Oppsummering etter sesongstart-samling for dommere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering etter sesongstart-samling for dommere"

Transkript

1 Oppsummering etter sesongstart-samling for dommere Praktisk: Norges Bryteforbund gjennomførte en samling for alle dommere helgen september Kurset ble gjennomført i Oslo-området der vi benyttet lokaler ved Olympiatoppen, Forbundskontoret og ved Oslo Bryteklubbs treningslokaler. Kostnadene for kurset, som blant annet dekket kost og losji, ble delvis dekket av NBF og delvis av deltagerens egenandel på 1400,-. Dagene ble godt utnyttet. Fredag var det oppmøte på olympiatoppen der vi etter litt administrativt og en generell introduksjon, gjennomgikk de nye reglene både teoretisk og praktisk (video fra VM). Lørdagen hadde ett bredt spekter av tema, og på søndag var det primært praktisk gjennomgang, her vil vi rette stor takk til OBK for lån av lokaler og brytere. Introduksjon Etter at deltageren var tatt vel imot og registrert ble det gitt noen «tanker» om hva vi ønsket skulle være resultatet av helgen. Status for dommerstanden er på ett minimum av hva den kan være for at vi skal evne å gjennomføre vår jobb og vi må være målrettet når det kommer til rekrutering av nye samt å ha fokus på å beholde de vi allerede har. Det var ett ønske om at helgen skulle være mer enn bare nye regler, men også bringe samhold, samt å skape debatt der alle måtte bidra. Gjennomgang av de nye reglene Thomas Hammer gikk gjennom regelendringene som blant annet ble benyttet under sist VM. De Norske oversettelsene av FILA sine regler ligger på Forbundets hjemmeside. I Norge vil vi dele inn klassene som følger: a) for Nybegynnere og Bryteskole gjelder de gamle reglene om 10poengs overvekt, 2 runder av 1 minutt bryting, 2poeng ved fall og en sunn vurderingsevne fra dommer/trenere dersom forskjellen mellom bryterne er for stor. b) for knøtter/gutter-12/piker-12/gutter-15/piker-15 så vil en kunne skaffe teknisk overlegenhet mellom bryterne kun ved 12 poengs overvekt. En kan ikke vinne kampen hverken med flere 3-poengs kast eller 5-poengs kast. c) for Ungdom benytter vi FILA sine Kadett regler (2 omganger av 2 minutter osv). d) for Junior og Senior benytter vi FILA sine regler for junior og senior (2 omganger av 3 minutter osv). Nye kamptider: For G/P 12/15, U/KvU er kamptiden nå 2 perioder av 2min + 30s pause mellom periodene. For Junior, KvJunior, Senior og KvSenior er kamptiden nå 2 perioder av 3min + 30s pause mellom periodene. Kampen vinnes ved: Som tidligere vinner en dersom en legger motstanderen på fall, eller at motstanderen blir utvist (enten ved 3 advarsler eller ved brutalitet, samt skade). Det nye er at kampen nå vinnes ved: På «poeng» ved å ha høyest sammenlagt poengscore fra begge perioder (legges sammen) På «teknisk» ved å, når en aksjon er fullført, lede med 7 poeng over motstanderen. På «teknisk» ved å score sitt andre 3poengs kast, så fremt at en da leder kampen (her skal situasjonen fullføres). På «teknisk» ved et 5poengs kast, så fremt at en da leder kampen (her skal situasjonen fullføres men motstanderen kan ikke overta og legge en på fall). Dersom resultatet er likt ved kampslutt (1-1, 2-2, 3-3 etc.), skal følgende kriterier bestemme hvem som vinner:

2 1. Høyest teknisk verdi 2. Minst antall advarsler 3. Siste tekniske poeng 4. Spesialtilfelle i Gresk/Romersk: hvis det blir 0-0 etter full tid bestemmer dommerne seierherren ut ifra hvem som de mener var mest aktiv. Diverse: Man starter ikke lenger bryst mot bryst i Gresk/Romersk Det er lov til å drikke vann i pausen (men en skal fremdeles være «tørr» når kampen fortsetter) Direkte miss på grep vil medføre at kampen blir stoppet og bryterne brakt tilbake i stående (for å oppmuntre til risiko vil den angripende bryter ikke bli straffet for å forsøke på grep) I situasjoner der den angripende bryter får kontroll over motstanderen i parterre vil det bli gitt 2 poeng (tidligere ble det tildelt 1poeng). Dersom den forsvarende bryter kommer bakpå, får han/hun 1 poeng (eksempel i fristil ved benangrep) Dersom en dytter motstanderen ut av matta med strake armer vil en få tilsnakk (attention) første gang og ved gjentagelsen vil en få advarsel samt 1 poeng til motstanderen. Dersom bryter motstanderen ut av matta vil en se an utfallet av situasjonen, men som minimum gi den angripende bryter 1 poeng. Passivitet: Dommeren søker å holde oppe aktiviteten til bryterne og har som virkemiddel nå muligheten til å bedømme bryteren for passiv. Dette må ikke forveksles med reglene for å straffe den bryter som utfører greps flukt. Reglene for passivitet er forskjellig for Gresk/Romersk og for Fristil. Advarsel skal som før føres på dommerskjema med en 0. Muntlig passivitet føres med en P på dommerskjema. Gresk/Romersk: 1. Passivitet fører til tilsnakk (attention) 2. Passivitet fører til advarsel samt at motstanderen velger om kampen fortsetter i stående/parterre. 3. Passivitet fører til advarsel og 1 poeng til motstanderen som så velger om kampen fortsetter i stående/parterre. 4. Passivitet fører til advarsel (tredje advarsel og således utvisning) samt 1 poeng til motstanderen. Fristil: 1. Passivitet fører til muntlig tilsnakk (attention) 2. Passivitet fører til at en 30sekunders aktivitetsperiode startes. En av bryterne (samme hvilken bryter) må scores poeng i løpet av den tiden. Hvis det ikke scores poeng vil den som fikk passiviteten få advarsel og 1 poeng til motstander. 3. Passivitet (og påfølgende) starter aktivitetsperioden direkte (som over). En aktivitetsperiode kan ikke startes ved 2:30 og 5:30(eller senere i perioden) da bryterne skal ha minst 30 sek på å kunne score. Dersom det er 0-0 etter 2 min (1 min i P12/15, KvU), skal kampen stoppes og en aktivitetsperiode startes, uansett om noen av bryterne har fått passivitet tidligere eller ikke. Diverse saker fra «Tinget» Flere av de sakene som ble bestemt ved NBFs Ting ble, i varierende dybde, gjennomgått og debattert. Gule og røde kort Det er stevnearrangøren som har ansvaret for publikum, men ved enkelte stevner har det vært vanskelig å skille publikum fra området der brytingen foregår, og det er i disse tilfellene at en i ytterste konsekvens for å skape ro og orden. På nasjonale stevner (ikke FILA stevner) vil det nå være mulighet til å gi kortene også til Publikum, Rødt kort (gitt av mattepresidenten) får også en konsekvens i og med at den medfølges av en bot, gitt av Forbundet, til vedkommens klubb.

3 Merk at ved FILA stevner er det naturligvis FILA sine regler som gjelder, inklusive dette med bot for Rødt kort, dog denne boten er betydelig kvassere og den gis direkte til Forbundet. Nasjonal sammensetning: Flere ting om den nasjonale oppbyggingen ble diskutert gjennom helgen, blant annet hvilke kontaktpersoner som finnes og dets oppgaver. Dommerkomiteen, dets oppgaver og medlemmer Ansvarlig i hver krets, hvem vi har i dag og hvem som kunne tenke seg å bidra der det mangler folk pr i dag. Nasjonale grader og den enkeltes oppgaver Fadderordning Dommernummer Den enkelte dommer oppfordres til å sjekke om lisensen er i orden. Protest: Dersom en skriftlig protest leveres inn på en dommeravgjørelse der det ikke er videodømming skal dommersettet fremdeles vurdere hvorvidt klagen skal tas til følge eller ikke. Nytt er at det nå er dommersettet som må bestemme hva konsekvensen er dersom klagen tas til følge, skal f.eks. kampen eller perioden brytes på nytt, eller skal en bestemme nytt resultat. Tips og triks gjennomgang Det ble brukt en del tid på å gå igjennom forskjellige tips. Hva ser vi dommere etter, kommunikasjon mellom dommersettet, fokus og overvåkenhet. Hvor står vi på matta, plassering ift de andre dommerne, publikum, trenere, kamera ved videodømming, og ikke minst for å kunne se de forskjellige situasjonene. Negativ bryting og motivering Språkbruk som mattedommer Ta fløyta ut av munnen stimuler til aktiv bryting! Det er lov til å ta på bryterne (eks fingre, ulovlig grep). Stopp kampen og snakk med bryterne dersom detter nødvendig (før attention ) Mer aktiv bruk av spaker som sidedommer Behovet for å se situasjonen an før du tar avgjørelser Skriving av skjema (rettskriving osv), både for sidedommer og for mattepresidenten. Rekrutering av dommere Det ble diskutert i plenum og i grupper hva vi felles skal gjøre for å øke antall dommere i Norge. Det ble blant annet diskutert hva som gjør at det er attraktivt å være dommer og hvilket miljø en må ha for at dommere ikke skal bli skremt eller på andre måter ikke ønsker å fortsette. Blant annet ble det diskutert: Hvem skal erstatte de som er "eldst" Hva er det som gjør at noen slutter Den beste rekruteringen er å beholde de vi allerede har Rekrutering av aktive brytere som kan fortsette i miljøet Rekrutering av utenforstående foreldre osv. Hver dommer bør holde kurs i sin respektive klubb. Deltagelse på kurs i regi av Forbundet Oversikt over den enkeltes muligheter for gradering? Dommerkurs 2013/2014: Det vil bli gjennomført flere kurs i løpet av sesongen, både for å rekruttere nye dommere, men også for å opprettholde og øke kompetansen blant de eksisterende dommere i Norge.

4 Kurs i regi av Forbundet 2013/2014 vil bli avholdt ved: Senior NM (Tromsø), NordNorsk NM (Kirkenes) og ved landsmesterskapet/nm G+P15 (Notodden). Hver krets er ansvarlig for å gjennomføre kretsdommerkurs, men det er fult mulig å få hjelp fra Dommerkomiteen. Det vil også bli avholdt kurs for alle utøvere på våre landslag (der dette er ett av kriteriene for deltagelse). Andre dommersaker Krav til dommere: Det vil i løpet av kort tid komme ut en liste som vil beskrive hva som kreves for å oppnå en grad og hva som kreves av dommere som har oppnådd en grad. Denne vil også beskrive hvilke konsekvenser det har å ikke delta på kurs. Heder og ære: Det har i lengre tid vært knyttet usikkerhet omkring den enkelte dommers hederspoeng og ønsket om å få en status. Dommerkomiteen har jobbet seg gjennom det materiellet vi har hatt tilgjengelig og har laget en liste som vi mener er relativt korrekt og den enkelte dommer gis 14 dager etter samlingen til å gi innspill på hva de mener er feil. Deretter vil vi spikre dette tallet som status ved utgangen av 2012/2013 sesongen (01.sept.2013) og fortsette beregningen av hederspoeng for dommere fra denne dato. Dommerens arbeidsmiljø Trenere (her må vi fortelle dem hvor "grensa" går?) Publikum (der det ikke skilles godt nok...) Brytere (høflighet, munnbruk, nyte respekt) Dommere (samhold mellom oss, baksnakking osv) Lydhør og mottakelig for innspill? Dommer antrekk Ett av temaene som kom opp i løpet av helgen var antrekket som Dommerne bruker (ikke FILA stevner), flere andre nasjoner har byttet til andre antrekk en det hvite som vi i dag benytter, blant annet har Sverige og Tyskland byttet til noe som ligner på det FILA benytter. Konklusjonen var at vi i hvert fall i nærmeste fremtid fortsetter å benytte det hel-hvite antrekket som vi har benyttet i lang tid. Det ble også oppfordret til de som mangler skjorter om å ta kontakt med Dommerkomiteen/Forbundskontoret. Kommunikasjon Det vil komme hyppigere informasjon enn det har vært pr i dag. Informasjon som kommer vil bli lagt på Forbundets hjemmeside. Dommere i kretser og klubber oppfordres til å legge informasjon om kurs og samlinger her. Evaluering av helgen Det ble åpnet for tilbakemeldinger og de fleste av dem var at helgen hadde vært en kjempe suksess. Noen punkter ønskes forbedret til neste gang: Reisefordelingskasse lik den vi hadde ved forrige kurs vil forbedre vilkårene for den enkelte dommer for å ha mulighet til å komme på kurs. Informasjonen i forkant kunne ha vært bedre, blant annet omkring agendaen og hvor vi skulle være de forskjellige dagene. Avslutning Jeg ønsker å takke alle som kom til samlingen for en fantastisk helg, det ble ikke bare fokus på regler og bestemmelser, men også samhold og det å knytte ett sterkere bånd mellom oss dommere. Jeg håper virkelig at

5 vi klarer å fortsette denne tradisjonen med å avholde ett slikt kurs ved hver sesongstart og at vi neste gang kan få med oss enda flere klubber. I tiden som kommer må alle ha fokus på de endringer som vi nå har diskuterer, mye er allerede gjort men det står fremdeles mange utfordringer for tur og her håper at samtlige er med å bidrar. På vegne av Dommerkomiteen, Hans-Marius Meland

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

CMAS INTERNASJONALE REGLER FOR UNDERVANNSRUGBY OVERSATT AV KAI THRONDSEN

CMAS INTERNASJONALE REGLER FOR UNDERVANNSRUGBY OVERSATT AV KAI THRONDSEN CMAS INTERNASJONALE REGLER FOR UNDERVANNSRUGBY OVERSATT AV KAI THRONDSEN Beskrivelse av sporten. Undervannsrugby er en sport spilt under vann i svømmebasseng, mellom 2 lag med 6 spiller, på hvert lag,

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

Innledning. Reglene som er presentert i denne teksten tar for seg hvordan man skal spille boccia.

Innledning. Reglene som er presentert i denne teksten tar for seg hvordan man skal spille boccia. BisFed Boccia reglement for klasse 1 2015 Innledning Reglene som er presentert i denne teksten tar for seg hvordan man skal spille boccia. Reglene gjelder for alle konkurranser i klasse 1 som er approbert

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Dommerkurs i Badminton

Dommerkurs i Badminton Dommerkurs i Badminton Kurs- og arbeidshefte (à jour pr. 1. november 2009) Utgitt av Utarbeidet av Konkurransekomiteen, oppmann- og dommerutvalget Tekst av Tore Michaelsen og Rune Bård Hansen Ettertrykk

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

NSSF ledermøte 7-9. juni 2013

NSSF ledermøte 7-9. juni 2013 NSSF ledermøte 7-9. juni 2013 Referat fredag 7. juni 2013 1. «Skiskytterlisensen. Hvor er man, hvor vil man?» ved Norwegian Broker - Informasjon om dagens lisensforsikring - Hva forsikringen dekker, og

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

jære Dommerkollegaer!

jære Dommerkollegaer! K jære Dommerkollegaer! Et nytt spennende kalenderår er snart over! Det har vært et positivt år på flere måter: Norske utøvere og norske dommere har deltatt på mange stevner og fått oppleve mye karate

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

KURSHEFTE - KRETSSTARTERE

KURSHEFTE - KRETSSTARTERE KURSHEFTE - KRETSSTARTERE Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. AUTORISASJON AV STARTERE... 4 2.1. KRETSSTARTERE... 4 2.1.1. KURSMATERIELL... 4 2.. TEORI... 4 2.1.3. PRAKSIS... 4 2.1.4. PRAKTISK PRØVE... 4 2.1.5.

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Ordstyrer: Martin Hallén Referent: Kristine Steine Merk at sitatene under ikke er ordrett gjenfortalt. Kommentarer og lignende kan mangle. Forbehold om feilsitering.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer