TEKSTARK FOR SOLSTRÅLA - H2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKSTARK FOR SOLSTRÅLA - H2015"

Transkript

1 1 LITURGI KYRIE ELEISON- Gud Fader miskunna deg. KRISTE ELEISON, Herre Krist miskunna deg. KYRIE ELEISON, Heilag Ande miskunna deg. GLORIA Presten syng: Ære vere Gud i de høgste: Alle syng: OG FRED PÅ JORDA SOM MENNESKE HAR GLEDE I. VI LOVAR DEG. VI PRISAR DEG: VI TILBED DEG. VI OPPHØGJER DEG. AMEN SANCTUS HEILAG, HEILAG, HELAG ER HERREN SEBAOT. ALL JORDA, ALL JORDA ER FULL AV DIN HERLEGDOM. HOSIANNA I DET HØGSTE, HOSIANNA I DET HØGSTE. VELSIGNA VERE HAN SOM KJEM I HERRENS NAMN. HOSIANNA I DET HØGSTE, HOSIANNA I DET HØGSTE. AGNUS DEI DU GUDS LAM SOM BAR ALL VERDSENS SYNDER. MISKUNNA DEG OVER OSS. DU GUDS LAM SOM BAR ALL VERDSENS SYNDER. MISKUNNA DEG OVER OSS. DU GUDS LAM SOM BAR ALL VERDSENS SYNDER. GJEV OSS DIN FRED. GUD VERE LOVA. HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA. VELSIGN OSS, GUD FADER! VELSIGN OSS, GUDS SON! VELSIGN OSS, GUDS HEILAGE ANDE! AMEN, AMEN. SONGAR :/:ALLE KAN VERE, KAN VERE MED. SABOKOAYA, KADOKADE:/: :/:A A SABOKOAYA, KADOKADE:/: N13 nr.787 ALT DET MINSTE SOM GUD SKAPTE SMÅ, SMÅ FRØ DU KNAPT KAN SJÅ, DEI ER VIKTIGAST I VERDA. SJÅ PÅ KVA SOM HENDER, DÅ NÅR EIT BITTEBITTEBITTE LITE FRØ.. BLIR LAGT I JORDA. ALT BLIR TIL AV VELDIG LITE. I SMÅ FRØ SOM INGEN SER, FINST DET MERKELEGE KREFTER. INGEN SKJØNAR KVA SOM SKJER NÅR EIT BITTEBITTEBITTE LITE FRØ.. BLIR LAGT I JORDA. ALT DET STORE HER I VERDA, DET VAR EIN GONG VELDIG SMÅTT. VED GUDS HEMMELIGE UNDER BLIR DET NOKO STORT OG FLOTT NÅR EIT BITTEBITTEBITTE LITE FRØ.. BLIR LAGT I JORDA. 1) Den første jul eit barn vart født. Eit lite barn kom då til jord. Og ute på Betlehemsmarkene, Der song eit englekor 2) Den første jul, eit lite barn vart født og i ei krybbe lagt. Det hende i småbyen Betlehem, slik som det før var sagt. 3) Det hende i ein liten stall. Det fanst kje noko anna rom. Men ute på Betlehemsmarkene dei såg Guds herlegdom. Ååå---- (v1 x2 til slutt) N13 nr.482, vers 1 Deg å få skoda er sæla å nå. Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

2 2 N13 nr.967 (Salme 118,24) DETTE ER DAGEN SOM HERREN HAR GJORT, GITT OSS AV NÅDE TIL GLEDE OG FRED. :/:DU ER DU OG DU DUGER:/: (3x) JA, DU PASSAR PERFEKT I GUDS FAVN. TYNN SOM EI FYRSTIKK, RUND SOM EIN BALL :/:ELLER MIDT I MELLOM:/: GLAD SOM EI LERKE, SINT SOM EIN KVEPS :/:ELLER MIDT I MELLOM:/: RASK SOM EIN RØYSEKATT, TREIG SOM EIN SNIGLE :/:ELLER MIDT I MELLOM:/: N13 nr.287 Du er hellig. Du er hel. Du er alltid mye mer enn vi noengang forstår. Du er nær oss nå. Velsignet være du, vår Herre og vår Gud. Din velsignelse på jord blir til brød på vårt bord. Du er hellig. Du er helhet. Du er nærhet. Hele kosmos lover deg! Hosianna, hosianna, hosianna, hosianna, vår Gud! N13 nr.557 :/: DU KALLA OSS TIL KYRKJA, OG DIFOR ER VI HER :/: :/:NO ER VI DINE GJESTER, VÅR HERRE KJÆR:/: Her tok du oss i dåpen til dine born ein gong. VI takkar deg i bøner og salmesong. Vi bed deg signe Ordet og opne våre sinn. Send Anden som forklarer oss viljen din. Han samlar våre tankar, han viser oss din veg. Å, hjelp oss, Gud, å leve vårt liv for deg! N13 nr.786 :/: EG ER TRYGG HOS DEG. EG FÅR BE TIL DEG. EG FÅR LOVSYNGJA DITT NAMN. DU HAR TID FOR FOR MEG NÅR EG SØKJER DEG, MIN HERRE, MIN GUD! :/: N13 nr.731 1)EG FALDAR MINE HENDER SMÅ I TAKK OG BØN TIL DEG. LAT ALLE BARN I VERDA FÅ DET LIKE GODT SOM EG. 2)VERN ALLE MED DI STERKE HAND MOT FATTIGDOM OG DØD, OG HJELP SMÅ BARN I ALLE LAND, OG GJE DEI DAGLEG BRØD. 3)LAT IKKJE KRIG OG SVOLT OG SOTT FÅ RIVE LYKKA NED. LAT ALLE LEVE TRYGT OG GODT I FRIDOM OG I FRED. N13 nr.68 EN STJERNE SKINNER I NATT 1)Nå er den hellige time. Vi står i stjerneskinn og hører klokkene kime. Nå ringes julen inn. Ref: Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord. Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt. 2) En nyfødt kjærlighet sover. Nå er Guds himmel nær. Vår lange vandring er over; stjernen har stanset her. Ref: Englene 3) Se, himlen ligger og hviler på jordens gule strå. Vi står rundt krybben og smiler, for vi er fremme nå. Ref: Her kan vi drømme om den fred som vi skal eie en gang, for dette barn har himlen med, og jorden fylles med sang. N13 nr.239

3 3 1) FADER, DU HAR SKAPT MEG. LIVET MITT EG GJEV DEG. LEI MEG. BRUK MEG. 2) JESUS, DU HAR FRELST MEG. LIVET MITT EG GJEV DEG. LEI MEG. BRUK MEG 3) HEILAG ANDE, STYRK MEG. LIVET MITT EG GJEV DEG. LEI MEG. BRUK MEG FLØY EN LITEN BLÅFUGL GJENNOM VINDU, GJENNOM VINDU, GJENNOM VINDU. FLØY EN LITEN BLÅFUGL GJENNOM VINDU- EN DAG I MAI, TOK EN LITEN GULLKLUMP, SKIPP SKIPP SKARE, SKIPP SKIPP SKARE, SKIPP SKIPP SKARE. TOK EN LITEN GULLKLUMP, SKIPP SKIPP SKARE- EN DAG I MAI. FOR EIN HERLEG DAG T: Trad. Amer / O&M: Ivar Skippervold Refr: For ein herleg dag! Takk gode Gud for veret! For ein herleg dag! Eg lever han for deg. For ein herleg dag! Og alt blir berre betre, dess meire eg ser av alt det du gjev til meg. 1.Takk for eng med blomeprakt! Takk for alt som du har skapt! Takk for sommarvinden som er varm! Takk for haust og takk for vår! Vi får hauste der vi sår. Takk for dagen som du gjev i dag! Refr. 2. Takk for kulde, snø og vind! Takk for regnet mot mitt kinn! Takk for vinterdagen kald og klar! Takk for haust og takk for vår! Vi får hauste der vi sår. Takk for dagen som du gjev i dag. Refr. GUDS KJÆRLIGHET ER RUNDT OM MEG, DEN ER OVER ALT JEG VET. OG HVOR JEG SNUR ELLER VENDER MEG, STÅR JEG MIDT I GUDS KJØRLIGHET. DEN ER OVER, UNDER, FORAN, BAK. OG DEN VARER HVER ENESTE DAG (2x- etter andre gong: HEI! ) HERREN ER GUD. HERREN ER GUD OPPE I HIMLEN OG NEDE PÅ JORDEN. HERREN ER GUD. HERREN ER GUD, HAN OG INGEN ANDRE. DETTE GJEMMER JEG I HJERTET NÅR JEG SITTER I MITT HUS, NÅR JEG GÅR PÅ VEIEN, LEGGER MEG OM KVELDEN, OG STÅR OPP OM MORGENEN, SÅ VET JEG - AT HERREN- ER GUD! HERREN GUD HAR VELSIGNET VÅR JORD (T: Elisabeth Aanje/ M: Åshild Watne) 1)Herren Gud har velaignet vår jord. Landet har git toss sin grøde. Fra himmelen sendte han sol og regn, Så mennesket skulle få føde. Omkved: Lalala. 2)Alt som lever er vitne om ham. Hjertene fylles av glede. Og selv går han foran og viser vei For alle som lar ham få lede. Lalal.. HEVEINU SHALOM Frå Israel, hebraisk folksong Refr: Heveinu shalom aleichem! (3x) Heveinu shalom, shalom, shalom aleichem. 1.Eg blir så glad når eg ser deg (3x). Eg blir så glad, så glad, så glad når eg ser deg. 2.Det er Guds fred eg vil gje deg(3x) Det er Guds fred, Guds fred, Guds fred eg vil gje deg. (Tekst etter Matt 13,31-32 og 45-46, T&M: Sylke Feldhusen) Himmelriket ligner et sennepsfrø, et lite frø som sås i en åker: først vanskelig å se, så blir det til et tre, og fuglene kan bygge rede der.

4 4 Himmelriket ligner en perle, den vakreste som fins på vår jord: så kostbar og så fin at perlen må bli din. Ja, himmelriket er hos den som tror. N13 nr.488, v.1 INGEN ER SÅ TRYGG PÅ FERDA SOM GUDS BARNEFLOKK I VERDA, INGEN FUGL SÅ VEL ER VERNA, INGA HIMMELSOL OG STJERNA. :/:IKKJE EIN, IKKJE TO, IKKJE TRE, MEN ALLE, ALLE VIL JESUS HA MED:/: :/:HAN KALLAR PÅ DEG; HAN KALLAR PÅ MEG. ALLE VIL JESUS HA MED.:/:..HAN DØYDDE FOR DEG, HAN DØYDDE FOR MEG :/: HAN KALLAR OSS HEIM TIL HIMMELENS LAND: ALLE SOM VIL FÅR BLI MED :/: :/:JEG VIL VÆRE MED OG SI DET HØYT TIL ALLE: HAN SOM GAV OSS LIVET, HAN HAR GITT OSS KALLET. JESUS LEVER NÅ, HAN ER GLEDEN MIN:/: HENDENE MINE KAN HJELPE (klapp, klapp), FØTTENE MINE KAN GÅ (tramp, tramp,tramp). JEG VIL FORTELLE OM GLEDEN, GLEDEN SOM ALLE KAN FÅ: JEG VIL VÆRE MED JESUS, JESUS, LAT MIN SONG FÅ PRISA DEG. DU SOM LEID FOR MINE SYNDER. STYR DU MIN VEG. JESUS HAR STÅTT OPP! HURRA, HURRA! :/: HAN LEVER, HAN LEVER, HAN LEVER I DAG! :/: N13-nr.776 JESUS, DU ER GLAD I MEG, TAKK FOR ALT EG FÅR FRÅ DEG. KOM TIL OSS SOM DU HAR LOVA. VER HOS MEG NÅR EG SKAL SOVA. HJELP KVART BARN PÅ DENNE JORD, SYSKEN, VENER, FAR OG MOR. N13- nr.773 KJÆRE GUD, EG HAR DET GODT. TAKK FOR ALT SOM EG HAR FÅTT. DU HELD AV MEG; DU ER HJÅ MEG. TAKK AT DU GÅR ALDRI FRÅ MEG! SJÅ TIL LITEN OG TIL STOR! DU MÅ VARA FAR OG MOR! OG ALLE BARN PÅ JORD. AMEN. N13 nr.213, vers 1 KLAPP ALLE HENDER, I GLEDE! DETTE ER DAGEN GUD HAR GJORT. DETTE ER DAGEN DA JESUS ÅPNET FOR ALLE LIVETS PORT. Omkved: :/: JESUS STOD OPP IGJEN, HAN ER HER, HALLELUJA! :/: N13 nr.558 Kom, lat oss samlast ved Guds bord Og gjera det i stand, Og dekkja på med duk og ljos til fellesskap med Han. Vi samlast her i Jesu namn, Vi samlast her i Jesu namn, i Jesu namn. Vi gjev kvarandre hendene, For vener er vi nå, Og lagar ring kring Herrens bord, Dit alle kan få gå. Vi samlast Vi set oss alle stille ned, Og ser på ljosets skin. Det minner om at Gud er nær, I hjarta vil Han inn. Vi samlast

5 5 KOM OG SYNG EIN SONG OG KLAPP MED MEG. ALLE SOM VIL MED MÅ KJAPPE SEG. FOR NÅR DENNE SONGEN SNART ER SLUTT, TAR VI PAUSE I EIT KORT MINUTT. N13 nr.781 Kven har skapt alle blomane, blomane, blomane? Kven har skapt alle blomane? Vår Gud i himmelen. 2) Kven har skapt alle fuglane 3) Kven har skapt alle stjernene.. 4) Kven har skapt både deg og meg.. 5) Kven har skapt alle blomane, fuglane, stjernene? Kven har skapt både deg og meg? Vår Gud i himmelen. La de små barn komme til meg (T: / M&Arr: Kristian Hernes) La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, Gudsriket hører jo slike til Og Han tok dem inntil seg, la hendene på dem og Han velsignet dem. La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, Gudsriket hører jo slike til. N13 nr.431 :/:LAT OSS VANDRE I LYSET LIKSOM HAN ER LYS, VANDRE I GUDS LYS. :/:(2x) :/:VANDRE I GUDS LYS:/: (3x), VANDRE I GUDS KJÆRLEIKS LYS...ELSKE TILGI BE-LIKSOM JESUS :/: LEV VEL, SÅ VIL EG SEIA, OG SÅ LETTAR EG PÅ MIN HATT :/: :/:OG SÅ SEIER ALLE GODE VENER; HA EI GOD OG EI ROLEG NATT! :/: GOD NATT, GOD NATT! TAKK FOR I DAG! :/:LØP løp løp løp mine hester, løp løp, løp, løp, STÅ!:/: Hæpp hæpp hæpp, tilbake hester, hæpp hæpp hæpp, tilbake gå! Løp løp. Melodi N13 nr.558, tekst Evy R. Kvamsdal Me takkar deg, vår Fader god For alt som me har fått. Det alt frå dine hender kjem, Ja, både stort og smått. ME TAKKAR DEG, VÅR FADER GOD, ME TAKKAR DEG, VÅR FADER GOD, ME TAKKAR DEG. Ha takk for grøda som du gav På åker og på eng. Og at me fekk så rik ein haust. Ja, meire enn me treng. ME TAKKAR. For ville bær i skog og mark, For tre med grøne blad, For fisk og fugl og fin natur, For alt som gjer oss glad. ME TAKKAR. Hjelp oss å dela det me har Med dei som inkje har. For du som gav så rikeleg, Er også deira Far. ME TAKKAR. No har eg lyst til å synge igjen. No har eg lyst til å klappe igjen. No har eg lyst til å takke min Gud for at han hjelper meg frå dag til dag. Måndag: Allting var så leit. Tysdag: Ingenting var greit. Onsdag: Men då tenkte eg på. Torsdag: Alt det fine eg såg.

6 6 Fredag: Eg vart kjempeglad. Laurdag: Eg ropte HIPP HURRA! Søndag: Då vil eg takke min Gud for at han hjelper meg frå dag til dag. N13 nr.240 1)MÅNE OG SOL, VINDAR OG HAV OG BLOMAR OG BORN SKAPTE VÅR GUD. HIMMEL OG JORD, ALLTING ER HANS, HERREN VÅR GUD VIL VI TAKKA. Omkved: HERRE, VI TAKKAR DEG, HERRE, VI PRISAR DEG, HERRE, VI LOVSYNG DITT HEILAGE NAMN! 2) Jesus, Guds Son, død på ein kross for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takka. Omkv. 3) Anden, vår trøyst, levande, varm og heilag og sterk, talar om Gud, leier oss fram dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takka. Omkv. OM EG ER LITEN ELLER STOR, SÅ ER DET BEST FOR MEG PÅ JORD Å HØYRE JESUS TIL, OG GÅ DEN VEG HAN VIL. DET ER DET SOM GJER MEG LUKKELEG PRØYSENS LILE :/:Lille måltrost, lille måltrost hvorfor er du så glad :/: Jo, fordi jeg har rede som ingen vet a`, ref: Langt inni skogen den grønne. :/: Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor strever du så? :/: Jo, fordi jeg må finne litt mat til de små, Langt. :/: Lille måltrost, lille måltrost, har du tre eller to? :/: Jeg har tre som er flinke og en som er go. Langt ` :/: Lille måltrost, lille måltrost, vil du hilse fra meg?:/: Ja, i kveld skal vi synge en vise om deg Langt ` PRØYSENS SOLTRALL Nå skinner sola i vinduskarmen og katta maler som aldri før. Den ligger langflat og kjenner varmen og er ei katte med godt humør. Heisan og dudliatten tei for sola og deg og meg. I karmen står det ei flittig Lise med raue blomster så slank og fin. Det er så moro å stå og vise seg fram for sola i stasen sin. Heisan.. Han Filiokus i kalvebingen han danser ringdans med stor kommers. Nå greier ń takta i innersvingen og setter halen sin rett til værs Heisan.. Ja sola skinner på hønsetrammen så snøen bråner ved hver en vegg. Og høna kjenner seg rau i kammen og går mot reiret og legger egg. Heisan.. Hu Kari traller og ler mot sola da kommer noen i tunge sko. Og opp går døra og inn han Ola, så tar de springdansen begge to. Heisan.. SÅLEIS SOM FAR MIN SENDE MEG T: Britt G.Hallquist/ O:Arve Brunvoll M: Egil Hovland 1)Såleis som Far min sende meg, sender eg dykk, å så og å plante det andre skal hauste, å gje og å tilgje, å lyfte og bere, å lækje og trøyste, å opne ei dør til Guds rike. 2) Såleis som Far min sende meg,

7 7 sender eg dykk. På ukjende vegar skal lengsla mi føre. Min Ande skal fylgje, til enden av vegen, Der Far dykkar ventar Og bordet er duka til festen. SOLBARN N13 nr.26, v1 og 5: 1)Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud Stråler mot oss kjærlighet fra Gud. Ref: Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, Så jordens barn i alle land finner julens fred 5) Håpsbarn, fredsbarn. Barn fra evighet, vis hvert jordbarn himlens herlighet. Ref STILIG (T:B-V.Oldebråten & M: M.E.Løver) 1.Det er så stilig å se på, stilig å se på, en blomsterknopp, en blomsterknopp. Det er så stilig å se på, stilig å se på, en knopp som spretter opp. Det er stilig å se på e n fugl som flyr av sted. Det er stilig å se på et ekorn høyt i et tre. Refr: Det er så stilig, stilig, det er stilig å se små og store undere som Gud gleder oss med. Ja, se deg rundt der du går. Undere skjer, der du står. Det er så stilig, stilig at Gud lar undere skje. 2. Det er så stilig å se på, stilig å se på, ei and på et vann, ei and på et vann, Det er så stilig å se på, stilig å se på at bølger når ei strand. Det er stilig å se på et ansikt som smiler og ler. Det er stilig å se på alt det gode som skjer. Refr: Det er så stilig Brigde: Ja, undere skjer igjen og igjen. Du kan dele dem med en venn. Hver gang det er noe fint å se, skal du huske det var Guds idè. Refr: Det er så stilig SPILL DIN GLEDE T: Eyvind Skeie/ M: Henrik Ødegaard Spill din glede, syng for Jesus, født i Betlehem. Spill din glede, syng for Jesus, kronet i Jerusalem. Død på korset, lagt i graven, oppstått på den tredje dag, lever han for deg og meg, lever han i deg og meg. Spill din glede, syng for ham! SPRELL LEVANDE T&M:B.Leithaug (Kva heiter du?) Eg heiter. og er seks og eit halvt år. (Kva gjer du på?) Eg syng i kor, det kan du vel sjå? (Kva syng du om?) Eg syng om Jesus, min beste venn. Han gav meg gleda, og eg syng om den. Refr: For vi er sprell, sprell levande ungar! Og vi syng sprell, sprell levande songar. Vi har ein levande Gud! Og vi er lev-, lev-, lev-, levande lys. (Fortel meg meir) Eg syns at barnekor er kjempetopp. (Å, kvifor det?) Her kan eg syngja med heile min kropp. (Nei, går det an?) Her kan eg juble, danse og le, og om du vil kan du bli med på det. Refr: For vi er sprell.. Syng det i alle land, syng det så godt du kan, i sør og nord. Songen gjev godt humør, det har du høyrt frå før, bli med i kor. N13 nr.989 Søk først Guds rike, hans rettferd og hans fred, så skal de få av Guds hand alt dette andre i tillegg til det. Halleluja. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen. Hugs at du lever ditt liv her på jord, ikkje åleine av brød, men av kvart Ord som kjem frå Guds munn. Halleluja. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen. 1)SÅR DU BLOMSTER, VIL BLOMSTENE SPIRE. SÅR DU UGRESS,

8 8 VIL UGRESSET GRO. REFR: DU SKAL HØSTE DET DU SÅR, DU SKAL HØSTE DET DU SÅR. SÅ UT DET GODE DU FÅR. 2) SÅR DU GODHET, VIL KJÆRLIGHET SPIRE. SÅR DU ONDSKAP, VIL ONDSKAPEN GRO. REFR: 3) SÅR DU TRYGGHET, VIL TRYGGHETEN SPIRE. SÅR DU TVILEN, VIL ROTLØSHET GRO. REFR: 4) SÅR DU SANNHET, VIL SANNHETEN SPIRE. SÅR DU FALSKHET, VIL LØGNEN FÅ GRO. REFR: N13 nr.784 nynorsk v/aks TAKK, MIN GUD, FOR HEILE MEG: HJARTA, HÅRET, HOVE MITT, FØTENE SOM DU HAR GITT, RYGGEN, MAGEN, HUD OG HENDER; AUGE, ØYRE, MUNN OG TENNER. TAKK, MIN GUD, FOR HEILE MEG! ALLTID VIL EG TAKKE DEG. Tenn et lys (T&M: Ivar Skippervold) Tenn et lys, bli med meg, på en ny og uprøvd veg. Tenn et lys, syng om fred. Syng om håp og kjærlighet. Refr: /:Vi er barn av samme jord, du er min søster, du er min bror!:/ 2)Tenn et lys, for vår jord, overalt fins det en bror. Mange lys, viser veg. Syng om fred- kom bli med meg! Refr:.. 3) Se ditt lys, skinner nå, viser veg dit vi skal gå. Tenn et lys, våg å tro det blir fred, på denne jord! Refr: Vi er.. Velsigninga( T: 4.Mos.6, 24-26/ Tore W.Aas, tilrettlagt for nynorsk v/a.k.stormyr) Herren velsigne deg og vare deg! Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig! Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred! (2x) Han skal gje deg kraft til å leve, gje håp og framtidstru Han har sagt: Kom til meg du som strevar, og eg vil gje deg ro! Han skal vare deg frå alt vondt, gje deg styrke når du er svak. Trass ditt svik, dine nederlag er hans nåde ny kvar dag, ny kvar dag! Herren velsigne deg Amen. Amen. Amen. Amen (3x) N13 nr.432 1)Vi syng med takk og glede for Gud, vår kjære Far. Han kallar oss til ljoset, og lovsong er vårt svar. :/:LOVA GUD, LOVA GUD! TIL VÅR GJERNING GÅR VI UT. :/: 2) Vi syng med takk og glede for Gud vår kjære Far. Han kallar oss til livet, og frimod er vårt svar. REFR: 3) Vi syng med takk og glede for Gud, vår kjære Far. Han kallar oss til kjærleik, og truskap er vårt svar. REFR: N13 nr.626, nunorsk v/aks 1) :/:VER MEG NÆR, Å GUD, VER MEG NÆR! :/: (3x)

9 9 Å GUD, VER MEG NÆR! 2) :/: NÅR EG GRET, Å GUD, VER MEG NÆR! :/: (3x) Å GUD, VER MEG NÆR! 3) :/: NÅR EG BER TIL DEG, VER MEG NÆR! :/: (3x) Å GUD, VER MEG NÆR! 4) :/: NÅR EG SYNG Å GUD, VER MEG NÆR! :/: (3x) Å GUD, VER MEG NÆR! N13, nr.3 Å KOM, Å KOM, IMMANUEL Refr: Ver glad, ver glad! Immanuel er fødd for deg, du Israel. Ljosmesse/ Julafta: VI TENNER EIT LJOS, SÅ TENNER VI TO, OG SIDAN DET TREDJE SÅ GJERNE NÅR VI HAR TENT FIRE, KVA HENDER VEL DÅ? JO, DÅ TENNER GUD EI STJERNE.

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Sanger, dikt, regler og eventyr i mars: Eventyr/bok: Lisen får ikke sove.

Sanger, dikt, regler og eventyr i mars: Eventyr/bok: Lisen får ikke sove. Sanger, dikt, regler og eventyr i mars: Eventyr/bok: Lisen får ikke sove. Regler: Syv dyr i votten: Musa sier pip, pip, pip. Frosken hopper hit og dit. Haren hopper haredans. Reven vifter med sin svans.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Gudsteneste. Redigert av Kjetil Kringlebotten

Gudsteneste. Redigert av Kjetil Kringlebotten Gudsteneste Redigert av Kjetil Kringlebotten Denne gudstenesta er laga etter mål av ei rekke forskjellige liturgiar: Den nattverdsgudstenesta som vert brukt på NLA Høgskolen i Bergen, tidebønstradisjonen;

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

SANTA LUCIA. Natta har svart og stor gøymt stall og stover. Sola har gått sin veg. Dagen er over.

SANTA LUCIA. Natta har svart og stor gøymt stall og stover. Sola har gått sin veg. Dagen er over. SANTA LUCIA Omsett av Ingvar Moe [år ukjent] Natta har svart og stor gøymt stall og stover. Sola har gått sin veg. Dagen er over. /:Inn i vårt mørke hus, stig no med kveikte lys, Santa Lucia, Santa Lucia.:/

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

JULEKONSERT MED BEATE LECH,

JULEKONSERT MED BEATE LECH, SANGTEKSTER TIL JULEKONSERT MED BEATE LECH, JUNIORKORET OG SINGIT-GRUPPE 19/12 KL 18:00 Mitt hjarte alltid vankar 1. vers: Solist synger alene 2. vers: o-o-o (tre-stemt) 3. vers: o-o-o (tre-stemt) 16 takters

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Nådehelsing. Samlingsbøn. Klokkeringing Informasjon Kort stille og tre klokkeslag

Nådehelsing. Samlingsbøn. Klokkeringing Informasjon Kort stille og tre klokkeslag Nådehelsing MARIA BODSKAPSDAG - 23.03.2014 Klokkeringing Informasjon Kort stille og tre klokkeslag Salme 130 KYRKJELYDEN STÅR Alle kilder bryter frem i glede når Maria synger om sin Herre, og hun bøyer

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM VELSIGNING AV HUS OG HEIM Liturgien for Velsigning av hus og heim er vedteke av Kyrkjemøtet 16. april 2013 med heimel i Lov om Den norske kyrkje 24, andre leddet. 1 Denne liturgien kan nyttast når folk

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Mai - 2014. 19 Tema: Vårsanger. 3-åringer på Klatremus Grunnloven 200 år!! 3-åringer på Klatremus. Grunnloven 200 år!!

Mai - 2014. 19 Tema: Vårsanger. 3-åringer på Klatremus Grunnloven 200 år!! 3-åringer på Klatremus. Grunnloven 200 år!! Mai - 2014 M 5 Tema: Vårdans 12 Tema: Fugler på smartboard 19 Tema: Vårsanger 26 Tema: Fugler, fjær og egg T 6 13 20 27 O 7 Turdag: Vi ser i bok og synger om fuglene våre. I skogen på tur 14 RYDDE OG VASKE

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

PÅSKEMÅLTID FOR FAMILIEN

PÅSKEMÅLTID FOR FAMILIEN PÅSKEMÅLTID FOR FAMILIEN Leiar: I namnet åt Skaparen, Frigjeraren og Livgjevaren. Alle: Amen. 1. Hevenu shalom alechem. (3X) Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. 2. Eg blir så glad når eg ser deg. (3X)

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer 1 Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. 2 Alltid

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

JULESANGER. Ennå skal dagene mørkne litt før solen snur her i nord, ennå en stund skal vi vente på Lyset som kommer til jord.

JULESANGER. Ennå skal dagene mørkne litt før solen snur her i nord, ennå en stund skal vi vente på Lyset som kommer til jord. JULESANGER 2013 Tenn et lite lys (Alle på refreng og vers 1 og Solister på vers 2 og 3) Josef og Maria lengter. Ventetiden er snart slutt. Engelen har komt med budet: De skal få en liten gutt. Refr. Tenn

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

BOKMÅL (for nynorsk, se side 3-5)

BOKMÅL (for nynorsk, se side 3-5) Liturgiske byggeklosser til Menneskerettighetssøndagen 04.12.2016 BOKMÅL (for nynorsk, se side 3-5) Flere av de liturgiske leddene er hentet fra Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, og

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

Forslag til salmer ved gravferd

Forslag til salmer ved gravferd Forslag til salmer ved gravferd Generelle salmer 415 Alltid freidig når du går 314 Alt står i Guds faderhånd 342 Amazing Grace 836 Bedre kan jeg ikke fare 860 Bli hos oss, Mester 489 Blott en dag 832 Blå

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien kan

Detaljer

SPRE MUSIKKGLEDE. Hvordan skape musikkglede hos barn og unge? Et praksisseminar med sang og musikk i fokus.

SPRE MUSIKKGLEDE. Hvordan skape musikkglede hos barn og unge? Et praksisseminar med sang og musikk i fokus. SPRE MUSIKKGLEDE Hvordan skape musikkglede hos barn og unge? Et praksisseminar med sang og musikk i fokus. Inger Elisabeth Aarvik Eirik Breivik Minde OPPVARMING Hvorfor og hvordan? Muskler Fokus Teknikk

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer