Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:"

Transkript

1 Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen Stolte grunneiere i Osen: Skipelva Kraftverk BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10 Nettbank. Side 9 David vs Goliat. Side 11 Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 1

2 n Bildet Hva betyr din lokalbank for deg? Idyll: De ligger vakkert til, de gamle naustene på Sørjer. Når høstsola skinner over fjord og fjell på Fosen kan det vel ikke bli mer stemningsfullt enn denne dagen i september da bildet ble tatt. Foto: Sølvi Murvold Elstad For meg som bor alene, betyr det å ha en kjent og trygg lokalbank veldig mye, sier Helen Larsen (bildet) og skryter av banken. De som jobber der kjenner meg, og jeg kjenner de. Jeg ville ikke ha skiftet bank, da tror jeg at jeg ville følt meg utrygg. Jeg får den hjelpen jeg trenger, enten det er til boliglån eller om det skulle være noe annet, sier hun, og legger til at det er hyggelig med kundebladet. Jeg leser det meste som står der, lokale saker er alltid interessant. Åfjord Janitsjar, som jeg spiller i, har Åfjord Sparebank som sponsor, det er vi veldig glade for, avslutter Helen Larsen. 2 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank Sølvi Murvold Elstad Tlf n Hjertelig Hilsen Utgis av Åfjord Sparebank. Ansvarlig redaktør: Jostein Stjern n Redaktør: Sølvi Murvold Elstad Redaksjonsmedarbeidere: Gunnveig Murvold Stjern, Tove Børmark By og Torunn Alseth Ide, design og produksjon: Aurora Design & Media as, Åfjord Redaksjonen avsluttet 26. oktober 2010 n Opplag: Trykk: Fosen Trykkeri, Brekstad Gunnveig Murvold Stjern Tlf Tove Børmark By afjord-sparebank.no Tlf Torunn Alseth afjord-sparebank.no Tlf

3 Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/ n På lederplass Kontaktinformasjon Adresser: ÅFJORD SPAREBANK Stordalsvegen ÅFJORD Telefon Faks Avd. Trondheim Søndre gt. 7 Postboks 112, Sentrum 7400 TRONDHEIM Telefon Faks Internett: E-post: Åpningstider Man, tirs, ons, fredag kl Torsdag kl Sommertid (15. mai -31. august) Man, tirs, ons, fredag kl Torsdag kl Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 hilsen Hjertelig Nettbank. Side 9 David vs Goliat. Side 11 Skipelva Kraftverk Stolte grunneiere i Osen: BSU. SiDe 8 Forsikring for utenlandsstudenter. SiDe 10 Forsida: Bjarne Hestmo og Jan Inge Stein foran Skipfossen i Osen. Markedsundersøkelse: I forrige nummer av Hjertelig Hilsen var jeg inne på den telefonbaserte markedsundersøkelsen som flere var irritert over. Den føltes komplisert, tidkrevende og omfattende. Nå foreligger resultatene. Det er Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI som gjennomfører undersøkelsen. Undersøkelsen er foretatt blant 200 kunder, vilkårlig trukket ut fra hele kundebasen vår. Åfjord Sparebank scorer høyt på alle målepunkter sammenlignet både med andre Terrabanker, og ikke minst sammenlignet med resultatene for større konkurrerende banker (se egen sak om undersøkelsen side åtte). Dette er vi godt fornøyd med, samtidig som det forplikter oss alle i banken til å videreutvikle service- og tjenestetilbudet slik at det også i fremtiden skal være en glede å være kunde i Åfjord Sparebank. Vi har helt sikkert mye å gå på, og jeg vil at alle skal vite at dette har hovedfokus hver dag. Åfjord Sparebank vil aldri bli billigste bankalternativ i Norge, men du skal oppleve at summen av service, konkurransedyktige priser og gode produkter skal være attraktivt for deg som kunde. Kundekontakt: De fleste av oss blir like irriterte når telefonselgere ringer for å presentere «verdens beste» produkt årets tilbud, at det beste for deg er å skifte leverandør av den og den tjenesten og så videre. Slik arbeider ikke Åfjord Sparebank. Men i vår streben på å bli bedre på kundekontakt og kundeoppfølging vil nok mange i tiden framover få en telefon fra sin rådgiver i banken (gjerne som oppfølging av et brev som er sendt på forhånd) med spørsmål om du kan tenke deg å gjennomgå kundeforholdet med banken. Det skjer endringer i alle livets faser, og spørsmålet blir om du har de riktige produktene som dekker dine behov. Videre om det kan være av interesse å utvide kundeforholdet hos oss med flere produkter og tjenester. Bankens medarbeidere vil aldri oppleves som pågående selgere, men en forsiktig tilnærming til, og et ønske om et enda tettere forhold mellom deg og oss i banken. Vi tror at vi på denne måten kan tilpasse våre produkter og priser best for deg i forhold til din livssituasjon. Næringsutvikling: For meg som banksjef er det viktig å fokusere på næringsutvikling, og Åfjord Sparebank satser offensivt på deltakelse i lokal næringsutvikling i bankens hovedmarkedsområder. For det første er banken en av hovedeierne av det nye næringsutviklingsselskapet Åfjord Utvikling as, og vil bidra med en betydelig årlig støtte til drift av selskapet. Videre er banken aktiv på de lokale fellesarenaer for næringsliv og offentlig sektor. Dette er viktige arenaer for bedriftene, og for en god næringsutvikling i kommunene. Men det aller viktigste bidraget fra små sparebanker rundt i landet til opprettholdelse av bosettingen er gjennom finansiering av lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Vi vet at mange av de større finansinstitusjonene har liten fokus på lokale småbedrifter. Med hele spekteret av produkter og tjenester som vi leverer i samarbeid med Terra- Gruppen, er det fristende å uttale at uten de lokale sparebankene stanser mange lokalsamfunn og regioner. Åfjord Sparebank må og skal ha en sentral rolle i næringsutviklingsarbeidet. Jeg ønsker alle våre kunder en fin høst og vinter. Jostein Stjern Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 3

4 Snart i mål: Jan Inge Stein, Arvid Staven og Bjarne Hestmo foran røret som skal bringe vann inn i turbinen til Skipelva Kraftverk. Stein og Hestmo er to av 12 grunneiere som er med på satsningen, mens Staven er rådgiver for prosjektet. I alt er det 16 aksjonærer som er med. 4 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank

5 100 husstander får strøm fra småkraftverk OSEN: 12 grunneiere i Osen ser nå endelig slutten på byggingen av Skipelva småkraftverk. Det skal bli fantastisk å levere fornybar energi til husstander i Steinsdalen og Osen sentrum, sier Bjarne Hestmo. Han er en av tolv grunneiere (16 aksjeeiere), som ser frem til åpningen av kraftverket i desember. Hver aksjeeier har investert kroner i prosjektet som har en kostnadsramme på sju millioner kroner. Rådgiving Åfjord Sparebank har bistått med finansieringen som ikke dekkes av egenkapitalen. Vi er godt fornøyd med betingelsene og rådgivingen banken har bidratt med ved utbyggingen av kraftverket, sier Hestmo. Jan Inge Stein, som også er en av grunneierne, skuer fornøyd nedover Skipelva, som ligger vakkert til i terrenget. La vannet renne og skape lys og varme i alle hjem, humrer han filosofisk på toppen ved vannspeilet. Det er en stor seier for oss å ha klart å få til dette kraftverket. Gårdsbrukenes økonomi vil bli styrket. Tilleggsinntekter fra kraftverket vil være særdeles kjærkomment. Vannkraft er dessuten evigvarende og miljøvennlig. Det viktigste er at vi føler at vi er med å trygge fremtiden for oss alle, og samholdet og optimismen har vært med oss hele veien, sier Stein. Skipelva er et vernet vassdrag, og minsteføring vil være 40 prosent. Det vil si maksimalt 800 liter i sekundet. Rørene har en lengde på 520 meter. Kapasiteten vil være på 2 GWh, og vassdraget vil ha et fall på 58 meter. Vi bør ha en snittpris på 35 øre pr. kilowatt time for å gå i balanse. Blir det innført grønne sertifikater, vil GULLRØRET: Inntaket fra elva og ned til selve kraftverket. KRAFT: Skipelva skal ikke lenger bare være et vakkert syn. Nå skal den gi strøm til osningene og. påslaget øke betraktelig og gi oss gode inntekter. Det kan være snakk om øre per kilowatt time, sier Hestmo. Arbeidet med Skipelva har også vært god butikk for Roan Maskin og Osen Bygg. Det har gitt arbeid i to-tre måneder til tre mann, sier Bernt Skansen hos Roan Maskin. Konsesjon Det er en voldsom interesse for å bygge ut småkraftverk i Norge. De siste årene har NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til tider hatt over 500 søknader om konsesjon på sitt bord. Kapasiteten til NVE er å behandle 100 søknader i året. Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 5

6 La elva leve: Jan Inge Stein, grunneier, Bernt Skansen, Roan Maskin, Jon Are Hagen, grunneier, Bjarne Hestmo, grunneier, og Arvid Staven, rådgiver for Skipeleva Kraftverk, er vel ring på 40 prosent, noe som gjør at det bestandig vil være vann som renner nedover Skipfossen. La vannet renne og skape lys og varme i alle hjem... Filosofi fra Jan Inge Stein Det skal bli fantastisk å levere fornybar energi. Godt fornøyd Bjarne Hestmo Vassdrags-og energidirektør Agnar Aas er ikke overrasket over de mange planene. Det er naturlig at grunneiere er genuint opptatt av å skaffe et levebrød av sine ressurser. For distriktene skaper dette gode inntekter og arbeidsplasser. Forstår du at grunneiere er utålmodig over den lange behandlingstiden på søknadene? Ventetiden kan nok føles lang, men dette er ofte kompliserte saker som trenger grundig behandling. Mange av søknadene trenger ekstra lang tid på grunn av miljøforhold, verneinteresser, nettkapasitet og lignende. Vi prioriterer å gi gode prosjekter konsesjon så fort som mulig, sier han. Papirkvern Skipelva Kraftverk kan prise seg lykkelig over behandlingstiden de fikk hos NVE. Søknaden ble sendt i februar 2007 og konsesjon ble innvilget i oktober Hestmo sier at det var en enorm papirkvern de måtte gjennom. Saken måtte ut på høring til minst 30 ulike instanser. Blant annet skulle miljøorganisasjonene, Sametinget og kommunale myndigheter gi tilsvar. Hadde det ikke vært for konsulent Arvid Staven, så hadde vi aldri kommet i mål med søknaden, sier han. Arvid Staven har bred erfaring med konsesjonssøknader for småkraftverk. Han bisto i sin tid Breivold Energi, og har også vært veileder for Flenstad i Sørdalen i Åfjord. Problemet for Flenstad er linjekapasitet. Det hjelper lite å bygge ut et kraftverk hvis en ikke får fraktet ut strømmen til kundene. Jeg tror det er 6 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank

7 Realiserte boligdrømmen TRONDHEIM: Med førstehjemslån fra Åfjord Sparebank ble drømmen om egen bolig til virkelighet for 24 år gamle Kristoffer Valde fra Trondheim. bank siden han ble døpt, men bare etter èn samtale med Åfjord Sparebank opplevde å bli bedre ivaretatt der enn hva den andre banken har oppnådd i løpet av 24 år. dig fornøyd med å få et kraftverk i Osen. Elva vil ha minstefø- mange som sysler med planer om småkraftverk som er spent på om Statnett får bygd den store linja tvers over Fosen. Det vil føre til at flere prosjekter ser dagens lys. På sikt tror jeg det vil være realistisk å få bygd småkraftverk i distriktet, sier han. Det har tidligere vært yrende liv rundt Skipelva. Det var virksomhet både med sagbruk og kvern frem til 1962/63. Derfor er det svært tilfredsstillende at det igjen skapes levedyktig virksomhet her, sier Jan Inge Stein. Tekst: Trond Murvold Elstad Foto: Sølvi Murvold Elstad Ukene før overtagelse av rekkehuset i Nyveilia i Trondheim blir lange for Kristoffer Valde og samboer Monica Stenersen (22). Vi gjør ikke så mye annet om dagene enn å gå og vente. Det er som ungene i desember, smiler Kristoffer bredt, og drømmer seg bort i prospektet for rekkehuset med tre soverom, egen hage, utvendig bod og garasje. Dette er en bolig for fremtiden. Jeg er vokst opp tretti meter lenger nedi gata, og har mange venner i området, forteller førstehjemskjøperen. To store millioner Boligdrømmen i Nyveilia i Trondheim koster Monica og Kristoffer drøyt to millioner kroner, mye penger for et ungt par, selv om begge er i fast jobb. Vi trodde det kunne bli vanskelig å få lån. Vi har jo ingen egenkapital, forteller Kristoffer, fullt oppdatert på at en rekke utlånere har varslet strengere krav til lånetagere om sikkerhet og egenkapital. Paret opplevde imidlertid å få en rekke henvendelser fra banker om lån etter at de begynte å gå på visninger. Kristoffer og Monica vurderte flere før de valgte førstehjemslån hos Åfjord Sparebank. Arbeidsgiveren min, Ruta Entrepenør, er kunde i Åfjord Sparebank. Det var etter at en representant fra banken hadde et infomøte her på jobben, jeg begynte å vurdere «bygdebanken», sier Kristoffer, som i utgangspunktet har et perifert forhold til både Åfjord og åfjordinger. Han forteller han har vært kunde i en større God kundebehandling Selv om lånebetingelsene i andre banker var like gode som i Åfjordsbanken, var det tryggheten og kundebehandlingen som gjorde at Åfjord Sparebank fikk en ny kunde. Foreldre stilte sikkerhet for ti prosent av lånet, og da fikk Kristoffer og Monica tilbud om hundre prosent finansiering av boligen. Jeg føler meg sikker på at banken ikke vil gi oss større lån enn vi klarer. Jeg tror betjeningsevnen er større enn lånet, og da har vi litt å gå på, sier Kristoffer. Som fersk boligeier medgir han at perspektivene endres: Det er mye mer meningsfylt å eie sin egen bolig. Nå skjønner jeg eldre som samler på spesielle bestikk eller serviser. Nå går det an å slå seg til ro på en annen måte, avrunder 24-åringen. Tekst og foto: Eva Hilde Murvold BOLIGEIER: Kristoffer Valde teller dager til han og samboer Monica Stenersen kan flytte inn i nyinnkjøpt bolig i Nyveilia i Trondheim. Boligdrømmen ble realisert med førstehjemslån i Åfjord Sparebank. Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 7

8 På tavla Husk BSU før årsskiftet Ved å opprette en BSU-konto har du muligheten til å spare til bolig, og samtidig få mindre skatt. Du kan trekke 20 prosent av sparebeløpet direkte fra på skatten. Hvis du sparer det maksimale årlige sparebeløpet på kroner, gir dette deg kroner mindre i skatt. Du må ha skattepliktig inntekt for å få skattefradrag. Rentene inngår ikke som en del av sparebeløpet, men kommer i tillegg og øker sluttresultatet. Du får ikke skattefradrag for innskuddet det året du tar ut pengene. Pengene skal brukes til din bolig Både sparebeløpet og de bundne rentene kan bare brukes til kjøp av bolig, eller til nedbetaling av lån på bolig. Brukes pengene til noe annet enn bolig må du betale tilbake skattefradraget du har fått. Enkle regler BSU kan benyttes til og med det året du fyller 33 år. Du kan spare inntil kroner i året, og maks kroner i løpet av kontraktstiden. BSU-kontoen gir god rente, pr ,8 prosent, fra første krone. Sparebeløpets størrelse og tidspunkt for når du vil spare, bestemmer du selv. Du kan hoppe over ett eller flere år uten å bryte kontrakten, eller for kortere perioder hvis det er vanskelig å spare i noen måneder. Du får 20 prosent skattefradrag på det årlige sparebeløpet. Sme Kundeundersøkelse Kundeservice Lojalitet Tilfredshet Åfjord Sparebank Snitt Terrabankene Sparebank1-gruppen Flott kundetur til Toscana Årets kundetur gikk til Toscana i år, og av ca 80 reisende som var med på turen var Bjørg Tronga fra Åfjord. Jeg og mannen min, Johan, hadde lenge tenkt på å reise til Toscana, så da denne turen kom opp, meldte vi oss på med en gang, sier Bjørg. Vi ble kjempefornøyd! Ettersom dette var førstereis på kundetur med Åfjord Sparebank, hadde vi ikke så mange forventninger til hvordan en slik tur skal være. Men vi har ikke annet en positivt å si. Reiselederne, Kirsti Johansen fra Åfjord og Evelyn Hermstad fra Stadsbygd, gjorde en kjempejobb. Var det noen som trengte hjelp, så ordnet de opp med en gang. Hotell, mat, turer, guiding, ja alt, var i skjønneste orden. Og reisemålet var flott, vi bodde på et hotell like utenfor byen Lucca, en flott by ikke langt fra Pisa. Siste dagen valgte vi å gå rundt på egen hånd, i stedet for å bli med på utflukt. Det er bra vi kan velge litt selv også, sier Bjørg. Det er jo en lang bussreise, fra Åfjord til Italia, men det viste vi om, når vi meldte oss på. Vi var så heldig å få humørsprederen Jan Arne Johansen på bussen med trekkspill og fortellinger. Så tida gikk fort, sier en fornøyd Bjørg, som ikke ser bort fra at det blir flere turer. Kundeservice Lojalitet Tilfredshet Kundeservice Flere av våre bankkunder har sikkert registrert at banken har foretatt en kundeundersøkelse. Noen av dere synes kanskje slikt er unødvendig og stjeler tid, men for oss som jobber i banken, er det viktig å vite hva dere synes om oss, og hva vi kan bli bedre på. Jo nærmere 100, jo bedre er bankens prestasjoner i forhold til det aktuelle spørsmålet. Lojalitet SME Tilfredshet Måleskala: 80-89: Svært tilfreds 70-79: Tilfreds 60-69: Likegyldig/ Misfornøyd 50-59: Svært misfornøyd Det skjeve tårn i Pisa. Foto: Johan Strand Førstegangsreis: Bjørg Tronga reiser gjerne på flere kundeturer med Åfjord Sparebank. Foto: Sølvi M Elstad 8 Hjertelig hilsen 2/2010 n Åfjord Sparebank Byen Riquewhir i Frankrike. Foto: Johan Strand

9 Nytt utseende i nettbanken Snart kommer nettbanken vår med nytt utseende. Dette har vi gjort for at den skal bli enda mer oversiktelig for deg som kunde. Designet er nytt og menyen er bygd opp på en slik måte at du skal få en enda bedre oversikt over de tjenester som du har tilgjengelig i nettbanken din. Problemløst: Jeg har kun positive erfaringer med nettbanken til Åfjord Sparebank, sier 74 år gamle Asbjørn Solstad fra Åfjord. Nettbank: Også for pensjonisten Å være bruker av nettbank har ingen aldersgrense. Det har åfjordingen Asbjørn Solstad erfart etter at han for første gang tok i bruk nettbank som 72-åring. Nå kunne jeg det mest elementære om data, men var likevel litt skeptisk til nettbank, sier Asbjørn. Ikke fordi jeg trodde at det å bruke banktjenester på denne måten ikke var trygt, men mest for min egen del om jeg ville klare dette her. Over all forventning Jeg er gledelig overrasket over hvor lett det er, sier Asbjørn Solstad. Jeg tok selv kontakt med Åfjord Sparebank og fikk veldig god hjelp til komme i gang, forteller Asbjørn. Jeg sto fast litt i starten, men da var det bare å ta en telefon, og jeg har fått hjelp med en gang når det har vært nødvendig. Nettbanken er min dagligbank. Her har jeg oversikt over alle kontoer, jeg betaler regninger, og skal jeg overføre penger mellom egne kontoer er det lett som en lek. Alder ingen hindring Som sagt, så hadde jeg litt dataerfaring fra før, men å være nettbankbruker i Åfjord Sparebank er noe alle kan klare. Og det er jo ikke verre enn at en kan ta en telefon ned til banken, der får en bestandig hjelp, skryter Asbjørn. Ønsker du å ta i bruk nettbank, men er litt usikker på hvordan du skal komme i gang, kan du ta kontakt med oss i banken, telefon Bildet viser eksempel på ny design i vår nettbank når du skal betale regninger. Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad I tillegg har vi gjort noen forandringer for å gjøre det enklere for deg å forstå hva som er hvor: n Total oversikt, har endret navn til Min oversikt. n I menyen Min oversikt, finner du i venstremenyen tilgang til produkter utover tjenester relatert direkte til kontoen din og betalinger: Nettpost, skadeforsikring, kort, fond, aksjer, valuta, nettbanklogg, brev fra banken n Kundeoppsett har endret navn til Mitt oppsett. n Hjelpetekstene som tidligere var å finne på høyre side, finner du nå i hjelp-tekstene som tilhører de ulike funksjonene i NettBanken. Ønsker du å se det nye utseende på nettbanken vår, kan du gå inn på www. afjord-sparebank.no, og velge demo av ny nettbank. Vi vil også gjøre samhandlingen mellom bankens hjemmeside og Nett- Bankens tjenester enklere for deg ved å sy disse sidene sammen. Det vil si at når du er pålogget i nettbanken din kan du fritt bevege deg mellom Åfjord Sparebank sine internettsider og nettbanken din, samtidig som du er pålogget. Vi håper du vil like den nye Nett- Banken! Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/2010 9

10 På tavla Forsikring i kofferten Lise-Hennie Berdal fra Åfjord er en av mange norske ungdommer som tar deler av utdanningen sin utenfor Norges grenser. Lise-Hennie tar master i menneskerettigheter og folkemord, med første del av studiet i Frankfurt hvor hun skal være til februar. Andre bolk blir i London, og tredje og siste, som er en praksisperiode, viste hun ikke hvor ble da hun satte seg på flyet til Tyskland i september. Alt ordnet før avreise Hele studiet er på 18 måneder, og med mye reising og forskjellige bosteder er det greit å ha alt av økonomi og forsikringer i orden før du forlater trygge Trøndelag. Jeg tok kontakt med Åfjord Sparebank, og fikk råd om de forskjellige forsikringene og hva som var aktuelt for meg, sier Lise-Hennie. En forsikring som kan være fin å ha, er en som gjelder om jeg skulle bli syk og ikke får fullført studiene. Jeg håper jo selvsagt at jeg ikke får bruk Ansatte i Åfjord Sparebank E-post: og telefonnummer Torunn Alseth Odd Arnevik Gerd By Tove Børmark By Margareth Frønes Haugsnes Kirsti Johansen Øivind Kne Bjørg Kvernland Morten Lehn Ingunn Moan Alf Morten Monstad May Hege Tøsdal Morkemo Haldis Nerdal Liv Solveig Stavnesli Gunnveig Murvold Stjern Jostein Stjern Solfrid Storsve Roar Tårnesvik Ingar Valleraunet Torunn Venæs Rett før avreise: Lise-Hennie Berdal har forsikringer og økonomi i orden før hun satte seg på flyet til Frankfurt. for den, men skulle så skje, vil ikke det økonomiske tapet bli så stort hvis jeg ikke hadde den, sier Lise-Hennie. Ellers er det vanlig innboforsikring og reiseforsikring som gjelder. Drømmejobben min er å kunne jobbe i FN, forteller Lise-Hennie. Men Sørdalsdagen 2010 Åfjord Sparebank var sponsor for Sørdalsdagen i år, en tradisjonsrik dag som blir avholdt første helga i september hvert år. Mange av de over 400 besøkende kom for å høre Lornts Mørkved fra Høylandet som hadde et foredrag over temaet «Små samfunn». Med strålende solskinn, sommertemperatur, salg av kveinnagrøt malt på egen kveinn, utstilling av veteranbiler, natursti for barn, salg og utstilling fra lokale aktører, ble dagen en suksess for Sørdalen Grendaforening. SME Sponsor! først gleder jeg meg til studiene, og særlig til å bo i London. Åfjord Sparebank er jo med meg uansett hvor jeg bor. Om jeg bruker nettbank i Norge eller sitter på en kafé i London, spiller ingen rolle. Og forsikringene har jeg jo ordnet på forhånd! Folk koste seg i finværet under årets Sørdalsdag. Eline Hårstad (til venstre) og Sara Murvold Olsen solgte selvlagde drops for Sørdalen 4H. 10 Hjertelig hilsen 1/2010 n Åfjord Sparebank

11 n På papiret Trondheim: Livet på solsiden er vel å foretrekke enn et liv i skyggen? Etter mange måneder med byggeaktivitet står endelig bygget til Sparebank1 SMN ferdig. David vs Goliat Har du vært i Søndre gate i Trondheim i det siste, så har du kanskje lagt merke til det nye kvartalet som har dukket opp, fra du runder hjørnet etter å ha passert Britannia og opp mot Frimurerlogen. Ved første øyekast så ser det ut som det skal kunne romme hva som helst, men høyt oppe på den ene veggen (i hvertfall foreløpig) henger en Sparebank1-logo og ser ned på sin lille nabo i den mer idylliske trehusbebyggelsen på andre siden av gaten. Og hvem er så naboen? Jo, ingen ringere enn Åfjord Sparebank. Atskillig mer nøktern i valg av størrelser på lokaler, til og med hovedkontoret til åfjordsbanken blir liten ved siden av gigantbygget til Sparebank1 SMN. Selv er vi veldig fornøyd med våre lokaler, og synes fasaden passer til oss. Gammel, ærverdig trondheimsbebyggelse står godt til en bank som har passert 100 år. Har du vært innom kontorene i Trondheim vil du se at det er sjel i hvert rom, det er lett å føle seg velkommen og ikke borte vekk i store, upersonlige rom. Vi er en hjertebank, med et hjerte for alle våre kunder. Vi har ingen planer om å bli så stor som vår nye nabo er. «Vi trives best som små», er en frase som ikke skal undervurderes. «Det er ikke størrelsen det kommer an på», er også et kjent sitat. Og de fleste av oss kjenner historien om David og Goliat. Nå har ikke vi tenkt å bli så dramatiske som slutten på historien om David og Goliat ble. Konkurranse er sunt, tenker vi og gratulerer Sparebank1 SMN med sitt nye og flotte bygg. Det er også bra at ikke alt blir flyttet sør for Sinsenkrysset, men at det satses på et slagkraftig finanssenter i Trønderhovedstaden. Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 2/

12 Returadresse: Åfjord Sparebank Stordalsvegen Åfjord Sponsor! Ungdomskoletrinnet på plass i ballbingen under storefri. Populær ballbinge 16. juni i år ble den offisielle åpningen av ballbingen i Roan foretatt. Sanna Grydeland, roanbygg, og norgesmester i bueskyting, fikk æren av å åpne ballbingen ved å skyte med pil og bue på blink. Per Eivind Strudshavn, lærer ved Sør- Roan skole, organiserte fotballkamp mellom mellomklassetrinnene på åpningsdagen. Dessverre regnet det i bøtter og spann den dagen, men det tok ikke glansen fra åpningen med tale av både FaU-leder Rita Møllevik og ordfører Albert Larsen i Roan. Sponset binge Ballbingen er finansiert med tippemidler, egenkapital fra FAU og sponsormidler, deriblant Åfjord Sparebank. Utgangspunktet for å bygge en ballbinge var at FAU-utvalget tok kontakt med elevrådet og spurte om det var noe de ønsket seg. Vi fikk en lang liste med alt fra garn til fotballmål. De hadde ikke satt opp ballbinge, for det trodde de var for dyrt, forteller Rita. Vi fikk det til likevel, og takker alle som har vært med. Uten felles dugnadinnsats, sponsor- og tippemidler hadde det ikke blitt noen ballbinge, sier Rita Møllevik. Stor pågang Vi er utsatt for vær og vind her ute, og plasseringen er selvsagt slik at den ikke ligger hvor været tar som verst, sier Per Eivind Strudshavn, og ser ut av vinduet hvor trærne svaier frem og tilbake i den sterke landvinden. Det kommer også lys ganske snart, slik at vi kan bruke den på kveld og ettermiddag i den mørke årstida, forteller Per Eivind Strudshavn. Ikke bare fotball Det er unger i ballbingen seint og tidlig, og for skoledagen er det satt opp lister over hvilke klasser som skal bruke den når, slik at alle kommer til i løpet av en skoledag. Her i Roan er det fotball som ungene er med mest på som fritidsaktivitet, men blir det en bra vinter ser vi ikke bort fra at banen kan islegges og brukes til hockeybane. Bingen har også basketballnett, vi ønsker jo at den skal være en flerbruksbane, sier Per Eivind. Tekst og foto: Sølvi Murvold Elstad

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

hilsen Solid mannskap i Roan Side 3 Yrkesvalg utenom det vanlige. Side 8 Service på høygir. Side 10 Verdensmester. Side 9 Nettbrett.

hilsen Solid mannskap i Roan Side 3 Yrkesvalg utenom det vanlige. Side 8 Service på høygir. Side 10 Verdensmester. Side 9 Nettbrett. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2012. Årgang 4 Hjertelig hilsen Yrkesvalg utenom det vanlige. Side 8 Service på høygir. Side 10 Solid mannskap i Roan Side 3 Verdensmester. Side 9 Nettbrett.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

hilsen Gründer Anne Morkemo Side 4 Musikkongen Bjørnar Løberg Side 6 Mobilt teleslyngeanlegg til Å Pensjonistforening Side 9

hilsen Gründer Anne Morkemo Side 4 Musikkongen Bjørnar Løberg Side 6 Mobilt teleslyngeanlegg til Å Pensjonistforening Side 9 Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2009. Årgang 1 Hjertelig hilsen Musikkongen Bjørnar Løberg Side 6 Mobilt teleslyngeanlegg til Å Pensjonistforening Side 9 Gründer Anne Morkemo Side 4 Den lille

Detaljer

hilsen En familie én bank Side 4 Travle tider for Trondheimskontoret. Ung og uredd entrepenør. Side 9 Byggeplaner Side 6 Side 10

hilsen En familie én bank Side 4 Travle tider for Trondheimskontoret. Ung og uredd entrepenør. Side 9 Byggeplaner Side 6 Side 10 Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Travle tider for Trondheimskontoret. Side 6 Ung og uredd entrepenør. Side 9 Byggeplaner Side 10 En familie én bank Side 4 Bueskytter

Detaljer

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren INFORMASJON FRA TIME SPAREBANK Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren Juni 2014 Bankhjørnet Time

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Sist år (2007) arrangerte Hafrsfjordvikingene en stor og innholdsrik vikingfestival på øya Rott. I årene før dette har flere av oss vært ansvarlige for Hafrsfjordspillenes

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette april 2013.

Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 Pannekaker Minste: Ellen 4 Minste: Ellen 5 8 12 9 Vanngruppa får besøk av de eldste i Vardenbarnehage. 10 Fiskesuppe 11 12

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

hilsen En fremtid for gårdbrukeren Nye regler for pensjon Side 7 Bueskytter Marit Olaisen Side 8 Nytt piano. Side 9 Spaltisten.

hilsen En fremtid for gårdbrukeren Nye regler for pensjon Side 7 Bueskytter Marit Olaisen Side 8 Nytt piano. Side 9 Spaltisten. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen En fremtid for gårdbrukeren Side 4 Nye regler for pensjon Side 7 Bueskytter Marit Olaisen Side 8 Nytt piano. Side 9 Spaltisten.

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

SU Representanter 2014/ 2015

SU Representanter 2014/ 2015 SU Representanter 2014/ 2015 Navn Tel Mobil Mail adresse Hilde Solberg Foreldrerepresentant, mor på Andedammen. Kristian Øen Foreldrerepresentant far på Pinnsvinkroken. Silje Waktskjold Bolstad Foreldrerepresentant

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Innledning Denne første delen av planen vil gi dere et tilbakeblikk gjennom tekst og bilder på noen av hendelsene den siste perioden. Den siste delen gir vi

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Reisebrev fra Manchester 2010

Reisebrev fra Manchester 2010 Reisebrev fra Manchester 2010 Vi er tre jenter fra 3. året på bachelor utdanningen i Produktdesign, ved Høgskolen i Akershus. Som bestemte oss for å ta utveksling ved Manchester Metropolitan University

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13. Sirkus. Det lønner seg å klemme til

RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13. Sirkus. Det lønner seg å klemme til RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13 Brød & Sirkus Det lønner seg å klemme til Sirkus Shopping Miljø på plakaten Det er tidlig morgen og det er like før Trondheims nyeste kjøpesenter,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Primus motor Pettersen. hilsen. Fosenprisen 2011. Side 9 Pilotutdanning. Side 11. Feskfestivalen på Bessaker: Gavedryss. Side 8 Sunt nettvett.

Primus motor Pettersen. hilsen. Fosenprisen 2011. Side 9 Pilotutdanning. Side 11. Feskfestivalen på Bessaker: Gavedryss. Side 8 Sunt nettvett. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2011. Årgang 3 Hjertelig hilsen Fosenprisen 2011. Side 9 Pilotutdanning. Side 11 Sponsor! Feskfestivalen på Bessaker: Primus motor Pettersen Gavedryss. Side

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 8 boliger i kjede BK 11 UNIK UTSIKT 3/4 soverom Carport Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 9 boliger i kjede BK 10 UNIK UTSIKT 4 soverom Praktiske og familievennlige Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Vårmøtet på Svalbard 08

Vårmøtet på Svalbard 08 Vårmøtet på Svalbard 08 6. april møtte Silje Wiik, Pål Kolstad, Espen Hugaas og Morten Hagen Johansen opp på Værnes for å delta på Norsk Bergforenings Vårmøte på Svalbard. Vi var studenter ved Institutt

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

FAMILIEBOLIG MED FJORDUTSIKT OG GLIMRENDE PLANLØSNING

FAMILIEBOLIG MED FJORDUTSIKT OG GLIMRENDE PLANLØSNING Skorpefjell perlen på Mosterøy FAMILIEBOLI MED FJORDUTSIKT O LIMRENDE PLANLØSNIN Enebolig med leilighet og dobbel garasje På Skorpefjell bor du så nær sjøen og båtplasser at det er enkelt å legge ut på

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer