TEKSTARK FOR SOLSTRÅLA - H2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKSTARK FOR SOLSTRÅLA - H2015"

Transkript

1 1 LITURGI KYRIE ELEISON- Gud Fader miskunna deg. KRISTE ELEISON, Herre Krist miskunna deg. KYRIE ELEISON, Heilag Ande miskunna deg. GLORIA Presten syng: Ære vere Gud i de høgste: Alle syng: OG FRED PÅ JORDA SOM MENNESKE HAR GLEDE I. VI LOVAR DEG. VI PRISAR DEG: VI TILBED DEG. VI OPPHØGJER DEG. AMEN SANCTUS HEILAG, HEILAG, HELAG ER HERREN SEBAOT. ALL JORDA, ALL JORDA ER FULL AV DIN HERLEGDOM. HOSIANNA I DET HØGSTE, HOSIANNA I DET HØGSTE. VELSIGNA VERE HAN SOM KJEM I HERRENS NAMN. HOSIANNA I DET HØGSTE, HOSIANNA I DET HØGSTE. AGNUS DEI DU GUDS LAM SOM BAR ALL VERDSENS SYNDER. MISKUNNA DEG OVER OSS. DU GUDS LAM SOM BAR ALL VERDSENS SYNDER. MISKUNNA DEG OVER OSS. DU GUDS LAM SOM BAR ALL VERDSENS SYNDER. GJEV OSS DIN FRED. GUD VERE LOVA. HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA. VELSIGN OSS, GUD FADER! VELSIGN OSS, GUDS SON! VELSIGN OSS, GUDS HEILAGE ANDE! AMEN, AMEN. SONGAR :/:ALLE KAN VERE, KAN VERE MED. SABOKOAYA, KADOKADE:/: :/:A A SABOKOAYA, KADOKADE:/: N13 nr.787 ALT DET MINSTE SOM GUD SKAPTE SMÅ, SMÅ FRØ DU KNAPT KAN SJÅ, DEI ER VIKTIGAST I VERDA. SJÅ PÅ KVA SOM HENDER, DÅ NÅR EIT BITTEBITTEBITTE LITE FRØ.. BLIR LAGT I JORDA. ALT BLIR TIL AV VELDIG LITE. I SMÅ FRØ SOM INGEN SER, FINST DET MERKELEGE KREFTER. INGEN SKJØNAR KVA SOM SKJER NÅR EIT BITTEBITTEBITTE LITE FRØ.. BLIR LAGT I JORDA. ALT DET STORE HER I VERDA, DET VAR EIN GONG VELDIG SMÅTT. VED GUDS HEMMELIGE UNDER BLIR DET NOKO STORT OG FLOTT NÅR EIT BITTEBITTEBITTE LITE FRØ.. BLIR LAGT I JORDA. 1) Den første jul eit barn vart født. Eit lite barn kom då til jord. Og ute på Betlehemsmarkene, Der song eit englekor 2) Den første jul, eit lite barn vart født og i ei krybbe lagt. Det hende i småbyen Betlehem, slik som det før var sagt. 3) Det hende i ein liten stall. Det fanst kje noko anna rom. Men ute på Betlehemsmarkene dei såg Guds herlegdom. Ååå---- (v1 x2 til slutt) N13 nr.482, vers 1 Deg å få skoda er sæla å nå. Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

2 2 N13 nr.967 (Salme 118,24) DETTE ER DAGEN SOM HERREN HAR GJORT, GITT OSS AV NÅDE TIL GLEDE OG FRED. :/:DU ER DU OG DU DUGER:/: (3x) JA, DU PASSAR PERFEKT I GUDS FAVN. TYNN SOM EI FYRSTIKK, RUND SOM EIN BALL :/:ELLER MIDT I MELLOM:/: GLAD SOM EI LERKE, SINT SOM EIN KVEPS :/:ELLER MIDT I MELLOM:/: RASK SOM EIN RØYSEKATT, TREIG SOM EIN SNIGLE :/:ELLER MIDT I MELLOM:/: N13 nr.287 Du er hellig. Du er hel. Du er alltid mye mer enn vi noengang forstår. Du er nær oss nå. Velsignet være du, vår Herre og vår Gud. Din velsignelse på jord blir til brød på vårt bord. Du er hellig. Du er helhet. Du er nærhet. Hele kosmos lover deg! Hosianna, hosianna, hosianna, hosianna, vår Gud! N13 nr.557 :/: DU KALLA OSS TIL KYRKJA, OG DIFOR ER VI HER :/: :/:NO ER VI DINE GJESTER, VÅR HERRE KJÆR:/: Her tok du oss i dåpen til dine born ein gong. VI takkar deg i bøner og salmesong. Vi bed deg signe Ordet og opne våre sinn. Send Anden som forklarer oss viljen din. Han samlar våre tankar, han viser oss din veg. Å, hjelp oss, Gud, å leve vårt liv for deg! N13 nr.786 :/: EG ER TRYGG HOS DEG. EG FÅR BE TIL DEG. EG FÅR LOVSYNGJA DITT NAMN. DU HAR TID FOR FOR MEG NÅR EG SØKJER DEG, MIN HERRE, MIN GUD! :/: N13 nr.731 1)EG FALDAR MINE HENDER SMÅ I TAKK OG BØN TIL DEG. LAT ALLE BARN I VERDA FÅ DET LIKE GODT SOM EG. 2)VERN ALLE MED DI STERKE HAND MOT FATTIGDOM OG DØD, OG HJELP SMÅ BARN I ALLE LAND, OG GJE DEI DAGLEG BRØD. 3)LAT IKKJE KRIG OG SVOLT OG SOTT FÅ RIVE LYKKA NED. LAT ALLE LEVE TRYGT OG GODT I FRIDOM OG I FRED. N13 nr.68 EN STJERNE SKINNER I NATT 1)Nå er den hellige time. Vi står i stjerneskinn og hører klokkene kime. Nå ringes julen inn. Ref: Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord. Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt. 2) En nyfødt kjærlighet sover. Nå er Guds himmel nær. Vår lange vandring er over; stjernen har stanset her. Ref: Englene 3) Se, himlen ligger og hviler på jordens gule strå. Vi står rundt krybben og smiler, for vi er fremme nå. Ref: Her kan vi drømme om den fred som vi skal eie en gang, for dette barn har himlen med, og jorden fylles med sang. N13 nr.239

3 3 1) FADER, DU HAR SKAPT MEG. LIVET MITT EG GJEV DEG. LEI MEG. BRUK MEG. 2) JESUS, DU HAR FRELST MEG. LIVET MITT EG GJEV DEG. LEI MEG. BRUK MEG 3) HEILAG ANDE, STYRK MEG. LIVET MITT EG GJEV DEG. LEI MEG. BRUK MEG FLØY EN LITEN BLÅFUGL GJENNOM VINDU, GJENNOM VINDU, GJENNOM VINDU. FLØY EN LITEN BLÅFUGL GJENNOM VINDU- EN DAG I MAI, TOK EN LITEN GULLKLUMP, SKIPP SKIPP SKARE, SKIPP SKIPP SKARE, SKIPP SKIPP SKARE. TOK EN LITEN GULLKLUMP, SKIPP SKIPP SKARE- EN DAG I MAI. FOR EIN HERLEG DAG T: Trad. Amer / O&M: Ivar Skippervold Refr: For ein herleg dag! Takk gode Gud for veret! For ein herleg dag! Eg lever han for deg. For ein herleg dag! Og alt blir berre betre, dess meire eg ser av alt det du gjev til meg. 1.Takk for eng med blomeprakt! Takk for alt som du har skapt! Takk for sommarvinden som er varm! Takk for haust og takk for vår! Vi får hauste der vi sår. Takk for dagen som du gjev i dag! Refr. 2. Takk for kulde, snø og vind! Takk for regnet mot mitt kinn! Takk for vinterdagen kald og klar! Takk for haust og takk for vår! Vi får hauste der vi sår. Takk for dagen som du gjev i dag. Refr. GUDS KJÆRLIGHET ER RUNDT OM MEG, DEN ER OVER ALT JEG VET. OG HVOR JEG SNUR ELLER VENDER MEG, STÅR JEG MIDT I GUDS KJØRLIGHET. DEN ER OVER, UNDER, FORAN, BAK. OG DEN VARER HVER ENESTE DAG (2x- etter andre gong: HEI! ) HERREN ER GUD. HERREN ER GUD OPPE I HIMLEN OG NEDE PÅ JORDEN. HERREN ER GUD. HERREN ER GUD, HAN OG INGEN ANDRE. DETTE GJEMMER JEG I HJERTET NÅR JEG SITTER I MITT HUS, NÅR JEG GÅR PÅ VEIEN, LEGGER MEG OM KVELDEN, OG STÅR OPP OM MORGENEN, SÅ VET JEG - AT HERREN- ER GUD! HERREN GUD HAR VELSIGNET VÅR JORD (T: Elisabeth Aanje/ M: Åshild Watne) 1)Herren Gud har velaignet vår jord. Landet har git toss sin grøde. Fra himmelen sendte han sol og regn, Så mennesket skulle få føde. Omkved: Lalala. 2)Alt som lever er vitne om ham. Hjertene fylles av glede. Og selv går han foran og viser vei For alle som lar ham få lede. Lalal.. HEVEINU SHALOM Frå Israel, hebraisk folksong Refr: Heveinu shalom aleichem! (3x) Heveinu shalom, shalom, shalom aleichem. 1.Eg blir så glad når eg ser deg (3x). Eg blir så glad, så glad, så glad når eg ser deg. 2.Det er Guds fred eg vil gje deg(3x) Det er Guds fred, Guds fred, Guds fred eg vil gje deg. (Tekst etter Matt 13,31-32 og 45-46, T&M: Sylke Feldhusen) Himmelriket ligner et sennepsfrø, et lite frø som sås i en åker: først vanskelig å se, så blir det til et tre, og fuglene kan bygge rede der.

4 4 Himmelriket ligner en perle, den vakreste som fins på vår jord: så kostbar og så fin at perlen må bli din. Ja, himmelriket er hos den som tror. N13 nr.488, v.1 INGEN ER SÅ TRYGG PÅ FERDA SOM GUDS BARNEFLOKK I VERDA, INGEN FUGL SÅ VEL ER VERNA, INGA HIMMELSOL OG STJERNA. :/:IKKJE EIN, IKKJE TO, IKKJE TRE, MEN ALLE, ALLE VIL JESUS HA MED:/: :/:HAN KALLAR PÅ DEG; HAN KALLAR PÅ MEG. ALLE VIL JESUS HA MED.:/:..HAN DØYDDE FOR DEG, HAN DØYDDE FOR MEG :/: HAN KALLAR OSS HEIM TIL HIMMELENS LAND: ALLE SOM VIL FÅR BLI MED :/: :/:JEG VIL VÆRE MED OG SI DET HØYT TIL ALLE: HAN SOM GAV OSS LIVET, HAN HAR GITT OSS KALLET. JESUS LEVER NÅ, HAN ER GLEDEN MIN:/: HENDENE MINE KAN HJELPE (klapp, klapp), FØTTENE MINE KAN GÅ (tramp, tramp,tramp). JEG VIL FORTELLE OM GLEDEN, GLEDEN SOM ALLE KAN FÅ: JEG VIL VÆRE MED JESUS, JESUS, LAT MIN SONG FÅ PRISA DEG. DU SOM LEID FOR MINE SYNDER. STYR DU MIN VEG. JESUS HAR STÅTT OPP! HURRA, HURRA! :/: HAN LEVER, HAN LEVER, HAN LEVER I DAG! :/: N13-nr.776 JESUS, DU ER GLAD I MEG, TAKK FOR ALT EG FÅR FRÅ DEG. KOM TIL OSS SOM DU HAR LOVA. VER HOS MEG NÅR EG SKAL SOVA. HJELP KVART BARN PÅ DENNE JORD, SYSKEN, VENER, FAR OG MOR. N13- nr.773 KJÆRE GUD, EG HAR DET GODT. TAKK FOR ALT SOM EG HAR FÅTT. DU HELD AV MEG; DU ER HJÅ MEG. TAKK AT DU GÅR ALDRI FRÅ MEG! SJÅ TIL LITEN OG TIL STOR! DU MÅ VARA FAR OG MOR! OG ALLE BARN PÅ JORD. AMEN. N13 nr.213, vers 1 KLAPP ALLE HENDER, I GLEDE! DETTE ER DAGEN GUD HAR GJORT. DETTE ER DAGEN DA JESUS ÅPNET FOR ALLE LIVETS PORT. Omkved: :/: JESUS STOD OPP IGJEN, HAN ER HER, HALLELUJA! :/: N13 nr.558 Kom, lat oss samlast ved Guds bord Og gjera det i stand, Og dekkja på med duk og ljos til fellesskap med Han. Vi samlast her i Jesu namn, Vi samlast her i Jesu namn, i Jesu namn. Vi gjev kvarandre hendene, For vener er vi nå, Og lagar ring kring Herrens bord, Dit alle kan få gå. Vi samlast Vi set oss alle stille ned, Og ser på ljosets skin. Det minner om at Gud er nær, I hjarta vil Han inn. Vi samlast

5 5 KOM OG SYNG EIN SONG OG KLAPP MED MEG. ALLE SOM VIL MED MÅ KJAPPE SEG. FOR NÅR DENNE SONGEN SNART ER SLUTT, TAR VI PAUSE I EIT KORT MINUTT. N13 nr.781 Kven har skapt alle blomane, blomane, blomane? Kven har skapt alle blomane? Vår Gud i himmelen. 2) Kven har skapt alle fuglane 3) Kven har skapt alle stjernene.. 4) Kven har skapt både deg og meg.. 5) Kven har skapt alle blomane, fuglane, stjernene? Kven har skapt både deg og meg? Vår Gud i himmelen. La de små barn komme til meg (T: / M&Arr: Kristian Hernes) La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, Gudsriket hører jo slike til Og Han tok dem inntil seg, la hendene på dem og Han velsignet dem. La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, Gudsriket hører jo slike til. N13 nr.431 :/:LAT OSS VANDRE I LYSET LIKSOM HAN ER LYS, VANDRE I GUDS LYS. :/:(2x) :/:VANDRE I GUDS LYS:/: (3x), VANDRE I GUDS KJÆRLEIKS LYS...ELSKE TILGI BE-LIKSOM JESUS :/: LEV VEL, SÅ VIL EG SEIA, OG SÅ LETTAR EG PÅ MIN HATT :/: :/:OG SÅ SEIER ALLE GODE VENER; HA EI GOD OG EI ROLEG NATT! :/: GOD NATT, GOD NATT! TAKK FOR I DAG! :/:LØP løp løp løp mine hester, løp løp, løp, løp, STÅ!:/: Hæpp hæpp hæpp, tilbake hester, hæpp hæpp hæpp, tilbake gå! Løp løp. Melodi N13 nr.558, tekst Evy R. Kvamsdal Me takkar deg, vår Fader god For alt som me har fått. Det alt frå dine hender kjem, Ja, både stort og smått. ME TAKKAR DEG, VÅR FADER GOD, ME TAKKAR DEG, VÅR FADER GOD, ME TAKKAR DEG. Ha takk for grøda som du gav På åker og på eng. Og at me fekk så rik ein haust. Ja, meire enn me treng. ME TAKKAR. For ville bær i skog og mark, For tre med grøne blad, For fisk og fugl og fin natur, For alt som gjer oss glad. ME TAKKAR. Hjelp oss å dela det me har Med dei som inkje har. For du som gav så rikeleg, Er også deira Far. ME TAKKAR. No har eg lyst til å synge igjen. No har eg lyst til å klappe igjen. No har eg lyst til å takke min Gud for at han hjelper meg frå dag til dag. Måndag: Allting var så leit. Tysdag: Ingenting var greit. Onsdag: Men då tenkte eg på. Torsdag: Alt det fine eg såg.

6 6 Fredag: Eg vart kjempeglad. Laurdag: Eg ropte HIPP HURRA! Søndag: Då vil eg takke min Gud for at han hjelper meg frå dag til dag. N13 nr.240 1)MÅNE OG SOL, VINDAR OG HAV OG BLOMAR OG BORN SKAPTE VÅR GUD. HIMMEL OG JORD, ALLTING ER HANS, HERREN VÅR GUD VIL VI TAKKA. Omkved: HERRE, VI TAKKAR DEG, HERRE, VI PRISAR DEG, HERRE, VI LOVSYNG DITT HEILAGE NAMN! 2) Jesus, Guds Son, død på ein kross for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takka. Omkv. 3) Anden, vår trøyst, levande, varm og heilag og sterk, talar om Gud, leier oss fram dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takka. Omkv. OM EG ER LITEN ELLER STOR, SÅ ER DET BEST FOR MEG PÅ JORD Å HØYRE JESUS TIL, OG GÅ DEN VEG HAN VIL. DET ER DET SOM GJER MEG LUKKELEG PRØYSENS LILE :/:Lille måltrost, lille måltrost hvorfor er du så glad :/: Jo, fordi jeg har rede som ingen vet a`, ref: Langt inni skogen den grønne. :/: Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor strever du så? :/: Jo, fordi jeg må finne litt mat til de små, Langt. :/: Lille måltrost, lille måltrost, har du tre eller to? :/: Jeg har tre som er flinke og en som er go. Langt ` :/: Lille måltrost, lille måltrost, vil du hilse fra meg?:/: Ja, i kveld skal vi synge en vise om deg Langt ` PRØYSENS SOLTRALL Nå skinner sola i vinduskarmen og katta maler som aldri før. Den ligger langflat og kjenner varmen og er ei katte med godt humør. Heisan og dudliatten tei for sola og deg og meg. I karmen står det ei flittig Lise med raue blomster så slank og fin. Det er så moro å stå og vise seg fram for sola i stasen sin. Heisan.. Han Filiokus i kalvebingen han danser ringdans med stor kommers. Nå greier ń takta i innersvingen og setter halen sin rett til værs Heisan.. Ja sola skinner på hønsetrammen så snøen bråner ved hver en vegg. Og høna kjenner seg rau i kammen og går mot reiret og legger egg. Heisan.. Hu Kari traller og ler mot sola da kommer noen i tunge sko. Og opp går døra og inn han Ola, så tar de springdansen begge to. Heisan.. SÅLEIS SOM FAR MIN SENDE MEG T: Britt G.Hallquist/ O:Arve Brunvoll M: Egil Hovland 1)Såleis som Far min sende meg, sender eg dykk, å så og å plante det andre skal hauste, å gje og å tilgje, å lyfte og bere, å lækje og trøyste, å opne ei dør til Guds rike. 2) Såleis som Far min sende meg,

7 7 sender eg dykk. På ukjende vegar skal lengsla mi føre. Min Ande skal fylgje, til enden av vegen, Der Far dykkar ventar Og bordet er duka til festen. SOLBARN N13 nr.26, v1 og 5: 1)Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud Stråler mot oss kjærlighet fra Gud. Ref: Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, Så jordens barn i alle land finner julens fred 5) Håpsbarn, fredsbarn. Barn fra evighet, vis hvert jordbarn himlens herlighet. Ref STILIG (T:B-V.Oldebråten & M: M.E.Løver) 1.Det er så stilig å se på, stilig å se på, en blomsterknopp, en blomsterknopp. Det er så stilig å se på, stilig å se på, en knopp som spretter opp. Det er stilig å se på e n fugl som flyr av sted. Det er stilig å se på et ekorn høyt i et tre. Refr: Det er så stilig, stilig, det er stilig å se små og store undere som Gud gleder oss med. Ja, se deg rundt der du går. Undere skjer, der du står. Det er så stilig, stilig at Gud lar undere skje. 2. Det er så stilig å se på, stilig å se på, ei and på et vann, ei and på et vann, Det er så stilig å se på, stilig å se på at bølger når ei strand. Det er stilig å se på et ansikt som smiler og ler. Det er stilig å se på alt det gode som skjer. Refr: Det er så stilig Brigde: Ja, undere skjer igjen og igjen. Du kan dele dem med en venn. Hver gang det er noe fint å se, skal du huske det var Guds idè. Refr: Det er så stilig SPILL DIN GLEDE T: Eyvind Skeie/ M: Henrik Ødegaard Spill din glede, syng for Jesus, født i Betlehem. Spill din glede, syng for Jesus, kronet i Jerusalem. Død på korset, lagt i graven, oppstått på den tredje dag, lever han for deg og meg, lever han i deg og meg. Spill din glede, syng for ham! SPRELL LEVANDE T&M:B.Leithaug (Kva heiter du?) Eg heiter. og er seks og eit halvt år. (Kva gjer du på?) Eg syng i kor, det kan du vel sjå? (Kva syng du om?) Eg syng om Jesus, min beste venn. Han gav meg gleda, og eg syng om den. Refr: For vi er sprell, sprell levande ungar! Og vi syng sprell, sprell levande songar. Vi har ein levande Gud! Og vi er lev-, lev-, lev-, levande lys. (Fortel meg meir) Eg syns at barnekor er kjempetopp. (Å, kvifor det?) Her kan eg syngja med heile min kropp. (Nei, går det an?) Her kan eg juble, danse og le, og om du vil kan du bli med på det. Refr: For vi er sprell.. Syng det i alle land, syng det så godt du kan, i sør og nord. Songen gjev godt humør, det har du høyrt frå før, bli med i kor. N13 nr.989 Søk først Guds rike, hans rettferd og hans fred, så skal de få av Guds hand alt dette andre i tillegg til det. Halleluja. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen. Hugs at du lever ditt liv her på jord, ikkje åleine av brød, men av kvart Ord som kjem frå Guds munn. Halleluja. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen. 1)SÅR DU BLOMSTER, VIL BLOMSTENE SPIRE. SÅR DU UGRESS,

8 8 VIL UGRESSET GRO. REFR: DU SKAL HØSTE DET DU SÅR, DU SKAL HØSTE DET DU SÅR. SÅ UT DET GODE DU FÅR. 2) SÅR DU GODHET, VIL KJÆRLIGHET SPIRE. SÅR DU ONDSKAP, VIL ONDSKAPEN GRO. REFR: 3) SÅR DU TRYGGHET, VIL TRYGGHETEN SPIRE. SÅR DU TVILEN, VIL ROTLØSHET GRO. REFR: 4) SÅR DU SANNHET, VIL SANNHETEN SPIRE. SÅR DU FALSKHET, VIL LØGNEN FÅ GRO. REFR: N13 nr.784 nynorsk v/aks TAKK, MIN GUD, FOR HEILE MEG: HJARTA, HÅRET, HOVE MITT, FØTENE SOM DU HAR GITT, RYGGEN, MAGEN, HUD OG HENDER; AUGE, ØYRE, MUNN OG TENNER. TAKK, MIN GUD, FOR HEILE MEG! ALLTID VIL EG TAKKE DEG. Tenn et lys (T&M: Ivar Skippervold) Tenn et lys, bli med meg, på en ny og uprøvd veg. Tenn et lys, syng om fred. Syng om håp og kjærlighet. Refr: /:Vi er barn av samme jord, du er min søster, du er min bror!:/ 2)Tenn et lys, for vår jord, overalt fins det en bror. Mange lys, viser veg. Syng om fred- kom bli med meg! Refr:.. 3) Se ditt lys, skinner nå, viser veg dit vi skal gå. Tenn et lys, våg å tro det blir fred, på denne jord! Refr: Vi er.. Velsigninga( T: 4.Mos.6, 24-26/ Tore W.Aas, tilrettlagt for nynorsk v/a.k.stormyr) Herren velsigne deg og vare deg! Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig! Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred! (2x) Han skal gje deg kraft til å leve, gje håp og framtidstru Han har sagt: Kom til meg du som strevar, og eg vil gje deg ro! Han skal vare deg frå alt vondt, gje deg styrke når du er svak. Trass ditt svik, dine nederlag er hans nåde ny kvar dag, ny kvar dag! Herren velsigne deg Amen. Amen. Amen. Amen (3x) N13 nr.432 1)Vi syng med takk og glede for Gud, vår kjære Far. Han kallar oss til ljoset, og lovsong er vårt svar. :/:LOVA GUD, LOVA GUD! TIL VÅR GJERNING GÅR VI UT. :/: 2) Vi syng med takk og glede for Gud vår kjære Far. Han kallar oss til livet, og frimod er vårt svar. REFR: 3) Vi syng med takk og glede for Gud, vår kjære Far. Han kallar oss til kjærleik, og truskap er vårt svar. REFR: N13 nr.626, nunorsk v/aks 1) :/:VER MEG NÆR, Å GUD, VER MEG NÆR! :/: (3x)

9 9 Å GUD, VER MEG NÆR! 2) :/: NÅR EG GRET, Å GUD, VER MEG NÆR! :/: (3x) Å GUD, VER MEG NÆR! 3) :/: NÅR EG BER TIL DEG, VER MEG NÆR! :/: (3x) Å GUD, VER MEG NÆR! 4) :/: NÅR EG SYNG Å GUD, VER MEG NÆR! :/: (3x) Å GUD, VER MEG NÆR! N13, nr.3 Å KOM, Å KOM, IMMANUEL Refr: Ver glad, ver glad! Immanuel er fødd for deg, du Israel. Ljosmesse/ Julafta: VI TENNER EIT LJOS, SÅ TENNER VI TO, OG SIDAN DET TREDJE SÅ GJERNE NÅR VI HAR TENT FIRE, KVA HENDER VEL DÅ? JO, DÅ TENNER GUD EI STJERNE.

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer 1 Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. 2 Alltid

Detaljer

Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar:

Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar: Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar: Denne fila er ei førebels liste over komponistar / tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims dikt og kva songar dei har sett tone til.. Den er ordna alfabetisk etter

Detaljer

1. La meg få høre om Jesus

1. La meg få høre om Jesus 1. La meg få høre om Jesus La meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord, herligste budskap om frelse som kan fortelles på jord! Minn meg om englenes jubel den gang på Betlehems vang. «Ære skje

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien kan

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Nr. 3-2015 God påske!

Nr. 3-2015 God påske! Nr. 3-2015 God påske! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte LEIF VENTA PÅ AGNES I 43 ÅR KARI FURE, DAGEN Han la merke til den milde, lyshåra jenta då han var 19 år, men ho var opptatt. Ho kunne ikkje

Detaljer

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999.

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. INNLEIING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I namnet åt Faderen og Sonen og Den

Detaljer

JULENISSENS BJELLER. Julenissens bjeller sang tingeling, tinge-linge-ling, tinge-linge-ling, julenissens bjeller sang tingeling,

JULENISSENS BJELLER. Julenissens bjeller sang tingeling, tinge-linge-ling, tinge-linge-ling, julenissens bjeller sang tingeling, JULENISSENS BJELLER Julenissens bjeller sang tingeling, tinge-linge-ling, tinge-linge-ling, julenissens bjeller sang tingeling, men en liten bjelle sang DOING! Reinsdyra ble redde kan du forstå, ville

Detaljer

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 FOLK / 2 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Barna i fokus Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 2 Folk - Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 2, 2013. 28.

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013

Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013 Vidar Kristensen Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013 Tekster til NRKs sakte-tv-sending «Salmeboka minutt for minutt», 28. 30. november 2014 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Kanskje den

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

LYSMANNEN. Tekster fra: Tekst: Geirr Lystrup

LYSMANNEN. Tekster fra: Tekst: Geirr Lystrup Tekster fra: LYSMANNEN Tekst: Geirr Lystrup 1. Vårherre dansar 2. Tru på oss 3. Ei salme om dagen 4. Stadig nær 5. Kvar dag 6. Vatn for livet 7. Sol over sol 8. Halleluja og Amen 9. En annen vår 10. Sei

Detaljer

Pilegrimen går ikkje gjennom verda for å oppleve noko nytt. Men for sjølv å bli ny. (Augustin 354-430) 430)

Pilegrimen går ikkje gjennom verda for å oppleve noko nytt. Men for sjølv å bli ny. (Augustin 354-430) 430) Pilegrimen går ikkje gjennom verda for å oppleve noko nytt. Men for sjølv å bli ny. (Augustin 354-430) 430) FREDAG 28 august 2015 var ein ruskete dag i fjellet, regnet sila ned medan deltakarane på Vandring

Detaljer

Farfars frokost. Kom og kjøp.

Farfars frokost. Kom og kjøp. Farfars frokost. Alle liker egg og bacon, alle liker å stelle i stand. Finn frem ei panne, ta ut litt smør. Vi vil steike bacon slik farfar gjør. Fire egg skal steikes og, Og-så må vi sette kaf-fen på.

Detaljer

SANGHEFTE. Malevise. Fargesangen:

SANGHEFTE. Malevise. Fargesangen: SANGHEFTE Malevise Ja vi maler og vi tegner til det blir så fint og flott. Når vi bruker gult og brunt og grønt og rødt og hvitt og blått. Ja vi maler og vi tegner til vi får det slik vi vil. Og blir det

Detaljer

Gud har skapt livet. Taqngenodden-88 Ivar Skippervold

Gud har skapt livet. Taqngenodden-88 Ivar Skippervold Gud har skapt livet. Taqngenodden-88 Ivar Skippervold 1. Vinden tar med seg et lite frø, det faller til jorda for å dø. Når frøet dør blir det skapt nytt liv, trær og blomster, gress og siv. Livet går

Detaljer

Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2. Nr9 desember 2008 3. årgang

Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2. Nr9 desember 2008 3. årgang Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE Ingrid Kvam Steinshamn Sommeren 2009 1 INNHOLD: Hilsen og informasjon...3 Til inspirasjon...4 Bibeltime 1: Bygge Guds rike...6 Bibeltime 2/Kveldssamling: Med dere

Detaljer

JULESTEMNING I HESTEHAVEN BARNEHAGE

JULESTEMNING I HESTEHAVEN BARNEHAGE [DESEMBER 2014] LINDESNES KOMMUNE JULESTEMNING I HESTEHAVEN BARNEHAGE INNHOLD: I desember gjør vi ulike ting Lucia 11. desember Julegudstjeneste 9. desember Grøtkos Julegaver til barn i Ukraina Julesanger

Detaljer

NO 1 / 2011 TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI. Ærekultur

NO 1 / 2011 TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI. Ærekultur NO 1 / 2011 TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Ærekultur Gud er far Ein dynamisk sirkel av ære Ordet ble menneske Bibelbruk i hverdagen Den ene timen i uka Hjelp til tenåringsforeldre 1 FOLK - Tidsskrift for

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Allsang med Jostein Sjøhaug

Allsang med Jostein Sjøhaug Allsang med Jostein Sjøhaug Drømmen om Elin Jeg har drømt om deg Lilla Elin lik som sommarns vind Søt som suckerstrut Med brun og fjunig kind Under alle år Har jag burit med meg drømmen Drømmen om Elin

Detaljer

Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8, side 135-150; Testimonies, bind 1, side 60, 61, 67-70.

Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8, side 135-150; Testimonies, bind 1, side 60, 61, 67-70. LEKSE År B 1. kvartal Lekse 13 Han kommer i skyene TILBEDELSE Vi priser Jesus for det han har gjort for oss. Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8,

Detaljer

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010.

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde! Nasjonalt bønneråd www.bonnogfaste.no Du sende ditt ord til Noregs fjell,

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel

T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel Deg være ære T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel 1: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte

Detaljer