Sofiero. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1. DE Installationsanleitung 40. NO Installasjonsveiledning 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sofiero. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1. DE Installationsanleitung 40. NO Installasjonsveiledning 60"

Transkript

1 Installation Instructions IAV SE-EX SE Installationsanvisning 1 GB Installation Instructions 20 DE Installationsanleitung 40 NO Installasjonsveiledning 60 Sofiero

2 Velkommen som Handøl-eier! Vi takker for at du har valgt et Handøl-produkt og håper at du får stor glede av peisen. Det er lagt ned mye arbeid i konstruksjon og tekniske detaljer, for å oppnå så god kvalitet som mulig. Med en Handøl-peis har du fått et produkt med tidløs design og lang levetid, og den har en forbrenning som er miljøvennlig og gir optimalt varmeutbytte. Les nøye gjennom installasjonsveiledningen, før du begynner oppsettingen, og den separate bruks- og fyringsanvisningen, før du tenner opp i din nye Handøl-peis. Innholdsfortegnelse Generelt...62 Monteringsavstand til vegger og tak...63 Tilførsel av forbrenningsluft...64 Utpakking...65 Tilkobling til skorstein Montering av bekledning i ildstedet...69 Montering av røykhyller...69 Montering av kleberstein Slik fyrer du

3 NO Produktgaranti Fremstillingen av produktet har skjedd i samsvar med de bestemmelser som ligger til grunn for produktsertifiseringen og de tilhørende krav til kvalitetskontroll. Krav til røykkanal Både ved tilkobling rett bakover fra peisovnens rygg og ved topptilkobling rett opp over skal skorsteinen være dimensjonert for minst 350 C. Advarsel! Under bruk blir enkelte deler av peisovnen meget varme og kan forårsake brann skader ved berøring. Vær også oppmerksom på den kraftige varmestrålningen gjennom glasset i døren. Dersom brennbart materiale plasseres nærmere enn angitt sikkerhetsavstand, kan brann oppstå. Fyring med for liten lufttilførsel kan forårsake kraftig gassansamling og antenning med risiko for skader både på materiell og personer. OBS! Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskrifts messig måte og er forpliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerhete n bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informere s dersom installasjonen medfører endret feiebehov. 61

4 NO Generelt Denne monteringsanvisningen inneholder instruksjoner om hvordan Handöl Sofiero skal monteres og installeres. Sammen med peisovnen leveres også en fyringsinstruksjon og bruksanvisning. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom disse og oppbevare dem for eventuell senere bruk. Peisovnen er typegodkjent og er tillatt å koble til en skorstein som er dimensjonert for 350 C røykgasstemperatur, tilkoblingsstussen er Ø150 mm utvendig. Tilførsel av luft utenfra må foretas slik at peisovnen får den mengden forbrenningsluft, som er forutsatt for dens virkemåte. Tekniske data Effekt 3-9 kw Virkningsgrad, opp til 80 % Vekt 520 kg Bredde 710 mm Dybde 590 mm Høyde 1243 mm Tilkoblingsstuss innv. Ø 150 mm Typegodkjent ifølge: Europeisk standard EN klasse 1 Svensk miljø- og kvalitetsmerking, P-merket sert.nr Svensk typegodkjenning, sert.nr. 5491/93 Norsk standard NS 3059, sert.nr Tysk standard DIN , RO Dansk standard 887-1, id nr. 598 Byggetillatelse Før installasjon av ildsted og oppføring av skorstein, må det foreligge godkjent byggetillatelse fra ansvarlig myndighet. For råd og veiledning angående byggetillatelse, anbefaler vi at det tas kontakt med bygningsetaten i kommunen. Bærende underlag Sofiero veier 520 kg og Premodul skorstein veier ca 12 kg per løpemeter. Kontroller at trebjelkelaget er tilstrekkelig dimensjonert for dette. Vanligvis kan peisen med skorstein, plasseres på gulv som har standard trebjelkelag for boliger. Gulvbeskyttelse For å beskytte gulvet mot gnister og glør som eventuelt spruter ut fra ildstedet, må peisen plasseres på en plate som ikke er brennbar. Den skal være så stor at avstanden fra ildstedets dør til brennbart gulvmateriale er minst 300 mm, og ha en bredde fra innsatsens side til brennbart gulvmateriale på minst 100 mm. På grunn av nasjonale bestemmelser og forskrifter vedrørende installasjon av peis og skor stein, anbefaler vi at det tas kontakt med feiervesenet eller feiermesteren i kommunen. Skorstein Peisen krever en trekk (undertrykk) på minst 12 Pa. Trekken i skorsteinen påvirkes i første rekke av lengden og tverrsnittet på røykløpet, samt hvor trykktett det er. Minste anbefalte lengde på røykløpet er 3,5 m, og tverrsnittarealet på røykløpet må være cm 2 ( mm diameter). Sørg for å kontrollere at skorsteinen er tett og at det ikke forekommer lekkasje rundt feieluker og ved rørtilkoblinger. Vær oppmerksom på at et røykløp med skarpe bøyer og horisontale kanaler, gir redusert trekk. Maksimalt horisontalt røykløp er 1 m, forutsatt at den vertikale røykløpshøyden er minst 5 m. Røykløpet skal kunne feies i hele sin lengde og feielukene skal være lett tilgjengelige. Täljsten Kleberstein Øvre røykhylle Övre rökhylla Nedre røykhylle Undre rökhylla Rostertallrik Rist Støpejernsbunn Gjutgodsbotten Brasbegränsare Vedfanger Askeskuff Asklåda Reguleringshendel Reglerstång 62

5 NO Monteringsavstander til vegger og tak Gulvplaten legges mot veggen i bakkant. Sørg for at de målene som er angitt på figurene nedenfor, ikke underskrides. Minste avstand foran peisåpningen til brennbar bygningsdel eller innredning, skal være 1 meter. Brännbar Brennbar vägg vegg 100 Br Brennbar v gg vegg Tilførselsluftstuss Tilluftsstos Ø 64 Ø Brännbart Brennbart tak tak Min 2100 Min Gulvplate Eldstadsplan Eldstadsplan Gulvplate Tilførselsluftstuss Ø Tilluftsstos 64 fl Brandvegg Brandmur av tegel tegl eller betong 50 Brandvegg Brandmur av tegel tegl eller betong Tilluftsstos Tilførselsluftstuss Ø 64 Ø 64 Ø Tilluftsstos Tilførselsluftstuss Ø 64 Ø 64 Ø

6 NO Tilførsel av forbrenningsluft Forbrenningsluft kan tilføres direkte via en kanal utenfra, eller indirekte via en ventil i ytterveggen i det rommet der peisen står. Forbrenningsluftkanal kan leveres som tilbehør. Nedenfor vises noen installasjonsalternativer. Tilkoblingsstussen på peisen har en utvendig diameter på 64 mm. OBS! I varme rom må kanalen isoleres mot kondens med minst 30 mm mineralull som utvendig kles med plastfolie. I gjennomføringer er det viktig å tette mellom røret og veggen (gulvet) med tettingsmasse. Ved lengre kanaler enn 1 meter må diameteren økes til 100 mm, og det må brukes tilsvarende størrelse på inntaksventilen. Gjennom yttervegg. Indirekte gjennom yttervegg. Gjennom gulv og grunnmur. Gjennom gulv og betongsåle på bakken. 64

7 Utpakking For at det skal være lettere å bære peisen, kan støpejernsdøren og støpejernsinnredningen tas ut. NO Løft og transporter peisen i henhold til figuren. Den runde risten tas ut ved å løfte i motsatt kant i forhold til reguleringshendelen. Deretter kan støpejernsbunnen tas ut. Panoramadør Foldedører Løft døren opp slik at den kommer fri fra nedre gangjernstapp Før underdelen til siden slik at den kommer fri fra den nedre gangjernstappen Løft ned døren. 65

8 NO Topptilkobling til stålskorstein Ved topptilkobling til stålskorstein henviser vi til installasjonsanvisning fra de respektive skorsteinsfabrikanter. Størrelsen på gjennomføringshullet i bjelkelaget må være tilpasset for gjennomføring av skorsteinsmantelen og krav til sikkerhetsavstand til brennbart materiale som gjelder for skorsteinen. Nedenstående målskisser viser anbefalt avstand til brennbart materiale. Peisen kan belastes med en skorsteinsvekt på maksimalt 250 kg. Vi anbefaler allikevel at det tas kontakt med byggemyndighetene om byggeforskriftene tillater at stålskorsteinen kan bæres av peisen. Viktig! Kleberstein og varmluftsgitter må monteres før skorsteinen. Skorsteinsmodul Skorstensmodul Skorsteinsmodul Skorstensmodul Overgangsisolasjon Övergångsisolering Overgang Övergångskona Övergångskona Overgang Startmodul Stoppskive Stoppbricka Startrør Startrör Varmluftsgitter Varmluftsgaller Startmodul Tilkoblingsstuss Anslutningsstos 66

9 NO Tilkobling bak til murt skorstein Lag et hull i murverket på ca. 180 mm i diameter. Avstanden fra gulvet til hullets sentrum skal være 950 mm. Innmuringsstussen mures inn i hullet i veggen med ildfast mørtel (inngår ikke i leveransen). Innmuringshøyden kontrolleres slik at den stemmer nøyaktig overens med høyden på peisen. Mål både på peisen og på innmuringsstussen! La den ildfaste mørtelen tørke. Brytlock 1 Klipp bort brytelokket på peisens øverste ryggplate. Ved levering er peisen klargjort for topptilkobling. Ved tilkobling til peisens bakside må stussen og lokket bytte plass. Brytlock 1 Avbrytbart lokk 1 Br Brytlock 2 Brytlock 2 Avbrytbart lokk 2 Täcklock Dekklokk 67

10 NO Pannkitt Kjelekitt Tilkoblingsrøret settes på stussen. Påse at pakningen ikke flytter seg ut av stilling. Dersom det er nødvendig med ytterligere tetning kan det brukes kjelekitt. Mellom innmuringsstussen og røykrøret tettes det med egnet tettingsgarn. Ø150 Forbindelsesrør Anslutningsrör Pannkitt Kjelekitt Topptilkobling til murt skorstein Viktig! Kleberstein og varmluftsgitter må monteres før forbindelsesrørene. Mur fast innmuringsstussen som forklart på side 67. Tilkoblingsrøret settes på stussen. Påse at pakningen ikke flytter seg ut av stilling. Dersom det er nødvendig med ytterligere tetning kan det brukes kjelekitt. 68

11 Montering av bekledning i ildstedet Plasser steinene mellom forhøyningene i støpejernsbunnen, trykk steinholderen forsiktig oppover og før steinen på plass, slik at den låses fast i overkant. I ildstedets bakkant monteres tre glatte steiner av lik størrelse. I framkant monteres to steiner som har en utfresing. De fremre steinene monteres slik at utfresingen danner en spalte mot platen. Spalten skal være rettet mot døren. Steinene skal plasseres slik at det blir en sprekk på minst 1 mm mellom dem. Dersom sprekken blir mindre enn 1 mm, skal kanten fases lett ved hjelp av en fil. Håndter klebersteinene med forsiktighet! Steinholder Stenhållare Utfresing Urfräsning Utfresing Urfräsning NO Montering av røykhyller Monter den øvre og den nedre røykhyllen som vist på figuren. Övre Øvre rökhylla røykhylle Tappar Tapper Nedre Undre røykhylle rökhylla För Før in inn hyllan hyllen genom gjennom mellanrummerommet over ovanför mellom- täljstenen klebersteinene Sidotapp Sidetapp Bakre tapp Sidetapp Sidotapp Sidotapp Sidetapp Bakre tapp Sidetapp Sidotapp 69

12 NO Montering av kleberstein Peisen krever en plan og horisontal oppstillingsflate for ikke å stå skjevt, og for at steinene ikke skal havne ujevnt og skjevt, noe som fører til unormalt store sprekker og ujevne linjer mellom steinene. For å utjevne mindre ujevnheter følger det med en monteringsmal, som legges på gulvet og som steinene settes på. Kontroller at gulvet er horisontalt og plant ved hjelp av et vater. Dersom det et eller annet sted under vateret blir en spalte ned til gulvet større en 1 mm, er det risiko for store sprekker mellom klebersteinene. Ved montering av klebersteinen benevnes steinen etter hvilket skift den plasseres i og hvilken posisjon den har. F.eks. benevnes steinen lengste nede til venstre 1:2, fordi den plasseres i første skift, som andre stein, regnet fra bakre venstre stein (skift:posisjon). Mange av steinene er identiske venstre/høyre, oppe og nede og kan derfor være merket med en av betegnelsene. For eksempel er 1:2 de samme som 1:6. Vær forsiktig med klebersteinene! De får lett riper og fettflekker. Skift 8 Skift 7 Skift 6 Skift 5 Stein Sten 8:2 Stein Sten 8:3 Stein Sten 7:1 Stein Sten 7:2 Stein Sten 7:3 Stein Sten 6:1 Stein Sten 6:2 Stein Sten 6:3 Stein Sten 5:1 Stein Sten 5:2 Stein Sten 5:3 Sten Stein 8:6 Sten Stein 7:7 Sten Stein 7:6 Sten Stein 7:5 Sten Stein 7:4 Sten Stein 6:7 Sten Stein 6:6 Sten Stein 6:5 Sten Stein 6:4 Sten Stein 5:7 Sten Stein 5:6 Sten Stein 5:5 Sten Stein 5:4 Skift 4 Stein Sten 4:1 Stein Sten 4:2 Sten Stein 4:7 Sten Stein 4:6 Sten Stein 3:7 Sten Stein 3:6 Skift 3 Stein Sten 3:1 Stein Sten 3:2 Skift 2 Stein Sten 2:1 Stein Sten 2:2 Stein Sten 2:3 Sten Stein 2:7 Sten Stein 2:6 Sten Stein 2:5 Sten Stein 2:4 Skift 1 Stein Sten 1:1 Stein Sten 1:2 Stein Sten 1:3 Sten Stein 1:7 Sten Stein 1:6 Sten Stein 1:5 Sten Stein 1:4 70

13 No. 7 CHROME No. 7 CHROME VANADIUM NO Legg monteringsmalen på gulvet og rett den inn ved hjelp av hullet som markerer sentrum for skorsteinen. Dersom det skal benyttes en gulvplate, legges denne under monteringsmalen. Hylsnyckel Nr. 10 Hylsnyckel Nr. 10 Hylsnyckel Nr. 10 Hylseskrutrekker Hylsnyckel Ringnyckel Nr. Nr. nr Centrummarkering Sentrumsmarkering för for skorstein skorsten Hål för Hull til luftintag luftinntak Ø85 ø85 Brännbar Brennbar vägg vegg 250 Hylsnyckel Nr. 10 Ringnyckel Nr. 10 Måttband 3m Måttband Hylsnyckel Nr. 10 Ringnyckel Nr. 10 Måttband 3m Måttband Ringnyckel Nr Ringnyckel Nr. 10 Måttband Kombinøkkel Ringnyckel Nr. nr No. 7 CHROME 3m Måttband Måttband Måttband 3m Måttband Tejp m Måttband Skyddshandskar Skyddshandskar Skyddsglasögon Skyddsglasögon Uppställningsplåt Monteringsmal Måttband Målebånd Tejp Tejp Plastklubba Plastklubba Sett peisinnsatsen på monteringsmalen og rett den grovt inn etter markeringshullene. Plasser steinene 1:2, 2:2, 1:6, 2:6 på monteringsmalen og rett inn steinene etter markeringshullene i malen. Juster deretter peisinnsatsen etter steinene (se fig.). Kontroller med et vater at steinene står loddrett når innsatsen rettes inn. Plasthammer Plasthammare Vattenpass Vattenpass Vater Vattenpass Stein Sten 2:2 Stein Sten 2:6 Hjørnet Hörnen ligger ligger i i linje linje. 3 mm spalt 3 mm spalte Stein Sten 1:2 1:2 Stein Sten 1:6 71

14 NO Med klebersteinsinnsatsen følger 18 høye festejern, 6 lave festejern, 16 støtteplater og ca. 40 cm stålbånd. Høyt festejern Lavt festejern Støtteplate Stålbånd Sten 1:1 Stein 1:1 Sten 1:7 Stein 1:7 Sten Stein 1:6 Stein 1:5 Sten Stein 1:2 Sten 1:5 Stein 1:4 Sten Stein 1:3 Sten 1:4 Plasser steinene 1:1, 1:7, 1:3, 1:5, 1:4 i nevnte rekkefølge og juster steinene slik at de står pent rundt peisen, uten å flytte 1:2 og 1:6. Steinene til skift 2 kan også legges på plass for å kontrollere at steinene står riktig omkring innsatsen. Løft bort steinene i skift 2. 72

15 NO Slå forsiktig ned høye festejern i sporene på steinene over skjøtene, slik at steinene holdes sammen. Benytt plasthammer til dette, og vær forsiktig, slik at kanten på utsiden av steinene ikke treffes av hammeren og skades. Begynn med å sette sammen stein 1:1 og 1:2, samt 1:7 og 1:6, og fortsett deretter framover på peisen. Den glatte delen på festejernene skal stikke litt opp og festes til steinene som settes oppå. Sett opp steinene i skift 2:2, for å kontrollere plasseringen. Plasser en støtteplate midt i sporene på stein 1:1 og 1:7. Sten Stein 2:7 2:7 Stein Sten 2:1 2:1 Stein Sten 2:2 2:2 Sten Stein 2:6 2:6 Legg opp steinene i skift 2 og slå forsiktig ned to høye festejern i sporene. I de steinene som plasseres foran og som ikke har noen spor på oversiden, skal det ikke sitte noen festejern. Dersom høyden på steinene i samme skift skiller seg noe, kan man ved behov klippe av små biter av stålbåndet og legge mellom steinene. 73

16 NO Stein Sten 2:1 Stein Sten 2:7 Sten Stein 2:6 Plasser fire støtteplater midt i sporene på steinene 2:1, 2:2, 2:7 og 2:6. Stein Sten 2:2 2:2 Plasser samtlige steiner i skift 3 og slå ned to høye festejern, samt plasser ut fire støtteplater. Plasser samtlige steiner i skift 4 og slå ned to høye festejern og plasser ut fire støtteplater. 74

17 NO Justeringsskrue Justeringsskruv Stein Sten 5:1 5:1 Stein Sten 5:2 Sten Stein 5:7 5:7 Sten Stein 5:6 Plasser steinene 5:1, 5:2, 5:7 og 5:6 i skift 5 og juster inn støttehyllen til klebersteinene ved hjelp av skruene. De øverste skruene benyttes til å justere høyden, og skruene på siden låser hyllen i ønsket stilling. Det er enklest å justere inn hyllen, dersom den først senkes ned, låseskruene trekkes lett til og hyllen deretter justeres med justeringsskruene. Låsningsskruv Låseskrue Vi anbefaler at skift 5 forhåndsmonteres på gulvet. Stein Sten 5:2 Sten Stein 5:6 5:6 Løft bort steinene 5:2 og 5:6 og plasser disse sammen med steinene 5:3, 5:4 og 5:5 på en plan flate på gulvet. Monter disse sammen med fire høye festejern. Fjern deretter festejernene mellom noen av steinene forsiktig med en tang, og løft dem opp på peisen. Trykk eller slå festejernene forsiktig tilbake på samme sted de ble fjernet fra. Sten Stein 5:3 Sten Stein 5:5 5:5 Sten Stein 5:4 5:4 Kontroller høyde og helling på steinene med et vater. Slå ned to høye festejern i de bakre steinene og plasser to støtteplater i sporene. 75

18 NO Plasser steinene 6:1, 6:2, 6:7 og 6:6 i to lave festejern, så dypt at de ikke stikker opp over kanten på steinene. Stein Sten 6:1 OBS! Slå ned festejernene vendt mot den kanten som bildene viser. Dersom de slås inn opp ned, trykker de i stykker steinene, i stedet for å holde dem sammen. Sten Stein 6:7 Sten 6:2 Stein 6:2 Sten Stein 6:6 6:6 Plasser deretter magasinsteinene stående i rekke etter hverandre på peisen. Plasser de forreste steinene i skift 6 og slå ned fire lave festejern. Pass på at steinene ikke velter før de festes. 76

19 NO Silicone Plasser samtlige steiner i skift 7. Til disse steinene benyttes ikke festejern eller støtteplater, men de limes fast med små punkter silikon på hver stein. Dekklokk Täcklock Varmluftsgitter Varmluftsgaller Silicone Plasser steinene i de øverste skiftet sammen med varmluftsgitteret. Juster inn delene, slik at de ligger pent med jevn avstand til kantene. Lim steinene med tre små punkter silikon på hver stein. Dersom peisen er koblet til på baksiden, plasseres dekklokket i varmluftsgitteret. Varmluftsgitteret limes ikke. Silicone Beskyttelseslist Skyddslist Plasser beskyttelseslistene under døren og lim disse med tre små punkter silikon på hver list. Konstruksjonen uten fuger betyr at det på enkelte steder oppstår små sprekker mellom steinene. Dette er normalt. Dersom man vil, kan man etter monteringen tette igjen sprekkene med grå fugemasse. 77

20 NO Slik fyrer du Anbefalt vedmengde for normal fyring er 2 kg/time. Maksimalt tillatt vedmengde er 3,5 kg/time. De fleste vedsorter kan brukes. Best egnet er ved fra løvtrær, fordi dette brenner roligere. Det er viktig at veden er tørr og passe stor, ca. 30 cm lang og ikke for grov. Åpne og steng alltid døren sakte og forsiktig, for å forhindre at det kommer røyk ut i rommet på grunn av trykkendringer inne i ildstedet. 1. Åpne forbrenningsluftspjeldet ved å trekke ut den venstre luftreguleringshendelen. Bruk den «kalde hånden» som følger med til dette. 2. Legg inn 7 8 vedstykker (ca. 3 kg) som vist på figuren, og tenn på. 3. Lukk døren inntil uten å stenge den helt. Når det har begynt å brenne godt, etter ca. 15 minutter, stenges døren. 4. Legg på 3 4 vedstykker med total vekt på omlag 2 kg, når det første har brent ned til det bare er glør igjen. Bruks- og fyringsanvisning Les nøye gjennom den separate bruks- og fyringsanvisningen, før du tenner opp i peisen. OBS! Den høyre reguleringshendelen skal være skjøvet helt inn så lenge fyringen pågår. Når reguleringshendelen til høyre trekkes ut, åpnes risten. Dette skal bare gjøres for å få god trekk ved opptenning, og når asken skal rakes ned i askeskuffen. Reguleringshendelen til forbrenningsluftspjeldet skal være trukket helt ut så lenge fyringen pågår. Viktig! Det er viktig at det begynner å brenne godt i vedstykkene raskest mulig. Ulmebrenning gir kraftig røyk utvikling og kan i verste fall føre til plutselig gasstenning med skader på kaminen som følge. En rask og god opptenning fås, dersom reguleringshåndtaket til risten trekkes ut for maksimal tilførsel av forbrenningsluft gjennom risten. Skyv reguleringshendelen inn igjen etter ca 2 minutter, når ilden har fått godt tak. Som alternativ kan man la døren stå litt på gløtt til ilden har fått godt tak. ÅPEN ÖPPET Roster Rist Forbrenningsluft Förbränningsluft 78

21

22 NIBE AB/NIBE Brasvärme Box 134 SE Markaryd

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 590T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C590T-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installation Instruction

Installation Instruction Installation Instruction 511297 IAV SE/EX 0542-2 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 14 Installasjonsanvisning 28 Installation Instructions 42 Handöl 25 Handöl 25T Til eieren av

Detaljer

installations Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 ANVISNING www.contura.

installations Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 ANVISNING www.contura. SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 installations ANVISNING www.contura.eu 480 Velkommen som eier av Contura! Vi takker

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 790K www.contura.eu 50 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C790K-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installation instruction

Installation instruction SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 18 Installasjonsanvisning 34 Installation instruction 50 Installation instruction C 480 www.contura.eu 34 YTELSESERKLÆRING Nr. C480-CPR-130605-SE-1

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 655A www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C655A-CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 586W www.contura.eu 26 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Detaljer

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32 -97 Installation instructions 411969 IAV SE 084-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation instructions 16 DE Installationsanleitung NO Installasjonsveiledning 48 Silvia Produktgaranti Fremstillingen

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i5an C i51a C i51t C i51s www.contura.eu 58 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci51-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i4 www.contura.eu 22 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci4-CPR-130619-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 810 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C810-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 810 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 35 Lav www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C35L-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Handöl 21 and 23T. Installation Instructions SE DE NO GB

Handöl 21 and 23T. Installation Instructions SE DE NO GB Installation Instructions 511293 IAV SE/EX 0838-5 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 14 Installasjonsanvisning 28 Installation Instructions 42 Handöl 21 and 23T Til eieren av Handöl

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Dreieplate C780 C880 www.contura.eu 27 Generelt Denne anvisningen inneholder opplysninger om installasjon av ovn med dreieplate. Les anvisningen nøye, slik at installasjonen gjøres

Detaljer

Contura 650, 660, 670

Contura 650, 660, 670 511884 IAV SE/EX 0820-3 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation Instructions 78 Contura 660T Contura 650, 660, 670 Velkommen som eier av Contura!

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 550A www.contura.eu 26 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i30 www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci30-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 556T www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C556-CPR-130601-SE-2 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 556 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i41 www.contura.eu 114 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci41-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Dreieplate C500/C600 www.contura.eu 27 Generelt Denne anvisningen inneholder opplysninger om installasjon av ovn på dreieplate. Les anvisningen nøye, slik at installasjonen gjøres

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 850W www.contura.eu 18 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C850W-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning. Installations- C 570.

Installasjonsanvisning. Installations- C 570. Installasjonsanvisning Installations- C 570 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 720T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C720T-CPR-160329-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning Ci51 www.contura.eu 58 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci51-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Sist oppdatert 26.03.2008 Innsats NI-22 bifold eller panorama Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 556 C 586 www.contura.eu 16 EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden ProduKt

Detaljer

installasjons ANVISNING 34T 35T

installasjons ANVISNING 34T 35T installasjons ANVISNING 34T 35T 25 EC deklarasjon om samsvar www.handol.eu Produsent Navn Adresse Produksjonssted NIBE AB/NIBE Stoves Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 MARKARYD Markaryd, Sweden Produkt

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 34T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C34T-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med fast

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 510 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 510 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 35T-Lav www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C35TL-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 560T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C560T-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 710 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT Ytelseserklæring ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011 Nr. C710-CPR-160329-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 750 C 750A www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 596 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C596-CPR-3060-SE- PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 596 Produksjonsnummer Se merkeskilt

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C26K Høy www.contura.eu NO 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

installasjons VEILEDNING 26T 26K

installasjons VEILEDNING 26T 26K installasjons VEILEDNING 26T 26K EC deklarasjon om samsvar www.handol.eu Certifierad Certifikat nr 220312 Kvalitetsgodkjenning Ovnen er testet av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, og oppfyller

Detaljer

BEDRIFTEN. En bedrift som ser fremover. En bedrift som ydmykt lytter til historien. En bedrift med røtter i det tradisjonsrike Småland i Sverige.

BEDRIFTEN. En bedrift som ser fremover. En bedrift som ydmykt lytter til historien. En bedrift med røtter i det tradisjonsrike Småland i Sverige. NO Kos og varme BEDRIFTEN NIBE er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. En bedrift som ser fremover. En bedrift som ydmykt lytter til historien. En bedrift

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 685 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C685-CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 685 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 596T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C596T-CPR-3060-SE-2 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med fast

Detaljer

Contura 655/685 SE DE NO GB. Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48.

Contura 655/685 SE DE NO GB. Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48. 511836 IAV SE 0715-2 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation Instructions 48 Contura 655 Contura 655/685 Kjære Contura-eier Vi ønsker deg velkommen

Detaljer

Installationsanvisning

Installationsanvisning SE NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 16 Installationsanleitung 30 Installation instruction 44 Asennusohjeet 58 Installationsanvisning Siri www.contura.eu 16 SERTIFIKAT EC Deklarasjon

Detaljer

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon C i6 www.contura.eu 18 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci6-CPR-130904-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i50 www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci50-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0 Fulvia Vedovn etter DIN 18 891 Brukerveiledning ver. N-1.0 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA NORDICA kan du nyte hyggen ved vedfyring og samtidig spare energi. Sikkerhet I

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 650 www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C650-CPR-30608-SE- PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 650 Produksjonsnummer Se merkeskilt

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 580 C 585 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd,

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 620S C 620T C 660T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT Ytelseserklæring ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011 Nr. C620-C660 CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 26T Lav www.contura.eu NO 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26T-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i31 www.contura.eu 90 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci31-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Installasjons- anvisning

Installasjons- anvisning Installasjons- anvisning C i10/ C i www.contura.eu 66 SERTIFIKAT EC Deklarasjon om samsvar www.contura.eu Produsent navn Adresse Produktsjonssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

2016. NYE OVNER OG INNSATSER HØYDEPUNKTER TIL HJEMMET

2016. NYE OVNER OG INNSATSER HØYDEPUNKTER TIL HJEMMET 2016. NYE OVNER OG INNSATSER 7 HØYDEPUNKTER TIL HJEMMET 1 Velkommen hjem til varmen Varmen fra en vedovn gir kos og hygge. En vedovn er også en smart og moderne energiløsning som forvalter både dine personlige

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C26T Høy www.contura.eu NO 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26T-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Installationsanvisning

Installationsanvisning SE NO DE GB FI FR Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 28 Installationsanleitung 56 Installation instruction 84 Asennusohjeet 112 Guide d installation 140 Installationsanvisning 500 www.cronspisen.eu

Detaljer

Monteringsanvisning Ellen Lav/Høy

Monteringsanvisning Ellen Lav/Høy Monteringsanvisning Ellen Lav/Høy Sist oppdatert 09.0.008 Innsats NI-5 Stålpipe Kan monteres med stålpipe. Minimum brannmur bredde Utenpåliggende: I fl ukt med vegg: Minimum brannmur høyde Utenpåliggende:

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

pipe og ildsted i ett

pipe og ildsted i ett pipe og ildsted i ett KINGFIRE KINGFIRE KINGFIRE Bo naturlig spar varme og energi En kald vinterdag går mot slutten. Dagen var hektisk og full av arbeid. Det eneste du ønsker deg, er å hente deg inn og

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 35T www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C35T-CPR-130618-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med fast

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kjære Contura-eier Vi

Detaljer

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon

Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon Installasjonsanvisning Fyringsinstruksjon C i5 www.contura.eu 18 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci5-CPR-130622-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013 Model 6 - Innsats 1 INDHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje... 5 Første

Detaljer

Stefany Svezia, Norvegia

Stefany Svezia, Norvegia Stefany Svezia, Norvegia Vedovn etter DIN 18 891 Sintef godkjenning nr 043-172 Installasjons- og brukerveiledning ver. N-1.0 Importeres til Norge av: Side 1 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA.

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1 Rosa-Rosetta Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH Sintef godkjenning nr 045-159 Brukerveiledning ver. N-1.1 Importeres til Norge av: Side 1 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Gratulerer med din nye Scan peisovn

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Gratulerer med din nye Scan peisovn MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Scan DSA 3-2 Scan DSA 3-5 Innhold Produktet Produktregistreringsnummer Installasjon Installasjon Befaring Tekniske mål og data Montering Innmurning Montering av tilluftsventil

Detaljer

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm KINGFIRE-PARAT Monterings - og bruksanvisning TEKNISKE DATA PEISMODUL L x B x H: 550 x 550 x 2623mm Vekt: ca. 750 kg VARMEINNSATS Nominell varmeeffekt: 3-7 kw Virkningsgrad: > 84% Frontplate (H x B): 1301

Detaljer

NOMonteringsanvisning 2. Art.no: FP-ODI00-000 Sist oppdatert: 01.01.13. Odin

NOMonteringsanvisning 2. Art.no: FP-ODI00-000 Sist oppdatert: 01.01.13. Odin NOMonteringsanvisning 2 Art.no: FP-ODI00-000 Sist oppdatert: 01.01.13 Odin INNHOLD 1. Generelt om totalløsningen Odin 2 2. Generelt om betongomramminger 2 3. Teknisk informasjon 3 Måltegning 4 Sikkerhetsavstander

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 26K Lav www.contura.eu NO 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bravo. Bruks- og monteringsveiledning

Bravo. Bruks- og monteringsveiledning Bravo Bruks- og monteringsveiledning 10.2004 Indholdsfortegnelse Norsk Bruks- og monteringsveiledning Plassering av løse deler...5 Installasjonsveiledning...6 Fyringsveiledning...7 Generelt om fyring...8

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2

GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2 411967 BAV 0741-8 GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2 DE Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen für Kamin- und Kachelöfen von Handöl 5 FR Instructions d'allumage

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO Mix Skyvedører Art.nr 05-06 Rev.nr 5047 - NO Baufil & Sag Bormaskin/Skrutrekker Tommestokk Skrutrekker Unbrakonøkkel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftenøkkel Saks Innholdsfortegnelse > meter > meter > 4 meter >

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

Monteringsanvisning for rehabilitering med Schiedel keramikk og stål

Monteringsanvisning for rehabilitering med Schiedel keramikk og stål Monteringsanvisning for rehabilitering med Schiedel keramikk og stål Mars 2015 Før du begynner: Planlegg Søknad om installasjon av ny skorstein eller vesentlige endringer av tidligere installasjon skal

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer