Alta kommune Felles støttefunksjoner Personalavdelingen HER. Alta kommune Felles støttefunksjoner Budsjett og innkjøp HER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune Felles støttefunksjoner Personalavdelingen HER. Alta kommune Felles støttefunksjoner Budsjett og innkjøp HER"

Transkript

1 Alta Havn KF Postboks 2237 NO-9508 ALTA Felles støttefunksjoner Personalavdelingen Drift- og utbyggingssektoren Kommunale bygg Drift og utbyggingssektoren Renhold Felles støttefunksjoner Budsjett og innkjøp Avd. samfunnsutvikling Jordbrukssjef Signe Olaussen Felles støttefunksjoner IKT-avdelingen Felles støttefunksjoner Servicesenteret Drift- og utbyggingssektoren Brann og redning Avd. samfunnsutvikling Fagansvarlig arealplan Hallgeir Strifeldt Drift- og utbyggingssektoren Kommunalteknikk Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Drift- og utbyggingssektoren Miljø, park og idrett Avd. samfunnsutvikling Næringssjef Jørgen Kristoffersen, Helse og sosialsektoren Omsorgsavdelingen Markveien 29-31, Helse og sosialsektoren Bistandsavdelingen Markveien 29-33, Helse- og sosialsektoren Kommuneoverlegen Markveien 29-31, Helse- og sosialsektoren Helseavdelingen Markveien 29-31, Oppvekst og Barn og ungetjenesten v/svein O. Hansen Markveien 26, Oppvekst og Alta kulturskole Kinoveien 11, Oppvekst og Kultursjef Tor Helge Reinsnes Moen, Oppvekst og Alta bibliotek Postboks 1274, Oppvekst og Alta voksenopplæringssenter Kjeldsbergveien 10, Oppvekst og Alta kultursal Follumsvei 33

2 , Oppvekst og Ungdommens hus v/kaja Kristensen Skoleveien 14 Barn og unges representant i plansaker v/aase Kristin Abrahamsen Flyktningetjenesten v/inger Bergmo NAV Alta Postboks 1313 NAV Alta Postboks 1313 Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune Tor Håvard Sund Alta Siida AS Nøkkelstien 2 Aronnes barnehage Holstsletta 10 Bossekop barnehage Thomasbakkveien 26 Breidablikk barnehage Breidablikkveien 34 Frikirkens barnehage Midtbakkveien 53 Furua barnehage Altaveien 220 C Furuly barnehage Postboks 160 NO-9502 ALTA Gakori barnehage Gakoriveien Holten barnehage Holtenalleen 3 IMI barnehage Bakkeveien 11 Komsatoppen barnehage Komsahøyden 5 Kronstad barnehage Spireavn. 27 Midtbakken barnehage Maskinsvingen 9 Nyland barnehage Follumsvei 27 Oterfaret barnehage i Folkets Hus Bossekopveien 117 Rafsbotn barnehage Rafsbotn Rishaugen barnehage Altagårdsveien 55 Saga barnehage Saga 5 Sentrum barnehage Skoleveien 51

3 Snehvit barnehage Altaveien 214 Talvik barnehage Mellomgjerdet 7 Tornerose barnehage Vesterhaugveien 23 barnehage Åsen barenhage Skoleåsen 21 Alta Helsesportlag Granåsveien 58 Alta IF Alta idrettspark Alta Innebandyklubb Veidebakken 6 Alta Judoklubb Postboks 23 NO-9501 ALTA Alta Kajakklubb v/bjørn Harald Hansen Svaneveien 62 Alta Karateklubb Lathari 21 Alta NTN Taekwon-Do klubb Postboks 4 NO-9501 ALTA Alta Rideklubb Postboks 1457 Alta Skiskytterlag Sagabrinken 30 Alta Skytterlag Postboks 1199 Alta snø/sommer IF v/sten Ørjan Romsdal Agneveien 32 NO-4319 SANDNES Alta Snøscooterforening/NMK Alta Postboks 1225 Alta Sportsskytterklubb Postboks 1051 NO-9503 ALTA Alta Svømmeklubb Postboks 1412 Alta Trekkhundklubb v/maria Sparboe Eibyveien 57 Bossekop Ungdomslag Thomasbakkveien 22 Eidebakken IL v/hans Arild Hansen NO-9536 KORSFJORDEN IL Frea Postboks 96 NO-9501 ALTA IL Nordstjerna v/arne Karlstrøm NO-9545 LANGFJORDBOTN

4 Kaiskuru IL v/jan Berg Møllebakken 15 Klatregruppa i Alta, ASI v/bjørnulf Håkenrud Øytun 4B Kviby IL v/tor Arne Thomassen Nyvollveien 54 Nerskogen IL Postboks 2071 NO-9507 ALTA Nordlys Paintball Bregneveien 34 Nordlysbyen Ski Alta v/oddmund Bakken Postboks 2206 NO-9508 ALTA Nordlysbyen Sykkel v/jørn Eikanger Postboks 1043 NO-9503 ALTA Nyvoll IL v/kjetil Larsen Pilspissen Turmarsjklubb Gakoriveien 16 A Rafsbotn IL v/leder Thorleif Johansen Rafsnes Sarves Alta alpinsenter AS Humleveien 17 Stjernøy IL v/linda Berg NO-9531 KVALFJORD Talvik IL v/mikkel Romsdal Klokkarsvingen 7 IL Sønvismoen 44 Alta Kraftlag SA Markveien 46 NO-9509 ALTA Boreal Transport Nord AS Postboks 308 NO-9615 HAMMERFEST Finnmarkseiendommen Postboks 133 NO-9811 VADSØ Finnmarkssykehuset HF Sykehusveien 35 NO-9600 HAMMERFEST Forskningsrådet ved regional repr. c/o Innovasjon Norge Finnmark Postboks 1112 Innovasjon Norge Finnmark Postboks 1112 Nordlysbadet Alta Postboks 1503 Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Fylkesmannen i Finnmark Statens hus NO-9815 VADSØ Statnett SF, region Nord-Norge Raipas Statsbygg, region nord Postboks 338 NO-9254 TROMSØ

5 Stiftelsen Betania Postboks 160 NO-9501 ALTA Stiftelsen Utleieboliger i Alta Postboks 1046 NO-9503 ALTA Studentsamskipnaden i Finnmark Nøkkelstien 22 UiT Norges arktiske universitet Follumsvei NO-9509 ALTA Verdensarvsenteret for bergkunst - Alta Museum IKS Altaveien 19 Øytun folkehøgskole Øytunveien Hammerfest kommune Rådhusplassen 1 NO-9600 HAMMERFEST Hasvik kommune Fjellveien 6 NO-9593 BREIVIKBOTN Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 4 NO-9730 KARASJOK Kautokeino kommune Bredbuktnesveien 6 NO-9520 KAUTOKEINO Kvalsund kommune Rådhusveien 18 NO-9620 KVALSUND Kvænangen kommune Postboks 114 NO-9161 BURFJORD Loppa kommune Parkveien 1/3 NO-9550 ØKSFJORD Porsanger kommune Rådhuset NO-9712 LAKSELV Avinor AS, Alta lufthavn Postboks 150 NO-2061 GARDERMOEN Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade NO-7441 TRONDHEIM Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Henry Karlsens plass 1 NO-9815 VADSØ Finnmark Heimevernsdistrikt 17 Postboks 800 Postmottak NO-2617 LILLEHAMMER Fiskeridirektoratet region Finnmark Postboks 185 Sentrum NO-5804 BERGEN Fylkesmannen i Finnmark Statens hus NO-9815 VADSØ Husbanken region Hammerfest Postboks 480 NO-9615 HAMMERFEST Kystverket Troms og Finnmark Sentralt postmottak Postboks 1502 NO-6025 ÅLESUND Lensmannen i Alta Labyrinten 1 Mattilsynet, distriktskontoret for Vest- Finnmark Postboks 383 NO-2381 BRUMUNDDAL

6 NVE, region nord Kongensgate NO-8514 NARVIK Sametinget Avjovàrgeaidnu 50 NO-9730 KARASJOK Statens vegvesen, region nord Boks 1403 NO-8002 BODØ Vestfinnmark politidistrikt Postboks 330 NO-9615 HAMMERFEST Vest-Finnmark sivilforsvarsdistrikt Postboks 483 NO-9615 HAMMERFEST Alta & Omegn Turlag Postboks 1129 Alta Boligbyggelag Sorenskriverveien 9 Alta Bondelag v/jørn Suhr Aronnesveien 183 Alta Båtforening Malmveien 18 Alta Dykkerklubb Malmveien 18 Alta Elgjegerforening v/jan E. Hansen Raipaasveien 134 Alta Filipinske forening Åsveien 56 Alta Filmklubb Postboks 1031 NO-9503 ALTA Alta Fiskarlag v/sondre Kristoffersen Buktaveien 23 Alta Fotoklubb Bregneveien 52 Alta Hagelag Reistadskogen 1 Alta Helselag v/dagny Lillemoen Smibakken 14 Alta Historielag Leirbakkveien 22 Alta Hundeklubb v/heidi E. Pedersen Tors vei 11 Alta Husflidslag Postboks 1380 Alta Islamske Forening Postboks 1502 Alta Jeger- og fiskerforening Postboks 1353 Alta KFUK-KFUM-speidere v/arne Dahler Bakkeveien 40 Alta Kunstforening Postboks 1002 NO-9503 ALTA

7 Alta Laksefiskeri Interessentskap Steinfossveien 1 Alta MC-klubb Postboks 1296 Alta Norsk-Finsk Forening Harebakken 20 Alta Næringsforening Postboks 1360 Alta Orienteringslag v/thomas Frost Bregneveien 47 Alta Pensjonistforening v/else Wilhelmsen Krøkebærvn. 11 Alta Russiske Forening v/jana Hekkelstrand Vesterhaugveien 7 Alta Røde Kors Postboks 1187 Alta Sanitetsforening Postboks 1356 Alta Soppforening v/ Edith Ramberg Øvre Tollevikvei 9 Alta Zoologisk Forening v/ingunn Vistnes Øverbygdveien 31 Alta/Eiby Bonde- og småbrukerlag v/sigurd Killi Øvre Stengelsen 10 Amtmannsnes bygdelag v/trond Strifeldt Kilnotv. 24 Arnebyvann hytteforening c/o Bjørn Helge Andreassen Fjellvåkveien 44 Aronnes bygdelag v/ Kathrine Simonsen Krøkebærveien 3 BBBV Velforening v/ Roy Håkon Håkonsen Breverudsvingen 4 Bivdi - Sjøsamisk fangst- og fiskeriorg. v/bernt Wilhelmsen Kistrand NO-9713 RUSSENES Bollo Hytteforening v/bjørnar Bull Thomassletta 11 CISV Finnmark Nordre Ringvei 15 Den polske kongressen Postboks 1465 Det russiske selskap v/ Marit Bjerkeng Bossekopveien 46 Detsika Fôrdyrkingslag v/bjørn Åge Losvar Eiby Jeger- og fiskerforening v/gunvald Jonas Eibyveien 32 Eiby ungdomslag c/o Rita Strøm, Eiby

8 Elvebakken bygdelag Postboks 2271 NO-9508 ALTA Elvebakken læstadianske menighet v/odd Arne Thomassen Sagatun FFO Finnmark/Finnmárkku Doaibmavádjegiid Postboks 1454 Filadelfia Pinsemenighet Postboks 70 NO-9501 ALTA Finnmark Skogselskap v/tor Håvard Sund Forum for natur og friluftsliv Finnmark Postboks 26 NO-9915 KIRKENES Fram 4H v/tore Karlstrøm NO-9545 LANGFJORDBOTN Gargia bygdelag Gargiaveien 96 Gaupa 4H v/bjørn L. Opgård Gjøken 4H Wenche B. Andersen Reistadskogen 5 Hakkstabben og Altneset bygdelag v/merete H. Bergly NO-9532 HAKKSTABBEN Hakkstabben og Altneset hytte- og fritidsforening Trudvang 6 B Hjemmeluft bygdelag Postboks 282 NO-9502 ALTA Human-Etisk Forbund, Alta lokallag Postboks 1251 Høyvika hytteforening v/frank Uglebakken Komsa grendelag v/magne Amundsen Breidablikk 5 Korsfjord Fiskarlag v/leif M. Henriksen Komagfjord NO-9536 KORSFJORDEN Korsfjord-Lerresfjord bygdelag v/viktor Evertsen NO-9536 KORSFJORDEN Kronstad Vel Postboks 2224 NO-9507 ALTA Kvalfjord-Pollen bygdelag v/bjørn Pedersen NO-9640 KVALFJORD Kvensk samarbeidsråd Hovedveien 2 NO-9151 STORSLETT Kvenvik bygdelag v/kjell Isaksen Kvenvikveien 14 Kviby Jeger- og fiskerforening v/ leder Per Kristian Strand Kviby og Leirbotn bygdelag Heidi Gaino Jordmor Magdalenes vei 19

9 Kåfjord bygdelag v/ellen K. Larsen Kåfjord Kåfjord Jeger- og fiskerforening v/ Leif Johansson Komsahøyden 32 Kåven Jeger- og fiskerforening v/toralf Thomassen Marienlund 41 Landsforbundet mot stoffmisbruk Alta lokallag Postboks 1498 Langfjordbotn bygdelag v/arne Karlstrøm NO-9545 LANGFJORDBOTN Langfjordbotn Jeger- og fiskerforening v/oddvar Rødmyr Øvre Tollevikv. 50 Leirbotn hytteforening Kvileskogen 30 LHL Alta Postboks 1240 Mathisdalen Bonde- og småbrukerlag v/gro Sønvisen Mathisdalen Mental Helse Alta v/ Inger Liv Ryan Kongleveien 33 Midtre Midtbakken Vel-lag v/gunnar Pedersen Maskinsvingen 22 Naturvernforbundet i Finnmark Postboks 218 NO-9915 KIRKENES Norges Blindeforbund Finnmark Postboks 1420 Norges Handikapforbund Nord-Norge Mellomveien 50 NO-9007 TROMSØ Norsk Caravan Club avd. Alta v/leder Petter A. M. Nilsen Boks 1117 Norsk schaferhund klubb avd. Finnmark Postboks 2274 NO-9508 ALTA Norske Redningshunder Alta Myrullveien 7B Nygjerdet 4H - Gård Einegjerdet Nyvoll Fiskarlag v/torleif Monsen Nyvoll Næringslivet i Bossekop Postboks 44 NO-9501 ALTA Pinsemenigheten Betesda Rafsbotn bygdelag v/ken Pedersen Saunaveien 12 Russeluft grendelag v/ann Karin Tangen Erichsen Russeluftveien 238 Saga grendelag Postboks 2101 NO-9507 ALTA

10 Sisa Kultursenter v/john-tore Martinsen Skaialuft Vel v/ingolf Uglebaken Skaialuftveien 22 Skillemo Vel v/ann Jorun Hestvik Sagbruksveien 5 Storekorsnes bygdelag v/thorgeir Os Storekorsnes Storekorsnes Fiskarlag v/arnt Ring Storekorsnes Studentersamfunnet i Alta v/ Hilde Nakjem Follumsvei 33 Talvik Bonde- og småbrukerlag v/johannes Simonsen Hovdenes Talvik bygdelag v/ Laila Kjellmann Ressebakken 20 Talvik Båtforening Ressebakken 24 Talvik Jeger- og fiskerforening v/harald Mikkelsen Thomasbakken grendelag v/anniken Edvardsen Reistadskogen 6 Tollevik grendelag v/arne Margido Isaksen Øvre Tollevikv. 3 Transfarelv skolekrets bygdelag v/knut Rasmussen Saga Bonde- og småbrukerlag v/kurt Helge Bakken Bygdeutvalg v/terje Johnsen Verdens Barn Finnmark v/ Ingrid Klemets Seterdalen 17 Øtre Alta Jeger- og fiskerforening v/ole Ingebrigtsen, Storekorsnes Årøya bygdelag v/bård Ottar Gjertsen Årøya NO-9533 KONGSHUS Alta Arbeiderparti v/bernt Berg Eibyveien 24 Alta FrP Postboks 1319 Alta Høyre Postboks 1370 Alta KrF v/knut Klevstad Furuåsen 14 Alta Senterparti v/jan-martin Rishaug Russeluftveien 6 Alta SV v/otto Erik Aas

11 Alta Venstre v/heidi Nilima Monsen Ringveien 3 A Álttá Sámiid Searvi - NSR Postboks 1435 Kystpartiet i Alta v/ann-birgith Bårdsen Wærnes Kåfjordveien 523 Sámeálbmot bellodat Áltá v/tore Bongo Lathari 24 Alta Bedriftsidrettsråd v/stein-otto Rode Rødsvingelvn. 13 Alta Idrettsråd Postboks 1035 NO-9503 ALTA Alta kirkelige fellesråd Postboks 1172 Alta Musikkråd Postboks 1337 Eldrerådet v/anne Karin Myreng Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/anne Karin Myreng Ungdomsrådet v/ungdommens hus Skoleveien 14 Alta ungdomsskole Skoleveien 20 Alta videregående skole Skoleveien 15 Alta voksenopplæringssenter Kjeldsbergveien 10 Aronnes skole Blåbærvn. 2 Bossekop skole Altaveien 106 Elvebakken skole Postboks 2160 NO-9507 ALTA Gakori skole Gakorivn. 30 Kaiskuru nærmiljøsenter Myrullveien 2 Komsa skole Bossekopveien 119 Korsfjord oppvekstsenter Postboks 55 NO-9536 KORSFJORDEN Kvalfjord skole NO-9531 KVALFJORD Kåfjord skole Kåfjord Leirbotn oppvekstsenter

12 Rafsbotn skole Rafsbotn Saga skole og grendehus Aspemyra 12 Sandfallet ungdomsskole Sandfallvn. 30 Talvik skole Postboks 53 skole Tverrelvdalsveien Øvre Alta skole Steinfossveien 18