: : p a p e r I s o l a s j o n & r e n o v e r i n g s y s t e m PAPIRISOLERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": : p a p e r I s o l a s j o n & r e n o v e r i n g s y s t e m PAPIRISOLERING"

Transkript

1 : : h o t p a p e r I s o l a s j o n & r e n o v e r i n g m e d s y s t e m PAPIRISOLERING D A N M A R K A P S

2 THERMOFLOC isolasjonsmateriale_ innhold I n n h o l d THERMOFLOC produkter Oversikt 4-5 THERMOFLOC papirisolering 6-9 THERMOFLOC papirisolering Konstruksjoner VECTOR fasadesystem THERMOFLOC papirisolering Etterisolering av yttermur THERMOFLOC maskinteknikk 18-19

3 THERMOFLOC gulvisolasjon THERMOFLOC isolasjonskugler til oppretting av gulv THERMOFLOC dampbrems og papirdampbrems THERMOFLOC undertak til tak og vegg Thermobag Etterisolering av skråvegger THERMOFLOC limprodukter I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k Isolasjonssystem

4 THERMOFLOC produkter_oversikt T H E R M O F L O C p r o d u k t e r Hot-Paper, hot info for intelligente energisparere. I de senere år har merket THERMOFLOC fra firma 01 Peter Seppele Gesellschaft m.b.h. 02 utviklet seg fra et rent isolasjonsmerke til et komplett isolasjonssystem. 08 THERMOFLOC er et komplett isolasjonssystem med komponenter som er perfekt tilpasset hverandre. Systemet er basert på mange års erfaring, og er et produkt bestående av praksisorienterte løsninger. 05 Våre distribusjonspartnere i hele Europa garanterer ypperste service og kvalitet på 11 installasjonene, og er dermed i høy grad medansvarlig for isolasjonssystemets positive utvikling. THERMOFLOC isolasjonssystem byr på effektive isolasjonsløsninger fra gulv til tak, både i nybygg, som for eksempel innen lavenergi- og passivhussektoren, og til renovering eller etterisolasjon av 04 eldre bygninger i etterhånd. 01) THERMOFLOC papirisolering s o m t a k s p e r r e i s o l a s j o n 02) THERMOFLOC papirisolering b l å s e s i n n å p e n t s o m i s o l e r i n g i b y g n i n g e n s a v s l u t t e n d e e t a s j e s k i l l e r 03) THERMOFLOC papirisolering t i l i s o l e r i n g a v y t t e r v e g g 04) THERMOFLOC isolasjonskugler som bærende underkonstruksjon til g u l v 4

5 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - b e h a g e l i g k j ø l i g o m s o m m e r e n & d e i l i g v a r m t o m v i n t e r e n! F o r o p t i m a l t r i v s e l ) THERMOFLOC gulvisolasjon s o m i s o l a s j o n s f y l l i e t a s j e s k i l l e r e 06) THERMOFLOC papirisolering s p ra y e s p å e t a s j e s k i l l e r o v e r k j e l l e r 07) THERMOFLOC undertaksduk t i l t a k o g v e g g 09) THERMOFLOC papirisolering t i l i s o l e r i n g a v y t t e r m u r 10) THERMOBAG t e r m i s k r e n o v e r i n g a v t a k ko n s t r u k s j o n e r 11) THERMOFLOC VECTOR-fasadesystem 08) THERMOFLOC dampbrems I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 5

6 THERMOFLOC_bruk Papirisolering D e v i k t i g s t e b r u k s o m r å d e n e - tak (saltak, pulttak, valmtak, flatt tak), - yttervegg, innervegg og - øverste etasjeskiller THERMOFLOC isolasjonsmateriale til innblåsing har i årtier vært brukt til både nybygg og renovering av eldre hus med suksess. N y e p r o d u k t e r o g b r u k s o m r å d e r - THERMOFLOC isolasjonsbag Thermobag til etterisolering av skråvegger - Vector fasadesystem til WDVS-system med innblåsingsisolasjon 6

7 T H E R M O F L O C s e n k e r e n e r g i k o s t n a d e n e e f f e k t i v t! THERMOFLOC papirisolering til innblåsing består av cellulosefiber, og har mange vesentlige produktegenskaper som på en økologisk måte muliggjør en effektiv isolasjon med reduserte energikostnader. Isolasjonsmaterialet fremstilles av avispapir, og utmerker seg spesielt ved at det isolerer optimalt under både de kalde og varme årstidene. Dette fører til en klar reduksjon av energikostnadene for både oppvarming om vinteren og klimaanlegg om sommeren. THERMOFLOC papirisolering brukes i dag til diverse byggeprosjekter i mer enn 26 europeiske land, og dag for dag øker antallet byggherrer som er overbevist om fordelene ved THERMOFLOC isolasjonssystemer. Isolasjonssystem : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n T H E R M O F L O C P A P I R I S O L E R I N G I s o l a s j o n s e k s p e r t - i n f o : w w w. t h e r m o f l o c. c o m I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 7

8 THERMOFLOC_ papirisolering Papirisolering THERMOFLOC blåses inn ved hjelp av spesielt utviklede blåsemaskiner. Isolasjonsmaterialet pumpes med lufttrykk gjennom slanger og inn i hulrom i bygningen, hvor det komprimeres i henhold til bearbeidingsinstruksene, slik at det dannes et gjennomgående isolasjonslag uten fuger. Denne spesielle bearbeidingsteknikken har fordeler for både installatøren og byggherren. Byggherren får et tett isolasjonslag uten termiske broer. Eldre tak kan isoleres i etterhånd uten at taksteinene må tas av. Ved at det dannes et diffusjonsåpent isolasjonslag, får byggherren et behagelig inneklima uten skadestoffer.

9 M e d T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - ø k o l o g i s k & b e h a g e l i g : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n Med ett eneste produkt kan installatøren skape isolasjonslag på mellom 20 og 500 mm. Dette gjør lagring av ulike isolasjonsmaterialer og -dimensjoner (som isolasjonsplater og isolasjonsfilt) overflødig. Avhengig av bruksområde varierer komprimeringsgraden av isolasjonsmaterialet mellom 25 kg/m 3 og 65 kg/m 3. Det blir praktisk talt ingen rester etter avskjæring, fordi det alltid blåses inn nøyaktig den mengde isolasjonsmateriale som kreves for de respektive konstruksjonene. Logistikken på byggeplassen blir dermed også enklere, ettersom byggematerialet i bygningen ikke lenger må transporteres manuelt. Ved hjelp av innblåsingsteknikken kan alle etasjer (i bygg med flere etasjer) enkelt fylles fra første etasje. Dette sparer tid og fremskynder prosjektavviklingen. THERMOFLOC papirisolering Godkjenning og kontroll CE-merking iht. ETA-05/0186 Innholdsstoffer Dagsaviser og borater til konservering Varmeledningskoeffisient λ D = 0,039 W/m 2 K Vanndampdiffusjonsmotstand μ = 1 Vannopptak 10 cm isolasjonstykkelse,14,5 kg /m 2 Strømningsmotstand 6,1 kpa s/m 2 Brannklasse iht. EN B-s2,d0 Motstand mot muggvekst Klasse 0 Metallkorrosjon Intet potensial for metallkorrosjon Helsemessig risikovurdering Fri for farlige substanser iht. ETA-05/0186 I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 9

10 THERMOFLOC_bruk Papirisolering T A K Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,21-0,11 W/m 2 K ➊ ➋➌ ➍➎ ➏ ➐ ➑ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,23-0,11 W/m 2 K ➊ ➋➌ ➍➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➒ Takkonstruksjon D1 ➊ Taktekking ➋ Taklekter ➌ Sløyfer ➍ THERMOFLOC undertaksduk ➎ Undertaksduk ➏ Sperrer/THERMOFLOC papirisolering ➐ THERMOFLOC dampbrems ➑ Lekter ➒ Gipsplate Takkonstruksjon D5 ➊ Taktekking ➋ Taklekter ➌ Sløyfer ➍ THERMOFLOC undertaksduk ➎ Undertaksduk ➏ Høykant/THERMOFLOC papirisolering ➐ THERMOFLOC dampbrems ➑ Brannbeskyttelseskledning ➒ Sperrer, synlige Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,25-0,12 W/m 2 K ➊ ➋➌ ➍ ➎ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,14-0,10 W/m 2 K ➊ ➋➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➏ ➐ 10 Takkonstruksjon D2 ➊ Taktekking ➋ Taklekter ➌ Sløyfer ➍ THERMOFLOC undertaksduk ➎ Sperrer/THERMOFLOC papirisolering ➏ Lekter 2-6 cm ➐ THERMOFLOC dampbrems ➑ Lekter (installasjonsnivå) ➒ Gipsplate Takkonstruksjon D7 ➊ Taktekking ➋ Taklekter4/5 ➌ Sløyfer 5/8 ➍ Bitumen myk fiberplate ➎ Dobbeltstolpeprofil/THERMOFLOC papirisolering ➏ Kryssfinér/OSB ➐ Gipsplate

11 T H E R M O F L O C system Isolasjons- b e d r e i s o l a s j o n, p u n k t f o r p u n k t : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n V E G G Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,23-0,12 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,21-0,11W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ Veggkonstruksjon W1 ➊ Trepanel ➋ Lekter ➌ Trefiberisolasjonsplate ➍ Overligger/THERMOFLOC papirisolering ➎ Spredt forskaling ➏ THERMOFLOC dampbrems ➐ Lekter (installasjonsnivå) ➑ Gipsplate ➏ ➐ ➑ Veggkonstruksjon W2 ➊ Kalksementmørtel ➋ Treullplate ➌ OSB kryssfinér ➍ Overligger/THERMOFLOC papirisolering ➎ Lekter/THERMOFLOC papirisolering ➏ THERMOFLOC dampbrems ➐ Gipsfiberplate ➏ ➐ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,24-0,12 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,23-0,12 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ Veggkonstruksjon W15 ➊ Gipsfiberplate ➋ Gipsfiberplate ➌ Gipsfiberplate ➍ Overligger/THERMOFLOC papirisolering ➎ THERMOFLOC dampbrems ➏ Gipsfiberplate Veggkonstruksjon W10 ➊ Kalksementmørtel ➋ Treullplate ➌ Myk fiberplate ➍ Overligger/THERMOFLOC papirisolering ➎ OSB kryssfinér ➏ Lekter/THERMOFLOC papirisolering ➐ Gipsfiberplate I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 11

12 VECTOR_ fasadesystem Fasadesystem U t f o r d r i n g e n v e d u t f o r m i n g a v f a s a d e r l i g g e r i k ke b a r e i s p i l l e t m e d d e estetiske mulighetene, m e n f r e m f o r a l t i d e n t e k n i ske gjennomføringen. Fa s a d e s y s t e m e t V E C TO R t i l k ledningsvegger muligg j ø r e n k r e a t i v, m e n a l l i ke v e l sikker og økonomisk f a s a d e u t f o r m i n g. På g r u n n a v konstruksjonen tåler d e e n ke l t e s y s t e m ko m p o n e n t e n e h ø y b e l a s t n i n g, s a m t i d i g s o m d e h a r l a v e g e n vekt. Takket være de variable sidehøydene, kan d e t s k a - pes isolasjonslag i forskjellige tykkelser. I t i l l e g g har VECTOR systemet på grunn av variabiliteten o g s å d e n f o r d e l a t d e t k a n u t l i g n e u j e v n h e t e r. Fasadesystemets høye fleksibilitet gir en o p t i m a l festeløsning for enhver type fasade når det g j e l d e r sikkerhet og lønnsomhet. VECTOR fasadesystemet brukes utelukkende fra 200 mm isolasjonstykke l s e r og oppover. 12

13 V E C TOR systemkomponenter T H E R M O F L O C system Isolasjons- - t i l f a s a d e i s o l a s j o n : : u t l i g n e r u j e v n h e t e r : : v e l e g n e t t i l e t h v e r t u n d e r l a g : : t i l m a k s i m a l e i s o l a s j o n s t y k k e l s e r VECTOR-G VECTOR-H VECTOR-S Avhengig av ønsket isolasjonstykkelse velges den passende VECTOR-G. Sidehøydene på 90 til 240 mm gir fugefrie isolasjonstykkelser på 180 til 330 mm. Festes med nøyaktig avstand i henhold til planen. Festemidlene avhenger av bygningsstruktur og statikk. VECTOR-H brukes til å feste trelekten. I sokkel- og takskjeggområdet monteres VECTOR-S skinnen som avslutning. Til optimalt feste av gipslektene anbefales trelektere på minst 5 x 6 cm. Før VECTOR-H festes, kan avstandene plasseres forskjellig, hvilket gjør det enklere å utligne ujevnheter. Treverket som brukes må være tørt og rett. Det kan monteres med vanlige treskruer. Middels tette eller harde trefiberplater egner seg til å skille fagene. Monteringen må utføres gjennomgående for å muliggjøre en innblåsing i konstruksjonen. I tillegg til det store utvalget av fasadematerialer må det tas hensyn til andre vesentlige faktorer for en sikker og økonomisk festeløsning. Fasadesystemet VECTOR kan brukes både til massive trebygninger og til renovering av eksisterende murverk og konstruksjoner av armeringsbetong. Alle overflater som pussfasader, åpne trefasader og fasader av platematerialer er mulig. I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 13

14 Fassadenelement: Fax +43 (0) Projektdatenblatt vector_fasadesystem Fasadesystem V E C TO R s t å r f o r g j e n n o m t e n kt teknikk for fasadem o n t e r i n g s s y s t e m e r s o m s u p pleres med en rekke s e r v i c e y t e l s e r. D e n n e ko m b i n a s j o n e n d a n n e r grunnlaget for den profesjonelle gjennomføringen av spesifikke fasadep r o s j e k t e r. D e t t e o m f a t t e r f r emfor alt den statiske b e r e g n i n g e n f o r b y g n i n g e n, u tferdigelse av monter i n g s p l a t e r s a m t m e n g d e b e r e gningen. På d e n n e m å t e n k a n v i a l l t id garantere kundene vå r e s k r e d d e r s y d d e o g ø ko n omisk optimerte løsn i n g e r. I tillegg til den utfylte VECTOR sjekklisten (kan lastes ned fra ber vi deg også sende byggeplanene for prosjektet og alle relevante prosjektdata. Statikere og teknikere vil så analysere bygningsstatikken, og under hensyntagen til f.eks. nasjonale bestemmelser og standarder, lokal vindbelastning, materialer til eller vekten av den anvendte fasaden, beregner de det individuelt optimerte utvalget av VECTOR forbindelseselementer til prosjektet. Bygningens statikk er grunnlaget for den utarbeidede monteringsplanen (se fig.). Beregningen av ditt mengdebehov for papirisolering og nødvendige monteringssystemer får du i form av en detaljert materialliste. senden an: oder Kundendaten: Datum: Bearbeiter: adfasdf Anschrift: asdfasdf Ansprechp: asdfsa Mobil: asdfdsaf Projektdaten: asdas asdf asf asdf x neues Gebäude x Renovierung Fassadenfläche m² Projektname: Projektstandort: asdf asdf asdf geplan. Montagebeginn asdf vorauss. Ausführungszeitraum asdf Gebäudehöhe: asdf m Grundriss: Geschoßhöhe: asdf m Länge: asdf m Fensterhöhe: asdf m Breite: asdf m Zugehörige Pläne in digitaler Form (AutoCad): x Grundrisse x Detailschnitt Decken x Fassadenansicht x Vertikalschnitt x Fensterdetails x Plattenteilung Untergrund: kjhjhkjh Beton/Güte x Vollziegel x Kalksand-Vollstein x Gasbeton x Hochlochziegel x Kalksand-Lochstein x Stahl x Holz x Dämmung: mm x Windfolie Wandabstand: (VK-UK) mm Dübelauszugswert kn Belastungsdaten: x x x x Windlast laut Norm: x Normalbereich: x kn/m² Randbereich: x kn/m² Fassadengewicht laut Hersteller: x kg/m² Fassadendaten: x Faserzement x Metall x Ziegel Format: mm liegend x stehend x HPL x Putz x x Holz x Dicke: mm Eksempel på installasjonsveiledning for VECTOR systemvinkler. x Produzent: asdf Befestigungsart: x sichtbar x Nieten / Schrauben mit x verdeckt x Hinterschnittanker x Klebetechnik Version: Druckdatum: Seite 1/1 TEGNFORKLARING: vector G 90 + vector S (glidepunkt) skrueplugg 10 x 80 vector G 90 + vector S (fast punkt) skrueplugg10 x 80 vector G vector S (glidepunkt) skrueplugg 10 x 80 vector G vector S (fast punkt) skrueplugg10 x 80 vector G vector S (glidepunkt) skrueplugg 10 x 80 vector G vector S (fast punkt) skrueplugg 10 x 80 vector G vector S (glidepunkt) skrueplugg 10 x 80 vector G vector S (fast punkt) skrueplugg 10 x 80 14

15 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - t i l f a s a d e i s o l a s j o n : : k o n s t r u k s j o n u t e n t e r m i s k e b r o e r : : ø k o n o m i s k m o n t e r i n g Kledningsvegg Varmeisolasjon - kulde Lydisolasjon Varmeisolasjon - varme Varmeekspansjon Brannvern DETALJER/TIPS I områder rundt vinduer anbefaler vi å montere en underramme. Dette gjør det lett å montere f.eks. gipslekter. Hulrommene fylles med THERMOFLOC papirisolering. Ved sokler og takskjegg skal fagene avsluttes med vannbestandige plater ( f. eks. sementbundne sponplater). Pusskjøtene utføres med en L-profil og spesielle pussprofiler. ISOLASJONSTABELL FOR FASADER MED PUSS B eregning av nødvendig i s o l a s j o n s e f f e k t = U - v e r d i W/ m²k Betegnelse Vinkellengde Thermofloc isolasjon med Vector H og 5x6 lekt Pussbæreplater i mm lengde vector G , , , ,146 vector G , , , ,132 vector G , , , ,121 vector G , , , ,111 vector G , , , ,103 vector G , , , ,095 I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 15

16 THERMOFLOC_ papirisolering Papirisolering D e f l e s t e h u s s o m b l e b y g g e t i p e r i oden fra år 1900 og til m i d t p å t a l l e t, b l e b y g g e t med en hulmur som ikke va r i s o l e r t. D e n g a n g t e n k t e man ikke så mye på va r m e t a p e t, d a e n e r g i, o g i k ke m i nst olje, var relativt billig. S e n e r e e r u t g i f t e n e f o r o p p varming av boligen blitt e n s t o r p o s t p å d e f l e s t e f a m iliebudsjetter og et naturlig o m rå d e f o r f o r s ø k p å å s pare på pengene. M a n g e h u s e i e r e e r i d a g a v d e n o ppfatning at husene deres a l l e r e d e e r h u l r o m i s o l e r t f o rdi det i sin tid ble isolert m e d s k u m e l l e r e k s p a n d e r t polystyren. Men i forbindelse med utskifting av vinduer eller dører viste isoleringen s e g o f t e å v æ r e m e r e ller mindre forsvunnet. Fo r h u s e n e s o m b l e b y g g e t f ra midten av 60-tallet til s l u t t e n a v t a l l e t va r d e t va nlig å bruke innvendige v e g g e r a v p o r e b e t o n g / l e c a. Disse er vanligvis ikke i s o l e r t e l l e r h a r i b e s t e f a l l 50 mm isolering. De resterende 4 0 m m i m u r e n f ø r e r til problemer med trekk ved loft, stikkontakter, vindusrammer og gulvlister. Ved å etterisolere disse 40 mm oppnås til d e l s e n økonomisk fordel, men den største gevinsten v e d e n slik etterisolering er som oftest et bedre inneklima o g økt bokomfort samt at trekken elimineres. Utgiften til varmetapet som oppstår pga. en u i s o l e r t yttervegg ligger på 60,- til 180,- kr. pr. m2 yttervegg, så en vanlig etterisolering av hulmuren med p a p i r i s o - lering er tjent inn på kun 1 3 år. Avhengig a v h v i l ke n oppvarmingsform man har, er det mye penger å s p a r e på denne formen for etterisolering. Fordelen v e d å blås papirisolering inn i lukkede konstruksjoner s o m f.eks. hulmurer, er at papirisolering perfekt former s e g etter omgivelsene. Den blåses inn med en tetthet som resulterer i et jevnt isolasjonslag uten termiske b r o e r og opphopninger. Skifter huseieren senere u t v i n d u e r og dører, vil papirisoleringen bli værende som e n s t o r plate i hele hulmuren.

17 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - t i l p e r f e k t u t f y l t e h u l r o m : : t i l h u l m u r e r For innblåsing av THERMOFLOC papirisolering bores det ut 4 fuger i en bredde på 9 cm pr. m2. THERMOFLOC papirisolering blåses inn i hulmuren gjennom disse fugene. Det er gjennomgang i muren når det støver ut av fugene. Dette er isolatørens garanti for at papirisoleringen blir fordelt i hele hulmuren. THERMOFLOC papirisolering sitter nå fast komprimert som én stor plate i hulmuren UTEN termiske broer. Vinduer og dører kan evt. skiftes ut uten at isolasjonseffekten reduseres. THERMOFLOC papirisolering Godkjenning og kontroll CE-merking iht. ETA-05/0186 Innholdsstoffer Dagsaviser og borater til konservering Varmeledningskoeffisient λ D = 0,039 W/m 2 K Vanndampdiffusjonsmotstand μ = 1 Vannopptak 10 cm isolasjonstykkelse, 14,5 kg /m 2 Strømningsmotstand 6,1 kpa s/m² Brannklasse iht. EN B-s2,d0 Motstand mot muggvekst Klasse 0 Metallkorrosjon Intet potensial for metallkorrosjon Helsemessig risikovurdering Fri for farlige substanser iht. ETA-05/0186 I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 17

18 THERMOFLOC_ maskinteknikk Maskinteknikk sortimentet byr på 2 typer blåsemaskiner, utarbeidet på grunnlag av årelang erfaring og gjennomprøvd i praktisk bruk med papirisolering. En mekanisk kontaktor- og reléteknikk sørger for konstant drift med lite vedlikehold. Tilbehør og reservedeler kan leveres omgående fra vårt lager i Danmark. THERMOBLOW 300-2B er en moderne, robust og rimelig blåsemaskin til THERMOFLOC cellulose-isolasjonsmaterialer og TFPearls. Installasjonsbedrifter verdsetter de korte tilriggingstidene, den enkle håndteringen og effektiviteten. THERMOBLOW 1000 er den kraftige blåsemaskinen til THERMOFLOC cellulose-isolasjonmaterialer og TFPearls. Den egner seg utmerket til innblåsing der det kreves en pålitelig og robust blåsemaskin for maksimale mengder isolasjonsmateriale i permanent drift. Tilkobling av fjernkontrollen Manuell materialdosering via sikt og glideluke Effektindikator Fjernkontroll Innblåsingen begynner Av- og påknapp med nødstopp Stor beholder til materialforråd Kraftig og slitasjefritt røreverk Robust teknikk gir lang levetid Optimale forutsetninger for store isolasjonsoppgaver 18

19 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem r i m e l i g o g e f f e k t i v b e a r b e i d i n g a v : : i n n b l å s i n g s i s o l a s j o n THERMOBLOW 300-2B TEKNISKE DATA Bearbeidingsmengde (maks. teoretisk bearbeidingsmengde) 800 kg/h Fjernkontroll 50 m Drivmotor 1,56 kw Kabel til fjernkontroll 50 m Vifte 2 x 1,0 kw, 0,30 bar 190 m³/h Cellehjulsluse 24 x 24 cm Vekt (uten tilbehør 130 kg Mål (b x l x h) 660 mm x 970 mm x mm Slangetilkobling 3 Tilkoblingsledning 230V/16 A - 1 fase THERMOBLOW 1000 TEKNISKE DATA Bearbeidingsmengde (maks. teoretisk bearbeidingsmengde) kg/h Trådløs fjernkontroll 200 m rekkevidde Drivmotor 3 kw Nødkabel til trådløs fjernkontroll 50 m Vifte 4,0 kw Cellehjulsluse 36 x 30 cm Vekt (uten tilbehør ca. 350 kg Mål (b x l x h) mm x mm x mm Slangetilkobling 3 Tilkoblingsledning 400V/16 A - 3 faser V A L G F R I T T T I L B E H Ø R Slange i dimensjonene 2-2,5-3 Koblingsstykker til forskjellige slangedimensjoner Innsugingsrør (til rengjøring av byggeplassen) Utsugingsvifte (til rengjøring av byggeplassen) Sprøytesett med vanntilkobling Slangetrommel 100 m Slangetrommel til ca. 100 m slange med lås og stålpalle til transport med gaffeltruck Trådløs styring Vannpumpe Storzkobling Hurtigkobling til slanger med lang slangestuss nom. vidde 63 mm I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 19

20 THERMOFLOC_gulvisolasjon Gulvisolasjon I motsetning til innblåsingsisolasjon skal THERMOFLOC gulvisolasjon bearbeides manuelt og utelukkende brukes som ikke trykkbelastbar isolasjon horisontalt (øverste etasjeskiller, i gulv mellom bjelkekonstruksjoner). For å garantere en bedre manuell bearbeiding er isolasjonsmaterialet ikke så kraftig sammenpresset i emballasjen. THERMOFLOC gulvisolasjon fås i 12-kgsekker med 24 sekker pr. palle. Isolasjonsmaterialet helles på i ønsket tykkelse og spres til overflaten er plan. Forbruket ligger på ca. 35 kg pr. m 3. Tekniske data er identiske med de for innblåsingsisolasjonen.

21 T H E R M O F L O C system Isolasjons- g i r b e h a g e l i g v a r m e o v e r a l t : : Ta k i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,22-0,11 W/m 2 K Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,24-0,12 W/m 2 K Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,24-0,12 W/m 2 K ➊ ➋ ➊ ➊ ➌ ➍ ➎ ➏ ➋ ➌ ➍ ➎ ➋ ➌ Gulvkonstruksjon DB1 Forbindelsesbjelke ➊ Treullplate ➋ Undergulv/rågulv ➌ Forbindelsesbjelke/ THERMOFLOC papirisolering ➍ Spredt forskaling ➎ THERMOFLOC dampbrems ➏ Gipsplate Gulvkonstruksjon DB3 Etasjeskiller ➊ OSB/kryssfinér ➋ Bjelker/THERMOFLOC papirisolering ➌ THERMOFLOC dampbrems ➍ Fjærskinner ➎ Gipsplater 2-lags Isolasjon avsluttende etasjeskiller ➊ Bjelker/THERMOFLOC papirisolering ➋ THERMOFLOC dampbrems ➌ Betonghimling THERMOFLOC gulvisolasjon Godkjenning og kontroll Innholdsstoffer CE-merking iht. ETA-05/0186 Dagsaviser og borater til konservering Varmeledningskoeffisient λ D = 0,039 W/m 2 K Vanndampdiffusjonsmotstandskoeffisient μ = 1 Vannopptak 10 cm isolasjonstykkelse, 14,5 kg /m 2 Strømningsmotstand Brannklasse iht. EN ,1 kpa s/m² B-s2,d0 Motstand mot muggvekst Klasse 0 Metallkorrosjon Helsemessig risikovurdering Intet potensial for metallkorrosjon Fri for farlige substanser iht. ETA-05/0186 THERMOFLOC FILMEN (DVD) Produksjon, bearbeiding og praktisk bruk. Fås på 14 språk og kan bestilles hos firma Peter Seppele Gesellschaft m.b.h. eller lastes ned fra I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 21

22 THERMOFLOC_ isolasjonskugler Isolasjonskugler T H E R M O F L O C isolasjonskugler er et g ra n u l a t a v c ellulosefiber som bruke s t i l g u l v i s o lasjon. Granulatet har e n ko r n s t ø r r e l se på 3-8 mm og f y l l e s g a n s ke e n ke l t p å i ø n s ket tykkelse og trekkes d e r e t t e r p l a n t. På d e n n e m å ten kan det opprettes u n d e r g u l v s ko n s t r u k s j o n e r med en høyde på m m. På grunn av den høye løsvolumvekten på ( k g / m³) egner THERMOFLOC isolasjonskugler seg f r e m f o r alt til konstruksjon av bærende isolasjonslag m e d utmerkede lydisoleringsverdier. Enten det g j e l d e r betonggulv eller trebjelkelag med THERMOFLOC i s o l a s j o n s k u g l e r k a n b e g g e ko n s t r u k s j o n s t y p e r s isolerende egenskaper forbedres betydelig.

23 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - i s o l a s j o n e n d u b ø r i n s i s t e r e p å : : G u l v i s o l a s j o n : : E t a s j e s k i l l e r i s o l a s j o n Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,48-0,32 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,54-0,35 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,33-0,24 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➏ Gulvkonstruksjon DB7 Etasjeskiller ➊ Tregulv ➋ Mykfiber N+F ➌ Mykfiber dekkplate ➍ THERMOFLOC isolasjonskugler ➎ Rislesperre ➏ Brannbeskyttelseskledning Gulvkonstruksjon DB14 Etasjeskiller ➊ Tregulv ➋ Mykfiber N+F ➌ Mykfiber dekkplate ➍ THERMOFLOC isolasjonskugler ➎ Betonghimling ➏ Puss himling Gulvkonstruksjon DB15 Etasjeskiller ➊ Steingods ➋ Gipsfiberplate ➌ Myk trefiber ➍ THERMOFLOC isolasjonskugler ➎ Betonghimling ➏ Puss himling THERMOFLOC isolasjonskugler Kornstørrelse 3-8 mm Løsvolumvekt 500 kg/m 3 Høyde Brannklasse Varmeledningsevne Trykkbelastningsevne maks. 80 mm pr. lag B2 λ D = 0,07 W/m 2 K kg verdi 10 % komprimering Vanndampdiffusjon μ = 1 Materialforbruk 40 l pr. m² (høyde 40 mm), 60 l pr. m² (høyde 60 mm) Leveres i 40-liters sekker/36 sekker pr. palle/1,44m³ I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 23

24 THERMOFLOC_dampbrems & papirdampbrems Dampbrems THERMOFLOC-dampbrems er dampbrems- og lufttetningsduker som beskytter konstruksjonen mot fuktighet på en sikker måte. De brukes spesielt til innendørs vegg- og takkonstruksjoner. Armeringen gir dampbremsene en høy bruddstyrke. Art. nr (bredde 150 cm) med påtrykk THERMOFLOC DAMPBREMS 150 cm Råmateriale Bruddstyrke Vekt pr. m² ca. 75 g/m 2 Bruddforlengelse > 30 % SD-verdi Brannklasse Rullbredde Rullengde m2 pr. rull 75 m 2 Polypropylenduk med armering 100 N / 5 cm, forsterket armering 10 m Brannklassifisering B2; tilbruk innendørs til tak og vegger 150 cm 50 løpemeter Art. nr (bredde 300 cm) uten påtrykk THERMOFLOC DAMPBREMS 300 cm Råmateriale Bruddstyrke Vekt pr. m² ca. 100 g/m 2 Bruddforlengelse > 25 % SD-verdi Brannklasse Rullbredde Rullengde Polypropylenduk med armering 100 N / 5 cm, forsterket armering 10 m Brannklassifisering B2; tilbruk innendørs til tak og vegger 300 cm 50 løpemeter m2 pr. rull 150 m 2 Papirdampbrems Art. nr THERMOFLOC PAPIRDAMPBREMS 100 cm Råmateriale Kraftpapir, vev, HDPE, fiberduk Vekt pr. m² ca. 150 g/m 2 SD-verdi 10 m Brannklasse B2 Rullbredde x rullengde 100 cm x 40 lfm m2 pr. rull 40 m 2 24

25 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - i s o l e r t m e d k v a l i t e t s k o m p o n e n t e r : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n Bruksområder: THERMOFLOC dampbremser brukes innendørs til ventilerte og ikke-ventilerte takkonstruksjoner og til vegger i trebjelkekonstruksjoner. Når THERMOFLOC dampbrems tas i bruk, kan luftbevegelse ikke føre til svake punkter i konstruksjonen, og dermed forhindres det at fuktighet kan trenge inn i varmeisolasjonen. Monteringsveiledning: THERMOFLOC dampbrems stiftes eller tapes fast til underkonstruksjonen. Dampbremsen monteres med foliesiden inn mot rommet, dvs. at fiberduksiden vender mot varmeisolasjonen. Ved bruk av THERMOFLOC papirisolering anbefales det å montere dampbremsen på langs. Skulle det være nødvendig å montere dampbremsen på tvers, må områdene der det er brukt tape tildekkes med gjennomgående lister for å forhindre at THERMOFLOC tapen løsner pga. trykket under innblåsingen. Områdene som skal tapes må være tørre og fri for fett, støv og silikon. I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 25

26 THERMOFLOC_undertak til tak og vegg Undertak til tak og vegg Art. nr THERMOFLOC-undertak beskytter konstruksjonen mot slagregn og forhindrer dermed at fukt kan trenge inn i tak- eller veggkonstruksjonen. Dukene er UV-stabile, ekstra bruddsterke og diffusjonsåpne. Underlagsdukene anbringes overlappende på yttersiden av takkonstruksjonen for å garantere optimal vind- og regntetthet. Det spikres eller stiftes fast sløyfer til underlagsduke n e, s o m d e r m e d f i k s e r e s s a mtidig. De værstabile THERMOFLOC fasadeunderlagsbanene b e s t å r a v b e l a g t e p o l y e s t e r d u ke r o g e r d e r m e d a b s o l u t t U V- s t a b i l e, v i n d t e t t e o g v æ r b e s t a n d i g e. Dette gjør dem svært godt egnet til utvendig k l e d - ning med MDF-plater (f.eks. DWD-plater) o g a l l e typer varmeisolasjon samt til legging bak d e l v i s åpne fasader, såkalt spaltekledning. Art. nr Art. nr

27 T H E R M O F L O C system Isolasjons- - u t s ø k t k v a l i t e t f o r : : Ta k i s o l a s j o n : : F a s a d e i s o l a s j o n Art. nr UNDERTAKSDUK RØD Råmateriale Bruddstyrke TEKNISKE DATA Trelags polypropylen-fiberduk 250 N / 5 cm Vekt pr. m² 135 g/m 2 Bruddforlengelse > 60 % SD-verdi Brannklasse Væreksponering Spikerrivestyrke Rullbredde Rullengde 0,04 m, svært diffusjonsåpen B2 Maks. 4 måneder 250 N 150 cm 50 løpemeter 24 ruller pr. palle /1.800 m² Art. nr Art. nr UNDERTAKSDUK XL SVART TEKNISKE DATA FASADEFORSKALINGS- DUK TEKNISKE DATA Råmateriale Trelags polypropylen-fiberduk Råmateriale coatet polyesterfleece Bruddstyrke 400 N på langs / 310 N på tvers / 5 cm Max. bruddstyrke på langs / på tvers ca. 206 / 160 N / 5 cm Vekt pr. m² 260 g/m 2 Bruddforlengelse > på langs 40 % / på tvers 50 % Vekt pr. m² 160 g/m 2 Bruddforlengelse på langs/ på tvers 50 / 50% SD-verdi 0,10 m, svært diffusjonsåpen SD-verdi 0,09 m Brannklasse B2 Brannklasse E Væreksponering Maks. 4 måneder / mm UV-stabilitet permanent Spikerrivestyrke 200 / 170 N Temperaturbestandighet -40 C til +150 C Rullbredde 150 cm Rivestyrke 120 / 140 N / 20 cm Rullengde 50 løpemeter Rullbredde 150 cm 24 ruller pr. palle /1.800 m² Rullengde 50 løpemeter 24 ruller pr. palle /1.800 m² I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 27

28 THERMOFLOC_Thermobag Thermobag THERMOBAG isolasjonspose Til montering skjæres Thermobag-ene til i ønsket lengde, og den nederste åpningen lukkes med klemmer og tape. Dermed dannes en THERMOBAG som deretter skyves forsiktig ned langst skråveggen og fylles med THERMOFLOC papirisolering. Kun isolering korrekt utført av fagfolk som vet å velge riktig fyllmengde, garanterer optimale isolasjonsegenskaper. THERMOFLOCblåseslange THERMOFLOCinnblåsingsisolasjon Viktig: Taktekkingen og innvendige konstruksjoner berøres ikke av Thermobagsystemet! THERMOBAG systemet byr for første gang på muligheten av å isolere tak på en ren og rimelig måte også i etterhånd. Den eneste forutsetningen er en tilgang til takrommet over hanebjelken. Produktet består av to folier som virker som en dampbrems på siden som vender inn mot rommet, og som en regnsikker undertaksfolie på oversiden.

29 T H E R M O F L O C system Isolasjons- - f o r e n k e l o g e f f e k t i v : : Ta k r e n o v e r i n g : : Ta k i s o l a s j o n i e t t e r h å n d 1. Skjær til THERMOBAG i passende lengde og lukk den ene siden. Når de forberedte Thermobag-ene er skåret til i passende lengde til fagene, brettes de og lukkes med stifter. 2. Fyll hulrommet i faget. Forsiktig, og ved hjelp av stenger, skyves de tomme Termobagene inn i optimal posisjon i faget. 3. Nå kan Thermobag-ene fylles med THERMOFLOC papirisolering til faget er helt utfylt. Deretter lukkes posene godt med stifter og tape, og sperreisolasjonen er ferdig. Thermobag overbevisende fordeler: - det er ikke nødvendig å demontere innvendige paneler eller taktekking - klar forbedring av beskyttelse mot sommervarmen - fyringsutgiftene senkes merkbart - rimelige renoveringstiltak tjenes inn i løpet av få år - isoleringsarbeidet er som regel ferdig på én dag og er dermed svært kundevennlig I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 29

30 THERMOFLOC_limprodukter Limprodukter L i m p r o d u k t e n e e r s p e s i e l t t i l p a s s e t T H E R M O F L O C s y s t e m e t. Ta p e n eller univers a l l i m e t b r u ke s t i l l u f t t e t t l i m i n g av Thermofloc dampbrems og undertaks- og veggunderlagsduker. I tillegg egner de seg til lufttett taping av fuger på treplater (f.eks. OSB-plater, kryssfinerplater osv. ). Art. nr THERMOFLOC-tape Tekniske data Råmateriale Rullbredde Rullengde Kasse Palle Polyetylentape 5 cm 25 løpemeter 12 stk. 60 kasser Tapen består av akrylat uten løsemidler og myknere. Armert polyetylen-universaltape med akrylatlim til lufttett taping av hull og overlapp på THERMOFLOC dampbremser. Art. nr Hvit tape Tekniske data Råmateriale Rullbredde Rullengde Kasse Palle Polyetylentape 20 cm 20 løpemeter 1 stk. 112 kasser Tapen består av akrylat uten løsemidler og myknere. Hvit universaltape til å tette igjen innblåsingsåpninger 30

31 T H E R M O F L O C Svart universaltape på polyetylenbasis, med forsterkningsinnlegg, med dekkpapir, til å tette igjen innblåsingsåpninger. Isolasjonssystem L i m p r o d u k t e r t e t t e r o g l i m e r p e r f e k t : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n Art. nr Svart tape Tekniske data Råmateriale Rullbredde Rullengde Kasse Palle Polyetylentape 14,6 cm 25 løpemeter 4 stk. 80 kasser Tapen består av akrylat uten løsemidler og myknere. Art. nr THERMOFLOC-universallim Tekniske data Materiale Akrylatlim Temperaturbestandighet -20 C til +80 C Bearbeidingstemperatur F.o.m. -10 C til maks. +50 C Egenskaper Kasse/innhold Palle Kort tørketid, høy elastisitet 20 stk./310 ml 60 kasser Uten myknere, løsemidler eller halogenforbindelser; oppbevares frostfritt Holdbart og elastisk akrylatlim for tilkoblinger av alle typer dampbremser og dampsperrer, også til PE, aluminium og PA på underlag som puss, tre, betong, tepper, kantlister osv. iht. DIN og SIA 180. I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 31

32 system Isolasjons- Thermofloc/Feistritz/Drau Ref._NOR: 01/04/2011 NOR THERMOFLOC Partner: Papirisolering Danmark Aps Spelmanns Toft 29 DK-6720 Fanø Tif:

Bruksanvisning for profesjonelle håndverkere

Bruksanvisning for profesjonelle håndverkere Bruksanvisning for profesjonelle håndverkere Alt som er verdt å vite om rask og sikker bearbeiding av -høyytelsesproduktene. Majcoat Wigluv Wigluv +Dockskin Majpell Sicrall Rissan Primur Majvest Corvum

Detaljer

Bruksveiledning. SIGA hus-tett. for proffhåndverker med nyheter. giftfritt luft- og vindtetthets-system

Bruksveiledning. SIGA hus-tett. for proffhåndverker med nyheter. giftfritt luft- og vindtetthets-system Bruksveiledning for proffhåndverker med nyheter Alt som er verdt å vite om rask og sikker bruk av SIGA-høyytelses-produktene. Wigluv til omleggsskjøter, gjennomføringer Wigluv + Dockskin til porøse trefiberplater

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Forskjeller som teller

Forskjeller som teller Forskjeller som teller R Det skal to ting til for å få et godt bygg - profesjonelle håndverkere og gode byggematerialer Som profesjonell håndverker er det viktig at den konstruksjon eller bygning som overleveres,

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

January 2013. Supafil Frame Brukerveiledning

January 2013. Supafil Frame Brukerveiledning January 2013 Supafil Frame Brukerveiledning Knauf Insulation er en del av Knauf-konsernet, en familieeid, global byggevarevirksomhet med en årlig omsetning på over 5 milliarder euro. Ledende produsent

Detaljer

vegg produkthefte oktober 2014 GJØR DET ENKLERE

vegg produkthefte oktober 2014 GJØR DET ENKLERE tak vegg grunn produkthefte oktober 2014 GJØR DET ENKLERE tak vegg Grunn Nortett, en del av den nordiske produksjonsgruppen Nordic Waterproofing Group, har lang erfaring med økonomiske- og tekniske produktløsninger

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Utførelse av småhus Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 3: Utførelse av småhus Emneord: Energi,

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

produkthefte tak vegg Grunn 001 tak 002 vegg 003 Grunn Juni 2012

produkthefte tak vegg Grunn 001 tak 002 vegg 003 Grunn Juni 2012 produkthefte TAK VEGG GRUNN 002 vegg 003 Grunn Juni 2012 innhold 002 vegg 003 Grunn Nortett AS, en del av den nordiske produksjonsgruppen Nordic Waterproofing Group, har lang erfaring med økonomiske- og

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon Teknisk dokumentasjon Vannbåren gulvvarme Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse Brugman Quickroll isolasjon 4 Brugman

Detaljer

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak.

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel Shingel til nye og gamle tak 003 tak Nortett Shingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel benyttes på kalde tak med takfall større enn

Detaljer

produkthefte vegg tak Grunn

produkthefte vegg tak Grunn produkthefte TAK VEGG GRUNN vegg Grunn oktober 2012 vegg Grunn Nortett AS, en del av den nordiske produksjonsgruppen Nordic Waterproofing Group, har lang erfaring med økonomiske- og tekniske produktløsninger

Detaljer

Slik oppfyller du de nye energikravene!

Slik oppfyller du de nye energikravene! Husk alltid å bruke Den lille lune når du isolerer! Slik oppfyller du de nye energikravene! Bestill ditt eget eksemplar av Den lille lune på www.rockwool.no eller kontakt din lokale representant fra A/S

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG BACHELOROPPGAVE: PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG FORFATTER: DANIEL KRISTIANSEN Dato: 25. mai 2009 1 2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg

Detaljer