Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014"

Transkript

1 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag januar - april pr. bispedømme Side 6: Lovsang i vest. Himmel og hav nytt fellesskap i Brumunddal Side 7: Severine Klungsøyr stiftet vår første forening i 1864 Side 8: Jubileum på Vestlandet Side 9: Inspirasjonssamling og jubileumsfeiring på Østlandet Side 10: Påskefeiring på Solkysten. Medlemsverving Velkommen til jubileumsfeiring i Bergen i august Side 11: Jubileumsreise til New Orleans Side 12: Kalender - JUBILEUMSCRUISE med skoleskipet Gann

2 Sjømannskirkens Norgesarbeid Norgesarbeidet er en del av Sjømannskirkens operative arbeid, og driver sin virksomhet ut fra Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier. TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet I Sjømannskirken Bladet kommer ut med 3 nummer i året Opplag: 500 Trykk: Jærprint as, Bryne Forsidefoto: Jubileumskake Foto: Aslaug S. Haugen Redaktør: Geir Myklebust Kontonummer for alle bidrag: SJØMANNSKIRKEN Postboks 2007, Nordnes 5817 Bergen Espen Ingebrigtsen Seksjonsleder Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen elefon Mobil 0 ein sjomannskirken.no Geir Myklebust Konsulent Kleppevarden Kleppe Mobil Tormod Westermoen Rådgiver Nedre Slottsgate Oslo Mobil Steinar Tverrli Rådgiver Tollbodgaten 48A 4614 Kristiansand Mobil Sigmund Fløttum Konsulent Feldmakarvegen Verdal Mobil Asbjørn Haugen Konsulent (vikar) Movegen Ottestad Mobil Bjørg Irene Karlsen Konsulent Postboks Nærsnes Mobil bik Helene Møgster Konsulent Hovedkontoret Bergen Mobil hem sjomannskirken.no Vigdis Alte Konsulent (permisjon) Hovedkontoret, Bergen el val sjomannskirken.no sjomannskirken.no Norgesarbeidets overordnede ambisjon. Norgesarbeidet sin overordnede ambisjon er å skape rom for hjertevarmt engasjement for Sjømannskirken i Norge, og å bevisstgjøre menighetene i Norge på at Sjømannskirken er en del av deres eget arbeid. Ta kontakt med en av oss når dere har ønske om besøk på basar, gudstjeneste, foreningsmøte eller andre samlinger. a kontakt med den som bor nærmest. Bønn Biskop Ole D. Hagesæther ble en gang spurt om barnetro. "Vi må ikke ta kveldsbønnen fra barna. Det er et øyeblikk som er så spesielt i døgnrytmen - i det vi går over fra turbo til stabilt sideleie. Dagen kommer til oss slik som den var. Og der, i dørsprekken mellom dagen og natten, er vi mer mottakelige for Gud. Her kan vi snakke med mor og far og den store Far som er nær oss, og som bryr seg om oss. Ta vare på det øyeblikket. Be kveldsbønn med barna dine," oppfordret Hagesæther. Augustins kveldsbønn: Herre, våk med dem som i denne natt våker og sørger. Forbarm deg over dem som kjemper med uro og tvil, ta de syke i din varetekt, skjenk lindring til alle som lider, velsign de døende, omgi oss med ditt vern og gi oss din hellige fred. Av den hellige Augustin, kirkefaderen ( ) Kyrkja si fredsbøn Allmektige, evige Gud, du som kan leia og bøya menneskehjarte, vi bed deg: Hjelp og styrk alle dei som i dag har det store ansvaret for fredssaka i verda. Ta i di mektige hand leiarane i nasjonane, vend hjarta deira til deg og gjev dei kraft i striden mot alt som vil forføra oss til det som vondt er. Gjev fred på jorda, og hjelp di kyrkje til å fremja freden mellom folka. Vern vårt folk og våre heimar mot krig og splid, og lat oss byggja og bu i fridom og fred i dette kjære fedrelandet vårt som du har gjeve oss. Hjelp oss å tena deg med truskap og saman med alle folk på jorda å stå faste i striden mot det vonde, ved Son din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Heilage Ande lever og råder, éin sann Gud frå æve og til æve. 2

3 Uendelig verdi Andakt En seminarholder starter timen med å vifte med en ny og blank 500 kroners seddel foran studentene, og lurte på om noen ville ha den. Overrasket tenkte de: Vil han virkelig gi bort den der sånn uten videre? Mange rakk opp handa selvsagt. Men seminarholderen tok så og krøllet sammen seddelen til det ugjenkjennelige, og spurte igjen om noen ville ha den. Mange hender kom i været. Og endelig la han seddelen på gulvet og trampet skikkelig på den så den var krøllet og støvet og stygg, - og spurte igjen om noen ville ha den. Fortsatt mange hender i været. Og foreleseren sa: Nå har dere lært dagens første leksjon. Dere ville fortsatt ha pengeseddelen, - for selv om den var blitt stygg, hadde den ikke mistet noe av verdien sin. Dere er som pengesedler. Livet kommer til å herje med dere, dere kommer til å få riper og hakk, men dere blir ikke mindre verdt. Menneskeverdet deres kommer ikke fra det dere gjør eller vet men fra hvem dere er. I Bergprekenen sier Jesus: «Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mere verd enn de?» Jesus gir ikke svaret, men vi vet det: Jo, vi er verdifulle. Vi er som Guds øyensten står det et annet sted i Skriften. Vi er skapt i Guds bilde, - vi er unike, - har en uendelig verdi. Og det er jo også den første av verdiene som nevnes i Sjømannskirkens Verdidokument: Uendelig verdi. «Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med en uendelig verdi og unik verdighet.» Det var dette Gudskjærligheten så og ville gjøre noe med. Ingen pris var for høy i forhold til å frelse oss tilbake til Gudsfelleskapet, - det som hadde gått i stykker da menneskene fulgte sin egen vilje. «Ja, dette er kjærligheten,» sier Johannes i sitt brev, «- ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1 Joh,10) Biskop Desmond utu sa: Det er i virkeligheten bare en preken jeg kan holde: «Det er at Gud elsker deg. Ikke fordi du er elskverdig, men du er elskverdig fordi Gud elsker deg.» enk stort om deg selv, - som menneske og Som Guds barn. Du har en uendelig verdi! Asbjørn Haugen Seniorprest/konsulent i Norgesarbeidet Takk! TAKK for foreningsbidragene! På side 4 til 5 finner dere bidragslisten for januar - april Igjen vil vi takke foreningene som sender inn store og små bidrag til Sjømannskirken. Vi ønsker å bruke TAKK og HILSEN som kanal for vår takk og kvittering for mottatt gave. Men flere har gitt uttrykk for misnøye med at vi ikke har sendt takkebrev til alle. Det har vi nå rettet på. Alle får nå brev med takk! I venstre kolonne ser dere datoen for når bilaget ble registrert betyr da 9. februar Det er slik det blir skrevet i regnskapet på hovedkontoret. Det ser etter hvert ut til at de fleste har notert seg at kontoen for bidrag fra foreninger og menigheter, er den samme for hele landet: Sammenlignet med tilsvarende periode i 20 3 er dette en nedgang på vel kroner. Vi har registrert noen nedlagte foreninger som nok forklarer dette. il slutt en oppfordring til å tegne personlig medlemskap selv om du er med i en forening. Det gir stemmerett og flere muligheter til engasjement. Se side 6. 3

4 4 Foreningsbidrag pr. bispedømme januar - april 2014 Bilagsdato Oslo bispedømme Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, P. Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 800, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, P. Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 1 600,00 kr 2 400,00 Hamar bispedømme Ulabrand sjømannskirkefor. v/steinar Rønning, M.Pedersensgate 52, 2318 Hamar kr 1 350, Kapp sjømannskirkefor. v/brit Marie Skullerud, Liervegen 50, 2849 Kapp kr 2 050, Ulabrand sjømannskirkefor. v/ragnhild Lie, Karlsvognen 59, 2014 Hamar kr 1 950, Ungbirken sjømannskirkefor. v/bjørg Myran, Oppdalslinna 70, 2740 Roa kr 5 000, Ulabrand sjømannskirkefor. v/ragnhild Lie, Karlsvognen 59, 2014 Hamar kr 2 105, Hjemme borte sjømannskirekfell. v/asbjørn Haugen, Movegen 28, 2312 Ottestad kr 1 700, Kapp sjømannskirkefor. v/brit Marie Skullerud, Liervegen 50, 2849 Kapp kr 1 850,00 kr ,00 Borg bispedømme Lille Måken sjømannskirkefor. v/reidunn S. Kristensen, Ravnsborgveien 30, 1395 Hvalstad kr 750, Samhold sjømannskirkefor. v/else Marie Langbakk, Dalstuvegen 8, 2056 Algarheim kr 900, Gunnarstorp sjømannskirkefor. v/ragnhild Talberg, Suterødveien 48, 1747 Skjeberg kr 5 875, Øvre Rokke sjømannskirkefor. v/turid Holt, Rokke, 1763 Halden kr , Langhus sjømannskirkefor. v/ragnhild Gjevik, Ramstad terr.3, 1405 Langhus kr 850, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid Lindgren, Nordre Skrenten 1b, 1413 Tårnåsen kr 750, Samhold sjømannskirkefor. v/else Marie Langbakk, Dalstuvegen 8, 2056 Algarheim kr 1 000, Lille Måken sjømannskirkefor. v/reidun S. Kristensen, Ravnsborgveien Hvalstad kr 750, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid I. Lindgren, Nordre Skrenetn 1b, 1413 Tårnåsen kr 750, Søndre Kråkerøy sjømannskirkefor. v/solveig Thoresen, Femdal 10, 1675 Kråkerøy kr 4 350, Langhus sjømannskirkefor. v/ragnhild Gjevik, Ramstad terr. 3, 1405 Langhus kr 810, Fredrikstad sjømannskirkefor. v/edith Mysen, Fredrikstad kr , Samhold sjømannskirkefor. v/else Marie Langbakk, Dalstuvegen 8, 2056 Algarheim kr 1 200, Langhus sjømannskirkefor. v/ragnhild Gjevik, Ramstad terrasse 3, 1405 Langhus kr 1 900, Ås misjonsforum v/sylvi Haldorsen, Kajaveien 19, 1430 Ås kr 2 155, Moreppen sjømannskirkefor. v/elsa Marie Sikveland, Grasmovegen 60, 2030 Nannestad kr 1 900, Moreppen sjømannskirkefor. v/elsa Marie Sikveland, Grasmovegen 60, 2030 Nannestad kr 5 500, Råde sjømannskirkefor. v/karen Myrvang, Strømshaugveien 5, 1640 Råde kr 500, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid Irene Lindgren, N.Skrenten 1b, 1413 Tårnåsen kr 883,00 kr ,00 Tunsberg bispedømme Hole sjømannskirkefor. v/kari Amlien, Vangstunet 8, 3514 Hønefoss kr 6 700, Fotballgruppa v/dag Thorød, Skoleveien 36, 3121 Nøtterøy kr 900, Stavern sjømannskirkefor. v/sissel Tindeland, Anemoneveien 7, 3268 Larvik kr 1 050, Fotballgruppa i Vestfold, v/dag Thorød, Skoleveien 36, 3121 Nøtterøy kr 1 550, Holmeforeningen v/sidsel Drake Grann-Meyer, Drakeveien 2, 3124 Tønsberg kr 1 500, Stavern sjømannskirkefor. v/sissel Tindeland, Anemoneveien 7, 3268 Larvik kr 1 120, Stavern sjømannskirkefor. v/sissel Tindeland, Anemoneveien 7, 3268 Larvik kr 1 407, Fotballgruppa v/dag Thorød, Skoleveien 36, 3121 Nøtterøy kr 500,00 kr ,00 Agder og Telemark bispedømme Eik kveinnefor. v/gerd Andersen, Sentrumsveien 8, 4640 Søgne kr 3 000, Sailors Club v/per Erik Danielsen, Boks 179, 3291 Stavern kr 600, Sailors Club sjømannskirkefor. v/magnhild Grinde, Helgeroveien 16f, 3290 Stavern kr 1 432, Høvåg sjømannskirkefor. v/tone Dahlen, Kvannes, 4770 Høvåg kr 1 050, Sailors Club sjømannskirkefor. v/odd Svein Grønsund, Røyskattvegen 4, 3741 Skien kr 600, Toftenes bedehus/unge pikers for. v/morthen Askildsen, Rennesveien 22, 4513 Mandal kr , Høvåg sjømannskirkefor. v/tone S. Dahlen, Kvannes, 4770 Høvåg kr 2 300,00 kr ,92

5 Stavanger bispedømme Tjensvoll sjømannskirkefor. v/bergljot Undal, P. Hansteesngt.43, 4021 Stavanger kr , Hå sjømannskirkefor. v/agnes Braut, 4365 Nærbø kr , Sund og Ytreland sjømannskirkefor. v/magnhild Sund, Sundvegen 475, 4250 Kopervik kr 6 000, Ølensvåg sjømannskirkefor. v/jenny Mokleiv, 5582 Ølensvåg kr , Stapnes kvinnefor. v/leif Grastveit, Lædreveien 21, 4372 Egersund kr , Fyrglimt sjømannskirkefor. v/gerd Marie Vigrestad, Nymannsvegen 17, 4362 Vigrestad kr , Sjøblomsten sjøm.k.for. v/inger M. Pedersen-Espevoll, Førreåsen 5f, 5563 Førresfjorden kr , Sandhåland/Hemnes kvinnefor. v/heidi Magnussen, Mjåvatnvegen 25, 4272 Sandve kr 6 032,00 kr ,00 Bjørgvin bispedømme Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøyr, Ulriksdal 8, 5009 Bergen kr 2 800, Hafslo sjømannskirkefor. v/wenche Moe, 6969 Hafslo kr 2 000, Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8b, 5009 Bergen kr 2 150, Vereide sjømannskirkefor. v/britt Kaarstad, 6823 Sandane kr , Oldedalen sjømannskirkefor. v/selma Kvame, 6791 Oldedalen kr , Sjøtrygd Vårdal sjømannskirkefor. v/jorunn Bull, 6982 Holmedal kr , Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8b, 5009 Bergen kr 6 000, Ljosfakkel sjømannskirkefor. v/gerthe Aardalsbakke, Endal, 6730 Davik kr 5 335, Feios sjømannskirkefor. v/turid Harbakk, 6895 Feios kr 3 000, Rubbestadneset sjømannskirkefor. v/sølvi K. Larsen, Lambhusdalen 37, 5420 Rubbestadneset kr , Nordbygda misjonslag v/marit Lothe Soltvedt, 6778 Lothe kr 8 060,00 kr ,00 Møre bispedømme Sjøgutten sjømannskirkefor. v/dagny Moe Osdal, osdalsvegen 725, 6110 Austefjorden kr 4 339, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 000, Hanemsbygdens kv.for. v/anne-lise Meisingset, 6628 Meisingset kr 5 100, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikveien 6, Molde kr 850, Engesetdal og Fylling sjømannskirkefor. v/g. Stige, 6260 Skodje kr , Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 200, Sjøgutten sjømannskirkefor./kalvatn v/dagny M. Osdal, Osdalsvegen 725, 6110 Austefjorden kr 8 000,00 kr ,50 Nidaros bispedømme Eldres hygge sjømannskirkefor. v/vigdis Kutchera, Lyahaugvegen 5, 7970 Kolvereid kr 8 000, SuperBowl sjømannskirkefor. v/vidar Skjerve, Tullet 2, 7657 Verdal kr 900, Skjelstadmarka sjømannskirkefor. v/ingebjørg Korstad, 7520 Hegra kr 1 072, Levanger fiskeklubb v/rolf Arild Saltvik, Markvegen 2a, 7605 Levanger kr , Lademoen sjømannskirkefor. v/ella Gundersen, Stubbanveien 22b, 7037 Trondheim kr 2 100, Superbowl sjømannskirkefor. v/vidar Skjerve, Tullet 2, 7657 Verdal kr 810, Superbowl sjømannskirkefor. v/vidar Skjerve, Tullet 2, 7657 Levanger kr 675,00 kr ,22 Sør-Hålogaland bispedømme Havglimt sjømannskirkefor. v/wenche S. Lien, Ness, 8250 Rognan kr 1 610, Havglimt sjømannskirkefor. v/wenche Stenberg Lien, Ness, 8250 Rognan kr 1 340, Prestegården misjonsfor., 8110 Moldjord kr 4 500, Havglimt sjømannskirkefor. v/wenche Stenberg Lien, ness, 8250 Rognan kr 1 342, Havglimt sjømannskirkefor. v/wenche S. Lien, Ness, 8250 Rognan kr 1 550,00 kr ,00 Nord-Hålogaland bispedømme Sjøstjernen sjømannskirkefor. v/lillian bernes Hay, 9040 Nordkjsobotn kr 1 000, Frisk bris sjømannskirkefor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 22, 9304 Vangsvik kr 600, Sandtorg sjømannskirkefor. v/laila Skogly, Sandtorg kr 1 946, Sjøstjernen sjømannskirkefor. v/lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn kr 8 900,00 kr ,34 Samlet bidrag fra hele landet januar - april 2014 kr ,98 5

6 Glimt fra arbeidet Lovsong i Fosnavåg Når Ole Dagfinn Sky og Morten Høst i samarbeid med kyrkja og lokale reiarar inviterer til LOVSONGSKVELD vert kyrkja full år etter år. Regnet piskar i ein kald og sur vestavind på Mørekysten, men det er inga hindring når Sjømannskyrkja og lokale krefter byd inn til lovsongskveld i Herøy kyrkje. Rundt 500 menneske har benka seg for å høyre og synge med. Vår eigen Ole Dagfinn leier allsongen med band i ryggen. Det er velklingande korsong, unde solistar og trekkspel. Morten Høst fortel ei gripande historie og organisten improviserer på trekkspel. il slutt får vi nyte kaffi og heimebakst frå ein gjeng damer som til dagleg arbeider på dei mange reiarkontora. GM "Himmel og hav" - nytt fellesskap for Sjømannskirken i Brumunddal 6 Asbjørn Haugen fikk være tilstede som konsulent i Norgesarbeidet da Reidun og Leif Gunnar Sørlien inviterte venner og kjente hjem til seg siste fredag i april. Planen var klar: De ønsket å etablere et fellesskap for Sjømannskirken der de bor. Noen av de inviterte som ikke hadde mulighet til å være tilstede, hadde gitt uttrykk for at de ønsket å være med i en slik gruppe. Før kvelden var over, var navn og neste møte bestemt: "Himmel og hav" - sjømannskirkefellesskap i Brumunddal er opprettet. Flere av de som er med, var også deltagere sammen med Reidun og Leif Gunnar på kretsens jubileumstur til New Orleans nå i mars. Noen av dem har også vært på besøk i Sjømannskirken på Costa del Sol mens Sørliens har vært vinterassistenter der. Vi ønsker en ny forening velkommen i fellesskapet. Tekst og foto: Aslaug Sikveland Haugen

7 Severine Klungsøyr starta den fyrste foreininga for Sjømannskyrkja i onninghuset i jørvåg sommaren 864 Foto: Marit P. Kvalsvik Feiring av jubileumsgudsteneste i sjøkanten på onninggarden i jørvåg søndag 27. april i samband med krinsårsmøtet for Møre og Romsdal krins i Ulsteinvik. Sigmund Fløttum heldt preika over teksta om Jesus og læresveinane på stranda etter oppstoda. Torsdag 24. april var vi samla til kulturkveld i Indre Herøy kyrkje i Tjørvåg. Leif Tjervåg og Sigmund Fløttum Samling ved bautaen utanfor kyrkja Der vart mykje av historikken kring Severine Klungsøyr gjennomgått. Kvelden vart dyktig leia av Leif jervåg som las frå jubileumsskrivet då foreininga feira 00 år i 964. Damekoret Sirene song vakkert under leiing av orgeir L. Hauge. Geir Myklebust las opp ein fersk jubileumsprolog som er skriven av Frode Løvik frå Dalsfjorden. GM Damekoret Sirene syng vakkert på kulturkvelden i Indre Herøy kyrkje Dirigent Torgeir L. Hauge 7

8 Vereide sjømannsmisjonsforeining rundar 0 år Søndag 16. mars inviterte Vereide sjømannsmisjonsforeining til basar i Haugtun bygdehus. Dette året er det 0 år sidan foreininga starta. rass i vinterferie var det mykje folk som kom for å støtte arbeidet. Geir Myklebust viste film og heldt andakt. På biletet ser vi frå venstre: Kari Vereide, Kjellfrid Vereide, Hildur Reinen Tveit, Kjellfrid Vollstad, Britt Kaarstad, Karin Solås og Kristine Vereide. GM 0-årsjubileum for Vårbud i Tresfjord Laurdag 8. mars kunne VÅRBUD sjømannsmisjonsforeining feire 90-årsjubileum i Tresfjord kyrkjestove. Festen var godt besøkt og ordførar Geir Inge Lien bar fram helsing og takk frå Vestnes kommune. Elles var det song av musikklaget og Geir Myklebust viste film og heldt andakt. På biletet ser vi frå venstre: Inge Engås, Lilly Tangen, Eldbjørg Venås Gausdal, Synnøve Sylte, Inger Varmedal og Gunn Aarseth. Desse var ikkje med på biletet: Per Arne Gausdal, Vigdis Vikås, Margit Wiig Røberg og Borgny Fagerlie. GM Ølensvåg Desse tre damene har vore med i Ølensvåg sjømannsmisjomsforeining i 50 år: Kjellfrid Halleland, Marta Berge og Kristine Berge. Foreininga er snart 25 år og har åtte medlemar. Kristine Berge har vore kasserar nesten alle dei 50 åra. På basaren fekk dei blomar frå kretsstyret ved Haldis Marie Alsaker som også heldt andakt og kom med misjonsinformasjon. Eli Berge, leiar 8

9 Inspirasjonssamling for Hedmark og Oppland Vi fikk en flott start på inspirasjonsdagen for Hedmark og Oppland søndag 27. april. Sju sjømannsprester-offshore deltok i gudstjenesten i Gjøvik kirke sammen med utenlandssjef Asbjørn Vilkensen, leder for Norgesarbeidet Espen Ingebrigtsen og de to seniorprestene Knut Sønstegaard og Asbjørn Haugen. De to nye sjømannsprestene-offshore Berit Bjørnerud og Hans Jørgen Svartvasmo ble innsatt i tjenesten. Under kirkekaffen fikk vi høre mer om livet på plattformene, før de påmeldte deltagerne startet på historiens første valgting. De sju damene i Gjøvik-foreningen "Landkrabbene" serverte en nydelig middag og ga oss dermed en god avslutning på en virkelig inspirasjonsdag. Tekst og foto: Aslaug Sikveland Haugen Disse bidro i festgudstjenesten: Arvid Tveit, Annette Tronsen Spilling, Annstein Lothe, Hans-Jørgen Svartvasmo, Berit Bjørnerud, Espen Ingebrigtsen, Knut Sønstegaard, Gunnar Mathisen, Asbjørn Vilkensen, Anne Berit Mathisen og Asbjørn Haugen. Noen av deltagerne i historiens første valgting i Hedmark og Oppland. Gjøvik-foreningen "Landkrabbene" sørget godt for oss under inspirasjonsdagen, fra venstre Bjørg Erlimo, Kari Øvelsen, Ellinor Falck, Jorid Sønstegaard, Bente Fjellseth, Marie Røyr og Rakel Christensen. Jubileumsfest i øst I høst skrev vi om Elsa Sikveland som fikk 9 medlemmer til Moreppen Sjømannsmisjonsforening i fjor sommer på sin 90-årsdag. il da hadde hun vært alene i foreningen i flere år, men holdt virksomheten oppe med to møter i året. Søndag 6. april arrangerte de stor jubileumsfest for hele Romerike på Moreppen Grendehus. Og de nye medlemmene var stolte medarbeidere! De feiret foreningens 70- årsjubileum, Sjømannskirkens 50-årsjubileum og Alf Prøysens 00 årsjubileum. Anne Persdotter Flugstad deltok med forestillingen "Sjømannskirkens verdier i Prøysen-tekster". Bilde av jubileumskaken på framsida. 9

10 Påskefeiring på Solkysten 6 deltakere skaffet seg flybilletter til Malaga i påsken. Noen bodde på gjestehuset El Canpanario / Sjømannskirken i Calahonda mens de andre bodde på nabohotellet Crown. Vi deltok i kirkens program med gudstjenester og konserter og hadde mange flotte utflukter til prosesjoner og pasjonsspillet i Riogordo. (Se bildet) Medlemsverving I fjor vår fikk alle foreningene anledning til å sende inn navnelister slik at hver enkelt gratis kunne bli registrert som medlem. I høst ble det så åpnet for at alle andre også kan melde seg inn for kr. 50. Vi har nå over 2000 medlemmer og vi fortsetter med dette arbeidet i håp om å doble medlemstallet i løpet av jubileumsåret. Hvis dere ikke har meldt dere inn kan det gjøres når som helst, og dere kan prøve å verve flere mellom venner og kjente: Send en sms med kodeord "SK Medlem" til Ring Send brev eller e-post til med navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Velkommen til jubileumsfeiring i Bergen PROGRAM FOR GENERALFORSAMLING OG JUBILEUMSFEIRING: I 01 skal Sjømannskirkens 150 årsjubileum feires og vi har valgt å legge generalforsamlingen til jubileumshelgen slik at delegatene og andre besøkende kan få med seg begge deler. Alle er hjertelig velkommen! Generalforsamlingen holdes på Rica Ørnen hotel i Bergen torsdag 28. til fredag 29. august Den vil også i år være åpen for alle, i den forstand at de som ønsker det kan være til stede og høre på forhandlingene, men ikke ha tale- eller stemmerett. Deretter vil vi feire organisasjonens jubileum rundt omkring i Bergen fra fredag 29. til søndag 3. august, der det meste av programmet er åpent for alle som vil. Det er flott å kunne være i byen der organisasjonen startet og der vi har hatt vårt hovedkontor og norske base i alle disse årene. Vi inviterer til gode dager sammen gjennom forhandlinger og feiring. Velkommen! Hilsen Jan Olav Johannessen Konstituert generalsekretær Torsdag 28.august Kl. 5 8: Registrering for delegater til generalforsamlingen på Rica Ørnen hotel Kl. 8.00: Konstituering og forhandlinger Kl : Middag på Rica Ørnen hotel Frikveld Fredag 29.august Kl. 09-8: Forhandlinger med lunsj ca. kl. 8: Middag på Rica Ørnen hotel ca kl. 9/20: Festforestilling - Ole Bull Scene kroner for medlem av Sjømannskirken kroner for de som ikke er medlem Lørdag 30. august ca kl. - 4 Hjertevarmeaksjon på Festplassen med Sjømannskirketelt, vafler, underholdning for barn og voksne. Kl. 8.00: Festmiddag i Håkonshallen for spesielt inviterte (inkluderer alle delegater til Generalforsamlingen) Det kan bli lagt ut noen plasser på middagen for salg for andre som ønsker å delta. Søndag 31.august Kl..00 Jubileumsgudstjeneste i Johanneskirken. H.M. Kongen deltar på gudstjenesten. ca. kl. 230 Sjøfartsmuseet: Kirkekaffe og åpning av historisk utstilling om Sjømannskirken. Samt lansering av digital historiebok på nettsidene sjomannskirken.no For mer informasjon kontakt oss på epost: generalforsamling sjomannskirken.no eller telefon:

11 På tur Jubileumsreise til New Orleans Del av Hedmark og Oppland krets av Sjømannskirken's markering av 150 års jubileet mars Det var «overlapping» mellom to assistent-par ved Sjømannskirken i Okpo sommeren Reidun og Leif Gunnar Sørlien skulle reise hjem til Brumunddal, mens Eli og Hans Enger kom til sin 4 måneders tjeneste fra Fagernes. Da Reidun fikk høre om Eli og Hans sin tid i New Orleans, fikk hun sterk tro på at nå kunne hennes snart 20 år gamle drøm om å komme seg til New Orleans, bli en realitet. Slik ble det. Hans hadde gjennomført en tilsvarende gruppereise våren 20. Han var sommervikar i New Orleans sommeren 20 3 og begynte å legge planer. Samtidig fikk Reidun og Leif Gunnar med seg venner og venners venner fra Hamar-distriktet. ilsammen var det 5 forventningsfulle personer som la ut på denne «jubileumsreisen» i siste halvdel av mars Sjømannskirka i New Orleans har eget gjestehus, og alt ligger godt til rette for store opplevelser i byen når en har Kjerka som utgangspunkt. Noen av deltakerne måtte bo på et nærliggende gjestehus. Sjømannsprest Frank Skofteland og de andre gjorde det de kunne for at de besøkende fra Hedmark og Oppland skulle kjenne på Sjømannskirkens gjestevennskap. Alle dagene begynte med felles frokost og morgenmøte med planlegging og ord for dagen og Sjømannskirkens morgenbønner slik de bes på alle kirkene rundt om i verden etterhvert som «jorden ruller uten stans». Mange av deltakerne ga uttrykk for at de fikk et veldig godt kjennskap til Sjømannskirken i løpet av turen. De deltok også på det som var av aktiviteter på Kjerka de 0 dagene de var der. I tillegg og det var naturligvis det primære ble de introdusert til mange, mange av New Orleans sine attraksjoner. Det primære for mange var å få lytte til og oppleve jazz. Allerede første kvelden var de i Preservation Hall. Dette ble det første av mange høydepunkter. På musikkfronten ble det mange slike, som jazz-cruise på Mississippi og middag med musikk på Palm Court. De ble kjent med creole og cajun mat. New Orleans er ikke bare kjent for god musikk. For mange er det maten som er viktigst. Siste dagen var det «crawfish-party» på Kjerka, typisk for området og svært velsmakende. Gruppa leide en buss og kunne på den måten komme på en av de gamle plantasjene ved Mississippi. Det gjorde inntrykk å høre om velstand, men ikke minst også høre om slavenes kår. En annen utflukt var til sumpene hvor de fikk stifte bekjentskap med alligatorer og slanger og se denne landskapsformen som er så annerledes enn i Norge. Mange forbinder New Orleans med orkanen Katarina og dens ødeleggelser. Gruppa dro til et av de områdene som var mest ødelagt. Nå var «husvrakene» fjernet, og de fikk se at gjenoppbyggingen er i gang. Helt fra begynnelsen lå det i planene en gudstjeneste i en «svart» kirke. Valget falt på Franklin Avenue Baptist Church som var fullsatt med 2500 i benkeradene. Dette var siste dagen, og ble et verdig punktum for de store utfluktene. Faktisk nevnt som den største opplevelsen for noen. Det var en veldig fornøyd gjeng som kom hjem. april etter en uforglemmelig tur. Reidun ga uttrykk for at hun hadde fått det dobbelte av hva hun hadde forventet. Tekst og foto: Hans Enger 11

12 Returadresse: Sjømannskirken Norgesarbeidet Kleppevarden 45 5 KLEPPE Kalender Bli med på tur! Vi har fortsatt ledige plasser! Lørdag 4 juni Låvebasar på Bergsmark i Rokke ved Halden i Østfold kl 8.00 Søndag 5. juni Kretsårsmøte og valgting i Bjørgvin og Nidaros juni Vinterassistentsamling på Risøya fhs. Onsdag 6. juli Sommerkveld i Utvandrerkirken i Ottestad ved Hamar kl 900 Fredag 8 juli Sommerbasar i Ny-Hellesund med Steinar verrli 5. juli-. august Jubileumscruise med skoleskipet Gann 6.-. august Sildajazz i Haugesund Lørdag 9. august Basar på Borgøy ved Einar Andreassen orsdag 4. august Møte i Nygatens forsamlingshus, Stavanger Lørdag 6. august Basar i Vikebygd Fredag 22. august Seniortreff i Fjellhamar kirke kl 00 Søndag 24. august Jubileumsgudstjeneste i Skjærhalden kirke kl august Oljemesse i Stavanger august Generalforsamling og 150-årsjubileum i Bergen Søndag 31. august Jubileumsgudstjeneste i alle landets domkirker kl.1100 I Bergen deltar HM Kongen. Søndag 3. august Jubileumsgudstjeneste i Vår Frelser, Haugesund. Fredag 5. september Fest på kjerka i Vår Frelser under Seniorfestivalen i Haugesundkl. 600 Søndag 7 september Sjømannskirkens dag og 50 års jubileum i Langhus kirke kl. 00 Kirkekaffe ved Langhus sjømannsmisjon. orsdag. september Møte i Nygatens forsamlingshus, Stavanger Søndag 4. september Bursdagsfest i Storhamar kirke kl 800 irsdag 6. september Bursdagsfest i ingnes kirke, Fagernes kl 900 Lørdag 20. september Møte med utlodning i Kopervik ved Geir Myklebust kl. 00 Søndag 28. september Basar og Jubileumsfeiring på Kornsjøbukta kl 700 Mandag 6. oktober Jubileumsfest/basar i St. Johannes, Stavanger kl. 800 Onsdag 8. oktober Basar i Førre Bedehus med Øyvind Alsaker orsdag 9. oktober Møte i Nygatens forsamlingshus, Stavanger Fredag 0. oktober Stor Fest på kjerka med basar i Oddernes menighetshus kl. 900 Fredag 7. oktober Basar i Bryne kyrkje med Geir Myklebust Marianne Juvik Sæbø og Anne Persdotter Flugstad skal underholde på turen. Jubileumscruise i anledning Sjømannskirkens 150-årsjubileum med skoleskipet Gann 25. juli - 4. august Priser fra kr pr person Guider og reiseledere: Dagfinn og Maria Misje, Kjell og Berit Erfjord, Steinar Tverrli, Geir Myklebust, Asbjørn og Aslaug Haugen For informasjon og påmelding: tel På dette cruiset skal vi oppleve TALL SHIPS RACES i Bergen, passere mange plattformer i Nordsjøen, besøke vår nye sjømannskirke i Aberdeen og den aller første i Leith/Edinburgh. Vi feirer Olsok i London, 100-årsmarkering i Rotterdam og Cruise Days og Planten un Blomen i Hamburg. Om bord blir det mange hyggesamvær og spennende glimt fra Sjømannskirkens historie ved våre egne medarbeidere: Annstein Lothe, Atle S. Johansen, Jostein Handal, Torbjørn Holt, Jan Tommy Fosse med flere. Kjerulf Samuelsen med band skal lede allsangen og konsertene med Anne Persdotter Flugstad og Marianne Juvik Sæbø.

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2011 Side 1: Bilde fra sommerbasar i Ny-Hellesund Side 2: Statsstøtte til foreningsarbeidet Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Må finne nye svar. Nr. 4 2014 150 ÅR PÅ 15 MINUTTER. Tema. Ingen VM-fest i sjømannskirken. Voksesmerter i ferieparadis RIO DE JANEIRO ALANYA

Må finne nye svar. Nr. 4 2014 150 ÅR PÅ 15 MINUTTER. Tema. Ingen VM-fest i sjømannskirken. Voksesmerter i ferieparadis RIO DE JANEIRO ALANYA Nr. 4 2014 Tema 150 ÅR PÅ 15 MINUTTER RIO DE JANEIRO Ingen VM-fest i sjømannskirken ALANYA Voksesmerter i ferieparadis Må finne nye svar Nyvalgt styreleder i Sjømanns kirken, Kjell Nordstokke, skal prøve

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2014 BUDSTIKKA. Velkommen!

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2014 BUDSTIKKA. Velkommen! Sjømannskirken i Rotterdam 3/2014 BUDSTIKKA Velkommen! Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god måte å lese om vårt arbeid som det er å få den

Detaljer

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE UNDERVEIS 150 ORD Hjemme langt borte Vennlig, velsignende Vafler og nåde Gud og grøt Nærværende i hverdag og

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Nåde er å leve i rommet av Guds kjærlighet, omsorg og fred. Tor Bringaker 11 TELEMARK 2 VESTFOLD/BUSKERUD 8 10π i Holmestrand

Detaljer

NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 2/2009 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Teologiside, s. 7 ð Arrangementer, s. 9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 reisebrev fra Ecuador-

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år.

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år. Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Sxc Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2010/januar 2011 årgang 7 250 tweens på festival Fire menigheter, i Skien og Siljan, sender 12-åringer på Acta-leir

Detaljer

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang «Havlys» side 10 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014 Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3/2008 FRA INNHOLDET: ð Sjelesorg, s. 2 ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Aserbajdsjan, s. 4 ð Teologisider, s. 6-7 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta,

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera.

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera. LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10 Levende Juleevangelium i landsbyen Veneguera Foto: Bernt Aspang SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria I åpningstiden

Detaljer

Helenes jul. Nr. 7 2014. O jul med din reiseglede. Basar, båtbesøk og baking TEMA ABERDEEN

Helenes jul. Nr. 7 2014. O jul med din reiseglede. Basar, båtbesøk og baking TEMA ABERDEEN Nr. 7 2014 TEMA O jul med din reiseglede ABERDEEN Basar, båtbesøk og baking Helenes jul For å finne julestemningen må man først finne freden i seg selv, sier artisten Helene Bøksle. PLUSS! LONDON INGVILD

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/2014 126. årgang. Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst.

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/2014 126. årgang. Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/2014 126. årgang Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst. Side 6 7 Les også om: Kafébesøk på Vandsøya Helgeland krets 100

Detaljer