Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32"

Transkript

1 -97 Installation instructions IAV SE SE Installationsanvisning 1 GB Installation instructions 16 DE Installationsanleitung NO Installasjonsveiledning 48 Silvia

2 Produktgaranti Fremstillingen av produktet har skjedd i samsvar med de bestemmelser som ligger til grunn for produktsertifiseringen og de tilhørende krav til kvalitetskontroll. Krav til røykkanal Både ved tilkobling rett bakover fra peisovnens rygg og ved topptilkobling rett opp over skal skorsteinen være dimensjonert for minst 50 C. EU-deklarasjon om samsvar Produkt som omfattes av denne deklarasjonen Produkttype Ovn fyrt med fast brensel. Typebetegnelse Handöl 10-serien Silvia Type iht. standard SS-EN 140 Beregnet bruksområde Oppvarming av boliger Brensel Maks. røykgasstemperatur Ved 00 C Særskilte vilkår Ingen Produsent Advarsel! Under bruk blir enkelte deler av peisovnen meget varme og kan forårsake brann skader ved berøring. Vær også oppmerksom på den kraftige varmestrålningen gjennom glasset i døren. Dersom brennbart materiale plasseres nærmere enn angitt sikkerhetsavstand, kan brann oppstå. Fyring med for liten lufttilførsel kan forårsake kraftig gassansamling og antenning med risiko for skader både på materiell og personer. Navn Adresse Produksjonssted Produksjonskontroll av godkjent organ NIBE AB/NIBE Brasvärme Box 14, Skulptörvägen 10, SE-85 MARKARYD Markaryd Navn SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB Adresse Box 857, SE BORÅS Rapportnr. / dato -/- Niklas Gunnarsson Forretningsområdesjef NIBE Brasvärme Vedlegg Monterings- og installasjonsveiledning OBS! Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskrifts messig måte og er forpliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerhete n bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informere s dersom installasjonen medfører endret feiebehov. HANDÖL In accordance with standards below marking was affixed: European Standard: SE Quality Certification, P-marked: SE Type approval: NO Standard NS 059: DK Standard: DE and AT Standard DIN and Art 15a B-VG: Type: Nominal Output: Fuel: Minimun draught: Flue gas temerature: Energy efficiency: 00 EN 140 Cert no 008 SITAC /9 SINTEF DS/EN 140 plus Silvia 8 kw Wood 1 Pa 00 C 76% Emission of CO in cumbustion products: 0,17% Distance to cumbustible wall: Behind 100 Beside 50 Corner 100 Production number: Follow the installation instructions. Use only recomended fuels NIBE AB Box 14 SE-85 MARKARYD SWEDEN 48

3 Velkommen som Handøl-eier! Vi takker for at du har valgt et Handøl-produkt og håper at du får stor glede av kaminen. Det er lagt ned mye arbeid i konstruksjon og tekniske detaljer, for å oppnå så god kvalitet som mulig. Som eier av en Handøl-kamin har du fått et produkt med tidløs design og lang levetid. Handøls produkter har en forbrenning som både er miljøvennlig og gir best mulig varmeutbytte. Les nøye gjennom installasjonsveiledningen før du begynner oppsettingen, og den separate bruks- og fyringsanvisningen, før du tenner opp i din nye Handøl-kamin. Innhold Generelt...50 Monteringsavstand til vegger og tak...51 Tilførsel av forbrenningsluft...5 Utpakking Forbindelse til skorstein Montering av kleberstein i ildsted og røykhylle...56 Justering av festeramme og montering av klebersteinsmagasin...57 Montering av kakkelplater Montering av beskyttelseslist og varmluftsgitter Slik fyrer du i kaminen

4 Generelt Denne monteringsanvisningen inneholder instruksjoner om hvordan Handöl Silvia skal monteres og installeres. Sammen med peisovnen leveres også en fyringsinstruksjon og bruksanvisning. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom disse og oppbevare dem for eventuell senere bruk. Peisovnen er typegodkjent og er tillatt å koble til en skorstein som er dimensjonert for 50 C røykgasstemperatur, tilkoblingsstussen er Ø150 mm utvendig. Tilførsel av luft utenfra må foretas slik at peisovnen får den mengden forbrenningsluft, som er forutsatt for dens virkemåte. Tekniske data Effekt -9 kw Virkningsgrad, opp til 80 % Vekt 40 kg Kaminhøyde 140 mm Dybde 578 mm Bredde 650 mm Typegodkjent ifølge: Europeisk standard EN-140 klasse 1 Svensk miljø- og kvalitetsmerking, P-merket sert.nr Svensk typegodkjenning, sert.nr. 5491/9 Norsk standard NS 059, sert.nr Tysk standard DIN , RO Dansk standard 887-1, id nr. 598 Byggetillatelse Før installasjon av ildsted og oppføring av skorstein, må det foreligge godkjent byggetillatelse fra ansvarlig myndighet. For råd og veiledning angående byggetillatelse, anbefaler vi at det tas kontakt med bygningsetaten i kommunen. Bærende underlag Kontroller og sikre at gulvet er tilstrekkelig dimensjonert for peisen og skorsteinen. Settes peisen på et trebjelkelag, bør en byggmester bedømme gulvets bæreevne. Dersom totalvekten ikke overstiger 400 kg, kreves det normalt ingen ekstra forsterkning av trebjelkelaget. Gulvbeskyttelse For å beskytte gulvet mot gnister og glør som eventuelt spruter ut fra ildstedet, må peisen plasseres på en plate som ikke er brennbar. Den skal være så stor at avstanden fra ildstedets dør til brennbart gulvmateriale er minst 00 mm, og ha en bredde fra innsatsens side til brennbart gulvmateriale på minst 100 mm. På grunn av nasjonale bestemmelser og forskrifter vedrørende installasjon av peis og skor stein, anbefaler vi at det tas kontakt med feiervesenet eller feiermesteren i kommunen. Skorstein Peisen krever en trekk (undertrykk) på minst 1 Pa. Trekken i skorsteinen påvirkes i første rekke av lengden og tverrsnittet på røykløpet, samt hvor trykktett det er. Minste anbefalte lengde på røykløpet er,5 m, og tverrsnittarealet på røykløpet må være cm ( mm diameter). Sørg for å kontrollere at skorsteinen er tett og at det ikke forekommer lekkasje rundt feieluker og ved rørtilkoblinger. Vær oppmerksom på at et røykløp med skarpe bøyer og horisontale kanaler, gir redusert trekk. Maksimalt horisontalt røykløp er 1 m, forutsatt at den vertikale røykløpshøyden er minst 5 m. Røykløpet skal kunne feies i hele sin lengde og feielukene skal være lett tilgjengelige. Täljsten Kleberstein Øvre Övre røykhylle rökhylla Nedre Undre røykhylle rökhylla Rostertallrik Tallerkenrist Støpejernsbunn Gjutgodsbotten Brasbegränsare Vedfanger Askeskuff Asklåda med lokk Reguleringshendel Reglerstång 50

5 Monteringsavstand til vegger og tak Gulvplaten legges mot veggen i bakkant. Målene som er angitt på figuren, må kontrolleres slik at de ikke blir mindre enn angitt. Avstanden fra kaminåpningen til brennbar bygningsdel eller innredning, skal være minst 1 meter. Brännbar Brennbar vägg vegg Brännbar Brennbar vägg vegg Ildsteds Eldstads- - plan Ildsteds Eldstads- - plan Tilførselsluftstuss Tilluftsstos Ø 64 Ø Tilførselsluftstuss Tilluftsstos Ø 64 Ø Obrännbar vägg Brannmur brandteknisk av tegl klass eller betong EI Obrännbar vägg Brannmur brandteknisk av tegl klass eller betong EI Brännbart Brennbart tak tak Min min Tilførselsluftstuss Tilluftsstos Brennluftstutzen Ø 64 Ø Tilførselsluftstuss Brennluftstutzen Tilluftsstos Ø 64 Ø

6 Tilførsel av forbrenningsluft Forbrenningsluft til kaminen kan tilføres direkte via en kanal utenfra, eller indirekte via en ventil i ytterveggen i det rommet der kaminen står. Nedenfor vises noen installasjonsalternativ. Forbindelsesstussen på kaminen har en utvendig diameter på 64 mm. OBS! I varme rom må kanalen isoleres mot kondens med minst 0 mm mineralull som utvendig kles med plastfolie. I gjennomføringer er det viktig å tette mellom røret og veggen (gulvet) med tetningsmasse. Ved lengre kanaler enn 1 meter, må diameteren økes til 100 mm, og det må brukes tilsvarende størrelse på inntaksventilen. Som tilbehør finnes 1 m kondensisolert, fleksibelt forbrenningsluftrør. Gjennom yttervegg. Indirekte gjennom yttervegg. Gjennom gulv og betongplate på bakken. Gjennom gulv og kryperom. 5

7 NO Utpakking For at det skal være lettere å bære kaminen, kan støpejernsdøren og støpejernsinnredningen tas bort. Løft og transporter kaminen som vist på figuren. Den runde risten tas ut ved å løfte i motsatt kant i forhold til reguleringshendelen. Deretter løftes støpejernsbunnen ut. Panoramadør Foldedører Løft døren opp slik at den kommer fri fra nedre gangjernstapp. 1 1 Vri underdelen litt ut, vekk fra gangjernstappen. Før døren nedover for å fjerne den fra kaminen. 5

8 NO Toptilslutning til stålskorsten For installasjon av skorstein viser vi til installasjonsanvisningen for skorsteinen. Vigtig! Kakkel og varmluftsgitter skal monteres før skorsteinen. Tilkobling bak til murt skorstein Ta ut et hull på minst 180 mm i diameter. Avstand fra gulv til hullets sentrum skal være 947 mm. Innmuringsstussen mures inn i hullet i veggen med ildfast mørtel (følger ikke med leveransen). Innmurings høyden kontrolleres slik at den stemmer overens med kaminens høyde. Mål både på kaminen og på innmurings stussen! La den ildfaste mørte - len tørke. Klipp bort brytelokket på peisens øverste ryggplate. Ved levering er peisen klargjort for topptilkobling. Ved tilkobling til peisens bakside må stussen og lokket bytte plass. Brytlock 1 Avbrytbart lokk 1 Brytlock Avbrytbart lokk 54

9 NO Pannkitt Kjelekitt (varmefast kitt) Tilkoblingsrøret settes på stussen. Påse at pakningen ikke flytter seg ut av stilling. Dersom det er nødvendig med ytterligere tetning kan det brukes kjelekitt. Mellom innmuringsstussen og røykrøret tettes det med egnet tetningsgarn. Ø150 Anslutningsrör Forbindelsesrør Overgangsstuss Toppforbindelse til murt skorstein Kjelekitt Pannkitt(varmefast kitt) Vigtig! Kakkel og varmluftsgitter skal monteres før røykløpsrørene. Mur fast innmuringsstussen ifølge anvisningen på side 5. Tilkoblingsrøret settes på stussen. Påse at pakningen ikke flytter seg ut av stilling. Dersom det er nødvendig med ytterligere tetning kan det brukes kjelekitt. 55

10 Montering av ildstedssteiner Plasser steinene mellom forhøyningene i støpejernsbunnen, trykk steinholderen forsiktig oppover og før steinen på plass slik at den låses fast i overkant. I ildstedets bakkant monteres tre glatte steiner av lik størrelse. I framkant monteres to steiner med en utfresing. De fremre steinene monteres slik at utfresingen danner en spalte mot platen. Spalten skal være rettet mot døren. Steinene skal plasseres slik at det blir en sprekk på minst 1 mm mellom steinene. Om sprekken blir mindre enn 1 mm, skal kanten fases lett ved hjelp av en fil. Håndter klebersteinene med forsiktighet! Steinholder Stenhållare Utfresing Urfräsning Utfresing Urfräsning Montering av røykhyller Monter den øvre og den undre røykhyllen som vist på figuren. Øvre Övre røykhylle rökhylla Tappar Tapper Undre Undre rökhylla røykhylle Før inn hyllen För in hyllan gjennom genom mellanmellomrommet rummet ovanför over täljstenen klebersteinene Sidotapp Sidetapp Bakre tapp Sidetapp Sidotapp Sidotapp Sidetapp Bakre tapp Sidetapp Sidotapp 56

11 Oppretting av festeramme for kakkel Løsne de 4 skruene (se figur) som holder festerammen fast mot kaminen. Kontroller at kaminen og festerammen står loddrett og at festerammen står på gulvet. Trekk deretter til skruene igjen, slik at festerammen sitter godt fast mot kaminen. Montering av klebersteinsmagasin Plasser de 6 klebersteinene innenfor klebersteinsholderen. Håndter klebersteinene forsiktig! 57

12 No. 7 CHROME NO Montering av kakkel Generelt Hylsnyckel Nr. 10 Kaklene skrus og limes fast mot festerammen rundt kaminen. Skjøtene mellom kakkelplatene behøver ikke å fuges, men om det er ønskelig kan det fuges med silikon. Kontroller høyden fra gulvet til over kanten på kakkelplatene for hvert skift kakler under monteringen. Juster høyden ved å variere fugebredden slik at høyden blir lik på begge sider. Viktig! På grunn av at pinneskruene har et elastisk feste, må mutrene ikke trekkes til for hardt. For øvrig trengs følgende verktøy og hjelpemidler for å montere kaklene: Hylse nøkkel nr. 10, fastnøkkel nr. 10, målbånd og teip. Hylsenøkel nr. 10 Ringnyckel Nr Fastnøkkel nr. 10 Måttband m Måttband 4 5 Målbånd Tejp Teip

13 10 NO Montering av første skift kakkelplater Monter pinneskruer til kakkelplate nr. 1, og. Påfør silikon punktvis i skjøten mellom kakkelplatene og skru dem fast til festerammen. Lim kakkelplate nr. 4 fast mot festerammen og ryggplaten, påfør lim også i skjøten mot kakkelplate nr.. Bruk teip for å holde kakkelplaten i stilling til silikonet har herdet (tørket). Montering av andre skift kakkelplater Monter pinneskruer til kakkelplate nr. 5. Skru kakkelplate nr. 5 fast mot festerammen. Lim kakkelplate nr. 6 fast mot ryggplaten og i skjøtene mot kakkelplate nr. 5. Bruk teip for å holde kakkelplaten i stilling til silikonet har herdet (tørket). 59

14 NO Montering av tredje skift kakkelplater Monter pinneskruer til kakkelplate nr. 1, og. Påfør silikon punktvis mot de underliggende kakkelplatene og i skjøten mellom dem. Lim kakkelplate nr. 4 fast mot festerammen og ryggplaten, påfør lim også i skjøten mot kakkelplate nr.. Bruk teip for å holde kakkelplaten i stilling til silikonet har herdet (tørket). 60

15 Montering av hylleplatene Påfør silikon punktvis i skjøten mot det underliggende kakkelskiftet og monter kakkeltoppen. Kontroller at kakkelplatene ligger vannrett og prøvemonter varmluftsgitteret. Montering av beskyttelseslist og varmluftsgitter Varmluftsgitteret skal ligge løst i utsparingen på hylleplatene. Dersom kaminen forbindes til skorsteinen med stussen på kaminryggen, skal hullet i varmluftsgitteret dekkes med det runde lokket. Lim beskyttelseslisten fast til kakkelplatene under kamindøren med silikon. Beskyttelseslisten skal ligge an mot kaminen. Dekklokk Täcklock Varmluftsgitter Varmluftsgaller Beskyttelseslist Skyddslist 61

16 Slik fyrer du i kaminen Anbefalt vedmengde for normal fyring er kg/time. Maksimalt tillatt vedmengde er,5 kg/time. De fleste vedsorter kan brukes. Best egnet er ved fra løvtrær, fordi dette brenner roligere. Det er viktig at veden er tørr og passe stor, ca. 0 cm lang og ikke for grov. Åpne og steng alltid døren sakte og forsiktig for å forhindre at det kommer røyk ut i rommet på grunn av trykkendringer inne i ildstedet. Åpne forbrenningsluftspjeldet ved å trekke ut den venstre luftreguleringshendelen. Bruk den medfølgende «kalde hånden» til dette. Legg inn 7 8 vedstykker (ca. kg) som vist på figuren, og tenn på. Lukk døren inntil uten å stenge den helt. Når det har begynt å brenne godt, etter ca. 15 minutter, stenges døren. Legg på 4 vedstykker med total vekt på omlag kg når det første har brent ned til det bare er glør igjen. OBS! Den høyre reguleringshendelen skal være skjøvet helt inn så lenge fyring pågår. Når reguleringshendelen til høyre trekkes ut, åpnes risten. Dette skal bare gjøres for å få god trekk ved opptenning, og når asken skal rakes ned i askeskuffen. Reguleringshendelen til forbrenningsluftspjeldet skal være trukket helt ut så lenge fyring pågår. Bruks- og fyringsanvisning Les nøye gjennom den separate bruks- og fyringsanvisningen før du tenner opp i kaminen. ÅPEN ÖPPET Rist Roster Förbränningsluft Forbrenningsluft 6

17 NIBE AB/NIBE Brasvärme Box Markaryd

Sofiero. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1. DE Installationsanleitung 40. NO Installasjonsveiledning 60

Sofiero. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1. DE Installationsanleitung 40. NO Installasjonsveiledning 60 Installation Instructions 011523 IAV SE-EX 0816-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation Instructions 20 DE Installationsanleitung 40 NO Installasjonsveiledning 60 Sofiero Velkommen som Handøl-eier!

Detaljer

Handöl 21 and 23T. Installation Instructions SE DE NO GB

Handöl 21 and 23T. Installation Instructions SE DE NO GB Installation Instructions 511293 IAV SE/EX 0838-5 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 14 Installasjonsanvisning 28 Installation Instructions 42 Handöl 21 and 23T Til eieren av Handöl

Detaljer

Installation Instruction

Installation Instruction Installation Instruction 511297 IAV SE/EX 0542-2 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 14 Installasjonsanvisning 28 Installation Instructions 42 Handöl 25 Handöl 25T Til eieren av

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 586W www.contura.eu 26 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Detaljer

installations Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 ANVISNING www.contura.

installations Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 ANVISNING www.contura. SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 installations ANVISNING www.contura.eu 480 Velkommen som eier av Contura! Vi takker

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 590T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C590T-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 790K www.contura.eu 50 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C790K-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 26T Lav www.contura.eu NO 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26T-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 34T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C34T-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning. Installations- C 570.

Installasjonsanvisning. Installations- C 570. Installasjonsanvisning Installations- C 570 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 35T www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C35T-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 810 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C810-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 810 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C26T Høy www.contura.eu NO 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26T-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 35 Lav www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C35L-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 550A www.contura.eu 26 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Detaljer

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kjære Contura-eier Vi

Detaljer

Contura 650, 660, 670

Contura 650, 660, 670 511884 IAV SE/EX 0820-3 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation Instructions 78 Contura 660T Contura 650, 660, 670 Velkommen som eier av Contura!

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 850W www.contura.eu 18 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C850W-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C26K Høy www.contura.eu NO 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installation instruction

Installation instruction SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 18 Installasjonsanvisning 34 Installation instruction 50 Installation instruction C 480 www.contura.eu 34 YTELSESERKLÆRING Nr. C480-CPR-130605-SE-1

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 556 C 586 www.contura.eu 16 EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden ProduKt

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 26K Lav www.contura.eu NO 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 655A www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C655A-CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 35T-Lav www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C35TL-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Contura 655/685 SE DE NO GB. Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48.

Contura 655/685 SE DE NO GB. Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48. 511836 IAV SE 0715-2 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 Contura 655 Contura 655/685 Kjære Contura-eier Vi ønsker deg velkommen

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 720T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C720T-CPR-160329-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 556T www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C556-CPR-130601-SE-2 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 556 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 750 C 750A www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 32 C 32A www.contura.eu 34 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar www.contura.eu Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 510 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 510 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 710 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT Ytelseserklæring ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011 Nr. C710-CPR-160329-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel

Detaljer

installasjons ANVISNING 34T 35T

installasjons ANVISNING 34T 35T installasjons ANVISNING 34T 35T 25 EC deklarasjon om samsvar www.handol.eu Produsent Navn Adresse Produksjonssted NIBE AB/NIBE Stoves Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 MARKARYD Markaryd, Sweden Produkt

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 596 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C596-CPR-3060-SE- PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 596 Produksjonsnummer Se merkeskilt

Detaljer

installasjons ANVISNING T T

installasjons ANVISNING T T installasjons ANVISNING 50 51 52 52T 53 54 54T EU-deklarasjon om samsvar Produkt som omfattes av denne deklarasjonen Produkttype Ovn fyrt med fast brensel. Typebetegnelse Handöl 50-serien Type iht. standard

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Ci51 www.contura.eu 58 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci51-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 560T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C560T-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 685 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C685-CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 685 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 596T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C596T-CPR-3060-SE-2 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i5an C i51a C i51t C i51s www.contura.eu 58 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci51-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 650 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C650-CPR-30608-SE- PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 650 Produksjonsnummer Se merkeskilt

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 580 C 585 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd,

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 620S C 620T C 660T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT Ytelseserklæring ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011 Nr. C620-C660 CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i4 www.contura.eu 22 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci4-CPR-130619-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installationsanvisning

Installationsanvisning SE NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 16 Installationsanleitung 30 Installation instruction 44 Asennusohjeet 58 Installationsanvisning Siri www.contura.eu 16 SERTIFIKAT EC Deklarasjon

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Dreieplate C780 C880 www.contura.eu 27 Generelt Denne anvisningen inneholder opplysninger om installasjon av ovn med dreieplate. Les anvisningen nøye, slik at installasjonen gjøres

Detaljer

ANVISNING 31 31A 32 32A 33T

ANVISNING 31 31A 32 32A 33T installasjons ANVISNING 31 31A 32 32A 33T 21 EU-deklarasjon om samsvar Certifierad Certifikat nr 0112/07 Kvalitetsgodkjenning Ovnen er testet av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, og oppfyller gjeldende

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Dreieplate C500/C600 www.contura.eu 27 Generelt Denne anvisningen inneholder opplysninger om installasjon av ovn på dreieplate. Les anvisningen nøye, slik at installasjonen gjøres

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i30 www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci30-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

installasjons VEILEDNING 26T 26K

installasjons VEILEDNING 26T 26K installasjons VEILEDNING 26T 26K EC deklarasjon om samsvar www.handol.eu Certifierad Certifikat nr 220312 Kvalitetsgodkjenning Ovnen er testet av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, og oppfyller

Detaljer

Installasjons- anvisning

Installasjons- anvisning Installasjons- anvisning C i10/ C i www.contura.eu 66 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar www.contura.eu Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i41 www.contura.eu 114 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci41-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i50 www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci50-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i31 www.contura.eu 90 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci31-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 26K Høy www.contura.eu NO 42 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar www.contura.eu Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen, SE-285 23 Markaryd

Detaljer

2016. NYE OVNER OG INNSATSER HØYDEPUNKTER TIL HJEMMET

2016. NYE OVNER OG INNSATSER HØYDEPUNKTER TIL HJEMMET 2016. NYE OVNER OG INNSATSER 7 HØYDEPUNKTER TIL HJEMMET 1 Velkommen hjem til varmen Varmen fra en vedovn gir kos og hygge. En vedovn er også en smart og moderne energiløsning som forvalter både dine personlige

Detaljer

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon C i5 www.contura.eu 18 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci5-CPR-130622-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i40 www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci40-CPR-130912-SE-2 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2

GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2 411967 BAV 0741-8 GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2 DE Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen für Kamin- und Kachelöfen von Handöl 5 FR Instructions d'allumage

Detaljer

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon C i6 www.contura.eu 18 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci6-CPR-130904-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats

Detaljer

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Sist oppdatert 26.03.2008 Innsats NI-22 bifold eller panorama Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde

Detaljer

Installationsanvisning

Installationsanvisning SE NO DE GB FI FR Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 28 Installationsanleitung 56 Installation instruction 84 Asennusohjeet 112 Guide d installation 140 Installationsanvisning 500 www.cronspisen.eu

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Opus Ignis. Brukerhåndbok EN 13240 NS 3058. Opus Ignis.indd 1 02.07.13 12.03

Opus Ignis. Brukerhåndbok EN 13240 NS 3058. Opus Ignis.indd 1 02.07.13 12.03 EN 13240 NS 3058 Brukerhåndbok Opus.indd 1 02.07.13 12.03 Innhold 1. Gratulerer med ny ovn... 3 1.1 Første gangs bruk... 3 1.2 Påfylling... 3 2. Vedlikehold... 3 3. Montering... 3 4. Data... 5 5. Tilbehør...

Detaljer

Installasjons anvisning

Installasjons anvisning Installasjons anvisning Omramming C 11 Omramming C 21 www.contura.eu 146 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C11-CPR-130614-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura

Detaljer

BEDRIFTEN. En bedrift som ser fremover. En bedrift som ydmykt lytter til historien. En bedrift med røtter i det tradisjonsrike Småland i Sverige.

BEDRIFTEN. En bedrift som ser fremover. En bedrift som ydmykt lytter til historien. En bedrift med røtter i det tradisjonsrike Småland i Sverige. NO Kos og varme BEDRIFTEN NIBE er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. En bedrift som ser fremover. En bedrift som ydmykt lytter til historien. En bedrift

Detaljer

Monteringsanvisning Nordpeis Brannmurselementer Patent nr. P 951495 Sist oppdatert: 31.01.2008. BRANNMUR - på timen!

Monteringsanvisning Nordpeis Brannmurselementer Patent nr. P 951495 Sist oppdatert: 31.01.2008. BRANNMUR - på timen! Monteringsanvisning Nordpeis rannmurselementer Patent nr. P 951495 Sist oppdatert: 31.01.2008 RNNMUR - på timen! 1. Nordpeis rannmurselementer - til bruk bak elementpeiser og ovner Nordpeis rannmurselementer

Detaljer

HANDÖL 50-SERIEN NYHET

HANDÖL 50-SERIEN NYHET 50 NO HANDÖL 50-SERIEN Handöl 50 er en ny serie støpejernsovner fra Nibe Brasvärme. En moderne ovn i seks varianter, med runde eller rette former. Det finnes mange valgmuligheter, for eksempel varmelagring

Detaljer

Krav til ildsted og brannmur

Krav til ildsted og brannmur Krav til ildsted og brannmur Nyinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse. Det stilles ingen formelle krav til den som skal montere et ildsted. Vi anbefaler likevel sterkt å bruke kvalifiserte

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer

Monteringsanvisning Ellen Lav/Høy

Monteringsanvisning Ellen Lav/Høy Monteringsanvisning Ellen Lav/Høy Sist oppdatert 09.0.008 Innsats NI-5 Stålpipe Kan monteres med stålpipe. Minimum brannmur bredde Utenpåliggende: I fl ukt med vegg: Minimum brannmur høyde Utenpåliggende:

Detaljer

NIBE MØTER VITRE. Susanne Ek og Marie Christoffersson

NIBE MØTER VITRE. Susanne Ek og Marie Christoffersson 20 NO NIBE MØTER VITRE Susanne Ek og Marie Christoffersson VITRE Industridesign heter bedriften som fikk i oppdrag å formgi den nye Handöl 20-serien til NIBE Brasvärme. Dette sier de om oppdraget: Vi

Detaljer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR DK FI IT NL GB Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 9 Fyringsinstruksjon 16 Instructions d allumage 23 Lighting Instructions 30 Fyringsvejledning 37 Lämmitysohjeet 44 Istruzioni per l accensione

Detaljer

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0 Fulvia Vedovn etter DIN 18 891 Brukerveiledning ver. N-1.0 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA NORDICA kan du nyte hyggen ved vedfyring og samtidig spare energi. Sikkerhet I

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 7 Fyringsinstruksjon 12 Instructions d allumage 17 Lighting Instructions 22 Fyringsvejledning 27 Lämmitysohjeet 32 Istruzioni per l accensione

Detaljer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN Oktober 2012 Pipe og peis i ett - 1 - Generelt Icopal Celsius+ peisovn er et varmelagrende ildsted med høy virkningsgrad. Dette gir mulighet til

Detaljer

installations ANVISNING

installations ANVISNING SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 32 Installasjonsanvisning 64 Installation instruction 96 installations ANVISNING www.contura.eu 500 Velkommen som eier av Contura! Vi takker

Detaljer

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013 Model 6 - Innsats 1 INDHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje... 5 Første

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN November 2011 Pipe og peis i ett - 1 - Generelt Icopal Celsius+ peisovn er et varmelagrende ildsted med høy virkningsgrad. Dette gir mulighet til

Detaljer

Eldningsinstruktion och bruksanvisning Cronspisen 100, 200, 500 SE NO FI FR

Eldningsinstruktion och bruksanvisning Cronspisen 100, 200, 500 SE NO FI FR Eldningsinstruktion och bruksanvisning Cronspisen 100, 200, 500 BAV SE-EX 0712-2 511507 SE NO DE GB FI FR Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Cronspisen 100, 200, 500 2 Fyringsinstruksjon og bruksanvisning

Detaljer

Monteringsanvisning Purus Corner TILE

Monteringsanvisning Purus Corner TILE Monteringsanvisning Purus Corner TILE - For trebjelkelag med påstøp og smøremembran på topp (s 1) - For helstøpt gulv med smøremembran på topp (s 7) - Inspeksjon og renhold (s12) For trebjelkelag med påstøp

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1 Rosa-Rosetta Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH Sintef godkjenning nr 045-159 Brukerveiledning ver. N-1.1 Importeres til Norge av: Side 1 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA

Detaljer

Peisselskabet as, Henrik Ibsens gt.28, 0255 Oslo. Tlf. 22 55 63 63. www.peisselskabet.no

Peisselskabet as, Henrik Ibsens gt.28, 0255 Oslo. Tlf. 22 55 63 63. www.peisselskabet.no V. 17.03.11 INNHOLD SIDE Introduksjon og måltegninger 2 Monteringsinstruksjoner 3-4 Direkte frisklufttilførsel 5 Tilknytning til murpiper 6-8 Bruksanvisning 8-10 Årsaker til peisproblemer 10 Illustrert

Detaljer

Skjønnhet som kommer innenfra men som synes utenpå

Skjønnhet som kommer innenfra men som synes utenpå 1 CONTURA 2 Skjønnhet som kommer innenfra men som synes utenpå En ild blir det selvsagte blikkfanget i et rom. Har du plass nok, bør du satse på en peisovn som gjør mye av seg, for varmens skyld, men også

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TWIST

Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TWIST Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TWIST 04.2014 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-7 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 8-12 For trebjelkelagsgulv

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

Monteringsanvisning. Glasstak for hagestue/vinterhage VIKTIG!

Monteringsanvisning. Glasstak for hagestue/vinterhage VIKTIG! 6690NO Monteringsanvisning Glasstak for hagestue/vinterhage 2017-08 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje ikke systemet fungere

Detaljer

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm KINGFIRE-PARAT Monterings - og bruksanvisning TEKNISKE DATA PEISMODUL L x B x H: 550 x 550 x 2623mm Vekt: ca. 750 kg VARMEINNSATS Nominell varmeeffekt: 3-7 kw Virkningsgrad: > 84% Frontplate (H x B): 1301

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TILE

Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TILE Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TILE 04.2014 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-7 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 8-12 Inspeksjon og renhold

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer