Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel"

Transkript

1 Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Oslo/Sandvika Tel: Bergen Tel: Moss Tel:

2 TURBOMAT - de viktigste punktene! For rengjøringsarbeider på kjelen anbefales det å anskaffe en industri-støvsuger. Med en slik støvsuger er det lett og hurtig, støvfritt å fjerne askeavleringer i kjelen. 1) Sjalt kjelen ut - Trykk den røde «0» tasten på regulatoren, og vent til kjelen er helt nedkjølt. Viftene må ha stoppet. Brennkammer 2) Ta brennkammer-temperaturføleren forsiktig ut, slik at den under rengjøringen ikke blir skadet. Før dette gjøres, må det avmerkes hvor dypt den sto, slik at den etter rengjøringen kan settes inn på samme plass. Fjern forsiktig eventuelle tjære- eller sotavleiringer på føleren. 3) Brennkammer- og tunneldørene åpnes, og sugeviften sjaltes inn ved å stille bryteren på bryterskapdøren til «Hand». Vent inntil brennkammeret er blitt så nedkjølt at det er mulig å rengjøre det 4) Kontroller gjennom tunneldøren om det har kommet avleiringer på den øvre hvelvingen, og fjern eventuelt disse forsiktig med rengjøringsbørsten. 5) Askeavleringer på oversiden av mellom-hvelvingen trekkes forsiktig forover gjennom tunneldøren med den flate skraperen. Pass på at asken ikke faller ned på hvelvingen nedenfor. 6) Kontroller gjennom tunneldøren om det har kommet avleiringer på undersiden av mellomhvelvingen, og fjern eventuelt disse med rengjøringsbørsten. 7) Skyv forsiktig, med den flate skraperen gjennom tunneldøren, avleiringer på oversiden av den undre hvelvingen bakover, slik at disse faller ned på risten i brennkammeret. 8) Kontroller gjennom brennkammerdøren om det har kommet avleriringer på undersiden, av den undre hvelvingen, og fjern eventuelt disse forsiktig med rengjøringsbørsten. 9) Kontroller om det har kommet avleiringer på chamotte-sideveggene, og fjern dem eventuelt med rengjøringsbørsten. 10) Rengjør forbrenningsristen: Trekk asken forover til askesjakten med den flate skraperen. Sjalt inn askesnekken ved i «menyen» å sjalte inn «Testdrift», slik at asken blir befordret til askebeholderen, eller fjern asken med en skuffe hvis kjelen ikke har automatisk askefjerning. 2

3 11) Kontroller om det er kommet avleiringer på askefjernings-snekken, og fjern eventuelt disse. Kontroller også om det har oppstått slitasje på snekken. 12) Kontroller askeinnholdet i askeholderen, og tøm denne hvis nødvendig. 13) Kontroller om det har kommet forurensninger (spiker, stein, slagg etc.) på forbrenningsristen og rens den. Det må være fri luftgjennomgang gjennom primærluft-slissene. 14) På den siden av brennkammeret, hvor varmeveksleren ikke er installert, er det nederst, bak plassert en åpning for rengjøring av området under matningsristen. Skru av isolasjonsavdekningen og rengjøringsdekslet, og kontroller om det er kommet avleiringer i området under risten, og fjern eventuelt disse. 15) Kontroller om det har lagt seg avleiringer av aske i ledningen (slangen) mellom brennkammeret og differensialtrykk omformeren. Trekk eventuelt slangen fra omformeren, og blås den ren mot brennkammeret. 16) Trekk «under-rist» termostaten ut av dykkhylsen. Rengjør den med en klut eller en finhåret børste. Fjern askeavleiringer fra dykkhylsen. 17) Trekk overtrykkvokteren i trykkammeret ut av dykkhylsen. Rengjør den med en klut eller en finhåret børste. Fjern askeavleiringer fra dykkhylsen. 18) Trekk tennviften ut av rørene. Rengjør den med en klut eller en finhåret børste og fjern askeavleiringer på viften og i tennrøret. 19) Kontroller om det har samlet seg forurensninger på suge- og/eller trykksiden på røyk gassviften. Fjern eventuelt disse. Hvis nødvendig må viften demonteres. 20) Ta av isolerings-klemmbrikkene og rengjøringsdekslene i sekundærluft-kanalene (plassert på baksiden av brennkammeret) og fjern askeavleiringer. 21) Kontroller om det har samlet seg forurensninger i røykgasssirkulasjonen, og fjern eventuelt disse. 22) Kontroller funksjonen til luftklaffene, snekke-og rist-driftene, dørkontaktbryterne, sikkerhets termostatene, og at føleren sitter riktig på plass. Om nødvendig demonter, og fjern forurensninger, eventuelt rett på skader eller skift ut. 23) Kontroller at alle pakningene er tette, slik at falsk luft i forbrenningsstrekningen blir unngått. Pakninger som er utslitt eller skadet skiftes ut med nye pakninger. Etterstill eventuelt dør lukkingene. 24) Monter brennkammer-temperaturføleren forsiktig på plass igjen. Stikk den inn til det avmerkete merket, fest den. 3

4 25) Hvis kjelen blir stående ute av drift i lengre tid (over sommeren) må det tas følgende forholdsregler: Rengjør kjelen omhyggelig (med aske-støvsuger). Sett inn ca. 5 kg lesket kalk i brennkammeret (opptar luftfuktighet og hindrer stillestandkorrosjon). Steng alle dører og klaffer, så det er helt tett. Hvis anlegget ikke skal være i drift om vinteren, så må det bli helt tømt, utført av en fagmann (fare for frostskader - derved ødeleggelse av vannførende deler). Oppfylling av vann og oppstart må også bli utført av en fagmann. (Krav til vannet ifølge ØNORM H5195). Varmeveksler 26) Åpne begge dekslene på toppen av varmeveksleren, og fjern alle avleiringer i røykgasskammeret. 27) Drei røykgass-temperaturmåleren og Lambdasonden (mellom varmeveksleren og sugetrekkviften) ut av forskruingene. Trekk dem ut og kontroller om det har kommet avleiringer. Rengjør dem eventuelt med en klut. Når dette er gjort settes de inn igjen og skrus fast. 28) Trinn 1: Ta av dekslet på røykgassrøret. Rengjør så dekslet, røret og åpningen mellom brennkammeret og varmeveksleren for avleiringer. Sett dekslet på plass igjen. 29) Trinn 2: Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Kontroller om det har oppstått avleiringer. Hvis nødvendig trekkes hele enheten ut av varmeveksleren, og både rørene og turbulatoren rengjøres med den lille runde børsten. Tre turbulatoren inn på rørene igjen. 30) Trinn 3: Rengjør med den lille børsten innsiden på støvutskiller-rørene. Trekk deretter rørene opp og ut og rengjør dem med børste. Monter rørene igjen først etter at det 4. arbeidstrinnet er utført. 31) Trinn 4: Skru løs rørholderplaten under det lille varmeveksler-dekslet. Fjern askeavleiringene i røykgasskammeret under, og i forbindelsesrøret til suge-trekk viften. Rengjør varmeveksler-rørene med den store børsten. 32) Sjalt inn askefjærnings-snekken ved hjelp av «Testdrift» i menyen for derved å befordre asken til de to aske-containerne, eller skuff asken med hånd ut av det undre røykgasskammeret på varmeveksleren hvis kjelen ikke er utstyrt med automatisk askefjerning. Dette må gjøres før arbeidstrinn 34 blir utført. 33) Demonter alle de 3 askecontainerne (ekstra utstyr) og tøm dem. Containerne må først monteres på plass igjen etter alle etterfølgende arbeidstrinn er utført. 4

5 34) Skru av dekslet på varmevekslerens askesnekke, og rengjør skråplatene og de to askesnekkene for avleiringer. Dekslet må først monteres på plass etter at arbeidstrinn 35 er utført. 35) Monter rørholderplaten i det øvre røykgasskammeret på plass igjen, og sett inn støvutskillerrørene. Det er da en fordel å ha en annen person til hjelp, som gjennom åpningene i det demonterte dekslet for varmevekslerens askesnekke, trer rørene inn på rørholderplaten under. 36) Skru dekslet for varmevekslerens askesnekke fast igjen, og monter de 3 aske-containerne på plass. 37) Kontroller pakningene på de to varmeveksler-dekslene, og sett dem forsiktig på plass, så ikke isolasjonsplaten på innsiden blir skadet. Skru dekslene godt fast. 38) Skru inn røykgasstemperaturføleren og Lambdasonden, henholdsvis skyv dem inn og fest dem. Røykgassrør og pipe 39) Kontroller røykgassrørene og pipen om det skulle ha oppstått avleiringer. Rens dem om nødvendig med den dertil bestemte børsten. Legg merke til: Hvis det er brukt røykrør-forbindelser eller pipe av rustfritt stål må det ikke brukes børster av rustfritt stål! Hvis de oppførte vedlikeholds- og rengjøringsintervallene ikke blir fulgt faller garantien bort, og det kan føre til farlige drifttilstander (tilbakeslags-brann...) 5

Bruksanvisning Turbomat 320/500

Bruksanvisning Turbomat 320/500 Bruksanvisning Turbomat 320/500 Les og følg driftsinstruksjonene og sikkerhetsreglene Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Innhold 1 Oversikt over kjelens

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

Bruksanvisning Fröling TX

Bruksanvisning Fröling TX Bruksanvisning Fröling TX Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning for reflex gigamat trykkholdestasjon Industriveien 44 Telefon: 67 52 21 21 Postboks 506 Telefax: 67 52 21 31 1301 Sandvika E-mail: mail@sgpvarme.no reflex

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Bruksanvisning for oppvaskmaskin Bruksanvisning for oppvaskmaskin Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar.

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar. Monteringsanvisning CLOS-O-MAT LIMA VITA Les nøye gjennom monteringsanvisningen før monteringen for at arbeidet skal bli så enkelt og greit som mulig. Monter Clos-O-Mat først når øvrige håndverkere har

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer