Contura 655/685 SE DE NO GB. Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Contura 655/685 SE DE NO GB. Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48."

Transkript

1 IAV SE SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 Contura 655 Contura 655/685

2 Kjære Contura-eier Vi ønsker deg velkommen til Contura-familien og håper at du får stor glede av den nye ovnen din. Vi vet at du stiller høye krav til design og kvalitet, og som ny eier av en Contura, har du sikret deg et produkt med tidløs design og lang levetid. Contura 600-serien har også en forbrenning som er både miljøvennlig og effektiv og gir best mulig varmeutbytte. Les nøye gjennom installasjonsveiledningen før du begynner å montere, og les den separate fyrings- og bruksanvisningen før du begynner å fyre. Innhold Generelt Installasjonsavstand til vegger og tak Tilførsel av forbrenningsluft Utpakking Tilkopling til skorstein Montering av omramming Contura Montering av omramming Contura Montering av bakerovn (ekstrautstyr) Montering av varmehylle i metall (ekstrautstyr) Montering av konveksjonsfront (ekstrautstyr) Montering av varmehylle i teglstein (ekstrautstyr) Montering av ovnstopp Montering av sokkel (ekstrautstyr) Montering av uttrekksskuff (ekstrautstyr)

3 Produktgaranti Fremstillingen av produktet har skjedd i samsvar med de bestemmelser som ligger til grunn for produktsertifiseringen og de tilhørende krav til kvalitetskontroll. Krav til røykkanal Både ved tilkobling rett bakover fra peisovnens rygg og ved topptilkobling rett oppover skal skorsteinen være dimensjonert for minst 350 C. Advarsel! Under bruk blir enkelte deler av peisovnen meget varme og kan forårsake brannskader ved berøring. Vær også oppmerksom på den kraftige varmestrålningen gjennom glasset i døren. Dersom brennbart materiale plasseres nærmere enn angitt sikkerhetsavstand, kan brann oppstå. Fyring med for liten lufttilførsel kan forårsake kraftig gassansamling og antenning med risiko for skader både på materiell og personer. OBS! Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører endret feiebehov. EU-deklarasjon om samsvar Produkt som omfattes av denne deklarasjonen Produkttype Ovn fyrt med fast brensel. Typebetegnelse Contura 600-serien Type iht. standard SS-EN Beregnet bruksområde Oppvarming av boliger Brensel Maks. røykgasstemperatur Ved 450 C Særskilte vilkår Ingen Produsent Navn Adresse Produksjonssted Produksjonskontroll av godkjent organ NIBE AB/NIBE Brasvärme Box 134, Skulptörvägen 10, SE MARKARYD Markaryd Navn SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB Adresse Box 857, SE BORÅS Rapportnr. / dato 0402-CPD / Niklas Gunnarsson Forretningsområdesjef NIBE Brasvärme Vedlegg Monterings- og installasjonsveiledning CONTURA In accordance with standards below marking was affixed: European Standard: SE Quality Certification, P-marked: NO Standard NS 3059: DK Standard: DE and AT Standard DIN and Art 15a B-VG: Type: Nominal Output: Fuel: Minimun draught: Flue gas temerature: Energy efficiency: 2006 EN Cert no SINTEF DS/EN plus RO C655/C685 6 kw Wood 12 Pa 310 C 80% Emission of CO in cumbustion products: < 0,12% Distance to cumbustible wall (mm): Behind 100 Beside 520 (200) Corner 95 Production number: Follow the installation instructions. Use only recomended fuels NIBE AB Box 134 SE MARKARYD SWEDEN 33

4 Generelt Denne veiledningen gir instrukser om hvordan Contura 655/685 skal monteres og installeres. Sammen med ovnen leveres det også en fyrings- og bruksanvisning. Vi oppfordrer deg til å lese grundig gjennom dette materialet og ta vare på det til eventuelt framtidig bruk. Ovnen er typegodkjent og kan koples til en skorstein som er dimensjonert for en røykgasstemperatur på 350 C, tilkoplingsstussen er Ø150 mm utvendig. Frisk tilluft utenfra er nødvendig for å få tilførsel av forbrenningsluft. Tekniske data Effekt 3-9 kw Nominell effekt 6 kw (ca. 1,5 kg/time) Virkningsgrad, opptil 80% Vekt (kg) Bredde (mm) (fot Ø580) Dybde (mm) (fot Ø580) Høyde (mm) Tilkoplingsstuss utv. Ø150 mm Typegodkjent i henhold til: Europeisk standard EN-13240, klasse 1 Svensk miljø- og kvalitetsmerking, P-merket med sert.nr Svensk typegodkjenning, sert.nr 0388/01 Norsk standard NS 3059, sert. nr Tysk standard DIN , RO Dansk standard 887-1, id.nr. 598 Byggetillatelse Før installasjon av ildsted og oppføring av skorstein, må det foreligge godkjent byggetillatelse fra ansvarlig myndighet. For råd og veiledning angående byggetillatelse, anbefaler vi at det tas kontakt med bygningsetaten i kommunen. Bærende underlag Kontroller og sikre at gulvet er tilstrekkelig dimensjonert for peisovnen og skorsteinen. Settes peisovnen på et trebjelkelag, bør en byggmester bedømme gulvets bæreevne. Dersom totalvekten ikke overstiger 400 kg, kreves det normalt ingen ekstra forsterkning av trebjelkelaget. Gulvbeskyttelse For å beskytte gulvet mot gnister og glør som eventuelt spruter ut fra ildstedet, må peisovnen plasseres på en plate som ikke er brennbar. Den skal være så stor at avstanden fra ildstedets dør til brennbart gulvmateriale er minst 300 mm, og ha en bredde fra innsatsens side til brennbart gulvmateriale på minst 100 mm. Vi anbefaler at mykt gulvbelegg (f.eks. heldekningsteppe) under gulvplaten fjernes. På grunn av nasjonale bestemmelser og forskrifter vedrørende installasjon av peisovn og skorstein, anbefaler vi at det tas kontakt med feiervesenet eller feiermesteren i kommunen. Skorstein Ovnen krever et skorsteinstrekk på minst -12 Pa. Trekket påvirkes først og fremst av lengden og tverrsnittet på skorsteinen, men også av hvor trykktett den er. Minste anbefalte skorsteinslengde er 3,5 m, og egnet tverrsnitt er cm² ( mm i diameter). Vær nøye med å kontrollere at skorsteinen er tett, og at det ikke forekommer lekkasje rundt feieluker og ved rørtilkoplinger. Vær oppmerksom på at en røykkanal som har skarpe bøyninger og er trukket horisontalt, reduserer trekken i skorsteinen. Maksimal horisontal røykkanal er 1 meter, forutsatt at den vertikale røykkanallengden er på minst 5 meter. Røykkanalen skal kunne feies i hele sin lengde, og sotlukene skal være lett tilgjengelige. Vedfanger Røykhylle Rist Støpejernsbunn Ildstedsbekledning Askeskuff med lokk 34

5 Installasjonsavstand til vegger og tak. A = høyde fra gulv til skorsteinstilkopling. B = høyde fra gulv til c/c røykuttak bak 655 C = høyde fra gulv til tilluftsstuss D = høyde fra gulv til underkant dør Brennbart Brännbart tak tak NO Plasser ovnen på en ildstedsplate og kontroller at installasjonsavstanden som er angitt i figurene, ikke underskrides. Ved topptilkopling til stålskorstein henviser vi til produsentens monteringsanvisning. Ta hensyn til kravene for stålskorsteinen om sikkerhetsavstand til brennbart materiale. Det skal være minst 1 meters avstand fra forsiden av ovnsåpningen til brennbar bygningsdel eller innredning. E = høyde fra gulv til overkant dør Alle mål er i millimeter. Viktig! Hvis ovnen plasseres på en dreieplate, gjelder ikke installasjonsavstanden som er angitt nedenfor Brennbare Brännbar vägg Wand 95 Utv. Ø Brandmur Brannmur av av tegl tegel eller betong Brannmur Brandmur av av tegl tegel eller betong 615 *Se 685 Tillatt område for brennbart materiale 685 *For å unngå misfarging av malt, ikke-brennbar vegg, anbefaler vi samme sideavstand som til brennbar vegg. 630 Brannmur Brandmur av tegel tegl eller betong * (520) 400 Brennbart Brännbart tak Utv. Ø Brennbare Brännbar vägg Wand Tilluftsstos Ø64 Tilførselsluftstuss Ø Brennbart Brännbar tak vägg A 1190 B 1060 E C 340 Tilførselsluftstuss Tilluftsstos Ø64 Ø Brennbart Brännbar vägg tak A 1130 B 1000 D 300 E Tilluftsstos Tilførselsluftstuss Ø64 Ø C 400 D Tilførselsluftstuss Tilluftsstos Ø64 Ø64 Ø Brannmur Brandmur av av tegl tegel eller betong eller betong * * 615 Tillatt område for brennbart materiale 35

6 Tilførsel av forbrenningsluft Forbrenningsluften kan tilføres direkte via en kanal utenfra, eller indirekte via en ventil i ytterveggen i rommet der ovnen er plassert. Til høyre vises noen installasjonsalternativer. Ved montering av tilluftsslange på tilluftsstussen kreves det at strålingsplaten under innsatsen demonteres. Tilkoplingsstussen på ovnen har en utvendig diameter på Ø64 mm. På ovnen er det to alternative brytelokk for gjennomføring av tilluftsslangen, ett i bakplaten og ett i fotplaten. Indirekte gjennom yttervegg. LEK LEK Gjennom yttervegg. Brytelokket slås ut med hammer. Viktig! I varme rom skal kanalen kondensisoleres med 30 mm mineralull, som skal ha fuktsperre (byggplast) på utsiden. I gjennomføringen er det viktig å tette med tetningsmasse mellom røret og veggen (eventuelt gulvet). Ved lengre rørtrekk enn 1 meter skal rørdiameteren økes til 100 mm og tilsvarende større veggventil velges. Kondensisolert forbrenningsluftslange på 1 meter fås som ekstrautstyr. Gjennom gulv og krypkjeller. LEK 30 mm LEK Gjennom gulv og plate på bakken. 36

7 Utpakking La innsatsen stå fastskrudd på pallen. Medfølgende detaljer legges til siden. Demonter de løse detaljene fra innsatsen, dvs. flammestopperen, ildstedskledningen, risten og askeskuffen. Løsne deretter innsatsen fra pallen. Viktig! Innsatsen kan tippe forover før fotplaten er montert. Løsne derfor innsatsen fra pallen først etter at de løse detaljene er demontert. LEK LEK Skyv røykhyllen opp og fjern sidebiten. Løft ned røykhyllen og ta ut de gjenværende bitene. Risten holdes i den ene kanten og løftes ut av låsetappen. Askeskuffen med lokk tas ut. La detaljene være demontert til foten er montert og ovnen satt på plass. Monter detaljene på nytt i omvendt rekkefølge når ovnen er montert og på plass. 37

8 LEK NO Tilkopling til skorstein For installasjon av skorsteinen henviser vi til installasjonsveiledningen for skorsteinen. Nedenfor beskrives hvordan skorsteinen koples til ovnen. Ved levering er innsatsen klargjort for topptilkopling. Ved tilkopling fra baksiden av ovnen skal stussen og lokket bytte plass. Bak til murt skorstein Merk av midten for å lage hull i veggen til røykkanalen. Kontroller at tilkoplingshøyden i muren stemmer overens med høyden på tilkoplingsrøret fra ovnen. Lag et hull med ca. 180 mm i diameter og mur deretter fast innmuringsstussen med ildfast mørtel (inngår ikke i leveransen). La mørtelen tørke før ovnen tilkoples til skorsteinen. LEK Tilkoplingsrøret føres inn på stussen. Pass på at pakningen ikke flyttes ut av posisjon. Tett med tetningsgarn mellom innmuringsstussen og tilkoplingsrøret. Hvis det er behov for ytterligere tetning, kan ovnskitt benyttes. Topptilkopling Startrøret føres inn på stussen. Pass på at pakningen på stussen ikke flyttes ut av posisjon. Hvis det er behov for ytterligere tetning, kan ovnskitt benyttes. Viktig! Ved topptilkopling er det viktig at varmluftsgitteret monteres før skorsteinen. 38

9 Montering av omramming Contura 655 NO 655 Legg innsatsen med baksiden ned mot pallen. Monter foten med de fire insexskruene, de skal skrus fra innsiden av beina og inn i fotens festeører. For enklere montering er det mulig å løsne skruene som fester beina i innsatsen. Stram til skruene først etter at innsatsen er plassert på vannrett underlag. Viktig! Strålingsplaten under innsatsen skal være montert i tilfelle rommet brukes som vedskuff. Strålingsplaten kan demonteres ved at den vris til venstre til platen løsner fra de nederste skruene som fester beina i innsatsen. Strålingsvernet hektes tilbake på skruene ved at det vris mot høyre. De fremre vinkeljernene monteres med to stjerneskruer hver. De bakre vinkeljernene monteres med stjerneskrue og mutter i det innerste hullet i brennkammeret. Bakplaten monteres mellom festene i ovnen med fire plateskruer. Ved tilkopling fra baksiden skal brytelokket på bakplaten slås av med en hammer. De øvre skruene fester vinkeljernene og bakplaten til ovnens bakside. 39

10 LEK LEK LEK NO 655 Hold sideplaten ca. 20 mm over fotplaten og vri forkanten på sideplaten inn rundt kanten av beinet. Før gavlen på sideplaten inn og trykk den ned over akseltappen på fotplaten. Bruk stjerneskrue med skive ved festing av sideplatene. Juster sideplatene slik at de ligger mot innsatsen i forkant og mot bakplaten i bakkant. Monter metallplatehylle, teglsteinshylle eller bakerovnen i henhold til veiledningen i avsnittet for det aktuelle ekstrautstyret på sidene 44 og 45. Dette skal utføres før metallplate- eller teglsteinstoppen settes på plass. Merkeskilt Merkeskilt Merkeskiltet med produksjonsnummer settes på beinet i fremre kant oppe til venstre. Merkeskiltet med installasjonsavstand plasseres på baksiden, enten innvendig eller utvendig. 40

11 Montering av omramming Contura 685 NO 685 Pakk opp søylesettet. Bak på søylen er det et avtakbart lokk. Dette benyttes ved montering av forbrenningslufttilkopling. Legg innsatsen med baksiden ned mot pallen og skru ut de åtte skruene til støttebeina. Fjern støttebeina og strålingsplaten og monter søylen med fire skruer. Sett tilbake de fire gjenstående skruene i de øvre hullene, slik at luftlekkasje inn til brennkammeret kan hindres. Stram skruene først når innsatsen er reist opp fra pallen og står vannrett. Merkeskilt Merkeskiltene med produksjonsnummer og installasjonsavstand plasseres på undersiden av søylen. 41

12 685 De fremre vinkeljernene monteres med to stjerneskruer hver. De bakre vinkeljernene monteres med stjerneskrue og mutter i det innerste hullet i brennkammeret. Bakplaten monteres mellom festene i ovnen med fire plateskruer. Ved tilkopling fra baksiden skal brytelokket på bakplaten slås av med en hammer. De øvre skruene fester vinkeljernene og bakplaten til ovnens bakside. 42

13 685 Plasser innsatsen på ildstedsplaten og kontroller installasjonsavstanden. Tilkoplingen til skorsteinen fra baksiden av innsatsen foretas før sidene monteres. Ved topptilkopling til skorsteinen skal derimot sidene monteres først. Husk å montere varmluftsgitteret før topptilkopling foretas. Sidene festes på vinkeljernene i overkant. I underkant sitter festepunktene i søylen og bakplaten. Bruk stjerneskrue med skive i overkant og i fremre nederkant. I bakre nederkant benyttes plateskrue og skive. Juster platesidene slik at de ligger mot innsatsen i forkant, og slik at overgangen mot bakplaten blir jevn. Monter konveksjonsfronten, varmehyllen eller bakerovnen i henhold til veiledningen i avsnittet for det aktuelle ekstrautstyret på sidene 44 og 45. Dette skal utføres før ovnstoppen settes på plass. 43

14 Montering av bakerovn (ekstrautstyr) Løsne og fjern skruen på det øverste dørhengslet. Bytt ut skruen med den gjengede sekskantede tappen. Tappen er bakerovnsdørens underste hengsle. Skru skruene i det øverste hengslet fra undersiden. Skru dem bare ca. to omdreininger. Plasser bakerovnsdøren på tappen. Hekt fast den øvre hengslen og trekk en av skruene lett til. Lukk døren til bakerovnen og juster den vannrett. Åpne deretter forsiktig og stram til begge skruene. Plasser deretter bakeplaten i ovnen. Juster eventuelt høyden på bakeplaten med justeringsskruen som er plassert i bunnen av bakerovnen. Montering av varmehylle i metall (ekstrautstyr) 25 mm Bytt ut den forhåndsmonterte justeringsskruen i varmehyllen med medfølgende lengre justeringsskrue. Plasser metallplaten i varmehyllen, bruk justeringsskruen i bakkant for vannrett montering. I siden på varmehyllen er det en liten spalte, og denne brukes til å montere den bakre dekkplaten. Før den utkragede kanten på dekkplaten inn i spalten på den ene siden. Bøy dekkplaten forsiktig og før den andre siden inn i spalten, slik at den kommer i samme høyde som mantelen. Ved demontering av varmehyllen tas platene ut i omvendt rekkefølge. 44

15 Montering av konveksjonsfront (ekstrautstyr) Åpne døren og monter konveksjonsfronten med opphengsfestene i den retningen som vises på bildet. Skyv først konveksjonsfronten opp, slik at fjærlåsen kommer innenfor frontplaten på ovnen, og press så konveksjonsfronten lett oppover. Trykk deretter fronten inn og la den gli på plass. Montering av varmehylle i teglstein (ekstrautstyr) Bunnplaten plasseres i varmehyllen. Bruk justeringsskruen i bakkant, slik at platen monteres helt vannrett. Bruk deretter papir fra emballasjen som ripebeskyttelse når overdelen skal skyves inn i posisjon. 45

16 Montering av ovnstopp Legg teglsteinstoppen (ev. lamelltopp, støpejernstopp) på plass. Husk å håndtere teglsteinen varsomt. Plasser varmluftsgitteret og lokket på teglsteinstoppen. Viktig! Før ovnen tas i bruk skal installasjonen besiktiges av autorisert skorsteinsfeiermester. Les nøye gjennom Fyringsinstruksjon og bruksanvisning for Contura 600-serien, før første gangs opptenning. Montering av sokkel (ekstrautstyr) 3-4 mm Skru fast to skruer i forkanten på hvert bein, la det være 3-4 mm mellom skruehodet og beinet. Trykk den utkragede kanten på sokkelen inn mellom sideplaten og hodet på skruene. 46

17 Montering av uttrekksskuff (ekstrautstyr) Viktig! Ved montering av uttrekksskuff skal alltid brytelokket i bakplaten fjernes før tilførsel av konveksjonsluft. x 3 Løsne den bakre insexskruen med tre omganger. Legg uttrekksenheten på fotplaten. Hekt fast uttrekksenheten over de bakre insexskruene. Skru fast enheten. Monter uttrekksskuffen på uttrekksenheten med fire insexskruer. Juster skuffen slik at den sitter i midten, og stram så skruene. 47

18 NIBE AB/NIBE Brasvärme Box 134 SE Markaryd, Sweden

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kjære Contura-eier Vi

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 586W www.contura.eu 26 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Detaljer

Installasjonsanvisning. Installations- C 570.

Installasjonsanvisning. Installations- C 570. Installasjonsanvisning Installations- C 570 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 655A www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C655A-CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 556 C 586 www.contura.eu 16 EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden ProduKt

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 650 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C650-CPR-30608-SE- PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 650 Produksjonsnummer Se merkeskilt

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 590T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C590T-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 685 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C685-CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 685 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 550A www.contura.eu 26 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 510 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 510 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 790K www.contura.eu 50 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C790K-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 620S C 620T C 660T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT Ytelseserklæring ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011 Nr. C620-C660 CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 810 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C810-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 810 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 560T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C560T-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 750 C 750A www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 720T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C720T-CPR-160329-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 710 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT Ytelseserklæring ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011 Nr. C710-CPR-160329-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 26T Lav www.contura.eu NO 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26T-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 596 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C596-CPR-3060-SE- PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 596 Produksjonsnummer Se merkeskilt

Detaljer

Handöl 21 and 23T. Installation Instructions SE DE NO GB

Handöl 21 and 23T. Installation Instructions SE DE NO GB Installation Instructions 511293 IAV SE/EX 0838-5 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 14 Installasjonsanvisning 28 Installation Instructions 42 Handöl 21 and 23T Til eieren av Handöl

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 850W www.contura.eu 18 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C850W-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 35 Lav www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C35L-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 580 C 585 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd,

Detaljer

Contura 650, 660, 670

Contura 650, 660, 670 511884 IAV SE/EX 0820-3 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation Instructions 78 Contura 660T Contura 650, 660, 670 Velkommen som eier av Contura!

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 556T www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C556-CPR-130601-SE-2 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 556 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 35T www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C35T-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C26T Høy www.contura.eu NO 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26T-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 34T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C34T-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med fast

Detaljer

Installation Instruction

Installation Instruction Installation Instruction 511297 IAV SE/EX 0542-2 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 14 Installasjonsanvisning 28 Installation Instructions 42 Handöl 25 Handöl 25T Til eieren av

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 35T-Lav www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C35TL-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 32 C 32A www.contura.eu 34 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar www.contura.eu Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 596T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C596T-CPR-3060-SE-2 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 26K Lav www.contura.eu NO 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C26K Høy www.contura.eu NO 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

installasjons ANVISNING T T

installasjons ANVISNING T T installasjons ANVISNING 50 51 52 52T 53 54 54T EU-deklarasjon om samsvar Produkt som omfattes av denne deklarasjonen Produkttype Ovn fyrt med fast brensel. Typebetegnelse Handöl 50-serien Type iht. standard

Detaljer

installasjons ANVISNING 34T 35T

installasjons ANVISNING 34T 35T installasjons ANVISNING 34T 35T 25 EC deklarasjon om samsvar www.handol.eu Produsent Navn Adresse Produksjonssted NIBE AB/NIBE Stoves Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 MARKARYD Markaryd, Sweden Produkt

Detaljer

ANVISNING 31 31A 32 32A 33T

ANVISNING 31 31A 32 32A 33T installasjons ANVISNING 31 31A 32 32A 33T 21 EU-deklarasjon om samsvar Certifierad Certifikat nr 0112/07 Kvalitetsgodkjenning Ovnen er testet av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, og oppfyller gjeldende

Detaljer

installations Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 ANVISNING www.contura.

installations Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 ANVISNING www.contura. SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 installations ANVISNING www.contura.eu 480 Velkommen som eier av Contura! Vi takker

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i5an C i51a C i51t C i51s www.contura.eu 58 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci51-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Ci51 www.contura.eu 58 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci51-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i4 www.contura.eu 22 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci4-CPR-130619-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installation instruction

Installation instruction SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 18 Installasjonsanvisning 34 Installation instruction 50 Installation instruction C 480 www.contura.eu 34 YTELSESERKLÆRING Nr. C480-CPR-130605-SE-1

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i30 www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci30-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Sofiero. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1. DE Installationsanleitung 40. NO Installasjonsveiledning 60

Sofiero. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1. DE Installationsanleitung 40. NO Installasjonsveiledning 60 Installation Instructions 011523 IAV SE-EX 0816-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation Instructions 20 DE Installationsanleitung 40 NO Installasjonsveiledning 60 Sofiero Velkommen som Handøl-eier!

Detaljer

installasjons VEILEDNING 26T 26K

installasjons VEILEDNING 26T 26K installasjons VEILEDNING 26T 26K EC deklarasjon om samsvar www.handol.eu Certifierad Certifikat nr 220312 Kvalitetsgodkjenning Ovnen er testet av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, og oppfyller

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i41 www.contura.eu 114 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci41-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Dreieplate C780 C880 www.contura.eu 27 Generelt Denne anvisningen inneholder opplysninger om installasjon av ovn med dreieplate. Les anvisningen nøye, slik at installasjonen gjøres

Detaljer

Installasjons- anvisning

Installasjons- anvisning Installasjons- anvisning C i10/ C i www.contura.eu 66 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar www.contura.eu Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Dreieplate C500/C600 www.contura.eu 27 Generelt Denne anvisningen inneholder opplysninger om installasjon av ovn på dreieplate. Les anvisningen nøye, slik at installasjonen gjøres

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i31 www.contura.eu 90 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci31-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32 -97 Installation instructions 411969 IAV SE 084-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation instructions 16 DE Installationsanleitung NO Installasjonsveiledning 48 Silvia Produktgaranti Fremstillingen

Detaljer

2016. NYE OVNER OG INNSATSER HØYDEPUNKTER TIL HJEMMET

2016. NYE OVNER OG INNSATSER HØYDEPUNKTER TIL HJEMMET 2016. NYE OVNER OG INNSATSER 7 HØYDEPUNKTER TIL HJEMMET 1 Velkommen hjem til varmen Varmen fra en vedovn gir kos og hygge. En vedovn er også en smart og moderne energiløsning som forvalter både dine personlige

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i50 www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci50-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i40 www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci40-CPR-130912-SE-2 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 26K Høy www.contura.eu NO 42 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar www.contura.eu Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen, SE-285 23 Markaryd

Detaljer

Installasjons anvisning

Installasjons anvisning Installasjons anvisning Omramming C 11 Omramming C 21 www.contura.eu 146 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C11-CPR-130614-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura

Detaljer

Installationsanvisning

Installationsanvisning SE NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 16 Installationsanleitung 30 Installation instruction 44 Asennusohjeet 58 Installationsanvisning Siri www.contura.eu 16 SERTIFIKAT EC Deklarasjon

Detaljer

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon C i5 www.contura.eu 18 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci5-CPR-130622-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats

Detaljer

Installationsanvisning

Installationsanvisning SE NO DE GB FI FR Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 28 Installationsanleitung 56 Installation instruction 84 Asennusohjeet 112 Guide d installation 140 Installationsanvisning 500 www.cronspisen.eu

Detaljer

HANDÖL 50-SERIEN NYHET

HANDÖL 50-SERIEN NYHET 50 NO HANDÖL 50-SERIEN Handöl 50 er en ny serie støpejernsovner fra Nibe Brasvärme. En moderne ovn i seks varianter, med runde eller rette former. Det finnes mange valgmuligheter, for eksempel varmelagring

Detaljer

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon C i6 www.contura.eu 18 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci6-CPR-130904-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats

Detaljer

installations ANVISNING

installations ANVISNING SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 32 Installasjonsanvisning 64 Installation instruction 96 installations ANVISNING www.contura.eu 500 Velkommen som eier av Contura! Vi takker

Detaljer

Skjønnhet som kommer innenfra men som synes utenpå

Skjønnhet som kommer innenfra men som synes utenpå 1 CONTURA 2 Skjønnhet som kommer innenfra men som synes utenpå En ild blir det selvsagte blikkfanget i et rom. Har du plass nok, bør du satse på en peisovn som gjør mye av seg, for varmens skyld, men også

Detaljer

Opus Ignis. Brukerhåndbok EN 13240 NS 3058. Opus Ignis.indd 1 02.07.13 12.03

Opus Ignis. Brukerhåndbok EN 13240 NS 3058. Opus Ignis.indd 1 02.07.13 12.03 EN 13240 NS 3058 Brukerhåndbok Opus.indd 1 02.07.13 12.03 Innhold 1. Gratulerer med ny ovn... 3 1.1 Første gangs bruk... 3 1.2 Påfylling... 3 2. Vedlikehold... 3 3. Montering... 3 4. Data... 5 5. Tilbehør...

Detaljer

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Sist oppdatert 26.03.2008 Innsats NI-22 bifold eller panorama Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013 Model 6 - Innsats 1 INDHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje... 5 Første

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Duo Rustik Renässans Safir Classic Herrgård Classic www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C200-CPR-130625-SE-1 PRODUKT Produkttype Kakkelovn fyrt med fast biobrensel

Detaljer

Cronspisen 100, 200. Installation Instructions SE NO DE. Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 30 Installationsanleitung 60

Cronspisen 100, 200. Installation Instructions SE NO DE. Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 30 Installationsanleitung 60 Installation Instructions 511505 IAV SE-EX 0919-6 SE NO DE Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 30 Installationsanleitung 60 GB Installation Instructions 90 FI Asennusohjeet 120 FR Instructions

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN November 2011 Pipe og peis i ett - 1 - Generelt Icopal Celsius+ peisovn er et varmelagrende ildsted med høy virkningsgrad. Dette gir mulighet til

Detaljer

NIBE MØTER VITRE. Susanne Ek og Marie Christoffersson

NIBE MØTER VITRE. Susanne Ek og Marie Christoffersson 20 NO NIBE MØTER VITRE Susanne Ek og Marie Christoffersson VITRE Industridesign heter bedriften som fikk i oppdrag å formgi den nye Handöl 20-serien til NIBE Brasvärme. Dette sier de om oppdraget: Vi

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN Oktober 2012 Pipe og peis i ett - 1 - Generelt Icopal Celsius+ peisovn er et varmelagrende ildsted med høy virkningsgrad. Dette gir mulighet til

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

BEDRIFTEN. En bedrift som ser fremover. En bedrift som ydmykt lytter til historien. En bedrift med røtter i det tradisjonsrike Småland i Sverige.

BEDRIFTEN. En bedrift som ser fremover. En bedrift som ydmykt lytter til historien. En bedrift med røtter i det tradisjonsrike Småland i Sverige. NO Kos og varme BEDRIFTEN NIBE er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. En bedrift som ser fremover. En bedrift som ydmykt lytter til historien. En bedrift

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

HANDÖL 30. Handöl 30-seriens ovner er designet av svenske Vitre Industridesign sammen med Nibe Brasvärmes utviklingsavdeling.

HANDÖL 30. Handöl 30-seriens ovner er designet av svenske Vitre Industridesign sammen med Nibe Brasvärmes utviklingsavdeling. 30 NO HANDÖL 30 Handöl 30 er en ny serie peisovner fra Nibe Brasvärme. En moderne ovn i fem varianter. Det finnes mange valgmuligheter, for eksempel varmelagring i kleberstein eller varmespredning gjennom

Detaljer

Tradisjonsrike ovner for nye generasjoner

Tradisjonsrike ovner for nye generasjoner 700 Tradisjonsrike ovner for nye generasjoner MILJÖMÄRKT 378 001 1 La nye Contura 700 bli midtpunktet i hjemmet ditt Med Contura 700 går vi inn i et nytt tiår. Det moderne designet fra den kjente svenske

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Cronspisen 500. Installation instructions SE NO DE. Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 28 Installationsanleitung 56

Cronspisen 500. Installation instructions SE NO DE. Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 28 Installationsanleitung 56 Installation instructions 511506 IAV SE-EX 0941-6 SE NO DE Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 28 Installationsanleitung 56 GB Installation Instructions 84 FI Asennusohjeet 112 FR Instructions

Detaljer

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg For betonggolv med frittstående plassering 1 Side 2-4 01.2014 www.ultra-design.no-3318-01.2014 For trebjelkelagsgulv med frittstående plassering 2 Side 5-8

Detaljer

Installationsanvisning

Installationsanvisning SE NO DE GB FI FR Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 30 Installationsanleitung 58 Installation instruction 86 Asennusohje 114 Guide d installation 142 Installationsanvisning Allmoge Carina

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR DK FI IT NL GB Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 9 Fyringsinstruksjon 16 Instructions d allumage 23 Lighting Instructions 30 Fyringsvejledning 37 Lämmitysohjeet 44 Istruzioni per l accensione

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin VIKTIG! Installasjonen skal utføres av en kvalifisert person, i henhold til instruksene som følger med maskinen. Kontakt eventuelt ditt forsikringsselskap.

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Bravo. Bruks- og monteringsveiledning

Bravo. Bruks- og monteringsveiledning Bravo Bruks- og monteringsveiledning 10.2004 Indholdsfortegnelse Norsk Bruks- og monteringsveiledning Plassering av løse deler...5 Installasjonsveiledning...6 Fyringsveiledning...7 Generelt om fyring...8

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Detaljer

Monteringsanvisning Ellen Lav/Høy

Monteringsanvisning Ellen Lav/Høy Monteringsanvisning Ellen Lav/Høy Sist oppdatert 09.0.008 Innsats NI-5 Stålpipe Kan monteres med stålpipe. Minimum brannmur bredde Utenpåliggende: I fl ukt med vegg: Minimum brannmur høyde Utenpåliggende:

Detaljer

Nyhet! Nyhet! En lysende liten storhet

Nyhet! Nyhet! En lysende liten storhet 800 Nyhet! Nyhet! En lysende liten storhet MILJÖMÄRKT 378 001 1 En stor ovn i kompakt format Contura 800 er inspirert av den berømte superellipsen. Formen gjør denne ovnen kompakt og koselig; den er bare

Detaljer

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm KINGFIRE-PARAT Monterings - og bruksanvisning TEKNISKE DATA PEISMODUL L x B x H: 550 x 550 x 2623mm Vekt: ca. 750 kg VARMEINNSATS Nominell varmeeffekt: 3-7 kw Virkningsgrad: > 84% Frontplate (H x B): 1301

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer