Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Norsk"

Transkript

1 Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM30 Norsk

2 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM30 3 Funksjoner - Microphone DM30 4 Komme i gang 5 Monter halsslynge 6 Ta i bruk 7 Meny og innstillinger 10 Flere funksjoner 18 Radiorekkevidde og kanaler 19 Medfølgende tilbehør 20 Annet originalt tilbehør 20 Feilsøking 21 Service og garanti 22 Tekniske data 22 Viktige sikkerhetsforskrifter 23 2 Microphone DM30

3 Introduksjon Comfort Digisystem Takk for at du har valgt Comfort Digisystem. Produktene er enkle å bruke både med eller uten høreapparat. Les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Med Microphone DM30...overføres og mottas signalet digitalt. Dette gir en meget bra lyd fri for støy og suss. Comfort Digisystem er utstyrt med teknologien SST - SecureStream Technology - digital teknologi som muliggjør avlyttingssikker radiooverføring uten tidsforsinkelser. Presentasjon av Microphone DM30 Microphone DM30 inneholder både en sender og en mottaker og er spesielt tilpasset for bruk i skolemiljø. DM30 kan brukes enten som lærermikrofon eller som elevmikrofon avhengig av hvordan den er innstilt; se videre i manualen. DM30 er utstyrt med en tale-agc som hele tiden holder lyden på et behagelig nivå. Microphone DM30 3

4 Funksjoner - Microphone DM30 Festeklemme Uttak for tilbehør Menykontroll Tilkoblingsknapp Funksjonsknapp Styrkekontroll På / Av Halsslynge DM30 (tilbehør) Funksjonsindikator Display Mikrofon Uttak for lading 4 Microphone DM30

5 Komme i gang Lading Microphone DM30 er oppladbar. Lad DM30 i minst 2 time før du bruker den for første gang. Det tar ca. 2 timer å lade et tomt batteri. Ved lading lyser funksjonsindikatoren rødt og et lys vises gjennom batterisymboet på displayet. Når batterisymbolet er fullt med grønne streker og funksjonsindikatoren lyser grønt er enheten fulladet og går over til vedlikeholdslading. Enheten kan lades mens den er i drift. Et fulladet batteri gir en driftstid på inntil 6 timer. Ved normal bruk er batteriets levetid opp til 5 år. Det går ikke an å bytte batteriet selv, ta kontakt med din forhandler. Tilkobling av lader til Microphone DM30 OBS! Bruk kun medfølgende ladere fra Comfort Audio. Microphone DM30 5

6 Monter halsslynge til Microphone DM30 1. Tilkoble halsslyngens kontakter i uttaket på enhetens toppside. 2. Pass på at kontaktene tilkobles rett ned og ikke fra siden. Trykk kontaktene helt ned. Kontroller at halsslyngen sitter fast ordentlig. 3. Nå er halsslyngen tilkoblet riktig. Vær forsiktig når du enten henger på eller tar av din mottaker med montert halsslynge slik at kontaktene ikke blir trukket ut. ADVARSEL! Halsslyngen må ikke brukes ved lek eller når det er fare for å sette seg fast i noe! 6 Microphone DM30

7 Ta i bruk Bærbart system Både lærere og samtlige elever i klasserommet kan bruke Microphone Combo DM30. DM30 er en næravstandsmikrofon. Mikrofonen fungerer best i en avstand på ca. 30 cm. Mikrofonen kan festes med festeklemmen eller henges rundt halsen ved hjelp av de medfølgende halsbåndene (2 lengder). Lærerens mikrofon Lærerens DM30 stilles i funksjonsposisjon Hovedenhet. I denne posisjonen tar DM30 imot lyd fra elevenes DM30 enheter, mikser den med lyden fra den interne mikrofonen og sender den videre til samtlige elevers DM30 enheter. Elevene hører via halsslynge eller hodetelefoner. For å stille inn enheten som Hovedenhet, se avsnittet Meny. Den blå funksjonsknappen på hovedenheten kan ha en av fem funksjoner avhengig av innstilling: - ingen (mikrofonen tar opp lyd som sendes kontinuerlig) - trykk og snakk (kun når knappen trykkes inn oppfanges lærerens tale av mikrofonen, talen fra elevenes enheter tas imot og sendes videre kontinuerlig) - mik av/på (den interne mikrofonen aktiveres samt stenges av når knappen trykkes inn, talen fra elevenes enheter tas imot og sendes videre kontinuerlig) - Innstillingen Sekr. knapp gir mulighet til å stenge av mikrofonen ved hjelp av funksjonsknappen slik at ingen lyd sendes. - mottak. av/på (lyden fra elevenes mikrofoner kan slås av eller på. Lyden fra den interne mikrofonen er kontinuerlig aktiv.) Man kan tilkoble til DM30 enten en ekstern mikrofon (myggmikrofon, Madonna-mikrofon, øremikrofon), hodetelefoner eller halsslynge. Den interne mottakeren i DM30 kan stenges av og fungerer DM30 kun som sender. Microphone DM30 7

8 Elevenes mikrofon Elevenes DM30 stilles inn i funksjonsposisjon Tilkoblede enhet. I denne posisjonen tar DM30 imot lyd fra lærerens DM30 og kan samtidig sende lyd fra den ene mikrofonen via lærerens DM30 til samtlige enheter i klasserommet. Når FCR er aktivert i alle elevenhetene kan det kun sendes fra en mikrofon av gangen. Elevene bruker halsslynge og setter sine høreapparater i T-posisjon, alternativt kan de bruke hodetelefoner. For å stille inn enheten som Tilkoblet enhet, se avsnittet Meny og instillinger. Funksjonsknappen på den tilkoblede enheten kan ha en av tre funksjoner avhengig av innstilling: - ingen (mikrofonen sender kontinuerlig) - trykk og snakk (kun når knappen trykkes inn oppfanges elevenes tale av mikrofonen og sendes videre til de andre enhetene) - mik av/på (den interne mikrofonen og senderen aktiveres eller stenges av når knappen trykkes inn) 8 Microphone DM30

9 Slik fungerer det bærbare systemet 1. Læreren har en DM30 innstilt som Hovedenhet. 2. Elevene har hver sin DM30 innstilt som Tilkoblet enhet. 3. Talen fra læreren sendes ut fra DM30 til samtlige elevers DM30 enheter. 4. Når en elev aktiverer sin sender blir talen fra denne eleven ført til lærerens DM30. Her mikses lyden med lærerens tale og sendes deretter ut til samtlige elevers DM30 enheter. 5. Hvis funksjonen FCR (Free Channel Request) er valgt, aktiveres elevenes sendere kun når kanalen er ledig. Dette gir fordelen at disse ikke forstyrrer hverandre. Med dette oppsettet kan alle elever i klasserommet høre både læreren og samtlige klassekamerater på en meget bra måte. For andre funksjoner, se videre i denne manualen. Microphone DM30 9

10 Meny og innstillinger Menykontroll Man kan gjøre tre forskjellige valg med menykontrollen: Bla oppover / sette opp styrken Trykke inn / velge Bla nedover / sette ned styrken Trykk på menyknappen for å komme inn i menyen og naviger deretter opp eller ned. Trykk inn menyknappen for å velge. Bytte språk Ved levering er menyspråket stillt på engelsk. Still inn ønsket menyspråk. Innhold i menyen I de neste sidene forklarer vi innholdet i menyen og hvordan du gjør ulike innstillinger. Tilbake Kommunikasjon Kanaler Tilkobling Funksjon Hovedenhet Tilkoblet Enh Lyd Teleslynge Uttak Intern Mik Innstillinger PIN-kode Lading Språk Navn Funk. indikator Fabrikkinnst. Time out TX LBT Knappelås Om 10 Microphone DM30

11 Tilbake (gjelder både hovedmeny og undermenyer) Her kan du velge å gå tilbake i menyen, og tilbake til standardvinduet. Menyen: Kommunikasjon Kanaler For å bruke en mottaker og en sender må de være innstilt på samme kanal. DM30 som har både sender og mottaker er ved levering innstilt med en utsendende og en mottakende kanal. For å fungere kan ikke radiofrekvensen for det mottatte signalet og det utsendte signalet ligge for nær hverandre. Det finnes mulighet til å velge å sende på en høyere frekvens og ta imot på en lavere, eller omvendt. Grupperingen er følgende: DM30 (art.nr DG02501/DG09201) Høye frekvenser ( MHz) Kanal 1-3 Kanal E1 - E5 Kanal B1 - B23 Kanal F1 - F15 Lave frekvenser ( MHz) A13 - A55 DM30 (f1) (art.nr. DG09301) Høye frekvenser ( MHz) Kanal 1-3 Kanal B1 - B4 Kanal F1 - F15 Lave frekvenser ( MHz) E46 - E85 Hovedkanal er den kanal som DM30 i posisjon Hovedenhet sender på og i posisjon Tilkoblede enhet tar imot på. Tilkoblede kanal er den kanal som DM30 i posisjon Hovedenhet tar imot på og i posisjon Tilkoblede enhet sender på. Hovedkanalen har prioritet og hvis en ikke passende frekvens er innstilt som tilkoblet kanal, deaktiveres enhetens funksjon inntil man velger en mulig frekvens. De frekvenser (kanaler) som ikke er mulig å velge som hovedkanal i kombinasjon med innstilt tilkoblede kanal er merket med oransje. Tilkoblede kanal vil bli deaktivert ved valg av en frekvens merket med oransje farge. De frekvenser (kanaler) som ikke er mulige å velge som tilkoblede kanal er merket med rødt. Valg av disse frekvensene er ikke mulig. Microphone DM30 11

12 For å enklest stille inn DM30 er det derfor bedre å velge hovedkanal først. Bytt kanal som beskrevet her: 1. Velg Kanaler - Hovedkanal i menyen. 2. Velg ny kanal ved hjelp av menykontrollen. 3. Velg Kanaler - Tilkoblet kanal i menyen. 4. Velg ny kanal ved hjelp av menykontrollen. Hovedkanal og tilkoblet kanal overføres mens DM30 tilkobles. Innstilt hovedkanal vises etter Mch på displayet. Innstilt tilkoblet kanal vises etter Cch på displayet. Kanal 1, 2 og 3 er i de fleste europeiske landene frie kanaler som ikke krever tillatelse. Under Utvidet område kan flere kanaler velges, disse krever ofte tillatelse, se avsnitt Radiorekkevidde og kanaler. FFC (Free Frequency Check) viser med grønn indikering ved respektive kanal hvilke frekvenser som kan brukes der hvor enheten er plassert. OBS! Slå av dine andre Digisystemsendere for korrekt resultat. Tilkobling For å bruke mottaker og sender sammen må de være tilkoblet. Ved levering er alle sendere og mottakere tilkoblet på fabrikken og fungerer med hverandre. OBS! For å oppnå avlyttingssikkerhet må man generere en ny kodenøkkel og sende den mellom enhetene (tilkobling). Tilkoblingsinformasjon og ny kode kan tas i mot av flere aktive enheter samtidig. Ved tilkobling mellom 2 eller flere DM30 eller når DM30 synkroniseres fra Sync DY10, overføres hovedkanal, tilkoblet kanal og systemets kodenøkkel i ett og samme øyeblikk. Tilkobling 1. Velg Kommunikasjon - Tilkobling 2. Velg Motta info i den ene enheten. Klar til å ta imot tilkoblingsinfo vises på displayet. 3. Velg Ny kodenøkkel på den andre enheten, velg Ja. 4. Generere ny kodenøkkel og sende info? vises på displayet. Velg Ja. (Nå er både kanal- og kodingsinformasjon sendt og lydoverføring er avlyttingssikker.) 12 Microphone DM30

13 5. For å legge til tidligere ikke tilkoblede enheter i ditt system, velg isteden Send info fra noen av dine tilkoblede enheter. Tilkobling via tilkoblingsknapp 1. To hurtige trykk aktiverer funksjonen Send info. 2. Ett langt trykk aktiverer funksjonen Motta info. 3. Ett hurtig trykk åpner menyen Tilkobling. Tilkobling av mottakere fra DM30 Receiver DH10 Velg Motta info via menyen eller ett langt trykk på tilkoblingsknappen. Receiver DE10 Aktiver Motta info ved langt trykk på tilkoblingsknappen. Aktiver Send info i DM30 via meny eller dobbeltrykk på tilkoblingsknappen. Mottakeren er nå innstilt for å ta imot på hovedkanalen. Tilkoble tilkoblet kanal Dette gjøres for å bruke en annen Comfort Digisystem sender som tilkoblet mikrofon. 1. Sett senderen i posisjon Ta imot info via menyen eller med et langt trykk på tilkoblingsknappen. 2. Aktiver Send info ved å gå inn i menyen Kommunikasjon - Tilkobling - Tilkoble Tilkobl. Kanal - Send info. 3. Senderen er nå innstilt for å sende på tilkoblet kanal. Funksjon Her velges om enheten skal fungere som Hovedenhet eller Tilkoblet enhet. Når dette er valgt (ved å markere respektive valg) kan innstillinger gjøres for funksjonsknappen. Hvis enheten er innstilt som Hovedenhet vises Hvis enheten er innstilt som Tilkoblet enehet vises på displayet. på displayet. Hovedenhet Gå inn i menyen Knappfunksjon og gjør deretter dine innstillinger. Ved innstillingen Ingen tas lyden opp og sendes kontinuerlig. Ved Trykk og snakk fanges lærerens tale opp av mikrofonen kun når knappen trykkes inn. Talen fra elevenes mikrofoner tas kontinuerlig opp og sendes videre. Microphone DM30 13

14 Ved innstillingen Mik. Av/På aktiveres og stenges den interne mikrofonen av når knappen trykkes inn. Innstillingen Sekr. knapp gir muligheten til å dempe mikrofonen ved hjelp av funksjonsknappen slik at ingen lyd sendes. Ved Mottak. Av/På aktiveres og deaktiveres den innebygde mottakeren når knappen trykkes inn. Hvis Hovedenhet er valgt er det også mulig å velge å stenge helt av den innebygde mottakeren under menyvalget Funksjon - Mottaker På. Tilkoblet enhet Når alternativet Tilkoblet enhet er valgt er det mulig å gjøre innstillinger for funksjonsknappen samt aktivere eller deaktivere senderen. Gå inn i menyen Knappfunksjon og gjør deretter dine innstillinger for funksjonsknappen. Ved innstillingen Ingen sender mikrofonen kontinuerlig. Ved Trykk og snakk aktiveres mikrofon og sender kun når knappen trykkes inn. Dette er den vanligste innstillingen på elevmikrofonene. Ved innstillingen Mik. Av/På aktiveres og stenges den interne senderen av når knappen trykkes inn. Funksjonen FCR (alternativet vises kun når funksjonen Trykk-og-snakk eller Mik. Av/På er valgt) hindrer DM30 fra å sende når frekvensen er opptatt av en annen sender, for eksempel ved bruk av flere DM30 enheter innstilt på funksjonen Trykk-og-snakk. Hvis sendingen ikke er mulig vises dette på displayet samt på funksjonsindikatoren. I tillfelle funksjonsknappen trykkes inn og sendingen ikke er mulig, må funksjonsknappen trykkes inn på nytt for å prøve å sende igjen (det er ikke nok med å fortsette å holde knappen trykket inn). Når funksjonen FCR indikator er aktivert lyser funksjonsindikatoren rødt når kanalen er opptatt. Hvis tilkoblet enhet er valgt er det også mulig å stenge senderen helt av under menyen Funksjon - Sender aktiv. 14 Microphone DM30

15 Lyd Her bestemmer man hvordan uttaket på enhetens langside skal brukes. Teleslynge Aktiveres hvis teleslynge skal brukes til DM30. Når denne funksjonen er valgt fungerer menykontrollen også som styrkekontroll. To innstillinger av lyden kan gjøres når dette valget er aktivert. Under Maks styrke kan maksimal styrke aktiveres og stilles inn. Under Fast styrke kan fast styrke aktiveres og et fast styrkenivå stilles inn. Uttak Hodetelefon: Aktiveres hvis hodetelefon skal brukes til DM30. Når denne funksjonen er valgt fungerer menykontrollen også som styrkekontroll. To innstillinger av lyden kan gjøres når dette valget er aktivert. Under Maks styrke kan maksimal styrke aktiveres og stilles inn. Under Fast styrke kan fast styrke aktiveres og et fast styrkenivå stilles inn. Ekstern Mik: Aktiveres hvis en ekstern mikrofon skal tilkobles til DM30. Her kan også Mik. nivå justeres. Line in: Aktiveres hvis for eksempel TV, PC eller andre eksterne lydkilder skal kobles til DM30. Når uttaket er innstilt for Line In og en kabel tilkobles til inngangen går DM30 automatisk over til kontinuerlig utsending, selv om knappfunksjonen for DM30 er stillt i posisjon Trykk og snakk eller Mik Av/På. Dette har den fordelen at en enhet som vanligvis brukes som tilkoblet mikrofon, for eksempel av en hjelpelærer, kan brukes både for normal mikrofonopptak og multimedia tilkobling, uten å måtte gjøre innstillinger på nytt. Her kan også Line in nivå justeres. Intern Mik Brukes for å justere nivået på den interne mikrofonen. OBS! Den interne mikrofonen slås automatisk av hvis en ekstern mikrofon er tilkoblet. Microphone DM30 15

16 Innstillinger PIN-kode Her kan du slå på og av funksjonen PIN-kode (lås av valgte funksjoner). Under menyvalget Endre PIN kan du selv lage en PIN-kode. Under menyvalget Lås valg er det mulig å velge 4 forskjellige typer menylås som kan kombineres uavhengig av hverandre: - Funksjon: låser alle funksjoner i menyen Funksjonsknapp - Tilkobling: låser alle tilkoblingsfunksjoner i enheten, også hurtigknapp for tilkobling. - Uttak: låser uttakets funksjon - Alle menyer: låser alle menyer, untatt hurtigknapp for tilkobling. - Skjul PIN: denne funksjonen kan kun aktiveres i kombinasjon med låsvalget alle menyer. Når PIN-kode aktiveres blir det kun mulig å låse opp menyen i 3 sekunder fra øyeblikket enheten startes ved å trykke inn menykontrollen. PIN-kode kreves for å kunne låse opp valgte funksjoner når PIN-kode er aktivert. Hvis du glemmer din PIN-kode, vennligst ta konakt med forhandleren for å låse opp enheten. Lading Her kan du aktivere funksjonen Avst.v.lading som gjør at enheten stenges automatisk av når laderen kobles til og automatisk slås på når den kobles ifra. Hvis Auto opstart er aktiveret, starter enheden automatisk, når laderen kobles ut eller strømtilførselen. Språk Her velger man menyspråket. Navn Her velges hvilken tekst som skal vises på displayet. Velg symbol med menykontrollen. Velg for å lagre og x for å avslutte uten å lagre. For å flytte markøren ved redigering bruk symbolene > og <. Funk. indikator Her kan du velge om funksjonsindikatoren skal være aktiv eller ikke. Denne funksjonen påvirker all indikering unntatt ladingsstatus og tilkoblings- 16 Microphone DM30

17 indikering. Fabrikkinnst. Tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillinger. Sletter også all tilkoblingsinformasjon. For å oppnå avlyttingssikkerhet må man generere ny kodenøkkel eller ta imot fra annen enhet i et kodet system. Time out TX Er denne funksjonen aktiv, slutter DM30 å sende hvis ingen lyd tas opp i løpet av 1 minutt. Så fort man registrerer noe lyd, starter sendingen på nytt. LBT (Listen before talk) Med funksjonen aktiv, kontrollerer DM30 at den valgte kanalen er ledig før den begynner å sende. Dette for å unngå forstyrrelse av signaler som finnes. Hvis den valgte kanalen er opptatt, vises det Kanalen er opptatt, velg en ny kanal. Knappelås Låser menykontrollens funksjon. For å låse opp trykk inn menykontrollen og velg Ja. Om Her finnes det informasjon om hvilken programvare enheten inneholder. Microphone DM30 17

18 Flere funksjoner Funksjonsindikator (lysdiode) Funksjonsindikatoren viser enhetens status på hvordan den er innstilt. Ved normal drift blinker indikatoren en gang hvert 3. sekund. Ved lading lyser indikatoren rødt. Når enheten er ferdigladet lyser indikatoren grønt. Indikatoren fortsetter å lyse rødt selv når batteriet er fulladet dersom enheten er påslått under lading. Ved svakt batteri blinker indikatoren langsomt rødt (kontroller batteristatus på displayet). Når enheten er innstilt for å ta imot tilkoblingsinformasjon blinker indikatoren hurtig grønt. Ved mottatt tilkoblingsinformasjon lyser indikatoren grønt i 3 sekunder. Ved sending av tilkoblingsinformasjon blinker indikatoren rødt 5 ganger. Ved aktivering av Trykk-og-snakk lyser funksjonsindikatoren grønt når sending er mulig og mikrofonen er aktivert. Hvis sending ikke er mulig, fordi kanalen er opptatt, (ved bruk av FCR, se avsnitt Funksjon) lyser funksjonsindikatoren rødt. Når funksjonen FCR indikator er aktivert lyser funksjonsindikatoren rødt når kanalen er opptatt. Ved bruk av knappefunksjonen Mottak. Av/På lyser indikatoren rødt når mottakeren er avstengt. 18 Microphone DM30

19 Radiorekkevidde og kanaler Antennene i senderen og mottakeren er innebygd. Rekkevidden mellom enhetene er ca. 30 meter. Dette kan jo variere avhengig av hvilket miljø du befinner deg i. Som alle radiosystemer kommuniserer Comfort Digisystem på spesielle kanaler. Hvis du bruker 2 sendere på samme eller nærliggende kanal kan det bli forstyrrelser. Annet elektronisk utstyr kan også forstyrre radiosendingene. I de fleste Europeiske landene er det fritt å bruke kanal 1-3 (863, ,750 MHz) for hørselsprodukter. Kontroller alltid med frekvensmyndigheten i ditt hjemmeland hvilke kanaler som er fri og hvilke som krever tillatelse. Utover kanal 1-3 finnes det under Utvidet område kanalbåndene A-F som krever tillatelse i flere Europeiske land: Frekvensområde for respektive modell Art nr DG02501 (Pakkeartikkel DG17001/ DG17004/DG17401) Art nr DG09201 (Pakkeartikkel DG51407) Art nr DG09301 (f1) (Pakkeartikkel DG51307 E B F MHz, 30 kanaler MHz, 4 kanaler MHz, 15 kanaler A B E F MHz, 43 kanaler MHz, 23 kanaler MHz, 5 kanaler MHz, 15 kanaler Produktet kan innstilles på flere frekvenser enn det som er tillatt brukt i Norge. Det er viktig at man utelukkende bruker godkjente frekvenser. Da denne bruksanvisningen ble skrevet kunne disse frekvensområdene fritt brukes: MHz (E båndet, kanal E55-E77) MHz (kanal 1, 2 og 3) Den norske frekvensmyndigheten kan opplyse om den til enhver tid gjeldende liste over godkjente frekvenser. Post- og teletilsynets hjemmeside: Microphone DM30 19

20 Medfølgende tilbehør Halsbånd (velg mellom 2 forskjellige lengder) Ladere Fargekoder Annet originalt tilbehør Halsslynge Hodetelefoner Alternativt til hodetelefoner finnes det også ørepropper. Myggmikrofon Liten mikrofon som festes på klærne. Madonna mikrofon Hodebåren mikrofon. Øremikrofon Mikrofon som festes rundt øret. Grenkabel for lading Audiokabler Ladestativ Ladestativ til å koble til den medfølgende laderen. Flere ladestativer kan kobles i serie og drives av en lader. Større lader kreves for mer enn to ladestativer. Bordstativ Bordstativ for Microphone DM30. For annet tilbehør besøk vår hjemmeside 20 Microphone DM30

21 Feilsøking Sender og mottaker starter ikke Lad opp sender og mottaker. Hold inne På/Av knappen i 2 sekunder for å starte enheten. Kontroller at laderen er tilkoblet i kontaktuttaket. Dårlig taleoppfattelse Avstanden mellom sender og mottaker kan være for lang. Rekkevidden er ca. 30 meter. Avstanden mellom mikrofonen og personen som snakker kan også være for lang, flytt mikrofonen nærmere munnen til den som snakker. Prøv å bytte kanal/omgivelser. Dårlig rekkevidde og forstyrrelser I visse miljøer som består av for eksempel betong, jern og metall kan rekkevidden bli kortere. Det kan også finnes forstyrrende utstyr i nærheten. Bytt kanal. Ingen lyd Kontroller at sender og mottaker er innstilt på samme kanal. Sterk støy (ingen lydoverføring) Kontroller at alle enhetene er tilkoblet med samme kodenøkkel. Enheten starter ikke ved lading Koble ut laderen. Kontroller valget Avst. ved lading under Lading i menyen. Microphone DM30 21

22 Service og garanti Comfort Audio AS tilbyr en garanti på produkter på to år fra leveringsdato. Garantien omfatter alle fabrikasjons- og materialfeil. Tilbehør har en garanti på 90 dager fra leveringsdato. Lokale vilkår eller bestemmelser kan forekomme. Feil forårsaket av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet eller tilbehøret omfattes ikke av garantien. Det anbefales at batterier av den typen som inngår i Comfort Digisystem laddes ofte og lite. De er konstruert slik at de etter halve ladetiden har oppnådd 90 % av sin kapasitet. Ytelsen for batteriene opprettholdes best hvis batteriet ikke dyputladdes ved lagring. Det er normalt at batteriets kapasitet forringes med tiden. Batteriets livetid påvirkes av brukervaner. Ta kontakt med din forhandler for å bytte batteriet. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss på Comfort Audio dersom du har spørsmål. Support Hvis du har spørsmål om hvordan produktene fungerer, se gjerne under support på hjemmesiden På vår hjemmeside kan du også finne informasjon om hvordan du skal gå frem hvis du trenger service på produktet. Tekniske data Type sender/ mottaker: Rekkevidde: Størrelse: Vekt: Frekvensområde: Antenner: Driftstid: Batteri: Ladetid: Mikrofon: Uttak: SST - SecureStream Technology Ca. 30 m 97 x 41 x 17 mm 51 g Sender og mottaker MHz Innebygde Opp til 10 timer Oppladbart Li-Polymer Ca. 3 timer Innebygd rundoppfangende Mikrofon / Line in / Hodetelefoner / Slynge! 22 Microphone DM30

23 Viktige sikkerhetsforsskrifter - Les dette før du tar i bruk produktet 1) Les disse instruksjonene. 2) Ta vare på disse instruksjonene. 3) Legg merke til alle advarslene. 4) Følg alle instruksjoner. 5) Bruk ikke produktet i nærheten av vann. 6) Rengjør kun med en tørr klut. 7) Ikke bruk produktet i nærheten av varme kilder som radiator, ovner eller andre apparater som produserer varme (inkl. forsterkere). 8) Ikke ødelegg sikkerhetsfunksjonen i den polariserte eller jordede kontakten. En polarisert kontakt består av to blader og en tredje jordet spiss. Det bredde bladet eller spissen er der for din sikkerhet. Hvis den medfølgende kontakten ikke passer i uttaket, ta kontakt med en elektriker for å bytte den gamle kontakten. (Gjelder kun nettdeler med polarisert kontakt). 9) Pass på at nettledningen ikke blir tråkket på eller kommer i klem, særlig ved stikkontakten, i oppbevaringsrommet og der hvor ledningen går inn i produktet. 10) Bruk kun originalt tilbehør fra Comfort Audio. 11) Koble fra kontakten i vegguttaket ved tordenvær eller når produktet ikke skal brukes over lengre tid. 12) Service kan kun utføres av verksteder godkjent av Comfort Audio. Service kreves når produktet er blitt skadet, f.eks. at kontakten eller ledningen har gått i stykker, væske er blitt spylt på produktet eller noe annet har falt på produktet, om produktet er blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller om du har mistet produktet i gulvet. Microphone DM30 23

24 13) Begynn å bruke produktet på lav styrke. 14) For høy styrke kan skade hørselen din alvorlig. 15) Ikke forsøk å åpne produktet. 16) Hvis produktet må åpnes pga skade, skal servicen utføres hos et verksted godkjent av Comfort Audio. 17) Ikke bruk sender eller mottaker som er innstillt på en ikke tillatt frekvens. Kontroller med frekvensmyndigheten i det landet utstyret skal brukes. 18) Produktet inneholder ømfintlig elektronikk og må håndteres forsiktig. 19) Lad aldri produktet i innestengte uventilerte omgivelser som vesker, futteral eller andre innestengte rom. 20) Bruk kun batteri og nettagreggat fra Comfort Audio. 21) Det går ikke an å bytte batteri selv, ta konakt med din forhandler. 22) ADVARSEL! Risiko for eksplosjon hvis batteriet ikke er byttet ut korrekt. 23) Produktet eller batteriet må ikke utsettes for ekstrem varme som sollys, ild osv. 24) ADVARSEL! Halsslyngen må aldri brukes ved lek eller når det er risiko for å sette seg fast i noe. 25) Produktene inneholder radiosendere. Bruk ikke produktene på steder hvor det er forbudt å bruke elektronisk utstyr, f. eks. på et fly. 26) For å hindre at batteriet blir skadet, la ikke produktet ligge utladet i lengre tid. 27) Koble fra laderen hvis produktet ikke skal brukes under en lengre periode. 24 Microphone DM30

25 Microphone DM30 25

26 26 Microphone DM30

27 Microphone DM30 27

28 Produsert av: Comfort Audio AB Box154, SE Halmstad, Sweden Tfn Fax MA0391 Ver 1.21 Rev B

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Microphone DM30-2.4 GHz

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Microphone DM30-2.4 GHz Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Microphone DM30-2.4 GHz Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM30 3 Funksjoner - Microphone DM30

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Norsk Bruksanvisning Inneholdsfortegnelse Side Introduktsjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Microphone DM10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Receiver DH10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DH10 4 Komme i gang 5 Starte

Detaljer

Microphone DM30 Norsk

Microphone DM30 Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM30 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM30 3 Funksjoner - Microphone DM30 4 Komme

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Microphone DM-10 Norsk

Microphone DM-10 Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Microphone DM-10 Norsk Bruksanvisning Inneholdsfortegnelse Side Introduktsjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Microphone DM-10 4 Komme i gang 5 Starte opp 6 Meny 7 Flere

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Receiver DE10 3 Funksjoner - Receiver

Detaljer

Microphone DM10/ Momentan

Microphone DM10/ Momentan Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM10/ Momentan Norsk Bruksanvisning Inneholdsfortegnelse Side Introduktsjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Microphone DM10/Momentan

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Comfort Digisystem Programmer DT05 Norsk

Comfort Digisystem Programmer DT05 Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner i programmeringsverktøyet Programmer DT05

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM80. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM80. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM80 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM80 3 Funksjoner -

Detaljer

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk Bruksanvisning for Comfort Digisystem SecureStream Technology Sync DY10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon av Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Sync DY10 4 Funksjoner - Sync

Detaljer

Conference Microphone DC-10

Conference Microphone DC-10 Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduktsjon Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptual Speech Enhancement)

Detaljer

Conference Microphone DC20

Conference Microphone DC20 Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC20 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Conference Microphone DC20

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Speaker DS10/DS20. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Speaker DS10/DS20. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Speaker DS10/DS20 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Speaker DS10/DS20 3 Funksjoner

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Access DA20. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Access DA20. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Access DA20 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Access DA20 4 Funksjoner - Access DA20 7 Montering veggfeste/plassering

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7 Bruksanvisning 1 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Hvordan lade Conversor Pro 6 Klargjøring av Conversor Pro første gang 7 Sjekk om høreapparatet virker 7 Klargjøring av sender 7 Bruk av retnings- og

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem. Microphone DM90

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem. Microphone DM90 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Innhold I. Brukerveiledning...7 1. Introduksjon...9 Enheten...9 2. Komme i gang...15 Lading...15 Start...17 Bruk halsslyngen...17 Betjene menyen...19 Tilkoble en

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

RadioLight FM åpent system

RadioLight FM åpent system RadioLight FM åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning RadioLight FM åpent system RadioLight FM komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020215 Best. nr.: 1104730 RadioLight FM kompl. m/halsslyngemottaker

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem. Programmer DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem. Programmer DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Innhold 1. Introduksjon...5 Enheten...5 SST...5 Oversikt...6 Inkludert tilbehør...7 2. Komme i gang...9 Lading...9 Start...11 Bruk hodetelefonene...11 Koble til

Detaljer

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD Okayo trådløse sendere Brukerveiledning Okayo sendere EJ-8LT, Frekvens 863-865MHz HMS art. nr. 135128 Bestillingsnr.: 1104510 EJ-8LT, Frekvens 794-806MHz HMS art. nr. 135129 Bestillingsnr.: 1104515 EJ-9LT,

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett Bruksanvisning Norsk Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Les disse anvisningene 2. Ta godt vare på disse anvisningene 3. Ta hensyn til alle advarsler. 4. Følg alle anvisningene. 5. Ikke bruk dette apparatet

Detaljer

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.:

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.: IR-anlegg InfraLight Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight InfraLight komplett sender og bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett sender og halsslyngemottaker HMS

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker Varenr. 1477 Artikkelnr. UNO HMS-nr.: 217359 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2336A1 Dato: 2016.06.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 UNO 3

Detaljer

InfraLight åpent system

InfraLight åpent system IR-anlegg InfraLight åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight åpent system InfraLight komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett m/halsslynge

Detaljer

IR-anlegg InfraLight DIR

IR-anlegg InfraLight DIR IR-anlegg InfraLight DIR direkte system Bruker- og vedlikeholdsveiledning IR-anlegg InfraLight DIR InfraLight DIR sender til DIR bøyle- og LR HMS art. nr.: 135146 Best. nr.: 1104970 halsslyngemottaker

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Vi takker for tilliten ved ditt valg av SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Varenr. 1290 Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Brukerhåndbok Dok. nr.: 0605C Dato: 2016.07.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I kofferten 3 Tilkoblinger 3 3. Komme

Detaljer

Bruksanvisning Brecom VR-550

Bruksanvisning Brecom VR-550 Bruksanvisning Brecom VR-550 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCom VR-550 bruksanvisning Vi setter pris på at du har valgt Brecom jaktradio

Detaljer

TELEFONFORSTERKER UA-50

TELEFONFORSTERKER UA-50 TELEFONFORSTERKER UA-50 Forhandler: AurisMed AS Postboks 294-3201 Sandefjord Telefon:33 42 72 50 e-mail: aurismed@aurismed.no Takk for at du har valgt vår universale håndsett/hodesett telefonforsterker

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Feilsøkingsveiledning

Feilsøkingsveiledning Feilsøkingsveiledning Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz Okayo II trådløst lydanlegg Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz FM-mottaker EJ-701DR Lommesender EJ-7XT Ladestasjon HDC 707,

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Crescendo 50 samtaleforsterker

Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 Brukerveiledning Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 - samtaleforsterker: HMS art. nr. 020223 Best. nr. 1104940 Fleksibel mikrofon: HMS art. nr. 136188 Best. nr. 1104922 Halsslynge:

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i skole og utdanning

COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i skole og utdanning COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i skole og utdanning Comfort Digisystem gjør det mulig for elever med nedsatt hørsel å høre både lærere og klassekammerater godt og å være delaktig

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Varenr. 1561 Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: 233385 Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Brukerhåndbok Dok. nr.: 2438A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 Bruksanvisning Innhold 2 1. Velkommen 5 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 3. Komme i gang 14 Trinn 1. Lade Roger MyLink 14 Trinn 2. Løsne

Detaljer

AudioKonf Konferanseromsystem KonfMic mikrofoner HMS-nr.: KonfMixer lydprosessor HMS-nr.:

AudioKonf Konferanseromsystem KonfMic mikrofoner HMS-nr.: KonfMixer lydprosessor HMS-nr.: Varenr. 1548 Artikkelnr. AudioKonf AudioKonf Konferanseromsystem KonfMic mikrofoner HMS-nr.: 233375 KonfMixer lydprosessor HMS-nr.: 233373 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2427A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 Brukerveiledning ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 ALERTpager består av en senderenhet og en mottager. 2 Innholdsfortegnelse 1. Om ALERTpager... 4 2. Dette medfølger i esken... 4 3. Mottager... 5

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

TV 210-NL. Bruksanvisning

TV 210-NL. Bruksanvisning TV 210-NL Bruksanvisning ÜBERSICHT TV 210-NL GERÄTE IN BETRIEB NEHMEN 1 2 4 3 9 10 5 6 7 8 11 1 5 6 7 2 3 4 ÜBERSICHT TV 210-NL Mottaker 1 Hals-slynge 2 Kontakt for åpning av slynge 3 Volumkontroll 4 Strøm

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Hefte før salg for Norge () Philips Trådløse TV-hodetelefoner med AudioBoost 15 mm drivere / lukket bakside In-ear SSC5001/10 Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Få høyere og klarere lyd fra TV-en uten å

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOA Digital Babycall, modell GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert teknologi.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning JUNIOR lommevibrator LV5e

FlexiBlink Bruksanvisning JUNIOR lommevibrator LV5e Bruksanvisning JUNIOR lommevibrator LV5e 2012-06-20 Dok.nr.: 0288C Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva JUNIOR-pakken inneholder... 4 Overblikk over betjeningspanelet...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

UNO Stemmeforsterker oppladbar og med tilkobling for mikrofon

UNO Stemmeforsterker oppladbar og med tilkobling for mikrofon UNO Stemmeforsterker oppladbar og med tilkobling for mikrofon Varenr. 1582 Artikkelnr. UNO-0 HMS-nr.: 234183 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2488A1 Dato: 2017.07.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato: Audiodetektor LYD10 Varenr. 1499 HMS-nr.: 217357 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2297B Dato: 2016.07.12 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer