GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE"

Transkript

1 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den

2 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA... 1 KOMMUNE ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP SLAMAVGIFT FEIEAVGIFT RENOVASJONSAVGIFT TILLEGG FOR HENTING AV AVFALL VED AVSTAND OVER 20 M FRA GODKJENT VEG HYTTERENOVASJON LEIE AV SKOLELOKALER OG BASSENGET VED OBUS LEIE PÅ LOKALER PÅ ADMINISTRASJONSBYGGET LEIE AV GIMLE IDRETTSHALLEN SAMFUNNSHUSET SAMFUNNSHUS OG IDRETTSHALL SKYTEBANE HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER LEIE AV KOMMUNAL BOLIG ER REGULERT GJENNOM SIGNERT LEIEKONTRAKT: EIENDOMSOPPLYSNINGER VED SALG AV EIENDOMMER GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ( 33-1) TJENESTER SOM SKAL BETALES ETTER MEDGÅTT TID BEHANDLINGSGEBYR PLANSAKER (PBL 12-11) SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN(PBL 12 1) SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN(PBL 19 1 OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS GODKJENNING AV FORETAK M.V. FOR ANSVARSRETT (PBL 22) DISPENSASJON (PBL OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL. 20-1) OPPFØRING AV BOLIGBYGNING OG ANDRE BYGNINGER OPPFØRING AV BOLIGGARASJE OG UTHUS TILBYGG, PÅBYGG, UNDERBYGGING, PLASSERING AV BYGNING, FASADEENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV C) BRUKSENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV D) OPPFØRING AV INNHEGNING MOT VEG, SKILT ELLER REKLAMEINNRETNING (PBL 20-1 BOKSTAV H) OG I) GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN OPPRETTING AV MATRIKKELENHET GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN OPPMÅLINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREAL TIMEPRIS FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVA OPPRETTING AV MATRIKKELENHET - PUNKTFESTE OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT...12

3 12.6 GRENSEJUSTERING AREALOVERFØRING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE PARKERING VED UTFARTSOMRÅDER PARKERING... 13

4 1. ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP Engangsgebyr betales ved tilknytning til vann- og/eller avløpsnett i henhold til forskriftens 5 Engangsgebyr for tilknytning u/mva m/mva Vann Avløp kr. 000 kr. 000 kr kr ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp består av to deler: Fastbeløp (abonnementsgebyr) og variabel del (forbruksgebyr). Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyret skal dekke en spesifikk andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenesten. Denne andelen reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene: Vann: 8 % Avløp: 8 % Forbruksgebyret er basert på målt eller stipulert forbruk, begge etter samme enhetspris. Abonnementsgebyr u/mva m/mva Vann Bolig og næring kr kr. 1 86, 25 Fritid, 50 % av bolig/næring kr. 738, 50 kr. 923, 12 Avløp Bolig og næring kr kr Fritid, 50 % av bolig/næring kr kr , 50 Forbruksgebyr Enhetspris Vann kr. 5, 60/m 3 kr. 7, 0/m 3 Enhetspris Avløp kr. 12, 00/m 3 kr. 15, 00/m 3 Betaling etter målt forbruk Betaling etter stipulert forbruk: Stipulert forbruk defineres som: Bruksareal BRA x spesifikt forbruk hvor bruksareal BRA beregnes etter NS 390 og spesifikt forbruk er fastsatt til 1,25 [m 3 /m 2 ] Enhetspris x målt forbruk Enhetspris x stipulert forbruk Enhetspris x målt forbruk Enhetspris x stipulert forbruk

5 3. SLAMAVGIFT u/mva m/mva Avgift kr kr FEIEAVGIFT u/mva m/mva Avgift for 1 pipe kr. 29,58 kr. 536,97 Avgift for flere piper kr. 553,27 kr. 691,59 5. RENOVASJONSAVGIFT Differensierte priser u/mva m/mva Abonnement, 20 l hver 3. uke, (inkl. leie av beholder) kr kr. 771 Abonnement, 100 l hver 3. uke kr kr. 513 Abonnement 360 l hver 3. uke kr. 231 kr Fradrag kompostering -kr kr TILLEGG FOR HENTING AV AVFALL VED AVSTAND OVER 20 M FRA GODKJENT VEG Tilleggsgebyr u/mva m/mva Plassering av stativer/beholdere mellom meter kr. 300 kr. 375 Plassering av stativer/beholdere mellom meter kr. 00 kr. 500 Plassering av stativer/beholdere mellom meter kr. 600 kr. 750 Plassering av stativer/beholdere mellom meter kr. 900 kr HYTTERENOVASJON Differensierte priser u/mva m/mva Hytterenovasjon kr. 725 kr. 906 Hytterenovasjon m/reduksjon Gjelder eiendommer som ligger lenger enn 2, 5 km fra vinterbrøytet veg kr. 518 kr. 68

6 6. LEIE AV SKOLELOKALER OG BASSENGET VED OBUS Det overføres årlig kr fra kultur- til driftsbudsjettet for skolene i Overhalla kommune. Intensjonen med ordningen er at barn og unge, lag og foreninger som driver med utøvende kulturaktivitet skal få gratis øvingslokaler. Øvrige som ønsker å leie skal betale i henhold til regulativ. Leie av klasserom og kjøkken kr. 515 pr. gang Leie av bassenget Ordinær kr. 206 pr. time Varmebasseng kr. 515 pr. time Som viktig folkehelsetiltak innføres gratis hall-leie for barneidrett i svømmehallen for barn f.o.m. 12 år og nedover. 7. LEIE PÅ LOKALER PÅ ADMINISTRASJONSBYGGET Husleie på Administrasjonsbygget kr pr. m 2 8. LEIE AV GIMLE Gratis hall-leie på Gimle for barneidrett (barn f.o.m 12 år og nedover) 8.1 IDRETTSHALLEN Hele idrettshallen 2/3-hall 1/3-hall Leie av hall til handballkamp, inkludert garderobe Garderobe kr. 283/time kr. 198/time kr. 96/time kr. 515/kamp kr. 72/time 8.2 SAMFUNNSHUSET Samfunnssal/kjøkken/restaurant Samfunnssal Restaurant/kjøkken kr /arrangement kr. 129/time kr. 185/time 8.3 SAMFUNNSHUS OG IDRETTSHALL Leie av begge enheter fra fredag til søndag kr SKYTEBANE Leie av skytebane, eksklusivt renhold kr. 1 55/måned

7 9. HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER Bolig gnr/bnr Adresse Poststed Husleie 13 Øysletta Stasjonsvegen 15 A 81/39 Stasjonsvegen 15 A 7863 Overhalla kr 29 Stasjonsvegen 15 B 81/39 Stasjonsvegen 15 B 7863 Overhalla kr 29 Ranem Vestly I 6/61 Svenningsbrona Overhalla kr 6 9 Tuva I 6/53 Svenningsbrona Overhalla kr 6 9 Tuva II 6/53 Svenningsbrona Overhalla kr 72 Brikseli 6/12 Skogvegen Overhalla kr 77 Sætertun /79/0/2 Snekkarvegen Overhalla kr Snekkarvegen 21 /22/0/5 Snekkarvegen Overhalla kr 6 9 Hildremstunet 5 A 3/161 Hildremstunet 5 A 7863 Overhalla kr Hildremstunet 7 B 3/161 Hildremstunet 7 B 7863 Overhalla kr Hildremstunet 9 A 3/161 Hildremstunet 9 A 7863 Overhalla kr Skage Nordtun I 13/32 Melavegen Skage kr 6 9 Nordtun II 13/32 Melavegen Skage kr 132 Ranem omsorgsboliger Hildremsvegen 5A 3/15 Hildremsvegen 5A 7863 Overhalla kr 635 Hildremsvegen 5B 3/15 Hildremsvegen 5B 7863 Overhalla kr 635 Hildremsvegen 6 A 3/13 Hildremsvegen 6 A 7863 Overhalla kr 29 Hildremsvegen 6 B 3/13 Hildremsvegen 6 B 7863 Overhalla kr 29 Hildremsvegen 8 A 3/151 Hildremsvegen 8 A 7863 Overhalla kr 29 Hildremsvegen 8 B 3/151 Hildremsvegen 8 B 7863 Overhalla kr 29 Hildremsvegen 10 A 3/152 Hildremsvegen 10 A 7863 Overhalla kr 29 Hildremsvegen 10 B 3/152 Hildremsvegen 10 B 7863 Overhalla kr 29 Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Ranemstunet 3/163 Hildremsvegen Overhalla kr Arnebo 3/150 Ferjemannsvegen 8 A 7863 Overhalla kr Arnebo 3/150 Ferjemannsvegen 8 B 7863 Overhalla kr 6 65 Arnebo 3/150 Ferjemannsvegen 8 C 7863 Overhalla kr Arnebo 3/150 Ferjemannsvegen 8 D 7863 Overhalla kr Arnebo 3/150 Ferjemannsvegen 8 E 7863 Overhalla kr 5 65 Laksvoll 3/11 Ferjemannsvegen 10 A 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 B 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 C 7863 Overhalla kr 6 750

8 Laksvoll Ferjemannsvegen 10 D 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 E 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 F 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 G 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 H 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 I 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 J 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 K 7863 Overhalla kr Laksvoll Ferjemannsvegen 10 L 7863 Overhalla kr Skage omsorgsboliger Kjerkvegen 7 A 10/67 Kjerkvegen 7 A 7860 Skage kr 202 Kjerkvegen 7 B 10/67 Kjerkvegen 7 B 7860 Skage kr 202 Kjerkvegen 9 A 10/68 Kjerkvegen 9 A 7860 Skage kr 202 Kjerkvegen 9 B 10/68 Kjerkvegen 9 B 7860 Skage kr 202 Passivhuset på Skage 6 leiligheter 13/75 Grovin 1A 1D 7860 Skage kr Eneboliger Grovin 13 13/89 Grovin Skage kr Grovin 15 13/88 Grovin Skage kr Grovin 17 13/87 Grovin Skage kr Tomann/Enmannsboliger langs Kjerkvegen Grovin 16 A 13/76 Grovin 16 A 7860 Skage kr 6 63 Grovin 19 A 13/76 Grovin 19 A 7860 Skage kr 6 63 Grovin 19 B 13/76 Grovin 19 B 7860 Skage kr 6 63 Grovin 21 A 13/76 Grovin 21 A 7860 Skage kr 6 63 Grovin 21 B 13/76 Grovin 21 B 7860 Skage kr 6 63 Graderte husleier: For enkelte leiligheter er det graderte husleier etter inntekt Over 5G 5G 3G 3G -2G Under 2 G Arnebo Ferjemannsvegen A Arnebo Ferjemannsvegen B Arnebo Ferjemannsvegen C Arnebo Ferjemannsvegen D Arnebo Ferjemannsvegen Tomann/Enmannsbolig langs Kjerkvegen 8E Grovin 16 A, 19 A, 19 B, 21 A, 21 B

9 9.1 LEIE AV KOMMUNAL BOLIG ER REGULERT GJENNOM SIGNERT LEIEKONTRAKT: Omsorgsboligene er primært tiltenkt eldre og/eller funksjonshemmede som ikke har begrensning i botid. Ved ledighet kan omsorgsboligene, etter søknad leies ut til andre. Botiden begrenses da til 1 år med 3 måneders gjensidig oppsigelsestid. Det kan søkes om forlengelse, som vurderes etter samme kriterier som for tildeling. Alle som søker bolig, skal søke på fastsatt skjema. I husleien er inkludert: Kommunale avgifter Forsikring og andre avgifter tilknyttet fast eiendom. Garasje hvor garasje medfølger bolig/leilighet. Laksvoll: Energi dekkes av kommunen. Arnebo: Varme dekkes av kommunen, annen energi dekkes av leietaker. Snørydding fram til offentlig veg er kommunen uvedkommende. Leietaker har selv ansvar for eventuelt takras. Leietakeren har ansvaret for alminnelig vedlikehold rundt boligen, blant annet plenklipping. Kommunen forbeholder seg rett til å justere husleiene for kommende år, senest i forbindelse med budsjettbehandlingen for samme år.

10 10. EIENDOMSOPPLYSNINGER VED SALG AV EIENDOMMER Formidling av eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere ved salg av eiendom u/ mva m/ mva kr kr , GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ( 33-1) 11.1 TJENESTER SOM SKAL BETALES ETTER MEDGÅTT TID For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser: Kontorarbeid kr. 12 Feltarbeid, enkeltperson kr. 618 Gebyr etter pkt brukes også ved behandling av plan- og byggesaker som ikke er nevnt i punktene 11.2 til BEHANDLINGSGEBYR PLANSAKER (PBL 12-11) Privat forslag til reguleringsplan: For enkel plan kr For sammensatt plan kr Alle planer skal utformes i digital form. Regelen forutsetter at planen leveres på SOSi-format, gjeldende versjon SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN(PBL 12 1) Endring av plan (ny høringsrunde) kr Mindre endring av plan kr SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN(PBL 19 1 OG 19-3) Dispensasjon fra plan som krever høring til offentlig myndigheter og kr berørte parter. Dette gebyret kommer i tillegg til evt. øvrige saksgebyr for søknadspliktige tiltak 11.3 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (PBL 20-2) Behandling av søknad etter 20-2 kr GODKJENNING AV FORETAK M.V. FOR ANSVARSRETT (PBL 22) Behandling av en søknad: A: For foretak uten sentral godkjenning for godkjenningsområdet og for kr personlig godkjenning (NB! ikke selvbyggeren): B: For foretak med sentral godkjenning som dekker omsøkt kr. 350 godkjenningsområde og for foretak eller person hvor det tidligere er gitt lokal godkjenning for tilsvarende tiltak og foretaket attesterer at det ikke

11 har skjedd endringer i forhold til nevnte godkjenning: 11.5 DISPENSASJON (PBL OG 19-3) For hvert forhold som krever dispensasjon: kr TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL. 20-1) OPPFØRING AV BOLIGBYGNING OG ANDRE BYGNINGER Tiltaksklasse 1: kr Tiltaksklasse 2: kr Tiltaksklasse 3: kr OPPFØRING AV BOLIGGARASJE OG UTHUS Bygning med bruksareal inntil 100 m 2 : Tiltaksklasse 1: kr TILBYGG, PÅBYGG, UNDERBYGGING, PLASSERING AV BYGNING, KONSTRUKSJON ELLER ANLEGG (PBL 20-1, BOKSTAV A) Tiltaksklasse 1: kr. 120 Tiltaksklasse 2: kr Tiltaksklasse 3: kr FASADEENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV C) kr BRUKSENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV D) Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, kr tekniske installasjoner m v OPPFØRING AV INNHEGNING MOT VEG, SKILT ELLER REKLAMEINNRETNING (PBL 20-1 BOKSTAV H) OG I) Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl 20-1 bokstav a, skal det ikke kreves gebyr. Hvor tiltaket er et selvstendig tiltak og i tiltaksklasse 1, er gebyret: kr Utgifter til tilsyn i byggesaker utgjør 10 % av gebyrene i punkt 11.3 til

12 12. GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 12.1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN Areal fra 0 til 2 dekar kr Areal over 2 dekar, tillegg pr da kr OPPMÅLINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREAL For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer kr til landbruksformål, allmenne fritidsformål og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid, minstegebyr 12.3 TIMEPRIS FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVA Timepris kr OPPRETTING AV MATRIKKELENHET - PUNKTFESTE Oppretting av punktfeste betales 50 % av minstegebyret i pkt kr Uten markarbeid betales 50 % av minstegebyret i pkt kr , OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING Oppretting av matrikkelenhet uten avholdt oppmålingsforretning kr ,50 I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes 12.6 GRENSEJUSTERING Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal, maksimalt 500 m 2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal fra 0 m 2 til 250 m 2 kr Areal fra 251 m 2 til 500 m 2 kr AREALOVERFØRING Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal fra 0 m 2 til 250 m 2 kr Areal fra 251 m 2 til 500 m 2 kr Arealoverføring på nytt påbegynt 500 m 2 medfører økning av gebyret Pr. 500 m 2 kr

13 12.8 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Klarlegging av grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil to punkter kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 515 Klarlegging av grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil to punkter kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr PARKERING VED UTFARTSOMRÅDER 13.1 PARKERING Gratis

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag 28.11.2013 2 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2015. Gebyrene er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: BYGGE -

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Gebyr og betalingssatser 2015

Gebyr og betalingssatser 2015 Gebyr og betalingssatser 2015 jf KS sak 60/14 10.12.14 BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE... 2 BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN... 3 ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN... 4 BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK...

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer