Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:"

Transkript

1 Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen Stolte grunneiere i Osen: Skipelva Kraftverk BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10 Nettbank. Side 9 David vs Goliat. Side 11 Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 1

2 n Bildet Hva betyr din lokalbank for deg? Idyll: De ligger vakkert til, de gamle naustene på Sørjer. Når høstsola skinner over fjord og fjell på Fosen kan det vel ikke bli mer stemningsfullt enn denne dagen i september da bildet ble tatt. Foto: Sølvi Murvold Elstad For meg som bor alene, betyr det å ha en kjent og trygg lokalbank veldig mye, sier Helen Larsen (bildet) og skryter av banken. De som jobber der kjenner meg, og jeg kjenner de. Jeg ville ikke ha skiftet bank, da tror jeg at jeg ville følt meg utrygg. Jeg får den hjelpen jeg trenger, enten det er til boliglån eller om det skulle være noe annet, sier hun, og legger til at det er hyggelig med kundebladet. Jeg leser det meste som står der, lokale saker er alltid interessant. Åfjord Janitsjar, som jeg spiller i, har Åfjord Sparebank som sponsor, det er vi veldig glade for, avslutter Helen Larsen. 2 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank Sølvi Murvold Elstad Tlf n Hjertelig Hilsen Utgis av Åfjord Sparebank. Ansvarlig redaktør: Jostein Stjern n Redaktør: Sølvi Murvold Elstad Redaksjonsmedarbeidere: Gunnveig Murvold Stjern, Tove Børmark By og Torunn Alseth Ide, design og produksjon: Aurora Design & Media as, Åfjord Redaksjonen avsluttet 26. oktober 2010 n Opplag: Trykk: Fosen Trykkeri, Brekstad Gunnveig Murvold Stjern Tlf Tove Børmark By afjord-sparebank.no Tlf Torunn Alseth afjord-sparebank.no Tlf

3 Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/ n På lederplass Kontaktinformasjon Adresser: ÅFJORD SPAREBANK Stordalsvegen ÅFJORD Telefon Faks Avd. Trondheim Søndre gt. 7 Postboks 112, Sentrum 7400 TRONDHEIM Telefon Faks Internett: E-post: Åpningstider Man, tirs, ons, fredag kl Torsdag kl Sommertid (15. mai -31. august) Man, tirs, ons, fredag kl Torsdag kl Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 hilsen Hjertelig Nettbank. Side 9 David vs Goliat. Side 11 Skipelva Kraftverk Stolte grunneiere i Osen: BSU. SiDe 8 Forsikring for utenlandsstudenter. SiDe 10 Forsida: Bjarne Hestmo og Jan Inge Stein foran Skipfossen i Osen. Markedsundersøkelse: I forrige nummer av Hjertelig Hilsen var jeg inne på den telefonbaserte markedsundersøkelsen som flere var irritert over. Den føltes komplisert, tidkrevende og omfattende. Nå foreligger resultatene. Det er Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI som gjennomfører undersøkelsen. Undersøkelsen er foretatt blant 200 kunder, vilkårlig trukket ut fra hele kundebasen vår. Åfjord Sparebank scorer høyt på alle målepunkter sammenlignet både med andre Terrabanker, og ikke minst sammenlignet med resultatene for større konkurrerende banker (se egen sak om undersøkelsen side åtte). Dette er vi godt fornøyd med, samtidig som det forplikter oss alle i banken til å videreutvikle service- og tjenestetilbudet slik at det også i fremtiden skal være en glede å være kunde i Åfjord Sparebank. Vi har helt sikkert mye å gå på, og jeg vil at alle skal vite at dette har hovedfokus hver dag. Åfjord Sparebank vil aldri bli billigste bankalternativ i Norge, men du skal oppleve at summen av service, konkurransedyktige priser og gode produkter skal være attraktivt for deg som kunde. Kundekontakt: De fleste av oss blir like irriterte når telefonselgere ringer for å presentere «verdens beste» produkt årets tilbud, at det beste for deg er å skifte leverandør av den og den tjenesten og så videre. Slik arbeider ikke Åfjord Sparebank. Men i vår streben på å bli bedre på kundekontakt og kundeoppfølging vil nok mange i tiden framover få en telefon fra sin rådgiver i banken (gjerne som oppfølging av et brev som er sendt på forhånd) med spørsmål om du kan tenke deg å gjennomgå kundeforholdet med banken. Det skjer endringer i alle livets faser, og spørsmålet blir om du har de riktige produktene som dekker dine behov. Videre om det kan være av interesse å utvide kundeforholdet hos oss med flere produkter og tjenester. Bankens medarbeidere vil aldri oppleves som pågående selgere, men en forsiktig tilnærming til, og et ønske om et enda tettere forhold mellom deg og oss i banken. Vi tror at vi på denne måten kan tilpasse våre produkter og priser best for deg i forhold til din livssituasjon. Næringsutvikling: For meg som banksjef er det viktig å fokusere på næringsutvikling, og Åfjord Sparebank satser offensivt på deltakelse i lokal næringsutvikling i bankens hovedmarkedsområder. For det første er banken en av hovedeierne av det nye næringsutviklingsselskapet Åfjord Utvikling as, og vil bidra med en betydelig årlig støtte til drift av selskapet. Videre er banken aktiv på de lokale fellesarenaer for næringsliv og offentlig sektor. Dette er viktige arenaer for bedriftene, og for en god næringsutvikling i kommunene. Men det aller viktigste bidraget fra små sparebanker rundt i landet til opprettholdelse av bosettingen er gjennom finansiering av lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Vi vet at mange av de større finansinstitusjonene har liten fokus på lokale småbedrifter. Med hele spekteret av produkter og tjenester som vi leverer i samarbeid med Terra- Gruppen, er det fristende å uttale at uten de lokale sparebankene stanser mange lokalsamfunn og regioner. Åfjord Sparebank må og skal ha en sentral rolle i næringsutviklingsarbeidet. Jeg ønsker alle våre kunder en fin høst og vinter. Jostein Stjern Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 3

4 Snart i mål: Jan Inge Stein, Arvid Staven og Bjarne Hestmo foran røret som skal bringe vann inn i turbinen til Skipelva Kraftverk. Stein og Hestmo er to av 12 grunneiere som er med på satsningen, mens Staven er rådgiver for prosjektet. I alt er det 16 aksjonærer som er med. 4 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank

5 100 husstander får strøm fra småkraftverk OSEN: 12 grunneiere i Osen ser nå endelig slutten på byggingen av Skipelva småkraftverk. Det skal bli fantastisk å levere fornybar energi til husstander i Steinsdalen og Osen sentrum, sier Bjarne Hestmo. Han er en av tolv grunneiere (16 aksjeeiere), som ser frem til åpningen av kraftverket i desember. Hver aksjeeier har investert kroner i prosjektet som har en kostnadsramme på sju millioner kroner. Rådgiving Åfjord Sparebank har bistått med finansieringen som ikke dekkes av egenkapitalen. Vi er godt fornøyd med betingelsene og rådgivingen banken har bidratt med ved utbyggingen av kraftverket, sier Hestmo. Jan Inge Stein, som også er en av grunneierne, skuer fornøyd nedover Skipelva, som ligger vakkert til i terrenget. La vannet renne og skape lys og varme i alle hjem, humrer han filosofisk på toppen ved vannspeilet. Det er en stor seier for oss å ha klart å få til dette kraftverket. Gårdsbrukenes økonomi vil bli styrket. Tilleggsinntekter fra kraftverket vil være særdeles kjærkomment. Vannkraft er dessuten evigvarende og miljøvennlig. Det viktigste er at vi føler at vi er med å trygge fremtiden for oss alle, og samholdet og optimismen har vært med oss hele veien, sier Stein. Skipelva er et vernet vassdrag, og minsteføring vil være 40 prosent. Det vil si maksimalt 800 liter i sekundet. Rørene har en lengde på 520 meter. Kapasiteten vil være på 2 GWh, og vassdraget vil ha et fall på 58 meter. Vi bør ha en snittpris på 35 øre pr. kilowatt time for å gå i balanse. Blir det innført grønne sertifikater, vil GULLRØRET: Inntaket fra elva og ned til selve kraftverket. KRAFT: Skipelva skal ikke lenger bare være et vakkert syn. Nå skal den gi strøm til osningene og. påslaget øke betraktelig og gi oss gode inntekter. Det kan være snakk om øre per kilowatt time, sier Hestmo. Arbeidet med Skipelva har også vært god butikk for Roan Maskin og Osen Bygg. Det har gitt arbeid i to-tre måneder til tre mann, sier Bernt Skansen hos Roan Maskin. Konsesjon Det er en voldsom interesse for å bygge ut småkraftverk i Norge. De siste årene har NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til tider hatt over 500 søknader om konsesjon på sitt bord. Kapasiteten til NVE er å behandle 100 søknader i året. Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 5

6 La elva leve: Jan Inge Stein, grunneier, Bernt Skansen, Roan Maskin, Jon Are Hagen, grunneier, Bjarne Hestmo, grunneier, og Arvid Staven, rådgiver for Skipeleva Kraftverk, er vel ring på 40 prosent, noe som gjør at det bestandig vil være vann som renner nedover Skipfossen. La vannet renne og skape lys og varme i alle hjem... Filosofi fra Jan Inge Stein Det skal bli fantastisk å levere fornybar energi. Godt fornøyd Bjarne Hestmo Vassdrags-og energidirektør Agnar Aas er ikke overrasket over de mange planene. Det er naturlig at grunneiere er genuint opptatt av å skaffe et levebrød av sine ressurser. For distriktene skaper dette gode inntekter og arbeidsplasser. Forstår du at grunneiere er utålmodig over den lange behandlingstiden på søknadene? Ventetiden kan nok føles lang, men dette er ofte kompliserte saker som trenger grundig behandling. Mange av søknadene trenger ekstra lang tid på grunn av miljøforhold, verneinteresser, nettkapasitet og lignende. Vi prioriterer å gi gode prosjekter konsesjon så fort som mulig, sier han. Papirkvern Skipelva Kraftverk kan prise seg lykkelig over behandlingstiden de fikk hos NVE. Søknaden ble sendt i februar 2007 og konsesjon ble innvilget i oktober Hestmo sier at det var en enorm papirkvern de måtte gjennom. Saken måtte ut på høring til minst 30 ulike instanser. Blant annet skulle miljøorganisasjonene, Sametinget og kommunale myndigheter gi tilsvar. Hadde det ikke vært for konsulent Arvid Staven, så hadde vi aldri kommet i mål med søknaden, sier han. Arvid Staven har bred erfaring med konsesjonssøknader for småkraftverk. Han bisto i sin tid Breivold Energi, og har også vært veileder for Flenstad i Sørdalen i Åfjord. Problemet for Flenstad er linjekapasitet. Det hjelper lite å bygge ut et kraftverk hvis en ikke får fraktet ut strømmen til kundene. Jeg tror det er 6 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank

7 Realiserte boligdrømmen TRONDHEIM: Med førstehjemslån fra Åfjord Sparebank ble drømmen om egen bolig til virkelighet for 24 år gamle Kristoffer Valde fra Trondheim. bank siden han ble døpt, men bare etter èn samtale med Åfjord Sparebank opplevde å bli bedre ivaretatt der enn hva den andre banken har oppnådd i løpet av 24 år. dig fornøyd med å få et kraftverk i Osen. Elva vil ha minstefø- mange som sysler med planer om småkraftverk som er spent på om Statnett får bygd den store linja tvers over Fosen. Det vil føre til at flere prosjekter ser dagens lys. På sikt tror jeg det vil være realistisk å få bygd småkraftverk i distriktet, sier han. Det har tidligere vært yrende liv rundt Skipelva. Det var virksomhet både med sagbruk og kvern frem til 1962/63. Derfor er det svært tilfredsstillende at det igjen skapes levedyktig virksomhet her, sier Jan Inge Stein. Tekst: Trond Murvold Elstad Foto: Sølvi Murvold Elstad Ukene før overtagelse av rekkehuset i Nyveilia i Trondheim blir lange for Kristoffer Valde og samboer Monica Stenersen (22). Vi gjør ikke så mye annet om dagene enn å gå og vente. Det er som ungene i desember, smiler Kristoffer bredt, og drømmer seg bort i prospektet for rekkehuset med tre soverom, egen hage, utvendig bod og garasje. Dette er en bolig for fremtiden. Jeg er vokst opp tretti meter lenger nedi gata, og har mange venner i området, forteller førstehjemskjøperen. To store millioner Boligdrømmen i Nyveilia i Trondheim koster Monica og Kristoffer drøyt to millioner kroner, mye penger for et ungt par, selv om begge er i fast jobb. Vi trodde det kunne bli vanskelig å få lån. Vi har jo ingen egenkapital, forteller Kristoffer, fullt oppdatert på at en rekke utlånere har varslet strengere krav til lånetagere om sikkerhet og egenkapital. Paret opplevde imidlertid å få en rekke henvendelser fra banker om lån etter at de begynte å gå på visninger. Kristoffer og Monica vurderte flere før de valgte førstehjemslån hos Åfjord Sparebank. Arbeidsgiveren min, Ruta Entrepenør, er kunde i Åfjord Sparebank. Det var etter at en representant fra banken hadde et infomøte her på jobben, jeg begynte å vurdere «bygdebanken», sier Kristoffer, som i utgangspunktet har et perifert forhold til både Åfjord og åfjordinger. Han forteller han har vært kunde i en større God kundebehandling Selv om lånebetingelsene i andre banker var like gode som i Åfjordsbanken, var det tryggheten og kundebehandlingen som gjorde at Åfjord Sparebank fikk en ny kunde. Foreldre stilte sikkerhet for ti prosent av lånet, og da fikk Kristoffer og Monica tilbud om hundre prosent finansiering av boligen. Jeg føler meg sikker på at banken ikke vil gi oss større lån enn vi klarer. Jeg tror betjeningsevnen er større enn lånet, og da har vi litt å gå på, sier Kristoffer. Som fersk boligeier medgir han at perspektivene endres: Det er mye mer meningsfylt å eie sin egen bolig. Nå skjønner jeg eldre som samler på spesielle bestikk eller serviser. Nå går det an å slå seg til ro på en annen måte, avrunder 24-åringen. Tekst og foto: Eva Hilde Murvold BOLIGEIER: Kristoffer Valde teller dager til han og samboer Monica Stenersen kan flytte inn i nyinnkjøpt bolig i Nyveilia i Trondheim. Boligdrømmen ble realisert med førstehjemslån i Åfjord Sparebank. Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 7

8 På tavla Husk BSU før årsskiftet Ved å opprette en BSU-konto har du muligheten til å spare til bolig, og samtidig få mindre skatt. Du kan trekke 20 prosent av sparebeløpet direkte fra på skatten. Hvis du sparer det maksimale årlige sparebeløpet på kroner, gir dette deg kroner mindre i skatt. Du må ha skattepliktig inntekt for å få skattefradrag. Rentene inngår ikke som en del av sparebeløpet, men kommer i tillegg og øker sluttresultatet. Du får ikke skattefradrag for innskuddet det året du tar ut pengene. Pengene skal brukes til din bolig Både sparebeløpet og de bundne rentene kan bare brukes til kjøp av bolig, eller til nedbetaling av lån på bolig. Brukes pengene til noe annet enn bolig må du betale tilbake skattefradraget du har fått. Enkle regler BSU kan benyttes til og med det året du fyller 33 år. Du kan spare inntil kroner i året, og maks kroner i løpet av kontraktstiden. BSU-kontoen gir god rente, pr ,8 prosent, fra første krone. Sparebeløpets størrelse og tidspunkt for når du vil spare, bestemmer du selv. Du kan hoppe over ett eller flere år uten å bryte kontrakten, eller for kortere perioder hvis det er vanskelig å spare i noen måneder. Du får 20 prosent skattefradrag på det årlige sparebeløpet. Sme Kundeundersøkelse Kundeservice Lojalitet Tilfredshet Åfjord Sparebank Snitt Terrabankene Sparebank1-gruppen Flott kundetur til Toscana Årets kundetur gikk til Toscana i år, og av ca 80 reisende som var med på turen var Bjørg Tronga fra Åfjord. Jeg og mannen min, Johan, hadde lenge tenkt på å reise til Toscana, så da denne turen kom opp, meldte vi oss på med en gang, sier Bjørg. Vi ble kjempefornøyd! Ettersom dette var førstereis på kundetur med Åfjord Sparebank, hadde vi ikke så mange forventninger til hvordan en slik tur skal være. Men vi har ikke annet en positivt å si. Reiselederne, Kirsti Johansen fra Åfjord og Evelyn Hermstad fra Stadsbygd, gjorde en kjempejobb. Var det noen som trengte hjelp, så ordnet de opp med en gang. Hotell, mat, turer, guiding, ja alt, var i skjønneste orden. Og reisemålet var flott, vi bodde på et hotell like utenfor byen Lucca, en flott by ikke langt fra Pisa. Siste dagen valgte vi å gå rundt på egen hånd, i stedet for å bli med på utflukt. Det er bra vi kan velge litt selv også, sier Bjørg. Det er jo en lang bussreise, fra Åfjord til Italia, men det viste vi om, når vi meldte oss på. Vi var så heldig å få humørsprederen Jan Arne Johansen på bussen med trekkspill og fortellinger. Så tida gikk fort, sier en fornøyd Bjørg, som ikke ser bort fra at det blir flere turer. Kundeservice Lojalitet Tilfredshet Kundeservice Flere av våre bankkunder har sikkert registrert at banken har foretatt en kundeundersøkelse. Noen av dere synes kanskje slikt er unødvendig og stjeler tid, men for oss som jobber i banken, er det viktig å vite hva dere synes om oss, og hva vi kan bli bedre på. Jo nærmere 100, jo bedre er bankens prestasjoner i forhold til det aktuelle spørsmålet. Lojalitet SME Tilfredshet Måleskala: 80-89: Svært tilfreds 70-79: Tilfreds 60-69: Likegyldig/ Misfornøyd 50-59: Svært misfornøyd Det skjeve tårn i Pisa. Foto: Johan Strand Førstegangsreis: Bjørg Tronga reiser gjerne på flere kundeturer med Åfjord Sparebank. Foto: Sølvi M Elstad 8 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank Byen Riquewhir i Frankrike. Foto: Johan Strand

9 Nytt utseende i nettbanken Snart kommer nettbanken vår med nytt utseende. Dette har vi gjort for at den skal bli enda mer oversiktelig for deg som kunde. Designet er nytt og menyen er bygd opp på en slik måte at du skal få en enda bedre oversikt over de tjenester som du har tilgjengelig i nettbanken din. Problemløst: Jeg har kun positive erfaringer med nettbanken til Åfjord Sparebank, sier 74 år gamle Asbjørn Solstad fra Åfjord. Nettbank: Også for pensjonisten Å være bruker av nettbank har ingen aldersgrense. Det har åfjordingen Asbjørn Solstad erfart etter at han for første gang tok i bruk nettbank som 72-åring. Nå kunne jeg det mest elementære om data, men var likevel litt skeptisk til nettbank, sier Asbjørn. Ikke fordi jeg trodde at det å bruke banktjenester på denne måten ikke var trygt, men mest for min egen del om jeg ville klare dette her. Over all forventning Jeg er gledelig overrasket over hvor lett det er, sier Asbjørn Solstad. Jeg tok selv kontakt med Åfjord Sparebank og fikk veldig god hjelp til komme i gang, forteller Asbjørn. Jeg sto fast litt i starten, men da var det bare å ta en telefon, og jeg har fått hjelp med en gang når det har vært nødvendig. Nettbanken er min dagligbank. Her har jeg oversikt over alle kontoer, jeg betaler regninger, og skal jeg overføre penger mellom egne kontoer er det lett som en lek. Alder ingen hindring Som sagt, så hadde jeg litt dataerfaring fra før, men å være nettbankbruker i Åfjord Sparebank er noe alle kan klare. Og det er jo ikke verre enn at en kan ta en telefon ned til banken, der får en bestandig hjelp, skryter Asbjørn. Ønsker du å ta i bruk nettbank, men er litt usikker på hvordan du skal komme i gang, kan du ta kontakt med oss i banken, telefon Bildet viser eksempel på ny design i vår nettbank når du skal betale regninger. Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad I tillegg har vi gjort noen forandringer for å gjøre det enklere for deg å forstå hva som er hvor: n Total oversikt, har endret navn til Min oversikt. n I menyen Min oversikt, finner du i venstremenyen tilgang til produkter utover tjenester relatert direkte til kontoen din og betalinger: Nettpost, skadeforsikring, kort, fond, aksjer, valuta, nettbanklogg, brev fra banken n Kundeoppsett har endret navn til Mitt oppsett. n Hjelpetekstene som tidligere var å finne på høyre side, finner du nå i hjelp-tekstene som tilhører de ulike funksjonene i NettBanken. Ønsker du å se det nye utseende på nettbanken vår, kan du gå inn på www. afjord-sparebank.no, og velge demo av ny nettbank. Vi vil også gjøre samhandlingen mellom bankens hjemmeside og Nett- Bankens tjenester enklere for deg ved å sy disse sidene sammen. Det vil si at når du er pålogget i nettbanken din kan du fritt bevege deg mellom Åfjord Sparebank sine internettsider og nettbanken din, samtidig som du er pålogget. Vi håper du vil like den nye Nett- Banken! Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 9

10 På tavla Forsikring i kofferten Lise-Hennie Berdal fra Åfjord er en av mange norske ungdommer som tar deler av utdanningen sin utenfor Norges grenser. Lise-Hennie tar master i menneskerettigheter og folkemord, med første del av studiet i Frankfurt hvor hun skal være til februar. Andre bolk blir i London, og tredje og siste, som er en praksisperiode, viste hun ikke hvor ble da hun satte seg på flyet til Tyskland i september. Alt ordnet før avreise Hele studiet er på 18 måneder, og med mye reising og forskjellige bosteder er det greit å ha alt av økonomi og forsikringer i orden før du forlater trygge Trøndelag. Jeg tok kontakt med Åfjord Sparebank, og fikk råd om de forskjellige forsikringene og hva som var aktuelt for meg, sier Lise-Hennie. En forsikring som kan være fin å ha, er en som gjelder om jeg skulle bli syk og ikke får fullført studiene. Jeg håper jo selvsagt at jeg ikke får bruk Ansatte i Åfjord Sparebank E-post: og telefonnummer Torunn Alseth Odd Arnevik Gerd By Tove Børmark By Margareth Frønes Haugsnes Kirsti Johansen Øivind Kne Bjørg Kvernland Morten Lehn Ingunn Moan Alf Morten Monstad May Hege Tøsdal Morkemo Haldis Nerdal Liv Solveig Stavnesli Gunnveig Murvold Stjern Jostein Stjern Solfrid Storsve Roar Tårnesvik Ingar Valleraunet Torunn Venæs Rett før avreise: Lise-Hennie Berdal har forsikringer og økonomi i orden før hun satte seg på flyet til Frankfurt. for den, men skulle så skje, vil ikke det økonomiske tapet bli så stort hvis jeg ikke hadde den, sier Lise-Hennie. Ellers er det vanlig innboforsikring og reiseforsikring som gjelder. Drømmejobben min er å kunne jobbe i FN, forteller Lise-Hennie. Men Sørdalsdagen 2010 Åfjord Sparebank var sponsor for Sørdalsdagen i år, en tradisjonsrik dag som blir avholdt første helga i september hvert år. Mange av de over 400 besøkende kom for å høre Lornts Mørkved fra Høylandet som hadde et foredrag over temaet «Små samfunn». Med strålende solskinn, sommertemperatur, salg av kveinnagrøt malt på egen kveinn, utstilling av veteranbiler, natursti for barn, salg og utstilling fra lokale aktører, ble dagen en suksess for Sørdalen Grendaforening. SME Sponsor! først gleder jeg meg til studiene, og særlig til å bo i London. Åfjord Sparebank er jo med meg uansett hvor jeg bor. Om jeg bruker nettbank i Norge eller sitter på en kafé i London, spiller ingen rolle. Og forsikringene har jeg jo ordnet på forhånd! Folk koste seg i finværet under årets Sørdalsdag. Eline Hårstad (til venstre) og Sara Murvold Olsen solgte selvlagde drops for Sørdalen 4H. 10 Hjertelig hilsen 1/2010 n Åfjord Sparebank

11 n På papiret Trondheim: Livet på solsiden er vel å foretrekke enn et liv i skyggen? Etter mange måneder med byggeaktivitet står endelig bygget til Sparebank1 SMN ferdig. David vs Goliat Har du vært i Søndre gate i Trondheim i det siste, så har du kanskje lagt merke til det nye kvartalet som har dukket opp, fra du runder hjørnet etter å ha passert Britannia og opp mot Frimurerlogen. Ved første øyekast så ser det ut som det skal kunne romme hva som helst, men høyt oppe på den ene veggen (i hvertfall foreløpig) henger en Sparebank1-logo og ser ned på sin lille nabo i den mer idylliske trehusbebyggelsen på andre siden av gaten. Og hvem er så naboen? Jo, ingen ringere enn Åfjord Sparebank. Atskillig mer nøktern i valg av størrelser på lokaler, til og med hovedkontoret til åfjordsbanken blir liten ved siden av gigantbygget til Sparebank1 SMN. Selv er vi veldig fornøyd med våre lokaler, og synes fasaden passer til oss. Gammel, ærverdig trondheimsbebyggelse står godt til en bank som har passert 100 år. Har du vært innom kontorene i Trondheim vil du se at det er sjel i hvert rom, det er lett å føle seg velkommen og ikke borte vekk i store, upersonlige rom. Vi er en hjertebank, med et hjerte for alle våre kunder. Vi har ingen planer om å bli så stor som vår nye nabo er. «Vi trives best som små», er en frase som ikke skal undervurderes. «Det er ikke størrelsen det kommer an på», er også et kjent sitat. Og de fleste av oss kjenner historien om David og Goliat. Nå har ikke vi tenkt å bli så dramatiske som slutten på historien om David og Goliat ble. Konkurranse er sunt, tenker vi og gratulerer Sparebank1 SMN med sitt nye og flotte bygg. Det er også bra at ikke alt blir flyttet sør for Sinsenkrysset, men at det satses på et slagkraftig finanssenter i Trønderhovedstaden. Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/

12 Returadresse: Åfjord Sparebank Stordalsvegen Åfjord Sponsor! Ungdomskoletrinnet på plass i ballbingen under storefri. Populær ballbinge 16. juni i år ble den offisielle åpningen av ballbingen i Roan foretatt. Sanna Grydeland, roanbygg, og norgesmester i bueskyting, fikk æren av å åpne ballbingen ved å skyte med pil og bue på blink. Per Eivind Strudshavn, lærer ved Sør- Roan skole, organiserte fotballkamp mellom mellomklassetrinnene på åpningsdagen. Dessverre regnet det i bøtter og spann den dagen, men det tok ikke glansen fra åpningen med tale av både FaU-leder Rita Møllevik og ordfører Albert Larsen i Roan. Sponset binge Ballbingen er finansiert med tippemidler, egenkapital fra FAU og sponsormidler, deriblant Åfjord Sparebank. Utgangspunktet for å bygge en ballbinge var at FAU-utvalget tok kontakt med elevrådet og spurte om det var noe de ønsket seg. Vi fikk en lang liste med alt fra garn til fotballmål. De hadde ikke satt opp ballbinge, for det trodde de var for dyrt, forteller Rita. Vi fikk det til likevel, og takker alle som har vært med. Uten felles dugnadinnsats, sponsor- og tippemidler hadde det ikke blitt noen ballbinge, sier Rita Møllevik. Stor pågang Vi er utsatt for vær og vind her ute, og plasseringen er selvsagt slik at den ikke ligger hvor været tar som verst, sier Per Eivind Strudshavn, og ser ut av vinduet hvor trærne svaier frem og tilbake i den sterke landvinden. Det kommer også lys ganske snart, slik at vi kan bruke den på kveld og ettermiddag i den mørke årstida, forteller Per Eivind Strudshavn. Ikke bare fotball Det er unger i ballbingen seint og tidlig, og for skoledagen er det satt opp lister over hvilke klasser som skal bruke den når, slik at alle kommer til i løpet av en skoledag. Her i Roan er det fotball som ungene er med mest på som fritidsaktivitet, men blir det en bra vinter ser vi ikke bort fra at banen kan islegges og brukes til hockeybane. Bingen har også basketballnett, vi ønsker jo at den skal være en flerbruksbane, sier Per Eivind. Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

hilsen En fremtid for gårdbrukeren Nye regler for pensjon Side 7 Bueskytter Marit Olaisen Side 8 Nytt piano. Side 9 Spaltisten.

hilsen En fremtid for gårdbrukeren Nye regler for pensjon Side 7 Bueskytter Marit Olaisen Side 8 Nytt piano. Side 9 Spaltisten. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen En fremtid for gårdbrukeren Side 4 Nye regler for pensjon Side 7 Bueskytter Marit Olaisen Side 8 Nytt piano. Side 9 Spaltisten.

Detaljer

Bessakerfestivalen fikk Hederspris Side. hilsen

Bessakerfestivalen fikk Hederspris Side. hilsen Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2014. Årgang 6 Hjertelig hilsen Topp moderne treningssenter i Åfjord. Side 3 Emil Sørheim. Side 7 Gærne damer i bresjen for Osenhælja. Side 6 Bessakerfestivalen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i 02-2014 Lokalbanken På plass i Storgata 35 side 6 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Besøk av konsernsjef... side 3 Til topps.. side 5 Forsikring gir trygghet. side 8 Verdens beste idé.. side 10 Gave til Etnedal

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4 kundemagasin Disse guides viser nr minimums området 01#2011 som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer