Celleglass i bygninger Isolasjon med høy yteevne i hele byggets levetid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Celleglass i bygninger Isolasjon med høy yteevne i hele byggets levetid!"

Transkript

1 Celleglass i bygninger Isolasjon med høy yteevne i hele byggets levetid!

2 2 Det grønneste isolasjonsmaterialet er svart FOAMGLAS De svarte Foamglas platene er markedets "grønneste" isolasjonsmateriale, helt uorganisk, laget av sand og kull. I en varmeprosess eser millioner av små celler opp og lager en lukket struktur av glassceller. Materialet er helt vann og damptett og har en høy trykkfasthet. Materialet avgir ingen skadelige stoffer enten det er under produksjon, i anvendelse eller til deponering. Over tid vil de termiske egenskapene være konstante. Dette bidrar til energiøkonomisering og vil være positivt for miljøet. Foamglas klassifisert utfra et økologisk synspunkt er det eneste isolasjonsmaterialet som kan anbefales uten reservasjoner.

3 3 Produksjonsprosess for celleglass Unike egenskaper Det stilles høye kvalitetskrav til produktet. Produksjonen er underlagt den europeiske godkjennelsesordningen CE. Produktet innehar Key-Mark. Foamglas er et celleglas isolasjonsmateriale med meget gode alder og bestandighets egenskaper. Det fremstilles av rent glass og kull. Matrialet består av millioner av lukkede glassceller som gir både lav vekt og høy isolasjonsverdi. Foamglas celleglass er ubrennbart ettersom det er fremstilt av rent glass. Det er bestandig mot angrep av skadedyr og etsende syrer. Det har høy trykkfasthet og lav varmeutvidelseskoeffisient. Materialet er lett å håndtere og tilpasse til ønsket form. Det er ugjennomtrengelig for alle slags væsker og gasser. Et økologisk produkt Foamglas er et økologisk produkt av følgende årsaker: I produksjonen anvendes bare naturlige råstoffer Den lange levetiden gir en energibesparing over tid. Når siden anvendelsestiden er slutt er materialet ikke forurensende og kan gjenbrukes på mange måter. Økologisk i alle ledd: Produksjon Anvendelse Gjenvinning Returglass ca. 47% Kiselsand (SiO 2 ) Kalsiumkarbonat (CaCO3) Kalifeltspat Jernoxid (Fe 2 O 2 ) Natriumkarbonat Fusjon Glass Skumming Kullpulver Celleglass Tilskjæring Celleglassblokker Isolering av bygning Bitumen (varm/kald) Gjenbruk

4 4 Foamglas celleglass - egenskaper Foamglas, en absolutt sperre mot kondens Varmeisolasjonen må holdes tørr om den skal opprettholde sine gode varmetekniske egenskaper. Vann har høy varmeledningsevne. Om vann eller fuktighet kommer inn i materialet reduseres derfor isolasjonsverdien til praktisk talt null. Fra naturen er alle materialer utenom glass og metaller i en viss grad gjennomtrengelig for vanndamp. Den største faren ligger i at vanndampen kondenserer når den nedkjøles, dermed forandres materialets termiske egenskaper. Vannugjennomtrengelig Angripes ikke av skadedyr Dampugjennomtrengelig Diffusjonsmotstanden mot vanndamp i Foamglas er uendelig (µ= ), en enestående egenskap. Lett å forme og arbeide med Dette innebærer at risikoen for kondens i isolasjonsmaterialet og i den egentlige konstruksjonen elimineres. Isolasjonsverdien i Foamglas forblir konstant for all fremtid ettersom materialet alltid vil holde seg tørt. Ubrennbart Garanti Pittsburgh Corning garanterer materialets fysiske egenskaper. Et bredt register av anvendelsesområder og produkter Foamglas celleglass kombinerer mange gode egenskaper i et og samme materiale og kan derfor brukes i mange ulike sammenhenger. Et materiale med høy kvalitet og ubestridde fordeler som gir en god, langsiktig og kostnadseffektiv løsning. Formstabilt Høy trykkfasthet Skades ikke av syre og petroleumsprodukter

5 Tekniske spesifikasjoner 5

6 6 TAK - betong, stål, tretak Tak Foamglas celleglassisolasjon har på verdensbasis blitt brukt som takisolasjon gjennom mange år. Det har vært stilt store krav til produktet i de forskjellige prosjektene alt etter bygningstype, geografisk plassering og hva slags funksjon konstruksjonen skal ivareta. Foamglas innfrir forventningene og viser overlegne egenskaper i det lange løp. Foamglas isoleringens høye trykkfasthet og evne til å motstå deformasjoner selv under høye langtidslaster og høye temperaturer gir arkitekter og konstruktører muligheten til å utnytte Foamglas på mange ulike plane tak. Takterrasser, takparkering og grøntområder på tak kan bygges kostnadseffektivt og oppnå en enestående lang levetid. Takparkering Å konstruere og bygge en takparkering krever stor omtanke, ettersom store kostnader kan dukke opp om det blir problemer med vannlekkasjer. En må derfor legge inn ekstra sikkerhetsfaktorer i slike konstruksjoner. Foamglas kompakte takkonstuksjoner gir all den ekstra sikkerheten som trengs takket være unike produktegenskaper. Foamglas er et trygt valg. Takterrasser Når det endelige tettesjiktet er ferdiglagt kan Foamglas kompakttak anvendes som terrasse. Alt etter behov og ønsket utseende kan en velge mange løsninger uten at det er nødvendig med betongavretting. Betongheller, dekorsteiner eller dekortegl kan for eksempel legges løst i stabilisert sand.

7 7 Isolering av flate tak Foamglas kompakte tak det fullstendige pålitlige isoleringssystemet Foamglas celleglass er ikke bare isolasjon for det flate taket. Det inngår i et takisolasjonssystem som er alder- og værbestandig. Hvorfor? I en tradisjonell varm takkonstruksjon sitter alle sjikt i sammen med hverandre, noen ganger med mekaniske innfestninger. Alt fungerer bra så lenge tettesjiktet er feilfritt. Om vann trenger inn i konstruksjonen sprer det seg mellom sjiktene og samles i det underste sjiktet, hvorfra det renner videre ned i bygningen. Det kan da være vanskelig om ikke umulig å lokalisere lekkasjen. Isoleringen blir mettet med vann og isolasjonsverdien synker til praktisk talt null. I bygninger med høy fuktighet som svømmehaller, vaskerier, papirbruk og bryggerier kan kondens i isolasjonen forårsake omfattende skader. Isdannelse i materialet og korrosjon på stålkonstruksjoner. En lønnsom investering Når bestandigheten, det minimale vedlikeholdet og den konstante isolasjonsverdien for Foamglas sammenlignes med andre isolasjonssystemer vil det være opplagt at Foamglas kompakte tak er en lønnsom investering. I et Foamglas kompakt tak hellimes celleglassplatene til taket med varmasfalt og fugene mellom platene fylles med varmasfalt. Tettesjiktet hellimes til celleglasset. På denne måten oppnås en kompakt takkonstruksjon uten mellomliggende sjikt der luft eller vann kan spre seg. Konstruksjonen forblir ugjennomtrengelig for vann og damp selv om tettsjiktet skulle få en lokal skade.

8 8 Tak med profilerte stålplater. En av de viktigste fysiske egenskapene til Foamglas er materialets høye stivhet. Ettersom Foamglas enkelt kan limes fast med asfalt til det bøyelige platetaket oppnås en økning i stivhet i konstruksjonen som helhet. Stivhetsmessig kan taket sammenlignes med et betongdekke ved utsettelse for snø- og vindbelastning m.m. samt ved ekstralaster som vedlikeholdspersonell med utstyr. Mekanisk innfestning behøves ikke Et Foamglas kompakt tak limt på et bærende ståltak gir en effektiv motstand mot vindsug. Forsøk viser at konstruksjonen tåler en vindsugbelastning på over 4 kn/m2 I og med at en ikke behøver mekaniske innfestninger bortfaller også risikoen for skader ved leggearbeidet og vedlikeholdsarbeidet. Taggbrikker Gjennomgående mekanisk innfestning av falset platetekking fører til kuldebroer i konstruksjonen med påfølgende problemer som kondensdannelse, korrodering osv. Problemet elimineres ved bruk av Taggbrikker som forankring for platekledningen. Taggbrikkene er 15 x15 cm og smeltes/trykkes ned i bitumen og Foamglasplatenes øverste del. Festebeslagene for platekledningen skrus siden fast i Taggbrikkene. Den gjennomgående innfestningen er på denne måten brutt. Antall Taggbrikker dimensjoneres i henhold til vindsuget.

9 9 Ingen kuldebroer eller korrosjonsproblemer Ettersom Foamglas kompakt tak er helt ugjennomtrengelig for vann bortfaller risikoen for rustskader på takplatene. Og ettersom en ikke behøver mekaniske innfestninger unngår en kuldebroer ved innfestningene og stålplatenes rustbeskyttelse skades ikke Brannmotstand Det faktum at Foamglas celleglass er helt ubrennbart er av sentral betydning. Når Foamglas legges på bærende ståltak beskytter den mot brannspredning fra omkringliggende bygninger. Den profilerte stålplaten ligger beskyttet og deformeres ikke. Foamglasisolasjonen kan ikke brenne selv om takets tettesjikt tar fyr. Om brannen kommer innenfra vil Foamglasisolasjonen beskytte tettesjiktet. Innertak Foamglas kan anvendes som innvendig isolasjon av bærende takkonstruksjoner. Enten materialet anbringes mot en varm overflate som innertaket i et oppvarmet rom eller på en kald overflate som et kjellertak beholder Foamglas sine isolasjonsegenskaper. Foamglas isolasjon deformeres ikke ved de høye temperaturer og den høye fuktigheten som kan forekomme i svømmehaller, meierier, bryggerier m.m. Det er fremfor alt i disse ekstreme miljøene som den høyverdige Foamglas isolasjonen kommer til sin rett.

10 10 Foamglas DUO - taksystem En kombinasjon av to "takprinsipper" det omvendte tak og det konvensjonelle tak DUO taksystem gir ekstra sikkerhet mot vannlekkasjer. Ved en skade på tettesjiktet vil i verste fall kun små vannmengder trenge inn i konstruksjonen med lokal begrensning og skadestedet vises ved fuktutslag på takets underside. Lokalisering av skaden er lett og reperasjonsarbeidet blir adskillig mindre omfattende. Den kompakte delen av DUO taket er helt diffusjonstett og sørger derfor for at det ikke oppstår kondens i takkonstruksjonen. Ytterligere fordeler ved å benytte DUO systemet Tettesjiktet beskyttes effektivt mot mekanisk påkjenning De termiske bevegelsene minimeres Slitasje i tettesjiktet p.g.a. gjentatt frysing og opptining elimineres Tettedelen vil være oppvarmet, hvilket sørger for at smeltevann fra snø og is effektiv ledes bort. Tettesjiktet beskyttes mot varme og ultrafiolett stråling slik at sjiktet beholder sin elastisitet og smidighet over lang tid. I det kompakte DUO- taket kombineres således to separate velprøvede systemer i et og samme taksystem med meget høy kvalitet. Tatt i betraktning drift og vedlikeholds kostnader - totaløkonomisk vil et slikt taksystem være det optimale. Kompakt Duo-Tak Fordelen med Foamglas Duo-Tak løsning er at det kompakte taket ligger beskyttet. Denne kombinasjonen eliminerer mange av de faktorene som svekker det tradisjonelle omvendte tak. Foamglas opprettholder sine egenskaper og svekkes ikke med årene. Foamglas er 100% ugjennomtrenglig for vann og vanndamp og garanterer høy isolasjons ytelse og forlenget levetid.

11 Fallskåret isolasjon Foamglas- taksystem med fall Ved å integrere fallet i isolasjonssystemet oppnås mange fordeler. Brukes det Foamglas isolasjon med fall blir arbeidstakten mindre avhengig av været og det går mye raskere å få hele takkonstruksjonen vanntett. Ettersom fallet inngår som en del av isolasjonsmaterialet oppnås en ekstra energibesparelse som følge av den økte isolasjonstykkelsen. Konstruksjonsstudier og arbeidstegninger Til hjelp ved utlegging av Foamglas plater med ulik tykkelse lager Pittsburgh Corning oversiktlige arbeidstegninger slik at en oppnår rett fallvinkel og optimal avrenning. Ved hjelp av arbeidstegningene går arbeidet raskt og effektivt. De ulike Foamglas platene merkes så det skal være lett å legge dem på plass. I tillegg vil det alltid være tilgang til teknisk rådgivning under utlegningsarbeidet. Foamglas kompakte tak har lang levetid Foamglas plater med varierende tykkelse legges og overflatebehandles på samme måte som flate tak. Dette garanterer at den lange livslengden hos et Foamglas kompakttak også gjelder for Foamglas tak med fall.

12 12 VEGGER Skallmurisolering Isoleringen bak en teglforblending vil alltid være utilgjengelig for vedlikehold uten at hele fasaden må rives. Det stilles derfor meget høye krav til isolasjonen i bygningens levetid. Pålitelighet og bestandighet Foamglas celleglassisolering er ugjennomtrengelig for vann og damp og er dermed meget pålitlig i de tilfellene hvor mye fukt forekommer. Takket være dets formstabilitet og høye trykkfasthet bortfaller risikoen for setninger og deformasjoner som kan redusere isolasjonsverdien. Foamglas er et uorganisk isolasjonsmateriale og blir derfor ikke forringet som følge av angrep fra mikroorganismer og skadedyr. Foamglas celleglass er en garanti for høy bestandighet og lang livslengde, hvilket er meget viktige egenskaper på steder der det er så godt som umulig å bytte ut isolasjonen om den ikke holder mål. Ubrennbart Foamglas er ubrennbart og egner seg derfor godt som isolasjonsmateriale i forskjellige veggkonstruksjoner.

13 13 Isolering av fasader Lette fasader Blant disse fasadematerialene kan nevnes profilerte metallplater, trepaneler og syntetiske materialer. Takket være den høye trykkfastheten og formbestandigheten til Foamglas celleglass oppnås en helt tett isolering. Lekter og justeringsanordninger for fasadeelementene kan festes i bæreveggen gjennom isolasjonen. Tunge fasadematerialer Når tunge materialer som naturstein eller betongelementer brukes som fasadeelementer er veggens bestandighet den viktigste faktoren. Også isolasjonsmaterialet må ha samme lange livslengde. Utskiftning av isolasjonen vil bli meget kostbart ettersom fasadeelementene må demonteres for å komme til isolasjonen. Med sin høye kvalitet og lange holdbarhet er Foamglas isolasjon et velegnet materialet for disse løsningene. Med Foamglas isolasjon i fasaden kan det gjøres store innsparinger ved at fasadeelementene ikke fuges i skjøtene. Foamglas celleglass er helt ugjennomtrengelig for vann og kan ikke skades av vann som renner ned bakom fasadeelementene. Bygninger som er utstyrt med luftkondisjonering må også "ta vare" på fuktvandring motsatte vei i sommermånedene. Isolasjonen må derfor være motstandsdyktig mot fukt fra begge sider. Denne fysiske egenskapen er unik for Foamglas celleglass. Kondensdannelse i isolasjonen er umulig.

14 14 Isolering av kjellervegger Konstant isolasjonsverdi Isolasjon under terreng utsettes ikke bare for fukt, skadedyr og organiske eller tærende substanser men også for store mekaniske påkjenninger. De unike egenskapene for Foamglas utnyttes best når materialet anvendes som isolasjon av kjellervegger. Ettersom isolasjonen er helt ugjennomtrengelig for vann og damp beholder den sin høye isolasjonsverdi på steder hvor det alltid vil være fuktig. Foamglas kan med fordel monteres på yttersiden av bærekonstruksjonen. På grunn av den høye trykkfastheten behøves ingen ekstra tiltak for at Foamglas skal kunne motstå kreftene som jord og /eller grunnvann utøver på konstruksjonen.

15 15 Innvendig isolering av vegger Invendig isolering av vegger Sett fra et teknisk synspunkt er utvendig isolasjon av vegger den mest effektive metoden. Ettersom dette ikke alltid er mulig å få til i eksisterende bygninger er innvendig isolering eneste alternativ. I slike tilfeller er Foamglas celleglass et egnet isolasjonsmateriale. Ingen kondens på overflaten En får ofte problemer med kondens på veggens innside om isolasjonen monteres på en kald vegg. Dette kan skade veggen. Et tynt sjikt Foamglas isolasjon er tilstrekkelig for å hindre kondensering. En slipper skader på veggflaten som soppdannelse og dyrbare reperasjoner.

16 16 GULV Utvendig isolering av gulv på grunn Høy trykkfasthet Foamglas celleglass har meget høy trykkfasthet, mellom 450 og 900 kpa beroende på isolasjonstypen. Trykkfastheten og deformasjonsbestandigheten gjør materialet vellegnet som markisolasjon under gulv på grunn. Det finnes to leggemetoder alt etter fuktighet og grunnvannstand på stedet. 1. Tørr utlegging av Foamglas Floorboard på et vel forberedt underlag 2. Legging av Foamglas standard plater i varmasfalt. Foamglas er ugjennomtrengelig for vann og damp og angripes ikke av sopp eller skadedyr. Systemet opprettholder sine egenskaper under svært ekstreme forhold.

17 17 Innvendig isolering av gulv på grunn Foamglas innendørs Isolasjon med Foamglas er velegnet som underlag for gulvvarmesystemer. På grunn av den lave varmeutvidelseskoeffisienten forårsaker temperaturvariasjoner i betongen så godt som ingen spenninger i isolasjonen. Ettersom Foamglas isolasjonen er ugjennomtrengelig for vann og ubrennbar, gir den økt sikkerhet ved eventuelle problemer med varmesystemet. Foamglas suger ikke opp vann ved eventuell lekkasje i varmerørene og brenner ikke om det oppstår kortslutning i elsystemet.

18 18 Tilbehør Pittsburgh Corning har utviklet og testet et sortiment av tilbehør som er spesielt tilpasset for å anvendes ved legging og overflatebehandling av Foamglas isolasjon i forskjellige løsninger. Av utvalget kan nevnes: Mekaniske festemidler Lim Kitt og overflatebehandlingskitt Fugemasser Armeringsmateriell Kantisoleringsblokk Spesifikasjoner for anvending av disse produktene kan bestilles fra Pittsburgh Corning. Taggbrikker - mekanisk/limt festeanordning for platebekledning av tak. Systemet har ikke gjennomgående mekanisk innfestning men festes i isolasjonens øvre del ved hjelp av bitumen. Systemet eliminerer kuldebroer med kondensering og påfølgende rustdannelse av innfestningen. Særlig egnet for bygninger med høy luftfuktighet. Perinsul - av celleglass er en optimal løsning for å eliminere kuldebroer Funksjon: Celleglassplaten har høy trykkfasthet og monteres under murverket Perinsul platen lager en isolert forbindelse mellom den vertikale veggisoleringen og den horisontale bjelkelags- eller takisoleringen slik at kuldebroer elimineres. Anvendelsesområder Inner- og yttervange av mur, brystninger, inngangspartier og takstolopplegg Gjennvinning Byggavfall har begynt å bli et miljøproblem og i mange land i Europa har avgiftene for håndtering av avfall steget kraftig Om man velger Foamglas får man følgende fordeler: Lang levetid som utsetter behovet for riving Enkelt å rive Materialet kan knuses og benyttes på forskjellige områder Veifundamentering Utfyllinger Underlag for rørledninger Løs varmeisolasjon i bjelkelag osv. I produksjon av murstein

19 19 Referanser Stuttgart og Hamburg flyplass VON GERKAN, MARK AND PARTNERS I Norge: Strandpromenaden i Kristiansand NRK Universitetet i Oslo Vikaterrassen Haukeland sykehus Blant et mangfold av referanse-prosjekter over hele verden har vi valgt ut et par eksempler - Spør oss om fler! Svømmehall fra Sète, Frankrike ARCHITECT : CABINET CARDUNER & ASSOCIÉS.

20 Våre solide erfaringer fra industri-isolering kommer byggebransjen til gode! Ved Pittsburgh Cornings fabrikkanlegg i Tessenderlo i Belgia produseres Foamglas celleglass til over seksti land verden rundt. Foamglas isolasjon distribueres via datterselskaper i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Beneluxlandene, Sveits, Østerrike og Skandinavia samt gjennom et omfattende nettverk av agenturer i Europa, Asia og Østeuropa. Pittsburgh Corning med datterselskaper og agenter tilbyr pålitelig og effektiv teknisk assistanse i alle ledd av ditt varmeisoleringsprosjekt. HQ, Pittsburgh Corning Scandinavia AB Box 128 SE Täby Tel Fax Pittsburgh Corning Scandinavia AB Bygdøy allè 14 NO-0262 Oslo Tel Fax Pittsburgh Corning Scandinavia AB Borgermester Jensens Allè 7 DK-2100 København Tel Fax

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er

Detaljer

Riktig underlag for alle skråtak Et komplett sortiment av undertak fra Monier.

Riktig underlag for alle skråtak Et komplett sortiment av undertak fra Monier. Riktig underlag for alle skråtak Et komplett sortiment av undertak fra Monier. Monier er en verdensledende leverandør av skråtaksløsninger Takstein, undertak og kompletterende takprodukter. Vi jobber med

Detaljer

Riktig underlag for. Et komplett sortiment av undertak fra Monier. ENKLESTE veien TIL ET NYTT TAK

Riktig underlag for. Et komplett sortiment av undertak fra Monier. ENKLESTE veien TIL ET NYTT TAK Riktig underlag for alle SKRÅTAK Et komplett sortiment av undertak fra Monier. ENKLESTE veien TIL ET NYTT TAK Monier er en verdensledende leverandør av skråtaksløsninger Takstein, undertak og kompletterende

Detaljer

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse TOPROCK SYSTEM AS ROCKWOOL TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse Er du på toppen? Da har vi en nyhet til deg TOPROCK System er en ny generasjon

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

FRP vinduer for BEET byggesystem

FRP vinduer for BEET byggesystem Sheet no. 5008 FRP vinduer for BEET byggesystem BEET BUILDING SYSTEM 1 Vinduets karm og ramme er helt bygget i glassfiber BEET BUILDING SYSTEM 2 Produktfilosofi Et vindu med kun fordeler. Ingen ustabilitet,

Detaljer

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING www.isodren.no 2 Slik får du full kontroll på KJELLERVEGGER OG GRUNNMURER Kjellervegger og grunnmurer som er drenert og isolert med ISODREN vil aldri trekke

Detaljer

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Pål Kjetil Eian RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk Seksjonsleder

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

Ytong Multipor Prosjektering og utførelse, flate tak

Ytong Multipor Prosjektering og utførelse, flate tak Prosjektering og utførelse, flate tak Den optimale løsning for isolering av tak mineralske isoleringsplater er velegnede til isolering av en lang rekke taktyper både tak med fall og flate tak. Betongtak

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke, minimalt

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Sundolitt Mer enn isolasjon

Sundolitt Mer enn isolasjon Mer enn isolasjon 0909 Riktig isolering Gulvplater (G-plater) Ringmur Såleblokk Standardplater Støpematrise Store variasjoner i klima utsetter bygninger for store påkjenninger i form av fukt og frost.

Detaljer

Et krystallklart valg for grønne byggherrer. KOLJERN er en del av FOAMGLAS

Et krystallklart valg for grønne byggherrer. KOLJERN er en del av FOAMGLAS Et krystallklart valg for grønne byggherrer KOLJERN er en del av FOAMGLAS www.koljern.se Fundament, vegger, tak, dekke... Ledende global teknologi for bærekraftig bygging. Maksimal miljøprestasjon og kvalitet

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Av Arne Nesje, Byggkeramikkforeningen informerer Nr 7-2006 Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig

Detaljer

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX Collar FX 330 ORYX, lidenskap for passiv brannsikring Versjon 1.0, 21-03-2016 ORYX er spesialisert i passiv brannsikring for bygninger. Takket være vår kompetanse og store produktspekter tilbyr ORYX

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

SBS-elastomermodifiserte takbelegg

SBS-elastomermodifiserte takbelegg Hvorfor SBS-polymermodifisert takbelegg? Produktoppbygging SBS-polymermodifisert bitumen kombinert med et kraftig stammematerial gir belegget enestående egenskaper. Selve taktekkingen utføres med ett-

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

Takisolasjon. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Bredt produktspekter. Isolering av flate tak 1017

Takisolasjon. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Bredt produktspekter. Isolering av flate tak 1017 Takisolasjon Isolering av flate tak 1017 Kostnadseffektivt Lett å håndtere God totaløkonomi God isolasjonsevne Bredt produktspekter Energibesparende byggisolasjon - i grunnen er vi best! En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø viktig å vite om ISOLASJON AV EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø Denne informasjonsfolderen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransje-gruppe

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 052016 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller oppleves ofte som

Detaljer

Varmeisolasjonssystemer for hele bygningen

Varmeisolasjonssystemer for hele bygningen Varmeisolasjonssystemer for hele bygningen Hele bildet En del av industrihistorien 6 7 Global tilstedeværelse 8 9 Bærekraftig produksjon 10 11 Viktig miljøbidrag 12 13 Passiv brannsikring 14 15 Unike

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 1013 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke,

Detaljer

Lindab Byggplater Produktprogram. Lindab Coverline TM. Lindab Byggplater. Et attraktivt ytre

Lindab Byggplater Produktprogram. Lindab Coverline TM. Lindab Byggplater. Et attraktivt ytre Lindab Coverline TM Lindab Byggplater Et attraktivt ytre 2 Skap din egen profil Nå kan den nye bygningen din få et attraktivt ytre med Lindabs byggplater. Et kostnadseffektivt alternativ som finnes i mange

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

Monteringsanvisning murgrill art.nr 11736 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction +

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader vil endres på grunn av termisk

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon)

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader

Detaljer

Cembrit Plank og Cembrit Panel

Cembrit Plank og Cembrit Panel Cembrit Plank og Cembrit Panel 15 ÅRS CEMBRIT GARANTI Fibersement kort fortalt Hva er fibersement? Cembrit fibersement er et attraktivt og fleksibelt byggemateriale som er ideelt til beskyttende overflater

Detaljer

FOLDEPORTER MED DET BESTE FRA TO VERDENER. La oss få presentere neste generasjon foldeporter!

FOLDEPORTER MED DET BESTE FRA TO VERDENER. La oss få presentere neste generasjon foldeporter! FOLDEPORTER MED DET BESTE FRA TO VERDENER La oss få presentere neste generasjon foldeporter! Reco Duo - dagens og fremtidens foldeport Når man skal velge foldeport, diskuterer man ofte fordelene og ulempene

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 5 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger

TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger Skreddersydde isolasjonssystemer Bauder varmeisolasjon for terrasse og balkong Riktig isolering av bygg blir stadig viktigere. Optimal varmebeskyttelse

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 012017 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller er spesielt utsatt

Detaljer

Leggeanvisninger. nye prosjekt, kontakt oss på tlf Foamglas hjelper dere ved oppstart av. CELLEGLASSISOLERING Miljøvennlig og økonomisk!

Leggeanvisninger. nye prosjekt, kontakt oss på tlf Foamglas hjelper dere ved oppstart av. CELLEGLASSISOLERING Miljøvennlig og økonomisk! Leggeanvisninger CELLEGLASSISOLERING Miljøvennlig og økonomisk! www.foamglas.no Foamglas hjelper dere ved oppstart av nye prosjekt, kontakt oss på tlf. 556644. FOAMGLAS på betongbjelkelag og profilerte

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Celleglassisolering i bygninger

Celleglassisolering i bygninger Celleglassisolering i bygninger www.foamglas.no 2 Innholdsfortegnelse Isolering av grønt tak... 4 5 Hva er FOAMGLAS -celleglassisolering?... 6 7 Mange bruksområder noen eksempler... 8 9 Holdbar og kompakt

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

ivarit Winco effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit Winco er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre,

ivarit Winco effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit Winco er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre, December 2011 3.238 NO effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit Winco er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre, lav vekt, fra 8,5 kg/m 2 enkel montering og bearbeiding

Detaljer

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C ORYX Acrylic FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Acrylic FR er en brannsikker akryl fugemasse til innendørs bruk. ORYX Acrylic FR kan brukes til tetting

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 25 E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 3.1 BEREGNINGSMETODE Som det fremgår av kap. 1.2 inngår U-verdiberegninger i dokumentasjonen av en bygnings energibruk uansett hvilken dokumentasjonsmetode som

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys på bruk av gipsplater i våtrom.

Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys på bruk av gipsplater i våtrom. Side 1 av 5 informerer Nr 4-2002 Gipsplater i våtrom - er bruk av plater en risiko for innemiljøet? Av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre

Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre Silka kalksandsten - et effektivt byggesystem I PROSJEKTERING Enklere statikk, sikker dimensjonering Fleksibilitet i kraft av felles modulmål for alle Silka

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon.

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon. Lydgjennomgang En funksjonsriktig fuge uten luftlekkasjer vil i alminnelighet være tilstrekkelig lydisolerende Det vises til bind E for mer utfyllende opplysninger 163 FUGETYPER I betongelementbygg forekommer

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Profesjonell fugetetning

Profesjonell fugetetning Profesjonell fugetetning af pr ift ø v et af Byggefysisk korrekt tetning av bygningsfuger med Yttersidens evne til å forbli tett avhenger av en vedvarende, lufttett og slagregnsikker tetning av forbindelsesfugene.

Detaljer

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden 7985NO Isolasjonstak 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Følger du ikke anvisningene, vil kanskje

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 9 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 0 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e s

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

En presentasjon av Plastmo AS

En presentasjon av Plastmo AS En presentasjon av Plastmo AS Plastmo takrenner Leveres i plast, sink, stål og kobber. Plasttakrenner Er utviklet til å fungere i det barske nordiske klimaet. Blir testet og gjennomprøves kontinuerlig.

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater Isolering av flate tak 0111 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning Energibesparende byggisolasjon - i

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

- tungvekter på lette løsninger

- tungvekter på lette løsninger - tungvekter på lette løsninger Lette løsninger for et bedre klima Tema - isolasjon 1. Presentasjon av Jackon AS 2. Hvorfor isolere? 3. Kriterier for valg av isolasjon 4. Produkter 5. Bruksområder 6.

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Bond Tak. Høykvalitets takpanner. tak. april 2013. BOND - den lette takløsningen

Bond Tak. Høykvalitets takpanner. tak. april 2013. BOND - den lette takløsningen tak Bond Tak Høykvalitets takpanner tak BOND - den lette takløsningen BOND er et høykvalitetsprodukt med mange lekre overflater og farger. BOND takpanner er produsert av aluzink stål, som gir lang levetid

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

ISOLERING AV FLATE TAK

ISOLERING AV FLATE TAK ISOLERING AV FLATE TAK Isolasjonsløsninger for flate tak Innhold Side Systemløsninger 2 Profilert stålplatetak 3 Betong- og lettbetongtak 3 Fallløsninger og fallretninger 4 Kondensisolering 5 Store spennvidder

Detaljer

Produktbeskrivelse. Underlag

Produktbeskrivelse. Underlag Membranrull Produktbeskrivelse Miljømembran er et takbelegg av polypropylen, spesielt beregnet til torvtak. Membranen har en bestandighet som gjør at den er både vanntett og rotbestandig. Membranen festes

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30 Arbor BADEROMSPANEL enkelt, trygt og elegant Hvit Snø TS 20 x 30 arbor baderomspaneler Enkelt, trygt og elegant Arbor Baderomspanel monterer du enkelt selv, og med det spesielle låsesystemet trenger du

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC INSTALLERINGSHÅNDBOK Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken må ikke kastes. Ha den i arkivet for

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull

JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull JKON TKISOLSJON in totalleverandør av tak Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì PS Jackopor og Jackon Super PS Ì Rockwool steinull 06-0 (. revidering 07-0) erstatter 0-009 jackon.no

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer