Norges Bryteforbund Ting Lørdag 15.juni kl.: 09:00 Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Bryteforbund Ting 2013. Lørdag 15.juni kl.: 09:00 Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33"

Transkript

1 Norges Bryteforbund Ting 2013 Lørdag 15.juni kl.: 09:00 Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 Foto: Marthin Hamlet Nielsen i junior VM, Thailand

2 Innholdsfortegnelse Saksliste... 3 Åpning ved presidenten... 4 Godkjenning av de stemmeberettigede... 5 Tingdelegater... 5 Godkjenning av innkallingen og saksliste... 8 Godkjenning av forretningsorden... 8 Valg av tingets funksjonærer... 9 Styret, utvalg, komiteer og administrasjon i Tingperioden Forbundsstyret: Komiteer og utvalg Tingvalgte komiteer og utvalg Forbundsstyrets årsberetning Sportslig beretning (deles ut på Tinget) Beretning fra Sumokomiteen for årene 2011, 2012 og vår Beretning fra Håndbak Beretning sandbryting NBF s Dommerkomite Beretning Beretninger fra tingvalgte komiteer Rapport fra Lov- og Appellkomitéen NBF s Domsutvalg Beretning Kontrollkomiteen (deles ut på Tinget) Beretning fra Nordnorsk Brytekomite Langtidsplan (vedlegg 1) Klubbavgift Tilsetting av revisor Årsregnskap for 2011 og 2012 (vedlegg 2) Langtidsbudsjett (vedlegg 3) Valg Vedlegg: Sponsorer

3 Saksliste Åpning ved presidenten Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av forretningsorden Godkjenning av saksliste Valg av Tingets funksjonærer Styret, utvalg, komiteer og administrasjon i Tingperioden Sentralstyrets og utvalgenes beretninger Årsregnskap 2011 og 2012 Fastsette kontingent Langtidsbudsjett Tilsette statsautorisert/registrert revisor Innkomne forslag og lovendringer Valg Avslutning 3

4 Åpning ved presidenten Velkommen ved president Tom Holmen Kjære Tingdelegater På Tinget i 2011 ble det valgt et helt nytt styre. Beskjeden fra Bryte-Norge var at de ønsket en offensiv satsning i alle ledd. Satsningen skulle baseres på de mål og strategier som ble lagt i Strategisk Plan som ble utarbeidet på bakgrunn av ledermøte i Jeg kan med trygghet konstatere at vi har lagt bak oss to år med betydelig satsning. Det har også medført at det er blitt gjort store endringer på mange områder. Vi har opplevd en massiv støtte til det arbeidet vi har gjort. Selvsagt har ikke alle vært enig med styret i alle saker. Vi er definitivt ikke i mål på alle områder men vi er på god vei mot våre felles mål. En grov oppsummering for denne tingperioden vil være at vi har kommet langt med å bygge opp forbundet sentralt. I det ligger administrasjon, organisering, trenere, informasjon og økonomi. Vi har ikke kommet fullt så langt i arbeidet med klubbene. Da tenker jeg spesielt på klubbutvikling, rekruttering og trenerutdannelse. Vi har klart å mobilisere mange flinke folk i ulike komiteer, prosjekter og utvalg. Det aller meste av den aktiviteten som gjøres for å drive Bryte Norge blir gjort av frivillige. Jeg vil derfor rette en stor takk til den enkelte som har bidratt i denne perioden. Uten dere får vi ikke dette til! Sist men ikke minst vil jeg få takket styret for en formidabel innsats gjennom disse to årene. Ledermøte og ting er den viktigste arenaen for alle tillitsvalgte i organisasjonen til å påvirke utviklingen. Vel møtt! Tom Holmen President Norges Bryteforbund 4

5 Godkjenning av de stemmeberettigede I følge lovens 9 møter følgende til brytetinget med stemmerett: -Forbundsstyrets faste medlemmer -Representanter fra de tilsluttede lag med 1 representant for hvert påbegynt 50 medlemmer, maks 3 pr lag -1 representant for hver tilsluttet særkrets/utvalg Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste. Ved Tinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke losji/diett), og representantene må benytte billigste reisemåte. Hvis fly benyttes, må den reiseutgift som overstiger billigste reisemåte, dekkes av representantens lag. Lagenes reiseutgifter utlignes på samtlige fremmøtte stemmeberettigede representanter, etter fradrag for NBF s subsidiering. Forbundsstyrets utgifter betales av NBF. Tingdelegater Liste over delegater og administrasjon/styre Navn: Tilhørighet: Talerett Stemmerett Styret/administrasjon Holmen, Tom President X X Knutsen, Geir Visepresident X X Eilertsen, David Styremedlem X X Wold, Inger Styremedlem X X Utne, Vårin Styremedlem X X Johannessen, Knut Varamedlem X Røtnes, Rolf Varamedlem X Jørgensen, Vidar Generalsekretær X Femoen, Jeanette Adm. sekretær X Klubber/lag Bjerge, Harald Halden AK X X Andresen, Jørn Halden AK X X Johnsen, Kathrine Narvik AK X X Sommerseth, Svein Narvik AK X X Gjægtvik, Eren Braatt X X Grønvik, Johan Braatt X X Rødhal, Morten Braatt X X Moen, Remi Kolbotn X X Nord, Terje Kolbotn X X Jahnsen, Berit Kolbotn X X 5

6 Rasmussen, Rune AK-45 X X Dahl, Thorbjørn AK-45 X X Kulbay, Mona Lambertseter X X Pedersen, Skule Lambertseter X X Adolfsen, Samy OBK X X Malmsten, Patrick OBK X X Olsen, Jan Roger Tønsbergkameratene X X Åsvang, Kenneth Tønsbergkameratene X X Meland, Hans-Marius Tønsbergkameratene X X Blikeng, Bjarne Drammen X X Persson, Karl Johan Ålesund X X Korsnes, Bjørn Ålesund X X Olsen, Jan Tonning Ålesund X X Tjørstad, Helge Ålesund Rønninghaug, Marita Bodø bryteklubb X X Hammer, Thomas Bodø Bryteklubb X X Bangsund, Willy Kirkenes Ak X X Nilsen, Bjørn Kirkenes Ak X X Langseth, Sven Moss X X Gundersen, Frode BK Tana X X Boine, Ole Thommy BK Tana X X Ødegård, Bjørn KAK X X Løvik, Tore KAK X X Ødegård, Tor KAK X X Eriksen, Ken Snøgg X X Svanlund, Lasse Snøgg X X Tveiten, Ole Petter Snøgg X X Svarstad, Glenn Snøgg Kirkeby, Pål Arne Skedsmo X X x Skedsmo X X x Skedsmo X X Grønberg, Jørn Båtsfjord X X Slettvold, Vera AK 54 Vardø X X Eriksen, Bengt R AK 54 Vardø X X Kure, Anette T&IL National X X Arnesen, Tom Torp IF X X Elverhøi, Tor Atlas X X x Atlas X X x Atlas X X Andersen, Roy Bakke Urædd X X Larsen, Geir Urædd X X x SP09 X X x SP09 X X Bye, Paul Fredrik Klæbu X X Burø, Roar Klæbu X X 6

7 Kretser/utvalg Lærum, Grethe OABK X x Store, Tor-Ørjan Finnmark Brytekrets X X Gundersen, Ove NBF X X Risjord, Odin Nordland BK X X 7

8 Godkjenning av innkallingen og saksliste Utsendelse av invitasjon til alle klubber/lag og kretser fra forbundskontoret Offentliggjøring av Tingdokument til alle klubber/lag, kretser og påmeldte delegater Godkjenning av forretningsorden Brytetinget ledes av en valgt dirigent. Protokoll føres av de valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. Ingen representanter har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Første gang 5 minutter, andre gang 2 minutter og tredje gang 1 minutt. Dirigentene har, når de finner det påkrevd, rett til å stille forslag om tidsbegrensning og strek for inntegnede taler. Slike forslag kan også stilles av representantene. Til forretningsordenen gis ingen ordet mer enn 3 ganger og høyst 2 minutter. Hvis dirigentene finner det nødvendig kan det åpnes for replikkordskifte. Representantene skal tale fra den dertil bestemte plass i salen. Samtlige forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og undertegnet med representantens og organisasjonens navn. Intet nytt forslag kan opptas etter att det er satt strek for de inntegnede taler. Forslag som ikke har noen forbindelse med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles med mindre Tinget bestemmer annerledes. Med mindre annet blir bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de angitte stemmene. Alminnelig flertall betyr mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Unntatt er endringer i NBF s lover som krever 2/3 flertall. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag (se også 12 om stemmegivning på forbundstinget). I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer for og imot. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. Det velges to representanter til å undertegne protokollen. 8

9 Valg av tingets funksjonærer Styrets forslag til vedtak Vedtak Dirigenter Morten Willmann Sekretærer Tellekorps Reisefordelingskomitee David Eilertsen Protokollvitner 9

10 Styret, utvalg, komiteer og administrasjon i Tingperioden Forbundsstyret: President Tom Holmen Kolbotn IL Visepresident Geir Knutsen Båtsfjord SK Styremedlem David Eilertsen Fredrikstad HK Styremedlem Inger Wold Oslo BK Styremedlem Vårin Utne Moss AK Varamedlem Rolf Røtnes Kolbotn IL Varamedlem Knut Johannesen BK Atlas Administrasjonen: Vidar Jørgensen Jeanette Femoen 10

11 Komiteer og utvalg Statsautorisert revisor BDO AS Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Hovedtrener: Stig-André Berge NBF s kontaktperson: Vidar Jørgensen NBF s komiteer og utvalg Spesielle ansvarsområder Økonomiansvarlig: David Eilertsen Dommerkomiteen Leder: Hans Marius Meland, TK Stevnesekretærkontakt: Bjarne Blikeng, Drammen AK Stevnesekretæransvarlig: Jon Erik Gunther, KAK Medlem: Bjørn Terje Pedersen, Skedsmo BK Medlem: Thomas Hammer, Bodø BK Håndbakkomiteen Leder: David Eilertsen Medlem: Lene Eilertsen Medlem: Tor Esben Nergaaard Sumokomiteen Leder: Hans Olaf Evensen Borg Medlem: Hans Åge Jordalen Medlem: Rolf Røtnes Jubileumskomite: Leder: Tom Holmen Medlem: Vårin Utne Medlem: Vidar Jørgensen Tingvalgte komiteer og utvalg Komitè for lov og apellsaker Leder: Ove Gundersen Medlem: Terje Johnsen Medlem: Per Kr. Støvring Medlem: Anette Kure Medlem: Stine Christensen Varamedlem:Jørgen Johansson Varamedlem: Torbjørn Dahl, Domsutvalget Leder: Hans-Marius Meland Medlem: Egil Hansen Medlem: Marita Rønningshaug Varamedlem: Willy Bangsund Varamedlem: Frode Gundersen, Kontrollkomiteen Leder: Bjarne Blikeng Medlem:Mona Kulbay Varamedlem: Geir Bækkelund Varamedlem: Sven Langseth Nord-Norsk Brytekomité Leder: Odin Risjord Medlem: Willy Bangsund Medlem: Dag Rugås Valgkomité Leder: Jan Roger Olsen Medlem: Anette Kure 11

12 Medlem: May Bente Eriksen Varamedlem: Stein Bækkelund Varamedlem: Torbjørn Dahl Representanter for kretser og utvalg/komiteer Bergen bryteutvalg: Rolf Gjesdal Finnmark brytekrets: Trygg Ole Nilsen Møre og Romsdal brytekrets: Jan Olav Sandøy Nordland brytekrets: Odin Risjord Oslo og Akershus brytekrets: Grethe Vigdis Lærum Telemark brytekrets: Arve Nesmark Trønders brytekomite: Roar Burø Vestfold brytekrets: Knut Eldevik Østfold brytekrets: Knut Johannessen Trenere: Senior Menn: Morten Brekke til Lars Rønningen til Fritz Aanes Jimmy Lidberg fra Kadett og Junior: Fritz Aanes Eren Gjæktevik Bagir Jevgenis Bogdanov Kvinner: Byulent Kyamil Gheorghe Costin fra Jan Anderson (vikar) Gudrun Høie Anne Terese Eriksen Kadett og Junior: Fritz Aanes Eren Gjæktevik Bagir Jevgenis Bogdanov 12

13 Forbundsstyrets årsberetning NBF virksomhetside er «en idrett for alle hvor idrettsglede og mestring er felles for topp og bredde». All aktivitet skal baseres på verdiene «glede, inkludering og åpenhet». De overordnede målene som nedfelt i Strategisk Plan er: - En profesjonell organisasjon - Være en attraktiv idrett - Oppnå sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå både i senior og aldersbestemte klasser - Kvinner og menn skal ha samme muligheter, rettigheter og ansvar Dette har vært førende for styrets arbeid i perioden. FORBUNDSSTYRET Styret i Norges Bryteforbund har i ting perioden bestått av følgende: President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tom Holmen Geir Knutsen David Eilertsen Vårin Utne Inger Wold Knut Johannesen Rolf Røtnes Det har i ting perioden vært avholdt 21 styremøter. Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer har i tillegg ledet komiteer og utvalg. Styrearbeidet har fungert svært godt. Det er lagt ned et betydelig arbeide av samtlige ØKONOMI Resultatregnskapene viser at NBF gikk med et overskudd i 2011 på kr ,- og et underskudd i 2012 på kr ,-. Totalt for perioden er det et lite overskudd. Egenkapitalen ved utgangen av 2012 var på kr ,-. Økt aktivitet krever større inntekter. Vi har de siste årene fått betydelig inntektsøkning fra NIF gjennom flere idrettsgrener og ved bedre rapportering av Post 3 aktiviteter. Bidraget fra Olympiatoppen for 2013 øker der andre forbund erfarer betydelig nedgang. Vi har lyktes med å få de første store sponsorene på plass. Selskapet JobZone med datterselskaper sponser 4 av våre landslagsutøvere direkte. I tillegg får NBF et viktig økonomisk bidrag. Hovedeffekten av de økte inntektene vil først komme i 2013 regnskapet. NBF har nå et godt produkt å selge. Det bør være mulig å øke sponsor inntekten ytterligere fremover, 13

14 Som i all annen barne- og ungdomsidrett er bruk av egenandeler en naturlig del av finansieringen av aktivitetene. Vi er imidlertid opptatt av å se på helheten slik at de totale kostnadene for den enkelte klubb eller utøver blir håndterbare. ORGANISASJON Vi startet høsten 2011 med ½ årsverk i administrasjonen som i all hovedsak ble utført fra et hjemmekontor. NBF har nå to fulle årsverk gjennom en generalsekretær og en administrasjonssekretær. NBF har fått et nytt og større kontor på Ullevål stadion og er nå en synlig aktør. Med vesentlig økt aktivitet på alle områder har oppbygningen av administrasjonen vært en nødvendighet og vi ser nå resultatene av denne satsningen. Forbundskontoret gir nå den service som Bryte-Norge fortjener. Vi har nå to fulltids trenere i gresk-romersk med erfaring fra egen karriere på internasjonalt toppnivå. For fristil for damer har vi en deltidstrener med lang erfaring. Flere dyktige assistenttrenere er knyttet opp mot landslagene på prosjektbasis. SPORTSLIG AKTIVITET Barne og gutt/jente 12 år og 15 år De klubbene som har kapasitet til å gjennomføre bryteskole har stor oppslutning. Vi ser med glede at det er stor deltakelse på de stevnene som blir holdt for de yngste. Også for aldersgruppen Gutt/jente 12 år og 15 år er aktiviteten god. Vi har imidlertid fortsatt for stor avgang i denne aldersgruppen. En av nøklene til å beholde flere er å gjøre brytestevnene mer attraktive. Ungdom og junior Vi ser konturene av en ny gullalder for norsk bryting når vi ser på våre ungdom og juniorer. Det er mange år siden vi hadde så høy kvalitet på så mange brytere både for jenter og gutter. NBF har valgt en regional satsning for ungdom og junior. Avtalen med NTG Bærum er under avvikling og det er inngått avtale med Wang Toppidrett som har skoler i 4 byer. I tillegg er flere av våre beste brytere tilknyttet Toppidrettsgymnaset i Telemark. NBFs langslagstrenere for ungdom og junior vil jobbe tett opp mot disse skolene. I perioden har det vært prioritert å ha breddesamlinger for ungdom og junior i tillegg til landslagssamlinger. Det har også vært prioritert å ta med mange på representasjonsoppdrag. NTG har trent sammen med Prosjekt 2016 på dagtid. Resultatene for ungdom og junior både for jenter og gutter har i perioden vært gode og målene er nådd. Vi gleder oss over sølvet til Felix i junior EM og bronse for Marthin i junior VM. At Signe Marie Fidje Store fikk gull og Grace Bullen bronse i kadett EM lover veldig godt for fremtidige prestasjoner. 14

15 Senior Vi la høye målsetninger for våre seniorer når Strategiplanen for ble lagt. Dette er langsiktige mål som ikke vil bli nådd over natten men som legger klare føringer på hvor vi vil. Prosjekt 2016 ble etablert høsten 2012 med sentralisering av 12 utøvere for herrer. Prosjektet er knyttet tett opp mot Olympiatoppen. Prosjektet har så langt vært en suksess. Sommeren 2013 vil flere nye brytere vurderes opp mot denne satsningen. For senior kvinner og menn har resultatene så langt ikke vært opp mot målsetningene med det gledelige unntaket at vi fikk kvalifisert Stig Andre til OL i London og med EM Gull for Maja Erlandsen. Med våre nye trenere på plass og mange målrettede utøvere har vi stor tro på at vi kan nå våre målsetninger innen rimelig tid. Håndbak, Sumo og Sandbryting Håndbak har vært en del av NBF lenge. Sumo ble relansert i sesongen 2011/2012. Sandbryting ble lansert våren Håndbak, Sumo og Sandbryting er svært viktige deler av vår strategi for å være en attraktiv idrett. Her er det plass både for de som satser spesifikt på disse grenene og for de som ønsker å forbli en del av Bryte-Norge gjennom å kombinere de andre grenene med fristil og gresk romersk. NBF får betydelige inntekter i fra NIF gjennom disse grene. Disse inntektene kommer hele organisasjonen til gode. PROSJEKT ATTRAKTIVE STEVNER I FREMTIDEN Internasjonalt må bryting endre seg for å forbli en interessant sport. Også på nasjonalt plan må vi jobbe for stadig å forbedre oss. Vi har et problem ved at mange stevner varer i 8 12 timer. Både utøvere og foreldre gir klare signaler om at dette reduserer lysten til å dra på stevner. For å se på dette har styret i NBF satt ned et utvalg som skal se på fremtidig stevnegjennomføring. I dette ligger en vurdering av hvor lang tid et stevne maksimalt får ta. Da må innveining, klasser i de ulike stevner, antall matter og antall dommere med mer vurderes. TRENER UTDANNINGEN For få av våre trenere tar i dag Trenerløypen (trener 1 og 2). NBF etablerer nå egne kurs som går parallelt med den etablerte Trenerløypen. Kursene vil ha fokuset på selve brytingen og vil være tilpasset alle nivåer. Første kurs vil bli holdt i september Våre langslagstrenere vil få ansvaret for gjennomføringen. Alle som er trenerer i våre klubber skal igjennom disse kursene uansett bakgrunn. På den måten får vi en rød tråd i treningsarbeidet fra de yngste partiene og oppover. Gode trenere for alle aldersklasser i klubbene er en nøkkel for å heve det sportslige nivået i NBF. INFORMASJON Informasjonsarbeidet fra NBF er svært viktig og er et av områdene som medlemmene tidligere ikke har vært fornøyd med. Det ble tidlig i perioden utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for både intern og ekstern informasjon. Det ble lagt store ressurser i å få konvertert til nye web sider som er basert på ny og moderne teknologi. Det ble videre etablert egne Facebook sider for å ivareta den mer dynamiske delen av informasjonen mellom forbundskontoret og medlemmene. Vi ser at de mest 15

16 aktuelle artiklene på Facebook blir lest av mellom og medlemmer. Styret har løpende sent ut informasjonsskriv om vårt arbeid. I tillegg får NBF får kjærkommen hjelp fra Mattekanten i informasjons-arbeidet. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer tilsier at informasjonen nå er blitt god. Det har vært jobbet systematisk med media gjennom perioden. Alle relevante media har mottatt et betydelig antall skreddersydde pressemeldinger med aktuelt innhold. Antall artikler og innslag i riksmediene har vært mange. OL i London, OL saken, Prosjekt 2016 og ny senior landslagstrener har vært toppsakene. Vi erfarer at media har gitt oss en meget god dekning sett i forhold til de resultatene vi har oppnådd. Når vi har noe relevant å melde og det blir pakket inn i en «god story» så får vi omtale. Med gode resultater fremover vil vi være enda mer offensiv i vårt PR arbeide. Lokalt er det klubbene som har ansvaret for PR aktivitetene. Vi har inntrykk av det det jobbes godt. Det ligger et stort potensiale i å utvikle streaming av stevnene videre og samtidig bruke innslag fra streamingen inn mot riksdekkende media. MEDLEMSKAP NBF har som ambisjon å vokse både i bredden og i toppen. Dette har en nær sammenheng. Vi vil ikke få de topp utøverne vi ønsker oss hvis vi ikke har gode klubber de kan vokse opp i. På den andre side trenger vi toppene også for å rekruttere bredden og til å skaffe sponsor midler Klubber Licenser Aktivitetstallene: GR Fristil Sumo Håndbak Sandbryting Totalt Antall klubber stiger beskjedent. Vi mangler fortsatt klubber i mange viktige byer. Vi ønsker imidlertid Ski Bryteklubb, Follo Sumo og to nye håndbakklubber: Gausdal HK og Masfjorden HK hjertelig velkommen. 16

17 Antall lisensierte brytere vokser men ikke på nivå med de målene vi har satt (854 i 2010). Antall deltakere i våre nasjonale mesterskap er fortsatt alt for lavt. Nå når organisasjon og systemer er på plass bør dette ha høyeste prioritet i neste periode. Idrettsregisteringen for 2012 ga en vesentlig økning i totalen. Det alt vesentlige av økningen skyldes imidlertid Sandbrytingen. KLUBBUTVIKLING Klubbene og de frivillige som jobber der er nøkkelen i vår virksomhet. Flere klubber opplever en ny vår med kraftig vekst i antall brytere. Samtidig ser vi at flere av de store, ærverdige klubbene sliter. Med noen få nøkkelpersoner blir det slitasje over tid. NBF startet i 2012 med klubbutvikling. Så langt er 6 klubber besøkt. Gjennom en velprøvd modell utviklet av NIF blir det jobbet med hvordan klubbdriften kan videreutvikles. Dette har vært en ubetinget suksess og bør intensiveres i neste periode. ANTI DOPING ARBEIDET Det har i løpet av perioden blitt et tettere samarbeid med Antidoping Norge og administrasjonen har jevnlig kontakt med fagkonsulenten som har ansvar for bryting. Gjennom web-sidene har det blitt lagt ut informasjon om ADN og oppfordringer til å delta på deres kampanjer. Det har blitt gjennomført foredrag for de respektive landslagene. Ansatte i NBF har i løpet av våren 2013 skrevet under en anti doping erklæring utarbeidet av NIF. DOMMERE OG STEVNESEKRETÆRER Den nye dommerkomiteen har gjort en god jobb. Det er gledelig å konstatere at vi i perioden har fått flere internasjonale dommere. Samtidig konstaterer vi at vi er inne i et generasjonsskifte. NBF trenger betydelig flere dommere både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vil sesongen 2013/2014 gi oss vår første dommer i kategori Olympic? Antall stevnesekretærer øker. Vi trenger imidlertid flere for at belastningen på den enkelte ikke skal bli for stor. LEDERMØTE I MAI 2012 Det ble avholdt ledermøte i Fredrikstad i mai Den planlagte sentraliseringen og andre endringer ble drøftet. I tilknytning til ledermøte ble det første NM i Sandbryting gjennomført. En stor suksess! Deltakelsen på ledermøte var relativt lav. Det er viktig at alle klubber er representert på ledermøtene og tinget. Det er i disse fora som medlemsklubbene enklest kan prege utviklingen i norsk bryting. JUBILEUMSÅRET NBF fyller 100 år i Dette vil bli markert gjennom hele året. Vi er godt i gang. Det har vært gjennomført mange flotte jubileumsstevner. Fortsatt gjenstår flere stevner. Det vil fremover bli laget artikler på web om brytingens historie som vi tror mange vil ha glede av å lese. Til høsten kommer boken om NBF gjennom 100 år. 17

18 Det legges opp til stor feiring fredag med mottakelse i Oslo Rådhus og lørdag med gallamiddag. NBFS LOVER OG TILLEGGSBESTEMMELSER Det er avgjørende for et forbund å ha lover og tilleggsbestemmelser som fungerer. Det er gjort et betydelig arbeid med å revidere lovene og reglene slik at de er i tråd med NIFs lover og er tidsmessige. Endringene vil bli behandlet på tinget. En stor takk til Lov og Appell komiteen som har bidratt aktivt. FILA OL FILA har jobber på høygir på alle nivåer etter at IOC besluttet å ta bryting ut av programmet som en av de faste 25 idrettene. Styret i NBF har bidratt der vi kan. Vårt viktigste bidrag har vært å mobilisere Norges IOC medlem Gerhard Heiberg. Vi har formidlet hans råd direkte til toppledelsen i FILA. Han jobber gjennom sine kanaler for at bryting skal forbli en OL idrett. På den ekstraordinære kongressen i Moskva 18. mai ble det besluttet vesentlige endringer; endrede regler for både gresk romersk og fristil. Flere vektklasser for kvinner. I tillegg har FILA innført vesentlige endringer i organiseringen av virksomheten med større involvering av medlemmene gjennom ulike komiteer. REPRESENTASJON NBF har deltatt på NIFs ledermøter og ekstraordinære ting. Presidenten møter fast i SSF (Særforbundenes forening). Generalsekretæren møter fast i generalsekretær forum i regi av SFF. Presidenten og Generalsekretæren deltok på kongressene i FILA knyttet til VM i Istanbul, OL i London og Moskva. Generalsekretæren har deltatt i de faste ledermøtene i tilknytning til Nordisk mesterskap. I august 2013 starter et nytt samarbeidsforum mellom Sverige, Finnland, Danmark, Estland og Norge. Her vil presidentene og generalsekretærene delta. Forumet vil ta for seg operative samarbeidsprosjekter mellom landene og felles internasjonale initiativ. Tom Holmen Geir Knutsen Vårin Utne President Visepresident Styremedlem Inger Wold David Eilertsen Vidar Jørgensen Styremedlem Styremedlem Generalsekretær 18

19 Sportslig beretning (deles ut på Tinget) Beretning fra Sumokomiteen for årene 2011, 2012 og vår 2013 NBFs forbundsstyre saette ned en ny sumokomite primo september Komiteen best av: Leder: Hans Olaf Evensen Borg Tønsbergkameratene Medlem: Hans Åge Jordalen Stord Sumoklubb Medlem: Rolf Røtnes Kolbotn IL Komiteen har til sammen hatt 5 møter. Komiteens hovedmål har vært å bygge sumobryting som en viktig gren i NBF, både i bredden og i topp. Utvikle kontinuerlige treningstilbud, rekruttering og profilering har vært hovedprioritet. Komiteen har i tillegg fastsatt nasjonale vektbestemmelser. Hans Olaf Evensen Borg har, i tillegg til rollen som leder av komiteen, vært landslagstrener fram til EM i Deretter ble Tom Sandstad utnevnt til landslagstrener. Ved inngangen til 2013 til dags dato ble Ronny Allmann utnevnt til landslagstrener for alle aldersgrupper og Tom Sandstad som sportslig ansvarlig for sumo. Etter oppstart prioriterte komiteen å bistå i arrangering av norgesmesterskap for sumo. NM gikk av stabelen i Tønsberg 17. desember 2011, med til sammen 78 startende fra 8 klubber. Tatt i betraktning at det er mange år siden NM sist ble arrangert, vurderes det som meget bra. Komiteen vurderte etter NM som det som sportslig forsvarlig å delta i EM i Budapest juni Tre senior deltok. I tillegg til flere kampseire, klarte laget bronse i lagkampen. NM 2012 ble arrangert av Moss Ak med meget god oppslutning og pressedekning. Mesterskapet ble godt støttet av ungdoms og juniorlandslaget i gresk-romersk bryting. som la sin samling til Moss samme helg som NM og hvor deltagerne også deltok i NM. Mesterskapet hadde 117 startende fra 17 klubber. Komiteen ser det som svært viktig å bidra til at flere klubber arrangerer regelmessige treninger. For å støtte sportens utvikling har komiteen prioritert å bistå til ukentlige sentrale treninger i Lambertseter BKs lokaler i Oslo. Treningene ledes av Ronny Allmann. Det har blitt avholdt to treningssamlinger i regi av NBF. En våren 2012 i Tønsberg og en våren 2013 på Kolbotn, med deltagelse fra Nederland. Deltagelsen i EM i 2013 i Pönitz i Nord-Tyskland, mars ga rekorduttelling med hele 11 medaljer fordelt på ungdom, junior og senior. Seniorlaget klarte bronse. 19

20 Beretning fra Håndbak Sammensetning Håndbakkomiteen har i tingperioden bestått av: Leder: Medlem: Meldem: David Eilert Eilertsen, Fr.stad HK Tor Esben Nergaard, Christiania HK Lene Eilertsen, Eidsberg HK Konkurransevirksomhet Norge har vært representert i nordisk mesterskap, Senec hand, Golden Arm, Northern Arm, i løpet av tingperioden, utover EM og VM. All deltakelse utover EM og VM har vært basert utelukkende på egenandeler. I EM og VM har det vært delvise egenandeler. Håndbakkomiteen følger forbundets policy vedrørende egenandeler. Etikk og moral Landslaget har under EM og VM hatt større lagfølelse enn tidligere. Tiltakene har blant annet vært felles reisetøy og omfattende landslagspakke. Arbeidet fortsetter i neste tingperiode. I denne tingperioden har komiteen hatt fokus på antidoping. Antidopingarbeid og ren idrett har vært diskutert med landslagsutøverne. Dette arbeidet trappes ytterligere opp i neste tingperiode. Arbeidskravsmessige vurderinger Tidligere manglet våre utøvere styrke i forhold til våre motstandere. Fokuset på dette arbeidet har gitt resultater. Vi har derimot fortsatt et stykke å gå. Det er viktig og ikke glemme fokuset på samhandling av styrke- og teknikktrening. Pga. lite konkurranser i Norge har noen få utøvere reist på internasjonale stevner. Disse har høstet god og viktig kamptrening. Det hadde vært ønskelig med større deltakelse hos flere av landslagsutøverne for å få bedre kamptrening. Dette ser vi meget godt hos våre faste utøvere i ArmWars, som har fått god kamptrening fra de 4 årlige stevnene i serien. Treningsmessige vurderinger Det har ikke vært avholdt landsdekkende treningssamling i tingperioden. Derimot ønsker komiteen å presisere at den enkelte utøver og trener må satse enda mer individuelt og i klubb på teknikk- og styrketrening. Utøverne kan med stor fordel hente mye på mer konkurranse-trening. Rekruttering Når det gjelder rekruttering er det store forskjeller fra klubb til klubb. Noen få klubber er lagt ned i tingperioden, mens andre har kommet til. Det er likevel en nettotilgang mhp håndbak-klubber tilsluttet forbundet. 20

21 Noen klubber har blitt helt fraværende fra NM, noe som bekymrer komiteen. Klubbenes hjemmesider og bruk av facebook.com har økt rekrutteringen og informasjonsarbeidet de siste årene. Komiteen har delt ut vederlagsfrie håndbakbord til nystiftede klubber/grupper i tingperioden. Dette arbeidet fortsetter. Utdanning Det har vært avholdt 3 dommerkurs i perioden. Dette arbeidet har vært svært viktig for å ha gode dommere til både stevner og de daglige treningene. Målet er at alle klubber skal ha minimum 1 nasjonal dommer. Medier Når det gjelder dekning av idretten i lokale medier, har dette blitt svært tilfredsstillende i inneværende tingperiode. Klubbene er flinke til å rapportere til lokalaviser og radiostasjoner. Når det gjelder landsomfattende tiltak, har vi i hele tingperioden hatt 30 minutters sending på EuroSport2 ukentlig fra den internasjonale serien ArmWars. NBF har i store deler av perioden leid ut ekspertkommentator til EuroSport Norge. EuroSport er svært fornøyd med seertallene på sendinger. På vegne av håndbakkomiteen Leder, David Eilertsen Resultater Europamesterskapet 2013 Druskininkai, Litauen, Junior 21 venstre +90 kg 8. Erik Berg, Tom. Junior 21 høyre +90 kg 9. Erik Berg, Tom. Senior venstre 100 kg 14. Anelauskas, Darius 21. Sandbakken, Knut Senior høyre 100 kg 12. Sandbakken, Knut 17. Anelauskas, Darius Master venstre 70 kg 5. Sunde, Jan Erik Master venstre 100 kg 9. Berg, Ottar Arne Master venstre +100 kg 8. Kvikstad, Kurt Master høyre 70 kg 7. Sunde, Jan Erik Master høyre 100 kg 5. Berg, Ottar Arne Master høyre +100 kg 5. Kvikstad, Kurt Disabled venstre 75 kg 10. Haltvik, Arthur Disabled venstre 90 kg 7. Frivik, Jørn Kjelsnes Disabled høyre 75 kg 12. Haltvik, Arthur Master damer venstre 60 kg 7. Nygaard, Erika Master damer høyre 60 kg 4. Nygaard, Erika Verdensmesterskapet 2012 Sao Vicente, Brazil, september Disabled Mens venstre Jørn Kjelsnes Frivik Master Ladies venstre Erika Nygaard 21

22 Master Mens venstre Øyvind Birkeland Grand Master høyre Arne Thuen Master Ladies høyre Erika Nygaard Master Mens høyre Øyvind Birkeland Venstre Men's Frode Veim Haugland Venstre Men's 8 9. Asle W Kvamsdal 13. Tore Matre Venstre Men s Øyvind Birkeland Venstre Men s Darius Anelauskas 22. Are Strønen Høyre Men's Frode Veim Haugland Høyre Men's Asle W Kvamsdal 14. Tore Matre Høyre Men s Øyvind Birkeland Høyre Men s Darius Anelauskas 22. Are Strønen Europamesterskapet 2012 Gdansk, Polen, mai Disabled herrer venstre 75 kg 10. Arthur Haltvik Disabled herrer høyre 75 kg 13. Arthur Haltvik Disabled herrer venstre 90 kg 6. Jørn Kjelsnes Frivik Master damer venstre 60 kg 3. Erika Holmström Master damer høyre 60 kg 6. Erika Holmström Master herrer venstre 70 kg 11. Jan Erik Sunde Master herrer høyre 70 kg 6. Jan Erik Sunde Master herrer venstre 90 kg 3. Øyvind Birkeland Master herrer høyre 90 kg 3. Øyvind Birkeland Master herrer venstre 100 kg 10. Arne Ottar Berg Master herrer høyre 100 kg 12. Arne Ottar Berg Master herrer venstre +100 kg 5. Kurt Kvikstad Master herrer høyre +100 kg 5. Kurt Kvikstad Grandmaster herrer høyre 90 kg 3. Arne Thuen Junior gutt venstre 80 kg 15. Stian Fenne Junior gutt høyre 80 kg 15. Stian Fenne Senior damer venstre 70 kg 9. Nathalie Jessesen Senior damer høyre 70 kg 5. Nathalie Jessesen Senior herrer venstre 75 kg 23. Johnny Angre Senior herrer høyre 75 kg 14. Johnny Angre Senior herrer venstre 80 kg 3. Frode Veim Haugland 20. Ronny Risøen Senior herrer høyre 80 kg 6. Frode Veim Haugland 20. Ronny Risøen Senior herrer venstre 85 kg 17. Tore Matre Senior herrer høyre 85 kg 11. Tore Matre Senior herrer venstre 90 kg 7. Øyvind Birkeland 10. Are Størnen Senior herrer høyre 90 kg 11. Øyvind Birkeland 16. Are Størnen Senior herrer venstre 100 kg 18. Asle Kvamsdal 19. Knut Sandbakken Senior herrer høyre 100 kg 15. Asle Kvamsdal 23. Knut Sandbakken Senior herrer venstre 110 kg 17. Darius Anelauskas Senior herrer høyre 110 kg 13. Darius Anelauskas 22

23 Beretning sandbryting Sandbryting ble lansert som egen gren i familien til NBF fredag 15. juni med første offisielle Norgesmesterskap arrangert i Fredrikstad. Dette ble en stor suksess og vi hadde meget god deltagelse i alle klasser. Som oppladning til NM ble det arrangert treninger rundt om i Norge. Sandbrytingskomiteen jobbet hardt med å gjøre klar regler og opplæring av dommere samt stevne arrangør. Tilbakemeldinger fra både deltagere, klubber, tilskuere og media er utelukkende positive. Vi har i perioden fått god dekning fra riksmedia med NRK og andre som har gitt oss god dekning. I Fredrikstad så har lokalavisen Fredrikstad Blad opplevd flere tusen visninger av videoer og artikler som ble laget i forbindelse med arrangementet. Internasjonalt så deltok vi med 1 utøver i junior VM i Thailand og 3 utøvere i Senior VM i Budapest. Dette har gitt oss: 1 Verdensmester i Charlotte Skauen 2 bronser i senior VM ved Ståle Abelsen og John Harald Foss Fjeldbu Sandbryting er en sport som vil fenge publikum og mange ulike kampsporter fremover. Jobben er å få ut budskapet og få arrangert flere stevner rundt i Norge. Som et ledd i rekrutteringen har vi i år 2013 valgt å sendte et bredt lag til VM i Marokko. Vi stiller med 16 utøvere fra nesten hele landet. Dette håper vi skal gi en god tilbakebetaling i form av økt interesse lokalt. I 2013 skal alle kretser arrangere KM i august slik at vi sikrer en god aktivitet rundt om i Norge. Norskmesterskap i alle klasser kommer til å bli arrangert i sentrum av Porsgrunn med fullt trøkk og forhåpentligvis god dekning fra media og deltagelse! Ambisjonene fremover er å få til KM i alle kretser, Gode NM arrangement og 2-4 stevner per år. I dag teller idretten 1529 utøvere fordelt på 37 klubber. Treninger blir gjennomført i perioder frem mot stevner og i forbindelse med annen brytetrening. Vi håper at alle klubber i NBF familien fortsatt stiller opp i denne sporten Sandbrytingskomiteen Knut Johannessen Freddy Skauen Ann Mari Skauen Leder 23

24 NBF s Dommerkomite Beretning Medlemmer: Leder, Hans-Marius Meland, Tønsberg Kameratene Medlem, Bjørn Terje Pedersen, Skedsmo BK Medlem, Thomas Hammer, Bodø BK Stevnesek./ansvarlig; Jon Erik Gunther, KAK Stevnesek./ansvarlig; Bjarne Blikeng, Drammen AK Aktiviteter i sesongen Dommerkomiteen har arbeidet jevnt og trutt igjennom hele perioden. Vi har hatt flere møter ifm stevner, telefonkontakt ved behov samt ett 3 dagers arbeidsmøte midt i perioden. Vi har samarbeidet med sportslig utvalg og forbundskontoret og noe av denne aktiviteten som er gjort er summert opp her: Det har vært avholdt 3 Nasjonale dommerkurs begge sesongene samt ett «kickoff kurs»: Nordnorsk Mesterskap/Arctic Cup i Bodø februar 2012 Landsmesterskap/NM i Fredrikstad mars 2012 Senior NM Ålesund april 2012 Dommerseminar («kickoff kurs») i Tønsberg september 2012 Nordnorsk Mesterskap i Vardø februar 2013 Senior NM i Oslo mars 2013 NM Junior/Ungdom i Kristiansund mars 2013 Det er også lagt planer for med ett nytt Dommerseminar etter sommeren pluss to kurs etter nyttår ifm Mesterskap. Vi har også skaffet til veie nytt kursmateriale inklusive videomateriale. De internasjonale dommerne har også bidratt ved gjentatte anledninger ved en rekke kretsdommerkurs. Totalt sett så har vi fått mange flere kretsdommere og forbundsdommere. Vi har også deltatt på internasjonale kurs i regi av FILA, her har vi hatt gode resultater: Samy Adolfsen har blitt Internasjonal dommer kategori 3, Hans-Marius Meland og John-Erik Gunther fikk kategori 2, og sist men ikke minst har både Bjørn Terje Pedersen og Thomas Hammer fått kategori Int 1. Vi håper at vi i den kommende periode får en Norsk Olympic Category dommer. Oppdatering av regler har pågått kontinuerlig, inklusive en større gjennomgang av reglene på Norsk som ligger på nett, samt de endringer av reglene som har kommet fra FILA. Ny instruks for Dommerkomite er laget i samarbeid med NBF s styre og forbundskontoret. Vi har utviklet ett tettere samarbeid med det Svenske Dommerforbundet og har ved flere anledninger blitt leid inn til stevner, noe vi håper å kunne fortsette med i tiden som kommer, vi vil også delta på Svenskenes Kickoff kurs over sommeren. Vi har jobbet med innholdet på hjemmesiden der vi har fått på plass «dommerhjørnet», her ligger det blant annet informasjon om de forskjellige dommerne vi har i Norge, avholding av ymse kurs og 24

25 annen nyttig informasjon. Denne vil også inkludere de Nasjonale dommernes Hederspoeng i løpet av sommeren. Vi har jobbet med flere andre «mindre» ting i løpet av perioden, blant annet har vi jobbet frem flere forslag til tinget 2013 samt vært representert i enkelte komite arbeider for NBF. Det har blant annet vært arbeidet med dommer antrekk til både Nasjonale og Internasjonale dommere, noe som har gjort at vi nå stiller mer likt på stevner. Vi har også vært ute og representert i forskjellige sammenhenger, blant annet har vi representert ved internasjonale stevner med over 40 oppdrag pluss FILA stevner i Norge, vi har deltatt ved FILA kongressen ifm OL i London, og ved forskjellige møter. Tiden fremover (målsetning for ): Vi er ikke fornøyd med antallet aktive dommere i Norge og må fokusere mer på rekrutering i tiden som kommer, flere av de «gamle traverne» vil etterhvert ha behov for å fornyes med ungt blod. Dette arbeidet har ikke gått så fort som vi har ønsket og vi håper å se økt aktivitet fra alle kanter i årene som kommer, vi ønsker f.eks. å få i gang en fadderordning samt mer fokus på rekrutteringsarbeid i kretser og klubber. Det er også viktig at arrangører av stevner har høyere fokus på dette med antall dommere på stevner, ved flere anledninger har det vært svært lav deltagelse noe som på kort sikt får stor konsekvens for gjennomføringen av selve stevnet og på lengre sikt får konsekvenser for dommernes ønske om å bidra. Det må også rettes mer fokus på dommerens arbeidsmiljø, når «engasjement» blant utøvere/trenere/publikum går over til ukontrollert «kjefting», så vil dette også minske tilgangen på de dommerne vi allerede har samt den rekruteringen vi kunne ønsket oss. Dette er heller ikke en bra utvikling for brytesporten, det ser ikke bra ut for publikum og det gjør at dommerarbeidet blir dårligere. De nye reglene må implementeres i tiden som kommer, i løpet av sommeren vil vi delta på flere store stevner der vi kan samle erfaring for hvordan disse reglene praktiseres, samt at reviderte regler vil kommer fra FILA. Så snart som vi har dette vil vi oversette disse til Norsk og gjøre dem tilgjengelig for alle. Dette vil også være ett av hovedfokusene på dommerseminaret over sommeren. Det har vært ett problem den siste perioden med innbetaling av dommer lisens og manglende deltagelse ved årlige kurs. Dette får konsekvenser for arbeidet som vi utfører og vil bli tatt betydelig mer tak i ved kommende sesong. Alt i alt mener vi at det har vært en periode som har bragt mye godt med seg på dommersiden. Men vi har mye arbeid som gjenstår og vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å kåre rett vinner i den kommende perioden. På vegne av dommerkomiteen Hans-Marius Meland 25

26 Beretninger fra tingvalgte komiteer Rapport fra Lov- og Appellkomitéen Komiteen har i perioden bestått av: Leder: Medlemmer: Varamedlemmer: Ove Gundersen, Kolbotn BK Terje Johnsen, Oslo BK Anette Kure, Turn & IL National Stine, Fredrikstad BK Atlas Per-kristian Støvring, Kolbotn IL Komiteen har i perioden hatt fem møter og behandlet følgende saker: 1. Sammen med Norges Bryteforbund gått gjennom NBFs tilleggsbestemmelser for å få en bedre språk og plasseringen av elementene. Forslag til forbedringer og endringer er sendt styret for behandling. 2. Sammen med Norges Bryteforbund gått gjennom NBFs loverfor å få en bedre språk og plasseringen av elementene, samt innarbeidet våres lover i NIFs nye lovnorm vedtatt i Forslag til forbedringer og endringer er sendt styret for behandling. 3. Gitt instruks vedrørende forståelse overgangsbestemmelsene. Med vennlig hilsen Ove Gundersen Leder Lov- & Appellkomiteen NBF s Domsutvalg Beretning Medlemmer: Leder Hans-Marius Meland, Tønsberg Kameratene Medlem Egil Hansen, BK Atlas Medlem Marita Rønninghaug, Bodø BK Varamedlem Willy Bangsund, Kirkenes Varamedlem Frode Gundersen, BK Tana Saker i perioden I løpet av de to årene har det vært sporadisk aktivitet og 6 saker blitt behandlet. De fleste saker har blitt tatt i samarbeid med NIF s domsutvalg. Det har i tillegg til innkommende saker vært jobbet med en arbeids instruks for Domsutvalget. Tre saker har endt med domsavsigelse, en sak endte uten dom, og to saker er under arbeid vil bli overført til NIF s domsutvalg dersom NBF s Domsutvalget legges ned. På vegne av domsutvalget Hans-Marius Meland 26

27 Kontrollkomiteen (deles ut på Tinget) Beretning fra Nordnorsk Brytekomite. Periode: Komitemedlemmer i perioden: Leder: Medlem: Medlem: Odin Risjord Dag Rugås Frode Gundersen - fra februar Willy Bangsund ba om fratredelse. Møteaktiviteter i perioden: Det er avviklet ledermøter med alle Nord-Norske klubber under NNM 2012 i Bodø og NNM 2013 i Vardø. Agenda for NNM-møtene er i forkant meddelt og referat fra ledermøtene er tilsendt alle klubbene. Komiteen har fokusert på prestisjen med å arrangere et godt mesterskap ved at det gis en objektiv vurdering med «ris og ros» av mesterskapet. Likeså fokuseres det på prestisjen ved å delta i Nord-Norsk Mesterskap fordi dette mesterskapet er hovedgrunnlag for uttak til landsdelslaget til i Barentskamp. Den enkelte klubb blir også involvert for å skape interesse og gehør for uttak og deltakelse i Barentsregionen. Komiteen har utformet regler for uttak av utøvere til Barentskamp. Hoved uttak skjer med basis i deltagelse og prestasjon i NNM hvorpå prestasjoner i de påfølgende NM også legges til grunne for uttak. Minimum et medlem fra Nord-Norsk Brytekomite er derfor til stede på alle nasjonale mesterskap for å vurdere prestasjonene mht. uttak. Utøvere i GR-herrer og jenter i fristil kan kvalifisere seg til uttak fra det året de fyller 13 år. Komiteen er av den oppfatning av at vi har lykkes i dette arbeidet fordi vi har registrert bedre resultater i Barentskamp og positive tilbakemeldinger fra klubbene. Komiteen har forøvrig fått aksept fra NIF Barentsutvalg for egen trener til kvinnelaget i landskampene. Hvert av de 4 landene kan stille med 10 vektklasser i senior herrer (GR) og 4 vektklasser i senior damer (FR i olympiske vektklasser). Finland har ikke stilt med fult lag i denne perioden. Kommunisert årsak er kollisjon med nasjonalt mesterskap. NNBK roser de Nord-Norske klubbenes innstilling og vilje til å stille med uttatte utøvere. Dette har resultert i at vi har maktet å stille med fult lag og dermed også oppnådd gode resultater i perioden. De 4 nasjoners komiteer har også avviklet samordningsmøte for stevner i Barentsregionen. Dette er en utfordring fordi landene har ulike perioder for fastlegging av stevner. Sverige har som eksempel fastlagt/låst sine nasjonale stevner med 3 års terminer. Fra sesongen 2011/2012 fikk NNBK gjennomslag i NBF for å registrere stevner i Norrbotten og Nord-Finland i NBF s terminliste. Møteaktivitet i regi av Idrettens Barentsutvalg: Barents Sports Conference, Monchegorsk, Russia. Bryting var representert med Odin Risjord og Ole Tommy Boine. 27

28 Protokoll følger vedlagt. Startmøte med representanter fra Nord-Norsk idrett for realisering Barents Games. På dette møtet deltok 19 forskjellige idretter. Bryting var representert med Odin Risjord. Idrettens Barentsutvag (NIF) og Nordnorsk Brytekomite har i flere år jobbet for å aktualisere Barents Junior for ungdommer (alder år). Dette blir nå en realitet og med et mye større omfang ved at alle Barents idrettene skal arrangere: Barents Summer Games i Sverige i august 2013 Barents Winter Games i Tromsø i april Det er svært positiv stemning for et slikt møtested hvor idrett og kultur for ungdommer kan møtes. Resultater. Barentskamp 2012 Oulo, Finland Kvinner FR: Herrer GR: 2. plass 3. plass. Barentskamp 2013 Kirkenes, Norge Kvinner FR: Herrer GR: 2. plass 2. plass. Sportslig utvikling for de Nord-Norske bryterne. Kvinnebryterne har hatt en god utvikling i de laveste vektklassene. I de høyeste vektklassene har det vært et frafall i sesongen 2012/2013. I Barentsregionen er imidlertid de N-Norske kvinnene fult på høyde med de svenske deltakerne. Til Barentskamp 2014 er Kv-fristil utvidet med 2 vektklasser. Herrebryterne har hatt en god utvikling i de laveste vektklassene ikke minst pga den store bredden av gode brytere i nasjonale klasse i Nord-Norge. Landsdelen mangler imidlertid mangfoldet for uttak i vektklassene 96- og 120 kg som synes å være sammenfallende med de øvrige land. Deltakelse med disse vektklassene vil derfor bli drøftet i neste Barents møte. Økonomi. Klubbene må forskuttere kostnadene for uttatte deltakere, trenere, dommere og ledere til Barentskamp. Det kan søkes tilskudd fra Barentssekretariatet hvis Norge og Russland deltar i konkurransen. Barentssekretariatet gir normalt tilskudd som dekker 70 % av kostnadene. Den enkelte klubb får ikke finansiert kostnadene i forbindelse med nasjonale komitemøter og ditto kostnader ved uttak av landsdelslag. Pr. i dag må således den enkelte klubb finansiere det valgte komitemedlemmets kostnad. Komiteen mener dette er urimelig og vil søke støtte for funksjonen i eget forbund - NBF. 28

29 Endring av arbeidsmetode og rutiner i komiteen. I tillegg til ledermøte under NNM og Barents møte under Barentskamp har komiteen avholdt en rekke telefonmøter samt mail korrespondanse. Denne arbeidsmetoden er tvingende nødvendig både mht avstander til medlemmenes bopel samt rask avklaring. Komiteen er avskåret fra å avvikle møter med de øvrige Barents landenes brytekomiteer/forbund da vi ikke har oppnådd finansiering av denne aktiviteten. Elektronisk informasjon og søknadsgjennomføring er 100 % gjennomført i Barentssekretariatet fra Søknadene kan utfylles på norsk eller engelsk. Nord-Norsk brytekomite har fått gehør for at all kommunikasjon mellom Barents landene skal gjennomføres på engelsk. Dialog med Idrettens Barentsutvalg (NIF) gjennomføres ved møter og mail korrespondanse. Samarbeid med Olympiatoppen Nord NNBK er bindeledd for de Nord-Norske klubbene og kontaktpunkt for prosjektet «Bryting i Nord» v/prosjektleder Ernst Pedersen OLT Nord (Olympiatoppen). Det er gjennomført kartlegging av prestasjonsmiljø i Nord-Norge som basis for gjennomføring av flere programmer og aktiviteter. OLT NOR har avviklet presentasjoner av program og gjennomført samlinger/kurs med flere temaer. På presentasjonen i Finnmark var Norges Bryteforbund v/visepresident Geir Knutsen representert med temaene: Org.info og mer konkret om utviklingsarbeid. Spesielt trenerutdanningen. Temaer som OLT Nord bistår «Bryting i Nord» med er: Basistrening en teoretisk tilnærming. Basistrening i praksis - foredrag Øvelser knyttet opp mot foredraget. Ernæringsforedrag om riktig kosthold v/ernæringsfysiolog Klubbutvikling Om helhetlig klubbutvikling (som i klubbesøkene) Nåsituasjonen i hver klubb (mini-startkveld/gruppearbeid med utgangspunkt i org.hjulet) Avklare forventinger om innsats mot klubbene og mulige fellestiltak. (Oversikten er ikke revidert i 2013.) Prestasjonsmiljøer på nivå A I Nordland klubb/lag/gruppe Navn på utøvere Navn på trener(e) Status/info Fauske Atletklubb Joakim Braseth 1991 Ørjan Wenberg/ Dag Rugås Fauske Atletklubb Petter Karlsen 1993 Ørjan Wenberg/ Dag Rugås Junior landslaget Har deltatt I JVM I 2009 og 2010 Gullgrossist i NM U,J +medaljer i senior Utatt til Nordisk og Youth 29

30 Fauske Atletklubb Runar Simonsen 1991 Ørjan Wenberg/ Dag Rugås Olympics samt Kadet EM i 2010 men fikk skade og måtte stå over. Medaljer fra NM. Juniorlandslaget. Fauske Atletklubb Ruben Korneliussen 1992 Ørjan Wenberg/ Dag Rugås Medaljer fra NM. Juniorlandslaget Fauske Atletklubb Einar Lund 1992 Ørjan Wenberg/ Dag Rugås Medaljer fra NM. Juniorlandslaget. Fauske Atletklubb Karianne Jensen 1995 Ørjan Wenberg/ Dag Rugås Medaljer fra NM. U landslaget. Bodø Bryteklubb Morten Thoresen 1997 Thomas Hammer NM Gull Gutt 15. Mehamn IL Øyvind Bertheussen Dag Tommy Larsen Medalje NM Prestasjonsmiljøer på nivå B klubb/lag/gruppe Navn på utøvere Navn på trener(e) Status/info Bodø Bryteklubb Maruis Jensen Øverli Thommas Hammer Medalje NM. Bodø Bryteklubb Einar Aasli Thommas Hammer Medalje NM Bodø Bryteklubb Espen Holmstrøm Thomas Hammer Medaljer NM Fauske Atletklubb Nicolai Lund Dag Rugås / Ørjan Wenberg Medalje NM Mehamn IL Vebjørn Larsen Dag Tommy Larsen Plassering NM AK 45 Vardø Arnt Ivan Bye Anne Therese Eriksen / Torgeir Eriksen Palssering NM Kirkenes Eskil Bergersen Willy Bangsund Medalje NM AK 45 Vardø Jonas Antonsen Anne Therese Eriksen / Torgeir Eriksen Medalje NM Tana IF Erik Eikeland Frode Gundersen Plassering NM 30

31 Tromsø Bk Birk Sømhovd Thomas Sømhovd Plassering NM For Bodø Bryteklubb har jeg satt inn Thomas Hammer som trener. Hovedtrener i Bodø er Anders Hammer. Aktive trenere i Nord Thommas Hammer Bodø Trener på alle nivåer i klubb siden 1990 Damian Gawkowski Bodø Hovedtrener i Bodø fra 2010 Dag Rugås Fauske Trener i Fauske siden 1983, har hatt landslagsoppdrag Ørjan Wenberg Fauske Trener i Fauske siden 1990 pt. Ansvarlig aldersbest. landslag Frode Gundersen Tana Hovedtrener i Tana siden 2001 Geirulf Barth Narvik Periodevis trener i Narvik, erfaring fra senior landslaget.80 tallet Willy Bangsund Kirkenes Siden kritt tiden Lene Bangsund Kirkenes Tidligere landslagsutøver i aldersbestemte klasser. Dag Tommy Larsen Mehamn Har vært trener i Mehamn 8-10 år. Inge Nygård Mehamn Har vært trener i Mehamn 8-10 år. Ann Therese Eriksen Vardø Trener i klubb og for cadet landslaget for jenter Ståle Abelsen Bodø Trener de yngste utøverne Anders Hammer Bodø Trener på alle nivåer i klubb siden May Bente Eriksen Båtsfjord Hovedtrener, tidligere landslagsutøver aldersbestemte klasser NBF og Nord-Norsk brytekomite Realiteten er det slik at komitemedlemmet selv og dets klubb må bære den økonomiske belastningen for komiteens drift med unntak av representasjon i Barentskamp. Etter tilskuddsinnvilging fra Barentssekretæriatet oppebærer fortsatt medlemmet/klubbene utgifter. Dette oppleves svært urimelig både for klubbene, komitemedlemmene og for helheten i det arbeid komiteen gjennomfører for å heve brytenivået regionalt, nasjonalt og i Barents sammenheng. Dette har vært diskutert med NBF uten gehør. Styret i NBF har ikke realitetsbehandlet NNBK s 2012 søknad om økonomisk støtte ut fra budsjett som er framsendt. NNBK vil hevde at styret i NBF ikke har forstått funksjonen til NNBK og muligens derfor har unnlatt å realitetsbehandle vår søknad om økonomisk støtte. NNBK vil derfor forelegge NBF en redegjørelse som visualiserer NNBK funksjon og aktivitet. Nord-Norsk Brytekomite vil ovenfor NBF framheve at komiteen er svært aktiv i relasjonen med å utvikle bryting i Barents sammenheng. For dette har vi mottatt ros fra Idrettens Barentsutvalg. Forøvrig nevnes at tilsvarende funksjon i Nord-Finland Brottingsforbund og Norbotten 31

32 Brottingsforbund gis støtte fra sine nasjonale forbund. I Russland finansieres aktiviteten av sportskomiteen i Murmansk Oblast. NNBK håper at NBF kan være i stand til å gi økonomisk støtte til det arbeid som Nord-Norsk Brytekomite representerer, og ønsker å videreutvikle regionalt til det beste for brytesporten både i landsdelen. Med dette som bakgrunn håper vi at kommende ting kan legge føringer som muliggjør økonomisk støtte fra NBF til det videre arbeid i NNBK. Forslag til komitemedlemmer. I ledermøte under NNM i Vardø den 23. februar 2013 innstilte de Nord-Norske klubbene følgende medlemmer til Nord-Norsk brytekomite for perioden : Leder: Medlem: Medlem: Odin Risjord Dag Rugås Frode Gundersen Komitemedlemmene blir formeldt valgt av Tinget i NBF. Bodø, den 30. mai 2013 For Nord-Norsk Brytekomite Odin Risjord Langtidsplan (vedlegg 1) Klubbavgift Klubbavgiften er i dag på Administrasjonen foreslår at den heves til kr for alle bryteklubber med 15 eller flere lisensierte brytere og for alle klubber med flere enn 30 lisensierte utøvere. Det foreslås ingen økning i avgiften til de minste klubbene.( under 15 utøvere som har løst lisens ) Tilsetting av revisor Styret i Norges Bryteforbund tilrår at styret bruker BDO AS (vår nåværende revisor) i neste ting-periode. Honoraret dekkes etter regning. Årsregnskap for 2011 og 2012 (vedlegg 2) Langtidsbudsjett (vedlegg 3) 32

33 Valg Velge følgende tillitsvalgte: a) Forbundsstyret bestående av: President Visepresident 3 styremedlemmer 2 varamedlemmer b) Komite for lov- og appellsaker med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. c) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. d) Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. f) Nordnorsk brytekomite med 3 medlemmer STYRET President: Tom Holmen (gjenvalg) Kolbotn IL Visepresident Geir Knutsen (gjenvalg) Båtsfjord SK Styremedlemmer (velges samlet) David Eilertsen (gjenvalg) Fredrikstad HK Inger Wold (gjenvalg) Vårin Utne (gjenvalg) Oslo BK Moss AK Varamedlemmer (velges samlet) Knut Johannessen (gjenvalg) BK Atlas Rolf Røtnes Kolbotn IL KOMITE FOR LOV OG APELLSAKER Leder Ove Gundersen (gjenvalg) Kolbotn IL Styremedlemmer Terje Johnsen (gjenvalg) Oslo BK Per kr. Støvring (gjenvalg) Anette Kure (gjenvalg) Stine Christensen (gjenvalg) Kolbotn IL T&IL National BK Atlas Varamedlemmer Jørgen Johansson (gjenvalg) Sp 09 33

34 Torbjørn Dahl (gjenvalg) AK-45 DOMSUTVALGET (Blir foreslått nedlagt på tinget) Leder Hans-Marius Meland (gjenvalg) IF Tønsberg-Kameratene Styremedlemmer Egil Hansen (gjenvalg) BK Atlas Marita Rønninghaug (gjenvalg) Bodø AK Varamedlemmer Willy Bangsund (gjenvalg) Kirkenes AK Frode Gundersen (gjenvalg) BK Tana KONTROLLKOMITEEN Styremedlemmer Bjarne Blikeng (gjenvalg) Drammen AK Mona Kulbay (ny som styremedlem) Lambertseter BK Varamedlemmer Sven Langset (ny som styremedlem) Moss AK Geir Bækkelund (gjenvalg) Molde AK NORD-NORSK BRYTEKOMITE Leder Odin Risjord (gjenvalg) Bodø AK Medlemmer Frode Gundersen (gjenvalg) BK Tana Dag Rugås (gjenvalg) Fauske AK 34

35 Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Sportslig beretning Strategiplan/langtidsplan Vedlegg 3: Årsregnskap for 2011 og 2012 Vedlegg 4: Vedlegg 5: Langtidsbudsjett Innkomne forslag og lovendringer 35

36 Sponsorer 36

Norges Bryteforbund Ting Lørdag 17.juni kl.: 09:00 Quality Hotel Mastemyr

Norges Bryteforbund Ting Lørdag 17.juni kl.: 09:00 Quality Hotel Mastemyr Norges Bryteforbund Ting 2017 Lørdag 17.juni kl.: 09:00 Quality Hotel Mastemyr Innholdsfortegnelse Saksliste... 3 Godkjenning av de stemmeberettige... 4 Tingdelegater... 4 Godkjenning av innkallingen og

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Bryteforbund, 15.06.2013. Sak 1 Åpning

Referat fra forbundstinget for Norges Bryteforbund, 15.06.2013. Sak 1 Åpning Referat fra forbundstinget for Norges Bryteforbund, 15.06.2013 Sak 1 Åpning President Tom Holmen åpnet møte og ønsket alle velkommen og det ble gitt praktiske opplysninger.. NIF's representant avholdt

Detaljer

Norges Bryteforbund Ting 2015. Lørdag 06.juni kl.: 09:00 Quality Hotel Mastemyr

Norges Bryteforbund Ting 2015. Lørdag 06.juni kl.: 09:00 Quality Hotel Mastemyr Norges Bryteforbund Ting 2015 Lørdag 06.juni kl.: 09:00 Quality Hotel Mastemyr 1 Innholdfortegnelse Saksliste... 4 Godkjenning av de stemmeberettigede... 5 Tingdelegater... 5 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Finnmark Brytekrets arrangerer Norgesmesterskap i bryting for ungdom og junior

Finnmark Brytekrets arrangerer Norgesmesterskap i bryting for ungdom og junior Finnmark Brytekrets arrangerer Norgesmesterskap i bryting for ungdom og junior 19. 20. mars 2016 Fjellhallen, Kirkenes KIRKENES Velkommen til NM i bryting for Ungdom og Junior 2016 i Kirkenes Det er en

Detaljer

Trondheim Årsberetning 2012-2013. [Skriv inn tekst]

Trondheim Årsberetning 2012-2013. [Skriv inn tekst] Trondheim Årsberetning 2012-2013 AK- 45 [Skriv inn tekst] Årsberetning 2012 / 2013 Årsberetning 2012/2013 Saksliste Atletklubben av 1945 sitt 64.ordinære årsmøte 15.mai 2013 kl 1800. Sted: Arne Fallrø

Detaljer

NM i tautrekking. 8. april 2017 Domus Athletica, Oslo. Arrangør: Norges Bryteforbund

NM i tautrekking. 8. april 2017 Domus Athletica, Oslo. Arrangør: Norges Bryteforbund NM i tautrekking 8. april 2017 Domus Athletica, Oslo Arrangør: Norges Bryteforbund Norges Bryteforbunds komité for ikke-olympiske idretter inviter til norgesmesterskap i håndbak, sumobryting og tautrekking.

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP: PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP: PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Kvinner Senior 55 kg Kvinner Senior 55 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Ronja Marlen Burø (Klæbu BK - NOR) 0,0 : 4,0 0 : 6 00:51 SS 24; N 2. Runde Silje Kippernes (Braatt IL) - Sofie Hammer (Bodø

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

16. og 17. oktober 2015 Turnhallen, Bergen

16. og 17. oktober 2015 Turnhallen, Bergen 16. og 17. oktober 2015 Turnhallen, Bergen Arrangør: Bergen Armsport Norges Bryteforbund Felles informasjon Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes' vei 22, 5081 Bergen Det er mange gratis parkeringsplasser

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF STYRETS BERETNING 2015/2016 Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte personer valgt til tinget i 2017 President Visepresident adm. Styremedlem økonomi/spons.

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Spesial årgang

Spesial årgang Spesial 2011 2. årgang Ansvarlig redaktør: Ove Gundersen E-mail : ove@mattekanten.no Mobil : +47-9821 0272 Medarbeidere: Per-kristian Støvring E-mail:pekka@mattekanten.no Tommy Skauen, foto Spesial medarbeider:

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Norges Bryteforbund Ting 2017 Lørdag 17. juni kl. 09:00 Quality Hotel Mastemyr, Kolbotn

Norges Bryteforbund Ting 2017 Lørdag 17. juni kl. 09:00 Quality Hotel Mastemyr, Kolbotn Norges Bryteforbund Ting 2017 Lørdag 17. juni kl. 09:00 Quality Hotel Mastemyr, Kolbotn - 1 - Innholdsfortegnelse Saksliste... - 4 - Godkjenning av de stemmeberettigede... - 5 - Tingdelegater... - 5 -

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport Seksjonsstyrets medlemmer Medlemsklubber NDs President eller dens stedfortreder Leder eller dennes stedfortreder i NDs komiteer/utvalg NDs administrative leder eller dens stedfortreder 3. juni 2016 MEDLEMSMØTE

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Trondheim Årsberetning 2013-2014. [Skriv inn tekst]

Trondheim Årsberetning 2013-2014. [Skriv inn tekst] Trondheim Årsberetning 03-04 AK- 45 [Skriv inn tekst] Årsberetning 03 / 04 Årsberetning 03/04 Saksliste Atletklubben av 945 sitt 65.ordinære årsmøte 5.mai 04 kl 800. Sted: Arne Fallrø AS sine lokaler i

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Oppsummering etter sesongstart-samling for dommere

Oppsummering etter sesongstart-samling for dommere Oppsummering etter sesongstart-samling for dommere Praktisk: Norges Bryteforbund gjennomførte en samling for alle dommere helgen 20-22 september 2013. Kurset ble gjennomført i Oslo-området der vi benyttet

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Styrkeløfteren fra Sjøholt

Styrkeløfteren fra Sjøholt Styrkeløfteren fra Sjøholt Jeg Stian Walgermo (født 12. august 1988 i Ålesund) kommer fra en liten plass på Sunnmøre som heter Sjøholt. Er nå bosatt i Trondheim og jobber som systemutvikler i Sticos AS.

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Saksliste. 1 Åpning.. 2 Godkjenne de fremmøtte representantene.. 3 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden..

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Ve e~ ~ 3 Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Styret i NABSF ble valgt på NABSF's ting i 2015 og har bestått av følgende personer: President Visepresident adm. Styremedlem

Detaljer

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer.

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer. Til Styret PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2013 Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. Møtet startet kl. 17.00. Møtet avsluttet kl. 21.00. Til stede: Trond Wåland Lars Erik Hagen Tor-Egil Kristensen

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND

NORGES IDRETTSFORBUND Bodø idrettsråd m Organisasjonsledd i NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL Årsmøtet 2017 Dato: 26. april 2017 Sted: Idrettens Hus Tid 19:00 21:45 PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

INNLANDET BANDYREGION

INNLANDET BANDYREGION Protokoll ekstraordinært årsmøte INNLANDET BANDYREGION for 2016 Idrettens hus, Ottestad Tirsdag 23.mai 2017 1. Godkjenne fullmakter og fremmøtte representanter Representanter med stemmerett Anders Espe,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Onsdag 12.12.2016 kl. 17.30 20.30 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: På Skype: Møterom 3066 Idrettens Hus, Ullevål Morten Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen,

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

For trivsel og utvikling i nærmiljøet

For trivsel og utvikling i nærmiljøet Protokoll fra Årsmøtet 2012 i Flaktveit IK avholdt i Vi bryr oss salen 2. mai 2012. Vi hadde den ære og glede å ha Trond Mohn til stede ved innledningen av vårt årsmøte. Engasjert og inspirerende sa han

Detaljer

Nordnorsk Mesterskap Arr. Tromsø Bryteklubb Gyllenborghallen Resultatliste nr.1 P-15, 44 kg

Nordnorsk Mesterskap Arr. Tromsø Bryteklubb Gyllenborghallen Resultatliste nr.1 P-15, 44 kg Nordnorsk Mesterskap Arr. Tromsø Bryteklubb Gyllenborghallen Resultatliste nr.1 P-15, 44 kg Navn: Klubb: 1Gunn Rita Boine Tana IF 2 Samuline Henriksen KAK P-15, 48 kg 1 Signe Marie Fidje Store Tana IF

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Kjære stupeklubber, trenere og ledere Stuputvalget vil takke for fornyet tillit på årets Svømmeting. Vi er meget fornøyd med at Anna Maja går

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

NM i bryting. Sponsorprospekt. Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom!

NM i bryting. Sponsorprospekt. Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom! NM i bryting Sponsorprospekt Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom! Lørenskog Bryteklubb søker sponsorer og partnere til Norgesmesterskap og Landsstevne i bryting 6. 7. mars 2015 Lørenskog Bryteklubb

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar Dssdsddsdssssssssssssssssssssssssssssss Oslo 3. April 2014 OPPSUMMERING AV LEDERMØTET 2014 Quality Hotel Gardermoen 29. Mars 2014 Arnstein Nesset åpnet ledermøtet og da ordet videre til Mette Berg, Visepresident

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Bærum, 13. desember 2016 Referat telefonmøte tirsdag 13.

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer