: : p a p e r I s o l a s j o n & r e n o v e r i n g s y s t e m PAPIRISOLERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": : p a p e r I s o l a s j o n & r e n o v e r i n g s y s t e m PAPIRISOLERING"

Transkript

1 : : h o t p a p e r I s o l a s j o n & r e n o v e r i n g m e d s y s t e m PAPIRISOLERING D A N M A R K A P S

2 THERMOFLOC isolasjonsmateriale_ innhold I n n h o l d THERMOFLOC produkter Oversikt 4-5 THERMOFLOC papirisolering 6-9 THERMOFLOC papirisolering Konstruksjoner VECTOR fasadesystem THERMOFLOC papirisolering Etterisolering av yttermur THERMOFLOC maskinteknikk 18-19

3 THERMOFLOC gulvisolasjon THERMOFLOC isolasjonskugler til oppretting av gulv THERMOFLOC dampbrems og papirdampbrems THERMOFLOC undertak til tak og vegg Thermobag Etterisolering av skråvegger THERMOFLOC limprodukter I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k Isolasjonssystem

4 THERMOFLOC produkter_oversikt T H E R M O F L O C p r o d u k t e r Hot-Paper, hot info for intelligente energisparere. I de senere år har merket THERMOFLOC fra firma 01 Peter Seppele Gesellschaft m.b.h. 02 utviklet seg fra et rent isolasjonsmerke til et komplett isolasjonssystem. 08 THERMOFLOC er et komplett isolasjonssystem med komponenter som er perfekt tilpasset hverandre. Systemet er basert på mange års erfaring, og er et produkt bestående av praksisorienterte løsninger. 05 Våre distribusjonspartnere i hele Europa garanterer ypperste service og kvalitet på 11 installasjonene, og er dermed i høy grad medansvarlig for isolasjonssystemets positive utvikling. THERMOFLOC isolasjonssystem byr på effektive isolasjonsløsninger fra gulv til tak, både i nybygg, som for eksempel innen lavenergi- og passivhussektoren, og til renovering eller etterisolasjon av 04 eldre bygninger i etterhånd. 01) THERMOFLOC papirisolering s o m t a k s p e r r e i s o l a s j o n 02) THERMOFLOC papirisolering b l å s e s i n n å p e n t s o m i s o l e r i n g i b y g n i n g e n s a v s l u t t e n d e e t a s j e s k i l l e r 03) THERMOFLOC papirisolering t i l i s o l e r i n g a v y t t e r v e g g 04) THERMOFLOC isolasjonskugler som bærende underkonstruksjon til g u l v 4

5 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - b e h a g e l i g k j ø l i g o m s o m m e r e n & d e i l i g v a r m t o m v i n t e r e n! F o r o p t i m a l t r i v s e l ) THERMOFLOC gulvisolasjon s o m i s o l a s j o n s f y l l i e t a s j e s k i l l e r e 06) THERMOFLOC papirisolering s p ra y e s p å e t a s j e s k i l l e r o v e r k j e l l e r 07) THERMOFLOC undertaksduk t i l t a k o g v e g g 09) THERMOFLOC papirisolering t i l i s o l e r i n g a v y t t e r m u r 10) THERMOBAG t e r m i s k r e n o v e r i n g a v t a k ko n s t r u k s j o n e r 11) THERMOFLOC VECTOR-fasadesystem 08) THERMOFLOC dampbrems I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 5

6 THERMOFLOC_bruk Papirisolering D e v i k t i g s t e b r u k s o m r å d e n e - tak (saltak, pulttak, valmtak, flatt tak), - yttervegg, innervegg og - øverste etasjeskiller THERMOFLOC isolasjonsmateriale til innblåsing har i årtier vært brukt til både nybygg og renovering av eldre hus med suksess. N y e p r o d u k t e r o g b r u k s o m r å d e r - THERMOFLOC isolasjonsbag Thermobag til etterisolering av skråvegger - Vector fasadesystem til WDVS-system med innblåsingsisolasjon 6

7 T H E R M O F L O C s e n k e r e n e r g i k o s t n a d e n e e f f e k t i v t! THERMOFLOC papirisolering til innblåsing består av cellulosefiber, og har mange vesentlige produktegenskaper som på en økologisk måte muliggjør en effektiv isolasjon med reduserte energikostnader. Isolasjonsmaterialet fremstilles av avispapir, og utmerker seg spesielt ved at det isolerer optimalt under både de kalde og varme årstidene. Dette fører til en klar reduksjon av energikostnadene for både oppvarming om vinteren og klimaanlegg om sommeren. THERMOFLOC papirisolering brukes i dag til diverse byggeprosjekter i mer enn 26 europeiske land, og dag for dag øker antallet byggherrer som er overbevist om fordelene ved THERMOFLOC isolasjonssystemer. Isolasjonssystem : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n T H E R M O F L O C P A P I R I S O L E R I N G I s o l a s j o n s e k s p e r t - i n f o : w w w. t h e r m o f l o c. c o m I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 7

8 THERMOFLOC_ papirisolering Papirisolering THERMOFLOC blåses inn ved hjelp av spesielt utviklede blåsemaskiner. Isolasjonsmaterialet pumpes med lufttrykk gjennom slanger og inn i hulrom i bygningen, hvor det komprimeres i henhold til bearbeidingsinstruksene, slik at det dannes et gjennomgående isolasjonslag uten fuger. Denne spesielle bearbeidingsteknikken har fordeler for både installatøren og byggherren. Byggherren får et tett isolasjonslag uten termiske broer. Eldre tak kan isoleres i etterhånd uten at taksteinene må tas av. Ved at det dannes et diffusjonsåpent isolasjonslag, får byggherren et behagelig inneklima uten skadestoffer.

9 M e d T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - ø k o l o g i s k & b e h a g e l i g : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n Med ett eneste produkt kan installatøren skape isolasjonslag på mellom 20 og 500 mm. Dette gjør lagring av ulike isolasjonsmaterialer og -dimensjoner (som isolasjonsplater og isolasjonsfilt) overflødig. Avhengig av bruksområde varierer komprimeringsgraden av isolasjonsmaterialet mellom 25 kg/m 3 og 65 kg/m 3. Det blir praktisk talt ingen rester etter avskjæring, fordi det alltid blåses inn nøyaktig den mengde isolasjonsmateriale som kreves for de respektive konstruksjonene. Logistikken på byggeplassen blir dermed også enklere, ettersom byggematerialet i bygningen ikke lenger må transporteres manuelt. Ved hjelp av innblåsingsteknikken kan alle etasjer (i bygg med flere etasjer) enkelt fylles fra første etasje. Dette sparer tid og fremskynder prosjektavviklingen. THERMOFLOC papirisolering Godkjenning og kontroll CE-merking iht. ETA-05/0186 Innholdsstoffer Dagsaviser og borater til konservering Varmeledningskoeffisient λ D = 0,039 W/m 2 K Vanndampdiffusjonsmotstand μ = 1 Vannopptak 10 cm isolasjonstykkelse,14,5 kg /m 2 Strømningsmotstand 6,1 kpa s/m 2 Brannklasse iht. EN B-s2,d0 Motstand mot muggvekst Klasse 0 Metallkorrosjon Intet potensial for metallkorrosjon Helsemessig risikovurdering Fri for farlige substanser iht. ETA-05/0186 I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 9

10 THERMOFLOC_bruk Papirisolering T A K Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,21-0,11 W/m 2 K ➊ ➋➌ ➍➎ ➏ ➐ ➑ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,23-0,11 W/m 2 K ➊ ➋➌ ➍➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➒ Takkonstruksjon D1 ➊ Taktekking ➋ Taklekter ➌ Sløyfer ➍ THERMOFLOC undertaksduk ➎ Undertaksduk ➏ Sperrer/THERMOFLOC papirisolering ➐ THERMOFLOC dampbrems ➑ Lekter ➒ Gipsplate Takkonstruksjon D5 ➊ Taktekking ➋ Taklekter ➌ Sløyfer ➍ THERMOFLOC undertaksduk ➎ Undertaksduk ➏ Høykant/THERMOFLOC papirisolering ➐ THERMOFLOC dampbrems ➑ Brannbeskyttelseskledning ➒ Sperrer, synlige Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,25-0,12 W/m 2 K ➊ ➋➌ ➍ ➎ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,14-0,10 W/m 2 K ➊ ➋➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➏ ➐ 10 Takkonstruksjon D2 ➊ Taktekking ➋ Taklekter ➌ Sløyfer ➍ THERMOFLOC undertaksduk ➎ Sperrer/THERMOFLOC papirisolering ➏ Lekter 2-6 cm ➐ THERMOFLOC dampbrems ➑ Lekter (installasjonsnivå) ➒ Gipsplate Takkonstruksjon D7 ➊ Taktekking ➋ Taklekter4/5 ➌ Sløyfer 5/8 ➍ Bitumen myk fiberplate ➎ Dobbeltstolpeprofil/THERMOFLOC papirisolering ➏ Kryssfinér/OSB ➐ Gipsplate

11 T H E R M O F L O C system Isolasjons- b e d r e i s o l a s j o n, p u n k t f o r p u n k t : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n V E G G Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,23-0,12 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,21-0,11W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ Veggkonstruksjon W1 ➊ Trepanel ➋ Lekter ➌ Trefiberisolasjonsplate ➍ Overligger/THERMOFLOC papirisolering ➎ Spredt forskaling ➏ THERMOFLOC dampbrems ➐ Lekter (installasjonsnivå) ➑ Gipsplate ➏ ➐ ➑ Veggkonstruksjon W2 ➊ Kalksementmørtel ➋ Treullplate ➌ OSB kryssfinér ➍ Overligger/THERMOFLOC papirisolering ➎ Lekter/THERMOFLOC papirisolering ➏ THERMOFLOC dampbrems ➐ Gipsfiberplate ➏ ➐ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,24-0,12 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,23-0,12 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ Veggkonstruksjon W15 ➊ Gipsfiberplate ➋ Gipsfiberplate ➌ Gipsfiberplate ➍ Overligger/THERMOFLOC papirisolering ➎ THERMOFLOC dampbrems ➏ Gipsfiberplate Veggkonstruksjon W10 ➊ Kalksementmørtel ➋ Treullplate ➌ Myk fiberplate ➍ Overligger/THERMOFLOC papirisolering ➎ OSB kryssfinér ➏ Lekter/THERMOFLOC papirisolering ➐ Gipsfiberplate I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 11

12 VECTOR_ fasadesystem Fasadesystem U t f o r d r i n g e n v e d u t f o r m i n g a v f a s a d e r l i g g e r i k ke b a r e i s p i l l e t m e d d e estetiske mulighetene, m e n f r e m f o r a l t i d e n t e k n i ske gjennomføringen. Fa s a d e s y s t e m e t V E C TO R t i l k ledningsvegger muligg j ø r e n k r e a t i v, m e n a l l i ke v e l sikker og økonomisk f a s a d e u t f o r m i n g. På g r u n n a v konstruksjonen tåler d e e n ke l t e s y s t e m ko m p o n e n t e n e h ø y b e l a s t n i n g, s a m t i d i g s o m d e h a r l a v e g e n vekt. Takket være de variable sidehøydene, kan d e t s k a - pes isolasjonslag i forskjellige tykkelser. I t i l l e g g har VECTOR systemet på grunn av variabiliteten o g s å d e n f o r d e l a t d e t k a n u t l i g n e u j e v n h e t e r. Fasadesystemets høye fleksibilitet gir en o p t i m a l festeløsning for enhver type fasade når det g j e l d e r sikkerhet og lønnsomhet. VECTOR fasadesystemet brukes utelukkende fra 200 mm isolasjonstykke l s e r og oppover. 12

13 V E C TOR systemkomponenter T H E R M O F L O C system Isolasjons- - t i l f a s a d e i s o l a s j o n : : u t l i g n e r u j e v n h e t e r : : v e l e g n e t t i l e t h v e r t u n d e r l a g : : t i l m a k s i m a l e i s o l a s j o n s t y k k e l s e r VECTOR-G VECTOR-H VECTOR-S Avhengig av ønsket isolasjonstykkelse velges den passende VECTOR-G. Sidehøydene på 90 til 240 mm gir fugefrie isolasjonstykkelser på 180 til 330 mm. Festes med nøyaktig avstand i henhold til planen. Festemidlene avhenger av bygningsstruktur og statikk. VECTOR-H brukes til å feste trelekten. I sokkel- og takskjeggområdet monteres VECTOR-S skinnen som avslutning. Til optimalt feste av gipslektene anbefales trelektere på minst 5 x 6 cm. Før VECTOR-H festes, kan avstandene plasseres forskjellig, hvilket gjør det enklere å utligne ujevnheter. Treverket som brukes må være tørt og rett. Det kan monteres med vanlige treskruer. Middels tette eller harde trefiberplater egner seg til å skille fagene. Monteringen må utføres gjennomgående for å muliggjøre en innblåsing i konstruksjonen. I tillegg til det store utvalget av fasadematerialer må det tas hensyn til andre vesentlige faktorer for en sikker og økonomisk festeløsning. Fasadesystemet VECTOR kan brukes både til massive trebygninger og til renovering av eksisterende murverk og konstruksjoner av armeringsbetong. Alle overflater som pussfasader, åpne trefasader og fasader av platematerialer er mulig. I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 13

14 Fassadenelement: Fax +43 (0) Projektdatenblatt vector_fasadesystem Fasadesystem V E C TO R s t å r f o r g j e n n o m t e n kt teknikk for fasadem o n t e r i n g s s y s t e m e r s o m s u p pleres med en rekke s e r v i c e y t e l s e r. D e n n e ko m b i n a s j o n e n d a n n e r grunnlaget for den profesjonelle gjennomføringen av spesifikke fasadep r o s j e k t e r. D e t t e o m f a t t e r f r emfor alt den statiske b e r e g n i n g e n f o r b y g n i n g e n, u tferdigelse av monter i n g s p l a t e r s a m t m e n g d e b e r e gningen. På d e n n e m å t e n k a n v i a l l t id garantere kundene vå r e s k r e d d e r s y d d e o g ø ko n omisk optimerte løsn i n g e r. I tillegg til den utfylte VECTOR sjekklisten (kan lastes ned fra ber vi deg også sende byggeplanene for prosjektet og alle relevante prosjektdata. Statikere og teknikere vil så analysere bygningsstatikken, og under hensyntagen til f.eks. nasjonale bestemmelser og standarder, lokal vindbelastning, materialer til eller vekten av den anvendte fasaden, beregner de det individuelt optimerte utvalget av VECTOR forbindelseselementer til prosjektet. Bygningens statikk er grunnlaget for den utarbeidede monteringsplanen (se fig.). Beregningen av ditt mengdebehov for papirisolering og nødvendige monteringssystemer får du i form av en detaljert materialliste. senden an: oder Kundendaten: Datum: Bearbeiter: adfasdf Anschrift: asdfasdf Ansprechp: asdfsa Mobil: asdfdsaf Projektdaten: asdas asdf asf asdf x neues Gebäude x Renovierung Fassadenfläche m² Projektname: Projektstandort: asdf asdf asdf geplan. Montagebeginn asdf vorauss. Ausführungszeitraum asdf Gebäudehöhe: asdf m Grundriss: Geschoßhöhe: asdf m Länge: asdf m Fensterhöhe: asdf m Breite: asdf m Zugehörige Pläne in digitaler Form (AutoCad): x Grundrisse x Detailschnitt Decken x Fassadenansicht x Vertikalschnitt x Fensterdetails x Plattenteilung Untergrund: kjhjhkjh Beton/Güte x Vollziegel x Kalksand-Vollstein x Gasbeton x Hochlochziegel x Kalksand-Lochstein x Stahl x Holz x Dämmung: mm x Windfolie Wandabstand: (VK-UK) mm Dübelauszugswert kn Belastungsdaten: x x x x Windlast laut Norm: x Normalbereich: x kn/m² Randbereich: x kn/m² Fassadengewicht laut Hersteller: x kg/m² Fassadendaten: x Faserzement x Metall x Ziegel Format: mm liegend x stehend x HPL x Putz x x Holz x Dicke: mm Eksempel på installasjonsveiledning for VECTOR systemvinkler. x Produzent: asdf Befestigungsart: x sichtbar x Nieten / Schrauben mit x verdeckt x Hinterschnittanker x Klebetechnik Version: Druckdatum: Seite 1/1 TEGNFORKLARING: vector G 90 + vector S (glidepunkt) skrueplugg 10 x 80 vector G 90 + vector S (fast punkt) skrueplugg10 x 80 vector G vector S (glidepunkt) skrueplugg 10 x 80 vector G vector S (fast punkt) skrueplugg10 x 80 vector G vector S (glidepunkt) skrueplugg 10 x 80 vector G vector S (fast punkt) skrueplugg 10 x 80 vector G vector S (glidepunkt) skrueplugg 10 x 80 vector G vector S (fast punkt) skrueplugg 10 x 80 14

15 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - t i l f a s a d e i s o l a s j o n : : k o n s t r u k s j o n u t e n t e r m i s k e b r o e r : : ø k o n o m i s k m o n t e r i n g Kledningsvegg Varmeisolasjon - kulde Lydisolasjon Varmeisolasjon - varme Varmeekspansjon Brannvern DETALJER/TIPS I områder rundt vinduer anbefaler vi å montere en underramme. Dette gjør det lett å montere f.eks. gipslekter. Hulrommene fylles med THERMOFLOC papirisolering. Ved sokler og takskjegg skal fagene avsluttes med vannbestandige plater ( f. eks. sementbundne sponplater). Pusskjøtene utføres med en L-profil og spesielle pussprofiler. ISOLASJONSTABELL FOR FASADER MED PUSS B eregning av nødvendig i s o l a s j o n s e f f e k t = U - v e r d i W/ m²k Betegnelse Vinkellengde Thermofloc isolasjon med Vector H og 5x6 lekt Pussbæreplater i mm lengde vector G , , , ,146 vector G , , , ,132 vector G , , , ,121 vector G , , , ,111 vector G , , , ,103 vector G , , , ,095 I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 15

16 THERMOFLOC_ papirisolering Papirisolering D e f l e s t e h u s s o m b l e b y g g e t i p e r i oden fra år 1900 og til m i d t p å t a l l e t, b l e b y g g e t med en hulmur som ikke va r i s o l e r t. D e n g a n g t e n k t e man ikke så mye på va r m e t a p e t, d a e n e r g i, o g i k ke m i nst olje, var relativt billig. S e n e r e e r u t g i f t e n e f o r o p p varming av boligen blitt e n s t o r p o s t p å d e f l e s t e f a m iliebudsjetter og et naturlig o m rå d e f o r f o r s ø k p å å s pare på pengene. M a n g e h u s e i e r e e r i d a g a v d e n o ppfatning at husene deres a l l e r e d e e r h u l r o m i s o l e r t f o rdi det i sin tid ble isolert m e d s k u m e l l e r e k s p a n d e r t polystyren. Men i forbindelse med utskifting av vinduer eller dører viste isoleringen s e g o f t e å v æ r e m e r e ller mindre forsvunnet. Fo r h u s e n e s o m b l e b y g g e t f ra midten av 60-tallet til s l u t t e n a v t a l l e t va r d e t va nlig å bruke innvendige v e g g e r a v p o r e b e t o n g / l e c a. Disse er vanligvis ikke i s o l e r t e l l e r h a r i b e s t e f a l l 50 mm isolering. De resterende 4 0 m m i m u r e n f ø r e r til problemer med trekk ved loft, stikkontakter, vindusrammer og gulvlister. Ved å etterisolere disse 40 mm oppnås til d e l s e n økonomisk fordel, men den største gevinsten v e d e n slik etterisolering er som oftest et bedre inneklima o g økt bokomfort samt at trekken elimineres. Utgiften til varmetapet som oppstår pga. en u i s o l e r t yttervegg ligger på 60,- til 180,- kr. pr. m2 yttervegg, så en vanlig etterisolering av hulmuren med p a p i r i s o - lering er tjent inn på kun 1 3 år. Avhengig a v h v i l ke n oppvarmingsform man har, er det mye penger å s p a r e på denne formen for etterisolering. Fordelen v e d å blås papirisolering inn i lukkede konstruksjoner s o m f.eks. hulmurer, er at papirisolering perfekt former s e g etter omgivelsene. Den blåses inn med en tetthet som resulterer i et jevnt isolasjonslag uten termiske b r o e r og opphopninger. Skifter huseieren senere u t v i n d u e r og dører, vil papirisoleringen bli værende som e n s t o r plate i hele hulmuren.

17 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - t i l p e r f e k t u t f y l t e h u l r o m : : t i l h u l m u r e r For innblåsing av THERMOFLOC papirisolering bores det ut 4 fuger i en bredde på 9 cm pr. m2. THERMOFLOC papirisolering blåses inn i hulmuren gjennom disse fugene. Det er gjennomgang i muren når det støver ut av fugene. Dette er isolatørens garanti for at papirisoleringen blir fordelt i hele hulmuren. THERMOFLOC papirisolering sitter nå fast komprimert som én stor plate i hulmuren UTEN termiske broer. Vinduer og dører kan evt. skiftes ut uten at isolasjonseffekten reduseres. THERMOFLOC papirisolering Godkjenning og kontroll CE-merking iht. ETA-05/0186 Innholdsstoffer Dagsaviser og borater til konservering Varmeledningskoeffisient λ D = 0,039 W/m 2 K Vanndampdiffusjonsmotstand μ = 1 Vannopptak 10 cm isolasjonstykkelse, 14,5 kg /m 2 Strømningsmotstand 6,1 kpa s/m² Brannklasse iht. EN B-s2,d0 Motstand mot muggvekst Klasse 0 Metallkorrosjon Intet potensial for metallkorrosjon Helsemessig risikovurdering Fri for farlige substanser iht. ETA-05/0186 I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 17

18 THERMOFLOC_ maskinteknikk Maskinteknikk sortimentet byr på 2 typer blåsemaskiner, utarbeidet på grunnlag av årelang erfaring og gjennomprøvd i praktisk bruk med papirisolering. En mekanisk kontaktor- og reléteknikk sørger for konstant drift med lite vedlikehold. Tilbehør og reservedeler kan leveres omgående fra vårt lager i Danmark. THERMOBLOW 300-2B er en moderne, robust og rimelig blåsemaskin til THERMOFLOC cellulose-isolasjonsmaterialer og TFPearls. Installasjonsbedrifter verdsetter de korte tilriggingstidene, den enkle håndteringen og effektiviteten. THERMOBLOW 1000 er den kraftige blåsemaskinen til THERMOFLOC cellulose-isolasjonmaterialer og TFPearls. Den egner seg utmerket til innblåsing der det kreves en pålitelig og robust blåsemaskin for maksimale mengder isolasjonsmateriale i permanent drift. Tilkobling av fjernkontrollen Manuell materialdosering via sikt og glideluke Effektindikator Fjernkontroll Innblåsingen begynner Av- og påknapp med nødstopp Stor beholder til materialforråd Kraftig og slitasjefritt røreverk Robust teknikk gir lang levetid Optimale forutsetninger for store isolasjonsoppgaver 18

19 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem r i m e l i g o g e f f e k t i v b e a r b e i d i n g a v : : i n n b l å s i n g s i s o l a s j o n THERMOBLOW 300-2B TEKNISKE DATA Bearbeidingsmengde (maks. teoretisk bearbeidingsmengde) 800 kg/h Fjernkontroll 50 m Drivmotor 1,56 kw Kabel til fjernkontroll 50 m Vifte 2 x 1,0 kw, 0,30 bar 190 m³/h Cellehjulsluse 24 x 24 cm Vekt (uten tilbehør 130 kg Mål (b x l x h) 660 mm x 970 mm x mm Slangetilkobling 3 Tilkoblingsledning 230V/16 A - 1 fase THERMOBLOW 1000 TEKNISKE DATA Bearbeidingsmengde (maks. teoretisk bearbeidingsmengde) kg/h Trådløs fjernkontroll 200 m rekkevidde Drivmotor 3 kw Nødkabel til trådløs fjernkontroll 50 m Vifte 4,0 kw Cellehjulsluse 36 x 30 cm Vekt (uten tilbehør ca. 350 kg Mål (b x l x h) mm x mm x mm Slangetilkobling 3 Tilkoblingsledning 400V/16 A - 3 faser V A L G F R I T T T I L B E H Ø R Slange i dimensjonene 2-2,5-3 Koblingsstykker til forskjellige slangedimensjoner Innsugingsrør (til rengjøring av byggeplassen) Utsugingsvifte (til rengjøring av byggeplassen) Sprøytesett med vanntilkobling Slangetrommel 100 m Slangetrommel til ca. 100 m slange med lås og stålpalle til transport med gaffeltruck Trådløs styring Vannpumpe Storzkobling Hurtigkobling til slanger med lang slangestuss nom. vidde 63 mm I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 19

20 THERMOFLOC_gulvisolasjon Gulvisolasjon I motsetning til innblåsingsisolasjon skal THERMOFLOC gulvisolasjon bearbeides manuelt og utelukkende brukes som ikke trykkbelastbar isolasjon horisontalt (øverste etasjeskiller, i gulv mellom bjelkekonstruksjoner). For å garantere en bedre manuell bearbeiding er isolasjonsmaterialet ikke så kraftig sammenpresset i emballasjen. THERMOFLOC gulvisolasjon fås i 12-kgsekker med 24 sekker pr. palle. Isolasjonsmaterialet helles på i ønsket tykkelse og spres til overflaten er plan. Forbruket ligger på ca. 35 kg pr. m 3. Tekniske data er identiske med de for innblåsingsisolasjonen.

21 T H E R M O F L O C system Isolasjons- g i r b e h a g e l i g v a r m e o v e r a l t : : Ta k i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,22-0,11 W/m 2 K Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,24-0,12 W/m 2 K Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,24-0,12 W/m 2 K ➊ ➋ ➊ ➊ ➌ ➍ ➎ ➏ ➋ ➌ ➍ ➎ ➋ ➌ Gulvkonstruksjon DB1 Forbindelsesbjelke ➊ Treullplate ➋ Undergulv/rågulv ➌ Forbindelsesbjelke/ THERMOFLOC papirisolering ➍ Spredt forskaling ➎ THERMOFLOC dampbrems ➏ Gipsplate Gulvkonstruksjon DB3 Etasjeskiller ➊ OSB/kryssfinér ➋ Bjelker/THERMOFLOC papirisolering ➌ THERMOFLOC dampbrems ➍ Fjærskinner ➎ Gipsplater 2-lags Isolasjon avsluttende etasjeskiller ➊ Bjelker/THERMOFLOC papirisolering ➋ THERMOFLOC dampbrems ➌ Betonghimling THERMOFLOC gulvisolasjon Godkjenning og kontroll Innholdsstoffer CE-merking iht. ETA-05/0186 Dagsaviser og borater til konservering Varmeledningskoeffisient λ D = 0,039 W/m 2 K Vanndampdiffusjonsmotstandskoeffisient μ = 1 Vannopptak 10 cm isolasjonstykkelse, 14,5 kg /m 2 Strømningsmotstand Brannklasse iht. EN ,1 kpa s/m² B-s2,d0 Motstand mot muggvekst Klasse 0 Metallkorrosjon Helsemessig risikovurdering Intet potensial for metallkorrosjon Fri for farlige substanser iht. ETA-05/0186 THERMOFLOC FILMEN (DVD) Produksjon, bearbeiding og praktisk bruk. Fås på 14 språk og kan bestilles hos firma Peter Seppele Gesellschaft m.b.h. eller lastes ned fra I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 21

22 THERMOFLOC_ isolasjonskugler Isolasjonskugler T H E R M O F L O C isolasjonskugler er et g ra n u l a t a v c ellulosefiber som bruke s t i l g u l v i s o lasjon. Granulatet har e n ko r n s t ø r r e l se på 3-8 mm og f y l l e s g a n s ke e n ke l t p å i ø n s ket tykkelse og trekkes d e r e t t e r p l a n t. På d e n n e m å ten kan det opprettes u n d e r g u l v s ko n s t r u k s j o n e r med en høyde på m m. På grunn av den høye løsvolumvekten på ( k g / m³) egner THERMOFLOC isolasjonskugler seg f r e m f o r alt til konstruksjon av bærende isolasjonslag m e d utmerkede lydisoleringsverdier. Enten det g j e l d e r betonggulv eller trebjelkelag med THERMOFLOC i s o l a s j o n s k u g l e r k a n b e g g e ko n s t r u k s j o n s t y p e r s isolerende egenskaper forbedres betydelig.

23 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - i s o l a s j o n e n d u b ø r i n s i s t e r e p å : : G u l v i s o l a s j o n : : E t a s j e s k i l l e r i s o l a s j o n Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,48-0,32 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,54-0,35 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ Isolasjonstykkelse = mm U-verdi = 0,33-0,24 W/m 2 K ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➏ Gulvkonstruksjon DB7 Etasjeskiller ➊ Tregulv ➋ Mykfiber N+F ➌ Mykfiber dekkplate ➍ THERMOFLOC isolasjonskugler ➎ Rislesperre ➏ Brannbeskyttelseskledning Gulvkonstruksjon DB14 Etasjeskiller ➊ Tregulv ➋ Mykfiber N+F ➌ Mykfiber dekkplate ➍ THERMOFLOC isolasjonskugler ➎ Betonghimling ➏ Puss himling Gulvkonstruksjon DB15 Etasjeskiller ➊ Steingods ➋ Gipsfiberplate ➌ Myk trefiber ➍ THERMOFLOC isolasjonskugler ➎ Betonghimling ➏ Puss himling THERMOFLOC isolasjonskugler Kornstørrelse 3-8 mm Løsvolumvekt 500 kg/m 3 Høyde Brannklasse Varmeledningsevne Trykkbelastningsevne maks. 80 mm pr. lag B2 λ D = 0,07 W/m 2 K kg verdi 10 % komprimering Vanndampdiffusjon μ = 1 Materialforbruk 40 l pr. m² (høyde 40 mm), 60 l pr. m² (høyde 60 mm) Leveres i 40-liters sekker/36 sekker pr. palle/1,44m³ I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 23

24 THERMOFLOC_dampbrems & papirdampbrems Dampbrems THERMOFLOC-dampbrems er dampbrems- og lufttetningsduker som beskytter konstruksjonen mot fuktighet på en sikker måte. De brukes spesielt til innendørs vegg- og takkonstruksjoner. Armeringen gir dampbremsene en høy bruddstyrke. Art. nr (bredde 150 cm) med påtrykk THERMOFLOC DAMPBREMS 150 cm Råmateriale Bruddstyrke Vekt pr. m² ca. 75 g/m 2 Bruddforlengelse > 30 % SD-verdi Brannklasse Rullbredde Rullengde m2 pr. rull 75 m 2 Polypropylenduk med armering 100 N / 5 cm, forsterket armering 10 m Brannklassifisering B2; tilbruk innendørs til tak og vegger 150 cm 50 løpemeter Art. nr (bredde 300 cm) uten påtrykk THERMOFLOC DAMPBREMS 300 cm Råmateriale Bruddstyrke Vekt pr. m² ca. 100 g/m 2 Bruddforlengelse > 25 % SD-verdi Brannklasse Rullbredde Rullengde Polypropylenduk med armering 100 N / 5 cm, forsterket armering 10 m Brannklassifisering B2; tilbruk innendørs til tak og vegger 300 cm 50 løpemeter m2 pr. rull 150 m 2 Papirdampbrems Art. nr THERMOFLOC PAPIRDAMPBREMS 100 cm Råmateriale Kraftpapir, vev, HDPE, fiberduk Vekt pr. m² ca. 150 g/m 2 SD-verdi 10 m Brannklasse B2 Rullbredde x rullengde 100 cm x 40 lfm m2 pr. rull 40 m 2 24

25 T H E R M O F L O C Isolasjonssystem - i s o l e r t m e d k v a l i t e t s k o m p o n e n t e r : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n Bruksområder: THERMOFLOC dampbremser brukes innendørs til ventilerte og ikke-ventilerte takkonstruksjoner og til vegger i trebjelkekonstruksjoner. Når THERMOFLOC dampbrems tas i bruk, kan luftbevegelse ikke føre til svake punkter i konstruksjonen, og dermed forhindres det at fuktighet kan trenge inn i varmeisolasjonen. Monteringsveiledning: THERMOFLOC dampbrems stiftes eller tapes fast til underkonstruksjonen. Dampbremsen monteres med foliesiden inn mot rommet, dvs. at fiberduksiden vender mot varmeisolasjonen. Ved bruk av THERMOFLOC papirisolering anbefales det å montere dampbremsen på langs. Skulle det være nødvendig å montere dampbremsen på tvers, må områdene der det er brukt tape tildekkes med gjennomgående lister for å forhindre at THERMOFLOC tapen løsner pga. trykket under innblåsingen. Områdene som skal tapes må være tørre og fri for fett, støv og silikon. I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 25

26 THERMOFLOC_undertak til tak og vegg Undertak til tak og vegg Art. nr THERMOFLOC-undertak beskytter konstruksjonen mot slagregn og forhindrer dermed at fukt kan trenge inn i tak- eller veggkonstruksjonen. Dukene er UV-stabile, ekstra bruddsterke og diffusjonsåpne. Underlagsdukene anbringes overlappende på yttersiden av takkonstruksjonen for å garantere optimal vind- og regntetthet. Det spikres eller stiftes fast sløyfer til underlagsduke n e, s o m d e r m e d f i k s e r e s s a mtidig. De værstabile THERMOFLOC fasadeunderlagsbanene b e s t å r a v b e l a g t e p o l y e s t e r d u ke r o g e r d e r m e d a b s o l u t t U V- s t a b i l e, v i n d t e t t e o g v æ r b e s t a n d i g e. Dette gjør dem svært godt egnet til utvendig k l e d - ning med MDF-plater (f.eks. DWD-plater) o g a l l e typer varmeisolasjon samt til legging bak d e l v i s åpne fasader, såkalt spaltekledning. Art. nr Art. nr

27 T H E R M O F L O C system Isolasjons- - u t s ø k t k v a l i t e t f o r : : Ta k i s o l a s j o n : : F a s a d e i s o l a s j o n Art. nr UNDERTAKSDUK RØD Råmateriale Bruddstyrke TEKNISKE DATA Trelags polypropylen-fiberduk 250 N / 5 cm Vekt pr. m² 135 g/m 2 Bruddforlengelse > 60 % SD-verdi Brannklasse Væreksponering Spikerrivestyrke Rullbredde Rullengde 0,04 m, svært diffusjonsåpen B2 Maks. 4 måneder 250 N 150 cm 50 løpemeter 24 ruller pr. palle /1.800 m² Art. nr Art. nr UNDERTAKSDUK XL SVART TEKNISKE DATA FASADEFORSKALINGS- DUK TEKNISKE DATA Råmateriale Trelags polypropylen-fiberduk Råmateriale coatet polyesterfleece Bruddstyrke 400 N på langs / 310 N på tvers / 5 cm Max. bruddstyrke på langs / på tvers ca. 206 / 160 N / 5 cm Vekt pr. m² 260 g/m 2 Bruddforlengelse > på langs 40 % / på tvers 50 % Vekt pr. m² 160 g/m 2 Bruddforlengelse på langs/ på tvers 50 / 50% SD-verdi 0,10 m, svært diffusjonsåpen SD-verdi 0,09 m Brannklasse B2 Brannklasse E Væreksponering Maks. 4 måneder / mm UV-stabilitet permanent Spikerrivestyrke 200 / 170 N Temperaturbestandighet -40 C til +150 C Rullbredde 150 cm Rivestyrke 120 / 140 N / 20 cm Rullengde 50 løpemeter Rullbredde 150 cm 24 ruller pr. palle /1.800 m² Rullengde 50 løpemeter 24 ruller pr. palle /1.800 m² I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 27

28 THERMOFLOC_Thermobag Thermobag THERMOBAG isolasjonspose Til montering skjæres Thermobag-ene til i ønsket lengde, og den nederste åpningen lukkes med klemmer og tape. Dermed dannes en THERMOBAG som deretter skyves forsiktig ned langst skråveggen og fylles med THERMOFLOC papirisolering. Kun isolering korrekt utført av fagfolk som vet å velge riktig fyllmengde, garanterer optimale isolasjonsegenskaper. THERMOFLOCblåseslange THERMOFLOCinnblåsingsisolasjon Viktig: Taktekkingen og innvendige konstruksjoner berøres ikke av Thermobagsystemet! THERMOBAG systemet byr for første gang på muligheten av å isolere tak på en ren og rimelig måte også i etterhånd. Den eneste forutsetningen er en tilgang til takrommet over hanebjelken. Produktet består av to folier som virker som en dampbrems på siden som vender inn mot rommet, og som en regnsikker undertaksfolie på oversiden.

29 T H E R M O F L O C system Isolasjons- - f o r e n k e l o g e f f e k t i v : : Ta k r e n o v e r i n g : : Ta k i s o l a s j o n i e t t e r h å n d 1. Skjær til THERMOBAG i passende lengde og lukk den ene siden. Når de forberedte Thermobag-ene er skåret til i passende lengde til fagene, brettes de og lukkes med stifter. 2. Fyll hulrommet i faget. Forsiktig, og ved hjelp av stenger, skyves de tomme Termobagene inn i optimal posisjon i faget. 3. Nå kan Thermobag-ene fylles med THERMOFLOC papirisolering til faget er helt utfylt. Deretter lukkes posene godt med stifter og tape, og sperreisolasjonen er ferdig. Thermobag overbevisende fordeler: - det er ikke nødvendig å demontere innvendige paneler eller taktekking - klar forbedring av beskyttelse mot sommervarmen - fyringsutgiftene senkes merkbart - rimelige renoveringstiltak tjenes inn i løpet av få år - isoleringsarbeidet er som regel ferdig på én dag og er dermed svært kundevennlig I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 29

30 THERMOFLOC_limprodukter Limprodukter L i m p r o d u k t e n e e r s p e s i e l t t i l p a s s e t T H E R M O F L O C s y s t e m e t. Ta p e n eller univers a l l i m e t b r u ke s t i l l u f t t e t t l i m i n g av Thermofloc dampbrems og undertaks- og veggunderlagsduker. I tillegg egner de seg til lufttett taping av fuger på treplater (f.eks. OSB-plater, kryssfinerplater osv. ). Art. nr THERMOFLOC-tape Tekniske data Råmateriale Rullbredde Rullengde Kasse Palle Polyetylentape 5 cm 25 løpemeter 12 stk. 60 kasser Tapen består av akrylat uten løsemidler og myknere. Armert polyetylen-universaltape med akrylatlim til lufttett taping av hull og overlapp på THERMOFLOC dampbremser. Art. nr Hvit tape Tekniske data Råmateriale Rullbredde Rullengde Kasse Palle Polyetylentape 20 cm 20 løpemeter 1 stk. 112 kasser Tapen består av akrylat uten løsemidler og myknere. Hvit universaltape til å tette igjen innblåsingsåpninger 30

31 T H E R M O F L O C Svart universaltape på polyetylenbasis, med forsterkningsinnlegg, med dekkpapir, til å tette igjen innblåsingsåpninger. Isolasjonssystem L i m p r o d u k t e r t e t t e r o g l i m e r p e r f e k t : : Ta k i s o l a s j o n : : V e g g i s o l a s j o n : : G u l v i s o l a s j o n Art. nr Svart tape Tekniske data Råmateriale Rullbredde Rullengde Kasse Palle Polyetylentape 14,6 cm 25 løpemeter 4 stk. 80 kasser Tapen består av akrylat uten løsemidler og myknere. Art. nr THERMOFLOC-universallim Tekniske data Materiale Akrylatlim Temperaturbestandighet -20 C til +80 C Bearbeidingstemperatur F.o.m. -10 C til maks. +50 C Egenskaper Kasse/innhold Palle Kort tørketid, høy elastisitet 20 stk./310 ml 60 kasser Uten myknere, løsemidler eller halogenforbindelser; oppbevares frostfritt Holdbart og elastisk akrylatlim for tilkoblinger av alle typer dampbremser og dampsperrer, også til PE, aluminium og PA på underlag som puss, tre, betong, tepper, kantlister osv. iht. DIN og SIA 180. I n f o r m a t i o n f r a i s o l e r i n g s e k s p e r t e r : w w w. t h e r m o f l o c. d k 31

32 system Isolasjons- Thermofloc/Feistritz/Drau Ref._NOR: 01/04/2011 NOR THERMOFLOC Partner: Papirisolering Danmark Aps Spelmanns Toft 29 DK-6720 Fanø Tif:

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 ICOPAL Brettex Diffusjonsåpent undertak Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 Den smarte undertaksløsningen Icopal Brettex - kombinert undertak og vindsperre Vekjent og solid Enkel og rask montering Icopal

Detaljer

Tetteprodukter Monteringsveiledning

Tetteprodukter Monteringsveiledning 113790N-01 2014-01 Tetteprodukter Monteringsveiledning 1. Produktbeskrivelse Flexit tetteprodukter Flexit tetteprodukter består av en serie mansjetter som er tilpasset den enkelte komponent i ventilasjonsanlegget

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

KOMPLETT SYSTEM FOR TETTE BYGG

KOMPLETT SYSTEM FOR TETTE BYGG KOMPLETT SYSTEM FOR TETTE BYGG B. SØRBØ kan tilby et komplett tettesystem for alle typer bygg og benyttes på hele byggets veggog takflater. Våre detaljløsninger er blitt benyttet i mange år av proffmarkedet.

Detaljer

Montasjeveiledning Innvendig etterisolering

Montasjeveiledning Innvendig etterisolering Montasjeveiledning Innvendig etterisolering Ytong Multpor Mineralsk Isoleringsplade Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og verktøy Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formatene

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten LADURA PREMIUM Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten 2 LADURA PREMIUM EN MEGET STØTFAST GIPSPLATE SOM BYR PÅ FLERE FORDELER LADURA PREMIUM 3 LADURA PREMIUM: DET PERFEKTE PLATEMATERIALET TIL ETHVERT

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 2016-09-07 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse

Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse Mapesilent Roll Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse BRUKSOMRÅDER Lydisoleringssystem med lav høyde (8 mm), for å redusere trinnlyd mellom tilliggende enheter. Legges under støpemørtel

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

Profesjonell fugetetning

Profesjonell fugetetning Profesjonell fugetetning af pr ift ø v et af Byggefysisk korrekt tetning av bygningsfuger med Yttersidens evne til å forbli tett avhenger av en vedvarende, lufttett og slagregnsikker tetning av forbindelsesfugene.

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME Rev. OKTOBER 2014 Erstatter okt. 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak Juni 2014 Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak -vindsperre tilpasset norsk klima Norsk klima setter strenge krav til produkter og utførelse. Derfor har vi et stort fokus

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt Smygprofil med teleskopmekanisme Karakteristikk Anvendelse utvendig for varig tetting av tilslutningsfuger (f.eks. vinduskarmer, dørkarmer, skinner for rulleskodder) i isolerte fasadesystemer for tilslutning

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Trekonstruksjoner egnet for passivhus

Trekonstruksjoner egnet for passivhus Trekonstruksjoner egnet for passivhus Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Michael Klinski, Trond Bøhlerengen, Tor Helge Dokka 1 Utredning i samarbeid med Trefokus Støtte: Innovasjon Norge

Detaljer

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse TOPROCK SYSTEM AS ROCKWOOL TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse Er du på toppen? Da har vi en nyhet til deg TOPROCK System er en ny generasjon

Detaljer

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus Isola Veggsystem 4:100 Feb. 2006 Erst. jan-05 Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg Tett og pustende - sikre detaljer Tørre og sunne hus Isola Veggsystem. Sikker vindtet

Detaljer

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus System Platon RadonStop 400 5:220 April 2005 Radon- og fuktsperre for gulv og grunn Tørre og sunne hus Radon Stop Sikker og effektiv radonbeskyttelse! Radon og helsefare Helsefare tilknyttet radon har

Detaljer

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant D-Pro

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS

Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS NO 847 774 762 MVA www.isofiber.no Norsk Celluloseisolasjon AS Litt historie, og dagen i dag: Norsk Celluloseisolasjon AS ble etablert i 1988, og har siden produsert

Detaljer

T2 RØD DEN INTELLIGENTE

T2 RØD DEN INTELLIGENTE T2 RØD DEN INTELLIGENTE VARMEKABELEN T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper kald trekk ved vinduer og dører.

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013 ICOPAL Gulvunderlag Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg April 2013 -Det sikre gulv Gulv og fuktighet/lyd Fukt For å unngå at fuktighet fra underlaget skader gulvet, skal

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

ivarit WinCo effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit WinCo er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre

ivarit WinCo effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit WinCo er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre Juni 2008 3.238 NO effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit WinCo er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre lav vekt, fra 6,0 kg/m 2 enkel montering og bearbeiding

Detaljer

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende etasjeskiller. ROCKFON ALUZINK GARASJEHIMLING SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

W W W. F - T E C H. N O

W W W. F - T E C H. N O Riktig byggtørking! Riktig byggtørking! Det er mye usikkerhet rundt temaet byggtørking. F-tech, som er ansvarlig leverandør av avfuktningsutstyr, ønsker å skape klarhet rundt dette. Det er ikke nok og

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2 REFLECTA ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper

Detaljer

Sundolitt Mer enn isolasjon

Sundolitt Mer enn isolasjon Mer enn isolasjon 0909 Riktig isolering Gulvplater (G-plater) Ringmur Såleblokk Standardplater Støpematrise Store variasjoner i klima utsetter bygninger for store påkjenninger i form av fukt og frost.

Detaljer

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer Disse retningslinjene for montering gjelder for planlegging og konstruksjon av bygningsforbindelser for å sørge for at det installerte vinduet kan brukes i

Detaljer

SLIK BYGGER DU 3. Etterisoler ytterveggen utvendig

SLIK BYGGER DU 3. Etterisoler ytterveggen utvendig RENSTRÖM FT & LAYUT AB SLIK BYGGER DU 3 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes

Detaljer

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak 9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING PLASTMO SUNGLAZE Med SunGlaze får du en lekker arkitektonisk takløsning, som leveres med et elegant og sterkt skjøtesystem (anodisert aluminium). SunGlaze kan brukes

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Unity 6 fix / fastmontert himling

Unity 6 fix / fastmontert himling Unity 6 fix / fastmontert himling Akustisk himlingskledning med en sammenhengende design. Perforeringer til kanten. Skulte festebeslag. Forhåndsmalt overflate. Krever ikke sparkling eller maling. Unity

Detaljer

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Gulvvarme med lav byggehøyde Uponor Minitec gulvvarmesystem Gulvkonstruksjonen Uponor Minitec, bygger på en knottefolie som er

Detaljer

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Januar 2010 2.136 NO Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Fasadekledning Utstikk Brystninger Gavl Operal er en fibersementplate til alle typer fasadekledning Rask montering Klassiske farger Sterk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

ivarboard Etercolor et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold

ivarboard Etercolor et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold Februar 2010 2.122 NO ivarboard Etercolor et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold Til alle typer fasader ivarboard er en værbestandig

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Intelligente isolasjonssystemer Multipor Guide

Intelligente isolasjonssystemer Multipor Guide Intelligente isolasjonssystemer Multipor Guide Multipor Guide Opplev våre bærekraftige løsninger, basert på mineralske, diffusjonsåpne isolasjonssystemer fra Multipor. Brukes som innendørs, vegg eller

Detaljer

Vindustetning for fremtiden

Vindustetning for fremtiden Vindustetning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grunn av enkel, hurtig og sikker forhåndsmontering Temperatur- og væruavhengig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmessig riktig båndaktivering

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2011-1 NO - Armat KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL - din takspesialist FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

FRP vinduer for BEET byggesystem

FRP vinduer for BEET byggesystem Sheet no. 5008 FRP vinduer for BEET byggesystem BEET BUILDING SYSTEM 1 Vinduets karm og ramme er helt bygget i glassfiber BEET BUILDING SYSTEM 2 Produktfilosofi Et vindu med kun fordeler. Ingen ustabilitet,

Detaljer