Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad"

Transkript

1 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad Side 2: Kontaktinformasjon - GF Ny demokratisk struktur Side 3: Andakt og takk for bidrag fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag mai - august pr. bispedømme Side 6: Hurra for Elna Nordrum! - Hjertevarmeaksjonen 2012 Side 7: Storsamling i Grimstad - Weekend på Hovden Bli med på påsketur til Solkysten 2013 Side 8: Kalender - Tur til Gran Canaria 2013 HUSK Å SENDE INN SKJEMA TIL K-STUD VED ÅRETS SLUTT! (se vedlegg i TAKK og HILSEN nr eller ta kontakt med en av oss)

2 Sjømannskirkens Frivillighetsseksjon Frivillighetsseksjonen er en del av Sjømannskirkens operative arbeid, og driver sin virksomhet ut fra Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier. TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen I Sjømannskirken Bladet kommer ut med 3 nummer i året Opplag: 550 Trykk: Jærprint as, Bryne Forsidefoto: Samling for vinterprester og vinterassistenter i Grimstad, juni 2012 (foto: GM) Redaktør: Geir Myklebust Kontonummer for alle bidrag: SJØMANNSKIRKEN Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen Jan Tommy Fosse Utenlandssjef med ansvar for operativt arbeid i Norge Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen Telefon Mobil Geir Myklebust Områdeleder Vestlandet Kleppevarden Kleppe Mobil Sigmund Fløttum Områdeleder Midt- og Nord-Norge Feldmakarvegen Verdal Mobil Steinar Tverrli Seksjonsleder (områdeleder) Sør- og Østlandet Tollbodgaten 48A, 4614 Kristiansand Telefon Mobil Bjørg Irene Karlsen Områdeleder Østlandet Øvre Eikervei Drammen Mobil Ta kontakt med OMRÅDELEDER når foreningen ønsker besøk til basar og andre samlinger. Frivillighetsseksjonens fokus: Følge opp eksisterende engasjement i Sjømannskirken gjennom foreninger, kretsstyrer, enkeltpersoner o.a. Utvikle det frivillige medarbeiderskapet i organisasjonen Skape nye arenaer for engasjement i Sjømannskirken Sjømannskirkens visjon: Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement Sjømannskirkens hovedmål: Sjømannskirkens hovedmål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Sjømannskirkens verdier: Uendelig verdi Tilhørighet Trygghet Oppsøkende Gjestevennskap Brobygger GF NY DEMOKRATISK STRUKTUR Årets GENERALFORSAMLING fant sted i Kristiansand juni. Da ble det vedtatt noen endringer som får følge for arbeidet i Norge. INDIVIDUELT MEDLEMSSKAP Til nå har alle foreninger sendt representanter til kretsårsmøter som igjen har sendt sine 25 representanter til Generalforsamlingen. Nå får alle foreningsmedlemmer personlig enkeltmedlemsskap, og det kan også alle andre engasjerte støttespillere få. Ordningen trer i kraft neste år og skal være i funksjon før neste Generalforsamling i VALGTING I alle bispedømmer skal det holdes valgting/kretssamlinger/regionsamlinger der de 25 utsendingene til GF skal velges. Hvert av de 11 bispedømmene får velge 2, og de med flest medlemmer får en ekstra. En kan stemme ved frammøte eller på mail og i brev. GENERALFORSAMLING ANNETHVERT ÅR Fra nå av blir det GF annethvert år, neste gang i 2014, og da er det også 150-årsjubileum! 2

3 Det er en fryd å lese! Andakt I min tid som teologistudent på Menighetsfakultetet i Oslo, startet vi hvert semester med å synge salmen Guds Ord det er vårt arvegods. Og hva passet vel bedre enn at vi som studerte Guds Ord på heltid satte dette inn i den store sammenheng. Det er ikke bare en bok eller en samling av bøker, det er så mye mer. Det er hjelp i nød, og det er trøst i liv og død, som salmen sier. For noen uker siden sendte jeg en bibel (i ny oversettelse) til en god venn i USA. Hun gledet seg til å lese i den nye oversettelsen og ønsket derfor å få en utgave. I dag lå det et kort på kontoret mitt fra henne. Hun skriver: Det er en fryd å lese. Til og med Paulus diverse brev er lett forståelige. Jeg kjenner det varmer når mennesker opplever det godt å lese og høre Guds Ord. Det var sånn det var tenkt! Når Gud åpenbarte seg for mennesker, enten det var gjennom profeter i det gamle testamentet eller det var gjennom Jesus og hans liv på jorda, gjorde han det for at vi skulle forstå hvem han er og hva han vil for oss. Hans åpenbaring skal ikke være vanskelig å få tak på, den skal ligge der slik at du og jeg kan hente av den, ja kanskje til og med øse av den, inn i våre liv. Derfor er det så viktig at det vi leser er forståelig og at det vi hører er gjenkjennelig i våre egne liv. Den nye bibelen har en litt ny språkdrakt, men jeg håper den allikevel oppleves som en fryd å lese. I evighet, HERRE, står ditt ord fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt, du har grunn festet jorden, og den består. Etter dine lover består de til denne dag, for alle ting må tjene deg. Hvis jeg ikke fryder meg over din lov, går jeg til grunne i min nød. Jeg glemmer aldri dine påbud, ved dem gir du meg liv. Frels meg, for jeg er din! Salme 119,89-93a Guds Ord består i all evighet og ingenting kan rokke ved det. Guds Ord er gitt oss å øse av, det er gitt oss på vårt eget språk, og det får tale til oss der vi er akkurat nå. Og så utfordres vi på at Guds Ord ikke setter seg fast hos oss, men at det «nedarves» og deles. Derfor begynte teologistudentene semesteret med salmen: Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død; o Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ætt nedarves! NOS 549, N.F.S.Grundtvig 1817 Det er en fryd å lese! Jan Tommy Fosse Takk! TAKK for foreningsbidraget! På side 4 og 5 finner dere bidragslisten for mai til august Våren og sommeren er omme, høsten siger på oss. Mange gode arrangement har ført til fine bidrag til Sjømannskirkens arbeid, og vi takker igjen! I venstre kolonne ser dere datoen for når bilaget ble registrert betyr da 9. august Det er slik det blir skrevet i regnskapet på hovedkontoret. Det ser etter hvert ut til at de fleste har notert seg at kontoen for bidrag fra foreninger og menigheter, er den samme for hele landet: Samlet bidrag fra foreningene ligger faktisk litt over samme periode i fjor, og vi er virkelig takknemlige for at Sjømannskirken fortsatt har mange solide foreninger. Det er stadig foreninger som jubilerer og sender inn flotte gavebidrag. Vi setter pris på at dere skriver og forteller, og så er det ekstra hyggelig med bilder. Noen kommer også til at det er tid for å legge inn årene. Vi takker for trofast tjeneste og håper noen velger å tegne individuelt medlemskap. Mer om det senere. 3

4 Bilagsdato Foreningsbidrag pr. Bispedømme Belop Sum OSLO BISPEDØMME Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi M. Hildre, P. Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 1 000, Havbris sjømannskirkefor. v/hans Rognstad, I. Andersensvei 6, 0955 Oslo kr 1 500, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, P. Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 900,00 kr 3 400,00 HAMAR BISPEDØMME Kapp sjømannskirkefor. v/brit M. Skullerud,Liervegen 50, 2849 Kapp kr 5 070, Ulabrand sjømannskirkefor. v/nils Kr. Lie, Karlsvognen 59, 2315 Hamar kr 1 300, Granrudmoen misjonsfor. v/k. Brustuen, Lyngveien 3, 2636 Øyer kr 4 345, Osen sjømannskirkefor. v/gunvor Sætrang, Sjøveien, 2460 Osen kr 1 700, Skrautvål misjonsfor. v/harda Gerd Bakkene, 2917 Skrautvål kr 550, Ungbirken sjømannskirkefor. v/bjørg Myran, Oppdalslinna 70, 2640 Roa kr 4 300, Kapp sjømannskirkefor. v/brit Skullerud, Liervegen 50, 2849 Kapp kr 1 400, Hjemme-Borte sjømannskirkefor. v/reidar Berge, Stm.Otto Blehrsv.27, 2312 Ottestad kr 3 324, Helgøya sjømannskirkefor. v/ellen M. Sinnerud, Helgøyvn. 1275, 2350 Nes på Hedmar kr , Borte-Hjemme sjøm.kirkefor. v/aud K. Berge, Statsminister Otto Ble 27, 2312 Ottestad kr 3 570,00 kr ,00 BORG BISPEDØMME Langhus sjømannskirekfor. v/aud Pedersen, Østrengvn., 1405 Langhus kr 550, Langhus sjømannskirkefor. v/aud Pedersen, Østrengveien 5, 1405 Langhus kr 2 200, Skedsmo sjømannskirkefor. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 500, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/bjørg Kvammen, Kolbotn terrasse 23, 1410 Kolbotn kr 900, Sifh-kontakt sjømannskirkefor. v/odd Foss, Fossveien 4a, 1900 Fetsund kr 3 675, Lille Måken sjømannskirkefor. v/reidunn Kristensen, Ravnsborgvn.30, 1395 Hvalstad kr 800, Vestbygda ungpikefor. v/rigmor Nordengen, Orvegen 1, 2022 Gjerdrum kr , Ås sjømannskirkefor. v/kari Løvsjø, Moerveien 16, 1430 Ås kr 5 000, Øvre Rokke sjømannskirkefor. v/turid Holt, Rokke, 1763 Halden kr , Onsøy sjømannskirkefor. v/johanne Ek, Wibergjordet 5S, 1605 Fredrikstad kr 1 900, Slevik sjømannskirkefor. v/ingeborg Aasheim, Aasenveien 9, 1621 Gressvik kr 5 000, Kornsjø sjømannskirkefor. v/sigrun Ingerø, Markus Thranesplass 3, 1776 Halden kr 8 300, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/bjørg Kvammen, Kolbotn terr. 23, 1410 Kolbotn kr 815, Kornsjø sjømannskirkefor. v/edel Lervik, Mosevikveien 2, 1796 Kornsjø kr 8 800, Skedsmo sjømannskirekfor. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 34, 2020 Skedsmokorset kr 700, Kirkøy Søndre sjømannskirkefor. v/marit Westberg, Prestehavna 17, 1680 Skjærhalden kr 750,00 kr ,00 TUNSBERG BISPEDØMME Presterød sjømannskirkefor. v/gerd Austad, Nesalleen, 3124 Tønsberg kr , Feen sjømannskirkefor. v/randi Studsrød, Feenveien 122, 3160 Stokke kr 3 000, Galleberg sjømannskirkefor. v/inger H. E. Sørhaug, Fila 10, 3070 Sande i Vestfold kr 1 200, Colordamene sjømannskirkefor. v/randi Bjørnsgård, Solneskroken 3, 3159 Melsomvik kr 1 120, Kirkebygden sjømannskirekfor. v/laila Sætre, Ragnhildrødveien, 3160 Stokke kr 7 000, Østre og Vestre sjømannskirkefor. v/kari Aasmoe Brundtland, Sørumvn.149, 3178 Våle kr 4 000, Åmot sjømannskirkefor. v/gerd Olaug Lygre, Apotekveien 2A, 3340 Åmot kr ,00 kr ,00 AGDER BISPEDØMME Søvig kvinnefor. v/kirsten Johnsen, Kossevigheia 17, 4640 Søgne kr 3 110, Hesland kvinnefor. v/berit Helene Reiersen, Gjervoldstadvn.219, 4517 Mandal kr 1 000, Molland sjømannskirkefor. v/irma B. Fiksdalstrand, Stølevn.11, 4887 Grimstad kr 1 950, Høvåg sjømannskirkefor. v/tone Dahlen, Kvannes, 4770 Høvåg kr 1 500, Sjøulken sjømannskirkefor. v/lydia Aasbø, Lunden, 4980 Gjerstad kr 5 500, Landkrabba sjømannskirkefor. v/svanhild Løberg, Nedre Sølen 118, 3913 Porsgrunn kr 1 500, Staabybasaren v/johanne Mathiassen, Rasvågvn. 251, 4432 Hidra kr 5 550, Basaren i Ny-Hellesund v/jan Olav Brufjell, Eikeveien 10, 4640 Søgne kr ,00 kr ,00 STAVANGER BISPEDØMME Slettevoll sjømannskirkefor. v/borgny Hellesmark, 4460 Moi kr , Havdur sjømannskirkefor. v/elly Borgenvik, Sæbø, 5561 Bokn kr , Fyrlykten sjømannskirkefor. v/ruth Løvdal, 5580 Ølen kr 6 650, Øvre Vats sjømannskirkefor. v/solveig Eidhammer, 5576 Øvre Vats kr 1 930, Kopervik sjømannsmisj.for. v/sissel Sveinsson, Hinderåkervn.52, 4162 Avaldsnes kr , Vikebygd sjømannskirkefor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr 4 000,00 4

5 Sauda sjømannskirkefor. v/wenche Øystese, Fløgstadv.36, 4200 Sauda kr , Vikedal sjømannskirkefor. v/bjørg Hjelvik, 5583 Vikedal kr , Skåra og Puntervoll sjøm.k.for. v/marit Karin Nodland, Nodlandsveien 10, 4370 Egersund kr , Stavanger sjømannskirkefor. v/rigmor Espevik, Bolmestykket 20, 4355 Kverneland kr , Lyngblomsten sjømannskirkefor. v/daghild Rødahl, A. Brøggersgate 57, 4041 Hafrsfjord kr 4 600, Borgøy sjømannskirkefor. v/kristine Hettervik, Hettervi, 5566 Hervik kr , Vikebygd sjømannskirekfor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr , Stavanger sjømannskirkefor. v/rigmor Espevik, Bolmestykket 20, 4355 Kvernaland kr ,00 kr ,00 BJØRGVIN BISPEDØMME Sjømannskirkeforeningen Sjøfuglene i Godvik v/else Nummedal, Kiplehaugen, 5179 Godvik kr 3 000, Fjærland sjømannskirkefor. v/valborg Mundal, 6848 Fjærland kr 791, Tonning sjømannskirkefor. v/anne M. Tonning, 6783 Stryn kr , Herand sjømannskirekfor. v/randi Svåsand, 5628 Herand kr 3 600, Feios sjømannskirkefor. v/turid Harbakk, 6895 Feios kr 3 000, Sjøblomsten sjøm.kirkefor. v/inger Pedersen Espevoll, Førreåsen 5F, 5563 Førresfjorden kr , Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8B, 5009 Bergen kr 2 800, Kirkebygdens sjømannskirkefor. v/liv Sortland, Leirdalen 3, 5430 Bremnes kr 5 561, Juniorlaget sjømannskirkefor. v/annbjørg Jensen, 5600 Norheimsund kr 6 400, Rød sjømannskirkefor. v/gerd Johanna Rydningen, Rødsneset 70, 5550 Sveio kr , Tveit yngre kvinnefor. v/ruth Emmerhoff, Steinhaugvegen 29, 5550 Sveio kr 3 000, Sognnes kvinnelag v/sigrid Sognnes, 6953 Leirvik i Sogn kr 4 573, Stårheim sjømannskirkefor. v/gunvor Johanne Torheim, 6777 Stårheim kr 550, Stårheim sjømannskirkefor. v/gunvor Johanne Torheim, 6777 Stårheim kr 3 450, Sjøstjerna sjømannskirkefor. v/ingrid Toppe, Nedre Slettstølen 34, 5136 Mjølkeråen kr , Havmann v/inger Lise Vesterheim, Strandgaten 223, 5814 Bergen kr 800, Kroken og Sørheim sjømannskirkefor. v/marit Bøen, 6870 Ornes kr 1 025, Strandavåg sjømannskirkefor. v/ingebjørg Mårstig, 6924 Hardbakke kr 6 250, Bømlo sjømannskirkefor. v/bjørn m. Johannessen, 5440 Mosterhamn kr ,50 kr ,18 MØRE BISPEDØMME Nordbygda sjømannskirkefor. v/marit Soltvedt, 6778 Lote kr 4 000, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 900, Skår kvinneforening v/solveig Sætre, 6140 Syvde kr 3 000, Rypdal sjømannskirkefor. v/milla O. Lindset, 6391 Tresfjord kr 6 190, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 150, Havduen sjømannskirkefor. v/åsta Myrene, Hovstøylveien 13, 6065 Ulsteinvik kr , Emblem sjømannskirkefor. v/torbjørg E. Gjerland, Arnehjellen 41, 6013 Ålesund kr 4 600, Liadal sjømannskirkefor. v/bjørg Winsnes, Liadal, 6150 Ørsta kr 4 160, Engesetdal og Fylling sjømannskirkefor. v/g. Stige, 6260 Skodje kr 3 100, Gnisten sjømannskirkefor. v/anne Marie Holen, 6166 Sæbø kr 2 500, Hanemsbygdens sjømannskirkefor. v/anne Lise Meisingset, 6628 Meisingset kr 3 600, Veslekvist sjømannskirkefor. v/lindis Eliassen, Snipsøyrdal, 6060 Hareid kr , Engesetdal og Fylling sjømannskirkefor. v/gudbjørg Stige, 6260 Skodje kr 5 600, Duggdråpen sjømannskirkefor. v/hilde-karin K. Torgersen, 6098 Nerlandsøy kr ,00 kr ,00 NIDAROS BISPEDØMME Leksvik sjømannskirkefor. v/ruth Hønnåshagen, 7120 Leksvik kr 2 570, Førstereisgutten sjømannskirkefor. v/randi Lauglo, 7089 Heimdal kr 2 220, Øvre Åsen misjonsfor. v/janne Moe, 7630 Åsen kr 2 781, Uthaug sjømannskirkefor. v/audhild Bordersen, 7142 Uthaug kr 2 624, Stjørdalsmåken sjømannskirkefor. v/anne Berit Gustad, A. Mathisensgt. 16, 7500 Stjørdal kr 2 225, Måken sjømannskirkefor. v/oddlaug F. Røyseng, Klepparvn. 9, 7714 Steinkjer kr 3 950, Sjøbygda sjømannskirkefor. v/else Myhr, Leklemsvegen 63, 7650 Verdal kr 3 000, Øvre Åsen sjømannskirkefor. v/janne Moe, 7630 Åsen kr 1 450,00 kr ,13 NORD-HÅØOGALAND BISPEDØMME Frisk bris sjømannskirkefor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 22, 9304 Vangsvik kr 400, Nordlys sjømannskirkefor. v/berit H. Ryvoll, 9392 Stonglandseidet kr 1 950, Frisk Bris sjømannskirkefor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 12, 9304 Vangsvik kr 450, Sjøstjerne sjømannskirkefor. v/lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn kr 500,00 kr 3 300,00 Samlet foreningsbidrag fra hele landet mai - august 2012 kr ,31 5

6 HURRA FOR ELNA NORDRUM! I 1953 kom to unge danske jenter til Norge for å ha sommerjobb. De kom til Fåvang i Gudbrandsdalen og hun jeg har møtt, Elna Nordrum, reiste ikke videre. Hun møtte sin mann Morits og ble værende i Fåvang. I dag er Elna 82 år, men fortsatt en svært oppegående dame. Hun er en av disse flotte kvinnene som har vært en ressurs for bygda si, aktiv og flink bondekone på gården Nordrum og har i tillegg engasjert seg i bygdas liv i kirke, foreningsliv og politikk. Elna er en flott representanten for alle kvinner som har utført mye arbeid og samlet mange kroner til Sjømannskirkens arbeid. Den 20.juni i år ble Nordre Fåvang kvinneforening, som Elna har hatt mye ansvar for, lagt ned. Til avslutningsmøtet hadde de invitert tidligere kretssekretær Leiv Tore Briseid, og møtet ble lagt til sjukehjemmet slik at de to eldste medlemmene på 99 og 95 år kunne få delta. Protokoller og regnskap er ført til siste møte, og blir nå tatt vare på som en viktig del av bygdas historie. Eldste bildene av foreningen er tatt i 1880, men den gang het foreningen Tromsnes kvinneforening, Etter at svigermor til Elna døde i 1956 overtok Elna mye ansvar for foreningsdriften, men formannsvervet har de delt på. Møtene ble gjennomført på tradisjonelt vis, og for å få inn mest mulig penger sendte de først rundt offerskål og så hadde de utlodning etterpå. Medlemmene i foreningen har vært trofaste, men de har ikke lykkes i å få med nye, og nå i 2012 var tiden kommet for å avslutte på skikkelig vis. Elna forteller om den tida de sendte julepakker til sjømenn. Det var ikke så ofte noen fikk svar, men en gang kom det brev til Elna. Hun svarte, og så ble det slik at de sendte julehilsen til hverandre. De hadde aldri sett hverandre og heller ikke utvekslet bilder, men hun visste at styrmannen var gått på land og fått en ansvarsfull stilling i nord. Så en dag i fjor står et par utenfor døra, og han har en stor bukett i hendene. Det var første møte med styrmannen som fikk julepakke på slutten av 50-tallet! Sjømannskirken legger om virksomheten i Norge i erkjennelse av at tidene endrer seg. Det er viktig at de som er ferdig med sin stafett-periode kan avslutte med takk for arbeidet og forhåpentlig med gode minner og glede over det arbeidet de har utført. Hurra for damer som Elna Nordrum! Bjørg Erlimo, Oppland krets. HOVDENWEEKEND Roar Sandvik (th) har sendt oss dette bildet av gjengen som var samlet på Hovden Fjellstoge september. Han forteller om god stemning, god mat, fine turer i fjellet og en pen gavesum fra utlodning til inntekt for Sjømannskirken. Lurøy/Onøy HJERTEVARMEAKSJONEN Alle foreninger og kretsstyrer fikk tilsendt en pakke med T-skjorte og invitasjon til å bli med på årets aksjon før sommerferien. Vi var spent på hvor mange som ville bestille flere og melde seg på til årets aksjon 19. september. Gleden var stor da det viste seg at det på 40 steder i landet ble servert ferske vafler til folk på ved til eller fra jobb, på jobben, på kjøpesentra og mange andre steder. TUSEN TAKK til dere alle for at dere valgte å spre hjertevarme til medmennesker i lokalmiljøet. I Oslo og Bergen ble det drahjelp fra lokalradio og på hjemmesiden til Sjømannskirken ligger over 100 bilder fra hele landet og hele verden: Bryne Kristiansand Hedmark 6

7 Frivillighet Storsamling for vinterprester og vinterassistenter på bibelskolen i Grimstad juni. Frivillighetsseksjonen og personalavdelingen inviterte til denne historiske samlingen der over 60 prester og assistenter som tjenestegjør om vinteren fikk samles til viktig informasjon og erfaringsutveksling. Foto: GM På programmet var det inspirerende foredrag ved både generalsekretær Audun Myhre, personalsjef Hege Feet Askvig, utenlandssjef Asbjørn Vilkensen og personalkonsulent Ingjerd Danielsen. Hele Frivillighetsseksjonen bidro også med innspill rundt frivillig engasjement. Mange av deltakerne bidro også med glimt fra egne erfaringer og siste kvelden finn vi lytte til Frivillighet i Sjømannskirken - sett fra oppvasken v/odd Erik Johansen på Gran Canaria. Samtalene rundt bordene ga rikelig anledning til erfaringsutveksling og vi registrerte stor begeistring for denne første formelle samlingen for denne gruppen. Det legges opp til slike samlinger annethvert år videre. GM 100-årsjubileum for BØLGEN i Ulstein Lørdag 22. september feiret Sjømannsforeninga «Bølgen» 100-års jubileum med basar i et fullsatt Sundgot bedehus. Foreningen har bare hatt 5 formenn i disse 100 år. Dagens formann er Liv Ertesvåg, som har vært formann i 19 år. Kvelden ble ledet av Synnøve Breivik. Foreningen har god hjelp av yngre krefter både på kjøkkenet og til gevinstutdeling. Områdeleder Sigmund Fløttum holdt andakt, og overleverte blomsterhilsen i anledning jubiléet. Takk for lang og trofast tjeneste for Sjømannskirkens sak, og Guds rike signing over dagene som kommer til foreningen og det enkelte medlem. SF På bildet ser vi bak fra venstre: Synnøve Breivik, Kari Kleven og Mary Runde Breivik. Framme fra venstre: Ingrid Garshol, Liv Ertesvåg (leder) og Johanne Spjutøy. Fotograf: Åge André Breivik. Bli med på tur! PÅSKETUR til Sjømannskirken på SOLKYSTEN 23. MARS - 1. APRIL 2013 Det blir igjen mulig å bli med på denne populære turen til El Campanario som gir opplevelser av spansk og norsk påskefeiring, turer til historiske byer, konserter, grillkvelder og fellesskap. Vi flyr med SAS fra Kjevik og Gardermoen. Reiseleder blir områdeleder Geir Myklebust. For informasjon og påmelding, ta kontakt på telefon eller mail med: VIA Egencia, Grimstad v/jarle Siring: tlf Sjømannskirken v/ Geir Myklebust: tlf Påmelding kan også gjøres på internett: 7

8 Returadresse: Sjømannskirken Frivillighetsseksjonen Kleppevarden KLEPPE Kalender Bli med på tur 1. okt kl.1800: Høstbasar i Frelsesarmeen, Stavanger. Randaberg mannskor og Leif Johannes Netland 2. okt. kl.1100: Sjømannstreff, Tjensvoll kirke, Stavanger med Svein Inge Årrestad: Kan du ikkje le, treng du ikkje leva. 2. okt. kl.1800: Basar i «Snøklokka», Svelgen 3. okt. kl.1500: Basar på Sortland, Bømlo ved Einar Andreassen 3. okt. kl.1900: Basar i Førre med Einar Andreassen 6. okt. kl.1700: Basar i Holum bedehus. Steinar Tverrli deltar 7. okt. kl.1700: Basarmøte i Odda med Lars B. Ølberg 10. okt. kl.1900: Basar i Mandal. Frelsesarmeens lokaler. Steinar Tverrli deltar 11. okt. kl.1130: Åpent møte i Nygaten, Stavanger 11. okt. kl.1930: Møte i Øyslebø menighetshus. Steinar Tverrli deltar 12. okt. kl.1100: Høstbasar, Vår Frelser, Haugesund 12. okt. kl.1930: Sjømannskirkekveld i Kr.sand i Domkirkens menighetshus. Margrethe og Halfdan T. Bondevik deltar 13. okt. kl.11-15: Basar i Kr.sand i Domkirkens menighetshus. M. o H. Bondevik deltar 13. okt. kl.1600: Basar i Øvre Krossdalen, Jondal med Brigt Skeie 13. okt. kl.1800: Fest på Kjerka i Finnsnes kirke. matservering og åresalg og tale av sokneprest i Tranøy, Arild Strand. 14. okt. kl.1100: Gudstjeneste m/kirkekaffe i Domkirken i Kr.sand 16. okt. kl.1930: Møte i Aksdal kyrkje med Einar Andreassen 18. okt. kl.1900: Basar i Norheim med Einar Andreassen 18. okt. kl.1900: Jubileumsfest i Østre Kvelde bedehus. Steinar Tverrli deltar 19. okt. kl.1900: Basar i Bryne kyrkje med Ole Dagfinn Sky 19. okt. kl.1800 Fest på kjerka Vedavågen kyrkje ved Einar Andreassen 20. okt. kl.1900: Basar i Seim i Sogn med Sigfred J. Lunde 26. okt. kl.1800: Basar i Sundgot bedehus med Sigmund Fløttum 27. okt. kl.1100: Gudstjeneste og Inspirasjonssamling for foreninger i Østfold på Furuly i Råde 27. okt. kl.1730: Basar i Hakkalestranda bedehus med Sigmund Fløttum 27. okt. kl.1730: Basar på Røvær med Einar Andreassen og Magne Westre 4. nov. kl.1900: Gudstjeneste i Værdalsøra kapell 6. nov. kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke med gateprest Rune Skøyen: Det er von i hengande snøre. 6. nov. kl.1900: Åpent møte i Vennesla sjømannskirkefor. på menighetshuset 6. nov. kl.1900: Jubileumsfest i Østre Kvelde bedehus Steinar Tverrli deltar 7. nov. kl.1900: Fest på kjerka på Audnastrand leirsted. Øyvind Laundal og Lindesnes trekkspillklubb 8. nov. kl.1130: Åpent møte i Nygaten, Stavanger 9. nov. kl.1630: Heimebasar på Kyvik, Stord med Einar Andreassen 9. nov. kl.1900: Inspirasjonssamling i Vestfold, på Furuly kafe i Stokke. Audun Myhre deltar 11. nov. kl.1700: Fest på kjerka i Farsund på kirketorget. Øyvind Laundal og Shantykoret 12. nov. kl.1100: Åpent møte i Vår Frelser, Haugesund med Einar Andreassen 18. nov. kl.1100: Gudstjeneste i Nygård, Bergen med foreningen Landkjenning 27. nov. kl.1930: Møte i Aksdal kyrkje med Einar Andreassen 3. des. kl.1930: Julemøte, Norheim med Einar Andreassen 4. des. kl.1800: Adventsmøte, Nygård kirke, Bergen med Alf og Anne-Mari Iversen 5. des. kl.1900: Adventsgudstjeneste i Langhus kirke ved Gunnar Ellingsen. Kirkekaffe 8. des. kl.1900: Adventsfest i Kyrkstova, Tresfjord 10. des. kl.1100: Åpent møte i Vår Frelser, Haugesund 13. des. kl.1130: Julemøte, Nygaten i Stavanger 18. des. kl.1100: Sjømannstreff, julemøte i Tjensvoll kirke. Sang av Shantykoret 13. jan. kl.1500: Nyttårstreff i Oddernes menighetshus. Bjarte Våge deltar Med Sjømannskirken til Gran Canaria 26. januar - 9. februar 2013 Fra Haugesund, Bergen, Kristiansand og Oslo (Gardermoen) Reiseledere: Steinar Tverrli og Sigmund Fløttum Hotell Dorado Beach, Arguineguin For informasjon og påmelding, ta kontakt på telefon eller mail med: VIA Egencia, Grimstad v/jarle Siring: tlf Sjømannskirken v/ Steinar Tverrli: tlf eller Sigmund Fløttum: tlf Påmelding kan også gjøres på internett:

Kretsledersamling på Gardermoen september 2013

Kretsledersamling på Gardermoen september 2013 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 3-2013 Kretsledersamling på Gardermoen september 2013 Side 2: NORGESARBEIDET - Bønneliste Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5:

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2011 Side 1: Bilde fra sommerbasar i Ny-Hellesund Side 2: Statsstøtte til foreningsarbeidet Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2013

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2013 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2013 Side 1: 90-årsjubileum i foreningen BØLGEN i Kvelde Side 2: Kontaktinformasjon - Tips til foreningens leder Side 3: Andakt og takk for

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 3-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 3-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 3-2014 Her er alle regionstyrelederne sammen med ansatte i Norgesarbeidet (NA) samlet til fellesmøte i Bergen rett før jubileet og GF. Fra venstre:

Detaljer

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2013 Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september Side 1: Spydeberg sjømannsmisjonsforening Side 2: NORGESARBEIDET Side 3: Andakt og takk for gaver fra

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september. Nr 2-2012

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september. Nr 2-2012 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2012 Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september Side 1: Krinsårsmøte i Sauda for Haugaland og Sunnhordland krins Side 2: Kontaktinformasjon -

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2011 Side 1: Bilde fra Venezia. Stavanger krets på sommertur i juni 2010 Side 2: Informasjon om Frivillighetsseksjonen Side 3: Andakt og

Detaljer

KRISTELIG STUDIEFORBUND

KRISTELIG STUDIEFORBUND TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2012 Side 1: Basar i det gamle skulehuset i Øvre Krossdalen, Jondal Side 2: Kontaktinformasjon - Tips til foreningens leder Side 3: Andakt

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Gruppereise til Lanzarote oktober 2013

Gruppereise til Lanzarote oktober 2013 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 1-2014 Gruppereise til Lanzarote oktober 2013 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2014 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag januar - april

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag Uke Dato Møteplass Taler 1 3. 1. RJÅNES familiejulefest 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag 4. 1. ØVM kl. 1100 4. 1. MOLDE kl. 1100 Sakarias Ingolfsson 976 19 658 4. 1. ÅLESUND kl. 1100 Andreas Bakke

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

VÅRE BESTE FARGER TIL TERRASSEN

VÅRE BESTE FARGER TIL TERRASSEN VÅRE BESTE FARGER TIL TERRASSEN I dette fargekartet har vi samlet de beste og mest populære terrassebeisfargene. Husets farge er med på å gi det karakter og personlighet. Huset ditt reflekterer deg og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Våre beste dekkende utendørsfarger

Våre beste dekkende utendørsfarger Våre beste dekkende utendørsfarger I dette fargekartet har vi samlet de beste og mest populære dekkende fargene til utendørs bruk. Husets farge er med på å gi det karakter og personlighet. Huset ditt reflekterer

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Utstillinger for Papillon - 2008

Utstillinger for Papillon - 2008 12.01.2008 Norsk Dobermann Klub 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 12.01.2008 Postboks 952 - Sentrum, Eidsvoll 13.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 Bnr.: Navn: Adresse: Telefon: Mobil: E-mail: 142 Naustdal, Eli Karin Vilh. Bjerknesvn. 86, 5081 BERGEN 55286289 97755211 72 Thomsen, Gro Øvrehagen 9, 5580 Ølen 41317545

Detaljer

u U utendørs Våre beste farger til mur

u U utendørs Våre beste farger til mur u U Mur utendørs Våre beste farger til mur I dette fargekartet har vi samlet de beste og mest populære murfargene til utendørs bruk. Husets farge er med på å gi det karakter og personlighet. Huset ditt

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Stevneoppgjør. Haugesund Skytterlag. Haugesund stevnet 2012. Bremnes Skytterlag. Sletthaugen 7 5428 FOLDRØYHAMN

Stevneoppgjør. Haugesund Skytterlag. Haugesund stevnet 2012. Bremnes Skytterlag. Sletthaugen 7 5428 FOLDRØYHAMN Bremnes Skytterlag Sletthaugen 7 5428 FOLDRØYHAMN Nils Vegard Fylkesnes 4 103,-kr 50 42 49 141 98 239 98 337 Pengepremier 10-skudd kl. 4 98 103,-kr Morten Hidle 3 142,-kr 49 44 47 140 96 236 97 333 Pengepremier

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 2010 6.LØP MANDAL

VINTERKARUSELLEN 2010 6.LØP MANDAL VINTERKARUSELLEN 2010 6.LØP MANDAL 3KM GUTTER 15-16 1. Erik U. Pedersen Holum 09.49 2. Jon Erik Hjelnes MHI 15.11 1. Anny Undheim Framsteg 12.47 HERRER JUNIOR/SENIOR 1. Jan-Erik Hansen Søgne 13.04 2. Svein

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Et tilbakeblikk på bæraktiviteten til Haugaland Landbruksrådgjeving 1992-2016. Rogaland Sunnhordaland har vært

Et tilbakeblikk på bæraktiviteten til Haugaland Landbruksrådgjeving 1992-2016. Rogaland Sunnhordaland har vært Et tilbakeblikk på bæraktiviteten til Haugaland Landbruksrådgjeving 1992-2016. Rogaland Sunnhordaland har vært medarrangør på det meste etter 2001. Lars Ketil Flesland engasjerte seg tidlig i dyrking av

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det.

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. 2013-01-16 OPPROPET MED UNDERSKRIFTER Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. Eskil Pedersen med flere har tatt til orde for at Kvitsund Gymnas bør miste statsstøtte

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

18.06.2012 Boccia-turnering.

18.06.2012 Boccia-turnering. 18.06.2012 Boccia-turnering. 11.06.2012 "Vilt- og rovdyrforvaltningen i Eidsvoll." Foredrag ved Ole Randin Klokkerengen og Carl Randin Klokkerengen. 04.06.2012 I 2012 er det 100 år siden den første flyvningen

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Mandalsmaraton 21. september 1986. 10 kilometer

Mandalsmaraton 21. september 1986. 10 kilometer Mandalsmaraton 21. september 1986 10 kilometer Menn konkurranse 1 Helge Dolsvåg KIF 31:28 2 Inge Simonsen KIF 32:23 3 Kåre Christoffersen KIF 32:52 4 Hans Petter Galtung Sandnes IL 34:38 5 Asbjørn Olsen

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

3. Inntil salg er gjennomført i henhold til punkt 1 og 2, kan foretakssammenslutningen mellom CNH og ICA Norge AS ikke gjennomføres.

3. Inntil salg er gjennomført i henhold til punkt 1 og 2, kan foretakssammenslutningen mellom CNH og ICA Norge AS ikke gjennomføres. Foretakssammenslutningen mellom Coop Norge Handel AS ("CNH") og ICA Norge AS tillates på følgende vilkår: 1. CNH forplikter seg til å selge butikker som angitt i hhv. vedlegg 1 til I K Lykke AS og vedlegg

Detaljer