MC 305C-2 INSTRUKSJONSBOK BELTEGÅENDE MINIKRAN MERK. m ADVARSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MC 305C-2 INSTRUKSJONSBOK BELTEGÅENDE MINIKRAN MERK. m ADVARSEL"

Transkript

1 INSTRUKSJONSBOK BELTEGÅENDE MINIKRAN MC 305C-2 m ADVARSEL Feil bruk av denne maskinen kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Førere skal lese denne instruksjonsboken før maskinen manøvreres. Denne manualen skall alltid finnes i nærheten av maskinen som referanse og skal konsulteres av alt personell som kommer i kontakt med maskinen. MERK MAEDA har instruksjonsbok på en del andre språk. Dersom du behøver en instruksjonsbok på et annet språk vennligst kontakt generalagenten.

2

3 INTRODUKSJON 1. INTRODUKSJON SIKKER BRUK AV MASKINEN BENEVNELSER KRAV FOR MANØVRERING TERMINOLOGI 1-7 Översättning DanAB

4 1. INTRODUKSJON Takk for at du valgte vår beltegående minikran MAEDA MC-305C-2. Denna manualen er en guidebok for sikker og effektiv bruk av denne maskinen. Denne manualen beskriver fremgangsmåten for korrekt manøvrering og vedlikehold av maskinen. Advarsler og sikkerhetstiltak som definieres i denne manualen skal følges for å opprettholde sikkerheten. Mange ulykker foråsakes av manøvrering, inspeksjon eller vedlikehold som ikke følger de grundleggende sikkerhetstiltakene. Sikre at du leser denne manualen og forstår fremgangsmåten for manøvrering, inspeksjon og vedlikehold før denne maskine manøvreres. Dersom ikke de grunnleggende sikringstiltakene som definieres i denne manualen følges, kan det føre til alvorlige ulykker. m ADVARSEL Dersom ikke denne maskinen brukes på riktig måte kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Førere og vedlikeholdspersonell skal lese denne instruksjonsboken nøye før manøvrering eller vedlikehold. Denne instruksjonsboken skal oppbevares på en dertil egnet plass, og refereres til med jevne mellomrom av alt personell som kommer i kontakt med maskinen. Manøvrer ikke maskinen før du har lest og forstått denne instruksjonsboken. Ha alltid denne instruksjonsboken tilgjenglig som referanse. Dersom denne instruksjonsboken forsvinner eller blir uleselig, bestill en ny fra maskinleverandøren. Ved videresalg av maskinen skal denne instruksjonsbokeb inngå i leveransen. Alle beskrivelser, verdier eller illustrasjoner er basert på den informasjon som fantes tilgjenglig da denne instruksjonsboken ble trykket. På grunn av kontinuerlig produktforbedring kan servicestandard, tildragningsmoment, trykk, målemetoder, justeringer eller illustrasjoner bli endret uten foregående advarsel. Slike endringer kan komme til å påvirke servicearbeidet, kontakt derfor din maskinleverandør for den nyeste informasjonen. Informasjon vedrørende sikkerhet, se 2. SIKKER BRUK AV MASKINEN på side 1-3 og Sikkerhet på side 2-1. Översättning DanAB

5 2. SIKKER BRUK AV MASKINEN For bedre å forstå denne instruksjonsboken og advarselskilt på maskinen, klassifiseres sikkerhetsrelaterte meldinger i henhold til følgende: m FARE Indikerer en forestående fare som kan resultere i dødsfall eller alvorlige personskader. Indikerer også metoder for å unngå slike farer. m ADVARSEL Indikerer en fare som med høy sannsynlighet kan resultere i personskader eller alvorlige maskinskader. Indikerer også metoder for å unngå slike farer. m FORSIKTIG Indikerer at uaktsomhet kan resultere i personskader eller alvorlige maskinskader. Indikerer også metoder for å unngå slike farer. Videre har vi med følgende rubrikker vist hva som skal observeres for maskinens skyld samt hva som er bra å vite. FORSIKTIG Indikerer at feilaktig håndtering kan resultere i skader eller forkorte maskinens levetid. OBS Informasjon som er nyttig å kjenne til. Regler, beskrevet i denne instruksjonsboken i sammenheng med prosedyrer og sikker manøvrering og vedlikehold gjelder kun når maskinen brukes for de formål som den er produsert for. Produsenten kan ikke forutse alt som denne maskinen kommer til å utsettes for av brukeren. På grunn av dette dekker ikke denne instruksjonsboken eller de skilter som finnes på maskinen alle sikkerhetsrelaterte situasjoner. For manøvrering eller vedlikehold som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboken, hviler ansvaret for sikkerheten på brukeren. Arbeid eller manøvrering som angis som strengt forbudt i denne instruksjonsboken skal aldri utføres. Översättning DanAB

6 3. BESKRIVELSER 3.1 BRUKSOMRÅDE Denne maskinen skal kun brukes til følgeande arbeid: Kranarbeid Denne maskinen er en selvgående kran med en krandel montert på en undervogn med gummibelter. Den er selvgående innen arbeidsplassen og kan løfte ifølge løftetabellene. I tillegg finnes en fjernmanøvrering av kranen. 3.2 KONFIGURASJON EKSTERN UTSEENDE Detalj A Clockwise slew = Sving til høyre Left = Venstre, Rear = Bak, Front = Foran, Right = Høyre Counter clockwise slew = Sving venstre 1 Chassi 2 Kran 3 Sikkerhetsutstyr Svingbevegelse er angitt ovenfra; sving høyre betyr medsols bevegelse og sving venstre motsols bevegelse. I denne manualen er front, bak, høyre, venstre i prinsippet sett fremtover fra førerplassen. Översättning DanAB

7 Denne maskinen består av følgeande hovedkomponenter. [1] CHASSI Består av drivgear, motor, manøvreringsenhet for kjøring og manøvreringsenhet for krankjøring. [2] KRAN Består av teleskopsystem, bomløftesystem, krokblokk, vinsjsystem og støttebensystem. [3] SIKKERHETSUTSTYR Denne består av følgende deler og utstyr: Toppkjøringsbrytere/automatisk stoppfunksjon, stoppfunksjon/alarm ved tre omdreininger igjen på vinsjtrommelen, lasteindikator, hydraulisk sikkerhetsventil, hydraulisk automatisk låseutstyr, kroksperrr, summer, lydalarm, water, tiltalarm (alarm lyder ved krankjøring med 3 graders tilt og ved kjøring i 15 graders helling), sperre kjørespaker, velgerbrytere for kjøring/kran/støtteben (designet for å forhindre krankjøring under transportkjøring), støttebensperre dersom den manuelle svingsperren ikke er satt på, dersom bommen ikke er innteleskopert, sperre på krankjøring dersom støttebenene ikke er plassert, momentbegrenser (begrenset arbeidsradie), indikeringslampe for arbeidsstatus, varsellampe for ikke plasserte støtteben, nøkkelbryter for forbikoppling av nødstopp. 3.3 MASKINENS FUNKSJONER [1] CHASSI Dette er en kompakt maskin designet for å minimere bredden med infelte støtteben (i kjøreposisjon). Denne kompakte designen er ideel for arbeid i trange områder. Kjøremanøvrering med to manøverspaker gir mulighet til å snu på stedet i tillegg til normal kjøring fremover, bakover og sving. [2] KRAN Utskyvbare støttedben er innlemmet i kranen slik at støttebenene kan kjøres ut og plasseres fra førersetet. Teleskopisk bom, bomheving og senking, svingbevegelse samt vinsj muliggjør at last kan flyttas til ønsket posisjon innenfor angitt løftekapasitet og arbeidsradius. Fjærnmanøvrering som kan manøvrere støttebenene og alle kranbevegelsene. Översättning DanAB

8 4. KRAV FOR MANØVRERING m ADVARSEL Personell skades ofte i forbindelse med kranarbeid. Vær oppmerksom på at erfarne kranførere eller erfarent vedlikeholdspersonell ikke utgjør noe untak. Advarsler og sikringstiltak som definieres i denne manualen skal følges slik at sikkerheten opprettholdes under manøvrering av maskinen. 4.1 KRAV TIL KRANFØRERE Hva som kreves for manøvrering av denne type maskiner finnes angitt i lokale lover og regler. Kontroller med berørt myndighet. Översättning DanAB

9 5. TERMINOLOGI 5.1 DEFINISJON AV TERMER [1] ANGItt TOTALLAST Betyr den maksimale last som kan løftes avhengig på bomlengde og bomvinkel. Denne lasten inkluderer vekten av krokblokk og eventuelt løfteutstyr. [2] ANGITT LAST Betyr lastens vekt, redusert med vekten av krokblokken og eventuelt løfteutstyr, hvilket er den last som kan løftes. [3] ARBEIDSRADIUS Er den horisontale avstanden fra maskinens svingsenter til senter av kroken. [4] BOMLENGDE Er avstanden fra bommens innfestningsaksel til vajerhjulets aksel i bomtoppen. [5] BOMVINKEL Er vinkelen mellom bommen og den horisontale bakkelinjen. [6] LØFTEHØYDE OVER BAKKE Er den vertikale avstanden fra underkant av kroken til bakken med krokblokken heiset så mye det lar seg gjøre. Översättning DanAB

10 5.2 DIAGRAM OVER ARBEIDSRADIUS OG LØFTEHØYDE m ADVARSEL Løftediagrammet viser relasjonen mellom arbeidsradius, bomvinkel og løftehøyde over bakken for denne maskinen, uten at last løftes. Diagrammet viser ikke bommens nedbøyning. Bom 4 i diagrammet over arbeidsradius og løftehøyde viser statusndrå halve markeringen passerer bom 3. Boom angle = bomvinkel Hook lift = krokhøyde Løftehøyde over bakken (m) Arbeidsradius (m) 1. Punkt A representerer bomvinkel og punkt B representerer løftehøyde over bakken i figuren til høyre. Samme arbeidsradius gjelder for punktene A og B. Point = Punkt Boom angle = Bomvinkel Working radius = Arbeidsradius Lifting height above ground = Løftehøyde over bakke 2. Diagrammet over arbeidsradius og løftehøyde viser relasjonen mellom arbeidsradius, bomvinkel, og løftehøyde uten last og derfor uten at bommen bøyer seg. I virkligheten, når last løftes, bøyer bommen seg hvilket gjør at arbeidsradiusen øker noe. Når arbeidsradiusen øker reduseres den angitte totallasten. Det er viktig at du tar hensyn til dette i din arbeidsplanlegging. Working radius with no load applied = Arbeidsradius uten last. Working radius with load applied = arbeidsradius med last. Översättning DanAB

11 5.3 LØFTEDIAGRAM m FORSIKTIG Angitt totallast er basert på at maskinen er oppstillt horisontalt på fast underlag. Avhengig av underlagets tilstand og på støttebenplasseringen, er det fare for at maskinen tipper. Vær forsiktig ved manøvrering av kranen. Angitt totallast er basert på arbeidsradius med hensyn tatt til bommens nedbøyning og den løftede lasten. Om bom 3 skyves det minste ut skal kranmanøvrering skje etter verdiene for Bom Om bom 4skyves det minste ut skal kranmanøvrering skje etter verdiene for Bom Om halve markeringen passerer bom 3, skal kranmanøvrering skje etter verdiene for Bom Om arbeidsradius overstiger den angitt i kolonnen, skal løft skje ifølge kolonnen for neste angitte arbeidsradius. Angitt totallast er last inkludert vekten av eventuelt løfteutstyr samt krokblokken (krokblokk: 30kg). Om ikke støttebenene er helt utfelt, skal løft skje ifølge tabellen for Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis. Översättning DanAB

12 Tabellen for angitt totallast gir den makimale last som kranen kan løfte parallellt med bommen. Lastene spesifiseres av arbeidsradiusen. [1] BOMLENGDE Følgende tall illustrerer bommenes tilstand, Bom 1, Bom 1 + 2, Bom , Bom , og Bom i tabellen for angitt totalast. 1. Bom 1 : All bommene er inndratt. 2. Bom : Med bommer 3, 4, og 5 inndratt, bom 2 er helt utskjøvet. Bom gjelder for krankjøring om bom 2 er det minste utskjøvet. 3. Bom : Med bommer 4 og 5 inndratte, bommer 2 og 3 er helt utskjøvet. Bom gjelder for krankjøring om bom 3 det minste utskjøvet. Översättning DanAB

13 4. Bom : Med bommer 2 og 3 helt utskjøvene, bommer 4 og 5 er halvveis utskjøvene (halve markeringen har passeret bom 3). Bom gjelder for krankjøring med bommer 4 og 5 den minst utskjøvene. 5. Bom : Alle bommene er helt utskjøvet. Bom gjelder for krankjøring om halve markeringen på bom 4 har passert bom 3. Översättning DanAB

14 [2] HELT UTSKJØVENE STØTTEBEN m ADVARSEL Forsikre deg om at alle støttebenene er korrekt plassert før krankjøring. Denne maskinen er utstyrt med et sikkerhetssystem som forhindrer krankjøring om ikke alle lampene på støttebenmonitoren, med untak av indikeringslampen for bominndragning, er tent. Plasser alltid maskinen horisontalt ved hjelp av water når støttebenene plasseres. En varselsummer lyder dersom maskinen heller mer enn 3 denne summeren stilner når maskinen er horisontal. Om kranen brukes med støtebenene utskjøvet annet enn maksimum skal krankjøring skje ifølge verdiene i løftetabellen, tilsvarende kolonnen for Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis.. Om ikke krankjøring skjer med korrekte verdier kan det føre til att kranen tipper. Vær forsiktig ved krankjøring. Maskinen blir på et punkt ustabil dersom krandelen svinges 360 grader med løftet last. Sikre, uavhengig av angitt totalast, at krankjøring skjer med liten arbeidsradius og med lav hastighet. Figuren til høyre representerer forutsettningen Krankjøring med støttedbenene maksimalt utskjøvet og plassert i løftetabellen. Sikre at alle indikeringslamper på støttebenmonitoren, bortsett fra indikeringslampen for bominndragning, er tent. Dersom innerboksen er det minste inndratt, skal krankjøring skje ifølge verdiene i løftetabellen som tilsvarer Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis. Se "MANØVRERING 2.14 STØTTEBENMANØVRERING for korrekt plassering av støttebenene. OBS Helt utskjøvene støtteben definieres som: 1. Støttebenet er satt i stilling for positionspinnen (40 fram, 30 bak). 2. Innerboksen på alle støttebenene er helt utskjøvet. 3. Alle støttebenene er plassert på horisontallt underlag. 4. Avstanden a mellom underlaget og beltenes underside er 50mm. OBS Uavhengig av at støttebenene er utskjøvet maksimalt minsker støttebenbredden dersom avstanden a øker for en støttebengruppe avhengig av om det er ujevnt underlag. Krankjøring skal da skje ifølge verdiene som vises for Støttebenene halvveis utskjøvet. Översättning DanAB

15 [3] STØTTEBENENE HALVVEIS UTSKJØVET m ADVARSEL Sikre at alle støttebenene er korrekt plassert før krankjøring påbegynnes. Denne maskine er utstyrt med et sikkerhetssystem som forhindrer krankjøring om ikke alle lampene på støttebenmonitoren, med untak av indikeringslampen for bominndragning, er tent. Plasser alltid maskinen horisontalt ved hjelp av water når støttebenene plasseres. En varselsummer lyder dersom maskinen heller mer enn 3 denne summeren stilner når maskinen er horisontal. Om kranen brukes med støttebenene utskjøvet annet enn maksimum skal krankjøring skje ifølge verdiene i løftetabellen, tilsvarende kolonnen for Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis. Om ikke krankjøring skjer med korrekte verdier kan det føre til at kranen tipper. Vær forsiktig ved krankjøring. Maskinen blir på et punkt ustabil om krandelen svinges 360 grader med løftet last. Sikre, uavhengig av angitt totalast, at krankjøring skjer med liten arbeidsradius og med lav hastighet. Figuren til høyre representerer Halvveis utskjøvene støtteben i løftetabellen. OBS Støttebenene halvveis utskjøvet definieres som: 1. Støttebenet er satt i stilling for posisjonspinnen (40 fram, 30 bak). 2. Innerboksen på alle støttebenene er halvveis utskjøvet. 3. Alle støttebenene er plassert på horisontalt underlag. 4. Avstanden a mellom underlaget og beltenes underside er 50mm.i figuren til høyre. OBS Om et støtteben er halvveis utskjøvet skal de øvrige også skyves halvveis ut. OBS Uavhengig av om at støttebenene er halvveis utskjøvet minsker støttebenbredden dersom avstanden a øker for en støttebengruppe avhengig av om det er ujevnt underlag. Krankjøring skal da skje ifølge verdiene som vises for Støttebenene utskjøvet til minimum i løftetabellen. Översättning DanAB

16 [4] STØTTEBENENE UTSKJØVET TIL MINIMUM m ADVARSEL Sikre at alle støttebenene er utskjøvet før krankjøring påbegynnes. Krankjøring er un tillatt når alle støttebenene er korrekt plassert. Dersom ikke dette skjer kan maskinen tippe hvilket fører til alvorlige personskader. Plasser alltid maskinen horisontalt ved hjelp av water når støttebenene plasseres. En varselsummer lyder dersom maskinen heller mer enn 3 denne summeren stilner når maskinen er horisontal. Om kranen brukes med støttebenene utskjøvet annet enn maksimum skal krankjøring skje ifølge verdiene i løftetabellen, tilsvarende kolonnen for Støttebenene utskjøvet minimum/halvveis. Om ikke krankjøring skjer med korrekte verdier kan det føre til at kranen tipper. Vær forsiktig ved krankjøring. Maskinen blir på et punkt ustabil dersom krandelen svings 360 grader med løftet last. Sikre, uavhengig av angitt totalast, at krankjøring skjer med liten arbeidsradius og med lav hastighet Krankjøring med støttebenene utskjøvet minimum er kun tillatt dersom støttebenene er plassert på horisontalt underlag. Det skal være 50mm avstand mellom støttebenets nedre del og underkanten på beltene. Utfør ingen krankjøring dersom avstanden mellom støttebenets nedre del og underkanten på beltene ikke er 50mm. Dersom dette skjer kan maskinen tippe hvilket fører til alvorlige personskader. Figuren til høyre representerer Støttebenene utskjøvet til minimum i løftetabellen. OBS Støttebenene utskjøvet til minimum definieres som: 1. Støttebenet er satt i stilling for posisjonspinnen (40 fram, 30 bak). 2. Innerboksen på alle støttebenene er minimert. 3. Alle støttebenene er plassert på horisontalt underlag. 4. Ca. 50mm avstand a mellom støttebenets nedre del og underkanten på beltene ifølge figuren til høyre. OBS Dersm et støtteben er utskjøvet til minimum skal de øvrige også skyves ut til minimum. Översättning DanAB

17 5.4 LASTEINDIKATOR m ADVARSEL Følgeande sikringstiltak skal alltid tas hensyn til når Angitt totallast gis av lasteindikatoren. Hvis ikke kan det føre til at maskinen tipper eller skades, hvilket fører til alvorlige ulykker. Støttebenene skal væra plassert på horisontalt, fast underlag. Støttebenene skal væra helt utskjøvet. Vekten på lasten inkludert løfteutstyret skal væra under angitt maks last. Gjør en sammenligning med den bomlengden (antall utskjøvne sektsjner) og vinkelen som skal brukes og den maksimalt tillatte last som vises av lasteindikatoren med den last som skal løftes. Maks tillatt last som vises av lasteindikatoren gjelder ikke dersom ikke støttebenene er utskjøvet fullt. Les da kun bomvinkelen på lasteindikatoren. Lasteindikatoren, bestående av en viser og en skala ifølge bildet til høyre, er plassert på begge sider av bom 1. Lasteindikatoren som vises til høyre gir avlesning av angitt totallast under følgende forutsettninger: at støttebenene er plassert på horisontalt, fast underlag, at støttebenene er helt utskjøvet (se seksjon 5.3 [2] Helt utskjøvne støtteben i INTRODUKSJON), og at ingen defleksjon er oppstått på bommen. Avlesning av lasteindikatoren: Les av den seksjonen som viseren pekar på. Denne verdien er den angitte totallasten for bomkonfigurasjonen. Översättning DanAB

18 Översättning DanAB

19 SIKKERHET 1. GRUNNREGLER REGLER RELATERT TIL KJØRING TRANSPORTREGLER REGLER FO HÅNDTERING AV BATTERIER VEDLIKEHOLDSREGLER PLASSERING AV SIKKERHETSSKILTER PLASSERING AV SKILTER FOR WEEE DIREKTIV 2-40 m ADVARSEL Les og følg disse sikkerhetsregler nøye. Omgåelse av sikkerhetsreglene kan føre til ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som utfall. 2-1 Översättning DanAB

20 1. GRUNNREGLER MERK MANUALEN OG SIKKERHETSSKILTENE Les og forstå denne manualen samt sikkerhetsskiltene plassert på ulike steder på denne maskinen. Forsøk å kjøre/manøvrere uten å forstå denne maskinen kan føre til skader på personell eller på utstyr. Forstå helt korrekt bruk og hvordan inspeksjon/vedlikehold skal utføres og følg sikkerhetspraksis. Sikre at denne manualen og sikkerhetsskiltene på maskinen alltid er lesbare. Dersom de blir uleslige eller mangler bestill nye av generalagenten. KJØRETILLATELSE Offisiell tillatelse kan behøves for å manøvrere denne maskinen. b Se Introduksjon 4. Krav for manøvrering for detaljer Førerene skal få opplæring og trening i manøvrering av maskinen. BRUK VERNEUTSTYR OG PASSENDE ARBEIDSKLÆR Bruk ALLTID hjelm, vernesko og sikkerhetsbelte. Velg og sikre at du tar på deg nødvendig sikkerhetsutstyr tilpasset for den type arbeid som skal utføres. Bruk IKKE store klær eller tilbehør som kan sette seg fast i manøverspakene eller andre deler hvilket kan føre til utilsiktet manøvrering av maskinen. ANPASS TIL SIKKER MANØVRERING Følg instruksen og de tegn som arbeidslederen gir og sett alltid sikerheten først. Følg grunnreglee for kranarbeid under kjøring. Før arbeidet påbegynnes, utfør ALLTID inspeksjon før kjøring. Arbeid IKKE under storm, tordenvær eller tåke. Manøvrer aldri maskinen når du er trøtt, under innflytelse av alkohol, medisiner eller annen rus. Følg alle regler som finnes på arbeidsplassen, alle sikkerhetsregler og instrukser under manøvrering og under inspeksjon/vedlikehold. Vær oppmerksom på omgivelsene og annet personell rundt maskinen ved manøvrering. Dersom uvedkommende næmer seg, avbryt umiddelbart arbeidet og advar. Ved kjøring skal du være mentalt forberedt på uventede situasjoner slik at du umiddelbart kan ta hensyn til de riktige tiltak. Manøvrer ALDRI maskinen utover dens kapasitet eller bruk den til andre oppgaver enn de som finnes angitt i denne instruksjonsboken. Overbelast aldri maskinen. Se alltid i den retning du manøvrerer, manøvrer aldri uforsiktig eller brått. 2-2 Översättning DanAB

21 FØR MANØVRERING AV EN MASKIN SOM LEIES UT ELLER ER KJØRT AV ANDRE: FØR MANØVRERING AV EN MASKIN SOM LEIES UT ELLER SOM ER KJØRT AV ANDRE, SIKRE FØLGENDE SKRIFTLIG. KONTROLLER I TILLEGG HVORDAN MASKINEN ER VEDLIKEHOLDT INKLUDERT PERIODISK VEDLIKEHOLD SAMT: (1) KRANENS KAPASITET (2) HVORDAN KRANEN ER VEDLIKEHOLDT (3) OPPFØRSEL OG ULEMPER SOM ER UNIKE FOR KRANEN (4) ØVRIG SOM SKAL KONTROLLERES I FORBINDELSE MED MANØVRERING (A) BREMSENES OG KOPPLINGENS FUNKSJON (B) TILGJENGLIGHET OG FUNKSJON PÅ BELYSNING, ROTELLER ETC. (C) FUNKSJONEN PÅ KROK, VINSJ, STØTTEBEN ETC. PÅSE AT ALT SIKKERHETSUTSTYR ER PÅ PLASS Kontroller at alle beskyttelser er på plass og ordentlig festet. Reparer defekte deler umiddelbart. Forstå hvordan sikkerhetsutstyret skal brukes og bruk det riktig. Kopple ALDRI bort noe av sikkerhetsutstyret. Kontroller alltid at det fungerer korrekt. Feil bruk av sikkerhetsutstyret fører til alvorlige personskader. FØLG INSTRUKSER OG TEGN I FORBINDELSE MED ARBEIDET Ved arbeid med kranen, oppnevn en arbeidsleder og enes om tegn før arbeidet påbegynnes og følg disse tegnene under arbeidet. Ved arbeid på plasser der førerens sikt er dårlig vær spesielt forsiktig og følg nstruksene og de tegn som arbeidslederen gir. Samløft med to eller flere kraner er som regel forbudt. Dersm samløft med to eller flere kraner ikke kan unngås, bestem hvilke tegn som skal brukes og ha alltid øyekontakt og arbeid meget sakte og forsiktig. Ved arbeid med kranen, vær oppmerksom på klemfare mellom kranen og chassiet og mellom de bevegelige delene av bomløftesylinderen. Føreren skal forsikre seg om at ingen oppholder seg innenfor kranens arbeidsområde før kranen manøvreres. DERSOM FEIL OPPSTÅR PÅ MASKINEN Utfør sikkerhetsinspeksjoner og vedlikehold og foebygg ulykker før de inntreffer. Dersom feil oppstår på maskinen avbryt umiddelbart krankjøringen og sikre maskinen samt rapporter til arbeidslederen. Bestem hvem som skal gjøre hva for å forhindre ytterligere ulykker. Bruk IKKE maskinen derom den lekker drivstoff eller hydraulolje. Rapporter til arbeidslederen hva som er feil og reparer før maskinen tas i bruk igjen. Drivstoff for denne maskinen er diesel. Vær spesielt forsiktig dersom drivstofflekkasje oppstår. Før maskinen forlates, senk lasten ned til bakken, stopp motoren og fjern startnøkkelen. 2-3 Översättning DanAB

22 MIDLERTIDIG LAGRING DERSOM FEIL HAR OPPSTÅTT PÅ MASKINEN Dersom feil har oppstått og maskinen temporært skal lagres i påvente av reparasjon, gjør følgende tiltak for å meddele alt personell at det er forbudt å bruke maskinen i påvente av reparasjon. Sett varselskilt på manøverspakene og på andre berørte deler. Informer om feilen samt navn og telefonnummer til den som er ansvarlig for lagringen. Legg klosser foran beltene når maskinen parkeres. Fjern startnøkkelen og ta den med deg. Block =Kloss BRANNSLUKNINGSAPPARAT OG FØRSTEHJELPSKRIN Merk deg følgende for å være forberedt på uventede skader eller brann: Monter et brannslukningsapparat med instrukser slik at all kan bruke det. Bestem en plass for et førstehjelpskrin. Dette førstehjelpskrinet skal regelmessig kontrolleres og eventuelt brukt materiell skal ersattes. Gjør tiltak for å forhindre skader eller brann og dersom de oppstår skal fremgangsmåte være kjent på forhånd. Sett opp telefonnummer til lege, ambulanse og brannvesen et sted hvor alle på arbeidsplassen kan se det. ARBEID ROLIG OG FORSIKTIG Unngå brå spakmanøvrer. Dersom to eller flere kraner arbeider nær hverandre, manøvrer dem forsiktig slik at de ikke støter sammen, hviket kan forårsake at de tipper. Plasser ved behov ut en person som kan advare førerene ved fare. Dersom du oppdager en fare, avbryt umiddelbart krankjøringen. Avbryt også krankjøringen ved dårlig vær (skybrudd, storm, torden eller tykk tåke). UTFØR INGEN MODIFISERINGER Utfør INGEN modifiseringer uten skriftlig godkjennelse fra produsenten. Alle modifiseringer inneholder et sikkerhetsaspekt og skal diskuteres med produsenten eller maskinleverandøren. Produsenten tar ingen ansvar for ulykker som har oppstått på grunn av ulovelige modifiseringer. 2-4 Översättning DanAB

23 SIKKERHET VED DRIVSTOFFPÅFYLLING Diesel brukes som drivstoff for denne maskinen. Fyll IKKE på feil type drivstoff. Feil type drivstoff skader motoren. Stopp ALLTID motoren før drivstoffpåfylling. Drivstoffpåfylling når motoren er igang kan føre til brann dersom drivstoff søles på lyddempere eller andre varme deler. Overfylling fører til at drivstoff søles og det er meget farlig. Fyll på til under under maks nivå. Tørk ALLTID bort sølt drivstoff. Steng alltid tanklokket ordentlig etter drivstoffpåfylling HA ALDRI ÅPEN ILD NÆR DRIVSTOFF ELLER OLJER Ikke røyk eller tenn en sigarett nær brannfarlige væsker eller materiell. Lokket på drivstofftanken og oljekannen skal stenges ordentlig. Drivstof og oljer skal oppbevares i et godt ventilert område. Drivstoff og oljer skal oppbevares på en spesiell plass, der uvedkommende ikke har tilgang. Forlat aldri maskinen under påfylling. Ved drivstoffpåfylling skal reglene i Sikkerhet ved drivstoffpåfylling følges, se foregående side. Eventuelt sølt drivstoff eller oljer skal umiddelbart tørkes opp. HØY TEMPERATUR Rett etter kjøring er motor- og hydrauloljen varm og trykk er bygget opp i hydraultanken. Dette kan gi brannskader dersom lokket fjernes eller dersom olje, kjølevæske eller filter byttes. Vent til maskinen er avkjølt før dette utføres. For å unngå at varm olje spruter ut, stans motoren og la den avkjøles. Løsne deretter lokket sakte for å slippe ut eventuelt trykk før det fjernes. (Kjenn på temperaturen ved åt holde hånden nære tanken uten å komme i direkte kontakt med den). 2-5 Översättning DanAB

24 FORSIKTIGHET ANGÅENDE ASBEIDSSTØV Innånding av luft som inneholder asbest kan forårsake lungekreft. Selv om maskinen ikke inneholder noe asbest kan vegger og tak i byggninger der maskinen arbeider inneholde asbests. Mer følgende når du arbeider med materiell som kan inneholde asbest. Bruk ALLTID ansiktsmaske. Bruk IKKE trykkluft for rengjøring For å forhindre at asbeststøv flyr rundt, sprut vann under rengjøring. Følg spesifiserte regler vedrørende arbeidsplassen og miljøstandard. FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ GRUNN AV KRANEN For å unngå ulykker med alvorlige skader som utfall, skal du ALDRI oppeholde deg eller ha noen del av kroppen innenfor følgende områder: Mellom bommen og chassiet. Mellom støttebenfoten og underlaget. Mellom bommen og bomløftesylinderen. Mellom vinsjtrommel og vajer. Mellom vajerhjul og vajer. Mellom beltene og underlaget. AVGASSER Når motoren startes eller ved håndtering av drivstoff/rengjøringsmiddel/farge innenhus eller på steder med dårlig ventilasjon, forhindre gassforgiftning ved å øke ventilasjonen ved å åpne dører og vinduer. Dersom ventilasjonen ikke er tilstrekklig, installer ventilasjonsvifter. 2-6 Översättning DanAB

25 2. REGLER RELATERT TIL KJØRING 2.1 FØR MOTORN STARTES ETABLER SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Bekreft at ingen farer finnes på arbeidsplassen før arbeidet påbegynnes. Undersøk bakke- og veiflate og bestem beste arbeidsmåte. Utjevn eventuelle ujevnheter så mye som mulig før arbeidet påbegynnes. Dersom underlaget er støvete, sprut på vann før arbeidet påbegynnes. Ved arbeid på allmenn vei, sperr av for sikkerhet. Sett opp skilter med Adgang forbudt for uvedkommende og sikre at uvedkommende ikke kommer innenfor maskinens arbeidsområdet. Dersom personer kommer for nære maskinen kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Ved kjøring i vann, kontroller først underlaget, vanndybde og vannets hastighet. Sikre at det ikke er for dypt (vannivået skal ikke nå høyere på maskinen enn til midten av beltehjulet). b Se Manøvrering 2.12 [2] Tillatt vanndybde for detaljer KONTROLL FØR START AV MOTOREN Før motoren startes første gang i løpet av arbeidsdagen skal følgende inspiseres: Dersm ikke dette gjøres, kan det føre til ulykker med dødsfall eller alvorlige personskader som utfall. Kontroller med henblikk på lekkasje av drivstoff eller olje, ansamling av brennbart materiell rundt motoren og/eller batteri. b Se Manøvrering Visuelle kontroller for detaljer. Kontroller drivstoffmengden, kjølevækenivå, hydrauloljenivå, luftfilter (så det ikke er tett), skader på el-kabler, og kontroller funksjonen på sikkerhetsutstyr og instrument. b Se Manøvrering Kontroll før kjøring for detaljer. Sikre at manøverspakene er i nøytralposisjon. Kontroller at manøverlenkene fungerer korrekt. Reparer ALLTID dersom en feil oppdages. REGLER FOR START AV MOTOR Sikre at ingen personer eller objekter er innenfor bommens arbeidsområde før motoren startes. Signaliser som en advarsel før motoren startes. Start IKKE motoren ved å kortslutte startkretsen, det kan øre til brann. 2-7 Översättning DanAB

26 2.2 ETTER AT MOTOREN ER STARTET INSPEKSJON ETTER AT MOTOREN ER STARTET Ved å utføre denne inspeksjonen etter at motoren er startet gir det mulighet til å oppdage eventuelle feil som kan føre til personskader eller skader på maskinen. Utfør inspeksjonen på et fritt område uten hindringer. Forhindre også at personer finnes innenfor maskinens arbeidsområde. Inspiser utstyrets driftstilstand, kjøring, støttebenanøvrering, vinsj opp/ned, bomløft, utskyvning/inndragning og sving. Inspiser lyd, vibrasjon, varme og lukt og kontroller med henblikk på feil på instrument, luftlekkasje, oljelekkasje, drivstofflekkasje, vannlekkasje og andre feil. Vær ekstra forsiktig med drivstofflekkasje. Reparer ALLTID dersom feil oppdages. Forsøk på å brukes maskinen uten å reparere den kan føre til personskader og/eller maskinskader. REGLER FOR START AV MASKINEN For å forhindre ulykker som fører til alvorlige personskader eller dødsfall skal ALLTID følgende utføres før maskinen settes i bevegelse. Setttt maskinen i kjøreposisjon i henhold til bildet til høyre. IKKE kjør dersom ikke krokblokken er festet. Senk ned og teleskoper bommen helt inn. Fest kroken i krokholderen. Fell inn støttebenene. b Se Manøvrering 2.5 Maskinen i kjøreposisjon for detaljer. Sikre at det ikke finnes noen personer eller hindringer i nærheten før du setter maskinen i bevegelse. Signaliser før du starter. Sitt ALLTID i førerstolen under kjøring eller kranmanøvrering. Maskinen SKAL IKKE kjøres dersom personell eller last finnes på kranen eller i kroken. REGLER VED KJØRING FREMOVER/BAKOVER ELLER BYTTE AV KJØRERETNING Merk ALLTID følgende for å forhindre alvorlige personskader eller dødsfall ved kjøring av maskinen. Senk hastigheten i tide og vent til maskinen stanser før du endrer kjøreretning. Signaliser og advar personell i nærheten før du bytter mellom fremover/bakover eller svinger. Kontroller at ingen er nære maskinen. Fremre delen av maskinen krever spesiell oppmerksomhet ettersom en del av sikten er blokkert, så stopp ved behov og sikre at ingen er foran maskinen. Få hjelp av noen påd farlige plasser eller dersom du ikke ser tilstrekklig. Sikre at personell hindres fra åt krysse ferdselsveien. 2-8 Översättning DanAB

27 VÆR FORSIKTIG VED KJØRING Merk ALLTID følgeande for å forhindre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som resultat ved kjøring av maskinen. Forsøk IKKE å se til siden eller annet farligt ved kjøring. Se alltid i den retningen du kjører. Kjør IKKE for fort, start, stopp eller svig ikke plutslig, ettersom dette er farlig. Sitt ALLTID i førersetet ved kjøring. Dersom feil oppstår (lyd, vibrasjon, lukt, instrumentfeil, drivstofflekkasje, vannlekkasje eller oljelekkasje), parker umiddelbart maskinen på en sikker plass og lokaliser årsaken. Endre IKKE plutselig kjøreretning. Det kan føre til at maskinen blir ustabil eller skader maskinen eller nærliggende objekt. Ved kjøring på ujevnt underlag, kjør så sakte som mulig og unngå raske retningsendringer. Unngå, så mye som mulig, å kjøre over hindringer. Kjør så sakte som mulig dersom det er uunngåelig å kjøre over hindringer. Kjør IKKE diagonalt over hindringer som resulterer i at maskinen heller for mye (10 grader eller mer). Sikre, ved kjøring at du har tilstrekklig avstand til andre maskiner eller objekter. Ved kjøring i vann, kontroller underlaget, dypet og vannhastigheten i forkant og sikre at tillatt vandybde ikke overskrides (ikke høyere enn til midten på beltehjulet (1). b Se Manøvrering 2.12 [2] Tillatt vanndybde for detaljer. Kontroller at underlaget holder for maskinens vekt før du kjører over en bro eller annen konstruksjon. VÆR FORSIKTIG VED KJØRING PÅ HELLENDE UNDERLAG Merk ALLTID følgeande for å forhindre alvorlige personskader eller dødsfall dersom det blir nødvendig å kjørea på hellende underlag. Vær forsiktig slik at maskinen ikke tipper og glir ved kjøring på hellende underlag. Sving IKKE ved kjøring på hellende underlag. Kjør ned på slett underlag før du svinger. b Se Manøvrering 2.12 [3] Forsiktighet ved helling oppover/nedover for detaljer. Maskinen kan glida lettere enn du tror på gress, løv eller våte stålplater. Unngå å plassere maskinen på tverrs på hellende underlag. Ved kjøring utfor, kjør sakte. Sett på bremsene ved behov (kjørespakene i nøytralposisjon). 2-9 Översättning DanAB

28 VÆR FORSIKTIG SLIK AT MASKINEN IKKE TIPPER PÅ USTABILT UNDERLAG Merk ALLTID følgende for å forhindre alvorlige personskader eller dødsfall dersom det er nødvendig å kjøre på ustabilt underlag. Kjør ikke på mykt underlag. Det kan være vanskelig å komme derifra. Kjør ikke nære sjakter, diker eller veikanter ettersom underlaget kan være løst der. Ras på grunn av maskinens tyngde eller vibrasjoner kan gjøre at maskinen tipper eller faller ned. Underlag som utsettes for skybrudd eller som er sprengt kan forårsake ras. Bakken er ustabil nær en gravd dike eller en sjakt. Kjør ikke nære. Maskinen kan begynne å tilte på grunn av sin vekt eller vibrasjoner. REGLER VED SNØ ELLER FROSSET UNDERLAG For å unngå alvorlige personskader eller dødsfall, følg ALLTID disse reglene når maskinen kjøres på snø eller på frosset underlag: Pakket snø eller frossene flater er glatte selv ved svak helling. Senk hastigheten og unngå brå start og stopp eller svinger. Kjøring oppover eller nedover hellinger er spesiellt farlig. Frossne flater er ustadige å kjøre på. Bakken mykner når temperaturen stiger. Ved kaldt vær, før løft utføres, kontroller at lasten ikke har frosset fast i underlaget. Forsøk på å løfte en fastfrossen last er meget farlig. Ved kaldt vær skal du ikke røre ved metallflater med bare hender, skinnet kan da fryse fast. Fjern eventuell snø og/eller is fra maskinen ettersom det gjør det vanskelig å lese skiltene. Dersom snø eller is samles på bommen SKAL det fjernes ettersom det ellers kan falle ned. REGLER FOR PARKERING Velg slett underlag å parkere på. Dersom parkering må skje på hellende underlag, legg klossar foran beltene. Ved parkering på allmenn vei, plasser ut advarsler, belysning etc. Før maskinen forlates, stans motoren. Fjern startnøkkelen. Startnøkkelen skal oppbevares på et forutbestemt sted. Block = Kloss 2-10 Översättning DanAB

29 REGLER FOR KALDT KLIMA Fjern eller tin snø og is fra svinggear, bom og vinsj og påse at de fungerer korrekt. Kjør maskinen varm. Dersom ikke maskinen varmes opp ordentlig, blir manøvreringen langsom, hvilket kan føre til uventede problemer. Unngå å økte turtallet på motoren rett etter start. Aktiver manøverspakene (f.eks. teleskop inn med helt innteleskopert bom) slik at overtrykksventilene åpner for å heve temperaturen på hydrauloljen. Dette øker maskinens reaksjonstid og forhindrer feilfunksjon. Når batterisyren har frosset, skal ikke batteriet lades eller forsøk gjøres på å starte motoren på annen måte, la batteriene tine først og konstater om det har oppstått noen skader. Etter avsluttet arbeid skal all snø, vann, leire etc. tørkes bort fra kontakten (1) samt brytere og sensorer før de dekkes. Frosset eller inntrenget vann kan forårsake feil på maskinen med ulykker som utfall Översättning DanAB

30 2.3 KRANKJØRING INSPEKSJON FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES Kontroller at sikkerhetsutstyr og kranen fungerer korrekt. Aktiver alle manøverspaker og manøverbrytere uten last og kontroller at de fungerer korrekt. Reparer umiddelbart dersom feil oppdages. Kontroller at sikerhetsutstyr som momentbegrenser, støttebenenes sikkerhetsutstyr, og toppkjøringsbryter aktiveres korrekt. REGLER FOR HÅNDTERING AV MOMENTBEGRENSEREN Bruk/forvar momentbegrenseren ved følgende utetemperaturområde. b Temperaturområde: -10 til 55 grader C, Forvaringstemperatur: -20 til 60 grader C Unngå direkte sollys slik at temperaturen på momentbegrenseren ikke overstiger tillatt temperaturområde i henhold til ovenstående. Unngå plasser med korrosiv atmosfære så mye som mulig. Dersom ikke, kan uventede feil oppstå. Utsett IKKE momentbegrenseren for slag eller støt. Det kan føre til skader, feil og feilfunksjoner. Trykk ikke på manøverbryterene på momentbegrenseren med mer kraft enn nødvendig eller trykk med skarpe objekt som skrutrekker eller penn. Det kan skade panelet og føre til feil og/eller feilfunksjoner. IKKE fjern huset eller panelet eller ta ifra hverandre momentbegrenseren. Det kan skade momentbegrenseren og føre til feilfunksjon. FORSIKTIGHET VED INNSTILLING AV MOMENTBEGRENSEREN Momentbegrenseren beregnear momentet med antagelse om at maskinen er horisontalt oppstillt. Dersom du arbeider med kranen når den ikke er horisontal gis ingen advarsler eller alarm når nær maks tillatt last løftes. Plasser ALLTID støttebenene slik at maskinen blir horisontal, se på wateret. Før momentbegrenseren benyttes, kontroller at bomvinkelen, bomlengden og virklig last vises korrekt og at de følger kranens bevegelser. Forsøk på å løfte uten korrekt visning resulterar i at beregningene i momentbegrenseren blir feil, hvilket kan føre til alvorlige personskader orårsaket av feilfunksjon og/eller at maskinen går i stykker. Sikre ALLTID at antall vajerdeler som er programmert i momentbegrenseren stemmer med virklig antall lvajerdeler. Dersom ikke antall vajerdeler stemmer med det programmete antallet, fører dette til at momentbegrenseren beregner feil, hvilket kan føre til alvorlige personskader forårsaket av feilfunksjon og/eller at maskinen går i stykker. Vær alltid nøye med å stille inn korrekt antall vajerdeler på momentbegrenseren. STILL OPP KRANEN PÅ HORISONTALT, HARDT UNDERLAG Plasser alltid støttebenene på horisontalt, hardt underlag. Forsøk på å arbeide med kranen uten at støttebenene er korrekt plassert mot underlaget kan føre til att maskinen tipper. Plasser ALLTID alle støttebenene før krankjøring. Plasser aldri støttedbenene nære steder som kan gi etter f.eks. mykt underlag, veikanter eller borrede hull. Dersom, av en eller annen anledning, støttebenene må plasseres på mykt underlag, legg store og kraftige plater under støttebenføttene som forsterkning. Outrigger = Støtteben. Plate=Støttebenfot 2-12 Översättning DanAB

31 KONTROLLER STØTTEBENENES PLASSERING Merk ALLTID følgende for å forhindre alvorlige personskader eller dødsfall ved plassering av støttebenene. Ved plassering av støttebenene, hold ALLTID maskinen horisontal og kontroller på wateret. Kontroller også med jevne mellomnrom på wateret under krankjøring og sikre at maskinen forblir horisontal. Skyv som regel alltid ut støttebenene helt før de plasseres. Dersom det er umulig å skyve støttebenene helt ut, skal ALLTID løfteverdien tas fra tabellen for halvveis utskjøvene støtteben eller minimum utskjøvne støtteben. Plasser støttebenene slik at underkant på beltene er ca. 50 mm fra underlaget. Sikre at alle posisjonspinnene på støttebenene er ordentlig sikret. FORSIKTIGHET VED PLASSERING AV STØTTEBEN La ingen personer oppeholde seg nære maskinen ved plassering av støttebenene. Dersom ikke dette følges kan alvorlige ulykker som at foten kommer under støttebenfoten, inntreffe. Sett ALLTID nødstoppbryteren på siden av instrumentpanelet i posisjon AV (auto) før støttebenene manøvreres. Forsøk IKKE manøvrere støttebenene med nødstoppbryteren i posisjon PÅ. Inspeksjons og vedlikeholdsarbeid er det eneste tillfellet når forbikopplingen for automatstopp får være i posisjon PÅ. OFF = AV ON = PÅ 2-13 Översättning DanAB

32 SE OPP FOR KRAFTLEDNINGER La ikke maskinen komme i kontakt med kraftledninger eller andre strømførende objekter. Følg disse reglene for å unngå ulykker: Ved hver arbeidsplass der det er fare for at bommen eller vajeren kan komme i kontakt med et strømførende objekt, diskuter med strømleverandøren for å stenge av strømmen eller gjør andre tiltak. Bruk sko med gummisåle og gummihansker og vær forsiktig slik at ingen del av din ubeskyttede kropp kommer i kontakt med bommen, vajeren eller maskinen forøvrig. Plasser ut en vakt som kontrollerer at ingen del av maskinen kommer for nære. Nødsignaler skal avtales på forhånd. Ta rede på hvilken spenning som finnes i ledningene. Påse at du holder følgende sikkerhetsavstand mellom maskinen og ledningene: Offset distance (safe distance) = Sikkerhets avstand Lavspent Høyspent Spenning Minste sikkerhetsavstand V 2m 6,600V 2m 22,000V 3m 66,000V 4m 154,000V 5m 187,000V 6m 275,000V 7m 500,000V 11m TILTAK DERSOM MASKINEN BLIR STRØMFØRENDE Dersom maskinen kommer nær eller i kontakt med strømførende objekter slik at maskinen blir strømførende skal følgende utføres: 1. Kommunikasjon Kontakt el-leverandøren og be dem stenge av strømmen eller få informasjon om hvor strømmen stengs av. 2. Evakuer personell fra området rundt maskinen For å forhindre at ytterligere ulykker oppstår påse at ingen personer befinner seg i nærheten av maskinen. Dersom maskinen er strømførende og personer får støt når de for eksempel holder i løftetilbehør i kontakt med maskinen, skal de selv redde seg ut av situasjonen. Forsøk IKKE å hjelpe dem før strømmen er avstengt det fører bare til flere ulykker. 3. Nødtiltak Dersom maskinen er strømførende og personer er utsatt for strøm, gjør I henhold til følgende: (1) Dersom maskinen fungerer manøvrer slik at den del av maskinen som er i kontakt med strømkilden kommer bort fra den. (2) Kontroller at maskinen ikke er strømførende og hjelp de som ble utsatt for strøm til sykehus. 4. Etter en ulykkshendelse IKKE bruk maskinen etter en ulykke; det kan føre til uventede ulykker og/eller feil. Kontakt maskinleverandøren Översättning DanAB

33 REGLER FOR KRANARBEID I NÆRHETEN AV RADIOSENDERE Dersom du arbeider med kranen i nærheten av sendere med høy effekt som radar, TV, radioantenne etc., utsettes kranen for radiobølger, hvilket kan føre til induksjonsstrømmer. Det kan øre til at elektronikken slås ut. Dersom arbeid skjer på et slikt sted skal kranen jordes. Personell skal bruke gummistøvler for å unngå støt når de kommer i kontakt med krokblokken eller vajeren. VÆR OPPMERKSOM PÅ VÆRMELDINGEN Dersom det er fare for torden, avbryt krankjøringen, senk lasten ned og teleskoper bommen inn. (Dersom ikke disse tiltak gjøres, medfører det fare for personskade eller dødsfall). Dersom lasten gynger på grunn av vindpåvirkning blir maskinen ustabil. Dersom dette inntreffer senk umiddelbart lasten ned og teleskoper bommen inn. Dersom vindstyrken når 10 m/sek, senk lasten ned og teleskoper bommen inn. Selv om vindstyrken er mindre enn 10 m/sek påvirkes maskinen av lastens størrelse, hvor høyt lasten løftes etc., så vær forsiktig. Ved løft av en last hvis flate er stor og denne utsetts for vindpåvirkning kan dette forårsake at maskinen velter eller at bommen skades. Vær ekstra oppmerksom. b Følgende tabell indikerer en omtrentlig relasjon mellom vidhastighet og vindeffekt. Vindstyrken som angis i værmeldingen angis som en gjennomsnittsvind i m/sek, 10 meter opp og under 10 minutter. Styrke Vindhastighet (m/s) Effekt på land 0 Mindre enn 0.3 Røyk stiger rett opp under 1.6 Vindretningen kan sees i røyk under 3.4 Vinden kan kjennes i ansiktet under 5.5 Løv og mindre saker beveger seg hele tiden under 8.0 Støv blåser opp papir blåser bort. Små grener beveger seg under 10.8 Små trær svaier. Bølger dannes under 13.9 Større grener beveger seg. Det hviner i ledninger, vanskelig å ha paraply oppfelt under 17.2 Selv store trær svaier i vinden. Vanskelig å gå mot vinden under 20.8 Skudd brytes av på trærne. Umulig å gå mot vinden under 24.5 Små skader oppstår på hus under 28.5 Trær velter. Svake byggninger kan kollapse under 32.7 Store skader på trær og byggninger Översättning DanAB

34 REGLER FOR LØFT I VAJER Før en last løftes, påse følgende: Løft uten at kontroll er utført kan føre til allvarlige ulykker med personskader eller dødsfall ved at lasten faller ned eller kranen tipper. Kontroller verdiene i løftetabellene. Løft i lastens tyngdepunkt. Påse at løftevajeren er loddrett over lasten Etter at lasten er løftet fra underlaget, stopp og kontroller at lasten er stabil. Før løft med slynge, kontroller at låsen på kroken er hel og at slyngen ikke kan løsne fra kroken. Hvis ikke kan lasten falle ned og forårsake alvorlige ulykker. Dersom løftevinkelen er stor utsettes vajeren for større belastning hvilket kan gjøre at den ryker. Påse at løftevinkelen er den minste mulige og vær eektra forsiktig. Løft ALDRI mer enn en last av gangen, selv om lastenes vekt er under det tillatte. Løft av en lang last er farlig ettersom denne er ustabil. Fest ved behov styrevajere i lasten.. REGLER VED HÅNDTERING AV VAJERE Vajere slites med tiden. Kontroller derfor vajeren før hvert løft og bytt den ve behov. (Når vajeren skal byttes, følg beskrivelsen i dette dokumentet samt de regler som gjelder i landet der maskinen brukes.) Kontroller samtidig vajerhjulet i bomtoppen og i krokblokken Skadde vajerhjul øker slitasjen på vajeren. Bruk den vajertypen som er spesifisert av produsenten. Bruk ALLTID lærhansker når du arbeider med vajeren. Bruk ikke noen av følgende vajere: Dersom 10% eller mer av vajertrådene på en vridning (6 omdreininger) er dårlige. Dersom minskningen på vajerdiameteren er 7% av den nominelle diameteren. Dersom det dannes en knute på vajeren Dersom vajeren er meget deformert eller rusten. Dersom vajeren har vært opphetet eller utsatt for gnister. En vridning (regn Dersom mer enn 10% 6 omdreininger) er dårlig skal vajeren byttes Vajerdiameter 2-16 Översättning DanAB

35 FORSIKTIGHET VED KRANKJØRING Sett ALLTID forbikopplingen fo automatstopp i posisjon AV (auto) før kranen manøvreras. Forsøk IKKE å manøvrere kranen dersom forbikopplingen for automatstopp er i posisjon PÅ (forbikoppling). Forbikopplingen for automatstopp får kun stå i posisjon PÅ (forbikoppling ved inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid. Kranen kan ikke manøvreres dersom støttebenmanøvreringen er aktiv. Dersm, under krankjøring en støttebenfot mister kontakten med underlaget, avbrytes kranmanøvreringen. Plasser støttebenene på en sikker måte og unngå manøvrering som kan føre til at maskinen vibrerer. Forsøk på å løfte mer vekt enn tillatt kan føre til alvorlige ulykker og feil og forårsake f.eks. at maskinen tipper. Følg løftetabellene ved arbeid med kranen. Kjør ALDRI med last hengende i kroken, det kan føre til at kranen tipper hvilket resulterer i alvorlige personskader. Manøvrer alltid sakte og forsiktig. Plutslige manøverbevegelser eller gasspådrag kan forårsake at lasten begynner å gynge. Spesielt svingbevegelse skal utføres med lav hastighet. Det finnes fare for at last faller ned eller kolliderer med objekter eller personer i nærheten hvilket kan føre til ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som utfall. La ingen personer oppeholde seg innenfor maskinens arbeidsradius eller under lasten. Arbeidsradiusen øker når lasten løftes, hvilket skal tas med i beregningen. Krankjøring under dårlige siktforhold eller i mørket er alltid farlig. I mørke områder, bruk hjelpebelysning for å forbedre sikten. Dersom sikten er dårlig på grunn av været (regn, tåke, snø etc. ), avbryt arbeidet og vent på bedre vær. Bruk IKKE kranen til annet enn hva den er beregnet for, personer skal IKKE løftes. Sett forbikopplingen for automatstopp i posisjosn AV (auto) før kranmanøvrering. Dersom kroken heises for høyt, lyder et varselsignal for å advare deg. Dersom varselsignalet for toppkjøring lyder, fjern umiddelbart hånden fra manøverspaken for vinsjen. Krokens oppadgående bevegelse stoppes da. Fire deretter kroken ned (før manøverspaken fremover). Når bommen teleskoperes ut, heises krokblokken opp. Derfor skal krokblokken fires ned samtidig som bommen teleskoperes ut. Dersom overlast inntreffer under krankjøring, fire lasten ned ved å føre manøverspaken fremover. Rask heving eller senking av bommen skal unngåes ettersom dette kan føre til at maskinen tipper. Volum hydraulolje i hver sylinder varierer ettersom temperaturen endres. Dersom maskinen ikke manøvreres over en tid, men last henger i kroken, synker oljetemperaturen og volumet minsker hvilket gjør at bomvinkelen og bomlengden minsker. Dersom dette inntreffer kan det korrigeres ved å heve bommen litt samt teleskopere den ut. Forlat ikke maskinen med last hengende i kroken. Dersom du må forlate maskinen, fire lasten ned. Når krokblokken ikke brukes, heis den opp for å forhindre at noen går på den tomme krokblokken Översättning DanAB

INSTRUKSJONSBOK BELTEGÅENDE MINIKRAN. Serie nr. E0001 og oppover MERK. m ADVARSEL 104E-OM

INSTRUKSJONSBOK BELTEGÅENDE MINIKRAN. Serie nr. E0001 og oppover MERK. m ADVARSEL 104E-OM 104E-OM0703-00 INSTRUKSJONSBOK BELTEGÅENDE MINIKRAN Serie nr. E0001 og oppover m ADVARSEL Feil bruk av denne maskinen kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Førere skal lese denne instruksjonsboken

Detaljer

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300 INSTRUKSJONSBOK MCT300 Fjernmanøvrering Feil bruk av denne maskinen kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Fører og vedlikeholdspersonell skal lese og forstå denne instruksjonsbok før manøvrering,

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Maeda MC305CRM(E) Tekniske spesifi kasjoner

Maeda MC305CRM(E) Tekniske spesifi kasjoner Maeda MC305CRM(E) Tekniske spesifi kasjoner Den beste balanse mellom kraft og design To kjørehastigheter Programmerbar Lasteindikator Svarte gummibelter Hydrostatisk gearkasse Sentraliserte manøverkontroller

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert Ref. 000067 No INSTALLASJONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brukermanual Løftemagnet. Type PML MAXTECH LIFTING EN13155

Brukermanual Løftemagnet. Type PML MAXTECH LIFTING EN13155 Brukermanual Løftemagnet Type PML MAXTECH LIFTING EN13155 INNHOLDSFORTEGNELSE Side: Beskrivelse 2 FORESKRIFTER 3 BETJENINGS- OG VEDLIKEHOLDSFORESKRIFTER 4 MAKSIMAL LØFTEKAPASITET 5 SIKKERHETSINSTRUKSER

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment.

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment. Lørdagsverksted i fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2007. Veiledning: 15. september kl 12:15 15:00. Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment. Oppgave 1 a) Du trekker en kloss bortover et friksjonsløst

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS

Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Takk for tilliten! Takk for at du har valgt å motorisere din solbeskyttelse med et

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer