Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. Kunnskap gir muligheter!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!"

Transkript

1 Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre innsats Gjor lekser Skaper en hyggelig tone Holder avtaler og tidsfrister Har lite fravær Respekterer andre Er samarbeidsvillig Kunnskap gir muligheter!

2 Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca 1100 elever og 220 ansatte. Vi tilbyr 8 ulike utdanningsprogrammer og har ansvar for opplæring innen kriminalomsorgen. Skolen ligger sentralt i Horten sentrum og offentlig transporttilbud er godt. Vi samarbeider med både private og offentlige aktører i vårt nærmiljø. Horten kommune, Høyskolen i Vestfold, opplæringskontorer og privat næringsliv er viktige samarbeidspartnere. Vårt mål er at vi gjennom eksternt samarbeid skal kunne tilby mer realistiske og tilpassede læringsarenaer for elevene våre. På Horten videregående skole ønsker vi å utvikle profesjonelle elever, ledere og medarbeidere. Elevrådet gjennomførte skoleåret 2010/11 et prosjekt der målet var å lage kjennetegn på profesjonelle elever. Kjennetegnene finner du vedlagt i dette heftet. Kjennetegnene beskriver viktige sider ved elevens holdninger og atferd. Samtidig beskrives det som kjennetegner et godt læringsmiljø der læringstrykket er høyt. Profesjonelle elever på Horten videregående skole: - er positive, er inkluderende, respekterer andre og godtar at andre er forskjellige fra seg selv - følger husreglene, har god orden, gjør lekser, møter presis og har lite fravær - skaper en hyggelig tone mellom lærer/ elev, er samarbeidsvillig og oppmuntrer 2

3 medelever til bedre innsats - tar ansvar for læringsarbeidet på skolen og hjemme, er målbevisst og holder avtaler og tidsfrister Alle ansatte på skolen har ansvar for å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø, men viktigst er relasjonen som skapes mellom deg og dine lærere. Læreren kommer til å lede læringsarbeidet i klassen og stiller klare forventninger. Din arbeidsinnsats både på skolen og hjemme er avgjørende. Vi håper at læreren kan inspirere og motivere deg til innsats med fagene, slik at du kan oppnå gode resultater og nå dine mål. Samarbeid med dine foresatte er viktig for din læring og for oss som skole, og vi oppfordrer til kontakt og dialog. Ta godt vare på hverandre, vis respekt og omsorg for dine medelever og skolens ansatte. Sammen skal vi lage et godt og inkluderende skolemiljø! Lykke til med skoleåret! Marianne K. Egeland Konstituert rektor 3

4 visjon og verdigrunnlag Vår visjon er - Kunnskap gir muligheter Vårt verdigrunnlag - Medvirkning Læring - Utvikling Gjennom medvirkning og et godt fungerende elevdemokrati legger vi forholdene til rette for utvikling av en enda bedre skole. Skolen skal kjennetegnes av godt samarbeid og en bevisst medvirkningskultur. Gjennom erfaringsutveksling, resultatoppfølging og evaluering setter vi oss langsiktige mål for utvikling av skolens pedagogiske virksomhet. Vi vil utvikle et læringsmiljø som preges av aktive elever som setter læring i fokus. Undervisningsarbeidet skal preges av tydelige, inspirerende og faglig dyktige lærere som opplever å få støtte for sin rolle som tydelig leder av undervisningsarbeidet i klasserommet. På vår felles arbeidsplass viser vi hverandre gjensidig respekt, vi samarbeider med hverandre og er lojale til vedtak og retningslinjer. Pedagogisk utviklingsarbeid preger skolen vår, samtidig som vi søker å finne en god balanse mellom det etablerte og tradisjonsrike, og utprøving av nye arbeids- og organiseringsformer. Vi vil etablere en kultur for vurdering sett i et læringsstøttende perspektiv. Individet skal få muligheter til å medvirke, lære og utvikle seg innenfor rammen av skolesamfunnets regler og normer. Kunnskap gir muligheter! Dette er vår skoles nye visjon, det vi har tro på. Vår viktigste oppgave er å motivere våre elever til å søke kunnskap slik at de kan nå sine mål i et livslangt perspektiv. Kunnskap er en nøkkel som gir tilgang til enda flere muligheter. Muligheter for personlig vekst, faglig fordypning, valg av videre studier og yrkeskarriere. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert for læring, ser mulighetene og oppnår så gode resultater som mulig. 4

5 innhold Rektor ønsker velkommen 2 visjon og verdigrunnlag 4 innhold 5 SKOLERUTE SKOLETIDER 7 klasser og kontaktlærere 8 Bekkegata 8 klasser og kontaktlærere 9 Skippergata 9 Skolens utviklingsmål 10 LEDELSEN VED SKOLEN 11 avdelingsledere 13 pedagogisk service 17 tillitsvalgtes Kontaktpersoner 17 ELEVRÅD 18 ELEVENES SKOLEMILJØ 21 NN-dagen 22 administrasjonen informerer 23 Skolekontorene 23 ID-kort 23 Skoleskyss 23 elevskap 23 Gratis læremidler 23 UTLÅNSORDNING FOR PC 23 utstyrsstipend 24 Lånekassen 24 Oppslagstavler 24 Informasjons-skjermer 24 Posthyller 24 Hjemmesiden 24 Læringssenter - bibliotek 25 Elevkantine 25 RØYKFRI og snusfri SKOLE 25 vaktmestertjeneste 26 PARKERING 26 RUTINER VED BRANN 27 KAMERAOVERVÅKING 27 IT-avdelingen 27 Elevmedvirkning og miljø 28 It s Learning /skolearena 28 Husregler 28 Vurdering og fravær 28 ELEVMEDVIRKnING 29 elevsamtaler 29 VIKARORDNING 29 ARBEIDSMILJØ 29 ELEVSTATUS 29 FRITAK FOR FAG 30 FRAVÆRSOPPFØLGING 30 KARAKTERER 32 elevtjenesten 34 Rådgivningstjenesten 34 Rådgiverne 34 Skolens ressursteam 35 PP-tjenesten (PPT) 35 Helsesøster 35 Helsestasjon for ungdom 35 Utekontakten i Horten 35 ORDENSREGLEMENT 36 IKT-REGLEMENT 42 IKT tilleggsregler 44 KUNNSKAPSLØFTET 45 Organisasjonskart 46 ADRESSEr, TELEFON, fax og kart 48 Trykk: Prinfo Unique, Illustrasjoner: Ingvild H. Henni, Layout: Reidar J. Mathisen 5

6 (Med forbehold om justeringer.) SKOLERUTE Høsthalvåret (85 dager): Skolestart for elevene mandag 20. august 2012 Siste skoledag i høsthalvåret fredag 21. desember 2012 Vårhalvåret (105 dager) Skolestart for elevene torsdag 3. januar 2013 Siste skoledag i vårhalvåret torsdag 20. juni 2013 Måned Antall dager Ferier og fridager/merknader August 10 Første skoledag: mandag 20/8 September 20 Oktober 18 Høstferie uke 40: 1/10 7/10 November 22 Desember 15 Siste skoledag: fredag 21/12 Januar 21 Første skoledag: torsdag 3/1 Februar 15 Vinterferie uke 8: 18/2 22/2 Mars 16 Påskeferie: 25/3 1/ 4 April 21 Mai 18 Fridager: 1/5,9/5,10/5,17/5 og 20/5 Juni 14 Siste skoledag: torsdag 20/6 Sum skoledager 190 Terminer 1. termin: Mandag 20. august 2012 Fredag 11. januar dager 2. termin: Mandag 14. januar 2013 Torsdag 20. juni dager Planleggingsdager for pedagogisk personale: Onsdag 15. august 2012 Torsdag 16. august 2012 Fredag 17.august 2012 Onsdag 2.januar 2012 Fredag 21. juni halve dager / kvelder Fordeling Høst 2012 Vår 2013 Mandager 17stk. 20 stk. Tirsdager 17stk. 22 stk. Onsdager 17stk. 21 stk. Torsdager 17stk. 22 stk. Fredager 17stk. 20 stk. 6

7 SKOLETIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. økt 1. økt 1. økt 1. økt 1. økt 2. økt 2. økt 2. økt 2. økt 2. økt 3. økt 3. økt 3. økt 3. økt 3. økt 4. økt 4. økt 4. økt Planfestet tid 4. økt 1. økt fra 0830 til 1000 Pausetid 15 minutter 2. økt fra 1015 til 1145 Felles spisepause 3. økt fra 1215 til 1345 Pausetid 15 minutter 4. økt fra 1400 til 1530 Ringesignal

8 klasser og kontaktlærere Bekkegata Betegnelse Klasse Kontaktlærer Vg1 Idrett 1IDA Håvard Løvmo/Håvard Hubred Sveen Vg1 Medier- og kommunikasjon 1MKA Anette Kruhaug Haldorsen 1MKB Rolf Wilhelm Marthinsen Vg1 Studiespesialisering 1STA Eirik Danielsen / Elyzabeth Kovinda Wild 1STB Ole Ragnar Olsen / Nina Hotvedt 1STC Anne Nordby Skarstad / Jan Kåre Trandem Qvam 1STD Susana Arias Esquivel / Helene E. Gartmann Vg1 Teknologi og forskerlinje 1STF Lise Olsen / Morten Oddvik Vg1 Service og samferdsel 1SEA Stig Årdal 1SEB Camilla Akerholt Eid 1SEC Ida Larsen Horne Vg2 Idrett 2IDA Bjørg Egeland-Eriksen Figved / Håvar Studsrød Vg2 Medier- og kommunikasjon 2MKA Morten Schøyen 2MKB Kjell Paulsen Vg2 Studiespesialisering 2STA Torgny Olav Dokke / Bente Kristiansen 2STB Lise Gusfre Ims / Inger Lindseth 2STC Thomas Løge / Flavio Duarte Andersen Vg2 Teknologi og forskerlinje 2STF Rafiq Belqaid / Cathrine Krogh Robak Vg2 Salg, service og sikkerhet 2SEA Inger Ora Vg2 Reiseliv 2REA Cathrine Asbjørnrød Vg3 Idrett 3IDA Rita Søreng Breiby / Tom Erik Brattbakk Vg3 Medier- og kommunikasjon 3MKA Ragnar Gjertsen / Trond Ellefsen Vg3 Studiespesialisering 3STA Roger Kåre Horn / Svein Terje Kvestad 3STB Klaus Normann Mathisen / Bjarne N. Johannessen 3STC Tommy Moum / Mariann Nebdal Vg3 Teknologi og forskerlinje 3STF Line Klavenes Berg / Svein Arne Pedersen Vg3 Påbygging 3PBA Tone Gleditsch Stabell / Alfred Vågen 3PBB Pål Hytten / Randi Nordhuus 8

9 klasser og kontaktlærere Skippergata Betegnelse Klasse Kontaktlærer Grunnkompetanse 1ALA Sissel Klevjer 1ALB Lise Levang 1HLA Morten Ormås Vg1 Design og håndverk 1DHA Ingrid Iburg / Frøydis Helene Henni Vg1 Elektro 1ELA Erik Hansson 1ELB Simen Uthberg Hambo 1ELC Odd Jansen Vg1 Helse- og oppvekstfag 1HSA Nina Iren Larsen 1HSB Una Dehlin 1HSC Anita Colombo Günther Vg1 Teknikk og industriell produksjon 1TPA Lars Rolf Larsen Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 2BUA Karin Bergesen Soltveit 2BUB Cecilie Kongstein-Kokkim Vg2 Helsearbeider 2HAA Aud Wold Vg2 Hudpleie 2HUA Hanne Catrin Hoff Vg2 Frisør 2FIA Berit Johnsen Vg2 IKT service 2IKA Reidar Juel Mathisen Vg2 Automatisering 2AUA Anders Bekkelund Vg2 Data og elektronikk 2DEA Tone Strand Vg2 Elenergi 2ELA Svein Erik Sørbøe Vg2 Industriteknologi 2INA Finn Arne Lie VG3 Automatisering 3AUA Tor Arthur Berg Vg3 Dataelektroniker 3DEA Frank Borgersen Vg3 Hudpleier 3HUA Helle Iversen 9

10 Skolens utviklingsmål Skolen har følgende utviklingsmål for skoleåret: 1. Vi skal være en utviklingsorientert organisasjon som bygger vår virksomhet på en felles visjon og et felles verdigrunnlag. 2. Vi skal gjennom tydelig ledelse bidra til økt læringsutbytte for skolens elever. 3. Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert til og oppnår så gode resultater som mulig. 4. Vi skal samarbeide om å kvalitetssikre elevenes opplæring og skape en god vurderingskultur. 5. Vi skal kvalitetssikre medarbeidernes individuelle kompetanse innen IKT for å videreutvikle den pedagogiske bruken av verktøyet. 6. Vi skal videreutvikle en teamorganisert arbeidsform som legger til rette for økt samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling. 10

11 LEDELSEN VED SKOLEN Konstituert rektor Marianne K Egeland Virksomhetsleder, Opplæring i kriminalomsorgen, Elevråd Studierektor Liv Marit Hansen Ansvarsområde: Skippergata, Helse- og oppvekst (HO), Design- og håndverksfag (DH). Teknikk og industriell produksjon (TP), Elektrofag (EL), Hverdagslivstrening og arbeidslivstrening, Elevtjenesten, Rådgivningstjenesten Studierektor Svein Ivar Berg Sandåker Ansvarsområde: Bekkegata, Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST), Påbygging til generell studiekompetanse (PB), Idrettsfag (ID), Medier- og kommunikasjonsfag (MK), Service og samferdsel (SS), Horten natursenter. Stabsleder for pedagogisk service Kirsti Hagen Røed Pedagogiske servicetjenester, Rektors stedfortreder, Plan- og utviklingsarbeid, Læringssenter/bibliotek, Inntak og eksamen, Analyse, utredning og rapportering, Kvalitetssikring av pedagogisk tilrettelegging, Informasjon. 11

12 Personal- og kvalitetsrådgiver Dag Klevjer Overordnet ansvar for ledelse av ITavdelingen t.o.m Felles personalforvaltnings- og kvalitetsarbeid. HMS-koordinator og skolens IA- og forsikringskontakt. Stabsleder for personalforvaltning og drift BjørnHalvardBerget Overordnet ansvar for skolens virksomhet knyttet til personalforvaltning, bygninger, brannvern, økonomi, teknisk drift, renhold og merkantile tjenester. 12

13 avdelingsledere Arne Olav Steffensen: Teknologifag (Elektro EL og Teknikk og industriell produksjon TP) Jan Martin Veberg: Service og samferdsel (SS) Lydia Lorentzen: Helse- og oppvekstfag (HO) Bjørg Egeland-Eriksen Figved. Idrettsfag (ID) Jon Gunnar Eide Brekka: Medier- og kommunikasjon (MK) og Design og håndverk (DH) Mette Gro Buan: Studiespesialisering (ST) Vg1, Vg2, Vg3,samf. norsk og språk 13

14 Lise Olsen: Studiespesialisering realfag, Teknologiog forskerlinje og påbygging. Margreth Yrr Vigfusdottir Hverdagslivstrening, Arbeidslivstrening og spesialundervisning, Elevtjenesten. Hilde Beate Tørnby: Opplæring i kriminalomsorgen. Bastøy, Horten og Hof fengsel. Gunn H Aasen: Daglig leder, Horten Natursenter Ellen Linneflaatten Kontorleder Heidi M. Andersen Renholdsleder 14

15 Thomas Bang Teknisk leder Arne Paulsen IT-leder 15

16 16

17 pedagogisk service Studiekoordinator: Inger Lundsør kontorplass i 1. etasje Bekkegata Saksbehandler : Kristin Semb Thorsen kontorplass i 1. etasje Skippergata Skolen har en studiekoordinator og en saksbehandler. De har ansvar for pedagogiske servicetjenester. Ta kontakt dersom du lurer på noe angående timeplaner, eksamen, fagvalg, fritak for fag, karakteroppgjør eller annet. Dersom du ikke vet hvem du skal spørre, kan disse personene hjelpe deg videre. tillitsvalgtes Kontaktpersoner Konstituert rektor Marianne Kristoffersen Egeland Studierektor Liv Marit Hansen Studierektor Svein Ivar Berg Sandåker Elevrådets styre og elevrådet ved Horten videregående skole Tillitselever for EL, TP, HO og DH Tillitselever for ST, PB, MK, ID og SS 17

18 18 ELEVRÅD Horten videregående skole har gjennom mange år arbeidet aktivt for å skape et godt elevdemokrati ved skolen. Målet med arbeidet er et velfungerende elevråd ledet av et aktivt elevrådsstyre, som målrettet jobber for elevenes arbeidsforhold, læring og trivsel. Det finnes mange modeller for hvordan et elevråd kan fungere, og hvem som skal være elevrådets kontaktperson kan variere fra skole til skole. Ved Horten videregående skole har erfaringer vist at rektor som kontaktperson for skolens elevråd skaper et enkelt samarbeid mellom skolens ledelse og elevrådet. I starten av skoleåret velges det en tillitsvalgt i samtlige klasser, og det er avgjørende at den som velges er motivert og villig til å gjøre en innsats. Elevråd i plenum består av klassenes tillitsvalgte. Elevrådet organiserer også alle tillitselevene fra samme utdanningsprogram i UP-lag (Utdanningsprogramslag). Denne organiseringen har som målsetting å legge til rette for direkte dialog mellom tillitselevene og områdets studierektor og avdelingsleder. Ved skolestart inviterer rektor i samarbeid med elev- og lærlingeombudet i Vestfold, til et seminar for tillitselevene der det skal velges et styre for elevrådet. Følgende representanter velges til elevrådsstyret: Leder, nestleder med økonomiansvar, sekretær og informasjonsansvarlig, rettighetsansvarlig, aktivitetsansvarlig, miljøansvarlig og styremedlemmer. Ved Horten videregående skole har vi en egen veileder for elevrådsarbeid som beskriver hvordan det legges til rettefor elevdemokrati og elevmedvirkning på skolen. Det legges også opp til skolering i elevmedvirkning gjennom egne undervisningsopplegg. Hvorfor trengs det et elevråd? Elevenes tilbakemeldinger gjennom elevrådet er viktig for utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø på skolen. Et velfungerende elevråd og aktive tillitselever gir skolens ledelse verdifull informasjon om hvordan den enkelte elev opplever læringsmiljøet. Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til læring og utvikling for den enkelte elev. Skolens elevråd har et godt samarbeid med Vestfold fylkeselevråd, som er fylkets aller øverste elevorgan. Leder og nestleder i elevrådet har automatisk plass i fylkeselevrådet, mens en tredjeperson velges av styret. Horten videregående skole har tre representanter i plenumsmøtene til fylkeselevrådet, samt muligheten for en observatør. Elevrådet 2010/2011 har gjennom skoleåret jobbet spesifikt med prosjektet Den profesjonelle elev. Poenget med dette spennende prosjektet er å kartlegge hva som kjennetegner en profesjonell elev. Dette skal synliggjøres for skolens elevråd gjennom diverse arrangementer, men også gjennom

19 visuelle virkemidler. Dette er i tråd med den nye strategiske planen for videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune: FOKUS 5. Den profesjonelle elev er på mange måter Hortens eget lille prosjekt, med en modell hentet fra FOKUS 5 og utvikling av profesjonelle ledere og medarbeidere i Vestfold fylkeskommune. I tillegg til dette har styret aktivt jobbet med et handlingsprogram for hva som kan forbedre det psykososiale skolemiljøet ved skolen. Ved Horten videregående skole er det viktig at alle elever blir sett, og at vi alle sammen har et ansvar for å se hverandre. Lykke til med skoleåret! Mvh Lars Marius Bekkevold, elevrådsleder og avgangselev juni Elevrådets styre skoleåret 2011/2012: Leder: Lars Marcus Bekkevold 3IDA. Nestleder med økonomiansvar: Simen Magnussen. Sekretær og infoansvarlig: Victoria Jelsø Spanthus. Rettighetsansvarlig: Simen Andresen, Miljøansvarlig: Marte Johansen 2MKB, Aktivitetsansvarlig: Madeleine Gulbrandsen 2HAA. Styremedlem: Charlotte Engemoen Olsen 2FIA. Styremedlem: Sander Grelland 1STB 19

20 Kunnskap gir muligheter! Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring Utvikling Kjennetegn for profesjonelle elever er vedtatt av elevrådet mandag 24. januar

21 Profesjonelle elever ELEVENES SKOLEMILJØ Opplæringslova har gitt elevene en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, det henvises til Opplæringslovens 9a-3 Det psykososiale miljøet. Elevrådet på skolen arbeider med tiltak for å fremme et godt miljø, og elevrådets styre er representanter i skolemiljøutvalget FUS (Forum for Utvikling og Samarbeid). Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene sammen tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. FUS kan uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, og elevenes representanter skal være i flertall. Elever og foresatte kan klage dersom de opplever at skolemiljøet ikke er bra, og eventuelt fremme forslag til tiltak for forbedring. Slik henstilling behandles av skolen som vil fatte et enkeltvedtak i sakens anledning. Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i Opplæringslovens skolemiljo no/tema/laringsmiljo/ Respekterer andre 21

22 NN-dagen elevenes innsamlingsaksjon Elevene ved Horten Videregående skole har gjennom fire år gjort en innsats for de fattigste i Tanzania. Norsk Nødhjelp har gjennom vår samarbeidspartner Acist drevet med mikrofinans siden 2005, og Horten videregående skole skal i år være med for sjette år på rad. En rapport fra virksomheten i Tanzania viser at 85 % av låntagerne har tidoblet inntekten sin i løpet av en periode på ca tre år. Mikrofinans går ut på å gi de fattigste, de som ikke kan gå i en vanlig bank for å låne, mulighet til å låne penger for å starte eller utvide en liten bedrift. De kan for eksempel låne penger til en symaskin slik at de kan tjene penger på å selge egenproduserte klær. Eller de kan låne penger til å kjøpe fem høner, og tjene penger på å selge egg. Lånet blir betalt tilbake med renter i løpet av et år, og kanskje får de anledning til å ta opp et nytt lån for å utvide virksomheten sin. På den måten kan også fattige mennesker få mulighet til å leve et verdig liv uten å måtte tigge eller ty til kriminelle aktiviteter. De kan tjene nok penger til å gi barna mat og skolegang. Kanskje kan de til og med bygge seg et lite murhus. Det fine med mikrofinans er at de fattige ikke blir passive mottakere av penger, de må selv gjøre en innsats. Pengene kan brukes om igjen til nye låntakere. Skoleåret 2011/2012 satte eleven ny innsamlingsrekord. Elevrådet ved skolen valgte våren 2012 å videreføre sitt samarbeid med Norsk Nødhjelp, og vi ser fram til videre samarbeid! Din innsats vil bety en stor forskjell for mange mennesker i Tanzania. Bjørn Lindvig Daglig leder Norsk Nødhjelp Fra besøket i Tanzania i februar 2012: Idunn Braut Joheim og Malin Haakenstad Karlsen. Vi håper på ny innsamlingsrekord i år! 22

23 administrasjonen informerer Skolekontorene Skolekontorene er betjent hver skoledag i undervisningstiden med unntak av kortere perioder hvor praktiske årsaker gjør det nødvendig å stenge. Skolekontorene finner du i 1. etasje både i Bekkegata og Skippergata. Åpningstidene finner du på oppslag ved kontorene. Sentralbordet har dessverre ikke kapasitet til å ta imot beskjeder til elevene. Bare svært viktige meldinger kan bringes videre. ID-kort ID-kort er praktisk å ha i mange sammenhenger, blant annet som lånekort på bibliotek/læringssenter. Alle nye elever vil få beskjed om når fotografering til ID-kort vil skje og når og hvor de kan hente kortet når det er ferdig. Skoleskyss Har du spørsmål om skoleskyssordningen og/eller trenger hjelp til å fylle ut søknad om fri skoleskyss henvender du deg til skolekontorene. Reglementet for skyss av elever i videregående skoler og en rekke praktiske opplysninger om skoleskyssordningen i Vestfold finner du for øvrig på internettadressen: elevskap Skolen har skap til disposisjon for elevene. De som ønsker å benytte seg av tilbudet må ta kontakt med sin kontaktlærer for å få henvist plass. Elevene må selv anskaffe hengelås. Skapet kan benyttes fra skolestart til skoleslutt. Eleven må tømme skapet i slutten av hvert skoleår. Hvis det ikke er tømt innen avslutningsdagen, vil skolen klippe av låsen og ta ut det som måtte ligge der. Skolen oppbevarer ikke det som tas ut. Det presiseres at skolen ikke er ansvarlig/erstatningspliktig for hengelåsen eller innholdet i skapet. Anmeldelse av eventuelt innbrudd i og/ eller tyveri fra skapet må derfor gjøres av den som disponerer skapet. Gratis læremidler Regjeringen har vedtatt at elevene i videregående skole skal få gratis læremidler. I løpet av 3 år skal alle elever ha tilgang på gratis læremidler gjennom en utlånsordning fra skolen. Utlånsordningen blir organisert av bibliotek/læringssenter. UTLÅNSORDNING FOR PC Fylkeskommunen har etablert et nettsted med informasjon om ordningen som er felles for elever i de videregående skolene i Vestfold. Se også:. Det er også mulig å låne bærbar PC fra skolens Læringssenter for en kortere periode i forbindelse med spesielle skoleprosjekter. 23

24 Lånekassen Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender. Søk om stipend fra når du har fått opptak. Du må bekrefte at du tar i mot skoleplassen før du kan søke lån/stipend. Elever på venteliste kan søke etter 1. august. De som ikke kommer inn på sitt førstevalg bør også vente med å søke til 1. august for raskest mulig saksbehandling. Les mer om stipend og lån i Lånekassen på og sjekk vår Facebookside for deg i videregående opplæring, lanekassen.vgs. Hjelp til å fylle ut nettsøknad og svar på spørsmål om lån og stipend i Statens Lånekasse får du ved å henvende deg til rådgiver eller skolekontorene. Alle søker om støtte (lån/stipend) fra Lånekassen på nettet. Husk å velge søknad for elever i vanlig videregående opplæring. Elevene kan søke via: når de takker ja til skoleplass (logger på med MinID), eventuelt på (logger på med MinID). Oppslagstavler Elevene disponerer tavle ved hovedinngangene. Informasjon fra administrasjonen henges opp på egne tavler. I Bekkegata henger tavla ved inngangen til kantina. I Skippergata henger tavla i 1. etasje i A-fløya. Informasjonsskjermer Infoskjermer finnes i Bekkegata, Skippergata og på Horten Ressurs. Som elev plikter du daglig å følge med på den informasjonen som blir gitt her. Posthyller Posthyller for elevrådet, russen og NN-komiteen er på skolekontoret i Bekkegata. Hjemmesiden Målgruppen for hjemmesiden er elever, foresatte, ansatte og andre som er interessert i informasjon om skolen vår. Her finner du blant annet oppdaterte skolenyheter og oversikt over skolens fagtilbud. I tillegg ber vi deg spesielt legge merke til venstremenyen som heter skoleinfo. Her finner du viktig informasjon om for eksempel: Boklister, eksamen og prøver, elevrådet, lånekassa, skoleskyss. Skoleinfoheftet som du leser nå, finner du også her. 24 Du må hente gjeldsbrev/stipendmelding på skolekontoret og sende inn svarslippen for å få pengene på konto. Du kan tidligst hente brevet første skoledag.

25 Læringssenter - bibliotek Både i Bekkegt. og Skippergt. er læringssenter bibliotek et viktig knutepunkt i forhold til skolearbeidet. I tillegg er dette steder hvor du kan koble litt av med å lese aviser, tidsskrifter og vårt rike utvalg i tegneserier. Eller kanskje du vil utfordre en venn i et slag sjakk? Både i Skippergt. og Bekkegt. finner du bøker, filmer, aviser, tidsskrifter og tegneserier, i tillegg finner du verktøy du trenger for å løse skoleoppgaver og kunne presentere dem på en spennende måte: IT-arbeidsplasser tilknyttet internett. Utskriftsmuligheter og kopimaskin. Multimedia-utstyr (kameraer, videokamera, videokanon etc.) I begge avdelingene er det arbeidsplasser for grupper. I Bekkegt. er det også en lesesal. Åpningstid : mandag, tirsdag, onsdag, fredag og , torsdag Bekkegt. Bibliotekar Kirsti Morstøl og Oxana Qvam 2. etasje. Skippergt. Bibliotekar Ingunn Elise Hellingsrud og pedagogisk veileder Sissel Andreassen 1.etasje. Ønsker du å vite mer om læringssenter - bibliotek, klikk deg inn via hjemmesiden vår. Kontakt bibliotekaren hvis du har spørsmål vedrørende bruk av læringssenter - bibliotek. Elevkantine Spisekroken kantine i Bekkegata ligger i 1. etasje. Kantinetoppen i Skippergata ligger i 3. etasje. Åpningstidene vil kunne variere og er kunngjort med oppslag i/ved kantinene. På Horten Ressurs i Strandpromenaden er det tilgang på tørrvarer og drikke fra automater. RØYKFRI og snusfri SKOLE Under 4 pkt. f. i det nye skolereglementet som gjelder for alle fylkets videregående skoler står det at Røyking er ikke tillatt på skolenes område med mindre skolen har avsatt egne skjermede områder til dette. Bakgrunn for unntaket som tillater røyking på skjermede områder er hensynet til naboer og brukere av skolenes nærområder. Ved Horten vgs tillates røyking på følgende steder: Skippergata I uværsskuret på østsiden av skolebygningen (mot parken/ idrettsbanene) og dens umiddelbare nærhet. Bekkegata I uværsskuret på nordvestsiden av skolebygningen. Strandpromenaden (Horten Ressurs) Inne i U-en mot nordøst. Røyking på skolens nærområder eller områder som tilhører skolen utover de som er angitt ovenfor vil bli påtalt og gi konsekvenser på lik linje med andre brudd på skolereglementet. 25

26 26 Det henstilles til alle brukere av de skjermede områdene om å benytte de utplasserte askebegrene og søppelkassene slik at forsøpling unngås. vaktmestertjeneste Skolens tekniske avdeling har det praktiske og tekniske ansvaret for utstyr, inventar og bygninger. Dersom du oppdager feil eller mangler på dette, er det teknisk leder eller en av vaktmestrene du skal si fra til. Utstyr til vasking og rydding får du på vaktmesterkontoret. Her finner du vaktmestrene: Bekkegata: Ved siden av rom 015 i underetasjen Skippergata: Rom C004 i underetasjen (C-fløya) PARKERING Skolens parkeringsarealer i Skippergata og Bekkegata overvåkes av Horten Parkering a.s. Det betyr at de som parkerer ulovlig og/eller uten å ha gyldig parkeringsbevis blir ilagt kontrollavgift (parkeringsbot). Skolen har ikke fullmakt til å frafalle/omgjøre slik ilagt avgift. Elever i videregående skole har tilbud om rabattavtaler for bruk av offentlige kommunikasjonsmidler og vil normalt ikke få tildelt parkeringskort. De som ønsker å bruke egen bil til og fra skolen må selv sørge for å finne et sted å parkere. Fagskolestudenter med en viss reiseavstand kan etter søknad få tildelt parkeringskort. Dette gjelder også elever i den videregående skole som av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for å bruke egen bil til og fra skolen. Den som søker må dokumentere at vedkommende eier eller disponerer bil. Også de forhold søknaden begrunnes med må dokumenteres for eksempel i form av legeattest, arbeidsavtale etc. Søknader som mangler slik dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolekontorene som også tar i mot skjemaet når det er ferdig utfylt. Alle henvendelser for øvrig vedrørende parkeringsordningen skal skje til skolekontoret. NB! Parkeringskort gir kun rett til å parkere dersom det er ledig plass. Kortet skal festes innvendig nede til venstre på frontruta (sett innefra) slik at det er lett synlig utenfra. Horten videregående skole disponerer følgende parkeringsarealer: Skippergata Begge parkeringsplassene syd for skolebygningen (mot sjøen). Kan kun benyttes av de som innehar gyldige parkeringsbevis eller som har betalt parkeringsavgift. Rundt skolebygningen på oppmerkede plasser. Kan kun benyttes av ansatte og besøkende med gyldig parkeringsbevis. Bekkegata Parkeringsplassen på nordvestsiden av skolebygningen. Kan kun benyttes av de som innehar gyldig parkeringsbevis. Strandpromenaden (Horten Ressurs) Parkeringsplassen på vestsiden av skolebygningen (asfaltert område). Inntil videre fri parkering for elever, kursdeltakere, ansatte og besøkende. Hortenshallen Den avgiftsbelagte parkeringsplassen ved Hortenshallen kan benyttes vederlagsfritt, men kun av ansatte som

27 innehar gyldig parkeringsbevis, ikke elever og studenter. RUTINER VED BRANN I alle undervisnings-/oppholdsrom henger det en branninstruks og en oversikt over hvor den enkelte elevgruppe skal samles når brannalarmen går og bygningen må forlates. Rømningsveiene er tydelig merket med piler og skilt. I tillegg er det på veggene i gangene i hver etasje hengt opp en tegning som viser rømningsveiene fra stedet der tegningen henger. Dersom brannalarmen går, forlater elevene klasserommet samlet. Sistemann ser etter at vinduer er lukket og at alle har forlatt klasserommet før vedkommende lukker døra. Bygningen forlates fortest mulig og elevene holder seg samlet klassevis for opptelling. Det blir gitt beskjed når elevene kan vende tilbake til bygningen. Brannøvelser avholdes iht. egen plan som utarbeides av skolens overordnede brannvernleder. KAMERAOVERVÅKING Som et forebyggende tiltak mot innbrudd, tyverier og skadeverk er skolens bygninger i Bekkegata, Skippergata og Strandpromenaden utvendig overvåket av videokameraer. Anleggene er registrert hos Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for etablering og drift av slike anlegg. Sikring, bruk og oppbevaring av billedmaterialet reguleres av Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Stabsleder for personalforvaltning og drift er ansvarlig for at skolen ivaretar bestemmelsene i denne loven. IT-avdelingen Avdelingen står for administrasjon, drift og vedlikehold av alt datateknisk utstyr på skolen, dvs. bærbare og stasjonære PCer, servere, nettverk, telefonsystemer, overvåking, projektorer og smartboards. Det er opprettet en Servicedesk som både elever og ansatte kan benytte. Elever kan henvende seg direkte til servicekontorene i Bekkegata og Skippergata, Bekkegata og Skippergata eller på web. Servicekontor: Bekkegata: Rom 214: Ved siden av heisen i 2. etasje Skippergata: Rom C002 i underetasjen (C-fløya) Web: Skolens hjemmeside (hvs.vfk.no) > IT-> avdelingen > IT Servicedesk web eller e-post: Skolen leverer tilgang til Internett og printer. Gjester kan få utlevert tidsbegrenset brukernavn og passord for tilgang til skolens gjestenett på skolekontorene. 27

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer