Kommunen som forvaltningsorgan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunen som forvaltningsorgan"

Transkript

1 Naturdatas viltkonferanse 2012: Kommunen som forvaltningsorgan Stjørdal 1. og 2. november

2 Naturdatas viltkonferanse 2012 Naturdata og samarbeidspartnere inviterer til konferanse med overordnet tema kommunen som forvaltningsorgan Tilbakemeldingene fra Naturdatas viltkonferanse 2011 sa mye om at man ønsket flere foredrag rettet mot kommunene som også har vært den største deltakergruppen. Vi har derfor forhåpentligvis fått satt sammen et program som vil falle i smak. Åpningsforedraget fra Kari Bjørneraas vil belyse noe om hjorteviltforvaltningen på kryss og tvers og vil derfor ha et bredt innhold. Christer Moe Rolandsen vil gi oss et innblikk i hva vi kan finne i Hjorteviltregisteret og hva som har kommet av nye funksjoner der i det siste. Fra Norsk Hjortesenter har vi fått med oss informasjonsleder Egill J. Danielsen som vil vise fram siste nytt fra Hjorteviltportalen. Fra kommunene har vi også fått med oss 2 forelesere. Gunnar Svalbjørg jobber som plan- og miljøvernleder i Steigen kommune, og har der også ansvaret for viltforvaltningen. Han vil dele sine erfaringer fra arbeidet i Steigen kommune. Rune Berg kommer fra Saltdal kommune som er medlem i Salten samarbeidsråd. Han vil fortelle om erfaringer knyttet til samarbeid om viltforvaltnineng mellom flere kommuner. Arve Aarhus kommer fra utmarksavdelingen til Sogn- og Fjordane skogeierlag. Han vil ta oss med til Vestlandet og fortelle om hjorteforvaltninga. John Linell fra NINA vil ta for seg rådyret, og vil betrakte utfordringer og muligheter for norsk rådyrforvaltning. Tidligere jaktkonsulent i NJFF, Bertil Nyheim, har jobbet mye med ettersøk. Han vil i sitt foredrag komme inn på ulike måter å organisere ettersøksarbeidet på. Fra NJFF kommer Tore Larsson som er opplæringsleder. Han vil betrakte jegerrollen og jegerrekruttering i dagens Norge slik NJFF ser det. I NJFF er det for tiden stor fokus på å rekruttere jegere til rødrevjakt. Roar Lundby er jaktkonsulent i NJFF, og vil fortelle mer om det arbeidet NJFF har gjennomført og har på gang framover. Fra Svenske Jegareforbundet kommer Per Arne Åhlen for gi oss ny kunnskap om mårhunden. Dette er en uønsket art i Norge, og det foregår et Skandinavisk samarbeid for å stoppe spredningen av denne arten. Hans Christian Pedersen fra NINA deltok også på konferansen høsten Rypeprosjektet nærmet seg da slutten, og vi har derfor invitert han for å sammenfatte resultatene fra dette store prosjektet. Fra Veterinærinstituttet har vi fått med oss Bjørnar Ytrehus. Han er forsker på helseovervåkning av hjortevilt, og vil fortelle oss det siste innen helseovervåkning og hvordan dette vil bli forbedret ytterligere i tiden som kommer. Vi ønsker alle tidligere og nye deltakere hjertelig velkommen!! Hvor: Rica Hell Hotel ligger rett ved Trondheim Lufthavn Værnes. Det er gåavstand enten du kommer med fly, buss, tog eller bil. Pris: Full pakke med enkeltrom inkl. alle måltid: Kr. 3900,- Dagpakke dag 1 med lunsj og middag: Kr. 1800,-. Dagpakke dag 1 med lunsj uten middag: Kr. 1400,-. Dagpakke dag 2 med lunsj: Kr. 1400,-. Påmelding: Elektronisk påmelding gjøres på Her finner du også oversikt over andre deltakere (Husk rubrikk for andre opplysninger)

3 Torsdag 1. november naturdata.no Naturdatas viltkonferanse 2012 Tema: Kommunen som forvaltningsorgan PROGRAM Tid Programpost Ansvarlig Oppmøte og registrering Seminarledelsen Lunsj Seminarstart Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers Kari Bjørneraas, DN Siste nytt fra Hjorteviltregisteret Christer Moe Rolandsen, Naturdata as Pause Hjorteviltportalen Egill J. Danielsen, SNH Jegerrollen og jegerrekruttering Tore Larsson, NJFF Pause Forvaltning av hjort på kommune nivå Arve Aarhus, Sogn og Fjordane Skogeierlag Resultater fra rypeprosjektet Hans Christian Pedersen, NINA Pause Forvaltning av elg i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, Steigen kommune Slutt for dagen Fredag 2. november Frokost Registrering av nyankomne Nordisk mårhundforvaltning Per Arne Åhlen, Svenske Jegerforbundet Mårhundens historie i Norden, effekter på naturlig fauna samt resultater frå de siste års innsats Forvaltning av rådyr på kommunenivå. John Linnell, NINA Muligheter og utfordringer Pause med utsjekk På spor etter rødreven Roar Lundby, NJFF Organisering av ettersøksarbeid Bertil Nyheim, Nyheim Hunde- og Fritidssenter Pause Sjukdomsrettet overvåking og forvaltning av hjortevilt Bjørnar Ytrehus, Veterinærinstituttet en oppgave for kommunen? Pause Samarbeid om elgforvaltning på tvers av kommune- Rune Berg, Salten samarbeidsråd grenser. Erfaringer fra Salten samarbeidsråd Lunsj / slutt

4 Årets foredragsholdere: Gunnar Svalbjørg: Gunnar Svalbjørg er Plan- og miljøvernleder i Steigen kommune og har også ansvar for viltforvaltningen. Steigen kommune, en typisk kystkommune med 2600 innbyggere, er en ung elgkommune der det nå felles ca. 125 elg i året. Gunnar jobber ellers med arealplanlegging, miljøsaker, kystsoneforvaltning m.m. Fritiden brukes til fiske og jakt, bl.a. på elg. Han har sin hovedutdanning som naturforvalter fra høgskolen i Telemark. Roar Lundby: Roar Lundby er i dag jaktkonsulent i NJFF med arbeidsoppgaver innenfor jaktutøvelse, jakthund og internasjonalt samarbeid. Roar har tidligere jobbet på fylkeskontoret til NJFF-Hedmark og har der sittet som prosjektleder for NJFFs rødrevprosjekt «På spor etter rødreven» som startet opp 1.januar I løpet av de første 2,5 årene av prosjektet har jegerne meldt inn over 1500 rødrever i prosjektet, som går over 5 millioner mål i Hedmark. Fritiden brukes til jakt, fiske, friluftsliv og hunder! Roar er utdannet Master i Naturforvaltning fra UMB på Ås. Tore Larsson: Tore Larsson er opplæringsleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. I denne stillingen ligger et overordnet ansvar for all kursog opplæringsvirksomhet i organisasjonen, og det tilligger stillingen et særlig ansvar for arbeidet med jegerprøven. Larsson har arbeidet tett på instruktørutdanning samt utvikling av materiell og innhold i jegerprøven i en årrekke og er redaktør av NJFFs offisielle lærebok «Jegerprøven med NJFF». Han har sin hovedutdanning som naturforvalter ved Høyskolen i Telemark i tillegg til utdanning innen økonomi og pedagogikk. Hans Christian Pedersen: Hans Christian Pedersen (født 1949) har jaktet rype siden 1960-tallet og forsket på de samme siden Men egentlig er han harejeger. I 1988 ble han dr.philos. på et arbeid om lirypas forplantningsbiologi. Han arbeider i dag som seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, og som professor ved Høgskolen i Hedmark, Evenstad. Fra grunnleggende biologi har interessen i sener år gått i retning av anvendt økologisk forskning, spesielt med tanke på framtidig forvaltning av rype. Han har skrevet mengder av vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og holdet utallige foredrag om ryper. Han var medforfatter av boka Harer og harejakt (Bokklubben Villmarksliv/ Gyldendal 1997), skrev om hønsefugler i Norges Dyr, 1992, skrev om harer, harejakt og harehunder i Jakt, Fiske og Friluftsliv (Kunnskapsforlaget 2003,2004), skrev om rypefjellet i opplev Forollhogna (Snøhetta 2006). Pedersens forskning på elg og hare er mer begrenset, da han gjennom alle år har lagt vekt på å skille mellom arbeid og fritid. Pedersen er dommer ved harehundprøver. Egill J. Danielsen: Egill J. Danielsen er informasjonsleder ved Norsk Hjortesenter. I denne stillingen jobber han med kommunikasjon omkring hjorten som tema generelt og Norsk Hjortesenters tjenester og produkter rundt denne ressursen spesielt. Norsk Hjortesenter og Danielsen har også, på oppdrag fra Direktoratet fra Naturforvaltning, ansvar for å utvikle innhold til Hjorteviltportalen, en ny og samlende nettside om alle våre hjorteviltarter. Danielsen har bakgrunn som journalist og fotograf, de siste årene med jakt og høsting som temafelt. Han er blant annet forfatter av boken Hjortejegerne 10 jegere, 10 metoder (2009). Kari Bjørneraas: Kari Bjørneraas er rådgiver i Viltseksjonen ved Direktoratet for naturforvaltning. Der jobber hun med ulike oppgaver relatert til hjortevilt. Kari er utdannet biolog fra NTNU, hvor hun har avlagt doktorgrad i biologi. Under doktorgradsutdanningen jobbet hun med elg og arealbruk, med data fra Elgprosjektet i Nord-Trøndelag, Rissa og Bindal.

5 John Linnell: Seniorforsker på NINA kommer fra den eneste landet i Europa uten rådyr men har studert rådyr siden 1989 først på Storfosna, og deretter i Østerdalen, Akershus og Østafjells (Buskerud / Vestfold). Hoved forskningsfokus har vært adferd / økologi og effekt av gaupa sin predasjon med hensikt å forske på både grunnleggende økologi og anvendte tema. Foredraget skal utforske noen av de utfordringer og muligheter som ligger på kommunenivå i forhold til rådyrs sitt arealbruk, overvåkning, og de effekter som gaupas tilstedeværelse har. Arve Aarhus: Arve Aarhus har i en årrekke jobbet med viltforvaltning på Vestlandet og med særlig vekt på hjorteforvaltninga. Han er selvstendig næringsdrivende og jobber for de ulike aktørene som har virksomhet på fagområdet. I denne sammenhengen Utmarksavdelinga til Sogn og Fjordane Skogeierlag. Han har utdanning innen både økonomi og utmarksforvaltning fra Høgskolen i Hedmark, og er selv en ivrig jeger og grunneier. Bertil Nyheim: Bertil Nyheim har tidligere jobbet som jaktkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Stillingen omfattet blant annet ansvaret for NJFFs jakthundvirksomhet, herunder ettersøksarbeid og organisering av dette. Organisering av ettersøksarbeidet, trening og skolering av ettersøkshund og jeger er et meget interessant og givende arbeid. Bertil mener at ettersøksekvipasjene er en stor ressurs for kommuner og jegere. Bertil jakter det meste, og helst med en hund som medhjelper. Bertil driver i dag i Nyheim Hunde- og Fritidssenter. Sentret omfatter hundehotell, trening og dressur av jakthunder og tilrettelegger for jakt- og fiskearrangementer (www.nyheimhfs.no ) Bjørnar Ytrehus: Bjørnar Ytrehus er viltpatolog på Veterinærinstituttet i Oslo. Der arbeider han med sykdomsundersøkelser på viltlevende dyr. Dette arbeidet inngår dels i den generelle sykdomsovervåkingen på dyr i Norge og dels i Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP). Bjørnar bor i Birkenes i Aust-Agder og bruker fritida i skog og mark. Han er utdannet veterinær og har doktorgrad i patologi fra Norges veterinærhøgskole. Per-Arne Åhlen: Viltbiolog på Svenska Jägareförbundet og prosjektleder for det Nordiske mårdhundprosjektet: LIFE09 NAT/SE/ Management of the invasive raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in the north-european countries. Rune Berg: Rune har arbeidet i Saltdal kommune i 32 år med skog og utmarksforvaltning. Han arbeider nå som utmarkskonsulent i Saltdal kommune. Christer Moe Rolandsen: Christer er fagsjef i Naturdata. Han har arbeidet med Hjorteviltregisteret siden oppstarten i Han har deltatt i ulike forskningsprosjekter på elg siden slutten av 1990-tallet. Hovedfokus de siste årene har, i tillegg til Hjorteviltregisteret, vært «Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa» og prosjekter knyttet til viltpåkjørsler. Foredraget skal gi oppdatert informasjon om Hjorteviltregisteret.

6 Naturdatas viltkonferanse 2012 Velkommen til Røyrvik! Konferansen er sponset av: Grafisk utforming: K. Sivertsen/NINA

Naturdatas viltkonferanse 2014

Naturdatas viltkonferanse 2014 Naturdatas viltkonferanse 2014 Tema: Jakt og forvaltning Rica Hell, Værnes 6. og 7. november Hvor Rica Hell Hotel ligger rett ved Trondheim Lufthavn Værnes. Det er gåavstand enten du kommer med fly, buss,

Detaljer

Naturdatas viltkonferanse 2015. Scandic Hell Hotel, Værnes 5. og 6. november. www.naturdata.no

Naturdatas viltkonferanse 2015. Scandic Hell Hotel, Værnes 5. og 6. november. www.naturdata.no Naturdatas viltkonferanse 2015 Scandic Hell Hotel, Værnes 5. og 6. november Naturdatas viltkonferanse 2015 Naturdata og samarbeidspartnere inviterer til Naturdatas viltkonferanse 2015. Bli med på ett av

Detaljer

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid 2008 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Rekruttering til jakt veien fra jegerprøveeksamen til jakt.......... 4 Hvordan bli en bedre villreinjeger?............ 5 Skadeskyting

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen 2005 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Bevaring av fjellrev kan jegere bidra?.......... 4 All bruk av blyhagl er nå forbudt!............... 6 Ny forskrift om ivaretakelse

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Bli en bedre jeger og fisker! JAKT- OG FISKESEnTERET

Bli en bedre jeger og fisker! JAKT- OG FISKESEnTERET Bli en bedre jeger og fisker! JAKT- OG FISKESEnTERET Hjertelig velkommen! Velkommen til Jakt- og Fiskesenteret! Det er ikke med så rent lite stolthet at vi kan invitere deg til vårt nyåpnede senter på

Detaljer

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Foto: Stolt far og sønn på elgjakt i Saltdal, høsten 2010. Hvorfor er det så få jegere som rekrutteres innen

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato MU-9/12 Miljøutvalet 14.03.2012

Saksnr Utval Møtedato MU-9/12 Miljøutvalet 14.03.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2012 12690/2012 Arve Ingolf Slettvåg Saksnr Utval Møtedato MU-9/12 Miljøutvalet 14.03.2012 Viltfond 2012 Bakgrunn Møre og Romsdal fylkeskommune har

Detaljer

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål til utfylling av rapportskjema? Ta kontakt med Statistisk sentralbyrå på tlf 62 88 56 00 Har

Detaljer

Sommer og høst 2012. JAKT- OG FISKESENTERET Bli en bedre jeger og fisker!

Sommer og høst 2012. JAKT- OG FISKESENTERET Bli en bedre jeger og fisker! Sommer og høst 2012 JAKT- OG FISKESENTERET Bli en bedre jeger og fisker! Hjertelig velkommen! Velkommen til Jakt- og Fiskesenteret! Det er ikke med så rent lite stolthet at vi kan invitere deg til vårt

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

Evaluering Prosjektet næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark 2001-2004. Sluttrapport

Evaluering Prosjektet næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark 2001-2004. Sluttrapport 854 NINA Oppdragsmelding Evaluering Prosjektet næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark 2001-2004. Sluttrapport Øystein Aas Oddvar Hanssen Børre K. Dervo Øvre venstre hjørne på konvolutt Øvre venstre

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 s. 2 Bjørnetest s. 8 Jaktlederkurs s. 10 Jenter og Jakt s. 18 Kursplan 1 Los på bjørnen «Åse». Bjørnetest Hedmark Elghundklubb og NJFF-Hedmark har gjennomført

Detaljer

BRUKERKONFERANSEN 2008

BRUKERKONFERANSEN 2008 Skolen er i forandring henger du med? BRUKERKONFERANSEN 2008 Bergen 7. 9. april Årets brukerkonferanse har fokus på den nye digitale skolehverdagen og tilbyr: 21 ulike foredragsholdere fra inn- og utland

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 S. 5 LUKTDISKRIMINERING S. 8 KULESTI GOD REKRUTTERINGSGREN? S. 10 11 KURS OG AKTIVITETER S. 18 ENDRING I JEGERNES LOVVERK 1 L e d e r hans ole solberg

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsrapport 2013 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Innhold Innhold... 1 1. Senterleders beretning... 2 2. Introduksjon til virksomheten... 6 Formål og oppgaver for virksomheten... 6

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen samfunnseffekter

Entreprenørskap i utdanningen samfunnseffekter ØF-rapport 17/2012 Entreprenørskap i utdanningen samfunnseffekter av Svein Erik Hagen Vegard Johansen ØF-rapport 17/2012 Entreprenørskap i utdanningen - samfunnseffekter av Svein Erik Hagen Vegard Johansen

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Tabeler Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Pål F. Moa November 2011 Presentasjon av takseringsresultat for skogsfugl og rype i tabellform for perioden 1995-2011.

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014

Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014 Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Beretning 2012-2014 Beretningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Adresseliste Trondheim, 23.10.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12525 Saksbehandler: Ingebrigt Stensaas Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og

Detaljer