GASOGEN G3 2S MONTERING- OG DRIFTSVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASOGEN G3 2S MONTERING- OG DRIFTSVEILEDNING"

Transkript

1 GASOGEN G3 2S MONTERING- OG DRIFTSVEILEDNING YHF 10/13 NO

2 Denne manualen inneholder instrukser eksklusivt for bruk av installatøren og/ eller av autorisert servicetekniker, i samsvar med gjeldende lover. Hvis det skjer skade på mennesker, dyr eller ting som følge av ikke å følge instruksene i manualen som kommer med kjelen, kan ikke produsenten regnes som ansvarlig. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL INFORMASJON GENERELT FYRROMMET OG INSTALLASJONEN GENERELLE ADVARSLER LEVERANSEN TEKNISKE EGENSKAPER OG DIMENSJONER MONTERING TILKOBLING TIL AKKUMULATORTANK TILKOBLING TIL SKORSTEIN OVEROPPHETING FØR OPPTENNING OPPTENNING I GASOGEN KJEL BRENSEL KJELENS FUNKSJON OPPTENNING Justering av min-termostat Forbrenningsluft Regulering av lufttilførsel ELSKJEMA RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD BRENNKAMMER FEIING OG RENGJØRING SIKKERHET TREKK VENTILASJON ADVARSLER

3 Elskjema 1 GENERELL INFORMASJON 1.1 GENERELT GASOGEN G3 2S er vedkjeler spesielt konstruert for å oppfylle høye miljøkrav. Kontrollert viftetilførsel av primær- og sekundærluft gjør forbrenningen stabil selv under varierende driftsforhold. Kjelene er konstruert for rent trevirke og skal tilkobles akkumulatortank. Unical forbeholder seg retten til konstruksjonsforandringer. 1.2 FYRROMMET OG INSTALLASJONEN Installasjon av kjelen, og fyrrommets utforming skal være i samsvar med gjeldende standarder. Kjelen skal plasseres på et flatt og ildfast gulv. Det er viktig at fyrrommet er godt ventilert og utstyrt med eget luftinntak med minst den samme diameter som skor steinen. Rør- og elektrisk arbeid skal utføres av autorisert installatør. Kontakt alltid en kvalifisert takstmann (feier) for testing og inspeksjon. 1.3 GENERELLE ADVARSLER Instruksjonsveiledningen er en integrert og viktig del av produktet og må oppbevares av personen som er ansvarlig for anlegget. Les instruksne i veiledningen nøye, de inneholder viktige indikasjoner angående sikkerhet ved installasjon, bruk og vedlikehold. Ta godt vare på veiledningen for fremtidig bruk. Installasjon og vedlikehold av kjelen må utføres i henhold til gjeldene regelverk og fabrikantens instruksjoner og av autorisert servicetekniker i følge loven. Feil installasjon eller dårlig vedlikehold kan føre til skader på personer, dyr og ting, og fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. Eventuelle reparasjoner av kjelen må kun utføres av autorisert servicetekniker, og kun med bruk av originale reservedeler. Følger man ikke dette kan man svekke kjelens sikkerhet. For å garantere effektivitet og riktig funksjon er det viktig at autorisert servicetekniker utfører det årlige vedlikeholdet. Dersom kjelen selges eller overføres til annen eier, eller dersom man flytter og lar apparatet bli igjen, forsikre deg om at instruksene følger med kjelen slik at det kan konsulteres av den nye eieren og/eller installatør. Kjelen må brukes kun til det den er laget for. All annen bruk regnes for uegnet og dermed farlig. 3

4 Elskjema 1.4 LEVERANSEN GASOGEN G3 2S leveres umontert. Deksel, vifte, kontrollpanel, håndtak og tilbehør for rengjøring leveres i egne esker. Etter å ha fjernet all emballasje, forsikre deg om at leveringen er komplett og uskadet. Er du i tvil, ikke bruk kjelen og ta kontakt med leverandør. Emballasjen må ikke bli liggende slik at barn kan få tak i det, da dette kan være en mulig kilde til fare. Unical fraskriver seg alt ansvar ved skader på mennesker eller dyr i forbindelse med uforsiktighet med emballasje. Innhold i leveransen: 1. Kjelekropp 2. Deksel og isolasjon 3. Kontrollpanel 4. Isolasjons-kit, vifte(r), luftmanifoil, inspeksjonsdører til røykkammer, håndtak, speil for flammekontroll 4

5 Tekniske egenskaper og dimensjoner 2 TEKNISKE DATA 1 Kontrollpanel T1 Tilkobling for turledning/ekspansjonsledning 2 Justering av primærluft T2 Tilkobling for returledning 3 Justering av sekundærluft T3 Tilkobling til skorstein 4 Seglass T4 Innebygget kjølespiral 5 Askeluke (begge sider) T5 Tilkobling for termisk temperaturbegrenser 6 Røykkammer T6 Rør for varmebeskyttelse 7 Vedluke T7 Rør for ladepumpe, driftstermostat og termometer 8 Vifte T8 Tilkobling for tapping og påfylling av vann DN15 9 Brennkammer og askerom Modell GASOGEN G3 25 2S GASOGEN G3 40 2S GASOGEN G3 50 2S GASOGEN G3 65 2S GASOGEN G3 80 2S Effekt kw Vannvolum liter Vedlengde cm Vedvolum liter Vedluke mm 290x x x x x520 Vekt kg Maks driftstrykk bar Dimensjoner Mål A mm Mål B mm Mål C mm Mål D mm Mål E mm Mål F mm Mål G mm Tilkoblinger T1 - T2 UNI ISO 7/1 Rp 1¼ Rp 1 ½ Rp 1 ½ Rp 2 Rp 2 T3 Ø mm T4 UNI ISO 7/1 R ½ R ½ R ½ R ¾ R ¾ T5 - T6 - T7 - T8 UNI ISO 7/1 Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ Rp ½ 5

6 Montering 3 MONTERING Kjelen monteres slik: 1. Skru på håndtakene (fig. 3 A og B) 2. Monter og juster de fire føttene (fig. 3 C) 3. Isoler kjelkroppen og fest isoleringen med to festestropper (fig. 4) 4. Skru på de to dekslene (fig. 3 D) fig. 4 fig. 3 fig. 4 6

7 Montering OBS! Pkt. 5-8 separat kontroll for manøvrering av røykgasspjeldet 5. Skyv aktuatorstangen for røykrørspjeldet inn fra høyre side (fig. 6), fra baksiden og skru fast håndtaket på forsiden. 6. Fest sidepanelene på kjelkroppen (fig. 5). Pass på at røykrørspjeldets manøvreringsarm tres inn i løkken (fig. 7), og sikres med splinten. 7. Skru fast mikrobryteren med en brakett på høyre side av isolasjonens bakkant (fig. 7) 8. Skru fast røykgasspjeldets motvekt (fig. 7) fig. 6 fig. 5 fig. 7 OBS! Pkt røykgasspjeldet manøvreres automatisk når påfyllingsluken åpnes og lukkes 9. Monter mikrobryteren iht. fig Juster kontakten på manøvreringsarmen slik at mikrobryteren aktiveres kun når døren er helt lukket. Stram ordentlig til. 11. Kontroller at røykgasspjeldet er helt tett når vedluken lukkes. Dette kan gjøres ved å trykke inn manøvreringsarmen med luken åpen og samtidig se inn i kjelen. Om nødvendig, justere lengden på stangen til spjeldet er helt tett. fig. 8 7

8 Montering 12. Åpne oversiden av kontrollpanelet. Monter regulatoren på toppen av kjelen med de fire mutrene (fig. 9) 13. Før kontrollpanelets kapillærrør gjenom hullene i toppen av kjelen og ut på baksiden. fig De tre probene merket LADEPUMPE, TERMOSTAT OG TERMOMETER monteres i røret (T7, se side 5). Disse føres inn sammen med fjær og sikres med festeklips som vist i fig Probe merket VIFTETERMOSTAT monteres under den fjærbelastede platen på røykkammeret. 16. Probe merket OVEROPPHETNINGSBESKYTTELSE monteres i separat rør (T6, se side 5) Viftetermostat Ladepumpe Termometer Festeklips Driftstermostat Festeklips Overopphetningsbeskyttelse fig. 10 8

9 Montering 17. Monter viften på fordelingsboksen. Monter deretter fordelingsboksen på kjelen med muttere og skiver som vist i fig For GASOGEN G3 65 2S og G3 80 2S, monter som vist i fig Trekk lednigene fra vifte og mikrobryter gjennom sideplatenes kabelgjennomføringer og utenpå isoleringen til toppen av kjelen. Modell GASOGEN G3 25 2S GASOGEN G3 40 2S GASOGEN G3 50 2S fig. 11 Modell GASOGEN G3 65 2S GASOGEN G3 80 2S fig Før kabler fra mikrobryter og vifte gjennom platen i kontrollpanelet og koble til. Se elskjema side 16. 9

10 Montering 21. Avhengig av gjeldende forskrifter må termisk ventil monteres. Den termiske temperaturbegrenserens rør (2) monteres til T5* på venstre side bakpå kjelen, se fig. 14. Koble temperaturbegrenseren (1) til kjølespiral ved tilkobling T4* på kjelens bakside og koble utløpet til innløpet. Tilkoble innkommende kaldtvann til den andre T4* tilkoblingen. Føler for overopphetningsbeskyttelse føres inn i rører (2). OBS! Sikkerhetsfunksjoner som termisk ventil, sikkerhetsventil og ekspansjonskar må monteres og dimensjoneres iht. gjeldende regelverk. 22. Koble kjelen til skorstein som beskrevet på side 12, Tilkobling av skorstein. 23. Kjelen skal kobles til 230V, N- og PE-terminalene 1-3 på kontrollpanelet iht. fig. 13. *(se side 5) Kaldtvann INN Kaldtvann UT fig. 14 Kjelen skiller seg ikke fra en normal vedkjele, det er derfor ingen spesielle regler for installasjon enn gjeldende nasjo nale og lokale sikkerhetsregler. Fyrrommet må ventileres ordentlig via åpninger som har en total overflate på minst 0,5 m 2. For å forenkle rengjøring av røykkretsen, bør det være et åpent område som ikke er mindre enn kjelens lengde. Dørene må kunne åpnes til 90 uten hindringer. Kjelen kan understøttes direkte på gulvet, da den er utstyrt med en selvbærende ramme. Likevel, i tilfelle fuktig fyrrom, bør man ha en sokkel i betong. Når installeringen er ferdig, skal kjelen være vannrett og stabil for å redusere mulige vibrasjoner og støy. Bak kjelen er det gjort plass for enklere å gjennomføre vedlikehold. 10

11 Montering 4 TILKOBLING TIL AKKUMULATORTANK GASOGEN kjelene skal kobles til en eller flere akkumulatortanker. Slik kobler du til akkumulatortank: Laddomat

12 Montering 5 TILKOBLING AV SKORSTEIN Kjelen kobles til skorstein med det medfølgende røykrøret. Askeluken må være lett tilgjengelig for rengjøring og inspeksjon. Tilkoblinger og overganger må være godt forseglet. Før instalasjon må skorsteinen kontrolleres nøye. Ved tvil vedr. skorsteinens tilstand eller utforming må lokal feier kontaktes. Skorsteinen må gi en trekk på Pa (1-1,5 mm vp). Ved sterkere trekk skal en begrenser monteres for best mulig funksjon av kjelen. Røykgasstemperaturen i skorsteinen målt 1 m fra toppen må ike overstige 90 C når kjelen er i full drift. Egnet skorsteinsdiameter vises i figuren nedenfor. Skorsteinens diameter eller side GASOGEN OVEROPPHETING Skorsteinshøyde Termostaten stopper viften(e) dersom kjeltemperaturen overstiger C. Skulle temperaturen stige ytterligere, p.g.a. mye ved og kraftig forbrenning i kjelen løser overopphetingsbeskyttelsen ut. Denne må tilbakestilles manuelt ved å trykke knapp 31 (fig. 15 side 13) Som ekstra overopphetingsbeskyttelse åpnes den termiske ventilen på ca 95 C. Kaldt vann skylles gjennom kjølespiralen og kjøler ned kjelen. Den termiske temperaturbegrenseren erstatter ikke foreskrevne sikkerhetsventiler på ekspansjonsledning eller ekspansjonskar. 7 FØR OPPTENNING 12 Kontroller at systemet er fylt med vann. Ved påfylling skal alle ventiler være åpne. Fyll på vann til det begynner å fra avløpsrøret. Luft radiatorene slik at systemet blir helt fullt. Luftingen forenkles dersom sirkulasjonspumpen stoppes.

13 Opptenning 8 OPPTENNING I GASOGEN KJEL 8.1 BRENSEL GASOGEN kjelene er utformet for å brenne rent trevirke og skal ikke brukes til brenning av papir eller søppel. Vedlengde; se tabell side 5. Veden skal være tørr med et vanninnhold på mindre enn 20% 8.2 KJELENS FUNKSJON Kjelens funksjoner styres med kontrollpanelet (fig. 15). Kontrollpanelet har følgende komponenter og funksjoner: 11. Hovedbryter 12. Strømbryter for vifte 13. Strømbryter for ladepumpe 14. Kaldstart for vifte. Denne bryteren brukes for å kjøre viften i startperioden inntil viften styring kan overtas av min- og driftstermostatene. 15. Kontrollampe for vifte 16. Strømbryter for sirkulasjonspumpe 17. Kontrollampe for sirkulasjonspumpe 31. Overopphetingsbeskyttelse. Stopper viften ved fare for overopheting. Gjenopprettes manuelt. 32. Driftstermostat. Stopper viften ved innstilt temperatur og starter igjen når kjeltemperaturen har sunket 5-10 C under innstilt verdi. Termostaten er ved leveransen begrenset til C. 33. Min-termostat for viften. Styres av røykgasstemperaturen og stilles inn på ca 90 C. 34. Termostat ladepumpe. Starter pumpen ved innstilt temperatur og stopper ved litt lavere temperatur. Fabrikkinnstilt på ca 30 C 42. Kjeletermometer fig

14 Opptenning 8.3 OPPTENNING Slå på hovedbryteren (hvis avslått). Åpne påfyllingsluken (fig. 16 A) og evt. askeluken (fig. 16 B). Sving ut den innerste sikkerhetsluken (fig. 16 C). Legg inn papir og litt tørr ved, ca 2-5 kg avhengig av kjelstrørrelsen. Tenn på. Lukk påfyllingsluken så mye at det ikke kommer røyk ut. Etter ca 10 minutter har ilden stabilisert seg og kjelen kan fylles med ved. For å unngå at veden henger seg, skal ikke veden legges på kryss og tvers. Bruk ved som er tilpasset kjelen. Etter påfylling lukkes lukene (fig. 16 A, B og C). Trykk på kaldstar-knappen (14) for å starte viften. Viften blåser inn forbrenningsluft. Når røykgasstemperaturen stiger til ca C styres viften av termostaten på kontrollpanelet. Etter en liten stund kan man se en stabil loddrett flamme gjennom seglasset i askeluken. For å unngå unødvendig stor røykutvikling skal påfylling gjøres når det kun er glør igjen og veden ikke avgir gass. Påfyllingsluken åpnes rolig og forsiktig. Fyll på med passe store vedkubber som dekker glørne. Fyll deretter opp vedkammeret slik at det blir fullt, eller så mye som ønskes. denne fremgangsmåten forhindrer en altfor tidlig antenning og røykutvikling Justering av min-termostat T1 fig. 16 Når veden har brent opp og temperaturen på røykkammeret synker under innstilt verdi på min-termostaten, stopper viften. - Dersom det er ved igjen i kjelen; reduser innstillingen på termostaten. - Hvis viften ikke stopper, eller det går lang tid fra veden har brent opp; øk innstillingen på termostaten. A C Forbrenningsluft GASOGEN kjelene er utstyrt med vifte(r) i fronten av kjelen. Viften forsyner kjelen med primær- og sekundærluft. Primærluften tilføres vedkammeret via hull mellom påfyllingsluken og sikkerhetsluken. Kontroller at det ikke er blokkeringer T2 før opptenning. Sekundærluften tilføres via rister på hver side av åpningen i bunnplaten. Sørg for at ristene ligger ordentlig på plass og at sekundærluftkanalene er rene Regulering av lufttilførsel A = B = C = P = S = F = T1 = T2 = B Påfyllingsluke Askeluke Sikkerhetsluke Primærluft Sekundærluft Røykgass Turledning Returledning Under viften på GASOGEN 25/40/50 finnes det en større skrue for regulering av primærlufttilførsel (effekt), og to mindre skruer for regulering av sekundærluften (luftoverskudd), se fig. 17. Ved levering er skruene lukket, disse åpnes ved å skru mot klokken. For GASOGEN 25/40/50 anbefales følgende grunninnstilling: Modell Primærluft (styrer effekten) Antall omdreininger Sekundærluft (styrer effektiviteten) Antall omdreininger GASOGEN 25 G3 2S / 8 GASOGEN 40 G3 2S / 9 GASOGEN 50 G3 2S / 10 Sekundærluft Primærluft Sekundærluft fig. fig

15 Opptenning GASOGEN 65 og 80 har separate vifter for primærluft (øvre) og sekundærluft (nedre). Hver vifte har en justermutter som begrenser den maksimale luftstrømmen (fig. 18). Innjustering av luften bør foretas med varmt brennkammer. Vi anbefaler innstillinger som vist nedenfor, men det avhenger av hvilket treslag som brukes og fuktinnhold i veden. Åpning, % Primærluft Sekundærluft Lavere verdi gjelder for ved av typen bjørk, gran og furu. Høyere verdi gjelder for eik og bøk. Samtlige med fuktinnhold 17-20%. Ved 85% Ved 80% Ved 75% Ved 70% Mål X (iht. fig. 21) 43 mm 40 mm 38 mm 33 mm fig. 18 For regulering av primær- og sekundærlufttilførsel gjelder følgende: Symtom Uren forbrenning Kort flamme Pulserende, støyende flamme Liten, stille flamme Ingen aske Mye aske Tiltak Øk sekundærluften Reduser sekundærluften Reduser primærluften Øk primærluften Øk primærluften Reduser primærluften 15

16 Elskjema 9 ELSKJEMA 16

17 10 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Rengjøring og vedlikehold 10.1 BRENNKAMMER Det er lagt spesielt vekt på utformingen brennkammeret i GASOGEN kjelene, slik at man enkelt kommer til og får byttet deler som normalt er utsatt for slitasje (fig. 19). Delene i brennkammeret bør sjekkes hver måned. De keramiske delene kan sprekke, men så lenge sprekkene ikke går utover driften trenger de ikke å byttes FEIING OG RENGJØRING Rengjør brennkammeret før hver start. Askeluken bør ikke inneholde mer enn 8 cm aske. Kontroller at luftkanalene er rene. Røykgasskanalene, nederst på kjelen, rengjøres med vedlagte askebørste ca en gang i uken. Rak ut asken fra askelukene. På skorsteinen er det separat sotluke, kontroller og rengjør ved behov. Åpne luken som viften er montert på og rengjør sekundærluft kanalene 1-2 ganger pr år (fig. 20). Viften må rengjøres da denne fungerer som en støvsuger i fyrrommet. Dvs. at det bygger seg opp støv på viftebladene og kapasiteten kan begrenses vesentlig. Vær forsiktig ved håndtering av viftehjulet fig. 19 fig Brennjern 2 Støpejernsrister 3 Isolasjon 4 Hovedstein 5 Rund fiberpakning 6 Ildfast plate (7 Katalysatorstein) 8 Brennsteiner, istedet for 6 & 7 på enkelte modeller 17

18 Sikkerhet 11 SIKKERHET 11.1 TREKK I tradisjonelle kjeler med naturlig trekk kan man glemme å lukke spjeldet etter påfylling, dette kan føre til at røykgasstemperaturen kan øke med bortimot 600 C med stor brannfare som resultat. Brannsikkerheten til GASOGEN kjelene er unik, grunnet forsegling av spjeldet og viftene er det vanskelig å komme over 300 C i røykgasstemperatur i skorsteinen, også ved start og påfylling VENTILASJON GASOGEN er ment å installeres i fyrrom iht. gjeldende regler ADVARSLER Installasjon, justeringer og vedlikehold av kjelen skal utføres av kvalifisert servicetekniker i samsvar med normer og lokale regler. Feil installasjon kan føre til skade på mennesker, dyr og ting som produsenten ikke kan være ansvarlig for. Utfør aldri vedlikehold eller reparasjon av kjelen selv. Enhver inngripen må utføres av kvalifisert servicetekniker. Dårlig eller uregelmessig vedlikehold kan sette sikkerheten til kjelen i fare og gjøre skade på mennesker, dyr og ting som produsenten ikke kan være ansvarlig for. Ikke utfør endringer på følgende elementer: - kjelen - luft-, vann- eller elektriske tilkoblinger - røykkanalen og sikkerhetsventilen For å stramme til eller løsne gjengede forbindelser, bruk riktig verktøy. Bruk av feil verktøy kan føre til skader som f.eks. vannlekkasje. Ikke bruk eller legg igjen eksplosive eller lett antennelige materialer i fyrrommet. 18

19 Notater 19

20 AG S.P.A casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - fax 0376/ La Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler Til pelletsoppvarmning brukes pellets som er fornybar biobrensel og dette fremstilles med tre, f.eks. sagflis eller spon, som råvare. Treet blir presset

Detaljer

Jäspi vedkjeler. Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi

Jäspi vedkjeler. Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi Jäspi vedkjeler Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi Jäspi vedkjeler (kjeler for fast brensel) Veden som brukes til vedoppvarmning er en innlandsk, billig, fornybar og miljøvennlig energikilde. Avhengig av

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Awarded the ecolabel! www.froeling.com

Awarded the ecolabel! www.froeling.com Awarded the ecolabel! www.froeling.com Varme fra ved Fra et anerkjent firma Helt fra starten, har Fröling spesialisert seg på effektiv bruk av ved som energikilde. I dag er navnet Fröling forbundet med

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no TURBOMAT - de viktigste punktene! For rengjøringsarbeider

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum Vedkjeler Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting Christian Brennum Presentasjon Fakta om ved - lagring Oppstillingsvilkår og montering Dimensjonering av anlegg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013 Model 6 - Innsats 1 INDHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje... 5 Første

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Vedovn Norma Idro Pergamena

Vedovn Norma Idro Pergamena Vedovn Norma Idro Pergamena Norma Idro er en ny vedovn med innebygget vannkappe som er under utvikling hos fabrikken, I tillegg til å varme opp rommet den står, er den tilkoblet det vannbårne systemet

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

DeLaval vippbart drikkekar 150, 200, 250 Instruksjonsbok

DeLaval vippbart drikkekar 150, 200, 250 Instruksjonsbok DeLaval vippbart drikkekar 150, 200, 250 Instruksjonsbok 87478034 2014-01-16, Versjon 1 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse... 5 DeLaval vippbart drikkekar 150, 200, 250 1

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Arne Bergli AS Tlf: (+47) 407 25 420 E-post: post@arnebergli.no www.arnebergli.no Org. Nr. 977 06 1415 Ved å velge en innbyggingskamin / peisinnsats kan du veldig enkelt

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro.

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro. Installasjons- og Brukerveiledning PEISOVN EN 13240 Skilt: Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse...2 2. Generell informasjon sikkerhet...2 3. Data for å kalkulere dimensjoner på røykrør og skorstein: (se

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0 Fulvia Vedovn etter DIN 18 891 Brukerveiledning ver. N-1.0 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA NORDICA kan du nyte hyggen ved vedfyring og samtidig spare energi. Sikkerhet I

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Kjære kunde Dette emaljerte kokesettet har en avtakbar 15 liters kjele og stekepanne. Brenselovnen fyres opp fra bunnen og har røykkanal.

Kjære kunde Dette emaljerte kokesettet har en avtakbar 15 liters kjele og stekepanne. Brenselovnen fyres opp fra bunnen og har røykkanal. Brukerveiledning Kokesett IT017225 Kjære kunde Dette emaljerte kokesettet har en avtakbar 15 liters kjele og stekepanne. Brenselovnen fyres opp fra bunnen og har røykkanal. Godt egnet for å holde supper

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer