Naturdatas viltkonferanse Scandic Hell Hotel, Værnes 5. og 6. november.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturdatas viltkonferanse 2015. Scandic Hell Hotel, Værnes 5. og 6. november. www.naturdata.no"

Transkript

1 Naturdatas viltkonferanse 2015 Scandic Hell Hotel, Værnes 5. og 6. november

2 Naturdatas viltkonferanse 2015 Naturdata og samarbeidspartnere inviterer til Naturdatas viltkonferanse Bli med på ett av de aller viktigste møtestedene innen norsk hjorteviltforvaltning, på Scandic Hell, Værnes 5. og 6. november. Hvor Scandic Hell ligger rett ved Trondheim Lufthavn Værnes. Det er gåavstand enten du kommer med fly, buss, tog eller bil. Påmelding Elektronisk påmelding gjøres på. Her finner du også oversikt over andre deltakere. Husk å fylle ut rubrikken for hvor fakturaen skal sendes samt rubrikken andre opplysninger hvis det er spesielle opplysninger / ønsker du vil meddele. Påmeldingen er bindende etter at påmeldingen er gjennomført på våre nettsider. Kun framlegging av legeattest gir rett til refusjon av 50 % av deltakeravgiften. Pris Priser for deltakelse som er registrert og påmeldt før 1. oktober: Full pakke med enkeltrom inkl. alle måltid: Kr. 4340,-. Dagpakke dag 1 med lunsj og middag: Kr. 2040,-. Dagpakke dag 1 med lunsj uten middag: Kr. 1640,-. Dagpakke dag 2 med lunsj: Kr. 1640,-. Priser for deltakelse som er registrert og påmeldt fra og med 1. oktober: Full pakke med enkeltrom inkl. alle måltid: Kr. 4640,-. Dagpakke dag 1 med lunsj og middag: Kr. 2340,-. Dagpakke dag 1 med lunsj uten middag: Kr. 1940,-. Dagpakke dag 2 med lunsj: Kr. 1940,-. Vær derfor rask med din påmelding og spar kr. 300,- pr. deltaker for full pakke i enkeltrom. Rabatt fra og med deltaker nummer 3 fra samme institusjon. Studenter Vi ønsker gjerne at studenter deltar på vår konferanse. For pris ta kontakt med Naturdata.

3 Naturdatas viltkonferanse 2015 Naturdata og samarbeidspartnere ønsker velkommen til Naturdatas viltkonferanse Dette er 8. året konferansen arrangeres, og vi er stolte over å kunne tilby en ny konferanse. Vi har satt sammen et bredt spekter av tema etter innspill fra konferansen i 2014 og etter vårt ønske om å hele tiden utvikle konferansen til det beste for deltakerne. Vi håper programmet vil falle i smak og være til videre inspirasjon for deltakerne. Konferansen starter med ett foredrag fra rådgiver i Miljødirektoratet, Kari Bjørneraas. Hun vil blant annet snakke om kommende revisjon av jakttider og praktiske konsekvenser av ny hjorteviltforskrift. Etter henne har vi satt opp en foredragsserie fra viltforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Paul Harald Pedersen, forsker i NINA, Christer Moe Rolandsen og disponent i Værdalsbruket, Anders Børstad. De var alle tre sentrale i forhold til det store Elgmerkeprosjektet i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa De vil snakke fra hvert sitt ståsted som forvalter, forsker og brukersiden, og sette søkelys på om resultater fra slike store forskningsprosjekter på hjortevilt blir brukt i praksis i ettertid. Neste foredragsholder er forsker Karen Marie Mathisen fra Høgskolen i Hedmark. Hun jobber blant annet med elgforvaltning og hvordan skogbruket kan samarbeide med viltforvaltingen for å at både skog og elg kan komme bedre ut. Nyansatt daglig leder i Rovdata, Jonas Kindberg, vil deretter gi forsamlingen en presentasjon av Rovdata sin virksomhet. Seniorforsker i NINA, Erlend B. Nilsen, vil deretter gi oss et foredrag knyttet til framtidig forvaltning av ryper. Rypebestanden har de siste årene fått stor fokus i forhold til den lave bestanden, og vi er derfor spente på hva som må gjøres. Siste foredrag første dagen blir presenteret av en ansatt i Statskog, navnet vil bli opplyst senere. Statskog er Norges desidert største grunneier, og vi får innsyn i hvordan de tenker og legger opp sine rutiner knyttet til veiing av hjortevilt. Dag to starter med at direktør i Artsdatabanken, Ivar Myklebust, vil presentere sin virksomhet og spesielt knyttet opp mot ny revidert rødliste som kommer i slutten av november. Deretter vil seniorforsker i NINA, Erling J. Solberg fortelle oss om hvordan hjortedyr fordeler seg i landskapet i forhold til menneskelig aktivitet og hvilke konsekvenser dette har for vegetasjonsutviklingen. Marius Rønningen jobber som miljøkoordinator i Trøndelag politidistrikt, og tar oss med på en liten reise i forhold til ulike problemstillinger knyttet til hendelser på og langs vei i forhold til vilt. Deretter vil John Andre Henden fra Universitetet i Tromsø fortelle oss litt om hvordan klimaendringer virker inn på blant annet rype. Rune Hedegart er ansvarlig for hjorteviltforvaltningen hos Nord-Trøndelag fylkeskommune og vil fortelle oss om hvordan man utnytter den utvidete jakttiden på elg. Neste mann ut er skog og utmarksrådgiver i Stjørdal kommune, Stian Almestad. De har over mange år hatt fokus på smårovvilt og hvordan disse virker inn på andre arter. Deres prosjekt omfatter nå flere kommuner, og vi får høre om deres erfaringer. Siste foredragsholder er forsker Barbara Zimmermann fra Høgskolen i Hedmark. Hun jobber blant annet med hva som skjer når hjorten etablerer seg i områder som normalt er bebodd av elg. Vi ønsker alle tidligere og nye deltakere hjertelig velkommen til to spennende dager på Stjørdal!

4 P R O G R A M Torsdag 5. november Oppmøte og registrering Seminarstart / åpning v/ Naturdata as. Hva gjør Naturdata as? Revisjon av jakttider og praktiske konsekvenser av ny hjorteviltforskrift Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet Lunsj Blir resultater fra større forskningsprosjekter på hjortevilt brukt i praksis? Paul Harald Pedersen, FMNT Christer M. Rolandsen, NINA Anders Børstad, Værdalsbruket Pause En presentasjon av Rovdata Jonas Kindberg, Rovdata Elgforvaltning i samsvar med fôrproduksjon i skogbruket: Kan fôrproduserende tiltak øke tettheten av uskadde stammer? Karen Marie Mathisen, HIHM Pause Forvaltning av ryper for framtiden: Kunnskapsgrunnlag og framtidige utfordringer Erlend B. Nilsen, NINA Veierutiner for hjortevilt Statskog Ferdig første dag Middag og sosialt samvær Fredag 6. november Artsdatabanken og Rødlista Ivar Myklebust, Artsdatabanken Frykten for mennesket. Økologiske konsekvenser av å være redd Erling J. Solberg, NINA Pause med utsjekk Hendelser med dyr på vei - fallviltarbeid Marius Rønningen, Politiet Klimaendringer i Arktis - effekter på rype John Andre Henden, UIT Hvor mye jaktes det og hvor mye felles i utvidet jakttid på elg? Rune Hedegart, NTFK Pause Jakt i Værnesregionen Økt status og jakttrykk på smårovvilt Stian Almestad, Stjørdal kommune Etablering av hjort i tradisjonelle elgområder Barbara Zimmermann, HIHM Lunsj Avreise

5 Årets foredragsholdere Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet Kari er rådgiver i Viltseksjonen i Miljødirektoratet. Der jobber hun med ulike oppgaver relatert til hjortevilt. Kari er utdannet biolog fra NTNU, hvor hun har avlagt doktorgrad i biologi. Under doktorgradsutdanningen jobbet hun med elg og arealbruk, med data fra Elgprosjektet i Nord-Trøndelag, Rissa og Bindal. Paul Harald Pedersen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Paul Harald har vært ansatt som viltforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag siden opprettelsen av fylkesmannens miljøvernavdeling i 1982, og før det i perioden , som viltkonsulent i Nord-Trøndelag direkte underlagt Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (nå Miljødirektoratet). I hele perioden fra 1980 og enda i dag har det geografiske arbeidsområdet vært Nord-Trøndelag. Han er utdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole i Han har vært særlig opptatt av etablering av ny lokal og regional vitenskapelig kunnskap, og årlig innsamlet kunnskap fra jegerne via Sett Elg og Sett Hjort, som aktivt grunnlag for den praktiske gjennomføringen av elgforvaltningen og for viltforvaltningen generelt. I tillegg har han ofte presisert viktigheten og nødvendigheten av et nært og godt samarbeid mellom rettighetshaverne/ grunneierne, jegerne, kommunen og den regionale viltforvaltningen. Han har vært en aktiv pådriver og deltaker i flere større elgprosjekter i Nord-Trøndelag. Han er aktiv elgjeger, rype- og skogsfugljeger og glad i Nord-Trøndelag og den nordtrønderske naturen, som gir et mangfold av friluftslivgleder. Christer Moe Rolandsen, NINA Christer er utdannet ved NTNU og arbeider som forsker på NINA. Han har tidligere jobbet i Naturdata. Det meste av hans arbeid er relatert til hjortevilt, med spesielt fokus på forvaltningsrelevante spørsmål. Herunder arbeid knyttet til Hjorteviltregisteret, Overvåkingsprogrammet for hjortevilt, merkeprosjekter og problemstillinger knyttet til vilt og trafikk.

6 Anders Børstad, Værdalsbruket AS Anders har vært ansatt ved Værdalsbruket AS siden 1999, de siste 12 årene som daglig leder. Han er utdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole i Skog- og viltforvaltning er blant de viktigste arbeidsoppgavene hans på en av Norges største eiendommer. Mye av fritiden brukes til jakt på både små- og storvilt. Anders var i perioden leder for styringsgruppen i prosjektet «Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa ». Fra 2014 er han styremedlem i Naturdata AS. Jonas Kindberg, Rovdata Jonas er nyansatt daglig leder for Rovdata og har sin arbeidsplass hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Han har en doktorgrad i økologi i fra Sveriges lantbruksuniversitet og er svensk prosjektleder i det Skandinaviske bjørneprosjektet. Tidligere var han ansatt i det Svenske Jegerforbundet som nasjonalt ansvarlig for overvåking av vilt (Inventeringer og avskytingsstatistikk) samt bedrev forskning med hovedvekt mot klauvvilt. Karen Marie Mathisen, Høgskolen i Hedmark Karen jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark sin avdeling for skog- og utmarksfag på Evenstad. De siste årene har hun jobbet mye med konflikter mellom elgbeiting og skogbruk, og tiltak for å løse disse som for eksempel vinterfôring og tilrettelegging i skogbruket. Tidligere har hun forsket på hvordan elgbeiting kan påvirke biologisk mangfold i skog. Karen har doktorgrad i biologi fra Sverges Landbruksuniversitet i Umeå, og hovedfag i biologi fra NMBU. Erlend B. Nilsen, NINA Seniorforsker Erlend B. Nilsen jobber i hovedsak med problemstillinger knyttet til populasjonsøkologien til ulike arter pattedyr og fugl. Han har jobbet med en rekke arter, men mye av hans forskning har fokusert på jaktbare arter og forvaltningsrelevante problemstillinger. De siste årene har han særlig forsket på mekanismer som kan sikre en bærekraftige forvaltning av småvilt. Han er også prosjektleder i «Hønsefuglportalen»

7 Statskog Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør km2, det vil si 1/5 av fastlands-norge Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre. Statskog har virksomhet innen fire kjerneområder: eiendom, energi, skog, friluftsliv. Statskog er den største tilbyder av jakt til allmennheten Ivar Myklebust, Artsdatabanken Ivar Myklebust er direktør i Artsdatabanken, og har vært det siden oppstarten i Myklebust har også lang erfaring fra naturforvaltning, bl.a. som avdelingsdirektør i Direktoratet for naturforvaltning. Myklebust er utdannet cand.scient. i zoologi ved NTNU. Foto: Geir Mogen Erling Johan Solberg, NINA Erling Johan Solberg er seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Trondheim. Det meste av hans forskning er relatert til bestandsøkologi hos hjortevilt, med spesielt fokus på forvaltningsrelevante spørsmål. Solberg er dessuten prosjektleder for det Nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Marius Rønningen, Sør-Trøndelag politidistrikt Marius har jobbet i politiet i ca. 15 år, som miljø- og trafikkoordinator med miljø/fauna og trafikk siden I tillegg til Politihøgskolen, har han et års studium i Natur- og kulturminneoppsyn ved Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. Finsås, samt Politihøgskolens Miljøstudie. Er en del av ei gruppe i politiet som skal ha ekstra fokus på dyrevelferd og krenkelser av dyrevelferdsloven. Herunder ivaretakelsen av dyr etter hendelser bl.a. på veg, politiets plikter samt pliktene til kommunen i forhold til ettersøk, avliving og tilgang på dyrehelsepersonell. Lidenskapelig interessert i jakt, fangst, fiske, hunder og friluftsliv.

8 John André Henden, Univeritetet i Tromsø John-André Henden er forsker ved Universitetet i Tromsø, avd. for Arktisk og Marin Biologi (AMB). Han er en del av forskningsgruppen «Nordlige Populasjoner og Økosystemer» som ledes av Prof. Rolf A Ims. John-André Henden s forskning interesse er hovedsakelig sentrert rundt populasjons- og samfunnsdynamikk, samt trofiske interaksjoner i Tundra økosystem under klima endringer. Han har vært en del av utviklingen av overvåkningsprogrammet KOAT (Klima-økologisk Observatorium for Arktisk Tundra) og leder her overvåkningsmodulen som fokuserer på rype. Rune Hedegart, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Rune Hedegart arbeider med klima- og energisaker, miljøspørsmål og viltforvaltning for de artene fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for. Nord-Trøndelag er delt inn i fem hjorteviltregioner, som har årlige møter der man diskuterer forvaltning. Nord-Trøndelag fylkeskommune tilbyr kommunene en bestandsvurdering for elg og hjort. De siste årene er den utarbeidet av Naturdata, i et samarbeid med NINA. Flere kommuner i Nord-Trøndelag har søkt om og fått innvilget utvidet jakttida på elg. Noen har også oppholdsperiode. Sjøl jakter Rune primært rådyr, rev og hare med drivende hund (drever). Stian Almestad, Stjørdal kommune Stian er skog- og utmarksrådgiver i Stjørdal kommune. Han har siden 2008 jobbet med kommunal skog og viltforvaltning. Før denne tid har han jobbet som bla skogbruksplanlegger og skogsarbeider. Stian er utdannet naturforvalter fra HINT i Barbara Zimmermann, Høgskolen i Hedmark Barbara er ansatt som forsker og lærer ved Høgskolen i Hedmarks avdeling Evenstad. Hun jobber i all hovedsak med store rovdyr og hjortevilt, blant annet hjortens områdebruk i Hedmark og ulvens innvirkning på elgbestanden. Nytt fra i år er et prosjekt på storfe på utmarksbeite i samarbeid med Høgskolens landbruksavdeling. Barbara har studert biologi i Sveits og avlagt doktorgrad ved Høgskolen i Hedmark.

9 Vi ønsker Naturdata lykke til med viltkonferansen 2015 Velkommen til Røyrvik, ved foten av Børgefjell Nasjonalpark Følelsen av frihet. Duften av natur. I Røyrvik blir urbane bymennesker gjenfødt som friluftsentusiaster. Konferansen er sponset av: Trykk og design av

Naturdatas viltkonferanse 2014

Naturdatas viltkonferanse 2014 Naturdatas viltkonferanse 2014 Tema: Jakt og forvaltning Rica Hell, Værnes 6. og 7. november Hvor Rica Hell Hotel ligger rett ved Trondheim Lufthavn Værnes. Det er gåavstand enten du kommer med fly, buss,

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 17-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Elgjegerens drøm; høst i de nordtrønderske skogene! Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen 2005 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Bevaring av fjellrev kan jegere bidra?.......... 4 All bruk av blyhagl er nå forbudt!............... 6 Ny forskrift om ivaretakelse

Detaljer

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Troms fylke 1985 26 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Foto: Therese Sigurdsen Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av Sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Vestfold fylke 1995-2009

Vestfold fylke 1995-2009 sett elg Vestfold fylke 1995-2009 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for

Detaljer

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid 2008 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Rekruttering til jakt veien fra jegerprøveeksamen til jakt.......... 4 Hvordan bli en bedre villreinjeger?............ 5 Skadeskyting

Detaljer

sett elg Stjørdal kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Stjørdal kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Stjørdal kommune 1996-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Jaktlaget av 198 har kaffepause. Foto: Gunnar Børset Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Fisk &Vilt Nr.2-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Jegere og friluftsfolk

Detaljer

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet KLV-notat 1-2011 Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for

Detaljer

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 2 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s. 10-14 Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s.6 Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Foto: Stolt far og sønn på elgjakt i Saltdal, høsten 2010. Hvorfor er det så få jegere som rekrutteres innen

Detaljer

Ulvesone i solnedgang

Ulvesone i solnedgang www.rovdyr. org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 1 MARS 2015 Ulvesone i solnedgang Underskriftsaksjon i Trysil og Engerdal Helgelendinger gir seg aldri Rapport fra Evenstad Andreas Skartveit om jussifisering

Detaljer

Velg skogutdanning på

Velg skogutdanning på TEMA UTDANNING Velg skogutdanning på flere nivåer Den første muligheten til å velge en utdanning som gir jobb i skogen møter du på videregående skole, med faget skogbruk på vg2. Det finnes åtte studiesteder

Detaljer

Tydal kommune 1996-2010

Tydal kommune 1996-2010 sett elg Tydal kommune 1996-2 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å beskrive

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad

Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FORSKNINGS- OG UTREDNINGSVIRKSOMHET VED LIERNE UTMARKSSENTER (LUS)

Detaljer

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Scott M. Brainerd (red.) NINA Fagrapport 66 NINA Norsk institutt for

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 02.01-15/16 Gjelder Søknad om midler fra frifond organisasjon - UiO - Politisk seminar Vedlegg til saken: 1. Søknad

Detaljer

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 5 regionale konferanser om små barns matematikk Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer