BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN"

Transkript

1 BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr Torgavgift pr.dag Torgavgift pr uke Torgavgift pr sesong Kopiering pr stk A4 sort 5 6 Kopiering pr stk A4 farge Kopiering pr stk A3 sort Kopiering pr stk A 3 farge Laminering pr stk A Laminering pr stk A Kart pr stk Scooter-/turløyper e.t.c GPS koord Kinnerodden Bruk av telefon Bruk av telefax leie av prosjektor til private/foreninger etc Startlån Etableringsomkostninger ved lån opp til mellom og over Sekretæriat Gnu KF Sekretæriat Frivillighetssentralen Husleie Prestebolig Økonomiavdelinga Betaling fra Sparebank Innfordringsgebyr 1.varsel Innfordringsgebyr Bet oppfordr Faktureringsgebyr papirfaktura terminomkostninger startlån Regnskapstjenester kirka Regnskapstjenester havna Regnskapstjenester GNU Innfordring Gamvik Eiendom Renholdstjenesten Salg av tjester til NAV Salg av tjenester til kirka

2 BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.13 Skjenkeavgift satser Salgsavgift øl pr vareliter kr 0,18 kr 0,18 Skjenkeavgift øl pr vareliter kr 0,36 kr 0,36 Skjenkeavgift vin pr vareliter kr 1,00 kr 1,00 Skjenkeavgift brennevin kr 3,28 kr 3,28 Minsteavgift salg Minsteavgift skjenking Behandlingsgebyr utvidet skjenketid Behandlingsgebyr ambulerende bevilling Behandlingsgebyr skjenking ved enkeltanledning Elektronisk kunnskapsprøve alkoholloven INNTEKTER UNDER OPPVEKST 1.21 Kulturskolen 1.aktivitet pr barn Halvår aktivitet pr barn Halvår aktivitet pr barn Halvår aktivitet søsken Halvår aktivitet søsken Halvår Voksne Halvår Lag/forening Time SFO 1/2 plass pr plass BARNEHAGER Full plass pr mnd Søsken 2.barn 30% avslag Søsken 3.barn 50% avslag Inntekt mindre enn 4G 30%avslag Kostpenger pr barn under 3 år Kostpenger pr barn over 3 år Betaling for melk og frukt BRUK AV TRENINGSSTUDIO Pr år

3 BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.3 INNTEKTER UNDER TEKNISK ETAT Kommunale avgifter Abonnementsgebyr vann pr år Abonnementsgebyr kloakk pr år Årsavgift vann pr m Årsavgift avløp pr m Renovasjonsavgift pr enhet Feiiing pr røkløp Tilsyn pr røkløp Salg feiing Lebesby pr røkløp Salg tilsyn Lebesby pr røkløp leie av vannmåler pr år Slamtømming pr tømming grunnpris Tillegg pr m3 over 5m3 544 Tillegg næringseiendom Maskinparken Traktorgraver m/sjåfør pr time Hjullaster m/sjåfør pr time Lagsbil m/sjåfør pr time Spylevogn m/mannskap pr time Asfaltsag,vals,pumpe pr time Asfaltsag,vals,pumpe pr døgn Asfaltsag,vals,pumpe pr uke Hoppetusse, tilhenger pr time Hoppetusse, tilhenger pr døgn Hoppetusse, tilhenger pr uke Steamkjele m/mannskap pr time Vanntining m/aggregat fastpris Gebyr for bygge,-plan,-delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker. Alle gebyr beregnes iht en grunnsats som for 2012 er kr 1.200,- kr Kontorarbeid ingeniør 0,6G pr time Kontorarbeid merkantil 0,4G pr time Feltarbeid 0,7G pr time Private planforslag - forberedende behandling Oppstartmøte etter PLB G Reguleringsspørsmål etter PLB G

4 Fastsettelse av planprogram PLB G BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag Arealgebyr etter planområdets areal For arealer med 5000 m2 20 G Arealer mellom 5000m2 og 10000m2 45G Arealer mellom 10000m2 og m2 60 G Arealer mellom m2 og m2 75 G Arealer over , tillegg kr 1000 pr påbegynt arealintervall Byggesaker Tiltak som krever søknad og tillatelser etter 20-1 Enebolig/fritidsbolig under 200m2 7 G Enebolig/fritidsbolig over 200m2 10 G Tomannsbolig 12 G Rekkehus inntil 4 boenheter 16 G Rekkehus over 4 boenheter 18 G Tilbygg/påbygg til bolig med ny boenhet 6 G Tilbygg/påbygg til bolig uten ny boenhet 6 G Frittliggende garasje, ikke under 20-2 eller 8 G Bygningstekniske installasjoner iht 20-1 pkt 5 Gb Små anlegg eller konstruksjoner 4 G Middels store anlegg eller konstruksjoner 6 G Store anlegg eller konstruksjoner 15 G Riving av tiltak som er under 200m2 3 G Riving av tiltak som er over 200m2 4 G Bruksendring 3 G Oppdeling av bruksenheter 3 G Tiltak der søknad og tillatelse etter 20-1 ikke er nødvendig 3 G Oppretting av matrikkelenhet Areal M2 5,8G Areal m2 pr da 1,2 G Areal pr da 0,7 G Oppmåling av uteareal på eierseksjon Areal fra m2 2,4 G Areal fra m2 5,8 G Areal over 2001 m2 økning pr påbegynt 2,9 G da Areal over 5000 m2 etter medgått tid - minstegebyr 8,8 G

5 BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag Oppretting av anleggseiendom Volum fra m2 5,8 G Volum fra 2001 m2 økning pr påbegynt da 1 G Volum 5000 m2 etter medgått tid Minstegebyr 12,5 G Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmåling Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet 1,3 G Tillegg pr reg nr som blir berørt 0,4 G Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie: Areal m2 1,3 G Areal m2 2,1 G Areal m2 2,9 G Areal m2 4 G Areal m2 4,7 G Anleggseiendom Volum fra m2 1,3 G Volim fra m2 2,5 G Arealoverføring Klarlegging av eksisternde grense Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 0,8 G For inntil 3 punkter 1,3 G For overskytende grensepunkter, pr punkt 0,4 G Der grensen ikke tidligere er koorinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1,4 G For overskytende grensepunkt, pr punkt 0,7 G Privat grenseavtale

6 For inntil 2 punkter eller 100 m renselengde1,5 G For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grense 0,2 G BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag Utstedelse av matrikkelbrev: Matrikkelbrev inntil 10 sider 0,1 G Matrikkelbrev over 10 sider 0,3 G Lagerplass i kommunale bygg Leie plass til snescooter pr år Leie plass til sluffe/slede pr år Leie plass til båt pr år Mindre gjenstander, etter avtale basert på en vurdering i h.h.t. ovenstående satser. Minstepris pr. år Utleie av kommunale bygg For organiserte aktiviteter som er tildelt faste treningstider faktureres hvert halvår med bakgrunn i tildelte timer. Utleie der målgruppen hovedsakelig er barn/unge leier gratis. Idrettshallen 1 hall del pr time hall deler pr time Hele hallen pr time Treningsrom pr time Hall inkl kjøkken og garderober til stevner pr dag Kjøkken og møterom pr dag Basseng private leiere pr time Basseng, idrettslag aktiv trening pr time Salgsmesser pr messe Mehamn Samfunnshus Leie storsal m/restaurant og kjøkken til fest Leie storsal m/restaurant og kjøkken til stevner Leie av storsal til konserter/utstillinger etc leie av storsal til trening og kulturaktiviteterpr time leie av restaurant og kjøkken til møter pr gang leie av restaurant og og kjøkken til innt.giv arr. pr gang Salgsmesser - utenbygds leietakere pr gang Gamvik Samfunshus

7 Storsal m/restaurant og kjøkken til fest Storsal m/restaurant og kjøkken til stevner Storsal til konserter, utstillinger m.v Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time Salgsmesser - utenbygds leietakere BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag Skjånes Skole/Gymnastikksal Gymsal m/kjøkken til stevner/møter m fest Gymsal med kjøkken fest Gymsal til konserter, utstillinger etc Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time Gymsal til inntektsbringende arr møter pr gang Salgsmesser - utenbygds leietakere Skolene Utleie av klasserom til overnatting pr døgn Utl. Av klasserom/auditorium til kommersiell pr virksomhet time utleie av klasserom til trening pr time Utleie av skolekjøkken/kantine pr dag Kommunale boliger/omsorgsboliger Leiesatsen fastsettes hvert år i budsjettet, i samsvar med husleieloven. 1.4 HELSE 1.41 Kjøkken Ansatte Middag Ansatte Frokost/kvelds Pasienter Middag Pasienter Frokost/kvelds Andre Middag Andre Frokost/kvelds Tillegg for emballert mat kr 6, Hjemmetjenesten Praktisk bistand som husvask, hjemmehjelp, snebrøyting, brukerstyrt assistanse, opplæring m.v. Selvkost kr 250,- pr time. Nettinntekt under 2 G pr mnd

8 Nettoinntekt mellom 2-3 G pr mnd Nettoinntekt mellom 3-4 G pr mnd Nettoiintekt 4 G- 5G pr time over 5 G pr mnd Vinterlagring motorisert kjøretøy for funksjonshemmede pr vinter BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.43 Følgetjenester maksimalt antall timer pr mnd 14 Nettoinntekt under 2 G pr mnd Nettoinntekt over 2 G pr time Kortidsopphold institusjon 1.45 Dagsenter Vederlag pr døgn Betaling for opphold pr dag

9

10

11

12

13

14

15 anse, opplæring m.v.

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning RAMMEAVTALE FOR EIENDOM, BYGG OG ANLEGG ARENDAL KOMMUNE(AK) OG ARENDAL EIENDOM KF (AEKF) 1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning Rammeavtalen for eiendom, bygg og anlegg i kommunen fastsetter

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR P.B. 304 1471 LØRENSKOG Første gang vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget i møte 4. september 2000, sak 053/00. Revidert av kultur- og oppvekstutvalget i møte 10. februar 2003,

Detaljer

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT SIRDAL KOMMUNE PR. 0.0.200 SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonens formål/hovedoppgaver Sentraladministrasjonen har først og fremst som formål å være støtte funksjon for

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal Kommuneinfo n Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011 Hallingdal Vurderer du salg/kjøp av eiendom? Ta kontakt. Tlf. 32 07 29 00 hallingdal@ringeiendom.no Informasjonsguide for Nes kommune Kart Nes

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer