Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 3-2014"

Transkript

1 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr Her er alle regionstyrelederne sammen med ansatte i Norgesarbeidet (NA) samlet til fellesmøte i Bergen rett før jubileet og GF. Fra venstre: Helene Møgster (NA), Sigmund Fløttum (NA), Astrid Linnea Svalestuen Boman (Buskerud), John Wanvik (Nidaros), Karen Helene Bjørn Rosø (Buskerud), Berit Minge (Østfold), Torgeir Vea (Haugaland og Sunnhordland), Bjørg Irene Karlsen (NA), Steinar Tverrli (NA), Randi Winger Dahl (Stavanger), Arne Bakkedal (Møre), Jan Tommy Fosse (Utenlandssjef), Margunn Askjer (Vestfold), Sigurd Skjelsbæk (Agder og Telemark), Nina Mikkelsen (Bjørgvin), Tormod Westermoen (NA), Rune Wennevold (Oslo-Akershus), Lillian Bernes Hay (Nord-Hålogaland), Aslaug Sikveland Haugen (Hedmark og Oppland), Asbjørn Haugen (NA) og Espen Ingebrigtsen (leder for Norgesarbeidet). Side 2: Kontaktinformasjon - Viktig informasjon til foreningene! Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag mai - august pr. bispedømme Side 6-7: Jubileumsfeiring landet rundt Side 8-9: Jubileumscruise med skoleskipet M/S GANN Side 10: De nyvalgte REGIONSTYRENE Side 11: Bli med på tur til Gran Canaria og solkysten i 2015 Side 12: Kalender - JUBILEUMSUTSTILLING

2 Sjømannskirkens Norgesarbeid Norgesarbeidet er en del av Sjømannskirkens operative arbeid, og driver sin virksomhet ut fra Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier. TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet I Sjømannskirken Bladet kommer ut med 3 nummer i året Opplag: 500 Trykk: Jærprint as, Bryne Forsidefoto: Fra samlingen for regionledere og ansatte i Norgesarbeidet Redaksjon: Geir Myklebust og Aslaug S. Haugen Espen Ingebrigtsen Seksjonsleder Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen elefon Mobil 0 ein sjomannskirken.no Geir Myklebust Konsulent Kleppevarden Kleppe Mobil Steinar Tverrli Rådgiver Skippergata Kristiansand Mobil Sigmund Fløttum Konsulent Feldmakarvegen Verdal Mobil Bjørg Irene Karlsen Konsulent Postboks Nærsnes Mobil bik sjomannskirken.no Helene Møgster Konsulent Hovedkontoret Bergen Mobil hem sjomannskirken.no Kontonummer for alle bidrag: SJØMANNSKIRKEN Postboks 2007, Nordnes 5817 Bergen Tormod Westermoen Rådgiver Nedre Slottsgate Oslo Mobil Asbjørn Haugen Konsulent (vikar) Movegen Ottestad Mobil Vigdis Alte Konsulent Hovedkontoret, Bergen el val sjomannskirken.no Fra KRETS til REGION På samlingen for kretsstyreledere ble det arbeidet videre med forslaget om å fremme en navneendring til Generalforsamlingen: At begrepet KRETS blir erstattet med REGION, og at en tilstreber å følge bispedømmegrensene. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt! Nå er det likevel en frivillig sak om en vil holde på de gamle grensene i Oslo/Akershus/Østfold og i Haugaland og Sunnhordland. Dette blir tema på styremøter og årsmøter fram mot neste Generalforsamling i Husk søknadsskjemaet I nr som dere fikk i begynnelsen av februar var det trykt et skjema for registrering av samtalegruppe, dvs forening i Sjømannskirken. Ved å fylle ut skjemaet med datoer og frammøtte medlemmer, blir dere berettiget til å motta statsstøtte på ca kr 60,- pr. time. I fjor var det 1 foreninger som sendte inn, og vi fikk nesten kroner fra K-stud. a kontakt med en av oss hvis dere mangler skjemaet, eller last det ned fra Nytt skjema for 20 5 kommer i neste blad. Ta kontakt med en av oss når dere har ønske om besøk på basar, gudstjeneste, foreningsmøte eller andre samlinger. a kontakt med den som bor nærmest. Vi kan alle verve nye medlemmer Medlemskap er gratis for alle som er medlem i en forening. Har deres forening gjort noe med det? I fjor vår fikk alle foreningene anledning til å sende inn navnelister slik at hver enkelt gratis kunne bli registrert som medlem. Sist høst ble det så åpnet for at alle andre også kan melde seg inn for kr. 50. Vi har nå over 2400 medlemmer og vi fortsetter med dette arbeidet i håp om å doble medlemstallet i løpet av jubileumsåret. Hvis dere ikke har meldt dere inn kan det gjøres når som helst, og dere kan prøve å verve flere mellom venner og kjente: Send en sms med kodeord "SK Medlem" til Ring Send brev eller e-post til Steinar Tverrli Skippergata 3, 4611 Kristiansand med navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. 2

3 Å være medmenneske Andakt Bak oss ligger en fantastisk sommer. Himmelen var klar og blå og solen skinte de fleste av dagene. Når jeg ser ut av vinduet nå, er himmelen kledd i ulike grånyanser. Snart blir det regn, og høststormene er på vei. De skiftende årstider kan være et bilde på hvordan livene våres er. Noen ganger har vi det godt, andre ganger er ting tyngre og andre ganger kan det være stormfullt og vanskelig. Alle opplever vi vanskelige perioder, men det er ulikt hvordan vi opplever ting som utfra kan se like ut. Det vi har med oss av opplevelser og erfaringer fra tidligere, og personligheten vår gjør at noen kommer seg letter gjennom vanskeligheter enn andre. Å være et medmenneske i møte med andre som har tunge perioder i livet sitt, er ikke alltid enkelt. Gud ønsker vi skal bry oss om og ta vare på hverandre. I Matteus står det: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: du skal elske din neste som deg selv.» Å være et medmenneske er å kunne se hverandre for den vi er. Alle er vi så mye mer enn vi ser. Hver og en er vi et unikt skaperverk, skapt i Guds bilde (.Mos.,26) Hver enkelt av oss har en uendelig verdi. Gud ønsker at vi skal vise kjærlighet for hverandre, men det er lett å glemme det i en travel hverdag. Alle trenger vi å bli sett og akseptert for den vi er, også når ting er vanskelig. Vi trenger at noen sier: Jeg ser deg, jeg ser at du har problemer. Jeg kan ikke ordne det for deg, men jeg kan være sammen med deg når du går gjennom det. Det er flere historier i Bibelen som viser at Jesus så mennesker rundt seg. Måten han møtte den Samaritanske kvinnen på (Joh. 4, 7-26) viser at han så henne og viste henne respekt, selv om hun ikke var respektert i samfunnet hun levde i. Da Jesus sa til kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, «heller ikke jeg fordømmer deg» (Joh. 8, -11) viste han at han så mer i denne kvinnen, enn de feilene hun hadde gjort. Jesus er et forbilde for hvordan vi møter våre medmennesker, uansett om det er våre venner, våre naboer, den fattige tiggeren på hjørnet, en narkoman ungdom i parken eller en flyktning fra et krigsherjet land. Om det er en person som opplever livet som en sommerdag eller en tung, regnfylt høstdag trenger alle å bli møtt med respekt, raushet og kjærlighet. Helene Møgster konsulent i Norgesarbeidet Takk! TAKK for foreningsbidragene! På side 4 til 5 finner dere bidragslisten for mai - august Igjen vil vi takke foreningene som sender inn store og små bidrag til Sjømannskirken. Vi ønsker å bruke TAKK og HILSEN som kanal for vår takk og kvittering for mottatt gave. Men flere har gitt uttrykk for misnøye med at vi ikke har sendt takkebrev til alle. Det har vi nå rettet på. Alle får nå brev med takk! I venstre kolonne ser dere datoen for når bilaget ble registrert betyr da 9. mai Det er slik det blir skrevet i regnskapet på hovedkontoret. Det ser etter hvert ut til at de fleste har notert seg at kontoen for bidrag fra foreninger og menigheter, er den samme for hele landet: Sammenlignet med tilsvarende periode i 20 3 er dette en liten nedgang på vel kroner. Nå håper vi innspurten fram til nyttår retter på statistikken. Noen foreninger legges fortsatt ned, men vi har hatt gleden av å registrere noen nye også. il slutt en oppfordring til å tegne personlig medlemskap selv om du er med i en forening. Og vi minner om innsending av skjema til K-stud. 3

4 Bidragsdato Foreningsbidrag pr. bispedømme Beløp OSLO BISPEDØMME Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 900, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 800, KIM-kvinner i menigheten(lysaker og Snarøya)v/Pauline Bommen, Haldenveien 87, 1367 Snarøya kr 2 316, Dråpen sjømannskirkefor. v/kari Henriksen, Haakon Tvetersvei 12, 0682 Oslo kr 4 000, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 600,00 kr 8 616,00 HAMAR BISPEDØMME Kapp sjømannskirkefor. v/brit Marie Skullerud, Liervegen 50, 2849 Kapp kr 1 850, Anne Flugstad: 1000 gis som gave til Moreppen sjøm.kirk.forening kr 1 000, Ulabrand sjømannskirkefor. v/ragnhild Lie, Karlsvognen 59, 2315 Hamar kr 2 165, Landkrabbene sjømannskirkefor. v/bjørg Erlimo, Christiesgt. 4, 2815 Gjøvik kr 9 750, Hjemme-borte sjømannskirkefellesskap v/asbjørn Haugen, Movegen 28, 2312 Ottestad kr 1 100, Bergseng misjonsfor. v/inger Nygård, 2850 Lena kr 2 000, Osen sjømannskirkefor. v/kari Bjørgaas, Pb. 26, 2460 Osen kr 2 700, Vågå prestegårdsfor. v/aslaug Valde, N.Nordheradsvegen 457, 2680 Vågå kr 9 000, Ungbirken sjømannskirkefor. v/bjørg Myran, Oppdalslinna 70, 2740 Roa kr 5 000, Granrudmoen sjømannskirkefor. v/k. Brustuen, Lyngveien 3, 2636 Øyer kr 3 960, Hjemme-borte sjømannskirkefellesskap v/asbjørn Haugen, Movegen Ottestad kr 5 500,00 kr ,00 BORG BISPEDØMME Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid Irene Lindgren, N.Skrenten 1b, 1413 Tårnåsen kr 883, Samhold sjømannskirkefor. v/else Marie Langbakk, Dalstuvegen 8, 2056 Algarheim kr 1 300, Langhus sjømannskirkefor. v/ragnhild Gjevik, Ramstad terr.3, 1405 Langhus kr 5 139, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid Irene Lindgren, Nordre Skrenten 1b, 1413 Tårn kr 830, Lille Måken sjømannskirkefor. v/reidun Kristensen, Ravnsborgveien 30, 1395 Hvalstad kr 750, Vestbygda sjømannskirkefor. v/rigmor Nordengen, Orvegen1, 2022 Gjerdrum kr , Moreppen sjømannskirkefor. v/elsa Sikveland, Grasmovegen 60, 2030 Nannestad kr 1 680, Kornsjø sjømannskirkefor. v/sigrun Ingerø, Marcus Thranespl.3, 1776 Halden kr 3 800, Kornsjø sjømannskirkefor. v/sigrun Ingerø, Markus Thranespl.3, 1772 Halden kr , Råde sjømannskirkefor. v/karen Myrvang, Strømshaugveien 5, 1640 Råde kr 500, Kirkøy Søndre misjonsfor. v/marit Westberg, Prestehavna 17, 1680 Skjærhalden kr 1 728, Øvre Rokke sjømannskirkefor. v/turid Holt, Rokke Fjellstue, 1763 Halden kr , Samhold sjømannskirkefor. v/else Marie Langbakk, Dalstuvegen 8, 2056 Algarheim kr 1 150, Ny Bris sjømannskirkefor. v/ellen Andresen, Seierstensgata 2, 1608 Fredrikstad kr 5 000,00 kr ,75 TUNSBERG BISPEDØMME Fotballgruppa v/dag Thorød, Skoleveien 36, 3121 Nøtterøy kr 500, Presterød sjømannskirkefor. v/gerd Austad, Nesalleen 32, 3124 Tønsberg kr , Stavern sjømannskirkefor. v/sissel Tindeland, Anemoneveien 7, 3268 Larvik kr 1 120, Galleberg sjømannskirkefor. v/inger Sørhaug, Fila 10f, 3070 Sande i Vestfold kr 3 125, Kirkebygden sjømannskirkefor. v/laila Sætre, Ragnhildrøveien, 3160 Stokke kr 7 476, Åmot sjømannskirkefor. v/gerd Olaug Lygre, Apotekveien 2a, 3340 Åmot kr ,00 kr ,00 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME Høvåg sjømannskirkefor. v/tone S. Dahlen, Kvannes, 4770 Høvåg kr 2 300, Høvåg sjømannskirkefor. v/tone Dahlen, Kvannes, 4772 Høvåg kr 1 400, Flekkerøy misjonsfor. Rolf Guttormsen, Jensebakken 10, 4625 Flekkerøy kr 7 300, Søvik kvinnefor. v/kirsten Johnsen, Kossevigheia 17, 4640 Søgne kr 3 525, Hesland kvinnefor. v/berit Reiersen, Gjervoldstadvn. 219, 4517 Mandal kr 1 500, Eikeland og Solås kvinnefor. v/sissel Solås, Solåsveien 15, 4519 Holum kr , Holvigasvingen sjømannskirkefor. v/håkon Knutsen, Arendalsveien 21a, 4878 Grimstad kr 1 500, Landkrabba sjømannskirkefor. v/svanhild Løberg, Nedre Sølen 118, 3913 Porsgrunn kr 1 700, Molland sjømannskirkefor. v/irma B. Fiksdalstrand, Støleveien 11, 4887 Grimstad kr 1 000, Sailors Club v/svanhild Løberg, Nedre Sølen 118, 3913 Porsgrunn kr 700, Sailors Club v/aksel Slettebakken, Myrhaugveien 54, 3947 Langangen kr 1 000,00 4 kr ,00

5 STAVANGER BISPEDØMME Sandhåland/Hemnes kvinnefor. v/heidi Magnussen, Mjåvatnvegen 25, 4272 Sandve kr 6 032, Fyrlykten sjømannskirkefor. v/margot Ivesdal, 5580 Ølen kr 4 400, Kopervik sjømannskirkefor. v/sissel Sveinsson, Hinderåkervn. 52, 4262 Avaldsnes kr , Skåra og Puntervold sjømannskirkefor. v/marit K. Nodland, Nodlandsveien 10, 4372 kr , Slettevold sjømannskirkefor. v/borgny Hellesmark, 4460 Moi kr , Auklandshamn sjømannskirkefor. v/? 5551 Auklandshamn kr 4 552, Øvre Vats sjømannskirkefor. v/solveig Eidhammer, 5576 Øvre Vats kr 3 000, Borgøy sjømannskirkefor. v/kristine Hettervik, Borgøy 106, 5566 Hervik kr , Vikebygd sjømannskirkefor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr , Ståbybasaren v/johanne Mathiassen, 4432 Hidrasund kr 5 000,00 kr ,00 BJØRGVIN BISPEDØMME Nordbygda misjonslag v/marit Lothe Soltvedt, 6778 Lothe kr 8 060, Herand sjømannskirkefor. v/randi Svåsand, 5628 Svåsand kr 3 000, Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8b, 5009 Bergen kr 2 500, Rød misjonsfor. v/johanna Rydningen, Rødneset, 5550 Sveio kr , Sognnes kv.lag v/sigrid Sognnes, 6953 Leirvik i Sogn kr 4 247, Vikebygd sjømannsfor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr 2 750, Stårheim misjonslag v/gunvor Johanne Torheim, 6777 Stårheim kr 4 200,00 kr ,50 MØRE BISPEDØMME Molde nye måken v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 000, Vårbud sjømannskirkefor. v/lilly Tangen, 6390 Vestnes kr , Tonning sjømannskirkefor. v/solfrid Åse Bø, Mørevegen 20, 6783 Stryn kr , Hasund og Garshol arbeidslag v/bjørg Hasund, Hasundvegen 95, 6065 Ulsteinvik kr 6 000, Rypdal sjømannskirkefor. v/marit Frostad, 6391 Tresfjord kr 6 505, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 050, Hanemsbygdens sjømannskirkefor. v/anne-lise Meisingset, 6628 Meisingset kr 4 400, Engesetdalen og Fylling sjømannskirkefor. v/g. Stige, 6260 Skodje kr 3 600, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Itterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 100, Veslekvist sjømannskirkefor. v/svanhild A. Larsen, Snipsøyrdalsvegen 42, 6060 Hareid kr , Havduen sjømannskirkefor. v/åsta Myrene, Hovstøylvegen 13, 6065 Ulsteinvik kr , Dravlaus sjømannskirkefor. v/johanne Myren Aurlien, Myragjerdet 13, 6133 Lauvstad kr , Vaksvik sjømannskirkefor. v/olaug Sollid, 6240 Ørskog kr 2 516, Lyngblomsten sjømannskirkefor. v/daghild Rødahl, Nordsmøla, 6570 Smøla kr 4 800, Strandavågen kvinnefor. v/ingebjørg Mårstig, 6924 Hardbakke kr 8 000, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikveien 6, 6412 Molde kr 1 150,00 kr ,00 NIDAROS BISPEDØMME Lademoen sjømannskirkefor. v/ella Gundersen, Stubbanvegen 22b, 7037 Trondheim kr 1 150, Vestre Skage sjømannskirkefor. v/kjell Solli, 7860 Skage i Namdalen kr 5 660, Førstereisgutten sjømannskirkefor. v/randi, 7089 Heimdal kr 1 200, Øvre Åsen sjømannskirkefor. v/janne Moe, Messingvegen 226, 7630 Åsen kr 3 330,00 kr ,00 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME Havglimt sjømannskirkefor. v/wenche Stenberg Lien, 8250 Rognan kr 8 000, Glomfjord misjonsfor. v/liv Strømslid, Ørnesveien 10, 8160 Glomfjord kr 1 477, Korgen kvinnefor. v/aud Varem, 8646 Korgen kr ,00 kr ,00 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME Frisk bris sjømannskirekfor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 22, 9304 Vangsvik kr 750, Sjøstjernen sjømannskirkefor. v/lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn kr 1 000,00 kr 1 750,00 Samlet bidrag fra hele landet mai - august 2014 kr ,25 5

6 150 år Jubileumsfeiring landet rundt 31. august er Sjømannskirkens bursdag. I år kunne vi feire 150-årsdagen for møtet som Storjohann hadde sammenkalt til - i Øvregaten 5 i Bergen en onsdag i Der og da ble organisasjonen stiftet - som senere fikk navnet Sjømannsmisjonen og nå Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Siden dagen falt på en søndag, kunne bursdagen feires i stor stil med jubileumsgudstjenester i alle landets domkirker - og i sjømannskirker over hele verden. Feiringen startet i Bergen i forlengelse av generalforsamlingen - med festkonsert, folkefest og jubileumsmiddag før festgudstjeneste i Johanneskirken med H.M. Kong Harald og kulturminister horhild Widvey tilstede. Kongen åpnet jubileumsutstillingen i Sjøfartsmuseet under kirkekaffen på samme sted. Foto: Øyvind Sæthre Generalforsamlingens delegater og andre frivillige og ansatte satte farge på byen rundt Festplassen med oransje hjertevarmet-skjorter lørdag formiddag. Om det var mye liv og røre rundt vaffeljern og ansiktsmaling, var det mulig å finne et stille sted med lys og ro i kirken som var satt opp for anledningen. Foto: Aslaug S Haugen Festkonserten i Ole Bull Scene med blant andre Follesø Mannskor, Chris Lund, Helge Jordal, Christine Guldbrandsen, Marianne Juvik Sæbø, Ingelin Reigstad Norheim, Frode Bjorøy og Søstrene rætteberg ble en fin opplevelse av historie og nåtid. Foto: A S Haugen 6

7 I Oslo startet dagen med kransepålegging av Storjohanns grav. Magnolia jazzband deltok både på Vestre gravlund og under gudstjenesten som ble ledet av Øyvind Kvarstein t.v. og Arne Sand t.h. idl. Bjørgvin-biskop Ole D. Hagesæther holdt preken. Jubileum Sjømannskirkens jubileumsfest med Kongen selv som hedersgjest ble feiret stort i Bergen by som har et særlig ry som hovedstad for denne sak der mange tar et tak. Vi hilser, hedrer, takker dem som har gitt sjøens folk et hjem i fremmed havn når de kom frem. Men også mange tusen fler har gledet seg i sommervær når ferien var nær. For rundt omkring på kloden vår en sjømannskirke står som byr på omsorg, glede, fellesskap og trøst til dem som lider tap. Ja, bryllup feires også der for to som har hverandre kjær. Helene Freilem Klingberg I Fredrikstad deltok biskop Atle Sommerfeldt og Martin Alvsvåg med flere. Kristin Fredbo Gramstad fortalte fra Dubai. Flere steder var det kirkekaffe ute, som her i Tromsø - med vafler og flott jubileumskake! Foto: Agnethe Frydenlund I Hamar ble festgudstjenesten ledet av tidl. sjømannsprest Per Erik Stave Engdal. Festen fortsatte to uker senere i Storhamar kirke, med bl.a. Billy Fraser fra Skottland på sekkepipe. Foto: A S Haugen 7

8 Jubileumscruise med skoleskipet M/S GANN Over 150 deltakere, mannskap og ledere samlet på dekk etter festreisens siste sjømannskirkebesøk i Hamburg 2. august. Sjøreisen startet i Stavanger 25. juli. Etter en formiddag med gudstjeneste og kirkekaffe i Bergen og en fin opplevelse av Nordsjøen gikk vi i land til sjømannskirkebesøk i Aberdeen med busstur til den første sjømannskirken - i Leith. Neste stopp var London med olsokfeiring - og deretter Rotterdam, der sjømannskirken feirer 100 år i år. - En fantastisk opplevelse av Sjømannskirken i historie og nåtid! Foto: Haldor Strand / AsHaugen Reiseleder Geir Myklebust Tall Ship Races i Bergen Skutegudstjeneste på Statsraad Lehmkuhl 8

9 Vakkert vær over Nordsjøen til langt på kveld Telefonkontakt med plattformsjefen på Brage Randi Winger Dahl - en av mange frivillige Sjømannskirken i Aberdeen Den første norske sjømannskirke i Leith er nå en kunstskole Olsokfeiring med rømmegrøt i St Olavs kirke i London Anne Persdotter Flugstad i Sjømannskirken i Rotterdam - et av mange musikalske innslag underveis 9

10 Krets-/ Regionstyrene På forsiden ser vi bilde av alle regionlederne og noen nestledere. Disse er uthevet med blå skrift på listene nedenfor. Vi ønsker alle lykke til med det viktige arbeidet landet rundt! Nord-Hålogaland: Lillian Bernes Hay Bjørg Berge Kristiansen Elin Janne Jakobsen Agnete Frydenlund Sigurd Hansen Vara: Randi Eriksen Ole Edvardsen Kjellaug Wallmark Leandersen Møre: Arne Bakkedal, leder Svein Petterson, nestleder Marit Veddegjerde Karin Fløtre Dahl John Hestenes Per Arne Gausdal Ingrid Solem Brit Ringdal, vara Bjørgvin: Nina Mikkelsen Dag Eikeseth Fridleif Lydersen Bjørn Moe Anne Margrete Tonning Varamedlemmer: Eli-Johanne Rønnekleiv og Hege Feet Askvik Haugaland og Sunnhordland: Torgeir Vea, leder Anne Lise Auestad, sekretær Olaf Inge Sandvik Jan Hordvik Haldis Alsaker Randi Grutle Mary Tindeland, vara Stavanger: Jan Halseth, leder Randi Winger Dahl, nestleder Marit Wallem Vigre Inghild West Kari Nævra Ree Stein Mangersnes Arne Jensen, vara Nidaros: John Wanvik Arnfinn Falstad Mildrid Haugdal Elsa Redving Sølvi Andersen Walle Hanna Sødal, vara Tunsberg: (Buskerud og Vestfold) Astrid Linnea Svalestuen Boman, (B) leder Margunn Askjer, (V) nestleder Helge Klingberg, (V) sekretær Øystein Frivold, (B) Marit Kvalevåg, (V) Karen Helene Bjørn Rosø, (B) Dag Thorød, (V) Agder og Telemark: Sigurd Skjelsbæk, leder Jan Olav Brufjell Frøydis Raustøl Håkon Knutsen Elin Ann Øvensen Kjell Arve Vidringstad, vara Hamar: (Hedmark og Oppland) Aslaug Sikveland Haugen, leder Hans Enger, nestleder Roger Willard, sekretær Gerd Woxen Jorid Sønstegaard Olav Landheim Varamedlemmer: 1. Leif Gunnar Sørlien (Hedmark): 2. Steinar Rønning 3. Øystein Halling Varamedlemmer: 1. Ingjerd Sæbø Sønsteli (Oppland): 2. Håkon Hammersbøen 3. Brit Skullerud Oslo og Akershus: Rune Wennevold, leder Sigrunn Aaheim, nestleder Arne Sand, sekretær Aud Pedersen Ingvill Lund Arne Sand Einar Lund, vara Østfold: Berit Minge, leder Jorunn Brekke Bjørg Torstensen Aase Christensen Per Kristian Gundrosen Vara: Hilde G. Larsen Ella Marit Årdalen 10

11 På tur med Sjømannskirken! Sjømannskirken har en lang tradisjon i å arrangere turer til våre sjømannskirker. Siktemålet med disse turene er å gi en opplevelse av ferie, fellesskap og nærkontakt med Sjømannskirkens arbeid. Neste år, i 2015, inviterer vi til disse turene: Vinterferietur til Gran Canaria 24.januar 7.februar 2015 Reiseledere er Steinar Tverrli fra Norgesarbeidet og Dagfinn Misje fra sjømannskirka på Gran Canaria. Utreise fra Bergen, Haugesund, Kristiansand og Oslo/Gardermoen. Vi skal bo på Gran Canarias solrike sydside i den koselige småbyen Arguineguin, som ligger like øst for Puerto Rico, og 30 min. kjøretur fra flyplassen. Sjømannskirka ligger i gangavstand fra hotellet vårt. Her finner du leseværelse/kafe som er åpent alle hverdager. Vi deltar på sjømannskirkens gudstjenester og andre arrangement. I tillegg legger vi opp til et innholdsrikt program i gruppa vår med morgensamlinger, hyggekvelder, turer, m.m. Turpris fra kr ,-. Denne inkluderer flyreisen Norge Gran Canaria, transport t/r flyplassen på Gran Canaria, hotellopphold (4-stjernes leilighetshotell), frokost alle dager og to fellesmiddager, mat på flyet og reiseledertjenester. Tillegg for enkeltrom. Påsketur til Solkysten og El Campanario i Spania 28.mars 6.april 2015 Turen arrangeres i samarbeid med El ampanario. Alle ordner sin egen reise fra hjemsted i Norge til Malaga i Spania. Vi inviterer deg til en annerledes og spennende påskefeiring. El Campanario er den særpregede og vakre sjømannskirka med klosterpreg helt syd i Spania. Her får du muligheten til å kombinere er ferietur til Spania og Solkysten hvor det er behagelig vår- og forsommertemperatur med innholdsfylte dager preget av påskens budskap. El Campanario befinner seg 12 km vest for turistbyen Fuengirola, og 30 km fra flyplassen i Malaga. Vi bor på gjestehuset på sjømannskirka eller i leiligheter på nabohotellet. Turprisen vil være ca. kr ,- pr. person i dobbeltrom. Prisen inkluderer overnatting i 9 døgn med frokost og lunsj hver dag, samt tre middager, og tre utflukter. Tillegg for enkeltrom. Flyreisen bestilles og betales på egen hånd. Ta kontakt med Steinar Tverrli på mob.: eller e-post: for turbrosjyre og påmeldingsskjema. NB! Medlemmer får kr. 750,- i rabatt på turprisen! (se side 2) Velkommen på turer i Sjømannskirkens regi turer som gir en ferieopplevelse, en fellesskapsopplevelse og en kirkeopplevelse. Turene er åpne for alle! 11

12 Returadresse: Sjømannskirken Norgesarbeidet Kleppevarden 45 5 KLEPPE Kalender Røshnes Jazz Band Onsdag 8. oktober Basar i Førre bedehus kl Øyvind S. Alsaker deltar Fredag 0. oktober Basar på Røvær kl Geir Myklebust deltar Fredag 0. oktober Basar på Sundgot bedehus, kl Sigmund Fløttum deltar Fredag 0. oktober Fest på kjerka. Oddernes men.hus med Gunnar Ellingsen, og Øyvind Laundal Onsdag 5. oktober Leseværelset på Betania, Kasernegt. 52, Gamle Fredrikstad kl. 200 orsdag 6. oktober Jubileumsforedrag i Austrheim menighet kl. 900 ved Espen Ingebrigtsen Fredag 7. oktober Fest på kjerka i Farsund kl Jostein Handal og Steinar verrli deltar Fredag 7. oktober Sjømannskirkefest i Finnsnes kirke kl Bjørg Irene Karlsen deltar Fredag 7. oktober Jubileumsbasar i Bryne kirke kl Geir Myklebust deltar Mandag 20. oktober Basar i Feios, Sogn kl. 800 ved Helene Møgster Onsdag 22. oktober Basar på Bokn skule kl Bjørg Irene Karlsen deltar Onsdag 22. oktober Sangkveld i Ytterøy menighetshus kl Sigmund Fløttum deltar Fredag 24. oktober Basar på Hakkelestrand bedehus i Åram kl Sigmund Fløttum deltar Søndag 26. oktober Fest på kjerka på Flekkerøya kl Steinar verrli deltar Søndag 26. oktober Sjømannskirkegudstjeneste i Søm kirke kl. 00. Steinar verrli deltar Onsdag 29. oktober Jubileumsforedrag i Sandviken menighet kl. 900 ved Helene Møgster Lørdag. november Basar i Holum bedehus kl Karin og Morten rægde deltar Søndag 2. november Gudstjeneste i Værdalsøra kapell kl Kirkekaffe ved Sjøbygda sjøm.m.for. irsdag 4. november Sjømannstreff i jensvoll kirke kl. 00 med Olav Kjetilstad: Å vekse opp på ein fjellgard i Suldal i etterkrigstida. Fredag 7. november Basar i Leivestad, Seim kl. 700 ved Helene Møgster 8.-. november Maritime familiedager i Bergen Sjøfartsmuseum orsdag 3. november Møte i Nygaten, Stavanger kl. 30 Søndag 6. november Jubileumsgudstjeneste i Bruflat kirke, Etnedal kl. 00 Søndag 6. november Gudstjeneste i Stjørdal bedehus kl.. Kirkekaffe ved Stjørdalsmåken Søndag 6. november Gudstjeneste med kirkekaffe i Bergen Sjøfartsmuseum Onsdag 9. november Leseværelset på Betania, Kasernegt. 52, Gamle Fredrikstad kl. 200 orsdag 20. november Jubileumssamling i ønsberg bibliotek kl Røshnes Jazz Band spiller. Fredag 2. november Fest i resfjord kyrkjestove ved Vårbud kl Sigmund Fløttum deltar orsdag. desember Julemøte i Nygaten, Stavanger kl. 30 irsdag 6. desember Julemøte/Sjømannstreff i jensvoll kirke kl. 00 Onsdag 7. desember Julemøte, Leseværelset på Betania, Kasernegt. 52, Gamle Fredrikstad kl. 200 Fredag 30. januar Basar i Høyland bedehus, Nærbø kl januar Reiselivsmesse Oslo i Telenor Arena, Fornebu januar Reiselivsmesse Bergen i Turnhallen, Landås 31. jan.-1. febr. Reiselivsmesse Stavanger i Åsenhallen, Sola ET HJEM UTE Sjømannskirken 150 år STIFTELSEN BERGEN SJØFARTSMUSEUM har laget en utstilling som ble åpnet av Kong Harald 31. august og blir stående i ett år. 8. og 9. november har de MARITIME FAMILIEDAGER der Sjømannskirken stiller med vertskap. Søndag 16. november er det dessuten gudstjeneste med kirkekaffe i utstillingen. Vi oppfordrer alle som befinner seg i Bergen i løpet av året til å besøke utstillingen! Kanskje foreningen eller regionstyrene kan ta seg en Bergenstur?

Kretsledersamling på Gardermoen september 2013

Kretsledersamling på Gardermoen september 2013 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 3-2013 Kretsledersamling på Gardermoen september 2013 Side 2: NORGESARBEIDET - Bønneliste Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5:

Detaljer

Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad

Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 3-2012 Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad Side 2: Kontaktinformasjon - GF 2012 - Ny demokratisk struktur Side 3: Andakt og

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2014 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag januar - april

Detaljer

Gruppereise til Lanzarote oktober 2013

Gruppereise til Lanzarote oktober 2013 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 1-2014 Gruppereise til Lanzarote oktober 2013 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september. Nr 2-2012

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september. Nr 2-2012 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2012 Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september Side 1: Krinsårsmøte i Sauda for Haugaland og Sunnhordland krins Side 2: Kontaktinformasjon -

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2011 Side 1: Bilde fra Venezia. Stavanger krets på sommertur i juni 2010 Side 2: Informasjon om Frivillighetsseksjonen Side 3: Andakt og

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2013

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2013 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2013 Side 1: 90-årsjubileum i foreningen BØLGEN i Kvelde Side 2: Kontaktinformasjon - Tips til foreningens leder Side 3: Andakt og takk for

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2013 Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september Side 1: Spydeberg sjømannsmisjonsforening Side 2: NORGESARBEIDET Side 3: Andakt og takk for gaver fra

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2011 Side 1: Bilde fra sommerbasar i Ny-Hellesund Side 2: Statsstøtte til foreningsarbeidet Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

KRISTELIG STUDIEFORBUND

KRISTELIG STUDIEFORBUND TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2012 Side 1: Basar i det gamle skulehuset i Øvre Krossdalen, Jondal Side 2: Kontaktinformasjon - Tips til foreningens leder Side 3: Andakt

Detaljer

Stevneleder Jan Olav Sagbakken Tlf: 916 48 065

Stevneleder Jan Olav Sagbakken Tlf: 916 48 065 IT Stevneleder Tlf: 916 48 065 JURY + en til Data/Resultatservis -Lars Myrstuen -Henning Engen -Marita Sollie 200 M STP Leder Kmut Steinar Bråten Paul Øksne Sigmund Myrstuen Data Jostein Bråten Kontrollører

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.16,0 (2) Östersund/Ho 07.07 Finn Kronvold 160555 IL Stjernen 14.06,0 (1) Bergen/Kr 12.08 Trond Persson 230555 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge l NDFs Pensjonistseksjon: Oversikt over Pensjonistgrupper l Norge 1994 Norges Døveforbund: 2 NDFs Pensjonistseksjon Seksjonen ble vedtatt opprettet på Norges Døveforbunds landsmøte i Drammen 12.-14. juni

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Disse skal kjøres: Navn Adresse Telefon

Disse skal kjøres: Navn Adresse Telefon KJØRELISTE VÅREN 2011 Dato Navn Telefon Mobil 02.01 Gerd Andresen 35 51 44 19 970 97 293 Fra forrige 09.01 Stian Abrahamsen 99 29 85 92 992 98 592 liste 16.01 Karin Nornes 35 55 96 08 950 44 520 23.01

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2014/886-97 Arkiv: 010 Saksbeh: Helga Raudsandmoen Dato: 20.08.2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/15

Detaljer

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Navn Klubb Kleivamila Criterium Spenst-Tempoen Myskoxrittet Kjemsås tempoen Marka trillern Sammelagtpoeng Antall ritt Premie Menn Hugo Strand Rana SK 12 10 12 12

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Norske Harehund klubbers Forbund Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Leder i NHKFStein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han overlot deretter ordet til Representantskapets

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Hybelliste 2015-2016

Hybelliste 2015-2016 Andersen, Glenn Paulsen, Tone Haug 2 Hybler Felles kjøkken og bad 48148041 Andreassen, Hans Petter Torggt. 11 3 Hybler 45630330 Arshad, Rabi Hesteskovn. 29 Bergvik, June Storhaugvn. 10 Berntsen, Randi

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ingolf Naustvik Husnes 145 78,-kr 2. Tore Huse Fausk Omvikdalen 143 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Rune Samuelsen Stord 146 146,-kr 2. Sivert Skår Time 144 104,-kr

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1983

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1983 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.49,0 (z) Varkaus 05.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.10,0 (1) Fana 28.09 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 12.39,0 (2) Fana 28.09 Erik Furnes

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer