MC 305C-2 INSTRUKSJONSBOK BELTEGÅENDE MINIKRAN MERK. m ADVARSEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MC 305C-2 INSTRUKSJONSBOK BELTEGÅENDE MINIKRAN MERK. m ADVARSEL"

Transkript

1 INSTRUKSJONSBOK BELTEGÅENDE MINIKRAN MC 305C-2 m ADVARSEL Feil bruk av denne maskinen kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Førere skal lese denne instruksjonsboken før maskinen manøvreres. Denne manualen skall alltid finnes i nærheten av maskinen som referanse og skal konsulteres av alt personell som kommer i kontakt med maskinen. MERK MAEDA har instruksjonsbok på en del andre språk. Dersom du behøver en instruksjonsbok på et annet språk vennligst kontakt generalagenten.

2

3 INTRODUKSJON 1. INTRODUKSJON SIKKER BRUK AV MASKINEN BENEVNELSER KRAV FOR MANØVRERING TERMINOLOGI 1-7 Översättning DanAB

4 1. INTRODUKSJON Takk for at du valgte vår beltegående minikran MAEDA MC-305C-2. Denna manualen er en guidebok for sikker og effektiv bruk av denne maskinen. Denne manualen beskriver fremgangsmåten for korrekt manøvrering og vedlikehold av maskinen. Advarsler og sikkerhetstiltak som definieres i denne manualen skal følges for å opprettholde sikkerheten. Mange ulykker foråsakes av manøvrering, inspeksjon eller vedlikehold som ikke følger de grundleggende sikkerhetstiltakene. Sikre at du leser denne manualen og forstår fremgangsmåten for manøvrering, inspeksjon og vedlikehold før denne maskine manøvreres. Dersom ikke de grunnleggende sikringstiltakene som definieres i denne manualen følges, kan det føre til alvorlige ulykker. m ADVARSEL Dersom ikke denne maskinen brukes på riktig måte kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Førere og vedlikeholdspersonell skal lese denne instruksjonsboken nøye før manøvrering eller vedlikehold. Denne instruksjonsboken skal oppbevares på en dertil egnet plass, og refereres til med jevne mellomrom av alt personell som kommer i kontakt med maskinen. Manøvrer ikke maskinen før du har lest og forstått denne instruksjonsboken. Ha alltid denne instruksjonsboken tilgjenglig som referanse. Dersom denne instruksjonsboken forsvinner eller blir uleselig, bestill en ny fra maskinleverandøren. Ved videresalg av maskinen skal denne instruksjonsbokeb inngå i leveransen. Alle beskrivelser, verdier eller illustrasjoner er basert på den informasjon som fantes tilgjenglig da denne instruksjonsboken ble trykket. På grunn av kontinuerlig produktforbedring kan servicestandard, tildragningsmoment, trykk, målemetoder, justeringer eller illustrasjoner bli endret uten foregående advarsel. Slike endringer kan komme til å påvirke servicearbeidet, kontakt derfor din maskinleverandør for den nyeste informasjonen. Informasjon vedrørende sikkerhet, se 2. SIKKER BRUK AV MASKINEN på side 1-3 og Sikkerhet på side 2-1. Översättning DanAB

5 2. SIKKER BRUK AV MASKINEN For bedre å forstå denne instruksjonsboken og advarselskilt på maskinen, klassifiseres sikkerhetsrelaterte meldinger i henhold til følgende: m FARE Indikerer en forestående fare som kan resultere i dødsfall eller alvorlige personskader. Indikerer også metoder for å unngå slike farer. m ADVARSEL Indikerer en fare som med høy sannsynlighet kan resultere i personskader eller alvorlige maskinskader. Indikerer også metoder for å unngå slike farer. m FORSIKTIG Indikerer at uaktsomhet kan resultere i personskader eller alvorlige maskinskader. Indikerer også metoder for å unngå slike farer. Videre har vi med følgende rubrikker vist hva som skal observeres for maskinens skyld samt hva som er bra å vite. FORSIKTIG Indikerer at feilaktig håndtering kan resultere i skader eller forkorte maskinens levetid. OBS Informasjon som er nyttig å kjenne til. Regler, beskrevet i denne instruksjonsboken i sammenheng med prosedyrer og sikker manøvrering og vedlikehold gjelder kun når maskinen brukes for de formål som den er produsert for. Produsenten kan ikke forutse alt som denne maskinen kommer til å utsettes for av brukeren. På grunn av dette dekker ikke denne instruksjonsboken eller de skilter som finnes på maskinen alle sikkerhetsrelaterte situasjoner. For manøvrering eller vedlikehold som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboken, hviler ansvaret for sikkerheten på brukeren. Arbeid eller manøvrering som angis som strengt forbudt i denne instruksjonsboken skal aldri utføres. Översättning DanAB

6 3. BESKRIVELSER 3.1 BRUKSOMRÅDE Denne maskinen skal kun brukes til følgeande arbeid: Kranarbeid Denne maskinen er en selvgående kran med en krandel montert på en undervogn med gummibelter. Den er selvgående innen arbeidsplassen og kan løfte ifølge løftetabellene. I tillegg finnes en fjernmanøvrering av kranen. 3.2 KONFIGURASJON EKSTERN UTSEENDE Detalj A Clockwise slew = Sving til høyre Left = Venstre, Rear = Bak, Front = Foran, Right = Høyre Counter clockwise slew = Sving venstre 1 Chassi 2 Kran 3 Sikkerhetsutstyr Svingbevegelse er angitt ovenfra; sving høyre betyr medsols bevegelse og sving venstre motsols bevegelse. I denne manualen er front, bak, høyre, venstre i prinsippet sett fremtover fra førerplassen. Översättning DanAB

7 Denne maskinen består av følgeande hovedkomponenter. [1] CHASSI Består av drivgear, motor, manøvreringsenhet for kjøring og manøvreringsenhet for krankjøring. [2] KRAN Består av teleskopsystem, bomløftesystem, krokblokk, vinsjsystem og støttebensystem. [3] SIKKERHETSUTSTYR Denne består av følgende deler og utstyr: Toppkjøringsbrytere/automatisk stoppfunksjon, stoppfunksjon/alarm ved tre omdreininger igjen på vinsjtrommelen, lasteindikator, hydraulisk sikkerhetsventil, hydraulisk automatisk låseutstyr, kroksperrr, summer, lydalarm, water, tiltalarm (alarm lyder ved krankjøring med 3 graders tilt og ved kjøring i 15 graders helling), sperre kjørespaker, velgerbrytere for kjøring/kran/støtteben (designet for å forhindre krankjøring under transportkjøring), støttebensperre dersom den manuelle svingsperren ikke er satt på, dersom bommen ikke er innteleskopert, sperre på krankjøring dersom støttebenene ikke er plassert, momentbegrenser (begrenset arbeidsradie), indikeringslampe for arbeidsstatus, varsellampe for ikke plasserte støtteben, nøkkelbryter for forbikoppling av nødstopp. 3.3 MASKINENS FUNKSJONER [1] CHASSI Dette er en kompakt maskin designet for å minimere bredden med infelte støtteben (i kjøreposisjon). Denne kompakte designen er ideel for arbeid i trange områder. Kjøremanøvrering med to manøverspaker gir mulighet til å snu på stedet i tillegg til normal kjøring fremover, bakover og sving. [2] KRAN Utskyvbare støttedben er innlemmet i kranen slik at støttebenene kan kjøres ut og plasseres fra førersetet. Teleskopisk bom, bomheving og senking, svingbevegelse samt vinsj muliggjør at last kan flyttas til ønsket posisjon innenfor angitt løftekapasitet og arbeidsradius. Fjærnmanøvrering som kan manøvrere støttebenene og alle kranbevegelsene. Översättning DanAB

8 4. KRAV FOR MANØVRERING m ADVARSEL Personell skades ofte i forbindelse med kranarbeid. Vær oppmerksom på at erfarne kranførere eller erfarent vedlikeholdspersonell ikke utgjør noe untak. Advarsler og sikringstiltak som definieres i denne manualen skal følges slik at sikkerheten opprettholdes under manøvrering av maskinen. 4.1 KRAV TIL KRANFØRERE Hva som kreves for manøvrering av denne type maskiner finnes angitt i lokale lover og regler. Kontroller med berørt myndighet. Översättning DanAB

9 5. TERMINOLOGI 5.1 DEFINISJON AV TERMER [1] ANGItt TOTALLAST Betyr den maksimale last som kan løftes avhengig på bomlengde og bomvinkel. Denne lasten inkluderer vekten av krokblokk og eventuelt løfteutstyr. [2] ANGITT LAST Betyr lastens vekt, redusert med vekten av krokblokken og eventuelt løfteutstyr, hvilket er den last som kan løftes. [3] ARBEIDSRADIUS Er den horisontale avstanden fra maskinens svingsenter til senter av kroken. [4] BOMLENGDE Er avstanden fra bommens innfestningsaksel til vajerhjulets aksel i bomtoppen. [5] BOMVINKEL Er vinkelen mellom bommen og den horisontale bakkelinjen. [6] LØFTEHØYDE OVER BAKKE Er den vertikale avstanden fra underkant av kroken til bakken med krokblokken heiset så mye det lar seg gjøre. Översättning DanAB

10 5.2 DIAGRAM OVER ARBEIDSRADIUS OG LØFTEHØYDE m ADVARSEL Løftediagrammet viser relasjonen mellom arbeidsradius, bomvinkel og løftehøyde over bakken for denne maskinen, uten at last løftes. Diagrammet viser ikke bommens nedbøyning. Bom 4 i diagrammet over arbeidsradius og løftehøyde viser statusndrå halve markeringen passerer bom 3. Boom angle = bomvinkel Hook lift = krokhøyde Løftehøyde over bakken (m) Arbeidsradius (m) 1. Punkt A representerer bomvinkel og punkt B representerer løftehøyde over bakken i figuren til høyre. Samme arbeidsradius gjelder for punktene A og B. Point = Punkt Boom angle = Bomvinkel Working radius = Arbeidsradius Lifting height above ground = Løftehøyde over bakke 2. Diagrammet over arbeidsradius og løftehøyde viser relasjonen mellom arbeidsradius, bomvinkel, og løftehøyde uten last og derfor uten at bommen bøyer seg. I virkligheten, når last løftes, bøyer bommen seg hvilket gjør at arbeidsradiusen øker noe. Når arbeidsradiusen øker reduseres den angitte totallasten. Det er viktig at du tar hensyn til dette i din arbeidsplanlegging. Working radius with no load applied = Arbeidsradius uten last. Working radius with load applied = arbeidsradius med last. Översättning DanAB

11 5.3 LØFTEDIAGRAM m FORSIKTIG Angitt totallast er basert på at maskinen er oppstillt horisontalt på fast underlag. Avhengig av underlagets tilstand og på støttebenplasseringen, er det fare for at maskinen tipper. Vær forsiktig ved manøvrering av kranen. Angitt totallast er basert på arbeidsradius med hensyn tatt til bommens nedbøyning og den løftede lasten. Om bom 3 skyves det minste ut skal kranmanøvrering skje etter verdiene for Bom Om bom 4skyves det minste ut skal kranmanøvrering skje etter verdiene for Bom Om halve markeringen passerer bom 3, skal kranmanøvrering skje etter verdiene for Bom Om arbeidsradius overstiger den angitt i kolonnen, skal løft skje ifølge kolonnen for neste angitte arbeidsradius. Angitt totallast er last inkludert vekten av eventuelt løfteutstyr samt krokblokken (krokblokk: 30kg). Om ikke støttebenene er helt utfelt, skal løft skje ifølge tabellen for Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis. Översättning DanAB

12 Tabellen for angitt totallast gir den makimale last som kranen kan løfte parallellt med bommen. Lastene spesifiseres av arbeidsradiusen. [1] BOMLENGDE Følgende tall illustrerer bommenes tilstand, Bom 1, Bom 1 + 2, Bom , Bom , og Bom i tabellen for angitt totalast. 1. Bom 1 : All bommene er inndratt. 2. Bom : Med bommer 3, 4, og 5 inndratt, bom 2 er helt utskjøvet. Bom gjelder for krankjøring om bom 2 er det minste utskjøvet. 3. Bom : Med bommer 4 og 5 inndratte, bommer 2 og 3 er helt utskjøvet. Bom gjelder for krankjøring om bom 3 det minste utskjøvet. Översättning DanAB

13 4. Bom : Med bommer 2 og 3 helt utskjøvene, bommer 4 og 5 er halvveis utskjøvene (halve markeringen har passeret bom 3). Bom gjelder for krankjøring med bommer 4 og 5 den minst utskjøvene. 5. Bom : Alle bommene er helt utskjøvet. Bom gjelder for krankjøring om halve markeringen på bom 4 har passert bom 3. Översättning DanAB

14 [2] HELT UTSKJØVENE STØTTEBEN m ADVARSEL Forsikre deg om at alle støttebenene er korrekt plassert før krankjøring. Denne maskinen er utstyrt med et sikkerhetssystem som forhindrer krankjøring om ikke alle lampene på støttebenmonitoren, med untak av indikeringslampen for bominndragning, er tent. Plasser alltid maskinen horisontalt ved hjelp av water når støttebenene plasseres. En varselsummer lyder dersom maskinen heller mer enn 3 denne summeren stilner når maskinen er horisontal. Om kranen brukes med støtebenene utskjøvet annet enn maksimum skal krankjøring skje ifølge verdiene i løftetabellen, tilsvarende kolonnen for Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis.. Om ikke krankjøring skjer med korrekte verdier kan det føre til att kranen tipper. Vær forsiktig ved krankjøring. Maskinen blir på et punkt ustabil dersom krandelen svinges 360 grader med løftet last. Sikre, uavhengig av angitt totalast, at krankjøring skjer med liten arbeidsradius og med lav hastighet. Figuren til høyre representerer forutsettningen Krankjøring med støttedbenene maksimalt utskjøvet og plassert i løftetabellen. Sikre at alle indikeringslamper på støttebenmonitoren, bortsett fra indikeringslampen for bominndragning, er tent. Dersom innerboksen er det minste inndratt, skal krankjøring skje ifølge verdiene i løftetabellen som tilsvarer Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis. Se "MANØVRERING 2.14 STØTTEBENMANØVRERING for korrekt plassering av støttebenene. OBS Helt utskjøvene støtteben definieres som: 1. Støttebenet er satt i stilling for positionspinnen (40 fram, 30 bak). 2. Innerboksen på alle støttebenene er helt utskjøvet. 3. Alle støttebenene er plassert på horisontallt underlag. 4. Avstanden a mellom underlaget og beltenes underside er 50mm. OBS Uavhengig av at støttebenene er utskjøvet maksimalt minsker støttebenbredden dersom avstanden a øker for en støttebengruppe avhengig av om det er ujevnt underlag. Krankjøring skal da skje ifølge verdiene som vises for Støttebenene halvveis utskjøvet. Översättning DanAB

15 [3] STØTTEBENENE HALVVEIS UTSKJØVET m ADVARSEL Sikre at alle støttebenene er korrekt plassert før krankjøring påbegynnes. Denne maskine er utstyrt med et sikkerhetssystem som forhindrer krankjøring om ikke alle lampene på støttebenmonitoren, med untak av indikeringslampen for bominndragning, er tent. Plasser alltid maskinen horisontalt ved hjelp av water når støttebenene plasseres. En varselsummer lyder dersom maskinen heller mer enn 3 denne summeren stilner når maskinen er horisontal. Om kranen brukes med støttebenene utskjøvet annet enn maksimum skal krankjøring skje ifølge verdiene i løftetabellen, tilsvarende kolonnen for Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis. Om ikke krankjøring skjer med korrekte verdier kan det føre til at kranen tipper. Vær forsiktig ved krankjøring. Maskinen blir på et punkt ustabil om krandelen svinges 360 grader med løftet last. Sikre, uavhengig av angitt totalast, at krankjøring skjer med liten arbeidsradius og med lav hastighet. Figuren til høyre representerer Halvveis utskjøvene støtteben i løftetabellen. OBS Støttebenene halvveis utskjøvet definieres som: 1. Støttebenet er satt i stilling for posisjonspinnen (40 fram, 30 bak). 2. Innerboksen på alle støttebenene er halvveis utskjøvet. 3. Alle støttebenene er plassert på horisontalt underlag. 4. Avstanden a mellom underlaget og beltenes underside er 50mm.i figuren til høyre. OBS Om et støtteben er halvveis utskjøvet skal de øvrige også skyves halvveis ut. OBS Uavhengig av om at støttebenene er halvveis utskjøvet minsker støttebenbredden dersom avstanden a øker for en støttebengruppe avhengig av om det er ujevnt underlag. Krankjøring skal da skje ifølge verdiene som vises for Støttebenene utskjøvet til minimum i løftetabellen. Översättning DanAB

16 [4] STØTTEBENENE UTSKJØVET TIL MINIMUM m ADVARSEL Sikre at alle støttebenene er utskjøvet før krankjøring påbegynnes. Krankjøring er un tillatt når alle støttebenene er korrekt plassert. Dersom ikke dette skjer kan maskinen tippe hvilket fører til alvorlige personskader. Plasser alltid maskinen horisontalt ved hjelp av water når støttebenene plasseres. En varselsummer lyder dersom maskinen heller mer enn 3 denne summeren stilner når maskinen er horisontal. Om kranen brukes med støttebenene utskjøvet annet enn maksimum skal krankjøring skje ifølge verdiene i løftetabellen, tilsvarende kolonnen for Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis. Om ikke krankjøring skjer med korrekte verdier kan det føre til at kranen tipper. Vær forsiktig ved krankjøring. Maskinen blir på et punkt ustabil dersom krandelen svings 360 grader med løftet last. Sikre, uavhengig av angitt totalast, at krankjøring skjer med liten arbeidsradius og med lav hastighet Krankjøring med støttebenene utskjøvet minimum er kun tillatt dersom støttebenene er plassert på horisontalt underlag. Det skal være 50mm avstand mellom støttebenets nedre del og underkanten på beltene. Utfør ingen krankjøring dersom avstanden mellom støttebenets nedre del og underkanten på beltene ikke er 50mm. Dersom dette skjer kan maskinen tippe hvilket fører til alvorlige personskader. Figuren til høyre representerer Støttebenene utskjøvet til minimum i løftetabellen. OBS Støttebenene utskjøvet til minimum definieres som: 1. Støttebenet er satt i stilling for posisjonspinnen (40 fram, 30 bak). 2. Innerboksen på alle støttebenene er minimert. 3. Alle støttebenene er plassert på horisontalt underlag. 4. Ca. 50mm avstand a mellom støttebenets nedre del og underkanten på beltene ifølge figuren til høyre. OBS Dersm et støtteben er utskjøvet til minimum skal de øvrige også skyves ut til minimum. Översättning DanAB

17 5.4 LASTEINDIKATOR m ADVARSEL Følgeande sikringstiltak skal alltid tas hensyn til når Angitt totallast gis av lasteindikatoren. Hvis ikke kan det føre til at maskinen tipper eller skades, hvilket fører til alvorlige ulykker. Støttebenene skal væra plassert på horisontalt, fast underlag. Støttebenene skal væra helt utskjøvet. Vekten på lasten inkludert løfteutstyret skal væra under angitt maks last. Gjør en sammenligning med den bomlengden (antall utskjøvne sektsjner) og vinkelen som skal brukes og den maksimalt tillatte last som vises av lasteindikatoren med den last som skal løftes. Maks tillatt last som vises av lasteindikatoren gjelder ikke dersom ikke støttebenene er utskjøvet fullt. Les da kun bomvinkelen på lasteindikatoren. Lasteindikatoren, bestående av en viser og en skala ifølge bildet til høyre, er plassert på begge sider av bom 1. Lasteindikatoren som vises til høyre gir avlesning av angitt totallast under følgende forutsettninger: at støttebenene er plassert på horisontalt, fast underlag, at støttebenene er helt utskjøvet (se seksjon 5.3 [2] Helt utskjøvne støtteben i INTRODUKSJON), og at ingen defleksjon er oppstått på bommen. Avlesning av lasteindikatoren: Les av den seksjonen som viseren pekar på. Denne verdien er den angitte totallasten for bomkonfigurasjonen. Översättning DanAB

18 Översättning DanAB

19 SIKKERHET 1. GRUNNREGLER REGLER RELATERT TIL KJØRING TRANSPORTREGLER REGLER FO HÅNDTERING AV BATTERIER VEDLIKEHOLDSREGLER PLASSERING AV SIKKERHETSSKILTER PLASSERING AV SKILTER FOR WEEE DIREKTIV 2-40 m ADVARSEL Les og følg disse sikkerhetsregler nøye. Omgåelse av sikkerhetsreglene kan føre til ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som utfall. 2-1 Översättning DanAB

20 1. GRUNNREGLER MERK MANUALEN OG SIKKERHETSSKILTENE Les og forstå denne manualen samt sikkerhetsskiltene plassert på ulike steder på denne maskinen. Forsøk å kjøre/manøvrere uten å forstå denne maskinen kan føre til skader på personell eller på utstyr. Forstå helt korrekt bruk og hvordan inspeksjon/vedlikehold skal utføres og følg sikkerhetspraksis. Sikre at denne manualen og sikkerhetsskiltene på maskinen alltid er lesbare. Dersom de blir uleslige eller mangler bestill nye av generalagenten. KJØRETILLATELSE Offisiell tillatelse kan behøves for å manøvrere denne maskinen. b Se Introduksjon 4. Krav for manøvrering for detaljer Førerene skal få opplæring og trening i manøvrering av maskinen. BRUK VERNEUTSTYR OG PASSENDE ARBEIDSKLÆR Bruk ALLTID hjelm, vernesko og sikkerhetsbelte. Velg og sikre at du tar på deg nødvendig sikkerhetsutstyr tilpasset for den type arbeid som skal utføres. Bruk IKKE store klær eller tilbehør som kan sette seg fast i manøverspakene eller andre deler hvilket kan føre til utilsiktet manøvrering av maskinen. ANPASS TIL SIKKER MANØVRERING Følg instruksen og de tegn som arbeidslederen gir og sett alltid sikerheten først. Følg grunnreglee for kranarbeid under kjøring. Før arbeidet påbegynnes, utfør ALLTID inspeksjon før kjøring. Arbeid IKKE under storm, tordenvær eller tåke. Manøvrer aldri maskinen når du er trøtt, under innflytelse av alkohol, medisiner eller annen rus. Følg alle regler som finnes på arbeidsplassen, alle sikkerhetsregler og instrukser under manøvrering og under inspeksjon/vedlikehold. Vær oppmerksom på omgivelsene og annet personell rundt maskinen ved manøvrering. Dersom uvedkommende næmer seg, avbryt umiddelbart arbeidet og advar. Ved kjøring skal du være mentalt forberedt på uventede situasjoner slik at du umiddelbart kan ta hensyn til de riktige tiltak. Manøvrer ALDRI maskinen utover dens kapasitet eller bruk den til andre oppgaver enn de som finnes angitt i denne instruksjonsboken. Overbelast aldri maskinen. Se alltid i den retning du manøvrerer, manøvrer aldri uforsiktig eller brått. 2-2 Översättning DanAB

21 FØR MANØVRERING AV EN MASKIN SOM LEIES UT ELLER ER KJØRT AV ANDRE: FØR MANØVRERING AV EN MASKIN SOM LEIES UT ELLER SOM ER KJØRT AV ANDRE, SIKRE FØLGENDE SKRIFTLIG. KONTROLLER I TILLEGG HVORDAN MASKINEN ER VEDLIKEHOLDT INKLUDERT PERIODISK VEDLIKEHOLD SAMT: (1) KRANENS KAPASITET (2) HVORDAN KRANEN ER VEDLIKEHOLDT (3) OPPFØRSEL OG ULEMPER SOM ER UNIKE FOR KRANEN (4) ØVRIG SOM SKAL KONTROLLERES I FORBINDELSE MED MANØVRERING (A) BREMSENES OG KOPPLINGENS FUNKSJON (B) TILGJENGLIGHET OG FUNKSJON PÅ BELYSNING, ROTELLER ETC. (C) FUNKSJONEN PÅ KROK, VINSJ, STØTTEBEN ETC. PÅSE AT ALT SIKKERHETSUTSTYR ER PÅ PLASS Kontroller at alle beskyttelser er på plass og ordentlig festet. Reparer defekte deler umiddelbart. Forstå hvordan sikkerhetsutstyret skal brukes og bruk det riktig. Kopple ALDRI bort noe av sikkerhetsutstyret. Kontroller alltid at det fungerer korrekt. Feil bruk av sikkerhetsutstyret fører til alvorlige personskader. FØLG INSTRUKSER OG TEGN I FORBINDELSE MED ARBEIDET Ved arbeid med kranen, oppnevn en arbeidsleder og enes om tegn før arbeidet påbegynnes og følg disse tegnene under arbeidet. Ved arbeid på plasser der førerens sikt er dårlig vær spesielt forsiktig og følg nstruksene og de tegn som arbeidslederen gir. Samløft med to eller flere kraner er som regel forbudt. Dersm samløft med to eller flere kraner ikke kan unngås, bestem hvilke tegn som skal brukes og ha alltid øyekontakt og arbeid meget sakte og forsiktig. Ved arbeid med kranen, vær oppmerksom på klemfare mellom kranen og chassiet og mellom de bevegelige delene av bomløftesylinderen. Føreren skal forsikre seg om at ingen oppholder seg innenfor kranens arbeidsområde før kranen manøvreres. DERSOM FEIL OPPSTÅR PÅ MASKINEN Utfør sikkerhetsinspeksjoner og vedlikehold og foebygg ulykker før de inntreffer. Dersom feil oppstår på maskinen avbryt umiddelbart krankjøringen og sikre maskinen samt rapporter til arbeidslederen. Bestem hvem som skal gjøre hva for å forhindre ytterligere ulykker. Bruk IKKE maskinen derom den lekker drivstoff eller hydraulolje. Rapporter til arbeidslederen hva som er feil og reparer før maskinen tas i bruk igjen. Drivstoff for denne maskinen er diesel. Vær spesielt forsiktig dersom drivstofflekkasje oppstår. Før maskinen forlates, senk lasten ned til bakken, stopp motoren og fjern startnøkkelen. 2-3 Översättning DanAB

22 MIDLERTIDIG LAGRING DERSOM FEIL HAR OPPSTÅTT PÅ MASKINEN Dersom feil har oppstått og maskinen temporært skal lagres i påvente av reparasjon, gjør følgende tiltak for å meddele alt personell at det er forbudt å bruke maskinen i påvente av reparasjon. Sett varselskilt på manøverspakene og på andre berørte deler. Informer om feilen samt navn og telefonnummer til den som er ansvarlig for lagringen. Legg klosser foran beltene når maskinen parkeres. Fjern startnøkkelen og ta den med deg. Block =Kloss BRANNSLUKNINGSAPPARAT OG FØRSTEHJELPSKRIN Merk deg følgende for å være forberedt på uventede skader eller brann: Monter et brannslukningsapparat med instrukser slik at all kan bruke det. Bestem en plass for et førstehjelpskrin. Dette førstehjelpskrinet skal regelmessig kontrolleres og eventuelt brukt materiell skal ersattes. Gjør tiltak for å forhindre skader eller brann og dersom de oppstår skal fremgangsmåte være kjent på forhånd. Sett opp telefonnummer til lege, ambulanse og brannvesen et sted hvor alle på arbeidsplassen kan se det. ARBEID ROLIG OG FORSIKTIG Unngå brå spakmanøvrer. Dersom to eller flere kraner arbeider nær hverandre, manøvrer dem forsiktig slik at de ikke støter sammen, hviket kan forårsake at de tipper. Plasser ved behov ut en person som kan advare førerene ved fare. Dersom du oppdager en fare, avbryt umiddelbart krankjøringen. Avbryt også krankjøringen ved dårlig vær (skybrudd, storm, torden eller tykk tåke). UTFØR INGEN MODIFISERINGER Utfør INGEN modifiseringer uten skriftlig godkjennelse fra produsenten. Alle modifiseringer inneholder et sikkerhetsaspekt og skal diskuteres med produsenten eller maskinleverandøren. Produsenten tar ingen ansvar for ulykker som har oppstått på grunn av ulovelige modifiseringer. 2-4 Översättning DanAB

23 SIKKERHET VED DRIVSTOFFPÅFYLLING Diesel brukes som drivstoff for denne maskinen. Fyll IKKE på feil type drivstoff. Feil type drivstoff skader motoren. Stopp ALLTID motoren før drivstoffpåfylling. Drivstoffpåfylling når motoren er igang kan føre til brann dersom drivstoff søles på lyddempere eller andre varme deler. Overfylling fører til at drivstoff søles og det er meget farlig. Fyll på til under under maks nivå. Tørk ALLTID bort sølt drivstoff. Steng alltid tanklokket ordentlig etter drivstoffpåfylling HA ALDRI ÅPEN ILD NÆR DRIVSTOFF ELLER OLJER Ikke røyk eller tenn en sigarett nær brannfarlige væsker eller materiell. Lokket på drivstofftanken og oljekannen skal stenges ordentlig. Drivstof og oljer skal oppbevares i et godt ventilert område. Drivstoff og oljer skal oppbevares på en spesiell plass, der uvedkommende ikke har tilgang. Forlat aldri maskinen under påfylling. Ved drivstoffpåfylling skal reglene i Sikkerhet ved drivstoffpåfylling følges, se foregående side. Eventuelt sølt drivstoff eller oljer skal umiddelbart tørkes opp. HØY TEMPERATUR Rett etter kjøring er motor- og hydrauloljen varm og trykk er bygget opp i hydraultanken. Dette kan gi brannskader dersom lokket fjernes eller dersom olje, kjølevæske eller filter byttes. Vent til maskinen er avkjølt før dette utføres. For å unngå at varm olje spruter ut, stans motoren og la den avkjøles. Løsne deretter lokket sakte for å slippe ut eventuelt trykk før det fjernes. (Kjenn på temperaturen ved åt holde hånden nære tanken uten å komme i direkte kontakt med den). 2-5 Översättning DanAB

24 FORSIKTIGHET ANGÅENDE ASBEIDSSTØV Innånding av luft som inneholder asbest kan forårsake lungekreft. Selv om maskinen ikke inneholder noe asbest kan vegger og tak i byggninger der maskinen arbeider inneholde asbests. Mer følgende når du arbeider med materiell som kan inneholde asbest. Bruk ALLTID ansiktsmaske. Bruk IKKE trykkluft for rengjøring For å forhindre at asbeststøv flyr rundt, sprut vann under rengjøring. Følg spesifiserte regler vedrørende arbeidsplassen og miljøstandard. FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ GRUNN AV KRANEN For å unngå ulykker med alvorlige skader som utfall, skal du ALDRI oppeholde deg eller ha noen del av kroppen innenfor følgende områder: Mellom bommen og chassiet. Mellom støttebenfoten og underlaget. Mellom bommen og bomløftesylinderen. Mellom vinsjtrommel og vajer. Mellom vajerhjul og vajer. Mellom beltene og underlaget. AVGASSER Når motoren startes eller ved håndtering av drivstoff/rengjøringsmiddel/farge innenhus eller på steder med dårlig ventilasjon, forhindre gassforgiftning ved å øke ventilasjonen ved å åpne dører og vinduer. Dersom ventilasjonen ikke er tilstrekklig, installer ventilasjonsvifter. 2-6 Översättning DanAB

25 2. REGLER RELATERT TIL KJØRING 2.1 FØR MOTORN STARTES ETABLER SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Bekreft at ingen farer finnes på arbeidsplassen før arbeidet påbegynnes. Undersøk bakke- og veiflate og bestem beste arbeidsmåte. Utjevn eventuelle ujevnheter så mye som mulig før arbeidet påbegynnes. Dersom underlaget er støvete, sprut på vann før arbeidet påbegynnes. Ved arbeid på allmenn vei, sperr av for sikkerhet. Sett opp skilter med Adgang forbudt for uvedkommende og sikre at uvedkommende ikke kommer innenfor maskinens arbeidsområdet. Dersom personer kommer for nære maskinen kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Ved kjøring i vann, kontroller først underlaget, vanndybde og vannets hastighet. Sikre at det ikke er for dypt (vannivået skal ikke nå høyere på maskinen enn til midten av beltehjulet). b Se Manøvrering 2.12 [2] Tillatt vanndybde for detaljer KONTROLL FØR START AV MOTOREN Før motoren startes første gang i løpet av arbeidsdagen skal følgende inspiseres: Dersm ikke dette gjøres, kan det føre til ulykker med dødsfall eller alvorlige personskader som utfall. Kontroller med henblikk på lekkasje av drivstoff eller olje, ansamling av brennbart materiell rundt motoren og/eller batteri. b Se Manøvrering Visuelle kontroller for detaljer. Kontroller drivstoffmengden, kjølevækenivå, hydrauloljenivå, luftfilter (så det ikke er tett), skader på el-kabler, og kontroller funksjonen på sikkerhetsutstyr og instrument. b Se Manøvrering Kontroll før kjøring for detaljer. Sikre at manøverspakene er i nøytralposisjon. Kontroller at manøverlenkene fungerer korrekt. Reparer ALLTID dersom en feil oppdages. REGLER FOR START AV MOTOR Sikre at ingen personer eller objekter er innenfor bommens arbeidsområde før motoren startes. Signaliser som en advarsel før motoren startes. Start IKKE motoren ved å kortslutte startkretsen, det kan øre til brann. 2-7 Översättning DanAB

26 2.2 ETTER AT MOTOREN ER STARTET INSPEKSJON ETTER AT MOTOREN ER STARTET Ved å utføre denne inspeksjonen etter at motoren er startet gir det mulighet til å oppdage eventuelle feil som kan føre til personskader eller skader på maskinen. Utfør inspeksjonen på et fritt område uten hindringer. Forhindre også at personer finnes innenfor maskinens arbeidsområde. Inspiser utstyrets driftstilstand, kjøring, støttebenanøvrering, vinsj opp/ned, bomløft, utskyvning/inndragning og sving. Inspiser lyd, vibrasjon, varme og lukt og kontroller med henblikk på feil på instrument, luftlekkasje, oljelekkasje, drivstofflekkasje, vannlekkasje og andre feil. Vær ekstra forsiktig med drivstofflekkasje. Reparer ALLTID dersom feil oppdages. Forsøk på å brukes maskinen uten å reparere den kan føre til personskader og/eller maskinskader. REGLER FOR START AV MASKINEN For å forhindre ulykker som fører til alvorlige personskader eller dødsfall skal ALLTID følgende utføres før maskinen settes i bevegelse. Setttt maskinen i kjøreposisjon i henhold til bildet til høyre. IKKE kjør dersom ikke krokblokken er festet. Senk ned og teleskoper bommen helt inn. Fest kroken i krokholderen. Fell inn støttebenene. b Se Manøvrering 2.5 Maskinen i kjøreposisjon for detaljer. Sikre at det ikke finnes noen personer eller hindringer i nærheten før du setter maskinen i bevegelse. Signaliser før du starter. Sitt ALLTID i førerstolen under kjøring eller kranmanøvrering. Maskinen SKAL IKKE kjøres dersom personell eller last finnes på kranen eller i kroken. REGLER VED KJØRING FREMOVER/BAKOVER ELLER BYTTE AV KJØRERETNING Merk ALLTID følgende for å forhindre alvorlige personskader eller dødsfall ved kjøring av maskinen. Senk hastigheten i tide og vent til maskinen stanser før du endrer kjøreretning. Signaliser og advar personell i nærheten før du bytter mellom fremover/bakover eller svinger. Kontroller at ingen er nære maskinen. Fremre delen av maskinen krever spesiell oppmerksomhet ettersom en del av sikten er blokkert, så stopp ved behov og sikre at ingen er foran maskinen. Få hjelp av noen påd farlige plasser eller dersom du ikke ser tilstrekklig. Sikre at personell hindres fra åt krysse ferdselsveien. 2-8 Översättning DanAB

27 VÆR FORSIKTIG VED KJØRING Merk ALLTID følgeande for å forhindre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som resultat ved kjøring av maskinen. Forsøk IKKE å se til siden eller annet farligt ved kjøring. Se alltid i den retningen du kjører. Kjør IKKE for fort, start, stopp eller svig ikke plutslig, ettersom dette er farlig. Sitt ALLTID i førersetet ved kjøring. Dersom feil oppstår (lyd, vibrasjon, lukt, instrumentfeil, drivstofflekkasje, vannlekkasje eller oljelekkasje), parker umiddelbart maskinen på en sikker plass og lokaliser årsaken. Endre IKKE plutselig kjøreretning. Det kan føre til at maskinen blir ustabil eller skader maskinen eller nærliggende objekt. Ved kjøring på ujevnt underlag, kjør så sakte som mulig og unngå raske retningsendringer. Unngå, så mye som mulig, å kjøre over hindringer. Kjør så sakte som mulig dersom det er uunngåelig å kjøre over hindringer. Kjør IKKE diagonalt over hindringer som resulterer i at maskinen heller for mye (10 grader eller mer). Sikre, ved kjøring at du har tilstrekklig avstand til andre maskiner eller objekter. Ved kjøring i vann, kontroller underlaget, dypet og vannhastigheten i forkant og sikre at tillatt vandybde ikke overskrides (ikke høyere enn til midten på beltehjulet (1). b Se Manøvrering 2.12 [2] Tillatt vanndybde for detaljer. Kontroller at underlaget holder for maskinens vekt før du kjører over en bro eller annen konstruksjon. VÆR FORSIKTIG VED KJØRING PÅ HELLENDE UNDERLAG Merk ALLTID følgeande for å forhindre alvorlige personskader eller dødsfall dersom det blir nødvendig å kjørea på hellende underlag. Vær forsiktig slik at maskinen ikke tipper og glir ved kjøring på hellende underlag. Sving IKKE ved kjøring på hellende underlag. Kjør ned på slett underlag før du svinger. b Se Manøvrering 2.12 [3] Forsiktighet ved helling oppover/nedover for detaljer. Maskinen kan glida lettere enn du tror på gress, løv eller våte stålplater. Unngå å plassere maskinen på tverrs på hellende underlag. Ved kjøring utfor, kjør sakte. Sett på bremsene ved behov (kjørespakene i nøytralposisjon). 2-9 Översättning DanAB

28 VÆR FORSIKTIG SLIK AT MASKINEN IKKE TIPPER PÅ USTABILT UNDERLAG Merk ALLTID følgende for å forhindre alvorlige personskader eller dødsfall dersom det er nødvendig å kjøre på ustabilt underlag. Kjør ikke på mykt underlag. Det kan være vanskelig å komme derifra. Kjør ikke nære sjakter, diker eller veikanter ettersom underlaget kan være løst der. Ras på grunn av maskinens tyngde eller vibrasjoner kan gjøre at maskinen tipper eller faller ned. Underlag som utsettes for skybrudd eller som er sprengt kan forårsake ras. Bakken er ustabil nær en gravd dike eller en sjakt. Kjør ikke nære. Maskinen kan begynne å tilte på grunn av sin vekt eller vibrasjoner. REGLER VED SNØ ELLER FROSSET UNDERLAG For å unngå alvorlige personskader eller dødsfall, følg ALLTID disse reglene når maskinen kjøres på snø eller på frosset underlag: Pakket snø eller frossene flater er glatte selv ved svak helling. Senk hastigheten og unngå brå start og stopp eller svinger. Kjøring oppover eller nedover hellinger er spesiellt farlig. Frossne flater er ustadige å kjøre på. Bakken mykner når temperaturen stiger. Ved kaldt vær, før løft utføres, kontroller at lasten ikke har frosset fast i underlaget. Forsøk på å løfte en fastfrossen last er meget farlig. Ved kaldt vær skal du ikke røre ved metallflater med bare hender, skinnet kan da fryse fast. Fjern eventuell snø og/eller is fra maskinen ettersom det gjør det vanskelig å lese skiltene. Dersom snø eller is samles på bommen SKAL det fjernes ettersom det ellers kan falle ned. REGLER FOR PARKERING Velg slett underlag å parkere på. Dersom parkering må skje på hellende underlag, legg klossar foran beltene. Ved parkering på allmenn vei, plasser ut advarsler, belysning etc. Før maskinen forlates, stans motoren. Fjern startnøkkelen. Startnøkkelen skal oppbevares på et forutbestemt sted. Block = Kloss 2-10 Översättning DanAB

29 REGLER FOR KALDT KLIMA Fjern eller tin snø og is fra svinggear, bom og vinsj og påse at de fungerer korrekt. Kjør maskinen varm. Dersom ikke maskinen varmes opp ordentlig, blir manøvreringen langsom, hvilket kan føre til uventede problemer. Unngå å økte turtallet på motoren rett etter start. Aktiver manøverspakene (f.eks. teleskop inn med helt innteleskopert bom) slik at overtrykksventilene åpner for å heve temperaturen på hydrauloljen. Dette øker maskinens reaksjonstid og forhindrer feilfunksjon. Når batterisyren har frosset, skal ikke batteriet lades eller forsøk gjøres på å starte motoren på annen måte, la batteriene tine først og konstater om det har oppstått noen skader. Etter avsluttet arbeid skal all snø, vann, leire etc. tørkes bort fra kontakten (1) samt brytere og sensorer før de dekkes. Frosset eller inntrenget vann kan forårsake feil på maskinen med ulykker som utfall Översättning DanAB

30 2.3 KRANKJØRING INSPEKSJON FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES Kontroller at sikkerhetsutstyr og kranen fungerer korrekt. Aktiver alle manøverspaker og manøverbrytere uten last og kontroller at de fungerer korrekt. Reparer umiddelbart dersom feil oppdages. Kontroller at sikerhetsutstyr som momentbegrenser, støttebenenes sikkerhetsutstyr, og toppkjøringsbryter aktiveres korrekt. REGLER FOR HÅNDTERING AV MOMENTBEGRENSEREN Bruk/forvar momentbegrenseren ved følgende utetemperaturområde. b Temperaturområde: -10 til 55 grader C, Forvaringstemperatur: -20 til 60 grader C Unngå direkte sollys slik at temperaturen på momentbegrenseren ikke overstiger tillatt temperaturområde i henhold til ovenstående. Unngå plasser med korrosiv atmosfære så mye som mulig. Dersom ikke, kan uventede feil oppstå. Utsett IKKE momentbegrenseren for slag eller støt. Det kan føre til skader, feil og feilfunksjoner. Trykk ikke på manøverbryterene på momentbegrenseren med mer kraft enn nødvendig eller trykk med skarpe objekt som skrutrekker eller penn. Det kan skade panelet og føre til feil og/eller feilfunksjoner. IKKE fjern huset eller panelet eller ta ifra hverandre momentbegrenseren. Det kan skade momentbegrenseren og føre til feilfunksjon. FORSIKTIGHET VED INNSTILLING AV MOMENTBEGRENSEREN Momentbegrenseren beregnear momentet med antagelse om at maskinen er horisontalt oppstillt. Dersom du arbeider med kranen når den ikke er horisontal gis ingen advarsler eller alarm når nær maks tillatt last løftes. Plasser ALLTID støttebenene slik at maskinen blir horisontal, se på wateret. Før momentbegrenseren benyttes, kontroller at bomvinkelen, bomlengden og virklig last vises korrekt og at de følger kranens bevegelser. Forsøk på å løfte uten korrekt visning resulterar i at beregningene i momentbegrenseren blir feil, hvilket kan føre til alvorlige personskader orårsaket av feilfunksjon og/eller at maskinen går i stykker. Sikre ALLTID at antall vajerdeler som er programmert i momentbegrenseren stemmer med virklig antall lvajerdeler. Dersom ikke antall vajerdeler stemmer med det programmete antallet, fører dette til at momentbegrenseren beregner feil, hvilket kan føre til alvorlige personskader forårsaket av feilfunksjon og/eller at maskinen går i stykker. Vær alltid nøye med å stille inn korrekt antall vajerdeler på momentbegrenseren. STILL OPP KRANEN PÅ HORISONTALT, HARDT UNDERLAG Plasser alltid støttebenene på horisontalt, hardt underlag. Forsøk på å arbeide med kranen uten at støttebenene er korrekt plassert mot underlaget kan føre til att maskinen tipper. Plasser ALLTID alle støttebenene før krankjøring. Plasser aldri støttedbenene nære steder som kan gi etter f.eks. mykt underlag, veikanter eller borrede hull. Dersom, av en eller annen anledning, støttebenene må plasseres på mykt underlag, legg store og kraftige plater under støttebenføttene som forsterkning. Outrigger = Støtteben. Plate=Støttebenfot 2-12 Översättning DanAB

31 KONTROLLER STØTTEBENENES PLASSERING Merk ALLTID følgende for å forhindre alvorlige personskader eller dødsfall ved plassering av støttebenene. Ved plassering av støttebenene, hold ALLTID maskinen horisontal og kontroller på wateret. Kontroller også med jevne mellomnrom på wateret under krankjøring og sikre at maskinen forblir horisontal. Skyv som regel alltid ut støttebenene helt før de plasseres. Dersom det er umulig å skyve støttebenene helt ut, skal ALLTID løfteverdien tas fra tabellen for halvveis utskjøvene støtteben eller minimum utskjøvne støtteben. Plasser støttebenene slik at underkant på beltene er ca. 50 mm fra underlaget. Sikre at alle posisjonspinnene på støttebenene er ordentlig sikret. FORSIKTIGHET VED PLASSERING AV STØTTEBEN La ingen personer oppeholde seg nære maskinen ved plassering av støttebenene. Dersom ikke dette følges kan alvorlige ulykker som at foten kommer under støttebenfoten, inntreffe. Sett ALLTID nødstoppbryteren på siden av instrumentpanelet i posisjon AV (auto) før støttebenene manøvreres. Forsøk IKKE manøvrere støttebenene med nødstoppbryteren i posisjon PÅ. Inspeksjons og vedlikeholdsarbeid er det eneste tillfellet når forbikopplingen for automatstopp får være i posisjon PÅ. OFF = AV ON = PÅ 2-13 Översättning DanAB

32 SE OPP FOR KRAFTLEDNINGER La ikke maskinen komme i kontakt med kraftledninger eller andre strømførende objekter. Følg disse reglene for å unngå ulykker: Ved hver arbeidsplass der det er fare for at bommen eller vajeren kan komme i kontakt med et strømførende objekt, diskuter med strømleverandøren for å stenge av strømmen eller gjør andre tiltak. Bruk sko med gummisåle og gummihansker og vær forsiktig slik at ingen del av din ubeskyttede kropp kommer i kontakt med bommen, vajeren eller maskinen forøvrig. Plasser ut en vakt som kontrollerer at ingen del av maskinen kommer for nære. Nødsignaler skal avtales på forhånd. Ta rede på hvilken spenning som finnes i ledningene. Påse at du holder følgende sikkerhetsavstand mellom maskinen og ledningene: Offset distance (safe distance) = Sikkerhets avstand Lavspent Høyspent Spenning Minste sikkerhetsavstand V 2m 6,600V 2m 22,000V 3m 66,000V 4m 154,000V 5m 187,000V 6m 275,000V 7m 500,000V 11m TILTAK DERSOM MASKINEN BLIR STRØMFØRENDE Dersom maskinen kommer nær eller i kontakt med strømførende objekter slik at maskinen blir strømførende skal følgende utføres: 1. Kommunikasjon Kontakt el-leverandøren og be dem stenge av strømmen eller få informasjon om hvor strømmen stengs av. 2. Evakuer personell fra området rundt maskinen For å forhindre at ytterligere ulykker oppstår påse at ingen personer befinner seg i nærheten av maskinen. Dersom maskinen er strømførende og personer får støt når de for eksempel holder i løftetilbehør i kontakt med maskinen, skal de selv redde seg ut av situasjonen. Forsøk IKKE å hjelpe dem før strømmen er avstengt det fører bare til flere ulykker. 3. Nødtiltak Dersom maskinen er strømførende og personer er utsatt for strøm, gjør I henhold til følgende: (1) Dersom maskinen fungerer manøvrer slik at den del av maskinen som er i kontakt med strømkilden kommer bort fra den. (2) Kontroller at maskinen ikke er strømførende og hjelp de som ble utsatt for strøm til sykehus. 4. Etter en ulykkshendelse IKKE bruk maskinen etter en ulykke; det kan føre til uventede ulykker og/eller feil. Kontakt maskinleverandøren Översättning DanAB

33 REGLER FOR KRANARBEID I NÆRHETEN AV RADIOSENDERE Dersom du arbeider med kranen i nærheten av sendere med høy effekt som radar, TV, radioantenne etc., utsettes kranen for radiobølger, hvilket kan føre til induksjonsstrømmer. Det kan øre til at elektronikken slås ut. Dersom arbeid skjer på et slikt sted skal kranen jordes. Personell skal bruke gummistøvler for å unngå støt når de kommer i kontakt med krokblokken eller vajeren. VÆR OPPMERKSOM PÅ VÆRMELDINGEN Dersom det er fare for torden, avbryt krankjøringen, senk lasten ned og teleskoper bommen inn. (Dersom ikke disse tiltak gjøres, medfører det fare for personskade eller dødsfall). Dersom lasten gynger på grunn av vindpåvirkning blir maskinen ustabil. Dersom dette inntreffer senk umiddelbart lasten ned og teleskoper bommen inn. Dersom vindstyrken når 10 m/sek, senk lasten ned og teleskoper bommen inn. Selv om vindstyrken er mindre enn 10 m/sek påvirkes maskinen av lastens størrelse, hvor høyt lasten løftes etc., så vær forsiktig. Ved løft av en last hvis flate er stor og denne utsetts for vindpåvirkning kan dette forårsake at maskinen velter eller at bommen skades. Vær ekstra oppmerksom. b Følgende tabell indikerer en omtrentlig relasjon mellom vidhastighet og vindeffekt. Vindstyrken som angis i værmeldingen angis som en gjennomsnittsvind i m/sek, 10 meter opp og under 10 minutter. Styrke Vindhastighet (m/s) Effekt på land 0 Mindre enn 0.3 Røyk stiger rett opp under 1.6 Vindretningen kan sees i røyk under 3.4 Vinden kan kjennes i ansiktet under 5.5 Løv og mindre saker beveger seg hele tiden under 8.0 Støv blåser opp papir blåser bort. Små grener beveger seg under 10.8 Små trær svaier. Bølger dannes under 13.9 Større grener beveger seg. Det hviner i ledninger, vanskelig å ha paraply oppfelt under 17.2 Selv store trær svaier i vinden. Vanskelig å gå mot vinden under 20.8 Skudd brytes av på trærne. Umulig å gå mot vinden under 24.5 Små skader oppstår på hus under 28.5 Trær velter. Svake byggninger kan kollapse under 32.7 Store skader på trær og byggninger Översättning DanAB

34 REGLER FOR LØFT I VAJER Før en last løftes, påse følgende: Løft uten at kontroll er utført kan føre til allvarlige ulykker med personskader eller dødsfall ved at lasten faller ned eller kranen tipper. Kontroller verdiene i løftetabellene. Løft i lastens tyngdepunkt. Påse at løftevajeren er loddrett over lasten Etter at lasten er løftet fra underlaget, stopp og kontroller at lasten er stabil. Før løft med slynge, kontroller at låsen på kroken er hel og at slyngen ikke kan løsne fra kroken. Hvis ikke kan lasten falle ned og forårsake alvorlige ulykker. Dersom løftevinkelen er stor utsettes vajeren for større belastning hvilket kan gjøre at den ryker. Påse at løftevinkelen er den minste mulige og vær eektra forsiktig. Løft ALDRI mer enn en last av gangen, selv om lastenes vekt er under det tillatte. Løft av en lang last er farlig ettersom denne er ustabil. Fest ved behov styrevajere i lasten.. REGLER VED HÅNDTERING AV VAJERE Vajere slites med tiden. Kontroller derfor vajeren før hvert løft og bytt den ve behov. (Når vajeren skal byttes, følg beskrivelsen i dette dokumentet samt de regler som gjelder i landet der maskinen brukes.) Kontroller samtidig vajerhjulet i bomtoppen og i krokblokken Skadde vajerhjul øker slitasjen på vajeren. Bruk den vajertypen som er spesifisert av produsenten. Bruk ALLTID lærhansker når du arbeider med vajeren. Bruk ikke noen av følgende vajere: Dersom 10% eller mer av vajertrådene på en vridning (6 omdreininger) er dårlige. Dersom minskningen på vajerdiameteren er 7% av den nominelle diameteren. Dersom det dannes en knute på vajeren Dersom vajeren er meget deformert eller rusten. Dersom vajeren har vært opphetet eller utsatt for gnister. En vridning (regn Dersom mer enn 10% 6 omdreininger) er dårlig skal vajeren byttes Vajerdiameter 2-16 Översättning DanAB

35 FORSIKTIGHET VED KRANKJØRING Sett ALLTID forbikopplingen fo automatstopp i posisjon AV (auto) før kranen manøvreras. Forsøk IKKE å manøvrere kranen dersom forbikopplingen for automatstopp er i posisjon PÅ (forbikoppling). Forbikopplingen for automatstopp får kun stå i posisjon PÅ (forbikoppling ved inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid. Kranen kan ikke manøvreres dersom støttebenmanøvreringen er aktiv. Dersm, under krankjøring en støttebenfot mister kontakten med underlaget, avbrytes kranmanøvreringen. Plasser støttebenene på en sikker måte og unngå manøvrering som kan føre til at maskinen vibrerer. Forsøk på å løfte mer vekt enn tillatt kan føre til alvorlige ulykker og feil og forårsake f.eks. at maskinen tipper. Følg løftetabellene ved arbeid med kranen. Kjør ALDRI med last hengende i kroken, det kan føre til at kranen tipper hvilket resulterer i alvorlige personskader. Manøvrer alltid sakte og forsiktig. Plutslige manøverbevegelser eller gasspådrag kan forårsake at lasten begynner å gynge. Spesielt svingbevegelse skal utføres med lav hastighet. Det finnes fare for at last faller ned eller kolliderer med objekter eller personer i nærheten hvilket kan føre til ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som utfall. La ingen personer oppeholde seg innenfor maskinens arbeidsradius eller under lasten. Arbeidsradiusen øker når lasten løftes, hvilket skal tas med i beregningen. Krankjøring under dårlige siktforhold eller i mørket er alltid farlig. I mørke områder, bruk hjelpebelysning for å forbedre sikten. Dersom sikten er dårlig på grunn av været (regn, tåke, snø etc. ), avbryt arbeidet og vent på bedre vær. Bruk IKKE kranen til annet enn hva den er beregnet for, personer skal IKKE løftes. Sett forbikopplingen for automatstopp i posisjosn AV (auto) før kranmanøvrering. Dersom kroken heises for høyt, lyder et varselsignal for å advare deg. Dersom varselsignalet for toppkjøring lyder, fjern umiddelbart hånden fra manøverspaken for vinsjen. Krokens oppadgående bevegelse stoppes da. Fire deretter kroken ned (før manøverspaken fremover). Når bommen teleskoperes ut, heises krokblokken opp. Derfor skal krokblokken fires ned samtidig som bommen teleskoperes ut. Dersom overlast inntreffer under krankjøring, fire lasten ned ved å føre manøverspaken fremover. Rask heving eller senking av bommen skal unngåes ettersom dette kan føre til at maskinen tipper. Volum hydraulolje i hver sylinder varierer ettersom temperaturen endres. Dersom maskinen ikke manøvreres over en tid, men last henger i kroken, synker oljetemperaturen og volumet minsker hvilket gjør at bomvinkelen og bomlengden minsker. Dersom dette inntreffer kan det korrigeres ved å heve bommen litt samt teleskopere den ut. Forlat ikke maskinen med last hengende i kroken. Dersom du må forlate maskinen, fire lasten ned. Når krokblokken ikke brukes, heis den opp for å forhindre at noen går på den tomme krokblokken Översättning DanAB

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

Bruksanvisning 335XPT. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 335XPT. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 335XPT Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Motorsager kan være farlige Uforsiktig eller feilaktig bruk

Detaljer

Sikkerhetshåndbok. Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen

Sikkerhetshåndbok. Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen Sikkerhetshåndbok Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen Derfor er sikkerhet viktig for deg! Din sikkerhet og dine kollegers sikkerhet er målet til våre konstruktører, for at

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Betjenings- og vedlikeholdshåndbok

Betjenings- og vedlikeholdshåndbok SNBU900401 Oktober 2013 (Oversettelse: November 2013) Betjenings og vedlikeholdshåndbok Hydraulisk minigraver og 308E2 CR FJX 1opp (308E2 CR) TMX 1Opp (308E2 CR) SAFETY.CAT.COM Viktig sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. K300/C300/C300s

Bruksanvisning. Norsk. K300/C300/C300s Bruksanvisning Norsk K300/C300/C300s Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 800S 860SJ ANSI 3122386 22. april 2010 Norwegian - Operators & Safety FORORD

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMR435T INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA gresstrimmer.

Detaljer