Jäspi vedkjeler. Virkningsgrad 91 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jäspi vedkjeler. Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi"

Transkript

1 Jäspi vedkjeler Virkningsgrad 91 %

2 Jäspi vedkjeler (kjeler for fast brensel) Veden som brukes til vedoppvarmning er en innlandsk, billig, fornybar og miljøvennlig energikilde. Avhengig av hvilken modell vedkjele, så kan det brukes vedlengder på 0,3-0.5 m. Veden bør få tørke tilstrekkelig lenge så man oppnår en fuktighetsinnehold på under 25 %. (Ny-hugget ved har en fuktighetsinnehold på ca. 50 %.) Om man bruker fuktig ved må kjelen rengjøres oftere, kjelens virkningsgrad reduseres og øker forbruket av ved. Når man skal velge hvilken type tre man skal fyre med må også ta hensyn til brennverdien. Treslaget med den høyeste brennverdien er bjørk. Også andre typer trær som vokser i Norge med høy brennverdi (f.eks. furu, gran, or og osp) kan brukes til vedoppvarmning. Jäspi vedkjeler er utviklet med over 30 års erfaring og produksjonen bruker den aller siste produksjonsteknologien. Blant våre ulike modeller (effekter på kw og vedlengder som kan brukes på 0,3-0,5 m) finner man alltid en modell som passer, være seg det er til nybygg eller bygg som saneres. Jäspi vedkjeler har løsninger for tradisjonell overforbrenningsteknikk og den meget effektive, vedbesparende og miljøvennlige underforbrenningsteknikken. Jäspi vedkjeler kobles alltid til en akkumulatortank. Størrelsen på akkumulatortanken er avhengig av behovet for varmtvann og av hvilken kjele som brukes. Pålitelige og moderne Jäspi vedkjeler koblet sammen med en av våre akkumulatortanker (Jäspi GTV, Jäspi Oval eller Jäspi Acku) er vell-testede systemer som gir en energieffektiv jevn varme og riklige mengder varmt tappvann.

3 Jäspi 40 YPV (20-40 kw) / Jäspi 40 Stoker (20-40 kw) Jäspi 40 YVP er en tradisjonell overforbrenningskjele som med en optimal forbrenningsteknikk muliggjør en effektiv, ren og miljøvennlig forbrenning. Takket være den optimale forbrenningsteknikken reduseres også behovet for rengjøring. Patenterte ildstedsplater er innstallert i ildstedet for en effektiv forbrenning. Jäspi 40 YVP sine innleggs-, rengjørings- og serviceluker er store og kan åpnes fra fronten av kjelen. Dette gjør bruken og rengjøringen av kjelen enklere. Alle ildstedsflater kan enkelt rengjøres og asken fjernes ved hjelp av askeskuffen som er en del av standardutstyret til kjelen. Halvmeter lange (0,5 m) vedlengder får plass i det romslige ildstedet. Vedkjelen Jäspi 40 YPV har en kjølespiral installert som forhindrer overopphetning av kjelen. Spiralen kobles til overopphetnings- ventilen på installasjonsstedet for kjelen. Jäspi 40 YPV kobles alltid til en akkumulatortank. Eventuelle el.kolber installeres i akkumulatortanken. Jäspi 40 Stoker- fliskjele er en overforbrenningskjele hvor høyden er økt, og med det har man fått stort nok vannvolum for den effektive tappevannspiralen. Stoker- åpningene er standard på begge sider av kjelen. Jäspi 40 Stoker S-modellen har som standard en 6 kw el.kolbe installert. Jäspi 40 Stoker kan endres fra flisoppvarmning til vedoppvarmning ved hjelp av ved-utrustning som fås som tilleggsutstyr. Jäspi 40 YPV Jäspi 40 Stoker Jäspi 40 YPV Oversiktsbilde: 1. Steinullisolering (50 mm) 2. Trykk-/temperaturmåler 3. Trekkregulator R3/4 4. Sotluke 5. Påfyllingsluke 6. Serviceluke 7. Luftluke 8. Termostat tilkobling R3/4 9. Tømnings tilkobling 1/2 10. Stiger til akkumulator R2 11. Retur tilkobling R2 12. Ekspansjons tilkobling R1 13. Røykrør (210x95) 14. Røykgass monteringsplate 15. Ild monteringsplate 16. Luft monteringsplate 17. To baffelplater 18. Kullgitter 19. Rist 20. Askeskuff 21. Kjølespiral (Ø18) 22. Sikkerhetsventil tilkobling R1/2 23. Sikkerhetsventil (tilleggs utstyr) Standard utstyr: Temperatur-/trykkmåler, trekkregulator, rengjøringssett, rister, røykrørs forlenger. Kjeler med høy forbrenningstemperatur og som bruker overforbrenningsteknikk skal alltid tilkobles akkumulatortank. Tilkoblingsskjema mellom kjelen og akkumulatortanken fås også fra produsenten. For tilkobling passer Termovar- ladningspakke meget bra. Dette holder kjelens temperatur høy nok og ildstedsoverflatene holdes på denne måten renere. Jäspi 40 Stoker samme standard utstyr som for Jäspi 40 YPV (uten rister og trekkregulator) Oversiktsbilde: 1. Retur fra akkumulatortank R veis shuntventil 3. Tappevannspiral tilkobling Ø22 4. Kontrollpanel 5. El.kolbe 6 kw (S-modell) 6. Termostat tilkobling R3/4 7. Sotluke 8. Påfyllningsluke 9. Serviceluke 10. Stokeråpning 255 x 300 mm 11. Avtappings tilkobling R1/2 12. Stigere-/ ekspansjonstilkobling R1 13. Ekspansjonstilkobling R1 14. Termostat tilkobling R3/4 15. Sikkerhetsventil tilkobling R1/2 16. Luftluke I en Stoker-kjele som varmes med ved må det alltid installeres en sikkerhetsventil. Type JÄSPI Effekt kw Vannvolum l Hovedmål mm Vedkammer mål mm Vekt kg drifttrykk bar drifttemp. C Min. trekk Pa Varenr: 40 YPV x 520 x x 350 x , Stoker x 520 x x 350 x , Skorsteins anbefalinger: Metall min Ø180 mm (ca 250 cm 2 ), murstein 180x180 mm 2, Høyde min 5 m Reservasjoner for mål- og konstruksjonsendringer.

4 Jäspi Ecoved 45 (45 kw) Utvikling av Jäspi Ecoved 45-kjelen er basert på de nyeste vedforbrenningsteknikkene. Underforbrenningsprinsippet gir Jäspi Ecoved 45 de beste egenskaper, så som en renere forbrenning, lave utslipp, mindre vedforbruk og mindre jobb med kjelen. Kjelens effekt er 45 kw og har plass til vedlenger på en halv meter (0,5 m). Det er installert en kjølespiral i kjelen. Spiralen kobles til sikkerhetsventilen på installasjonsstedet for kjelen. Jäspi Ecoved 45 kobles alltid til en akkumulatortank (anbefalt størrelse er l). Jäspi Ecoved 45 er utstyrt med røykgassvifte og kontrolltermostat som gir en kontrollert og justerbar forbrenningsprosess. Keramiske rister og etterforbrenningskammer gjør det mulig å ha en meget høy forbrenningstemperatur. Høy temperatur under forbrenningen gjør forbrenningen renere, gir mindre tjære og utslippet av støv blir meget lavt. I tillegg forbrennes veden mer effektivt og virkningsgraden utnyttes fult ut. Automatikken i kjelen slår av røykgassviften når veden har brent opp. Men trenger altså ikke besøke kjelerommet på ny etter siste påfylling. Pumpetermostaten i kjelen styrer en ladningsenhet som kobles mellom kjelen og akkumulatortanken. Ladningsenheten ser til at temperaturen på vannet som returnerer til kjelen er tilstrekkelig høy. Jäspi Ecoved 45 er rangert i den beste gruppen når det gjelder utslippsnivå og oppfyller miljøkriteriene for Sentral-Europa. Tester i henhold til EN viser at kjelens virknignsgrad var 86 % under testkjøring. Det er viktig å huske på at kvaliteten på veden og fuktigheten i veden har for betydning for hvor mye ved som går med. Veden med ett fuktighetsnivå under 25 % gir den beste virkningsgraden. Bruk og service av kjelen skjer fra framsiden og fra toppen av kjelen. Målere og kontrollpanelet er montert i bruksvennlig høyde. Oversiktsbilde: 1. Kjøleslynge (tilkobling Ø18 mm) 2. Røykgassvifte 3. Røykrørs tilkobling (100x170 mm) 4. Kontrollpanel 5. Sotluke 6. Påfyllingsluke 7. Øvre luftåpning (primærluft) 8. Flammekontrollåpning 9. Askeluke 10. Nedre luftåpning (sekundærluft) 11. Keramiske rister 12. Forbrenningsbalje 13. Kabelinntak 14. Retur-/tømmings tilkobling (R11/4 ) 15. Stigere-/ekspansjons tilkobling (R11/4 ) 16. Trykkmåler 17. Termometer 18. Pumpetermostat 19. Viftetermostat 20. Røykgasstermometer 21. Hovedbryter 22. Kontroll lampe 23. Temperaturbegrenser 24. Sensortilkobling R1/2 Type JÄSPI Effekt kw Vannvolum l Hovedmål mm Vedkammer mål mm Vekt kg drifttrykk bar drifttemp. C Min. trekk Pa Varenr: Ecoved x 540 x x 350 x , Skorsteins anbefalinger: Metall min. Ø140 mm, murstein min. 180x180 mm 2 (ca 300cm 2 =helt i murstein) Høyde min 5 m. Reservasjoner for mål- og konstruksjonsendringer.

5 Jäspi Econature (40 kw) Jäspi Econature er en ny og moderne vedvarmekjele som har en merkbar høyere virkningsgrad enn tradisjonelle vedkjeler. Underforbrenningsprinsippet gir Jäspi Econature en effekt på 40 kw og den er konstruert for vedlengder på en halv meter (0,5 m). Jäspi Econature kobles alltid sammen med en akkumulatortank (anbefalt l). Jäspi Econature sine keramiske rister og etterforbrenningskammer muliggjør en veldig høy forbrenningstemperatur. Høye temperaturer gir en renere forbrenning som igjen innebærer at dannelsen av tjære og utslipp av støv blir svært lave. I tillegg forbrennes veden mer effektivt og virkningsgraden utnyttes fult ut. Forbrenningen styres igjennom den keramiske risten og røykgassviften. Dette sikrer en jevn og optimal trekk under hele forbrenningsprosessen. En god virkningsgrad kombinert med høy forbrenningstemperatur gjør at det går med mindre ved samt at arbeide og rengjøringsbehovet av kjelen minsker. En ren forbrenning gjør at kjelen passer også i tettsteder. Blant annet i Sverige er kjelen godkjent i henhold til gjeldende miljøkrav. Automatikken i kjelen stenger av røykgassviften når veden har brent opp. Man trenger altså ikke besøke kjelerommet på ny etter siste påfylling. Pumpetermostaten i kjelen styrer en ladningsenhet som kobles melom kjelen og akkumulatortanken. Ladningsenheten ser til at temperaturen på vannet som returnerer til kjelen er tilstrekkelig høy. Det er ikke behov for å installere sikkerhetsventil til kjelen. Tester i henhold til EN standard viste at kjelens effekt i gjennomsnitt under en 5 timers kontinuerlig forbrenning var 91 %. Det er viktig å huske på at kvaliteten på veden og fuktighetsinnhold i veden har for betydning for hvor mye ved som brukes og hvor bra kjelen fungerer. Veden skal ha ett fuktighetsinnehold på under 25 %. Bruk og service av kjelen skjer fra framsiden og fra toppen av kjelen. Målere og kontrollpanelet er montert i en brukervennlig høyde. Virkningsgrad 91 % Oversiktsbilde: 1. Røykgassvifte 2. Røykrør, kan vris Påfyllningsluke 4. Serviceluke 5. Sotluke 6. Luftkammer luke 7. Kabelinntak 8. Stiger til akkumulator R32 inv 9. Retur fra akkumulator R32 inv 10. Avtappings tilkobling R15 inv 11. Ekspansjonstilkobling R25 inv 12. Røykgasstermometer-/ analysetilkobling R15 inv 13. Kontrollpanel 14. Flammekontrollåpning 15. Spjeld for overprimærluft 16. Spjeld for underprimærluft 17. Spjeld for sekundærluft 18. Steinullisolering 75 mm 19. Keramiske rister 20. Baffler 21. Forbrenningsbalje 22. Vedinnlegg 23. Ildsted 24. Konveksjonsrør Type JÄSPI Effekt kw Vannvolum l Hovedmål mm Vedkammer mål mm Vekt kg drifttrykk bar drifttemp. C Min. trekk Pa Varenr: Econature x 570 x x 350 x , Skorsteins anbefalinger: metall min Ø140 mm, murstein min. 180x180 mm 2 (ca 300 cm 2 =helt i murstein). Høyde min 5 m. Reservasjoner for mål- og konstruksjonsendringer.

6 Jäspi Ecoved 25 (25 kw) Jäspi Ecoved 25 vedkjele er utstyrt med ett keramisk brennkammer som bruker underforbrenningsprinsippet. Kjelens effekt er 25 kw som gjør at den passer til oppvarmning av de fleste småhus. De beste egenskapene med kjelen er ren forbrenning, små utslipp, lavt vedforbruk og den krever lite jobb. Kjelens påfyllnings-, rengjørings- og serviceluker kan åpnes fra framsiden på kjelen, noe som gjør kjelen lett å bruke og å rengjøres. Kjelen passer for vedlengder på 35 cm. Kjelen er utstyrt med en kjølespiral som kobles til overopphetningsventilen på installasjonsstedet for kjelen. Jäspi Ecoved kobles alltid til en akkumulatortank (anbefalt l). Jäspi Ecoved 25 sin kontrollerte og regulerte forbrenningsprosess skjer i den keramiske forbrenningskammeret uten hjelp fra vifter. Jäspi Ecoved 25 er rangert i den beste gruppen når det kommer til utslippsnivå og fyller miljøkravene i Sentral- Europa. Tester i henhold til EN standard viste at kjelens effekt var 84 % under testkjøring. Det er viktig å huske på at kvaliteten på veden og fuktighetsinnholdet i veden har for betydning for hvor mye ved som forbrukes. Den beste virkningsgraden får man med ved som har ett fuktighetsinnehold på under 25 %. For at kjelen skal ha optimal driftssikkerhet er det også viktig å sørge for tilstrekkelig god trekk. Oversiktbilde: 1. Stigere/ekspansjons tilkobling R1 2. Returtilkobling R1 3. Ekspansjons tilkobling R1 4. Trekkregulator R3/4 5. Avtapings tilkobling R1/2 (på begge sider) 6. Kjølespiral (tilkobling Ø15) 7. Røykrør (255x100) 8. Termometer 9. Trykkmåler 10. Sotluke 11. Påfylingsluke 12. Askeluke 13. Røykrør forlenger (245x100) Type JÄSPI Effekt kw Vannvolum l Hovedmål mm Vedkammer mål mm Vekt kg drifttrykk bar drifttemp. C Min. trekk Pa Varenr: Ecoved x 465 x x 245 x , Skorsteins anbefalinger: Metall min Ø150 mm, murstein min.180x180 mm 2 (ca 300cm 2 =helt i murstein). Høyde min 5 m. Reservasjoner for mål- og konstruksjonsendringer.

7 Jäspi 40 YPV med akkumulatortank. Jäspi Ecoved 25 med akkumulatortank og tappevannsbereder separat. Jäspi Econature med akkumulatortank og tilleggsvarme med strøm eller fra varmepumpe. Jäspi Econature med akkumulatortank tilkoblet solfangersystem. Bildene er ment som eksempel på ulike vedoppvarmings-systemer og skal ikke brukes som installasjons- og/eller koblingsmanual.

8 Spør din forhandler om de ulike akkumulatormodellene Jäspi GTV akkumulatortank: 270, 500 og 700 liters akkumulatortanker passer både til nybygg og bygg som saneres. I trange rom kan flere Jäspi GTV- akkumulatortanker kobles sammen. Akkumulatortanken kan bestilles uten eller med tappevannspiral (standard 35 l / min., 80 l / min. eller 100 l / min.). GTV-700 modellen har også muligheter for solspiral. Man kan også velge driftstrykk (1,5 bar eller 4 bar). Tankene leveres ferdige med polyuretanisolering og med stilfulle ytre plater. Jäspi Oval akkumulatortank: 1000, 1200, 1500, 1800 og 2400 liters akkumulatortanker som har meget passende størrelser for både nybygg og bygg som saneres. Akkumulatortankens dybde er minimum 780 mm så den passer igjennom de fleste døråpninger inn til installasjonsplassen. Standardleveransen består av 2 stk tappevannspiraler og muligheter for solspiral. Mangesidige tilkoblingsmuligheter gjør det mulig å koble til ulike andre oppvarmingskilder også. drifttrykk er 1,5 bar. Tanken leveres ferdig med polyuretanisolering og med stilfulle ytre plater. Ved spesialbestilling kan tankene også leveres uten isolering og plater. Jäspi Acku akkumulatortank: 500, 700, 1500, 2000 og 3000 liters akkumulatortanker passer for både nybygg og bygg som skal saneres. Leveres med en syrefast tappevannsspiral som standard. I Jäspi Acku-akkumulatortank er det også muligheter for en forvarmningsspiral (syrefast) for tappevann og solfangerspiral. Mangesidige tilkoblingsmuligheter gjør der mulig å koble til ulike oppvarmingskilder også. Maks drifttrykk er 1,5 bar eller 4 bar. Tanken leveres ferdig med polyuretanisolering og stilfulle ytre plater. PB 21, Tuotekatu 11, RESO, FINLAND Tlf: +358 (0) , Faks +358 (0) ISO ISO 9001 EN / 2008

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Monterings- og Bruksanvisning N-36V

Monterings- og Bruksanvisning N-36V Monterings- og Bruksanvisning N-36V Peisinnsats fra Nordpeis AS Gratulerer med din nye peisinnsats fra Nordpeis. Innsatsen er testet og dokumentert av Norges Branntekniske Laboratorium AS (SINTEF) i henhold

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

10.2013. Forny hjemmet Akkurat som proffen

10.2013. Forny hjemmet Akkurat som proffen 10.2013 VARME Forny hjemmet Akkurat som proffen Jøtul F 163 Varme Innhold Energi og miljø... 4 Fyr med ved... 6 Ved- og peisovner... 8 Peiser... 26 Utepeiser... 34 Stålpiper... 36 Brannmur... 38 Tilbehør...

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 www.vardeovne.dk NO Brukerveiledning CASA Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 INNHOLD 1. Før du installerer peisovnen 2 Krav til gulvplate 2 2. Teknisk informasjon 3

Detaljer

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET You can t beat the heat! Dovremagasinet 2014, 1. utgave, Årgang 12. Et spesialblad utgitt av Dovrepeisen, v/ markedsavdelingen Foretaksnr.:

Detaljer

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum Vedkjeler Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting Christian Brennum Presentasjon Fakta om ved - lagring Oppstillingsvilkår og montering Dimensjonering av anlegg

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

Viftekonvektorer fra Riello

Viftekonvektorer fra Riello Viftekonvektorer fra Riello Overlegen komfort, Viftekonvektorer (Fan coils) gir deg komfortabel, jevn temperatur i hele rommet. Har du bolig eller næringsbygg med eksisterende radiatorsystem, eller skal

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

RADIUS-serien vedovner. Bruksanvisning Installasjon og drift Rev 2, 12.03.2014

RADIUS-serien vedovner. Bruksanvisning Installasjon og drift Rev 2, 12.03.2014 RADIUS-serien vedovner Bruksanvisning Installasjon og drift Rev 2, 12.03.2014 Side 1 INNHOLD Innholdsfortegnelse RADIUS serien Tekniske data... 2 Tekniske data og dimensjoner Grunnleggende data for RADIUS

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer

HOUTKACHEL WOOD STOVE POELE A BOIS HOLZ-FEUERSTÄTTE ESTUFA DE LEÑA PEISOVN

HOUTKACHEL WOOD STOVE POELE A BOIS HOLZ-FEUERSTÄTTE ESTUFA DE LEÑA PEISOVN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OPERATING MANUAL INSTALLATION ET MODE D EMPLOI EINBAUANLEITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO MONTERINGS-

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Side 1 av 11. Installasjons- og bruksveiledning Ovnsmodeller: TT10G DS/EN13240 og Sintef

Side 1 av 11. Installasjons- og bruksveiledning Ovnsmodeller: TT10G DS/EN13240 og Sintef Side 1 av 11 Installasjons- og bruksveiledning Ovnsmodeller: TT10G DS/EN13240 og Sintef Versjon 02.02.2011 Side 2 av 11 Gratulerer med din nye peisovn. Vi takker deg for valget av en TermaTech peisovn

Detaljer

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet.

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Torkerom * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Energieffektive tørkeromsprodukter Med våre avfuktere, får du det optimale

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet.

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Torkerom * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Energieffektive tørkeromsprodukter med varmepumpeteknologi Med El-Bjørns

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har nesten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 INNLEDNING...4 1.1 HUSBANKENS SATSING PÅ LAVENERGIBOLIGER...4 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...5

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 INNLEDNING...4 1.1 HUSBANKENS SATSING PÅ LAVENERGIBOLIGER...4 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...4 1.1 HUSBANKENS SATSING PÅ LAVENERGIBOLIGER...4 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...5 2 OPPVARMINGSBEHOV...7 2.1 INNLEDNING...7 2.2 LAVENERGIBOLIGER...7 2.3 PASSIVHUS...9

Detaljer