Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 3-2014"

Transkript

1 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr Her er alle regionstyrelederne sammen med ansatte i Norgesarbeidet (NA) samlet til fellesmøte i Bergen rett før jubileet og GF. Fra venstre: Helene Møgster (NA), Sigmund Fløttum (NA), Astrid Linnea Svalestuen Boman (Buskerud), John Wanvik (Nidaros), Karen Helene Bjørn Rosø (Buskerud), Berit Minge (Østfold), Torgeir Vea (Haugaland og Sunnhordland), Bjørg Irene Karlsen (NA), Steinar Tverrli (NA), Randi Winger Dahl (Stavanger), Arne Bakkedal (Møre), Jan Tommy Fosse (Utenlandssjef), Margunn Askjer (Vestfold), Sigurd Skjelsbæk (Agder og Telemark), Nina Mikkelsen (Bjørgvin), Tormod Westermoen (NA), Rune Wennevold (Oslo-Akershus), Lillian Bernes Hay (Nord-Hålogaland), Aslaug Sikveland Haugen (Hedmark og Oppland), Asbjørn Haugen (NA) og Espen Ingebrigtsen (leder for Norgesarbeidet). Side 2: Kontaktinformasjon - Viktig informasjon til foreningene! Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag mai - august pr. bispedømme Side 6-7: Jubileumsfeiring landet rundt Side 8-9: Jubileumscruise med skoleskipet M/S GANN Side 10: De nyvalgte REGIONSTYRENE Side 11: Bli med på tur til Gran Canaria og solkysten i 2015 Side 12: Kalender - JUBILEUMSUTSTILLING

2 Sjømannskirkens Norgesarbeid Norgesarbeidet er en del av Sjømannskirkens operative arbeid, og driver sin virksomhet ut fra Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier. TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet I Sjømannskirken Bladet kommer ut med 3 nummer i året Opplag: 500 Trykk: Jærprint as, Bryne Forsidefoto: Fra samlingen for regionledere og ansatte i Norgesarbeidet Redaksjon: Geir Myklebust og Aslaug S. Haugen Espen Ingebrigtsen Seksjonsleder Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen elefon Mobil 0 ein sjomannskirken.no Geir Myklebust Konsulent Kleppevarden Kleppe Mobil Steinar Tverrli Rådgiver Skippergata Kristiansand Mobil Sigmund Fløttum Konsulent Feldmakarvegen Verdal Mobil Bjørg Irene Karlsen Konsulent Postboks Nærsnes Mobil bik sjomannskirken.no Helene Møgster Konsulent Hovedkontoret Bergen Mobil hem sjomannskirken.no Kontonummer for alle bidrag: SJØMANNSKIRKEN Postboks 2007, Nordnes 5817 Bergen Tormod Westermoen Rådgiver Nedre Slottsgate Oslo Mobil Asbjørn Haugen Konsulent (vikar) Movegen Ottestad Mobil Vigdis Alte Konsulent Hovedkontoret, Bergen el val sjomannskirken.no Fra KRETS til REGION På samlingen for kretsstyreledere ble det arbeidet videre med forslaget om å fremme en navneendring til Generalforsamlingen: At begrepet KRETS blir erstattet med REGION, og at en tilstreber å følge bispedømmegrensene. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt! Nå er det likevel en frivillig sak om en vil holde på de gamle grensene i Oslo/Akershus/Østfold og i Haugaland og Sunnhordland. Dette blir tema på styremøter og årsmøter fram mot neste Generalforsamling i Husk søknadsskjemaet I nr som dere fikk i begynnelsen av februar var det trykt et skjema for registrering av samtalegruppe, dvs forening i Sjømannskirken. Ved å fylle ut skjemaet med datoer og frammøtte medlemmer, blir dere berettiget til å motta statsstøtte på ca kr 60,- pr. time. I fjor var det 1 foreninger som sendte inn, og vi fikk nesten kroner fra K-stud. a kontakt med en av oss hvis dere mangler skjemaet, eller last det ned fra Nytt skjema for 20 5 kommer i neste blad. Ta kontakt med en av oss når dere har ønske om besøk på basar, gudstjeneste, foreningsmøte eller andre samlinger. a kontakt med den som bor nærmest. Vi kan alle verve nye medlemmer Medlemskap er gratis for alle som er medlem i en forening. Har deres forening gjort noe med det? I fjor vår fikk alle foreningene anledning til å sende inn navnelister slik at hver enkelt gratis kunne bli registrert som medlem. Sist høst ble det så åpnet for at alle andre også kan melde seg inn for kr. 50. Vi har nå over 2400 medlemmer og vi fortsetter med dette arbeidet i håp om å doble medlemstallet i løpet av jubileumsåret. Hvis dere ikke har meldt dere inn kan det gjøres når som helst, og dere kan prøve å verve flere mellom venner og kjente: Send en sms med kodeord "SK Medlem" til Ring Send brev eller e-post til Steinar Tverrli Skippergata 3, 4611 Kristiansand med navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. 2

3 Å være medmenneske Andakt Bak oss ligger en fantastisk sommer. Himmelen var klar og blå og solen skinte de fleste av dagene. Når jeg ser ut av vinduet nå, er himmelen kledd i ulike grånyanser. Snart blir det regn, og høststormene er på vei. De skiftende årstider kan være et bilde på hvordan livene våres er. Noen ganger har vi det godt, andre ganger er ting tyngre og andre ganger kan det være stormfullt og vanskelig. Alle opplever vi vanskelige perioder, men det er ulikt hvordan vi opplever ting som utfra kan se like ut. Det vi har med oss av opplevelser og erfaringer fra tidligere, og personligheten vår gjør at noen kommer seg letter gjennom vanskeligheter enn andre. Å være et medmenneske i møte med andre som har tunge perioder i livet sitt, er ikke alltid enkelt. Gud ønsker vi skal bry oss om og ta vare på hverandre. I Matteus står det: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: du skal elske din neste som deg selv.» Å være et medmenneske er å kunne se hverandre for den vi er. Alle er vi så mye mer enn vi ser. Hver og en er vi et unikt skaperverk, skapt i Guds bilde (.Mos.,26) Hver enkelt av oss har en uendelig verdi. Gud ønsker at vi skal vise kjærlighet for hverandre, men det er lett å glemme det i en travel hverdag. Alle trenger vi å bli sett og akseptert for den vi er, også når ting er vanskelig. Vi trenger at noen sier: Jeg ser deg, jeg ser at du har problemer. Jeg kan ikke ordne det for deg, men jeg kan være sammen med deg når du går gjennom det. Det er flere historier i Bibelen som viser at Jesus så mennesker rundt seg. Måten han møtte den Samaritanske kvinnen på (Joh. 4, 7-26) viser at han så henne og viste henne respekt, selv om hun ikke var respektert i samfunnet hun levde i. Da Jesus sa til kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, «heller ikke jeg fordømmer deg» (Joh. 8, -11) viste han at han så mer i denne kvinnen, enn de feilene hun hadde gjort. Jesus er et forbilde for hvordan vi møter våre medmennesker, uansett om det er våre venner, våre naboer, den fattige tiggeren på hjørnet, en narkoman ungdom i parken eller en flyktning fra et krigsherjet land. Om det er en person som opplever livet som en sommerdag eller en tung, regnfylt høstdag trenger alle å bli møtt med respekt, raushet og kjærlighet. Helene Møgster konsulent i Norgesarbeidet Takk! TAKK for foreningsbidragene! På side 4 til 5 finner dere bidragslisten for mai - august Igjen vil vi takke foreningene som sender inn store og små bidrag til Sjømannskirken. Vi ønsker å bruke TAKK og HILSEN som kanal for vår takk og kvittering for mottatt gave. Men flere har gitt uttrykk for misnøye med at vi ikke har sendt takkebrev til alle. Det har vi nå rettet på. Alle får nå brev med takk! I venstre kolonne ser dere datoen for når bilaget ble registrert betyr da 9. mai Det er slik det blir skrevet i regnskapet på hovedkontoret. Det ser etter hvert ut til at de fleste har notert seg at kontoen for bidrag fra foreninger og menigheter, er den samme for hele landet: Sammenlignet med tilsvarende periode i 20 3 er dette en liten nedgang på vel kroner. Nå håper vi innspurten fram til nyttår retter på statistikken. Noen foreninger legges fortsatt ned, men vi har hatt gleden av å registrere noen nye også. il slutt en oppfordring til å tegne personlig medlemskap selv om du er med i en forening. Og vi minner om innsending av skjema til K-stud. 3

4 Bidragsdato Foreningsbidrag pr. bispedømme Beløp OSLO BISPEDØMME Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 900, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 800, KIM-kvinner i menigheten(lysaker og Snarøya)v/Pauline Bommen, Haldenveien 87, 1367 Snarøya kr 2 316, Dråpen sjømannskirkefor. v/kari Henriksen, Haakon Tvetersvei 12, 0682 Oslo kr 4 000, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 600,00 kr 8 616,00 HAMAR BISPEDØMME Kapp sjømannskirkefor. v/brit Marie Skullerud, Liervegen 50, 2849 Kapp kr 1 850, Anne Flugstad: 1000 gis som gave til Moreppen sjøm.kirk.forening kr 1 000, Ulabrand sjømannskirkefor. v/ragnhild Lie, Karlsvognen 59, 2315 Hamar kr 2 165, Landkrabbene sjømannskirkefor. v/bjørg Erlimo, Christiesgt. 4, 2815 Gjøvik kr 9 750, Hjemme-borte sjømannskirkefellesskap v/asbjørn Haugen, Movegen 28, 2312 Ottestad kr 1 100, Bergseng misjonsfor. v/inger Nygård, 2850 Lena kr 2 000, Osen sjømannskirkefor. v/kari Bjørgaas, Pb. 26, 2460 Osen kr 2 700, Vågå prestegårdsfor. v/aslaug Valde, N.Nordheradsvegen 457, 2680 Vågå kr 9 000, Ungbirken sjømannskirkefor. v/bjørg Myran, Oppdalslinna 70, 2740 Roa kr 5 000, Granrudmoen sjømannskirkefor. v/k. Brustuen, Lyngveien 3, 2636 Øyer kr 3 960, Hjemme-borte sjømannskirkefellesskap v/asbjørn Haugen, Movegen Ottestad kr 5 500,00 kr ,00 BORG BISPEDØMME Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid Irene Lindgren, N.Skrenten 1b, 1413 Tårnåsen kr 883, Samhold sjømannskirkefor. v/else Marie Langbakk, Dalstuvegen 8, 2056 Algarheim kr 1 300, Langhus sjømannskirkefor. v/ragnhild Gjevik, Ramstad terr.3, 1405 Langhus kr 5 139, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid Irene Lindgren, Nordre Skrenten 1b, 1413 Tårn kr 830, Lille Måken sjømannskirkefor. v/reidun Kristensen, Ravnsborgveien 30, 1395 Hvalstad kr 750, Vestbygda sjømannskirkefor. v/rigmor Nordengen, Orvegen1, 2022 Gjerdrum kr , Moreppen sjømannskirkefor. v/elsa Sikveland, Grasmovegen 60, 2030 Nannestad kr 1 680, Kornsjø sjømannskirkefor. v/sigrun Ingerø, Marcus Thranespl.3, 1776 Halden kr 3 800, Kornsjø sjømannskirkefor. v/sigrun Ingerø, Markus Thranespl.3, 1772 Halden kr , Råde sjømannskirkefor. v/karen Myrvang, Strømshaugveien 5, 1640 Råde kr 500, Kirkøy Søndre misjonsfor. v/marit Westberg, Prestehavna 17, 1680 Skjærhalden kr 1 728, Øvre Rokke sjømannskirkefor. v/turid Holt, Rokke Fjellstue, 1763 Halden kr , Samhold sjømannskirkefor. v/else Marie Langbakk, Dalstuvegen 8, 2056 Algarheim kr 1 150, Ny Bris sjømannskirkefor. v/ellen Andresen, Seierstensgata 2, 1608 Fredrikstad kr 5 000,00 kr ,75 TUNSBERG BISPEDØMME Fotballgruppa v/dag Thorød, Skoleveien 36, 3121 Nøtterøy kr 500, Presterød sjømannskirkefor. v/gerd Austad, Nesalleen 32, 3124 Tønsberg kr , Stavern sjømannskirkefor. v/sissel Tindeland, Anemoneveien 7, 3268 Larvik kr 1 120, Galleberg sjømannskirkefor. v/inger Sørhaug, Fila 10f, 3070 Sande i Vestfold kr 3 125, Kirkebygden sjømannskirkefor. v/laila Sætre, Ragnhildrøveien, 3160 Stokke kr 7 476, Åmot sjømannskirkefor. v/gerd Olaug Lygre, Apotekveien 2a, 3340 Åmot kr ,00 kr ,00 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME Høvåg sjømannskirkefor. v/tone S. Dahlen, Kvannes, 4770 Høvåg kr 2 300, Høvåg sjømannskirkefor. v/tone Dahlen, Kvannes, 4772 Høvåg kr 1 400, Flekkerøy misjonsfor. Rolf Guttormsen, Jensebakken 10, 4625 Flekkerøy kr 7 300, Søvik kvinnefor. v/kirsten Johnsen, Kossevigheia 17, 4640 Søgne kr 3 525, Hesland kvinnefor. v/berit Reiersen, Gjervoldstadvn. 219, 4517 Mandal kr 1 500, Eikeland og Solås kvinnefor. v/sissel Solås, Solåsveien 15, 4519 Holum kr , Holvigasvingen sjømannskirkefor. v/håkon Knutsen, Arendalsveien 21a, 4878 Grimstad kr 1 500, Landkrabba sjømannskirkefor. v/svanhild Løberg, Nedre Sølen 118, 3913 Porsgrunn kr 1 700, Molland sjømannskirkefor. v/irma B. Fiksdalstrand, Støleveien 11, 4887 Grimstad kr 1 000, Sailors Club v/svanhild Løberg, Nedre Sølen 118, 3913 Porsgrunn kr 700, Sailors Club v/aksel Slettebakken, Myrhaugveien 54, 3947 Langangen kr 1 000,00 4 kr ,00

5 STAVANGER BISPEDØMME Sandhåland/Hemnes kvinnefor. v/heidi Magnussen, Mjåvatnvegen 25, 4272 Sandve kr 6 032, Fyrlykten sjømannskirkefor. v/margot Ivesdal, 5580 Ølen kr 4 400, Kopervik sjømannskirkefor. v/sissel Sveinsson, Hinderåkervn. 52, 4262 Avaldsnes kr , Skåra og Puntervold sjømannskirkefor. v/marit K. Nodland, Nodlandsveien 10, 4372 kr , Slettevold sjømannskirkefor. v/borgny Hellesmark, 4460 Moi kr , Auklandshamn sjømannskirkefor. v/? 5551 Auklandshamn kr 4 552, Øvre Vats sjømannskirkefor. v/solveig Eidhammer, 5576 Øvre Vats kr 3 000, Borgøy sjømannskirkefor. v/kristine Hettervik, Borgøy 106, 5566 Hervik kr , Vikebygd sjømannskirkefor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr , Ståbybasaren v/johanne Mathiassen, 4432 Hidrasund kr 5 000,00 kr ,00 BJØRGVIN BISPEDØMME Nordbygda misjonslag v/marit Lothe Soltvedt, 6778 Lothe kr 8 060, Herand sjømannskirkefor. v/randi Svåsand, 5628 Svåsand kr 3 000, Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8b, 5009 Bergen kr 2 500, Rød misjonsfor. v/johanna Rydningen, Rødneset, 5550 Sveio kr , Sognnes kv.lag v/sigrid Sognnes, 6953 Leirvik i Sogn kr 4 247, Vikebygd sjømannsfor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr 2 750, Stårheim misjonslag v/gunvor Johanne Torheim, 6777 Stårheim kr 4 200,00 kr ,50 MØRE BISPEDØMME Molde nye måken v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 000, Vårbud sjømannskirkefor. v/lilly Tangen, 6390 Vestnes kr , Tonning sjømannskirkefor. v/solfrid Åse Bø, Mørevegen 20, 6783 Stryn kr , Hasund og Garshol arbeidslag v/bjørg Hasund, Hasundvegen 95, 6065 Ulsteinvik kr 6 000, Rypdal sjømannskirkefor. v/marit Frostad, 6391 Tresfjord kr 6 505, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 050, Hanemsbygdens sjømannskirkefor. v/anne-lise Meisingset, 6628 Meisingset kr 4 400, Engesetdalen og Fylling sjømannskirkefor. v/g. Stige, 6260 Skodje kr 3 600, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Itterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 100, Veslekvist sjømannskirkefor. v/svanhild A. Larsen, Snipsøyrdalsvegen 42, 6060 Hareid kr , Havduen sjømannskirkefor. v/åsta Myrene, Hovstøylvegen 13, 6065 Ulsteinvik kr , Dravlaus sjømannskirkefor. v/johanne Myren Aurlien, Myragjerdet 13, 6133 Lauvstad kr , Vaksvik sjømannskirkefor. v/olaug Sollid, 6240 Ørskog kr 2 516, Lyngblomsten sjømannskirkefor. v/daghild Rødahl, Nordsmøla, 6570 Smøla kr 4 800, Strandavågen kvinnefor. v/ingebjørg Mårstig, 6924 Hardbakke kr 8 000, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikveien 6, 6412 Molde kr 1 150,00 kr ,00 NIDAROS BISPEDØMME Lademoen sjømannskirkefor. v/ella Gundersen, Stubbanvegen 22b, 7037 Trondheim kr 1 150, Vestre Skage sjømannskirkefor. v/kjell Solli, 7860 Skage i Namdalen kr 5 660, Førstereisgutten sjømannskirkefor. v/randi, 7089 Heimdal kr 1 200, Øvre Åsen sjømannskirkefor. v/janne Moe, Messingvegen 226, 7630 Åsen kr 3 330,00 kr ,00 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME Havglimt sjømannskirkefor. v/wenche Stenberg Lien, 8250 Rognan kr 8 000, Glomfjord misjonsfor. v/liv Strømslid, Ørnesveien 10, 8160 Glomfjord kr 1 477, Korgen kvinnefor. v/aud Varem, 8646 Korgen kr ,00 kr ,00 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME Frisk bris sjømannskirekfor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 22, 9304 Vangsvik kr 750, Sjøstjernen sjømannskirkefor. v/lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn kr 1 000,00 kr 1 750,00 Samlet bidrag fra hele landet mai - august 2014 kr ,25 5

6 150 år Jubileumsfeiring landet rundt 31. august er Sjømannskirkens bursdag. I år kunne vi feire 150-årsdagen for møtet som Storjohann hadde sammenkalt til - i Øvregaten 5 i Bergen en onsdag i Der og da ble organisasjonen stiftet - som senere fikk navnet Sjømannsmisjonen og nå Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Siden dagen falt på en søndag, kunne bursdagen feires i stor stil med jubileumsgudstjenester i alle landets domkirker - og i sjømannskirker over hele verden. Feiringen startet i Bergen i forlengelse av generalforsamlingen - med festkonsert, folkefest og jubileumsmiddag før festgudstjeneste i Johanneskirken med H.M. Kong Harald og kulturminister horhild Widvey tilstede. Kongen åpnet jubileumsutstillingen i Sjøfartsmuseet under kirkekaffen på samme sted. Foto: Øyvind Sæthre Generalforsamlingens delegater og andre frivillige og ansatte satte farge på byen rundt Festplassen med oransje hjertevarmet-skjorter lørdag formiddag. Om det var mye liv og røre rundt vaffeljern og ansiktsmaling, var det mulig å finne et stille sted med lys og ro i kirken som var satt opp for anledningen. Foto: Aslaug S Haugen Festkonserten i Ole Bull Scene med blant andre Follesø Mannskor, Chris Lund, Helge Jordal, Christine Guldbrandsen, Marianne Juvik Sæbø, Ingelin Reigstad Norheim, Frode Bjorøy og Søstrene rætteberg ble en fin opplevelse av historie og nåtid. Foto: A S Haugen 6

7 I Oslo startet dagen med kransepålegging av Storjohanns grav. Magnolia jazzband deltok både på Vestre gravlund og under gudstjenesten som ble ledet av Øyvind Kvarstein t.v. og Arne Sand t.h. idl. Bjørgvin-biskop Ole D. Hagesæther holdt preken. Jubileum Sjømannskirkens jubileumsfest med Kongen selv som hedersgjest ble feiret stort i Bergen by som har et særlig ry som hovedstad for denne sak der mange tar et tak. Vi hilser, hedrer, takker dem som har gitt sjøens folk et hjem i fremmed havn når de kom frem. Men også mange tusen fler har gledet seg i sommervær når ferien var nær. For rundt omkring på kloden vår en sjømannskirke står som byr på omsorg, glede, fellesskap og trøst til dem som lider tap. Ja, bryllup feires også der for to som har hverandre kjær. Helene Freilem Klingberg I Fredrikstad deltok biskop Atle Sommerfeldt og Martin Alvsvåg med flere. Kristin Fredbo Gramstad fortalte fra Dubai. Flere steder var det kirkekaffe ute, som her i Tromsø - med vafler og flott jubileumskake! Foto: Agnethe Frydenlund I Hamar ble festgudstjenesten ledet av tidl. sjømannsprest Per Erik Stave Engdal. Festen fortsatte to uker senere i Storhamar kirke, med bl.a. Billy Fraser fra Skottland på sekkepipe. Foto: A S Haugen 7

8 Jubileumscruise med skoleskipet M/S GANN Over 150 deltakere, mannskap og ledere samlet på dekk etter festreisens siste sjømannskirkebesøk i Hamburg 2. august. Sjøreisen startet i Stavanger 25. juli. Etter en formiddag med gudstjeneste og kirkekaffe i Bergen og en fin opplevelse av Nordsjøen gikk vi i land til sjømannskirkebesøk i Aberdeen med busstur til den første sjømannskirken - i Leith. Neste stopp var London med olsokfeiring - og deretter Rotterdam, der sjømannskirken feirer 100 år i år. - En fantastisk opplevelse av Sjømannskirken i historie og nåtid! Foto: Haldor Strand / AsHaugen Reiseleder Geir Myklebust Tall Ship Races i Bergen Skutegudstjeneste på Statsraad Lehmkuhl 8

9 Vakkert vær over Nordsjøen til langt på kveld Telefonkontakt med plattformsjefen på Brage Randi Winger Dahl - en av mange frivillige Sjømannskirken i Aberdeen Den første norske sjømannskirke i Leith er nå en kunstskole Olsokfeiring med rømmegrøt i St Olavs kirke i London Anne Persdotter Flugstad i Sjømannskirken i Rotterdam - et av mange musikalske innslag underveis 9

10 Krets-/ Regionstyrene På forsiden ser vi bilde av alle regionlederne og noen nestledere. Disse er uthevet med blå skrift på listene nedenfor. Vi ønsker alle lykke til med det viktige arbeidet landet rundt! Nord-Hålogaland: Lillian Bernes Hay Bjørg Berge Kristiansen Elin Janne Jakobsen Agnete Frydenlund Sigurd Hansen Vara: Randi Eriksen Ole Edvardsen Kjellaug Wallmark Leandersen Møre: Arne Bakkedal, leder Svein Petterson, nestleder Marit Veddegjerde Karin Fløtre Dahl John Hestenes Per Arne Gausdal Ingrid Solem Brit Ringdal, vara Bjørgvin: Nina Mikkelsen Dag Eikeseth Fridleif Lydersen Bjørn Moe Anne Margrete Tonning Varamedlemmer: Eli-Johanne Rønnekleiv og Hege Feet Askvik Haugaland og Sunnhordland: Torgeir Vea, leder Anne Lise Auestad, sekretær Olaf Inge Sandvik Jan Hordvik Haldis Alsaker Randi Grutle Mary Tindeland, vara Stavanger: Jan Halseth, leder Randi Winger Dahl, nestleder Marit Wallem Vigre Inghild West Kari Nævra Ree Stein Mangersnes Arne Jensen, vara Nidaros: John Wanvik Arnfinn Falstad Mildrid Haugdal Elsa Redving Sølvi Andersen Walle Hanna Sødal, vara Tunsberg: (Buskerud og Vestfold) Astrid Linnea Svalestuen Boman, (B) leder Margunn Askjer, (V) nestleder Helge Klingberg, (V) sekretær Øystein Frivold, (B) Marit Kvalevåg, (V) Karen Helene Bjørn Rosø, (B) Dag Thorød, (V) Agder og Telemark: Sigurd Skjelsbæk, leder Jan Olav Brufjell Frøydis Raustøl Håkon Knutsen Elin Ann Øvensen Kjell Arve Vidringstad, vara Hamar: (Hedmark og Oppland) Aslaug Sikveland Haugen, leder Hans Enger, nestleder Roger Willard, sekretær Gerd Woxen Jorid Sønstegaard Olav Landheim Varamedlemmer: 1. Leif Gunnar Sørlien (Hedmark): 2. Steinar Rønning 3. Øystein Halling Varamedlemmer: 1. Ingjerd Sæbø Sønsteli (Oppland): 2. Håkon Hammersbøen 3. Brit Skullerud Oslo og Akershus: Rune Wennevold, leder Sigrunn Aaheim, nestleder Arne Sand, sekretær Aud Pedersen Ingvill Lund Arne Sand Einar Lund, vara Østfold: Berit Minge, leder Jorunn Brekke Bjørg Torstensen Aase Christensen Per Kristian Gundrosen Vara: Hilde G. Larsen Ella Marit Årdalen 10

11 På tur med Sjømannskirken! Sjømannskirken har en lang tradisjon i å arrangere turer til våre sjømannskirker. Siktemålet med disse turene er å gi en opplevelse av ferie, fellesskap og nærkontakt med Sjømannskirkens arbeid. Neste år, i 2015, inviterer vi til disse turene: Vinterferietur til Gran Canaria 24.januar 7.februar 2015 Reiseledere er Steinar Tverrli fra Norgesarbeidet og Dagfinn Misje fra sjømannskirka på Gran Canaria. Utreise fra Bergen, Haugesund, Kristiansand og Oslo/Gardermoen. Vi skal bo på Gran Canarias solrike sydside i den koselige småbyen Arguineguin, som ligger like øst for Puerto Rico, og 30 min. kjøretur fra flyplassen. Sjømannskirka ligger i gangavstand fra hotellet vårt. Her finner du leseværelse/kafe som er åpent alle hverdager. Vi deltar på sjømannskirkens gudstjenester og andre arrangement. I tillegg legger vi opp til et innholdsrikt program i gruppa vår med morgensamlinger, hyggekvelder, turer, m.m. Turpris fra kr ,-. Denne inkluderer flyreisen Norge Gran Canaria, transport t/r flyplassen på Gran Canaria, hotellopphold (4-stjernes leilighetshotell), frokost alle dager og to fellesmiddager, mat på flyet og reiseledertjenester. Tillegg for enkeltrom. Påsketur til Solkysten og El Campanario i Spania 28.mars 6.april 2015 Turen arrangeres i samarbeid med El ampanario. Alle ordner sin egen reise fra hjemsted i Norge til Malaga i Spania. Vi inviterer deg til en annerledes og spennende påskefeiring. El Campanario er den særpregede og vakre sjømannskirka med klosterpreg helt syd i Spania. Her får du muligheten til å kombinere er ferietur til Spania og Solkysten hvor det er behagelig vår- og forsommertemperatur med innholdsfylte dager preget av påskens budskap. El Campanario befinner seg 12 km vest for turistbyen Fuengirola, og 30 km fra flyplassen i Malaga. Vi bor på gjestehuset på sjømannskirka eller i leiligheter på nabohotellet. Turprisen vil være ca. kr ,- pr. person i dobbeltrom. Prisen inkluderer overnatting i 9 døgn med frokost og lunsj hver dag, samt tre middager, og tre utflukter. Tillegg for enkeltrom. Flyreisen bestilles og betales på egen hånd. Ta kontakt med Steinar Tverrli på mob.: eller e-post: for turbrosjyre og påmeldingsskjema. NB! Medlemmer får kr. 750,- i rabatt på turprisen! (se side 2) Velkommen på turer i Sjømannskirkens regi turer som gir en ferieopplevelse, en fellesskapsopplevelse og en kirkeopplevelse. Turene er åpne for alle! 11

12 Returadresse: Sjømannskirken Norgesarbeidet Kleppevarden 45 5 KLEPPE Kalender Røshnes Jazz Band Onsdag 8. oktober Basar i Førre bedehus kl Øyvind S. Alsaker deltar Fredag 0. oktober Basar på Røvær kl Geir Myklebust deltar Fredag 0. oktober Basar på Sundgot bedehus, kl Sigmund Fløttum deltar Fredag 0. oktober Fest på kjerka. Oddernes men.hus med Gunnar Ellingsen, og Øyvind Laundal Onsdag 5. oktober Leseværelset på Betania, Kasernegt. 52, Gamle Fredrikstad kl. 200 orsdag 6. oktober Jubileumsforedrag i Austrheim menighet kl. 900 ved Espen Ingebrigtsen Fredag 7. oktober Fest på kjerka i Farsund kl Jostein Handal og Steinar verrli deltar Fredag 7. oktober Sjømannskirkefest i Finnsnes kirke kl Bjørg Irene Karlsen deltar Fredag 7. oktober Jubileumsbasar i Bryne kirke kl Geir Myklebust deltar Mandag 20. oktober Basar i Feios, Sogn kl. 800 ved Helene Møgster Onsdag 22. oktober Basar på Bokn skule kl Bjørg Irene Karlsen deltar Onsdag 22. oktober Sangkveld i Ytterøy menighetshus kl Sigmund Fløttum deltar Fredag 24. oktober Basar på Hakkelestrand bedehus i Åram kl Sigmund Fløttum deltar Søndag 26. oktober Fest på kjerka på Flekkerøya kl Steinar verrli deltar Søndag 26. oktober Sjømannskirkegudstjeneste i Søm kirke kl. 00. Steinar verrli deltar Onsdag 29. oktober Jubileumsforedrag i Sandviken menighet kl. 900 ved Helene Møgster Lørdag. november Basar i Holum bedehus kl Karin og Morten rægde deltar Søndag 2. november Gudstjeneste i Værdalsøra kapell kl Kirkekaffe ved Sjøbygda sjøm.m.for. irsdag 4. november Sjømannstreff i jensvoll kirke kl. 00 med Olav Kjetilstad: Å vekse opp på ein fjellgard i Suldal i etterkrigstida. Fredag 7. november Basar i Leivestad, Seim kl. 700 ved Helene Møgster 8.-. november Maritime familiedager i Bergen Sjøfartsmuseum orsdag 3. november Møte i Nygaten, Stavanger kl. 30 Søndag 6. november Jubileumsgudstjeneste i Bruflat kirke, Etnedal kl. 00 Søndag 6. november Gudstjeneste i Stjørdal bedehus kl.. Kirkekaffe ved Stjørdalsmåken Søndag 6. november Gudstjeneste med kirkekaffe i Bergen Sjøfartsmuseum Onsdag 9. november Leseværelset på Betania, Kasernegt. 52, Gamle Fredrikstad kl. 200 orsdag 20. november Jubileumssamling i ønsberg bibliotek kl Røshnes Jazz Band spiller. Fredag 2. november Fest i resfjord kyrkjestove ved Vårbud kl Sigmund Fløttum deltar orsdag. desember Julemøte i Nygaten, Stavanger kl. 30 irsdag 6. desember Julemøte/Sjømannstreff i jensvoll kirke kl. 00 Onsdag 7. desember Julemøte, Leseværelset på Betania, Kasernegt. 52, Gamle Fredrikstad kl. 200 Fredag 30. januar Basar i Høyland bedehus, Nærbø kl januar Reiselivsmesse Oslo i Telenor Arena, Fornebu januar Reiselivsmesse Bergen i Turnhallen, Landås 31. jan.-1. febr. Reiselivsmesse Stavanger i Åsenhallen, Sola ET HJEM UTE Sjømannskirken 150 år STIFTELSEN BERGEN SJØFARTSMUSEUM har laget en utstilling som ble åpnet av Kong Harald 31. august og blir stående i ett år. 8. og 9. november har de MARITIME FAMILIEDAGER der Sjømannskirken stiller med vertskap. Søndag 16. november er det dessuten gudstjeneste med kirkekaffe i utstillingen. Vi oppfordrer alle som befinner seg i Bergen i løpet av året til å besøke utstillingen! Kanskje foreningen eller regionstyrene kan ta seg en Bergenstur?

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2014 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag januar - april

Detaljer

Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad

Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 3-2012 Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad Side 2: Kontaktinformasjon - GF 2012 - Ny demokratisk struktur Side 3: Andakt og

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2011 Side 1: Bilde fra Venezia. Stavanger krets på sommertur i juni 2010 Side 2: Informasjon om Frivillighetsseksjonen Side 3: Andakt og

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2011 Side 1: Bilde fra sommerbasar i Ny-Hellesund Side 2: Statsstøtte til foreningsarbeidet Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene

Detaljer

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2013 Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september Side 1: Spydeberg sjømannsmisjonsforening Side 2: NORGESARBEIDET Side 3: Andakt og takk for gaver fra

Detaljer

På tur med Sjømannskirken

På tur med Sjømannskirken På tur med Sjømannskirken Vinter og vår 2008 Teknisk arrangør: Lanzarote Holland Gran Canaria USA; Houston og New Orleans Spania; Fuengirola og Torrevieja Kjære turdeltager! På Sjømannskirkens turer får

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

Må finne nye svar. Nr. 4 2014 150 ÅR PÅ 15 MINUTTER. Tema. Ingen VM-fest i sjømannskirken. Voksesmerter i ferieparadis RIO DE JANEIRO ALANYA

Må finne nye svar. Nr. 4 2014 150 ÅR PÅ 15 MINUTTER. Tema. Ingen VM-fest i sjømannskirken. Voksesmerter i ferieparadis RIO DE JANEIRO ALANYA Nr. 4 2014 Tema 150 ÅR PÅ 15 MINUTTER RIO DE JANEIRO Ingen VM-fest i sjømannskirken ALANYA Voksesmerter i ferieparadis Må finne nye svar Nyvalgt styreleder i Sjømanns kirken, Kjell Nordstokke, skal prøve

Detaljer

Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE ISSN: 0807-8963

Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE ISSN: 0807-8963 Døves Blad ISSN: 0807-8963 BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 3 JUNI 2009 105. Årgang Roar Bredvei og Dagmar Sinnes var godt fornøyd med «Oslo-himmel» i mai. (foto: Petter Pettersen) I dette

Detaljer

ISSN: 0807-8963. Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE

ISSN: 0807-8963. Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 2 MAI 2013 109. Årgang Av Dmitry Katsnelson, økonomirådgiver for kirkevergen For å nå mål, må man ha tro Dere kjenner sikkert

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Døves Blad. Mathea og døveprosten. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2011 107. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. Mathea og døveprosten. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2011 107. Årgang ISSN: 0807-8963 Døves Blad ISSN: 0807-8963 BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2011 107. Årgang Mathea og døveprosten * Julefeiring i Døvekirken * Ordinasjon i Stavsjø Kirke * Jarl Åge er blitt pappa

Detaljer

NMS Region Stavanger. Møt Kirstina i Kina s 8 Ny gjenbruksbutikk s 10 tjemsland.wordpress.com s 12. Regionstevnet! 25. mai - se side 6.

NMS Region Stavanger. Møt Kirstina i Kina s 8 Ny gjenbruksbutikk s 10 tjemsland.wordpress.com s 12. Regionstevnet! 25. mai - se side 6. NMS Region Stavanger det norske misjonsselskap nr 1 februar 2013 Møt Kirstina i Kina s 8 Ny gjenbruksbutikk s 10 tjemsland.wordpress.com s 12 Husk Regionstevnet! 25. mai - se side 6 adresser og telefoner

Detaljer

skippertaket Nr. 1 2013 Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted

skippertaket Nr. 1 2013 Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted Nr. 1 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted Bergen Teller ned til 150-årsjubileet Tema: Antall

Detaljer

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2010 GRATIS. Tidligere GC-prest åpner ny kirke s.

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2010 GRATIS. Tidligere GC-prest åpner ny kirke s. La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2010 Vårdugnad s. 6 Konfirmasjon og Londontur s. 9 Tidligere GC-prest åpner ny kirke s. 14 Dagen skinner i gresset

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

Konfirmasjon. 2 NYE SKULK- ARBEIDERE: Camilla og Gerd Anita. MIN SALME av

Konfirmasjon. 2 NYE SKULK- ARBEIDERE: Camilla og Gerd Anita. MIN SALME av Menighetsblad for Saltdal Nr. 3-2010 Konfirmasjon les hvem som ble konfirmert i år, hvem som var gullkonfirmant og om våre nye konfirmanter s. 4 og 5 2 NYE SKULK- ARBEIDERE: Camilla og Gerd Anita s. 6

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Informasjon. Nr. 2. 2011 51. årgang. Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg. Kirkevalget 2011. Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon

Informasjon. Nr. 2. 2011 51. årgang. Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg. Kirkevalget 2011. Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon Informasjon Nr. 2. 2011 51. årgang Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg Kirkevalget 2011 Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon 2 Vår Fedrearv Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.

Detaljer

elkommen til kirkene i Skjeberg

elkommen til kirkene i Skjeberg ULLERØY ingedal skjeberg hafslund Nr. 3 HØST 2014 50. årg V elkommen til kirkene i Skjeberg skjebergdalen Innhold: Side: Informasjon / Kirkene i Skjeberg 2 Nytt fra sjømannskirken 3 Slekters gang 4 Diakoniside

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2012 GRATIS. Skipssiden s. 14. Ungdommer med flott forestilling s.

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2012 GRATIS. Skipssiden s. 14. Ungdommer med flott forestilling s. La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2012 Grunnleggeren s. 11 Ungdommer med flott forestilling s.19 Skipssiden s. 14 Basargruppa 20 år s. 16 Den fattige

Detaljer

Februar 2013 66. årgang

Februar 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2013 66. årgang Tretten kirke i flomlys. Foto: Knut Mellemberg. K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsblad. Et barn er født på kirkebakken. Julemarked på Folkvang side 13. Hellige jul. Vi synger julen inn. Julegrantenning og basar i Mogreina

Menighetsblad. Et barn er født på kirkebakken. Julemarked på Folkvang side 13. Hellige jul. Vi synger julen inn. Julegrantenning og basar i Mogreina Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 4 November 2014 50. årgang Et barn er født på kirkebakken side 3 Hellige jul Julemarked på Folkvang side 13 side 9 Vi synger julen inn Julegrantenning

Detaljer