Årsrapport Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

2 Nøkkeltall Høydepunkter Konsernsjefen har ordet Dette er Ferd Ferds visjon, forretningsidé og verdier Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter Ferd Holding AS Revisjonsberetning Strategi Eierstyring og selskapsledelse Ungt Entreprenørskap Elopak AS Swix Sport AS Ferd Private Equity Fund Ferd Venture Ferd Invest Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Eiendom Konsernledelse og ledere for forretningsområder Adresser FORSIDEN: Gimsøystraumen bru fra 1981 forbinder Austvågøy med Gimsøy i Nordland og er en del av Europavei 10. Ni brospenn gir en total lengde på 839 meter, med seilingshøyde 30 meter. Elegant brobyggerkunst i et mektig landskap. BUEBROEN er en videreutvikling av hvelvbroen. De aller eldste var murt av stein, senere har armert betong og stål overtatt. Konstruksjonstypen brukes ofte der det er behov for stor seilingshøyde. Selve brobanen kan hvile på søyler over buen, eller delvis eller helt henge under buen i stålstenger. Fredrikstadbrua fra 1957 er et eksempel på det siste. Den har et spenn på 196 meter og er 824 meter lang. bybrua

3 Til alle tider har broer vært blant menneskenes viktigste byggverk. Selvsagt har de først og fremst en praktisk funksjon, men ofte har stolte brobyggere lykkes i å forene det funksjonelle og det vakre. I de gamle steinbroenes nøye tilhugde buer, i hengebroenes elegante spenn, i moderne konstruksjoner der ingeniørkunst og arkitektur sammen skaper nye og dristige former. En godt formet bro kan være et smykke i landskapet. Og vakker eller ikke, et tydelig spor etter menneskers virksomhet og et middel til å skape varige verdier. GJEMNESSUNDBRUA i Møre og Romsdal er med 1257 meter Norges lengste hengebroforbindelse. Selve hovedspennet på 623 meter er imidlertid bare nest lengst, etter Askøybruas 850 meter. Gjemnessundbrua som forbinder Bergsøy med Gjemnes på fastlandet, sto ferdig i 1992.

4 Nøkkeltall NOK mill Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Effektiv skattesats % % % % % % % % Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Soliditet Egenkapital Egenkapitalandel ( % ) bokførte verdier Verdijustert egenkapital Egenkapitalandel ( % ) verdijustert % % % % % % % % % % % % Likviditet Kontanter og børsnoterte verdipapirer Avkastning Egenkapitalrentabilitet (%) bokførte verdier Egenkapitalrentabilitet (%) verdijustert 12 % 15 % 64 % 28 % 19 % 12 % 22 % - 12 % 5 % 4 % 16 % SUM EIENDELER BOKFØRTE VERDIER PR. FORRETNINGSOMRÅDE DRIFTSRESULTAT SISTE ÅTTE ÅR NOK mill. 1NOK 400 mill Øvrig Elopak Ferd Eiendom Ferd Venture Ferd Private Equity Ferd Invest

5 Høydepunkter 2006 Veksten i verdijustert egenkapital var på 15 prosent. Den verdijusterte egenkapitalen var ved utgangen av 2006 på NOK 12,5 milliarder Elopak overtok 100 prosent av aksjene i de tidligere 50 prosent eide datterselskapene i Danmark, Sverige og Polen Ferd Private Equity har etablert Fond II med en kommittert kapital på NOK 4,25 milliarder. Verdiutviklingen i Fond I var betydelig Driftsresultatet på NOK millioner er det beste i Ferds historie. Ferd Invest ble også i 2006 det forretningsområdet som i kroner bidro mest til konsernresultatet VIPPEBROEN. Skansen jernbanebro i Trondheim er konstruert av ingen ringere den amerikanske broingeniøren Joseph B. Strauss, mest kjent for berømte Golden Gate Bridge i San Francisco. Vippebroen er én løsning for å gi fri passasje for båter som er for høye til å passere under, men det finnes også andre som løftebroer som heves horisontalt, svingbroer som dreies om en akse, og foldebroer der flere ledd brettes sammen. Skansen jernbanebro ble oppført i Den er den eneste gjenværende i sitt slag i Norge og en av få i verden. Broen er fredet av Riksantikvaren som teknisk kulturminne. 3

6 Konsernsjefen har ordet Jeg er stolt av arbeidet vi sammen har levert i Elopak og Ferd, det gir oss som eiere stor tro på fremtiden VERDIFULLE ERFARINGER I tretten måneder har Ferd arbeidet med forsøket på oppkjøp av SIG Holding AG. Den 10. mars offentliggjorde imidlertid vår konkurrent i budkampen et pristilbud som vi ikke fant det forsvarlig å overgå. Vi tapte altså budkampen, men ser det som en seier for fornuften at vi ikke hevet vårt bud ytterligere. Da hadde vi et bedre alternativ, nemlig å utvikle Elopak videre noe selskapets fremskritt de senere år gir svært gode muligheter for. Dette er samtidig en sterk tillitserklæring til alle som jobber i Elopak, et sett med høyere krav til våre leverandører og et løfte til våre kunder om at Elopak både kan og vil levere det selskapet har lovet. Elopak avsluttet fjoråret med god drift som har fortsatt inn i 2007, til tross for en meget krevende periode der oppkjøpsprosessen har lagt et stort press på deler av organisasjonen. Vi har foretatt en omfattende due diligence, utviklet en ny operativ modell og vært gjennom en til tider frustrerende og komplisert klareringsprosess i forhold til EU. Jeg er stolt av arbeidet vi sammen har levert i Elopak og Ferd, det gir oss som eiere stor tro på fremtiden. Oppkjøpet av SIG ville vært det sjette største gjort av et norsk selskap, og det største for et norsk privateid selskap noensinne. Nå er altså dette noe vi får gjøre en annen gang. Jeg tør driste meg til å si at vi står godt rustet kombinasjonen av børsnotert selskap, budkamp, Sveits, fiendtlig oppkjøp, EU-prosess og partnerskap med et internasjonalt private equityfond har vært lærerik. Dessuten har vi vist for oss selv, våre partnere og rådgivere at vi er i stand til å utføre svært kompliserte oppgaver godt. Vi har levert våre bidrag til rapporter, analyser, modeller, hundredagersplaner, integreringsmodeller, synergiuttak, kostnadsbesparelsesplaner og beslutningsunderlag under ekstremt tidspress og med svært høye kvalitetskrav oppfylt. Med begrensede ledelsesressurser har det ikke vært til å unngå at andre prosjekter har måttet vike, og i noen tilfeller er blitt utsatt. Heldigvis er Ferd svært selvgående, og resten av konsernet har ufortrødent drevet sin virksomhet videre. Resultatene varierer sterkt, fra spektakulært godt til skuffende men vi er fornøyde med viljen til å bli best og med tiltakene for å nå dette målet. Det alle forretningsområder har til felles, er at konkurransen om de beste prosjektene har hardnet til. De fleste prosesser blir mer kompliserte og krever mer av oss, våre partnere og våre rådgivere. Kapital er i dag lett tilgjengelig for de fleste, derfor er det avgjørende å vise at vi har mer å tilby, og at vi skiller oss fra mengden av aktører i finansieringsmarkedet. Ved å vise hva vi står for av verdier og hva vi kan skape av verdier, har vi klart både å skape og gripe muligheter på en unik måte. Samtidig vil jeg takke dem som har vist oss tillit, enten som investorer, selgere, kjøpere eller partnere. Vi skal gjøre vårt ytterste for fortsatt å fortjene denne tilliten, også når vi utforsker helt nye investeringsformer. Når det i dag altså er mer enn nok kompetent kapital i Norge, ser jeg ingen grunn til at staten skal bruke subsidiert kapital for å konkurrere med private aktører om prosjektene. Derimot finnes det andre og langt bedre måter å sette deler av den enorme statlige formuen i arbeid på. Et eksempel på dette er Statens pensjonsfond Utland, men hvorfor stoppe der? Ferd har foreslått at tilsvarende forvaltningsprinsipper kan legges til grunn for et stort norsk mikrofinansfond, og vi har selv erklært oss villige til å allokere 100 millioner kroner til et slikt formål. Mikrokreditt og -finans hjelper nå millioner av mennesker til et bedre liv, men det er fortsatt mange som ikke er nådd enten fordi tjenesten ikke finnes eller fordi den ikke er tilstrekkelig oppskalert. Dessuten kan samme type systemer utvikles til å tilby andre former for finansielle tjenester som forsikring, innskuddsforvaltning og større lån enn tradisjonelle mikrolån. Dette er et område der Norge sammen med andre internasjonale aktører og organisasjoner har alle forutsetninger for å skape varige verdier og sette tydelige spor. Det høres kjent og godt ut! 4

7 Johan H. Andresen jr. konsernsjef 5

8 Dette er Ferd Ferd er et norsk industri- og finanskonsern med virksomheten konsentrert om aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial samt finansielle investeringer basert på egen kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverksbygging. Konsernets tosidige struktur innebærer at industriell og finansiell aktivitet konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital. Ferd er 100 prosent eiet av Johan H. Andresen jr. som er konsernsjef og har all sin næringsvirksomhet samlet innenfor konsernet. Siden 2004 har Ferd hatt et styre der samtlige medlemmer er eksterne. Navnet Ferd ble introdusert i 2001 etter at virksomheten ble organisert i fem forretningsområder året før. Konsernet har imidlertid en historie som går tilbake til 1778, og har vært i familien Andresens eie siden 1849 da den første Johan H. Andresen kjøpte J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Engasjementet i operativ tobakksvirksomhet opphørte i 1998, mens de siste finansielle interessene i bransjen ble avviklet i Ferds langsiktige industrielle eierengasjement er samlet i Ferd Industrial Holdings der Elopak og Swix Sport i dag utgjør porteføljen. Konsernet arbeider samtidig med å utnytte sin betydelige risikokapasitet gjennom nye industrielle investeringer som kompletterer satsingen i regi av Ferd Private Equity og Ferd Venture. Ferds finansielle engasjementer ivaretas av Ferd Invest, Ferd Ekstern Forvaltning og Ferd Eiendom. Ferd Invest forvalter konsernets investeringer i norske og svenske børsnoterte aksjer. Ferd Ekstern Forvaltning er en nyopprettet gruppe som har ansvaret for investeringer som gjøres gjennom eksterne samarbeidspartnere i aktivaklasser og land der Ferd ikke utøver den daglige forvaltningen selv. Konsernets investeringer i hedgefond og internasjonale aksjer håndteres gjennom denne gruppen. Ferd Eiendom har ansvaret for konsernets eiendomsaktiviteter som knytter seg til næringseiendommer og utviklingsprosjekter på boligsiden. FERD ELOPAK FERD PRIVATE EQUITY FERD VENTURE FERD INVEST Kartongdivisjon Markedsregioner Ferd Equity Partners (40 prosent) Fondsinvestering i Ferd Private Equity Fund I og II Direkte investeringer Fondsinvesteringer Aksjeportefølje FERD EKSTERN FORVALTNING SWIX SPORT Merkevarer Hedgefond Utenlandske aksjefond PE fond Rentemandater FERD EIENDOM Eiendomsutvikling Eiendomsinvesteringer Eiendomsforvaltning ELOPAK Ledende internasjonal leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler som er fersktappet eller aseptisk tappet i høykvalitetspakning. SWIX SPORT Utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver og tilbehør samt tekstiler til sport og aktiv fritid nasjonalt og internasjonalt. FERD PRIVATE EQUITY Den største av 30 norske og internasjonale investorer i Ferd Private Equity Fund I og II, de ledende PE-fondene med fokus på Norge. Eier 40 prosent av Ferd Equity Partners, fondenes rådgivningsselskap. FERD VENTURE Tilbyr risikokapital til teknologibaserte nordiske vekstselskaper med betydelig potensial, primært innenfor IKT- og energisektoren. FERD INVEST Investerer i selskaper med sunne forretningsidéer, godt verdiskapingspotensial, aksjonærorientert ledelse og en akseptabel gjeldsgrad. FERD EKSTERN FORVALTNING Har ansvaret for investeringer gjort gjennom samarbeidspartnere i aktivaklasser og land der Ferd ikke selv utøver den daglige forvaltningen. FERD EIENDOM Aktiv eiendomsinvestor som forvalter og utvikler en betydelig masse av næringseiendom og utvikler boligeiendommer for salg, i hovedsak i Osloområdet. 6

9 Visjon, forretningsidé og verdier VISJON: Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst. Vi skal heller ikke glemme vår rolle som betydelig og verdifull aktør i samfunnet. Varige verdier innebærer at vi skal skape noe mer enn kortsiktige bobler vi skal stå for solide prosjekter som varer. Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei altså et ønske om at alle selskaper, enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes. FORRETNINGSIDÉ: Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk Av forretningsidéen fremgår det at Ferd fremdeles skal være engasjert både i operativ virksomhet og i finansielle investeringer. Historisk har denne kombinasjonen gitt konsernet gode resultater, og Ferd har bygget kompetanse på begge områder. Forretningsidéen understreker konsernets langsiktighet. Vi skal altså ikke basere oss på å gjøre raske klipp. Den sier dessuten at vi ikke bare skal være langsiktige, men vi skal også være aktive eiere der vi har dominerende posisjoner. Dette forplikter oss som konsern til å utvikle nødvendig kompetanse slik at vi kan bistå våre selskaper i videreutviklingen. Det vil være en spesiell utfordring å legge forholdene til rette slik at selskapene kan utnytte hverandres spisskompetanse. VERDIGRUNNLAG: Ferd har definert to sett med verdier som skal bidra til å virkeliggjøre den visjonen konsernet skal strekke seg etter LØFTER Kompetanse Skal vi kunne være en aktiv eier og partner, er konsernet nødt til å bygge opp kunnskap på sentrale felles områder. Vi har definert finans, forretningsutvikling og nettverk som viktige kompetanseområder for konsernet. Nettverk Vi må utnytte og utvikle nettverket mellom selskapene og mellom den industrielle og den finansielle virksomheten for blant annet å kunne skape synergier, og vi må utnytte og utvikle konsernets internasjonale kontaktflate til beste for hver enkelt enhet. Kapital Vår høye egenkapital og sterke likviditet er et klart konkurransefortrinn og gir oss mulighet til å stille finansielle ressurser til rådighet for utvikling av og vekst i både den industrielle og den finansielle virksomheten. VERDIER Troverdighet Alle skal føle trygghet for at vi holder våre løfter vi gjennomfører våre strategier og når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet. Eventyrlyst Representerer vår vilje til å satse og gå nye veier men også våge å gjøre feil: Folk som gjør og tør mye, skal føle trygghet for at ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst handler om at vi vil videre, se nye muligheter over nye blåner. Det betyr også at medarbeidere skal få muligheter til utvikling og delaktighet i gleden over å skape eventyr. Lagspill Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt i det enkelte selskap og mellom dem. STEINBUER har lang tradisjon i brobyggerkunsten; den eldste i Norge er bygget i 1630 som en del av landets første kjørevei mellom sølvgruvene på Kongsberg og Hokksund. Langsiktighet Soliditeten, tryggheten og en aktiv tålmodighet skal fremdeles være sentrale deler av vår personlighet. 7

10 Styrets årsberetning ble et innholdsrikt år for Ferd. Noen forretningsområder har vist en god utvikling, mens andre har levert svakere resultater enn forventet. For fjerde året på rad er Ferd Invest det forretningsområdet som i kroner bidrar mest til Ferds konsernresultat, med en avkastning på 21,4 prosent. Dette må ses i sammenheng med periodens meget sterke utvikling i egenkapitalmarkedene. Likevel er 2006 et mindre tilfredsstillende år for Ferd Invest siden avkastningen ble svakere enn utviklingen ved Oslo Børs. Forretningsområdet Private Equity sto for det største bidraget til Ferds økning i verdijustert egenkapital. Som følge av meget bra utvikling i porteføljeselskapene, har Ferd Private Equity Fund betalt tilbake betydelige beløp til sine investorer. Elopak står for en stor andel av konsernets omsetning og har vokst videre i et stagnerende marked. Resultatet er likevel svakere enn året før bl.a. som følge av kraftige økninger i råvareprisene for kartong og tap knyttet til salg av eiendeler i plastvirksomheten. Ferd Ventures portefølje har vist positiv utvikling. Flere av porteføljeselskapene har hatt kommersielle gjennombrudd i 2006 som skaper forventning om god avkastning ved fremtidige realisasjoner. Ferd Eiendom har solgt et bygg i sentrum i et meget sterkt marked, men har ikke økt porteføljen med nye eiendommer i året som gikk. Swix har også i 2006 hatt et dårlig år. Til tross for fortsatt vekst i omsetning fikk selskapet et underskudd. Dette skyldes for en stor del nedskriving av lager av Nordic Walking staver og oppbygging av det tyske datterselskapet, men også mildvær i desember. Konsernet har en betydelig uutnyttet risikokapasitet. For å kunne utnytte denne bedre er det i 2006 utarbeidet en strategi som legger rammer for en industriell satsing av betydelig omfang. For å kunne gjennomføre strategien har Ferd gjennom året styrket bemanningen med både industriell og finansiell kompetanse, inkludert ny leder for det finansielle området. Denne utviklingen vil fortsette i 2007 og signaliserer en klar ambisjon om å vokse, ikke bare målt i verdi på Ferds egenkapital, men også i form av investeringsmiljøets kapasitet og kompetanse. Forvaltningsmiljøet som skal utvikle Ferds fremtidige industrielle eierengasjementer, har fått navnet Ferd Industrial Holdings. Ny leder av dette området vil ansettes i løpet av Styrkingen av organisasjonen, den sterke finansielle stillingen og den reviderte strategien gjør at styret mener Ferd er godt posisjonert for å realisere visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Gjennom nesten hele 2006 og frem til mars 2007 har Ferd og Elopak sammen med CVC Capital Partners arbeidet med å fremsette et frivillig bud på samtlige aksjer i det sveitsiske emballasjekonsernet SIG Holding AG. Den 22. desember fremsatte Ferd og CVC et bud på CHF 400 pr. SIG-aksje. Den 11. mars fremsatte den New Zealand baserte Rank Group et bud på CHF 435 pr. aksje. Ferd har sammen med CVC besluttet å ikke gå over dette budet. Styret er optimistisk med tanke på Elopaks evne til å konkurrere videre i et marked som vil bli preget av ytterligere konkurranse. KONSERNETS VERDIJUSTERTE EGENKAPITAL Ferd driver fra sitt hovedkontor på Lysaker investeringsvirksomhet gjennom forretningsområdene Ferd Invest, Ferd Venture og Ferd Private Equity og omfattende industrivirksomhet gjennom datterselskapene Elopak og Swix. I tillegg består konsernet av Ferd Eiendom og det nyopprettede Ferd Ekstern Forvaltning. Måling av resultat og egenkapital etter god regnskapsskikk gir kun i begrenset grad uttrykk for den reelle verdien av en så mangeartet virksomhet som Ferd driver. Derfor utarbeider Ferd i tillegg til regnskapet en verdivurdering av virksomheten. Slik måling er beheftet med usikkerhet ved at den er basert på en rekke forutsetninger og skjønnsmessige vurderinger. Konsernets verdijusterte egenkapital ved utgangen av 2006 er vurdert til å utgjøre ca NOK 12,5 mrd., en økning på 15 prosent fra året før. Ferd har et mål om å oppnå 10 prosent gjennomsnittlig årlig vekst i verdijustert egenkapital. Selv om veksten i verdijustert egenkapital er høyere enn det langsiktige målet på 10 prosent, er den likevel ikke høy sett i lys av markedsforholdene i Dette skyldes for det første at Ferd gjennom året har hatt en høy andel av kapitalen i meget likvide eiendeler. Videre er avkastningen påvirket av et svakt første halvår i Elopak, hovedsakelig på grunn av høye kvalitetskostnader i Europa. Verdijustert egenkapital dijustert egenkapi NOK mrd. 15,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Verdijustert egenkapital (venstre skala) Avkastning på verdijustert EK (høyre skala) Swix har også en svak verdiutvikling etter nok et år med underskudd. RESULTAT OG KONTANTSTRØM Driftsinntektene i konsernet ble NOK mill. mot NOK mill. tilsvarende periode året før. Driftsresultatet for konsernet ble NOK mill. som er en økning på NOK 230 mill. sammenlignet med Den kraftige forbedringen av driftsresultatet skyldes inntektsføring av utbetalinger fra Ferd Private Equity Fund. Fondet har refinansiert porteføljeselskapene Pronova og Epax som en følge av den positive utviklingen i disse selskapene. En annen viktig forklaring er at en langsiktig aksjepost som tidligere ga utbytte klassifisert som finansinntekter, nå er solgt og kapitalen er plassert i aktiv forvaltning med avkastning som regnskapsføres i konsernets driftsresultat. Konsernets finansresultat ble redusert fra en inntekt på NOK 197 mill. i 2005 til en netto finanskostnad på NOK 60 mill. i Den viktigste årsaken er bortfall av utbytte fra aksjene i Skandinavisk Tobakskompagni som ble solgt i For øvrige kommentarer knyttet til utvikling i resultat vises det til egne avsnitt om forretningsområdene. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ferd har lav effektiv skattesats på grunn av at en stor del av resultatene er relatert til aksjeinntekter som er underlagt fritaksmodellen. Skattekostnaden i 2006 utgjør NOK 45 mill. mot NOK 93 mill. året før. Den viktigste årsaken til reduksjonen er lavere skattepliktig resultat i Elopak. I Elopak påvirkes skattekostnaden i 2006 med NOK 24 mill. knyttet til regnskapsmessige tap som ikke gir skattemessige fradrag. Den viktigste årsaken er at det i enkelte land ikke er balanseført utsatt skattefordel knyttet til underskudd. 8

11 Driftsresultat pr. forretningsområde pr. forretningsområde siste 2 år NOK mill Elopak Ferd Private Equity Ferd Invest Ferd Venture Ferd Eiendom Øvrig Å opprettholde en stabilt høy kontantstrøm er et prioritert mål. Netto kontantstrøm for 2006 fordeler seg med NOK 220 mill. fra operasjonelle aktiviteter, NOK mill. fra investeringsaktiviteter og NOK 408 mill. fra finansieringsaktiviteter. Den negative kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er knyttet til etablering av en hedgefondportefølje og Elopaks kjøp av aksjer i datterselskaper i Sverige og Danmark. I tillegg er betydelige beløp plassert i rentemandater. FINANSIELL STRATEGI Ferds overordnede målsetning er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Gjennom 2006 har konsernets strategi for å nå denne målsetningen blitt revidert. Den nye modellen består av et industrielt og et finansielt område. Det er etablert klare prinsipper for hvert av områdene og retningslinjer for samspillet i konsernet. Det industrielle området vil ha mange fellestrekk med virksomheten i Ferd Private Equity, men to viktige forskjeller er at man vil investere i større selskaper og ha en lengre investeringshorisont. Utgangspunktet vil være et aktivt, langsiktig eierskap med fokus på høy verdiskaping over tid. Det finansielle området skal forvalte den kapitalen som er allokert til finansielle investeringer. Sentrale oppgaver vil være å sikre god avkastning, tilstrekkelig diversifisering i konsernet samt ha ansvaret for at konsernet til en hver tid tilfredsstiller de krav som er satt til likviditet. Avkastningskravet skal nås innenfor de fastsatte risikorammer. Ferds risikobilde består av operasjonell og finansiell risiko i tillegg til likviditetsrisiko. Den operasjonelle risikoen har vært høy de siste årene. Ferd har relativt sett mye av kapitalen allokert til egenkapitalmarkedene som har vist store svingninger i verdier. Det er rimelig å anta at også verdien av de industrielle aktivitetene er påvirket av utviklingen i egenkapitalmarkedene. For å redusere den operasjonelle risikoen søker Ferd å diversifisere sin portefølje. Dette skjer ved å sette sammen investeringer som er ulike med tanke på type virksomhet, størrelse, bransje, geografisk eksponering og livssyklus. Porteføljen har likevel vist relativt høy samvariasjon med børsmarkedene, og det er derfor viktig å allokere midler til andre aktivaklasser enn aksjer. Dette har tidligere skjedd gjennom å investere i eiendom og rentebærende instrumenter og har fra 2006 også skjedd gjennom investeringer i hedgefond. I sum bidrar dette til å redusere konsernets samlede operasjonelle risiko, men det er fremdeles grunn til å forvente betydelige svingninger i verdijustert egenkapital. For at konsernets samlede risikonivå skal være tilfredsstillende har Ferd en moderat finansiell risiko. Dette oppnås først og fremst gjennom høy soliditet og god likviditet. I det uttalte ønsket om en bedre utnyttelse av konsernets risikokapasitet ligger en forutsetning om økende grad av lånefinansiering. Imidlertid vil gjeldsgraden være relativt lav. Dette innebærer fortsatt lav risiko for å måtte realisere eiendeler på uønskede tidspunkter for å betjene gjelden, men også en mulighet for å gjøre gode investeringer i økonomiske nedgangstider. Konsernet vil løpende gjøre nøye vurderinger av verdisvingninger og stabilitet i kontantstrømmer. Etter salget av aksjene i Skandinavisk Tobakskompagni har konsernet mistet en høy og stabil kontantstrøm fra utbytte. Dette stiller nye krav til oppfølging av likviditetsreserve. Egenkapitalandel 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Egenkapitalandel (%) bokførte verdier Egenkapitalandel (%) verdijustert Ferds virksomheter er utsatt for valutarisiko ved at det ikke er fullt samsvar mellom innbetalinger og utbetalinger i ulike valutaer. Gjennom aktiv bruk av ulike sikringsinstrumenter søker konsernet å redusere denne risikoen. Innenfor investeringsvirksomhetene valutasikres renteinstrumenter, mens egenkapitalinstrumenter som hovedregel ikke valutasikres. Elopak har lav valutarisiko til tross for en internasjonal organisasjon med mange transaksjoner på tvers av landegrensene. Dette oppnås ved at driftskostnader og innkjøp av råvarer stort sett holdes i samme valuta som tilhørende salgsinntekter. I tillegg benytter man seg av sikringsinstrumenter for å redusere risikoen, for eksempel ved at store innkjøp og investeringer sikres samme dag som bestillingen skjer. Ferds renterisiko oppstår som følge av innlån og rentebærende investeringer og håndteres av konsernets internbank i overensstemmelse med egne retningslinjer. Konsernet (uten Elopak) har en kommittert låneramme på NOK 1 milliard hvorav NOK 481 mill. var ubenyttet ved utgangen av året. Renteporteføljen består kun av investeringer med kort rentebinding og har således svært lav renterisiko. Elopak som har netto rentebærende gjeld på NOK mill., styrer sin renterisiko gjennom aktiv bruk av tilgjengelige renteinstrumenter. Hovedmålet er å redusere effekten av svingninger i renten. Elopak følger en policy der renten bindes for 50 til 70 prosent av gjelden på rullerende fem års basis. Konsernets industrivirksomheter har kredittrisiko gjennom kundefordringer. Historisk har tap på slike fordringer vært begrenset. Innenfor investeringsvirksomhetene plasseres det kun i papirer utstedt av selskaper med kredittverdighet minst på nivå med investment grade. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Styret i Ferd har ansvar og myndighet på linje med det som er tilfelle i selskaper med spredt eierskap. Dette er nødvendig for at styret skal fungere effektivt. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke like relevant for et familieeiet selskap som Ferd som den er for børsnoterte selskaper, men følges der det er relevant. Styret er opptatt av at Ferd kontinuerlig vurderer sin stilling på området for 9

12 å sikre best mulige beslutningsprosesser. Dette søkes oppnådd ved å fokusere på presise risikovurderinger og grundig utarbeidelse av beslutningsunderlag. Dette bygger over tid tillit og troverdighet som er viktige forutsetninger for Ferds verdiskaping. Styret legger vekt på at ledelsen har etablert tilfredsstillende interne rutiner og kontrollprosesser for å sikre at virksomheten drives innenfor vedtatte rammer og strategier. Konsernet står overfor en betydelig planlagt vekst i årene som kommer, og et prioritert område for styret i 2007 vil være å gjennomføre vedtak og oppfølging av denne satsingen. Som et ledd i det strategiske arbeidet, fokuseres det på åpen og god rapportering av den økonomiske stilling. Det vises til en egen artikkel om eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten. Styret hadde i 2006 syv møter. Styrets egenevaluering viste at styrets krav til kapasitet og mangfold er ivaretatt og at det fungerer godt som organ. ELOPAK Elopak fikk et driftsresultat på NOK 270 mill. som er en reduksjon på NOK 60 mill. fra året før. Råvareprisene har fortsatt å stige i 2006, riktignok mindre enn den markante økningen året før. I tillegg har man i Elopaks primærmarkeder opplevd et sterkt prispress gjennom Elopak møter disse utfordringene med kontinuerlige effektiviseringstiltak, høyt fokus på kvalitet og styrket innovasjon. Et godt bevis på at denne strategien virker er at Elopaks volumutvikling har vært høyere enn den underliggende markedsveksten. Årets resultat er betydelig påvirket av ITXsaken som oppstod høsten Det ble da gjort funn av trykkfargekomponenten ITX i næringsmidler pakket i kartong. Til tross for at det ikke kunne påvises noen helserisiko, valgte Elopak umiddelbart å gå over til kartongproduksjon uten ITX. Overgangen har medført kompensasjoner til kunder og økt varekostnad i Effektene er nå historie, og det forventes ikke at ITX vil påvirke fremtidige resultater. Plastvirksomheten har vist bedring det siste året men er i tråd med Elopaks ønske om å fokusere på kjernevirksomhet, inne i en omstrukturering som i 2006 har belastet konsernet med NOK 70 mill. Resultatet for Elopak totalt anses som noe skuffende, men det er gledelig å se at den underliggende utviklingen i kjernevirksomheten er positiv. En viktig hendelse i 2006 var overtagelsen av 100 prosent av de tidligere 50 prosent eide datterselskapene i Sverige, Danmark og Polen. En full integrasjon av selskapene vil i tiden fremover gi positive effekter i produksjonen. Driftsresultat Elopak siste 5 år Driftsresultat Elopak siste 5 år NOK mill På produksjonssiden arbeides det kontinuerlig med å bedre effektiviteten og lønnsomheten. Elopak har i 2006 oppnådd forbedringer gjennom installasjon av nye konverteringslinjer med høy trykkvalitet og oppgradering av anleggene som belegger papp med polyetylen. I tillegg arbeides det kontinuerlig med standardisering og overføring av best practise. Det er investert i flere nye produksjonslinjer for skrukorker som vokser betydelig raskere enn kartonger. I Elopaks markeder er innovasjon og produktutvikling svært viktig for å sikre fremtidig vekst. De gjennomførte kostnadsreduksjoner har ikke påvirket forskning og utvikling som snarere har fått tilført ressurser. Utviklingen skjer både for nye produkter og i form av systemforbedringer. Ved Anuga utstillingen introduserte Elopak de nye kartongkonseptene Slim og icone samt en ny generasjon fyllemaskin for minikartonger. I tillegg har det blitt lagt ned mye arbeid i å videreutvikle Pure-Pak Diamond og Curve kartongene som ble lansert året før. Det er også fokusert sterkt på service overfor kunder, og sammen med disse er fyllemaskinenes effektivitet og stabilitet ytterligere forbedret. Elopaks kartongvirksomhet har styrket markedsposisjonen i det stagnerende men viktige europeiske markedet for emballasje til ferske melkeprodukter. Trenden for konsumet av fersk melk i Europa som er Elopaks største marked, fortsatte fra tidligere år med en nedgang på 0,2 prosent i Elopak installerte en rekke nye fyllelinjer hos viktige kunder som vil bidra til fremtidig vekst. I markedet for høykvalitets aseptiske emballasjesystemer har Elopak lyktes med å installere flere nye fyllelinjer for juiceprodukter. Markedet for konsum av juice økte med 4 prosent. Elopaks salg av kartonger i hele EMEA-regionen økte med 7 prosent, og salget av skrukorker bidro ytterligere til Elopaks vekst i dette området. En milepæl ble oppnådd da salget i Tyskland passerte 1 milliard kartonger i SWIX SPORT Swix Sport hadde i 2006 et skuffende år, selv om det resultatmessig er fremgang fra Driftsresultatet for året ble NOK -7 mill. mot NOK -20 mill. i Året startet meget bra med gode vinterforhold, men fikk en svært dårlig desember måned på grunn av snømangel i store deler av verden. I 2006 har nedgangen i Nordic Walking markedet medført en betydelig nedskrivning av varelageret i Tyskland. Swix Sport har i løpet av året gjennomført en omfattende prosess for å identifisere potensial for driftsmessige forbedringer. Det er gjort endringer i organisasjonsstrukturen og rekruttering pågår. Driftsresultat i Swix siste 5 år Driftsresultat i Swix siste 5 år NOK mill Inneværende sesong har hatt sterkt varierende snøforhold, men Swix har fått en rimelig bra start på Det forventes også uttelling gjennom året fra de pågående prosjektene og styrkingen av organisasjonen. Styret legger til grunn at Swix vil oppnå et vesentlig sterkere resultat i FERD PRIVATE EQUITY Driftsresultatet fra Ferd Private Equity ble NOK 370 mill. og er knyttet til utbetalinger fra Ferd Private Equity Fund (FPEF)

13 Ferd Private Equity etablerte i 2004 Fond I der til sammen 25 norske og utenlandske investorer bidrar med en kapitalbase på NOK 2 milliarder. I løpet av 2006 ble Fond II etablert med en kommittert kapitalbase på NOK 4,25 milliarder. Samtlige investorer fra Fond I er med, og i tillegg ble noen utvalgte store institusjonelle investorer invitert til å delta. Ferd er største investor i begge fondene og har kommittert til sammen NOK 3,8 milliarder, fordelt med NOK 1,3 milliarder i Fond I og NOK 2,5 milliarder i Fond II. Fondets rådgiver, Ferd Equity Partners AS, deltar gjennom styrearbeid og i ulike prosjekter. I løpet av 2006 er organisasjonen ytterligere styrket, og man har lyktes i å opprettholde en ledende posisjon i et attraktivt norsk marked. Gjennom aktiv bruk av nettverk har selskapet fått tilgang til en rekke gode investeringsmuligheter. Fond I er gjennom årets kjøp av Wonderland og D&F Group fullinvestert målt i antall porteføljeselskaper og vil kun gjøre tilleggsinvesteringer gjennom eksisterende portefølje. Fondet gjennomførte i januar 2007 sitt andre salg da Epax ble solgt til Austevoll Seafood. Epax har fått de beste muligheter og vilkår for videre utvikling, og salget sikret investorene i fondet en god avkastning. Fond II gjorde sin første investering sommeren 2006 gjennom kjøpet av Nille AS. Porteføljeselskapene har vist meget positiv utvikling i 2006 med sterk vekst og forbedret lønnsomhet. Fremover vil FPEF fortsette å allokere betydelige ressurser til utvikling av selskapene i porteføljen. FPEF I har investeringsmidler tilgjengelig for at porteføljeselskapene skal kunne vokse både organisk og gjennom oppkjøp. FPEF II har signert intensjonsavtale vedrørende kjøp av Micromatic AS. Fondet forventer flere nye investeringer i Ferd vil fremover vurdere andre private equity investeringer som ikke er i konkurranse med Ferd Private Equity Fund. FERD VENTURE Selv om Ferd Venture fikk et svakere driftsresultat i 2006 enn i 2005, utviklet porteføljen av investeringer seg positivt. Flere av selskapene har hatt kommersielle gjennombrudd i Tilgangen på investeringsmuligheter har totalt sett vært god, både målt i antall og i kvalitet. Det er gjort to investeringer i 2006, Napatech som leverer nettverksadaptere, og Ship Equip som leverer satelittbaserte maritime kommunikasjonsløsninger. I tillegg er det gjort oppfølgingsinvesteringer i eksisterende porteføljeselskaper. Energy Ventures har med sine to fond etablert seg som den ledende norske ventureaktøren innen energisektoren. Fond I har gjort tre realisasjoner med god avkastning for investorene. Fond II forventes å være fullinvestert i løpet av Den positive utviklingen i selskapene indikerer potensial for god avkastning i tiden som kommer. FERD INVEST Et fortsatt sterkt aksjemarked i Norge bidro til god absolutt avkastning i Ferd Invest. Driftsresultatet ble NOK 494 mill. Den relative avkastningen ble svak, hovedsakelig på grunn av meget svak utvikling for Ferd Invests norske teknologiaksjer. En annen grunn er høyere utenlandseksponering enn indeksen, i et år da norske aksjer steg mer enn utenlandske. Andelen norske aksjer ble redusert fra 68 prosent til 61 prosent gjennom året. Den norske børsen ga en avkastning på 32,4 prosent i 2006, og sektoren med høyest avkastning var telekommunikasjon. Ferd Invest fikk en avkastning på 25 prosent. Ferd Invest var overvektet i Telenor som steg med 82 prosent. Det var mye oppmerksomhet knyttet til energi, men denne sektoren steg ikke mer enn hovedindeksen. Utenlandsporteføljen hadde en god relativ og absolutt utvikling med en avkastning på 15,6 prosent målt i NOK. De amerikanske aksjemarkedene hadde et godt år med Avkastning i Ferd Invest siste 5 år Avkastning i Ferd Invest siste 5 år NOK mill Avkastning i Ferd Invest siste 5 år Avkastning i Ferd Invest (%) % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % avkastning på 13,6 prosent målt i USD. Generelt sett var det en sterk utvikling i råvare- og vekstbaserte aksjemarkeder, mens det var en mer moderat tendens i modne økonomier. Ved utgangen av 2006 hadde Ferd Invest en portefølje av norske børsnoterte aksjer med en markedsverdi på NOK 1,7 mrd. I tillegg skal porteføljen fremover bestå av direkteinvesteringer i det svenske markedet. Det reviderte forvaltningsoppdraget er basert på en strategisk allokering på 75 prosent i Norge og 25 prosent av midlene i Sverige. Risikoen for verdifall vurderes å være større enn tidligere etter fire år med sterk kursoppgang i det norske aksjemarkedet. Veksten i verdensøkonomien vil være viktig for utviklingen ved Oslo Børs fremover. FERD EKSTERN FORVALTNING Ved inngangen til 2006 allokerte konsernet USD 80 mill. til en portefølje av hedgefond. Det var tre viktige målsetninger som lå bak denne beslutningen. Man ønsket å oppnå en god avkastning til en lav risiko. Det var et behov for diversifisering av konsernets totale portefølje, og konsernet hadde et mål om utnyttelse av sin overskuddskapital. Det ble valgt en ekstern rådgiver som bidro i arbeidet med å sette sammen porteføljen. Resultatet er en bredt sammensatt portefølje med innslag fra de fleste typiske hedgefondstrategier. Unntaket er aksjemarkedseksponering som er utelatt, nettopp av hensyn til diversifisering fra resten av Ferd. Siden oppstart i januar 2006 er porteføljen utvidet i to trinn og består nå av 26 fond på totalt USD 146 mill. Evalueringen etter første driftsår viser at målsetningene så langt ser ut til å være oppfylt var et godt år for hedgefondmarkedene, og Ferds portefølje oppnådde en avkastning på 8,5 prosent. Risikoen, målt i standardavvik, var lav og tyder på at den bredt sammensatte porteføljen virker etter sin hensikt. Dette innebærer at man har oppnådd god risikojustert avkastning. Like viktig som å følge porteføljens egen risiko, er å følge opp hvordan den påvirker forholdet mellom avkastning og risiko på konsernnivå. Porteføljen har vist seg å være lite avhengig av utviklingen ved Oslo Børs, men det er grunn til å påpeke at det er tidlig å trekke konklusjoner etter så 11

14 kort eiertid. Det er likevel gledelig å se at det første året tyder på at porteføljen bidrar til høyere avkastning til samme risikonivå for konsernet. Positiv avkastning fra hedgefondporteføljen regnskapsføres ikke før ved realisasjon. Driftsresultatet fra denne virksomheten er derfor helt ubetydelig i 2006 og knytter seg til forvaltningskostnader og valutaeffekter. Det er også planlagt til dels betydelige investeringer i fond med andre underliggende aktiva. FERD EIENDOM Ferd Eiendoms driftsresultat ble NOK 85 mill. Den viktigste bidragsyteren til resultatet er salget av Munkedamsveien 53B. Det er foretatt betydelig rehabilitering av et bygg som sto ledig ved inngangen til året, men som nå leies ut og forventes å gi god avkastning fremover. Den øvrige resultatutviklingen er positiv og reflekterer at ledigheten er på vei ned. Markedet for utleie av næringseiendom fikk en markert bedring i Ledigheten i sentrumsnære områder er på et lavt nivå, og prisene steg betydelig gjennom året. Ferd Eiendom har hovedtyngden av sin eiendomsmasse i Ensjøområdet som i andre halvår registrerte en nedgang i ledigheten og en moderat prisoppgang. I markedet for kjøp og salg av næringseiendom er det fortsatt høy etterspørsel etter gode eiendommer. Prisene er blitt drevet høyt på de relativt få gode objektene som har vært til salgs, og Ferd Eiendom har ikke gjort noen investeringer i Eiendommene er solgt til priser som ville gjort det vanskelig for Ferd Eiendom å oppnå tilfredsstillende avkastning. Boligmarkedet opplevde en økning i prisene på 15 prosent i løpet av året, og dette var bedre enn de flestes forventninger. Ferd Eiendom er involvert i flere nye prosjekter. Fortsatt vekst i innbyggertallet i Oslo, kombinert med mangel på byggeklare tomter gir grunn til å forvente høy etterspørsel etter boliger. Ferd Eiendom vil i tiden fremover søke å utvide porteføljen av næringseiendom for utleie. Ny leder tiltrådte 1. mars. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING Ingen av Ferds virksomheter har utslipp som krever konsesjon og utslippskontroller. Elopaks anlegg har miljøstyringssystemer som kan spore ytelser, identifisere områder som bør forbedres, og rapportere hendelser. Pure-Pak kartongens miljømessige fortrinn med basis i naturlig og fornybart materiale og hvor kartongen i økende grad blir resirkulert til andre anvendelser, gjør den til en anerkjent emballasje for melkeprodukter, juice og andre drikkevarer i en stadig mer miljøbevisst verden. Alle Elopaks pappleverandører er siden 2005 sertifisert etter prinsipper utarbeidet av FSC Forest Stewardship Council. Det har ikke inntruffet hendelser som har påvirket det ytre miljøet i I 2006 hadde konsernet ansatte, en økning på 101 sammenlignet med året før. Elopak følger aktivt opp nøkkelindikatorer innen sikkerhet og helse som samlet gir et utfyllende bilde av organisasjonsklimaet. Klimaundersøkelser benyttes som et styringsverktøy for ledelsen i Elopak, for å kunne identifisere områder som trenger økt innsats. I Ferdkonsernet var sykefraværet 3,5 prosent mot 3,2 prosent i I Elopak ble antall skader med fravær pr. million arbeidstimer redusert fra 15,7 prosent i 2005 til 10,1 prosent i Dette er en tilfredsstillende utvikling, men videre bedring er likefullt målsatt. Ved utgangen av 2006 hadde Ferd AS 30 ansatte, 22 menn og 8 kvinner. I løpet av året ble det ansatt 5 menn. I tillegg hadde Ferd Equity Partners AS 13 ansatte, 8 menn og 5 kvinner, og det ble ansatt 2 menn og 2 kvinner. Ferdskolen som identifiserer og videreutvikler lederkandidater, har som et av sine mål å få et mer balansert forhold mellom kjønnene i lederstillinger. Med årets kull har hittil 22 medarbeidere, hvorav 9 kvinner, gjennomført programmet. Styret i Ferd Holding består av to kvinner og tre menn. RESULTATDISPONERING Ferd Holding AS (morselskapet) hadde et årsoverskudd på NOK 7 mill. som overføres annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjør NOK 208 mill. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Bærum, 21. mars 2007 I styret for Ferd Holding AS Gunn Wærsted styrets leder Wenche Agerup Henrik Brandt Urban Jansson Jo Lunder Johan H. Andresen jr. konsernsjef 12

15 Styret i Ferd Holding: Jo Lunder, Gunn Wærsted, Urban Jansson, Wenche Agerup og Henrik Brandt GUNN WÆRSTED Styreleder Gunn Wærsted er adm.direktør i SpareBank 1 Gruppen AS (til sommeren 2007) og har bred erfaring fra norsk finans- og forsikringsvirksomhet. Hun har siden slutten av 80-tallet hatt en rekke tillitsverv i næringsliv og organisasjoner og er i dag bl.a. styreleder for Finansnæringens Hovedorganisasjon, styremedlem i Statkraft, bedriftsforsamlingsmedlem i Orkla, rådsmedlem i Det Norske Veritas samt medlem av valgkomitéen i Norske Skog og Schibsted. WENCHE AGERUP Wenche Agerup er fabrikksjef ved Årdal Metallverk og har tidligere hatt ansvaret for Corporate Mergers & Acquisitions i Norsk Hydro. Hun har arbeidet som advokat i Thommessen, Krefting, Greve & Lund og Nycomed ASA. HENRIK BRANDT Henrik Brandt er dansk og adm.direktør i Unomedical AS i Danmark. Han har bred internasjonal erfaring fra en rekke ledende posisjoner i Sophus Berendsen og Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Han er styremedlem i Royal Unibrew AS og styremedlem i Sonion AS. URBAN JANSSON Urban Jansson er svensk og styremedlem i Addtech, SEB, Clas Ohlson, CapMan, Beckers m.fl. Han er styreleder for Jetpak Group, Rezidor Hotel Group, Siemens AB, Tylö og nestleder i styrett i Ahlström Corp. Han var tidligere konsernsjef i det familieeide og senere børsnoterte Ratos og den første utenfor eierfamilien som ledet selskapet. Før det hadde han en rekke ledende stillinger i Incentive AB og SE-Banken. JO LUNDER Jo Lunder er konsernsjef i Ementor ASA. Han var tidligere arbeidende styreformann og CEO i det russiske teleselskapet VimpelCom som er deleid av Telenor, og har også erfaring fra andre ledende stillinger i Telenor konsernet og Norgeskreditt. 13

16 OM EG VERT GAMAL SOM STEIN UNDER BRU... Men steinhvelvsbroen ved Hesjedalsfossen er faktisk en av de nyeste i sitt slag, bygget så sent som i 1930 som en del av veianlegget mellom Dalseid og Eidslandet i Vaksdal, Hordaland. Et kulturminne som står i vakker kontrast til det utemmede fossefallet på 70 meter.

17 Resultatregnskap Ferd Holding Konsern Beløp i Note uro 1) NOK NOK NOK DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 2,3,4, Varekostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger 2,7, Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 7, Andre driftskostnader 3,6,7, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper Gevinst ved salg av aksjer i Skandinavisk Tobakskompagni A/S Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostand og virksomhet under avhendelse Skattekostnad Resultat før virksomhet under avhendelse Resultat for virksomhet under avhendelse ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel av årsresultatet Majoritetens andel av årsresultatet ) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr Benyttet kurs er 8,

18 Balanse pr. 31. desember Ferd Holding Konsern Beløp i Note uro 1) NOK NOK EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter, varemerker og salgskontrakter Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Fabrikkanlegg, bygninger og tomter Maskiner og anlegg Driftsløsøre, transportmidler og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper Pensjonsfordringer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler i aksjefond Renteinvesteringer Andre unoterte investeringer Sum finansielle omløpsmidler Bankinnskudd Eiendeler virksomhet under avhendelse Sum omløpsmidler SUM EIENDELER ) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr Benyttet kurs er 8,

19 Balanse pr. 31. desember Ferd Holding Konsern Beløp i Note uro 1) NOK NOK EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for verdiendringer Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjoner Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte 34 Annen kortsiktig gjeld Gjeld virksomhet under avhendelse Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD ) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr Benyttet kurs er 8,2104. Bærum, 21. mars 2007 I styret for Ferd Holding AS Gunn Wærsted styrets leder Wenche Agerup Henrik Brandt Urban Jansson Jo Lunder Johan H. Andresen jr. konsernsjef 17

20 Kontantstrømoppstilling Ferd Holding Konsern Beløp i uro 1) NOK NOK NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad og minoriteter Betalt skatt Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Resultatandel fra tilknyttede selskaper Tap og gevinster på verdipapirer, netto Tap og gevinster ved salg av varige driftsmidler, netto Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter, netto Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Salgssum ved salg av aksjer i Skandinavisk Tobakskompagni A/S Netto investering i verdipapirer Innbetalinger ved salg av datterselskaper Utbetalinger ved kjøp av datterselskaper Netto andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring i gjeld til kredittinstitusjoner Innbetaling av egenkapital Utbetaling av egenkapital Utbetalt utbytte Netto innbetalinger fra/utbetalinger til minoriteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i bankinnskudd Bankinnskudd Bankinnskudd ) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr Benyttet kurs er 8, ) Valutaeffekter knyttet til operasjonelle og finansielle kontantstrømmer er reklassifisert for å være sammenlignbare. 18

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014?

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Citykonferansen 2014 Tom Erik Myrland Investeringsdirektør Ferd Dagens temaer «Rammevilkår» «Strategi» Visjon og verdier Eiers risikotoleranse Konkurransefortrinn

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer