Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011"

Transkript

1 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr Side 1: Bilde fra sommerbasar i Ny-Hellesund Side 2: Statsstøtte til foreningsarbeidet Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag mai - august pr. bispedømme Side 6: Turer til Gran Canaria og Solkysten, hjertevarme og elvefestival Innstikk: Studieplan og STG-skjema Side 11: Sommerbasar i Ny-Hellesund, sjømannskirke i Harstad og trebåt- festival i Halden Side 12: Kalender og nye kretsstyreledere

2 Sjømannskirkens Frivillighetsseksjon Frivillighetsseksjonen er en del av Sjømannskirkens operative arbeid, og driver sin virksomhet ut fra Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier. TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen I Sjømannskirken Bladet kommer ut med 3 nummer i året Opplag: ca. 400 Jan Tommy Fosse Utenlandssjef med ansvar for operativt arbeid i Norge Telefon Mobil Steinar Tverrli Seksjonsleder (områdeleder) Sør- og Østlandet Telefon Mobil Forsidefoto: Fra sommerbasaren i Ny-Hellesund i Søgne 15. juli Fotograf: Steinar Tverrli Redaktør: Geir Myklebust Geir Myklebust Områdeleder Vestlandet Mobil Sigmund Fløttum Områdeleder Midt- og Nord-Norge Mobil Bjørg Irene Karlsen Områdeleder Østlandet Mobil Kontonummer for alle bidrag: I Sparebanken Pluss Ta gjerne kontakt med OMRÅDELEDER dersom foreningen ønsker besøk til basar og andre samlinger. Vi vil enten komme selv eller hjelpe til med å finne en frivillig i nærheten. Frivillighetsseksjonens fokus: Følge opp eksisterende engasjement i Sjømannskirken gjennom foreninger, kretsstyrer, enkeltpersoner o.a. Utvikle det frivillige medarbeiderskapet i organisasjonen Skape nye arenaer for engasjement i Sjømannskirken Sjømannskirkens visjon: Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement Sjømannskirkens hovedmål: Sjømannskirkens hovedmål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Sjømannskirkens verdier: Uendelig verdi Tilhørighet Trygghet Oppsøkende Gjestevennskap Brobygger Statsstøtte til foreningsarbeidet med kr. 80,- pr time De siste årene har stadig flere foreninger fylt ut og sendt inn STG-skjema. Dette har gitt hver forening mellom ett og to tusen kroner i statsstøtte til Sjømanns -kirken. En egen studieplan er godkjent av Norsk Kristelig Studieråd. Der nevnes bl.a. bibellesning, andakt, bønn, lesing fra Bud & Hilsen, samtale og basar som aktiviteter. Ved årets slutt skal skjemaet sendes inn til områdeleder eller direkte til NKrS. På nyåret blir støtten utbetalt til vår felles innsamlingskonto: Noen har uttrykt skepsis til denne ordningen og mener de ikke har rett på disse pengene, at de ikke driver studiearbeid. Men Studierådet har altså godkjent planen og dette er en honnør til våre misjonsforeninger som vi bør ta til oss. Dere driver et viktig arbeid som støtteforeninger for Sjømannskirken, og vi håper dere kan se stort på det dere er med på. Samtalegruppen er en viktig arena for alle mennesker, og det er vel ikke tomt prat dere holder på med? Denne gangen får dere både plan og skjema tilsendt slik at alle skal få anledning til å bli med og utløse flere statlige kroner til Sjømannskirken. Se side Skriv inn foreningens navn i punkt 2.2. Et nytt punkt 2.3. dette året er at foreningsaktiviteten skal kunngjøres offentlig (f.eks. plakat, annonse, omtale i lokalavis / menighetsblad.) Ta kontakt med oss område-lederne hvis noe skulle være uklart. Til slutt tar vi med en hilsen den 22. august fra NKrS til alle samarbeidspartnere fra Salme 8: Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. TAKK og HILSEN sendes til alle foreninger vi har adresse til. Noen har kommet i retur fordi kontaktperson har flyttet. Noen får det sendt til den som har sendt inn bidrag. Hvis dere har nye opplysninger ønsker vi at dere sier ifra. Som dere ser har vi tatt med glimt fra arrangement rundt om i landet. Send oss noen ord, og helst med bilde, hvis dere har noe å fortelle om! GM 2

3 Andakt Stem - stemme - er stemt - det stemmer (Amen)! Som stemmestyreleder i forbindelse med kirkevalgene har jeg gjort meg noen betraktninger omkring ordet stemme. Stem Oppfordringen gikk ut over det ganske land. Etter sommerens tragedier i Oslo og på Utøya var hovedbudskapet fra alle myndighetspersoner påfallende like. Mer demokrati var den etterspurte vare for å møte terroranfallene med. Bruk stemmeretten! Så er valgene overstått for denne gang. Mange har lagt sine stemmesedler i urnene også i år. Kommunestyrer, fylkesting, menighetsråd og bispedømmeråd settes nå sammen ut fra summen av alle stemmene. Slik virker demokratiet. Din og min stemme - og alle andres - danner grunnlaget for styre og stell de neste 4 årene. Stemme Å legge sine stemmesedler i valgurnene er en høytidelig handling, men også en svært stille sådan. Det er derfor litt rart å tenke på at denne handling - å stemme - er knyttet til taleorganet vårt. Bakgrunnen er at vi ved valgurnene uttrykker vår mening, som om vi skulle ha sagt dem høyt. Kanskje skulle vi legge vinn på å bruke stemmen - taleorganet vårt - oftere, og øve oss i å si det som er rett og sant, godt og byggende. Stemmen - det talte ord - bærer i seg en utrolig kraft. Det kan vi selv erfare. Vi legger merke til det i Bibelen også. Allerede på Bibelens første side møter vi Guds stemme: Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys. (1. Mos 1,3). Ifølge skapelsesberetningen er alt det som er blitt til, blitt til ved at Gud bruker sin stemme. Også Det Nye Testamente (om vi tenker på Johannes evangeliet) begynner med Ordet: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Joh. 1.1). Hvilken utrolig kraft som ligger i Guds stemmebruk - at den kan skape - og at den kan gjenskape. Er stemt Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (Joh. 1.14). Når gitaren min er ustemt, må jeg sørge for at den er stemt før jeg kan spille. Slik er det med livene våre også. De leves best når de er stemt. Ved å høre og ta til oss fortellingen om Jesus, stemmes livene våre pånytt og pånytt, slik at de klinger med i lovprisningen av Gud som vår skaper og Far, slik hele skapningens egentlige oppgave er. Så må gjerne lyden være flerstemt, for da klinger det enda vakrere! Amen - det stemmer Enhver bønn vi ber avsluttes med Amen, som betyr; det er rett og sant. I tillit til at Guds stemme fortsatt lyder, stemmen om nåde og sannhet, ber vi i Jesu navn. Ikke slik at det er vi som bekrefter at det stemmer når vi sier Amen!, men at Gud bekrefter sitt nærvær som mottaker av våre bønner - at det stemmer at han er der og lytter til mine sukk. Tal, din tjener hører Vi husker alle fortellingen om Samuel, om hvordan Gud kom til Samuel som en stemme om natten, og om hvordan Samuel stilte seg til rådighet for Guds ledelse. Tal, din tjener hører! Slik bøyer også vi våre liv inn under Guds nåde og Guds ledelse. Sigmund Fløttum Takk! Takk for alle bidragene fra foreninger rundt om i landet! På side 4 og 5 finner dere bidragslisten, denne gang for perioden mai - august 2011 Tidligere ble det sendt et takkebrev til hver forening for hvert enkelt bidrag etter hvert som de kom inn. Takken kommer nå gjennom dette nye bladet ved at vi trykker alle bidragene på de neste to sidene inndelt etter bispedømme. Altså ikke etter krets! I venstre kolonne er datoen for når bilaget ble registrert betyr da 17. juni Det er slik det blir skrevet i regnskapet på hovedkontoret. Så håper vi alle har notert seg at kontoen vi nå bruker for alle bidrag fra foreninger og menigheter er det samme for hele landet: I forrige nummer manglet det to bidrag. Disse er oppført med tilhørende dato i rød skrift. Takk også for mange hyggelige tilbakemeldinger. Det er tydelig at dere setter pris på bladet. Det sendes dessuten til alle kretsstyremedlemmer som ikke også får det til sin foreningen. GM 3

4 Bilagsdato Foreningsbidrag pr. bispedømme Belop Sum OSLO BISPEDØMME Lille Måken v/reidun Kristensen, Ravnsborgvn.30, 1395 Hvalstad kr 400, Nordlyset sjømannsmisj.for. v/hildegard Hovd, Grefsenveien 110A, 0492 Oslo kr 300, Skedsmo sjømannsforening v/k.sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 500, Landgangen v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsv. 29, 0692 Oslo kr 900, SIFH-kontakt v/odd Foss, Fossvn.4a, 1900 Fetsund kr 3 000, Nordlyset sjøm.misj.frg. v/hildegard Hovd, Grefsenveien 110A, 0492 Oslo kr 1 170, Havbris sjøm.misj.frg. v/hans Rognstad, Ingebret Andersens vei 6, 0955 Oslo kr 1 400, Landgangen v/sylvi Hildre, Paal Bergs vei 29, 0692 Oslo kr 700, Storjohanns minne/ås sjømannsmisjon, v/kari Løvsjø, Moenvn.16, 1430 Ås kr 5 000, Skedsmo sjømannsfor. v/sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 470,00 kr ,00 HAMAR BISPEDØMME Ulabrand forening v/nils Kristian Lie, Karlsvogna 59, 2315 Hamar kr 1 781, Ulabrand forening, v/nils Kr. Lie, Karlsvognen 59, 2315 Hamar kr 1 510, Granerudmoen misjonsfrg. v/randi Bolstad, Lyngveien 18, 2636 Øyer kr 2 080, Osen sjømannsmisjon, v/gunvor Sætrang, Sjøveien, 2460 Osen kr 3 300, Vestbygda sjøm misj forng v/rigmor Nordengen, Orvegen 1, 2022 Gjerdrum kr , Ungbirken sjø m misj forng V/Marte Haakenstad, Haakenstadlinna 163, 2740 Roa kr 4 540, Bergseng misjonsfor. v/inger Nygård, 2850 Lena kr 1 750,00 kr ,00 BORG BISPEDØMME Blåmyra sjømannsmisj.for. v/grethe Brenne, Brunsbyåsen 6, 1735 Varteig kr 4 668, Skedsmo sjøm.misj.frg. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 550, Samhold misjonsfrg. v/ Gerd Furuseth, 2056 Algarheim kr 1 200, Slevik sjøm.misj.frg. v/inegborg Aasheim, Aasenveien 9, 1621 Gressvik kr 3 750, Langhus sjømannsmisj.for. v/eva G. Jørgensen, Oppegårdsvn. 201, 1405 Langhus kr 1 225, Langhus sjømannsmisj.for. v/eva G. Jørgensen, Oppegårdsvn. 201, 1405 Langhus kr 3 470, Stegen sjøm misj v/tora Karlsen, box 71, 1804 Spydeberg kr 4 000, Kirkøy Søndre misjonsforening v/marit Westberg, Prestehavna 17, 1680 Skjærhalden kr 1 662, Øvre Rokke sjømannsmisjonsfor. v/turid Holt, Rokke, 1763 Halden kr , Foreningen "Ny bris" v/ellen Andresen, Nygaardsgaten 30, 1600 Fredrikstad kr 5 000,00 kr ,50 TUNSBERG BISPEDØMME Fotballgruppa v/dag Thorød, Skoleveien 36, 3121 Nøtterøy kr 1 100, Østre/Vestre misjonsfor. v/kari Brundtland, Sørumsvn.149, 3178 Våle kr 3 000, Galleberg misjonsfor. v/hanne Marie Ruud, Ruudsgt.27, 3070 Sande kr 750, Presterød sjømannsmisjon v/gerd Austad, Nesalleen 32, 3124 Tønsberg kr , Feen sjømannsmisjonsfor. v/randi Studsrød, Feenvn 122, 3160 Stokke kr 3 000, Kirkebygdens sjømannmisjon, v/laila Sætre, Ragnhildrødvn., 3160 Stokke kr 8 200, Onsøy pr.gårds sjømannsfor. v/johanne Ek, Wilbergjordet 55, 1605 Fredrikstad kr 2 850, Colordamene, v/randi Bjørnsgård, Solneskroken 3, 3159 Melsomvik kr 1 050,00 kr ,00 AGDER OG TELEMERK BISPEDØMME X-Ude sjømannskirkeforening v/morten Trægde, O.Trygvassonsv.6, 4633 Kristiansand kr 3 211, Sailors Club, v/odd Svein Grønsund, Røyskattvegen 4, 3741 Skien kr 800, Sånum og omegn sjømannsmisjon, v/anna Madsen, Snum, 4513 Mandal kr , Øyslebø sjømannsmisj.for. v/helen Glomså, Matkroken, 4532 Øyslebø kr 700, Hesland kv.for. v/b.h.reiersen, Gjervoldstadvn.219,4517 Mandal kr 2 500, Søvik kvinnefrg. v/ Kirsten Johnsen, 4640 Søgne kr 3 470, Eik kvinneforening v/bjørg Andreassen, Eikevn.82, 4640 Søgne kr 5 300, Vennegruppa v/jan Georg Ribe, Vavikbakken 20, 4639 Kr.sand kr 1 500, Molland sjømannskirkefor. v/irma B. Fiksdalstrand, Stølevn. 11, 4887 Grimstad kr 1 600, Basaren i Ny-Hellesund v/torbjørg Nylund Nilsen, Bjørnstien 3, 4631 Kristiansand kr , Sjøulken forening v/lydia Aasbø, Lunden, 4980 Gjerstad kr 5 000,00 kr ,00 BJØRGVIN BISPEDØMME Misjonsfor. 4M, v/john Ove Thaule, Oppheimstunet 76, 5713 Vossestrand kr 1 000, Tveit yngre kvinnefor. v/ruth Emmerhoff, 5550 Svieo kr 2 750, Auklandshamn sjøm.misj.frg.? 5550 Sveio kr 4 085, Duen sjømannskirkeforening v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8B, 5009 Bergen kr 2 350, Havgula forening v/liv Kvinge, 5981 Masfjordnes kr 7 146, Sjømannsmisjonen v/annbjørg Klem Jensen, 5600 Norheimsund kr , Rød misjonsfor. v/johanna Rydningen, 5550 Sveio kr , Moster sjømannsmisj.for. v/lillian Knutsen, 5440 Mosterhamn kr 2 000, Tuastad loddsalg v/einar Andreassen, Sundvegen 753, 4264 Kvalavåg kr 2 420, Stårheim sjøm misj forng v/gunnvor Botn Torheim, 6777 Stårheim kr 4 000, Tonning sjøm.misj.frg. v/anne Margrete Tonning, 6783 Stryn kr , Fyrlykten sjøm forng v/ruth Løvdal, 5580 Ølen kr 7 650, Sognnes kvinneforening, v/sigrid Sognnes, 6953 Leirvik i Sogn kr 4 735, Nesttun sjømannskirkefor. v/karen J. Waagen, Elvenesvn. 16C, 5817 Bergen kr 5 000, Sjøstjerna sjømannsmisj.for. v/kirsten M. Bøe, Saudalen 87, 5124 Morvik kr ,00 kr ,00

5 NAPP UT MIDTSIDENE STUDIEPLAN FOR SJØMANNSKIRKENS FORENINGER Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. (Fra Sjømannskirkens verdidokument.) Sjømannskirken - Norsk kirke i Utlandet er en frivillig organisasjon som har eksistert i snart 150 år. Den er et typisk eksempel på det frivillige arbeidet som kvinner og menn har vært engasjert i over hele landet. På det meste hadde Sjømannskirken over 3000 foreninger. Nå er dette tallet under 400, men de foreningene som er igjen er en viktig ressurs for vårt arbeid. De fleste er tradisjonelle kvinne-/ misjonsforeninger, men mange har medlemmer av begge kjønn. Noen er i yrkesaktiv alder, men flertallet er pensjonister. Foreningene er svært ulike både i størrelse, sammensetning, møtefrekvens og profil. Alle har samtaleog studiegruppens preg og er et sosialt møtepunkt. Mange har en årlig basar som sitt store prosjekt, og noen har bestemte tema for sine samlinger. Noen foreninger ledes av kretsenes ansatte, men de fleste er selvstyrte. De har regelmessige samlinger på to til tre timer, en eller to ganger hver måned utenom sommerferien. Sjømannskirken er også Norsk kirke i utlandet på oppdrag fra både Kirkemøtet og Stortinget. Sjømannskirkens hovedmål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag. Nedenfor beskrives hvilke arbeidsmåter og aktiviteter som kjennetegner samlingene i Sjømannskirkens foreninger: Bibel og bønn. De leser selv fra Guds ord, en andakt fra vårt organisasjonsblad B&H (Bud og Hilsen) eller en andaktsbok. Noen inviterer en gjest som holder andakten. De ber for Sjømannskirkens arbeid, deres ansatte ute og hjemme, og spesielt for de utsendinger som kommer fra eget område/krets. Samtale. Det er naturlig å samtale om det Guds ord som blir lest, det de er opptatt av og dele egne opplevelser, erfaringer og bekymringer. Dette oppleves som støttende for de som sliter med sine liv. På den måten har samlingene en sosial og diakonal funksjon som kan påvirke egen livssituasjon. Misjon. Sjømannskirken regnes som en misjonsorganisasjon og samtalen tar ofte utgangspunkt i fortellinger fra arbeidet blant nordmenn på havet og i fremmede land. Menighet. Mange av våre kirker ute har de samme brukergruppene som her hjemme. Derfor ser vi på dette som menighetens forlengede arm. De som har bodd ute eller besøkt våre kirker deler sine fortellinger med de andre. 5

6 Besøk av brukere. Det er ekstra hyggelig når foreningene får besøk av en som har bodd ute og vært bruker av Sjømannskirken og kan dele sine erfaringer med bruk av Sjømannskirken. Dette gjelder både ansatte og frivillige, barn og voksne, sjømenn og turister. Besøk av kretsens ansatte. En viktig oppgave for våre ansatte er å holde god kontakt med foreningene. De er alltid oppdaterte og kan både gi informasjon og svare på spørsmål. Der det er regelmessighet i besøkene følger de gjerne en temaplan. Dette gir kunnskap og kompetanse om organisasjonens virksomhet. Bilder og film. Foreninger som har tilgang til Internett/PC kan benytte materiell som er laget av Sjømannskirkens ansatte. Det er alltid lærerikt med gode bildepresentasjoner og fortellinger. Informasjon. B&H er et innholdsrikt blad med stadig nye hovedtema. Opplesing fra bladet gir ny informasjon og dypere kjennskap til Sjømannskirkens mangfoldige arbeid. Dette gjelder, diakoni, barne- og ungdomsarbeid, skipsbesøk, frivillighet, økumenikk, beredskap og reisevirksomhet. Innsamling. Alle foreningene samler inn penger til Sjømannskirken. Det skjer gjerne ved en liten utlodning eller ved at de legger penger i en kurv. Basar. Dette er en utadrettet aktivitet der de en gang i året innbyr til storsamling. Det engasjerer små og store, hele bygder og menigheter. Det krever både for- og etterarbeid som tar en stor del av tiden på foreningsmøtene. Da får de som regel besøk av Sjømannskirkens ansatte som viser film/bilder, holder andakt med mer. Kretsårsmøte. Foreningene velger sine utsendinger til kretsens årsmøte og sender årsrapport til kretsstyret på tilsendt evalueringsskjema. Dette styrker engasjementet og de demokratiske prosesser i organisasjonen. Generalforsamling. De kan melde seg på fellesturer til organisasjonens generalforsamling når den hvert tredje år også legges opp som inspirasjonssamling for både lønnede og frivillige. Dette er med på gjøre dem til aktive medlemmer og styrker tilhørigheten til organisasjonen. Foreningene/samtale-/studiegruppene kan søke om støtte gjennom Norsk Kristelig Studieråd. Hver forening fyller ut et søknadsskjema (STG) og registrerer med navn, adresser og datoer med frammøte i løpet av året. Husk leders underskrift nederst på side 2. Ved årets slutt sender en skjemaet til områdelederen eller direkte til Norsk kristelig Studieråd ved årets slutt. Støtten utbetales til konto på nyåret. Les mer om studiemateriell og de ulike støtteordninger for kurs og studievirksomhet her: Utarbeidet våren 2010 i samarbeid mellom Ingvar Lyche, daglig leder for Norsk Kristelig Studieråd og Geir Myklebust, områdeleder for Vestlandet, Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken. Klipp ut STG-skjemaet og send inn før nyttår 6

7 x Sjømannskirkens studieplan Nye og gamle medlemmer i foreningen Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet, Økonomiavdelingen Postboks Nordnes, 5817 BERGEN

8 4 60 år 60 år 8 60 år 8

9 STAVANGER BISPEDØMME Skudenes bedehus, v/møyfrid Birkeland, Alterfjellet 34, 4280 Skudeneshavn kr 5 470, Røvær avdeling v/sigfrid Torgersen, 5549 Røvær kr , Havdur sjømannsmisjonsfor. v/elly Borgenvik, 5561 Bokn kr , Slettevold sjømannsfor. v/borgny Hellesmark, Hellesmark, 4460 Moi kr , Stavanger sjømannsmisj.for. v/g. Myklebust, Kleppevarden 45, 4352 Kleppe kr , Skåra og Puntervold kv.for, v/margot Nodland, Nodlandsvn.10,4370 Egersund kr , Sauda sjømannsmisj.for. v/thea Rafdal, Svandalsvn Saudasjøen kr , Vikebygd sjømannsfor. v/v/anne Lise Auestad, 5568 Vikebygd kr 3 000, Stavanger sjømannsmisj.for. v/g. Myklebust, Kleppevarden 45, 4352 Kleppe kr 9 605, Sjøblomsten sjømannsforeining v/ Inger Pedersen Espevoll, 5565 Tysværvåg kr , Staabybasaren v/johanne Elisabeth Mathiassen, Rasvågvn 251, 4432 Hidrasund kr 4 000, Kopervik sjø m misj forng v/sissel Sveinsson, Hinderåkervn 52, 4262 Avaldsnes kr , Vikebygd sjømannsforening v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr , Borgøy sjømannsmisj.for. v/kristine Hettervik, Hettervik, 5566 Hervik kr ,00 Kr ,00 MØRE BISPEDØMME Skår kvinnefor. v/solveig Sætre, 6140 Syvde kr 3 000, Molde Nye Måken v/oddvar Oterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 250, Rypdal sjømannsforening v/milla Lindset, 6391 Tresfjord kr 6 805, Emblem sjøm.misj.for. v/torbjørg Emblem Gjerland, Arnehjellen 41, 6013 Ålesund kr 3 500, Engesetdal og Fylling kvf. v/g. Stige, 6260 Skodje kr 3 150, Sjøblomsten for. v/astrid Teilgård, 6670 Øydegard kr 1 800, Sjøbris forening, v/brit J. Reiråskag, Nordsmøla, 6570 Smøla kr 3 000, Veslekvist sjømannsmisj.for., v/lindis Eliassen, Snipsøyrdalen, 6060 Hareid kr , Hanemsbygden kv.for. v/målfrid Hanem, 6628 Meisingset kr 3 600, Havduen sjøm forng, v/åsta Myrene, Hovstøylvn 13, 6065 Ulsteinvik kr , Molde Nye måken v/oddvar Otterlei, Stovikvn 6, 6412 Molde. Gaver kr 1 000, Lyngblomsten v/daghild Rødahl,. Nordsmøla, 6570 Smøla kr 4 420, Kroken og Sørheim misjonsforening v/marit Bøen, 6870 Ornes kr 800, Strandavåg kvinnefor. v/ingebjørg Mårstig, 6924 Hardbakke kr 6 000, Todalen sjømannsmisj.for. v/lovise Jørgensen, 6645 Todalen kr 4 350, Sjøblomsten forening v/astrid Teilgård, 6670 Øydegard kr 5 000, Lesund sjømannsmisjonsfor. v/gudveig Melland, 6698 Lesund kr 8 310, Molde Nye Måken - Gave kr 900,00 kr ,50 NIDAROS BISPEDØMME Strand og Børøsund misjonsfor. v/gudrun Ulveseth, 7247 Hestvika kr 1 000, Sjøbygda sjømannsmisjonsfor. v/else Myhr, 7650 Verdal kr 3 500, Kyrksæterøra kvf. v/gunlaug Gravdal, Fossev.3, 7200 Kyrksæterøra kr 3 200, Leksvik sjømannsmisjonsfor. v/ruth Hønnåshagen, 7120 Leksvik kr 1 810, Førstereisgutten v/randi Lauglo, 7089 Heimdal kr 2 350, Måken sjm forng v/aslaug Trapnes. Steinkjersannan 10, 7713 Steinkjer kr 2 550, Øvre Åsen kvinneforng v/janne Moe, 7630 Åsen kr 2 125, Uthaug sjømannsfor. v/audhild Brodersen, 7142 Uthaug kr 2 500, Beian og Grande sjøm.misj.for. v/aase Grande, Beian, 7130 Brekstad kr 1 000, Øverbygda sjmf v/ Alfhild Nesset, 7530 Meråker (kretslotteriet) kr 3 500, Strømmen sjømannsmisj.for. v/inger Rokseth, 7100 Rissa kr 7 000, Levanger Fiskeklubb v/ Rolf Arild Saltvik, 7600 Levanger (2 bidrag) kr , Øvre Åsen misjonsforening v/janne Moe, 7630 Åsen kr 3 000, Nedre Melhus sjmf v/ Gurine Bjøru, 7224 Melhus kr 1 750,00 kr ,00 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME Havglimt sjømannsmisjonsfor. v/wenche Lien, Nes, 8250 Rognan kr , Helgeland krets v/liv Strømslid, Stakmyrveien 12, 8160 Glomfjord kr , Havglimt forening v/wenche S. Lien, Nes, 8250 Rognan kr 2 120, Glomfjord sjømannsmisjonsfor. v/liv Strømslid, Stakmyrven.12, 8160 Glomfjord kr 350,00 kr ,21 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME Frisk bris-forening v/solfrid H.Olsen, Vangsvik, 9304 Vangsvik kr 550, Foreningen Jentelaget v/berit Haugom Ryvoll, Valvåg, 9392 Stonglandseidet kr 1 500, Lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn. Åresalg kretsårsmøte Nord-Hålogaland kr 6 100, Lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn. Sjøstjernen Nord-Hålogaland kr 1 000, Sandtorg sjømannskirkefor. v/laila Skogly, 9430 Sandtorg kr 945,00 kr ,00 Samlet foreningebidrag fra hele landet mai-august 2011 kr ,21 9

10 Sjømannskirkens dag på Hedmarken Den 31. august var det 147 år siden Sjømannskirken ble stiftet og dagen ble behørig markert i Ringsaker. Først var det Pilegrimsvandring i Præstvægen fra Prøysenstua på Rudshøgda med kulturelle innslag underveis v/ multiaktør Anne Flugstad og musiker Fred Dalbakk: Finner vi sjømannskirkens verdier hos Prøysen? Vinterpresteparet Aslaug og Asbjørn Haugen ledet vandringen. Deretter var det pilegrimsmat og sjømannskirkevafler ved Pilegrimsstuggua ved Ringsaker kirke. Vafler fra seks-sju sjømannskirker ble smakt og vurdert og vinneren ble vaflene fra Okpo, vår nyeste sjømannskirke. Kvelden ble avskuttet med Bursdagsfest på kjerka i Ringsaker kirke der sogneprest Ole Amund Gillebo fortalte om Olavskirken og pilegrimsmålet Ringsaker kirke. Pilegrimsprest Arne Bakken : kåserte om "Pilegrimen i oss" og vinterassistentene Reidun og Leif Gunnar Sørlien fortalte om Sjømannskirken i Korea. Anne Flugstad og Fred Dalbakk sang også her. Anne Flugstad og Fred Dalbakk sang og fortalte fra Prøysen - tekster knyttet til en av sjømannskirkens verdier, GJESTEVENNSKAP. Tekst og foto: Aslaug S. og Asbjørn Haugen. Se også deres hjemmeside: Ringsaker kirke Pilegrimene samlet ved Prøysenstua før vandringen på Præstvægen. Denne gangen var det Okpo-vaflene som smakte best.. Hjertevarmedagen 5. okt. Etter suksessen fra i fjor blir det mer HJERTEVARME onsdag 5. okt. Vi håper mange av dere har funnet en egnet plass for utdeling av vaffelhjerter til folk i farten i bygd og by. 10 Foreningsdamer deler ut vafler i ferjekø på Sunnmøre. Elvefestival i Drammen For første gang var Buskerud kretsstyre med på Elvefestivalen i Drammen aug. Kretsleder Astrid L. Boman Rinde ble begeistret for denne måten å møte befolkningen på. Selv om det ble en regntung start på fredagen, ble lørdagen perfekt og hun mener at det var flere tusen mennesker som ble møtt i løpet av helgen. Neste år håper hun på finvær alle dagene og enda flere på standen ville gi enda flere muligheter til å prate med de som ville ha Sjømannskirkevafler. Tekst og foto: Bjørg Irene Karlsen

11 Frivillighet Sommerbasar i Ny-Hellesund Hvert år og uavbrutt siden 1863 har det blitt arrangert sommerbasar på Monsøya i vakre og idylliske Ny-Hellesund på Sørlandet. Det gjør kanskje denne basaren til Norges eldste basar? I alle fall er dette en tradisjonsrik og innholdsfylt basar som samler mange frammøtte en fredag i juli. I år var det ca. 400 deltagere som alle måtte komme i båt, enten i sine egne, eller med lokalbåten som tar ca. en halv time fra kaia i Søgne. Basaren holdes ute og derfor en avhengig av godt vær, noe det som regel er. I år holdt prosten i Mandal, Sigurd Skjelsbæk andakten. Ellers er det alltid kåseri ved lokalhistoriker Sturla Ertzeid, hornmusikk, mannskorsang ved Sødal-familien og solosang ved operasanger Nils Harald Sødal. Håkon Sødal, som sammen med Gro arbeider ved sjømannskirken i San Francisco, fortalte derfra. Loddsalget går strykende med mange gevinster, og til slutt viser resultatet kr ,- som deles likt mellom NMS og Sjømannskirken. Så blir det spennende å se om det blir basar i Ny-Hellesund også neste år. Tekst og foto: Steinar Tverrli Lokalhistoriker Sturla Ertzeid kåserer Trebåtfestival i Halden I forbindelse med den tradisjonelle Trebåtfestivalen i Halden søndag 26. juni, ble det også i år holdt friluftsgudstjeneste på torget ved havna. Sokneprest Jan Boye Lystad fra Halden menighet lyste velsignelsen utover en menighet på mellom ett og to tusen mennesker. I år som tidligere år gikk offeret denne søndagen til Sjømannskirken og det er samarbeidet mellom Halden menighet, Østfold kretsstyre og Kornsjø sjømannsmisjonsforening som har bidratt til dette. Foreningen selger kirke kaffe og vafler i Fangegården, den tidligere luftegården ved det gamle fengselet i Halden. Offeret og vaffelsalget innbrakte en fin inntekt på ca kr. Tekst og foto: Bjørg Irene Karlsen Sjømannskirke i Harstad I år fikk Harstad sin Sjømannskirke. Det skjedde under Festspillene i Harstad fra juni. Sokneprest og tidligere sjømannsprest Carl Ove Fæster var primus motor for kirken. Sammen med mange frivillige ble menighetssalen omgjort til leseværelse og kafe og mange mennesker fant veien til Kjærka. I tillegg satte Festspillene sitt preg på kirken, men flere positive arrangementer, som Jazzkonsert, kveld med gamle moromenn som Rolf Wesenlund og Artur Arntsen. Avsluttet på fredag med Blix konsert. Og sjømannskirkens vafler fikk de beste karakterer. Sannsynligvis blir dette et årvisst arrangement i Harstad heretter. Tekst og foto: Bjørg Irene Karlsen 11

12 Returadresse: Sjømannskirken Frivillighetsseksjonen Kleppevarden KLEPPE Kalender BLI MED PÅ TUR MED SJØMANNSKIRKEN 2011 Vinterferietur til Gran Canaria februar Påsketur til Solkysten og El Campanario 31. mars -9. april Ta kontakt med redaktøren hvis du trenger brosjyre og mer informasjon. (Omtale i forrige nummer.) Ny forening! Mandag 3. oktober starter en ny forening på Gjøvik ved Bjørg Erlimo som også er leder for Oppland kretsstyre. Kretsene 1. okt Kl.1100: Basar i Kopervik sjømannsforening. Kl.1100: Inspirasjonssamling på Furuly i Råde med Steinar Tverrli og Bjørg Irene Karlsen. 3. okt Kl.1700: Stovebasar på Finnås hjå Randi Grutle. Kl.1800: Høstbasar i Frelsesarmeen, Stavanger. Randaberg Mannskor og tale av Øyvind S. Alsaker. 4. okt Kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke, Stavanger. Kåseri av Arne Staveland. 5. okt HJERTEVARMEDAGEN. Vafler deles ut på gater og torg over hele verden! Kl.1800: Basar på Trudvang med foreininga Solstrålen i Svelgen. 6. okt Kl.1930: Møte på menighetshuset i Øyslebø i Marnadal. 7. / 8. okt Kl.1100: Høstbasar i Vår Frelsers kirke, Haugesund. 8. okt Fjellmatfestival på Geilo med stand for Sjømannskirken. 9. okt Kl.1100: Gudstjeneste og 80-årsjubileum for Konnerud Sjømannskirkeforening i Drammen. Kl.1100: Gudstjeneste i Oddernes kirke, Kristiansand v/gen.sekr. Audun Myhre. 10. okt Kl.1130: "Ulabrand" Storhamar kirke. 2. mandag hver måned. Kl.1130: Åpent møte i Vår Frelsers kirke, Haugesund. 2. mandag hver måned. 11. okt Kl.1930: Misjonsmøte i Aksdal kyrkje. Sang av Beate Frigstad og tale ved Geir Myklebust. 12. okt Kl.1930: Fest på kjerka på Audnastrand leirsted med Steinar Tverrli og Geir Myklebust. 13. okt Kl.1130: Møte i Stavanger sjøm.f., Nygatens forsamlingshus, Stavanger. 2. torsdag hver måneden. 14. okt Kl.1800: Basar i Feios i Sogn med Geir Myklebust. Kl.1800: Fest på kjerka, Finnsnes med Sigmund Fløttum. Kl.1930: Temakveld i Domkirkens menigh.hus, Kr.sand. Steinar Rishaug og mannskoret Gåsehud. 15. okt Kl : Basar i Domkirkens menighetshus i Kristiansand. Kl.1400: Basar Krossdalen i Jondal med Geir Myklebust. 16. okt Kl.1700: Festmøte i Odda soknehus med tale av Geir Myklebust. 17. okt Kl.1130: Fellesmøte i Haslum menighetshus. Bjørg Irene Karlsen deltar. 19. okt Kl.1900: Basar i Førre Bedehus med Geir Myklebust. Kl.1900: Basar i Mandal i Frelsesarmeens lokale. 20. okt Kl.1900: Basar i Norheim kyrkje. 21. okt Kl.1900: Basar i Seim, Lindås med Sigfred Johan Lunde. 22. okt Kl.1800: Basar på Sundgot bedehus, Ulstein med Sigmund Fløttum. 28. okt Kl.1900: Basar i Bryne kyrkje med sanggruppe fra Frelsesarmeen og tale av Geir Myklebust. 1. nov Kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke, Stavanger. Kåseri av Ola Skuterud. 4. nov Kl.1900: Basar på Torvastad med Geir Myklebust. 6. nov Kl.1900: Møte i Kristiansand Bedehus vsteinar Tverrli. Kl.1900: Gudstjeneste Verdalsøra kapell med Sigmund Fløttum. 13. nov Kl.1100: Gudstjeneste i Nygård kirke sammen med foreningen Landkjenning. Kl.1100: Gudstjeneste i Finsland v/steinar Tverrli. 15. nov Kl.1930: Åpent møte i Vennesla sjømannskirkeforening, på menighetshuset. 22. nov Kl.1930: Misjonsmøte i Aksdal kyrkje. 3. des Kl : Adventssamling i Langhus kirke. Kl.1900: Adventsmøte i Kirkestua, Tresfjord med Sigmund Fløttum. 14. des Kl.1800: Adventsmøte på Fredtun i Skudenes. 20. des Kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke, Stavanger. Julemøte med Shantykoret. 6. jan Kl Juletrefest i Rokke, Halden. Kretsstyrene har nå disse lederne etter vårens kretsårsmøter: KRETS NAVN ADRESSE TELEFON MOBIL Møre og Romsdal Arne Bakkedal Ullavikvegen Sykkylven Bjørgvin Nina Mikkelsen G. Gransvei Bergen Haugaland og Sunnhordland Sissel M. Sveinsson Boks Avaldsnes Stavanger Øyvind S. Alsaker Nøkkveien Sandnes Sør-Trøndelag Jarle Haugum Hauglia 7070 Bosberg Nord-Trøndelag Mildrid Haugdal 7870 Grong Oppland Bjørg Erlimo Christiesgate Gjøvik Telemark Finn Arild Arntzen Skolegata Stathelle Vest-Agder Sigurd Skjelsbæk Kleveåsen 18B 4515 Mandal Aust-Agder Gjert Gjertsen Vestre Saltrød 4815 Saltrød Oslo/Akershus Kjell A. Skartseterhagen Solbergveien Slattum Buskerud Astrid L. Boman Rinde Røssekleiv Drammen Nord-Hålogaland Lillian Bernes Hay 9040 Nordkjosbotn Helgeland Liv Strømslid Stakmyrveien Glomfjord Hedmark Per Kjos Torggata 143 B 2317 Hamar Vestfold Helge Klingberg Stokke Ravei Stokke Østfold Einar Madsø Fangebakken Berg i Østfold

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2010 Regionleders hjørne side 2- Hv ordan lages en sti side 2 Seniorleir side 3 Årsmeldinger side 4-15 Årsmelding

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

NMS Øst - Norge. Tre Leirsteder Tre Utfordringer. Hvor går veien videre? Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015.

NMS Øst - Norge. Tre Leirsteder Tre Utfordringer. Hvor går veien videre? Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015. NMS Øst - Norge Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015 Tre Leirsteder Tre Utfordringer Hvor går veien videre? Les mer på side 2 Regionlederen har ordet Tre leirsteder - tre muligheter Andakten hva

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ISSN: 0807-8963. Døves Blad. Sterk norsk deltakelse på årets IEWGkonferanse. i Roma BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE

ISSN: 0807-8963. Døves Blad. Sterk norsk deltakelse på årets IEWGkonferanse. i Roma BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Døves Blad ISSN: 0807-8963 Sterk norsk deltakelse på årets IEWGkonferanse i Roma BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 3 AUGUST 2012 108. Årgang Terje Johnsen, seniorprest Volontør = frivillig

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

skippertaket Nr. 1 2013 Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted

skippertaket Nr. 1 2013 Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted Nr. 1 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted Bergen Teller ned til 150-årsjubileet Tema: Antall

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer