Naturdatas viltkonferanse 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturdatas viltkonferanse 2014"

Transkript

1 Naturdatas viltkonferanse 2014 Tema: Jakt og forvaltning Rica Hell, Værnes 6. og 7. november Hvor Rica Hell Hotel ligger rett ved Trondheim Lufthavn Værnes. Det er gåavstand enten du kommer med fly, buss, tog eller bil. Påmelding Elektronisk påmelding gjøres på. Her finner du også oversikt over andre deltakere. Husk å fylle ut rubrikken for hvor fakturaen skal sendes samt rubrikken andre opplysninger hvis det er spesielle opplysninger / ønsker du vil meddele. Påmeldingen er bindende etter at påmeldingen er gjennomført på våre nettsider. Kun framlegging av legeattest gir rett til refusjon av 50 % av deltakeravgiften. Pris Priser for deltakelse som er registrert og påmeldt før 1. oktober: Full pakke med enkeltrom inkl. alle måltid: Kr. 4290,-. Dagpakke dag 1 med lunsj og middag: Kr. 1990,-. Dagpakke dag 1 med lunsj uten middag: Kr. 1590,- Dagpakke dag 2 med lunsj: Kr. 1590,-. Priser for deltakelse som er registrert og påmeldt fra og med 1. oktober: Full pakke med enkeltrom inkl. alle måltid: Kr. 4590,-. Dagpakke dag 1 med lunsj og middag: Kr. 2290,-. Dagpakke dag 1 med lunsj uten middag: Kr. 1890,- Dagpakke dag 2 med lunsj: Kr. 1890,-. Vær derfor rask med din påmelding og spar kr. 300,- pr. deltaker for full pakke i enkeltrom. Rabatt fra og med deltaker nummer 3 fra samme institusjon. Vi ønsker gjerne at studenter deltar på vår konferanse. For pris ta kontakt med Naturdata.

2 Naturdatas viltkonferanse 2014 Tema: Jakt og forvaltning Naturdata og samarbeidspartnere inviterer til Naturdatas viltkonferanse 2014 med overordnet tema jakt og forvaltning. Bli med på ett av de aller viktigste møtestedene innen norsk hjorteviltforvaltning på Rica Hell, Værnes 6. og 7. november. Vi har satt sammen et bredt spekter av tema etter innspill vi fikk fra konferansen i 2013, og etter vårt ønske om å utvikle konferansen videre. Vi håper at programmet vil falle i smak og være til videre inspirasjon for dere. Konferansen starter med foredrag fra viltkonsulent i NJFF, Webjørn Svendsen. Han vil sette fokus på om det har blitt for mange oppgaver å utføre for dagens storviltjeger. Neste foredragsholder er hjorteforsker Erling Meisingset. Han vil med utgangspunkt i ulike merkeprosjekter fortelle om hvordan hjorten vandrer gjennom året, uavhengig av administrative grenser og hvilken betydning dette har for lokal forvaltning. Videre får vi høre fra forsker Christer Moe Rolandsen fra NINA. Han vil belyse hva slaktevektene forteller oss og hva som skal til for å snu en negativ utvikling. Roar Lundby fra NJFF vil så holde et innlegg om ettersøk av hjortevilt, praksis og endringer omkring dette. Nytt av året er en paneldebatt. Vi har valgt temaet: Konsekvenser av utvidet jakttid på elg. Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter på Svanøy vil innlede til debatten, og vil også være ordstyrer under debatten. Hver deltaker i paneldebatten vil ha en kort innledning. Følgende deltakere deltar i debatten: Webjørn Svendsen (NJFF), Anders Børstad (Verdalsbruket AS), Tomas Lillehagen (Sør-Trøndelag fylkeskommune), Rune Hedegart (Nord-Trøndelag fylkeskommune), Arnodd Håpnes (Naturvernforbundet) og Christer Moe Rolandsen (NINA). Debatten vil gi ulike innfallsvinkler og belyse ulike måter å betrakte utvidet jakttid for elg på.vi utfordrer deltakerene på konferansen til å forberede seg med spørsmål til debatten. Kvelden avsluttes med en felles middag. Dag to starter med et spennende foredrag av forsker Håkan Sand fra Sveriges Landbruksuniversitet. Han har forsket mye på forholdet mellom rovdyr og hjortevilt og vil legge fram hvordan man bør forvalte hjortevilt i rovdyrtette områder. Kari Bjørneraas fra Miljødirektoratet vil deretter orientere om fallviltarbeidet i Norge sett fra Miljødirektoratet sitt ståsted og om kommunenes rolle i dette arbeidet. Neste post på programmet er Hjorteviltportalen. NINA tok over driften av portalen i 2014, og Camilla Næss vil informere om status på portalen i dag og hva du kan forvente å finne i portalen. Veterinær i NINA, Bjørnar Ytrehus, vil deretter snakke om kjøttkontroll, slaktehygiene og omsetting av viltkjøtt. Neste tema er oppgavefordeling i kommunal viltforvaltning ved Erlend Hassel fra Rissa og Knut Fredrik Øi fra Aurland. Erlend Hassel har engasjert seg aktivt i hjorteviltforvaltning lokalt og regionalt, og vil reflektere rundt erfaringer gjort i Rissa kommune. Knut Fredrik Øi er ansatt hos Aurland fjellstyre, men er utleid til Årdal, Lærdal og Aurland kommuner for å ivareta viltoppgaver. Forskerne Christer Moe Rolandsen og Vebjørn Veiberg fra NINA vil deretter ta for seg bruk av sett elg og sett hjort. De vil belyse styrker og svakheter med bruk av disse hjelpemidlene i forvaltningen. Sistemann ut er Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, og styreleder i NINA. Han vil avslutte konferansen med å reflektere rundt aktørene i jakt og forvaltning og om de alle er sitt ansvar bevisst. Vi ønsker alle tidligere og nye deltakere hjertelig velkommen til to spennende dager på Stjørdal!

3 Naturdatas viltkonferanse Tema: Jakt og forvaltning Torsdag 6. november Ordstyrer: Geir Flakken P R O G R A M Oppmøte og registrering Seminarstart / åpning Oppgaver for dagens storviltjeger Har det blitt for mange? Webjørn Svendsen, NJFF Lunsj Hjortens arealbruk og krysninger av administrative grenser: Betyr det noe for lokal forvaltning? v/ Erling Meisingset, Bioforsk Hva forteller slaktevektene oss, og hva kan gjøres for å snu en negativ utvikling. v/ Christer Moe Rolandsen, NINA Pause Ettersøk- avtaler, bruk av lys og nye regler. Roar Lundby, NJFF Paneldebatt med tema: Konsekvenser av utvidet jakttid på elg Pause Debatt Ferdig dag Middag Paneldebatt torsdag Fredag 7. november Ordstyrer: Johan Trygve Solheim Ordstyrer: Johan Trygve Solheim. Intro: Johan Trygve Solheim. Deltakere: NJFF v/ Webjørn Svendsen, Verdalsbruket v/ Anders Børstad, Sør Trøndelag fylkeskommune v/ Tomas Lillehagen, Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ Rune Hedegart, Naturvernforbundet sentralt v/ Arnodd Håpnes, NINA v/ Christer Moe Rolandsen Hvordan forvalte hjortevilt i rovdyrtette områder? Håkan Sand, SLU Orientering fra Miljødirektoratet angående fallviltarbeid v/ Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet Pause med utsjekk Alt om Hjorteviltportalen v/ Camilla Næss, NINA Er det noe å bry seg om? Om kjøttkontroll, slaktehygiene og omsetting av viltkjøtt v/ Bjørnar Ytrehus, NINA Oppgavefordeling i kommunal viltforvaltning. v/ Erling Hassel, Rissa viltnemnd og Knut Fredrik Øi, Aurland Fjellstyre Pause Praktisk bruk av sett hjort og sett elg Styrker og svakheter. v/vebjørn Veiberg / Christer Moe Rolandsen, NINA Sideblikk på aktørene i jakt og forvaltning Er alle aktører sitt ansvar bevisst? v/ Stein Lier-Hansen, styreleder i NINA Lunsj Avreise

4 Årets foredragsholdere og innledere Webjørn Svendsen, NJFF Webjørn har utdanning fra Høgskolen i Hedmark, Evenstad og Öster Malma i Sverige. Han er opprinnelig sør- trønder, men med mange sterke røtter i Nord Norge etter et spennende yrkesaktivt liv innen vilt- og fiskeforvaltning i landsdelen fra 1973 til Han er nå bosatt i Drammen. Har siden 2001 arbeidet i Norges Jeger- og Fiskerforbund som viltkonsulent. Erling Meisingset, Bioforsk på Tingvoll Erling jobber som forsker i økologi med hjortevilt som fokus hos Bioforsk på Tingvoll. Spesial felt er arealbruk, økologi og bestandsforvaltning hos hjort. Han har jobbet mye med hjortens arealbruk de senere åra, blant annet som prosjektleder for flere GPS merkeprosjekter for hjort med over 400 merkede dyr. Jeger, grunneier og har erfaring også fra lokal forvaltning både som leder i viltnemd og vald. Christer Moe Rolandsen, NINA Christer er utdannet ved NTNU og arbeider som forsker på NINA. Han har tidligere jobbet i Naturdata. Det meste av hans arbeid er relatert til hjortevilt, med spesielt fokus på forvaltningsrelevante spørsmål. Herunder arbeid knyttet til Hjorteviltregisteret, Overvåkingsprogrammet for hjortevilt, merkeprosjekter og problemstillinger knyttet til vilt og trafikk. Roar Lundby, NJFF Roar jobber som jaktkonsulent i Norges Jeger- og fiskerforbund med fokus på trofebedømmelse, internasjonalt arbeid og med hovedansvaret for all jakthundvirksomhet. Dette omfatter blant annet både instruktørutdannelsen innenfor hund, fokus på rovvilthunder og ikke minst ettersøk og ettersøkshunder. Roar er utdannet Master i Naturforvaltning fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.

5 Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter Solheim er daglig leder ved Norsk Hjortesenter, Svanøy Stiftelse og Stiftelsen Svanøy Hus på Svanøy. Solheim er utdannet naturforvalter fra NMBU. Jeger, grunneier og har lang erfaring med lokal forvaltning av hjortevilt. Fotograf og forfatter av blant annet boka Hjort fra Hale til Hode. Anders Børstad, Værdalsbruket AS Anders har vært ansatt ved Værdalsbruket AS siden 1999, de siste 12 årene som daglig leder. Han er utdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole i Skog- og viltforvaltning er blant de viktigste arbeidsoppgavene hans på en av Norges største eiendommer. Mye av fritiden brukes til jakt på både små- og storvilt. Anders var i perioden leder for styringsgruppen i prosjektet «Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa ». Fra 2014 er han styremedlem i Naturdata AS. Tomas Lillehagen, Sør-Trøndelag fylkeskommune Tomas er rådgiver for vilt, fisk og nasjonalparkområder hos Sør-Trøndelag fylkeskommune. Han er utdannet Cand. Mag. innen miljøteknologi og utmarksteknikk ved Høgskolen i Hedmark. Han har tidligere jobbet med utvikling av nasjonalparkturisme og naturbasert reiseliv i Midt-Norge, og har 20 års erfaring innen allsidig jakt og naturguiding, med Forollhogna som bakgård. Aktuelt nå arbeid med regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Rune Hedegart, Nord-Trøndelag fylkeskommune Rune Hedegart arbeider med klima- og energisaker, miljøspørsmål og viltforvaltning for de artene fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for. Nord-Trøndelag er delt inn i fem hjorteviltregioner, som har årlige møter der man diskuterer forvaltning. Nord-Trøndelag fylkeskommune tilbyr kommunene en bestandsvurdering for elg. I 2014 ble den laget av Naturdata, i et samarbeid med NINA. Flere kommuner har søkt om og fått innvilget utvidet jakttida på elg. Noen har også oppholdsperiode. Fylkeskommunen har gjennomført en undersøkelse om jegere og allmennhetens syn på utvidet jakttid, for å avdekke om det er konflikter, for dermed kunne jobbe for å redusere disse.

6 Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet Arnodd Håpnes er trønder og er utdannet biolog. Han har mange års erfaring som feltbiolog både i Norge og på Svalbard med vekt på botanisk forskning og skogøkologiske registreringer. Håpnes begynte i Norges Naturvernforbund i januar 2008 etter å ha jobbet i WWF-Norge siden Han har gjennom dette arbeidet hatt nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til skogpolitikk, men har også arbeidet med en rekke andre nasjonale naturvernsaker. Arnodd har vært medforfatter på Cappelens nyeste lærebokverk i biologi for videregående skole. Han har også vært norsk redaktør for flere naturhåndbøker og skrevet en rekke vitenskaplige og populærvitenskaplige artikler. Håkan Sand, Sveriges Lantbruksuniversitet Håkan er seniorforsker ved Grimsö forskningsstation i SLU, Sverige. Det meste av hans forskning er relatert til bestandsøkologi hos stora rovdjur och hjortdjur, med spesielt fokus på varg och elg. Sand er dessuten prosjektleder for den svenska delen av det skandinaviska vargforskningsprojektet (SKANDULV). Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet Kari er rådgiver i Viltseksjonen i Miljødirektoratet. Der jobber hun med ulike oppgaver relatert til hjortevilt. Kari er utdannet biolog fra NTNU, hvor hun har avlagt doktorgrad i biologi. Under doktorgradsutdanningen jobbet hun med elg og arealbruk, med data fra Elgprosjektet i Nord-Trøndelag, Rissa og Bindal. Camilla Næss, NINA Camilla har vært ansatt i NINA siden 2009, hvor hun med jobber med forskningsformidling og kommunikasjon. Hun har spesielt interesse for nett, de siste årene som redaktør for F.o.m. i vår er hun også nettredaktør for Hjorteviltportalen. Bjørnar Ytrehus, NINA Bjørnar Ytrehus er veterinær og har i lang tid arbeidet ved Seksjon for vilthelse ved Veterinærinstituttet. Han har også vært innom Mattilsynet, blant annet som kontrollveterinær på viltslakteri og viltbehandlingssted. Nå arbeider han med sykdommer og dyrevelferd hos viltlevende dyr ved Norsk institutt for naturforskning i Trondheim. Han er særlig interessert i samspillet mellom miljøendringer, ville dyrs helse og helsen til mennesker og husdyr.

7 Erling Hassel, Rissa utmarksråd Erling Hassel kommer fra Hasselvika i Rissa Kommune. Han jobber i dag som gårdbruker. Han har arbeidet mange år som jaktreisekonsulent, et arbeid som har medført at han har jaktet på fire kontinenter og i mange forskjellige land. Har tidligere engasjert meg sterkt i hjorteviltforvaltning, både lokalt og regionalt. Han er en erfaren foredragsholder både om jakt i utlandet og om hjorteviltforvaltning. Han vinkler gjerne hjorteviltforvaltning sett i fra grunneierens ståsted. Knut Fredrik Øi, Aurland Fjellstyre Knut Fredrik kommer fra Stabekk, men som ungbukk har han vandra ut. Han er ansatt i Aurland Fjellstyre som oppsynsmann. I inntil et halvt årsverk er han leid ut til Årdal, Lærdal og Aurland kommuner for å håndtere oppgavene knytt til viltlova. Med skråblikk mot den velorganiserte og målbare villreinforvaltninga prøver han å stable på beina en hjorteforvaltning som skal være forutsigbar og som kan knyttes til konkrete målsetninger. Men målsetningene eksisterer ikke enda. Vebjørn Veiberg, NINA Vebjørn har tidligere jobbet ved Norsk Hjortesenter Han er i dag ansatt ved NINA i Trondheim der han startet i Vebjørn har doktorgrad frå UNIS og UiO, Primære arbeidsoppgaver er knyttet til eit brett omfang av problemstillingar omkring: Forvaltning, overvåking og livshistorie av hjort spesielt og hjortevilt generelt. Stein Lier-Hansen, styreleder i NINA Stein har tidligere vært blant annet generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund og direktør i daværende Direktoratet for naturforvaltning. Han har også vært statssekretær i Miljøverndepartementet. Han jobber i dag som administrerende direktør i Norsk Industri og er styreleder i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Stein er utdannet ved Telemark Distriktshøgskole (natur og miljøvernfag) samt fra NLH.

8 Naturdatas viltkonferanse 2014 Velkommen til Røyrvik, ved foten av Børgefjell Nasjonalpark Følelsen av frihet. Duften av natur. I Røyrvik blir urbane bymennesker gjenfødt som friluftsentusiaster. Konferansen er sponset av: Trykk og design av Sentrumshandel Røyrvik

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 17-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Elgjegerens drøm; høst i de nordtrønderske skogene! Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes

Detaljer

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din!

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014 tema Sjekk pensjonen din! / 6 gi støtte Bli bøssebærer på TV-aksjonen! / 12 Aktuelt Landets største nydyrkingsprosjekt / 14 Profilen: Finn Roar Bruun

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Ulvesone i solnedgang

Ulvesone i solnedgang www.rovdyr. org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 1 MARS 2015 Ulvesone i solnedgang Underskriftsaksjon i Trysil og Engerdal Helgelendinger gir seg aldri Rapport fra Evenstad Andreas Skartveit om jussifisering

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013 Tema: Omstilling Slik får du den hjelpen du har krav på / 6 Politikk / 14 profilen / 18 økonomi / 22 Nei til prøveboring i Professoren fra Ås som Sparte

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 5 regionale konferanser om små barns matematikk Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

sett elg Stjørdal kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Stjørdal kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Stjørdal kommune 1996-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Jaktlaget av 198 har kaffepause. Foto: Gunnar Børset Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer konferanse om matematikk i barnehagen.

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 Enkelte hevder at ulven var her først mulig det, men jegerne var her 6000 år før naturvernerne! Helleristingen Bølareinen i Stod, ca 4000

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

DE NORDISKE JAKT & FISKEDAGER 12. AUGUST 2012 NORSK SKOGMUSEUM

DE NORDISKE JAKT & FISKEDAGER 12. AUGUST 2012 NORSK SKOGMUSEUM 50 ELVERUM DE NORDISKE 50 DE NORDISKE JAKT & FISKEDAGER år 9. 12. AUGUST 2012 NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM Knivtorg (K/KN) Fiskedammen Jakt- og Fiskertorg (A) Mattorg (MT) Brannvakttårn Skogbrukstunet (T)

Detaljer