere å bli med. Det kan skje via fastlege eller bedriftslege, men hurtigst ved å ringe direkte til Feiringklinikken på telefon Spesialsykepleier Bengt Lidfors promoterer prosjektet og viste til at kurven for Forbundet viser til sin kostnadsindeks som viser en økning på 5,07 prosent fra mai 2011 til mai Lønnsoppgjøret, med en gjennomsnittlig vekst i timelønn på 6,65 prosent er da tatt med. På den annen side har dieselprisene gått noe ned. NT ønsker også en utjevning av inntektsforskjellen mellom regulert og uregulert område. Gjennomsnittlig timelønn har en forskjell på 9 prosent i dag. Forbundet har også bedt om at den varslede evalueringen av parallelltaksten iverksettes. Her svarer Konkurransetilsynet at de vil avvente til Bengt Lidfors i Feiringklinikken og Lars Hjelmeng i taxiforbundet ønsker fokus på sunnere livsstil for å unngå hjerte- og karsykdommer, som ofte fører til tidlig død. dødelighet av hjerte- og karsykdommer har gått sterkt ned de siste 30 årene i Norge, - men nå er den i ferd med å flate ut. 10 prosent av faresignalene skyldes arv og gener, mens 90 prosent har med egne valg av livsstil å gjøre. Ved å stumpe røyken, røre på seg og spise sunnere kan de fleste redusere faren betydelig. NT i Oslo Taxi 100 år Som den eldste avdelingen i Norges Taxiforbund, og eldre enn forbundet, runder avdelingen i Oslo Taxi 100 år den 16. oktober. Jubileet feires på SAS-hotellet lørdag den 20. oktober. Navnet i starten var Christiania Automobil Drocheeierforening. Senere ble navnet endret til Oslo Drosjeeierforening og videre til Oslo Taxiforening, før nåværende navn - Norges Taxiforbund, avd. Oslo Taxi - ble vedtatt i I 1912 var det 70 drosjer i trafikk i daværende Christiania, fra fire holdeplasser i byens sentrum. Foreningens stiftere var sterkt delaktig også i stiftelsen av forbundet sju år senere. Først i desember 2008 ble det etablert en fylkesavdeling for drosjeeiere ved alle sentraler i Oslo. Den har i dag ca medlemmer. 880 av dem tilhører lokalavdelingen i Oslo Taxi. Nordhordland Taxi ser fram til å få utlyst fire nye løyve etter god auke i trafikken dei siste tre åra. Omsetninga i fjor var på 23,5 millionar kroner, melder Strilen. Store forventninger til fagkonferansen Programmet for fagkonferansen 18. og 19. oktober blir som vi hadde ønsket, og vi har store forventninger til innlegg og debatter, sier direktør Lars Hjelmeng. Alt tyder på at de ca 230 plassene i konferansesalen på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika utenfor Oslo blir fylt opp. Påmeldingen fra utstillere er også god, med 12 påmeldte i skrivende stund. Størst spenning og forventning knyttes til de politiske innledningene. Fire partier stiller med medlemmer fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. På første dag Gorm Kjernli (A) og Janne Sjelmo Nordås (Sp) fra regjeringssiden. På dag to Bård Hoksrud (Frp) og Lars Myraune (H) fra opposisjonen. Vi har bevisst valgt å la dem holde separate innlegg og føre debatten med oss i næringen ikke med hverandre, sier Hjelmeng. Møtene med partiene om endringer i lovgivningen og om partienes programmer og posisjoner foran stortingsvalget neste år, har så langt vært mest monologer. Vi har sagt fra hva vi vil, både i prosess og innhold. Møte i Nordisk taxiråd Forbundsleder Knut Thomassen og direktør Lars Hjelmeng deltok nylig på et felles nordisk taximøte i København. Alle fem land var representert og ga en situasjonsrapport. Alle forbund er i hovedsak fornøyd med sin lovgivning fire regulerte og Sverige som uregulert. Pirattaxi ble berørt, og er et problem først og fremst i Sverige og Norge. Undersøkelser viser en klar sammenheng mellom pirattaxi og annen kriminalitet i Sverige. I Danmark er det nå politisk vedtatt at taxi er en del av kollektivtrafikken i alle sammenhenger. Det er også klarert at det er tillatt med videoovervåking av bilene. Trafikken er gått noe ned de siste årene, men den store utfordringen er først og fremst tilgjengeligheten i utkantene. Island har hatt et stabilt løyvetall på 700 i mange år, på innbyggere. Trafikken tar seg opp igjen med at økonomien gjør det. Justérplikt er på vei inn også der. Også Finland har stabile rammevilkår og stabilt trafikkgrunnlag. Sentralavgiftsnivået ble diskutert, og Norge har de høyeste avgiftene. I Sverige er også taxiene med som en selvsagt del av kollektivtrafikken og er en sentral aktør i Fördubblingsarbetet - et prosjekt som går ut på å doble antall kollektivtrafikkanter. Neste møte i Nordisk Taxiråd er om ett år, og da er det Norges Taxiforbund som er vertskap. Tiden er nå inne for at partiene gir oss noen svar, sier Hjelmeng. Han er spent på regjeringssidens omtale av anbudspolitikken og dens betydning for drosjetilbudet framover. Jfr saken fremst i dette nr av TAXI. Opposisjonen, som ligger an til å få regjeringsmakt fra neste høst, har så langt ikke svart på våre grunnleggende spørsmål om hva de vil gjøre med lovgivningen og øvrige rammevilkår for næringen. Landsstyret i NT hadde møte i dagene 18. og 19. september i Stavanger, rett etter at dette bladet gikk i trykken. På dagsorden sto blant annet årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne forslag. NT avdeling Akershus har foreslått å sette ned et utvalg til å vurdere gjeninnføring av regioner som organisasjonsledd i forbundet, der alle fylkeslag er med og uten nødvendigvis å ansette egne regionledere. Et enstemmig sentralstyre mener et slikt utvalg er unødvendig, siden Forbundsnytt Landsstyremøte i Stavanger Anbudsspørsmålene vil bli berørt også av advokat Robert Myhre, som tar for seg en del av konfliktstoffet rundt anbud og saker som er behandlet av KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Også på miljøsiden ligger det an til interessante innlegg med Oslo-byråd Ola Elvestuen og Bellona-leder Frederic Hauge på talerlisten, foruten leverandører av biler og drivstoff. - Konferansen blir en viktig milepæl for næringen, og vi håper den vil bidra til styrket samarbeid mellom politikere og næringen, sier Lars Hjelmeng. styret snart vil komme med en plan for å styrke organisasjonen. Den vil bli lagt fram på en snarlig fylkeslederkonferanse. NT avdeling Oppland foreslår at hele Norges Taxiforbund blir med og bygger videre på det hjelpearbeidet som tidligere region øst har drevet i byen Narva i Estland. Klær, penger og utstyr samles inn til fordel for et dagsenter for russiske barn. Det foreslås en ordning med frivillig deltagelse fra fylkeslag. Sentralstyret støtter dette i sin innstilling til landsstyret. Barneseter Drosjer fra alle de tre sentralene i Drammen nektet å hente barnesete da Linda Hansen (23) ville hjem med sin sju måneder gamle sønn en kveld. Alle sentralenes ledere sier til dt.no at de har barneseter på depot som sjåførene skal hente.

14 26 < TAXI TAXI > 27 CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** E 200 cdi, Taxiutgave, St.v. Sort, 9000 km mars-2012, Aut. 7-tr, Kunstskinn sort. m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva E 200 cdi, Taxiutgave, st.v. Sort, 8000 km, jan-2012, Aut. 7-tr. Xenon, Kunstskinn sort Parktronic, Parameter styring, Stor tank m.m Ordinær taxi: kr ,- + mva E 250 cdi 4 Matic, st.v km, Nov-2011 Avantg, Palladium sølv, Aut. 7-tr, Media Inter, Comand NAVI, Parktronic, m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år Annonsetekst i Norges Taxiforbund sitt blad. DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Tlf Tlf Taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside: Bak enhver suksessfull drosjeeier finnes det en dyktig regnskapsfører. Kontakt oss på: Pris fra kr ,- eks MVA Føre var Dramatikk på flere plan har preget sommermånedene, fra kjølig regn, stiv kuling og store ulykker, til mer enn vanlig aggressive og godt koordinerte angrep på taxinæringen. Opptakten skjedde denne gangen med handelstandsforeningen i de 4 storbyene og det felles utspill med krav om opphevelse av drosjemonopolet. Bergens Tidende fulgte raskt opp med å hevde, at det var lettere å få drosje i Albania enn i den by avisen tilhører. Sist i juli, i svensk TV s program Nattcafe, kulminerte det med et fremstøt mot Sveriges Taxiförbund og dets holdning til den mulig kommende avregulering. Resultatet av en årelang svensk prosess ligger på bordet, en Promemoria som skal behandles av Riksdagen nå i høst. Vi har fått klar beskjed om, at våre politikere meget nøye studerer den utviklingen. Vi vet også, at Samferdselsdepartementet fra i høst av, vil begynne arbeidet med revisjon av de forskrifter som gjelder for vår næring. Hovedargumentet i Sverige for å endre, er at brukerne er misførnøyd. I hvilken grad ble illustrert av en episode i det før nevnte Nattcafe. Publikum ble bedt om å vise sin holdning ved hjelp av fargede plakater, rødy for misnøye og gult for tilfredshet. Mot en vegg av rødt skimtet man såvidt et par saktmodige gule TAXI for 25 år siden plakater. Det er situasjonen i et nøtteskall. Likheten i oppfatningen av det vi står for i Norge, er vel dessverre temmelig påfallende. Om situasjonen virkelig er slik den hevdes å være, tviler vi på. Et unyansert bilde av et slikt slag, er ingen reell virkelighetsbeskrivelse. Men å hevde at alt er såre vel på vår front, er like unyansert. Perspektiv og dybde tegnes av fargenyanser. I vårt bilde har vi dessuten en del gråtoner som ikke bare er tiltalende. de representeres av utøvere som ser løyvet som en rettighet og ikke en forpliktelse. Deres mangel på disiplin og kollegialitet gir dessverre god gjenlyd i media. Bildet består heldigvis av overveiende lyse partier. Det mest særpregede viser taxisentralenes sterke posisjon som transportformidlere av høy profesjonell klasse. Bruken av moderne, datatekniske hjelpemidler i langt større utstrekning enn våre naboer kan oppvise, har satt oss i en annen og mer fremtredende posisjon. Utviklingen fortsetter, nå ofte i godt samarbeid mellom sentral og overordnet trafikkinstans. Foran et jubileum Tirsdag den 16. oktober i år feirer drosjeeierne i Oslo, Foreningens 50-års jubileum. Drosjeeierforeningen i Oslo er den første her i landet, og - i sakens natur - også den største. For 50 år siden var det alt i alt her i landet bare ca automobiler, og omtrent halvparten var drosjeautomobiler. I Christiania var det i 1912 ca. 70 drosjebiler, fordelt på 4 holdeplasser: Akersgata, Stortingsplass, Stortorget og Tivoli. Det var ikke sertifikat for førere av motorvogn den gang. I Christiania bruktes en kjørebok og etter at kandidaten hadde kjørt en prøvetur for en privat bilkonsulent, ble han godkjent av Politiet til å kjøre 1 - en - spesiell automobil. Fra historien TAXI for 50 år siden Bilismen var noe helt nytt og det farlige monstrum som het automobil ble sett på med skepsis og mistro fra nær sagt alle hold. Den første automobilen ble innført her til landet i 1895 og det er karakteristisk at den ble nyttet til ervervsmessige kjøring. I 1899 var det blitt en håndfull automobiler her i landet og myndighetene fant tiden inne til å fastsette rigorøse bestemmelser for bruk av motorvogn. Helt til 1912 hadde man følgende bestemmelser for motorkjøretøyer: Motorvogner skal være forsynede med et hensiktsmæssigt Ringeapparat, som Vognføreren under Farten jevnlig skal varsle med, alt eftersom Omstændighederne kræver det. Lydelig og vedholdende Ringing skal alltid finde Sted, naar Gadekryds skal passeres samt under større kjørende eller gaaende Trafik. Hvis Vognens Gang er meget stille, er Politiet berettiget til at paabyde, at den, ved siden av det foran omhandlede Ringeapparat, tillige skal være forsynet med et selvvirkende Ringeapparat som til enhver Tid varsler, at Vognen nærmer sig.

15 28 < TAXI TAXI > 29 Etterutdanning av yrkessjåfører: Manglende kurs kan gi bråstopp og straff! Innføring av EU direktivet om etterutdanning av yrkessjåfører har snart vært gjeldende i to år. Vår erfaring og Statens Vegvesens undersøkelser viser at mange eiere/sjåfører ikke har forstått alvoret, ved ikke å gjennomføre kurset, som er pålagt. Rapporter begynner nå å komme inn på busser som har blitt stoppet og hvor sjåføren ikke har rett til å kjøre i næring, på grunn av manglende kurs. Et eksempel er en minibuss som ble stoppet og det ble ilagt en foretaksstraff på kr I tillegg vil sjåføren få en bot på ca Bilen måtte parkeres, der og da. Videre kan et forsikringsselskap eventuelt gå til full regress ved en ulykke, fordi sjåføren ikke hadde rett til å kjøre bilen. Hvis noe av dette skulle skje med passasjerer i bilen, vil det ikke være særlig trivelig og kostnadene vil øke betydelig. Flere kurssteder Norges Taxiforbund har inngått en meget gunstig avtale for gjennomføring av de lovpålagte kursene og vi kan nå informere om at tilbudet har blitt ennå bedre med hensyn til antall kurssteder. Dette kommer av at firma Sjåførkompetanse AS, nå har blitt kjøpt opp av Transportkompetanse Haugesund AS. Kursavgiften er pr dato kr 8500 for ukeskurs og 9500 for lørdagskurs. Dette er langt under hva andre kurssteder tilbyr. Vi vil med vår nye samarbeidspartner, snart kunne utvide vårt kurstilbud ytterligere. Informasjon om dette kommer i senere utgaver av TAXI. Hvem må ta kurset og når? Hvis man har klasse D og D1 på førerkortet, så gir det deg en førerrett til å kjøre buss og minibuss. Skal du drive denne form for transport i yrke, så må du ha etterutdanningskurset. Hvis man utvider sitt førerkort til en av disse to klasser, så må man ha en grunnutdanning på 140 timer. Dette kurset tilbys ikke gjennom Norges Taxiforbund. Hvem betaler? Hvis man søker etter sjåfører, kan man sette et krav til stillingen at sjåføren må ha tatt nødvendige kurs før ansettelse. Hvis man har ansatte som må ta kurset, så må arbeidsgiver dekke dette. Det gjelder også alle andre kostnader som måtte påløpe, som lønn, opphold og reiseutgifter. Imidlertid kan arbeidsgiver sette krav ved at arbeidstakeren forplikter seg til å arbeide til for eksempel en gitt dato eller et gitt innkjørt beløp. På den måten kan arbeidsgiver få dekket de kostnader som har påløpt. Når kan man ta kurs? På startsiden til Taxiskolen, vil du finne all informasjon du trenger, på datoer og hvordan du melder deg opp. Det betryggende med vår leverandør er at man blir påminnet ved når man nærmer seg nestegang man skal ta kurs. Drosjeeier slipper å passe på at alle som fører bilen har lov til det. Ikke utsett kurset til siste øyeblikk! Du kan komme til å oppleve at det ikke er plass eller at kurset ikke blir gjennomført på grunn av manglende interesse. Petter Karlsen, Kursleder, Taxiskolen Kurssteder Alta Harstad Heimdal Bergen (Nyborg) Haugesund Sandnes Kristiansand Skien Bærum (Rud) Oslo Moss Lillestrøm (Skedsmokorset) Hamar/Lillehammer (Rudshøgda) Når må du ta etterutdanningskurs? Gjelder for de som skal kjøre persontransport med 9 passasjerer eller fler mot betaling. (Se tabell 11 bak på ditt førerkort) Førerretten utløper gjennomføres senest 2011* (se forklaring) Førerretten utløper gjennomføres senest 2012* Førerretten utløper gjennomføres senest 2013* Førerretten utløper gjennomføres senest 2011* Førerretten utløper innen utløpsdato Førerretten utløper innen 2015 Førerretten utløper innen 2014 Førerretten utløper innen 2015 Førerretten utløper innen 2014 * Dette betyr at du kan ha et gyldig fører- og sjåførkort. Imidlertid hvis du fornyet førerkortet i denne perioden så må du ta kurset innen gjeldende frist. Selv om fører- og sjåførkort er gyldig lenger. Se punkt 4a på ditt førerkort. Bortfall av rett til sykepenger Som kjent er det innført regler i folketrygdloven om den ansatte og arbeidsgivers plikter ved sykemeldinger. Borgarting lagmannsrett avsa i august en interessant dom om dette tema. Faktum i saken var slik: Den ansatte ble sykemeldt i oktober Etter flere innkallinger til dialogmøter, hvor hun ikke møtte, fattet NAV i januar 2009 vedtak om at hun ikke lenger hadde rett til sykepenger på grunn av manglende oppfølging fra hennes side. Saken gikk et par runder i forvaltningen, hvor vedtaket ble opprettholdt og endte i lagmannsretten. Innledningsvis gir lagmannsretten en generell omtale av reglene. Her heter det bl.a.: Vedtaket om å frata A retten til sykepenger må sees i sammenheng med de rettigheter, plikter og prosedyrekrav som etter loven inntrer ved sykemelding. NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: Lovgiver har over tid presisert og skjerpet regelverket. ( ) Arbeidsgiver skal tidligst mulig legge til rette for at arbeidstaker skal være i aktivitet i virksomheten og etter seks uker skal det være utarbeidet en oppfølgingsplan. Arbeidstaker skal allerede fra sykemeldingsperiodens inntreden samarbeide og bidra til løsninger som kan redusere sykefraværet, og senest etter seks uker informere om egen funksjonsevne. Retten går deretter over til en konkret vurdering av saken. Denne reiser to problemstillinger: Om sykdommen hennes medførte at hun ikke hadde aktivitetsplikt og om unntaket fra plikten på grunn av rimelig grunn forelå. Om det første uttaler retten: Lagmannsretten kan vanskelig se at As sykdom, bestående av sensitivitet for stress og ubalanse, var av så alvorlig eller manifest art at unnlatelsen av å møte arbeidsgiver til møte for å tilrettelegge hennes SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva. drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Juristen har ordet arbeidssituasjon, fremstår som rimelig i lovens forstand. Det var sikkert nok forbundet med stort ubehag å møte arbeidsgiveren etter det som hadde passert på kontoret den 18. november Det er også nærliggende at ubehaget ville være ledsaget av en viss grad av angst hos A, men dette vil være den typiske situasjonen for konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det må også legges vekt på at så vel ubehaget og angsten fra As side i noen grad ville kunne ha vært avhjulpet om hun slik arbeidsgiver hadde lagt opp til stilte med en støtteperson i møte. Om det andre uttalte retten bl.a. dette: Lagmannsretten mener at det ved vurderingen av hva som er «en rimelig grunn» etter folketrygdens 8-8 annet ledd, ikke bare er de medisinske grunner som er relevante. Behovet og hensiktsmessigheten for et møte må tas i betraktning. Arten og alvorligheten av Advokat Runar Kehlin arbeidskonflikten vil også kunne tillegges vekt. ( ). Lagmannsretten mener at det nettopp på bakgrunn av en slik konfliktsituasjon, vil være behov for et møte for oppklaring og tilrettelegging for fortsatt arbeid. Saken endte med at vedtaket om å avslå sykepengeutbetaling ble opprettholdt. Det skal således svært mye til for både ansatt og arbeidsgiver for at man lovlig kan unnlate å medvirke til at sykemeldte kommer tilbake i arbeid. Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen

16 30 < TAXI TAXI > 31 Sentralstyret Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / vara Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: Oslo Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Jan Johnsrud Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: Ole Emil Johansen Hageveien 8 A, 1400 Ski Mobil: Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: BUSKERUD Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: / ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: Erik Galambos Postboks 256, 3301 Hokksund Mobil: BERGEN vestfold HORDALAND Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Tor Anders Hauge Kolabakkane 19, 5200 Os Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MNA ANS 2. vara Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND Rafiq Dutt Hamangskogen 33, 1338 Sandvika Mobil: Landsstyret ØSTFOLD Medlemsfordeler SØR-TRØNDELAG Kristian Nilsen Nordre Husebytun 5A, 7097 Saupstad Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Taxiskolen telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist TELEHUSET NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Sjåførkompetanse as Meget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkurset til yrkessjåfører. AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 160 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen ØKONor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. NKI Nettstudier Norges Taxiforbund samarbeider med NKI for å holde en høy standard på Taxiløyvekurset. Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeier har en god grunnleggende kunnskap om drosjedrift. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. STENA LINE Rabbater på cruise med Stena Line NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad 0602 Oslo Gode tilbud til medlemmer i Norges Taxiforbund Bedrift Total mobilabonnementet som gir deg full kontroll Bedrift Total passer for deg som ringer mye og vil ha en forutsigbar og lav faktura. Du kan snakke og sende SMS omtrent så mye du vil med hele 3000 minutter og 3000 SMS inkludert hver måned! Du betaler heller ingen startpris per samtale innenfor de inkluderte minuttene. Som medlem av Norges Taxiforbund får du også spesialtilbud på Mobilt Bredbånd. Som bedriftskunde hos Telenor får du mange fordeler Uansett hvilket bedriftsabonnement du velger, får du mange fordeler hos Telenor, som døgnåpen kundeservice, selvbetjening via Min Bedrift og suveren dekning. Med mobilabonnementene som har inkluderte minutter og SMS koster det heller ingenting å ringe internt i bedriften. I tillegg er Mobilt Bredbånd kåret til best i test de siste fire årene. Les mer om de gode tilbudene på taxiforbundet.no eller møt oss på Fagkonferansen oktober.

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen:

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen: LEDERNE STØV- Medarbeidersamtalen: Slip opp ditt viktigste våpen Møte med Inge Brigt Aarbakke: Nøkkelen til suksess SUGEREN stopper kvinnelige ledere www.lederne.no 01 05 mar Apropos Publicis. Foto: Tom

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer