CURRICULUM VITAE. Eugene Guribye ( ) PhD, Faculty of Psychology, University of Bergen EDUCATION

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Eugene Guribye (01.04.1972) PhD, Faculty of Psychology, University of Bergen EDUCATION 2006-2009"

Transkript

1 Eugene Guribye ( ) EDUCATION PhD, Faculty of Psychology, University of Bergen Cand polit. Institute for Social anthropology, University of Bergen. WORK EXPERIENCE 2012 p.t Head of Department of Welfare Research and Senior researcher, Agder Research Postdoctoral fellow Norwegian Institute of Public Health, Division of mental health PhD candidate, Institute for social psychology University of Bergen Researcher, Regional center for children and adolescents mental health (RBUP), west. Owner, leader and researcher, Antro Kulturkompetanse Higher Executive Officer, Division of mental health, Norwegian Institute of Public Health Assistant professor, Institute for Social anthropology, University of Bergen. PUBLICATIONS Book chapters Guribye, E. & Oppedal, B. (forthcoming). Life in Exile Before and During a Crisis in the Country of Origin. In: Overland, G., Guribye, E. & Lie, B. (Eds.) Nordic Work With Traumatized Refugees. Do we Really Care? Cambridge Scholars Publishing. Eide, K., Guribye, E. & Lidén, H. (forthcoming). Refugee Children Ambiguity in Care and Education. In: Overland, G., Guribye, E. & Lie, B. (Eds.) Nordic Work With Traumatized Refugees. Do we Really Care? Cambridge Scholars Publishing. Overland, G., Guribye, E. & Lie, B. (forthcoming). Introduction. In: Overland, G., Guribye, E. & Lie, B. (Eds.) Nordic Work With Traumatized Refugees. Do we Really Care? Cambridge Scholars Publishing. Guribye, E. (2009). Knutepunkter: Organiseringen av samarbeidsbaserte mestringsstrategier blant tamilske flyktningforeldre i Norge. I: K. Eide, M. Rugkåsa, H. Vike, N. & N. A. Qureshi (red.): Over profesjonelle barrierer. -Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk. 1

2 International Peer Reviewed Journals Guribye, E. & Hidle, K. (2013). The roles of teachers in relation to linking social capital among immigrant participants at a municipal adult education center in Norway. Submitted to Nordic Journal of Migration Research. Guribye, E. (2013). Quislings : Barriers to Linking Social Capital amongst Members of Pro- LTTE Tamil NGOs in Norway in a Post-Conflict Situation. Journal of Civil Society 9(3), Guribye, E. (2012). White Tigers: Researchers and Social Capital within Tamil voluntary associations in Norway during a crisis. Journal of Refugee Studies : Guribye, E. (2011). "No God and no Norway": collective resource loss among members of Tamil NGO's in Norway during and after the last phase of the civil war in Sri Lanka. International Journal of Mental Health Systems 5:18. Guribye, E., Sandal, G. M. & Oppedal, B (2011). Communal Proactive Coping Strategies among Tamil Refugees in Norway. International Journal of Mental Health Systems 5(1):9. Guribye, E. (2011). Sacrifice as Coping: A Case Study of the Cultural-Political Framing of Traumatic Experiences among Eelam Tamils in Norway. Journal of Refugee Studies 24(2). National peer reviewed journals Guribye, E. (2012) Gjennomførbarheten av kurs i mestring av belastninger (KiB) for kulturelle minoriteter. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr Guribye, E. & Sam, D. L. (2008). Beyond Culture: A Review of Studies on Refugees and Mental Health Services in Norway. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, nr.1/2008. National journals Guribye, E. & Heiervang, E. (2005). Man føler seg maktesløs som foreldre: foresattes kontakt med hjelpeapparatet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr Reports Guribye, E., Hidle, K. & Vangstad, A. (2014). Hvor ble de av? En studie av mobilitetsmønstre blant unge i Kristiansand bo- og arbeidsmarkedsregion etter videregående skole. FoU rapport 2/2014. Agderforskning. Wallevik, K., Guribye, E. & Eide, E. (2014). Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder. Prosjektrapport 1/2014. Agderforskning. Guribye, E. & Hidle, K. (2013). Læreres hjelperroller i voksenopplæringen. En pilotstudie fra Arendal voksenopplæring. FoU rapport nr. 5/2013. Agderforskning. 2

3 Baadsgard, K., Klindt, M.P., Møberg, R.J., Tranquist, J., Guribye, E. & Karlsen, T. (2013). Evaluering af SkanKomp. Skandinavisk Kompetenceutdviklingsnetværk. CARMA, FCE, Aalborg Bye, H.H., Sandal, G.M., Horverak, J. G., Markova, V., Guribye, E. & Sam, D.L. (2011). Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn. Rapport. Det Psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Oppedal, B. & Guribye, E. (2011) Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon. Flerkulturelle oppvekstmiljøer. Arbeidsnotat, Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse, Ljosdal, U. & Guribye, E. (2009). Forebygging av bortvalg en undersøkelse blant minoritetselever i videregående skole. Rapport, Arendal Innvandrerråd. Guribye, E. & Heiervang, E. (2005). Foresattes opplevelser av kontakt med hjelpeapparat og skole: En undersøkelse av materiale fra Barn i Bergen undersøkelsens fase 2. Rapport, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion vest Guribye, E., Agdal, R. & Ihlebæk, H.(2005). Ble det et hjem? Prosjekt bostedsløse i Bergen: En evaluering fra brukernes perspektiv. Rapport, Antro Kulturkompetanse og Bergen Kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg Edited books and anthologies Overland, G., Guribye, E. & Lie, B. (forthcoming). Nordic Work with Traumatized Refugees. Do we Really Care? Cambridge Scholars Publishing. Referee in International Peer-Reviewed Journals Journal of Social and Personal Relationships PhD thesis and cand.polit thesis Guribye, E. (2009). Refugees and mental health interventions. Dissertation for the degree PhD at the University of Bergen. Guribye, E. (2000). The Last Paradise: Man-Animal Relationships on Galapagos. Thesis submitted for the degree of cand.polit Department of Social Anthropology, University of Bergen. Conference Papers Guribye, E. & Oppedal, B. (2010). Breakdown of Coping Resources among Tamil Refugees in Norway. ISSBD 21 st Biennal Congress, Lusaka, July Guribye, E. (2010). Researchers as Resources: The Role of Research in Norwegian Tamil Collective Coping Strategies. Poster presentation, International Conference on Transcultural Psychiatry: Migration, Next Generations and the Future of Psychiatry. Royal Tropical 3

4 Institute, Amsterdam, June th Guribye, E. (2007). Making Peace: At the junction of coping strategies and peace negotiations a study among Tamil refugees in Norway. 14 th Nordic Migration Researchers Conference, November 2007, Bergen. Guribye, E. (2006). Flyktningeforeldres håndtering av barnas psykiske helse. Schizofrenidagene, Stavanger 22. november 2006 Guribye, E. (2003). Svanen. Norske Dyr- workshop, Senter for Utvikling og Miljø, UiO, 26. august Guribye, E. & Ljosdal, U. (2001). The Environment as Significant Other. Human-Animal Relations, Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Sundvollen Hotell, Book Reviews Guribye, E. (2006). Alhlberg, Nora, Arild Aambø og Ingunn Gihle (red.) "Utfordringer innen helse og omsorg blant minoriteter Tilbakeblikk og erfaringer". NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse nr. 1/2005. NAKMI: Oslo. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2006:3-4. Other Contribution in Major, E.F., Dalgard, O.S., Mathiesen, K.S., Nord, E., Ose, S., Rognerud, M., & Aarø, L.E. (2011). Bedre føre var psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Rapport 2011:1. Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse. Lectures Guribye, E. (2011). Når det er krig på Sri Lanka, så merkes det på Grorud. Psykisk helse i et minoritetsperspektiv. Torsdagsforum. Divisjon psykisk helsevern, Ahus. Guribye, E. (2010). Nettverk og forebygging i psykososialt arbeid med flyktningbarn. Fagtorg 2010, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør. Guribye, E. (2010). Psykisk helse og mestring hos norsktamilere. Det flerkulturelle møtet med minoritetsfamilier. Lillestrøm DPS, RVTS øst. Guribye, E. (2010). Når det er krig på Sri Lanka, så merkes det på Grorud. Emnekurs i migrasjonshelse for allmennleger, Ahus. Guribye, E. (2010). Når ordet psykiatri er tabu- brukerperspektiv. Emnekurs i migrasjonshelse for allmennleger, Ahus. Guribye, E. (2008). Samarbeid i psykososialt arbeid med flyktninger. Ulriksdal helsesenter Bergen, RVTS vest Guribye, E. (2007). Samarbeid i psykososialt arbeid med flyktninger. Internasjonalt Hus, Stavanger, RVTS vest. 4

5 Guribye, E. (2006). Transformasjoner i rom: Tamilsk lørdagsskole i Bergen. Floating Populations, Bergen Arkitekt Skole, 30.november 2006 Guribye, E. (2006). Familie og omsorg i sosialantropologisk perspektiv. Familiemeklingsseminar, Solstrand, 27. september Guribye, E. (2005). Selvbestemmelse og brukermedvirkning. Erfaringskonferanse Prosjekt bostedsløse, Bergen 1.juni Guribye, E. (2005). Ble det et hjem? Evaluering av prosjektet i Bergen. KBLs boligkonferanse, Molde 12.mai Guribye, E. & Agdal, R. (2004). Ble det et hjem? Resultater fra observasjoner fra botiltak i Bergen. Folk træng forskjellige hus -Hus træng forskjellige folk, kommunesamling Tromsø 8. desember 2004 TEACHING AND EXAMINER EXPERIENCE M.Phil programme in International Community Health University of Oslo, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine NORSK 123/124 Norsk som andrespråk og kulturkunnskap University of Agder, Faculty of Humanities and Education PED 106 Pedagogisk forskningsarbeid; PED 107 Dannelse og globalisering University of Agder, Faculty of Humanities and Education PSYK 354 Samfunn og kultur University of Bergen, Faculty of Psychology SANT 104/105 Bachelor programme in Social Anthropology University of Bergen, Institute for Social Anthropology 5

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Knut Hidle CONTACTS

CURRICULUM VITAE. Knut Hidle CONTACTS Knut Hidle Knut Hidle (10.10.67) is a full time researcher at the Department of Planning and Mobility, Agder Research. He has a Ph.D. in Human Geography from University of Bergen. His main fields of interest

Detaljer

2002 Ph.D (Dr.polit), Department of Geography, University of Bergen. 1995 MA (Cand.polit), Department of Geography, University of Bergen

2002 Ph.D (Dr.polit), Department of Geography, University of Bergen. 1995 MA (Cand.polit), Department of Geography, University of Bergen Winfried Georg Ellingsen (24.12.55) Senior Researcher, Agder Research CONTACT DETAILS Address Knarrevikveien 23B, 4638 Kristiansand, Norway Mobile +47 92 26 35 50 Fax +47 38 14 22 01 E-mail Web winfried.ellingsen@agderforskning.no

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie.

Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie. FoU-rapport nr. 7/2014 Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie. Eugene Guribye Knut Hidle Ellen Katrine

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo

CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo CURRICULUM VITAE Johannes Bergh, Married, two children Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo Phone: (47) 23 08 61 40 jbe@socialresearch.no Born: 18 March 1975 Education: 2008

Detaljer

Curriculum Vitae. Heidi M. Kvalvaag. from 2008 Assistant professor at Diakonhjemmet university collage, Institute of nursing and health.

Curriculum Vitae. Heidi M. Kvalvaag. from 2008 Assistant professor at Diakonhjemmet university collage, Institute of nursing and health. Curriculum Vitae Heidi M. Kvalvaag. Title: Assistant professor Adress: Korsvollbakken 3, 0880 Oslo E-mail: heidi.kvalvaag@diakonhjemmet.no heidi@livit.no Telefon: +47 952 93 900 Born 16th July 1960 Family:

Detaljer

Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College

Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College CURRICULUM VITAE 15.09.2015 Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College Professor

Detaljer

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 2015- Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway 2013-2015 Senior Research Fellow

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 2015- Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway 2013-2015 Senior Research Fellow Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION *Karlsen, Rune *Date of birth: 05.05.1975 *Sex: Male *Nationality: Norwegian URL for personal web site: http://www.socialresearch.no/staff/researchers/karlsen-rune

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2014

CURRICULUM VITAE September 2014 CURRICULUM VITAE September 2014 Norwegian Institute for Urban and Regional Research Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 89 96. Faks: 22 60 77 74 Name: Lars C Monkerud Date of birth: May 17th 1966 Academic

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Aktivitetsrapport 2013

Aktivitetsrapport 2013 Aktivitetsrapport 2013 Ansatte per 31.12.2013 ADMINISTRASJON OG FORMIDLING Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (70 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen Curriculum Vitae for Ann Christin Eklund Nilsen PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fødselsdato: 11. mars 1975 Adresse: Arenfeldtsvei 33, 4630 Kristiansand Tlf: 93 24 35 62 E-post: ann.christin.nilsen@agderforskning.no

Detaljer

Barn som pårørende i minoritetsfamilier Nasjonal erfaringskonferanse 22.-23. mai 2012

Barn som pårørende i minoritetsfamilier Nasjonal erfaringskonferanse 22.-23. mai 2012 Barn som pårørende i minoritetsfamilier Nasjonal erfaringskonferanse 22.-23. mai 2012 Kilden Teater- og konserthus, Kristiansand 09.30 registrering Tirsdag 22. mai 10.00 10.30 Velkommen v/bent Høie, leder

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Barn som pårørende i minoritetsfamilier Nasjonal erfaringskonferanse 22.-23. mai 2012

Barn som pårørende i minoritetsfamilier Nasjonal erfaringskonferanse 22.-23. mai 2012 Barn som pårørende i minoritetsfamilier Nasjonal erfaringskonferanse 22.-23. mai 2012 Kilden Teater- og konserthus, Kristiansand 09.30 registrering Tirsdag 22. mai 10.00 10.30 Velkommen v/bent Høie, leder

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

2. Berggraf, L., Ulvenes, P. G., Øktedalen, T., Hoffart, A., Stiles, T. C., McCullough, L. &

2. Berggraf, L., Ulvenes, P. G., Øktedalen, T., Hoffart, A., Stiles, T. C., McCullough, L. & ARTICLES IN PEER- REVIEWED JOURNALS 2014 1. Amble, I., Gude T., Stubdal, S., Øktedalen, T., Skjorten, A. M., Andersen, B. J., Solbakken, O. A., Brorson, H. H., Arnevik, E., Lambert, M. J. & Wampold, B.

Detaljer

Curriculum vitae Terje P. Hagen

Curriculum vitae Terje P. Hagen Curriculum vitae Terje P. Hagen Date: July 2014 Born: February 15, 1957 Place: Haram, Norway Nationality: Norwegian Marital status: Married, 3 children Address (office): Department of Health Management

Detaljer

Curriculum Vitae for Gjert Langfeldt

Curriculum Vitae for Gjert Langfeldt Curriculum Vitae for Gjert Langfeldt Born 10.08.1948 Education Examen Artium, 1967 Kristiansand Katedralskole, latinlinje Cand. Mag 1973 Educational Research mellomfag Philosophy Mellomfag Public Law grunnfag

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2011

PENSUMLISTE HØST 2011 PENSUMLISTE HØST 2011 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

Publikasjonsliste 2000

Publikasjonsliste 2000 1 Publikasjonsliste 2000 2 PUBLIKASJONSLISTE 2000 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt 1 Oslo/Kristiansand, 25.04.2012 Innvandringsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt Fra Nettverk for temaet Når barn i minoritetsfamilier

Detaljer

Curriculum Vitae. Thera Mjaaland (PhD) Social anthropologist and photographer

Curriculum Vitae. Thera Mjaaland (PhD) Social anthropologist and photographer Curriculum Vitae Thera Mjaaland (PhD) Social anthropologist and photographer Møllendalsveien 17, 5009 Bergen, Norway Tel: + 47 971 33 170 E-mail: Thera.Mjaaland@iuh.uib.no theramjaaland@yahoo.com URL:

Detaljer

Jon Strype. Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk.

Jon Strype. Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk. Jon Strype Utdanning Cand. psychol., Universitetet i Oslo høsten 1991 Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk. Semesteremne

Detaljer

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives are: To promote the study and understanding of social structures and social change,

Detaljer

Curriculum Vitae: Lin Prøitz

Curriculum Vitae: Lin Prøitz Curriculum Vitae: Lin Prøitz Date of Birth: 13 02 1971 Email: lin.proitz@stk.uio.no Mobile: +47 97986897, Children: 1994, 1999 http://øyeblikkfang.no http://forskereutengrenser.no http://www.stk.uio.no/personer/vit/linp/

Detaljer

Curriculum Vitae MARS 2015

Curriculum Vitae MARS 2015 Curriculum Vitae MARS 2015 Personlige opplysninger Navn: Dag Vidar Hanstad Adresse: John Brandts vei 77, 0860 Oslo Telefon dagtid: 23262362 Mobiltelefon: 90892229 (m) Epost: d.v.hanstad@nih.no Fødselsdato:

Detaljer