Reinfjord Hva fant vi og hvilke muligheter kan dette gi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reinfjord Hva fant vi og hvilke muligheter kan dette gi?"

Transkript

1 Reinfjord Hva fant vi og hvilke muligheter kan dette gi? Forskningsdagene i Nord-Troms 26. september 2013 Mona Schanche, utforskningsleder Nordic Mining ASA Exploration and production of high-end minerals and metals Nordic Mining ASA N-0250 Oslo Norway Tel Fax Org. no

2 Disclaimer This document has been used by Nordic Mining during an oral presentation. Therfore, this document is incomplete without the oral explanations, comments and supporting instruments that were submitted during the referred presentation. To the extent permitted by law, no representation or warranty is given, express or implied, as to the accuracy of the information contained in this document. Some of the statements made in this document contain forward-looking statements. To the extent permitted by law, no representation or warranty is given, and nothing in this document or any other information made available during the oral presentation should be relied upon as a promise or representation as to the future condition of Nordic Mining s business. 2

3 Innhold 1. Nordic Mining ASA Hvem er vi? 2. Funn og leteaktiviteter i Nord-Troms (Finnmark) Geologien i «Seiland Provinsen» Leteaktiviteter Hva fant vi i Reinfjord? 3. Hva gjenstår før eventuell drift på forekomsten i Reinfjord? Stadiene i et gruveprosjekt Fortsatt langt frem til drift i Reinfjord Viktige avklaringer i planprosessen 4. Hvilke muligheter kan mineralvirksomhet i Reinfjord gi? Hva kan mineralindustrien tilføre distrikts Norge? Å bygge kompetanse og verdikjeder Hva betyr mineralene for vårt moderne samfunn? 3

4 Vi har fokus på høyverdige mineraler som er viktige for samfunnet Vi har fokus på miljø og det å bidra positivt til samfunnet Vi har fokus på ikke bare å lete og utvikle forekomster, men ønsker også produsere mineraler Letevirksomhet i Norden i mill. Euro Korte verdikjeder gir positive miljøbidrag og mer robuste virksomheter! 4

5 Våre prosjekter Mineraler for fremtiden Nikkel, kopper og PGE Reinfjord Rutil Litium Engebøprosjetket Kvarts Kvinnherad kvarts Keliber Oy 5

6 Våre prosjekter Mineraler for fremtiden Ni, Cu, Pt, Pd Reinfjord Products: Status: Ownership: 100% Nickel, copper, palladium, platinum Exploration Nordic Rutile AS Products: Rutile and garnet Resource: 154m TiO 2 Status: Permitting Ownership: 100% Ti Li Si Nordic Quartz AS Product: High-purity quartz Resource: Min. 1.2m tonnes Status: Development Ownership: 100% Keliber Oy Product: Lithium carbonate Resource: 1.3m tonnes ore reserve Status: Development Ownership: 38% 6

7 Innhold 1. Nordic Mining ASA Hvem er vi? 2. Funn og leteaktiviteter i Nord-Troms (Finnmark) Geologien i «Seiland Provinsen» Leteaktiviteter Hva fant vi i Reinfjord? 3. Hva gjenstår før eventuell drift på forekomsten i Reinfjord? Stadiene i et gruveprosjekt Fortsatt langt frem til drift i Reinfjord Viktige avklaringer i planprosessen 4. Hvilke muligheter kan mineralvirksomhet i Reinfjord gi? Hva kan mineralindustrien tilføre distrikts Norge? Å bygge kompetanse og verdikjeder Hva betyr mineralene for vårt moderne samfunn? 7

8 Reinfjord Lokkarfjord

9 Nordic Minings leterettigheter 2013 Stjernøya Claims NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM Lokkarfjord Claims NM Reinfjord Claims 5 km Leterettigheter areal: Reinfjord: 20.5 km2, Lokkarfjord: 0.75 km2, Øvrige: 126 km 2

10 Undersøkelsesområde leteområdet Reinfjordbygda Reinfjord bygda 10

11 Geological map - Overflatekartlegging 2011, Geofysiske målinger 2011, Diamantboring 2012 Geophysical anomaly, Geovista AB Feltkartlegging 2012

12 Reinfjord intrusjonen - Ultramafisk intrusjon - «Contact-type mineralization» - Tilførselssystem - Sulfidmineralisering nær bunnen? 12

13 Reinfjord Project N Scale 1: E Lithology_Layers [CentralSeries] N [GarnetGneiss] [LangstrandGabbro] [LowerLayeredSeries] [LowerMarginalZone] [NorthEastMarginalZone] [UpperLayeredSeries] [UpperMarginalZone] N N RF-2 RF E

14 Reinfjord - diamantboring mai

15 Reinfjord - Aftenposten juni

16 850 Elev 850 Elev Nickel_assay Copper_assay [ABSENT] [ABSENT] 800 Elev E N E E N E E N E N E E N E N E E N [13,300] E N E E 800 [200,900] Elev [300,600] [900,1600] N E 750 Elev 700 Elev 650 Elev RF-2 RF-1 [600,900] [1600,2300] 750 Elev [900,1200] [2300,3000] [1200,1400] [3000,3800] [1400,1660] 700 Elev [3800,4500] 650 Elev 600 Elev 600 Elev Mikroskopbilde av sulfider 550 Elev 550 Elev 500 Elev 500 Elev 450 Elev 450 Elev 400 Elev 400 Elev PGE-førende sone 350 Elev 350 Elev 300 Elev N E E N E N E E N E N E E N E E N E N E E N E 300 Elev E Scale 1 : 1: Borehull Hole ID From To Meters Nickel Copper Cobalt Gold Palladium Platinum PGE+Au Sulphur (m) (m) (m) % % % g/t g/t g/t g/t % RF RF 1* *including

17 Innhold 1. Nordic Mining ASA Hvem er vi? 2. Funn og leteaktiviteter i Nord-Troms (Finnmark) Geologien i «Seiland Provinsen» Leteaktiviteter Hva fant vi i Reinfjord? 3. Hva gjenstår før en eventuell drift på forekomsten i Reinfjord? Stadiene i et gruveprosjekt Fortsatt langt frem til drift i Reinfjord Viktige avklaringer i planprosessen 4. Hvilke muligheter kan mineralvirksomhet i Reinfjord gi? Hva kan mineralindustrien tilføre distrikts Norge? Å bygge kompetanse og verdikjeder Hva betyr mineralene for vårt moderne samfunn? 18

18 Fasene i et gruveprosjekt Utforskning Utvikling Etablering Drift Tilbakeføring (lete, ressursestimering) (gruveplan, godkjennelser) (finansiering, konstruksjon) (operasjon, produksjon) (avslutning, revegetering)

19 Ledd i utforskningsfasen Faser Målsetning Aktivitet Tidlig letefase Sen letefase Definere områder for potensielle forekomster Definere forekomst av lovvende gehalt/størrelse - definere leteområde - geologisk kartlegging - luftbåren geofysikk - overflateprøvetaking - søke undersøkelsestilatelse - detaljert kartlegging - bakkegeofysikk - leteboring Ressursestimering Påvise økonomisk drivverdig ressurs - oppboring - ressursmodellering - prosessforsøk - brytningsmetode - Søke utvinningstillatelse Kostnader øker utover fasene

20 Utforskning noen betraktninger Kostbare investeringer med stor risiko Kostnader: milloner pr. år Tidsbruk: 8 til 20 år Kun ca. 1 av 200 forekomster når driftsfasen Stor risiko, men potensielt stor oppside Politikk Samfunn RISIKO Miljø Marked Geologi «Å kjenne alle riskofaktorer og systematisk minimalisere risiko er essensielt for alle gruveprosjekter» Finansieri ng

21 Fasene i et gruveprosjekt Utforskning Utvikling Etablering Drift Tilbakeføring (lete, ressursestimering) (gruveplan, godkjennelser) (finansiering, konstruksjon) (operasjon, produksjon) (avslutning, revegetering)

22 Utviklingsfasen detaljplanlegging og myndighetsgodkjennelse Detaljplanlegging: - Infrastruktur - Driftsplan - Markedsavtaler - Håndtering av overskuddsmasser - Pilotproduksjon - Miljø- og samfunnspåvirkning Myndighetsgodkjennelse: Gruveplan for gull-prosjekt Donlin Gold Alaska - Reguleringsplan/konsekvensutredning - Utslippsøknad - Driftskonsesjon

23 Utviklingsfasen «social license to operate» Samfunnsaksept er avgjørende! Stor eksponering mot samfunnet Lokalsamfunn Mange interesseparter, NIMBY Klarlegge potensielle interessekonflikter på tidlig tidspunkt Definere områder hvor gruvedrift er / ikke er akseptabelt Politikere Media Bedrift Miljøorganisasjoner Investorer Finne tilpassede løsninger Skape størst mulig grad av forutsigbarhet både for bedrift og samfunn Spesielle interesse grupper Grunneiere og rettighetshavere

24 Reinfjord fortsatt lang vei til eventuell drift Viktige faktorer i videre prosjektutvikling: Større boreprogram for å påvise drivverdig ressurs Bestemme størrelse og beskaffenhet Infrastruktur/uttaksform Produktkvalitet/marked Prosjektøkonomi Kompetanse/arbeidskraft Reguleringsplan Utslippstillatelse Finansiering Utbygging 25

25 Viktige avklaringer i planprosessen Viktige avklaringer: Kan driften sameksistere med reindriften? Er miljøpåvirkningene akseptable? Reinbeitedistrikt 32 Utfordringer: Forutsigbarhet Tidsaspektet 26

26 Innhold 1. Nordic Mining ASA Hvem er vi? 2. Funn og leteaktiviteter i Nord-Troms (Finnmark) Geologien i «Seiland Provinsen» Leteaktiviteter Hva fant vi i Reinfjord? 3. Hva gjenstår før eventuell drift på forekomsten i Reinfjord? Stadiene i et gruveprosjekt Fortsatt langt frem til drift i Reinfjord Viktige avklaringer i planprosessen 4. Hvilke muligheter kan mineralvirksomhet i Reinfjord gi? Hva kan mineralindustrien tilføre distrikts Norge? Å bygge kompetanse og verdikjeder Hva betyr mineralene for vårt moderne samfunn? 27

27 Hva kan fremtidig mineralindustri bety for Reinfjord? Kan ha stor betydning i distrikts Norge: - Langsiktige og robuste arbeidsplasser - Stedbundne arbeidsplasser - Arbeidsplasser som kan kombineres med tradisjonelle næringer - Vekst i småindustri og servicebedrifter - Forbedring av infrastruktur For Reinfjordbygda kan slik drift bety å være eller å ikke være - Forbedret kommuneøkonomi -Plattform for innovasjon og foredling - Mulighet for ny metallindustri 28

28 Å bygge langsiktige arbeidsplasser, kompetanse og verdikjeder Bergteknikk Oppredning/ prosess Geologi Økonomi/ data Personal Gruvedrift Innkjøp/ lager Automasjon Vedlikehold Elektro Laboratorium Administrasjon - Langsiktige arbeidsplasser - Å søke å bygge kompetanse - Å søke å videreforedle mest mulig lokalt - Benytte rimelig og grønn norsk kraft, og metallurgisk kompetanse for videreforedling

29 Mineraler er avgjørende for samfunnet vårt Kilde : Neeb, NGU Europa produserer kun 4% av verdens mineraler, men forbruker 20% European Commisson «Raw material initiative»

30 Takk for oppmerksomheten! 31

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Hvor kommer maten fra?

Hvor kommer maten fra? Rapport 8/2009 Utgitt mars 2009 Hvor kommer maten fra? Kine Mari Karlsen, Kathryn Anne-Marie Donnelly og Bent Dreyer Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften for matvareindustrien,

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Frå forretningsidé til realisering for norske vindkraftprosjekt

Frå forretningsidé til realisering for norske vindkraftprosjekt Kan vi nå 13.2 TWh i Norge? forseminar til PTK 2012 5. mars 2012 Frå forretningsidé til realisering for norske vindkraftprosjekt er konsesjonsprosessen ei hindring for norsk vindkraftutbygging? Ole I.

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Hva er compliance? LES NYHETER FRA ORACLE. Kostnaden ved compliance. Samtaleemne. I rampelyset. www.oracle.com/global/no/midsize.

Hva er compliance? LES NYHETER FRA ORACLE. Kostnaden ved compliance. Samtaleemne. I rampelyset. www.oracle.com/global/no/midsize. August 2008 NYHETER FRA ORACLE Hva er compliance? LES Kostnaden ved compliance Økningen i forskriftsmessige krav trenger ikke være en belastning. Oppdag hvordan du kan vende compliance til din fordel.

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

INTET MENNESKE ER EN ØY

INTET MENNESKE ER EN ØY INTET MENNESKE ER EN ØY Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall Trond Buland og Vidar Havn i samarbeid med Liv Finbak og Thomas Dahl SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv

Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv Gruveslambanken i Langfjorden ved Kirkenes, 2011 Naturvernforbundet 17.12.2014, Mads Løkeland 1 INNHALD Innleiing... 4 Konklusjon...

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer