GASOGEN G3 2S MONTERING- OG DRIFTSVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASOGEN G3 2S MONTERING- OG DRIFTSVEILEDNING"

Transkript

1 GASOGEN G3 2S MONTERING- OG DRIFTSVEILEDNING YHF 10/13 NO

2 Denne manualen inneholder instrukser eksklusivt for bruk av installatøren og/ eller av autorisert servicetekniker, i samsvar med gjeldende lover. Hvis det skjer skade på mennesker, dyr eller ting som følge av ikke å følge instruksene i manualen som kommer med kjelen, kan ikke produsenten regnes som ansvarlig. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL INFORMASJON GENERELT FYRROMMET OG INSTALLASJONEN GENERELLE ADVARSLER LEVERANSEN TEKNISKE EGENSKAPER OG DIMENSJONER MONTERING TILKOBLING TIL AKKUMULATORTANK TILKOBLING TIL SKORSTEIN OVEROPPHETING FØR OPPTENNING OPPTENNING I GASOGEN KJEL BRENSEL KJELENS FUNKSJON OPPTENNING Justering av min-termostat Forbrenningsluft Regulering av lufttilførsel ELSKJEMA RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD BRENNKAMMER FEIING OG RENGJØRING SIKKERHET TREKK VENTILASJON ADVARSLER

3 Elskjema 1 GENERELL INFORMASJON 1.1 GENERELT GASOGEN G3 2S er vedkjeler spesielt konstruert for å oppfylle høye miljøkrav. Kontrollert viftetilførsel av primær- og sekundærluft gjør forbrenningen stabil selv under varierende driftsforhold. Kjelene er konstruert for rent trevirke og skal tilkobles akkumulatortank. Unical forbeholder seg retten til konstruksjonsforandringer. 1.2 FYRROMMET OG INSTALLASJONEN Installasjon av kjelen, og fyrrommets utforming skal være i samsvar med gjeldende standarder. Kjelen skal plasseres på et flatt og ildfast gulv. Det er viktig at fyrrommet er godt ventilert og utstyrt med eget luftinntak med minst den samme diameter som skor steinen. Rør- og elektrisk arbeid skal utføres av autorisert installatør. Kontakt alltid en kvalifisert takstmann (feier) for testing og inspeksjon. 1.3 GENERELLE ADVARSLER Instruksjonsveiledningen er en integrert og viktig del av produktet og må oppbevares av personen som er ansvarlig for anlegget. Les instruksne i veiledningen nøye, de inneholder viktige indikasjoner angående sikkerhet ved installasjon, bruk og vedlikehold. Ta godt vare på veiledningen for fremtidig bruk. Installasjon og vedlikehold av kjelen må utføres i henhold til gjeldene regelverk og fabrikantens instruksjoner og av autorisert servicetekniker i følge loven. Feil installasjon eller dårlig vedlikehold kan føre til skader på personer, dyr og ting, og fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. Eventuelle reparasjoner av kjelen må kun utføres av autorisert servicetekniker, og kun med bruk av originale reservedeler. Følger man ikke dette kan man svekke kjelens sikkerhet. For å garantere effektivitet og riktig funksjon er det viktig at autorisert servicetekniker utfører det årlige vedlikeholdet. Dersom kjelen selges eller overføres til annen eier, eller dersom man flytter og lar apparatet bli igjen, forsikre deg om at instruksene følger med kjelen slik at det kan konsulteres av den nye eieren og/eller installatør. Kjelen må brukes kun til det den er laget for. All annen bruk regnes for uegnet og dermed farlig. 3

4 Elskjema 1.4 LEVERANSEN GASOGEN G3 2S leveres umontert. Deksel, vifte, kontrollpanel, håndtak og tilbehør for rengjøring leveres i egne esker. Etter å ha fjernet all emballasje, forsikre deg om at leveringen er komplett og uskadet. Er du i tvil, ikke bruk kjelen og ta kontakt med leverandør. Emballasjen må ikke bli liggende slik at barn kan få tak i det, da dette kan være en mulig kilde til fare. Unical fraskriver seg alt ansvar ved skader på mennesker eller dyr i forbindelse med uforsiktighet med emballasje. Innhold i leveransen: 1. Kjelekropp 2. Deksel og isolasjon 3. Kontrollpanel 4. Isolasjons-kit, vifte(r), luftmanifoil, inspeksjonsdører til røykkammer, håndtak, speil for flammekontroll 4

5 Tekniske egenskaper og dimensjoner 2 TEKNISKE DATA 1 Kontrollpanel T1 Tilkobling for turledning/ekspansjonsledning 2 Justering av primærluft T2 Tilkobling for returledning 3 Justering av sekundærluft T3 Tilkobling til skorstein 4 Seglass T4 Innebygget kjølespiral 5 Askeluke (begge sider) T5 Tilkobling for termisk temperaturbegrenser 6 Røykkammer T6 Rør for varmebeskyttelse 7 Vedluke T7 Rør for ladepumpe, driftstermostat og termometer 8 Vifte T8 Tilkobling for tapping og påfylling av vann DN15 9 Brennkammer og askerom Modell GASOGEN G3 25 2S GASOGEN G3 40 2S GASOGEN G3 50 2S GASOGEN G3 65 2S GASOGEN G3 80 2S Effekt kw Vannvolum liter Vedlengde cm Vedvolum liter Vedluke mm 290x x x x x520 Vekt kg Maks driftstrykk bar Dimensjoner Mål A mm Mål B mm Mål C mm Mål D mm Mål E mm Mål F mm Mål G mm Tilkoblinger T1 - T2 UNI ISO 7/1 Rp 1¼ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 2 Rp 2 T3 Ø mm T4 UNI ISO 7/1 R ½ R ½ R ½ R ¾ R ¾ T5 - T6 - T7 - T8 UNI ISO 7/1 Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ 5

6 Montering 3 MONTERING Kjelen monteres slik: 1. Skru på håndtakene (fig. 3 A og B) 2. Monter og juster de fire føttene (fig. 3 C) 3. Isoler kjelkroppen og fest isoleringen med to festestropper (fig. 4) 4. Skru på de to dekslene (fig. 3 D) fig. 4 fig. 3 fig. 4 6

7 Montering OBS! Pkt. 5-8 separat kontroll for manøvrering av røykgasspjeldet 5. Skyv aktuatorstangen for røykrørspjeldet inn fra høyre side (fig. 6), fra baksiden og skru fast håndtaket på forsiden. 6. Fest sidepanelene på kjelkroppen (fig. 5). Pass på at røykrørspjeldets manøvreringsarm tres inn i løkken (fig. 7), og sikres med splinten. 7. Skru fast mikrobryteren med en brakett på høyre side av isolasjonens bakkant (fig. 7) 8. Skru fast røykgasspjeldets motvekt (fig. 7) fig. 6 fig. 5 fig. 7 OBS! Pkt røykgasspjeldet manøvreres automatisk når påfyllingsluken åpnes og lukkes 9. Monter mikrobryteren iht. fig Juster kontakten på manøvreringsarmen slik at mikrobryteren aktiveres kun når døren er helt lukket. Stram ordentlig til. 11. Kontroller at røykgasspjeldet er helt tett når vedluken lukkes. Dette kan gjøres ved å trykke inn manøvreringsarmen med luken åpen og samtidig se inn i kjelen. Om nødvendig, justere lengden på stangen til spjeldet er helt tett. fig. 8 7

8 Montering 12. Åpne oversiden av kontrollpanelet. Monter regulatoren på toppen av kjelen med de fire mutrene (fig. 9) 13. Før kontrollpanelets kapillærrør gjenom hullene i toppen av kjelen og ut på baksiden. fig De tre probene merket LADEPUMPE, TERMOSTAT OG TERMOMETER monteres i røret (T7, se side 5). Disse føres inn sammen med fjær og sikres med festeklips som vist i fig Probe merket VIFTETERMOSTAT monteres under den fjærbelastede platen på røykkammeret. 16. Probe merket OVEROPPHETNINGSBESKYTTELSE monteres i separat rør (T6, se side 5) Viftetermostat Ladepumpe Termometer Festeklips Driftstermostat Festeklips Overopphetningsbeskyttelse fig. 10 8

9 Montering 17. Monter viften på fordelingsboksen. Monter deretter fordelingsboksen på kjelen med muttere og skiver som vist i fig For GASOGEN G3 65 2S og G3 80 2S, monter som vist i fig Trekk lednigene fra vifte og mikrobryter gjennom sideplatenes kabelgjennomføringer og utenpå isoleringen til toppen av kjelen. Modell GASOGEN G3 25 2S GASOGEN G3 40 2S GASOGEN G3 50 2S fig. 11 Modell GASOGEN G3 65 2S GASOGEN G3 80 2S fig Før kabler fra mikrobryter og vifte gjennom platen i kontrollpanelet og koble til. Se elskjema side 16. 9

10 Montering 21. Avhengig av gjeldende forskrifter må termisk ventil monteres. Den termiske temperaturbegrenserens rør (2) monteres til T5* på venstre side bakpå kjelen, se fig. 14. Koble temperaturbegrenseren (1) til kjølespiral ved tilkobling T4* på kjelens bakside og koble utløpet til innløpet. Tilkoble innkommende kaldtvann til den andre T4* tilkoblingen. Føler for overopphetningsbeskyttelse føres inn i rører (2). OBS! Sikkerhetsfunksjoner som termisk ventil, sikkerhetsventil og ekspansjonskar må monteres og dimensjoneres iht. gjeldende regelverk. 22. Koble kjelen til skorstein som beskrevet på side 12, Tilkobling av skorstein. 23. Kjelen skal kobles til 230V, N- og PE-terminalene 1-3 på kontrollpanelet iht. fig. 13. *(se side 5) Kaldtvann INN Kaldtvann UT fig. 14 Kjelen skiller seg ikke fra en normal vedkjele, det er derfor ingen spesielle regler for installasjon enn gjeldende nasjo nale og lokale sikkerhetsregler. Fyrrommet må ventileres ordentlig via åpninger som har en total overflate på minst 0,5 m 2. For å forenkle rengjøring av røykkretsen, bør det være et åpent område som ikke er mindre enn kjelens lengde. Dørene må kunne åpnes til 90 uten hindringer. Kjelen kan understøttes direkte på gulvet, da den er utstyrt med en selvbærende ramme. Likevel, i tilfelle fuktig fyrrom, bør man ha en sokkel i betong. Når installeringen er ferdig, skal kjelen være vannrett og stabil for å redusere mulige vibrasjoner og støy. Bak kjelen er det gjort plass for enklere å gjennomføre vedlikehold. 10

11 Montering 4 TILKOBLING TIL AKKUMULATORTANK GASOGEN kjelene skal kobles til en eller flere akkumulatortanker. Slik kobler du til akkumulatortank: Laddomat

12 Montering 5 TILKOBLING AV SKORSTEIN Kjelen kobles til skorstein med det medfølgende røykrøret. Askeluken må være lett tilgjengelig for rengjøring og inspeksjon. Tilkoblinger og overganger må være godt forseglet. Før instalasjon må skorsteinen kontrolleres nøye. Ved tvil vedr. skorsteinens tilstand eller utforming må lokal feier kontaktes. Skorsteinen må gi en trekk på Pa (1-1,5 mm vp). Ved sterkere trekk skal en begrenser monteres for best mulig funksjon av kjelen. Røykgasstemperaturen i skorsteinen målt 1 m fra toppen må ike overstige 90 C når kjelen er i full drift. Egnet skorsteinsdiameter vises i figuren nedenfor. Skorsteinens diameter eller side GASOGEN OVEROPPHETING Skorsteinshøyde Termostaten stopper viften(e) dersom kjeltemperaturen overstiger C. Skulle temperaturen stige ytterligere, p.g.a. mye ved og kraftig forbrenning i kjelen løser overopphetingsbeskyttelsen ut. Denne må tilbakestilles manuelt ved å trykke knapp 31 (fig. 15 side 13) Som ekstra overopphetingsbeskyttelse åpnes den termiske ventilen på ca 95 C. Kaldt vann skylles gjennom kjølespiralen og kjøler ned kjelen. Den termiske temperaturbegrenseren erstatter ikke foreskrevne sikkerhetsventiler på ekspansjonsledning eller ekspansjonskar. 7 FØR OPPTENNING 12 Kontroller at systemet er fylt med vann. Ved påfylling skal alle ventiler være åpne. Fyll på vann til det begynner å fra avløpsrøret. Luft radiatorene slik at systemet blir helt fullt. Luftingen forenkles dersom sirkulasjonspumpen stoppes.

13 Opptenning 8 OPPTENNING I GASOGEN KJEL 8.1 BRENSEL GASOGEN kjelene er utformet for å brenne rent trevirke og skal ikke brukes til brenning av papir eller søppel. Vedlengde; se tabell side 5. Veden skal være tørr med et vanninnhold på mindre enn 20% 8.2 KJELENS FUNKSJON Kjelens funksjoner styres med kontrollpanelet (fig. 15). Kontrollpanelet har følgende komponenter og funksjoner: 11. Hovedbryter 12. Strømbryter for vifte 13. Strømbryter for ladepumpe 14. Kaldstart for vifte. Denne bryteren brukes for å kjøre viften i startperioden inntil viften styring kan overtas av min- og driftstermostatene. 15. Kontrollampe for vifte 16. Strømbryter for sirkulasjonspumpe 17. Kontrollampe for sirkulasjonspumpe 31. Overopphetingsbeskyttelse. Stopper viften ved fare for overopheting. Gjenopprettes manuelt. 32. Driftstermostat. Stopper viften ved innstilt temperatur og starter igjen når kjeltemperaturen har sunket 5-10 C under innstilt verdi. Termostaten er ved leveransen begrenset til C. 33. Min-termostat for viften. Styres av røykgasstemperaturen og stilles inn på ca 90 C. 34. Termostat ladepumpe. Starter pumpen ved innstilt temperatur og stopper ved litt lavere temperatur. Fabrikkinnstilt på ca 30 C 42. Kjeletermometer fig

14 Opptenning 8.3 OPPTENNING Slå på hovedbryteren (hvis avslått). Åpne påfyllingsluken (fig. 16 A) og evt. askeluken (fig. 16 B). Sving ut den innerste sikkerhetsluken (fig. 16 C). Legg inn papir og litt tørr ved, ca 2-5 kg avhengig av kjelstrørrelsen. Tenn på. Lukk påfyllingsluken så mye at det ikke kommer røyk ut. Etter ca 10 minutter har ilden stabilisert seg og kjelen kan fylles med ved. For å unngå at veden henger seg, skal ikke veden legges på kryss og tvers. Bruk ved som er tilpasset kjelen. Etter påfylling lukkes lukene (fig. 16 A, B og C). Trykk på kaldstar-knappen (14) for å starte viften. Viften blåser inn forbrenningsluft. Når røykgasstemperaturen stiger til ca C styres viften av termostaten på kontrollpanelet. Etter en liten stund kan man se en stabil loddrett flamme gjennom seglasset i askeluken. For å unngå unødvendig stor røykutvikling skal påfylling gjøres når det kun er glør igjen og veden ikke avgir gass. Påfyllingsluken åpnes rolig og forsiktig. Fyll på med passe store vedkubber som dekker glørne. Fyll deretter opp vedkammeret slik at det blir fullt, eller så mye som ønskes. denne fremgangsmåten forhindrer en altfor tidlig antenning og røykutvikling Justering av min-termostat T1 fig. 16 Når veden har brent opp og temperaturen på røykkammeret synker under innstilt verdi på min-termostaten, stopper viften. - Dersom det er ved igjen i kjelen; reduser innstillingen på termostaten. - Hvis viften ikke stopper, eller det går lang tid fra veden har brent opp; øk innstillingen på termostaten. A C Forbrenningsluft GASOGEN kjelene er utstyrt med vifte(r) i fronten av kjelen. Viften forsyner kjelen med primær- og sekundærluft. Primærluften tilføres vedkammeret via hull mellom påfyllingsluken og sikkerhetsluken. Kontroller at det ikke er blokkeringer T2 før opptenning. Sekundærluften tilføres via rister på hver side av åpningen i bunnplaten. Sørg for at ristene ligger ordentlig på plass og at sekundærluftkanalene er rene Regulering av lufttilførsel A = B = C = P = S = F = T1 = T2 = B Påfyllingsluke Askeluke Sikkerhetsluke Primærluft Sekundærluft Røykgass Turledning Returledning Under viften på GASOGEN 25/40/50 finnes det en større skrue for regulering av primærlufttilførsel (effekt), og to mindre skruer for regulering av sekundærluften (luftoverskudd), se fig. 17. Ved levering er skruene lukket, disse åpnes ved å skru mot klokken. For GASOGEN 25/40/50 anbefales følgende grunninnstilling: Modell Primærluft (styrer effekten) Antall omdreininger Sekundærluft (styrer effektiviteten) Antall omdreininger GASOGEN 25 G3 2S / 8 GASOGEN 40 G3 2S / 9 GASOGEN 50 G3 2S / 10 Sekundærluft Primærluft Sekundærluft fig. fig

15 Opptenning GASOGEN 65 og 80 har separate vifter for primærluft (øvre) og sekundærluft (nedre). Hver vifte har en justermutter som begrenser den maksimale luftstrømmen (fig. 18). Innjustering av luften bør foretas med varmt brennkammer. Vi anbefaler innstillinger som vist nedenfor, men det avhenger av hvilket treslag som brukes og fuktinnhold i veden. Åpning, % Primærluft Sekundærluft Lavere verdi gjelder for ved av typen bjørk, gran og furu. Høyere verdi gjelder for eik og bøk. Samtlige med fuktinnhold 17-20%. Ved 85% Ved 80% Ved 75% Ved 70% Mål X (iht. fig. 21) 43 mm 40 mm 38 mm 33 mm fig. 18 For regulering av primær- og sekundærlufttilførsel gjelder følgende: Symtom Uren forbrenning Kort flamme Pulserende, støyende flamme Liten, stille flamme Ingen aske Mye aske Tiltak Øk sekundærluften Reduser sekundærluften Reduser primærluften Øk primærluften Øk primærluften Reduser primærluften 15

16 Elskjema 9 ELSKJEMA 16

17 10 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Rengjøring og vedlikehold 10.1 BRENNKAMMER Det er lagt spesielt vekt på utformingen brennkammeret i GASOGEN kjelene, slik at man enkelt kommer til og får byttet deler som normalt er utsatt for slitasje (fig. 19). Delene i brennkammeret bør sjekkes hver måned. De keramiske delene kan sprekke, men så lenge sprekkene ikke går utover driften trenger de ikke å byttes FEIING OG RENGJØRING Rengjør brennkammeret før hver start. Askeluken bør ikke inneholde mer enn 8 cm aske. Kontroller at luftkanalene er rene. Røykgasskanalene, nederst på kjelen, rengjøres med vedlagte askebørste ca en gang i uken. Rak ut asken fra askelukene. På skorsteinen er det separat sotluke, kontroller og rengjør ved behov. Åpne luken som viften er montert på og rengjør sekundærluft kanalene 1-2 ganger pr år (fig. 20). Viften må rengjøres da denne fungerer som en støvsuger i fyrrommet. Dvs. at det bygger seg opp støv på viftebladene og kapasiteten kan begrenses vesentlig. Vær forsiktig ved håndtering av viftehjulet fig. 19 fig Brennjern 2 Støpejernsrister 3 Isolasjon 4 Hovedstein 5 Rund fiberpakning 6 Ildfast plate (7 Katalysatorstein) 8 Brennsteiner, istedet for 6 & 7 på enkelte modeller 17

18 Sikkerhet 11 SIKKERHET 11.1 TREKK I tradisjonelle kjeler med naturlig trekk kan man glemme å lukke spjeldet etter påfylling, dette kan føre til at røykgasstemperaturen kan øke med bortimot 600 C med stor brannfare som resultat. Brannsikkerheten til GASOGEN kjelene er unik, grunnet forsegling av spjeldet og viftene er det vanskelig å komme over 300 C i røykgasstemperatur i skorsteinen, også ved start og påfylling VENTILASJON GASOGEN er ment å installeres i fyrrom iht. gjeldende regler ADVARSLER Installasjon, justeringer og vedlikehold av kjelen skal utføres av kvalifisert servicetekniker i samsvar med normer og lokale regler. Feil installasjon kan føre til skade på mennesker, dyr og ting som produsenten ikke kan være ansvarlig for. Utfør aldri vedlikehold eller reparasjon av kjelen selv. Enhver inngripen må utføres av kvalifisert servicetekniker. Dårlig eller uregelmessig vedlikehold kan sette sikkerheten til kjelen i fare og gjøre skade på mennesker, dyr og ting som produsenten ikke kan være ansvarlig for. Ikke utfør endringer på følgende elementer: - kjelen - luft-, vann- eller elektriske tilkoblinger - røykkanalen og sikkerhetsventilen For å stramme til eller løsne gjengede forbindelser, bruk riktig verktøy. Bruk av feil verktøy kan føre til skader som f.eks. vannlekkasje. Ikke bruk eller legg igjen eksplosive eller lett antennelige materialer i fyrrommet. 18

19 Notater 19

20 AG S.P.A casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - fax 0376/ La Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.