COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i arbeidslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i arbeidslivet"

Transkript

1 COMFORT DIGISYSTEM Digitale hørselsprodukter for bruk i arbeidslivet

2 Det er mange forskjellige lydmiljøer i arbeidslivet. Lyd kan være anstrengende for personer som bruker høreapparat eller hørselsimplantat. Comfort Digisystem hjelper dem å høre bedre, også i vanskelige lydmiljøer. Nedsatt hørsel utgjør ikke lenger en hindring for å kunne delta aktivt i arbeidslivet. 2

3 Digitale hørselsprodukter overtar der høreapparatet møter begrensninger. Å høre godt på jobben er viktig både for å kunne gjøre en god jobb og for å ta del i det sosiale fellesskapet. Men for den som bruker høreapparat eller hørselsimplantat kan lydmiljøet på jobben være et betydelig hinder. Lange lytteavstander og forstyrrende bakgrunnsstøy gjør det vanskelig å høre hva kunder og kolleger sier. HØRE- APPARAT Digital lydbehandling som reduserer støy Comfort Digisystem TM er en serie trådløse digitale hørselsprodukter som gjør talen tydelig og reduserer forstyrrende bakgrunnsstøy før den når høreapparatet, cochlea implantatet eller benforankede høreapparat. COMFORT DIGISYSTEM Den digitalt behandlede lyden gjør det lettere å høre, forstå og være delaktig gjennom hele arbeidslivet. STØJ TALE Comfort Digisystem reduserer forstyrrende bakgrunnsstøy og gjør talen tydeligere før den når høreapparatet eller hørselsimplantatet. 3

4 SNR er nøkkelen til god taleforståelse. Digital radioteknologi gir optimal SNR. I enhver lyttesituasjon påvirkes taleforståelsen av 23 db forbedret SNR med Comfort Digisystem forholdet mellom tale og støy. Dette kalles signal-/ En uavhengig studie 4 utført av Lunds Universitet støyforholdet eller SNR og måles i desibel. SNR i Sverige bekrefter den digitale teknologiens unike evne (signal/noise ratio) er den internasjonale og ofte til å forbedre taleforståelsen i miljøer med mye brukte benevnelsen. Signal er å forstå som tale og bakgrunnsstøy: støy kan f. eks. være ekko eller annen bakgrunnsstøy. Hørselstap krever høyere SNR Jo sterkere signalet er i forhold til støy, desto høyere er taleforståelsen. Signal-/støyforholdet påvirker alle menneskers mulighet til å forstå tale og føre en samtale, men en person med nedsatt hørsel krever opp til 15 db bedre SNR enn en normalthørende i samme situasjon. 1 En effektiv måte å forbedre SNR på SNR kan forbedres på flere måter. For eksempel; binaurale høreapparattilpassninger (på begge ører) gir ca. 3 db høyere SNR. 2 Ved å redusere taleavstanden fra 4 til 1 meter forbedres SNR med ca. 12 db. 3 Men den enkleste måten å kraftig forbedre SNR på er å bruke digitale hørselsprodukter som supplement til høreapparat eller hørselsimplantat. Forbedring av signal/støy forhold, db Opprinnelig signal/støy forhold db (ICRA-støy) når SNR er -10 db (d.v.s. talen er 10 db svakere enn støyen) forbedrer Comfort Digisystem SNR med 23 db når SNR er 0 (d.v.s. tale- og støynivåene er like) forbedrer Comfort Digisystem SNR med 17 db. Som sammenlikning kan man nevne at et høreapparat med adaptiv støyreduksjon og retningsmikrofoner kan forbedre SNR med 3 6 db. 5 1 Killion, M. (1997). The SIN report: Circuits haven t solved the hearing-in-noise problem. The Hearing Journal, Vol. 50, No. 10, og 3 Arlinger, S. (1999). Störning av talkommunikation. Störande buller Kunskapsöversikt för kriteriedokumentation, red. U Landström. Arbete och hälsa, rapport 1999:27, Sergey Smirnov (2011), PhD student, Department of Electrical and Information Technology, Lund University, Sweden. 5 Pumford JM, Seewald RC, Scollie SD, Jenstad LM (2000). Speech recognition with in-the-ear and behind-the-ear dual-microphone hearing instruments Jan;11(1):

5 Comfort Audios hørselsprodukter bygger på unik digital teknologi som skaper nye muligheter for deltakelse i miljøer med mye bakgrunnsstøy og stor lytteavstand. 5

6 Comfort Digisystem er et komplett system som utnytter hele potensialet i den digitale teknologien. De fleksible produktene gir best mulig lydgjengivelse i enhver situasjon. Comfort Audios patenterte teknologi for digital lydoverføring heter SecureStream Technology TM (SST). Teknologien er spesielt utviklet for hørselsprodukter og bidrar til å forbedre livskvaliteten for personer med nedsatt hørsel. Mange fordeler med SecureStream Technology Digital radioteknologi gir flere fordeler fremfor FM-teknologien: ingen radiostøy stort dynamisk område (over 60 db) stabil signaloverføring avlyttningssikker signaloverføring lineær lydgjengivelse opp til 90 db SPL audiobåndbredde optimert for talekvalitet Enda en fordel er at SST eliminerer behovet for antenne på sender og mottaker. Det er nok med små, innebygde antenner for å oppnå god rekkevidde og stabilitet. I motsetning til andre digitale radiosystemer har SST ingen tidsforsinkelse. Kraftig digital lydbehandling Konferansemikrofonene i Comfort Digisystem er forsynt med Perceptual Speech Enhancement (PSE). PSE består av flere funksjoner som samspiller for å fremheve betydningsfulle deler av talen og undertrykke forstyrrende lyder som støy, impulslyd og ekko. For alle grader hørselstap Comfort Digisystem kan brukes ved milde, moderate og store hørselstap. Med Automatic Gain Control (AGC) i alle mikrofoner kan man være sikker på at impulslyd reduseres og lydkvaliteten holdes på et behagelig nivå. Avansert men smidig kanalhåndtering En funksjon som bidrar til Comfort Digisystems skalerbarhet og fleksibilitet er Free Channel Request (FCR). FCR sikrer at kun en mikrofon om gangen sender i ett trykk-og-snakk system, uansett antall mikrofoner i systemet. Mikrofonene er også utstyrt med Free Frequency Check (FFC), en funksjon som indikerer tilgjengelige frekvenser i mikrofonens display. Kompatibilitet Comfort Digisystem-mottakerne kan brukes med: høreapparat cochleaimplantat benforankret høreapparat hodetelefoner øreplugger teleslynge Uten Comfort Digisystem Med Comfort Digisystem Comfort Digisystem forbedrer signal-/støyforholdet effektivt med digital lydbehandling og støyfri signaloverføring. Opplev forskjellen med egne ører på profesjonelle/lyddemonstrasjon/ 6

7 Mikrofoner til ulike situasjoner og behov. Microphone DM05 En av verdens minste trådløse mikrofoner. HMS nr Art.nr. F00175 Microphone DM10 En allsidig mikrofon som automatisk holder lyden på et behagelig nivå. HMS nr Art.nr. F00209 Microphone DM30 Trykk-og-snakk-mikrofon som både kan sende og motta. Nå med forbedret halsslynge. HMS nr Art.nr. F00635 Microphone DM90 For mobiltelefon: med 2 Bluetooth tilkoblinger for mobil, trådløse telefoner, PC og tablet. HMS nr Art.nr. F00684 Conference Microphone DC10 og DC20 Med digital lydbehandling og fire mikrofonprogrammer. Tilkobles telefon via Bluetooth eller TeleLink* (1) (2). Mottakere for samtlige Comfort Digisystemmikrofoner. Receiver DE10 Liten mottaker som settes på øret. Kan brukes både på høyre og venstre øre. HMS nr Art.nr. F00188 Receiver DH10 Brukes med halsslynge, hodetelefoner eller øreplugger. HMS nr Art.nr. F00192 Receiver DT20 Verdens mest avanserte minimottaker. Kan tilkobles alle hørepparatmodeller med Europlug input via audiosko. Art.nr. F00714 Annet utstyr som supplement til mikrofoner og mottakere i Comfort Digisystem. Remote DC05 For å kunne justere konferansemikrofonens lydopptaksområde og styrke på avstand. Art.nr. F00154 Programmer DT20 For trådløs justering og test av Receiver DT20. Ingen datamaskin nødvendig. Art.nr. F00716 TeleLink For å tilkoble konferanse mikrofonen* til en fast telefon. HMS nr Art.nr. F00252 * Kun Conference Microphone DC20 (1) DC10 HMS nr Art.nr. F00162 (2) DC20 HMS nr Art.nr. F

8 Telefonsamtaler uten støy og forstyrrelser Mange personer med høreapparat eller hørselsimplantat opplever telefonen som et uromoment. Ekko, tilbakekoblinger og støy samt at muligheten for munnavlesning er borte, tvinger mange hørselshemmede til å helt unngå telefonen. Samtidig er telefonsamtalen et naturlig og ofte nødvendig element i arbeidsdagen. Digital teknologi eliminerer forstyrrelser Med Comfort Digisystem kan de fleste bruke telefonen igjen. Lyden fra telefonen behandles slik at lydbildet blir behagelig og talen oppfattes klart og tydelig. Forstyrrende bakgrunnsstøy fra telefonsamtalen og nærmiljøet rundt taleren reduseres betraktelig. AGC og begrensning av impulslyder bidrar til ytterligere forbedring av lydgjengivelsen. For alle typer telefonsamtale Comfort Digisystem kan brukes med bl.a.: mobiltelefoner trådløse telefoner faste telefoner Hørselsproduktene kan også kobles direkte til datamaskinen og brukes ved samtale og samtaleprogrammer som Skype. Ett produkt, flere bruksområder Mange Comfort Digisystemprodukter kan brukes både ved telefonsamtale, i vanlige samtaler og større møter. Fleksibiliteten medfører at det ofte er nok med en mottaker samt en eller to mikrofoner for å tilfredsstille brukerens behov gjennom hele arbeidsdagen. Lyden fra mobiltelefonen håndteres av Comfort Digisystem slik at brukeren kan benytte telefonen på vanlig måte. Med tilbehøret TeleLink kobles den faste telefonen til konferanse mikrofonen. 8

9 Microphone DM90 kan tilkobles direkte via Bluetooth til telefon. Den sender innkommende lyd trådløst og avlyttingssikkert til Comfort Digisystemmottakeren. 2 I miljøer med mye forstyrrende bakgrunnsstøy brukes mikrofonens retningsprogram, for best mulig lydgjengivelse også i andre enden av linjen. 3 Ved telefonkonferanser plasseres konferanse mikrofonen ved høyttaleren. AGC justerer styrken automatisk slik at talen formidles på et behagelig nivå. 9

10 Klar og tydelig dialog med kolleger og kunder Støy, telefonsignaler, skrapende stoler, maskin -, trafikkstøy eller susende ventilasjon. På mange arbeidsplasser finnes det bakgrunnsstøy som, i kombinasjon med stor lytteavstand, gjør det vanskelig for en person med høreapparat eller hørselsimplantat å høre hva kollegene sier. Mikrofon og mottaker er alt som trengs Comfort Digisystem gir mange muligheter til å forbedre lydgjengivelsen i samtale med kolleger og kunder. For vanlige samtaler finnes det for eksempel Microphone DM05 som enkelt festes på klærne til samtalepartneren. Mikrofonen fanger opp talen fra personen som bærer den, digitaliserer lyden og sender den videre helt uten overføringsstøy til Comfort Digisystem-mottakeren som personen med nedsatt hørsel bærer. Ettersom mikrofonen plasseres nær lydkilden reduseres både bakgrunnsstøy og forstyrrende lyder. Konferansemikrofon med digital lydbehandling Et annet alternativ er å bruke en konferanse mikrofon. Den plasseres for eksempel på bordet, på resepsjonsskranken eller ved kassaapparatet. Mikrofonen kompenserer automatiskt for lydkildens avstand til mikrofonen, begrenser impulslyd samt bearbeider lyden digitalt. Resultatet: et komfortabelt lydmiljø også på arbeidsplasser med høyt lydnivå. Samtalepartneren bærer en mikrofon som fanger opp talen. Den sendes digitalt til mottakeren som den hørselshemmede bærer. 10

11 Comfort Digisystem overfører lyden uten forsinkelser. At lyden er synkronisert med synsinntrykket er avgjørende for personer som munnavleser. 2 Konferansemikrofonen reduserer støy og bakgrunnslyder effektivt også i krevende lydmiljøer. 3 Microphone DM05 er en rundoppfangende næravstandsmikrofon som begrenser lydopptaksområdet. 11

12 For full deltakelse i møter, konferanser og forelesninger Alle større møter foregår i lydmessig komplekse miljøer. Personene som snakker er som regel spredt i rommet og høreavstanden er stor, noe som gjør det vanskelig for en person med høreapparat eller hørselsimplantat å høre klart og tydelig hva som blir sagt. For analoge FM-systemer er det ofte vanskelig å gi god lydgjengivelse i møtesituasjoner ettersom den analoge radioteknologiens begrensninger kan medføre problemer som støy, signalbortfall og kort rekkevidde. Men med Comfort Digisystem kan personer med nedsatt hørsel delta med fullt utbytte i møter, telefonkonferanser og forelesninger. Konferansemikrofon med unike funksjoner Comfort Digisystems løsning for møter er den allsidige konferansemikrofonen, som plasseres på bordet der den effektivt fanger opp møtedeltakernes tale. Lyden behandles digitalt slik at de betydningsfulle delene av talen forsterkes og bakgrunnsstøy tas bort. Ved større møter og forelesninger kan man legge til flere diskrete forelesermikrofoner til konferansemikrofonen. Fire lydopptaksprogrammer Konferansemikrofonen har 2 rundoppfangende programmer, ett zoomprogram og ett musikk-program. Den kompenserer automatisk for forskjeller i både avstand og stemmestyrke. Konferansemikrofonen på bordet fanger opp talen fra kollegene og kompenserer automatisk for avstanden til respektive lydkilder. Lyden bearbeides digitalt før den sendes støyfritt og uten forsinkelser til mottakeren som den hørselshemmede bærer. Siden både styrke og lydopptaksprogram kan justeres med fjernkontroll kan konferansemikrofonen plasseres der hvor lydopptak er optimalt. 12

13 I konferansemikrofonen mikses lyden fra foreleserens mikrofon med lyden som tas opp av konferansemikrofonen før den sendes videre til mottakeren. 2 Når man ikke behøver å anstrenge seg for å høre, frigjøres energi for bedre deltakelse og felleskap. 3 Foreleseren bærer en diskret mikrofon som fanger opp talen og digitaliserer den før den sendes til mottakeren - helt uten støy og signalbortfall. 13

14 En kunnskapsfordel som skaper nye muligheter Å samarbeide med Comfort Audio er givende. Vi gir deg nye perspektiv på arbeidsplassens lydmiljøer slik at du kan utnytte den digitale teknologiens muligheter fullt ut. Gjennom Comfort Academy og andre undervisningsfora får du tilgang til praktisk informasjon om firmaets produkter og systemer. På vår hjemmeside og vårt ekstranett får du tilgang til omfattende informasjonsmateriell. Support og gode råd om bruk, utprøving og feilsøking kan du få både online og på telefon. Hørselsproduktene utvikles, testes og produseres i Sverige, av oss. Comfort Audio styrer hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Dette sikrer høy kvalitet. Kort sagt: av oss kan du forvente litt mer. Ved installasjon og integrasjon med tilgjengelige systemer kan Comfort Audios teknikere bistå med kvalifisert rådgiving og dokumentasjon. 14

15 Se vår hjemmeside for ytterligere informasjon, datablader og bruksanvisninger. 15

16 15NOR-1305 Comfort Audio har siden 1994 utviklet og produsert hørselsprodukter for personer med nedsatt hørsel. Vårt mål er og har alltid vært, at vi med ledende teknologi og innovative løsninger skal gi mennesker mulighet til uhindret å utveksle tanker og idéer i alle situasjoner gjennom livet. Vi er målbevisste, nysgjerrige, vi har en brennende interesse for teknologi og drives av lidenskap og glede. Det har gjort oss til et av verdens fremste teknologidrevne selskap for hørselsprodukter. Våre produkter gir stor fleksibilitet og er utviklet for både arbeidsliv, skole, offentlig miljø og privatliv. Alltid med individets behov i fokus og ut i fra en genuin vilje til å forbedre livskvaliteten til personer med nedsatt hørsel. Comfort Audio AS Postboks Sandefjord Tel:

Phonaks løsningsportefølje. Vi presenterer vår mest komplette og innovative kolleksjon noensinne

Phonaks løsningsportefølje. Vi presenterer vår mest komplette og innovative kolleksjon noensinne Phonaks løsningsportefølje Vi presenterer vår mest komplette og innovative kolleksjon noensinne 2 Ledende I løpet av det siste året har vi styrket Phonak-porteføljen ved å introdusere to banebrytende plattformer

Detaljer

Bedre hørsel for barns utvikling

Bedre hørsel for barns utvikling Bedre hørsel for barns utvikling Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen,

Detaljer

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Enda bedre hørsel Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Velkommen tilbake til en verden fylt av lyder Nå som du har tatt steget ut for å utbedre hørselen, vil du se at enkelte justeringer vil være

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak En økning i høreapparatets ytelse Trådløst ekstrautstyr fra Phonak Med moderne høreapparatteknologi er det lekende lett å lytte og forstå i de fleste situasjoner. Men når du sitter i telefonen, ser på

Detaljer

RAPPORT. Forprosjekt: Hørselstekniske hjelpemidler - konseptutvikling

RAPPORT. Forprosjekt: Hørselstekniske hjelpemidler - konseptutvikling RAPPORT Forprosjekt: Hørselstekniske hjelpemidler - konseptutvikling 2. desember 2008 InnoMed, Helse Midt-Norge v/ SINTEF Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47

Detaljer

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens Støy og risiko Hørselen er en av våre viktigste sanser, men det er sjelden vi tenker over hvilket fantastisk sanseorgan vårt øre er. Å kommunisere med våre venner, lytte til vår favorittmusikk eller oppleve

Detaljer

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT Skal du prøve høreapparater for første gang? Høreapparatene hjelper deg å høre de fleste lyder bedre, og tale blir enklere å forstå. En liten bedring i hørselen kan bety mye.

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har?

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? En kvalitativ studie i grunnskolen Masteroppgave PED 4390, allmenn studieretning Hanne Rying Merkesvik Høsten 2006 UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Headset gjør deg effektiv og fri Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Jabra GN 9300 serien Trådløse headset også for PC basert IP-telefoni Trådløse Jabra GN 9350 med hodebøyle. Nakkebøyle og

Detaljer

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET 1 gode piksel = ett punkt på skjermen Disse utgjør skjermoppløsningen Forskere ved Universitetet i Tokyo HAR UTVILKET EN teknologi som sender bilder til overflaten

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis, og kanskje oppdager du det ikke selv i starten. Mennesker

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sikker informasjonsoverføring over trådløse nettverk i NbF Christine Huseby Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-5-01 Innledning 1 Hovedoppgave 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2

Detaljer

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP SMÅ BARN MED HØRSELSTAP INFORMASJON TIL FORELDRE Innhold Forord Hørsel Audiogram Hørselens funksjon Hvordan hører vi Ulike typer hørselstap og årsaker Ulike hørselstester Mulige konsekvenser av ulike grader

Detaljer

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter?

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Masterprogram: Pedagogikk - utdanningsledelse Navn på kandidat: Per Bjørnar

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Lydstyrke Desibelskalaen

Lydstyrke Desibelskalaen 7 FORORD Denne boka er en innføring i lydarbeid for begynnere. Du kan lese den uten å ha skrudd på andre knotter på stereoanlegget enn volumkontrollen. Når du er ferdig med boka, kan du forhåpentligvis

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL Ta det første steget Følgene av hørselstap er ikke begrenset til å gjelde bare den hørselshemmede personen. Hørselstap har også en stor innvirkning på familie, venner

Detaljer