Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 7. november 2014 kl. 11:00-14:30 Bystyresalen Narvik rådhus Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen, Trond Millerjord, Guttorm Aasebøstøl, Svein Nilsen, Petter Paulsen, Rune Edvardsen, Filip Mikkelsen, Lene Fjelldal, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen Også innkalt: Administrasjonssjefene i medlemskommunene Referatsaker Protokoll AU Protokoll RU Protokoll felles kommunestyremøte Brev fra Statens vegvesen om rasteplasser Hålogalandsbrua Protokoll møte med fylkesrådet i Nordland Referat Samferdselsdepartementet Referat møte Kiruna-Ofoten Vedtak Evenes kommunestyre kommunereformen videre prosess Høringer Fremtidens legespesialister, svar på høring Høringsinnspill, søknad om fornyelse av konsesjon Harstad Narvik Luft Evenes Innspill til høring- utkast til strategisk utviklingsplan for UNN :00-12:45 Lunsj på Victoria Café, Dronningensgt 58 Orienteringssaker Ungdommen er framtidas ressurs i Ofoten, VINN v/ Bjørn Bremer Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Narvik v/ Gabrielle Kitzmüller Idrettsfag ved Narvik videregående skole v/ Morten Solberg Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Drøftingssaker Sak HS 30/14 Mediestrategi kommunereformen Sak HS 31/14 Vekstkraft Ofoten, orientering og dialog v/ Kirstin Mobakken Sak HS 32/14 Ny strategisk næringsplan Ofoten Sak HS 33/14 Prosjekt Fergefri E6 orientering og dialog v/ Stig Kjærvik Evt. Narvik Tore Nysæter leder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

3 REFERAT MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks Bogen i Ofoten oktober 14 Møtt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørn Hanssen, Anne-Rita Nicklasson, Svein Erik Kristiansen. Også tilstede: Wenche Folberg, Konrad Sætra, Egil Heitmann, Bjørn Alling, Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord Deltakelse på Àrrans 20-års jubileum Referatsaker - Protokoll AU Protokoll møte mellom Kiruna kommune og OR Protokoll AU i Kiruna Brev til Hålogalandsbrua vedr rasteplasser og utsiktspunkt Brev til Samferdselsdepartementet vedr fergefri E Protokoll HS Epost til Sametinget Referat Trond Aanes om E6/E10 Øyjord-Bjerkvik - Referat møte mellom Visit Narvik og Lapland Resort Drøftingssaker: - AU 17/14 Kommunestruktur, møte 17. okt samt videre gang i kommunene Gjennomgang av program Narvikregionens næringsforening inviteres til å presentere undersøkelse Tjeldsund kommune er fullt delaktig i prosessen videre på lik linje med de andre fire kommunene i Ofoten Lavangen, Gratangen, Skånland og Harstad v ordførere, rådmenn og de de ellers måtte ønske inviteres som tilhørere. Presse inviteres i god tid Rådmannsutvalget drøfter videre omkring prosessen Sekretariatet jobber videre med mediestrategi, lager forslag. - AU 18/14 Forberede møte med fylkesrådet i Nordland 21. oktober Saker vi ønsker å ta opp: Flyplassutvikling og FOT ruter, regionale utviklingsmidler ref fylkeskommunens oppdragsbrev, Videregående skoler inkl problematikk på tvers av fylkesgrenser. Tidspunkt: Sekretariatsleder ber om å flytte møtet til kl pga kollisjon med viktige temaer på KS-konferansen. Fra Ofoten regionråd møter ordførere, rådmenn og sekretariatsleder.

4 - AU 19/14 Fergefri E6 opprettelse av prosjekt Prosjekt opprettes i samarbeid med Vegforum Nord. Ofoten regionråd møter statssekretær Bård Hoksrud sammen med Vegforum nord den 22. oktober i Samferdselsdepartementet. Forberedende møte med Stig Kjærvik i Vegforum Nord, nestleder Tor Asgeir Johansen og sekretariatsleder. Saker til behandling: - AU 20/14 Forberedelse av møte med Kiruna kommune på East-West Arena Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd forbereder brev hvor det kreves døgnåpent tollsted på Bjørnefjell, og åpent i høytidene. Brevet signeres av Kiruna kommune og Ofoten regionråd på møte den 27. oktober, og sendes regjeringene i Norge og Sverige - AU 21/14 Sekretariatet- ny forretningsadresse Enstemmig vedtak: «Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd vedtar at sekretariatet i Ofoten regionråd endrer vertskommune og forretningsadresse fra Evenes kommune til Narvik kommune.» - AU 22/14 Ny strategisk næringsplan, igangsetting av arbeidet Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd anbefaler at arbeidet med en ny strategisk næringsplan i Ofoten settes i gang i plannettverksmøte den 31. oktober 2014 i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Ofoten regionråd sonderer mot tilstøtende regioner for å få på plass en mer helhetlig strategisk næringsplan. - AU 23/14 Høringsuttalelse DEFO Reitenutvalget Enstemmig vedtak: «Ofoten regionråd velger å ikke avgi uttalelse i saken» - Eventuelt Ofoten friluftsråd og styrehonorarer. Saken følges opp gjennom revidering av organisasjon og vedtekter. Forslag behandles administrativt som så legges fram politisk. Høgskolene, orientering fra møte mellom HiN, HiH, Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd. Innspill fra sykepleierutdanning med ønske om å orientere Ofoten regionråd, følges opp ved at sekretariatet kontakter ledelsen ved HiN før de evt inviteres til møte. Internasjonalt arbeid. Forslag om å ta initiativ til større kontakt internasjonalt, bl a ved studietur til Brussel. Søke midler hos næringslivet? Rådmann i Tysfjord, Konrad Sætra, lager notat om saken. Høring UNN-strategiplan. Følges opp av rådmannsutvalget 3. okt. Elisabeth Storjord daglig leder

5 Postboks Bogen i Ofoten oktober 14 REFERAT MØTE I RÅDMANNSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD FREDAG 3. OKTOBER 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Narvik Tilstede: Bjørn Alling, Steinar Sørensen, Wenche Folberg, Egil Heitmann, Konrad Sætra, Lars Norman Anderssen Også tilstede: Sigbjørn Astrup, Elisabeth Storjord referent - RU 18/14 Om samarbeid gjeldsrådgiving, drøfting av avtaleforslag Enstemmig vedtak: Følgende settes inn det utarbeidete forslaget til avtale med hjelp fra innkjøpsavdelingen i Narvik kommune: Under punkt 5, finansiering: Kostnader fordeles mellom partene etter at den eksterne finansieringen er trukket fra. Fakturering for ekstraforbruk skjer først når totalforbruket overstiger to årsverk. - RU 19/14 Oppfølging arbeid med kommunestruktur En drøfting av organiseringen av det felles kommunestyremøtet den 17. oktober, samt prosessen videre. Enstemmig anbefaling: Rådmennene avholder et to dagers arbeidsmøte i januar 2015 hvor det utarbeides prosessplan for informasjon og dialog med innbyggerne i kommunene vedr kommunereformen. Sekretariatet v Sigbjørn utarbeider felles søknad på 100`for hver kommune for informasjon til innbyggerne. Sekretariatet utarbeider forslag til informasjonsstrategi for det videre arbeidet. - RU 20/14 Deltakelse på konferanse om kommunal informasjonssikkerhet Kan ikke gjennomføres pga andre oppgaver.

6 - RU 21/14 Høring UNN utviklingsstrategi Enstemmig anbefaling: Ofoten regionråd lager sin egen høringsuttalelse som sendes på sirkulasjon til Arbeidsutvalget før innsending. Denne skal være tett koordinert med Narvik kommunes innspill. - RU 22/14 Sak om sti- og løypeplan, Ofoten friluftsråd Enstemmig anbefaling: Innspillet fra Ballangen kommune besvares som følgende: «Vi viser til vedtak i årsmøtet til Ofoten friluftsråd samt at to kommuner allerede har vedtatt «Sti- og løypeplan». Rådmannsutvalget ser det ikke som hensiktsmessig å lage felles saksfremlegg om saken.» - RU 23/14 Vedtekter Ofoten friluftsråd Enstemmig anbefaling: Det lages forslag til nye vedtekter i administrativt møte med Sør-Troms regionråd den 6. oktober. Det etablerte Ofoten friluftsråd utvides og endrer ev navn. Forslaget til nye vedtekter legges fram for rådmannsutvalget før det tas videre til politisk håndtering. - Evt - Forslag til neste møte i rådmannsutvalget: Ta inn «Revisjon på anbud» med Komrev Nord. Få inn noen fra økonomiavdeligen i Narvik kommune til å orietere. Forbered spørsmål om hvordan man kan bedre samarbeidet mellom Komrev og oppdragsgiver. - Neste møte i RU er planlagt fredag 5. desember. Da starter møtet torsdag den 4. kl 17:00-20:00 med påfølgende julebord. Elisabeth Storjord referent

7 BALLANGEN, EVENES, NARVIK, TJELDUND OG TYSFJORD KOMMUNE Felles kommunestyremøte Dato: , kl 10:00-14:30 Sted: Grand Hotell Saksnr:084/14-084/14 Møteleder: Tore Nysæter BALLANGEN Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 17. Møtende medlemmer: Hermod Amundsen, Gunn Samuelsen, Lene M Fjelldal, Eirik Jenssen, Bente Rydland Havaas, Asle Spj. Hansen, Jahn Aage Olsen, Anne-Rita Nicklasson, Tore Wiik, Tor-Einar Olaussen, Helene Gabrielsen, Petter Lind, Monica Svensson, Bjørn Israelsen, Frank Johannessen. Forfall: Bodil Tokle, Gunn-Allis Grønnli. Møtende varamedlemmer: Isabell Larsen, Olav Steinland. Permisjoner: Eirik Jenssen permisjon fra kl enstemmig godkjent. Fra administrasjonen: Rådmann Egil Heitmann. EVENES Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 16 av 17. Møtende medlemmer: Svein Erik Kristiansen, Petter Paulsen, Rune Hamnes, Sisilja Viksund, Ragnar Fronth, Viveka Teras, Marianne Bergvik, Sissel Lind Høgås, Trude Hagland, Arne Martin Hauan, Oddbjørn Martinussen, Svein Nilsen, Sidsel Haldorsen

8 Forfall: Sondre Markusson, Alf Kolsing, Birgitte Rørvik Bruun, Frank Høgås. Møtende varamedlemmer: Monica Nilssen, Terje Bartholsen, Anna Karoline Haldorsen. Ungdomsrådet var til stede. Fra administrasjonen: Rådmann Steinar Sørensen NARVIK Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 31 av 41. Møtende medlemmer: Roger Bergersen, Rune Edvardsen, Eva Opshaug, Maria Bostad Dahl, Konrad Borch, Marita Aanes, Reiner Thoresen, Ann Helen Sedolfsen, Ingrid Aspevik Havnø, Tor Arne Solvoll, Tore Nysæter, Paul Rosenmeyer, Lill Inger Martinsen, Per Harald Ottestad, Kari Ann Nygård, Knut Einar Ravlo, Trond Millerjord, Frid Opdal, Marianne Opdal, Torgeir Trældal, Ronny Simonsen. Forfall: Aud Ljunggren, Lisbeth Bones, Anbalagam Ratnasingam, Roger Sivertsen, Hilde Rønning, Karstein Sandvik, Berit Røen, Brith Trude Rist, Morten Qvam, Lars Kufaas, Trond Laksaa, Ann-Tove Dalhaug, Svein Magnus Andreassen, Paul Bergflødt, Lena Klingan, Gary Lee Maloy, Vidar Pande-Rolfsen, Johan Harald Lamo, Geir Kristoffersen. Møtende varamedlemmer: Bodil Jensen, Bjørnar Evenrud, Kjell Jenssen, John Willy Edvardsen, Dagny Pettersen, Erlend Sandvoll, Kjetil Dalland, Eyvind Hansen, Lars Erik Lillefloth, Johnny Olsen, Anita Vik. Permisjoner: Trond Millerjord permisjon fra kl enstemmig godkjent. Fra administrasjonen: Rådmann Wenche Folberg, Formannskapssekr. Inger Normann TJELDSUND Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 16 av 17. Møtende medlemmer: Bjørn Hansen, Aina Instanes, Jostein Aarsund, Liv Kristin Johnsen, Øyvind Movik, Jorunn Heidi Olsen, Karl-Albert Kjerstad, Gunnhild Andreassen, Gunnar Flygel, Solveig Einarsen, Stig Kristensen. Forfall: Evald Joakimsen, Jostein Lunde, Bjørnar Pettersen, Oddny E Dalen, Thorbjørn Solaas, Hermod Steen. Møtende varamedlemmer: Reidar Karlsen, Eli Hartviksen, Anita Aarsund, Ruth Fjelldahl. Ungdomsrådet var til stede.

9 Fra administrasjonen: Rådmann Bjørn Alling TYSFJORD Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 14 av 17. Møtende medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Edvard Olav Stenbakk, Johan Daniel Hætta, Bjørnar Nøis, Filip Mikkelsen, Fred Andersen, Lars Filip Paulsen, Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen, Ellen Verdier Pedersen, Leif Harald Olsen, Kurt Solstrøm. Forfall: Alfhild Larsen, Svein-Arne Jakobsen, Jan Ivar Jakobsen, Ivar Otto Knutsen, Torgeir Ness. Møtende varamedlemmer: Gerd-Sissel Stenseng, Johnny Langmo. Fra administrasjonen: Rådmann Konrad Sætra Felles kommunestyremøte: Tore Nysæter ble enstemmig valgt som ordfører og Tor Asgeir Johansen ble enstemmig valgt som varaordfører for dagens møte. Enstemmig vedtatt taletid/spørsmål: 2 min. første spørsmål, 1 min. oppfølgingsspørsmål. Dagsorden: Kl. 10:00 Leder av Ofoten regionråd og ordfører i Narvik Tore Nysæter Velkommen og opprop 10:25 Statssekretær Jardar Jensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Om kommunereformen fra statlighold 10:50 Fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg: Kommunereformen fra fylkesmannens perspektiv 11:10 Sametingsrådet v /Ann-Mari Thomassen: Sametingsrådets perspektiv på kommunereformen 11:20 Narvikregionens Næringsforening v/ Kjetil Moe: Hva mener næringslivet i regionen om kommunestruktur 11:30 Enkel lunsj 12:00 Telemarksforskning v/ Kjetil Lie: Presentasjon av utredning med dialog 14:30 Leder av Ofoten regionråd og ordfører i Narvik Tore Nysæter Møtet heves.

10 084/14: Kommunestruktur BYSTYRET Møtet gjennomført i hht dagsorden. BYST-084/14 VEDTAK: Det ble ikke fattet vedtak. Narvik, den 17. oktober 2014 Tore Nysæter

11

12 Statens vegvesen Hålogalandsbrua AS Kongens gate 51 Postboks NARVIK Att: Kirstin Mobakken Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Einar Karlsen / Brev fra Hålogalandsbrua AS / Ofoten regionråd om utkikkspunkt og rasteplasser. Viser til brev fra Ofoten regionråd, videreformidlet av Hålogalandsbrua AS der det spørres om hva som er planlagt med hensyn til utsiktspunkter og rasteplasser i områdene rundt Hålogalandsbrua. I reguleringsplanarbeidet ble det tatt høyde for å bygge en gangveg i terrenget på yttersida av fjellryggen som Ornestunnelen skal gå igjennom. Dette er inkludert i reguleringsplanen. Imidlertid vil det på grunn av terrengets beskaffenhet være komplisert å gi en veg i det området universell utforming. Som en del av tilrigging og mellomlagring av jordmasser oppe på nivå med veglinja mellom tunnelen og brua er det etablert et område som kan egne seg til å etablere et sted med sitteplasser og en veldig bra utsikt mot Hålogalandsbrua. Vi har tenkt å avklare med planmyndigheten en endring som vi anser er en mindre vesentlig reguleringsendring. Dette arealet vil kun ha tilkomst fra skjermet gang-/sykkelveg. Denne g/s-vegen går sammenhengende fra byen og til Øyjord. Terrenget på Narviksiden av brua gir ikke rom for plasser som kan ha avkjøring fra bilvegen. På Øyjordsida går vegtraseen gjennom et terreng som ikke egner seg til formålet, da ville hyttebebyggelsen bli ytterligere belemret. Øvrige plasseringer gir ingen utsikt til det vi anser som et praktbyggverk når det står ferdig. Det kom ingen utspill på dette tema i reguleringsfasen, mulig at andre problemstillinger var mer fremherskende sånn at dette ble oversett. Prosjekt E6 Hålogalandsbrua Med hilsen Einar Karlsen prosjektleder Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Rombaksveien 47 Statens vegvesen Region nord 8517 NARVIK Landsdekkende regnskap Postboks Bodø Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

13 2

14 Referat fra møte mellom Fylkesrådet og Ofoten regionråd kl 09:00 10:40 i Bodø Deltakere fylkesrådet: Tomas Norvoll Tove Mette Bjørkmo Arve Knutsen Oddleif Olavsen Hild-Marit Olsen Deltakere Ofoten regionråd: Tore Nysæter Tor Asgeir Johansen Anne-Rita Nicklasson Svein Erik Kristiansen Bjørn Hanssen Steinar Sørensen Elisabeth Storjord Øvrige: Peter Eide Walseth Knut Petter Torgersen Bente Anita Kristensen Solås Andreas Flåm Stig Olsen Geir Johnsen Hanne Østerdal Ole Bernt Skarstein fylkesrådsleder fylkesråd for samferdsel fylkesråd for næring fylkesråd for utdanning fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse ordfører Narvik kommune (leder) ordfører Tysfjord kommune (nestleder) ordfører Ballangen kommune ordfører Evenes kommune fung. ordfører Tjeldsund kommune rådmann Evenes kommune daglig leder sekretariatet gruppeleder FT (KrF) gruppeleder FT (AP) gruppeleder FT (H) politisk rådgiver stabssjef kommunikasjonssjef nærings- og utviklingssjef seniorrådgiver næringsavdelingen Agenda: 1. Flyplassutvikling og FOT ruter 2. Regionale utviklingsmidler ref. Nfks oppdragsbrev 3. Videregående skole inkl. problematikk rundt fylkesgrensen 4. Ofoten regionråds disponering av næringsfondmidlene 5. Eventuelt Innspill, signaler og konklusjoner fra drøftingene er forsøkt gjengitt under punktene nedenfor. En pp-presentasjon fra Tore Nysæter om videregående skoler, samt et notat vedr. disponering av regionalt næringsfond er inkludert som vedlegg til referatet Tomas: Ønsket velkommen og overlot ordet til regionrådets leder. Tore: Flyplassutvikling og FOT-ruter. Fra juni 2017 skal det kun være en flyplass i regionen, Evenes. Ønskelig å etablere døgnåpen lufthavn pga. forventet økning i ambulanse-, chartertrafikk og militær aktivitet. Avinor har ikke prioritert videre utvikling av terminalbygg på Evenes, vurderer kapasiteten som 1

15 tilfredsstillende for de nærmeste årene. Dette handler også om arealplanlegging av flyplassen og tilstøtende områder. Viktige verneinteresser involvert. Vanskeliggjør mulighetene for utvidelser. Svein Erik: Avinor har så langt ikke tatt høyde for forventet vekst i flytrafikken på Evenes. 8 % vekst hittil i Prognosene tilsier passasjerer i Anslag på 1 mill. passasjerer årlig i 2023/2024. Avinor hele tiden på etterskudd. Regionen ønsker fylkeskommunens bistand til å løfte Evenes opp i Avinors prioriteringer. Stor interesse for å bruke flyplassen i flyfrakt, men Avinor er tilbakeholden i å slippe andre til i arealdisponeringen. Ønskelig å få omdisponert forutsatt arealbruk nær flyplassen. Steinar: Flyplassen "trangbodd". Avinor har ikke prioritert arealplanleggingen pga svak økonomi. Fylkeskommunen bes ivareta regionens interesser i dialog med vernemyndighetene. Hild-Marit: Nfk har vært involvert i drøftingene av verneinteressene ved flere flyplasser, men ikke involvert i vernesakene knyttet til Evenes. Vil ta del i drøftingene med fylkesmannen dersom dette er ønskelig. Svein Erik: Må se flyrutene i landsdelen i sammenheng. Fly Arctic viktig. Nødv. å snakke med naboene i nord. Tomas: Evenes og Bodø i en særstilling som knutepunkt i flytrafikken i fylket. Er opptatt av utviklingen på Evenes. Avinors holdninger til planarbeidet synes umusikalsk. Evenes inn på FOT-nettet. Ligger som forutsetning. Rutenettet må henge i hop. Vi vil også se nordover i tilrettelegging av rutetilbudene. Tore: Videregående skole. (PP-presentasjon vedlegges referatet) Vanskelig situasjon for enkelte elever i vg skole helt i nord. Flere familier og elever har tilhørighet til skoler i Troms fylke. Lange transporter, lange dager for mange. Ønskelig med bedre hybeltilbud. Elever som ønsker å bo hjemme mister stipendet som borteboer i annet fylke. Peter: Kan ikke forstå at stipendordningen for elevene i vg skole skal gi slike utslag. Skal ikke vanskeliggjøres av fylkesgrensene. Mener borteboerstipendet tildeles etter fastlagt regelverk over hele landet uansett hvor elevene bor. Oddleif: Dersom dette er et problem, må det tas opp på overordnet nivå. Nfk vil bidra til å gjøre situasjonen mest mulig lettvint for elevene i grenseområdet. Andreas: Kan det sies noe om hvor mange elever dette gjelder? Ønsker problemet nærmere beskrevet. Bjørn: Kanskje kan Nfk finne løsninger på bussproblemet, så kan vi i regionen arbeide mot Lånekassen og sentrale myndigheter. Tomas: Dersom stipendordningen er et problem, må vi finne ut av det. Det som er "plundret" med fylkesgrensen er vårt problem, ikke elevenes. Er primært opptatt av skoletilbudet i Narvik. Ønsker at kommunene slår ring rundt tilbudene i Narvik. 2

16 Oddleif: Har vært flere samtaler med Troms om elevenes behov. Positiv innstilling til ønsket om å sikre likeverdige betingelser. Grenseavtalen er slik at den skal imøtekomme elevene. Tore: Ønske om justering av idrettsfaglige tilbud fra ren fotballsatsing til alpin/fotball. Oddleif: Idrettsfagene er dyre. Spissede tilbud i vg. skole er under press. Valgte å opprettholde alpinlinja som også er landslinje til tross for liten søkning. Tomas: Budsjettet ikke hovedproblemet. Elevtallet går ned. Vi er også for lite treffsikker i forhold til det næringslivet etterspør. De enkelte regionene må bidra med å prioritere strengt i samsvar med dette. Tore: Næring. (Redegjørelse i hht eget notat inkludert som vedlegg til referatet.) Strategisk næringsplan for Ofoten skal rulleres. Finansiering usikker. Kan Nfk bidra? Hvordan kan regionen spille på lag med fylkeskommunen i næringsutviklingsarbeidet? Ønskelig å drøfte mulighetene for samspill med næringsavdelingen. Arve: Viser til historikken knyttet til samarbeidet mellom næringsforeningene i nordfylket/ Sør-Troms. Bruk disse. Meget lovende arbeid som støttes av Nfk. Det gjøres mye bra i regionen. Naturlig at det bygges på de store aktørene. Ønskelig med få og tunge prosjekter. Ikke alltid pengene som er nøkkelen til viktig satsing, anbefaler tettere samarbeid med IN og andre innovasjonsselskaper /-miljøer. Tove: Eventuelt. NTP. Bra at regionen har hårete mål. Ønsker sterkt at Narvik sentrum blir ivaretatt på en god måte. Viktig å tenke byutvikling, ikke minst kollektivtrafikk i de tre større byene i fylket. Det bør strammes inn på bruken av privatbilene. Jeg vil oppsøke regionrådene for å drøfte NTP. Tore: Opptatt av E6 og E10. Er i gang med sykkelvegplan og kollektivtrafikk i samarbeid med Nfk. Tove. Trafikksikkerhetsplan trolig den aktuelle plan det vises til. Må ha godkjent plan for å få midler til investering. Nfk bidrar i planarbeidet. Anne-Rita: Vil ha E6 ut av Ballangen sentrum. Sterkt ønske om å spare miljøgata for gjennomgangstrafikk. Tore: El-bil kampanje i Narvik. Populær transportordning i kommunale tjenester. Svein Erik: Ønskelig på sikt med havbruk i Ofoten? Arve: Få laget en kystsoneplan for aktuelle kommuner. Ikke en oppgave for den enkelte kommune. Arbeidet som gjøres på Helgeland kan være et godt eksempel. 3

17 Postboks Bogen i Ofoten oktober 14 Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord sammen med leder Vegforum Nord, Stig Kjærvik var den 22.oktober invitert til møte Samferdsels-departementet. Her møtte de statssekretær John-Ragnar Aarset, og presenterte planer om en fergefri E6 og på kort sikt døgnåpen ferge Drag-Kjøpsvik Rv Norge er i dag delt på midten av Tysfjorden. En av landets viktigste trafikkårer er del tog befordres av ferge, med alt det innebærer av manglende forutsigbarhet for næringsliv, befolkning og samfunnssikkerhet. Nord-Norge skiller seg ut positivt i forhold til resten av Norge med god vekst, rikelig tilgang på ressurser og et stort utviklingspotensial for fremtiden, og er nylig fremhevet som en av verdens mest spennende reisemål av Lonely Planet. Også innenfor eksport av sjømat er vår region I medvind. «Ingen har det så travelt som en død fisk» la leder i Vegforum Nord Stig Kjærvik til, med henvisning til viktigheten av regularitet og forutsigbarhet for transport av fersk fisk. En fremtidsrettet infrastruktur er avgjørende, og fergefri E6 er en viktig faktor for å lykkes. Det er stor vilje blant næringslivet og politisk nivå i regionen til å jobbe aktivt for denne saken, med muligheter for større fleksibilitet, regularitet og forutsigbarhet i en svært viktig ferdselsåre, var budskapet Stig Kjærvik formidlet til statssekretæren. Nestleder i Ofoten regionråd, Tor Asgeir Johansen, understreket at fergestrekningen Drag-Kjøpsvik bør være døgnåpen, og ikke stengt seks timer i døgnet slik situasjonen er i dag. Ca. 75% av all tyngre næringstransport mellom Fauske og Narvik foretrekker Rv. 827 og fergestrekningen Drag Kjøpsvik fremfor E6 og fergesambandet Bognes Skarberget. Da unngår man problematiske strekninger langs E6 og det er et faktum at fergesambandet Bognes Skarberget spesielt vinterstid er mer værutsatt. Rv. 827 er en ny, flat vei uten fjelloverganger med god kurvatur som samtidig er 14 km kortere enn parallell E6. Statssekretær John-Ragnar Aarset lyttet interessert til presentasjonen.

18 Referat fra møte Kiruna kommune og arbeidsutvalget i Ofoten regionråd tirsdag 28. oktober, kl. 10:00-11:30 Formannskapssalen, Narvik rådhus Møtt fra Kiruna kommun: Kommunalråd Kristina Zakrisson Kommunchef Peter Niemi Tjänstemän inom näringslivet Ann-Christine Samuelsson. Møtt fra Ofoten regionråd: Tore Nysæter, leder av Ofoten regionråd og ordfører i Narvik kommune Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord kommune Anne-Rita Nicklasson, ordfører i Ballangen kommune Ellers til stede: Sigbjørn Astrup, prosjektmedarbeider Ofoten regionråd Elisabeth Storjord, daglig leder sekretariatet Ofoten regionråd Ole Petter Fjellstad, næringssjef Ballangen kommune Oppfølging av hva partene var enige om i møtet 21. august. Kiruna kommune og Ofoten regionråd la fram likelydende brev som sendes de respektive regjeringene med kopi av den andre partens brev. Brevene ble underskrevet under East West Arena samme dag. I brevene henstilles det til den svenske og den norske regjering om at åpningstidene på tollstasjonen på Bjørnefjell må tilpasses de behov næringslivet i regionen har. Enighet om å se nærmere på samarbeidet om følgende områder: Brann og redningstjenesten: Arbeide for et tettere samarbeid om fjellredningen i vårt felles grenseområde. Sekretariatet i Ofoten regionråd kontakter Røde Kors i Norge for å ta rede på hvilket samarbeid de har med den svenske «Alpinagruppen» om felles øvelser. Ole Petter Fjellstad sjekker ut aktuelle tilskudd i «Tilskuddsportalen». Mulighet å ta med Thomas Winberg i redningstjenesten i Kiruna med på neste møte. Besøksnæring: Utvikle et nærmere samarbeid mellom «Kiruna i Lappland» og «Visit Narvik» Forslag om møte mellom de to destinasjonsselskapene i forkant av «East-West Arena». Ofoten regionråd kontakter Visit Narvik for å drøfte et evt EU-prosjekt som omhandler besøksnæring og sikkerhet. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

19 Kultur: Følge opp idrettssamarbeid, bl a forbudet fra Norges Idrettsforbund mot at barn under 12 år ikke har lov til å konkurrere i utlandet. Se på muligheter for annet kultursamarbeid, og muligens ta med kulturaktører på neste møte. Kommunikasjon Dette er et område vi ønsker å sette spesielt trykk på. Persontransport med tog. Følge opp når dette skal på anbud i 2018, tenke friluftsliv og utstyr inn i anbudskravet. Være proaktiv og evt ha felles møte med ansvarlige myndigheter, samt følge opp de som produserer anbudspapirene. Kiruna kommune følger opp saken. Neste møte: Åpning av Vinterfestuka i Narvik 6. mars 2015 Fram til da ønsker vi å jobbe mot en intensjonsavtale om samarbeid mellom Kiruna og Ofoten. Deretter ha et møte i halvåret. Elisabeth Storjord sekretær. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

20 Evenes kommune Rådmannen Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund, Lødingen, Harstad, Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner Ofoten regionråd Vår dato: Vår ref: / Deres dato: Deres ref: Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Kommunereformen - videre prosess - orientering om vedtak Det vises til kontakt med adressatene i saken anledning. Evenes kommunestyre har i dag drøftet vårt videre arbeid med kommunereformen, og kommunestyret fattet enstemmig slikt vedtak: 1. Evenes kommune har drøftet foreliggende utredning om kommunestruktur, og vedtar å arbeide videre med alternativene (i uprioritert rekkefølge): ETS-kommune Harstad m.fl. Narvik m.fl. Evenes som selvstendig kommune 2. Kommunestyret ber om at det gjennomføres kretsvise informasjons- og dialogmøter med innbyggerne som skissert i rådmannens framlegg. 3. Kommunestyret ber om at det etter de kretsvise møtene gjennomføres grundig og anonymisert undersøkelse av befolkningens ønsker for ny kommunestruktur. 4. Kommunestyret vedtar følgende utvalg til styringsgruppe og for formelle samtaler: Ordfører, rådmann pluss en representant oppnevnt av hvert parti i kommunestyret. 5. Kommunestyret ber om at status for arbeidet settes opp som sak til informasjon eller drøfting ved hvert kommunestyremøte inntil videre. 6. Kommunestyret ber om framlegg av prosessplan. Dette til orientering. Med hilsen Steinar Sørensen Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke underskrift. Postadresse: Postboks 43 Telefon: Bankgiro: E-post: Telefaks: Org.nummer: Besøksadresse: Rådhuset, Bergvikveien 11, 8539 Bogen i Ofoten

21 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Elisabeth Storjord Helsedirektoratet Narvik, Fremtidens legespesialister - svar på høring Høringssvaret gjelder IS Rapport: Høringsutkast. Framtidens legespesialister. En gjennomgang av legers spesialiststruktur og innhold. Ofoten regionråd er enig i at overordnet mål for spesialistutdanning må være «bedre kvalitet i diagnostisering, behandling og oppfølging av pasientene, med god samhandling mellom nivåene». Ofoten regionråd er også enig i at bedring av pasientsikkerheten bør være et sentralt hensyn i det videre ved arbeidet knyttet til legespesialister. Helsedirektoratet foreslår tre hovedgrep for en mer fremtidsrettet spesialiststruktur og et bedre spesialiseringsløp. Ofoten regionråd har ingen kommentarer til de generelle hovedgrepene eller det som gjelder forslag til hvordan spesialistutdanningens innhold og struktur skal bygges opp. Imidlertid er Ofoten regionråd usikker på om konsekvensene av de foreslåtte endringene er godt nok vurdert for lokalsykehus. I en region med et lokalsykehus med lang avstand til regionsykehuset/universitetssykehuset er det viktig for oss at endringer ikke medfører reduksjon i det spesialisttilbudet vi har i dag. I høringsutkastet er Ny spesialitet knyttet til mottak beskrevet. Ideen om en egen spesialistutdanning for leger som blant annet skal arbeide i akuttmottak kan synes god. Kompetansen i mottaket er sentral for å vurdere pasientens behov for videre tjenester, men det er også sentralt at sykehuset har den kompetansen som må til for å behandle og følge opp pasienten. En endring som kan medføre mer transport for pasientene er ikke ønskelig. Vi ser

22 behovet for å beholde generell kirurgi i mottaket, eventuelt som bakvakt. Med økende antall eldre med sammensatte lidelser og risiko for fall, vil det være behov for at det kan opereres raskt og lokalt uten unødig reise eller ventetid. Bløtdelskirurger vil ikke kunne dekke dette. Spesialisering til overlegen som har vakt/bakvakt ved akuttmottaket vil kunne påvirke reisevei, hvor raskt behandlingen kan gjennomføres og hvordan pasientene har det mens de venter. Ved lokalsykehus er det nødvendig at akutt kirurgisk beredskap opprettholdes, også for å ivareta fødetilbudet. Konsekvenser for andre tilbud i lokalsykehus, dersom høringsutkastet går gjennom, synes lite vurdert. Lokalsykehus må fortsatt ha en rolle for spesialisering av leger. Dersom kravet til veiledning og ulike spesialiteter blir høyere enn det fagmiljøet ved lokalsykehus klarer å håndtere, vil pasientene ved lokalsykehusene få redusert kvalitet. Mulighet for spesialisering påvirker rekruttering av spesialister, og dermed det totale tilbudet for innbyggerne. Ofoten regionråd mener at lokalsykehus har en sentral funksjon for å møte de fremtidige utfordringene som vil følge økning i antall eldre. De spesialisthelsetjenestene som finnes ved lokalsykehus i dag bør styrkes. Endringer som medfører et dårligere grunnlag for å opprettholde lokalsykehus er ikke akseptabelt. Økonomiske incentiv og konsekvenser for lokalsykehus bør derfor vurderes nærmere. Med vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

23 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Elisabeth Storjord Til Luftfartstilsynet Narvik Høringsinnspill, søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad Narvik Lufthavn Evenes brev av , ref 13/05263 Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Ofoten regionråd anbefaler at ramme for åpningstider på lufthavnen settes til 24 timer. Økt aktivitet knyttet til ambulanse, chartertrafikk samt kommende militær aktivitet medfører at ytre ramme bør settes til 24 timer. Det er behov for ytterligere arealreguleringer i området. Dette for å sikre optimal arealdisponering for flyoperativ aktivitet og tilstrekkelige flyoperative flater i forbindelse med etablering av base for QRA samt sikre areal for annen flyrelatert virksomhet. Aktiviteten ved flyplassen er i ferd med å vokse ut av dimensjonering av terminalbygget. Dette bør snarest utvides slik at det kan dekke framtidig behov. Hvis ikke er det terminalbygget og ikke annen infrastruktur knyttet til flyplassen som er begrensende faktor. Dette momentet bør sees i sammenheng med foregående kommentar. Ofoten regionråd stiller spørsmål om ikke fornyet konsesjon bør åpne for noe større aktivitet enn i utkast til fornyet konsesjon. Vekst i aktivitet er økende over tid, og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er blant flyplasser med størst vekst i trafikken. Det forutsettes at etablering av QRA og ambulansehelikopter vil bidra til ytterligere trafikkøkning, også når det gjelder ordinær rutetrafikk. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd

24

25 Postboks Bogen i Ofoten Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 Innspill til «Høring utkast til strategisk utviklingsplan for Universitetssykehuset i Nord-Norge». Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner, og leverer her sitt innspill til «Høring- utkast til strategisk utviklingsplan for Universitetssykehuset i Nord-Norge». Generelle kommentarer til Strategisk utviklingsplan. Samhandlingsreformen synes å være en viktig føring i utviklingsplanen med overføring av oppgaver til kommunehelsetjenesten. Overføring av oppgaver må tilpasses det som er hensiktsmessig for de ulike brukerne/brukergruppene og kommunenes mulighet for å gi et godt tilbud i kommunene. Ofoten regionråd ber om at tidsplanen for bygging av nytt sykehus i Narvik opprettholdes og at de funksjonene som er ved UNN Narvik i dag videreføres og eventuelt videreutvikles. UNNs funksjon som en sentral aktør for beredskap ved kriser/katastrofer i samfunnet kan beskrives nærmere. Hensynet til akutt beredskap knyttet til områder der risikoen kan være størst inngår ikke i planen. Aktivitet knyttet til tog, E-6 og båttrafikk gjør Narvik og Ofoten til et større risikoområde enn andre områder i UNNs nedslagsfelt. Vi kan ikke se at dette tas hensyn til utover helikoptervirksomhet i utkastet til den strategiske utviklingsplanen. En katastrofe vil med stor sannsynlighet innebære mer enn det som omtales under prehospitale tjenester i kapittel 5. Avstanden til Nordlandssykehuset på sørsiden, og plasseringen av hvilke sykehus som vurderes oppgradert i forhold til andre synes lite vurdert ut fra konsekvenser ved eventuelle hendelser. Kapittel 4. Strategiske satsinger 4.1 Pasientforløp Gode og effektive pasientforløp Fokus på pasientforløp kan være viktig. Imidlertid kan det være utfordringer i å utvikle standardiserte pasientforløp for pasienter med sammensatte og kroniske tilstander, samt for personer med rus og psykiske lidelser. I Ofoten er det behov for at spesialisthelsetjenesten øker fokuset på barn og unge med spesielle behov. I enkelte sammenhenger i utkastet synes pasientforløp å bli beskrevet som en intern utfordring i sykehuset. Det bør presiseres i strategien at pasientforløp også må skje i samarbeid med kommunehelsetjenesten, og at gode overganger er viktig. En eventuell dreining fra døgn til dag vil øke behovet for et godt samarbeid mellom nivåene. 1

26 Fortsatt dreining fra døgn til dag: For eldre med sammensatte lidelser vil det være behov for å opprettholde døgnopphold ved UNN Narvik. Regionen vil få en høyere andel eldre enn gjennomsnittet av kommunene i Nordland. Dreining fra døgn til dag kan derfor ikke være et mål i seg selv, men et virkemiddel der det er hensiktsmessig. Bedre klinisk samhandling: Et sentralt punkt for, også for kommunehelsetjenesten. Det kan være en fordel om punktet konkretiseres. Ofoten regionråd mener at bedre klinisk samhandling kun er mulig i et tett samarbeid mellom utøvende enheter i UNN og kommunene. Vi mener det ville vært en stor fordel dersom det ble oppnevnt en ansvarlig ved sengepostene som får ansvar for informasjonsutveksling/meldingsutveksling rundt pasientene mellom kommunen og sykehuset. Ofoten regionråd ber om at det ikke blir endringer når det gjelder tidspunkt for utskrivelse. Utskrivelse hele døgnet vil bli umulig å håndtere. Nye behandlingsformer og bedre helsetilbud: Det som kan virke litt utydelig er hva som menes med spisskompetanse i denne sammenheng. Behovet kommunene mener en pasient/bruker har for spesialisthelsetjeneste (spisskompetanse) er ikke alltid det samme som spesialisthelsetjenesten mener. Det kan dermed oppstå konflikter knyttet til hvem som skal definere hva pasienten har behov for. Behovet når pasienten er hjemme og behovet pasienten har når han/hun er innlagt i sykehus kan være forskjellig. Det må etableres flere arenaer der den beste løsningen for pasientene kan diskuteres i fellesskap. Desentralisering til primærhelsetjenesten må samordnes med primærhelsetjenesten i kommunene Pasientmedvirkning Et viktig og sentralt punkt som kan utdypes med nærmere beskrivelse av pasientens/brukerens behovet for informasjon og veiledning som grunnlag for reell medvirkning. 4.3 Samhandling og funksjonsfordeling Tidligere i dokumentet er pasientforløp beskrevet. Det kommer ikke tydelig frem om innholdet i «pasientforløp» og «helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud» er forskjellig. Dersom det er forskjeller bør dette klargjøres. Realisering av samhandlingsreformen beskrives å kreve et systematisk utviklingsarbeid for å etablere en riktig ansvarsdeling, i samarbeid med kommunene. Det er ingen nasjonale føringer for endring i ansvarsdeling utover etablering for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene. Ansvarsdelingen må derfor ta utgangspunkt i den enkeltes behov, og hvor og hvem som er i stand til å gi tilbudet. Ofoten regionråd er for øvrig enig i at samarbeid med kommunene er viktig. Vi mener også at enkelte oppgaver i større grad bør gjøres i spesialisthelsetjenesten, som eksempelvis oppstart av Individuelle planer for å koordinere tjenestene rundt personer som har behov for sammensatte tjenester. 2

27 Tydelig ansvarsdeling mellom regionalt og lokalt behandlingsnivå: Ofoten regionråd forutsetter at utnyttelse av den totale kapasiteten mer effektivt omhandler at pasienter i større grad sendes til det sykehuset som har ledig kapasitet. Ofoten regionråd har fått forståelsen av at kapasiteten innenfor enkelte områder ved UNN Narvik ikke utnyttes godt nok fordi pasientene ikke sendes dit, men står på venteliste for behandling i Tromsø. Dette er samfunnsmessig lite økonomisk, og det er bra om dette endres. Pasienter innen psykisk helse blir utskrevet på tvang utenfor institusjon er i liten grad kanalisert via Distrikt psykiatriske Senter (DPS). Kommunene får disse oppgavene overført uten at det er regulert i lov. Skal vi få til gode samhandlinger er det viktig at utskrivninger gjøres i henhold til rutiner beskrevet i retningslinjer og lovtekst. Samhandlingen betyr også at lokalt DPS må involveres mer. Ikke-pasientsentrert aktivitet har økt i UNN. Dette gir bekymringer over at ønsket om mer effektivitet skal gå utover aktiviteten knyttet til behandling og oppfølging av pasientene. Bra at akutt funksjon skal opprettholdes ved lokalsykehusene! Ofoten regionråd forutsetter at dette også innebærer akutt kirurgisk beredskap. Ofoten regionråd ber om at UNN ivaretar sitt ansvar for å sikre et likeverdig tilbud til den samiske befolkningen og at det utarbeides konkrete handlingsplaner for hvordan de enkelte sykehus ivaretar og utvikler arbeidet med å sikre et likeverdig helsetilbud for den samiske befolkningen. Tydelige regionale funksjoner: Bra med fokus på at pasientene i større grad skal behandles ved sitt lokalsykehus. Reduksjonen i antall senger ved UNN Narvik kan medføre at dette blir vanskelig å gjennomføre. Vi antar at det fremover vil bli behov for flere opphold ved sykehuset i sammenheng med økningen i antall eldre. Styrking av lokalt behandlingsnivå: Funksjonsfordelingen må ikke medføre mer transport for pasientene. Ofoten regionråd mener at det ville vært en fordel om en person ved UNN Narvik koordinerer meldinger og informasjonsutveksling knyttet til utskrivelser med de ansvarlige i hver kommune. Aktiv oppfølging av samhandlingsreformen: Positive forslag. Samhandlingen mellom nivåene skjer først og fremst rundt den enkelte pasient/bruker, og det er denne samhandlingen som må styrkes. Bedre organisatorisk samhandling som ikke reflekteres i praksis hjelper lite. Det er behov for å konkretisere hvordan tjenesteavtaler skal praktiseres. Det er også behov for å avklare hvordan veiledning skal gjennomføres. Ofte vil behovet for veiledning være knyttet til en aktuell pasientsituasjon og hvordan følge opp/håndtere denne. Det er derfor sentralt at det etableres et godt samarbeid mellom de fagansatte rundt de enkelte målgruppene. Bra at innsatsen mot lokalsykehusene skal styrkes. Det er sentralt at prinsipper som påvirker den kommunale helsetjenesten diskuteres med kommunene. Det må avklares hvilke rolle spesialisthelsetjenesten skal ha for pasienter som ønsker å dø hjemme, og hvordan samarbeidet med hjemmetjenesten og kommunens tilbud skal fungere. I dag vet ikke kommunen alltid når sykehuset har vært på besøk og hva de har gjort. 3

28 4.4 Kvalitet Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bygger på den samme kvalitetsforskriften, og et tettere samarbeid rundt kvalitetsforbedring vil med stor sannsynlighet også medføre bedre pasientforløp på tvers av nivåene. Under hovedmålene i kvalitetsstrategien savnes et punkt om hvordan avvik skal følges opp. Kvalitetsindikatorer - et viktig verktøy: Kvalitetsindikatorer er oftest tilpasset store sykehus. Det må derfor tas hensyn til hvordan kvalitetsindikatorene kan tilpasses mindre sykehus. En indikator for UNN Tromsø er ikke nødvendigvis sammenliknbar med UNN Harstad eller UNN Narvik. Bruk av kvantifiserbare data bør ikke i for stor grad benyttes for å måle kvalitet på bekostning av kvalitative data. Det er sentralt at data for å måle kvalitet ved lokalsykehus er tilpasset lokalsykehusenes funksjon. Sammenlikning av en del data mellom store og små sykehus vil kunne gi svar som har mer med hvordan kompetansen utnyttes og ikke for reelle forskjeller i kvalitet. Eksempelvis vil mål på antall pasienter som blir behandlet, være avhengig av at tilbudene ved små sykehus benyttes maksimalt. Dette avhenger blant annet av planleggingen for hvor pasienten skal få tilbud. Kontinuerlig kvalitetsforbedring: Ofoten regionråd støtter her at Narvik kommune ønsker å inngå i et samarbeid på dette området. Narvik er vertskommune for sykehuset i Narvik, mange av de ansatte ved sykehuset bor i Narvik, UNN Narvik er en stor arbeidsplass i kommunen, og det er antakelig fra Narvik de fleste pasientene ved UNN Narvik legges inne fra og skrives ut til. Bedre pasientsikkerhet: Viktig. Det er bra at det er økt fokus på personer som lider av rus og psykiske lidelser. Det er en urovekkende økning i antall personer som får disse lidelsene. Et godt samarbeid med BUP er sentralt for kommunehelsetjenesten. Kommunene har behov for en tydeligere oversikt over hvordan ROP- tjenester fordeles internt etter fradeling fra Nordlandssykehuset. Midler fra Opptrappingsplanen innen rusfeltet må forankres både i kommunen og hos spesialisthelsetjenesten til beste for brukergruppen. Det er behov for bedre samhandling mellom DPS og omkringliggende kommuner. Det må avklares i hvilke grad pasienter skal skrives inn på DPS døgn, hvordan samarbeidet skal gjennomføres for dem som ikke får dette tilbudet, og hvem som kan henvise pasienter til DPS. Mer fokus på pasientopplevd kvalitet: Ofoten regionråd støtter dette tiltaket. 4.5 Utdanning og rekruttering I Ofoten er det en gjennomgående oppfattelse om at rekruttering av leger til sykehuset her har sammenheng med mulighet for utdanning ved UNN Narvik. UNN-Narvik rekrutterer de fleste av sine sykepleiere lokalt, og blant dem som er utdannet ved Høgskolen i Narvik. Ofoten regionråd mener dette er viktige hensyn som må tydeliggjøres og ivaretas fremover for å opprettholde nære og gode spesialisthelsetjenester til befolkningen i Ofoten. Samarbeid med UiT beskrives på flere steder. Det kommer lite frem i dokumentet om hvordan samarbeidet med høgskolene og Universitetet i Nordland er tenkt. 4

29 Ofoten regionråd støtter ellers forslagene som omtales under denne overskriften, men savner noen beskrivelser/strategier som omhandler systematikk og struktur for gjennomføring av aktiviteter. 4.6 Forskning Strategisk basert på forskning: Fokuset på samarbeidet med UIT om forskning som bidrar til bedre diagnostikk støttes. Samarbeid med de andre utdanningsinstitusjonene om helsefagligforskning og mulighetene for kvalitativ forskning som kan støtte kunnskapsbasert praksis bør beskrives. Dette kan også støtte punktene under Styrket og mer helhetlig forskning. Samarbeid om forskning og utvikling (FOU) med de andre utdanningsinstitusjonene bør derfor tydeliggjøres. I strategiperioden bør FOU-aktivitet i større grad også skje ved alle lokalisasjonene til UNN dersom dette ikke ligger som en forutsetning. HiN har eksempelvis høyere nivå på kompetansen tilknyttet sykepleieutdanningen enn de fleste andre høgskolene/universitetene i landet. Det er derfor påfallende at forskning kun beskrives å skje i samarbeid med UiT. For å unngå avhengighet av resultatet av pågående diskusjon om organisering av UiT, HiH, UiN og HiN foreslås en ny formulering under strategiene. Styrket og mer helhetlig forskning: Se punktet over. Økt FOU-aktivitet knyttet til endringer, pasientforløp og kvalitet vil være viktig for å finne ut av hva som gir best effekt. Samarbeid om FOU med og mellom ulike faggrupper vil derfor være viktig. Dette bør tydeliggjøres under strategiene. Forslag til endret formulering: Samarbeid med andre forskningsmiljøer skal videreutvikles og styrkes. Forslag til ny strategi: Forskningen skal ivareta ulike fagområder og i større grad skje på tvers av fagmiljø. 4.7 Teknologi og e-helse Kommunehelsetjenestene tar stadig i bruk ny velferdsteknologi, og muligheter for overføring av informasjon er økende. Imidlertid er det mange av systemene som ikke er kompatible. For å øke samarbeidet og samhandlingen mellom nivå ved hjelp av teknologi, er det sentralt at de verktøyene som tas i bruk er i stand til dette. Det er viktig med en konkretisering av hvordan informasjonsutveksling og samhandling i praksis er tenkt. Det vil være klokt å muliggjøre sending av bilder av sår, utslett, etc. til sykehuset for å få respons for effektiv behandling. Dette vil kunne redusere reise for pasienten/brukeren, og bruke sykehustjenestene på en annen måte. Det forutsetter imidlertid kompatibilitet og at noen kan vurdere og gi tilbakemelding på det som ønskes vurdert. Pasienten kan dermed ivaretas av kommunehelsetjenesten. Dersom UNN kommer til å benytte de nasjonale standardene for velferdsteknologi som er under utvikling, vil dette kunne forenkle samarbeidet med kommunene. 5

30 Kapittel 5. Prioriterte helsetilbud De prioriterte helsetilbudene er ikke helt i overensstemmelse med økningen i antall eldre og personer med rus og psykiske lidelser. Økende antall med demenslidelser, kroniske sykdommer og sammensatte lidelser vil gi økning i behovet for medisinsk utredning og avklaring. Det vil også være store behov for rehabilitering og habilitering. Omtale av hva spesialisthelsetjenesten ser som sin funksjon i forhold til dette kan beskrives. Kommunehelsetjenestene vil fortsatt ha behov for veiledning innenfor rehabilitering, habilitering, geriatri, alderspsykiatri og psykisk helse, samt samarbeid for å gi ungdom med psykiske lidelser det tilbudet de har behov for. Psykiske lidelser og vanskelige situasjoner i stadig større grad er utfordringer som kommunehelsetjenestene må ordne alene, selv om spisskompetansen finnes i spesialisthelsetjenesten. 5.1 Kreftdiagnostikk og -behandling Mål Alle lokalisasjonene vil ha en rolle og funksjon innenfor dette området i fremtiden. Det er uklart om dette er inkludert. Selv om diagnostikk og behandling av sjeldne krefttilfeller bør skje på høyeste nivå, vil mer vanlige krefttilfeller kunne diagnostiseres, behandles og følges opp på et lavere nivå. En kreftpasient bør kunne få behandling nærmest mulig sitt hjem, og å slippe anstrengende transport. Vi har derfor en forventning om at teknologi og aktiviteter som kan understøtte diagnostikk og behandling ved UNN Narvik fortsatt utvikles og nyttiggjøres for å nå mål om likeverdig behandling og pasienten i sentrum. Kommunene er svært fornøyd med det tilbudet og samarbeidet vi har pr i dag, og ønsker gjerne en videreutvikling av dette. Det er uklart om strategiene inkluderer alle lokalisasjonene eller ikke. Dette bør antakelig tydeliggjøres. Forslag: UNN HF skal være ledende innen diagnostikk og behandling av kreft og ha en tydelig og sterk rolle som universitets- og regionssykehus, samt som lokalsykehus. Strategi Forslag om endring av en strategi: Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med høgskoler og universitet i regionen. 5.2 Prehospitale tjenester og mottaksmedisin Ofoten regionråd støtter at UNN HF skal sørge for likeverdige tjenester til befolkningen i opptaksområdet. Vi forutsetter at dette også omhandler likeverdige tjenester for akutt kirurgisk beredskap, som er for lite konkretisert under dette punktet. Kompetansen i mottaket er sentral for å vurdere pasientens behov for videre tjenester, men det er også sentralt at sykehuset har den kompetansen som må til for å behandle og følge opp pasienten. En endring som kan medføre mer transport for pasientene er ikke ønskelig. Vi ser behovet for å beholde generell kirurgi i mottaket, eventuelt som bakvakt. Spesialiseringen til overlegen som har vakt/bakvakt ved akuttmottaket vil kunne påvirke reisevei, hvor raskt behandlingen kan gjennomføres og hvordan pasientene har det mens de venter. Ved UNN Narvik er det nødvendig at akutt kirurgisk beredskap opprettholdes, også for å ivareta fødetilbudet. Strategi Forslag til endring av ordlyd: Sikre pasientene rask vurdering og behandling ved alle lokalisasjoner. 6

31 5.3 Avansert diagnostikk, kirurgi og intervensjon I innledningen omtales medisinsk teknologisk utvikling, men under målet er det kirurgi som nevnes. Det er dermed uklart om hva som egentlig menes. Den teknologiske utviklingen som kan avhjelpe diagnose og behandling av eldre bør i særlig grad styrkes ved lokalsykehusene. Strategi Forslag til endret formulering: Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med høgskoler og universitet. 5.4 Rus og psykiatri Mål Det er sentralt at det utvikles god samhandling i tjenestetilbudet for både barn, unge, voksne og eldre. Strategi Forslag til nye strategier: Utarbeide gode samhandlingsmodeller mellom kommunen og UNN HF innen rus- og psykisk helse. Samhandlingsmodeller skal beskrive tjenestetilbudene for både barn, unge, voksne og eldre. Forslag til endring i formulering: Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med høgskoler og universitet. Vennlig hilsen Tore Nysæter leder Ofoten regionråd 7

32 Sak HS 30/14 Saksbehandler: Elisabeth Storjord 7. nov 2014 Mediestrategi kommunereformen Bakgrunn: I denne saken drøftes et arbeid med felles mediestrategi for kommunereformen i Ofoten. - Saksopplysninger: I RU 3. oktober 2014 ble følgende anbefalt: RU 19/14 Oppfølging arbeid med kommunestruktur En drøfting av organiseringen av det felles kommunestyremøtet den 17. oktober, samt prosessen videre. Enstemmig anbefaling: Sekretariatet utarbeider forslag til informasjonsstrategi for det videre arbeidet. I Telemarksforskning utredning om kommunestruktur i Ofoten kommer følgende fram: «Dersom kommunene i Ofoten ønsker å gå videre med å jobbe frem mot en eller flere kommunesammenslåinger er det et betydelig arbeid som venter. Å slå sammen kommuner er en krevende prosess, der både politisk og administrativ styring, drift og utvikling skal samkjøres. Dagens kommuner har, etter det vi fornemmer, ulik inngang til en slik prosess. Kommunene bør starte med å skaffe en felles virkelighetsoppfatning om hva man ønsker å oppnå og hvordan en skal komme dit. I dette avsnittet vil vi presentere en mulig modell for vegen videre, og hvordan vi ser for oss fremdriften i en slik prosess. For at vegen videre skal bli vellykket, mener vi at dette avhenger av to kritiske suksessfaktorer; forankring og kommunikasjon. Gode løsninger på disse faktorene er helt avgjørende. Forankring i hver enkelt kommune og kommunestyre er viktig for å komme videre, spesielt de ansatte må involveres. I tillegg er kommunikasjon, både mot kommunene, næringsliv, lokalsamfunn og innbyggere viktig for å oppnå en reell forankring av prosessen i lokalsamfunnet. Kommunikasjons- og informasjonsbehovet er så stort at det bør utarbeides en kommunikasjonsplan tidlig i prosessen.» På denne bakgrunnen legges her fram et forslag til arbeid med kommunikasjonsplan for arbeidet med kommunestruktur i Ofoten. I planen ligger en forpliktelse for partene til aktivt å ta del i kommunikasjonsarbeidet. Vedlegg: Skisse til kommunikasjonsplan

33 Kommunikasjonsstrategi: Hvordan og hvorfor En kommunikasjonsstrategi må bygge på organisasjonens overordnede strategi Den vil hjelpe oss å realisere visjonen vår Må utvikles i overenkommelse med de menneskene som skal jobbe innenfor dette rammeverket Involvering vil sikre realisering Det må være tett kobling mellom organisasjonens planer og dens strategier Planene er realiseringen av strategien Øker bevisstheten og setter ting i system

34 Kommunikasjonsplanen bør inneholde: Målgruppe Kommunikasjonsmål hva skal vi oppnå? Budskap hva skal vi si og hvordan? Tiltak Avsender/ansvarlig Kanal Når Tid og ressurser Prioritet Budsjett!

35 Eksempel på strategi Handlingsplan Ballangen Visjon Handlingsplan Evenes Budskap Felles kommunikasjonsplan Handlingsplan Narvik Målgruppe Handlingsplan Tjeldsund Handlingsplan Tysfjord

36 SWOT-analyse Fortrinn Muligheter Svakheter Trusler

37 Samarbeidspartnere/ interessenter Formelle rammesettere, interne/eksterne Formelt involverte Kommunene/ Ofoten Regionråd Videreformidlere/kanaler Sluttbruker/målgruppe

38 Samarbeidspartnere/ interessenter Styrer, råd og utvalg som Eldrerådet Ungdomsrådet Osv Nordland fylkeskommune Narvikregionen Næringsforening Futurum og øvrige Kommunale næringsutviklere Distriktssenteret Telemarksforskning.. Formelle rammesettere, interne/eksterne KMD De 5 kommunestyrene Kommunene/ Ofoten Regionråd Videreformidlere/kanaler Egen hjemmeside Facebook Folkemøter Næringskafeer, møter NRNF Lukkede møter med politikere, selskap og organisasjoner Fremover Harstad Tidende NRK Nordland.. Formelt involverte De 5 ordførerne De 5 kommunestyrene. Sluttbruker/målgruppe Innbyggerne i kommunene Næringsaktører Lokalpolitikere..

39 For eksempel: Kommunikasjonsmål Hva skal vi oppnå? Engasjere innbyggerne i arbeidet med ny kommunestruktur Øke kunnskapen og forståelsen av regjeringens føringer for ny kommunestruktur Fremskaffe fakta og bakgrunnsopplysninger Bedre samhandling mellom de 5 kommunene

40 Budskap hva skal vi si og hvordan Visjon

41 Tiltak for hver kommune For eksempel: X antall folkemøter i året Minimum x antall redaksjonelle omtaler i lokalavis/etermedia i året Minimum x antall leserinnlegg/ordet fritt i året Ukentlig oppdatert hjemmeside Oppdatert Facebook-side, minimum x ganger i uka En spørreundersøkelse blant innbyggerne innen xx.20xx Utarbeide fakta- og statistikkbank

42 Handlingsplan et eksempel for Narvik Aktivitet Tidspunkt Kanal Ansvarlig Folkemøte i Narvik 1.Februar 2015 Hjemmesiden og sosiale medier Fremover, NRK Nordland Samfunnskontakt og service Ordføreren i Narvik Redaksjonelt oppslag om folkemøtet 2.Februar 2015 Fremover NRK Nordland Ordføreren i Narvik Samfunnskontakt og service

43 Materiell som trenges: For eksempel: Felles hjemmeside Tilstedeværelse på sosiale medier Profesjonelle bilder Brosjyrer Felles, standard PP-presentasjoner Faktaark

44 Eksempel på intern strategi Kommunikasjon med media er et lederansvar, og skal utøves av ordføreren i hver kommune eller andre som har fått delegert ansvar. Budskapene man kommer med skal være klarerte. Saker som kan være konfliktfylte/prinsipielle, løftes til ordfører, som avgjør hvem som uttaler seg. Mediedekning av enkeltsaker skal så langt det er mulig planlegges, og sakene skal legges inn i kommunens handlingsplan. Alle ansatte har ansvar for å undersøke mulighetene/behovet for mediedekning rundt saker de arbeider med. Samfunn og service er ansvarlig for at sakene blir formidlet inn i handlingsplanen. All mediekontakt skal rapporteres til Ofoten Regionråd

45 Husk budsjett og ressurser!

46 Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak HS 32/ september 2014 Rullering av strategisk næringsplan for Ofoten Forslag til vedtak: Under forutsetning av finansiering vil sekretariatet påbegynne rullering av ny strategisk næringsplan i begynnelsen av 2015 etter skisserte organisasjonsplan. Saksopplysninger: På plannettverksmøte i Ballangen31. okt, kom det mange innspill som setter noen premisser for hvordan vi kan jobbe videre med ny Strategisk næringsplan for Ofoten. Innspillene kom fra administrasjonen i alle kommuner, samt næringsforeningen. Nylig utredet kommunestruktur og den bestilte samfunnsanalysen for Byregionprogrammet, samt oppdatert materiale fra Narvikregionens næringsforening gjør at vi sitter med det aller meste av relevant data for et grunnlag til en ny plan. I tilegg har man Samferdselsanalyser, Olje og gasstrategi ect, som kan danne et stødig bilde av dagens tilstand i regionen. Det fremkom at man bør av ressursmessige grunner følge den gamle planens struktur og arbeidsmåte. Helt ny struktur vil være langt mer omfattende å gjennomføre. Dette betyr at man går i gjennom de strategier og tiltak og ut fra tilgjengelig materiale bestemmer hva nytt som skal inn og hva som evt. beholdes fra den gamle planen. Et av de viktigste elementer i dagens plan er at den er omforent, dvs at innholdet er noe man er enige er viktig for regionen. Enigheten ligger både tverrpolitisk og tverrsektorielt. Prioriteringen av tiltakene har til nå fremstått mer lemfeldige ut fra hva som er mulig å få til finansielt. Foreslått skisse for organisering av arbeidet. Prosjekteier Ofoten regionråd. Styringsgruppe bestående av 3 politikere, representant fra næringsforeningen, kompetansemiljøer og reiseliv. 6 stk Gjennomføring av åpne møter med alle kommuner for å innhente innspill. Gjennomføring av møter med næringsliv.

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Innspill til «Høring utkast til

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: 05.02.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Lunde MEDL AP Stig Kristensen MEDL BYH Hermod Steen MEDL H Torbjørn Solås MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Lunde MEDL AP Stig Kristensen MEDL BYH Hermod Steen MEDL H Torbjørn Solås MEDL H Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD 13. september 17 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD Tid: Fredag 22. september kl 10:00-14:00 Sted: Ballangen rådhus Til: Leder Tor Asgeir Johansen, nestleder Rune Edvardsen, Geir-Ketil

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Albert Kjerstad Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen HOVEDUTSKRIFT Valgstyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 12:20-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Karlsen MEDL AP Kåre Edgar Miklegard MEDL SP Evald Joakimsen MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Karlsen MEDL AP Kåre Edgar Miklegard MEDL SP Evald Joakimsen MEDL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2017 Tid: 10:00 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 13:00 16:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 13:00 16:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Berg MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Berg MEDL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 01.03.2016 Tid: 10:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 3: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 21.1.2015 kl. 14:00 16:30 i formannskapssalen, rådhuset. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Arne

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 2: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 9.12.2014 kl. 14:00 16:00 i formannskapssalen, rådhuset. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Arne

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes

Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Protokoll Lofotrådsmøte 03/16 Dato: 20. oktober 2016 Tid: Kl 1030 1600 den 20. oktober 2016 Sted: Kommunehuset, Moskenes Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret HOVEDUTSKRIFT Valgstyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 24.08.2017 Tid: 10:05-10:20 Til stede på møtet: : Forfall: Vara: Tor Asgeir Johansen og Ellen Verdier Pedersen Guttorm Aasebøstøl og Filip

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Tjeldsund kommunestyresal, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 10:00 13:05

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Tjeldsund kommunestyresal, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 10:00 13:05 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Tjeldsund kommunestyresal, Tjeldsund rådhus Dato: 20.09.2017 Tid: 10:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 14.11.2016 Tid: 08:00 15.35 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7 kommuners alternativet Harstad med flere

Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7 kommuners alternativet Harstad med flere Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7 kommuners alternativet Harstad med flere Fredag den 08.02. 2016 ble det avholdt møte i styringsgruppen for kommunereformprosjektet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag Samfunnshus Møtedato: 19.12.2016 Tid: 09:00-17:45 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 10.06.2010 Tid: 13.00 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD ALTA, 26. OG 27. MAI 2011 RICA HOTELL, ALTA 1/ Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta:

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hermetikken, Kulturfabrikken Sortland Dato: 24.02.2017 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 011/17 017/17

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag - Helland Samfunnshus Møtedato: 06.10.2008 Tid: 11.00 16.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Tor Asgeir Johansen, Stig Setså, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 12:45

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 12:45 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 30.10.2012 Tid: 10:00 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.05.2017 Tid: 19:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Gro Eli Svendsen Slemmen

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 05.-06. desember 2016 Scandic Hotell Tilstede: Ordfører Monica Nielsen Alta kommune Rådmann Bjørn Atle Hansen Alta kommune Varaordfører Marianne Sivertsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendahus, Hamarøy Møtedato: 17.08.2017 Tid: 10:00-15:30 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Medlemmer: Forfall: Uavhengige Medlemmer: Uavhengige Forfall: Tor

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 7.5.2015 Varighet: 11.00 13.00 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 24.01.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:20 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Ordfører Ivan Haugland

Detaljer

Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/ november

Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/ november Hålogaland Ressursselskap IKS 13 FEB. 2012 SAKSNR. DOK NR. ARKNR. Vedtaksprotokoll representantskapsmøte nr. 2/11 23. november Representantskapsmøte nr 2/2011 23.november Quality Hotell Grand Royal, Narvik

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom, Tjeldsundbrua kro- og hotell Dato: 24.01.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen

Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen Mandag den 23. februar på Thon hotell Harstad kl 0930-1400 ble det avholdt møte i styringsgruppen for kommunereformprosjektet mellom Ibestad, Kvæfjord,

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 28.11.12 Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:00 Tilstede Karin Friborg Berger Brynjulf Hansen Wenche Folberg Einar Pedersen Trond Brattland Bjørn Engum Tor

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Blåboksen, Kulturfabrikken Sortland Dato: 20.01.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 14:00 Saker til behandling: 001/17 010/17

Detaljer

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Skånland kommune MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterom 101 Møtedato: 08.12.2014 Tid: 12:00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Janne Olsen Per Harald Jensen

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP)

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP) REGIONRÅDSMØTE: Møtested: Tromsø, rådhuset, møterom 5 A07 Møtedato: 4.4.2014 Klokkeslett: 10.00 PROTOKOLL Tilstede på møtet: Balsfjord kommune: Karlsøy kommune: Tromsø kommune: Varaordfører, Oddvar Skogli

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Midt i opplevelsen

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Midt i opplevelsen Velkommen til folkemøte http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Agenda Hvorfor reform, statens målsettinger Vedtak så langt i Evenes Spørsmål og avklaringer Gi oss dine innspill, hva skal

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 22.01.2016 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.30 Sted Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Tromsø kommune: Ordfører

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.01.2009 Tid: Kl. 09.00 kl. 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Dato: 11. mai 2017 Tid: kl 1000 ca kl 1530 Sted: Lofotprodukters møtelokaler (2. etasje), Storeidøya industriområde, Vestvågøy Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 25.06.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Bø kommune Dato: 28.04.2017 Tidspunkt: Kl 09:00-1300 Saker til behandling: 035/17 044/17 Tilstede

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Oslo 11.mai 2015 Scandic Victoria Oslo 1 / Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Ordfører Laila Davidsen Bjørn Atle Hansen Formannskapsmedlem Monica Nielsen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika : Dato: 30.9.2013 Tid: 09:00-13.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland hotell, Sortland Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:30 Saker til behandling: 060/16 073/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2012 Møtestart: 12.00. Møteslutt: 15.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Kjell A. Richardsen

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tid: 10:00 12.15

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tid: 10:00 12.15 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tid: 10:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato:

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: Årsmøte 2016 Protokoll Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: 11.5.2016 Til stede: Delegater Helge Hveding, Ballangen kommune Per Anders Robertsen, Evenes kommune, etter kl. 14.10

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 13.09.2017 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tidspunkt: 12:30 15:30 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2016/3545 /SPP

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Helse i nord, der vi bor Tjenester nært der folk bor Selvforsynt med tjenester Planlegge på grunnlag av kunnskap om helsetilstand og fordeling til

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Rom 01, Sortland hotell, Sortland Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 098/16 106/16

Detaljer

PROTOKOLL/REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

PROTOKOLL/REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen PROTOKOLL/REERAT OVERORDNET SAARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 30.11.2017 Sted : Bodø Tidspunkt: 10:30 14:15 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2016/3545 /SPP Side 1 Saksbehandler:Steinar

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor Protokoll Regionrådsmøte 18.-19. september 2014 Rica Ishavshotell Møtet var to-delt. Første dag åpnet med utsatt årsmøte. Årsmøtet ble avsluttet kl. 10.50. Deretter ble ordinært regionrådsmøte gjennomført,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 13.20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer