PDF created with pdffactory trial version

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com"

Transkript

1 1

2 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 27. november 2000.:Dagsorden:. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka. 3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes årsmeldinger. 4. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap i revidert stand. 5. Behandle innkomne forslag. Flytting av Stadsbygd stadion til Granlund. Deltakeravgift? Kr 2500 for alle aktive? Felles programblad? Påbygging av speakerbod? Garderober Stadsbygd stadion? Bussen (innkjøp av ny, evt. Salg) 6. Fastsette medlemskontingent for Behandle budsjett for 2001, herunder gruppenes budsjett. 8. Valg Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3: Årsmelding for hovedlaget. Side 5: Rapport for trimavdelingen. Side 6: Rapport fra Friidrettsavdelinga. Side 9: Årsrapport fra hopp/-kombinertgruppa Side 10: Årsrapport fra Langrennavdelinga. Side 12: Årsrapport Barneidrett. Side 13: Årsrapporter fra Fotballgruppa. Side 17-21: Avdelingsregnskap. Side 22: Resultatregnskap og balanse. Side 23: Valgkomiteens forslag for torsdag, 24. mars 2005, 23:23 Red: Kristoffer Rein/ 2

3 Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag..:Hovedlaget:. Arbeidsutvalget har i 2000 bestått av følgende: Leder: Stig Ragnar Tung Nestleder: Øystein Foss Sekretær: Kristoffer Rein Kasserer: Harriet Gjermstad Styremedlem: Svein Olav Nilsen Utdanningskontakt: Anita Fenstad Varamedlemmer: Bente Kosberg Astrid D Fjærli Arbeidsutvalget samt følgende gruppeledere har utgjort styret: Skiavdeling: Jakob Lund Fridrettsavdeling: Hans Petter Grønning Fotballavdeling: Steinar Hansen Barneidrettsavdeling: Gry Ellefset Trimavdeling: Arne Langmo Det er i året avholdt, 10 Styremøter og behandlet 35 protokollførte saker. 8. mars døde Jan Bernt Overegseth brått, 57 år gammel. Jan Bernt var leder i Stadsbygd idrettslag i Økonomi Lagets økonomi har ikke vært tilfredsstillende gjennom året. Lagets aksjepost i Odin måtte selges i sommer, for å betjene lagets utgifter. Beregnet inntekt fra fester. Store utgifter til løypemaskin og buss er i de store trekk årsak. Avdelingene har hver for seg utvist fin budsjettdisiplin. Sportslige resultater (Continued on page 4) 3

4 Utøvere fra Stadsbygd idrettslag kan også i år se tilbake på mange flotte prestasjoner. Vi viser til gruppenes årsmelding, men vi vil allikevel trekke frem. Barneidrettsgruppa for deres stå på vilje, og engasjemang for de minste. Det Rønnhaug og Espen presterer og betyr for Stadsbygd Idrettslager stort. Vi bør være stolt over at de vil representere Stadsbygda. Anlegg Pga. sviktende inntekter har investering på anlegg stoppet noe opp. Nytt speakerutstyr, kjøleromutstyr, samt div mindre vedlikeholdsinvesteringer har det allikevel blitt rom for. Også i år har det vært stor dugnadsinnsats på eksisterende anlegg. Tildelt tippemidler for utvidelse av lysløype er fortsatt ikke ferdig. Det er søkt om tippemidler for opparbeidelse av skileikanlegg. - Trenere 1.kurs fridrett - Skilleikaktivitetkurs - Skilleiklederkurs - B trenere i fotball Takk Arbeidsutvalget vil rette en takk til alle tilvalgte og trenere i laget for godt utført arbeid i år alle våre idrettsutøvere får også en hjertelig takk for fin innsats i siste år. Stadsbygd 18/ Stig Ragnar Tung Øystein Foss Kristoffer Rein Harriet Gjermstad Svein Olav Nilsen Anita Fenstad Aktivitet Utfordringa for laget fremover blir og ta vare på og videreføre den store oppsluttinger og engasjemang fra alle de som deltar på barneidretten. Damefotballen har i år gjennomført en av sine beste sesonger. Gode trenere, godt støtteapparat gir resultater. Stadsbygd Idrettslag har satset på damefotball over mange år. Lagidrett krever store resurser, økonomi og personell. Stadsbygd idrettslag må kanskje ta diskusjonen med seg selv andre klubbe om evnt fordeling av kostnader, slik at damefotballen på Fosen kan heve seg enda flere hakk. Utdanning Det er avholdt kurs i: Barneidretten i aktivitet på Plassen 4

5 Årsrapport for Barneidrett. B arneidretten gjentok fjorårs suksessen med skileik i Granlund. 5 lørdager i all slags vær, med godt oppmøte. I februar ble det arrangert et skileikaktivitør kurs med 8 deltakere. Instruktør var Lorns Skjemstad. Vi har no startet oppbygginga av et permanent skileik anlegg. Vi fortsatte med en kort periode i gymsalen før vi startet med terrengløp ved museet. Det var i samarbeid med friidretten. Vi var heldig med været der også, så det var bra oppmøte. 44 påmeldte barn. Avslutningen for våren fant sted i Granlund. Hvor vi hadde skattejakt og premieutdeling. Den siste skatten er fortsatt ikke funnet... Etter sommerferien startet vi på Stadsbygd Stadion med friidrettskarusell. Med 5 forskjellige øvelser som lengde, høyde, 60 m, kast liten ball og hinderløype. En kjempesuksess med hjelpsomme foreldre og 90 påmeldte barn. Premieutdeling med saft, boller til barna og kaffe til de voksne. Oktober fortsatte vi i gymsalen, som vi har til rådighet hver tirsdag hele året. Vi har delt opp gruppa i 2. Den første gruppa er 3-6 år som har fra kl Aldersgruppa 7-9 år starter kl Begge gruppene har et oppmøte på ca. 30 barn. arneidretten har juleavslutning tirsdag 5 desember oppi Granlund, med nissemarsj og medaljer. Vi skal no starte et tilbud til barn med spesielle behov. 2 november ble det holdt et kurs om integrering av barn med spesielle behov. Over 20 påmeldte fra Stadsbygd og Rissa. Både skole og barnehage var representert. Instruktørvar en fysioterapeut fra Trondheim, Kalai Rasan Seenithamby. Kurset var et kjempe bra tiltak for oss. I høst har vi vært så heldige å ha 2 ungdommer som har hjulpet oss. Det er Lars Tinglum fra 8 klasse og Mats Redergård fra 10 klassen. Mats er utplassert fra Stadsbygd skole. De synes begge det er kjempe morsomt å jobbemed barn. Vi i SIL synes at dette var et kjempe bra tiltak. Barneidretten takker for å år og ønsker velkommen igjen i år Irene Hassel Signe Lise Tung Nilsen May Kristin Sand Anita Fossbakk Tor Langsæter Steinar Rostad Gry Ellevset Lars Tinglum Mats Redergård 5

6 Årsmelding friidrett. 6 Friidrett er ferdig med en god sesong for laget. Det har vært god oppslutning om treninger og konkurranser lokalt og regionalt fra egne rekker. Vi savner deltagere fra naboklubber og andre lag ved stevner på Stadsbygd Stadion og ellers ved egne arrangement. Treninger Lagets treninger er også i år ledet av Trond Selbekk fra tidlig i vinter med utgangspunkt fra skolen, og til siste trening i høst med start fra stadion. Områder som ble brukt i sommer var ved Bliksås og over Bliksåskammen til Langmyra og områdene i Berga. Oppslutningen var jevnt bra. Fortsatt få utøvere som holder koken opp i juniorog seniorklassen. Gruppa har savna større deltagelse blant foreldre på treningene. Deltagelse på stevner Laget har vært et av de ivrigste til å delta på små og store stafetter og stevner i og utenfor kretsen. Laget stilte også i år to lag i massemønstringen St. Olavslöppet Av de større stevner kan nevnes: Veteran NM UM Friidrett Porsgrunn Jr-NM Terrengløp i Haugesund OE Lekene Lillehammer Telenorlekene Stjørdal (NM13-14 år). Holmenkollstafetten St.Olavslöppet 2 lag K-bankstafetten Ranheim Vår- og høst KM Lidingöloppet 3 stk. Heimdalstafetten Lerkendalstafetten Midtskandinavisk Ungdomsmatch Interkretskampen Egne arrangement Vi arrangerer fortsatt de tradisjonelle stevnene, men sliter tungt med å lokke utabygds utøvere til bygda. Årsakene til det er sikkert flere. Her må det nytenkning til. 8. og 9. Juli arrangerte vi midtskandinavisk ungdomsmatch i felleskap med IL Yrjar og Åfjord IL på Ørland stadion. 3 lagseriestevner Barneidretten arrangerte løpskarusell rundt museet Stadsbygdlekene Stadsbygdstafetten. Friidrettskarusell (4 kvelder) på stadion arrangert av barneidretten Klubbmesterskap. Jan Petter Selbekk

7 Lars Dahlen og Kristoffer Rein på vei ut fra stadion på årets Fosenløp. De hadde også s a m m e rekkefølge over mål. Måneferden. Idrettsmerkeprøver Midtskandinavisk undomsmatch Fosenløpet sammen med trimgruppa Resultater Resultatmessig har det vært en gledelig sesong. Flere utøvere er med å kjemper på topp nasjonalt nivå, med Jan Petter i spissen. Klubben var godt representert i jr NM i terrengløp, Haugesund April. Klubbens guttelag gjorde så å si reint bord i Ranheimstafetten, Lerkendalstafetten og Heimdalstafetten. Guttelaget KOM DESSUTEN PÅ EN MEGET FIN 2. PLASS I Lille Holmenkollstafetten. Seniorlaget i Holmenkollstafetten endte på en 33. Plass på tida 55,20. Rekruttering Rekrutteringa denne sesongen har vært mangelfull. Avdelinga er glade for at en del av de som starta i fjor har fortsatt i år. Vi er avhengig av at også foreldre er aktivt med på treninger og kjøring til og fra stevner for at vi skal bli enda flere. Konklusjon God bredde i mellomste klassene, svært gode plasseringer på de som deltar på nasjonale konkurranser (NM). Laget har for få utøvere i seniorklassen og på jentesiden. Det må også gjøres noe med egne arrangement for å gjøre de mer attraktive for utøvere utenfor bygda. Gruppa er litt skuffa over den generelt lave aktiviteten innafor Sør-Trøndelag friidrettskrets. Slik vi ser det er SIL nå en av de få klubbene i fylket som framdeles har utøvere og egne arrangement. Til slutt vil vi takke alle aktive, trener, funksjonærer, foreldre og alle friidrettsinteresserte for innsatsen i år, og lykke til videre. For friidrettsavdelingen 2000 Hans Petter Grønning Magne Tung Trond Selbekk Kjell Fenstad Håkon Rønning 7

8 Årsrapport for skiavdelinga. S kisesongen 99/2000 er for lengst avsluttet. En sesong med gode snøforhold,men med et noe ustabilt vær og skiftende temperatur. Tross dette har treningsforholda vært gode, mye takket være den nye tråkkemaskina. Å få sitte inne i et tett førerhus gjør løypekjøringa til en nesten behagelig opplevelse. Snøen kom tidlig på desember og det ble derfor god tid for våre løpere og gå seg inn på skia før de første renna tok til. Skitrening ble avholdt på tirsdager og torsdager etter jul med en dag for hver stilart. En av disse dagene var vi så heldige å få Torgeir og Tove Fenstad til å ta seg av treninga. Dette satte løperene stor pris på. Det har deltatt 30 løpere på ett eller flere sone/kretsrenn for laget i vinter. 4 løpere deltok fra Stadsbygd deltok i KM kortdistanse på Hovin 19. februar. Her ble Aslak Vardenær nr. 14, Ståle Fenstad nr. 15, Trond Gunnar Foss nr. 8 og Kristian Solem nr. 10. Dette var det 3. rennet i den såkalte Trønderenergicup som i alt består av 5 renn. Sammenlagt i denne cupen fikk våre løper disse plasseringer: G12 Aslak Vardenær nr. 19, Tom Andre Bredesen nr. 23, Jan Erlend Askjemshalten nr. 46, G13 Ståle Fenstad nr. 7, G14 Trond Gunnar Foss nr. 7, G15 Kristian Solem nr. 16 og Bjørn Gunnar Selbekk nr. 30. I Midt-Norsk mesterskap i Hommelvik februar stilte laget med 3 løpere. Resultatet fra 2. løp var Ståle Fenstad nr. 10, Aslak Vardenær nr. 29, Tom Andre Bredesen nr. 35, Jan Erlend Askjemshalten nr. 64. Laget har stilt på flere stafetter i løpet av sesongen med gode resultater. I Bratsbergstafetten 8. mars ble laget i gutter 9-12 år nr. 1. Her gikk Thomas Hovstein, Tom Andre Bredesen og Christian Fredrik Sand. SIL lag 2 i samme klasse ble nr. 13. Her gikk Aslak Vardenær, Svein Tore B. Dybdahl og Steinar Ersland. SIL lag 3 også samme klasse, ble nr. 45. Her gikk Jan E. Askjemshalten, Kennet Fenstad og Jens Jacob Finserås. I jenter 9-12 år stilte vi med et lag, som ble nr. 11. Her gikk Sølvi Fjærli, Kine Gjermstad og Heidi Anette Askjemshalten. I gutter år ble vårt lag nr. 2. Her gikk Kristian Solem, Ståle Fenstad og Trond Gunnar Foss. I Heimdalstafetten 25.mars stilte vi med flere lag. I Jenter år ble Sølvi Fjærli, Kine Gjermstad og Heidi Anette Askjemshalten nr. 7. I gutter år ble det en 4. plass til Christian Fredrik Sand, Karl Morten Overskaug og Steinar Ersland. SIL lag 2 i samme klasse ble nr. 29 med løperene Kennet Fenstad, Andreas Tung og Jens Jacob Finserås. I G12-13 år ble Ståle Fenstad og Aslak Vardenær nr. 8. Tom Andre Bredesen og Jan Erlend Askjemshalten nr. 22. I G14-15 år ble det en 2. plass på Kristian Solem og Trond Gunnar Foss. Ståle Fenstad var Stadsbygd ILs eneste deltaker i årets utgave av Ungdommens Holmenkollrenn. Han gjorde sine saker bra og ble nr. 24 i fristil og 27 i klassisk blant 160 andre deltagere. Christian Fredrik Sand har vært i Sverige og gjort gode løp. 8

9 Alle deltagerne på klubbmesterskapet 4. april Vår beste løper i skisporet, Rønnaug Schei har hatt en flott sesong med fin framgang fra i fjor. Vi er svært stolt over å ha en så god løper i laget. Hun har gått en rekke gode løp i verdenscupen. Spesielt godt gikk det på to sprintrenn i Østerrike i romjula. Her ble det en 4. og 6. plass. På første del av NM på Vang 20. til 25. januar ble det 6. plass på 5 km fri teknikk og det samme på 10 km jaktstart klassisk stil to dager senere. I siste del av NM 24. til 26. mars på Vang gikk hun inn til en 7. plass på 30 km, mens hun ble nr. 9 i sprintrennet. Rønnaug har allerede rukket å debutere i årets sesong. På Beitostølen 18. november ble hun nr. 8 på 10 km klassisk og nr. 10 i 5km fri-teknikk dagen etter. Espen Rian ( hopp/ kombinert) ble nr.1 i Norges-cupen i sin klasse siste sesong. Etter gode plasseringer på Steinkjer 8. og 9. januar hvor han ble nr. 2 begge dager, samt en 3. og en 2. plass på Lillehammer 15. og 16. januar var han klar for junior-vm i Strebske Pleso i Slovakia. Her ble han nr.20 og 23. i henholdsvis sprint- og normal konkurransen. Han deltok også på stafettlaget der Norge ble nr.7. Sammen med barneidretten har skigruppa holdt hoppskole for de yngste, som et forsøk på å øke interessen for hopp. Laget har arrangert flere renn inneværende sesong. Søndag 9/1 ble Sparebanksprinten arrangert med god deltagelse. Her deltok drøyt 80 løpere. Rennet var for alle klasser, og gikk i fri teknikk. Søndag 23/1 arrangerte vi Fosenpokalrenn for alle klasser i klassisk stil. Her deltok drøyt 100 løpere. 12. mars gikk Storhaugrennet av (Continued on page 10) 9

10 stabelen for 35. gang. To løpere fra Stadsbygd har gått rennet alle ganger, Øyvind Blomli og Ivar Langmo. Som en heder til Eindride Fenstad, ble et nytt renn utenom terminlista arrangert. Eindrides minnerenn. Dette rennet var tenkt som et sprintrenn med en prolog som kvalifisering til finaler med 4 løper i hver finale. Dessverre var deltagelsen ikke så stor, men noen friske dueller ble det i enkelte finaler. Overskuddet av rennet går til opprettelsen av et fond. Vi har også i år hatt karusellrenn for de aller yngste og oppover, til sammen 5 renn. Det har i alt deltatt 119 barn opp til 15 år, på et eller flere renn i løpet av sesongen. Det siste rennet ble holdt samtidig med klubbmesterskapet 4/4. Etter at siste løper var i mål var det premieutdeling, pizza brus og kaffe. Espen Rian sto for premieutdelingen sammen med speaker Stig R. Tung. Ski- og friidrettsavdelinga sto i felleskap for gjennomføringa av fakkelstafetten fra museet til toppen av Vardheia nyttårsaften. Her var Rønnaug Schei og løp den første kilometeren. Til sammen var det 10 løpere med. Skiavdelinga har gjort en god del arbeid på dugnad i løpet av året. Fra 7. oktober har vi hatt dugnad hver lørdag med bl.a. rydding av skog, snekkering av garasje og reising av lysstolper. Høstens trening starta 30. september med den årvisse samlinga som Rønnaug bruker å arrangere. Som trenere hadde hun god hjelp av Espen Rian, Lars Hasselvold, Tove Fenstad, Torgeir Fenstad, Hans P. og Kjetil Grønning. Ca. 50 ungdommer fra hele Fosen deltok på samlinga. Silje og Premieutdeling for klubbmesterskap Gutter 9 år: Erik, Robert, Roy Andre, Stian og Magnus Dagfrid Fenstad sto for matlaginga. Etter samlinga har vi hatt vanlig opplegg med trening tre dager i uka. Onsdag med intervall/styrketrening, lørdag rulleski og søndag rolig langtur. Torgeir og Tove Fenstad har tatt seg av onsdagstreniga, noe som de yngste liker godt. Dessverre har oppmøte på treningene vært noe variabelt så langt i sesongen. Vaktordninga med 4 personer som rullerer på å kjøre løypemaskina har fungert fint gjennom sesongen. Men det har blitt en del vedlikeholdskostnader det første driftsåret. Skigruppa takker alle som har hjulpet til i løpet av sesongen. En stor takk til grunneierene for mulighetene til å lage løypene enda bedre. Skigruppa takker for seg og ønsker alle en god og snørik sesong. Wiggo Rian, Ragnar Solem Svein Fjærli, Hallgeir Sand Per Johan Fenstad,Jakob Lund 10

11 Årsrapport trimavdelinga. Det er avholdt 3 møter i trimavdelinga denne perioden. Dahlen, mens Anne Kristin Hegerberg var eneste deltagende damer. Også denne sesongen har vi hatt 19 trimbokser plassert rundt om på bygda, og utover vinteren ble alle besøkene i 1999 talt opp og de 10 med flest besøk totalt fikk årets trimkrus: Andresen Harry 128 Pukstad Hanna K. R. 123 Langmo Nikolai 117 Sylte Einar 113 Overskott Gunnvor 108 Andresen Lillian 107 Overskott Kåre 102 Lian Sten A. 90 Andresen Øystein 88 Premieutdelinga ble holdt sammen med skiavdelinga sin premieutdeling i Granlund. Økning i besøk fortsatte også til dette året, og kom dette året opp i totalt 7900 besøk. Det store antallet gjorde at vi måtte forenkle opptellinga noe, slik at de mange med enkelt besøk ikke ble registrert. Dessuten var en bok fra Trangsæter blitt borte, slik at mange ivrige trimmere har langt flere turer enn vi har fått registrert. Utover vinteren ble det gjort flere forsøk på å kjøre opp skispor for turbruk i samarbeid med skiavdelinga. Og traseen til Storhaugrennet ble holdt oppkjørt når det var forhold til det. Skjærtorsdag hadde vi skitur på Riaheian med 5 deltakere. 27. august ble Fosenløpet arrangert med til sammen 33 deltagere, hvorav 14 i konkurranseklassene. Beste løper i konkurranseklassen for herrer ble Lars Årets fjelltur gikk i Sylan august med 10 deltagere og Harald Fenstad som turleder. Innebandy i gymsalen en dag i uka med Reidar Lorentsen som leder. På våren 2000 var det dametrim med aerobic i samfunnshuset en dag i uka med tilgang til svømmehallen med mellom 20 og 30 deltagere. I høstsesongen måtte vi bruke gymsalen på skolen, fortsatt med Gerd Nøst som instruktør. Svømmehallen har også i år vært i bruk nesten hver dag. Barnesvømming på mandager og torsdager (1.-4.klasse.), damer på onsdager, familiebading fredag og lørdag. Pensjonister og bønder gjør unna helgevasken på fredagskvelden. Fra februar og ut april våren 2000, hadde vi svømmetrening på torsdager. 1 time for 6 9 åringer og 1 time for eldre barn. Det var et populært tiltak, og unger møtte hver gang. Vi takker alle som stiller opp som badevakt for en flott innsats. Vi i trimavdelinga takker for i år, og ønsker alle et godt nytt trimår.. Elin L. Rian Kjetil Grønning Harald Fenstad Arne Langmo 11

12 Årsrapport for fotballgruppa. Årets fotballsesong har vært en meget bra sesong for Stadsbygd I.L. Sportslig har vi mange gode resultat. Totalt har det vært ca. 170 jenter, gutter og damer i aktivitet. Disse har vært fordelt på følgende lag: 1 knøttelag 3 minilag 2 lilleguttelag 1 småguttelag 1 småpikelag 1 jentelag 1 guttelag 1 damelag Mange av trenerne ser ut til å fortsette til neste år, men ny trener til damelaget samt guttelaget jobbes det med. En annen ting det må jobbes mere med er å få en treningsbane. Med tanke på at vi har hele 170 spillere som skal ha banetid er dette en nødvendighet. Styret har i år bestått av : Leder: Steinar Hansen Nestleder: Bertil Kvithyll Økonomiansv: Eva Jonsli Sekretær: Marlow Aasan Styremedlem: Nina Fjeldvær De som trekker seg etter årets sesong er Steinar Hansen og Marlow Aasan. Styret ønsker nå å takke alle de involverte i årets sesong både av trenere, oppmenn og andre støttespillere. Vi synes vi har hatt en fin sesong og håper på en like fin sesong til neste år. Nina Fjeldvær.:Knøttene:. Sesongen har vært preget av et generelt godt oppmøte, og ikke minst av foreldre i forb. med kamper. Barna har vist en voldsom fremgang fra første oppmøte i vår, til siste trening på høsten. Dette med hensyn til trygghet med ballen, spilleforståelse, spillets regler, og andre ting der er grunnleggende for å utøve idretten på dette nivået. Kampresultater for sesongen er av mindre viktighet på dette nivået, for barna viser enorm glede ved bare å få delta i lagsammenheng med fotballsko og drakt på. Mener at trening for dette alderstrinnet bør utelukkende foregå på gressmatta. Dette er noe som ikke altid har klaffet, p. g.a. bane har vært fullbooket av forskjellige grunner? Vi har da blitt henvist til trening på grus i ende av banen, og dette skremmer barna for det oppstår alltid skader. Det har vært en god del frustrasjon m.h. t terminlister (dette er vel kjent for de fleste), og tidspunkter for øvrig, Vi håper at Knøttegruppen også blir videreført til neste sesong når en ser hvilken glede det gir alle barna (og foreldre som tilskuere). Johan Størseth Jon Wårum 12

13 .:Miniputt, grå:. Lag mini grå har i sesongen 2000 bestått av følgende spillere: Kristian Tørstad 4 kl. Roy Andre Issing 4 kl. Tom Nerås 4 kl. Stian Fenstad 3 kl. Espen Helmersen 3 kl. Bodil Trangmyr 3 kl. Maria Vårum 3 kl. Silje Nergård 3 kl. Joachim H. Dalum 3 kl. Daniel Rørvik 3 kl. Eirik Kjørsvik 3 kl. Nils Håkon Grønning 2 kl. Erlend Johansen 2 kl. Lag grå har i sesongen 2000 spilt sju seriekamper med meget godt resultat. 4 seire, 1 uavgjort og 2 tap. Vi var også med i en turnering i Rissa som gikk veldig bra. 2 seire og 1 tap. Laget har gjort store fremskritt fra i fjor og det ser ut som om alle har det veldig gøy. Vi har avholdt 1 trening pr. uke sammen med mini gul og mini opal, så det har vært mange barn tilstede hver gang. På treningene har det stort sett vært bare ballspill. Vi kommer fortsatt til å holde fram med treningene utover høsten så langt vær og føre tillater det..:miniputt, gul:. Tre kamper på våren og tre kamper på høsten. Ellers deltok laget på en cup på Langsand. Laget har bestått av 13 jenter og gutter som har vist stor innsats og spilleglede. Joakim Vårum Mia Holm Wenke Haugerø Marlene Grønflaten Silje Grønflaten Arne Lein Jonas Nilsen Aniken Fjeldvær Susann Berg Marit Hammer Kim Pedersen Magnus Vemundstad Eirik Sylte. Lagledere: May Britt Foss Amund Grønflaten.:Miniputt, opal:. Lagledere: Tor Johansen Geir A. Hermstad 13

14 .:Lilleguttelagene:. Lillegutter Stadsbygd gul har hatt trening sammen med Stadsbygd grå mandager kl gjennom hele sesongen. Det har vært litt problem med at andre lag har brukt vår del av banen til trening eller kamp, litt vår egen skyld at vi ikke har sjekket terminlisten, og dels andre lag som ikke har sagt i fra. Oppmøtet på trening har hvert meget bra. I begynnelsen av sesongen var det 23 spillere, hvorav 3 jenter som ikke hadde annet lag å spille for. På tampen av sesongen var det kommet til enda 3 jenter. Med så mange spillere på trening er det vanskelig å gjennomføre en tilfredsstillende økt. Med så mange som 12 spillere på hvert 7-er lag blir det veldig mange og ofte bytter når alle skal ha lik spilletid, så vi håper det blir opprettet et lillejenter-lag til neste sesong. Det var gøy å ha med, å se fremgangen til jentene, men vi tror det blir bedre for alle parter at de får eget lag å serie å spille for. Scandia-cup en var veldig gøy, selv om det resultatmessig ikke var å hoppe i taket for, var det en opplevelse for ongan og lagledere. Det så ut som de foreldra som var med, kosa seg de også. I serien gikk kampene greit, vi synes det er litt lite foreldre som møter opp på hjemmekampene våre. Ellers er det en god tone på spillere og lagledere når vi spiller kamper, borte som hjemme. Vi hadde ett tilfelle, Stadsbygd gul hjemme mot Stjørna, der lagledere på det laget kjefta på egene og våre spillere. De oppfordra spillerne sine til å ta dem, å gå i kroppen på dem Vi hadde en episode der 2 av våre spillere kræsja å datt, med det resultatet at det ble hånlig latter fra spillera og lagledere fra den andre Benken. (DÅRLIG SPORTSÅND) Nå når serien er over, og det begynner å bli mørkt ute om kvelden, fortsetter vi med treningen på grusbanen i Grønningsmarka. Lagledere: Richard Tønnesen Kurt Fenstad.:Småpikelaget:. Ettersom det ikke var andre 11 lag påmeldt i Fosenserien, spilte vi i 2.div. avd. 4. I serien spilte følgende lag: Buvik, Byåsen 2, Flatåsen, Freidig, Heimdal 2, Malvik 2, Selbu, Strindheim. Da vi startet treninga var det ca 14 spillere og totalt har det vert med 24 spillere. I serien hadde vi mange ujevne resultater, og det ble 12 tap, 2 seire,1 uavgjort og 1 kamp ble ikke spilt. Vi deltok også på Scandia-cup, der vi ble utslått etter innledende runder. Den 16. september var vi på Lerkendal og så Rosenborg Bodø-Glimt. Sesongen ble avsluttet med pizza og diskotek sammen med smågutter i Granlund. De som har deltatt er: Renate Grønflaten, Agnes Marie Moen, Bente Vemundstad, Jeanette Krogstad, Hanne Grønbech, Kristin Nilsen, Solveig Berg, Marthe Redergård, Vigdis Brovold, Marit 14

15 Grønning, Tonje Elisabeth Valstad, Heidi Kilen, Lena Overskott, Sigrid Schei Lorentzen, Signe Erdal Askim, Emilie Neeraas, Lise Schjølberg, Anne Cathrine Bredesen, Anja Elisabeth Issing, Aina Cathrine Hammeren og Tina Glørstad Sylthe. Tina Solem, Wenche Halten og Cecilie Karlsen sluttet før sesongen var ferdig. Trener har vært Tove Sand. Magne Nilsen Oppmann.:Guttelaget:. Guttelaget ble opprettet etter mye rot i samarbeidet med Rissa IL. Vi fikk tips på et foreldremøte om at guttene ikke trivdes særlig i Rissa. Jeg og Steinar tok et møte med guttene på skolen og det var enstemmig enighet om å starte et eget lag. Vi kontaktet Vanvikan og fikk til et samarbeid med dem. Vi startet med treninger i slutten av april noe som til vanlig regnes som alt for seint. Vi hadde da vi startet 17 gutter til sammen med vanværinger og staværinger. Det ble spilt i en egen fosenserie som bestod av oss, Åfjord, Fosen 1, Fosen 2, Ørland, Hil/Fevåg og Leksvik. Beste lag rykket opp til interkrets etter vårsesongen. Det ble Åfjord. Vi havnet på 3. plass både i vårsesong og høstsesong. Treningene ble forsøkt organisert slik at vi hadde annenhver trening på henholdsvis Stadsbygd og Skavelmyra. Vi fikk et problem utover sommeren, det var oppmøte på trening. Vi var nede i 4-5 spillere på trening i en periode. Det kan være flere grunner til det f.eks. stadig skifting av treningstider(p.g.a. banekapasitet), tentamener/eksamener og div. andre interesser som enkelte ganger ble prioritert. Dette bedret seg igjen etter at skolen igjen kom i gang. Men vi mistet 4-5 spillere. På juni var vi på Scandia-cup, medheller dårlig sportslig prestasjon, med en målforskjell på hele Vi stilte da med kun 11 spillere og ble regelrett rundspilt. Høstsesongen ble gjennomført med spillere på kamper, da medregnet 2-3 småguttespillere. Vi mistet da 2 spillere Erlend Farbu som begynte på skole på Meråker og Kristian Solen som begynte på Strinda v.g.s.,(han ble kun tilgjengelig på kamper) 3. november reiste vi til Kristiansund på innendørsturnering sammen med jentelaget. Vi reiste med 11 spillere. Det ble en meget vellykket helg både sportslig og sosialt med bra kamper, bowling, disco og fotballturnering i gymsalen på skolen til langt på natt. Evaluering ble foretatt på båten på tur tilbake og både spillere og trener var enige om at det hadde vært en utrolig fin helg. Vi tok etter den helgen fri fra fotball. Avslutning er nå planlagt til fredag oppi Granlund med Pizza og brus og med antrekk fra 70. tallet. Det gleder vi oss alle til. Så alt i alt har sesongen 2000 vært bra både for meg som trener og spillerne. Nina Fjeldvær 15

16 .:Damelaget:. Sesongen 2000 startet opp igjen etter en kort pause fra siste seriekamp. Rissahallen ble benyttet hver fredagskveld. Vi var også heldig og fikk trene en kveld i uka på kunstgressbanen på Lade i Trondheim. Treningene var mer eller mindre frivillige før jul, men oppmøtet var veldig stort. Vi hadde også 2 3 spillere på besøk, men de sluttet etter hvert. De var skoleungdom som studerte i Trondheim. Trener for sesongen ble igjen Hans Ramen fra Vågå og Åfjord. Han var også soneansvarlig i Fosen, men det ble få kollisjoner av den grunn. Målsettingen for damelaget var å bli blant de to beste i 2.div. Spillerstallen ble forsterket med Rita Sandhals fra Åfjord, Pia Johannessen og Linda Thung fra Steinsdalen, samt comeback fra Brynhild Sørås i høstsesongen. Anne Lise Langmo fra pikestallen ble også benyttet. Karianne Sunde, Vibeke Stoum og Heidi Kjeldsli sluttet etter forrige sesong, samt at Kristin Berg er langtidsskadet. I januar begynte vi med 3 fellestreninger i uka. En på kunstgress i Trondheim, en utetrening i Vanvikan og en i Rissahallen. Spillerne hadde dessuten en egentrening m/styrke. Enkelte helger hadde vi også fellestreninger på Langsand. I april var vi på treningssamling i Kristiansund med bl.a. kamper mot Molde og Frei. Vi hadde 2 treningsøkter pr. dag, og følte at vi fikk meget godt utbytte av samlingen. Samtlige spillere var med. Sesongoppkjøringen besto ellers av treningskamper mot Trondheims-Ørn 2, KIL Hemne, Buvik/Gimse og kamper mot guttelaget til Stadsbygd/ Vanvik. Vi hadde også planlagt kamper mot Ranheim, Orkla og Rindals-Troll, men disse ble avlyst i siste liten. Sesongen startet opp med hjemmetap (urettferdig) mot Byåsen 0-1. Men etter dette gikk det bra og vi var på 2. plass etter vårsesongen. I sommerferien trente laget ganske brukbart, men det var litt tynt i rekkene på enkelte treninger. Noen spillere var på ferietukt, men vi håpet de tok egentrening. Høstsesongen ble meget spennende for vår del. Målsettingen var som tidligere nevnt å bli blant de 2 beste. Vi ble tilslutt nr. 3 ett poeng bak Kattem/Leinstrand som ble nr. 2. Vi spilte mot dem i siste kampen og tapte. Ergelig!!! Årets toppscorer ble Janne Røstad med 16 mål. Årets spiller ble Marit Dyrendahl og Mari Trøen med 18 stjerner. Laget ble etter endt sesong tildelt fair play-prisen. Dette er en pris satt opp av Sør-Trøndelag Fotballkrets på kr ,- som tildeles det laget som får færrest gule og røde kort i løpet av sesongen. 16

17 Vi vil med dette takke for en spennende sesong og mye folk på hjemmekampene. Hans Ramen var både streng, hissig og omgjengelig. Trening og organisering av laget ble godt gjennomført. Men nå er det slutt for hans del, idet han reiser tilbake til Brimibygda Vågå. Vi vil rette en stor takk til våre sponsorer og hjelpesmenn for fin gjennomført sesong. Håper at spillerne fortsetter og at laget kan heve seg noen hakk i den nye 2. div. Ny trener og flere ledere må på plass fortest mulig. Disse spillerne var med: Frøydis Jøssund, Hege Bakke, Kristin Stokke, Vigdis Johnsli, Kjersti Stjern, Linda Thung, Eli Trøen, Mari Trøen, Randi Kvitland, Marit Dyrendahl, Linn Storheil, Pia Johannessen, Kristin Wanvik, Rita Sandhals, Brynhild Sørås, Hilde Dyrendahl, Anne Lise Langmo, Janne Røstad. Jan Erik Tung, Oddbjørn Svean Fotball Regn Bud Regn Bud Deltageravgift , , Billetter 6 003, , Lotteri 9 510, , Myntautomat , , Godtgjørelse dugnad 6 438, ,15 Utdeling telefonkatalog 5 936,00 Salg kiosk 962, ,75 Egenandel drakter ,00 Egenandeler 7 100,00 Div. tilsteldninger 7 219,90 Sponsorer , , Reklame stadion 7 750, , Annonser program 1 400, , Diverse inntekter 250, ,00 SUM INNTEKTER , , Kontingent krets 7 800, , Kontingent turneringer 8 230, , Forsikringer 855, ,00 Dommer utgifter 9 912, , Dommergebyr/bøter 700, , Bane- /halleie , , Reise- oppholdsutgifter , , Trenings- og konkuranse midler 9 548, , Spilleroverganger 600, , Drakter 6 387, , Medisiner 4 512, , Administrasjon 958, , Avslutninger/ soliale tilst , , Diverse utgifter 1 012, , SUM UTGIFTER , , RESULTAT FOTBALL , ,

18 Langrenn Regn Bud Regn Bud Startkontingent , , Salgsinntekter 3 540, , Lotteri inntekter 5 155, , Annonser/reklame 0, , Salg av drakter 8 045, ,00 Sponsorinntekter 5 000, , Diverse refusjoner/egenandeler 350, ,00 Diverse inntekter 9 981, SUM INNTEKTER , , Kontingent krets 2 200, , Startkontingent , , Trykksaker/porto 548, , Varer for salg 8 408, , Arrangementsutgifter 804, , Premier 4 842, , Gevinster/lotteriutgift 2 068, Reise og opphold , , Trenings- og konkuransemidler , , Utstyr og rekvisitta 1 461, Kjøp av drakter ,05 Diverse utgifter , , Deltageravg. trening 3 000, Lisenser 950, , Renn- og deltageravg. krets 3 088, , SUM UTGIFTER , , RESULTAT LANGRENN , , Trimavdelingen. Regn Bud Regn Bud Startkontingenter , ,00 Salg/startkontingenter Fosenløp 5 225, , , ,00 Øvrige innt. trim/svømmebass , , , ,00 Diverseinntekter 5 200,00 Inntekt annen trimaktivitet 5 000,00 Sum inntekter , , , ,00 Premier/gevinster , ,00 110, ,00 Annonsering 516, , ,00 Varer for salg 296,00 500,00 471,00 500,00 Trimbokser 110,00 500, ,00 Utstyr bassenget 76, , ,00 Leie av svømmehall , ,00 Diverse utgifter(leie av svømmehall) 6 377, , , ,00 Sum utgifter , , , ,00 Resultat Trimavdeling , , , ,00 18

19 Hopp/kombinert Regn Bud Regn Bud Sponsorinnteketer 5 000, ,00 Diverseinntekter Sum inntekter 5 000, , Startkontingenter 1 200, , Lisens/treningsavgift , , Reise- og oppholdsutgifter 3 200, , Porto, trykksaker, tidskrift 60,80 Kontingent kretsen 0, , Bakkeleie/heiskort 2 480, , Sum utgifter , , Resultat hoppgruppa: , , Friidrett. Regn Bud Regn Bud Startkontigent 6 138, , , ,00 Salg 1 815, , ,00 Lotteri , , , ,00 Annonse , , ,00 Egenandeler 8 471, , , ,00 Salg drakter 4 075, , ,00 - Sponsor 5 000, , , ,00 Diverse 4 000, ,00 SUM INNTEKTER , , , ,00 Kontingent krets 4 000, , , ,00 Startkontigenter , , , ,00 Rekvisita ,00 239,00 500,00 Premier / gevinster 4 045, , , ,00 Diverse utstyr 2 707,00 Drakter 1 746,60 - Arrangementsutgifter 5 361, ,00 696, ,00 Trykksaker/tidsskrift/porto 3 372, , , ,00 Reise- oppholdsutgifter , , , ,00 Varer for videresalg 2 015,40-182,50 Lisenser 425,00 Diverse utgifter 500, , ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 RESULTAT FRIIDRETT , , , ,00 19

20 Barneidrett Regn Bud Regn Bud Startkontigent 4 552,50 550, ,00 Div. arrangement 500, ,00 Sum inntekter 5 052, , ,00 Sosiale tiltak 1 028,10 Utstyr 2 916, , ,00 Arrangementutg. 398, ,00 Andre kostnader 3 742,28 870,00 Premier 5 200,00 Sum utgifter 6 658, , ,00 Resultat Barneidretten , , , ,00 Resultatregnskap for Stadsbygd Idrettslag. Regn Bud Regn Bud Resultat Hovedlag , , , ,00 Resultat fester , , , ,00 Resultat skianlegg , , , ,00 Resultat buss , , , ,00 Resultat Langrennsavd , , , ,00 Resultat Hoppavd , , , ,00 Resultat Fotballavd , , , ,00 Resultat Friidrettsavd , , , ,00 Resultat Trimavdeling , , , ,00 Resultat Barneidrettsavd , , , ,00 Resultat Stadsbygd IL , , , ,00 20

21 Hovedlag Regn Bud Regn Bud Medlemskontigent , , Salg av drakter 80, , Sponsorinntekter , , Kulturmidler , , Godtgjørelse dugnad , , Tilskudd 0, , Gevinst aksjefond ,50 Refunderte utgifter 1 800, ,50 Diverse inntekter , , Renteinntekter , , SUM INNTEKTER , , Kontorutstyr/rekvisita 2 469, , Porto 4 130, Styre- og komiteutgifter 4 377, , Regnskapshonorar 9 500, , Husleie/vask garderober 0, Gaver og utmerkelser 4 045, , Vedl. garderober/lager 0, , Kurs 521, , Kjøp av drakter ,10 0 Vedl. Stadsbygd Stadion 4 406, , Utstyr Stadsbygd Stadion 1 642, ,00 0 Scoter/løypemaskin 8 020, , Dugnad 1 601, , Medlemsservice 2 906, Svømming 2 171, ,00 0 Diverse utgifter , , Diverse utstyr 4 292, ,00 Renteutgifter 603, ,61 Gebyrer 2 816,00 Avskrivninger ,14 SUM UTGIFTER , , Resultat Hovedlag , ,

22 Balanse Eiendeler Innskudd bank/postgiro , ,64 Aksjefond , ,00 Andeler i Stadsbygd Samfunnshus 1,00 1,00 Datautstyr 1,00 1,00 Snøscooter 1,00 1,00 Tråkkemaskin , ,00 Buss 1,00 1,00 Plentraktor 1,00 1,00 Utelager 1,00 1,00 Baneanlegg 1,00 1,00 Skihytte 1,00 1,00 Lysløype , ,16 Skianlegg 1, ,50 Løypemaskin 1,00 Drakter for salg 4 390,00 Sum Eiendeler , ,30 Kreditorer/ubetalte regninger , ,00 Sum Gjeld , ,00 Egenkapital , ,30 Underskudd 2000: (Egenkapitalendring): ,60 Sum gjeld og egenkapital: , ,30 Årets Valgkomite har bestått av: Trond Hovstein, Per Johan Fenstad og Dagfrid Fenstad. 22

23 Tillitsvalgte i Stadsbygd Idrettslag for Valgkomiteens forslag til årsmøte Forslaget enstemmig vedtatt: Hovedstyre: Leder: Arne Langmo Nestleder: Øystein Foss Sekretær: Kristoffer Rein Kasserer: Bente Kosberg Styremedlem: Svein Olav Nilsen Utdanningskontakt: Anita H. Fenstad Varamedlemmer: 1. Maj Kristin Sand 2. Astrid D. Fjærli Skiavdeling: Hallgeir Sand, Trond Hovstein, Svein Fjærli, Per Johan Fenstad, Wiggo Rian og Kurt Fenstad. Friidrettsavdeling: Magne Tung, Eli Foss Hermstad, Trond Selbekk, Terje Jønvik og Håkon Rønning. Fotballavdeling: Kjell Overskott, Nina Fjellvær, Geir A. Hermstad, Bertil Kvithyll og Eva Jonsli. Barneidrettsavdeling: Gry Ellefset, Astrid Fjærli, Irene Hassel Tung, Anita Fossbakk, Steinar Rostad og Maj Kristin Sand. Trimavdeling: Elin Langmo Rian, Kristine Solem, Harald Fenstad, Kjetil Grønning og Øystein Andresen. Kontakt svømmebasseng: Reidar Lorentzen og Harriet Gjermstad Styre for Granlund: Magne Nilsen, Eli Grønning og Lars Finserås Storhaugrennet: Hans Petter Grønning, Ragnar Solem og Kristoffer Grønning. Medlemmer til Rissa Idrettsråd: Stig R. Tung, Hans P. Grønning, Harriet Gjermstad og Kristoffer Rein. Varamedlemmer: Anita Fenstad og Øystein Foss Banekomite friidrett: Kristoffer Rein og Hans Petter Grønning Materialforvaltere: Friidrett: Avdelingens styre Ski: Avdelingens styre Fotball: Avdelingens styre Idrettsmerkeutvalg: Kjell Fenstad og Trond Selbekk Revisorer: Brit F. Tung og Frode Askjem Varamedlem revisor: Benjamin Schei Representantskap for Stadsbygd Samfunnshus: Turid Finserås, Kristoffer Grønning, Brit F. Tung, Svein Olav Nilsen og Hans Petter Grønning. Varamedlemmer: Dagfrid Fenstad, Terje Solemsaunet og Vigdis Schei Ansvarlig for fester: Hans Petter Grønning, Christian Holten og Tove Fenstad Valgkomite 2001: Stig R. Tung, Oddbjørn Svean og Kjell Overskott. 23

24 ÅPNINGSTIDER: Hverdager: Torsdager: HOVEDKONTOR: Telefon: Faks: FILIAL RISSA: Telefon: Faks: Telefonbank:

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka. 3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes årsmeldinger.

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 VM-medaljer til Isfjorden Her har vi to glade Isfjordinger, begge med sølvmedalje frå VM forrige vinter ÅRSMØTE Isfjorden Idrettslag

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

Årsmelding for 2013. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2013. www.ogndalil.no NR. 1-2014 40. ÅRGANG Årsmelding for 2013 www.ogndalil.no ÅRSMØTE OGNDAL IL Onsdag 12. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

RINDØL N 2010 30. årg.

RINDØL N 2010 30. årg. MEDLEMSAVIS FOR I.L RINDØL RINDØL N 2010 30. årg. Hovedsponsor 2 Fra redaksjonen Da er omsider Rindøl n for 2010 klar. Som leseren vil forstå er det gjort en del endringer i forhold til tidligere år. Den

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsmelding 2012. www.asil.no

Årsmelding 2012. www.asil.no Årsmelding 2012 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer