ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008"

Transkript

1 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

2 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige og engasjerte eiendomsmeglere lokalisert fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Vi er glade for å ha Tromsø med oss i kjeden. Vi bygger boligsalg på tillit Bestill gratis verdivurdering av din bolig på

3 MEDLEMSKVELD I fjor ADMINISTRASJONENS ADMINSTRASJONENS BERETNING...fikk TBBL 512 nye medlemmer. Ved utgangen av året var det totale medlemstallet var det i alt unike besøkende på tbbl.no. I gjennomsnitt besøkte oss pr måned og 320 pr dag....befestet TBBL Eiendomsmegling sin markedsandel av tilknyttede borettslagsleiligheter, til tross for mange konkurrenter og langt færre antall leiligheter for salg enn året før....økte TBBL Eiendomsmegling sin markedsandel i segmentet frittstående borettslagsleiligheter....var høyeste omsetningsverdi for en TBBL-leilighet i Rypevegen BRL. Den ble omsatt for kr , en kvadratmeterpris på kr hadde TBBL-konsernet ved årsskiftet under forvaltning i alt leiligheter i 175 borettslag, sameier, stiftelser og boligaksjeselskaper. Det var en økning på 8 pst i antall leiligheter og 12 pst i antall selskaper fra året før....utførte teknisk avdeling 214 eierskiftekontroller. hadde TBBL Teknisk prosjekt- og/eller byggeledelse for prosjekter i boligselskapene som i sum utgjorde om lag 400 mill. kroner. TBBL-MAGASINET nr God påske! TBBL-MAGASINET nr TBBL-MAGASINET nr var over 60 pst av de forvaltede selskapene sertifisert til bruk av Styreportalen internettbasert styrearbeid tilrettelagt av TBBL....nådde omsetningen i TBBL-konsernet nesten 47 mill. kroner....ble driftsoverskuddet 5,6 mill. kroner, og resultatet etter skatt på rundt 3,9 mill. kroner. DET VÅRES PÅ SUNDET HENG BILDENE RIKTIG OPP NYTT MEDLEMS- KORT FRA TBBL Foto: Tyler Olson - Scandinavnian StockPhoto STYREPORTALEN GODT I GANG VISNING PÅ SUNDET NY MOBILAVTALE MED TELENOR ILDSJEL PÅ ELVERHØY TBBL-magasinet utkom med 4 numre i fjor BYGGESTART PÅ BRENSHOLMEN FØRSTE LAG UT MED VPLAN SUPERBAD PÅ HÅPET TBBL-MAGASINET nr KLART PÅ SUNDET NY MEDLEMSSJEF VIANOR: ALLE MANN INNGLASSING AV PÅ DEKK BALKONGER UTLEIEBOLIGER MED MILJØSATSING God Jul Styrende organer INNFLYTTING PÅ SUNDET SMART CARPORT PÅ BRATTBAKKEN Representanter som er skrevet med kursiv skrift er på valg i 2009: HOS NEUMANN NY JURIST HOS TBBL MEDLEMSPARTNER: SONJAS BLOMSTER STYRET Medlemmer: Styreleder Pål Wilhelmsen Nestleder Jan-Eirik Lindberg Nina Hjort Anne Cathrine Arnesen Medlem valgt av de ansatte: Ragnar Solstad Varamedlemmer: 1. Eduardo da Silva 2. Aud Tåga Vara for medlem valgt av de ansatte: Ann-Christin Heitmann Datterselskaper TBBL Servicesentral AS TBBL Utleieboliger AS TBBL Eiendomsutvikling AS TBBL Næringsbygg AS Administrerende direktør TBBL AL Konsernstab Informasjonssjef IT-konsulent Økonomisjef Økonomiavdeling Internt regnskap VALGKOMITÉEN Medlemmer: Geir Fenes Eli J. Carstens 1.vara: Gry Eikedal Eiendomsmegling Eiendomsmegling Oppgjør Medlemsservice Kundemottak Medlemsfordeler - og tilbud Juridiske tjenester Familieoverdragelser Avklaring forkjøpsrett Forvaltningsavdeling Regnskap Fellesutgifter Økonomiforvaltning Stifting og rådgivning Teknisk avdeling Teknisk bistand Skadehåndtering Eierskiftekontroll Forsikringsadministrasjon Medlem oppnevnt av styret: Nina Hjort 3

4 ADMINISTRASJONENS BERETNING Svein Dalsbø, adm.direktør TBBL TBBL attraktiv originalvare 2008 vil bli husket som året da mye skjedde. Finanskrisen medførte raskere og mer voldsomme endringer enn noen kunne forutse. Fra en lang periode med kontinuerlig oppgang på de fleste områder, kom det alvorlige tilbakeslag, spesielt innen boligbygging og eiendomsmegling. Heldigvis har TBBL en bred og variert virksomhet, og spesielt innen teknisk og økonomisk forvaltning av boligselskap har tilgangen på nye oppdrag og kunder vært meget god. Første byggetrinn i Sundets borettslag ferdigstilt Høsten 2008 ble I6 leiligheter ferdigstilt i Sundets borettslag på Tomasjord. I skrivende stund foregår overlevering av ytterligere 19 leiligheter i samme borettslag. Kvalitetsmessig oppleves leilighetene som noe av det beste som er levert i Tromsø by. Lavenergiboliger med innglassete balkonger er noen av de kvaliteter Sundets kan skilte med. Økonomien i prosjektet er sikret gjennom at 100 pst av salget er forsikret. Det gjenstår muligheter for ytterligere utbygging av 2 blokker med til sammen 38 leiligheter. I dagens marked er disse lite realistisk å realisere, men TBBL antar at med et lavere rentenivå vil prosjektet være salgbart i relativt nær fremtid. I 2008 har det også vært arbeidet kontinuerlig med ferdigstillelse av 8 omsorgsboliger for Boligstiftelsen Havtun Omsorgsboliger på Brensholmen. Leilighetene ble overlevert i januar Også her er opplevelsen at det er et svært godt byggverk som er ferdigstilt, og byggherren er meget godt fornøyd med resultatet. andelshavere uten evne til å betjene fellsgjeld. I tillegg har en rekke nye borettslag fått med på kjøpet andelshavere som har kjøpt leiligheter i spekulasjonsøyemed. I et fallende marked klarer heller ikke disse å betjene sine forpliktelser. Dette stiller nye krav til TBBL Forvaltning om bistand i form av rådgivning til forvaltningskundene. To områder har vært i fokus: (1) krav til sterkere likviditetsstyring, da manglende betjeningsevne hos andelshaverne har medført strammere likviditet i boligselskapene. Våre konsulenter har arbeidet i tett dialog med styrene for å planlegge likviditeten til lagene. Manglende betalingsevne øker også fokus på våre inkassotjenester (2). Som en viktig tjeneste til boligselskapene har TBBL, i tillegg til tvangssalg, som har økt i betydelig grad, også startet inkasso gjennom utleggsforretninger. Det er i denne sammenheng på sin plass å nevne at TBBL s erfaringer med tingretten (tvangssalg) og namsmannen (utlegg av formuesgoder) ikke har vært oppløftende. Det kan synes som at det mangler både kompetanse og kapasitet til å gjennomføre disse sakene på en profesjonell måte. Ny giv innen tekniske tjenester Til tross for finanskrisen, hadde TBBL Teknisk en eksepsjonell økning i aktivitetsnivået i Nye tjenester, som vedlikeholdsplaner (Vplan) og termografering og trykktesting bidro positivt. Men også på mer tradisjonelle tjenester, som prosjektleder innen rehabiliteringsprosjekter, vinner TBBL de fleste oppdrag var på mange måter en bekreftelse på det vi lenge har ment: at behovet for teknisk kompetanse er betydelig hos våre forvaltede lag. Dersom vi skjøtter vårt virke vel, vil boligselskapene fortsatt velge å benytte TBBL på dette området. Både fordi det utviker den kollektive hukommelsen innen teknisk sektor, og fordi lagene ønsker en langsiktig partner som prioriterer boligselskapene under alle markedsvilkår. Ny merkevare innen eiendomsmegler Sjeldent har markedet snudd raskere enn for eiendomsmeglerne i Tromsø i Årsaken er åpenbar: alt for mange etableringer med alt for mange meglere. Aktørenes ønske om rask og høy profitt har tidvis gått foran faglig forsvarlighet. Konsekvensen ble alvorlig for mange, 4 Et vanskelig boligmarked stiller nye krav til forvaltningstjenestene I 2008 kom konsekvensene av private utbyggeres feilaktige bruk av borettslagsmodellen dessverre til overflaten. For mange borettslag er konstruert med for lavt innskudd, i tillegg til at de har ulik innskuddsandel. Det høye rentenivået i 2008 har medført at nye frittstående borettslag har TBBLs styrekonferanse samlet godt over 100 tillitsvalgte til faglig påfyll, mini-messe og sosialt samvær.

5 ADMINISTRASJONENS BERETNING Storbysamarbeidet mellom Tromsø, Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger gir økte medlemsfordeler. med nedleggelser og konkurser for en rekke kontorer. I skrivende stund er det ca. 40 aktive meglere i Tromsø by, mot over 100 meglere da markedet var på det heteste. Vi er tilfreds med at TBBL i 2008 samlet sett beholdt sin markedsandel, som faktisk var rundt 50 pst. Det er en utfordring at antallet boligsalg er kraftig redusert. Økonomisk sett drives denne virksomheten såvidt i balanse. TBBL besluttet i 2008 å gå inn i den landsdekkende meglerkjeden Garanti, en kjede som er heleid av boligbyggelagene. Så langt synes dette å ha gitt positive markedsvirkninger i form av oppmerksomhet og kvalitet. Også de ansatte i vår meglervirksomhet uttrykker stor tilfredshet med dette valget. Vi ser med spenning frem til den videre utvikling på dette området, og har tro på at boligselgere og kjøpere, TBBLs nye Sundets borettslag ligger solfylt til på Tomasjord. ved valg av eiendomsmegler, fortsatt vektlegger tillit og trygghet, samt oppnådde salgsresultater og derfor velger oss. Medlemsfordeler som monner TBBL skaper fortsatt merverdier for våre eiere og kunder, både enkeltmedlemmer og boligselskaper. Arbeidet med Storbybolig er kommet godt i gang. På finnes nå oversikt over salgs- og utleieenheter i Tromsø, hvor forkjøpsretten kan benyttes av deltakerne i Storbybolig. Tilsvarende får våre medlemmer oversikt og tilgang til å benytte ansienniteten i TBBL til kjøp eller leie i Bergen, Stavanger og Oslo. I løpet av kort tid forventer vi at dette også vil gjelde Trondheim. Samarbeidet gjør medlemskapet i TBBL enda mer verdifullt, spesielt fordi medlemskapet kan gå i arv til kommende generasjoner. Sannsynligheten for at medlemskapet i TBBL kommer til nytte øker betydelig, når medlemskortet også kan benyttes i de andre store byene i Norge. Fortsatt trygt i borettslag Borettslag har tradisjonelt vært en trygg og god boform. For de lag som er bygd på den velprøvde TBBL-modellen, med fokus på kostnadskontroll i byggefasen og god balanse mellom fellesgjeld og innskudd, er det tilfredsstillende å se at denne tåler de utfordringer som kriseåret 2008 gav. Disse lagene viser seg å være langt bedre økonomisk stilt enn nye, frittstående borettslag, og har ofte godt utdannede tillitsvalgte som evner å styre sine selskaper og verdier. Fellestiltak, som forsikring mot husleietap og mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld, er også viktig. Konklusjonen er klar: gjennom TBBL kan borettslag oppnå større trygghet for egen økonomi og egne beboere. Eierskap i et solid andelslag TBBL har i de senere år utviklet seg til et solid samvirkeforetak. I disse finanskrisetider får vi dokumentert viktigheten av å legge opp reserver i gode år, og slik være bedre rustet til å møte vanskeligere perioder. TBBLs egenkapital er solid og likviditeten er god. Selvsagt merker også vi de krevende tider vi er inne i, men i TBBL er vi viss på at vi rir stormen av med god margin. Oppgavene er altså fortsatt mange og utfordrende. Men i TBBL lover vi å stå på for våre eiere og kunder også i årene som kommer. Vi skal fortsatt være et fremtidsrettet og trygt alternativ for våre medlemmer og kunder. Svein Dalsbø Adm. direktør 5

6 ADMINISTRASJONENS BERETNING Hege-Elisabeth Bosch, leder kundesenter TBBL Medlemsvirksomheten -det lønner seg å være medlem 2008 et utfordrende år Medlemsvirksomheten hadde for første gang på 5 år en negativ medlemsutvikling på årsbasis. Det endelige tallet på nye medlemmer ble 512. Det var 38 pst lavere enn totalt antall nye medlemmer året før. Én gang i året foretas rutinemessig strykning av medlemmer med 3 års betalingsrestanse. I 2008 ble dette gjort to ganger, både for 2007 og 2008, og totalt 659 medlemmer ble enten utmeldt eller strøket. Selv hensyntatt kun én strykning, økte totalt antall medlemmer i avgang med 15 pst i Ved årsskiftet hadde TBBL i alt betalende medlemmer. Det var 147 færre enn ved forrige årsskifte. Vi opplevde også i 2008 at mange overførte sitt medlemskap og ansiennitet til andre familiemedlemmer, når de selv ikke har bruk for det lengre. Samtidig ble det tegnet en god del gavemedlemskap, både til nyfødte og ikke minst til konfirmanter. En gave som bare øker i verdi for hvert år som går! Forkjøpsretten fortsatt viktigste medlemsfordel Når en leilighet i et tilknyttet borettslag skal selges, har medlemmene i boligbyggelaget en lovfestet forkjøpsrett. Denne gjelder uavhengig av hvilket meglerhus som forestår salget, og både for nye og brukte leiligheter. solgte boliger ligger vi ikke langt tilbake for tidligere år, med en oppslutning på ca 50 pst. Totalt i fjor ble det lyst ut forkjøpsrett for 278 TBBL-leiligheter. Ved boligsalg gir loven megler og selger mulighet for å velge mellom to metoder for å utlyse forkjøpsretten. Annonseres forkjøpsretten i forkant (forhåndsvarsel), går det raskere å få avklart forkjøpsretten. Da slipper kjøper og selger å vente på avklaring til etter at bud er akseptert. Dersom man derimot venter med å annonsere og avklare forkjøpsretten til etter at bud er akseptert av selger, tar prosessen naturlig nok lengre tid. TBBL anbefaler meglere og selgere av leilighet å benytte den førstnevnte metoden ved prisantydning. I fjor valgte 24 pst av selgerne fastprismodellen, mens 76 pst lyste ut forkjøpsretten på prisantydning. Medlemsfordelene stadig bedre Vår sentrale samarbeidspartner NBBL Partner utvidet og forbedret det nasjonale tilbudet innen forsikring til medlemmene. Nytt i 2008 var tilbud om barneforsikring. Se NBBL samarbeider videre med DnB NOR og Postbanken for til en hver tid å gi medlemmene den beste bankavtalen. Husk å henvise til NBBL-avtalen når du kontakter banken! To av våre medlemspartnere valgte å avslutte samarbeidet i 2008; Snakk AS og Traasdahl AS. Nye fordelsavtaler som er tegnet i Forkjøpsretten benyttes fortsatt hyppig i Tromsø, også på brukte leiligheter. Grunnet generell nedgang i boligmarkedet og færre solgte enheter, opplevde denne fordelen en viss nedgang i antall i året som gikk. TBBLmedlemmene er fortsatt svært bevisst på denne fordelen, og målt i prosent av Medlemspartner VIANOR dekkhotellet med plass til ca dekk!

7 ADMINISTRASJONENS BERETNING Neumanndagene: På jakt etter gode TBBL-tilbud. Våre blide ansatte i kundesenteret ønsker deg velkommen! er med Cramo AS og Låsgruppen AS. Hos Cramo kan du leie bygg- og anleggsmaskiner, lifter, trucker, brakker og containere til hyggelige medlemspriser. Låsgruppen selger låsesystemer og nøkler, rykker ut som låsesmed hvis du har akutte behov, driver service og installerer nye systemer til både nybygg og renoveringer. Alt til fornuftige priser. Storbybolig én andel = flere medlemskap Fra 1.oktober var muligheten for å bruke medlemskapet i TBBL til å skaffe seg bolig enten i Bergen, Oslo og Stavanger en realitet. Storbysamarbeidet omfatter i første omgang Vestbo i Bergen, Usbl i Oslo, SBBL i Stavanger og TBBL her i Tromsø. Som medlem i ett av disse boligbyggelagene har du Storbyansiennitet fra 1. oktober Medlemmer som melder seg inn etter denne datoen, får Storbyansiennitet fra innmeldingsdatoen. Storbysamarbeidet omfatter ca medlemmer, og som medlem får du nå tilgang til ca boliger på forkjøpsrett i disse byene! Dersom du benytter forkjøpsretten din i et annet boligbyggelag, melder du deg etterpå inn i det aktuelle boligbyggelaget så snart forkjøpsretten er avklart. I tillegg til Storbyansienniteten beholder du din oppsparte ansiennitet i TBBL. Storbybolig arbeider med å tilby også andre, attraktive medlemsfordeler til nytte for medlemmer i alle boligbyggelagene som deltar i Storbysamarbeidet. Les mer på Viktig å kommunisere! TBBL-magasinet kom i fjor ut med fire utgaver. Bladet sendes adressert til alle Medlemsutvikling (pr ) medlemmene, og responsen viser at bladet er et kjærkomment magasin med stoff både til nytte og glede for leserne. Her presenteres både løpende og tidsbegrensede medlemstilbud, samt reportasjer, fagstoff og trivielt boligstoff fra Tromsø. Vi merker ellers at næringslivet i Tromsø ser bladet som en god kanal til å komme i kontakt med ca husstander på, siden ønsket om annonseplass er voksende. Samtidig er elektroniske medier en viktig måter å lese om TBBL på. I 2008 var det forskjellige besøkende på websiden vår. Det var 25 pst færre enn året før og på nivå med Mye av besøksnedgangen tilskrives et vanskelig marked for omsetning av leiligheter, siden en stor del av besøket på weben vår har vært knyttet til annonserte boliger. Dog ser vi at interessen for blant våre styrelederne er stor og vokser, slik at vi stadig får flere faste besøkende. Videre ser vi en sterkere interesse for å motta e-post med nyheter og tilbud fra TBBL. Vår nettjeneste gjør at du selv kan melde deg på dette, og ved årsskiftet var det registrerte her. Tjenesten er rask, personlig og miljøvennlig, og er et ledd i vår miljøprofil. Vi oppfordrer alle til å registrere sin e-postadresse på Tillit Den store norske borettslagsundersøkelsen viste at boligbyggelagene hadde absolutt høyest tillit når det gjaldt boligspørsmål - langt over eiendomsmeglere, banker og forsikringsselskaper. (www.nbbl.no) 7

8 ADMINISTRASJONENS BERETNING Leif Harald Svensen, salgsjef TBBL Garanti Eiendomsmegling - en del av TBBL Et turbulent år 2008 ble et vanskelig år for de fleste aktører i boligmarkedet. Endringen som kom sommeren 2007 fortsatte, og kuliminerte i en global finanskrise i siste halvdel av året. Enkelte eiendomsmeglerforetak begynte allerede å få problemer tidlig på året, og i april kunngjorde Krogsveen at de ville avvikle Tromsøkontoret. Utover året fortsatte det med nedbemanninger, avvikling og konkurser i meglerbutikkene. Mange av meglerforetakene hadde gjennom flere gode år bemannet opp til et nivå som i 2008 ble problematisk når markedet stoppet opp. TBBL Eiendomsmegling holdt fokus TBBL Eiendomsmegling overlevde fjoråret på en god måte. Organisasjonsmessig var vi kanskje bedre trimmet enn de fleste andre for det skiftet som kom. Vi var gjennom hele året 5 ansatte, inkludert oppgjørsfunksjonen. 4 av de ansatte startet i fjor på det autorisasjonsopplegget, som i henhold til eiendomsmeglerloven, leder til rett til å virke i eiendomsmeglerbransjen etter Én megler er ferdig utdannet fra eiendomsmeglerstudiet. Fortsatt markedsleder Totalt ble det i vårt primærmarked, tilslutta leiligheter, omsatt 37 pst færre slike boliger i 2008 enn året før. TBBL Eiendomsmegling er en klar markedsleder på salg av disse boligene, og økte også sin markedsandel i Vi merket oss hvor stødig tilslutta borettslagsleiligheter, med en sunn og forutsigbar økonomi, blir oppfattet av både banker og kjøpere. Resultatet var at disse ble omsatt jamt og trutt gjennom hele året, - dog til en lavere pris enn før endringen kom i markedet. Prisen justert ned Prisutviklingen for tilslutta borettslagsleiligheter endte med en prisnedgang på 9,3 pst i forhold til Totalprisen på en slik bolig var ved årsskiftet i snitt kr , inkl fellesgjeld. Det var interessant å merke seg at Tromsø var den eneste regionen i landet som hadde prisvekst (2 pst) i 4. kvartal 2008, mens landet for øvrig fortsatt hadde prisfall. Vår forklaring på dette er at Tromsø ble både hardere og tidligere rammet av endringene i markedet, og at vi nå så en utjevning og kanskje et tilsvarende tidlig positiv endring i Tromsø. Dramatisk for lavinnskuddsleilighetene I markedet for frittstående borettslagsleiligheter, spesielt lavinnskuddsleilighetene, ble fjoråret dramatisk. I volum ble det omsatt 72 færre leiligheter enn året før. Hyppige rentejusteringer, sammen med det betydelige negative mediefokuset disse objektene fikk, førte til at mange av leilighetene ble karakterisert som ikke salgbar. I kjølvannet av denne situasjonen fulgte tvangssalg som følge av manglende betalt felleskostnad, oppsigelse av boretter, og spekulasjoner om konkurser i borettslagene. Bankene fikk, i en nylig utgitt rapport, på nytt kritikk for å ha bidratt sterkt med sin aggressive utlånspolitikk til at disse boligene, med en høy pris kombinert med usunn fordeling mellom innskudd og fellesgjeld, opprinnelig ble solgt. På tross av et vanskelig marked for disse leilighetene økte TBBL Eiendomsmegling sin markedsandel betydelig i dette segmentet. Full stopp i markedet for nyboligprosjekter Igangsettelse av nyboligprosjekter stoppet opp i Utbyggerne i Tromsø la prosjektene på is, i påvente av nye oppgangstider. Hos TBBL var imidlertid Sundets borettslag, 2 blokker med til sammen 35 leiligheter, allerede godt i gang. Med fulltegningsforsikringen i bunn, ble begge blokkene ferdigstilt og overlevert som planlagt. Fortsatt er det usolgte boliger i Sundets, men interessen for et slikt kvalitets- 8 TBBL fullførte byggingen av solfylte Sundets borettslag på Tomasjord.

9 ADMINISTRASJONENS BERETNING prosjekt er tilstedet, bare interessentene får solgt sine eksisterende boliger. Prisutvikling TBBL-leiligheter Bankene forverret situasjonen Det totale volumet i Tromsømarkedet lå ved årsskiftet 2008/2009 på rundt 500 boliger. Tilsvarende tall for 2007 var ca 800. En del av boligene er leid ut, eller av annen grunn trukket fra markedet. Fortsatt er det for mange boliger for salg. Hovedproblemet i boligmarkedet, slik det utviklet seg, var at pengestrømmen stoppet opp. Potensielle kjøpere fikk ikke lån (mellomfinansiering) før de hadde solgt sin egen bolig. Bankene var bekymret for både kundenes og sin egen sårbare egenkapitalsituasjon. Skulle dette gjelde alle kundene, ville det ikke være mulig å få omsatt en eneste bolig. Myndighetene, med regjering og sentralbanken i spissen, iverksatte mot slutten av året både tiltak og rentenedsettelser som vi håper skal lette på dette problemet. Så langt i 2009 ser det ut til å gå rette vegen. Det som kan velte en videre positiv utvikling er bekymringene i arbeidsmarkedet. Nylige prognoser tilsier en dobling av antall arbeidsledige. En slik utvikling vil igjen bremse boligmarkedet. Ingen kjøper ny bolig dersom det er usikkerhet rundt jobb og inntekt. Tromsø-regionen har imidlertid en stor andel av offentlig tjenesteyting, og vil forhåpentligvis bli mindre berørt enn steder som er avhengig av industrielle hjørnesteinsbedrifter. Kroner Gjennom Garanti satser TBBL inn i fremtiden TBBL besluttet i september å kjøpe seg inn i boligsamvirkets eiendomsmeglerkjede, GARANTI Eiendomsmegling. Kjeden har helt siden etableringen i 1999 ønsket Tromsø med på laget, og nå fant vi det strategisk riktig å kjøpe oss inn i kjeden. For kundene våre betyr dette en ytterligere profesjonalisering av den meglertjenesten vi tilbyr. For oss internt betyr det tilgang til kvalitetssystemer, faglig støtte og support, som også vil komme kundene til gode. Vi er fortsatt ansatt i TBBL og denne tilhørigheten borger også for trygghet i det vi leverer. Vi gleder oss fortsatt til å utvikle vårt eiendomsmegler tilbud, og har ambisiøse mål med å utvide både markedsandeler og tjenestetilbud. Prisutvikling 4. kvartal Tromsø hadde som eneste region en prisoppgang i 4. kvartal, da kostet en borettslagsbolig i gjennomsnitt 2 pst. mer enn i 3. kvartal. I forhold til 4. kvartal 2007 var det i Tromsø en prisnedgang på 9,3 pst. Omsetningsvolumet var 12 pst. lavere enn i 3. kvartal og 37 pst. lavere enn i tilsvarende kvartal i Øvrige Nord-Norge (Nord-Norge utenom Tromsø) hadde en nedgang på 1,2 pst. det siste kvartalet, og siden 4. kvartal 2007 har en borettslagsbolig blitt 8,3 pst. billigere. Aktiviteten var meget lav i 4. kvartal, det ble omsatt 37 pst. færre boliger enn i 3. kvartal og 42 pst. færre boliger enn i 4. kvartal TBBLs erfarne medarbeidere står på for deg som eier eller ønsker å eie egen bolig! Boligbyggelag Et boligbyggelag utvikler, forvalter og selger boliger. Boligbyggelagene er landets desidert største boligaktør, med forvaltede boligselskap. TBBL forvalter 175 boligselskap. 9

10 ADMINISTRASJONENS BERETNING Gerd Soleng, forvaltningssjef TBBL Forvaltningen - trygghet og forutsigbarhet fortsatt viktigst TBBL Forvaltning har autoriserte regnskapsførere, er medlem av NARF og har inkassobevilling. Våre forvaltningskonsulenter har hver og en et særskilt ansvar for sine storkunder styret i boligselskapet. Blant våre tjenester kan vi nevne: Budsjett, regnskap og annen økonomisk forvaltning av boligselskapet Innkreving av felleskostnader, betaling av regninger og rådgivning til styret Inkassosaker for boligselskapet Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) Håndtering av fellesstrømanlegg og elektronisk avlesning og avregning av strømforbruk m.v var et år med mange nye personer i forvaltningsavdelingen. Avdelingens nyansatte leder tiltrådte i midten av mai. Samtidig hadde noen av våre erfarne konsulenter søkt nye utfordringer, og flere nye forvaltningskonsulenter ble rekruttert. I denne prosessen ble forvaltningsavdelingens formelle kompetanse betydelig hevet. Samtidig har det vært fokus på å utvikle kompetanse internt, blant annet ved å gi flere ansatte støtte til å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. I 2008 ble også avdelingens første lærling ansatt. Ved utgangen av året var det i underkant av 15 årsverk i avdelingen. Stadig flere selskaper ønsker boligforvaltning Det har vært en jevn økning i antall forvaltede boliger. I 2008 var veksten i antall forvaltede boliger på ca. 8 pst, med til sammen 566 nye enheter. Samlet hadde TBBL ved årsskiftet boliger under forvaltning, fordelt på 175 boligselskaper. Av dette er 41 tilknyttede borettslag med til sammen boliger. Resten er frittstående borettslag, boligaksjeselskaper, sameier, stiftelser og velforeninger, med i alt leiligheter. Styreportal i aktiv bruk TBBL var i 2006 blant de første boligbyggelag i Norge som tok i bruk Styreportalen for sine forvaltningskunder. Portalen er en møteplass mellom forretningsfører og boligselskapets tillitsvalgte på internett. Med Styreportalen er boligselskapets data tilgjengelig for styret 24 timer i døgnet. Løsningen inkluderer også et elektronisk arkiv og styrerom for det enkelte styret. Det er i 2008 avviklet jevnlige innføringskurs i Styreportalen, og ved årsskiftet var over 550 tillitsvalgte i 110 boligselskaper registrert som brukere. Forvaltningsavdelingen, som er TBBLs desiderst største, fikk mange nye ansikter i året som gikk! 10

11 6000 Godt resultat - og fortsatt gode utsikter til en trygg forvaltning Forvaltningsinntektene ble i 2008 totalt 3 pst høyere enn tilsvarende tall i De ulike inntektspostene i avdelingen viste varierende utvikling. Inntekter fra forvaltningshonorarer økte med over 8 pst grunnet økt kundetilfang, mens inntekter tilknyttet omsetning av boliger falt betydelig. Det samme var tilfellet med inntekter fra ordningen med individuell nedbetaling av fellesgjeld, mens inntekter fra purring og inkasso økte en del, noe som i hovedsak kan tilskrives situasjonen i bolig- og finansmarkedene. De samme tendensene ser ut til å fortsette også i 2009, men samlet forventes det en bedre utvikling i inneværende år. Rådgivningstjenester i fokus For forvaltningskundene var 2008 et år med mange renteendringer og tilsvarende mye arbeid for styrene med å sørge for forsvarlig styring. Med ustabilt rentenivå over en lengre periode, var det mange som valgte å binde renten i løpet av året for å sørge for forutsigbarhet for beboerne. I tillegg etterspør kundene våre rådgivningstjenester for hjelp til tiltak for å trygge økonomien for både borettslaget og dets beboere TBBL tilbyr elektronisk avlesning og avregning av bl.a. strømforbruk. ADMINISTRASJONENS BERETNING Leiligheter under forvaltning Totalt antall leiligheter Leiligheter i frittstående BRL, sameier m.v. Leiligheter i tilsluttede TBBL-BRL 2004 Totalt antall leiligheter Leiligheter i frittstående BRL, sameier m.v. Leiligheter i tilsluttede TBBL-BRL Borettslag 2008 Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter. 11

12 ADMINISTRASJONENS BERETNING Svein Erik Rollstad, teknisk-/utbyggingssjef TBBL TBBL Teknisk i vinden Etterspurte tekniske forvaltningsog rådgivningstjenester Spesielt gjelder dette tilstandsvurderinger, eierskifterapporter, vedlikeholdsplaner, byggebistand, termografering, trykktesting, skadetakst samt prosjekt- og byggeledelse ved nybygg og rehabilitering. Færre skadesaker Ved årsskiftet hadde vi ansvaret for 117 boligselskap på Totalforsikring. Dette er en netto økning på 4 selskaper fra året før. Ansvaret omfatter registrering, befaring, rekvirering og styring av håndverkere, samt tilsyn med det økonomiske oppgjøret mellom boligselskap og forsikringsselskap i skadesaker. I 2008 håndterte vi 82 skadesaker på boligmassen, mot 93 i På lik linje med landet som helhet hadde også vi dessverre flere tilfeller av brann i Heldigvis ble ingen fysisk skadd i disse tilfellene. Fullverdien for de forsikrede selskapene er nær 12,4 mrd. kroner. For dette betaler selskapene vel 13,6 mill. kroner i forsikringspremie. Halvparten av dette er utbetalt som erstatning i forsikringssaker. Av forsikringspremien som boligselskapene betaler går om lag 1,36 mill. kroner inn i naturskadepoolen som forvaltes av det offentlige. Ingen av de boligselskapene vi forsikrer har hatt utbetaling fra naturskadepoolen. Eierskiftekontroll - stadig populært Etterspørselen etter eierskiftekontroll og -rapport ved omsetning av leilighet var i fjor lavere enn i I alt foretok vi 214 kontroller i 2008, noe som var en reduksjon på 149 kontroller fra året før. 24 av de 41 tilsluttede borettslagene har vedtatt kontroll ved eierskifte som fast ordning. Det er et mål for oss å kunne øke dette ytterligere i også blitt lettere tilgjengelig i elektronisk format for styret. Tilstandsvurderinger et anbefalt tiltak TBBL Teknisk utfører også Husbankens tilstandsvurderinger med tanke på renovering av boligselskapene. Det ble utarbeidet tilstandsvurdering trinn II for Blokkbygg Elverhøy Syd borettslag i Tilskuddet fra Husbanken, samt bygningsmassens alder i mange av lagene gjør at TBBL Teknisk fortsatt forventer etterspørsel etter denne tjenesten. Omfattende rehabilitering av boligmassen Vi opptrer også som prosjekt-/ byggeledere ved større rehabiliteringsog utbedringsarbeider. Slike er under planlegging for Knausen, Blokkbygg Elverhøy Syd og Solveien borettslag. Arbeidene for disse vil fortsette ut gjennom året I tillegg pågår det fortsatt full renovering og utbedring av Terrassen borettslag, samt gaterenovering i Utsikten borettslag. Ferdigbefaringer og garantibefaringer etterspørres TBBL Teknisk bisto i fjor flere frittstående boligselskaper med ferdigbefaring ved overtagelse. Dette omfattet flere hundre nye leiligheter og tilhørende fellesarealer. På samme måte har vi bistått TBBLs nye forvaltningskunder ved garantibefaringer. Våre tjenester og byggtekniske kompetanse har blitt godt mottatt, både av beboerne og de tillitsvalgte. Vi forventer fortsatt etterspørsel av disse tjenestene i årene som kommer. Nybygg i rute TBBL Teknisk har i 2008 vært involvert i to nybyggprosjekter: som byggherreombud for byggetrinn I av Sundets borettslag (38 leiligheter fordelt på to blokker), og som prosjekt-/ byggeleder for 8 omsorgsboliger for Boligstiftelsen Havtun Omsorgsboliger på Brensholmen. Begge prosjektene ferdigstilles like inn i Vplan et produkt for fremtiden 2008 ble brukt til å markedsføre og synliggjøre overfor boligselskaper hva 12 Oppdatert kunnskap om boligmassen har stor verdi både for kjøper, selger og styret i boligselskapet. Vår eierskiftekontroll og -rapport er med på å bygge opp denne kunnskapen. Med innføringen av Styreportalen har rapporten Hans Hansen hos TBBL teknisk bistod borettslaget Edderdunvegen III ved søknad om godkjenning av innglassete balkonger.

13 ADMINISTRASJONENS BERETNING produktet Vplan inneholder. Vplan er en skreddersydd vedlikeholdsplan hvor arkiver, FDV-dokumentasjon, befaringer, tilstandsvurderinger og oppmålinger samles og bearbeides. Vplan viser en detaljert oversikt over det planlagte vedlikeholdet 10 år fram i tid, med forventede kostnadstall. Tilbakemeldingen fra våre kunder viser at Vplan gir styret et godt verktøy for langsiktig planlegging av vedlikeholdet, samt at det sikrer kontinuiteten ved skifte av tillitsvalgte. Byggebistand en allsidig tjeneste 2008 ble også brukt til å markedsføre nye tjenester som termografering, luftlekkasjemålinger, bistand til byggherre ved søknader til det offentlige og total gjennomgang av bygningsmassen i boligselskap før garanti-/reklamasjonsfristen utløper. Nevnte tjenester har allerede generert flere oppdrag. Også Vika boligpark etterspurte bistand fra TBBL teknisk, her ved Svein-Erik Rollstad og Ragnar Solstad. Vannsjekken avdekk vannskader før de utvikler seg! Vannsjekken er en faglig kontroll av leilighetene i boligselskapet. Kontrollen omhandler alle rom med vann/avløp. Ved å gjennomføre Vannsjekken kan man forhindre og begrense vannskader og store utgifter. I tillegg kan boligselskapet få 10 pst rabatt på sin forsikringspremie de neste 4 årene. For tiden gjennomfører TBBL Vannsjekken i Elverhøy Nord borettslag. Økt satsing i 2009 Avdelingens generelle utvikling i 2008 var svært god. Det er en økende etterspørsel etter våre tjenester i forbindelse med planlegging av rehabiliteringsarbeider i flere etablerte boligselskaper. Etterspørselen etter vår kompetanse og våre tjenester har vært sterkt økende også på andre områder. For å møte dette i 2009 har vi økt antall årsverk fra 6 til 8. Vi forventer full sysselsetting for staben framover. Rune Wara studerer fasadetegningene for Terrassen borettslag. Eierskifterapporter (ESR) Fellesskap Boligbyggelagene er tuftet på ideen om at man står sterkere i fellesskap enn alene. Det gjelder både sikring mot økonomiske overraskelser, og når gode avtaler skal framforhandles. Du trenger ikke bekymre deg for el-anlegg som må skiftes eller rør som lekker. Samtidig kan du nyte godt av alle våre tilbud. Antall ESR Eierskifterapporter Andel med ESR % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel solgte med ESR 13

14 STYRETS BERETNING Styrets årsberetning for TBBL-konsernet og deleide selskap Tromsø Boligbyggelag AL er morselskap i TBBL-konsernet, med følgende heleide datterselskaper: TBBL Eiendomsutvikling AS, TBBL Servicesentral AS, TBBL Utleieboliger AS og TBBL Næringsbygg AS. TBBL Eiendomsforvaltning AS ble, som tidligere vedtatt, avviklet/slettet i I tillegg har Tromsø Boligbyggelag AL etablert selskapet Tomasjord Park AS, i samarbeid med Peab Bolig AS for å utvikle boliger. Selskapet startet bygging av byggetrinn I høsten 2007, og 35 leiligheter er ferdigstilt ved utgangen av februar Selskapet har byggetillatelse til ytterligere 38 leiligheter. På bakgrunn av det vanskelige nyboligmarkedet i Tromsø, er oppstart av utbygging av disse leilighetene utsatt på ubestemt tid. Virksomhetens art TBBLs virksomhet er knyttet til 5 hovedområder: bygge boliger for medlemmer, forretningsførsel, eiendomsmegling, tekniske konsulenttjenenester knyttet til vedlikehold og rehabilitering i borettslag, samt å skape attraktive fordeler knyttet til det å være medlem i TBBL. Drift i Tromsø Boligbyggelag AL Selskapets ordinære drift, med et driftsresultat på kr vurderes som akseptabelt i den foreliggende situasjon. Selskapets økonomiske situasjon er meget god, med solid egenkapital og god likviditet. I driftsåret ble antall medlemmer redusert med 2,3%. Antall nyinnmeldte var 512 medlemmer. Forvaltningsvirksomheten økte fortsatt sterkt, og 566 nye leiligheter er tatt inn til forvaltning i beretningsåret. Innen teknisk forvaltning har aktiviteten økt betydelig, og TBBL er prosjektleder for boliginvesteringer som samlet oversiger 400 mill. kr ved årets utgang. Driften av nye tjenester er kommet godt i gang, og man merker god etterspørsel etter tjenester som vedlikeholdsplaner og termofotografering. Året 2008 ble katastrofalt for mange eiendomsmeglere i Tromsø. Kombinasjonen overetablering av meglere, og et marked som bunnen falt ut av som følge av betydelige renteøkninger i de senere år, gjorde at mange meglerkontor avviklet sin virksomhet. Det er positivt å kunne konstatere at i denne turbulente situasjonen maktet TBBL å holde sin bemanning innen eiendomsmegling, og klarte å drive i balanse. Leiligheter tilsluttet TBBL er fortsatt av de objekter som er enklest å omsette i markedet, og TBBL Eiendomsmegling er fortsatt den dominerende megler innen dette markedet leiligheter, med en markedsandel på rundt 50%. TBBL besluttet i beretningsåret å kjøpe seg inn eiendomsmeglerkjeden Garanti. Gjennom denne kjeden vil man få tilgang til faglig kompetanse, gode systemer og et velutviklet markedsapparat. På denne måten skal våre meglere få enda bedre tid til å ivareta våre kunder i fremtiden. Drift i konsernet I selskapene TBBL Næringsbygg AS og TBBL Eiendomsutvikling AS er det p.t. ingen drift. De øvrige datterselskaper er i ordinær drift. TBBL Eiendomsutvikling AS hadde i 2008 et årsoverskudd på kr TBBL Servicesentral AS hadde i 2008 en omsetning på kr Det utgjør en omsetningsøkning fra forrige år på kr , eller 8,8%. Selskapet har hatt en svak lønnsomhetsutvikling, og fikk et årsoverskudd på kr i Ved utgangen av 2008 var det 12 ansatte i selskapet. TBBL Utleieboliger AS hadde en omsetning på kr , og årsoverskuddet ble på kr Selskapet driver godt og har hatt en positiv utvikling. TBBL Næringsbygg AS hadde et årsoverskudd på kr Arbeidsmiljø og personale Pr var det i TBBL AL ansatt 35 personer. Totalt utgjør dette 33,7 årsverk. Dette er en økning på 1,7 årsverk i forhold til Totalt er det i konsernet ansatt 47 personer, tilsvarende 46,2 årsverk. Andel kvinner i ledende stillinger i TBBL AL var ved utgangen av året 50%. Det er ingen lønnsforskjeller mellom kjønnene, og fastsettelse av lønn skjer med basis i stillingskategori. TBBLs styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. Sykefraværet i TBBL var i 2008 på totalt 745 dagsverk. Det tilsvarer 9,8% av total arbeidstid. Dette er en reduksjon på 0,3 prosentpoeng fra Det arbeides fortsatt med å redusere sykefraværet, blant annet gjennom samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. Spesielt har det i beretningsåret vært utført aktiviteter mot ansatte med langtidsfravær. Det forekom ikke arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Det er ikke etablert arbeidsmiljøutvalg. Samarbeidet med de ansatte skjer gjennom de ansattes organisasjoner. Miljørapportering Som tjenesteytende virksomhet forurenser ikke TBBL det ytre miljø i nevneverdig grad. Arbeidet med å få sertifisert TBBL som miljøfyrtårn er startet opp. Framtidig utvikling Foreliggende strategiplan løper frem til 2009, og inneholder en rekke tiltak som er iverksatt for å styrke selskapets konkurransemessige posisjon. Arbeidet med ny strategiplan vil bli startet opp kommende høst. Gjennom vår satsning på Garantikjeden frigjøres tid for leder og meglere til kundeaktiviteter. En vil også utvide markedsområdet til å omfatte eierboliger, men fortsatt vil salg av tilsluttede leiligheter være kjernevirksomheten for vårt meglerarbeid. Utleiemegling er i 2009 etablert som et nytt tilbud. Styreportal hos borettslag og sameier er tatt i bruk hos de fleste av våre kunder. Systemet gjør det mulig å utføre styrearbeid og ha kontakt med forretningsfører over internett. Det arbeides nå med å forbedre stabiliteten i driftssystemene, slik at styrene er sikret

15 STYRETS BERETNING Styret i TBBL: fra venstre adm.direktør Svein Dalsbø, fast møtende varamedlem Eduardo da Silva, Anne Cathrine Arnesen, nestleder Jan-Eirik Lindberg, Ragnar Solstad, Nina Hjort og styreleder Pål Wilhelmsen. mest mulig effektiv drift av sitt styrearbeid. Innen teknisk forvaltning har TBBL i den senere tid tatt kvantesprang både med hensyn til nye tjenestetilbud og kvalitet i kundeleveransen. Arbeidet med videreutvikling av disse tjenestene og operasjonalisering av de ferdige konsepter fortsetter. Fokuset på å tilby våre medlemmer og forvaltningskunder gode, konkurransedyktige tjenester har aldri vært større. Samarbeidskonstellasjonen Storbybolig er kommet godt i gang, og kan medføre et fremtidig samarbeid på en rekke områder. Felles ansiennitet er allerede etablert. TBBL har satset på nybygging i de senere år gjennom utbyggingsselskapet Tomasjord Park AS. Samlet sett er det ferdigstilt 16 leiligheter i 2008, mens 27 leiligheter er ferdigstilt pr januar måned i Dette inklusive 8 leiligheter i Boligstiftelsen Havtun Omsorgsboliger. De vanskelige tider for nybygging gjør det usikkert når ytterligere nybygging blir iverksatt. TBBL fortsetter sitt kvalitetsarbeid på ulike områder, og det fokuseres for tiden på forvaltningsavdelingen. Tanken er en total gjennomgang av våre tjenester, slik at kunder og medlemmer kan føle seg sikre på at våre leveranser er av ypperste kvalitet. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne antakelsen ligger selskapets ordinære driftssituasjon, egenkapitalsituasjonen, samt budsjett for Årsregnskap for 2008 De totale driftsinntektene i TBBL utgjorde kr Dette er en økning på kr eller 0,4% i forhold til Driftskostnadene beløpte seg til kr , som tilsier en økning på kr eller 8,6% fra Driftsresultatet ble dermed kr mot kr i De totale driftsinntektene i konsernet ble på kr , tilsvarende en økning på kr eller 2,1% i løpet av siste år. Driftskostnadene utgjorde kr , som er en økning på kr eller 9,2%. Driftsresultatet i konsernet ble på kr mot kr året før. Netto finanskostnader beløpte seg til kr , som sammen med netto skatt på kr førte til et årsresultat i konsernet på kr Årsresultat og disponeringer Tromsø Boligbyggelag AL fikk i 2008 et årsresultat på kr Styret foreslår at årets resultat overføres til annen egenkapital. Tromsø, 2. april 2009 i styret for Tromsø Boligbyggelag AL Pål Wilhelmsen Styreleder Jan-Eirik Lindberg Nestleder Anne Cathrine Arnesen Styremedlem Nina Hjort Styremedlem Svein Dalsbø Adm. direktør Ragnar Solstad Styremedlem (valgt av de ansatte) 15

16 REGNSKAP 2008 Resultatregnskap MORSELSKAP NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER KONSERN Medlemsinntekter Inntekter eiendomsmegling Inntekter forvaltning Inntekter teknisk Provisjoner m.v Annen driftsinntekt Leieinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad ,5 Lønnskostnad Ordinær avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Overført til fonds Sum overføringer

17 REGNSKAP 2008 Balanse pr 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler 0 0 6,16 Bygninger og annen fast eiendom ,16 Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler ,1 Prosjekter / varelager Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i samme konsern Fordringer på borettslag Andre fordringer Sum fordringer Investering i spareprodukt Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

18 REGNSKAP 2008 Balanse pr 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital ,17 Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Fonds Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld ,16 Gjeld til kredittinstitusjoner ,16 Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Gjeld til borettslag Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tromsø, 2. april 2009 i styret for Tromsø Boligbyggelag AL Pål Wilhelmsen Styreleder Jan-Eirik Lindberg Nestleder Anne Cathrine Arnesen Styremedlem Nina Hjort Styremedlem Svein Dalsbø Adm. direktør Ragnar Solstad Styremedlem (valgt av de ansatte) 18

19 NOTER NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, bustadbyggjelagslova og god regnskaps-skikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tilretteleggingsgebyr og markedspakke inntektsføres på oppdragsdato, mens provisjon inntektsføres på akseptdato. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varelager består utelukkende av ferdigvarer og vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost er kjøpepris med tillegg av kjøpsutgifter. Verdi pr var kr 0. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer, inkl. fordringer på medlemmer, en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Leasing av driftsmidler er kostnadsført. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles over leasingperioden. Skatt Konsernet beskattes etter ordinære regler for aksjeselskaper. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter morselskapet Tromsø Boligbyggelag AL og datterselskapene TBBL Utleieboliger AS, TBBL Servicesentral AS, TBBL Eiendomsutvikling AS samt TBBL Næringsbygg AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert, bortsett fra i de tilfeller vare/tjenesteleveransen er aktivert, se nærmere omtale note 7 og 8. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Det er 47 fast ansatte og 7 vikarer i konsernet og samlet salgsinntekt var kr i Følgende unntaksregler for små selskaper er anvendt Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap. Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er ikke balanseført. Endring av regnskapsprinsipper Ingen endring av regnskapsprinsipper. 19

20 NOTER NOTE 2 SKATTENOTE Årets skattekostnad mor Grunnlag betalbar skatt: 2008 Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller (ikke fradragsber.kostn.) Endring midlertidige forskjeller Regnskapsmessig nedskriving/reversering av nedskriving av aksjer i datterselskap Skattefri gevinst ved realisasjon av aksjer Avgitt konsernbidrag Grunnlag selskapsskatt Grunnlag formueskatt Datterselskapene beskattes etter de ordinære reglene for aksjeselskaper. Betalbar skatt i konsernet er skatt som forventes utlignet på døtrenes hånd, samt formuesskatt (0,3 pst av skattepliktig nettoformue) og inntektsskatt i morselskapet. Årets skattekostnad: Grunnlag 2008 Beregnet selskapsskatt Beregnet formuesskatt Betalbar skatt Skatt av avgitt konsernbidrag For mye-/lite avsatt tidligere år 0 Betalbar skatt i balansen Endring utsatt skattefordel Årets skattekostnad beregnet til Beregning av utsatt skatt: Ved utgangen av regnskapsåret eksisterer det midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet utsatt skatt/-skattefordel på grunnlag av disse forskjellene, hensyntatt skattemessig underskudd til fremføring: Mor Konsern Positive forskjeller Negative forskjeller Netto forskjeller pst skatt Balanseført skattefordel* Balanseført utsatt skatt * Balanseført fra og med regnskapsåret

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer