Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. Kunnskap gir muligheter!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!"

Transkript

1 Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 Kunnskap gir muligheter!

2 Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca 1100 elever og 220 ansatte. Vi tilbyr 8 ulike utdanningsprogrammer og har ansvar for opplæring innen kriminalomsorgen. Skolen ligger sentralt i Horten sentrum og offentlig transporttilbud er godt. Vi samarbeider med både private og offentlige aktører i vårt nærmiljø. Horten kommune, Høgskolen i Vestfold, opplæringskontorer og privat næringsliv er viktige samarbeidspartnere. Vårt mål er at vi gjennom eksternt samarbeid skal kunne tilby mer realistiske og tilpassede læringsarenaer for elevene våre. Alle ansatte på skolen har ansvar for å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø, men viktigst er relasjonen som skapes mellom deg og dine lærere. Læreren kommer til å lede læringsarbeidet i klassen og stiller klare forventninger. Din arbeidsinnsats både på skolen og hjemme er avgjørende. Vi håper at læreren kan inspirere og motivere deg til innsats med fagene, slik at du kan oppnå gode resultater og nå dine mål. Samarbeid med dine foresatte er viktig for din læring og for oss som skole, og vi oppfordrer til kontakt og dialog. For skoleåret 2013/2014 har skolen fullt fokus på å få elevene til å fullføre og bestå sitt påbegynte opplæringsløp. Viktige bidragsytere for å nå dette målet er deg, din kontaktlærer, dine faglærere, rådgivere, ledelsen på skolen, øvrige personale på skolen og sist, men ikke minst, dine foreldre. Vi har ulike tiltak underveis i skoleåret for å lykkes med dette, men kan kort nevne leksehjelp og ulike intensivkurs i fag som oppleves som vanskelige. Husk: Det er deg det kommer an på! I tillegg har skolen også et uttalt mål at 95 % av elevene skal ha fullt oppmøte på skolen hver dag. Vi ser en nær sammenheng mellom gode karakterer og oppmøte på skolen. Vi har fokus på å skape nærvær. Dersom du som elev er borte fra skolen og er under 18 år, må foresatte melde fravær til kontaktlærer innen den uken du har vært borte. Dette skjer digitalt via mobiltelefon (se info på side 29 om Mobilskole ). Ta godt vare på hverandre, vis respekt og omsorg for dine medelever og skolens ansatte. Sammen skal vi lage et godt og inkluderende skolemiljø! Vi er klare til å ta imot akkurat deg som elev ved Horten videregående skole. Lykke til med skoleåret! Gisle Birkeland rektor 2 3

3 visjon og verdigrunnlag innhold Vår visjon er - Kunnskap gir muligheter Vårt verdigrunnlag - Medvirkning Læring - Utvikling Gjennom medvirkning og et godt fungerende elevdemokrati legger vi forholdene til rette for utvikling av en enda bedre skole. Skolen skal kjennetegnes av godt samarbeid og en bevisst medvirkningskultur. Gjennom erfaringsutveksling, resultatoppfølging og evaluering setter vi oss langsiktige mål for utvikling av skolens pedagogiske virksomhet. Vi vil utvikle et læringsmiljø som preges av aktive elever som setter læring i fokus. Undervisningsarbeidet skal preges av tydelige, inspirerende og faglig dyktige lærere som opplever å få støtte for sin rolle som tydelige ledere av undervisningsarbeidet i klasserommet. På vår felles arbeidsplass viser vi hverandre gjensidig respekt, vi samarbeider med hverandre og er lojale til vedtak og retningslinjer. Pedagogisk utviklingsarbeid preger skolen vår, samtidig som vi søker å finne en god balanse mellom det etablerte og tradisjonsrike, og utprøving av nye arbeids- og organiseringsformer. Vi vil etablere en kultur for vurdering sett i et læringsstøttende perspektiv. Individet skal få muligheter til å medvirke, lære og utvikle seg innenfor rammen av skolesamfunnets regler og normer. Kunnskap gir muligheter! Dette er vår skoles nye visjon, det vi har tro på. Vår viktigste oppgave er å motivere våre elever til å søke kunnskap slik at de kan nå sine mål i et livslangt perspektiv. Kunnskap er en nøkkel som gir tilgang til enda flere muligheter. Muligheter for personlig vekst, faglig fordypning, valg av videre studier og yrkeskarriere. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert for læring, ser mulighetene og oppnår så gode resultater som mulig. Vestfold fylkeskommune sin visjon: Sammen om Vestfolds framtid Vestfold fylkeskommune sine verdier: Profesjonell, rettferdig, modig og åpen Rektor ønsker velkommen 2 visjon og verdigrunnlag 4 innhold 5 SKOLERUTE for skoleåret Vestfold 6 SKOLETIDER 7 klasser og kontaktlærere 8 Bekkegata 8 klasser og kontaktlærere 9 Skippergata 9 Skolens utviklingsmål 10 LEDELSEN VED SKOLEN 11 avdelingsledere 13 pedagogisk service 17 tillitsvalgtes Kontaktpersoner 17 ELEVRÅD 18 ELEVENES SKOLEMILJØ 21 NN-dagen 22 administrasjonen informerer 23 resepsjon 23 ID-kort 23 Skoleskyss 23 elevskap 23 Gratis læremidler 23 UTLÅNSORDNING FOR PC 23 Lånekassen 23 Oppslagstavler 24 Informasjons-skjermer 24 Hjemmesiden 24 Posthyller 25 bibliotek 25 Elevkantine 25 RØYKFRI og snusfri SKOLE 25 vaktmestertjeneste 26 PARKERING 26 RUTINER VED BRANN 27 KAMERAOVERVÅKING 27 IT-avdelingen 27 Elevmedvirkning og miljø 28 It s Learning /skolearena 28 Husregler 28 Vurdering og fravær 28 Mobilskole 29 ELEVMEDVIRKnING 29 elevsamtaler 29 VIKARORDNING 29 ARBEIDSMILJØ 29 ELEVSTATUS 30 FRITAK FOR FAG 30 FRAVÆRSOPPFØLGING 30 KARAKTERER 32 elevtjenesten 34 Rådgiverne 34 Rådgiverne 34 PP-tjenesten (PPT) 35 Helsesøster 35 Helsestasjon for ungdom 35 Utekontakten i Horten 35 Oppfølgingstjenesten 35 (OT) i Horten 35 ORDENSREGLEMENT 36 IKT-REGLEMENT 42 IKT tilleggsregler 44 KUNNSKAPSLØFTET 45 Organisasjonskart 46 ADRESSEr, TELEFON, fax og kart Trykk: Prinfo Unique, Illustrasjoner: Ingvild H. Henni, Layout: Reidar J. Mathisen

4 SKOLERUTE for skoleåret Vestfold SKOLETIDER Måned Antall dager Ferier og fridager/merknader August 10 Første skoledag: mandag 19/8 September 20 Høstferie uke 40: 30/9 Oktober 19 Høstferie uke 40: 1/10 4/10 November 21 Desember 15 Siste skoledag: fredag 20/12 Januar 20 Første skoledag: mandag 6/1 Februar 15 Vinterferie uke 8: 17/2 21/2 Mars 21 April 16 Påskeferie: 14/4 21/ 4 Mai 19 Fridager: 1/5, 29/5 (Kr. Himmelfartsdag), og 30/5 Juni 14 Fridag 9/6 (2. pinsedag) Siste skoledag: fredag 20/6 Sum skoledager Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. økt 1. økt 1. økt 1. økt 1. økt 2. økt 2. økt 2. økt 2. økt 2. økt 3. økt 3. økt 3. økt 3. økt 3. økt 4. økt 4. økt 4. økt Planfestet tid 1. økt fra 0830 til 1000 Pausetid 15 minutter 2. økt fra 1015 til 1145 Felles spisepause 3. økt fra 1215 til 1345 Pausetid 15 minutter 4. økt fra 1400 til 1530 Ringesignal økt Terminer 1. halvår: Mandag 19. august 2013 Fredag 17. januar dager 2. halvår: Mandag 20. januar 2014 Fredag. 20. juni dager Planleggingsdager for pedagogisk personale: Onsdag 14. august 2013 Torsdag 15. august 2013 Fredag 16. august 2013 Torsdag 2. januar 2014 Fredag 3. januar dag som fordeles på 2 halve dager (evaluering slutten av skoleåret + 1 til avdelingene) Fordeling Høst 2013 Vår 2014 Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager

5 klasser og kontaktlærere Bekkegata klasser og kontaktlærere Skippergata Betegnelse Klasse Kontaktlærer Vg1 Idrett 1IDA Rita Søreng Breiby Vg1 Medier- og kommunikasjon 1MKA Rolf Wilhelm Marthinsen 1MKB Frøydis Helene Henni Vg1 Studiespesialisering 1STA Tonje Medby 1STB Sally Goldie-Andersson 1STC Bente Hagelund 1STD Nina Lynn Hotvedt 1STE Hans Kristian Helseth Vg1 Teknologi og forskerlinje 1STF Line Klavenes Berg/ Guro Huneide Hetland Vg1 Service og samferdsel 1SEA Stig Årdahl 1SEB Ida Larsen Horne 1SEC Kjetil Jensen-Moskvil Betegnelse Klasse Kontaktlærer Grunnkompetanse 1ALA Sissel Klevjer 1ALB Lise Levang 1HLA Morten Ormås Innføringsklasse 1INF Flavio Duarte Andersen Vg1 Design og håndverk 1DHA Ingrid Iburg Vg1 Elektro 1ELA Frank Jensen 1ELB Simen Hambo 1ELC Tone Strand Vg1 Helse- og oppvekstfag 1HOA Nina Iren Larsen 1HOB Una Dehlin 1HOC Anita Colombo Günther Vg1 Teknikk og industriell produksjon 1TPA Lars Rolf Larsen Vg2 Idrett 2IDA Håvard Løvmo/Håvard Hubred Sveen Vg2 Medier- og kommunikasjon 2MKA Morten Schøyen 2MKB Kjell Paulsen Vg2 Studiespesialisering 2STA Gunn Hilde Sarre Johansen 2STB 2STC 2STD Thomas Løge Roger Kåre Horn Helene Gartmann Vg2 Teknologi og forskerlinje 2STF Morten Oddvik Vg2 Salg, service og sikkerhet 2SEA Inger Ora 2SEB Tom Erik Brattbakk Vg2 Reiseliv 2REA Elin Fagerheim Vg3 Idrett 3IDA Bjørg Figved/ Håvar Studsrød Vg3 Medier- og kommunikasjon 3MKA Ragnar Gjertsen Vg3 Studiespesialisering 3STA Torgny Dokke 3STB 3STC Lise Gusfre Ims Tommy Moum Vg3 Teknologi og forskerlinje 3STF Cathrine Robak Vg3 Påbygging 3PBA Tone Gleditsch Stabell 3PBB Randi Nordhuus/Pål Hytten Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 2BUA Karin Bergesen Soltveit 2BUB Cecilie Kongstein- Kokkim Vg2 Helsearbeider 2HAA Aud Wold Vg2 Frisør 2FIA Berit Johnsen Vg2 IKT service 2IKA Reidar Juel Mathisen Vg2 Automatisering 2AUA Morten Olsrød Vg2 Data og elektronikk 2DEA Odd Jansen Vg2 Elenergi 2ELA Svein Erik Sørbøe Vg2 Industriteknologi 2INA Finn Arne Lie Vg3 Automatisering 3AUA Tor Arthur Berg Vg3 Dataelektroniker 3DEA Frank Borgersen Vg3 Hudpleier 3HUA Helle Iversen 8 9

6 LEDELSEN VED SKOLEN Skolens utviklingsmål Skolen har følgende utviklingsmål for skoleåret: 1. Vi skal være en utviklingsorientert organisasjon som bygger vår virksomhet på en felles visjon og et felles verdigrunnlag. 2. Vi skal gjennom tydelig ledelse bidra til økt læringsutbytte for skolens elever. 3. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motiverte til å oppnå så gode resultater som mulig. 4. Vi skal samarbeide om å kvalitetssikre elevenes opplæring og skape en god vurderingskultur. 5. Vi skal kvalitetssikre medarbeidernes individuelle kompetanse innen IKT for å videreutvikle den pedagogiske bruken av verktøyet. 6. Vi skal videreutvikle en teamorganisert arbeidsform som legger til rette for økt samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling. Spesielle fokusområder for skoleår 2013/2014 Nærvær blant skolens elever på 95% Fullført og bestått blant skolens elever på 75 % Styrking og reorganisering av elevtjenesten Økt ressurs og tydeliggjøring av rollen som kontaktlærer Implementering av mobilskole Resultatledelse Prioritering av klasseteammøter Rektor Gisle Birkeland Stabsleder for pedagogisk service Kirsti Hagen Røed Pedagogiske servicetjenester, Rektors stedfortreder, Plan- og utviklingsarbeid. Bibliotek, Inntak og eksamen, Analyse, utredning og rapportering, Kvalitetssikring av pedagogisk tilrettelegging, Informasjon. Studierektor Torhild Svalestuen Johannessen Ansvarsområde: Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST), Påbygging til generell studiekompetanse (PB) Idrettsfag (ID), Service og samferdsel (SS), Horten natursenter Studierektor Liv Marit Hansen Ansvarsområde: Helse- og oppvekst (HO), Design- og håndverksfag (DH). Teknikk og industriell produksjon (TP), Elektrofag (EL), Medier og kommunikasjon (MK) Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) Elevtjenesten, Rådgivningstjenesten, Opplæring i kriminalomsorgen 10 11

7 avdelingsledere Stabsleder for personalforvaltning og drift Bjørn Halvard Berget Overordnet ansvar for skolens virksomhet knyttet til personalforvaltning, bygninger, brannvern, økonomi, teknisk drift, renhold og merkantile tjenester. Erik Hansson Teknologifag (Elektro EL og Teknikk og industriell produksjon TP) Jan Martin Veberg: Service og samferdsel (SS) Kontaktinfo finnes på hvs.vfk.no Lydia Lorentzen Helse- og oppvekstfag (HO) Bjørg Egeland-Eriksen Figved Idrettsfag (ID) Jon Gunnar Eide Brekka Medier- og kommunikasjon (MK) og Design og håndverk (DH) Mette Gro Buan: Studiespesialisering (ST) Vg1, norsk og samfunnsfag 12 13

8 Lise Olsen Studiespesialisering realfag, Teknologiog forskerlinje. Svein Ivar Berg Sandåker Studiespesialisering Vg2, Vg3, påbygg, språkfag Heidi M. Andersen Renholdsleder Morten Vestland Teknisk leder Hilde Beate Tørnby Opplæring i kriminalomsorgen. Bastøy, Horten og Hof fengsel. Margret Yrr Vigfusdottir Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) og spesialundervisning, Elevtjenesten. Ellen Linneflaatten Kontorleder Gunn H Aasen Daglig leder, Horten Natursenter 14 15

9 pedagogisk service Studiekoordinator Inger Lundsør kontorplass i 1. etasje B-fløya, Bekkegata Saksbehandler : Kristin Semb Thorsen kontorplass i 1. etasje A-fløya, Skippergata Skolen har en studiekoordinator og en saksbehandler. De har ansvar for pedagogiske servicetjenester. Ta kontakt dersom du lurer på noe angående timeplaner, eksamen, fagvalg, fritak for fag, karakteroppgjør eller annet. Dersom du ikke vet hvem du skal spørre, kan disse personene hjelpe deg videre. tillitsvalgtes Kontaktpersoner Rektor Gisle Birkeland Studierektor Liv Marit Hansen Studierektor Torhild S. Johannessen Elevrådets styre og elevrådet ved Horten videregående skole Tillitselever for DH, EL, HO, MK og TP. Tillitselever for ID, PB, SS og ST 16 17

10 ELEVRÅD Hvorfor trengs det et elevråd? Elevenes tilbakemeldinger gjennom elevrådet er viktig for utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø på skolen. Et velfungerende elevråd og aktive tillitselever gir skolens ledelse verdifull informasjon om hvordan den enkelte elev opplever læringsmiljøet. Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til læring og utvikling for den enkelte elev. Skolens elevråd har et godt samarbeid med Vestfold fylkeselevråd, som er fylkets aller øverste elevorgan. Leder og nestleder i elevrådet har automatisk plass i fylkeselevrådet, mens en tredjeperson velges av styret. Horten videregående skole har tre representanter i plenumsmøtene til fylkeselevrådet, samt muligheten for en observatør. Elevrådet har i år hatt hovedfokus på psykisk helse. Vi har derfor gjennomført ulike dager for å bedre det psykososiale miljøet på skolen. Stikkord i dette arbeidet har vært: nisseluedagen, vaffeldagen, hei-uka, aktivitetsdag, dialogkonferanse, psykisk helsedag, og styreseminar hvor vi hentet inspirasjon fra 4 skoler i Stavanger. Dette er forhold vi ønsker å videreføre til nytt elevrådsstyre for skoleår 2013/2014. Fra venstre: Eirin Landsem 1STC, Martine Mørk Hjelseth 1MKB, Dina Haneborg Haugdal 1IDA, Marte Helene Johansen 3MK, Olav Brekke 1STF, Simen Magnussen 3AUA, Gent Tahiri 2STC, Jørgen Marthinsen 1STA (Skoleåret 2012/2013) 18 19

11 Profesjonelle elever Kjennetegn for profesjonelle elever er vedtatt av elevrådet mandag 24. januar Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring Utvikling Kunnskap gir muligheter! ELEVENES SKOLEMILJØ Opplæringslova har gitt elevene en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, det henvises til Opplæringslovens 9a-3 Det psykososiale miljøet. Elevrådet på skolen arbeider med tiltak for å fremme et godt miljø, og elevrådets styre er representanter i skolemiljøutvalget FUS (Forum for Utvikling og Samarbeid). Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene sammen tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. FUS kan uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, og elevenes representanter skal være i flertall. Elever og foresatte kan klage dersom de opplever at skolemiljøet ikke er bra, og eventuelt fremme forslag til tiltak for forbedring. Slik henstilling behandles av skolen som vil fatte et enkeltvedtak Respekterer andre i sakens anledning. Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i Opplæringslovens skolemiljo

12 NN-dagen elevenes innsamlingsaksjon På NN-dagen har elevene ved Horten videregående skole de siste 6 år, jobbet for å samle inn penger til vårt mikrofinansprosjekt i Tanzania. Norsk Nødhjelp har samarbeidet med mikrofinansinstitusjonen Acist siden 2005 og i år skal Horten videregående skole være med for syvende år på rad! Det er vi svært takknemlige for. Horten videregående skoles innsats er selve bærebjelken i prosjektet, da pengene som blir samlet inn på NN-dagen blir brukt til å låne ut til de fattigste. Mikrofinans er å gi små lån til fattige, slik at de enten kan etablere en liten bedrift i lokalsamfunnet, eller utvide en allerede eksisterende virksomhet, for å øke inntekten. Låntagerne går sammen i grupper kalt Saccos-grupper. Det er selve gruppen som først låner en større sum fra Acist, for deretter å låne ut igjen til sine medlemmer. Medlemmene betaler til gruppen og gruppen betaler samlet tilbake til Acist, med rente. På denne måten resirkuleres pengene, fordi de kan på nytt lånes ut til en ny gruppe som trenger kapital. Ved å betale rente, bidrar man til at låneinstitusjonene kan være bærekraftige. Mikrobanken kan bruke renteinntektene på administrasjonskostnader, og legge til penger i utlånspotten slik at flere kan låne penger. Rentenivået er også betydelig lavere enn i de kommersielle bankene. Årsaken til at man trenger mikrofinans er fordi de fattige ikke kan få lån i en vanlig bank fordi de ikke har sikkerhet å stille med, samt at lånesummene de har behov for er så små at det ikke er økonomisk lønnsomt for bankene. Disse problemene blir løst med mikrofinansprogrammer fordi det er utviklet et gruppebasert lånesystem, der medlemmene i gruppene garanterer for hverandre. Betalingene foregår månedsvis og som regel over seks måneder, til ett år. Acist har i dag 92 aktive grupper med hele 1453 individuelle medlemmer. 876 av disse er kvinner (60 %) og 46 grupper er rene kvinnegrupper. En undersøkelse fra prosjektet viser at rundt 85 % av låntakerne har tidoblet sin inntekt siden de fikk lån. Det er gode nyheter! Elevrådet ved Horten vgs har valgt å videreføre sitt samarbeid med Norsk Nødhjelp. Vi ser frem til videre samarbeid, da elevenes innsats vil bety en stor forskjell for mange mennesker i Tanzania. Helene Mo Prosjektkoordinator Norsk Nødhjelp administrasjonen informerer resepsjon Resepsjonen er betjent hver skoledag i undervisningstiden med unntak av kortere perioder hvor praktiske årsaker gjør det nødvendig å stenge. Resepsjonene finner du i 1. etasje både i Bekkegata og Skippergata. Åpningstidene finner du på oppslag ved kontorene. Sentralbordet har dessverre ikke kapasitet til å ta imot beskjeder til elevene. Bare svært viktige meldinger kan bringes videre. ID-kort ID-kort er praktisk å ha i mange sammenhenger, blant annet som lånekort på bibliotek. Alle nye elever vil få beskjed om når fotografering til IDkort vil skje og når og hvor de kan hente kortet når det er ferdig. Skoleskyss Har du spørsmål om skoleskyssordningen og/eller trenger hjelp til å fylle ut søknad om fri skoleskyss henvender du deg til skolekontorene. Reglementet for skyss av elever i videregående skoler og en rekke praktiske opplysninger om skoleskyssordningen i Vestfold finner du for øvrig på internettadressen: elevskap Skolen har skap til disposisjon for elevene. De som ønsker å benytte seg av tilbudet må ta kontakt med sin kontaktlærer for å få henvist plass. Elevene må selv anskaffe hengelås. Skapet kan benyttes fra skolestart til skoleslutt. Eleven må tømme skapet i slutten av hvert skoleår. Hvis det ikke er tømt innen avslutningsdagen, vil skolen klippe av låsen og ta ut det som måtte ligge der. Skolen oppbevarer ikke det som tas ut. Det presiseres at skolen ikke er ansvarlig/erstatningspliktig for hengelåsen eller innholdet i skapet. Anmeldelse av eventuelt innbrudd i og/ eller tyveri fra skapet må derfor gjøres av den som disponerer skapet. Gratis læremidler Regjeringen har vedtatt at elevene i videregående skole skal få gratis læremidler. I løpet av 3 år skal alle elever ha tilgang på gratis læremidler gjennom en utlånsordning fra skolen. Utlånsordningen blir organisert av bibliotekene. UTLÅNSORDNING FOR PC Fylkeskommunen har etablert et nettsted med informasjon om ordningen som er felles for elever i de videregående skolene i Vestfold. Se også:. Lånekassen Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender

13 Søk om stipend fra når du har fått opptak. Du må bekrefte at du tar i mot skoleplassen før du kan søke lån/stipend. Elever på venteliste kan søke etter 1. august. De som ikke kommer inn på sitt førstevalg bør også vente med å søke til 1. august for raskest mulig saksbehandling. Les mer om stipend og lån i Lånekassen på og sjekk vår Facebookside for deg i videregående opplæring, lanekassen.vgs. Hjelp til å fylle ut nettsøknad og svar på spørsmål om lån og stipend i Statens Lånekasse får du ved å henvende deg til rådgiver eller skolekontorene. Alle søker om støtte (lån/stipend) fra Lånekassen på nettet. Husk å velge søknad for elever i vanlig videregående opplæring. Elevene kan søke via: når de takker ja til skoleplass (logger på med MinID), eventuelt på (logger på med MinID). Når lånekassen har behandlet søknaden din, får du en avtale om støtte sendt hjem til deg i posten. Du må skrive under og sende den inn til lånekassen for å få pengene. Du må begynne på skolen før første utbetaling kommer på konto. Oppslagstavler Elevene disponerer tavler ved hovedinngangene. Informasjon fra administrasjonen henges opp på egne tavler. I Bekkegata henger tavla ved inngangen til kantina. I Skippergata henger tavla i 1. etasje i A-fløya. Informasjonsskjermer Infoskjermer finnes i Bekkegata, Skippergata. Som elev plikter du daglig å følge med på den informasjonen som blir gitt her. Hjemmesiden Målgruppen for hjemmesiden er elever, foresatte, ansatte og andre som er interessert i informasjon om skolen vår. Her finner du blant annet oppdaterte skolenyheter og oversikt over skolens fagtilbud. I tillegg ber vi deg spesielt legge merke til venstremenyen som heter skoleinfo. Her finner du viktig informasjon om for eksempel: Boklister, eksamen og prøver, elevrådet, lånekassa, skoleskyss. Skoleinfoheftet som du leser nå, finner du også her. Horten vgs. er også på facebook. Ved å like oss på facebook vil du kunne følge med på hva som skjer på skolen. Dette er en fin anledning til å bli bedre kjent. Scan denne qr-koden på din mobil, eller skriv inn Horten vgs. i søkefeltet på facebook. Lik oss da vel Posthyller Posthyller for elevrådet, russen og NN-komiteen er på skolekontoret i Bekkegata. Det er viktig at ansvarlig tømmer disse regelmessig. bibliotek Både i Bekkegata og Skippergata er bibliotekene viktige knutepunkt i forhold til skolearbeidet. I tillegg er dette steder hvor du kan koble litt av med å lese aviser, tidsskrifter og vårt rike utvalg i tegneserier. Eller kanskje du vil utfordre en venn i et slag sjakk? Både i Skippergata og Bekkegata finner du bøker, filmer, aviser, tidsskrifter og tegneserier, i tillegg finner du verktøy du trenger for å løse skoleoppgaver og kunne presentere dem på en spennende måte: IT-arbeidsplasser tilknyttet internett. Utskriftsmuligheter og kopimaskin. Multimedia-utstyr (kameraer, videokamera, videokanon etc.) I begge avdelingene er det arbeidsplasser for grupper. I Bekkegata er det også en lesesal. Åpningstid : mandag, tirsdag, onsdag, fredag og , torsdag Bekkegata Bibliotekar Kirsti Morstøl og Oxana Qvam 2. etasje. Skippergata Bibliotekar Ingunn Elise Hellingsrud og pedagogisk veileder Sissel Andreassen 1.etasje. Kontakt bibliotekaren hvis du har spørsmål vedrørende bruk av bibliotekene. Elevkantine Spisekroken kantine i Bekkegata ligger i 1. etasje. Kantinetoppen i Skippergata ligger i 3. etasje. Åpningstidene vil kunne variere og er kunngjort med oppslag i/ved kantinene. På Horten Ressurs i Strandpromenaden er det tilgang på tørrvarer og drikke fra automater. RØYKeFRI og snusfri SKOLE Under 4 pkt. f. i det nye skolereglementet som gjelder for alle fylkets videregående skoler står det at Røyking er ikke tillatt på skolenes område med mindre skolen har avsatt egne skjermede områder til dette. Bakgrunn for unntaket som tillater røyking på skjermede områder er hensynet til naboer og brukere av skolenes nærområder. Ved Horten vgs tillates røyking på følgende steder: Skippergata I uværsskuret på østsiden av skolebygningen (mot parken/ idrettsbanene) og dens umiddelbare nærhet. Bekkegata I uværsskuret på nordvestsiden av skolebygningen. Strandpromenaden (Horten Ressurs) Inne i U-en mot nordøst. Ønsker du å vite mer om bibliotekene, klikk deg inn via hjemmesiden vår. Røyking på skolens nærområder eller områder som tilhører skolen utover 24 25

14 de som er angitt ovenfor vil bli påtalt og gi konsekvenser på lik linje med andre brudd på skolereglementet. Det henstilles til alle brukere av de skjermede områdene om å benytte de utplasserte askebegrene og søppelkassene slik at forsøpling unngås. vaktmestertjeneste Skolens tekniske avdeling har det praktiske og tekniske ansvaret for utstyr, inventar og bygninger. Dersom du oppdager feil eller mangler på dette, er det teknisk leder eller en av vaktmestrene du skal si fra til. Utstyr til vasking og rydding får du på vaktmesterkontoret. Her finner du vaktmestrene: Bekkegata: Ved siden av rom 015 i underetasjen Skippergata: Rom C004 i underetasjen (C-fløya) PARKERING Skolens parkeringsarealer i Skippergata og Bekkegata overvåkes av Horten Parkering a.s. Det betyr at de som parkerer ulovlig og/eller uten å ha gyldig parkeringsbevis blir ilagt kontrollavgift (parkeringsbot). Skolen har ikke fullmakt til å frafalle/omgjøre slik ilagt avgift. Elever i videregående skole har tilbud om rabattavtaler for bruk av offentlige kommunikasjonsmidler og vil normalt ikke få tildelt parkeringskort. De som ønsker å bruke egen bil til og fra skolen må selv sørge for å finne et sted å parkere. Elever i den videregående skole som av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for å bruke egen bil til og fra skolen kan etter søknad få tildelt parkeringskort. Den som søker må dokumentere at vedkommende eier eller disponerer bil. Også de forhold søknaden begrunnes med må dokumenteres for eksempel i form av legeattest, arbeidsavtale etc. Søknader som mangler slik dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolekontorene som også tar i mot skjemaet når det er ferdig utfylt. Alle henvendelser for øvrig vedrørende parkeringsordningen skal skje til skolekontoret. NB! Parkeringskort gir kun rett til å parkere dersom det er ledig plass. Kortet skal festes innvendig nede til venstre på frontruta (sett innefra) slik at det er lett synlig utenfra. Horten videregående skole disponerer følgende parkeringsarealer: Skippergata Begge parkeringsplassene syd for skolebygningen (mot sjøen). Kan kun benyttes av de som innehar gyldige parkeringsbevis eller som har betalt parkeringsavgift. Rundt skolebygningen på oppmerkede plasser. Kan kun benyttes av ansatte og besøkende med gyldig parkeringsbevis. Bekkegata Parkeringsplassen på nordvestsiden av skolebygningen. Kan kun benyttes av de som innehar gyldig parkeringsbevis. Hortenshallen Den avgiftsbelagte parkeringsplassen ved Hortenshallen kan benyttes vederlagsfritt, men kun av ansatte som innehar gyldig parkeringsbevis, ikke elever. Fylkestinget i Vestfold har vedtatt at det skal bli endringer i ovennevnte kriterier for parkering ved skolen for både ansatte og elever. Disse nye kriteriene er under utarbeidelse og vil tre i kraft i løpet av 2013/14. Informasjon vil bli gitt når disse kriteriene er klare. RUTINER VED BRANN I alle undervisnings-/oppholdsrom henger det en branninstruks og en oversikt over hvor den enkelte elevgruppe skal samles når brannalarmen går og bygningen må forlates. Rømningsveiene er tydelig merket med piler og skilt. I tillegg er det på veggene i gangene i hver etasje hengt opp en tegning som viser rømningsveiene fra stedet der tegningen henger. Dersom brannalarmen går, forlater elevene klasserommet samlet. Sistemann ser etter at vinduer er lukket og at alle har forlatt klasserommet før vedkommende lukker døra. Bygningen forlates fortest mulig og elevene holder seg samlet klassevis for opptelling. Det blir gitt beskjed når elevene kan vende tilbake til bygningen. Brannøvelser avholdes iht. egen plan som utarbeides av skolens overordnede brannvernleder. KAMERAOVERVÅKING Som et forebyggende tiltak mot innbrudd, tyverier og skadeverk er skolens bygninger i Bekkegata, Skippergata og Strandpromenaden utvendig overvåket av videokameraer. Anleggene er registrert hos Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for etablering og drift av slike anlegg. Sikring, bruk og oppbevaring av billedmaterialet reguleres av Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Stabsleder for personalforvaltning og drift er ansvarlig for at skolen ivaretar bestemmelsene i denne loven. IT-avdelingen Avdelingen står for administrasjon, drift og vedlikehold av alt datateknisk utstyr på skolen, dvs. bærbare og stasjonære PCer, servere, nettverk, telefonsystemer, overvåking, projektorer og smartboards. Det er opprettet en Servicedesk som både elever og ansatte kan benytte. Elever kan henvende seg direkte til servicekontorene i Bekkegata og Skippergata, eller på web. Servicekontor: Bekkegata: Rom 214: Ved siden av heisen i 2. etasje (A-fløy) Skippergata: Rom C002 i underetasjen (C-fløya) Web: Skolens hjemmeside (hvs.vfk.no) > IT-> avdelingen > IT Servicedesk web eller e-post: Skolen leverer tilgang til Internett og printer. Gjester kan få utlevert tidsbegrenset brukernavn og passord for tilgang til skolens gjestenett på skolekontorene

15 Elevmedvirkning og miljø It s Learning / skolearena it s learning er skolens læringsplattform. Målgruppen for it`s learning er elever og lærere. Dette er en elektronisk læringsplattform, og den pedagogiske bruken vil kunne variere fra fag til fag. It`s learning skal fungere som en kommunikasjonskanal mellom lærere og elever og elever imellom. Elevene plikter å følge med på informasjon som blir lagt ut. Elevens fravær, anmerkninger og varsler sendt fra skolen er tilgjengelig på SkoleArena via it s-learning. Det forutsettes at elevene sjekker at fraværsføringen på Skolearena stemmer. Dette skal du som elev gjøre minst en gang pr. uke. Husregler 1. Vi møter presis til timene. 2. Vi har PC n lukket når timen begynner. 3. Vi holder fokus på faget i timene. 4. Vi spiser ikke i timene. 5. Vi rydder alltid opp etter oss. Anmerkninger føres etter retningslinjer gitt i Husregler, Ordensreglement for de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold, og IKT- reglement for ansatte og elever ved de videregående skolene i Vestfold. Fravær og anmerkninger føres konsekvent for alle elever. Anmerkninger kan føre til nedsatt ordens- og / eller atferdskarakter. Stort fravær kan føre til at det ikke kan settes karakter i faget. Skolen skal legge forholdene til rette for et godt læringsmiljø, og ønsker dialog og et godt samarbeid med både elev og foresatt. Vurdering og fravær Vurderingskriterier viser hva som skal legges til grunn når en elev blir vurdert på skolen, både i forhold til det enkelte fag, i orden og atferd. Eleven bør bruke vurderingskriteriene som veileding og støtte i skolearbeidet. Ved fravær fra prøve vil eleven kunne prøves i det samme fagstoffet ved neste prøve i faget. Alternativt kan eleven prøves i en muntlig høringssituasjon umiddelbart etter at han/hun er tilbake på skolen, eller skolen kan legge til rette for en felles prøvedag. Eleven skal melde fravær på Mobilskole. Har lite fravær Mobilskole Melding om fravær kan sendes på SMS til telefonnr Start alle meldinger med kodeordet HVS etterfulgt av mellomrom og klassebetegnelsen (finnes i tabell på side 8). Skal det f.eks. sendes melding til kontaktlærer i A klassen på Studiespesialiserende Vg1, skriver du HVS 1STA. Både store og små bokstaver i kodeordet fungerer, men vær nøye med mellomrom i og etter kodeordet! Eksempel på melding til kontaktlærer i 1STA: HVS 1STA Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Mvh Eks Empel Dersom eleven blir syk eller av annen grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun melde fra til skolen umiddelbart. ELEVMEDVIRKnING Elevrådet har i samarbeid med skolens ledelse utarbeidet en veiledning i elevmedvirkning og elevdemokrati. Veiledningen er tilgjengelig for alle fra skolens hjemmeside. Vår målsetting er at elever ved Horten videregående skole skal få tilstrekkelig informasjon og opplæring i hvilke rettigheter og plikter elevene har i videregående skole. Godtar at andre er forskjellig fra deg selv elevsamtaler Året starter med en oppstartssamtale som gjennomføres den første skoleuken, og det skal i tilegg som et minimum settes av tid til en elevsamtale hver termin. Det er skolens praksis at elevsamtalen er en samtale mellom elev og kontaktlærer om skole og opplæringssituasjonen. Samtalen skal veilede og motivere deg til en best mulig utvikling i forhold til opplæringens samlede mål. Din faglige utvikling, motivasjon og innsats er tema. Elevsamtalen skal bidra til trygghet, åpenhet, samarbeid og tillit mellom elever og lærere. Du skal vite at den du samtaler med har taushetsplikt etter bestemmelser i forvaltningslovens 13 til 13e, slik alle i skolesamfunnet har til enhver tid. VIKARORDNING Ved lærerfravær skal elevene snarest mulig få beskjed. Elevene skal så langt det er mulig få vikar eller tid til å arbeide med tema(er) etter oppsatt arbeidsplan(er). Ved manglende eller uklar beskjed skal elevene ta kontakt med skolekontoret. Elevene kontakter områdets studierektor dersom ordningen ikke fungerer tilfredsstillende. ARBEIDSMILJØ Konflikter mellom lærere og elever søkes løst på lavest mulig nivå. Klage på undervisningen rettes normalt direkte til vedkommende 28 29

16 lærer på en saklig måte. Dersom klagen ikke fører fram, gå til kontaktlærer, rådgiver eller studierektor. Ved skolen vår har vi en egen handlingsplan med prosedyrer som skal følges ved eventuelle klager. ELEVSTATUS Dersom du velger å gjennomføre et kurs med redusert fagkrets, vil du kunne søke om å bli delkurselev. En delkurselev har de samme rettigheter som andre elever i forhold til de fag delkurseleven har i sin fagkrets. Det finnes eget søknadsskjema for å kunne søke om status som delkurselev. Kontaktlærer har skjema. Søknadsfrist er Slike avtaler gjøres formelt mellom deg som elev, (event. dine foresatte) og skolen. FRITAK FOR FAG Ønsker du å få fritak for fag eller deler av fag, må du ta kontakt med studiekoordinator eller rådgiver som kan fortelle deg hvilke muligheter som finnes og eventuelle konsekvenser av et slikt valg. Dette bør gjøres innen utgangen av august. FRAVÆRSOPPFØLGING Det er utarbeidet felles rutiner for fraværsoppfølging for de videregående skolene i Vestfold. Rutinene følger her. Se også eget punkt om Mobilskole Det vises til Forskrift til Opplæringslova 3.47 Føring av fråvær i vidaregåande opplæring og Ordensreglement for de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold (vedtatt 19. juni 2007). Fravær i videregående skole Det regnes som fravær når eleven ikke er til stede i opplæringen som avtalt. Føring av fravær i SkoleArena 1. Fraværet føres som Fravær i SkoleArena av faglærer seinest 1 dag etter at fraværet forekommer, og vil bli registrert som timefravær. 2. Det er elevens ansvar å dokumentere fraværet overfor kontaktlærer. Kontaktlærer endrer fraværet til Dokumentert fravær og eventuelt konverterer fravær fra timefravær til heldagsfravær. 3. eleven plikter å følge med på eget fravær i SkoleArena. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglæreren innen 2 uker etter fraværsdato. Eleven må også melde fra om timefravær som skal gjøres om til heldagsfravær, seinest innen 2 uker. Etter 2 uker vil det ikke bli gjort endringer. 4. Dersom en elev slutter i et fag, skal eventuelt fravær føres i SkoleArena fram til registrert sluttdato. Dokumentert fravær 5. Dokumentert fravær kan være: - sjukdom og andre helsegrunner som f. eks. lege- og tannlegetimer. - langkjøring, glattkjøring, oppkjøring til bilsertifikat. Ordinære kjøretimer regnes ikke som dokumentert fravær. - organiserte turer med korps og idrettslag og foreninger eleven er med i. Ordinære ferieturer med venner og familie regnes ikke som dokumentert fravær. Dokumentasjonen skal foreligge skriftlig. 6. Dersom det er mulig, skal eleven dokumentere fraværet på forhånd. Ved sjukdom skal skolen ved kontaktlærer ha melding i løpet av første fraværsdag. Dersom eleven må forlate skolen pga sjukdom eller andre årsaker, skal kontaktlærer ha beskjed. Ved sjukefravær over åtte dager skal eleven framlegge legeattest eller annen sakkyndig uttalelse. 7. eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller hun legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Udokumentert fravær 8. udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i Orden eller Atferd. 9. Hvis eleven kommer for seint, forlater eller uteblir fra deler av opplæringen uten at dokumentasjon framlegges, skal det registreres som brudd på ordensreglementet. Dokumentert fravær inntil 10 dager som kan kreves ikke ført på vitnemål eller kompetansebevis 10. For inntil sammenlagt 10 skoledager i skoleåret kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a. helse- og velferdsgrunner b. arbeid som tillitsvalgt c. politisk arbeid d. hjelpearbeid e. lovpålagt oppmøte f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå g. inntil 2 dager for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norsk kirke. Fraværet må være knyttet opp mot en religiøs høytid. Kravet med tilhørende dokumentasjon må fremmes innen 2 uker etter fraværet. Det skal brukes et eget skjema felles for alle skoler i Vestfold fylkeskommune. 11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemål/kompetansebevis, må eleven legge fram legeerklæring som dokumentasjon. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. 12. Presiseringer pkt. a. f. a). Helse- og velferdsgrunner kan være: - sjukdom - Begravelse b). Arbeid som tillitsvalgt kan være: - Representant i kommunens ungdomsråd c). Politisk arbeid kan være: - landsmøtedelegat for et politisk parti - medlem i kommunestyret - Partirepresentant i skoledebatter 30 31

17 d). Hjelpearbeid kan være: - Deltakelse i leiteaksjoner via humanitære organisasjoner - Deltakelse i pålagte øvelser for trening til hjelpearbeid i humanitære organisasjoner e). lovpålagt oppmøte kan være: - Innkalling til rettssak, vitneinnkalling - sesjon f). Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå kan være: - Deltakelse i ulike idrettslige mesterskap eller stevner - Deltakelse på konserter, kunst- og kulturarrangementer Situasjoner som ikke skal føres som fravær: organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål, som deltakelse i elevråd eller fylkeselevråd med underliggende utvalg, etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke føres som fravær. Avtaler med rådgiver, helsesøster og pedagogisk-psykologisk tjeneste skal ikke føres som fravær. Eleven har plikt til å dokumentere avtalen. utsatt eksamen, ny eksamen og ny eksamen for forbedring av karakterer skal ikke regnes som fravær. Eleven kan i tillegg ta ut en forberedelsesdag i Holder avtaler og tidsfrister eksamensperioden etter avtale med faglærer / kontaktlærer. Dersom eleven uteblir fra eksamen, føres dette som fravær. KARAKTERER Karakterer gis i henhold til Opplæringslova og forskrifter gitt til denne. Vurdering Grunnlaget for vurdering i videregående opplæring er de samla målene for opplæringa slik du finner dem i den generelle delen av læreplanen og i læreplanene for de enkelte fag og kurs. Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med disse målene du skal arbeide mot slik at du blir i stand til å vurdere ditt eget arbeid. Det blir brukt to former for vurdering: underveisvurdering og sluttvurdering Det skal legges vekt på løpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og rettledning slik at du kan nå målene i læreplanene på best mulig måte. Vurderinga avsluttes med en standpunktkarakter i faget og eventuelt eksamenskarakter. Karakterene skal gi uttrykk for i hvilken grad målene i de fagspesifikke læreplanene er nådd. Skolen har plikt til å informere om hva som er grunnlaget for karakterene. Skoleåret er inndelt i to halvår. Etter 1. halvår skal det gis en halvårsvurdering i fag, orden og atferd samt melding om fravær. Etter 2. halvår settes standpunktkarakter. Dersom faget videreføres fra et nivå til et annet, gis det kun en ny halvårsvurdering ved skoleårets slutt. Standpunktkarakter skal gi informasjon om den kompetanse du har oppnådd i faget. Standpunktkarakteren kommer på vitnemålet/ kompetansebeviset. Stort fravær eller fravær på prøver kan føre til at du ikke får standpunktkarakter. Dette finner du mer om i skolens reglement. Karakterer i fag: 6: Eleven har framifrå kompetanse i faget. 5: Eleven har mykje god kompetanse i faget. 4: Eleven har god kompetanse i faget. 3: Eleven har nokså god kompetanse i faget. 2: Eleven har låg kompetanse i faget. 1: Eleven har svært låg kompetanse i faget. Karakterer i orden og i atferd. God: Vanlig god orden og atferd. Nokså god: Gis ved klare avvik fra vanlig god orden og atferd. Lite god: Gis i ekstraordinære tilfeller av svært svak orden og atferd. Her legges det til grunn om dine arbeidsvaner er preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet, og at du opptrer hensynsfullt, realt og høflig mot andre. Tilrettelagte arbeidsforhold. Alle elever skal gis muligheter til å kunne dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter. Hvis du er dyslektiker, har sterkt nedsatt syn, bruker medisiner som virker sløvende osv, vil skolen legge forholdene til rette slik at du ikke blir skadelidende. Ta kontakt med studiekoordinator/rådgiver som kan fortelle deg hva slags hjelp du kan få. Søknad om tilrettelegging på prøver/ eksamen sendes studiekoordinator innen Skjema for søknad om tilrettelegging får du av din kontaktlærer. Klagerett på karaktersetting Du kan klage på standpunkt- og eksamenskarakterer. Klagefristen er 10 dager og løper fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Klagen fremsettes skriftlig og leveres på kontoret. Klagebehandling kan føre til at karakteren opprettholdes, settes opp eller settes ned. Vi oppfordrer deg derfor til å søke råd hos faglærer før klage sendes. Karakteren som gis etter en klage er endelig og kan ikke påklages senere. Ønsker du å klage på en skriftlig eksamen, har du rett til å se din eksamensbesvarelse. Klager du på en standpunktkarakter eller karakter ved muntlig eksamen, kan karakteren bare tas opp til ny vurdering dersom det er begått formelle feil. Det er ikke nok at en synes prestasjonene er for strengt vurdert. Dersom du for medhold i en klage på formelle feil ved muntlig eksamen, blir karakteren annullert og du må gå opp til ny eksamen. Se også egen informasjon som gis i forbindelse med eksamen

18 -er det apparatet vi bygger rundt deg som elev, slik at du får den hjelp du behøver for å trives og nå de opplæringsmålene du har satt deg. Elevtjenesten består av: Rådgivertjeneste Ressursteam PP- tjenesten (PPT) Helsesøster (Helsetjeneste) Koordinator for spesialundervisning Koordinator for tospråklig fagopplæring Rådgiverne Rådgiverne skal gi tilbud både om valg av utdanning og yrke (UoY- rådgivning) og mer personlige eller sosiale utfordringer (sosialpedagogisk rådgivning). Kontakt med rådgiver kan være aktuelt hvis du synes noe er vanskelig på skolen. Dersom du ønsker hjelp eller kontakt Bjørg Kjendseth Vg1 ST, spes.ped. koordinator Jan Arild Røed TP, EL og INF (innføringsklassen) elevtjenesten Rådgiverne Margret Yrr Vigfusdottir Leder, AHT og koordinator for tospråklig fagopplæring. Trine Golf SS, Vg1 og Vg2 ID. Kontaktinformasjon finner du på skolens hjemmeside med helsevesen, sosialvesen eller PPtjenesten, vil rådgiver formidle kontakt. Du kan også henvende deg til rådgiver hvis du trenger noen å snakke med om personlige forhold. Du kan ta kontakt med rådgiver om du trenger ekstra støtte/hjelp til skolearbeid eller tilrettelegging i opplæringen. Rådgiver hjelper også til med studie- og yrkesorientering. Rådgivere har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg. Ta kontakt med rådgiver dersom det er noe du trenger hjelp til. Rådgiverne har kontortid til ulike tider, og du bør avtale tid til samtale. Kontortid finner du på skolens hjemmeside og som oppslag på kontordørene til rådgiverne. Hilde Øverjordet HO, DH og MK Erik Skaane Vg2 og Vg3 ST, Vg3 ID, PB og karriere PP-tjenesten (PPT) PP- tjenesten kan hjelpe deg med spørsmål som har betydning for din opplæring. PP- rådgiveren har taushetsplikt. Det betyr at det du sier ikke vil komme videre med mindre du har gitt tillatelse til det. PP- tjenesten er gratis. Du får ikke fravær når du oppsøker PP-tjenesten. Skolens kontaktpersoner for PPtjenesten har fast besøkstid. Oppslag finner du på kontordøra deres. Helsesøster Helsesøster Elisabeth Bergqvist Andersen har kontor i Skippergata (1. etasje, rom C115B) og i Bekkegata (3. etasje, rom R315). Besøkstider er slått opp på kontordørene. Elisabeth Bergqvist Andersen kan treffes på telefon i Skippergata og i Bekkegata. Skaper en hyggelig tone Helsesøster arbeider med: forebyggende helseopplysning innen muskel- og skjelettplager, kosthold, ernæring, syn, hørsel. samliv, sex og forebygging av uønsket graviditet, prevensjonsveiledning og forebygging av kjønnssykdommer. rus- og røykavvenning. Du kan også ta opp temaer om psykiske plager som stress, mistrivsel, depresjon med helsesøster. Ved behov henviser helsesøster til samtaler og oppfølging ved Familiehuset. Skolehelsetjenesten er gratis og helsesøster har taushetsplikt. Ved sykdom bør du ta direkte kontakt med fastlegen din for behandling. Helsestasjon for ungdom Nordre Enggt. 8, (underetasjen på Rådhuset) åpningstider: Tirsdager Telefon Utekontakten i Horten NAV bygget med egen inngang fra Vognmannsgate 1, 3.etasje Telefon / / Oppfølgingstjenesten (OT) i Horten Rådgiverne samarbeider med OT Horten om frafallsforebyggende tiltak. OT rådgivere har samtaler med ungdom som vurderer å avbryte videregående opplæring om konsekvenser ved avbrudd

19 ORDENSREGLEMENT FOR DE FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLENE I VESTFOLD Forskrift fastsatt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli Vedtatt av Fylkestinget 10. mai Formål Reglementet skal bidra til god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet er dermed et viktig pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere skolens og Vestfold fylkeskommunes helhetlige mål slik de er nedfelt i opplæringsloven, læreplanene og lokale bestemmelser. Reglementet er retningsgivende for vurdering av karakterene i orden og oppførsel og for eventuelle refsingstiltak. Det er ikke anledning til å bruke annet vurderingsgrunnlag ved fastsetting av karakter i orden og oppførsel enn innholdet i ordensreglementet. Reglementet gir bestemmelser om: elevenes rettigheter og plikter orden og oppførsel tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene fremgangsmåten ved behandling av slike saker 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og, så langt det passer, også for voksenopplæringens elever, lærlinger, lærekandidater, hospitanter og andre når opplæringen foregår i skolens regi. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige bestemmelser. 3 Elevenes rettigheter Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med gjeldende lov og forskrift for opplæring samt fylkeskommunale vedtak. Skolen har en alminnelig opplysnings- og veiledningsplikt overfor elevene slik at de får ivaretatt sine interesser på best mulig måte, jf. forvaltningsloven 11. Elevene har herunder blant annet rett til: a) tilpasset opplæring ut fra evner og forutsetninger b) å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen c) å kjenne grunnlaget for vurderingen i fag og få løpende veiledning i forhold til faglig utvikling d) å få opplæring i og delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling e) å kjenne grunnlaget for vurderingen i orden og i oppførsel og konsekvensen av å bryte reglementet f) å bli varslet skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter, eller dersom det er fare for at eleven får nedsatt karakter i orden eller oppførsel i halvårsvurdering eller i standpunktkarakter g) minst én samtale hvert halvår med kontaktlærer eller faglærer om sin utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene h) jevnlig dialog med kontaktlærer om annen utvikling i) karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning j) å uttale seg og bli hørt i saker som er av betydning for elevens læringssituasjon, som for eksempel ved brudd på rettigheter nevnt ovenfor k) å delta i planleggingen og vurderingen av skolens aktivitet gjennom tillitsvalgtordningen og elevråd l) å velge tillitselever som skal representere elevgruppen m) å danne elevråd n) å være representert i skolemiljøutvalg Politisk aktivitet ved skolene er tillatt. Kommersiell virksomhet er bare tillatt på skolens område etter avtale med rektor. 4 Elevenes plikter Elevene har plikt til å rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og regler. a) Orden Vurderingen i orden er knyttet til om eleven stiller forberedt til opplæringen, og hvordan elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. a. Eleven har frammøteplikt til opplæringen b. Eleven skal være forberedt til opplæringen c. Eleven skal være punktlig og ha med seg nødvendig utstyr d. Eleven skal gjøre lekser og annet pålagt arbeid til avtalt tid e. Eleven skal dokumentere fraværet sitt til de frister som er satt f. Eleven har plikt til å delta aktivt i opplæringen i den form den gis g. Eleven har plikt til å følge fylkeskommunens IKT-reglement h. Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen i. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og i fellesområder b) Oppførsel Vurderingen av elevens oppførsel skal handle om hvordan eleven oppfører seg mot andre i skolesamfunnet, eksempelvis medelever, lærere og andre ansatte. Her vil det blant annet kunne trekkes inn om eleven tar hensyn til og har respekt for andre. Det understrekes videre at vurderingen i oppførsel ikke bare er knyttet til det som skjer i opplæringen, men også det som skjer utenfor. Det betyr blant annet 36 37

20 at det som skjer i skoletiden, på vei til og fra skolen, arrangement i skolens regi, herunder skoleturer, vil kunne trekkes inn i vurderingen. Det som skjer i elevens fritid vil som hovedregel ikke kunne trekkes inn i vurdering i oppførsel. a. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig overfor hverandre i skolesamfunnet. Uakseptabel språkbruk, mobbing, fysisk og psykisk vold eller annen truende eller krenkende oppførsel aksepteres ikke, og alle plikter å hindre at dette skjer b. Eleven har plikt til å følge fylkeskommunens IKT-reglement c. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt i timene uten etter avtale med lærer d. Eleven har plikt til å behandle bygninger, anlegg og utstyr, herunder elektronisk utstyr, på en forsvarlig måte, og følge regler for spesialrom e. Røyking og bruk av snus er ikke tillatt på skolenes område med mindre skolen har avsatt egne skjermede områder til dette f. Bruk, handel, tilvirkning eller oppbevaring av rusmidler er ikke tillatt på skolens område eller i forbindelse med arrangementer i skolens regi. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler g. Pornografi og rasisme er ikke tillatt h. Det er forbudt å ta med seg våpen eller andre farlige gjenstander på skolens område i. Elever som begår straffbare handlinger på skolen eller under aktiviteter som skolen arrangerer kan bli politianmeldt 5 Fravær Det regnes som fravær når eleven ikke er til stede i opplæringen som avtalt. Ved fravær har eleven selv ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til læringsprosessen. a) Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål, som deltakelse i elevråd eller fylkeselevråd med underliggende utvalg, etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. Dokumentert avtale med rådgiver, helsesøster eller pedagogiskpsykologisk tjeneste regnes ikke som fravær. b) Ved fravær skal eleven gi skolen beskjed snarest mulig. Dersom eleven blir syk eller av annen grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun melde fra til skolen umiddelbart. Ved sykefravær over åtte dager skal eleven fremlegge legeattest eller annen sakkyndig uttalelse. c) For inntil sammenlagt 10 skoledager i skoleåret kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a. helse- og velferdsgrunner b. arbeid som tillitsvalgt c. politisk arbeid d. hjelpearbeid e. lovpålagt oppmøte f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå g.inntil to dager for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Fraværet må være knyttet opp mot en religiøs høytid Kravet med tilhørende dokumentasjon må fremmes innen 2 uker etter fraværet. Det skal brukes et eget skjema felles for alle skoler i Vestfold fylkeskommune. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemål/ kompetansebevis, må eleven legge fram legeerklæring som dokumentasjon. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. d) Alt fravær ut over det som er nevnt i punkt c) skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven har selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet. e) Hvis fravær har ført til manglende grunnlag for å gi vurdering i fag, skal skolen legge til rette for at eleven får mulighet til å dokumentere sin kompetanse. Benytter ikke eleven denne muligheten, står eleven i fare for ikke å få standpunktkarakter i faget. f) Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel. 6 Fusk Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon under en prøve- og eksamenssituasjon regnes som fusk og dermed brudd på reglementet. Det samme gjelder avskrift eller kopiering av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Besvarelsen blir ikke vurdert. Konsekvensen av dette kan bli manglende vurderingsgrunnlag for halvårsvurdering og standpunktkarakter i faget. Hendelsen vil bli vurdert ved fastsettelse av karakter i oppførsel. Se også Reglement for elever som skal opp til eksamen, vedtatt Brudd på reglementet Dersom eleven bryter bestemmelsene gitt i dette reglementet, iverksetter skolen de tiltak som anses relevante. Hensikten med tiltakene er å: ivareta allmennpreventive hensyn hindre skade på personer, undervisningsrom og utstyr hindre at undervisningen blir påvirket negativt hjelpe eleven til å følge skolens reglement Gjor lekser 38 39

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato:

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato: Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold Sist godkjent dato: 02.09.2010 Emnekategori Kvalitet Dokumenttittel Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold Organisasjonsnivå

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato:

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato: Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Sist godkjent dato: 04.08.2016 Emnekategori Kvalitet Dokumenttittel Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Organisasjonsnivå Utdanningsdirektøren

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ELEVHÅNDBOK 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement 4 5 6 8 10 12 4 5 Dette er Sande videregående

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS 23.08.2017 VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS Gauldal videregående skole Trivsel læring kunnskap! Velkommen! Spesielt velkommen til foresatte til 1-årselevene våre. Nytt skoleslag. Opp ett nivå på veien

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 og Vg 2 Service og samferdsel Restaurant- og matfag

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 og Vg 2 Service og samferdsel Restaurant- og matfag Velkommen til foreldremøte for Vg 1 og Vg 2 Service og samferdsel Restaurant- og matfag Greveskogen videregåendeskole 1062 elever 200 ansatte Restaurant- og matfag (57 elever) Service og samferdsel (86

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 Program Velkommen og kort presentasjon av kontaktlærere i INN 1 og INN 2. Navneskiftet Rektor Hans Kristian Voje informerer om: Skolens forventninger til elevene.

Detaljer

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016 Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17 Endelig fastsatt 23. juni 2016 Forskrift til Opplæringsloven 3-3: I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Foreldremøte Vg1 September 2016

Foreldremøte Vg1 September 2016 Foreldremøte Vg1 September 2016 Skolens kjerneverdier Åpenhet og mangfold, engasjement og mestring Åpenhet Vi vil at skolen vår skal være et åpent felleskap der den enkelte blir sett og ivaretatt Vi er

Detaljer

Oversikt over de siste skoleukene

Oversikt over de siste skoleukene Oversikt over de siste skoleukene Versjon pr 20130610 Skippergata DESIGN OG HÅNDVERK UKE/ DAG DH FI DH FI ELEKTRO VG1 MAN TIRS ONS TORS FRE 10.juni 11.juni 12.juni 13.juni 14.juni Bokinnlevering: PTF:

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Restaurant og matfag NB: husk Grevinnen Musikk og drama Studiespesialiserende Service&samferdsel Innføringsklasser for unge innvandrere

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e 2 M K HVEM ER VI? 2MKA Karin Hove-Capote: 95413897 karin.hove-capote@osloskolen.no 2MKB John Alfheim: 95229316 john.alfheim@osloskolen.no

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Til skolens elever og deres foresatte Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det

Detaljer

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Til skolens elever og deres foresatte Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

FORNAVN ETTERNAVN Type rom/hytte Deler rom/hytte med * NOEN ER 2 PÅ 3-MANNSHYTTER

FORNAVN ETTERNAVN Type rom/hytte Deler rom/hytte med * NOEN ER 2 PÅ 3-MANNSHYTTER * NOEN ER 2 PÅ 3-MANNSHYTTER KATRIEN AAS-HAUG Hytte for tre (enkeltrom) Ingunn Elise Hellingsrud og Lene Hassum LEIF AMLAND Hytte for to (dobbeltrom) Mette Buan HEIDI MERETHE ANDERSEN Hytte for tre (enkeltrom)

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering. Musikk, dans, drama

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering. Musikk, dans, drama Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering Musikk, dans, drama Greveskogen videregåendeskole 1062 elever 200 ansatte Studiespesialisering (716 elever) Musikk, dans og drama (91 elever) Restaurant-

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Fraværsgrensen (forskrift 3-3 tredje ledd) I videregående skole skal eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 8.9. 2016 SANDEFJORD videregående skole Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv. Skoleinfo Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold 2009/2010 http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.no Nasjonal demonstrasjonsskole 2007-2009 Kunnskap gir muligheter! 2 Rektor ønsker velkommen Horten

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

RETNINGSLINJER FRAVÆRSGRENSE I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I TROMS

RETNINGSLINJER FRAVÆRSGRENSE I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I TROMS Dok.id.: 2.1.1.2.3.11 IOVLSP-S-Retningslinjer - fraværsgrense i de videregående Dok.type: Styringsdokumenter Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra:

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte tirsdag 23.08.2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med Fravær Eleven kan velge IKKE å dokumentere fravær, før de kommer til 10 % i hvert fag. Risiko: får de da mer udokumentert fravær vil karakter falle bort. Følgende er IKKE fravær: Rådgivning i skolen Møte

Detaljer

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad LEDELSEN Rektor Ole-Martin Linaker Ass. Rektor Tom A Johnsen Avd.leder realfag Sigrun Pettersen Avdelingsleder samf.fag/språk/økonomi Eirik Ervik Avdelingsleder musikk/drama Renate Bergland Avdelingsleder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag Velkommen til foreldremøte Rissa videregående skole tirsdag 04.10.2016 Rissa vgs et godt sted å lære hvor vi vil gjøre hverandre gode og være grensesprengende Preget av Arbeidsglede Gjensidig respekt og

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte vg2 August 2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Rutiner og rammer - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Siste endring 31.07.2012 RUTINER... 3 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG I ATFERD... 6 SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Program: Presentasjon av skolen Dagen i dag Mål, retter og plikter Fraværsreglementet Vurdering Skolemiljøet Samarbeid skole foresatte 540 elever 100 ansatte 24

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Navn Mailadresse og jobbmobil x2 Hvordan elever er fordelt på dere SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad Heggen vgs Ca. 520 elever 6 paralleller studiespesialisering 1 parallell musikk, dans og drama 85 ansatte derav ca. 65 lærere 100 år i 2005 Skolebygg fra 1960 1965 1970 1980 og 1995 LEDELSEN Rektor Ole-Martin

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Referat fra møte i: 1. Kantineutvalget. 2. FUS (Forum for utvikling og samarbeid)

Referat fra møte i: 1. Kantineutvalget. 2. FUS (Forum for utvikling og samarbeid) Referat fra møte i: 1. Kantineutvalget. 2. FUS (Forum for utvikling og samarbeid) Møtedato 19.10.12 Referent Dag Klevjer, 24.10.12 Deltakere Fra SIV/Kantinedrift: Bjørn Hagen og Birgitte Steen fra SIV.

Detaljer