COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i skole og utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i skole og utdanning"

Transkript

1 COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i skole og utdanning

2 Comfort Digisystem gjør det mulig for elever med nedsatt hørsel å høre både lærere og klassekammerater godt og å være delaktig i alle skoleaktiviteter. 2

3 Digitale hørselsprodukter overtar der høreapparatet møter begrensninger. Å høre godt i skolen er viktig både for innlæringen og deltakelse i det sosiale felleskapet. Men for en elev med høreapparat, cochleaimplantat eller benforankret høreapparat kan lydmiljøet på skolen ofte være et betydelig hinder for deltakelse. Det skyldes som regel at høreavstanden er lang og at skolemiljøet er støyende med mange bakgrunnslyder. HØRE- APPARAT Digital lydbehandling som reduserer støy Comfort Digisystem TM er en serie trådløse digitale hørselsprodukter som gjør talen tydelig og reduserer forstyrrende bakgrunnsstøy før den når høreapparatet eller hørselsimplantatet. COMFORT DIGISYSTEM Den digitalt behandlede lyden gjør det lettere å høre, forstå og være delaktig hele veien fra førskole til universitetseksamen. STØJ TALE Comfort Digisystem er et bra supplement til høreapparater og hørselsimplantat i vanskelige lydmiljøer. Systemet reduserer forstyrrende bakgrunnsstøy og gjør talen tydeligere. 3

4 SNR er nøkkelen til høy taleforståelse. Digital radioteknologi gir optimal SNR. I enhver lyttesituasjon påvirkes taleforståelsen av forholdet mellom tale og støy. Dette kalles signal/støy forholdet eller SNR og måles i desibel. SNR (signal/ noise ratio) er den internasjonale og ofte brukte benevnelsen. Signal er å forstå som tale og noise kan f. eks. være ekko eller annen bakgrunnsstøy. 23 db forbedret SNR med Comfort Digisystem En uavhengig studie 5 utført av Lunds Universitet i Sverige bekrefter den digitale teknologiens unike evne til å forbedre taleforståelse i miljøer med mye bakgrunnsstøy: Elever krever høy SNR Jo sterkere signalet er i forhold til støy, desto høyere er taleforståelsen. Signal-/støyforholdet påvirker alle menneskers mulighet til å forstå tale og føre en samtale, men en person med nedsatt hørsel krever opp til 15 db bedre SNR enn en normalthørende i samme situasjon. 1 Barn med nedsatt hørsel trenger som regel ytterligere ca. 5 db høyere SNR, siden deres språk fortsatt er under utvikling. 2 Forbedring av signal/støy forhold, db Opprinnelig signal/støy forhold db (ICRA-støy) 15 En effektiv måte å forbedre SNR på SNR kan forbedres på flere måter. For eksempel: binaural høreapparattilpassning (på begge ører)gir ca. 3 db høyere SNR. 2 Ved å redusere taleavstanden fra 4 til 1 meter forbedres SNR med ca. 12 db. 3 Men den enkleste måten å kraftig forbedre SNR på er å bruke digitale hørselsprodukter som supplement til høreapparat eller hørselsimplantat. når SNR er -10 db (d.v.s. talen er 10 db svakere enn støyen) forbedrer Comfort Digisystem SNR med 23 db når SNR er 0 (d.v.s. tale- og støynivåene er like) forbedrer Comfort Digisystem SNR med 17 db. Som sammenlikning kan man nevne at et høreapparat med adaptiv støyreduksjon og retningsmikrofoner kan forbedre SNR med 3 6 db. 6 1 Killion, M. (1997). The SIN report: Circuits haven t solved the hearing-in-noise problem. The Hearing Journal, Vol. 50, No. 10, John S. Bradley, Hiroshi Sato (2004). Speech intelligibility test results for grade 1, 3 and 6 children in real classrooms. National Research Council, Canada, Tohoku University, Japan. 3 and 4 Arlinger, S. (1999). Störning av talkommunikation. Störande buller Kunskapsöversikt för kriteriedokumentation, red. U Landström. Arbete och hälsa, rapport 1999:27, Sergey Smirnov (2011), PhD student, Department of Electrical and Information Technology, Lund University, Sweden. 6 Pumford JM, Seewald RC, Scollie SD, Jenstad LM (2000). Speech recognition with in-the-ear and behind-the-ear dual-microphone hearing instruments Jan;11(1):

5 Det finnes flere typer mikrofoner, fra den smidige lærermikrofonen til den brukervennlige trykk-og-snakk-mikrofonen. Valget av mottaker styres av brukerens preferanse. For eksempel: yngre elever foretrekker ofte halsslynge, mens eldre elever kan foretrekke minimottakeren 5

6 Comfort Digisystem er et komplett system som utnytter hele potensialet i den digitale teknologien. De fleksible produktene gir best mulig lydgjengivelse i enhver situasjon. Comfort Audios patenterte teknologi for digital lydoverføring heter SecureStream Technology TM (SST). Teknologien er spesielt utviklet for hørselsprodukter og bidrar til å forbedre livskvaliteten for personer med nedsatt hørsel. Mange fordeler med SecureStream Technology Digital radioteknologi gir flere fordeler fremfor FM-teknologien: ingen radiostøy stort dynamisk område (over 60 db) stabil signaloverføring avlyttningssikker signaloverføring lineær lydgjengivelse opp til 90 db SPL audiobåndbredde optimert for talekvalitet Enda en fordel er at SST eliminerer behovet for antenne på sender og mottaker. Det er nok med små, innebygde antenner for å oppnå god rekkevidde og stabilitet. I motsetning til andre digitale radiosystemer har SST ingen tidsforsinkelse. Kraftig digital lydbehandling Konferansemikrofonene i Comfort Digisystem er forsynt med Perceptual Speech Enhancement (PSE). PSE består av flere funksjoner som samspiller for å fremheve betydningsfulle deler av talen og undertrykke forstyrrende lyder som støy, impulslyd og ekko. For alle grader hørselstap Comfort Digisystem kan brukes ved milde, moderate og store hørselstap. Med Automatic Gain Control (AGC) i alle mikrofoner kan man være sikker på at impulslyd reduseres og lydkvaliteten holdes på et behagelig nivå. Avansert men smidig kanalhåndtering Comfort Digisystem støtter mange forskjellige mikrofon løsninger, noe som gjør det til en ideell løsning for skolemiljø. Blant de funksjonene som bidrar til fleksibilitet kan man nevne Free Channel Request (FCR). FCR sikrer at kun en mikrofon om gangen sender i ett trykk-og-snakk system, uansett antall mikrofoner i systemet. Mikrofonene er også utstyrt med Free Frequency Check (FFC), en funksjon som indikerer tilgjengelige kanaler og viser passende frekvenser på mikrofonens display. Kompatibilitet Comfort Digisystem-mottakerne kan brukes med: høreapparat cochleaimplantat benforankret høreapparat hodetelefoner øreplugger teleslynge Uten Comfort Digisystem Med Comfort Digisystem Comfort Digisystem forbedrer signal-/støyforholdet effektivt med digital lydbehandling og støyfri signaloverføring. Opplev forskjellen med egne ører på profesjonelle/lyddemonstrasjon/ 6

7 Mikrofoner til alle situasjoner på skolen. Microphone DM05 Praktisk mikrofon for læreren eller foreleseren. HMS nr Art.nr. F00175 Microphone DM10 En allsidig mikrofon med mange funksjoner for både lærer og elev. HMS nr Art.nr. F00209 Microphone DM30 Trykk-og-snakk-mikrofon som både kan sende og motta. Nå med forbedret halsslynge. HMS nr Art.nr. F00635 Conference Microphone DC10 og DC20 Med digital lydbehandling og fire mikrofonprogrammer. Tilkobles mobiltelefon via Bluetooth. (1) (2) Mottakere kompatible med samtlige Comfort Digisystem-mikrofoner. Receiver DE10 Liten mottaker som settes på øret. Kan brukes både på høyre og venstre øre. HMS nr Art.nr.F00188 Receiver DH10 Brukes med halsslynge, hodetelefoner eller øreplugger. HMS nr Art.nr. F00192 Receiver DT20 Verdens mest avanserte digitale minimottaker. Drives av høreapparatets eller hørselsimplantatets batteri. Art.nr. F00714 Annet utstyr som supplement til mikrofoner og mottakere i Comfort Digisystem. Access DA20 Diversitetsmottaker som håndterer alle lydkilder i klasserommet. HMS nr Art.nr. F00197 Sync DY10 Synkroniserer alle Comfort Digisystem-enheter som brukes i lokalet. Art.nr. F00201 Speaker DS05, DS10 Fleksible høyttalere for fast installasjon eller portabelt bruk. Flere tilkoblingsmuligheter. (3) (4) (1) DC10 HMS nr Art.nr. F00162 (2) DC20 HMS nr Art.nr. F00163 (3) DS05 HMS nr Art.nr. F00203 (4) DS10 HMS nr Art.nr. F

8 Setter fokus på læreren og skaper klarhet i dialogen Å høre lærerens stemme klart og tydelig er like viktig i førskole som på universitetet. Comfort Digisystem kan brukes i mange situasjoner gjennom hele skole- og studietiden for å eliminere bakgrunnsstøy og løse de problemene som lang avstand til taleren medfører. Mikrofon og mottaker er alt som trengs Comfort Digisystem tilbyr mange muligheter får å få til en optimal lydgjengivelse av lærerens tale. Læreren kan for eksempel bruke en diskret mikrofon som fanger opp og digitaliserer talen før den sendes til elevens mottaker. Siden mikrofonen plasseres i nærheten av lydkilden, slipper eleven med nedsatt hørsel forstyrrende bakgrunnsstøy. Flere lærermikrofoner kan brukes samtidig I mange sammenhenger må eleven med nedsatt hørsel kunne høre flere lærere samtidig. Takket være den digitale teknologien kan flere lærermikrofoner brukes i samme lokale uten å forstyrre hverandre. God dekning, også i store lokaler Lang avstand til foreleseren er ikke noe problem: mikrofonen har en rekkevidde på opp til 30 meter. En praktisk løsning også utenfor skolen Comfort Digisystem kan enkelt tas med og brukes ved for eksempel utflukter og andre uteaktiviteter. Mikrofonen fanger opp lærerens tale og sender den digitalt til elevens mottaker. Lyd fanges opp av flere lærermikrofoner og behandles digitalt før den sendes videre til mottakeren, i dette tilfellet minimotakkeren Receiver DT20 som kobles til høreapparatet. 8

9 Eleven kan bruke mottaker med halsslynge, minimottaker eller en mottaker som settes på øret. 2 Microphone DM10 med Automatic Gain Control justerer styrken slik at lærerens tale formidles på et behagelig nivå. 3 Med Comfort Digisystem blir lærerens tale klar og tydelig. Læreren på bildet bruker en bommikrofon som er tilkoblet Comfort Digisystem-mikrofonen hun har i lommen. 9

10 For økt deltakelse og trygghet i samarbeid med andre elever Comfort Digisystem hjelper elever med nedsatt hørsel å være delaktig i gruppearbeid og større diskusjoner. Hør både læreren og klassekammeratene Produktene er enkle å bruke og er tilpasset undervisningssituasjoner. Ett eksempel er trykk-og-snakk-mikrofonen Microphone DM10 MOM som styrer samtaledisiplinen slik at kun en elev av gangen kan snakke. Mikrofonen er forsynt med den unike Free Channel Request-funksjonen (FCR), som sørger for at kun en elevmikrofon om gangen sender - uansett hvor mange mikrofoner som finnes i klasserommet. Den mikrofonen læreren bruker sender hele tiden. Trykk-og-snakk-mikrofonene med FCR strukturerer samtalen i klasserommet og sikrer at eleven med hørselnedsettelse ikke går glipp av samtalen mellom læreren og den eleven som har ordet. Smidig og brukervennlig Comfort Digisystem Microphone DM10 gir krystallklar lyd ved samtaler, gruppearbeid og forelesninger. Den kan også kobles til en DVD-spiller, datamaskin, smartboard eller andre eksterne lydkilder. Lyden fra trykk-og-snakk-mikrofonen sendes først til lærerens mikrofon og deretter videre til mottakeren som eleven med nedsatt hørsel bærer. Vil du vite mer om hvordan Comfort Digisystem kan brukes i klasserommet? Se situasjonsfilmene på vare-losninger/pa-skolen/videregaende-skole-oghogskole/ 10

11 Alle som deltar i samtalen høres godt fordi konferansemikrofonen automatisk kompenserer for lydkildens avstand til mikrofonen. 2 Comfort Digisystem overfører lyden til jentas minimottaker uten forsinkelser. At lyden er synkronisert med synsinntrykket er avgjørende for elever som munnavleser. 3 Den grønne lampen på mottakeren indikerer at enheten er påslått. 11

12 Skaper et bedre lydmiljø for alle på skolen Comfort Audios produktutvikling har alltid sitt utgangspunkt i et helhetsperspektiv. Kunnskap om de miljøer hørselsprodukter brukes i, og en forståelse for hvordan brukeren tenker og reagerer er avgjørende for å utvikle virkelig funksjonelle produkter. Denne filosofien har bidratt til at den unike digitale teknologien Comfort Digisystem bygger på, har fått en rekke bruksområder på skolen og er nyttig for normalthørende elever også. Noen eksempler: trådløse hjelpemidler for elever med konsentrasjonsvansker som skaper et naturlig fokus på læreren og bidrar til et roligere miljø i klasserommet komplett høyttalersystem for taleforsterkning som forbedrer lydmiljøet for normalthørende elever og skåner lærerens stemme. fleksible elevmikrofoner som kan kobles direkte til en ekstern lydkilde som DVD-spiller, datamaskin eller TV. Sender og mottaker i en og samme enhet Comfort Digisystem Microphone DM30 er utviklet for spesialskoler. Den fungerer både som sender og mottaker, noe som gjør den passende for miljøer der både elever og lærere har nedsatt hørsel. Lyd fra flere lærermikrofoner og en trykk-og-snakk-mikrofon sendes til diversitetsmottakeren Access DA20. Der mikses lyden før den sendes til elevens mottaker. Eksterne lydkilder kan også tilkobles. Allsidige Conference Microphone DC20 kompenserer automatisk for avstanden til lydkilden og behandler lyden digitalt, slik at betydningsfulle deler av talen fremheves og forstyrrende lyder og støy dempes. Mikrofonen kan også brukes som mottaker til en forelesermikrofon. 12

13 Lærerens mikrofon mikser hennes tale med lyden som kommer fra elevenes mikrofoner. Elevmikrofonene står i praktiske bordsstativer. 2 Mikrofonen kan enkelt tilkobles en ekstern lydkilde som en datamaskin eller mobiltelefon via Bluetooth. 3 Comfort Audios produkter kan enkelt kobles til et lydanlegg i klasserommet. 13

14 En kunnskapsfordel som skaper nye muligheter Å samarbeide med Comfort Audio er givende. Vi gir deg nye perspektiv på skolens lydmiljøer slik at du kan utnytte den digitale teknologiens muligheter fullt ut. Gjennom Comfort Academy og andre undervisningsfora får du tilgang til praktisk informasjon om firmaets produkter og systemer. Support og gode råd om produktbruk, utprøving og feilsøking kan du få både online og på telefon. Hørselsproduktene utvikles, testes og produseres i Sverige, av oss. Comfort Audio styrer hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Dette sikrer høy kvalitet. På vår hjemmeside og vårt ekstranett får du tilgang til omfattende informasjonsmateriell. Kort sagt: av oss kan du forvente litt mer. Ved installasjon og integrasjon med tilgjengelige systemer kan Comfort Audios teknikere bistå med kvalifisert rådgiving og dokumentasjon. 14

15 Se vår hjemmeside for ytterligere informasjon, datablader og bruksanvisninger. 15

16 15NO-1305 Comfort Audio har siden 1994 utviklet og produsert siden 1994 hørselsprodukter for personer med nedsatt hørsel. Vårt mål er og har alltid vært, at vi med ledende teknologi og innovative løsninger skal gi mennesker mulighet til uhindret å utveksle tanker og idéer i alle situasjoner gjennom livet. Vi er målbevisste, nysgjerrige, vi har en brennende interesse for teknologi og drives av lidenskap og glede. Det har gjort oss til et av verdens fremste teknologidrevne selskap for hørselsprodukter. Våre produkter gir stor fleksibilitet og er utviklet for både arbeidsliv, skole, offentlige miljøer og privatliv. Alltid med individets behov i fokus og ut i fra en genuin vilje til å forbedre livskvaliteten til personer med nedsatt hørsel. Comfort Audio AS Postboks Sandefjord Tel:

COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i arbeidslivet

COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i arbeidslivet COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i arbeidslivet Det er mange forskjellige lydmiljøer i arbeidslivet. Lyd kan være anstrengende for personer som bruker høreapparat eller hørselsimplantat.

Detaljer

Comfort Digisystem. Unike hørselsprodukter for skolen

Comfort Digisystem. Unike hørselsprodukter for skolen Comfort Digisystem Unike hørselsprodukter for skolen Comfort Digisystem unike løsninger for skolen Et liv uten hindringer Livet er fullt av betydningsfulle øyeblikk og viktige stunder. mange av de stundene

Detaljer

Roger Bedre taleforståelse. Maksimal ytelse. Enkel i bruk. Full kompatibilitet.

Roger Bedre taleforståelse. Maksimal ytelse. Enkel i bruk. Full kompatibilitet. Roger Bedre taleforståelse Maksimal ytelse. Enkel i bruk. Full kompatibilitet. 2 Som hørselshemmet kan man ofte oppleve utfordrende lyttesituasjoner, noe som kan gjøre det vanskelig å delta i en samtale

Detaljer

Bedre hørsel for barns utvikling

Bedre hørsel for barns utvikling Bedre hørsel for barns utvikling Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen,

Detaljer

Phonaks løsningsportefølje. Vi presenterer vår mest komplette og innovative kolleksjon noensinne

Phonaks løsningsportefølje. Vi presenterer vår mest komplette og innovative kolleksjon noensinne Phonaks løsningsportefølje Vi presenterer vår mest komplette og innovative kolleksjon noensinne 2 Ledende I løpet av det siste året har vi styrket Phonak-porteføljen ved å introdusere to banebrytende plattformer

Detaljer

Phonak Insight. Roger Pen Med fokus på bedre forståelse. Roger digital, adaptiv, trådløs ved 2,4 GHz

Phonak Insight. Roger Pen Med fokus på bedre forståelse. Roger digital, adaptiv, trådløs ved 2,4 GHz Phonak Insight Roger Pen Med fokus på bedre forståelse Denne universelle, banebrytende trådløse mikrofonen hjelper personer med hørselstap med å forstå mer tale i støy og på avstand. Roger Pen er designet

Detaljer

Teleslyngeguide. En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1

Teleslyngeguide. En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1 Teleslyngeguide En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1 Innholdsoversikt: Hvorfor teleslynge? 4 Krav om teleslynge 4 Er teleslynge bra

Detaljer

RAPPORT. Forprosjekt: Hørselstekniske hjelpemidler - konseptutvikling

RAPPORT. Forprosjekt: Hørselstekniske hjelpemidler - konseptutvikling RAPPORT Forprosjekt: Hørselstekniske hjelpemidler - konseptutvikling 2. desember 2008 InnoMed, Helse Midt-Norge v/ SINTEF Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak En økning i høreapparatets ytelse Trådløst ekstrautstyr fra Phonak Med moderne høreapparatteknologi er det lekende lett å lytte og forstå i de fleste situasjoner. Men når du sitter i telefonen, ser på

Detaljer

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Enda bedre hørsel Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Velkommen tilbake til en verden fylt av lyder Nå som du har tatt steget ut for å utbedre hørselen, vil du se at enkelte justeringer vil være

Detaljer

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens Støy og risiko Hørselen er en av våre viktigste sanser, men det er sjelden vi tenker over hvilket fantastisk sanseorgan vårt øre er. Å kommunisere med våre venner, lytte til vår favorittmusikk eller oppleve

Detaljer

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT Skal du prøve høreapparater for første gang? Høreapparatene hjelper deg å høre de fleste lyder bedre, og tale blir enklere å forstå. En liten bedring i hørselen kan bety mye.

Detaljer

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har?

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? En kvalitativ studie i grunnskolen Masteroppgave PED 4390, allmenn studieretning Hanne Rying Merkesvik Høsten 2006 UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Barn med CI og autismespekterforstyrrelser

Barn med CI og autismespekterforstyrrelser Barn med CI og autismespekterforstyrrelser Hvordan kan lyd bli meningsfull? Torill Bakke Andersen Masteroppgave i audiopedagogikk Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) Vår 2010 Forord Gjennom

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Unge stemmer. Hvordan imøtekomme mangfoldet i opplæringen. European Agency for Development in Special Needs Education

Unge stemmer. Hvordan imøtekomme mangfoldet i opplæringen. European Agency for Development in Special Needs Education Unge stemmer Hvordan imøtekomme mangfoldet i opplæringen European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapporten er et sammendrag av presentasjonene og resultatene fra den europeiske

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

HLFs tilgjengelighetsguide HLF. Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLFs tilgjengelighetsguide HLF. Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLFs tilgjengelighetsguide Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innholdsfortegnelse 1. Om HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)...3

Detaljer

Business Solutions. Videokonferanser. og den mobile hverdagen

Business Solutions. Videokonferanser. og den mobile hverdagen Business Solutions Videokonferanser og den mobile hverdagen 20 Computerworld PC World BUSINESS SOLUTIONS Nr. 30 august 2013 Videokonferanser og den mo Mobile enheter og BYOD gjør sitt inntog i videokonferanseverdenen

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Hørselsteknisk. Vi representerer noen av Europas største leverandører på dette området.

Hørselsteknisk. Vi representerer noen av Europas største leverandører på dette området. Hørselsteknisk Ringte telefonen? Har du problemer med å høre TV-lyden? For mange med hørselstap/høreapparat kan våre hjelpemidler være til stor hjelp for å mestre hverdagen. Vi har et meget bredt utvalg

Detaljer

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Innhold 1. Innledning...3 2. Endre folks måte å kommunisere på...4 3. Avkastning på investeringer...5 4. Elementene i en videokonferanseløsning...8 5. Valg

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter?

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Masterprogram: Pedagogikk - utdanningsledelse Navn på kandidat: Per Bjørnar

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena 1 Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Eddie Pedersen

Detaljer

Tilpasset opplæring/spesialundervisning i Europa. (Del 2) STØTTETILTAK ETTER BARNETRINNET. Tematisk publikasjon

Tilpasset opplæring/spesialundervisning i Europa. (Del 2) STØTTETILTAK ETTER BARNETRINNET. Tematisk publikasjon Tilpasset opplæring/spesialundervisning i Europa (Del 2) STØTTETILTAK ETTER BARNETRINNET Tematisk publikasjon European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapporten er laget av European

Detaljer