Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad"

Transkript

1 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad Side 2: Kontaktinformasjon - GF Ny demokratisk struktur Side 3: Andakt og takk for bidrag fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag mai - august pr. bispedømme Side 6: Hurra for Elna Nordrum! - Hjertevarmeaksjonen 2012 Side 7: Storsamling i Grimstad - Weekend på Hovden Bli med på påsketur til Solkysten 2013 Side 8: Kalender - Tur til Gran Canaria 2013 HUSK Å SENDE INN SKJEMA TIL K-STUD VED ÅRETS SLUTT! (se vedlegg i TAKK og HILSEN nr eller ta kontakt med en av oss)

2 Sjømannskirkens Frivillighetsseksjon Frivillighetsseksjonen er en del av Sjømannskirkens operative arbeid, og driver sin virksomhet ut fra Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier. TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen I Sjømannskirken Bladet kommer ut med 3 nummer i året Opplag: 550 Trykk: Jærprint as, Bryne Forsidefoto: Samling for vinterprester og vinterassistenter i Grimstad, juni 2012 (foto: GM) Redaktør: Geir Myklebust Kontonummer for alle bidrag: SJØMANNSKIRKEN Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen Jan Tommy Fosse Utenlandssjef med ansvar for operativt arbeid i Norge Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen Telefon Mobil Geir Myklebust Områdeleder Vestlandet Kleppevarden Kleppe Mobil Sigmund Fløttum Områdeleder Midt- og Nord-Norge Feldmakarvegen Verdal Mobil Steinar Tverrli Seksjonsleder (områdeleder) Sør- og Østlandet Tollbodgaten 48A, 4614 Kristiansand Telefon Mobil Bjørg Irene Karlsen Områdeleder Østlandet Øvre Eikervei Drammen Mobil Ta kontakt med OMRÅDELEDER når foreningen ønsker besøk til basar og andre samlinger. Frivillighetsseksjonens fokus: Følge opp eksisterende engasjement i Sjømannskirken gjennom foreninger, kretsstyrer, enkeltpersoner o.a. Utvikle det frivillige medarbeiderskapet i organisasjonen Skape nye arenaer for engasjement i Sjømannskirken Sjømannskirkens visjon: Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement Sjømannskirkens hovedmål: Sjømannskirkens hovedmål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Sjømannskirkens verdier: Uendelig verdi Tilhørighet Trygghet Oppsøkende Gjestevennskap Brobygger GF NY DEMOKRATISK STRUKTUR Årets GENERALFORSAMLING fant sted i Kristiansand juni. Da ble det vedtatt noen endringer som får følge for arbeidet i Norge. INDIVIDUELT MEDLEMSSKAP Til nå har alle foreninger sendt representanter til kretsårsmøter som igjen har sendt sine 25 representanter til Generalforsamlingen. Nå får alle foreningsmedlemmer personlig enkeltmedlemsskap, og det kan også alle andre engasjerte støttespillere få. Ordningen trer i kraft neste år og skal være i funksjon før neste Generalforsamling i VALGTING I alle bispedømmer skal det holdes valgting/kretssamlinger/regionsamlinger der de 25 utsendingene til GF skal velges. Hvert av de 11 bispedømmene får velge 2, og de med flest medlemmer får en ekstra. En kan stemme ved frammøte eller på mail og i brev. GENERALFORSAMLING ANNETHVERT ÅR Fra nå av blir det GF annethvert år, neste gang i 2014, og da er det også 150-årsjubileum! 2

3 Det er en fryd å lese! Andakt I min tid som teologistudent på Menighetsfakultetet i Oslo, startet vi hvert semester med å synge salmen Guds Ord det er vårt arvegods. Og hva passet vel bedre enn at vi som studerte Guds Ord på heltid satte dette inn i den store sammenheng. Det er ikke bare en bok eller en samling av bøker, det er så mye mer. Det er hjelp i nød, og det er trøst i liv og død, som salmen sier. For noen uker siden sendte jeg en bibel (i ny oversettelse) til en god venn i USA. Hun gledet seg til å lese i den nye oversettelsen og ønsket derfor å få en utgave. I dag lå det et kort på kontoret mitt fra henne. Hun skriver: Det er en fryd å lese. Til og med Paulus diverse brev er lett forståelige. Jeg kjenner det varmer når mennesker opplever det godt å lese og høre Guds Ord. Det var sånn det var tenkt! Når Gud åpenbarte seg for mennesker, enten det var gjennom profeter i det gamle testamentet eller det var gjennom Jesus og hans liv på jorda, gjorde han det for at vi skulle forstå hvem han er og hva han vil for oss. Hans åpenbaring skal ikke være vanskelig å få tak på, den skal ligge der slik at du og jeg kan hente av den, ja kanskje til og med øse av den, inn i våre liv. Derfor er det så viktig at det vi leser er forståelig og at det vi hører er gjenkjennelig i våre egne liv. Den nye bibelen har en litt ny språkdrakt, men jeg håper den allikevel oppleves som en fryd å lese. I evighet, HERRE, står ditt ord fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt, du har grunn festet jorden, og den består. Etter dine lover består de til denne dag, for alle ting må tjene deg. Hvis jeg ikke fryder meg over din lov, går jeg til grunne i min nød. Jeg glemmer aldri dine påbud, ved dem gir du meg liv. Frels meg, for jeg er din! Salme 119,89-93a Guds Ord består i all evighet og ingenting kan rokke ved det. Guds Ord er gitt oss å øse av, det er gitt oss på vårt eget språk, og det får tale til oss der vi er akkurat nå. Og så utfordres vi på at Guds Ord ikke setter seg fast hos oss, men at det «nedarves» og deles. Derfor begynte teologistudentene semesteret med salmen: Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død; o Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ætt nedarves! NOS 549, N.F.S.Grundtvig 1817 Det er en fryd å lese! Jan Tommy Fosse Takk! TAKK for foreningsbidraget! På side 4 og 5 finner dere bidragslisten for mai til august Våren og sommeren er omme, høsten siger på oss. Mange gode arrangement har ført til fine bidrag til Sjømannskirkens arbeid, og vi takker igjen! I venstre kolonne ser dere datoen for når bilaget ble registrert betyr da 9. august Det er slik det blir skrevet i regnskapet på hovedkontoret. Det ser etter hvert ut til at de fleste har notert seg at kontoen for bidrag fra foreninger og menigheter, er den samme for hele landet: Samlet bidrag fra foreningene ligger faktisk litt over samme periode i fjor, og vi er virkelig takknemlige for at Sjømannskirken fortsatt har mange solide foreninger. Det er stadig foreninger som jubilerer og sender inn flotte gavebidrag. Vi setter pris på at dere skriver og forteller, og så er det ekstra hyggelig med bilder. Noen kommer også til at det er tid for å legge inn årene. Vi takker for trofast tjeneste og håper noen velger å tegne individuelt medlemskap. Mer om det senere. 3

4 Bilagsdato Foreningsbidrag pr. Bispedømme Belop Sum OSLO BISPEDØMME Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi M. Hildre, P. Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 1 000, Havbris sjømannskirkefor. v/hans Rognstad, I. Andersensvei 6, 0955 Oslo kr 1 500, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, P. Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 900,00 kr 3 400,00 HAMAR BISPEDØMME Kapp sjømannskirkefor. v/brit M. Skullerud,Liervegen 50, 2849 Kapp kr 5 070, Ulabrand sjømannskirkefor. v/nils Kr. Lie, Karlsvognen 59, 2315 Hamar kr 1 300, Granrudmoen misjonsfor. v/k. Brustuen, Lyngveien 3, 2636 Øyer kr 4 345, Osen sjømannskirkefor. v/gunvor Sætrang, Sjøveien, 2460 Osen kr 1 700, Skrautvål misjonsfor. v/harda Gerd Bakkene, 2917 Skrautvål kr 550, Ungbirken sjømannskirkefor. v/bjørg Myran, Oppdalslinna 70, 2640 Roa kr 4 300, Kapp sjømannskirkefor. v/brit Skullerud, Liervegen 50, 2849 Kapp kr 1 400, Hjemme-Borte sjømannskirkefor. v/reidar Berge, Stm.Otto Blehrsv.27, 2312 Ottestad kr 3 324, Helgøya sjømannskirkefor. v/ellen M. Sinnerud, Helgøyvn. 1275, 2350 Nes på Hedmar kr , Borte-Hjemme sjøm.kirkefor. v/aud K. Berge, Statsminister Otto Ble 27, 2312 Ottestad kr 3 570,00 kr ,00 BORG BISPEDØMME Langhus sjømannskirekfor. v/aud Pedersen, Østrengvn., 1405 Langhus kr 550, Langhus sjømannskirkefor. v/aud Pedersen, Østrengveien 5, 1405 Langhus kr 2 200, Skedsmo sjømannskirkefor. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 500, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/bjørg Kvammen, Kolbotn terrasse 23, 1410 Kolbotn kr 900, Sifh-kontakt sjømannskirkefor. v/odd Foss, Fossveien 4a, 1900 Fetsund kr 3 675, Lille Måken sjømannskirkefor. v/reidunn Kristensen, Ravnsborgvn.30, 1395 Hvalstad kr 800, Vestbygda ungpikefor. v/rigmor Nordengen, Orvegen 1, 2022 Gjerdrum kr , Ås sjømannskirkefor. v/kari Løvsjø, Moerveien 16, 1430 Ås kr 5 000, Øvre Rokke sjømannskirkefor. v/turid Holt, Rokke, 1763 Halden kr , Onsøy sjømannskirkefor. v/johanne Ek, Wibergjordet 5S, 1605 Fredrikstad kr 1 900, Slevik sjømannskirkefor. v/ingeborg Aasheim, Aasenveien 9, 1621 Gressvik kr 5 000, Kornsjø sjømannskirkefor. v/sigrun Ingerø, Markus Thranesplass 3, 1776 Halden kr 8 300, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/bjørg Kvammen, Kolbotn terr. 23, 1410 Kolbotn kr 815, Kornsjø sjømannskirkefor. v/edel Lervik, Mosevikveien 2, 1796 Kornsjø kr 8 800, Skedsmo sjømannskirekfor. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 34, 2020 Skedsmokorset kr 700, Kirkøy Søndre sjømannskirkefor. v/marit Westberg, Prestehavna 17, 1680 Skjærhalden kr 750,00 kr ,00 TUNSBERG BISPEDØMME Presterød sjømannskirkefor. v/gerd Austad, Nesalleen, 3124 Tønsberg kr , Feen sjømannskirkefor. v/randi Studsrød, Feenveien 122, 3160 Stokke kr 3 000, Galleberg sjømannskirkefor. v/inger H. E. Sørhaug, Fila 10, 3070 Sande i Vestfold kr 1 200, Colordamene sjømannskirkefor. v/randi Bjørnsgård, Solneskroken 3, 3159 Melsomvik kr 1 120, Kirkebygden sjømannskirekfor. v/laila Sætre, Ragnhildrødveien, 3160 Stokke kr 7 000, Østre og Vestre sjømannskirkefor. v/kari Aasmoe Brundtland, Sørumvn.149, 3178 Våle kr 4 000, Åmot sjømannskirkefor. v/gerd Olaug Lygre, Apotekveien 2A, 3340 Åmot kr ,00 kr ,00 AGDER BISPEDØMME Søvig kvinnefor. v/kirsten Johnsen, Kossevigheia 17, 4640 Søgne kr 3 110, Hesland kvinnefor. v/berit Helene Reiersen, Gjervoldstadvn.219, 4517 Mandal kr 1 000, Molland sjømannskirkefor. v/irma B. Fiksdalstrand, Stølevn.11, 4887 Grimstad kr 1 950, Høvåg sjømannskirkefor. v/tone Dahlen, Kvannes, 4770 Høvåg kr 1 500, Sjøulken sjømannskirkefor. v/lydia Aasbø, Lunden, 4980 Gjerstad kr 5 500, Landkrabba sjømannskirkefor. v/svanhild Løberg, Nedre Sølen 118, 3913 Porsgrunn kr 1 500, Staabybasaren v/johanne Mathiassen, Rasvågvn. 251, 4432 Hidra kr 5 550, Basaren i Ny-Hellesund v/jan Olav Brufjell, Eikeveien 10, 4640 Søgne kr ,00 kr ,00 STAVANGER BISPEDØMME Slettevoll sjømannskirkefor. v/borgny Hellesmark, 4460 Moi kr , Havdur sjømannskirkefor. v/elly Borgenvik, Sæbø, 5561 Bokn kr , Fyrlykten sjømannskirkefor. v/ruth Løvdal, 5580 Ølen kr 6 650, Øvre Vats sjømannskirkefor. v/solveig Eidhammer, 5576 Øvre Vats kr 1 930, Kopervik sjømannsmisj.for. v/sissel Sveinsson, Hinderåkervn.52, 4162 Avaldsnes kr , Vikebygd sjømannskirkefor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr 4 000,00 4

5 Sauda sjømannskirkefor. v/wenche Øystese, Fløgstadv.36, 4200 Sauda kr , Vikedal sjømannskirkefor. v/bjørg Hjelvik, 5583 Vikedal kr , Skåra og Puntervoll sjøm.k.for. v/marit Karin Nodland, Nodlandsveien 10, 4370 Egersund kr , Stavanger sjømannskirkefor. v/rigmor Espevik, Bolmestykket 20, 4355 Kverneland kr , Lyngblomsten sjømannskirkefor. v/daghild Rødahl, A. Brøggersgate 57, 4041 Hafrsfjord kr 4 600, Borgøy sjømannskirkefor. v/kristine Hettervik, Hettervi, 5566 Hervik kr , Vikebygd sjømannskirekfor. v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr , Stavanger sjømannskirkefor. v/rigmor Espevik, Bolmestykket 20, 4355 Kvernaland kr ,00 kr ,00 BJØRGVIN BISPEDØMME Sjømannskirkeforeningen Sjøfuglene i Godvik v/else Nummedal, Kiplehaugen, 5179 Godvik kr 3 000, Fjærland sjømannskirkefor. v/valborg Mundal, 6848 Fjærland kr 791, Tonning sjømannskirkefor. v/anne M. Tonning, 6783 Stryn kr , Herand sjømannskirekfor. v/randi Svåsand, 5628 Herand kr 3 600, Feios sjømannskirkefor. v/turid Harbakk, 6895 Feios kr 3 000, Sjøblomsten sjøm.kirkefor. v/inger Pedersen Espevoll, Førreåsen 5F, 5563 Førresfjorden kr , Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8B, 5009 Bergen kr 2 800, Kirkebygdens sjømannskirkefor. v/liv Sortland, Leirdalen 3, 5430 Bremnes kr 5 561, Juniorlaget sjømannskirkefor. v/annbjørg Jensen, 5600 Norheimsund kr 6 400, Rød sjømannskirkefor. v/gerd Johanna Rydningen, Rødsneset 70, 5550 Sveio kr , Tveit yngre kvinnefor. v/ruth Emmerhoff, Steinhaugvegen 29, 5550 Sveio kr 3 000, Sognnes kvinnelag v/sigrid Sognnes, 6953 Leirvik i Sogn kr 4 573, Stårheim sjømannskirkefor. v/gunvor Johanne Torheim, 6777 Stårheim kr 550, Stårheim sjømannskirkefor. v/gunvor Johanne Torheim, 6777 Stårheim kr 3 450, Sjøstjerna sjømannskirkefor. v/ingrid Toppe, Nedre Slettstølen 34, 5136 Mjølkeråen kr , Havmann v/inger Lise Vesterheim, Strandgaten 223, 5814 Bergen kr 800, Kroken og Sørheim sjømannskirkefor. v/marit Bøen, 6870 Ornes kr 1 025, Strandavåg sjømannskirkefor. v/ingebjørg Mårstig, 6924 Hardbakke kr 6 250, Bømlo sjømannskirkefor. v/bjørn m. Johannessen, 5440 Mosterhamn kr ,50 kr ,18 MØRE BISPEDØMME Nordbygda sjømannskirkefor. v/marit Soltvedt, 6778 Lote kr 4 000, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 900, Skår kvinneforening v/solveig Sætre, 6140 Syvde kr 3 000, Rypdal sjømannskirkefor. v/milla O. Lindset, 6391 Tresfjord kr 6 190, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 150, Havduen sjømannskirkefor. v/åsta Myrene, Hovstøylveien 13, 6065 Ulsteinvik kr , Emblem sjømannskirkefor. v/torbjørg E. Gjerland, Arnehjellen 41, 6013 Ålesund kr 4 600, Liadal sjømannskirkefor. v/bjørg Winsnes, Liadal, 6150 Ørsta kr 4 160, Engesetdal og Fylling sjømannskirkefor. v/g. Stige, 6260 Skodje kr 3 100, Gnisten sjømannskirkefor. v/anne Marie Holen, 6166 Sæbø kr 2 500, Hanemsbygdens sjømannskirkefor. v/anne Lise Meisingset, 6628 Meisingset kr 3 600, Veslekvist sjømannskirkefor. v/lindis Eliassen, Snipsøyrdal, 6060 Hareid kr , Engesetdal og Fylling sjømannskirkefor. v/gudbjørg Stige, 6260 Skodje kr 5 600, Duggdråpen sjømannskirkefor. v/hilde-karin K. Torgersen, 6098 Nerlandsøy kr ,00 kr ,00 NIDAROS BISPEDØMME Leksvik sjømannskirkefor. v/ruth Hønnåshagen, 7120 Leksvik kr 2 570, Førstereisgutten sjømannskirkefor. v/randi Lauglo, 7089 Heimdal kr 2 220, Øvre Åsen misjonsfor. v/janne Moe, 7630 Åsen kr 2 781, Uthaug sjømannskirkefor. v/audhild Bordersen, 7142 Uthaug kr 2 624, Stjørdalsmåken sjømannskirkefor. v/anne Berit Gustad, A. Mathisensgt. 16, 7500 Stjørdal kr 2 225, Måken sjømannskirkefor. v/oddlaug F. Røyseng, Klepparvn. 9, 7714 Steinkjer kr 3 950, Sjøbygda sjømannskirkefor. v/else Myhr, Leklemsvegen 63, 7650 Verdal kr 3 000, Øvre Åsen sjømannskirkefor. v/janne Moe, 7630 Åsen kr 1 450,00 kr ,13 NORD-HÅØOGALAND BISPEDØMME Frisk bris sjømannskirkefor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 22, 9304 Vangsvik kr 400, Nordlys sjømannskirkefor. v/berit H. Ryvoll, 9392 Stonglandseidet kr 1 950, Frisk Bris sjømannskirkefor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 12, 9304 Vangsvik kr 450, Sjøstjerne sjømannskirkefor. v/lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn kr 500,00 kr 3 300,00 Samlet foreningsbidrag fra hele landet mai - august 2012 kr ,31 5

6 HURRA FOR ELNA NORDRUM! I 1953 kom to unge danske jenter til Norge for å ha sommerjobb. De kom til Fåvang i Gudbrandsdalen og hun jeg har møtt, Elna Nordrum, reiste ikke videre. Hun møtte sin mann Morits og ble værende i Fåvang. I dag er Elna 82 år, men fortsatt en svært oppegående dame. Hun er en av disse flotte kvinnene som har vært en ressurs for bygda si, aktiv og flink bondekone på gården Nordrum og har i tillegg engasjert seg i bygdas liv i kirke, foreningsliv og politikk. Elna er en flott representanten for alle kvinner som har utført mye arbeid og samlet mange kroner til Sjømannskirkens arbeid. Den 20.juni i år ble Nordre Fåvang kvinneforening, som Elna har hatt mye ansvar for, lagt ned. Til avslutningsmøtet hadde de invitert tidligere kretssekretær Leiv Tore Briseid, og møtet ble lagt til sjukehjemmet slik at de to eldste medlemmene på 99 og 95 år kunne få delta. Protokoller og regnskap er ført til siste møte, og blir nå tatt vare på som en viktig del av bygdas historie. Eldste bildene av foreningen er tatt i 1880, men den gang het foreningen Tromsnes kvinneforening, Etter at svigermor til Elna døde i 1956 overtok Elna mye ansvar for foreningsdriften, men formannsvervet har de delt på. Møtene ble gjennomført på tradisjonelt vis, og for å få inn mest mulig penger sendte de først rundt offerskål og så hadde de utlodning etterpå. Medlemmene i foreningen har vært trofaste, men de har ikke lykkes i å få med nye, og nå i 2012 var tiden kommet for å avslutte på skikkelig vis. Elna forteller om den tida de sendte julepakker til sjømenn. Det var ikke så ofte noen fikk svar, men en gang kom det brev til Elna. Hun svarte, og så ble det slik at de sendte julehilsen til hverandre. De hadde aldri sett hverandre og heller ikke utvekslet bilder, men hun visste at styrmannen var gått på land og fått en ansvarsfull stilling i nord. Så en dag i fjor står et par utenfor døra, og han har en stor bukett i hendene. Det var første møte med styrmannen som fikk julepakke på slutten av 50-tallet! Sjømannskirken legger om virksomheten i Norge i erkjennelse av at tidene endrer seg. Det er viktig at de som er ferdig med sin stafett-periode kan avslutte med takk for arbeidet og forhåpentlig med gode minner og glede over det arbeidet de har utført. Hurra for damer som Elna Nordrum! Bjørg Erlimo, Oppland krets. HOVDENWEEKEND Roar Sandvik (th) har sendt oss dette bildet av gjengen som var samlet på Hovden Fjellstoge september. Han forteller om god stemning, god mat, fine turer i fjellet og en pen gavesum fra utlodning til inntekt for Sjømannskirken. Lurøy/Onøy HJERTEVARMEAKSJONEN Alle foreninger og kretsstyrer fikk tilsendt en pakke med T-skjorte og invitasjon til å bli med på årets aksjon før sommerferien. Vi var spent på hvor mange som ville bestille flere og melde seg på til årets aksjon 19. september. Gleden var stor da det viste seg at det på 40 steder i landet ble servert ferske vafler til folk på ved til eller fra jobb, på jobben, på kjøpesentra og mange andre steder. TUSEN TAKK til dere alle for at dere valgte å spre hjertevarme til medmennesker i lokalmiljøet. I Oslo og Bergen ble det drahjelp fra lokalradio og på hjemmesiden til Sjømannskirken ligger over 100 bilder fra hele landet og hele verden: Bryne Kristiansand Hedmark 6

7 Frivillighet Storsamling for vinterprester og vinterassistenter på bibelskolen i Grimstad juni. Frivillighetsseksjonen og personalavdelingen inviterte til denne historiske samlingen der over 60 prester og assistenter som tjenestegjør om vinteren fikk samles til viktig informasjon og erfaringsutveksling. Foto: GM På programmet var det inspirerende foredrag ved både generalsekretær Audun Myhre, personalsjef Hege Feet Askvig, utenlandssjef Asbjørn Vilkensen og personalkonsulent Ingjerd Danielsen. Hele Frivillighetsseksjonen bidro også med innspill rundt frivillig engasjement. Mange av deltakerne bidro også med glimt fra egne erfaringer og siste kvelden finn vi lytte til Frivillighet i Sjømannskirken - sett fra oppvasken v/odd Erik Johansen på Gran Canaria. Samtalene rundt bordene ga rikelig anledning til erfaringsutveksling og vi registrerte stor begeistring for denne første formelle samlingen for denne gruppen. Det legges opp til slike samlinger annethvert år videre. GM 100-årsjubileum for BØLGEN i Ulstein Lørdag 22. september feiret Sjømannsforeninga «Bølgen» 100-års jubileum med basar i et fullsatt Sundgot bedehus. Foreningen har bare hatt 5 formenn i disse 100 år. Dagens formann er Liv Ertesvåg, som har vært formann i 19 år. Kvelden ble ledet av Synnøve Breivik. Foreningen har god hjelp av yngre krefter både på kjøkkenet og til gevinstutdeling. Områdeleder Sigmund Fløttum holdt andakt, og overleverte blomsterhilsen i anledning jubiléet. Takk for lang og trofast tjeneste for Sjømannskirkens sak, og Guds rike signing over dagene som kommer til foreningen og det enkelte medlem. SF På bildet ser vi bak fra venstre: Synnøve Breivik, Kari Kleven og Mary Runde Breivik. Framme fra venstre: Ingrid Garshol, Liv Ertesvåg (leder) og Johanne Spjutøy. Fotograf: Åge André Breivik. Bli med på tur! PÅSKETUR til Sjømannskirken på SOLKYSTEN 23. MARS - 1. APRIL 2013 Det blir igjen mulig å bli med på denne populære turen til El Campanario som gir opplevelser av spansk og norsk påskefeiring, turer til historiske byer, konserter, grillkvelder og fellesskap. Vi flyr med SAS fra Kjevik og Gardermoen. Reiseleder blir områdeleder Geir Myklebust. For informasjon og påmelding, ta kontakt på telefon eller mail med: VIA Egencia, Grimstad v/jarle Siring: tlf Sjømannskirken v/ Geir Myklebust: tlf Påmelding kan også gjøres på internett: 7

8 Returadresse: Sjømannskirken Frivillighetsseksjonen Kleppevarden KLEPPE Kalender Bli med på tur 1. okt kl.1800: Høstbasar i Frelsesarmeen, Stavanger. Randaberg mannskor og Leif Johannes Netland 2. okt. kl.1100: Sjømannstreff, Tjensvoll kirke, Stavanger med Svein Inge Årrestad: Kan du ikkje le, treng du ikkje leva. 2. okt. kl.1800: Basar i «Snøklokka», Svelgen 3. okt. kl.1500: Basar på Sortland, Bømlo ved Einar Andreassen 3. okt. kl.1900: Basar i Førre med Einar Andreassen 6. okt. kl.1700: Basar i Holum bedehus. Steinar Tverrli deltar 7. okt. kl.1700: Basarmøte i Odda med Lars B. Ølberg 10. okt. kl.1900: Basar i Mandal. Frelsesarmeens lokaler. Steinar Tverrli deltar 11. okt. kl.1130: Åpent møte i Nygaten, Stavanger 11. okt. kl.1930: Møte i Øyslebø menighetshus. Steinar Tverrli deltar 12. okt. kl.1100: Høstbasar, Vår Frelser, Haugesund 12. okt. kl.1930: Sjømannskirkekveld i Kr.sand i Domkirkens menighetshus. Margrethe og Halfdan T. Bondevik deltar 13. okt. kl.11-15: Basar i Kr.sand i Domkirkens menighetshus. M. o H. Bondevik deltar 13. okt. kl.1600: Basar i Øvre Krossdalen, Jondal med Brigt Skeie 13. okt. kl.1800: Fest på Kjerka i Finnsnes kirke. matservering og åresalg og tale av sokneprest i Tranøy, Arild Strand. 14. okt. kl.1100: Gudstjeneste m/kirkekaffe i Domkirken i Kr.sand 16. okt. kl.1930: Møte i Aksdal kyrkje med Einar Andreassen 18. okt. kl.1900: Basar i Norheim med Einar Andreassen 18. okt. kl.1900: Jubileumsfest i Østre Kvelde bedehus. Steinar Tverrli deltar 19. okt. kl.1900: Basar i Bryne kyrkje med Ole Dagfinn Sky 19. okt. kl.1800 Fest på kjerka Vedavågen kyrkje ved Einar Andreassen 20. okt. kl.1900: Basar i Seim i Sogn med Sigfred J. Lunde 26. okt. kl.1800: Basar i Sundgot bedehus med Sigmund Fløttum 27. okt. kl.1100: Gudstjeneste og Inspirasjonssamling for foreninger i Østfold på Furuly i Råde 27. okt. kl.1730: Basar i Hakkalestranda bedehus med Sigmund Fløttum 27. okt. kl.1730: Basar på Røvær med Einar Andreassen og Magne Westre 4. nov. kl.1900: Gudstjeneste i Værdalsøra kapell 6. nov. kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke med gateprest Rune Skøyen: Det er von i hengande snøre. 6. nov. kl.1900: Åpent møte i Vennesla sjømannskirkefor. på menighetshuset 6. nov. kl.1900: Jubileumsfest i Østre Kvelde bedehus Steinar Tverrli deltar 7. nov. kl.1900: Fest på kjerka på Audnastrand leirsted. Øyvind Laundal og Lindesnes trekkspillklubb 8. nov. kl.1130: Åpent møte i Nygaten, Stavanger 9. nov. kl.1630: Heimebasar på Kyvik, Stord med Einar Andreassen 9. nov. kl.1900: Inspirasjonssamling i Vestfold, på Furuly kafe i Stokke. Audun Myhre deltar 11. nov. kl.1700: Fest på kjerka i Farsund på kirketorget. Øyvind Laundal og Shantykoret 12. nov. kl.1100: Åpent møte i Vår Frelser, Haugesund med Einar Andreassen 18. nov. kl.1100: Gudstjeneste i Nygård, Bergen med foreningen Landkjenning 27. nov. kl.1930: Møte i Aksdal kyrkje med Einar Andreassen 3. des. kl.1930: Julemøte, Norheim med Einar Andreassen 4. des. kl.1800: Adventsmøte, Nygård kirke, Bergen med Alf og Anne-Mari Iversen 5. des. kl.1900: Adventsgudstjeneste i Langhus kirke ved Gunnar Ellingsen. Kirkekaffe 8. des. kl.1900: Adventsfest i Kyrkstova, Tresfjord 10. des. kl.1100: Åpent møte i Vår Frelser, Haugesund 13. des. kl.1130: Julemøte, Nygaten i Stavanger 18. des. kl.1100: Sjømannstreff, julemøte i Tjensvoll kirke. Sang av Shantykoret 13. jan. kl.1500: Nyttårstreff i Oddernes menighetshus. Bjarte Våge deltar Med Sjømannskirken til Gran Canaria 26. januar - 9. februar 2013 Fra Haugesund, Bergen, Kristiansand og Oslo (Gardermoen) Reiseledere: Steinar Tverrli og Sigmund Fløttum Hotell Dorado Beach, Arguineguin For informasjon og påmelding, ta kontakt på telefon eller mail med: VIA Egencia, Grimstad v/jarle Siring: tlf Sjømannskirken v/ Steinar Tverrli: tlf eller Sigmund Fløttum: tlf Påmelding kan også gjøres på internett:

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2011 Side 1: Bilde fra sommerbasar i Ny-Hellesund Side 2: Statsstøtte til foreningsarbeidet Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2011 Side 1: Bilde fra Venezia. Stavanger krets på sommertur i juni 2010 Side 2: Informasjon om Frivillighetsseksjonen Side 3: Andakt og

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2014 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag januar - april

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste.

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste. NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3-2010 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Jubileumsfesten, s. 4-5 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn,

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

NMS Agder & Telemark. Vil du på leir på Havglimt til sommeren? Se oversikt over sommerens leirer på s. 6 og 7.

NMS Agder & Telemark. Vil du på leir på Havglimt til sommeren? Se oversikt over sommerens leirer på s. 6 og 7. NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2013 Vil du på leir på Havglimt til sommeren? Se oversikt over sommerens leirer på s. 6 og 7. ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2007 Årgang 82. God sommer!

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2007 Årgang 82. God sommer! Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2007 Årgang 82 God sommer! Sløser Samemisjonen? 2 Forleden ringte en person og var meget oppbrakt. Antakelig hadde vedkommende lest i forrige Samenes Venn at det var et

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 5 november 2013. Fullmånetur med NMS U

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 5 november 2013. Fullmånetur med NMS U NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 5 november 2013 Fullmånetur med NMS U ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Tollbodgata 48 a 4614 Kristiansand Åpningstid: mandag,

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

NR. 4-2012 / ÅRGANG 28. Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen

NR. 4-2012 / ÅRGANG 28. Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen NR. 4-2012 / ÅRGANG 28 Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen KONTAKTINFORMASJON: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2 N-5353 STRAUME +47 56 32 17 01 post@p7.no www.p7.no Kontonr: 3000 13 01167 Org.nr: 988

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3/2008 FRA INNHOLDET: ð Sjelesorg, s. 2 ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Aserbajdsjan, s. 4 ð Teologisider, s. 6-7 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta,

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014 Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien

Detaljer

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år.

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år. Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Sxc Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2010/januar 2011 årgang 7 250 tweens på festival Fire menigheter, i Skien og Siljan, sender 12-åringer på Acta-leir

Detaljer

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE UNDERVEIS 150 ORD Hjemme langt borte Vennlig, velsignende Vafler og nåde Gud og grøt Nærværende i hverdag og

Detaljer

FRA HJERTE TIL HJERTE

FRA HJERTE TIL HJERTE Nr. 4 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET RIO DE JANEIRO Firbeinte naboer forsyner seg av vaffelfatet BANGKOK Kirke på to hjul i svingene COSTA DEL SOL Taco, tidebønn og trommekurs TEMA: NETTKIRKEN

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region Øst 24. oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer