1/15. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 27. januar kl 12:00 16:30 i møterom Schjelderup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1/15. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 27. januar kl 12:00 16:30 i møterom Schjelderup"

Transkript

1 1/15 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 27. januar kl 12:00 16:30 i møterom Schjelderup F U L L M A K T S S A K E R 1/15 Søknad fra Psykologisk Tidsskrift om økonomisk støtte til driftsåret 2015 på kr ,-. Vedtak: Støtte på kr ,- innvilges. 2/15 Søknad fra Oslo teatersenter, v/ gruppen 12 Volt om økonomisk støtte på kr ,- til teaterforestillingen Skyggene ser oss til Norsk Psykologforening som hovedsponsor for PsychAid 2015 Vedtak: Støtte på inntil kr innvilges. 3/15 Søknad fra Speilvendt om økonomisk støtte i 2015 på kr ,-. Vedtak: Støtte på kr innvilges. V E D T A K S S A K E R Referat fra møtet (7/14). Høringsliste Vedtaksprotokoll 4/15 Psykologprisen reetablert./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Gøril Wiker Saken oversendes Sentralstyret med forslag om at Psykologforeningen innstifter Psykologprisen for god psykologisk praksis

2 5/14 Stipend Psykologer i ledelse /. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Eilert Ringdal Kyrre Moen og Lars Jørgen Berglund gis stipend på tilsammen innen anvendt forskning. Helene Wickholm og Andreas Anker Hviid gis hvert sitt lederutdanningsstipend på /15 Søknadsbasert tilskudd til lokalavdelingene./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Bjørn T. Kristensen Søknadsbasert tilskudd fordeles på lokalavdelingene i tråd med forslaget. 7/15 Saker til sentralstyret /. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Agenda for sentralstyret settes opp i tråd med diskusjonen i møtet. 8/15 Ledersamling 9. februar 2015./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Programmet for ledersamlingen 2015 settes opp i tråd med diskusjonen i møtet. 9/15 Kommunikasjon om DPS-forsøket./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Gøril Wiker Utformes i møtet. 10/15 Utvikling av Psykologforeningens hjemmeside./. Vedlagt saksnotat.

3 Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Per Halvorsen Utformes i møtet. 11/15 Retningslinjer for nedsettelse av kontingent./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Heidi Mølmann Utformes i møtet. 12/15 Høring Åpen og rettferdig prioritering NOU 2014:12./. Vedlagt saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv.: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Aina Fraas-Johansen Orienteringen tas til etterretning Eventuelt

4 7/14 REFERAT FRA SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) tirsdag 11. november kl 14:00 16:30 i møterom Schjelderup Til stede: Fra sekr. Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland og Birgit Aanderaa Ole Tunold, Christian Zimmermann, Eva Danielsen, Andreas Høstmælingen og Heidi Mølmann. F U L L M A K T S S A K E R Ingen saker V E D T A K S S A K E R Referat fra møtet (6/14). Høringsliste Vedtaksprotokoll 50/14 Psykologforeningens forskningspolitiske mål Vedtak: Saken legges frem for sentralstyret med de endringer som ble diskutert i møtet. 51/14 Oppfølging av lederkonferansen 2014 Vedtak: Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møtet 52/14 Saker til SST 4. desember 2014 Vedtak: Agenda for sentralstyret settes opp i tråd med diskusjonen i møtet.

5 Eventuelt 1. Skisse til SST-seminaret: Relevante saker i kommunevalget Profesjons-utvikling og promotering, herunder forskningspolitikk og fagetikk Kommunikasjon og formidling til medlemmene strategidiskusjon 2. Skisse til AU-seminaret: Hvordan oppfyller vi Hovedsatsingsområdet, i fag- interesseog samfunnspolitisk perspektiv. Gjester fra arbeidsgruppe og Folkehelsa 3. Tvangsseminaret. Kort fremdriftsplan v/ AHø

6

7

8 Norsk Psykologforening AU sak 4/15 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Arbeidsutvalget (AU) Tor Levin Hofgaard Gøril Wiker Dato: 22. januar 2015 Saken er tidligere behandlet i: Ikke tidligere behandlet Emne: Psykologprisen reetablert Osloavdelingen har gjentatte ganger etterlyst en reetablering av Den store psykologprisen, som først ble stiftet i 2011 og deretter nedlagt i Den store psykologprisen kom i stand i et samarbeid mellom Pearson Assessment i Stockholm og Psykologforeningen. Forslag til vedtak: Saken oversendes Sentralstyret med forslag om at Psykologforeningen innstifter Psykologprisen for god psykologisk praksis. 1

9 Psykologprisen reetablert I etter tre år og like mange norske prisvinnere besluttet testselskapet Pearson Assessment å avvikle Den store psykologprisen i Sverige og Norge. Vinneren av prisen fikk svenske kroner. Prisen ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Pearson og Norsk psykologforening i 2011, og utdelingene fant sted under egne arrangement på Oslo Militære Samfund. De norske mottakerne av Den store psykologprisen var Per Isdal (2011), Arne Holte (2012) og Elisabeth Backe-Hansen (2013) Psykologforeningens bidrag var i første rekke å gi legitimitet og status til prisen, samt å medvirke i jury. Pearson Assessment begrunnet beslutningen om å legge ned Den store psykologprisen med at den ble for dyr. Etter det de selv har fortalt var deres kostnadsramme rundt norske kroner i eksterne kostnader årlig, i tillegg til et halvt årsverk internt. Pearsons satsing omfattet blant annet en ambisiøs nominasjonsprosess, med innleide filmteam og -produksjon, egen nettside, innleid PR-byrå i tillegg til prissum og gedigent arrangement. - Vi ser nå at vi kan bruke pengene bedre på andre prosjekter, som testutvikling og digitalisering av våre produkter, sa markedssjef Åsa Magander i Pearson. -Den store psykologprisen ga oss en mulighet til å løfte frem god psykologisk praksis. Derfor er det synd at den forsvinner, sa president Tor Levin Hofgaard i Psykologforeningen etter at beslutningen om nedleggelsen ble kjent. I tiden etterpå har spørsmålet om reetablering av en tilsvarende norsk psykologpris i Psykologforeningens regi dukket opp flere ganger. Osloavdelingen tok opp spørsmålet flere ganger i både på Ledersamlingen og Lederkonferansen. Det er derfor sekretariatets inntrykk at prisen ble verdsatt i «psykologkorpset». Den ga oss en mulighet til å løfte frem god fagutøvelse i miljøet. Utdelingsseremoniene ble en arena for feiring av faget, der psykologmiljøet fikk være ubeskjedent stolte over psykologkolleger og psykologifaget. Det er sekretariatets oppfatning at vi har ressurser til å reetablere Psykologprisen - i et omfang og på en måte som kan passe oss. Prisen bør begrunnes i behovet for å styrke korpsånden. Den nye Psykologprisen, skulle kunne deles ut etter de samme kriterier som Den store psykologprisen, dvs. en pris for god psykologisk praksis; det er da også en pris vi mangler i vår prisportefølje. Porteføljen dekker ellers: Bidrag til foreningen (æresmedlemskap), god popularisering (Åse Gruda Skards pris), God fagartikkel (Bjørn Christiansens minnepris), samt at foreningen aktivt initierer og foreslår tildelinger av St. Olav som skal være en «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten», slik det heter på Slottets hjemmeside. Vi ser for oss at vår nye pris skal hete nettopp det: Psykologprisen. Det er et kort og godt navn, som viser tilbake på den «gamle» pris - men ikke er identisk. Nå etablerer vi en ny pris, selv om tankegang, jury og statutter kan være gjenbruk. Vi mener at det viktig ikke å devaluere verdien, men beholde prissummen på kroner. Vi ser for oss en noe enklere nominasjonsprosess, der vi f. eks. kan ta i bruk Survey Monkey og utfordre samtlige medlemmer en gang i året. Vi vil heller ikke gå inn for tre nominerte, slik Pearsson gjorde, fordi faren da er stor for å «bruke opp» ellers gode kandidater. Det vil være av betydning at Psykologprisen oppleves å være en nasjonal pris, og det foreslås derfor at AU vurderer en annen plassering av arrangementet enn Oslo. Bergen kan være et alternativ, i forbindelse med Festspillkursene hvert år. Det er en etablert og god arena med et betydelig antall psykologer fra hele landet samlet, og prisutdelingen vil kunne bli et flott årlig festrituale der. I tillegg har Hordaland-området en betydelig psykologpopulasjon som tidligere har vist seg enkel å mobilisere. I den 2

10 grad vi skal skjele til pressedekning (noe som har vist seg vanskelig tidligere) har Bergen flere nyhetsredaksjoner (også riksmedier) enn noen annen by utenfor Oslo. Alternativet som kunne være å fortsette i Oslo Militære Samfund vil ikke gi Psykologforeningen samme anledning til å understreke viljen til å ta i bruk flere steder enn hovedstaden. Det er neppe ønskelig at prisen oppfattes som en Oslopris. Kostnadsrammen vil grovt sett være rundt kroner hvis prissummen på opprettholdes. Det betyr altså en halvering av det gamle budsjettet, og inneholder poster for en mottakelse for rundt 150 mennesker, blomster, trykking av diplom m.m. men er ikke iberegnet hotell/transportutgifter til og fra Bergen for nøkkelpersoner, ei heller ressursene som utgjør sekretariatets arbeidsinnsats. Etter tre år og like mange norske prisvinnere har testselskapet Pearson Assessment besluttet å avvikle Den store psykologprisen i Sverige og Norge. Prisen, på svenske kroner, har vært et samarbeidsprosjekt mellom Pearson og Psykologforeningen. Den ble delt ut første gang i 2011, under et eget arrangement på Oslo Militære Samfund. Sommeren 2013 besluttet Pearson å avvikle prisen. Psykologforeningens bidrag har i første rekke vært å gi legitimitet og status til prisen, samt jurydeltakelse. Markedssjef Åsa Magander ved selskapets Stockholmskontor forklarer at nedleggelsen av den populære prisen i første rekke er begrunnet i ressursbruk. - Vi ser nå at vi kan bruke pengene bedre på andre prosjekter, som testutvikling og digitalisering av våre produkter, sier Magander. Vinnerne av Den store psykologprisen ble plukket ut etter omfattende nominasjonsrunder, der alle medlemmer av psykologforeningen ble invitert til å nominere. Prosessen endte med tre nominerte, som alle tre holdt miniforedrag om sitt arbeid på prisfesten, før vinneren ble kunngjort. - Den store psykologprisen har gitt oss en mulighet til å løfte frem god psykologisk praksis. Derfor er det synd at den forsvinner. Nå har vårt sentralstyre tatt Pearsons beslutning til etterretning, og vi må dessverre konstatere at denne prisen er historie, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard, som har vært juryens formann. De norske mottakere av Den store psykologprisen har vært Per Isdal (2011), Arne Holte (2012) og Elisabeth Backe-Hansen (2013) Forslag til vedtak: Saken oversendes Sentralstyret med forslag om at Psykologforeningen innstifter Psykologprisen for god psykologisk praksis. 3

11 Norsk psykologforening AU sak 5/15 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Arbeidsutvalget (AU) Tor Levin Hofgaard Eilert Ringdal Dato: Saken er ikke tidligere behandlet Emne: Stipend Psykologer i ledelse Utlyst i oktober nr. av Tidsskriftet (nr. 11/14). Søknadsfrist 1. desember Nytt av året er at det utdeles tre stipender og at «ett av stipendene kan gis til anvendt forskning/ kunnskapsakkumulering om psykologer og ledelse». Det er utlyst en samlet sum på for de tre stipendene. Det er kommet inn 7 søkere: Andreas Anker Hviid, Oslo Kyrre Moen, Østfold og Lars Jørgen Berglund, Oslo Leif Davies, Oslo Tonje Lossius Husum, Buskerud Helene Wickholm, Oslo Ludmila Amundsen, Finnmark En søknad kom for sent og ble avvist Om søkerne: Andreas Anker Hviid, født Aalborg Universitet Cand. Psychol 2006, Fordypningsprogram i organisasjonspsykologi, Institutt for Aktiv Psykoterapi, Oslo, fordypningsprogram til spesialistutdanningen i organisasjonspsykologi Styremedlem Oslo lokalavdeling. Har erfaring som avdelingsleder for voksenpsykiatrisk poliklinikk og er nå nasjonal koordinator ved forsknings- og kompetansesenteret (adferdssenteret?). 1

12 Hans mål er å utvikle seg som leder og legge til rette for en langsiktig karriere innen ledelse. For å nå målet er det relevant å kunne vise til formell lederutdanning som Executive Short Programmes. Kyrre Moen født og Lars Jørgen Berglund født K. Moen UiO - Cand. Psychol 1997, 2 årig videreutdanning i familieterapi, spesialist i klinisk psykologi 2003, 2 årig videreutdanning i organisasjonspsykologi. L. J. Berlund Gøteborg Universitet - Cand. Psychol 2001, spesialist i klinisk psykologi, spesialisering i organisasjonspsykologi d.d. De to søker stipend til forskningsprosjektet «Psykologers forutsetning for ledelse». De skal intervjue psykologer med erfaring som ledere og psykologer som driver med lederutvikling, med fokus på positive og negative forutsetninger for ledelse. Stipendmidlene skal brukes til veiledning av Svein Andersen, professor på BI, og ekspert på intervjumetode og tematisk analyse. Målet er å få inn en artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Resultatene kan brukes for å være mer målrettet når en skal motivere psykologer for å søke lederstillinger. Det vil også være av betydning for utformingen av utdanningsprogrammer. Leif Davies, født Gøteborg Universitet Master of Science in Psychology, Autorisert psykolog i Norge 2011, Fellesprogrammet spesialisering 2011, Fordypningsprogrammet organisasjonspsykologi 2012 Konstituert direktør i Posten Norges konsernstab. Ønsker stipend til personlig coaching i muntlig fremstilling, for å øke lysten til å søke en permanent lederstilling. Tonje Lossius Husum født UiO - Cand. Psychol 1993, UiT 2 årig videreutdanning i systemisk familieterapi, spesialist i klinisk psykologi, UiO PhD, diverse etterutdanning i kropp og selvfølelse, kropp og traumer og danse og bevegelsesterapeut. Hun er nestleder i menneskerettighetsutvalget, medlem i det norske tvangsforskningsnettverket og sitter i en gruppe hos sivilombudsmannen og har vært fagredaktør av et fagtidsskrift mm.. Hun jobber mot å bli professor, professor stillinger innebærer ofte ledelse i form av forskningsog prosjektledelse. Hun har nå en postdoktor stilling ved medisinsk fakultet ved UiO. Hun fikk også lederutdanningsstipendet i 2006 men det vites ikke om hun tok det ut. Helene A. Wickholm født Aalborg Universitet - Cand. Psychol 2010, spesialisering klinisk voksenpsykologi, modul Har lang erfaring med politiske verv (i AUF lokalt, folkevalgt i bydel St.hanshaugen). Jobber som mellomleder Unicare Psykolog. Målsettingen er å jobbe som leder i en HR/personalavdeling i en større offentlig eller privat virksomhet. Det vil kreve mer formell lederkompetanse og ønske å delta på BIs lederutviklingskurs «Ny som leder». 2

13 Ludmila Amundsen, født UiT Cand. Psychol 2011, Fagforfatterstudiet v/ Høgskolen i Oslo og Akershus , Spesialistutdanning i klinisk barn- og unge, Institutt for aktiv psykoterapi Er foretakstillitsvalgt for Helse Finnmark fra 2012, og hadde div. verv om student ved Universitetet i Tromsø. Hun er godt i gang med et erfaringsbasert masterprogram v/ UiO. Programmet er et toårig masterstudiet i helseadministrasjon og innebærer fullt tilstedeværelse det første semester. Nå søkes det om stipend for å dekke klassetur til Oxford, samt midler til å smale data til masteroppgaven. Innstilling: Kyrre Moen og Lars Jørgen Berglund har et anvendt forskningsprosjekt som virker interessant, og som også Psykologforeningen kan ha utbytte av. De er eneste søkere innen anvendt forskning og innstilles. Ludmila Amundsen fikk stipend i fjor og er ikke aktuell for i år. Andreas Anker Hviid er aktiv i Psykologforeningen lokalt, har så vidt litt ledererfaring og har et generelt lederprogram som søknad. Leif Davies har en relativt høy lederstilling, og er mer avgrenset i valg av utdanning. Andreas Anker Hviid bør innstilles. Tonje Lossius Husum har verv i foreningen mm, når hun blir professor regner hun med å få lederoppgaver. Hun fikk også lederutdanningsstipendet i 2006 men det vites ikke om hun tok det ut. Helene Wickholm har politiske verv, og jobber som mellomleder, men en videre karriere krever mer formell utdanning innen ledelse. Wickholm innstilles. Forslag til vedtak: Kyrre Moen og Lars Jørgen Berglund gis stipend på tilsammen innen anvendt forskning. Helene Wickholm og Andreas Anker Hviid gis hvert sitt lederutdanningsstipend på

14 Norsk Psykologforening AU-sak 6/15 SAKSNOTAT Til: AU Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Tor Levin Hofgaard Bjørn T. Kristensen Dato: Emne: Søknadsbasert tilskudd til lokalavdelingene For 2015 er det 13 lokalavdelinger som søker om søknadsbasert tilskudd. Til sammen søkes det om kr I 2014 var det 14 lokalavdelinger som søkte, og totalbeløpet var da kr Summen av søknader på kr er 54,73 % høyere enn det som er tilgjengelig. Budsjettvedtaket innebærer et beløp til fordeling på kr Med andre ord må en del lokalavdelinger få til dels betydelig mindre tilskudd enn det de søker om. Inndraing av midler Overraskende mange lokalavdelinger (9 av lagene vi har tall for) sitter med en samlet likviditet som er høyere enn den formelle grensen på 30 % av årskostnad. Alle disse lagene ser ut til å ha en betydelig aktivitet. Siden hovedmålet med bestemmelsen om at en kan inndra midler fra lokalavdelingene er å unngå at midler blir liggende ubrukte, vurderes det slik at det ikke er av betydning å benytte denne bestemmelsen nå. Det foreslås altså ikke å inndra midler fra noen av lokalavdelingene. På den annen side bør størrelsen på den likvide beholdningen kunne telle ved vurderingen av årets tilskudd. Fordeling av tilskudd I sine begrunnelser for å søke om tilskudd baserer noen lag seg på geografiske forhold. Alle legger ellers opp til relevante og gode aktiviteter for medlemmene. Likevel er det altså nødvendig å gi tilskudd som er lavere enn det søkes om, fordi rammen for tilskudd ellers ikke rekker til. Forslaget er basert på følgende: De lagene som søker om lavest beløp, får det de søker om. Det dreier seg om: Østfold kr Vest-Agder kr

15 Telemark kr Oslo kr Det tas hensyn til hvilken kontantbeholdning avdelingene satt med ved utløpet av Det tas hensyn til geografiske forhold som øker kostandene ved drift av avdelingen. Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland får alle tilskudd som i % av totalbeløpet langt overstiger deres andel av medlemsmassen. Med unntak av de avdelingene som har søkt om minst beløp, får alle avdelingene mindre enn de søker om. Ved reduksjonen i forhold til det beløp de søker om, er det tatt hensyn til beløp i forhold til andel av medlemsmassen. Når det gjelder det siste punktet, er det selvsagt ikke slik at søknadsbaserte tilskudd skal være proporsjonalt med medlemsmassen. På den annen side vil det antagelig oppleves svært urettferdig for mange avdelinger om andelen av midlene som deles ut til små lokalavdelinger i urimelig stor grad overstiger deres andel av medlemmene. Forslag til fordeling av søknadsbasert tilskudd følger som vedlegg. Det gjør også kopi av avdelingenes søknader. Forslag til vedtak: Søknadsbasert tilskudd fordeles på lokalavdelingene i tråd med forslaget.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Norsk Psykologforening AU sak 7/15 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Arbeidsutvalget (AU) Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Dato: 23. januar 2015 Saken er ikke tidligere behandlet Emne: Saker til sentralstyret Foreløpig agenda: Politikk og strategi (TLH/OT) Aktuelle temaer for Politikk og strategi i påfølgende styremøter (diskusjonssak TLH/OT) Kommunikasjonsstrategi oppfølging og vedtak (TLH/GW) AFEK (og FER?) orienteringssak om publisering av vedtak (TLH/TBP) Utfyllende bestemmelser Barn og unge (BAa/BS) Oppfølging av ledersamling 9. februar (orienteringssak TLH/OT) Psykologprisen (TLH/GW) Psykologguiden (FinnMinPsykolog) (TLH/OT) Eventuelt Forslag til vedtak: Agenda for sentralstyret settes opp i tråd med diskusjonen i møtet. 1

65 Norsk Psykologforening AU sak 8/15 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) Tor Levin Hofgaard Gøril Wiker Dato: 23. januar 2015 Saken er ikke tidligere behandlet Emne: Ledersamling 9. februar 2015 AU diskuterer programmet for ledersamlingen. TIDSPLAN Ledersamling Høyres hus SAK TITTEL TID Start Stopp Ansv. 1 Hva skjer neste år? Gjennomgang av relevante saker i kommunevalget 1:00 10:00 11:00 Pause 0:15 11:00 11:15 2 Psykologrollen i kommunene 1:00 11:15 12:15 3 Psykologguiden - introduksjon 0:30 12:15 12:45 Lunch 1:00 12:45 13:45 4 Oppfølger av Den store psykologprisen 1:00 13:45 14:45 Pause 0:15 14:45 15:00 5 Innspill fra lok.avd. : AFEKs rolle og fremtid Lokalt arbeid med hovedsatsingsområdet 1:00 15:00 16:00 Pause 0:15 16:00 16:15 6 Intro: Danske Bank og Storebrand 0:30 16:15 16:45 7 Oppsummering og avslutning 0:15 16:45 17:00 Middag Café Christiania 2:00 17:30 19:30 Forslag til vedtak: Programmet for ledersamlingen 2015 settes opp i tråd med diskusjonen i møtet. 1

66 Norsk Psykologforening AU sak 9/15 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) Tor Levin Hofgaard Gøril Wiker Dato: 23. januar 2015 Saken er ikke tidligere behandlet Emne: Kommunikasjon om DPS-forsøket Regjeringen vil gjennomføre en forsøksvis overføring av driftsansvaret for DPSer til egnede kommuner. AU diskuterer en felles kommunikasjonsstrategi overfor medlemmer og publikum. Forslag til vedtak: Utformes i møtet. 1

67 Norsk Psykologforening AU sak 10/15 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) Tor Levin Hofgaard Per Halvorsen Dato: 23. januar 2015 Saken er ikke tidligere behandlet Emne: Utvikling av Psykologforeningens hjemmeside Psykologforeningens hjemmeside trenger oppdatering med responsivt design, for å øke tilgjengelighet og lesbarhet og for å forbedre interaktive tjenester overfor medlemmene. Det gis en orientering om mulige forbedringstiltak og tentativt kostnadsbilde. Forslag til vedtak: Utformes i møtet. 1

68 Norsk Psykologforening AU sak 11/15 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Arbeidsutvalget (AU) Tor Levin Hofgaard Heidi Mølmann Dato: Saken er tidligere behandlet i: Emne: Retningslinjer for nedsettelse av kontingent Saken gjelder: Retningslinjer for nedsettelse og betaling av medlemskontingent til Norsk Psykologforening. Forslag til vedtak: Utformes i møtet. 1

69 Retningslinjer for nedsettelse og betaling av medlemskontingent til Norsk Psykologforening (Retningslinjer gjeldende fra vedtatt av Sentralstyret 8. mai 2003, se sentralstyresak 24/03, med endring 1. januar 2006, se AUsak 312/05). A) Generelle bestemmelser. 1) Som medlem får en tilsendt Tidsskrift for Norsk Psykologforening uten å betale ekstra for dette. 2) Generalsekretæren godkjenner søknader om nedsettelse av kontingent. 3) Ved bedømmelse av søknader legges medlemmets totale arbeidsinntekt til grunn. 4) For inneværende kalenderår innvilges søknader om nedsettelse innkommet innen 1. desember. B) Automatisk nedsettelse. 1) Studentmedlemmer betaler 10% av full kontingent. Medlemskapet gjelder for hele inneværende kalenderår. 2) Uteksaminerte psykologer betaler 10% av full kontingent inntil ½ kalenderår utregnet fra vitnemålets dato. 3) Fra det året medlemmet fyller 67 år, eller ved tidligere full pensjonering, betales 20% av full kontingent. 4) Medlemmer som blir 100% uføre betaler, etter at dokumentert søknad er fremsatt, 20% på lik linje med pensjonister. C) Nedsettelse etter skriftlig søknad. Nedsettelsesgrunn må gjelde minst 6 måneder og må dokumenteres. Nedsettelsen gjelder da for hele kalenderåret. 1) Følgende betaler 50% kontingent: - Medlemmer som har redusert inntekt pga delstilling på 50% eller mindre, ved arbeidsledighet, delvis rehabilitering/uføretrygd eller delvis AFPpensjon. - Medlemmer som er ansatt i stipendiatstillinger; stillingskode 1017, 1378 eller Søknad må dokumenters med kopi av lønnsslipp. Reduksjonen gjelder for inntil ett år av gangen (dvs. for hele kalenderåret). 2) Følgende betaler 20% kontingent: - Medlemmer helt uten inntekt. - Medlemmer som oppholder seg i utlandet og som er uten norsk arbeidsgiver. - Medlemmer hvor spesielle tungtveiende grunner taler for å gi nedsettelse D) Betaling av kontingent skjer enten i sin helhet innen hovedforfall i det året kontingenten gjelder for, eller ved andre avtalte betalingsmåter.

70 SØKNAD OM NEDSATT KONTINGENT - NORSK PSYKOLOGFORENING (Retningslinjer gjeldende fra vedtatt av Sentralstyret , se sentralstyresak 24/03, med endring , se AUsak 312/05) Generelle bestemmelser Betaling av kontingent skjer enten i sin helhet ved hovedforfall, eller ved andre avtalte betalingsmåter. Generalsekretæren godkjenner søknader om nedsettelse av kontingent. Ved behandling av søknader legges medlemmets totale arbeidsinntekt til grunn. For inneværende kalenderår behandles søknader om nedsatt kontingent mottatt innen utgangen av november. Nedsatt kontingent Studenter betaler 10% av full kontingent. Ved oppsigelse refunderes ikke gjenværende kontingent for inneværende kalenderår. Uteksaminerte psykologer betaler full kontingent fra 1. januar eller 1. juli, avhengig av vitnemålets dato. Fra det året medlemmer fyller 67 år betales 20% av full kontingent. Medlemmer som oppholder seg i utlandet, og som er uten norsk arbeidsgiver, betaler 20 % av full kontingent. Medlemmer som blir 100% varig uføre betaler, etter at dokumentert søknad er fremsatt, 20% av full kontingent. Medlemmer som er ansatt i stipendiatstillinger betaler, etter at søknad med kopi av arbeidskontrakt er fremsatt, 50 % av full kontingent. Reduksjonen gjelder for inntil ett kalenderår om gangen. Medlemmer som har sterkt redusert inntekt mer enn 6 måneder i et kalenderår, kan fremsette dokumentert søknad om redusert kontingent.

71 AU sak 12/14 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Arbeidsutvalget (AU) Tor Levin Hofgaard Aina Fraas-Johansen Dato: Saken er tidligere behandlet i: Ikke tidligere behandlet Emne: Høring Åpen og rettferdig prioritering NOU 2014:12 Psykologforeningen skal avgi høringssvar til NOU 2014:12. Fagpolitisk avdeling har laget utkast til høringssvar. Saksbehandler gir en kort begrunnelse for valg av høringssvar og tar imot innspill fra AU. Se vedlagt utkast. Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning 1

72 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 20 februar 2015 Høring: Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, NOU 2014:12 Som grunnprinsipp mener Psykologforeningen at alle som har behov for helsehjelp skal sikres dette. Samtidig som vi anerkjenner at det er behov for prioritering må utviklingen ikke vris utenom dette grunnprinsippet. «Flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt» er foreslått som overordnet målsetting. Psykologforeningen vil berømme utvalget for at de løfter frem innsats både i forhold til mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser og signaliserer viktigheten av gode behandlings- og hjelpetilbud. Det er også bra at utvalget i tillegg vektlegger forebyggende helsearbeid og viser til at forebyggingsarenaer for å redusere ulikheter i helse favner langt utover helsesektoren. Prioritering er en balanse mellom styring og befolkningens vilje gjennom politikk og pressgrupper. Det er positivt at overordnede målsetting gir ekstra prioritet til pasientgrupper med lite ressurser men stort helsetap, som for eksempel mennesker med alvorlig ruslidelser. For å oppnå rettferdig fordelte helsetjenester må vi ha en sterk offentlig helsetjeneste, slik at alle - uavhengig av økonomi, får nødvendig helsehjelp. Psykologforeningen er videre avventende til hvorledes implementeringen ned til klinisk praksis skal skje. Vi understreker at slikt implementeringsarbeid er grunnlaget for at de gode intensjoner i rapporten vil fungere som veiledende i klinikk og til syvende og sist komme pasientene til gode. Oppsummert mener vi at NOU en gir positive signal om forebygging og at våre fagfelts pasientgrupper helt riktig løftes frem. Prioriteringskriteriene er et skritt i riktig retning og rommer en mer nyansert forståelse av hva behandling er. Savner plan for implementering ut i klinikk. De videre innspill i høringssvaret er knyttet til de nye prioriteringskriteriene. 1. De nye prioriteringskriteriene Begrepene helsegevinst, ressursbruk og helsetap dreier prioriteringsfokuset bort fra en mer teknisk til en mer nyansert og konkretisert øvelse. Terminologien kommuniserer også langt på vei bedre med befolkningen.

73 Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er det nødvendig at man drøfter bedre hva prinsippene vil si da det vil ofte være komplekse tilstandsbilder. Pasientens behandlingsbehov må ikke vurderes uensartet utfra diagnose alene. Både funksjonsnivå og behov varierer innenfor en tilstand og svært ofte er hjelpebehovet langt større enn det en enkelt diagnose gjenspeiler. Ulike diagnoser har dessuten betydelig overlapp i symptomatologi og der er glidende overganger fra psykisk plager til psykiske lidelser som er behandlingstrengende. De eksisterende prioriteringsveilederne i de ulike fagfelt som TSB; Psykisk helsevern barn/unge og voksne gir en retning med tanke på å gi rett til helsehjelp. Ikke bare der hvor det klart foreligger en tilstand som utløser rett, men også der det er behov for vurderinger og mistanke om alvorlig tilstander. Imidlertid er det også behov for en tydeliggjøring av fornyet rettighetsvurderinger utover i et forløp som av ulike årsaker endrer seg, (for eksempel at nye problemer oppstår eller forsvinner) og hvorledes dette skal vektes. Denne diskusjonen savnes i rapporten. Det er også usikkert for psykologforeningen i hvor stor grad de nye kriteriene i seg selv faktisk vil heve kvaliteten på henvisninger til spesialisthelsetjeneste, noe som også spiller en vesentlig rolle i rettferdig prioritering. Helsegevinst: Begrepet utvider fra nåværende nyttetenkning til et mer nyansert innhold om effekt. For eksempel fra symptomfrihet til en forståelse for at gevinst i mange tilfeller kan være noe annet. For mange pasienter vil helsegevinst være like mye om behandlingen oppleves som virksom og god, hjelper den enkelte til å få det bedre og vil i mindre grad være synonymt med symptomfrihet. Dette er særlig relevant for grupper med alvorlig lidelser og som står i fare for størst tap av gode leveår. Psykologforeningen mener at «gode leveår» speiler vesentlige og varige helsetilstandsforbedring og ivaretar kompleksiteten mellom livskvalitet og levetid. Gode leveår rommer det faktum at levetid og livskvalitet ofte er vanskelige å skille og vurdere klart opp mot hverandre. Begrepet gir også åpning for annen relevant helsegevinst i form av redusert belastning for pårørende og bedret arbeidsevne hos pasienten. Dette er bra. Ressursbruk: Begrepet ressursbruk er godt først og fremst for at det i større grad gjenspeiler noe mer enn økonomi og kostnader og tydeliggjør at prioriteringer rundt ressurser like ofte er en vurdering av tid som brukes for å yte helsehjelpen. Innen psykisk helsevern kan ambulant arbeid både sees som tidskrevende og tidsbesparende. En ambulant arbeidsform kan i oppstarten være tid og bemanningskrevende. For eksempel vil mye tid gå med i etableringen av en behandlingsrelasjon for en pasient med alvorlig psykoselidelse. Etter hvert vil likevel det spares mye ressurser på å kunne tilby et behandlingstilbud der hvor pasient faktisk ønsker og kan nyttiggjøre seg samtaler. En annet eksempel på ressursbruk er kompetanse. Om helsehjelpen krever psykologspesialist, psykiater eller flerfaglig innsats. Helsetap: Psykologforeningen mener at tapte gode leveår i større grad ivaretar kompleksiteten enn det nåværende alvorlighetskriteriet. Helsetap rommer ikke bare en her og nå beskrivelse av lidelsen men gjør det også mulig å ta inn negativ effekten av sikt. Rapporten viser en nyansert forståelse ved at begrepene må vektes sammen og videre at kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget man vurderer kriteriene langs, ikke kan være absolutt innen psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling. Dette er bra.

74 Med vennlig hilsen Tor Levin Hofgaard

1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Birgit Aanderaa,

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

4/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 29. september 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

4/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 29. september 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 4/11 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 29. september 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland Medlemmer: Geir Skauli, Birgit

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

6/15 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3. desember 2015 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

6/15 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3. desember 2015 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 6/15 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 3. desember 2015 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Birgit Aanderaa,

Detaljer

3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800

3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800 3/09 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800 Til stede: Fra sekr: Forfall: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Aina Holmén, Ingunn Skre, Jogeir Sognnæs (til kl 1700),

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

3/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 9. juni 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 10:00 18:00

3/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 9. juni 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 10:00 18:00 3/11 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 9. juni 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 10:00 18:00 Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Aina Holmén, visepresident Rune Frøyland Medlemmer:

Detaljer

2/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTET 16.4.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2, kl 1000-1800

2/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTET 16.4.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2, kl 1000-1800 2/09 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTET 16.4.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2, kl 1000-1800 Til stede: Fra sekretariatet: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Elisabeth Holck-Steen, Kristian Knudsen, Kjetil Kaasin,

Detaljer

Høringssvar - Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne

Høringssvar - Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne Elektronisk tilbakemeldingsskjema Høringssvar - Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne Navn: Tor Levin Hofgaard/AFJ Tiltak/organisasjon: Norsk Psykologforening Nr: Overordnede innspill

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Høringssvar - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høringssvar - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Høring utkast til veileder om «Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov.

Høring utkast til veileder om «Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov. Til Helsedirektoratet postmottak@hesedir.no Oslo, 27. februar 2015 Journalnr. 168/ Vår ref: ste/ Høring utkast til veileder om «Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn

Detaljer

Prioritering sett fra et klinisk perspektiv

Prioritering sett fra et klinisk perspektiv Prioritering sett fra et klinisk perspektiv Ole Frithjof Norheim Professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen Leder av Prioriteringsutvalget Åpent og rettferdig Erfaringer og utfordringer i klinikken

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

2 spørsmål og 2 svar. Hva menes? 24/04/2015. Forhistorien

2 spørsmål og 2 svar. Hva menes? 24/04/2015. Forhistorien Kreftonferansen, Radiumhospitalet, 23.4.215 va er begrunnelsen for Prioriteringsutvalgets foreslåtte kriterier, og hva betyr de i praksis for prioritering av kreftbehandlinger? 2 spørsmål og 2 svar Begrunnelsen

Detaljer

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 Hva jeg skal snakke om U@ordringer sea fra Helsedirektoratet innen psykisk helsevern for barn og unge AkGvitetsdata Planlegging av retningslinje

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 27. februar 2014 kl. 14.00 18.00 Sted: Høgskolen i Hedmark, Hamar. Hovedstyret: Forfall: Petter Aaslestad Liv Berit Augestad Stig Ove Hjelmevoll

Detaljer

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø deler årlig ut tre sentrale priser. Disse er: Formidlingsprisen ved Universitetet i Tromsø Forsknings- og utviklingsprisen ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms

Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms Retningslinjer for Studentrepresentanter i Norsk Psykologforening (NPF), Lokalavdeling Troms 1. INNLEDNING Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge. Foreningen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.03.2017. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Melding om prioritering. Noen tanker fra brukersiden John Normann Melheim Leder Brukerrådet i Helsedirektoratet

Melding om prioritering. Noen tanker fra brukersiden John Normann Melheim Leder Brukerrådet i Helsedirektoratet Melding om prioritering Noen tanker fra brukersiden John Normann Melheim Leder Brukerrådet i Helsedirektoratet Innledende tanker Viktig med et helsevesen som er rettferdig og demokratisk Behov må være

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012 1 av 7 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Rådgiver Lars Grønflaten O-SAK 16-12

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014

Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014 Side 1 av 5 Møtereferat Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014 Referatdato: 2014-09-10 Sted: UiB, Muséplassen 1 Deltakere Referent: Hege Dysvik Høiland Fra Statoil: Leif Lømo, Sigrun

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2013 Ønske om en flott vår til alle Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20899884 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/35876-4 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

46/10 Landsmøte 2010 orientering om gjennomføringen Ole Tunold informerte om gjennomføring av landsmøtet.

46/10 Landsmøte 2010 orientering om gjennomføringen Ole Tunold informerte om gjennomføring av landsmøtet. 5/10 REFERAT FRA MØTE I SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) Torsdag 2. september kl 1200 1600 Til stede: Fra sekr.: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Aina Holmén Ole Tunold, Anders Skuterud, Eilert Ringdal,

Detaljer

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Presentasjon av meg Psykologspesialist med erfaring fra å jobbe innen PH Forsket

Detaljer

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet.

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.1.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Verdier og helseøkonomi

Verdier og helseøkonomi Helse- og omsorgsdepartementet Verdier og helseøkonomi DM Arena 20. april 2017 Avdelingsdirektør Are Forbord, Agenda Formålet med prioriteringsmeldingen Noen refleksjoner om enkelte helseøkonomiske problemstillinger

Detaljer

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo 20. nov 2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Norges

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011, Dep 0030 Oslo Vår fil: B15-AA03 Vårt Arkiv: 402 Saksbehandler: Arnfinn

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 Elektronisk tilbakemeldingsskjema Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 Tilbakemelding: Vær vennlig

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Innkommende høringssvar til ny modell for støtte til distriktsavdelingene

Innkommende høringssvar til ny modell for støtte til distriktsavdelingene Innkommende høringssvar til ny modell for støtte til distriktsavdelingene Hovedstyret sendte 20. desember forslag til ny modell for støtte til distriktsavdelingen på høring i organisasjonen. Høringsfristen

Detaljer

REFERAT PST 5/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 5/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 5/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2017 17/00112 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. kl. 11:00 til fredag 8. september 2017 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten ARBEIDSGIVERFORENINGEN Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 17.02.2015 Vår ref. 55894/HS57 Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Det vises

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 30/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 30/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 30/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.-29.3.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 23/2-2011.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 23/2-2011. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 23/2-2011. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

MØTEBOK. Instituttstyremøte

MØTEBOK. Instituttstyremøte MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING 1302 1901 MØTEBOK Instituttstyremøte 01.06.2007 Til stede: Forfall: Møteleder: Referent: Terje Holsen, Rolf Jensen, Irene

Detaljer

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/ Nasjonal praksiskonsulentkonferanse Hamar 11. juni 2009 Normer

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste Vedtaksprotokoll Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 2. mars 2015 Sak 1/15 Godkjenning av saksliste og innkalling Innstilling: Saksliste og innkalling godkjennes

Detaljer

4/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 19-20. september 2013 kl 10:00 18:00 (9:00 16:00) i Psykologforeningens lokaler

4/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 19-20. september 2013 kl 10:00 18:00 (9:00 16:00) i Psykologforeningens lokaler 4/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 19-20. september 2013 kl 10:00 18:00 (9:00 16:00) i Psykologforeningens lokaler 44/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (3/13)./. Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer