Drift- og vedlikeholdsinstruks. Dieselaggregat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drift- og vedlikeholdsinstruks. Dieselaggregat"

Transkript

1 Drift- og vedlikeholdsinstruks Dieselaggregat Adresse Telefon Telefax Internett Bank Foretaksregisteret Makker AS NO MVA Øvre Måsan 10 D, 1385 ASKER Den norske Bank Postboks 566, 1373 ASKER

2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT IDRIFTSETTELSE AV AGGREGAT PRØVEKJØRING OG VEDLIKEHOLD Prøvekjøring Vedlikehold BESKRIVELSE AV AGGREGATSETTET Dieselmotor Generator Kontrollskap Startbatterier Dieseltank Eksosanlegg Ventilasjon FEILSØKINGSTABELL...11

3 1 Generelt Dieselaggregatet startes manuelt eller automatisk når nettet ikke er tilstede. I tilfelle automatiske anlegg tilkoples belastningen etter at maskinen har kommet opp i turtall og er stabilt. På manuelle aggregatsett betjenes som regel en vender nett 0 aggregat for kople lasten fra eller til.

4 2 Idriftsettelse av aggregat Sjekk at det er nok diesel på tanken Startbatteri må være oppladet Manuelle aggregater startes som en bil (tenningsnøkkel betjenes) Automatiske anlegg settes i stilling Auto

5 3 Prøvekjøring og vedlikehold OBS!! Dersom det er en UPS installert i anlegget, sjekk ALLTID at batteriene fungerer på den før du foretar en prøvekjøring 3.1 Prøvekjøring Det er viktig at aggregatene prøvekjøres én gang pr. måned eller oftere. Problemet med dieselaggregater for automatisk oppstart er ikke slitasje, men for mye stillstand. Under prøvekjøring bør det føres en prøveprotokoll, hvor alle verdier noteres. Aggregatene prøvekjøres helst med innkoplet belastning. Hvis dette er vanskelig p.g.a. forstyrrelse for bruker, kjøres aggregatet uten tilkoplet belastning. Prøvekjøring med last bør ha en varighet på minst 30 min. Prøvekjøring uten last bør ha en varighet på < 10 min. Før hver prøvekjøring sjekkes: Dieseloljenviå (trykk inn måler for avlesning evt. se på nivåmåler) Startbatteri (avles spenning på instrument) Smøreoljenivå (sjekk peilepinne) Kjølevannsnivå (skru av radiatorlokk må utføres ved kald motor) Under prøvekjøring avles følgende: Oljetrykk (ca. 3 5 bar) Motortemperatur (ca C) Nivå dieseltank Spenning på startbatteri (13.5V eller 27.2V, avhengig av startersystem) Sjekk at ventilasjon fungerer (spjeld åpner)

6 3.2 Vedlikehold Aggregatrommet må holdes ryddig og rent Sjekk punkter som nevnt tidligere før prøvekjøring. Sjekk alle tilkoplinger for væske tilstram om nødvendig. Sjekk alle elektriske tilkoplinger. o OBS! Må sjekkes ved utkoplet aggregat og frakoplet nettspenning Sjekk av startbatterier, etterfyll vann på batteriene hvis nødvendig Makker anbefaler ett hovedettersyn årlig. Ved bestilling av deler, oppgi type på aggregatet samt motorens eller generatorens serienummer. Makker anbefaler ett oljeskift inkl. skift av oljefilter pr. år. Dette gjøres uavhengig av driftstimer P.g.a. liten driftstid på aggregatet blir det ikke slitasje, og service må utføres med tanke på kontroll og forebyggende tiltak Som reservedeler anbefaler Makker å ha smøreolje, smøreoljefilter, dieselfilter og vifteremmer i aggregatrommet

7 4 Beskrivelse av aggregatsettet 4.1 Dieselmotor Makker benytter kun anerkjente dieselmotorer med enkel tilgjengelighet på service og deler. Motorene leveres med fast turtall 1500 o/min. En turtallsregulator sørger for å holde turtallet innenfor +/- 4 % variasjon ved forandring av belastning. Som ekstrautstyr kan anleggene > 30 kva påmonteres elektroniske regulatorer som klarer å holde turtallet +/- 1 %. Mindre motorer under 50 kw leveres uten turbolader. Motorer over 50 kw leveres med turbolader. Noen turboladede motorer har interocooler dvs. kjøler for forbrenningsluften. Turboladede motorer klarer ikke mer enn % lastpåslag i ett steg. Etter noen sekunder kan resterende belastning legges inn. Har bruker et anlegg hvor belastningen ligger på 100 % ved innslag, må dieselmotorens ytelse økes med % avhengig av type motor. Dieselmotorer leveres enten med høytrykkssystem og dyser, eller lavtrykkspumpe og injectorer. Her sitter høytrykksdelen innebygd i hver injector. Dieselmotorene har påmontert: Som hjelpeutstyr: Elektrisk starter Ladedynamo Magnet for åpning stenging av dieseltilførsel (driftsmagnet) Motorvarmer Som overvåkingsutstyr: Føler for oljetrykk Føler for måling av vanntemperatur

8 4.2 Generator Generatorene har i dag lagre som er levetidssmurt, altså ingen smørenipler. Generatorene er en-lagrede, d.v.s. lager i bakkant og direkte flenset til motorens svinghjul i forkant. Sammenkopling skjer via en disk som består av flere lameller. Fordelen ved en-lagrede generatorer er at en slipper den tradisjonelle gummikoplingen. En fleksibel kopling med gummielementer vil eldes. Gummien hardner og med årene, defekt. Spenningsregulering skjer automatisk via en spenningsregulator. Alle generatorer er i dag børsteløse. 4.3 Kontrollskap Kontrollskapet inneholder som standard: Kontrollkort med statuslamper Amperemeter (for avlesning av belastning) Voltmeter (for avlesning av spenning) Frekvensmeter (for avlesning av frekvens) Timeteller (for avlesning av driftstimer) Batterilader Oljetrykkinstrument Temperaturinstrument Brennstoffnivåmåler for intern tank Apparattavlen overvåker både aggregat- og nettspenning. Driftsoperatøren må lese anleggets driftsinstruks nøye og sette seg inn i kontrollskapets virkemåte. Alle komponenter er valgt ut i fra kriterier som driftssikkerhet og tilgjengelighet. Ved feil bør Makker AS tilkalles. Separat fra kontrollskapet er det som regel et eget skap med nett- og aggregatbryter / eller kontraktorer. Det separate skapet har også styring for spjeld og lignende.

9 4.4 Startbatterier Batteriene er den delen av dieselaggregatet som hyppigst forårsaker feil. Batteriene må ha tilsyn. Det finnes 2 typer batterier: Ventilregulerte (såkalt tette og vedlikeholdsfrie ) Friventilerte (må etterfylles med destillert vann) Batteriladeren må justeres riktig. Spenningen over batteriet med tilkoplet lader skal være 13,5V eller 27,2V. Går spenningen under 13,0V eller 26,5V kan spenningsfallet under start bli for stort, med den følge at automatikken avbryter startforsøket og viser feilstart. 4.5 Dieseltank Alle dieselaggregater har en dagtank og noen anlegg har en bunkerstank med automatisk fylling til dagtank. Står aggregatet montert i omgivelser hvor temperaturen går ned til frysepunktet, bør det fylles vinterdiesel. Dieselforbruket er meget lavt på et normalt års forbruk. Samme diesel blir derfor lagret på aggregatets tank i mange år før etterfylling. Bruk autodiesel av god kvalitet. Dieselmotorene kan også kjøres på Forsvarets F34 en parafinblanding. Effekten på dieselmotoren må reduseres med ca. 8 % ved bruk av dette drivstoffet. 4.6 Eksosanlegg Eksosanlegget må dimensjoneres så mottrykket ikke overstiger motorens krav (som regel mm.v.s.). Blir motortrykket høyere, reduseres motorens ytelse. Eksosrøret må behandles forsiktig p.g.a. høye temperaturer, ca. 600 C. Brennbare ting må ikke komme i nærheten av røret. Gjennomføringer gjennom vegger må lages spesielt med tanke på varme og utvidelse. Lange eksosrør bør ha avtapping for kondens ved eksosmanifold.

10 4.7 Ventilasjon Alle dieselaggregater trenger store luftmengder for kjøling. Er det for stor motstand i kjøleluftskretsen, vil motorens temperatur stige. Makker anbefaler C som maksimal romtemperatur under drift. Sørg for renhold og kontroll av automatiske spjeld. Spjeldene er ømfintlige for sand som setter seg mellom tannhjulene og forårsaker skade.

11 5 Feilsøkingstabell Feil Mulig årsak Feilretting Motorens turtall synker under 48 Hz ved belastning Motoren er overbelastet Reduser belastning Feil ved driftsmagnet Sjekk overføringer Aggregatet løper med for høyt turtall Aggregatet stopper for overtemperatur Aggregatet stopper for lavt oljetrykk Feilstart / motorfeil Overstrøm generator (generatorbryter utkoplet) Kritisk oljetrykk (autostopp) Kritisk motortemperatur (autostopp) Rusing (autostopp) Ladesvikt (varsel) Dårlig autodiesel Tette dieselfiltre Dieselrør blokkert Feil med regulatoren Feil ved kjølesystem Tette oljefiltre Lavt oljenivå motor Startbatterifeil Brennstoffmangel Feil styrestrømssikring Feil driftsmagnet Overlast forbruker Kortslutning på anlegget Feil overstrømvern Feil justert vern Lite smøreolje motor Feil på pressostat Lekkasje på motor Lavt nivå kjølevann Defekt ventilasjon Feil termostat Feil regulator dieselmotor Feil rusingsvakt Sjekk ladelikeretter Feil sikringer Sjekk autodiesel, evt. skift ut til ny Bytt filtre Rens, evt. bytt ut Juster ned turtall, evt. reparer feil Sjekk / reparer (bør utføres av autorisert personell) Sjekk ventilasjonssystem Sjekk radiator og kjølevæske Skift filtre Etterfyll olje Sjekk batteribryter og batteri Sjekkventiler og nivå dagtank Sjekk sikringer Bygg magnet Reduser last Fjern årsak til kortslutning Skift vern Juster overstrømsvern. Nullstill vernet (Reset) Etterfyll smøreolje Sjekk manometer / skift pressostat Reparer dieselmotor Fyll opp med kjølevæske Sjekk ventilasjonssystem Sjekk termometer / skift termostat Sjekk frekvensmeter Bytt vakt eller juster Se voltmeter / amperemeter Skift ladelikeretter Bryter til lader avslått Sjekk sikringer

12 Feil Mulig årsak Feilretting Lavt oljetrykk (forvarsel) Sjekk nivå smøreolje Etterfyll med olje Høy motortemperatur (forvarsel) Høy generatortemperatur Automatikk sperret (blokkering av startautomatikk) Overstrøm brennoljepumpe Feil på pressostat Lekkasje motor Lavt nivå kjølevann Feil på termostat Feil ventilasjonsanlegg Overlast generator Feil ventilasjon Feil generator Feil føler i generator Feil på aggregat Lyser alltid Sammen med annen feil Feil brennoljepumpe Ventiler på pumpe er stengt Feil innstilt vern Fasefeil Sjekk manometer / skift pressostat Reparer dieselmotor Etterfyll kjølevæske Skift termostat Sjekk ventilasjonsanlegg Reduser last Sjekk ventilasjonsanlegg Mål generatortemperaturen Skift følere Finn og reparer feil Tilbakestill automatikk ved å sette i stilling AV / OFF og så til Auto Skift / reparer pumpe Åpne ventilene Reset motorvernet, juster vernet Sjekk sikringer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io BRUKSANVISNING INVERTER GENERATOR LC3500io Les bruksanvisningen før strømaggregatet tas i bruk Røykenveien 70 1386 Asker tlf. 66753000 www.kcl.no INNLEDNING Takk for at du valgte LONCIN LC3500io inverter

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

BRUKSANNVISNING MPF 33-44. Rev.1 A.A. 25-09 - 08. cod.42908. Tipo modello N matricola Codice

BRUKSANNVISNING MPF 33-44. Rev.1 A.A. 25-09 - 08. cod.42908. Tipo modello N matricola Codice BRUKSANNVISNING N MPF 33-44 Rev.1 A.A. 25-09 - 08 cod.42908 Tipo modello N matricola Codice INNHOLD BRUKSDEFINISJON... 4 1 GENERELLINFORMASJON... 6 1.1 Rett bruk... 6 1.2 Øvrig risiko... 6 1.3 Symboler

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

EUROPOWER STRØMAGGREGATER. Hovedkatalog

EUROPOWER STRØMAGGREGATER. Hovedkatalog EUROPOWER STRØMAGGREGATER Hovedkatalog www.berema.no www.europowergenerators.com Priser fra 01.05.2013 Innholdsfortegnelse Europower strømaggregater og Berema AS... 3 Ulike typer aggregater, med tilleggutstyr

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

Sierra tools forbeholder seg retten til endringer uten forutgående varsel.

Sierra tools forbeholder seg retten til endringer uten forutgående varsel. Takk for at du valgte et Sierra strømaggregat. Gjennom denne tilleggsbruksanvisningen ønsker vi å gi informasjoner som gir de beste resultater og en sikker drift. Før bruk, les bruksanvisningen nøye. Alle

Detaljer

REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte

REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte Bruk Teknologi Reservedeler Oversatt etter engelsk utgave GB-R01 Versjon 2006-1 REMKO powerful like a bear Bruksanvisning ATK 25, 01.05.2006, Side 1 av 16

Detaljer

CM2.16 og CM3.27. Instruksjonsbok. Crafted with craftsman marine

CM2.16 og CM3.27. Instruksjonsbok. Crafted with craftsman marine CM2.16 og CM3.27 Instruksjonsbok Crafted with craftsman marine Framdrift 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemerk: Denne manualen gjelder modellene CM2.16 og CM3.27. Det kan derfor hende at tegningene eller

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type EP 31-350 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type EP-NG.... 4 Brukerens

Detaljer

Vera Solcelleanlegg. monteringsanvisning

Vera Solcelleanlegg. monteringsanvisning Vera Solcelleanlegg Et solcelleanlegg kan du montere selv Du behøver kun litt fingerferdighet for å montere et solcelleanlegg på en hytte. Det er ingen restriksjoner på montering eller bruk av solcelleanlegg,

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

INSTALLASJON og BRUKSANVISNING MIKUNI LUFTVARMER. Type MY30

INSTALLASJON og BRUKSANVISNING MIKUNI LUFTVARMER. Type MY30 INSTALLASJON og BRUKSANVISNING MIKUNI LUFTVARMER Type MY30 WAECO Norge AS Postboks 2073 3202 SANDEFJORD Telefon: 33 42 84 50 Telefax: 33 42 84 59 E-post: firmapost@waeco.no Side av 5 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater

Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater Igangsetting og vedlikeholdsrutiner for kompressoraggregater Sikkerhet / forholdsregler Kun opplærte operatører med kunnskap om grunnleggende kjøling, kjølekretser, kuldemedier og den potensielle faren

Detaljer

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen?

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen? Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Det er to ting du bør vektlegge. Det er komfort og totaløkonomi. Totaløkonomi - Innspart energi over varmepumpens

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Split air conditioner system

Split air conditioner system NO BRUKERMANUAL KJØLE type AW726CL AW726CLF AW735CL AW735CLF AW752CL AW764CL VARMEPUMPE type AW720HL AW726HL AW726HLF AW735HL AW735HLF AW752HL AW764HL KJØLE type FC735CL FC752CL FC764CL KJØLE type AS71CL

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer