Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 2-2011"

Transkript

1 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr Side 1: Bilde fra sommerbasar i Ny-Hellesund Side 2: Statsstøtte til foreningsarbeidet Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag mai - august pr. bispedømme Side 6: Turer til Gran Canaria og Solkysten, hjertevarme og elvefestival Innstikk: Studieplan og STG-skjema Side 11: Sommerbasar i Ny-Hellesund, sjømannskirke i Harstad og trebåt- festival i Halden Side 12: Kalender og nye kretsstyreledere

2 Sjømannskirkens Frivillighetsseksjon Frivillighetsseksjonen er en del av Sjømannskirkens operative arbeid, og driver sin virksomhet ut fra Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier. TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen I Sjømannskirken Bladet kommer ut med 3 nummer i året Opplag: ca. 400 Jan Tommy Fosse Utenlandssjef med ansvar for operativt arbeid i Norge Telefon Mobil Steinar Tverrli Seksjonsleder (områdeleder) Sør- og Østlandet Telefon Mobil Forsidefoto: Fra sommerbasaren i Ny-Hellesund i Søgne 15. juli Fotograf: Steinar Tverrli Redaktør: Geir Myklebust Geir Myklebust Områdeleder Vestlandet Mobil Sigmund Fløttum Områdeleder Midt- og Nord-Norge Mobil Bjørg Irene Karlsen Områdeleder Østlandet Mobil Kontonummer for alle bidrag: I Sparebanken Pluss Ta gjerne kontakt med OMRÅDELEDER dersom foreningen ønsker besøk til basar og andre samlinger. Vi vil enten komme selv eller hjelpe til med å finne en frivillig i nærheten. Frivillighetsseksjonens fokus: Følge opp eksisterende engasjement i Sjømannskirken gjennom foreninger, kretsstyrer, enkeltpersoner o.a. Utvikle det frivillige medarbeiderskapet i organisasjonen Skape nye arenaer for engasjement i Sjømannskirken Sjømannskirkens visjon: Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement Sjømannskirkens hovedmål: Sjømannskirkens hovedmål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Sjømannskirkens verdier: Uendelig verdi Tilhørighet Trygghet Oppsøkende Gjestevennskap Brobygger Statsstøtte til foreningsarbeidet med kr. 80,- pr time De siste årene har stadig flere foreninger fylt ut og sendt inn STG-skjema. Dette har gitt hver forening mellom ett og to tusen kroner i statsstøtte til Sjømanns -kirken. En egen studieplan er godkjent av Norsk Kristelig Studieråd. Der nevnes bl.a. bibellesning, andakt, bønn, lesing fra Bud & Hilsen, samtale og basar som aktiviteter. Ved årets slutt skal skjemaet sendes inn til områdeleder eller direkte til NKrS. På nyåret blir støtten utbetalt til vår felles innsamlingskonto: Noen har uttrykt skepsis til denne ordningen og mener de ikke har rett på disse pengene, at de ikke driver studiearbeid. Men Studierådet har altså godkjent planen og dette er en honnør til våre misjonsforeninger som vi bør ta til oss. Dere driver et viktig arbeid som støtteforeninger for Sjømannskirken, og vi håper dere kan se stort på det dere er med på. Samtalegruppen er en viktig arena for alle mennesker, og det er vel ikke tomt prat dere holder på med? Denne gangen får dere både plan og skjema tilsendt slik at alle skal få anledning til å bli med og utløse flere statlige kroner til Sjømannskirken. Se side Skriv inn foreningens navn i punkt 2.2. Et nytt punkt 2.3. dette året er at foreningsaktiviteten skal kunngjøres offentlig (f.eks. plakat, annonse, omtale i lokalavis / menighetsblad.) Ta kontakt med oss område-lederne hvis noe skulle være uklart. Til slutt tar vi med en hilsen den 22. august fra NKrS til alle samarbeidspartnere fra Salme 8: Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. TAKK og HILSEN sendes til alle foreninger vi har adresse til. Noen har kommet i retur fordi kontaktperson har flyttet. Noen får det sendt til den som har sendt inn bidrag. Hvis dere har nye opplysninger ønsker vi at dere sier ifra. Som dere ser har vi tatt med glimt fra arrangement rundt om i landet. Send oss noen ord, og helst med bilde, hvis dere har noe å fortelle om! GM 2

3 Andakt Stem - stemme - er stemt - det stemmer (Amen)! Som stemmestyreleder i forbindelse med kirkevalgene har jeg gjort meg noen betraktninger omkring ordet stemme. Stem Oppfordringen gikk ut over det ganske land. Etter sommerens tragedier i Oslo og på Utøya var hovedbudskapet fra alle myndighetspersoner påfallende like. Mer demokrati var den etterspurte vare for å møte terroranfallene med. Bruk stemmeretten! Så er valgene overstått for denne gang. Mange har lagt sine stemmesedler i urnene også i år. Kommunestyrer, fylkesting, menighetsråd og bispedømmeråd settes nå sammen ut fra summen av alle stemmene. Slik virker demokratiet. Din og min stemme - og alle andres - danner grunnlaget for styre og stell de neste 4 årene. Stemme Å legge sine stemmesedler i valgurnene er en høytidelig handling, men også en svært stille sådan. Det er derfor litt rart å tenke på at denne handling - å stemme - er knyttet til taleorganet vårt. Bakgrunnen er at vi ved valgurnene uttrykker vår mening, som om vi skulle ha sagt dem høyt. Kanskje skulle vi legge vinn på å bruke stemmen - taleorganet vårt - oftere, og øve oss i å si det som er rett og sant, godt og byggende. Stemmen - det talte ord - bærer i seg en utrolig kraft. Det kan vi selv erfare. Vi legger merke til det i Bibelen også. Allerede på Bibelens første side møter vi Guds stemme: Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys. (1. Mos 1,3). Ifølge skapelsesberetningen er alt det som er blitt til, blitt til ved at Gud bruker sin stemme. Også Det Nye Testamente (om vi tenker på Johannes evangeliet) begynner med Ordet: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Joh. 1.1). Hvilken utrolig kraft som ligger i Guds stemmebruk - at den kan skape - og at den kan gjenskape. Er stemt Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (Joh. 1.14). Når gitaren min er ustemt, må jeg sørge for at den er stemt før jeg kan spille. Slik er det med livene våre også. De leves best når de er stemt. Ved å høre og ta til oss fortellingen om Jesus, stemmes livene våre pånytt og pånytt, slik at de klinger med i lovprisningen av Gud som vår skaper og Far, slik hele skapningens egentlige oppgave er. Så må gjerne lyden være flerstemt, for da klinger det enda vakrere! Amen - det stemmer Enhver bønn vi ber avsluttes med Amen, som betyr; det er rett og sant. I tillit til at Guds stemme fortsatt lyder, stemmen om nåde og sannhet, ber vi i Jesu navn. Ikke slik at det er vi som bekrefter at det stemmer når vi sier Amen!, men at Gud bekrefter sitt nærvær som mottaker av våre bønner - at det stemmer at han er der og lytter til mine sukk. Tal, din tjener hører Vi husker alle fortellingen om Samuel, om hvordan Gud kom til Samuel som en stemme om natten, og om hvordan Samuel stilte seg til rådighet for Guds ledelse. Tal, din tjener hører! Slik bøyer også vi våre liv inn under Guds nåde og Guds ledelse. Sigmund Fløttum Takk! Takk for alle bidragene fra foreninger rundt om i landet! På side 4 og 5 finner dere bidragslisten, denne gang for perioden mai - august 2011 Tidligere ble det sendt et takkebrev til hver forening for hvert enkelt bidrag etter hvert som de kom inn. Takken kommer nå gjennom dette nye bladet ved at vi trykker alle bidragene på de neste to sidene inndelt etter bispedømme. Altså ikke etter krets! I venstre kolonne er datoen for når bilaget ble registrert betyr da 17. juni Det er slik det blir skrevet i regnskapet på hovedkontoret. Så håper vi alle har notert seg at kontoen vi nå bruker for alle bidrag fra foreninger og menigheter er det samme for hele landet: I forrige nummer manglet det to bidrag. Disse er oppført med tilhørende dato i rød skrift. Takk også for mange hyggelige tilbakemeldinger. Det er tydelig at dere setter pris på bladet. Det sendes dessuten til alle kretsstyremedlemmer som ikke også får det til sin foreningen. GM 3

4 Bilagsdato Foreningsbidrag pr. bispedømme Belop Sum OSLO BISPEDØMME Lille Måken v/reidun Kristensen, Ravnsborgvn.30, 1395 Hvalstad kr 400, Nordlyset sjømannsmisj.for. v/hildegard Hovd, Grefsenveien 110A, 0492 Oslo kr 300, Skedsmo sjømannsforening v/k.sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 500, Landgangen v/sylvi Marie Hildre, Paal Bergsv. 29, 0692 Oslo kr 900, SIFH-kontakt v/odd Foss, Fossvn.4a, 1900 Fetsund kr 3 000, Nordlyset sjøm.misj.frg. v/hildegard Hovd, Grefsenveien 110A, 0492 Oslo kr 1 170, Havbris sjøm.misj.frg. v/hans Rognstad, Ingebret Andersens vei 6, 0955 Oslo kr 1 400, Landgangen v/sylvi Hildre, Paal Bergs vei 29, 0692 Oslo kr 700, Storjohanns minne/ås sjømannsmisjon, v/kari Løvsjø, Moenvn.16, 1430 Ås kr 5 000, Skedsmo sjømannsfor. v/sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 470,00 kr ,00 HAMAR BISPEDØMME Ulabrand forening v/nils Kristian Lie, Karlsvogna 59, 2315 Hamar kr 1 781, Ulabrand forening, v/nils Kr. Lie, Karlsvognen 59, 2315 Hamar kr 1 510, Granerudmoen misjonsfrg. v/randi Bolstad, Lyngveien 18, 2636 Øyer kr 2 080, Osen sjømannsmisjon, v/gunvor Sætrang, Sjøveien, 2460 Osen kr 3 300, Vestbygda sjøm misj forng v/rigmor Nordengen, Orvegen 1, 2022 Gjerdrum kr , Ungbirken sjø m misj forng V/Marte Haakenstad, Haakenstadlinna 163, 2740 Roa kr 4 540, Bergseng misjonsfor. v/inger Nygård, 2850 Lena kr 1 750,00 kr ,00 BORG BISPEDØMME Blåmyra sjømannsmisj.for. v/grethe Brenne, Brunsbyåsen 6, 1735 Varteig kr 4 668, Skedsmo sjøm.misj.frg. v/kristine Sjaastad, Skogfaret 37, 2020 Skedsmokorset kr 550, Samhold misjonsfrg. v/ Gerd Furuseth, 2056 Algarheim kr 1 200, Slevik sjøm.misj.frg. v/inegborg Aasheim, Aasenveien 9, 1621 Gressvik kr 3 750, Langhus sjømannsmisj.for. v/eva G. Jørgensen, Oppegårdsvn. 201, 1405 Langhus kr 1 225, Langhus sjømannsmisj.for. v/eva G. Jørgensen, Oppegårdsvn. 201, 1405 Langhus kr 3 470, Stegen sjøm misj v/tora Karlsen, box 71, 1804 Spydeberg kr 4 000, Kirkøy Søndre misjonsforening v/marit Westberg, Prestehavna 17, 1680 Skjærhalden kr 1 662, Øvre Rokke sjømannsmisjonsfor. v/turid Holt, Rokke, 1763 Halden kr , Foreningen "Ny bris" v/ellen Andresen, Nygaardsgaten 30, 1600 Fredrikstad kr 5 000,00 kr ,50 TUNSBERG BISPEDØMME Fotballgruppa v/dag Thorød, Skoleveien 36, 3121 Nøtterøy kr 1 100, Østre/Vestre misjonsfor. v/kari Brundtland, Sørumsvn.149, 3178 Våle kr 3 000, Galleberg misjonsfor. v/hanne Marie Ruud, Ruudsgt.27, 3070 Sande kr 750, Presterød sjømannsmisjon v/gerd Austad, Nesalleen 32, 3124 Tønsberg kr , Feen sjømannsmisjonsfor. v/randi Studsrød, Feenvn 122, 3160 Stokke kr 3 000, Kirkebygdens sjømannmisjon, v/laila Sætre, Ragnhildrødvn., 3160 Stokke kr 8 200, Onsøy pr.gårds sjømannsfor. v/johanne Ek, Wilbergjordet 55, 1605 Fredrikstad kr 2 850, Colordamene, v/randi Bjørnsgård, Solneskroken 3, 3159 Melsomvik kr 1 050,00 kr ,00 AGDER OG TELEMERK BISPEDØMME X-Ude sjømannskirkeforening v/morten Trægde, O.Trygvassonsv.6, 4633 Kristiansand kr 3 211, Sailors Club, v/odd Svein Grønsund, Røyskattvegen 4, 3741 Skien kr 800, Sånum og omegn sjømannsmisjon, v/anna Madsen, Snum, 4513 Mandal kr , Øyslebø sjømannsmisj.for. v/helen Glomså, Matkroken, 4532 Øyslebø kr 700, Hesland kv.for. v/b.h.reiersen, Gjervoldstadvn.219,4517 Mandal kr 2 500, Søvik kvinnefrg. v/ Kirsten Johnsen, 4640 Søgne kr 3 470, Eik kvinneforening v/bjørg Andreassen, Eikevn.82, 4640 Søgne kr 5 300, Vennegruppa v/jan Georg Ribe, Vavikbakken 20, 4639 Kr.sand kr 1 500, Molland sjømannskirkefor. v/irma B. Fiksdalstrand, Stølevn. 11, 4887 Grimstad kr 1 600, Basaren i Ny-Hellesund v/torbjørg Nylund Nilsen, Bjørnstien 3, 4631 Kristiansand kr , Sjøulken forening v/lydia Aasbø, Lunden, 4980 Gjerstad kr 5 000,00 kr ,00 BJØRGVIN BISPEDØMME Misjonsfor. 4M, v/john Ove Thaule, Oppheimstunet 76, 5713 Vossestrand kr 1 000, Tveit yngre kvinnefor. v/ruth Emmerhoff, 5550 Svieo kr 2 750, Auklandshamn sjøm.misj.frg.? 5550 Sveio kr 4 085, Duen sjømannskirkeforening v/bjørg Sundsøy, Ulriksdal 8B, 5009 Bergen kr 2 350, Havgula forening v/liv Kvinge, 5981 Masfjordnes kr 7 146, Sjømannsmisjonen v/annbjørg Klem Jensen, 5600 Norheimsund kr , Rød misjonsfor. v/johanna Rydningen, 5550 Sveio kr , Moster sjømannsmisj.for. v/lillian Knutsen, 5440 Mosterhamn kr 2 000, Tuastad loddsalg v/einar Andreassen, Sundvegen 753, 4264 Kvalavåg kr 2 420, Stårheim sjøm misj forng v/gunnvor Botn Torheim, 6777 Stårheim kr 4 000, Tonning sjøm.misj.frg. v/anne Margrete Tonning, 6783 Stryn kr , Fyrlykten sjøm forng v/ruth Løvdal, 5580 Ølen kr 7 650, Sognnes kvinneforening, v/sigrid Sognnes, 6953 Leirvik i Sogn kr 4 735, Nesttun sjømannskirkefor. v/karen J. Waagen, Elvenesvn. 16C, 5817 Bergen kr 5 000, Sjøstjerna sjømannsmisj.for. v/kirsten M. Bøe, Saudalen 87, 5124 Morvik kr ,00 kr ,00

5 NAPP UT MIDTSIDENE STUDIEPLAN FOR SJØMANNSKIRKENS FORENINGER Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. (Fra Sjømannskirkens verdidokument.) Sjømannskirken - Norsk kirke i Utlandet er en frivillig organisasjon som har eksistert i snart 150 år. Den er et typisk eksempel på det frivillige arbeidet som kvinner og menn har vært engasjert i over hele landet. På det meste hadde Sjømannskirken over 3000 foreninger. Nå er dette tallet under 400, men de foreningene som er igjen er en viktig ressurs for vårt arbeid. De fleste er tradisjonelle kvinne-/ misjonsforeninger, men mange har medlemmer av begge kjønn. Noen er i yrkesaktiv alder, men flertallet er pensjonister. Foreningene er svært ulike både i størrelse, sammensetning, møtefrekvens og profil. Alle har samtaleog studiegruppens preg og er et sosialt møtepunkt. Mange har en årlig basar som sitt store prosjekt, og noen har bestemte tema for sine samlinger. Noen foreninger ledes av kretsenes ansatte, men de fleste er selvstyrte. De har regelmessige samlinger på to til tre timer, en eller to ganger hver måned utenom sommerferien. Sjømannskirken er også Norsk kirke i utlandet på oppdrag fra både Kirkemøtet og Stortinget. Sjømannskirkens hovedmål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag. Nedenfor beskrives hvilke arbeidsmåter og aktiviteter som kjennetegner samlingene i Sjømannskirkens foreninger: Bibel og bønn. De leser selv fra Guds ord, en andakt fra vårt organisasjonsblad B&H (Bud og Hilsen) eller en andaktsbok. Noen inviterer en gjest som holder andakten. De ber for Sjømannskirkens arbeid, deres ansatte ute og hjemme, og spesielt for de utsendinger som kommer fra eget område/krets. Samtale. Det er naturlig å samtale om det Guds ord som blir lest, det de er opptatt av og dele egne opplevelser, erfaringer og bekymringer. Dette oppleves som støttende for de som sliter med sine liv. På den måten har samlingene en sosial og diakonal funksjon som kan påvirke egen livssituasjon. Misjon. Sjømannskirken regnes som en misjonsorganisasjon og samtalen tar ofte utgangspunkt i fortellinger fra arbeidet blant nordmenn på havet og i fremmede land. Menighet. Mange av våre kirker ute har de samme brukergruppene som her hjemme. Derfor ser vi på dette som menighetens forlengede arm. De som har bodd ute eller besøkt våre kirker deler sine fortellinger med de andre. 5

6 Besøk av brukere. Det er ekstra hyggelig når foreningene får besøk av en som har bodd ute og vært bruker av Sjømannskirken og kan dele sine erfaringer med bruk av Sjømannskirken. Dette gjelder både ansatte og frivillige, barn og voksne, sjømenn og turister. Besøk av kretsens ansatte. En viktig oppgave for våre ansatte er å holde god kontakt med foreningene. De er alltid oppdaterte og kan både gi informasjon og svare på spørsmål. Der det er regelmessighet i besøkene følger de gjerne en temaplan. Dette gir kunnskap og kompetanse om organisasjonens virksomhet. Bilder og film. Foreninger som har tilgang til Internett/PC kan benytte materiell som er laget av Sjømannskirkens ansatte. Det er alltid lærerikt med gode bildepresentasjoner og fortellinger. Informasjon. B&H er et innholdsrikt blad med stadig nye hovedtema. Opplesing fra bladet gir ny informasjon og dypere kjennskap til Sjømannskirkens mangfoldige arbeid. Dette gjelder, diakoni, barne- og ungdomsarbeid, skipsbesøk, frivillighet, økumenikk, beredskap og reisevirksomhet. Innsamling. Alle foreningene samler inn penger til Sjømannskirken. Det skjer gjerne ved en liten utlodning eller ved at de legger penger i en kurv. Basar. Dette er en utadrettet aktivitet der de en gang i året innbyr til storsamling. Det engasjerer små og store, hele bygder og menigheter. Det krever både for- og etterarbeid som tar en stor del av tiden på foreningsmøtene. Da får de som regel besøk av Sjømannskirkens ansatte som viser film/bilder, holder andakt med mer. Kretsårsmøte. Foreningene velger sine utsendinger til kretsens årsmøte og sender årsrapport til kretsstyret på tilsendt evalueringsskjema. Dette styrker engasjementet og de demokratiske prosesser i organisasjonen. Generalforsamling. De kan melde seg på fellesturer til organisasjonens generalforsamling når den hvert tredje år også legges opp som inspirasjonssamling for både lønnede og frivillige. Dette er med på gjøre dem til aktive medlemmer og styrker tilhørigheten til organisasjonen. Foreningene/samtale-/studiegruppene kan søke om støtte gjennom Norsk Kristelig Studieråd. Hver forening fyller ut et søknadsskjema (STG) og registrerer med navn, adresser og datoer med frammøte i løpet av året. Husk leders underskrift nederst på side 2. Ved årets slutt sender en skjemaet til områdelederen eller direkte til Norsk kristelig Studieråd ved årets slutt. Støtten utbetales til konto på nyåret. Les mer om studiemateriell og de ulike støtteordninger for kurs og studievirksomhet her: Utarbeidet våren 2010 i samarbeid mellom Ingvar Lyche, daglig leder for Norsk Kristelig Studieråd og Geir Myklebust, områdeleder for Vestlandet, Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken. Klipp ut STG-skjemaet og send inn før nyttår 6

7 x Sjømannskirkens studieplan Nye og gamle medlemmer i foreningen Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet, Økonomiavdelingen Postboks Nordnes, 5817 BERGEN

8 4 60 år 60 år 8 60 år 8

9 STAVANGER BISPEDØMME Skudenes bedehus, v/møyfrid Birkeland, Alterfjellet 34, 4280 Skudeneshavn kr 5 470, Røvær avdeling v/sigfrid Torgersen, 5549 Røvær kr , Havdur sjømannsmisjonsfor. v/elly Borgenvik, 5561 Bokn kr , Slettevold sjømannsfor. v/borgny Hellesmark, Hellesmark, 4460 Moi kr , Stavanger sjømannsmisj.for. v/g. Myklebust, Kleppevarden 45, 4352 Kleppe kr , Skåra og Puntervold kv.for, v/margot Nodland, Nodlandsvn.10,4370 Egersund kr , Sauda sjømannsmisj.for. v/thea Rafdal, Svandalsvn Saudasjøen kr , Vikebygd sjømannsfor. v/v/anne Lise Auestad, 5568 Vikebygd kr 3 000, Stavanger sjømannsmisj.for. v/g. Myklebust, Kleppevarden 45, 4352 Kleppe kr 9 605, Sjøblomsten sjømannsforeining v/ Inger Pedersen Espevoll, 5565 Tysværvåg kr , Staabybasaren v/johanne Elisabeth Mathiassen, Rasvågvn 251, 4432 Hidrasund kr 4 000, Kopervik sjø m misj forng v/sissel Sveinsson, Hinderåkervn 52, 4262 Avaldsnes kr , Vikebygd sjømannsforening v/ruth Heggland, 5568 Vikebygd kr , Borgøy sjømannsmisj.for. v/kristine Hettervik, Hettervik, 5566 Hervik kr ,00 Kr ,00 MØRE BISPEDØMME Skår kvinnefor. v/solveig Sætre, 6140 Syvde kr 3 000, Molde Nye Måken v/oddvar Oterlei, Storvikvegen 6, 6412 Molde kr 1 250, Rypdal sjømannsforening v/milla Lindset, 6391 Tresfjord kr 6 805, Emblem sjøm.misj.for. v/torbjørg Emblem Gjerland, Arnehjellen 41, 6013 Ålesund kr 3 500, Engesetdal og Fylling kvf. v/g. Stige, 6260 Skodje kr 3 150, Sjøblomsten for. v/astrid Teilgård, 6670 Øydegard kr 1 800, Sjøbris forening, v/brit J. Reiråskag, Nordsmøla, 6570 Smøla kr 3 000, Veslekvist sjømannsmisj.for., v/lindis Eliassen, Snipsøyrdalen, 6060 Hareid kr , Hanemsbygden kv.for. v/målfrid Hanem, 6628 Meisingset kr 3 600, Havduen sjøm forng, v/åsta Myrene, Hovstøylvn 13, 6065 Ulsteinvik kr , Molde Nye måken v/oddvar Otterlei, Stovikvn 6, 6412 Molde. Gaver kr 1 000, Lyngblomsten v/daghild Rødahl,. Nordsmøla, 6570 Smøla kr 4 420, Kroken og Sørheim misjonsforening v/marit Bøen, 6870 Ornes kr 800, Strandavåg kvinnefor. v/ingebjørg Mårstig, 6924 Hardbakke kr 6 000, Todalen sjømannsmisj.for. v/lovise Jørgensen, 6645 Todalen kr 4 350, Sjøblomsten forening v/astrid Teilgård, 6670 Øydegard kr 5 000, Lesund sjømannsmisjonsfor. v/gudveig Melland, 6698 Lesund kr 8 310, Molde Nye Måken - Gave kr 900,00 kr ,50 NIDAROS BISPEDØMME Strand og Børøsund misjonsfor. v/gudrun Ulveseth, 7247 Hestvika kr 1 000, Sjøbygda sjømannsmisjonsfor. v/else Myhr, 7650 Verdal kr 3 500, Kyrksæterøra kvf. v/gunlaug Gravdal, Fossev.3, 7200 Kyrksæterøra kr 3 200, Leksvik sjømannsmisjonsfor. v/ruth Hønnåshagen, 7120 Leksvik kr 1 810, Førstereisgutten v/randi Lauglo, 7089 Heimdal kr 2 350, Måken sjm forng v/aslaug Trapnes. Steinkjersannan 10, 7713 Steinkjer kr 2 550, Øvre Åsen kvinneforng v/janne Moe, 7630 Åsen kr 2 125, Uthaug sjømannsfor. v/audhild Brodersen, 7142 Uthaug kr 2 500, Beian og Grande sjøm.misj.for. v/aase Grande, Beian, 7130 Brekstad kr 1 000, Øverbygda sjmf v/ Alfhild Nesset, 7530 Meråker (kretslotteriet) kr 3 500, Strømmen sjømannsmisj.for. v/inger Rokseth, 7100 Rissa kr 7 000, Levanger Fiskeklubb v/ Rolf Arild Saltvik, 7600 Levanger (2 bidrag) kr , Øvre Åsen misjonsforening v/janne Moe, 7630 Åsen kr 3 000, Nedre Melhus sjmf v/ Gurine Bjøru, 7224 Melhus kr 1 750,00 kr ,00 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME Havglimt sjømannsmisjonsfor. v/wenche Lien, Nes, 8250 Rognan kr , Helgeland krets v/liv Strømslid, Stakmyrveien 12, 8160 Glomfjord kr , Havglimt forening v/wenche S. Lien, Nes, 8250 Rognan kr 2 120, Glomfjord sjømannsmisjonsfor. v/liv Strømslid, Stakmyrven.12, 8160 Glomfjord kr 350,00 kr ,21 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME Frisk bris-forening v/solfrid H.Olsen, Vangsvik, 9304 Vangsvik kr 550, Foreningen Jentelaget v/berit Haugom Ryvoll, Valvåg, 9392 Stonglandseidet kr 1 500, Lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn. Åresalg kretsårsmøte Nord-Hålogaland kr 6 100, Lillian Bernes Hay, 9040 Nordkjosbotn. Sjøstjernen Nord-Hålogaland kr 1 000, Sandtorg sjømannskirkefor. v/laila Skogly, 9430 Sandtorg kr 945,00 kr ,00 Samlet foreningebidrag fra hele landet mai-august 2011 kr ,21 9

10 Sjømannskirkens dag på Hedmarken Den 31. august var det 147 år siden Sjømannskirken ble stiftet og dagen ble behørig markert i Ringsaker. Først var det Pilegrimsvandring i Præstvægen fra Prøysenstua på Rudshøgda med kulturelle innslag underveis v/ multiaktør Anne Flugstad og musiker Fred Dalbakk: Finner vi sjømannskirkens verdier hos Prøysen? Vinterpresteparet Aslaug og Asbjørn Haugen ledet vandringen. Deretter var det pilegrimsmat og sjømannskirkevafler ved Pilegrimsstuggua ved Ringsaker kirke. Vafler fra seks-sju sjømannskirker ble smakt og vurdert og vinneren ble vaflene fra Okpo, vår nyeste sjømannskirke. Kvelden ble avskuttet med Bursdagsfest på kjerka i Ringsaker kirke der sogneprest Ole Amund Gillebo fortalte om Olavskirken og pilegrimsmålet Ringsaker kirke. Pilegrimsprest Arne Bakken : kåserte om "Pilegrimen i oss" og vinterassistentene Reidun og Leif Gunnar Sørlien fortalte om Sjømannskirken i Korea. Anne Flugstad og Fred Dalbakk sang også her. Anne Flugstad og Fred Dalbakk sang og fortalte fra Prøysen - tekster knyttet til en av sjømannskirkens verdier, GJESTEVENNSKAP. Tekst og foto: Aslaug S. og Asbjørn Haugen. Se også deres hjemmeside: Ringsaker kirke Pilegrimene samlet ved Prøysenstua før vandringen på Præstvægen. Denne gangen var det Okpo-vaflene som smakte best.. Hjertevarmedagen 5. okt. Etter suksessen fra i fjor blir det mer HJERTEVARME onsdag 5. okt. Vi håper mange av dere har funnet en egnet plass for utdeling av vaffelhjerter til folk i farten i bygd og by. 10 Foreningsdamer deler ut vafler i ferjekø på Sunnmøre. Elvefestival i Drammen For første gang var Buskerud kretsstyre med på Elvefestivalen i Drammen aug. Kretsleder Astrid L. Boman Rinde ble begeistret for denne måten å møte befolkningen på. Selv om det ble en regntung start på fredagen, ble lørdagen perfekt og hun mener at det var flere tusen mennesker som ble møtt i løpet av helgen. Neste år håper hun på finvær alle dagene og enda flere på standen ville gi enda flere muligheter til å prate med de som ville ha Sjømannskirkevafler. Tekst og foto: Bjørg Irene Karlsen

11 Frivillighet Sommerbasar i Ny-Hellesund Hvert år og uavbrutt siden 1863 har det blitt arrangert sommerbasar på Monsøya i vakre og idylliske Ny-Hellesund på Sørlandet. Det gjør kanskje denne basaren til Norges eldste basar? I alle fall er dette en tradisjonsrik og innholdsfylt basar som samler mange frammøtte en fredag i juli. I år var det ca. 400 deltagere som alle måtte komme i båt, enten i sine egne, eller med lokalbåten som tar ca. en halv time fra kaia i Søgne. Basaren holdes ute og derfor en avhengig av godt vær, noe det som regel er. I år holdt prosten i Mandal, Sigurd Skjelsbæk andakten. Ellers er det alltid kåseri ved lokalhistoriker Sturla Ertzeid, hornmusikk, mannskorsang ved Sødal-familien og solosang ved operasanger Nils Harald Sødal. Håkon Sødal, som sammen med Gro arbeider ved sjømannskirken i San Francisco, fortalte derfra. Loddsalget går strykende med mange gevinster, og til slutt viser resultatet kr ,- som deles likt mellom NMS og Sjømannskirken. Så blir det spennende å se om det blir basar i Ny-Hellesund også neste år. Tekst og foto: Steinar Tverrli Lokalhistoriker Sturla Ertzeid kåserer Trebåtfestival i Halden I forbindelse med den tradisjonelle Trebåtfestivalen i Halden søndag 26. juni, ble det også i år holdt friluftsgudstjeneste på torget ved havna. Sokneprest Jan Boye Lystad fra Halden menighet lyste velsignelsen utover en menighet på mellom ett og to tusen mennesker. I år som tidligere år gikk offeret denne søndagen til Sjømannskirken og det er samarbeidet mellom Halden menighet, Østfold kretsstyre og Kornsjø sjømannsmisjonsforening som har bidratt til dette. Foreningen selger kirke kaffe og vafler i Fangegården, den tidligere luftegården ved det gamle fengselet i Halden. Offeret og vaffelsalget innbrakte en fin inntekt på ca kr. Tekst og foto: Bjørg Irene Karlsen Sjømannskirke i Harstad I år fikk Harstad sin Sjømannskirke. Det skjedde under Festspillene i Harstad fra juni. Sokneprest og tidligere sjømannsprest Carl Ove Fæster var primus motor for kirken. Sammen med mange frivillige ble menighetssalen omgjort til leseværelse og kafe og mange mennesker fant veien til Kjærka. I tillegg satte Festspillene sitt preg på kirken, men flere positive arrangementer, som Jazzkonsert, kveld med gamle moromenn som Rolf Wesenlund og Artur Arntsen. Avsluttet på fredag med Blix konsert. Og sjømannskirkens vafler fikk de beste karakterer. Sannsynligvis blir dette et årvisst arrangement i Harstad heretter. Tekst og foto: Bjørg Irene Karlsen 11

12 Returadresse: Sjømannskirken Frivillighetsseksjonen Kleppevarden KLEPPE Kalender BLI MED PÅ TUR MED SJØMANNSKIRKEN 2011 Vinterferietur til Gran Canaria februar Påsketur til Solkysten og El Campanario 31. mars -9. april Ta kontakt med redaktøren hvis du trenger brosjyre og mer informasjon. (Omtale i forrige nummer.) Ny forening! Mandag 3. oktober starter en ny forening på Gjøvik ved Bjørg Erlimo som også er leder for Oppland kretsstyre. Kretsene 1. okt Kl.1100: Basar i Kopervik sjømannsforening. Kl.1100: Inspirasjonssamling på Furuly i Råde med Steinar Tverrli og Bjørg Irene Karlsen. 3. okt Kl.1700: Stovebasar på Finnås hjå Randi Grutle. Kl.1800: Høstbasar i Frelsesarmeen, Stavanger. Randaberg Mannskor og tale av Øyvind S. Alsaker. 4. okt Kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke, Stavanger. Kåseri av Arne Staveland. 5. okt HJERTEVARMEDAGEN. Vafler deles ut på gater og torg over hele verden! Kl.1800: Basar på Trudvang med foreininga Solstrålen i Svelgen. 6. okt Kl.1930: Møte på menighetshuset i Øyslebø i Marnadal. 7. / 8. okt Kl.1100: Høstbasar i Vår Frelsers kirke, Haugesund. 8. okt Fjellmatfestival på Geilo med stand for Sjømannskirken. 9. okt Kl.1100: Gudstjeneste og 80-årsjubileum for Konnerud Sjømannskirkeforening i Drammen. Kl.1100: Gudstjeneste i Oddernes kirke, Kristiansand v/gen.sekr. Audun Myhre. 10. okt Kl.1130: "Ulabrand" Storhamar kirke. 2. mandag hver måned. Kl.1130: Åpent møte i Vår Frelsers kirke, Haugesund. 2. mandag hver måned. 11. okt Kl.1930: Misjonsmøte i Aksdal kyrkje. Sang av Beate Frigstad og tale ved Geir Myklebust. 12. okt Kl.1930: Fest på kjerka på Audnastrand leirsted med Steinar Tverrli og Geir Myklebust. 13. okt Kl.1130: Møte i Stavanger sjøm.f., Nygatens forsamlingshus, Stavanger. 2. torsdag hver måneden. 14. okt Kl.1800: Basar i Feios i Sogn med Geir Myklebust. Kl.1800: Fest på kjerka, Finnsnes med Sigmund Fløttum. Kl.1930: Temakveld i Domkirkens menigh.hus, Kr.sand. Steinar Rishaug og mannskoret Gåsehud. 15. okt Kl : Basar i Domkirkens menighetshus i Kristiansand. Kl.1400: Basar Krossdalen i Jondal med Geir Myklebust. 16. okt Kl.1700: Festmøte i Odda soknehus med tale av Geir Myklebust. 17. okt Kl.1130: Fellesmøte i Haslum menighetshus. Bjørg Irene Karlsen deltar. 19. okt Kl.1900: Basar i Førre Bedehus med Geir Myklebust. Kl.1900: Basar i Mandal i Frelsesarmeens lokale. 20. okt Kl.1900: Basar i Norheim kyrkje. 21. okt Kl.1900: Basar i Seim, Lindås med Sigfred Johan Lunde. 22. okt Kl.1800: Basar på Sundgot bedehus, Ulstein med Sigmund Fløttum. 28. okt Kl.1900: Basar i Bryne kyrkje med sanggruppe fra Frelsesarmeen og tale av Geir Myklebust. 1. nov Kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke, Stavanger. Kåseri av Ola Skuterud. 4. nov Kl.1900: Basar på Torvastad med Geir Myklebust. 6. nov Kl.1900: Møte i Kristiansand Bedehus vsteinar Tverrli. Kl.1900: Gudstjeneste Verdalsøra kapell med Sigmund Fløttum. 13. nov Kl.1100: Gudstjeneste i Nygård kirke sammen med foreningen Landkjenning. Kl.1100: Gudstjeneste i Finsland v/steinar Tverrli. 15. nov Kl.1930: Åpent møte i Vennesla sjømannskirkeforening, på menighetshuset. 22. nov Kl.1930: Misjonsmøte i Aksdal kyrkje. 3. des Kl : Adventssamling i Langhus kirke. Kl.1900: Adventsmøte i Kirkestua, Tresfjord med Sigmund Fløttum. 14. des Kl.1800: Adventsmøte på Fredtun i Skudenes. 20. des Kl.1100: Sjømannstreff i Tjensvoll kirke, Stavanger. Julemøte med Shantykoret. 6. jan Kl Juletrefest i Rokke, Halden. Kretsstyrene har nå disse lederne etter vårens kretsårsmøter: KRETS NAVN ADRESSE TELEFON MOBIL Møre og Romsdal Arne Bakkedal Ullavikvegen Sykkylven Bjørgvin Nina Mikkelsen G. Gransvei Bergen Haugaland og Sunnhordland Sissel M. Sveinsson Boks Avaldsnes Stavanger Øyvind S. Alsaker Nøkkveien Sandnes Sør-Trøndelag Jarle Haugum Hauglia 7070 Bosberg Nord-Trøndelag Mildrid Haugdal 7870 Grong Oppland Bjørg Erlimo Christiesgate Gjøvik Telemark Finn Arild Arntzen Skolegata Stathelle Vest-Agder Sigurd Skjelsbæk Kleveåsen 18B 4515 Mandal Aust-Agder Gjert Gjertsen Vestre Saltrød 4815 Saltrød Oslo/Akershus Kjell A. Skartseterhagen Solbergveien Slattum Buskerud Astrid L. Boman Rinde Røssekleiv Drammen Nord-Hålogaland Lillian Bernes Hay 9040 Nordkjosbotn Helgeland Liv Strømslid Stakmyrveien Glomfjord Hedmark Per Kjos Torggata 143 B 2317 Hamar Vestfold Helge Klingberg Stokke Ravei Stokke Østfold Einar Madsø Fangebakken Berg i Østfold

Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad

Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 3-2012 Samling for vinterassistenter og -prester i Grimstad Side 2: Kontaktinformasjon - GF 2012 - Ny demokratisk struktur Side 3: Andakt og

Detaljer

Kretsledersamling på Gardermoen september 2013

Kretsledersamling på Gardermoen september 2013 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 3-2013 Kretsledersamling på Gardermoen september 2013 Side 2: NORGESARBEIDET - Bønneliste Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5:

Detaljer

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september

Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2013 Hjertevarmeaksjon onsdag 18. september Side 1: Spydeberg sjømannsmisjonsforening Side 2: NORGESARBEIDET Side 3: Andakt og takk for gaver fra

Detaljer

KRISTELIG STUDIEFORBUND

KRISTELIG STUDIEFORBUND TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2012 Side 1: Basar i det gamle skulehuset i Øvre Krossdalen, Jondal Side 2: Kontaktinformasjon - Tips til foreningens leder Side 3: Andakt

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september. Nr 2-2012

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september. Nr 2-2012 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 2-2012 Hjertevarmeaksjon onsdag 19. september Side 1: Krinsårsmøte i Sauda for Haugaland og Sunnhordland krins Side 2: Kontaktinformasjon -

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2011 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2011 Side 1: Bilde fra Venezia. Stavanger krets på sommertur i juni 2010 Side 2: Informasjon om Frivillighetsseksjonen Side 3: Andakt og

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2013

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Frivillighetsseksjonen i. Nr 1-2013 TAKK og HILSEN fra Frivillighetsseksjonen i Sjømannskirken Nr 1-2013 Side 1: 90-årsjubileum i foreningen BØLGEN i Kvelde Side 2: Kontaktinformasjon - Tips til foreningens leder Side 3: Andakt og takk for

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 3-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 3-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 3-2014 Her er alle regionstyrelederne sammen med ansatte i Norgesarbeidet (NA) samlet til fellesmøte i Bergen rett før jubileet og GF. Fra venstre:

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014

Sjømannskirken. TAKK og HILSEN. fra Norgesarbeidet i. Nr 2-2014 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 2-2014 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side 4-5: Foreningsbidrag januar - april

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Meldingsblad Årgang 01 nr

Meldingsblad Årgang 01 nr Meldingsblad Årgang 01 nr. 3. 2012. Anne Berit Skogøy 2. Redaktørens side Radioen.net Kristen Nærradio Haugaland. Org.nr.994 020455 P.B. 306, 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 Epost: post@radioen.net En

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gruppereise til Lanzarote oktober 2013

Gruppereise til Lanzarote oktober 2013 TAKK og HILSEN fra Norgesarbeidet i Sjømannskirken Nr 1-2014 Gruppereise til Lanzarote oktober 2013 Side 2: Kontaktinformasjon - Norgesarbeidet - Bønn Side 3: Andakt og takk for gaver fra foreningene Side

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge l NDFs Pensjonistseksjon: Oversikt over Pensjonistgrupper l Norge 1994 Norges Døveforbund: 2 NDFs Pensjonistseksjon Seksjonen ble vedtatt opprettet på Norges Døveforbunds landsmøte i Drammen 12.-14. juni

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL MØTEBOK MØTTED DATO FRA KL TIL KL 05.04.2016 18.00 21.00 Møterom 4/ Det røde rommet v/ kommunestyresalen MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT TIL STEDE PÅ MØTET: Geir Ola Tveit, Svein Ove Nepstad,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Utstillinger for Papillon - 2008

Utstillinger for Papillon - 2008 12.01.2008 Norsk Dobermann Klub 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 12.01.2008 Postboks 952 - Sentrum, Eidsvoll 13.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Hovedforeninga: Det har vore 3 styremøte i 2008 og eitt i 2009. Formannen har møtt på formannsmøta. Me hadde møteveke 16. 20. januar. Det var

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer