Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september"

Transkript

1 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september Side 1: Spydeberg sjømannsmisjonsforening Side 2: NORGESARBEIDET Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag januar - april pr. bispedømme Side 6: Siste møte i Haugesund - Personlig medlemskap - Minnegaver Side 7: Feiret 110 årsdag: Sjømannsmisjon i innlandet Side 8: Kalender og Høsttur til Lanzarote

2 Sjømannskirkens Norgesarbeid Norgesarbeidet er en del av Sjømannskirkens operative arbeid, og driver sin virksomhet ut fra Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier. TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet I Sjømannskirken Bladet kommer ut med 3 nummer i året Opplag: 500 Trykk: Jærprint as, Bryne Forsidefoto: Spydeberg sjømannsmisjonsforening Foto: Nils-Petter Enstad Redaktør: Geir Myklebust Espen Ingebrigtsen Seksjonsleder Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen Telefon Mobil Geir Myklebust Områdeleder Vestlandet Kleppevarden Kleppe Mobil Steinar Tverrli Områdeleder Sør- og Østlandet Tollbodgaten 48A 4614 Kristiansand Telefon Mobil Sigmund Fløttum Områdeleder Midt- og Nord-Norge Feldmakarvegen Verdal Mobil Bjørg Irene Karlsen I permisjon ut året Einar Andreassen Konsulent Vorråvn Håvik Mobil Kontonummer for alle bidrag: SJØMANNSKIRKEN Postboks 2007, Nordnes, 5817 Bergen Tormod Westemoen Konsulent Oslo Mobil Vigdis Alte Konsulent Bergen Tel Ta kontakt med nærmeste OMRÅDELEDER / konsulent når foreningen ønsker besøk til basar og andre samlinger. NORGESARBEIDETs fokus: Følge opp eksisterende engasjement i Sjømannskirken gjennom foreninger, kretsstyrer, enkeltpersoner o.a. Utvikle det frivillige medarbeiderskapet i organisasjonen Skape nye arenaer for engasjement i Sjømannskirken Sjømannskirkens visjon: Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement Sjømannskirkens hovedmål: Sjømannskirkens hovedmål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Sjømannskirkens verdier: Uendelig verdi Tilhørighet Trygghet Oppsøkende Gjestevennskap Brobygger NORGESARBEIDET Kirkeseksjonen og Frivillighetsseksjonen slår seg sammen til en enhet; NORGESARBEIDET. Dette skjedde 15.mai 2013 da alle medarbeiderne møttes i Bergen til drøftinger og strategitenkning. Ledergruppen vedtok sammenslåingen i ledermøte 24.april, mens fagforeningene gav sitt samtykke i drøftingsmøte 30.april. Espen Ingebrigtsen blir leder for det «nye» Norgesarbeidet, mens Steinar Tverrli vil fortsette sitt arbeid som leder for den nye medlemsordningen, inneha arbeidsoppgaver som ambulerende prest, og går inn i en rolle som konsulent i Norgesarbeidet. På vegne av Norgesarbeidet gleder meg til å utvikle samarbeidet med stasjonene når det gjelder Trosopplæring, Hjertevarme-aksjon, frivillighet, medlemskapsordningen og båndene mellom ute og hjemme. I tillegg blir det spennende å jobbe tettere med kommunikasjonsavdelingen, personalavdelingen, markedsavdelingen og økonomiavdelingen i utviklingen av våre arenaene i Norge, sier Espen Ingebrigtsen. Norgesarbeidet har som visjon å skape rom for hjertevarmt engasjement for Sjømannskirken i Norge. Her er staben i NORGESARBEIDET samlet for første gang: Foran fra venstre: Vigdis Alte, Espen Ingebrigtsen og Sigmund Fløttum. Bak fra venstre: Tormod Westermoen, Geir Myklebust, Einar Andreassen og Steinar Tverrli. Foto: Øyvind Sætre 2

3 Andakt Gledelig pinse! Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Det står en fyrlykt ved inngangen til sjømannskirken i New Orleans. Den blinker dag og natt, og viser leia, slik fyrlykter skal. Det var alltid sjøfolkene som minte meg på det når pæren var slokket. Sjelden var det andre som la merke til det. Kanskje var sjøfolk mer oppmerksomme enn andre på viktigheten av å ha et lysende seilingsmerke? Det var alltid godt å bli minnet om at nå må den ødelagte pæren skiftes, og det var alltid en andaktsstund å bytte den. Sjøfolk som krysset Atlanteren snakket om å pinse klokka. Med det mente de at de flyttet klokka frem eller tilbake en time for hver ny tidssone de kom inn i, i snitt en time hver dag. Da fikk de alltid riktig tid nåtid. Kristendommen er en historisk religion, med bakgrunn i historiske hendelser. Mange av disse hendelsene feires i den kristne kirke verden over, og fremstår som «røde dager» i kalenderen. En av disse historiske øyeblikk er pinsen. Den minner oss om at kristentroen vår også er knyttet til nåtid. Det handler om at tilsagnet av Guds nåde er tilgjengelig for oss her og nå i dag, alltid i dag i øyeblikket. Jesu disipler er ikke til å kjenne igjen etter Jesu himmelfart, og etter å ha mottatt Den Hellige Ånd som gave pinsedagen. Disiplene, som like etter hans død holdt seg skjult bak lukkede dører, trer nå åpent frem med budskapet om den oppstandne Kristus. I Jesu navn forkynner de omvendelse og tilgivelse for syndene for alle folkeslag, og de begynner i Jerusalem. Og så begynner ballen å rulle. Vitnesbyrdet fra Jerusalem når ut til alle folkeslag, også til vårt. Det når ut til nye slektsledd, også til mitt. Det når ut til enkeltmennesker, også til meg. Så har Sjømannskirken norsk kirke i utlandet opplevd seg å være en del av Jesu oppdrag om å nå ut til verdens ender med evangeliet om nåde og frelse. Derfor innvies ny sjømannskirke i Rio de Janeiro. Derfor besøkes studenter i Praha. Derfor besøkes skip i havna i Singapore. Og derfor holdes aktiviteten oppe i nettopp din forening. Alt gjøres til minne om Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jesus har pinset klokka. Han opererer i nåtid. Det er himmelfartens mening at selve Jesu usynlighet er blitt tegnet på hans ubegrensede nærvær. Forfatteren Pär Lagerkvist uttrykker det slik: «Han er virkelig den som fyller verden med sitt fravær». «Den gang da» er med pinsen blitt til «her og nå», og stedsnavn som San Pedro, London, Hamburg, Sørreisa og Halden er like gode stedsnavn i fortellingen om Jesu gjerninger som Nazareth, Betlehem og Jerusalem er det. At fyrtårnet fortsatt blinker utenfor sjømannskirken i New Orleans liker jeg å tro. «Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn.» Det er pinsen som gir oss frimodighet til å tro evangeliet, til å leve det, og til å formidle det videre. Sigmund Fløttum Takk! TAKK for alle trofaste bidrag! På side 4-7 finner dere bidragslisten for januar - april 2013 Tidligere ble det sendt et takkebrev til hver forening for hvert enkelt bidrag etter hvert som de kom inn. Nå kommer takken gjennom dette bladet. Samlede bidrag for denne perioden ligger en god del høyere enn tilsvarende periode i fjor. I venstre kolonne ser dere datoen for når bilaget ble registrert betyr da 12. februar Det er slik det blir skrevet i regnskapet på hovedkontoret. Det er fortsatt noen som sender sine bidrag til de gamle kontoene. Derfor ber vi igjen om at alle noterer seg at kontoen vi nå skal bruke for alle bidrag fra foreninger og menigheter, er den samme for hele landet: Hvis dere sender penger til de gamle kontoene, som ikke lenger er i bruk, vil de komme i retur. HJERTELIG TAKK FOR DERES SOLIDE STØTTE! 3

4 Bilagsdato Foreningsbidrag pr. bispedømme Oslo bispedømme Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 700, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 800, Landgangen sjømannskirkefor. v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsvei 29, 0692 Oslo kr 900,00 kr 2 400,00 Hamar bispedømme Ulabrand sjømannskirkefor. v/nils Kr. Lie, Karlsvognen 59, 2315 Hamar kr 1 615, Ulabrand sjømannskirkefor. v/nils Kr. Lie, Karlsvognen 59, 2315 Hamar kr 1 400, Kapp sjømannskirkefor. v/brit Skullerud, Liervegen 50, 2849 Kapp kr 2 520, Ungbirken sjømannskirkefor. v/bjørg Myran, Oppdalslinna 70, 2740 Roa kr 4 500, Ulabrand sjømannskirkefor. v/steinar Rønning, M. Pedersensgt. 52, 2318 Hamar kr 1 400,00 kr ,00 Borg bispedømme Kirkøy Søndre misjonsfor. v/marit Westberg, 1680 Skjærhalden kr 1 518, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid Lindgren, Nordre Skrenten 1B, 1413 Tårnåsen kr 650, Langhus sjømannskirkefor. v/eva G. Jørgensen, Oppegårdsveien 201, 1405 Langhus kr 600, Lille måken sjømannskirkefor. v/reidun Kristensen, Ravnsborgvn. 30, 1395 Hvalstad kr 500, Skedsmo sjømannskirkefor. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 600, Langhus sjømannskirkefor. v/ud Pedersen, Østrengveien 5, 1405 Langhus kr 750, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid Lindgreb, Nedre Skrenten 1B, 1413 Tårnåsen kr 750, Øvre Rokke sjømannskirkefor. v/synnøve Nordenhaug, Rokke, 1763 Halden kr , Lille Måken sjømannskirkefor. v/reidun S. Kristensen, Ravnsborgvn.30, 1395 Hvalstad kr 500, Langhus sjømannskirkefor. v/eva G. Jørgensen, Oppegårdveien 21, 1405 Langhus kr 825, Ås sjømannskirkefor. v/marie, Herumveien 39, 1430 Ås kr 2 313, Sofiemyr sjømannskirefor. v/turid Lindgren, Nedre Skrenten 1b, 1413 Tårnåsen kr 800, Skedsmo sjømannskirkefor. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 600, Søndre Kråkerøy sjømannskirkefor. v/solveig Thoresen, Femdal 10, 1675 Kråkerøy kr 3 600, Samhold sjømannskirkefor. v/else Marie Langbakk, Dalstuvegen 8, 2056 Algarheim kr 950, Sofiemyr sjømannskirkefor. v/turid Lindgren, Nordre Skrenten 1b, 1413 Tårnåsen kr 800, Langhus sjømannskirkefor. v/ragnhild Gjevik, Ramstad terr.3, 1405 Langhus kr 800, Råde sjømannskirkefor. v/karen A. Myrvang, Strømshaugvn.5, 1640 Råde kr 500,00 kr ,47 Tunsberg bispedømme Kompasset sjømannskirkefor. v/bjørg Stormo, Ø.Gunnaråsen 34, 3475 Sætre kr 6 077, Feen sjømannskirkefor. v/randi Studsrød, Feenveien 122, 3160 Stokke kr 3 300, Fotballgruppa sjømannskirkefor. v/dag Thorød, Skoleveien 36, 3121 Nøtterøy kr 700, Fotballgruppa sjømannskirkefor. v/dag Thorød, Skoleveien 36, 3121 Nøtterøy kr 1 460,00 kr ,62 Agder og Telemark bispedømme Mandal sjømannskirkefor. v/anna Solheim, Neseveien 62, 4514 mandal kr , Kyrkjebygda kvinnefor. i Åmli, Aust-Agder kr 4 500, Malmø sjømannskirkefor. v/irene Stiansen, Wathnegt. 10, 4516 Mandal kr , Farsund sjømannskirkefor. v/marit Meberg, Barbrosgt. 95, 4550 Farsund kr 3 865, Lisleherad sjømannskirkefor. v/a. Nørstrud, Leirbruhaugen 8, 3680 Notodden kr 5 000, Skarstad kvinnefor. v/reidun Solås, Kårstad, 4520 Lindesnes kr 8 000, Sailors Club sjømannskirkefor. v/odd Svein Grønsund, Røyskattvegen 4, 3741 Skien kr 600, Høvåg sjømannskirekfor. v/tone Dahlen, Kvannes, 4770 Høvåg kr 1 100, Molland sjømannskirkefor. v/irma B. Fiksdalstrand, Støleveien 11, 4887 Grimstad kr 3 500,00 kr ,00 Stavanger bispedømme Fra 2012 Redningsbøyen sjøm.k.for v/ Haldis Alsaker, Høgenapvn. 17, 5563 Førresfjorden kr , Fyrglimt sjømannskirkefor. v/gunhild Friestad, Småhaugveien 74, 4362 Vigrestad kr 5 000, Sauda sjømannskirkeforening v/ Reidun Eide, Søndenålia 31, 4200 Sauda kr 549, Hå sjømannskirkefor. v/agnes Braut, 4365 Nærbø kr , Sund og Ytreland kvinnefor. v/magnhild Sund, Sundvegen 475, 4250 Kopervik kr 8 000, Ølensvåg sjømannskirkefor. v/kristine Berge, 5582 Ølensvåg kr , Stapnes kvinnefor. v/leif Grastveit, Lædreveien 21, 4372 Egersund kr 7 000, Fyrglimt sjømannskirkefor. v/gunhild Friestad, Småhaugveien 74, 4362 Vigrestad kr , Sandhåland sjømannskirkefor. v/ingunn Huus, 4272 Sandve kr 7 043, Fyrglimt sjømannskirkefor. v/gunhild Friestad, Småhaugveien 74, 4362 Vigrestad kr 5 750,00 kr ,00 4

5 Bjørgvin bispedømme fra 2012 Landkjenning i Bergen/Laksevåg, v/liv Myking kr , Feios sjømannskirkefor. v/turid Harbakk, 6895 Feios kr 2 150, Gave fra foreningen Havmann kr 4 000, Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8, 5009 Bergen kr 2 600, Åsane sifhene sjømannskirkefor. v/gunvor Mjånes, Myrdalsv. 9, 5131 Nyborg kr , Sjømannskirkefor. i Øystese kr 7 410, Sjøtrygd sjømannskirkefor. v/jorunn Bull, 6982 Holmedal kr , Sjømannskirkefor. Duen v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8B, 5009 Bergen kr 2 350, Øvre Krossdalen sjømannskirkefor. v/eli Brattabø, 5627 Jondal kr 4 299, Skjoldsvik sjømannskirkefor. v/a.helland, 5574 Skjold kr 851, Ljosfakkel sjømannskirkefor. v/gerthe Aardalsbakke, Endal, 6730 Davik kr 6 712, Vereide sjømannskirkefor. v/britt Kaarstad, 6823 Sandane kr , Rubbestadneset sjømannskirkefor. v/bjørg Teige, 5420 Rubbestadneset kr , Duen sjømannskirkefor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8b, 5009 Bergen kr 2 400, Rubbstadneset sjøm.k.for. v/sølvi Kr. Larsen, Lambhusdalen 37, 5420 Rubbestadneset kr , Duen sjømannskirekfor. v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8b, 5009 Bergen kr 8 150, Sjøgutten sjømannskirkefor. v/dagny M. Osdal, Osdalsvegen 725, 6110 Austefjorden kr 2 200,00 kr ,00 Møre bispedømme Torsnes misjonsforening kr , Bjørke sjømannskirkefor. v/magnhild Kippersund, 6190 Bjørke kr 4 650, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 800, Sogge og Hole sjømannskirkefor. v/åse Brøste, 6300 Åndalsnes kr 600, Todalen misjonsfor. v/lovidse Jørgensen, 6645 Todalen kr 2 350, Molde nye måken sjømannskirkefor. Oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 500, Hanemsbygdens sjømannskirkefor. v/anne Lise Meisingset, 6628 Meisingset kr 4 300, Engesetdalen og Fylling sjømannskirkefor. v/gudbjørg Stige, 6260 Skodje kr , Todalen misjonsfor., 6645 Todalen kr 4 790, Molde nye måken sjømannskirkefor. v/oddvar Otterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 900,00 kr ,00 Nidaros bispedømme Eldres hygge v/vigdis KutcheraLyarhaugveien 5, 7970 Kolvereid kr , Stabsforeningen v/ Hans Morten Løvrød, Levanger kr 4 680, Lademoen sjømannskirkefor. v/ella Gundersen, Stubbanv. 22b, 7037 Trondheim kr 2 223, Skjelstadmarka y. sjømannskirkefor. v/ingebjørg Korstad, 7520 Hegra kr 3 500, Levanger fiskeklubb v/rolf Arild Saltvik, Markveien 2, 7600 Levanger kr , Måken sjømannskirkefor. v/gudlaug Røyseng, Klepparvegen 9, 7716 Steinkjer kr , Sletvik sjømannskirkefor. v/aashild S. Solem, 7318 Agdenes kr 1 419, Superbowl sjømannskirkefor. v/tor Olav Okkenhaug, Jamtlandsv.1020a, 7657 Verdal kr 3 291,00 kr ,27 Sør-Hålogaland bispedømme Havglimt sjømannskirkefor. vwenche S. Lien, Nes, 8250 Rognan kr 1 040, Prestegårdens misjonsfor., 8110 Moldjord kr 7 500, Havglimt sjømannskirkefor. v/wenche S. Lien, Nes, 8250 Rognan kr 870, Havglimt sjømannskirkefor. v/wenche S. Lien, Nes, 8250 Rognan kr 900, Havglimt sjømannskirkefor. v/wenche S. Lien, Nes, 8250 Rognan kr 1 170, Glomfjord sjømannskirkefor. v/liv Strømslid, Ørnesveien 10, 8160 Glomfjord kr 1 145,00 kr ,00 Nord-Hålogaland bispedømme Frisk bris sjømannskirkefor. v/solfrid Olsen, Hamna 22, 9034 Vangsvik kr 600, Sjøstjernen sjømannskirkefor. v/lillian B. Hay, 9040 Nordkjosbotn kr 1 040, Sjøstjernen sjømannskirkefor. V/Lillian B. Hay, 9040 Nordkjosbotn kr 7 600, Frisk bris sjømannskirkefor. v/solfrid Hanne Olsen, Hamna 22, 9304 Vangsvik kr 500,00 kr 9 740,00 Samlet bidrag fra hele landet januar - april 2013 kr ,36 5

6 Frivillighet i Norge Takk til Haugesund sjømannsforeining 12. desember 2012 var Haugesund sjømannsforeining samla for siste gong, den vart starta i 1868 og er såleis av dei eldste i landet. Anne Marie Skogen har vore leiar dei siste 44 åra!! med god støtte av mannen sin, Arnold. Haldis Alsaker og Anne Lise Auestad representerte kretsstyret og delte ut roser til foreiningsdamene. Det vart og retta stor takk til Anne Marie for hennar utrettelige og inspirerande leiing! Konsulent Einar Andreassen representerte foreiningsdamene og ga Anne Marie ein flott blomeoppsats som takk for lang og trufast teneste for fellesskapet i foreininga og for misjonen. Inger Mette Brommeland Austeid takka foreininga for innsatsen frå kyrkjelyden i Vår Frelsers. Det er vemodig når ei foreining sluttar av, men høg alder og sviktande helse sette ein stoppar. Vi takkar for støtte og forbøn i alle desse åra og ynskjer kvar og ein Guds signing vidare. GM På biletet ser vi nokre av foreiningsmedlemane saman med Einar Adreassen som ga Anne Marie Skogen ein flott blomeoppsats. Foto: Arnold Skogen PERSONLIG MEDLEMSSKAP I SJØMANNSKIRKEN Generalforsamlingen i Kristiansand 2012 vedtok at det skal innføres en ny ordning med personlig medlemskap. De som blir medlem i Sjømannskirken vil motta viktig informasjon og vil kunne påvirke demokratiske prosesser i organisasjonen ved å velge kretsstyre og ved å velge utsending fra kretsene/bispedømmene til generalforsamlingen, - som nå arrangeres annet hvert år, - eller stille som kandidat selv. Videre ble det vedtatt at alle foreningenes medlemmer nå regnes som medlemmer i Sjømannskirken og har stemmerett ved valg av kretsstyre og av utsendinger til GF. Dette er både en understrekning og anerkjennelse av foreningenes betydning. Foreningsmedlemmene skal ikke betale en årlig kontingent. Andre støttespillere som Støttemedlemmer og Følgesvenner inviteres også til å bli personlige medlemmer. I anledning av at dette demokratiske medlemskapet lanseres, vil Støttemedlemsnavnet endres til Støttevenn for ikke å skape navneforvirring. Disse støttespillerne vil motta tilbud om gratis medlemskap ut Andre igjen som ønsker å engasjere seg som medlem i Sjømannskirken, vil også få anledning til det, men da til en årlig medlemskontingent. I dag har vi et foreningsregister for alle Sjømannskirkeforeninger i Norge, med navn- og kontaktopplysninger på foreningens leder. Men vi har ingen oversikt over foreningens øvrige medlemmer. Vi trenger derfor navn og kontaktopplysninger også på disse. Vi håper alle foreningsmedlemmene vil la seg registrere som medlem i Sjømannskirken, og slik oppleve en enda sterkere tilhørighet til vårt arbeid verden over. Dette ble gjort kjent i brev til alle foreningene i mai, med svarfrist 3. juni. Ikke alle har svart ennå, men vi håper dere vil gjøre det. Hovedlanseringen av ordningen skjer i forbindelse med HJERTEVARMEDAGEN 18. september. Husk HJERTEVARMEDAGEN onsdag 18. september TAKK FOR MINNEGAVER Sjømannskirken takker for minnegave i forbindelse med Agnar Magnus Langøy s begravelse den 7/ Beløpet er på kr ,-. Han hørte hjemme i Fredrikstad. Vi takker også for minnegaven i forbindelse med Serine Stavnheim s begravelse den 24/ Beløpet er på kr ,-. Hun hørte hjemme på Vigrestad. 6

7 Frivillighet i Norge Feiret 110 årsdag: Sjømannsmisjon i innlandet «Man kan saktens spørre seg hvorfor man dannet en sjømannsmisjonsforening i et innland der Lysern og Glomma var det nærmeste man kom sjø og vann.» På denne humoristiske måten ønsket Randi Skulberg, leder i Spydeberg Sjømannsmisjonsforening, velkommen til feiring av foreningens 110-årsjubileum på selve årsdagen for stiftelsen, søndag 17. februar. Jubileumsfeiringen åpnet med festgudstjeneste i Hovin kirke og fortsatte med lunsj, kaffe, bløtkake og hilsener på Frivillighetssentralen etterpå. At tanken på en sjømannsmisjon må ha fenget der i innlandet, ser man av det faktum at det har vært tre slike foreninger bare i Spydeberg kommune, og to av disse er fortsatt i virksomhet. Jubilanten er den eldste, mens Stegen Sjømannsmisjonsforening kan se tilbake på 80 års virksomhet. I tillegg var det i noen år en forening i virksomhet i Vassbygda. Fullsatt kirke Gamle og vakre Hovin kirke var fullsatt til festgudstjenesten. To gutter Balder og Sofus ble døpt denne søndagen, noe som la et ekstra perspektiv til jubileumsmarkeringen. Konfirmantene deltok aktivt i gudstjenesten, både med tenning av dåpslys og med å ta opp gudstjenestens offergave, som gikk til Sjømannsmisjonens arbeid. Sokneprest Erling Nevland hadde hånd om liturgien, mens prekenen var ved kateket og mangeårig medarbeider i Sjømannsmisjonen, Einar Madsø som forøvrig fylte 75 år denne dagen. Prekenteksten var om Jesu bønnekamp i Getsemane. Randi Skulberg var klokker og tekstleser i gudstjenesten. Festlunsj Etter gudstjenesten var det festlunsj i Frivillighetssentralens hus i Spydberg. Ordfører Knut Espeland (KrF) var blant gjestene, og brakte hilsen fra Spydeberg kommune. Det var også hilsen fra Sjømannskirken sentralt ved områdeleder Bjørg Irene Karlsen, fra Spydeberg fellesråd ved Margaret Nevland, og ellers fra både andre misjonsforeninger og tidligere ledere i jubileumsforeningen. Et stort ønske i foreningen er nye og yngre medlemmer. Som Randi Skulberg sa det: - Vi er stort sett mellom 80 og 90 år nå... Serveringen var som den gjerne er når misjonskvinner innbyr: Rikelig, variert og velsmakende. En bløtkake hørte selvsagt også med. Festen ble avsluttet med andakt ved soknepresten og musikkinnslag ved soknepresten på kornett og prestekona ved pianoet. Tekst og foto: Nils-Petter Enstad De av foreningens medlemmer som var til stede på jubileumsfesten. (Se også intervju med lederen, Randi Skulberg, i Bud og Hilsen nr ) 7

8 Returadresse: Sjømannskirken Frivillighetsseksjonen Kleppevarden KLEPPE Kalender 8. juni: Kretsårsmøte for Nord-Hålogaland i Sandtorg menighetshus. kl.1830: Festkveld. Hovedstyrets utsending er Einar Andreassen 9. juni: kl.1100: Gudstjeneste i Sandtorg kirke, Sørvik 9. juni: Sjømannskirkens søndag i Vennesla. Gudstjeneste kl på menighetshuset. Kirkekaffe v/vennesla sjømannskirkeforening. Steinar Tverrli deltar 15. juni: kl.11-14: Midtsommarfest i Aksdal, Tysvær 16. juni: kl.1100: Gudstjeneste i Sjøparken i Levanger i samarbeid med Levanger menighet og Levanger Frikirke. Levanger Fiskeklubb selger fiskesuppe, vafler og kaffe juli: Moldejazz. Jazzkirken har stand i Storgata 19. juli: kl.1800: Stor sommerbasar i Ny-Hellesund i Søgne. Gen.sekr. Jeffrey Huseby (NMS) og Audun Myhre (Sjømannskirken) deltar 2.-3.aug: Sjømannskirken har stand på Trebåtfestivalen i Risør 3. aug: kl. 1700: Basar på Borgøy aug: Sildajazz i Haugesund. Jazzkirken har stand på kaien 8. aug: Kl.1130: Møte i Nygatens forsamlingshus, Stavanger 16. aug: kl.1900: Basar i Vikebygd 18. aug: kl.1100: Sjømannskirkens dag i Langhus kirke. Gudstjeneste og kirkekaffe aug: ONS Norway, Stavanger. Sjømannskirken har stand 31. aug: SJØMANNSKIRKENS DAG. Vi oppfordrer til lokal bursdagsfeiring! 3. sept: kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke 7. sept: kl.1100: Formiddagstreff i Kopervik bedehus ved Einar Andreassen 12. sept: kl.1130: Møte i Nygatens forsamlingshus, Stavanger 17. sept: kl.1930: Møte i Aksdal kirke ved Einar Andreassen 20. sept: kl.1900: Fest på kjerka - Seniorfestivalen i Vår Frelser, Haugesund Ved Rune Birkeland, Håvard Skaadel og Einar Andreassen 18. sept: HJERTEVARMEDAGEN. Vafler deles ut på gater og torg over hele verden. Vi håper mange foreninger vil skaffe seg en god plassering i nærmiljøet, og være med på å spre hjertevarme til travle mennesker på vei til eller fra jobb, studier og handling. 1. okt: kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke, Stavanger 10. okt: kl.1130: Møte i Nygatens forsamlingshus, Stavanger Bli med på tur! BLI MED SJØMANNSKIRKEN PÅ HØSTTUR TIL LANZAROTE oktober 2013 Utreise med direktefly fra Oslo med mulighet også fra Trondheim, Bergen og Stavanger Reiseledere på turen blir Ragnhild og Nils Kristian Lie. De var prestepar på Lanzarote og kjenner øya godt. Nå er de frivillige medarbeidere i Hedmark krets. I tillegg blir områdeleder for Vestlandet, Geir Myklebust, med på turen. Han har besøkt øya mer enn 20 ganger. Vi inviterer til en uke på den spennende øya Lanzarote, med Sjømannskirken som vår base. Der spiser vi frokost hver dag og blir med på gudstjeneste, bibeltimer og hyggekveld. Sjømannskirken er åpen hver dag og serverer selvsagt nystekte vafler! Vi bor på leilighetshotellet PARQUE TROPICAL som ligger like ved Sjømannskirken i sentrum av Puerto del Carmen 250 meter fra stranden. Et hjemmekoselig hotell med bassengområde omgitt av frodige planter og palmer. I oktober er lufttemperaturen mellom 20 og 26 grader, og i sjøen ca 23. NB: Begrenset antall plasser, og påmelding bør derfor skje innen 15. august. PRIS pr. pers. i 2-roms leilighet kr ,- Tillegg for å bo alene kr ,- DETTE ER INKLUDERT I REISEN: - Flyreise Oslo Lanzarote Oslo - Mat på flyet - Transport til/fra flyplassen på Lanzarote - Opphold på hotellet Parque Tropical - Frokost på Sjømannskirken hele uken - Velkomstmiddag og avskjedsmiddag - Dagstur rundt øya og bl.a. Timanfaya Nasjonalpark med lunsj - Tre reiseledere fra Sjømannskirken For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt på telefon eller mail med: Via Egencia Sørlandet v/jarle Siring, tlf Sjømannskirken v/ Geir Myklebust, tlf Påmelding kan også gjøres på internett:

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2014 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag januar - april

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2011 Side 1: Bilde fra Venezia. Stavanger krets på sommertur i juni 2010 Side 2: Informasjon om Frivillighetsseksjonen Side 3: Andakt og

Detaljer

Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad

Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 3-2012 Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad Side 2: Kontaktinformasjon - GF 2012 - Ny demokratisk struktur Side 3: Andakt og

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2011 Side 1: Bilde fra sommerbasar i Ny-Hellesund Side 2: Statsstøtte til foreningsarbeidet Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014 Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

FRA HJERTE TIL HJERTE

FRA HJERTE TIL HJERTE Nr. 4 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET RIO DE JANEIRO Firbeinte naboer forsyner seg av vaffelfatet BANGKOK Kirke på to hjul i svingene COSTA DEL SOL Taco, tidebønn og trommekurs TEMA: NETTKIRKEN

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE UNDERVEIS 150 ORD Hjemme langt borte Vennlig, velsignende Vafler og nåde Gud og grøt Nærværende i hverdag og

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene!

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene! Region Sør 27. april 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste.

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste. NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3-2010 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Jubileumsfesten, s. 4-5 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn,

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12 KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Nr. 3. september 2009 60. årgang Trosopplæringsplan s. 7 Babysang s. 6 Konserter i Lillesand Kirke s. 12 Den nye presten fem år etter s. 5 En åpen kirke

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 2 Bli helsefadder! For en god stund siden fikk vi dette brevet: Det er Aleksandra Vasiljevna Bobrova som henvender seg til dere. Jeg bor i Lovozero og

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

NMS Agder & Telemark. Vil du på leir på Havglimt til sommeren? Se oversikt over sommerens leirer på s. 6 og 7.

NMS Agder & Telemark. Vil du på leir på Havglimt til sommeren? Se oversikt over sommerens leirer på s. 6 og 7. NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2013 Vil du på leir på Havglimt til sommeren? Se oversikt over sommerens leirer på s. 6 og 7. ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 5 november 2013. Fullmånetur med NMS U

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 5 november 2013. Fullmånetur med NMS U NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 5 november 2013 Fullmånetur med NMS U ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Tollbodgata 48 a 4614 Kristiansand Åpningstid: mandag,

Detaljer

Bønneemner på skapdøra

Bønneemner på skapdøra Nytt fra Rogaland/Agder Juni/Juli 2013 Nr. 3 13 årgang www.normisjon.no Hvis det er plass for alt i Guds hus, blir det ikke lenger plass for alle. Inge Flaat 11 rogaland 2 Agder 8 Bønneemner på skapdøra

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

fokus tidende nr 1-2011/166 årgang Ny general Å være evangeliet Gartnere i Guds hage

fokus tidende nr 1-2011/166 årgang Ny general Å være evangeliet Gartnere i Guds hage fokus misjon s tidende nr 1-2011/166 årgang Ny general Å være evangeliet Gartnere i Guds hage 4 8 18 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! F E B R U A R / M A R S 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5, N U M M E R 1 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

Detaljer

Fantastisk, men koster!

Fantastisk, men koster! Nytt fra Oppland/Øst April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på Randi Korsveien 11 oppland 2 øst 8 Fantastisk, men koster!

Detaljer

«Hva er synd?» ble en konfirmant spurt en gang. Han svarte ærlig slik han hadde Tekst forstått det: «Det er alt som er godt.»

«Hva er synd?» ble en konfirmant spurt en gang. Han svarte ærlig slik han hadde Tekst forstått det: «Det er alt som er godt.» Nytt fra Nytt fra August/september 2015 Nr. 4 15. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? «Hva er synd?» ble en konfirmant spurt en gang. Han svarte ærlig slik han hadde forstått

Detaljer

NMS Agder & Telemark. Bli med til slummen i Bangkok. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2014. side 4-5

NMS Agder & Telemark. Bli med til slummen i Bangkok. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2014. side 4-5 NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2014 Bli med til slummen i Bangkok side 4-5 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Tollbodgata 48 a 4614 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer