PDF created with pdffactory trial version

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com"

Transkript

1 1

2 Dagsorden årsmøte Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov kl i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive møteboka. 3) Behandle lagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger. 4) Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap, i revidert stand. 5) Innkomne saker: Sammenslåing av langrenn- og hoppgruppene. Arrangere et langrenn som Einride Fenstad Minneløp. Utvide styret med en som skal håndtere kontakt med sponsorer. 6) Fastsette medlemskontingent for ) Behandle budsjett for 2000, herunder gruppenes budsjett. 8) Valg. Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3: Årsmelding for hovedlaget. Side 5: Rapport for trimavdelingen. Side 6: Rapport fra Friidrettsavdelinga. Side 9: Årsrapport fra hopp/-kombinertgruppa Side 10: Årsrapport fra Langrennavdelinga. Side 12: Årsrapport Barneidrett. Side 13: Årsrapporter fra Fotballgruppa. Side 17-21: Avdelingsregnskap. Side 22: Resultatregnskap og balanse. Side 23: Valgkomiteens forslag for November :25 Red: Arne Langmo 2

3 Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Arbeidsutvalget har i 1999 bestått av følgende: Leder: Stig Ragnar Tung Nestleder: Trond Hovstein Kasserer: Harriet Gjermstad Sekretær: Kristoffer Rein Styremedlem: Per Johan Fenstad Utdanningskontakt: Svein Olav Nilsen Med varamedlemmer: Per Kristian Skjærvik Nina Fjeldvær Arbeidsutvalget samt følgende gruppeledere har utgjort styret: Hopp/Kombinert: Wiggo Rian Langrenn: Kristine Solem Fridrett: Terje Solemsaunet Barneidrett: Greta Braa Trim: Arne Langmo Fotball: Steinar Hansen Fest komite: Per Ole Finsmyr Det er i året avholdt 12 styremøter og behandlet 57 protokollførte saker. Stadsbygd Idrettslag har i løpet av året 1999 mistet to av lagets beste medspillere. Mandag 8. mars døde æresmedlem Erling Kråkmo 81 år gammel. Erling var selv aktiv idrettsmann, og var i en årrekke en sentral person i laget vårt i styrende verv. Erling var en av ildsjelene bak opparbeidelsen av den første lysløypa i Granlund. Søndag 2 Mai fikk vi melding om Einride Fenstads bortgang. Etter kort tids sykeleie døde Einride heime i senga idrettsvenner, kamerater, alle sammen måtte stoppe opp og godta virkeligheten av det. Einride hadde selv en aktiv idrettskarriere som ungdom, senere ofret han seg for Stadsbygd Idrettslag, både i fridrettssammenheng rundt idrettsplassen, på ski i Granlund skisenter. Stadsbygd Idrettslag har mistet en inspirator, engasjert, resultatorientert og humørspredende venn. Lyser fred over Erling og Einrides minne. SPORTSLIGE RESULTATER Utøvere fra Stadsbygd Idrettslag kan i år se tilbake på masse flotte idrettslige prestasjoner. Vi viser til gruppenes årsmelding. ØKONOMI Laget har foretatt store investeringer for inneværende år. Investeringer som har tæret på lagets egenkapital. Vi kan nevne ny bærbar PC med laserskriver, ny port i lagerbygget på idrettsplassen, nytt gulv i Granlund, innkjøp av ny brukt løypemaskin, samt diverse vedlike og oppryddingsarbeid rundt Granlund og lysløypa. Ut i fra dette er lagets økonomi tilfredsstillende, da avdelingene har utvist fin budsjettdisiplin. Lagets aksjefond: Avanse Vekst har gitt stor gevinst så langt, mens Odin Norge har gitt laget tap. (Continued on page 4) 3

4 ANLEGG Grusing av eksisterende og noe av den nye løypetraseen er utført. Traseen kan nå brukes som treningsløype på sommerstid. Noen bruer er fjernet, bekker er lagt igjen, samt generell vedlikehold av løypetraseen er foretatt. Ellers kan det nevnes stor dugnadsinnsats ved eksisterende anlegg og bygningsmasse. Wiggo har organisert og styrt dette perfekt. Vannforsyningen til anlegget forsynes nå i sin helhet fra Vattengårdsvatnet. Brønn ved hoppbakken er utkoblet og fjernet. Stadsbygd Vassverk har tatt over ansvaret for vannforsyningen til laget. UVanlegg vil bli montert. AKTIVITET Laget jobber fortsatt aktivt med og få opp andelen av jenter i de tradisjonelle idrettene. Damelaget har gjennomført en ny god sesong. Trener, støtteapparat og spillere virker samstemt mot felles mål. Satsingen for neste sesong er ambisiøs med opprykk til 1. div. som definert mål. Satsingen støttes opp fra styret. Rekruttringen innen fotball må i tillegg bli satsingsområde for fotballgruppa. Her må gruppa stille større krav til seg selv, foreldre og støtteapparat. Fortsatt kan laget vise til flere gode prestasjoner innenfor de tradisjonelle idretter, med Rønnaug og Espen i front. Barneidretten har stor oppslutningen om sine aktiviteter. Laget vil fortsatt legge forholdene best mulig til rette for dette viktige arbeide. UTDANNING Det er avholdt B-trenerkurs i fotball. Kurs i livredding er også avholdt. SPONSORKONTAKT Stadsbygd Idrettslag trenger støtte fra næringslivet for og holde aktiviteten på ett visst nivå. Slik dette drives i laget i dag er det både uorganisert og veldig arbeidskrevende. Styret ønsker styret utvidet med en person som kan ta seg av sponsorene for hver avdeling, samt profilere sponsorene bedre, slik at de føler at de får noe igjen. Skinytt av februar 99, ført i pennen av Kristoffer er noe en slik person kan være ansvarlig for. Denne publikasjonen ble veldig godt mottatt blant sponsorer. TAKK Arbeidsutvalget vil rette en takk til alle tillitsvalgte og trenere i laget for godt utført arbeid i Alle våre idrettsutøvere får også en hjertelig takk for fin innsats i siste år. Stadsbygd 20 november 1999: STIG RAGNAR TUNG TROND HOVSTEIN HARRIET GJERMSTAD KRISTOFFER REIN PER JOHAN FENSTAD SVEIN OLAV NILSEN 4

5 Årsrapport for Trimavdelingen. Det er avholdt 2 møter i trimavdelinga denne perioden. Denne sesongen har vi hatt 19 trimbokser plassert rundt om på bygda. Flere av dem ble flyttet før årets sommersesong, hovedsakelig for at det skal bli en finere tur til dem. Til jula i fjor ble alle besøkene i 1998 talt opp og de 10 med flest besøk totalt fikk sitt velfortjente trimkrus.det var en kraftig økning fra året før i besøket på alle poster, og til sammen var 5600 besøk registrert fra 1310 personer. Den mest populære posten var Vardheia med over 800 besøk. Det ble utover vinteren gjort flere forsøk på å kjøre opp skispor for turbruk. Tidlig på vinteren ble det kjørt noen ganger opp til Hemmerdalsheia etter Storhaugrenntraséen. Til påske la vi spor fra Granlund til Grønnlia, og fra Sagatun over Hemmerdalsheia til Tørstad. Men snøen var for råtten til at det ble bra. Familieskituren skjærtorsdag som skulle gå til Riaheian, ble avlyst grunnet regn. 1. mai ble Fosenløpet arrangert med til sammen 79 deltagere, hvorav 16 i konkurranseklassene. Beste løper i konkurranseklassen for herrer ble Roger Ovesen, mens Anne Kristin Hegerberg var raskest av to deltagende damer. Pins til alle deltagere også i år. Årets fjelltur gikk i Rondane juli med Harald Fenstad som turleder. 6 deltagere startet fra Høvringen første dag. Andre dagen kom det til flere slik at til sammen 9 personer fullførte turen over Rondeslottet tilbake til Mysuseter. Innebandy i gymsalen to ganger i uka med Reidar Lorentsen som leder. I høst er det aerobic i samfunnshuset en dag i uka med instrukør Gerd Nøst. De har også tilgang til svømmehallen etter treningen. 30 damer deltar. Vi i trimavdelinga takker for i år, og ønsker alle et godt nytt trimår. Elin L. Rian, Kjetil Grønning, Harald Fenstad, Arne Langmo Topp 10 i trimboksene 1998, med antall innskrivinger Henning Langmo 248 Laila Kristiansen 139 Odd Kristiansen 124 Lillian Andresen 120 Harry Andresen 115 Irene Langmo 104 Gunnvor Overskott 87 Hanna K. Rein Pukstad 63 Nikolai Langmo 59 Øystein Andresen 57 5

6 Årsmelding friidrett Friidrett er ferdig med en god sesong for laget. Det har vært god oppslutning om treninger og konkurranser lokalt og regionalt fra egne rekker. Gledelig er det også at vi ble representert med jenter på en del stevner. Vi savner deltagere fra naboklubber og andre lag ved stevner på Stadsbygd Stadion og ellers ved egne arrangement. TRENINGER: Lagets treninger er også i år ledet av Trond Selbekk fra tidlig i vinter med utgangspunkt fra skolen, og til siste trening i høst med start fra stadion. Områder som ble brukt i sommer var ved Bliksås og over Bliksåskammen til Langmyra bl.a. Oppslutningen var jevnt bra. Også jentene dukka opp utpå sommeren. Fortsatt få utøvere som holder koken opp i junior- og seniorklassen DELTAGELSE PÅ STEVNER: Laget har vært et av de ivrigste til å delta på små og store stafetter og stevner i og utenfor kretsen. Laget stilte også i år to lag i massemønstringen St. Olavslöppet. Av større stevner kan nevnes: NM Terrengløp Lyngdal UM Friidrett Florø NM Terrengløp jr. OE Lekene Lillehammer Telenorlekene Stjørdal (NM år). Holmenkollstafetten St.Olavslöppet 2 lag. K-bankstafetten Ranheim Vår- og høst KM Lidingöloppet 3 stk. EGNE ARRANGEMENT: Vi arrangerer fortsatt med de tradisjonelle stevnene, men sliter tungt med å lokke utabygds utøvere til bygda. Årsakene til det er sikkert flere. Her må det nytenkning til 2 lagseriestevner (høst og vår). Løpskarusell rundt museet i samarbeid med barneidretten. Stadsbygdlekene. Stadsbygdstafetten. Friidrettskarusell (4 kvelder) på stadion. Klubbmesterskap. Måneferden. RESULTATER: Resultatmessig har det vært en gledelig sesong. Flere utøvere er med å kjemper på topp nasjonalt nivå, med Jan Petter i spiss med 2 NM titler. Beste klubb sammenlagt i UM terrengløp med Jan Petter Selbekk, Bjørn Gunnar Selbekk, Magnus Skånøy og Roger Ovesen på laget. Ståle Fenstad løper 800m på Lerkendal under interkretskampen mot Nord-Trøndelag. 6

7 NM seiere ungdom: Terrengløp: 1.pl. Jan Petter Selbekk 800m bane: 1.pl. Jan Petter Selbekk 2.08,64 NM veteran: 200m 1.pl. Stig Wemundstad 24,64 400m 1.pl. Stig Wemundstad 53,64 Midt Norsk Mesterskap: 800m G13: 1.pl Ståle Fenstad 2.25, m G15: 1.pl. Jan Petter Selbekk 4.26,49 Holmenkollstafetten: 27.plass. Tid. 54,56 Premiert for første gang. KM: 20 kretsmesterskap i jenter/ gutter. OE Lekene på Lillehammer: 1500m G13 Ståle Fenstad 4.44,61 800m G15 Jan Petter Selbekk 2.05,02 Staværinger med på laget til Sør-Trøndelag under interkretskampen mot Nord.Trøndelag på Lerkendal. F.v.bak Bjørn Gunnar S, Ståle F, Jan Petter S, Magnus Lorentzen, f.v. fram: Steinar Ersland, Tom Andre Bredesen, Thomas Hovstein, Christian Fredrik Sand. Ikke tilstede Magnus Skånøy. Representert Sør-Trøndelag i kretskamper: Midt-Skandinavisk: Magnus Skånøy, Jan Petter Selbekk og Roger Ovesen. Nord-Trøndelag mot Sør- Trøndelag: Thomas Hovstein, Kristian Fredrik Sand, Tom Andre Bredesen, Ståle Fenstad, Magnus Lorentzen, Trond Gunnar Foss, Jan Petter Selbekk, Bjørn Gunnar Selbekk og Magnus Skånøy Telenorlekene, Stjørdal deltok: Hanne Grønbeck Ståle Fenstad Magnus Lorentzen Trond Gunnar Foss Stafettseiere: K-bank: Lerkendal: Åsly: Heimdal: Stadsbygd: G 9 11 år G år Gutter Gutter, sen. og vet. G år Gutter, junior og senior REKRUTTERING: Arbeidet med å markedsføre friidretten for nye utøvere har foregått gjennom karuseller i samarbeid med barneidretten. Enkelte av dem har deltatt på rekruttstevner i Trondheim og her på Fosen.. Svært gledelig er det at det ser ut som flere jenter har fattet interesse og var med på flere stevner. Trioen Anne Katrine Bredesen (J11), Bente Wemundstad (J13) og Hanne Grønbeck J13) representerte laget på en utmerket måte på flere stevner sammen med Erik Pukstad (G13) som også er ny i stallen. (Continued on page 8) 7

8 KONKLUSJON: God bredde i yngre klasser, svært gode plasseringer på de som deltar på nasjonale konkurranser (NM). Laget har for få utøvere i seniorklassen og på jentesiden. Det må også gjøres noe med egne arrangement for å gjøre de mer attraktive for utøvere utenfor bygda. Vi setter også stor pris på at foreldre støtter og stiller opp på treninger og konkurranser. Det er viktig. Til slutt vil jeg takke alle aktive, styret, trener, funksjonærer, foreldre og alle friidrettsinteresserte for innsatsen i år, og lykke til videre. Friidrettsavdelingen 1999 Terje Solemsaunet Trond Selbekk Magne Tung Hans Petter Grønning Kjell Fenstad Norgesmester Jan Petter Selbekk løper 800m i Interkretskamp en mot Nord- Trøndelag. Et løp som han også vant, etter å ha ligget på 3. plass tidlig i løpet. 8

9 Årsrapport for hopp og kombinert. Hoppgruppa har bestått av følgende: Wiggo Rian, Isak Vemundstad, Ragnar Solem og Oddleiv Holten. Espen Rian har i sesongen trent under Granåsen Skiteam, og har hatt Frode Moen Stig Arne Erichsen og Trond Kattem som trenere. Sportslige resultater: Espen Rian: Junior VM i Saalfelden Østerrike. Var med både på lagkonkurransen og individuelt. Senior NM Raufoss. 24 plass i kombinert og nr. 25 på sprinten. Junior NM Stjørdal. Nr. 2 i kombinert og nr. 3 i lagkonkuransen spesielt hopp for Sør-Trøndelag. World Cup-B Chamonix, sprint nr.45 og 15km nr.50 NorgesCup-yngre junior: Trondheim nr.1 Vang nr.1 Kløvstein nr.2 Stjørdal nr.2 Mo i Rananr.4 NorgesCupen sammenlagt: nr.1 Hoppgruppa takker våre sponsorere for denne sesongen. For hoppgruppa Wiggo Rian. Det norske kombinertlaget i junior VM 1999 i Saalfelden. Espen nr.2 fra venstre. 9

10 Årsrapport for langrennsgruppa. L angrennsesongen 98/99 er nå for lengst lagt bak oss, og vi er allerede i gang med forberedelsene til en ny sesong. Sesongen 98/99 ga mange gode resultater, noe som inspirerer både trenere og utøvere til å ta fatt på nytt. Spesielt gledelig var den store oppslutninga om karusellrennene gjennom hele etterjulsvinteren. 99 deltagende burde gi en bra rekruttering i årene framover. Oppkjøringa til sesongen startet i august med ei rulleskitrening og to barmarkstreninger pr. uke. Trond Selbekk og Eindride Fenstad var ansvarlig for treningene. Da Eindrides sykdom forverret seg utover vinteren ble Hallgeir Sand trukket mer inn i treninga. Det lyktes oss ikke å få egne trenere til den yngste gruppa denne sesongen. Rønnaug, med Tove Fenstad som medhjelper, inviterte til ei skisamling i Granlund ut på høsten. Utøvere fra flere klubber i kommunen møtte opp til ei vellykket treningsøkt med mye leik. I skisesongen gikk vi som tidligere år over til to treninger pr. uke i lysløypa. Vi har også denne sesongen arrangert to lokale kretsrenn. 10. januar ble Sparebanksprinten avviklet under fine forhold med i alt 82 deltagere. Stadsbygd I.L. stilte med 20 utøvere. Søndag stod vi som arrangør av Fosenpokalrennet. Etter en periode med dårlig vintervær og blaute forhold i løypa, kom det snø like før rennet skulle avvikles. Vi kunne igjen by på gode forhold i sporet. Denne gang deltok 107 løpere, 30 fra Stadsbygd IL. Videre har vi denne sesongen hatt et samarbeid med barneidrettsgruppa om å arrangere skileik og karusellrenn annenhver uke. Vi i skigruppa stod for arrangementene av de fire karusellrennene. Det siste arrangert som klubbmesterskap med merketaking. Premieutdelinga i forbindelse med klubbmesterskap og karusell ble avholdt i Granlund med i alt 200 utøvere og foreldre tilstede. Spesielt trivelig for de unge var at Rønnaug tok seg tid til å komme å dele ut premiene til alle 99 utøverne. For å styrke det sosiale miljøet tilbød vi alle våre utøvere å delta på Nordisk Ungdomsmesterskap i Østersund 6. og 7. mars. Samtlige av våre 20 utøvere gjorde en flott innsats både lørdag og søndag. Spesielt må nevnes Christian F. Sands 1. plass begge dager. Ellers fikk vi flere pallplasseringer på søndag: Steinar Ersland nr. 1, Thomas Hovstein nr. 2, Kine Gjermstad nr. 2, Kristian Solem nr. 3. Sesongen ble avsluttet med finale STcup i Vauldalen 10. og 11. april. Sammenlagt: 12 år Ståle Fenstad 9. plass 13 år Trond Gunnar Foss 4. plass 14 år Kristian Solem 18. plass Bjørn Gunnar Selbekk 25. plass Jan Petter Selbekk 29. plass 10

11 I Ungdommens Holmenkollrenn ble Ståle Fenstad nr. 31 og Trond Gunnar Foss nr. 22. Løpere fra S.I.L. (unntatt Rønnaug) har startet i 30 renn denne sesongen. Flere av våre løpere har tatt seire i kretsrenn. Storhaugrennet ble arr. 14/3 under gode forhold med 158 deltagende. Rønnaug har også i år hatt en god sesong i skisporet. Av sterke renn må vi nevne nr. 1 i Skandinavisk cup, nr. 2 i Norgescupen for seniorer og vinner av Norgescupen for ungdom. Dessverre hadde hun ikke marginene på sin side under NM- uka på Skrautvål. Til tross for god innsats i fristil, 6. plass (15km), glapp VM-turen. Rønnaug hadde flere mål denne sesongen. Hun ville være med i flest mulig World Cup renn, og sikre seg World Cup poeng. Rønnaug gikk for Norge i 4 verdenscuprenn, Holmenkollen, Lahti, Falun og stafett for Norges 2. lag i Lahti. Sammenlagt ble hun nr. 53, med 23 poeng. Slik vi kjenner henne er vel motiveringa for en ny sesong på topp. Vi ønsker henne lykke til! Vi gleder oss nå til å ta fatt på en ny sesong med en nypreparert lysløype og nyanskaffet løypemaskin. Trond, Hallgeir, Jacob og Harald er godt i gang med treninga av 25 utøvere i alderen 9-15 år. P.g.a. flere trenere har vi i år greid å dele opp i grupper. Noe som virker positivt inn på utøverne. Spesielt positivt at flere jenter har kommet med i gruppa. Rønnaug inviterte også i år til miljøsamling i Granlund. Som hjelpere hadde hun med seg Lars Hasselvold og Espen Rian. I alt 40 utøvere fra flere klubber møtte opp. Senere inviterte Leksvik skiklubb våre utøvere til skisamling. Fem fra S.I.L. deltok. Vi i langrennsavdelinga har virkelig fått føle at vår skientusiast, Eindride Fenstad, gikk bort i mai. Den oversikt, entusiasme og kunnskap han viste for langrennsporten er for oss vanskelig å følge opp. Men vi ønsker å arbeide videre med det solide grunnlaget han har lagt ned i Stadsbygd I.L. gjennom mange år. TAKK til alle som har støttet langrennsporten også dette året! Kristine Solem, Per Johan Fenstad, Bjørn Hallgeir Sand, Jakob Lund. 11

12 Årsrapport barneidrett. B arneidretten starta året med skileik i Granlund på lørdags formiddager. Med ulike aktiviteter som kuleløype, orgeltramp, hopp, eventyrløype o.l. ble dette godt mottatt av utøverne. Avlyst to ganger p.g.a. snømangel. Innendørs trening i gym. sal i oktober og november med ulike aktiviteter. Svømmebassenget er også benyttet to ganger i denne perioden. Godt oppmøte på alle aktiviteter gjennom hele året. Fire ledere deltok på skileik aktivitør kurs tidligere på vinteren. Dette var veldig inspirerende for å lage eget skileik anlegg. Slutten av mars og starten av april ble benyttet i gym. sal som vi har til rådighet hver tirsdag i hele skoleåret. På vårparten ble aktiviteten lagt til Stadsbygd stadion med friidrettstrening. Hver fjortende dag ble det i samarbeid med friidrettsgruppa arr. terrengløp ved museet. Avslutning for vårsesongen i Granlund tirsdag 8. juni med medaljer, brus og boller. Høstsesongen starta opp med friidrettskarusell fire mandager i september. 65 påmeldte og godt vær alle dagene. Øvelser som 60 m, ballkast, hinderløype, lengde og sangleiker for de minste. Juleavslutning for barneidretten i Granlund tirsdag 7. desember med nissemarsj og medaljer. Vi i barneidretten takker for i år, og ønsker alle lykke til i år Greta Braa, Gry Elevseth, Irene Hassel, Signe Lise Tung Nilsen, Lotta Finserås og May Kristin Sand. Takk til Stadsbygd Sanitetsforening for støtten til kjøp av nytt gulv i Granlund! 12

13 Årsrapport for fotballgruppa. KJÆRE FOTBALLVENNER Årets fotballsesong har vært en bra sesong for Stadsbygd I.L. På det sportslige har vi mange gode resultater. Det har vært ca. 130 jenter/damer og gutter i aktivitet i alle aldersgrupper. Det ser også ut som om de blir flere til neste år, og det er jo artig med tanke på at tv og data spill er den nye folkesporten. Styret i Fotballgruppa er meget glad for at Hans Ramen har sagt JA til ett nytt år til som hovedtrener for damelaget. Magne Nilsen gir seg med fotball i styret og som en del av teamet i damelaget. Det vil bli et stort savn med tanke på den kunnskapen og arbeidsinnsatsen han har lagt ned i Stadsbygd I.L. Fotballgruppa må få si tusen takk for alle de år du har vært med som støttespiller. Også en stor takk til Astrid for lånet av din mann i alle år. DAMELAGET: Spilte en meget god sesong, de ble nr.3 i 2 div. Litt liten spillerstall, ny trener, noen skader samt att de måtte låne noen jentespillere i enkelte kamper. Da er det meget bra å bli nr. 3. Styret i fotballgruppa gratulerer på det varmeste. JENTELAGET: Måtte vi beklageligvis trekke fra seriespill etter få kamper. Grunnet liten spillerstall og motivasjonsproblemer for enkelte spillere. Men vi prøver igjen til neste år med nytt lag fra div. klubber i nærområdet. SMÅGUTTER: Spilte både 7 er og 11 er fotball, der de vant en del kamper, men litt uheldig å variere fra 7 er lag til 11 er lag. Så vi må til neste år prøve å få til en rein 11 er serie. Gratulerer med god innsats. SMÅ / LILLEJENTER: Stilte med et felles småjentelag. De gjorde det meget bra, med tanke på aldersforskjellen fra våre yngste spillere til motstandernes eldste spillere. De gjorde det bra i vårsesongen med noen seire, høstsesongen vant de alle sine kamper Styret gratulerer jentene med kjempeinnsats sesongen 99. LILLEGUTTER: Stilte med 2 jevne lag. Vi spilte bra mot de som ikke toppet lagene sine. Styret synes att det å toppe laget når de er så ung, er med å ødelegge spillegleden for spillerne. For fotball skal jo være gøy. Styret gratulerer med mye bra spill. MINI FOTBALLEN: Stilte i år med 3 lag, ca.35 spillere. Der var det mye lek å moro, foruten de kampene der de møtte alt for gamle spillere, som overkjørte dem fullstendig. Får håpe det er siste gang vi får oppleve noe slikt. Styret i fotballgruppa har bestått av: Steinar J. Hansen: leder Magne Nilsen: nestleder og økonomiansvarlig Jan Brødreskift: sekretær og sonekontakt Tove Irene Sand: styremedlem og dommerkontakt Kjell Solemsaunet: styremedlem og materiellforvalter (Continued on page 14) 13

14 Vi sender en stor takk til trenere, oppmenn for den innsatsen de har gjort. Takk til publikum og foreldre for oppmøte på kampene, og dugnadsinnsatsen. Takk til dommerne som gjør at fotballen blir fairplay. Stor takk til våre sponsorer som gjør det mulig for oss å drive på med fotball. Spesiell takk til Stadsbygd Sparebank og Legra Industrier, som er våre hovedsponsorer. En spesiell takk fra mini fotballen, for de ekstra pengene de ga til oss, tusen takk. Steinar Hansen Smågutter fotballsesongen 1999 Sesongen ble oppdelt i en egen vår- og høstsesong. Resultatene av kampene i vårsesongen dannet grunnlaget for kampoppsettene for høstsesongen. Laget spilte både 7 er og 11 er fotball. Vårsesongen: Småguttelaget hadde før sesongen hatt for lite trening sammen, noe som resulterte i et lag som var preget av usikkerhet. Dette gjorde at de ble for lite aggresive og lot motstanderne få styre kampene. Av de seks kampene som var oppsatt tapte laget fire, hadde en uavgjort og en kamp ble ikke spilt. Høstsesongen: Etter den erfaringen og samkjøringen laget fikk av både kampene og treningene på vårsesongen ble resultatet av høstsesongen mye bedre. Laget var mer samspilt, var tryggere på seg selv og mer aggresive. I enkelte kamper var det til tider meget god fotball. Av kampene på høstsesongen ble det spilt fire 7 er kamper og to 11 er kamper. Laget behersket 11 er fotballen best, og famlet noe i 7 er men også denne bedret seg på slutten av sesongen. Av kampene vant laget tre og tapte tre. Kampene som ble tap var så jevnspilte at med bare litt mer innsats kunne laget også vunnet disse. Småguttelaget har bestått av følgende spillere: Mats Redergård, Kristian Rørvik, Jonas Grønning, Stian Finserås, Ole Johan Langmo, Trond Gunnar Foss, Kim André Arntzen, Thomas Berg, Tom André Bredesen, Aslak Norman, Sverre Monsø, Håvard Berg, Erik Pukstad, Ståle Fenstad, Magnus Schei Lorentzen Trenere for sesongen har vært: Oddmund Størseth og Lars Finserås Småguttelaget år 2000! ønskes en god sesong i Jentelaget Lars Finserås Styret i fotballgruppa trakk jentelaget fra serispill etter noen spilte kamper. Dette på grunn av manglende motivasjon, lite oppmøte på trening og kamper. Styret hadde møter med spillerne og foreldre uten at det ga positiv effekt over tid. Trener: Remy Lyshaug Oppmann: John Langmo 14

15 ÅRSRAPPORT DAMELAGET. Sesongen startet som vanlig i november 98. Rissahallen ble benyttet hver fredag kveld og vi hadde i tillegg en egentrening fram til jul. Trener for denne sesongen ble Hans Ramen, opprinnelig fra Vågå i Gudbrandsdalen men bosatt i Åfjord. Han er også soneansvarlig for region Fosen i regi av Sør-Trøndelag Fotballkrets, men var villig til å prøve damelaget til Stadsbygd i tillegg. Vår målsetting var å bli blandt de tre beste lagene i serien. Spillerstallen ble forsterket med Frøydis Jøssund, Janne Røstad og Kristin Berg fra Lysøysund. Hege Bakke kom fra Nærøy, og vi benyttet noen spillere fra pikelaget. I avgang hadde vi Line Leira, Irene Helseth, Kari Anne Trang, Annette Lyshaug, Jannicke Fætten og Brit Alseth som de mest markante. I januar begynte vi med 3 fellestreninger i uka. En trening i Vanvikan, en i Rissahallen og en i Trondheim. I februar, mars og april hadde vi i tillegg en trening på Langsand. Nytt av året var en treningssamling på kunstgressbane i Kristiansund. Vi var borte i fire døgn og hadde to treningsøkter hver dag. Vi hadde også en treningskamp mot 1. divisjonslaget Frei. Oppholdet var meget vellykket. Ellers bestod sesongoppkjøringen av mange treningskamper både mot guttelag, 1. div - og 2-divisjonslag. Resultatene fra vårsesongen ble: seier mot Selbu, Kattem/Leinstrand og Røros/ Os/Nansen (ble trukket senere i sesongen), uavgjort mot Orkla og Overhalla og tap mot Byåsen og Stjørdals/Blink. I sommerferien trente laget meget godt, så vi var optimistiske foran høstsesongen. Resultatene ble: seier mot Selbu, Byåsen og Overhalla, uavgjort mot Kattem/Leinstrand men tap mot Orkla og Stjørdals/Blink. Vi ble da nr. 3 i serien, og var bra fornøyd sett i forhold til årets målsetting. Vi var også med i noen innendørsturneringer i løpet av sesongen. Vi var med i Verdal, Sunndal, Støren og Kristiansund med bra resultater. Vi vil men dette takke for en brukbar sesong.vi vil også rette en stor takk til våre sponsorer og publikum. Det var bra oppmøte på alle hjemmekamper og alle er velkommen også til neste sesong. Målsettingen for neste sesong bør nok heves enda noen hakk. Vi må nok være på utkikk etter noen nye spillere som kan heve laget, samt at de etablerte spillerne hever seg enda mer. Disse spillerne var med i 1999: Frøydis Jøssund, Heidi Kjeldsli, Vibeke Stoum, Kristin Stokke, Kjersti Stjern, Vigids Johnsli, Linn Storheil, Mari Trøen, Marit Dyrendahl, Randi Kvitland, Eli Trøen, Kristin Berg, Janne Røstad, Kristin Wanvik, Hege Bakke, Karianne Sunde, Hilde Dyrendahl, Bjørnhild Fissum, Tonje Sørli, Linda Dahle. Oddbjørn Svean Magne Nilsen Jan Erik Tung 15

16 Lillegutter lag 1 Fotballsesongen 1999 gikk forholdsvis greit for seg. Litt problemer i starten med avvikling av kampene i forbindelse med dato/tider i forhold til terminlista. Vi spilte ganske mange kamper, opptil 2 i uka. Takker idrettslaget for lån av bussen, som var til stor hjelp for oss. STADSBYGD 1 besto av følgende spillere: JOHN OLAV FINSERÅS, TOM ANDRE BREDESEN, LARS ISAK ASKHEIM, JAN ERLEND ASKJEMSHALTEN, LARS BRØDRESKIFT, KJARTAN TYSDAL, KENNETH FENSTAD, ANDREAS NICOLAI HELMERSEN, CRISTIAN FREDRIK SAND, ROY MORTEN TUNG, THOMAS HOVSTEIN, MARIUS KJERSEM, ØRJAN ANDRESEN Kurt Fenstad, Lagleder/trener Steinar Hansen,Trener Guttelaget. Sesongen 99 hadde vi ikke nok gutter til å stille et eget guttelag. Derfor ble følgende spillerne gitt et tilbud gjennom et sammarbeidslag med Vanvik IL: ARNE HÅKON SCHEI, MORTEN KILEN VIDAR HERMSTAD, KRISTIAN SOLEM ØYSTEIN HERMSTAD, JAN PETTER SELBEKK, ÅGE SOLEMSAUNET, HÅVARD BRAA. Lillegutter lag 2 I år har vi spilt ca.16 kamper, vi fikk en del fine seirer og en del store tap, pga. at vi delte laget opp i to jevne lag. De som var med : BJØRN MARIUS, MARIUS DYBDAHL, JON ARE HERMSTAD, HALLVARD HERMSTAD, SVEIN TORE DYBDAHL, SVEIN HERMSTAD, KURT HENRIK HERMSTAD, ROGER TØRSTAD, BJØRNAR STORSVE TRANGMYR, ASLAK NORMANN, TIM PETTER PAROW Per Olav Johansen,Oppmann Steinar Hansen,Trener Årsmelding småjenter Vi hadde noen få treninger før kampene startet. Laget var med i Fosenserien. I vårsesongen vant vi noen kamper og tapte noen. Vi var både på Ørlandet og uti Lysøysundet. I høstserien vant vi alle kampene. Lagfølelsen er stor og alle jobber godt for å gjøre det best mulig. Trenere denne sesongen har vært Grete Grønning og Tove Sand. Som avslutning dro vi til byen sammen med småguttelaget. Vi spiste pizza, var på kino og avsluttet med bowling. Disse har vært med på laget: Anne Catrine Bredesen, Hanne Grønbech, Anja Issing, Jeanette Krogstad, Sigrid Schei Lorentzen, Agnes Moen, Kristin Nilsen, Lena Overskott, Marthe Rædergård, Lise Schjølberg, Tina Solem, Bente Vemundstad. Dette er en skikkelig fin gjeng som SIL må ta vare på videre. Magne Nilsen, Oppmann 16

17 Årsrapport miniputt. Det startet med 45 gutter og jenter, og av disse var ca. 35 med hele sesongen. Vi hadde trening en gang i uka pluss kamp. Miniputtene ble delt inn i tre lag, som spillte serie sammen med lag fra Stjørna, Skauga, Rissa, Vanvik og Leksvik. Ungene viste stor innsatsvilje og spilleglede, og det var meget gledelig å se den store oppslutningen fra foreldrene som publikum under kampene. Miniputtene deltok med to lag i en cup på Langsand. Vi takker for en fin sesong. Trenere/oppmenn: Per Erik Kjørsvik, May Brit Foss, Nina Fjellvær, Jan Brødreskift og Amund Grønflaten. Fotball Regn.1998 Bud Regn.1999 Bud Deltageravgift , , , ,00 Billetter 7 650, , , ,00 Lotteri , , ,00 Myntautomat 0, , ,00 Godtgjørelse dugnad 0, ,00 Salg kiosk 0,00 962,65 Div. tilsteldninger 0, ,90 Sponsorer , , , ,00 Reklame stadion 9 000, , , ,00 Annonser program 7 300, , , ,00 Diverse inntekter , ,00 250, ,00 SUM INNTEKTER , , , ,00 Kontingent krets 9 079, , , ,00 Kontingent turneringer 5 650, , , ,00 Forsikringer 855,00 0,00 Dommer utgifter , , , ,00 Dommergebyr/bøter 120,00 700, ,00 Bane- /halleie , , , ,00 Reise- oppholdsutgifter , , , ,00 Trenings- og konkuranse midler , , , ,00 Spilleroverganger 628, ,00 600, ,00 Drakter , , , ,00 Medisiner 1 304, , , ,00 Administrasjon 530, ,00 958, ,00 Avslutninger/ soliale tilst , , ,00 Diverse utgifter 4 000, , ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 RESULTAT Fotball 7 783, , , ,00 17

18 Langrenn Regn.1998 Bud Regn.1999 Bud Startkontingent 7 840, , , ,00 Salgsinntekter 5 835, , , ,00 Lotteri inntekter 5 000, , ,00 Annonser/reklame , ,00 0, ,00 Salg av drakter 5 000, , , ,00 Sponsorinntekter 5 950, , , ,00 Diverse refusjoner/egenandeler 400,00 350,00 Diverse inntekter 4 000, ,00 SUM INNTEKTER , , , ,00 Kontingent krets 1 100, , , ,00 Startkontingent 9 470, , , ,00 Trykksaker/porto 2 466, ,00 548, ,00 Varer for salg 2 126, , , ,00 Arrangementsutgifter 0,00 804, ,00 Premier 5 054, , , ,00 Gevinster/lotteriutgift 0, , ,00 Reise og opphold , , , ,00 Trenings- og konkuransemidler 960, , , ,00 Utstyr og rekvisitta 1 461, ,00 Diverse utgifter 1 987, , ,00 Lisenser 579, ,00 950, ,00 Renn- og deltageravg. krets 3 088, ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 RESULTAT LANGRENN , , , ,00 Barneidrett Regn Bud Regn Bud Treningsavgift , ,50 Div. arrangement 2 375,00-500,00 Sum inntekter 2 375, , ,50 - Utstyr 1 940, , ,50 Andre kostnader 2 241, , ,28 Sum utgifter 4 181, , ,78 - Resultat Barneidretten , , , ,00 18

19 Hopp/kombinert Regn Bud Regn Bud Sponsorinnteketer 5 000, , , ,00 Diverseinntekter 0, , ,00 Sum inntekter 5 000, , , ,00 Startkontingenter 1 065, , , ,00 Lisens/treningsavgift , , , ,00 Reise- og oppholdsutgifter 0, , , ,00 Porto, trykksaker, tidskrift 0,00 0,00 60,80 Kontingent kretsen 1 100, ,00 0, ,00 Bakkeleie/heiskort 0,00 0, ,00 Sum utgifter , , , ,00 Resultat hoppgruppa: , , , ,00 Trimavdelingen. Regn Bud Regn Bud Startkontingenter 6 625, ,00 - Salg/startkontingenter Fosenløp 6 625, , ,00 (Annonser/reklame) 275,00 Øvrige innt. trim/svømmebass , , ,00 Diverseinntekter 1 200, ,00 Inntekt annen trimaktivitet 5 000,00 Sum inntekter , , , ,00 Premier/gevinster 8 399, , , ,00 Annonsering 422, ,00 516, ,00 Varer for salg 501, ,00 296,00 500,00 Trimbokser ,00 500,00 Utstyr bassenget ,00 Leie av svømmehall , ,00 Diverse utgifter 1 399, , , ,00 Sum utgifter , , , ,00 Resultat Trimavdeling , , , ,00 19

20 Friidrett. Regn.1998 Bud Regn.1999 Bud Startkontigent , , , ,00 Salg 1 260, , , ,00 Lotteri 3 305, , , ,00 Annonse , , , ,00 Egenandeler , , , ,00 Salg drakter , , ,00 Sponsor 5 000, , , ,00 Diverse 750, ,00 - SUM INNTEKTER , , , ,00 Kontingent krets 4 000, , , ,00 Startkontigenter , , , ,00 Rekvisita 29, , ,00 Premier / gevinster 418, , , ,00 Diverse utstyr 2 707,00 Drakter 7 336, ,60 - Arrangementsutgifter 1 623, , , ,00 Trykksaker/tidsskrift/porto 1 683, , , ,00 Reise- oppholdsutgifter , , , ,00 Varer for vidresalg 334, ,40 - Diverse utgifter 4 069, ,00 500, ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 RESULTAT FRIIDRETT , , , ,00 Resultatregnskap for Stadsbygd Idrettslag. Regn Bud Regn Bud Resultat Hovedlag , , , ,00 Resultat fester , , , ,00 Resultat skianlegg , , , ,00 Resultat buss , , , ,00 Resultat Langrennsavd , , , ,00 Resultat Hoppavd , , , ,00 Resultat Fotballavd , , , ,00 Resultat Friidrettsavd , , , ,00 Resultat Trimavdeling , , , ,00 Resultat Barneidrettsavd , , , ,00 Resultat Stadsbygd IL , , , ,00 20

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 1. Avdelingen. Malvik Ski er en undergruppe av Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for flest mulig lengst mulig. Skiavdelingen teller i

Detaljer

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11 Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011 Gutter 11 Gutter født i 2000 har spilt i årets gutter 11-serie. Totalt i dette årskullet er det 16 gutter i Rindal. Av disse har 11 spilt på årets lag.

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 2 Kjære fotballvenner velkommen til en ny sesong med LFK Jan Tore Meren, Styreleder LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité:

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 av Morten Haave Jar Idrettslag ble stiftet 2. februar 1934. Ett år før laget fylte 80 år, sto et idrettshallkompleks klar der klubben

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET VELKOMMEN 22. - 24. AUGUST JESSHEIM FRIIDRETTSSTADION HJEMMEHÅP INVITERER TIL FEST Norgeseliten møtes på Jessheim Andreas og Thomas Roth - to av de lokale medaljekandidatene under NM på hjemmebane! LES

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

4.-6. oktober 2013 Verket Røros

4.-6. oktober 2013 Verket Røros 4.-6. oktober 2013 Verket Røros Program Fredag 04. oktober 12.00-23.00 Sekretariat åpent 14.00-22.00 Kiosk åpen 18.00-21.00 Kveldsmat 18.00-22.00 Kamper 23.00 Ro Lørdag 05. oktober 07.00-23.00 Sekretariat

Detaljer

Les om. NM-sølv til Frida. Les også om. 10Mila. - Mange flere topp junior-prestasjoner. - Trening og vårløp. - Intervjuer.

Les om. NM-sølv til Frida. Les også om. 10Mila. - Mange flere topp junior-prestasjoner. - Trening og vårløp. - Intervjuer. Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2013 Nr. 2 35. årgang Les om NM-sølv til Frida - Mange flere topp junior-prestasjoner - Trening og vårløp - Intervjuer - Kommende løp Les også om 10Mila -Freidigstafetten

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang 2010 Stor suksess og medaljer til Freidig ANN NSER Det blir tre Fjellseterlørdager denne vinteren også; fortrinnsvis med noe bedre

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Styrets sammensetning i perioden har vært som følger: Leder: Nestleder: Kasserer: Revisor: Jon Borge Finset Benedikte Bølling Fredrik Meltzer James Watkins Gard Solberg Dag Johansen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer