Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad"

Transkript

1 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad Side 2: Kontaktinformasjon - GF Ny demokratisk struktur Side 3: Andakt og takk for bidrag fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag mai - august pr. bispedømme Side 6: Hurra for Elna Nordrum! - Hjertevarmeaksjonen 2012 Side 7: Storsamling i Grimstad - Weekend på Hovden Bli med på påsketur til Solkysten 2013 Side 8: Kalender - Tur til Gran Canaria 2013 HUSK Å SENDE INN SKJEMA TIL K-STUD VED ÅRETS SLUTT! (se vedlegg i TAKK og HILSEN nr eller ta kontakt med en av oss)

2 Sjømannskirkens Frivillighetsseksjon Frivillighetsseksjonen er en del av Sjømannskirkens operative arbeid, og driver sin virksomhet ut fra Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier. TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen I Sjømannskirken Bladet kommer ut med 3 nummer i året Opplag: 550 Trykk: Jærprint as, Bryne Forsidefoto: Samling for vinterprester og vinterassistenter i Grimstad, juni 2012 (foto: GM) Redaktør: Geir Myklebust Kontonummer for alle bidrag: SJØMANNSKIRKEN Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen Jan Tommy Fosse Utenlandssjef med ansvar for operativt arbeid i Norge Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen Telefon Mobil Geir Myklebust Områdeleder Vestlandet Kleppevarden Kleppe Mobil Sigmund Fløttum Områdeleder Midt- og Nord-Norge Feldmakarvegen Verdal Mobil Steinar Tverrli Seksjonsleder (områdeleder) Sør- og Østlandet Tollbodgaten 48A, 4614 Kristiansand Telefon Mobil Bjørg Irene Karlsen Områdeleder Østlandet Øvre Eikervei Drammen Mobil Ta kontakt med OMRÅDELEDER når foreningen ønsker besøk til basar og andre samlinger. Frivillighetsseksjonens fokus: Følge opp eksisterende engasjement i Sjømannskirken gjennom foreninger, kretsstyrer, enkeltpersoner o.a. Utvikle det frivillige medarbeiderskapet i organisasjonen Skape nye arenaer for engasjement i Sjømannskirken Sjømannskirkens visjon: Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement Sjømannskirkens hovedmål: Sjømannskirkens hovedmål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Sjømannskirkens verdier: Uendelig verdi Tilhørighet Trygghet Oppsøkende Gjestevennskap Brobygger GF NY DEMOKRATISK STRUKTUR Årets GENERALFORSAMLING fant sted i Kristiansand juni. Da ble det vedtatt noen endringer som får følge for arbeidet i Norge. INDIVIDUELT MEDLEMSSKAP Til nå har alle foreninger sendt representanter til kretsårsmøter som igjen har sendt sine 25 representanter til Generalforsamlingen. Nå får alle foreningsmedlemmer personlig enkeltmedlemsskap, og det kan også alle andre engasjerte støttespillere få. Ordningen trer i kraft neste år og skal være i funksjon før neste Generalforsamling i VALGTING I alle bispedømmer skal det holdes valgting/kretssamlinger/regionsamlinger der de 25 utsendingene til GF skal velges. Hvert av de 11 bispedømmene får velge 2, og de med flest medlemmer får en ekstra. En kan stemme ved frammøte eller på mail og i brev. GENERALFORSAMLING ANNETHVERT ÅR Fra nå av blir det GF annethvert år, neste gang i 2014, og da er det også 150-årsjubileum! 2

3 Det er en fryd å lese! Andakt I min tid som teologistudent på Menighetsfakultetet i Oslo, startet vi hvert semester med å synge salmen Guds Ord det er vårt arvegods. Og hva passet vel bedre enn at vi som studerte Guds Ord på heltid satte dette inn i den store sammenheng. Det er ikke bare en bok eller en samling av bøker, det er så mye mer. Det er hjelp i nød, og det er trøst i liv og død, som salmen sier. For noen uker siden sendte jeg en bibel (i ny oversettelse) til en god venn i USA. Hun gledet seg til å lese i den nye oversettelsen og ønsket derfor å få en utgave. I dag lå det et kort på kontoret mitt fra henne. Hun skriver: Det er en fryd å lese. Til og med Paulus diverse brev er lett forståelige. Jeg kjenner det varmer når mennesker opplever det godt å lese og høre Guds Ord. Det var sånn det var tenkt! Når Gud åpenbarte seg for mennesker, enten det var gjennom profeter i det gamle testamentet eller det var gjennom Jesus og hans liv på jorda, gjorde han det for at vi skulle forstå hvem han er og hva han vil for oss. Hans åpenbaring skal ikke være vanskelig å få tak på, den skal ligge der slik at du og jeg kan hente av den, ja kanskje til og med øse av den, inn i våre liv. Derfor er det så viktig at det vi leser er forståelig og at det vi hører er gjenkjennelig i våre egne liv. Den nye bibelen har en litt ny språkdrakt, men jeg håper den allikevel oppleves som en fryd å lese. I evighet, HERRE, står ditt ord fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt, du har grunn festet jorden, og den består. Etter dine lover består de til denne dag, for alle ting må tjene deg. Hvis jeg ikke fryder meg over din lov, går jeg til grunne i min nød. Jeg glemmer aldri dine påbud, ved dem gir du meg liv. Frels meg, for jeg er din! Salme 119,89-93a Guds Ord består i all evighet og ingenting kan rokke ved det. Guds Ord er gitt oss å øse av, det er gitt oss på vårt eget språk, og det får tale til oss der vi er akkurat nå. Og så utfordres vi på at Guds Ord ikke setter seg fast hos oss, men at det «nedarves» og deles. Derfor begynte teologistudentene semesteret med salmen: Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død; o Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ætt nedarves! NOS 549, N.F.S.Grundtvig 1817 Det er en fryd å lese! Jan Tommy Fosse Takk! TAKK for foreningsbidraget! På side 4 og 5 finner dere bidragslisten for mai til august Våren og sommeren er omme, høsten siger på oss. Mange gode arrangement har ført til fine bidrag til Sjømannskirkens arbeid, og vi takker igjen! I venstre kolonne ser dere datoen for når bilaget ble registrert betyr da 9. august Det er slik det blir skrevet i regnskapet på hovedkontoret. Det ser etter hvert ut til at de fleste har notert seg at kontoen for bidrag fra foreninger og menigheter, er den samme for hele landet: Samlet bidrag fra foreningene ligger faktisk litt over samme periode i fjor, og vi er virkelig takknemlige for at Sjømannskirken fortsatt har mange solide foreninger. Det er stadig foreninger som jubilerer og sender inn flotte gavebidrag. Vi setter pris på at dere skriver og forteller, og så er det ekstra hyggelig med bilder. Noen kommer også til at det er tid for å legge inn årene. Vi takker for trofast tjeneste og håper noen velger å tegne individuelt medlemskap. Mer om det senere. 3

4 Bilagsdato Foreningsbidrag pr. Bispedømme Belop Sum OSLO BISPEDØMME Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi M. Hildre, P. Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 1 000, Havbris sjømannskirkefor. v/hans Rognstad, I. Andersensvei 6, 0955 Oslo kr 1 500, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, P. Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 900,00 kr 3 400,00 HAMAR BISPEDØMME Kapp sjømannskirkefor. v/brit M. Skullerud,Liervegen 50, 2849 Kapp kr 5 070, Ulabrand sjømannskirkefor. v/nils Kr. Lie, Karlsvognen 59, 2315 Hamar kr 1 300, Granrudmoen misjonsfor. v/k. Brustuen, Lyngveien 3, 2636 Øyer kr 4 345, Osen sjømannskirkefor. v/gunvor Sætrang, Sjøveien, 2460 Osen kr 1 700, Skrautvål misjonsfor. v/harda Gerd Bakkene, 2917 Skrautvål kr 550, Ungbirken sjømannskirkefor. v/bjørg Myran, Oppdalslinna 70, 2640 Roa kr 4 300, Kapp sjømannskirkefor. v/brit Skullerud, Liervegen 50, 2849 Kapp kr 1 400, Hjemme-Borte sjømannskirkefor. v/reidar Berge, Stm.Otto Blehrsv.27, 2312 Ottestad kr 3 324, Helgøya sjømannskirkefor. v/ellen M. Sinnerud, Helgøyvn. 1275, 2350 Nes på Hedmar kr , Borte-Hjemme sjøm.kirkefor. v/aud K. Berge, Statsminister Otto Ble 27, 2312 Ottestad kr 3 570,00 kr ,00 BORG BISPEDØMME Langhus sjømannskirekfor. v/aud Pedersen, Østrengvn., 1405 Langhus kr 550, Langhus sjømannskirkefor. v/aud Pedersen, Østrengveien 5, 1405 Langhus kr 2 200, Skedsmo sjømannskirkefor. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 500, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/bjørg Kvammen, Kolbotn terrasse 23, 1410 Kolbotn kr 900, Sifh-kontakt sjømannskirkefor. v/odd Foss, Fossveien 4a, 1900 Fetsund kr 3 675, Lille Måken sjømannskirkefor. v/reidunn Kristensen, Ravnsborgvn.30, 1395 Hvalstad kr 800, Vestbygda ungpikefor. v/rigmor Nordengen, Orvegen 1, 2022 Gjerdrum kr , Ås sjømannskirkefor. v/kari Løvsjø, Moerveien 16, 1430 Ås kr 5 000, Øvre Rokke sjømannskirkefor. v/turid Holt, Rokke, 1763 Halden kr , Onsøy sjømannskirkefor. v/johanne Ek, Wibergjordet 5S, 1605 Fredrikstad kr 1 900, Slevik sjømannskirkefor. v/ingeborg Aasheim, Aasenveien 9, 1621 Gressvik kr 5 000, Kornsjø sjømannskirkefor. v/sigrun Ingerø, Markus Thranesplass 3, 1776 Halden kr 8 300, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/bjørg Kvammen, Kolbotn terr. 23, 1410 Kolbotn kr 815, Kornsjø sjømannskirkefor. v/edel Lervik, Mosevikveien 2, 1796 Kornsjø kr 8 800, Skedsmo sjømannskirekfor. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 34, 2020 Skedsmokorset kr 700, Kirkøy Søndre sjømannskirkefor. v/marit Westberg, Prestehavna 17, 1680 Skjærhalden kr 750,00 kr ,00 TUNSBERG BISPEDØMME Presterød sjømannskirkefor. v/gerd Austad, Nesalleen, 3124 Tønsberg kr , Feen sjømannskirkefor. v/randi Studsrød, Feenveien 122, 3160 Stokke kr 3 000, Galleberg sjømannskirkefor. v/inger H. E. Sørhaug, Fila 10, 3070 Sande i Vestfold kr 1 200, Colordamene sjømannskirkefor. v/randi Bjørnsgård, Solneskroken 3, 3159 Melsomvik kr 1 120, Kirkebygden sjømannskirekfor. v/laila Sætre, Ragnhildrødveien, 3160 Stokke kr 7 000, Østre og Vestre sjømannskirkefor. v/kari Aasmoe Brundtland, Sørumvn.149, 3178 Våle kr 4 000, Åmot sjømannskirkefor. v/gerd Olaug Lygre, Apotekveien 2A, 3340 Åmot kr ,00 kr ,00 AGDER BISPEDØMME Søvig kvinnefor. v/kirsten Johnsen, Kossevigheia 17, 4640 Søgne kr 3 110, Hesland kvinnefor. v/berit Helene Reiersen, Gjervoldstadvn.219, 4517 Mandal kr 1 000, Molland sjømannskirkefor. v/irma B. Fiksdalstrand, Stølevn.11, 4887 Grimstad kr 1 950, Høvåg sjømannskirkefor. v/tone Dahlen, Kvannes, 4770 Høvåg kr 1 500, Sjøulken sjømannskirkefor. v/lydia Aasbø, Lunden, 4980 Gjerstad kr 5 500, Landkrabba sjømannskirkefor. v/svanhild Løberg, Nedre Sølen 118, 3913 Porsgrunn kr 1 500, Staabybasaren v/johanne Mathiassen, Rasvågvn. 251, 4432 Hidra kr 5 550, Basaren i Ny-Hellesund v/jan Olav Brufjell, Eikeveien 10, 4640 Søgne kr ,00 kr ,00 STAVANGER BISPEDØMME Slettevoll sjømannskirkefor. v/borgny Hellesmark, 4460 Moi kr , Havdur sjømannskirkefor. v/elly Borgenvik, Sæbø, 5561 Bokn kr , Fyrlykten sjømannskirkefor. v/ruth Løvdal, 5580 Ølen kr 6 650, Øvre Vats sjømannskirkefor. v/solveig Eidhammer, 5576 Øvre Vats kr 1 930, Kopervik sjømannsmisj.for. v/sissel Sveinsson, Hinderåkervn.52, 4162 Avaldsnes kr , Vikebygd sjømannskirkefor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr 4 000,00 4

5 Sauda sjømannskirkefor. v/wenche Øystese, Fløgstadv.36, 4200 Sauda kr , Vikedal sjømannskirkefor. v/bjørg Hjelvik, 5583 Vikedal kr , Skåra og Puntervoll sjøm.k.for. v/marit Karin Nodland, Nodlandsveien 10, 4370 Egersund kr , Stavanger sjømannskirkefor. v/rigmor Espevik, Bolmestykket 20, 4355 Kverneland kr , Lyngblomsten sjømannskirkefor. v/daghild Rødahl, A. Brøggersgate 57, 4041 Hafrsfjord kr 4 600, Borgøy sjømannskirkefor. v/kristine Hettervik, Hettervi, 5566 Hervik kr , Vikebygd sjømannskirekfor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr , Stavanger sjømannskirkefor. v/rigmor Espevik, Bolmestykket 20, 4355 Kvernaland kr ,00 kr ,00 BJØRGVIN BISPEDØMME Sjømannskirkeforeningen Sjøfuglene i Godvik v/else Nummedal, Kiplehaugen, 5179 Godvik kr 3 000, Fjærland sjømannskirkefor. v/valborg Mundal, 6848 Fjærland kr 791, Tonning sjømannskirkefor. v/anne M. Tonning, 6783 Stryn kr , Herand sjømannskirekfor. v/randi Svåsand, 5628 Herand kr 3 600, Feios sjømannskirkefor. v/turid Harbakk, 6895 Feios kr 3 000, Sjøblomsten sjøm.kirkefor. v/inger Pedersen Espevoll, Førreåsen 5F, 5563 Førresfjorden kr , Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8B, 5009 Bergen kr 2 800, Kirkebygdens sjømannskirkefor. v/liv Sortland, Leirdalen 3, 5430 Bremnes kr 5 561, Juniorlaget sjømannskirkefor. v/annbjørg Jensen, 5600 Norheimsund kr 6 400, Rød sjømannskirkefor. v/gerd Johanna Rydningen, Rødsneset 70, 5550 Sveio kr , Tveit yngre kvinnefor. v/ruth Emmerhoff, Steinhaugvegen 29, 5550 Sveio kr 3 000, Sognnes kvinnelag v/sigrid Sognnes, 6953 Leirvik i Sogn kr 4 573, Stårheim sjømannskirkefor. v/gunvor Johanne Torheim, 6777 Stårheim kr 550, Stårheim sjømannskirkefor. v/gunvor Johanne Torheim, 6777 Stårheim kr 3 450, Sjøstjerna sjømannskirkefor. v/ingrid Toppe, Nedre Slettstølen 34, 5136 Mjølkeråen kr , Havmann v/inger Lise Vesterheim, Strandgaten 223, 5814 Bergen kr 800, Kroken og Sørheim sjømannskirkefor. v/marit Bøen, 6870 Ornes kr 1 025, Strandavåg sjømannskirkefor. v/ingebjørg Mårstig, 6924 Hardbakke kr 6 250, Bømlo sjømannskirkefor. v/bjørn m. Johannessen, 5440 Mosterhamn kr ,50 kr ,18 MØRE BISPEDØMME Nordbygda sjømannskirkefor. v/marit Soltvedt, 6778 Lote kr 4 000, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 900, Skår kvinneforening v/solveig Sætre, 6140 Syvde kr 3 000, Rypdal sjømannskirkefor. v/milla O. Lindset, 6391 Tresfjord kr 6 190, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 150, Havduen sjømannskirkefor. v/åsta Myrene, Hovstøylveien 13, 6065 Ulsteinvik kr , Emblem sjømannskirkefor. v/torbjørg E. Gjerland, Arnehjellen 41, 6013 Ålesund kr 4 600, Liadal sjømannskirkefor. v/bjørg Winsnes, Liadal, 6150 Ørsta kr 4 160, Engesetdal og Fylling sjømannskirkefor. v/g. Stige, 6260 Skodje kr 3 100, Gnisten sjømannskirkefor. v/anne Marie Holen, 6166 Sæbø kr 2 500, Hanemsbygdens sjømannskirkefor. v/anne Lise Meisingset, 6628 Meisingset kr 3 600, Veslekvist sjømannskirkefor. v/lindis Eliassen, Snipsøyrdal, 6060 Hareid kr , Engesetdal og Fylling sjømannskirkefor. v/gudbjørg Stige, 6260 Skodje kr 5 600, Duggdråpen sjømannskirkefor. v/hilde-karin K. Torgersen, 6098 Nerlandsøy kr ,00 kr ,00 NIDAROS BISPEDØMME Leksvik sjømannskirkefor. v/ruth Hønnåshagen, 7120 Leksvik kr 2 570, Førstereisgutten sjømannskirkefor. v/randi Lauglo, 7089 Heimdal kr 2 220, Øvre Åsen misjonsfor. v/janne Moe, 7630 Åsen kr 2 781, Uthaug sjømannskirkefor. v/audhild Bordersen, 7142 Uthaug kr 2 624, Stjørdalsmåken sjømannskirkefor. v/anne Berit Gustad, A. Mathisensgt. 16, 7500 Stjørdal kr 2 225, Måken sjømannskirkefor. v/oddlaug F. Røyseng, Klepparvn. 9, 7714 Steinkjer kr 3 950, Sjøbygda sjømannskirkefor. v/else Myhr, Leklemsvegen 63, 7650 Verdal kr 3 000, Øvre Åsen sjømannskirkefor. v/janne Moe, 7630 Åsen kr 1 450,00 kr ,13 NORD-HÅØOGALAND BISPEDØMME Frisk bris sjømannskirkefor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 22, 9304 Vangsvik kr 400, Nordlys sjømannskirkefor. v/berit H. Ryvoll, 9392 Stonglandseidet kr 1 950, Frisk Bris sjømannskirkefor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 12, 9304 Vangsvik kr 450, Sjøstjerne sjømannskirkefor. v/lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn kr 500,00 kr 3 300,00 Samlet foreningsbidrag fra hele landet mai - august 2012 kr ,31 5

6 HURRA FOR ELNA NORDRUM! I 1953 kom to unge danske jenter til Norge for å ha sommerjobb. De kom til Fåvang i Gudbrandsdalen og hun jeg har møtt, Elna Nordrum, reiste ikke videre. Hun møtte sin mann Morits og ble værende i Fåvang. I dag er Elna 82 år, men fortsatt en svært oppegående dame. Hun er en av disse flotte kvinnene som har vært en ressurs for bygda si, aktiv og flink bondekone på gården Nordrum og har i tillegg engasjert seg i bygdas liv i kirke, foreningsliv og politikk. Elna er en flott representanten for alle kvinner som har utført mye arbeid og samlet mange kroner til Sjømannskirkens arbeid. Den 20.juni i år ble Nordre Fåvang kvinneforening, som Elna har hatt mye ansvar for, lagt ned. Til avslutningsmøtet hadde de invitert tidligere kretssekretær Leiv Tore Briseid, og møtet ble lagt til sjukehjemmet slik at de to eldste medlemmene på 99 og 95 år kunne få delta. Protokoller og regnskap er ført til siste møte, og blir nå tatt vare på som en viktig del av bygdas historie. Eldste bildene av foreningen er tatt i 1880, men den gang het foreningen Tromsnes kvinneforening, Etter at svigermor til Elna døde i 1956 overtok Elna mye ansvar for foreningsdriften, men formannsvervet har de delt på. Møtene ble gjennomført på tradisjonelt vis, og for å få inn mest mulig penger sendte de først rundt offerskål og så hadde de utlodning etterpå. Medlemmene i foreningen har vært trofaste, men de har ikke lykkes i å få med nye, og nå i 2012 var tiden kommet for å avslutte på skikkelig vis. Elna forteller om den tida de sendte julepakker til sjømenn. Det var ikke så ofte noen fikk svar, men en gang kom det brev til Elna. Hun svarte, og så ble det slik at de sendte julehilsen til hverandre. De hadde aldri sett hverandre og heller ikke utvekslet bilder, men hun visste at styrmannen var gått på land og fått en ansvarsfull stilling i nord. Så en dag i fjor står et par utenfor døra, og han har en stor bukett i hendene. Det var første møte med styrmannen som fikk julepakke på slutten av 50-tallet! Sjømannskirken legger om virksomheten i Norge i erkjennelse av at tidene endrer seg. Det er viktig at de som er ferdig med sin stafett-periode kan avslutte med takk for arbeidet og forhåpentlig med gode minner og glede over det arbeidet de har utført. Hurra for damer som Elna Nordrum! Bjørg Erlimo, Oppland krets. HOVDENWEEKEND Roar Sandvik (th) har sendt oss dette bildet av gjengen som var samlet på Hovden Fjellstoge september. Han forteller om god stemning, god mat, fine turer i fjellet og en pen gavesum fra utlodning til inntekt for Sjømannskirken. Lurøy/Onøy HJERTEVARMEAKSJONEN Alle foreninger og kretsstyrer fikk tilsendt en pakke med T-skjorte og invitasjon til å bli med på årets aksjon før sommerferien. Vi var spent på hvor mange som ville bestille flere og melde seg på til årets aksjon 19. september. Gleden var stor da det viste seg at det på 40 steder i landet ble servert ferske vafler til folk på ved til eller fra jobb, på jobben, på kjøpesentra og mange andre steder. TUSEN TAKK til dere alle for at dere valgte å spre hjertevarme til medmennesker i lokalmiljøet. I Oslo og Bergen ble det drahjelp fra lokalradio og på hjemmesiden til Sjømannskirken ligger over 100 bilder fra hele landet og hele verden: Bryne Kristiansand Hedmark 6

7 Frivillighet Storsamling for vinterprester og vinterassistenter på bibelskolen i Grimstad juni. Frivillighetsseksjonen og personalavdelingen inviterte til denne historiske samlingen der over 60 prester og assistenter som tjenestegjør om vinteren fikk samles til viktig informasjon og erfaringsutveksling. Foto: GM På programmet var det inspirerende foredrag ved både generalsekretær Audun Myhre, personalsjef Hege Feet Askvig, utenlandssjef Asbjørn Vilkensen og personalkonsulent Ingjerd Danielsen. Hele Frivillighetsseksjonen bidro også med innspill rundt frivillig engasjement. Mange av deltakerne bidro også med glimt fra egne erfaringer og siste kvelden finn vi lytte til Frivillighet i Sjømannskirken - sett fra oppvasken v/odd Erik Johansen på Gran Canaria. Samtalene rundt bordene ga rikelig anledning til erfaringsutveksling og vi registrerte stor begeistring for denne første formelle samlingen for denne gruppen. Det legges opp til slike samlinger annethvert år videre. GM 100-årsjubileum for BØLGEN i Ulstein Lørdag 22. september feiret Sjømannsforeninga «Bølgen» 100-års jubileum med basar i et fullsatt Sundgot bedehus. Foreningen har bare hatt 5 formenn i disse 100 år. Dagens formann er Liv Ertesvåg, som har vært formann i 19 år. Kvelden ble ledet av Synnøve Breivik. Foreningen har god hjelp av yngre krefter både på kjøkkenet og til gevinstutdeling. Områdeleder Sigmund Fløttum holdt andakt, og overleverte blomsterhilsen i anledning jubiléet. Takk for lang og trofast tjeneste for Sjømannskirkens sak, og Guds rike signing over dagene som kommer til foreningen og det enkelte medlem. SF På bildet ser vi bak fra venstre: Synnøve Breivik, Kari Kleven og Mary Runde Breivik. Framme fra venstre: Ingrid Garshol, Liv Ertesvåg (leder) og Johanne Spjutøy. Fotograf: Åge André Breivik. Bli med på tur! PÅSKETUR til Sjømannskirken på SOLKYSTEN 23. MARS - 1. APRIL 2013 Det blir igjen mulig å bli med på denne populære turen til El Campanario som gir opplevelser av spansk og norsk påskefeiring, turer til historiske byer, konserter, grillkvelder og fellesskap. Vi flyr med SAS fra Kjevik og Gardermoen. Reiseleder blir områdeleder Geir Myklebust. For informasjon og påmelding, ta kontakt på telefon eller mail med: VIA Egencia, Grimstad v/jarle Siring: tlf Sjømannskirken v/ Geir Myklebust: tlf Påmelding kan også gjøres på internett: 7

8 Returadresse: Sjømannskirken Frivillighetsseksjonen Kleppevarden KLEPPE Kalender Bli med på tur 1. okt kl.1800: Høstbasar i Frelsesarmeen, Stavanger. Randaberg mannskor og Leif Johannes Netland 2. okt. kl.1100: Sjømannstreff, Tjensvoll kirke, Stavanger med Svein Inge Årrestad: Kan du ikkje le, treng du ikkje leva. 2. okt. kl.1800: Basar i «Snøklokka», Svelgen 3. okt. kl.1500: Basar på Sortland, Bømlo ved Einar Andreassen 3. okt. kl.1900: Basar i Førre med Einar Andreassen 6. okt. kl.1700: Basar i Holum bedehus. Steinar Tverrli deltar 7. okt. kl.1700: Basarmøte i Odda med Lars B. Ølberg 10. okt. kl.1900: Basar i Mandal. Frelsesarmeens lokaler. Steinar Tverrli deltar 11. okt. kl.1130: Åpent møte i Nygaten, Stavanger 11. okt. kl.1930: Møte i Øyslebø menighetshus. Steinar Tverrli deltar 12. okt. kl.1100: Høstbasar, Vår Frelser, Haugesund 12. okt. kl.1930: Sjømannskirkekveld i Kr.sand i Domkirkens menighetshus. Margrethe og Halfdan T. Bondevik deltar 13. okt. kl.11-15: Basar i Kr.sand i Domkirkens menighetshus. M. o H. Bondevik deltar 13. okt. kl.1600: Basar i Øvre Krossdalen, Jondal med Brigt Skeie 13. okt. kl.1800: Fest på Kjerka i Finnsnes kirke. matservering og åresalg og tale av sokneprest i Tranøy, Arild Strand. 14. okt. kl.1100: Gudstjeneste m/kirkekaffe i Domkirken i Kr.sand 16. okt. kl.1930: Møte i Aksdal kyrkje med Einar Andreassen 18. okt. kl.1900: Basar i Norheim med Einar Andreassen 18. okt. kl.1900: Jubileumsfest i Østre Kvelde bedehus. Steinar Tverrli deltar 19. okt. kl.1900: Basar i Bryne kyrkje med Ole Dagfinn Sky 19. okt. kl.1800 Fest på kjerka Vedavågen kyrkje ved Einar Andreassen 20. okt. kl.1900: Basar i Seim i Sogn med Sigfred J. Lunde 26. okt. kl.1800: Basar i Sundgot bedehus med Sigmund Fløttum 27. okt. kl.1100: Gudstjeneste og Inspirasjonssamling for foreninger i Østfold på Furuly i Råde 27. okt. kl.1730: Basar i Hakkalestranda bedehus med Sigmund Fløttum 27. okt. kl.1730: Basar på Røvær med Einar Andreassen og Magne Westre 4. nov. kl.1900: Gudstjeneste i Værdalsøra kapell 6. nov. kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke med gateprest Rune Skøyen: Det er von i hengande snøre. 6. nov. kl.1900: Åpent møte i Vennesla sjømannskirkefor. på menighetshuset 6. nov. kl.1900: Jubileumsfest i Østre Kvelde bedehus Steinar Tverrli deltar 7. nov. kl.1900: Fest på kjerka på Audnastrand leirsted. Øyvind Laundal og Lindesnes trekkspillklubb 8. nov. kl.1130: Åpent møte i Nygaten, Stavanger 9. nov. kl.1630: Heimebasar på Kyvik, Stord med Einar Andreassen 9. nov. kl.1900: Inspirasjonssamling i Vestfold, på Furuly kafe i Stokke. Audun Myhre deltar 11. nov. kl.1700: Fest på kjerka i Farsund på kirketorget. Øyvind Laundal og Shantykoret 12. nov. kl.1100: Åpent møte i Vår Frelser, Haugesund med Einar Andreassen 18. nov. kl.1100: Gudstjeneste i Nygård, Bergen med foreningen Landkjenning 27. nov. kl.1930: Møte i Aksdal kyrkje med Einar Andreassen 3. des. kl.1930: Julemøte, Norheim med Einar Andreassen 4. des. kl.1800: Adventsmøte, Nygård kirke, Bergen med Alf og Anne-Mari Iversen 5. des. kl.1900: Adventsgudstjeneste i Langhus kirke ved Gunnar Ellingsen. Kirkekaffe 8. des. kl.1900: Adventsfest i Kyrkstova, Tresfjord 10. des. kl.1100: Åpent møte i Vår Frelser, Haugesund 13. des. kl.1130: Julemøte, Nygaten i Stavanger 18. des. kl.1100: Sjømannstreff, julemøte i Tjensvoll kirke. Sang av Shantykoret 13. jan. kl.1500: Nyttårstreff i Oddernes menighetshus. Bjarte Våge deltar Med Sjømannskirken til Gran Canaria 26. januar - 9. februar 2013 Fra Haugesund, Bergen, Kristiansand og Oslo (Gardermoen) Reiseledere: Steinar Tverrli og Sigmund Fløttum Hotell Dorado Beach, Arguineguin For informasjon og påmelding, ta kontakt på telefon eller mail med: VIA Egencia, Grimstad v/jarle Siring: tlf Sjømannskirken v/ Steinar Tverrli: tlf eller Sigmund Fløttum: tlf Påmelding kan også gjøres på internett:

Kretsledersamling på Gardermoen september 2013

Kretsledersamling på Gardermoen september 2013 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 3-2013 Kretsledersamling på Gardermoen september 2013 Side 2: NORGESARBEIDET - Bønneliste Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5:

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2011 Side 1: Bilde fra sommerbasar i Ny-Hellesund Side 2: Statsstøtte til foreningsarbeidet Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2013

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2013 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2013 Side 1: 90-årsjubileum i foreningen BØLGEN i Kvelde Side 2: Kontaktinformasjon - Tips til foreningens leder Side 3: Andakt og takk for

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2013 Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september Side 1: Spydeberg sjømannsmisjonsforening Side 2: NORGESARBEIDET Side 3: Andakt og takk for gaver fra

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september. Nr 2-2012

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september. Nr 2-2012 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2012 Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september Side 1: Krinsårsmøte i Sauda for Haugaland og Sunnhordland krins Side 2: Kontaktinformasjon -

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 3-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 3-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 3-2014 Her er alle regionstyrelederne sammen med ansatte i Norgesarbeidet (NA) samlet til fellesmøte i Bergen rett før jubileet og GF. Fra venstre:

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2011 Side 1: Bilde fra Venezia. Stavanger krets på sommertur i juni 2010 Side 2: Informasjon om Frivillighetsseksjonen Side 3: Andakt og

Detaljer

KRISTELIG STUDIEFORBUND

KRISTELIG STUDIEFORBUND TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2012 Side 1: Basar i det gamle skulehuset i Øvre Krossdalen, Jondal Side 2: Kontaktinformasjon - Tips til foreningens leder Side 3: Andakt

Detaljer

Gruppereise til Lanzarote oktober 2013

Gruppereise til Lanzarote oktober 2013 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 1-2014 Gruppereise til Lanzarote oktober 2013 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2014 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag januar - april

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp KKROPP ØVELSER: KROPP Innledning KROPPEN ER SENTRAL i kristen tro. Gud skapte mennesket som kropp, i sitt bilde. I Jesus Kristus fikk Gud kropp,

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet Innkallingen er godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll. Ordstyrer Oskar Feed

Detaljer

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as Gaver TESTAMENTARISKE Gaver med omsorg Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no Desember 2009 / Selektiv Dialog as Innhold Omsorg fo nordmenn i andet Side 2-3 Side 4-5 Side

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ingolf Naustvik Husnes 145 78,-kr 2. Tore Huse Fausk Omvikdalen 143 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Rune Samuelsen Stord 146 146,-kr 2. Sivert Skår Time 144 104,-kr

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer