Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 018/06-025/06 Dato: Møtested: Langfjordhamn skole/grendehus Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 018/06-025/06 Dato: 22.06.2006 Møtested: Langfjordhamn skole/grendehus Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 018/06-025/06 Dato: Møtested: Langfjordhamn skole/grendehus Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen, Ståle Johansen, Tor Kyrre Olsen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal, Arild Amundsen, Ann-Tove Wilhelmsen, Ivar Martinsen Følgende medlemmer møtte ikke: Ann H. Johansen, Beathe Kiil, Arnleif Iversen, Sigurd Henriksen, Bjarte Takvam, Helene Benjaminsen Følgende varamedlemmer møtte: Annfrid Slettvoll, Per Torfinn Sandnes, Hanne Mari Nyheim, Ulf Rune Pettersen Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Jostein Størdal, Pleie- og omsorgsleder Johanna Isaksen, Sosialleder Tommy Hansen, Avd. leder Økonomi Monika Olsen, Personalrådgiver Vibeke Brox, Revisor Roald Anthonsen, Sekretær Gunn H. Martinsen Merknader til innkallingen: Arild Amundsen: En av Kystpartiets varamedlemmer har ikke fått sakspapirene. Mulig treg postgang. Langfjordhamn 22. juni 2006.

2 PS 018/06 RS 006/06 RS 007/06 RS 008/06 RS 009/06 RS 010/06 REFERATSAKER REFUSJONSKRAV VEDR. BEREDSKAPSKOSTNADER FOR 2005 SAMORDNING AV AMBULANSEBÅTTJENESTEN MED SYKETRANSPORT OG TRANSPORT AV HELSEPERSONELL MED BÅT I LOPPA KOMMUNE Særutskrift: AVLØNNING RÅDMANNEN - ENSIDIG TILBUD KAPASITETEN PÅ STATSNETTS LINJER I FINNMARK BEREGNING AV ØKONOMISKE VIRKNINGER FOR FFK VED BYGGING AV VEG MYRNES-BERGSFJORD FRAMFOR FV-FERGE- LOPPA KOMMUNE Referatene tatt til orientering. PS 019/06 ELDREPLAN Kommunestyret tiltrer forslag til eldreplan slik den foreligger. 2. Tiltak som krever økte ressurser og midler skal etter faglig vurdering fremmes til politisk behandling som egne saker. Behandling i Levekårsutvalget : Ap v/halvor Pettersen foreslo at ordet anbefalinger byttes ut med ordet tiltak. AP v/annfrid Slettvoll foreslo endringer som kom frem i eldrerådets høringsuttalelse: Pkt 3 under anbefalinger side 14 endres slik: Det må taes stilling til om hjemmetjenesten i Vestre Loppa beholdes på dagens nivå eller om det er ønskelig å øke volumet og tjenestetilbudet der. Resten av setningen strykes. Anbefalinger side 15 pkt 4 første setning endres til.ca hver 3.-4.uke. Det ble votert over AP v/annfrid Slettvoll forslag. Forslag til Pkt.3 ble enstemmig vedtatt. Forslag til anbefalinger side 15 pkt 4 første setning ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over AP v/halvor Pettersen s forslag, som ble enstemmig vedtatt. 1. Forslag til eldreplan vedtas slik den foreligger med ovennevnte endringer. Enstemmig vedtatt.

3 2. Tiltak som krever økte ressurser og midler skal etter faglig vurdering fremmes til politisk behandling som egne saker. Enstemmig vedtatt. AP i gruppemøte 10:35. Møtet satt kl. 11:15 Som innstillingen fra Levekårsutvalget. PS 020/06 OVERFØRING AV ØREMERKEDE PSYKIATRIMIDLER FRA 2005 TIL Loppa kommunestyre godkjenner overføring av statlige øremerkede midler til psykisk helsearbeid til Loppa kommunestyre overfører kr av de samlede øremerkede psykiatrimidlene for 2005 til Midlene totalt kr brukes til leasing av en bil til psykiatritjenesten. Som innstillinga. Enstemmig vedtatt. Enst.vedtatt. PS 021/06 PERIODERAPPORT - REGNSKAP PR Kommunestyret tar perioderapporten for 1. tertial 2006 til orientering. PS 022/06 SALG AV ALDERSBOLIGEN PÅ SANDLAND Loppa kommune vedtar å selge Aldersboligene på Sandland, gnr 5, bnr 132, for kr ,- til Ingolf Grønnum fra Sandland. Salgsummen avsettes til investeringsfond. Ap v/annfrid Slettvoll fremmet forslag til vedtak lik behandling i eldrerådet: Eldrerådet har konstatert at trygdeboligen på Sandland er lagt ut for salg. Boligen som har 3 boenheter med livsløpsstandard er et tilbud til eldre og andre aktuelle leietakere.

4 Eldrerådet er betenkt over at eksisterende tilbud i distriktet reduseres samtidig som sentrale myndigheter fokuserer på en bedre eldreomsorg. Det totale tjenestetilbudet i distriktet bør heller forbedres slik at en kan oppfylle målsettingen om at eldre skal kunne bo i egen bolig lengst mulig eller kunne benytte seg av boenheten i lokalmiljøet. Eldrerådet anbefaler ikke salg Forslaget fra AP v/annfrid Slettvoll ble vedtatt mot 4 stemmer. PS 023/06 EKSTRA RESSURSER TIL HØGTUN SKOLE Høgtun skole tildeles 7 timer til deling i 1. klasse, 2 timer til 8. klasse og 3 timer til 10. klasse for skoleåret 2006/2007. I tillegg tildeles 13,38 % til dekning av underdekning av rammetimetallet. Denne tildelingen tilsvarer kr ,- og inndekkes ved Som innstillinga. Tildelingen inndekkes ved bruk av disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt. AP i gruppemøte 11:50 12:00. KP v/arild Amundsen fremmet følgende forslag: Saken sendes tilbake til Levekårsutvalget for utredning for alle skolene i Loppa. Forslag til vedtak ble vedtatt mot 4 stemmer som stemte for Kystpartiets forslag. PS 024/06 GARANTI - LOPPA KIRKELIGE FELLESRÅD 1. Loppa kommune godkjenner og stiller kommunal garanti for låneopptak pålydende kr ,- til Loppa kirkelige fellesråd. 2. Dette under forutsetning av at midlene benyttes til oppfølging og istandsetting av kirkebygg og kirkeinventar, jfr. Fremlagte søknad. Enst. vedtatt PS 025/06 SALG AV HOLMVEIEN 10 - LOPPA BOLIGSTIFTELSE 1. Kommunestyret vedtar å selge Holmveien 10 i Loppa boligstiftelse såfremt man oppnår akseptabel pris.

5 2. Det delegeres til rådmannen og ordføreren å vurdere om høyeste bud er akseptabelt. 3. Salgssummen overføres til Loppa boligstiftelse for nedbetaling av lån. Kommunestyret ble avsluttet med folkemøte hvor Alta kraftlag a/l v/tor Emaus informerte Langfjordhamns innbyggere, kommunestyret og andre fremmøtte om planlagt utbygging av vannkraftverk i Langfjordhamn. Arne Dag og Tor Emaus Folkemøte i Langfjordhamn