Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:"

Transkript

1 Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen Stolte grunneiere i Osen: Skipelva Kraftverk BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10 Nettbank. Side 9 David vs Goliat. Side 11 Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 1

2 n Bildet Hva betyr din lokalbank for deg? Idyll: De ligger vakkert til, de gamle naustene på Sørjer. Når høstsola skinner over fjord og fjell på Fosen kan det vel ikke bli mer stemningsfullt enn denne dagen i september da bildet ble tatt. Foto: Sølvi Murvold Elstad For meg som bor alene, betyr det å ha en kjent og trygg lokalbank veldig mye, sier Helen Larsen (bildet) og skryter av banken. De som jobber der kjenner meg, og jeg kjenner de. Jeg ville ikke ha skiftet bank, da tror jeg at jeg ville følt meg utrygg. Jeg får den hjelpen jeg trenger, enten det er til boliglån eller om det skulle være noe annet, sier hun, og legger til at det er hyggelig med kundebladet. Jeg leser det meste som står der, lokale saker er alltid interessant. Åfjord Janitsjar, som jeg spiller i, har Åfjord Sparebank som sponsor, det er vi veldig glade for, avslutter Helen Larsen. 2 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank Sølvi Murvold Elstad Tlf n Hjertelig Hilsen Utgis av Åfjord Sparebank. Ansvarlig redaktør: Jostein Stjern n Redaktør: Sølvi Murvold Elstad Redaksjonsmedarbeidere: Gunnveig Murvold Stjern, Tove Børmark By og Torunn Alseth Ide, design og produksjon: Aurora Design & Media as, Åfjord Redaksjonen avsluttet 26. oktober 2010 n Opplag: Trykk: Fosen Trykkeri, Brekstad Gunnveig Murvold Stjern Tlf Tove Børmark By afjord-sparebank.no Tlf Torunn Alseth afjord-sparebank.no Tlf

3 Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/ n På lederplass Kontaktinformasjon Adresser: ÅFJORD SPAREBANK Stordalsvegen ÅFJORD Telefon Faks Avd. Trondheim Søndre gt. 7 Postboks 112, Sentrum 7400 TRONDHEIM Telefon Faks Internett: E-post: Åpningstider Man, tirs, ons, fredag kl Torsdag kl Sommertid (15. mai -31. august) Man, tirs, ons, fredag kl Torsdag kl Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 hilsen Hjertelig Nettbank. Side 9 David vs Goliat. Side 11 Skipelva Kraftverk Stolte grunneiere i Osen: BSU. SiDe 8 Forsikring for utenlandsstudenter. SiDe 10 Forsida: Bjarne Hestmo og Jan Inge Stein foran Skipfossen i Osen. Markedsundersøkelse: I forrige nummer av Hjertelig Hilsen var jeg inne på den telefonbaserte markedsundersøkelsen som flere var irritert over. Den føltes komplisert, tidkrevende og omfattende. Nå foreligger resultatene. Det er Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI som gjennomfører undersøkelsen. Undersøkelsen er foretatt blant 200 kunder, vilkårlig trukket ut fra hele kundebasen vår. Åfjord Sparebank scorer høyt på alle målepunkter sammenlignet både med andre Terrabanker, og ikke minst sammenlignet med resultatene for større konkurrerende banker (se egen sak om undersøkelsen side åtte). Dette er vi godt fornøyd med, samtidig som det forplikter oss alle i banken til å videreutvikle service- og tjenestetilbudet slik at det også i fremtiden skal være en glede å være kunde i Åfjord Sparebank. Vi har helt sikkert mye å gå på, og jeg vil at alle skal vite at dette har hovedfokus hver dag. Åfjord Sparebank vil aldri bli billigste bankalternativ i Norge, men du skal oppleve at summen av service, konkurransedyktige priser og gode produkter skal være attraktivt for deg som kunde. Kundekontakt: De fleste av oss blir like irriterte når telefonselgere ringer for å presentere «verdens beste» produkt årets tilbud, at det beste for deg er å skifte leverandør av den og den tjenesten og så videre. Slik arbeider ikke Åfjord Sparebank. Men i vår streben på å bli bedre på kundekontakt og kundeoppfølging vil nok mange i tiden framover få en telefon fra sin rådgiver i banken (gjerne som oppfølging av et brev som er sendt på forhånd) med spørsmål om du kan tenke deg å gjennomgå kundeforholdet med banken. Det skjer endringer i alle livets faser, og spørsmålet blir om du har de riktige produktene som dekker dine behov. Videre om det kan være av interesse å utvide kundeforholdet hos oss med flere produkter og tjenester. Bankens medarbeidere vil aldri oppleves som pågående selgere, men en forsiktig tilnærming til, og et ønske om et enda tettere forhold mellom deg og oss i banken. Vi tror at vi på denne måten kan tilpasse våre produkter og priser best for deg i forhold til din livssituasjon. Næringsutvikling: For meg som banksjef er det viktig å fokusere på næringsutvikling, og Åfjord Sparebank satser offensivt på deltakelse i lokal næringsutvikling i bankens hovedmarkedsområder. For det første er banken en av hovedeierne av det nye næringsutviklingsselskapet Åfjord Utvikling as, og vil bidra med en betydelig årlig støtte til drift av selskapet. Videre er banken aktiv på de lokale fellesarenaer for næringsliv og offentlig sektor. Dette er viktige arenaer for bedriftene, og for en god næringsutvikling i kommunene. Men det aller viktigste bidraget fra små sparebanker rundt i landet til opprettholdelse av bosettingen er gjennom finansiering av lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Vi vet at mange av de større finansinstitusjonene har liten fokus på lokale småbedrifter. Med hele spekteret av produkter og tjenester som vi leverer i samarbeid med Terra- Gruppen, er det fristende å uttale at uten de lokale sparebankene stanser mange lokalsamfunn og regioner. Åfjord Sparebank må og skal ha en sentral rolle i næringsutviklingsarbeidet. Jeg ønsker alle våre kunder en fin høst og vinter. Jostein Stjern Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 3

4 Snart i mål: Jan Inge Stein, Arvid Staven og Bjarne Hestmo foran røret som skal bringe vann inn i turbinen til Skipelva Kraftverk. Stein og Hestmo er to av 12 grunneiere som er med på satsningen, mens Staven er rådgiver for prosjektet. I alt er det 16 aksjonærer som er med. 4 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank

5 100 husstander får strøm fra småkraftverk OSEN: 12 grunneiere i Osen ser nå endelig slutten på byggingen av Skipelva småkraftverk. Det skal bli fantastisk å levere fornybar energi til husstander i Steinsdalen og Osen sentrum, sier Bjarne Hestmo. Han er en av tolv grunneiere (16 aksjeeiere), som ser frem til åpningen av kraftverket i desember. Hver aksjeeier har investert kroner i prosjektet som har en kostnadsramme på sju millioner kroner. Rådgiving Åfjord Sparebank har bistått med finansieringen som ikke dekkes av egenkapitalen. Vi er godt fornøyd med betingelsene og rådgivingen banken har bidratt med ved utbyggingen av kraftverket, sier Hestmo. Jan Inge Stein, som også er en av grunneierne, skuer fornøyd nedover Skipelva, som ligger vakkert til i terrenget. La vannet renne og skape lys og varme i alle hjem, humrer han filosofisk på toppen ved vannspeilet. Det er en stor seier for oss å ha klart å få til dette kraftverket. Gårdsbrukenes økonomi vil bli styrket. Tilleggsinntekter fra kraftverket vil være særdeles kjærkomment. Vannkraft er dessuten evigvarende og miljøvennlig. Det viktigste er at vi føler at vi er med å trygge fremtiden for oss alle, og samholdet og optimismen har vært med oss hele veien, sier Stein. Skipelva er et vernet vassdrag, og minsteføring vil være 40 prosent. Det vil si maksimalt 800 liter i sekundet. Rørene har en lengde på 520 meter. Kapasiteten vil være på 2 GWh, og vassdraget vil ha et fall på 58 meter. Vi bør ha en snittpris på 35 øre pr. kilowatt time for å gå i balanse. Blir det innført grønne sertifikater, vil GULLRØRET: Inntaket fra elva og ned til selve kraftverket. KRAFT: Skipelva skal ikke lenger bare være et vakkert syn. Nå skal den gi strøm til osningene og. påslaget øke betraktelig og gi oss gode inntekter. Det kan være snakk om øre per kilowatt time, sier Hestmo. Arbeidet med Skipelva har også vært god butikk for Roan Maskin og Osen Bygg. Det har gitt arbeid i to-tre måneder til tre mann, sier Bernt Skansen hos Roan Maskin. Konsesjon Det er en voldsom interesse for å bygge ut småkraftverk i Norge. De siste årene har NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til tider hatt over 500 søknader om konsesjon på sitt bord. Kapasiteten til NVE er å behandle 100 søknader i året. Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 5

6 La elva leve: Jan Inge Stein, grunneier, Bernt Skansen, Roan Maskin, Jon Are Hagen, grunneier, Bjarne Hestmo, grunneier, og Arvid Staven, rådgiver for Skipeleva Kraftverk, er vel ring på 40 prosent, noe som gjør at det bestandig vil være vann som renner nedover Skipfossen. La vannet renne og skape lys og varme i alle hjem... Filosofi fra Jan Inge Stein Det skal bli fantastisk å levere fornybar energi. Godt fornøyd Bjarne Hestmo Vassdrags-og energidirektør Agnar Aas er ikke overrasket over de mange planene. Det er naturlig at grunneiere er genuint opptatt av å skaffe et levebrød av sine ressurser. For distriktene skaper dette gode inntekter og arbeidsplasser. Forstår du at grunneiere er utålmodig over den lange behandlingstiden på søknadene? Ventetiden kan nok føles lang, men dette er ofte kompliserte saker som trenger grundig behandling. Mange av søknadene trenger ekstra lang tid på grunn av miljøforhold, verneinteresser, nettkapasitet og lignende. Vi prioriterer å gi gode prosjekter konsesjon så fort som mulig, sier han. Papirkvern Skipelva Kraftverk kan prise seg lykkelig over behandlingstiden de fikk hos NVE. Søknaden ble sendt i februar 2007 og konsesjon ble innvilget i oktober Hestmo sier at det var en enorm papirkvern de måtte gjennom. Saken måtte ut på høring til minst 30 ulike instanser. Blant annet skulle miljøorganisasjonene, Sametinget og kommunale myndigheter gi tilsvar. Hadde det ikke vært for konsulent Arvid Staven, så hadde vi aldri kommet i mål med søknaden, sier han. Arvid Staven har bred erfaring med konsesjonssøknader for småkraftverk. Han bisto i sin tid Breivold Energi, og har også vært veileder for Flenstad i Sørdalen i Åfjord. Problemet for Flenstad er linjekapasitet. Det hjelper lite å bygge ut et kraftverk hvis en ikke får fraktet ut strømmen til kundene. Jeg tror det er 6 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank

7 Realiserte boligdrømmen TRONDHEIM: Med førstehjemslån fra Åfjord Sparebank ble drømmen om egen bolig til virkelighet for 24 år gamle Kristoffer Valde fra Trondheim. bank siden han ble døpt, men bare etter èn samtale med Åfjord Sparebank opplevde å bli bedre ivaretatt der enn hva den andre banken har oppnådd i løpet av 24 år. dig fornøyd med å få et kraftverk i Osen. Elva vil ha minstefø- mange som sysler med planer om småkraftverk som er spent på om Statnett får bygd den store linja tvers over Fosen. Det vil føre til at flere prosjekter ser dagens lys. På sikt tror jeg det vil være realistisk å få bygd småkraftverk i distriktet, sier han. Det har tidligere vært yrende liv rundt Skipelva. Det var virksomhet både med sagbruk og kvern frem til 1962/63. Derfor er det svært tilfredsstillende at det igjen skapes levedyktig virksomhet her, sier Jan Inge Stein. Tekst: Trond Murvold Elstad Foto: Sølvi Murvold Elstad Ukene før overtagelse av rekkehuset i Nyveilia i Trondheim blir lange for Kristoffer Valde og samboer Monica Stenersen (22). Vi gjør ikke så mye annet om dagene enn å gå og vente. Det er som ungene i desember, smiler Kristoffer bredt, og drømmer seg bort i prospektet for rekkehuset med tre soverom, egen hage, utvendig bod og garasje. Dette er en bolig for fremtiden. Jeg er vokst opp tretti meter lenger nedi gata, og har mange venner i området, forteller førstehjemskjøperen. To store millioner Boligdrømmen i Nyveilia i Trondheim koster Monica og Kristoffer drøyt to millioner kroner, mye penger for et ungt par, selv om begge er i fast jobb. Vi trodde det kunne bli vanskelig å få lån. Vi har jo ingen egenkapital, forteller Kristoffer, fullt oppdatert på at en rekke utlånere har varslet strengere krav til lånetagere om sikkerhet og egenkapital. Paret opplevde imidlertid å få en rekke henvendelser fra banker om lån etter at de begynte å gå på visninger. Kristoffer og Monica vurderte flere før de valgte førstehjemslån hos Åfjord Sparebank. Arbeidsgiveren min, Ruta Entrepenør, er kunde i Åfjord Sparebank. Det var etter at en representant fra banken hadde et infomøte her på jobben, jeg begynte å vurdere «bygdebanken», sier Kristoffer, som i utgangspunktet har et perifert forhold til både Åfjord og åfjordinger. Han forteller han har vært kunde i en større God kundebehandling Selv om lånebetingelsene i andre banker var like gode som i Åfjordsbanken, var det tryggheten og kundebehandlingen som gjorde at Åfjord Sparebank fikk en ny kunde. Foreldre stilte sikkerhet for ti prosent av lånet, og da fikk Kristoffer og Monica tilbud om hundre prosent finansiering av boligen. Jeg føler meg sikker på at banken ikke vil gi oss større lån enn vi klarer. Jeg tror betjeningsevnen er større enn lånet, og da har vi litt å gå på, sier Kristoffer. Som fersk boligeier medgir han at perspektivene endres: Det er mye mer meningsfylt å eie sin egen bolig. Nå skjønner jeg eldre som samler på spesielle bestikk eller serviser. Nå går det an å slå seg til ro på en annen måte, avrunder 24-åringen. Tekst og foto: Eva Hilde Murvold BOLIGEIER: Kristoffer Valde teller dager til han og samboer Monica Stenersen kan flytte inn i nyinnkjøpt bolig i Nyveilia i Trondheim. Boligdrømmen ble realisert med førstehjemslån i Åfjord Sparebank. Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 7

8 På tavla Husk BSU før årsskiftet Ved å opprette en BSU-konto har du muligheten til å spare til bolig, og samtidig få mindre skatt. Du kan trekke 20 prosent av sparebeløpet direkte fra på skatten. Hvis du sparer det maksimale årlige sparebeløpet på kroner, gir dette deg kroner mindre i skatt. Du må ha skattepliktig inntekt for å få skattefradrag. Rentene inngår ikke som en del av sparebeløpet, men kommer i tillegg og øker sluttresultatet. Du får ikke skattefradrag for innskuddet det året du tar ut pengene. Pengene skal brukes til din bolig Både sparebeløpet og de bundne rentene kan bare brukes til kjøp av bolig, eller til nedbetaling av lån på bolig. Brukes pengene til noe annet enn bolig må du betale tilbake skattefradraget du har fått. Enkle regler BSU kan benyttes til og med det året du fyller 33 år. Du kan spare inntil kroner i året, og maks kroner i løpet av kontraktstiden. BSU-kontoen gir god rente, pr ,8 prosent, fra første krone. Sparebeløpets størrelse og tidspunkt for når du vil spare, bestemmer du selv. Du kan hoppe over ett eller flere år uten å bryte kontrakten, eller for kortere perioder hvis det er vanskelig å spare i noen måneder. Du får 20 prosent skattefradrag på det årlige sparebeløpet. Sme Kundeundersøkelse Kundeservice Lojalitet Tilfredshet Åfjord Sparebank Snitt Terrabankene Sparebank1-gruppen Flott kundetur til Toscana Årets kundetur gikk til Toscana i år, og av ca 80 reisende som var med på turen var Bjørg Tronga fra Åfjord. Jeg og mannen min, Johan, hadde lenge tenkt på å reise til Toscana, så da denne turen kom opp, meldte vi oss på med en gang, sier Bjørg. Vi ble kjempefornøyd! Ettersom dette var førstereis på kundetur med Åfjord Sparebank, hadde vi ikke så mange forventninger til hvordan en slik tur skal være. Men vi har ikke annet en positivt å si. Reiselederne, Kirsti Johansen fra Åfjord og Evelyn Hermstad fra Stadsbygd, gjorde en kjempejobb. Var det noen som trengte hjelp, så ordnet de opp med en gang. Hotell, mat, turer, guiding, ja alt, var i skjønneste orden. Og reisemålet var flott, vi bodde på et hotell like utenfor byen Lucca, en flott by ikke langt fra Pisa. Siste dagen valgte vi å gå rundt på egen hånd, i stedet for å bli med på utflukt. Det er bra vi kan velge litt selv også, sier Bjørg. Det er jo en lang bussreise, fra Åfjord til Italia, men det viste vi om, når vi meldte oss på. Vi var så heldig å få humørsprederen Jan Arne Johansen på bussen med trekkspill og fortellinger. Så tida gikk fort, sier en fornøyd Bjørg, som ikke ser bort fra at det blir flere turer. Kundeservice Lojalitet Tilfredshet Kundeservice Flere av våre bankkunder har sikkert registrert at banken har foretatt en kundeundersøkelse. Noen av dere synes kanskje slikt er unødvendig og stjeler tid, men for oss som jobber i banken, er det viktig å vite hva dere synes om oss, og hva vi kan bli bedre på. Jo nærmere 100, jo bedre er bankens prestasjoner i forhold til det aktuelle spørsmålet. Lojalitet SME Tilfredshet Måleskala: 80-89: Svært tilfreds 70-79: Tilfreds 60-69: Likegyldig/ Misfornøyd 50-59: Svært misfornøyd Det skjeve tårn i Pisa. Foto: Johan Strand Førstegangsreis: Bjørg Tronga reiser gjerne på flere kundeturer med Åfjord Sparebank. Foto: Sølvi M Elstad 8 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank Byen Riquewhir i Frankrike. Foto: Johan Strand

9 Nytt utseende i nettbanken Snart kommer nettbanken vår med nytt utseende. Dette har vi gjort for at den skal bli enda mer oversiktelig for deg som kunde. Designet er nytt og menyen er bygd opp på en slik måte at du skal få en enda bedre oversikt over de tjenester som du har tilgjengelig i nettbanken din. Problemløst: Jeg har kun positive erfaringer med nettbanken til Åfjord Sparebank, sier 74 år gamle Asbjørn Solstad fra Åfjord. Nettbank: Også for pensjonisten Å være bruker av nettbank har ingen aldersgrense. Det har åfjordingen Asbjørn Solstad erfart etter at han for første gang tok i bruk nettbank som 72-åring. Nå kunne jeg det mest elementære om data, men var likevel litt skeptisk til nettbank, sier Asbjørn. Ikke fordi jeg trodde at det å bruke banktjenester på denne måten ikke var trygt, men mest for min egen del om jeg ville klare dette her. Over all forventning Jeg er gledelig overrasket over hvor lett det er, sier Asbjørn Solstad. Jeg tok selv kontakt med Åfjord Sparebank og fikk veldig god hjelp til komme i gang, forteller Asbjørn. Jeg sto fast litt i starten, men da var det bare å ta en telefon, og jeg har fått hjelp med en gang når det har vært nødvendig. Nettbanken er min dagligbank. Her har jeg oversikt over alle kontoer, jeg betaler regninger, og skal jeg overføre penger mellom egne kontoer er det lett som en lek. Alder ingen hindring Som sagt, så hadde jeg litt dataerfaring fra før, men å være nettbankbruker i Åfjord Sparebank er noe alle kan klare. Og det er jo ikke verre enn at en kan ta en telefon ned til banken, der får en bestandig hjelp, skryter Asbjørn. Ønsker du å ta i bruk nettbank, men er litt usikker på hvordan du skal komme i gang, kan du ta kontakt med oss i banken, telefon Bildet viser eksempel på ny design i vår nettbank når du skal betale regninger. Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad I tillegg har vi gjort noen forandringer for å gjøre det enklere for deg å forstå hva som er hvor: n Total oversikt, har endret navn til Min oversikt. n I menyen Min oversikt, finner du i venstremenyen tilgang til produkter utover tjenester relatert direkte til kontoen din og betalinger: Nettpost, skadeforsikring, kort, fond, aksjer, valuta, nettbanklogg, brev fra banken n Kundeoppsett har endret navn til Mitt oppsett. n Hjelpetekstene som tidligere var å finne på høyre side, finner du nå i hjelp-tekstene som tilhører de ulike funksjonene i NettBanken. Ønsker du å se det nye utseende på nettbanken vår, kan du gå inn på www. afjord-sparebank.no, og velge demo av ny nettbank. Vi vil også gjøre samhandlingen mellom bankens hjemmeside og Nett- Bankens tjenester enklere for deg ved å sy disse sidene sammen. Det vil si at når du er pålogget i nettbanken din kan du fritt bevege deg mellom Åfjord Sparebank sine internettsider og nettbanken din, samtidig som du er pålogget. Vi håper du vil like den nye Nett- Banken! Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 9

10 På tavla Forsikring i kofferten Lise-Hennie Berdal fra Åfjord er en av mange norske ungdommer som tar deler av utdanningen sin utenfor Norges grenser. Lise-Hennie tar master i menneskerettigheter og folkemord, med første del av studiet i Frankfurt hvor hun skal være til februar. Andre bolk blir i London, og tredje og siste, som er en praksisperiode, viste hun ikke hvor ble da hun satte seg på flyet til Tyskland i september. Alt ordnet før avreise Hele studiet er på 18 måneder, og med mye reising og forskjellige bosteder er det greit å ha alt av økonomi og forsikringer i orden før du forlater trygge Trøndelag. Jeg tok kontakt med Åfjord Sparebank, og fikk råd om de forskjellige forsikringene og hva som var aktuelt for meg, sier Lise-Hennie. En forsikring som kan være fin å ha, er en som gjelder om jeg skulle bli syk og ikke får fullført studiene. Jeg håper jo selvsagt at jeg ikke får bruk Ansatte i Åfjord Sparebank E-post: og telefonnummer Torunn Alseth Odd Arnevik Gerd By Tove Børmark By Margareth Frønes Haugsnes Kirsti Johansen Øivind Kne Bjørg Kvernland Morten Lehn Ingunn Moan Alf Morten Monstad May Hege Tøsdal Morkemo Haldis Nerdal Liv Solveig Stavnesli Gunnveig Murvold Stjern Jostein Stjern Solfrid Storsve Roar Tårnesvik Ingar Valleraunet Torunn Venæs Rett før avreise: Lise-Hennie Berdal har forsikringer og økonomi i orden før hun satte seg på flyet til Frankfurt. for den, men skulle så skje, vil ikke det økonomiske tapet bli så stort hvis jeg ikke hadde den, sier Lise-Hennie. Ellers er det vanlig innboforsikring og reiseforsikring som gjelder. Drømmejobben min er å kunne jobbe i FN, forteller Lise-Hennie. Men Sørdalsdagen 2010 Åfjord Sparebank var sponsor for Sørdalsdagen i år, en tradisjonsrik dag som blir avholdt første helga i september hvert år. Mange av de over 400 besøkende kom for å høre Lornts Mørkved fra Høylandet som hadde et foredrag over temaet «Små samfunn». Med strålende solskinn, sommertemperatur, salg av kveinnagrøt malt på egen kveinn, utstilling av veteranbiler, natursti for barn, salg og utstilling fra lokale aktører, ble dagen en suksess for Sørdalen Grendaforening. SME Sponsor! først gleder jeg meg til studiene, og særlig til å bo i London. Åfjord Sparebank er jo med meg uansett hvor jeg bor. Om jeg bruker nettbank i Norge eller sitter på en kafé i London, spiller ingen rolle. Og forsikringene har jeg jo ordnet på forhånd! Folk koste seg i finværet under årets Sørdalsdag. Eline Hårstad (til venstre) og Sara Murvold Olsen solgte selvlagde drops for Sørdalen 4H. 10 Hjertelig hilsen 1/2010 n Åfjord Sparebank

11 n På papiret Trondheim: Livet på solsiden er vel å foretrekke enn et liv i skyggen? Etter mange måneder med byggeaktivitet står endelig bygget til Sparebank1 SMN ferdig. David vs Goliat Har du vært i Søndre gate i Trondheim i det siste, så har du kanskje lagt merke til det nye kvartalet som har dukket opp, fra du runder hjørnet etter å ha passert Britannia og opp mot Frimurerlogen. Ved første øyekast så ser det ut som det skal kunne romme hva som helst, men høyt oppe på den ene veggen (i hvertfall foreløpig) henger en Sparebank1-logo og ser ned på sin lille nabo i den mer idylliske trehusbebyggelsen på andre siden av gaten. Og hvem er så naboen? Jo, ingen ringere enn Åfjord Sparebank. Atskillig mer nøktern i valg av størrelser på lokaler, til og med hovedkontoret til åfjordsbanken blir liten ved siden av gigantbygget til Sparebank1 SMN. Selv er vi veldig fornøyd med våre lokaler, og synes fasaden passer til oss. Gammel, ærverdig trondheimsbebyggelse står godt til en bank som har passert 100 år. Har du vært innom kontorene i Trondheim vil du se at det er sjel i hvert rom, det er lett å føle seg velkommen og ikke borte vekk i store, upersonlige rom. Vi er en hjertebank, med et hjerte for alle våre kunder. Vi har ingen planer om å bli så stor som vår nye nabo er. «Vi trives best som små», er en frase som ikke skal undervurderes. «Det er ikke størrelsen det kommer an på», er også et kjent sitat. Og de fleste av oss kjenner historien om David og Goliat. Nå har ikke vi tenkt å bli så dramatiske som slutten på historien om David og Goliat ble. Konkurranse er sunt, tenker vi og gratulerer Sparebank1 SMN med sitt nye og flotte bygg. Det er også bra at ikke alt blir flyttet sør for Sinsenkrysset, men at det satses på et slagkraftig finanssenter i Trønderhovedstaden. Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/

12 Returadresse: Åfjord Sparebank Stordalsvegen Åfjord Sponsor! Ungdomskoletrinnet på plass i ballbingen under storefri. Populær ballbinge 16. juni i år ble den offisielle åpningen av ballbingen i Roan foretatt. Sanna Grydeland, roanbygg, og norgesmester i bueskyting, fikk æren av å åpne ballbingen ved å skyte med pil og bue på blink. Per Eivind Strudshavn, lærer ved Sør- Roan skole, organiserte fotballkamp mellom mellomklassetrinnene på åpningsdagen. Dessverre regnet det i bøtter og spann den dagen, men det tok ikke glansen fra åpningen med tale av både FaU-leder Rita Møllevik og ordfører Albert Larsen i Roan. Sponset binge Ballbingen er finansiert med tippemidler, egenkapital fra FAU og sponsormidler, deriblant Åfjord Sparebank. Utgangspunktet for å bygge en ballbinge var at FAU-utvalget tok kontakt med elevrådet og spurte om det var noe de ønsket seg. Vi fikk en lang liste med alt fra garn til fotballmål. De hadde ikke satt opp ballbinge, for det trodde de var for dyrt, forteller Rita. Vi fikk det til likevel, og takker alle som har vært med. Uten felles dugnadinnsats, sponsor- og tippemidler hadde det ikke blitt noen ballbinge, sier Rita Møllevik. Stor pågang Vi er utsatt for vær og vind her ute, og plasseringen er selvsagt slik at den ikke ligger hvor været tar som verst, sier Per Eivind Strudshavn, og ser ut av vinduet hvor trærne svaier frem og tilbake i den sterke landvinden. Det kommer også lys ganske snart, slik at vi kan bruke den på kveld og ettermiddag i den mørke årstida, forteller Per Eivind Strudshavn. Ikke bare fotball Det er unger i ballbingen seint og tidlig, og for skoledagen er det satt opp lister over hvilke klasser som skal bruke den når, slik at alle kommer til i løpet av en skoledag. Her i Roan er det fotball som ungene er med mest på som fritidsaktivitet, men blir det en bra vinter ser vi ikke bort fra at banen kan islegges og brukes til hockeybane. Bingen har også basketballnett, vi ønsker jo at den skal være en flerbruksbane, sier Per Eivind. Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans november 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans november 2014. Arbeidsplan for Tyrihans november 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 4 5 6 7 Vi ønsker Theon velkommen til Tyrihans Egenskap: trygghet Vi jobber med synliggjøring av matematikk gjennom eventyr.

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, er bygget i samarbeid med SOS Barnebyer. Barnebyen er finansiert ved hjelp av bidrag

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Sist år (2007) arrangerte Hafrsfjordvikingene en stor og innholdsrik vikingfestival på øya Rott. I årene før dette har flere av oss vært ansvarlige for Hafrsfjordspillenes

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren INFORMASJON FRA TIME SPAREBANK Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren Juni 2014 Bankhjørnet Time

Detaljer

hilsen Solid mannskap i Roan Side 3 Yrkesvalg utenom det vanlige. Side 8 Service på høygir. Side 10 Verdensmester. Side 9 Nettbrett.

hilsen Solid mannskap i Roan Side 3 Yrkesvalg utenom det vanlige. Side 8 Service på høygir. Side 10 Verdensmester. Side 9 Nettbrett. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2012. Årgang 4 Hjertelig hilsen Yrkesvalg utenom det vanlige. Side 8 Service på høygir. Side 10 Solid mannskap i Roan Side 3 Verdensmester. Side 9 Nettbrett.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera.

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Å kjøpe bolig i Frankrike er som alt annet; enkelt når man kjenner til fremgangsmåten, og kan bli en stor

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Steinerskolen i Ås Haugtussa Steinerbarnehage TORSDAGSBLADET. 28.11.13. Nr. 34

Steinerskolen i Ås Haugtussa Steinerbarnehage TORSDAGSBLADET. 28.11.13. Nr. 34 Steinerskolen i Ås Haugtussa Steinerbarnehage TORSDAGSBLADET 28.11.13. Nr. 34 Kjære du mitt lys så ene skinn med dine stråler rene Tenn vårt håp, vis oss vei.. vi vil alle følge deg. Lys du skinner som

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

FRAMTID DIN MULIGHET TIL Å HJELPE

FRAMTID DIN MULIGHET TIL Å HJELPE Bli med og skape en bedre FRAMTID DIN MULIGHET TIL Å HJELPE DET NYTTER Å HJELPE Sinyati fra Tanzania har fått en ny start i livet SINYATI MISTET begge foreldrene da hun var ganske liten. Etter at foreldrene

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer