Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i tredje bind av Jon Michelets sjøroman En sjøens helt, Gullgutten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i tredje bind av Jon Michelets sjøroman En sjøens helt, Gullgutten"

Transkript

1 Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i tredje bind av Jon Michelets sjøroman En sjøens helt, Gullgutten Oversettelsen er gjort av Signe Marie Løes Narum i samarbeid med forfatteren. Oversettelse av engelske ord i stedsnavn Først har vi laget ei lita ordliste over engelske ord som ofte forekommer i stedsnavn. (Alle disse ordene er ikke nødvendigvis brukt i Gullgutten, noen av dem har vært brukt i Skogsmatrosen og Skytteren, og noen er spart til fortsettelsen av sjøromanverket.) Anchorage ankerplass. Archipelago arkipel, øygruppe. Bank fiskebanke, f.eks. Dogger Bank, Doggerbanken. Bar sandbanke, spesielt brukt om sandbanker i elvemunninger. Siden vi ikke har noe eget ord for det på norsk, blir ordet bar en gjerne brukt av norske sjøfolk. Bay bukt. Bill brukt noen steder i England om pynt, f.eks. Portland Bill. Billabong brukt i Australia om uttørkede, eller bare periodisk vannførende, elveleier. Bridge bru. Canal kanal. Cape kapp. Castle borg eller slott. Channel i maritim geografi gjerne brukt om bredt strede, f. eks. The Channel, Den engelske kanalen, mellom England og Frankrike. Cliff klippe. Coast kyst. Creek bekk. Dock dokk, havn, havnebasseng. Estuary elvemunning. Fiord brukt om fjorder, særlig fjorder i Norge. Firth fjord i Skottland, f.eks. Firth of Inverness. Gulf golf, f.eks Gulf of Mexico, Mexicogolfen. 1

2 Harbour, i USA: harbor havn. Head pynt. Hill ås, høyde. Hook fra nederlandsk «hoek», brukt i USA om lave nes, f.eks. Sandy Hook ved New York. Island øy. Isle øy, f.eks. Isle of Man. Lake innsjø. Lighthouse fyr, fyrtårn. Loch innsjø eller fjord i Skottland, f.eks. Loch Ewe på nordvestkysten. Mount fjelltopp, f.eks Mount Everest. Mountain fjell, f.eks. Rocky Mountains. Ocean store hav, oseaner, f.eks. Pacific Ocean, Stillehavet. Palace palass. Peninsula halvøy. Pier kai, brygge. Place plass. Point pynt, nes. Port havn. Promontory forland, nes, pynt. Range of mountains fjellkjede. Range of hills høydedrag. Ridge fjellkjede, eller kjede av åser. River elv. Road vei. Roadstead red. Ordet forkortes iblant til «roads», som i Barry Roads, Barry Red. Rock liten klippe, klippeøy. Sea mindre hav, f.eks. Baltic Sea, Østersjøen. 2

3 Shoal sandbanke, grunne. Skerries flere skjær eller skjærgård. Skerry skjær. Sound sund. Square plass, torg. Station stasjon. Strait i maritim geografi gjerne navnet på et smalt strede, f.eks. Strait of Dover, Doverstredet. Street gate. Tower tårn. Wadi brukt i arabiske og østafrikanske land, kommer fra arabisk/swahili. Har samme betydning som billabong. Engelske firmanavn, navn på bygninger, militære enheter og flagg Disse har jeg ikke oversatt, da det syntes unødvendig og bare kunne virke forvirrende. Men her er noen navn som dukker opp i Gullgutten: Texas Company of Norway Det amerikanske Texas Oljekompanis norske selskap. Forkortelsen Texaco ble brukt både i USA, andre land og Norge. *** His Norwegian Majesty s Navy Den Kongelige Norske Marine. Norsk forkortelse brukt foran navn på marinefartøyer: KNM. Engelsk forkortelse: HnoMNS, His Norwegian Majesty s Navy Ship. Royal Air Force (RAF) Det Kongelige (britiske) Flyvåpen. Royal Canadian Air Force (RCAF) Det Kongelige Kanadiske Flyvåpen. Royal Canadian Navy (RCN) Den Kongelige Kanadiske Marine. Royal Navy Den Kongelige (britiske) Marine. Forkortelsen HMS, brukt om britiske marinefartøyer: His Majesty s Ship. United States Army Air Force (USAAF) De Forente Staters Flyvåpen. United States Navy De Forente Staters Marine. Forkortet US Navy, foran skipsnavn USN. 3

4 Engelske ord i norsk sjømannssjargong Det finnes en hel del slike, og der hvor de er mindre kjent, har jeg oversatt dem. Noen eksempler på ord som er så vanlige at jeg ikke har oversatt dem: Pillbox maskingeværrede, pilleboks. Shipshape klart skip, alt i orden om bord. Steamer, eller stimer dampbåt. Den engelske forkortelsen er S/S (Steam Ship), den norske er D/S (dampskip). Style stilen, væremåten, arbeidsmåten, omgangsformen om bord. Nå til selve boka! Side 9 «The Battle of Britain» Slaget om Storbritannia. «Prince of Wales» Prinsen av Wales. Side 10 «Royal Navy-skip» Britisk skip fra den kongelige marine. Side 11 «Birkenhead» stedsnavn, ordrett: Bjerkehode. «Carpintero» (spansk) snekker. Side 12 «Prince of Whales» hvalprinsen, spiller på «Prince of Wales» prinsen av Wales. Side 14 «Jack of all trades, and master of none» Svenn av alle laug, men ikke mester i noe (Jack of all trades altmuligmann, tusenkunstner). Side 15 «pneumatic jackhammer» trykkluftsbor. «jack knife» follekniv. «lumberjack» tømmerhogger. «jackass» esel, idiot. 4

5 «Jack Frost» Kong Vinter. «Jackeen» irsk slang for spradebasse. «Jackboot» langstøvel. «jack tar» garva sjømann (tar tjære). «Union Jack» Storbritannias flagg. «Jack in the box» troll i eske. «jackal» sjakal, sjauer. Side 16 «Jackpot» ekstra stor pengepremie, ofte i forbindelse med kortspill. «jacks» (kortspill) knekter. «jack» (til bruk på bil) jekk. «Jack London» amerikansk forfatter ( ). «penny» minste myntenhet i mange engelsktalende land; øre. «twopence» pence, flertallsbetegnelsen på penny, twopence to pennier. Side 18 «Keskipäivä» (finsk) middagstid. «pihvi» (finsk) biff. «What do you mean, pihvi?» Hva mener du med pihvi? «Beef» biff. Side 19 «Perkele» (finsk banneord) djevel. «Hello there» Hei der. «Brother, can you spare a dime?» Bror, har du en mynt å avse (dime amerikansk ticent). «a penny, please, sir?» Har De et øre, min herre? «sixpence, sir?» Har De en sixpence, min herre? (sixpence seks pence) «Sorry, no money» Beklager, ingen penger. 5

6 «Listen, brother, I m starving to death. Just a dime, please.» Hør her, bror, jeg sulter i hjel. Bare et øre, vær så snill. Side 20 «You American?» Er du amerikansk? «No» Nei. «So why did you say dime?» Så hvorfor sa du dime? (dime amerikansk ti-cent) «I have been much in America» Jeg har vært mye i Amerika. «But I am Norwegian» Men jeg er norsk. Side 21 «Thank you, brother» Takk, bror. Side 23 «gentleman» herremann. Side 24 «beach comber» strandkjemmer, en som leter etter verdisaker på stranda for å selge dem. Side 25 «all right» greit. Side 26 «Minor robberies» Små ran. Side 27 «fucking pacifist» jævla pasifist. «army» hær. «Isn t that true, Sammy Spade? They will hang or shoot a desertør like you?» Er ikke det sant, Sammy Spade? De vil henge eller skyte en desertør som deg? «Yes. They will probably execute me as a deserter.» Ja. De vil antakelig henrette meg som desertør. «fair (sjanse)» god (sjanse). Side 28 «fucking pacifist» jævla pasifist. 6

7 «You almost beat the arm off me, Spade!» Du slo nesten av armen på meg, Spade! «You lifted a weapon against an unarmed man» Du trakk våpen mot en ubevæpnet mann. «I don t like that. If you try it again, I ll be happy to beat the holy shit out of you» Det liker jeg ikke. Hvis du prøver det igjen, banker jeg gladelig livsskiten ut av deg. «Okay. Very well. Peace and love, brothers!» Ok. Greit. Fred og kjærlighet, brødre! Side 29 «You bet!» Det kan du stole på! Side 31 «Tell me about the British raid in Norway» Fortell meg om det britiske raidet i Norge. «Codswallop factories» Pølsevevfabrikker (ordrett: torsketullfabrikker). Side 32 «Little Norway» Lille Norge. «The Royal Norwegian Navy will soon be very strong» Den kongelige norske marine vil snart være veldig sterk. «It s not a codswallop navy» Det er ingen pølsevevsmarine (ordrett: torsketullmarine). «Let s hope it isn t» La oss håpe den ikke er det. «Use little sugar and stir like hell» Bruk lite sukker og rør som bare helvete. Side 33 «His majesty king Hawkon» Hans majestet kong Håkon (Hawkon, engelsk uttale av Håkon). «prime minister Neegoorswall» statsminister Nygaardsvold (Neegoorswall, engelsk uttale av Nygaardsvold). «patriotic» patriotisk. Side 34 «It is a very good deal» Det er en veldig god avtale. «The Americans are so bloody greedy» Amerikanerne er så fordømt grådige. «Why do you say so?» Hvorfor sier du det? «Because those cowboys take all the British gold» Fordi de cowboyene tar alt det britiske gullet. 7

8 «I don t know about the British gold. But I think the deal can be good for us sailors» Jeg vet ikke noe om det britiske gullet. Men jeg tror avtalen kan komme oss sjøfolk til gode. «How?» Hvordan? «All right» Greit. Side 35 «Sam? Why do you want to know what he looks like?» Sam? Hvorfor vil du vite hvordan han ser ut? «You would rather kill him than help him» Du ville heller drept ham enn hjulpet ham. «A zigzag scar on his cheek» Et sikksakkarr på kinnet. «toy swords» lekesverd. «Let s go outside for some fresh air» La oss gå ut og trekke litt frisk luft. «Fresh air? You are such a bad guy, sailor boy from Sweden» Frisk luft? Du er sånn en uskikkelig fyr, sjøgutt fra Sverige. «From Norway» Fra Norge. «Right you are. You only want to go outside to kiss me» Det stemmer. Du vil bare gå utenfor for å kysse meg. «Right you are» Det stemmer. Side 36 «Now, listen. Listen to me, you two turtle doves» Hør her. Hør på meg, dere to turtelduer. «We don t want to listen to you, sir» Vi har ikke lyst til å høre på deg, sir. «Take it easy, young lady. Listen to the best poem ever written in Scotland. A Red, Red Rose. You know it?» Ta det rolig, unge dame. Hør på det beste diktet som noensinne er skrevet i Skottland. En rød, rød rose. Kjenner du det? «Yes, of course» Ja, selvfølgelig. «love» kjærlighet. «Who was he?» Hvem var han? «Robert Burns, you stupid» Robert Burns, din tulling. «O my luve s like a red, red rose» Å, min kjærlighet er som en rød, rød rose. «Shut up, darling. Kiss me» Klapp igjen, elskling. Kyss meg. 8

9 Side 37 «Diary» dagbok. Side 38 «Look at the Winter Way» Se på Vinterveien. «Milky Way» Melkeveien. Side 40 «blackout» mørklegging. «OIL IS A VITAL NECESSITY OF WAR BUT IT HAS TO BE TRANSPORTED 40% OF THE OIL PRODUCT BROUGHT TO THIS COUNTRY IS CARRIED IN NORWEGIAN TANKERS» OLJE ER EN LIVSNØDVENDIGHET I KRIG MEN DEN MÅ TRANSPORTERES 40% AV OLJEPRODUKTENE SOM BRINGES TIL DETTE LANDET BLIR FRAKTET AV NORSKE TANKSKIP Side 41 «This country» dette landet. Side 42 «What kind of instruments» Hva slags instrumenter? «Top secret» topphemmelig. Side 43 «clinch» omfavnelse. «A Red, Red Rose» En rød, rød rose. «And I will luve thee still, my dear / Till a the seas gang dry» Og jeg vil elske deg fortsatt, min kjære / Til havene tørker bort Side 45 «Fuck you, Secret Service!» Faen ta deg, Secret Service! Side 47 «lucky ship» lykkelig (heldig) skip. «lucky captain» lykkelig (heldig) kaptein. «lucky sailors» lykkelige (heldige) sjøfolk. 9

10 Side 49 «Bye bye, Felix!» Ha det, Felix! «So long» På gjensyn. Side 50 «sharp» skarp (halv ett sharp presis halv ett). Side 52 «I don t fucking know» Jeg vet faen ikke. «plenty money» masse penger. «quid» slang for pund. Side 53 «Scandinavian Seamen s Club of America» Amerikas skandinaviske sjømannsklubb. Side 54 «top secret» topphemmelig. Side 58 «enema syringe» klysterslange. Side 59 «the hard way» på den harde måten. Side 61 «a baby girl» et jentebarn. «Hello, Sam. Hello Sammy» Hei, Sam. Hei, Sammy. «Hello, my Norwegian friend» Hei, min norske venn. «Good to see you» Godt å se deg. «Are you ready?» Er du klar? «Yes» Ja. «You have to go now. Go into the yard with the workers» Du må gå nå. Gå inn på verftet med arbeiderne. 10

11 Side 62 «I m going right away.» Jeg går med en gang. «Good luck» Lykke til. «never mind» samme det. «fuck all» faen ta alt. Side 63 «See you next time in Liverpool» Ses neste gang i Liverpool. «See you in Liverpool» Ses i Liverpool. «kosher food» kosher mat (jødisk). Side 65 «over there» der borte. «In South America? They take Danish ships in South America?» I Sør-Amerika? Tar de danske skip i Sør-Amerika? «Yes» Ja. «Sorry for speaking Norwegian, Juhani.» Beklager at vi snakker norsk, Juhani. Side 66 «Brazil also? Will they take Danish ships in Rio?» Brasil også? Vil de ta danske skip i Rio? «Yes» Ja. Side 67 «cross» kryssing/overfart. «cornbeef» saltet hermetisk kjøtt. Side 69 «Dear Muriel, you smell of Ireland» Kjære Muriel, du dufter av Irland. «Do you think I smell of potatoes?» Synes du jeg dufter av poteter? «seaweed» tang. «Do you think I smell like bloody kelp?» Synes du jeg lukter som forbanna tare? «clover» kløver. 11

12 Side 72 «dead slow astern» sakte fart akterover. Side 73 «Bye bye, Liverpool» Ha det, Liverpool. Side 75 «Independent ship» uavhengig skip. «teamwork» lagarbeid. Side 76 «blackouter» blendingsgardiner. Side 77 «Sorry» Unnskyld. Side 80 «famous last words» berømte siste ord. Side 81 «suitcase» koffert. «Good luck, comrade» Lykke til, kamerat. Side 82 «Our Lady Star of the Sea» Vår Frue Havets Stjerne. Side 83 «Be quiet!» Vær stille! «Yes, sir» Ja, sir. «Quiet, you silly bastard!» Stille, din dumme kjøter! «Okay» Ja vel. «Shut up, I m busy here» Hold kjeft, jeg er opptatt her. «Busy doing what?» Opptatt med hva? «Busy dying of course! You should know that much, whoever you are, you son of a bitch. What do you think people do in hospitals? Eat bananas, like fucking monkeys?» 12

13 Opptatt med å dø så klart! Du burde vite såpass, hvem enn du er, din drittsekk. Hva tror du folk gjør på sykehus? Spiser bananer, som jævla apekatter? «First time for me in a hospital» Første gangen min på et sykehus. «Quiet! Or I ll call the warden and have you put in chains» Stille! Ellers roper jeg på bestyreren og får deg lagt i lenker. «Very well, sir» Ja vel, sir. «Joint Counties Hospital» felleskommunalt sykehus. «The annexe» annekset. Side 84 «The oldest town in Wales» Den eldste byen i Wales. «knocka» slått. «Quiet, you bloody fools!» Stille, dere fordømte idioter! «All well?» Alt bra? «Very well. Can I drink some water?» Veldig bra. Kan jeg drikke litt vann? «this minute» med en gang (ordret: dette minuttet). «Good morning» God morgen. «Hello, sir» Hei, sir. «Do you feel all right, young man?» Føler du deg bra, unge mann? «Yes, I feel fine» Ja, jeg føler meg bra. Side 85 «Good. Last night I had your appendix removed» Godt. I går kveld fjernet jeg blindtarmen din. «Appendix! You cut off my?» (Blindtarm!) Skar du av? «It s a rumble in the jungle» Det rumler i jungelen (magetrøbbel). «It s a good sign. The operation was successful» Det er et godt tegn. Operasjonen var vellykket. «Here it is» Her er den. «What?» Hva da? «Your appendix» Blindtarmen din. 13

14 «You were very lucky. Lucky to arrive here at the hospital in time. Otherwise you might have had peritonitis.» Du var veldig heldig. Heldig som kom hit til sykehuset i tide. Ellers kunne du fått bukhinnebetennelse. «What is that?» Hva er det? «Only to wet my lips» Bare for å fukte leppene. «Very good» Det er greit. Side 86 «What about my operation wound?» Hva med operasjonssåret mitt? «You are very well stiched up. Nice work by doctor Ponnathurai» Du er godt sydd sammen. Pent arbeid av doktor Ponnathurai. «Is he Indian?» Er han indisk? «He s Tamil» Han er tamil. «Yes, the good doctor is from Ceylon, originally» Ja, den gode doktoren er opprinnelig fra Ceylon. «as soon as possible» så snart som mulig. «When can I get out of bed?» Når kan jeg forlate senga? «Quiet, you noisy assholes!» Stille, dere bråkete jævler! «Is he really dying?» Er han virkelig døende? «No. He s just nuts. You ll leave your bed when we tell you» Nei. Han er bare gæren. Du kan forlate senga når vi sier fra. Side 87 «Joint Counties Mental Hospital» Felleskommunalt mentalsykehus. «Joint Counties Lunatic Asylum» Felleskommunalt galehus. «Yes, sir!» Ja, sir! Side 89 «Cross Hands» Stedsnavn: kryssede hender. «fifty-fifty» femti-femti. «No smoking in the ward, please» Ingen røyking i avdelingen, takk. «All right. I see» Ja vel. Jeg forstår. 14

15 Side 90 «Thank you very much, Old Nick!» Mange takk, Old Nick! Side 91 «Fuck you, Mister!» Dra til helvete, mister! (ordrett: knull deg, mister!) Side 92 «Are you trying to kill me with cold air? Close that window or I ll call the warden and have you put in chains» Prøver du å drepe meg med kald luft? Lukk det vinduet, ellers roper jeg på bestyreren og får deg lagt i lenker! Side 93 «kicker» sparker «put him on the drip» sette ham på intravenøs næring. «I don t want to be on no fucking drip!» Jeg vil ikke ha noen jævla intravenøs! «Fucking» Jævla (ordrett: knull). Side 94 «hurry up» fortgang. «afternoon tea» ettermiddagste. «plenty» masse. Side 95 «Cheerio» Skål. Side 96 «Durham coal» kull fra Durham. Side 97 «Cheerio» Skål. Side 98 «rumble in the jungle» rumling i jungelen (magetrøbbel). Side 100 «first thing in the morning» i morgen tidlig. 15

16 Side 102 «synchromesh gearbox» synkronisert manuell girkasse. «England rules the Wales. But soon the Welsh shall rule Wales, just like the Irish rule Irleand» England hersker over Wales. Men snart skal waliserne herske over Wales, akkurat som irene hersker over Irland. Side 103 «Please repeat» Gjenta, vær så snill. «The blitz was the best thing ever to happen to Swansea» Blitzen var det beste som noensinne har skjedd med Swansea. «But why?» Men hvorfor? «capitalist usurpator» kapitalistisk utsuger. «Ben Evans department store was completely demolished» Ben Evans varemagasin ble fullstendig ødelagt. Side 104 «room to let» rom til leie. «mumble» mumle. «Season ½, Off-Season ¼» Sesong ½, Utenfor sesong ¼. «Thank you for the trip, Reggie» Takk for turen, Reggie. «My pleasure, comrade» Gleden var på min side, kamerat. «It s sixpence for the ride, comrade. Not for me, but for the Communist Party» Det blir en sixpence for turen, kamerat. Ikke til meg, men til Kommunistpartiet. «Very well» Ja vel. Side 105 «You a foreigner, young man?» Er du utlending, unge mann? «Yes» Ja. «No problem. I love most foreigners. But you are not French, are you?» Ikke noe problem. Jeg elsker de fleste utlendinger. Men du er ikke fransk, vel? «Norwegian» Norsk. «Crumlin is hit. Why does the Luftwaffe want to kill all those birds at Crumlyn Bog?» Crumlyn er truffet. Hvorfor vil Luftwaffe drepe alle de fuglene i Crumlyn Bog? 16

17 «One should think that the Jerries would bomb the port of Swansea, the factories and the big oil refinery at Llandarcy east of the city. Do you understand what the Germans are thinking?» En skulle jo tro at the Jerries (britisk slang for tyske soldater) ville bombet Swansea-havnen, fabrikkene og det store oljeraffineriet i Llandarcy øst for byen. Skjønner du hva tyskerne tenker? «No» Nei. «The poor ducks of Crumlyn Bog» De stakkars endene i Crumlyn Bog. Side 107 «You know Drawback?» Kjenner du Drawbak? (Drøbak) «a self-inflicted disease» en selvforskyldt sykdom. Side 111 «Thank you very much» Tusen takk skal du ha. «The Bridal Wreath» Kransen (Kristin Lavransdatter, bind 1). «The Mistress of Husaby» Husfrue (Kristin Lavransdatter, bind 2). «Oystermouth Primary School» Oystermouth førskole. Side 112 «greenhouse» drivhus. «not generally» ikke generelt. «What is mamelles?» Hva er mamelles? «You mean tits?» Mener du pupper? «old times» gamle dager. Side 113 «the tramcar line» trikkelinjen. «Many of the visitors come to enjoy the Mumbles Mile» Mange av de besøkende kommer for å nyte the Mumbles Mile. «What is the Mumbles Mile?» Hva er the Mumbles Mile? «greyhounds» mynder. Side 114 «Aliens Registration Office» Utlendingers registreringskontor. 17

18 «Certificate of Registration» registreringssertifikat. «unable to sign name in English Characters» ute av stand til å signere med engelske bokstaver. Side 115 «Are you Miss Lotus?» Er du frøken Lotus? «Are you Norwegian?» Er du norsk? «Yes» Ja. Side 116 «Joint Counties Mental» Felleskommunalt galehus. «all right» greit. «Epicurean: A follower of Epicurus; a man devoted to sensual pleasures and luxuries» Epikureer: En som følger Epikur; en mann hengitt til sensuell nytelse og luksus. Side 117 «my tool» verktøyet mitt. «a virgin» en jomfru. Side 118 «buxom lass» tjukk, rund jente. «baby blimps» liten sperreballong. Side 119 «rumble in the jungle» rumling i jungelen (magetrøbbel). «Mumbles Mile» Mumbles Mil. «Mumbles Gold» Mumbles Gull. «Mumbles Lifesaver» Mumbles Livredder. «To the Lighthouse» Til fyret. «recurrence of mental illness» tilbakevendende sinnssykdom. Side 120 «tramway en» trikken. «bay en» havnen. 18

19 «gate n» porten. Side 124 «Crude oil» Råolje. Side 125 «TIME OF DEP » Avgangstid (DEP: Departure avgang). Side 127 «Sorry» Unnskyld. «fed up» fikk nok av. Side 128 «tramway en» trikken. Side 128 «Crosstillegg» kryssetillegg/overfartstillegg. Side 131 «Time will show.» Tida vil vise. Side 132 «Swastikas over Swansea! Shoot em down, shoot em down!» Svastikaer over Swansea! Skyt dem ned, skyt dem ned! Side 139 «Watch your language» Pass språket ditt. Side 142 «peanut trad en» peanøtt-handelen. «crude» råolje. Side 148 «St. Georges Channel» Sankt George-stredet. Side 149 «real» ekte. 19

20 Side 150 «crossen» kryssingen/overfarten. Side 152 «Little Norway» Lille Norge. Side 158 «man-of-war» krigsmann, mann av krigen; britisk uttrykk for krigsskip. Side 161 «donkeymann» eselmann, maskinromsarbeider på dampskip eller på motorskip med dampdrevet hjelpekjele, såkalt donkeykjele. «all right» fint. «body building» kroppsbygging. «America s Best Built Man» Amerikas best bygde mann. «Greetings to the crew of M/T Vivian from Mr. America» Hilsener til mannskapet på M/T Vivian fra Mr. America. Side 163 «Mickey Mouse» Mikke Mus. «easily» lett. Side 165 «Crush the British! Ireland united!» Knus britene! Irland forent! Side 166 «monkeybusiness» apestreker, uærlig virksomhet. Side 167 «United We Stand, Divided We Fall» Forent står vi sammen, splittet faller vi. «Belfast Laugh» Belfast Latter (skrivefeil fra Kaptein Coldeweyn, det riktige ville vært Belfast Lough, lough irsk for fjord). Side 168 «Laugh» Latter. «slow convoi» langsom konvoi. 20

21 Side 169 «commodore» konvoilederen/kommandøren. Side 171 «Speak Norwegian, please» Snakk norsk, vær så snill. Side 172 «splendid isolation» praktfull isolasjon. Side 175 «straggler» etternøler. «Bloody Foreland» blodige Foreland. «bloody well» blodig godt. Side 176 «ship shape» klart skip, alt på stell. «body building» kroppsbygging. Side 177 «Sorry» Beklager Side 181 «The Air Gap» Luftavstanden, luftgapet (også kjent som bl.a. The Black Pit Den Sorte Grop, ubeskyttet område utenfor flyrekkevidde i Atlanterhavet under 2. verdenskrig). Side 184 «General Freyberg is appointed chief in command at Crete» General Freyberg er utnevnt sjefskommandør på Kreta. «Los muertos no hablan» (spansk) De døde taler ikke. Side 185 «Scandinavian Seamen s Club of America» Amerikas skandinaviske sjømannsklubb. Side 190 «Our Lady Star of the Sea» Vår Frue Havets Stjerne. Side 191 «So far, so good» Så langt har alt gått bra; ordrett: Så langt, så vel. 21

22 Side 192 «Happy Camp» Munter leir. Side 193 «The May Blitz» Maiblitzen. Side 194 «testosterone» testosteron. Side 195 «All right» Greit. Side 199 «Rum, please» Rom, vær så snill. «Cuba libre, please» Cuba libre, vær så snill. Side 200 «Ice, please» Is, vær så snill. Side 201 «Can I sit here, please?» Kan jeg sitte her, vær så snill? «Yes, of course» Ja, selvfølgelig. «What s your name?» Hva heter du? «I m Halvor. You speak English. Where do you come from?» Jeg er Halvor. Du snakker engelsk. Hvor kommer du fra? «British Honduras» Britisk Honduras. Side 202 «I come from Norway» Jeg kommer fra Norge. «I have heard about railway, but never about Norway» Jeg har hørt om jernbane, men aldri om Norge. «I want to become a teacher» Jeg vil bli lærer. «That is very good» Det er veldig bra. Side 203 «the poor girl from Belize City» den fattige jenta fra Belize City. 22

23 «Yes, Miss Cindy» Ja, miss Cindy. «Brutish» Brutal. Side 204 «What did you say, sailor from Railway?» Hva sa du, sjømann fra Jernbane? «Just rubbish. About how to become a matrrros» Bare sludder. Om hvordan man blir matrrros. «I m happy to come from Rrrailway» Jeg er glad for å komme fra Jerrrnbane. «Let s go outside for some fresh air» La oss og ut og trekke litt frisk luft. Side 205 «Fucking codswallop!» Jævla pølsevev! (ordrett: torsketull) Side 209 «in the morning» om morgenen. Side 210 «hurricanes» orkaner. Side 215 «independent ship» uavhengig skip. Side 216 «550 Unknown Warriors of the Battle of Britain have been buried in a common grave at Anfield Cemetery, Liverpool» 550 ukjente soldater har blitt gravlagt i en massegrav på Anfield Kirkegård, Liverpool. Side 218 «Mighty» Mektig. Side 220 «Slæpp off» (tulleengelsk) Slapp av. Side 224 «Formidable» Formidabel. Side 225 «plenty» masse. 23

24 «weekend» helg. «dominion» herredømme. «Union Jack» Storbritannias flagg. Side 226 «Skeleton Coast» Skjelettkysten. Side 237 «We have done what England and France should have done. Germany has attacked the Communist Soviet Union on a broad front» Vi har gjort det England og Frankrike skulle gjort. Tyskland har angrepet den kommunistiske Sovjetunionen på bred front. «Beer is on the house today!» Øl er på huset i dag! Side 243 «Little Norway» Lille Norge. Side 244 «navy fuel» brennstoff for marinen. «crude» råolje. Side 245 «bloody communist» jævla kommunist. «bloody anti communist» jævla antikommunist. Side 258 «junk» søppel. Side 260 «in the middle of nowhere» midt i ingensteds. Side 261 «happy ship» lykkelig skip. «lucky» heldige. Side 262 «Commodore» Konvoilederen/kommandøren. 24

25 Side 263 «straggler» etternøler. Side 270 «Depth» dybde. Side 270 «Mon amour» (fransk) Min kjære. Side 272 «Yes, comrade!» Ja, kamerat! Side 274 «Been there! Done that!» Vært der! Gjort det! Side 277 «Royal Canadian Air Force» Det kongelige kanadiske Flyvåpen. «US Air Force» USAs Flyvåpen. «United States Army Air Force» Forente Staters hærs luftforsvar. «Radio Detector» Radio detektor. «Radio Detection (Detecting) And Ranging» Radio gjenkjennelse (oppdaging) og avstandsmåling. (Forkortelsen for dette ble til slutt RADAR, et akronym for RAdio Detection And Ranging.) Side 278 «Glasgow, here we come!» Glasgow, her kommer vi! Side 280 «fighting spirit» kampånd. Side 281 «Primrose League» konservativ forening i Storbritannia (ordrett: primula-ligaen ). «Primrose Dames» Damer av Primrose (primrose primula). «Primrose Knights» Riddere av Primrose. «Primrose Habitations» Avdelinger/losjer ( habitater ) av Primrose. 25

26 Side 282 «good station keeping» å holde sin post (stasjon) godt. Side 283 «secondkokk» annenkokk. Side 286 «on a slow boat to China» på en langsom båt til Kina. «slow convoy to Scotland» langsom konvoi til Skottland. Side 288 «all right» greit. Side 289 «The Air Gap» Luftgapet (se note til side 181). Side 290 «Steady så» Støtt så. Side 298 «crude» råolje. «navy fuel» marinedrivstoff. Side 299 «Mountblow Fuel Depot» Mountblow Brennstoff Depot (magasin). Side 300 «Royal Navy» Kongelige britiske marine. Side 302 «Destroyers for Bases» Jagere for baser (USA byttet jagerskip mot baser på britisk territorium). «His Norwegian Majesty s Ship» Hans norske Majestets skip. Side 303 «all right» greit. «Lykes Brothers-Ripley Steamboat Company» Lykesbrødrenes Ripley Dampbåtselskap. 26

27 Side 304 «We are getting by on our hips and hops» Vi klarer oss på våre nyperoser og vår humle. Side 305 «six-pence» seks pence. «No problem, if you ve got» Ikke noe problem, dersom du har «Where is she?» Hvor er hun? «In Birmingham. At a big hospital» I Birmingham. På et stort sykehus. Side 306 «Miss Muriel Shannon, nurse student» Miss Muriel Shannon, sykepleierstudent. «Hold on. I think Miss Shannon is in a lecture room right down the corridor. I ll get her for you» Et øyeblikk. Jeg tror miss Shannon er i et forelesningsrom rett nede i gangen. Jeg skal hente henne for deg. «Thank you» Takk. «Yes, hello» Ja, hallo. «Hello» Hei. Side 307 «Is it really you?» Er det virkelig deg? «Yes, it is me» Ja, det er meg. «Oh, my God! I thought you were dead or something. Oh, my darling!» Herregud! (Å min Gud!) Jeg trodde du var død eller noe. Å, min kjære! «Speak to me» Snakk til meg. «Speak to me, sailor boy from Sweden» Snakk til meg, sjøgutt fra Sverige. «sailor boy from Sweden» sjøgutt fra Sverige. «Where are you now?» Hvor er du nå? «In Old Kilpatrick. It s a village near Glasgow» I Old Kilpatrick. Det er en landsby nær Glasgow. «How is the hospital?» Hvordan er sykehuset? «Stop talking» Slutt å snakke 27

28 «Do you want me to come to Birmingham?» Vil du at jeg skal komme til Birmingham? «I want you to take the first possible train, you bloody idiot!» Jeg vil du skal ta det første mulige toget, din forbanna idiot! «I love you, Muriel» Jeg elsker deg, Muriel. Side 308 «Nice to hear» Godt å høre. «I love you very much» Jeg elsker deg veldig høyt. «No more codswallop, please. Move your ass and get going» Ikke mer pølsevev (torsketull), takk. Få fart på rumpa di og kom deg av gårde. «suitcase» koffert. «Call me Buster» Kall meg Buster. «And you are?» Og du er? «Hal. Norwegian sailor» Hal. Norsk sjømann. «You on the big tanker in the Forth and Clyde canal?» Er du på den store tankeren i Forth og Clyde-kanalen? «I m on the tanker by the Old Kilpatrick pier, in the river» Jeg er på tankeren ved Old Kilpatrick brygge, i elva. «But the pier is not by the river, it s by the old canal» Men brygga er ikke ved elva, den ligger ved den gamle kanalen. Side 309 «You unload oil to the secret Mountblow Fuel Depot?» Laster dere olje til det hemmelige Mountblow brennstoffsdepotet? «Yes» Ja. «Bad name, Mountblow. You call a place blow, and you get a bloody blow. The Jerrie bombers hit it very bad. Eleven big tanks were completely burnt out. You know John Brown?» Dårlig navn, Mountblow. (Mountblow ordrett: Fjellblåse. Blow blåse/sprenge.) Kaller du et sted sprenge, så får du et jævla spreng. Jerriebomberne (The Jerries britisk slang for tyskerne) traff det innmari fælt. Elleve tanker ble fullstendig brent ut. Kjenner du John Brown? «Yes, of course. John Brown s baby had a pimple on his nose» Ja, selvfølgelig. John Browns unge hadde en kvise på nesa. «Queen Mary?» Dronning Mary? 28

29 «Wrong» Feil. «It was the Queen Elizabeth. Ten feet longer than Mary, and the biggest passenger liner the world has ever seen. But, sadly, no passengers for her» Det var Dronning Elizabeth. Ti fot lenger enn Mary, og det største passasjerlinjeskipet verden noensinne har sett. Men, dessverre, ingen passasjerer for henne. Side 310 «Such a beautiful ship, and not one fucking passenger» Slikt et vakkert skip, og ikke en eneste jævla passasjer. «I built the Hood» Jeg bygget Hood. «Saint Patrick s Church» Sankt Patricks kirke. «Saint Patrick was born here on the Clyde. For which nation is he patron saint?» Sankt Patrick ble født her ved Clyde. For hvilken nasjon er han skytshelgen? «Scotland» Skottland. «Wrong again. Ireland. What is Saint Patrick s emblem?» Feil igjen. Irland. Hva er Sankts Patricks emblem? Side 311 «Snake and shamrock» Slange og trekløver. «You a protestant?» Er du protestant? «Yes» Ja. «Bad for you» Synd for deg. «But my girlfriend is a Catholic» Men kjæresten min er katolikk. «That s ruddy well for you, boy» Det er steike bra for deg, gutt. «Four thousand houses completely damaged. Thirty five thousand people made homeless» Fire tusen hus totalskadet. Femogtredve tusen mennesker gjort hjemløse. Side 312 «My sister s house» Min søsters hus. «John Brown on our right hand side» John Brown på vår høyre hånd. «Look at the cranes!» Se på kranene! «That s the Duke of York over there. It s a beauty, isn t it?» Det er Duke of York der borte. Det er en skjønnhet, er det ikke? 29

30 Side 313 «That s the Elderslie Dockyard in Scotstoun» Det er Elderslie-verftet i Scotstoun. «Barclay Curle shipyard. Better known as the Clydeholm Yard. Look at the Titan crane!» Barclay Curle skipsverft. Bedre kjent som Clydeholm-verftet. Se på Titankrana! «God bless you, my Norwegian friend» Gud velsigne deg, min norske venn. «God bless you too» Gud velsigne deg også. Side 314 «fish and chips» fisk og pommes frites. «Scottish lass» skotsk ungjente. «a Midland town» en innlandsby (Midt-England). Side 315 «More water! And a blanket, please» Mer vann! Og et teppe, vær så snill. Side 316 «In a hospital?» På et sykehus? «At the Dudley Road Hospital» På Dudley Road sykehus. «Poor girl» Stakkars jente. «Why do you say so? Are there so many terrible patients?» Hvorfor sier du det? Er det så mange forferdelige pasienter? «terrible patients» forferdelige pasienter. «No. We have terrible cases, but the problem for our nurse students is that mad mistress, the Wolverine of Wolverhampton» Nei. Vi har forferdelige tilfeller, men problemet for sykepleierstudentene våre er den gale bestyrerinnen, Jerven av Wolverhampton. «Wolf?» Ulv? «No, a smaller and darker animal.» Nei, et mindre, mørkere dyr. «Jerv. We call it jerv. I have seen one in the mountains» Jerv. Vi kaller det jerv. Jeg har sett en i fjellene. «Did you have to run for your life?» Måtte du løpe for livet? «No, it was the jerv that ran away before I could shoot it» Nei, det var jerven som løp av gårde før jeg fikk skutt den. 30

31 Side 317 «pigs» griser. «pigsty» grisehus. «We ll soon arrive at New Street Station» Vi ankommer snart New Street stasjon. Side 318 «Swallow» Svale. Side 320 «It s from Sam!» Det er fra Sam! Side 321 «I m very happy for Sam» Jeg er veldig glad på Sams vegne. «sailor boy from Sweden» sjøgutt fra Sverige. «amongst parrots» blant papegøyer. Side 322 «I ll get rid of my virginity. But not in this bloody dump» Jeg skal bli kvitt jomfrudommen min. Men ikke i denne jævla rønna. «ship shape» på stell. «suitcase» koffert. «Come on» Kom igjen. Side 323 «The tower suite» Tårnsuiten. «You must be crazy. What shall we do here?» Du må være gal. Hva skal vi gjøre her? «Make love» Elske. «Take it easy» Ta det med ro. «weekend» helg. «a funny fellow» en artig skrue. Side 325 «Shower» Dusj. 31

32 Side 326 «Cheers, sweet Muriel» Skål, søte Muriel. «Cheers. Good riddance» Skål. Godt å være kvitt den. Side 327 «One way» Enveiskjørt. «stuffed cabbage leaves» fylte kålblader; kålruletter. Side 329 «codswallop» pølsevev (torsketull). Side 330 «the bloody communist» den jævla kommunisten. «Our Lady Star of the Sea» Vår Frue Havets Stjerne. «Do you agree with that bullshit?» Er du enig i det pisspreiket? (bullshit oksedritt) «Yes I do!» Ja det er jeg! «Reactionary asshole» Reaksjonært rasshøl. «Holy Spirit» Den hellige ånd. «bloody spirit» jævla ånd (sprit). Side 331 «room service» romservice. «suitcasen» kofferten. «Oh, my head» Åh, hodet mitt. «My head is very bad too. In Norwegian we call it blåmandag» Hodet mitt er også veldig dårlig. På norsk kaller vi det blåmandag. «Blue Monday. I ll take Monday off work» Blåmandag. Jeg tar fri fra jobben mandag. Side 332 «Very cool and refreshing!» Veldig kjølig og forfriskende! Side 333 «butterfly» sommerfugl. 32

33 «kidney pie» nyrepai. Side 335 «A sweet brandy» En søt brandy. «Liqueur?» Likør? «Yes» Ja. «Lost and found» Tapt og funnet. «Osterdalslue lost in Hyde Park» Østerdalslue mistet i Hyde Park. Side 337 «Can you take me to the ships?» Kan du ta meg ut til skipene? «If you pay me well» Hvis du betaler meg godt. «Sorry, no money» Beklager, ingen penger. «That s a nice ittle suitcase you have there, young man» Det er en fin liten koffert du har der, unge mann. Side 338 «The tide» Tidevannet. «Pull in, boy!» Dra inn, gutt! «suitcasen» kofferten. Side 342 «Loch Doon Aerial Gunnery School» Loch (irsk for innsjø) Doon skole for luftvernkanonskyttere. Side 345 «fracture of the cheekbone» brist i kinnbeinet. Side 347 «Steady så!» Støtt så! Side 350 «Fuck You» Knull deg. Side 351 «Fuck You!» Knull deg! 33

34 Side 356 «Take it easy» Ta det rolig. Side 357 «All right» Greit. Side 358 «streeten» gata. Side 359 «Take me, you bottle-swinging bastard!» Ta meg, din flaskeveivende jævel! «That little shit with the broken bottle. Did you kill him, Mister Sampson?» Den lille dritten med den knuste flaska. Drepte du ham, Mr. Sampson? Side 360 «No, I hope not. I just knocked him flat» Nei, jeg håper ikke det. Jeg bare slo ham flat. «I ve called the police» Jeg har ringt politiet. «Maybe you should call an ambulance too» Kanskje du bør ringe en ambulanse også. «Bloody nigger asshole» Jævla niggerrævhøl. «Keep quiet» Vær stille. «Thank you» Takk. «My pleasure. I don t like listening to no racist talk. Knocking down this dude saved my day» Min fornøyelse. Jeg liker ikke å høre på noe rasistisk snakk. Å slå ned denne fyren her reddet dagen min. «I m sorry for his words» Jeg beklager ordene hans. «You know, you can call me a jig or a jigaboo. But if you say nigger, you ll have an encounter with this jigamaree» Vet du, du kan kalle meg en jig eller en jigaboo, men sier du nigger, får du møte på denne jigamaree en. (jig, jigaboo og jigamaree rasistiske betegnelser av mildere slag) «What have we got here? Just a bad case of Jim Crow?» Hva har vi her? Bare en stygg Jim Crow-sak? (Jim Crow navnet på rasesegregeringssystemet i sørstatene fra ca til midt på 1960-tallet) «No. This little fellow on the floor got violent and tried to attack his pal with a broken bottleneck. Mister Sampson here, who is one of my regulars, had to knock him out cold. Then there were some Jim Crow words from the little fellow. But words didn t start this brawl» Nei. Den lille fyren på gulvet her ble voldelig og prøvde å angripe kompisen sin 34

35 med en knust flaskehals. Mr. Sampson her, som er en av stamkundene mine, måtte slå ham ned. Så kom det noen Jim Crow-fraser fra den lille fyren. Men det var ikke ord som startet dette slagsmålet. (Jim Crow words rasistisk snakk) «Do you agree to that?» Er du enig i det? «Yes, but I don t know what Jim Crow is» Ja, men jeg vet ikke hva Jim Crow er. «Discrimination» Diskriminering. Side 361 «A few bad cuts» Et par stygge kutt. «My arm is broken. The big, fucking nigger broke my arm» Armen min er brukket. Den store, jævla niggeren brakk armen min. «Shut up, will you! This is a decent bar. Not a dump for Jim Crow-people or a Ku Klux Klan hangout» Hold kjeft, vil du! Dette er en anstendig bar. Ikke et høl for Jim Crowfolk eller et møtested for Ku Klux Klan. «You a foreigner?» Er du utlending? «Yes, sir. I am a Norwegian sailor» Ja, sir. Jeg er en norsk sjømann. «This other young man, the offender, is also a Norwegian seaman?» Denne andre unge mannen, lovbryteren, er også en norsk sjømann? «Yes, sir» Ja, sir. «Your ship is in port here?» Ligger skipet deres i havn her? «Yes. We are on the Norwegian oil tanker Vivian» Ja. Vi er på den norske oljetankeren Vivian. «Which dock?» Hvilken brygge? «The pier at Texaco Island» Piren på Texaco Island. «Have you paid your bill?» Har du betalt regningen din? «Yes, we paid for the drinks» Ja, vi betalte for drinkene. «You can go back to your ship» Du kan gå tilbake til skipet ditt. «Thank you» Takk. «Wait a minute. When is your time of departure?» Vent et øyeblikk. Når er avgangstida deres? «Tomorrow, in the middle of the day» I morgen, midt på dagen. 35

36 «I think the State of Texas would like to get rid of that little troublemaker» Jeg tror staten Texas vil bli glad for å bli kvitt den lille bråkmakeren. Side 370 «To see or not to see» Å se eller ikke se. Side 371 «very, very English» veldig, veldig engelsk. «Very, very Russian» Veldig, veldig russisk. Side 373 «So long» Så lenge; på gjensyn. Side 377 «match» kamp. «the noble art of self defence» selvforsvarets edle kunst. Side 378 «match» kamp. «clinch» omfavne i nærkamp. Side 380 «river n» elva. Side 383 «lucky ship» heldig skip. Side 386 «independent ship» uavhengig skip. «Perth Amboy Refinery» Perth Amboy raffineri. Side 387 «The Garden State» Hagestaten. Side 390 «Royal Navy» Den kongelige britiske marine. 36

37 Side 392 «very many American lives have been lost» veldig mange amerikanske liv har gått tapt. «Day of Infamy» Skjenselens/skammens dag. Side 396 «Frisco» San Francisco. Side 397 «God s Own Country» Guds eget land. «Refinery» raffineri. Side 399 «Passion» Lidenskap. «waterfronten» vannfronten, strandlinja, nede langs vannet «Are you mister Skramstad?» Er du Mr. Skramstad? «Yes» Ja. «straight to hell with little Norway. They broke all the guns!» rett til helvete med lille Norge. De knakk alle geværene! Side 400 «bullshit» oksedritt; drittprat. Side 401 «Passion Night Club» Passion nattklubb. «All the way» Hele veien. «Hispanic» spanskættet; brukt i USA om mennesker med etnisk opprinnelse i Latin- Amerika. Side 402 «Passion Night Club» Passion nattklubb. «Sorry» Beklager. «Argument» Krangel. «heavy disputt» kraftig uenighet. «fist fight» nevekamp. 37

38 Side 403 «bad cop and good cop» slem politimann og snill politimann. «We found Mister Fister in the Kill» Vi fant Mr. Fister i Kill. (Kill drap) «What?» Hva? «shipmate» skipskamerat. «manslaughter» uaktsomt drap. Side 404 «sleet» sludd. «shit» dritt. «I ll go and make a phone call. You keep an eye on him, right?» Jeg går og tar en telefonsamtale. Du holder et øye med ham, ikke sant? «Will do» Det skal jeg gjøre. «You ll risk the chair for this one» Du risikerer stolen for denne her. «What do you mean?» Hva mener du? «Never heard of the chair? The chair we use in the United States, you know» Aldri hørt om stolen? Stolen vi bruker i USA, vet du. «I dont understand» Jeg skjønner ikke. «The electric chair» Den elektriske stolen. «I have not done anything» Jeg har ikke gjort noe. «Keep quiet» Vær stille. «But I have not done anything to Fister!» Men jeg har ikke gjort Fister noe! «Quiet, boy. Or do you want us to put you in chains before we sit you down in the electric chair?» Stille, gutt. Eller vil du vi skal legge deg i lenker før vi setter deg i den elektriske stolen? Side 405 «Killed in the Kill» Drept i the Kill (Kill, stedsnavn drap). «Kill in the Kill» Drap i the Kill. 38

39 Side 406 «son of a gun» Dust; negativt ladet kallenavn. Kommer av franske sjømenn under napoleonskrigene som måtte forbli på skipene resten av livet og fikk konene sine brakt om bord. Konene deres fødte ofte på våpendekket, derav begrepet son of a gun sønn av en pistol. «came to» han kom til seg selv. «regained con» gjenvant bevissth «spenner» (spend) bruker. «money» penger. «shipmate n» skipskameraten. «good news for you» gode nyheter for deg. «a son of a gun» en sønn av en pistol (se ovenfor); en dust. Side 407 «Dead on arrival» Død ved ankomst. «he came to» han kom til seg selv. «regained consciousness» gjenvant bevisstheten. «That s right» Det stemmer. «this pram» denne prammen. «case of manslaughter» et tilfelle av uaktsomt drap. «Passion Night Club» Passion nattklubb. «Big surprise» Stor overraskelse. «A tough customer» En tøff kunde, klient. «Well» Vel. Side 408 «afro-americans» afroamerikanere. «usual suspects» vanlige mistenkte. «Well known troublemakers, you know» Velkjente bråkmakere, vet du. «shipmate n» skipskameraten. 39

40 «very happy» veldig glad. «jumpe» hoppe. «A sewing machine» En symaskin. «railway station» jernbanestasjon. «It s lunch time, isn t it?» Det er lunsjtid, er det ikke? «Right now» Akkurat nå. Side 409 «Camp Little Norway» Leir Lille Norge. «top secret» topphemmelig. Side 410 «bay en» bukten. Side 411 «moonshiner» hjemmebrenner/spritsmugler. «nugget» gullklump. «Klondike River» Klondike-elva. Side 412 «Admirality» Admiralitetet, ansvarlig for Den kongelige britiske marine. Side 414 «capital ships» store (de aller største) krigsskip. Side 415 «yellow crocodiles» gule krokodiller. «bottle store» brennevinssjappe. Side 416 «Double minded» Tvesinnet. Side 417 «United States Rubber Company» Forente Staters Gummiselskap. «bad cop/good cop» slem politi/snill politi. 40

41 Side 418 «briefing» orientering. «crossen» overfarten. «Mid Ocean Meeting Place» Midthavs møteplass. Side 419 «donkeymann» eselmann, maskinromsarbeider på dampskip (se note til side 161). Side 420 «fourstacker» Town-class destroyers (krigsskip) med fire skorsteiner. «destroyer» jager. Side 421 «homeward bound» på hjemreise, på vei hjemover. «Well!» Vel! «afternoon tea» ettermiddagste. «kidney pie» nyrepai. Side 422 «plenty» masse. Side 424 «Ministry of Shipping» Ministeriet for shipping. «Ministry of War Transport» Ministeriet for krigstransport. Side 425 «briefingen» orienteringen. Side 428 «duffelcoat» ytterjakke av dyffel eller ull. Side 429 «Catapult Aircraft Merchant Ship» Handelsskip med katapult for utskyting av fly. «Ministry of War Transport» Ministeriet for krigstransport. 41

42 Side 430 «Royal Air Force» Kongelige britiske flyvåpen. Side 432 «Commodoreskipet» Konvoiens lederskip, kommandørskip. Side 434 «Steady så» Stødig så. Side 435 «Stars and Stripes» Stjerner og striper. «The Star Spangled Banner» Stjernebanneret; USAs flagg. Side 437 «US Navy» USAs marine. «fourstackerne» jager med fire skorsteiner. Side 440 «asdic» apparatur for å kunne søke etter ubåter. Side 442 «Gin Drinker s Line» Gin-drikkeres forsvarslinje. «Black Christmas» Svart jul. Side 443 «commodore» konvoilederen, kommandøren. «straggler» etternøler. «triggerhappy» skyteglad. Side 446 «It takes all kinds to make a world» En verden trenger alle slags typer. «cross» overfart. «Happy new year, dear Muriel!» Godt nyttår, kjære Muriel! Side 447 «Birmingham Bomb Victims» Birmingham bombeofre. 42

43 «pint» halvliter. «Burnt Birmingham Blitz Victims» Brente Birmingham blitzofre. «you should not show yourself in public» du burde ikke vise deg offentlig. Side 448 «mind your own business» pass dine egne saker. «Victims of Wartime Tuberculosis» Ofre for Krigstidstuberkulose. «Victims of Leprosy in Dutch Guyana (Surinam)» Ofre for lepra i Nederlandsk Guiana (Surinam). Side 450 «Sorry, Sam!» Unnskyld, Sam! «No problem, Hal» Ikke noe problem, Hal. Side 451 «Uncle Sam» Onkel Sam. Side 455 «commodore» konvoilederen. «Royal Navy» Kongelige britiske marine. «The White Ensign» Det hvite banner, Den kongelige britiske marines flagg. Side 459 «cash» kontant. Side 464 «Steady så» Støtt så. «to the bitter end» til den bitre slutt. Side 467 «real briar» ekte villrose. «Wild rose» villrose. «working class hero» arbeiderklassehelt. 43

44 Side 470 «All right» Greit. «suitcasen» kofferten. Side 471 «Is there a message for Mister Skramstad?» Er det en beskjed til Mr. Skramstad? «For whom?» Til hvem? «Mister Skramstad» Mr. Skramstad. «I have no message for anyone called Skramstad» Jeg har ingen beskjed til noen som heter Skramstad. «Are you a sailor?» Er du sjømann? «Yes, sure I am. What s wrong with that?» Ja, det er jeg så visst. Hva er galt i det? «Nothing wrong. Norwegian?» Ingenting galt. Norsk? «Yes. From Norway» Ja. Fra Norge. «Called Hal?» Kalt Hal? «Yes» Ja. «There is a young lady in room three thirteen waiting for a Norwegian seaman called Hal» Det er en ung dame i rom tre tretten som venter på en norsk sjømann kalt Hal. Side 472 «See you in the morning» Ses i morgen tidlig. «That s you, Hal?» Er det deg, Hal? «Yes, it s me» Ja, det er meg. «I m so bloody cold. Make me warm» Jeg er så jævla kald. Gjør meg varm. Side 473 «crofting villages» liten klynge av husmannsplasser. Side 478 «cross» kryssing/overfart. Side 479 «Survived» Overlevde. 44

45 «once» én gang. Side 480 «The Temple of Humanity» Menneskehetens tempel. «Our Lady Star of the Sea» Vår Frue Havets Stjerne. «Survived» Overlevde. «once» én gang. «twice» to ganger. Side 486 «commodoreskipet» konvoiens lederskip, kommandørskipet. Side 487 «cornbeef» saltet hermetisk kjøtt. Side 488 «Kent-screens» roterende glasskive i styrhusvinduet. Side 489 «Key West for ordre» fornorsking av uttrykket «Key West for orders»; å seile rett i døden. Side 490 «freak wave» monsterbølge. Side 494 «The US Maritime Comission» USAs maritime kommisjon. «US Navy» USAs marine. «Liberty-skip» Frihetsskip. Side 495 «War Shipping Administration» Administrasjon for shipping i krigstid. Side 497 «Coast Guard» Kystvakt. 45

46 Side 500 «waterfront» vannfront, strandlinje, det som ligger nederst mot sjøen/elva. Side 501 «Plenty moskito» Masse mygg. Side 505 «gate» port i havneområde. «crossen» kryssingen/overfarten. «independent ship» uavhengig skip. «A slip of the lip may sink a ship» En leppeglipp kan senke et skip. Side 506 «shorts og slippers» kortbukser og sandaler. Side 507 «creepy crawlies» ekle kryp. «There must be no thought of sparing the troops or population; commanders and senior officers should die with their troops. The honour of the British Empire and the British Army is at stake» Det må ikke finnes noen tanke om å skåne troppene eller befolkningen; kommandører og høyere offiserer bør dø med sine tropper. Æren til det britiske imperium og den britiske armé står på spill. «the worst disaster and largest capitulation in British military history» den verste katastrofen og største kapitulasjonen i britisk militærhistorie. Side 508 «Indian National Army» Indisk Nasjonalarmé. Side 509 «crude» råolje. «Terrible. Eight sailors died in the flames» Grusomt. Åtte sjømenn døde i flammene. Side 510 «Lucky devil» Heldige djevel. «Bad luck» Uflaks. «Where is the ship now?» Hvor er skipet nå? 46

47 «On the bottom» På bunnen. Side 511 «I m a man of the world» Jeg er en mann av verden; verdensmann. Side 513 «Admirality Oiler» Admiralitetets Oljetanker, Admirality leder for den kongelige britiske marine. «Royal Navy» Den kongelige britiske marine. Side 514 «Royal Fleet Auxiliary» Den kongelige britiske marines hjelpeskip. Side 515 «Like a freak wave, oh yes!» Som en monsterbølge, å ja! «crude» råolje. «navy fuel» marinebrensel. Side 517 «Mickey Mouse» Mikke Mus. Side 518 «Cape Fear» Kapp Frykt. Side 522 «risky» risikabelt. «Cat Cay» Katt Korallrev. Side 523 «Gun Cay» Pistol Korallrev. Side 524 «The Speakeasy» Baren har sitt navn etter barer som solgte alkohol ulovlig i forbudstida. «No problem!» Ikke noe problem! Side 525 «Golden Spur eller Silver Spur» Gullsporen eller Sølvsporen. 47

48 «So long» På gjensyn. «All right» Ja vel. Side 531 «Admirality» Admiralitetet, ansvarlig for Den kongelige britiske marine. «The Sunshine State» Solskinnsstaten. Side 541 «donkeymann» eselmann, maskinromsarbeider på dampskip (se note til side 161). Side 542 «United States Coastguard. Keep quiet and put down any weapons you might have» USAs Kystvakt. Hold dere i ro og legg ned alle våpen dere måtte ha. «We have no weapons» Vi har ingen våpen. «Nationality?» Nasjonalitet? «Norwegian» Norsk. «From the burning oil tanker?» Fra den brennende oljetankeren? «Yes» Ja. «Was the tanker torpedoed?» Ble tankeren torpedert? «Yes. Two torpedoes» Ja. To torpedoer. Side 543 «Should we seek for survivors?» Bør vi søke etter overlevende? «We think there are no survivors. I mean, all the survivors are in the two lifeboats here. You have a doctor?» Vi tror ikke det er noen overlevende. Jeg mener, alle de overlevende er i disse to livbåtene. Har dere en doktor? «We have a medic. Do you need help with injuries?» Vi har en lege. Trenger dere hjelp med skader? «Yes. We have three men with injuries. One bad, two not so very bad» Ja. Vi har tre menn med skader. En stygg, to ikke fullt så stygge. «I m captain Joseph Korzeniowski of the US Coast Guard. Are you the captain of the wrecked oil tanker?» Jeg er kaptein Joseph Korzeniowski fra USAs Kystvakt. Er du kaptein på den havererte oljetankeren? «No. The captain is dead. I m the first mate» Nei. Kapteinen er død. Jeg er førstestyrmannen. 48

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren Kjære leser! Hvorfor tar jeg meg bryet med å oversette tekst på engelsk i den nye boka mi til norsk? Fordi noen lesere

Detaljer

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen

Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen Side 13 «fuck you» dra til helvete (ordrett: knull deg). Side 14 «Buddha, here I come!» Her kommer jeg, Buddha! Side

Detaljer

Odd Ragnars visebok. Odd Ragnar Johannessen Side 1 av 121 Rev.: 1.1

Odd Ragnars visebok. Odd Ragnar Johannessen Side 1 av 121 Rev.: 1.1 Odd Ragnar Johannessen Side 1 av 121 Rev.: 1.1 Innhold u skal få en dag i mårå... 3 Sønnavindsvalsen... 4 Herr president... 5 Balladen om Morgan Kane... 6 lt du vil ha... 7 Barnemenneske... 8 g Ser...

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

ÅRBOK for NIFYEA 2007

ÅRBOK for NIFYEA 2007 ÅRBOK for NIFYEA 2007 Det var tre utreisende IFYEr i år; (f.v.) Julie Bårdsen Tøllefsen til Costa Rica, Maren Louise Fløistad til Australia og Otto Andreas Brustad til Nord Irland. ÅRSMELDING 2007 Årsmøte

Detaljer

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER 2011 RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER Hovedarrangør: Sponsorer: OMOD, KIM og Tomorrow People US Embassy Norway, Lebara Kulturfond, LNU, EMI og IMDi - Det er ordets makt kledd i musikk som teller i Rapvalg.

Detaljer

SANGTEK 4 20 STE Ove Thue R

SANGTEK 4 20 STE Ove Thue R 4 20 SANGTEKSTER fra Ove Thue Foto: Sture Nepstad 1. People in Motion TEKST: OVE THUE OG ARNE PHILIP FRAAS. MELODI: OVE THUE ARRANGEMENT: SAFT CD 1 Zsa zsa zsa Come on out reach for the ceiling thinking

Detaljer

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Artikler Substantiver Verb Adjektiver Adverb Relativpronomener Når det tilsvarer there Ordstilling Spørresetninger Bruk av stor forbokstav Språklige forskjeller

Detaljer

Sanger med besifring for tidlige morgener

Sanger med besifring for tidlige morgener Sanger med besifring for tidlige morgener 1 Sanger Train Hey Soul Sister... 6 Jason Mraz I m Yours... 8 Vamp På Bredden... 10 A Laugh n a half... 12 Poison Every rose has it s thorn... 14 Ole Alexander

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

Colloquial Norwegian

Colloquial Norwegian Colloquial Norwegian The Colloquial Series Series adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: Albanian Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic of the Gulf

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011.

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. LEDEREN HAR ORDET! Heihei! Nå er nok en sommer over, og mange har fått seg et minne for livet. I juni kom

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

TEKSTER. av forfattere på Kinesisk uke. Deles ut gratis i forbindelse med KINESISK UKE PÅ LITTERATURHUSET 14.-20. NOVEMBER 2011

TEKSTER. av forfattere på Kinesisk uke. Deles ut gratis i forbindelse med KINESISK UKE PÅ LITTERATURHUSET 14.-20. NOVEMBER 2011 TEKSTER av forfattere på Kinesisk uke Deles ut gratis i forbindelse med KINESISK UKE PÅ LITTERATURHUSET 14.-20. NOVEMBER 2011 ALLE TEKSTER ER GJENGITT MED TILLATELSE LITTERATURHUSET 2011 OSLO Annie Baobei

Detaljer

S T O R T I N G S V A L G E T 2 0 1 3 R A P P O R T 2 0 1 3 1

S T O R T I N G S V A L G E T 2 0 1 3 R A P P O R T 2 0 1 3 1 STORTINGSVALGET 2013 R A P P O R T 2 0 1 3 1 RAPPORT FOR RAPVALG 2013 OPPSUMMERING: RESULTATER FOR RAPVALG 2013 Rapvalg 2013 var et svært vellykket prosjekt. Det har vært større og vi har nådd flere unge

Detaljer

Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/

Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/ Akershus /ɑkeʃ¹hʉːs/ (proper name) 10A n akkurat /ɑkʉ¹rɑːt/ exactly, precisely 08B d et album /et ¹ɑlbʉm/ albumet, albumer, an album 07A n albumene aldri /²ɑldri/ never 03B d alene /ɑ²leːne/ alone 08B

Detaljer

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B LOVSNSPERM FOR /B BOVE LL bove all powers above all kings /B bove all nature and all created things /F# Em /B bove all wisdom and all the ways of man m7 You were here before the world began /B bove all

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Julekornet. Ribbepinelutemølje!!!!

Julekornet. Ribbepinelutemølje!!!! Julekornet Nummer 43 Desember 2012 www.læringssentret.no I dette nummeret: Syden Karoke Sudoku Julebord Quiz Pakke til HENNE Reportasjer Ribbepinelutemølje!!!! ÅÅÅ, jeg er så mett. Jeg orker ikke mer mat.

Detaljer

ÅRBOKA 2013 3-retters middag på høsttreff i Bergen

ÅRBOKA 2013 3-retters middag på høsttreff i Bergen ÅRBOKA 2013 3-retters middag på høsttreff i Bergen Årsmelding 2013 Norske IFYE Alumner NIFYEA har i 2013 hatt 60 medlemmer. Styret har i år bestått av: Leder: Anne Britt Kihle Gravermoen Nestleder: Janne

Detaljer

Norwegian on the Web. in Narvik

Norwegian on the Web. in Narvik Norwegian on the Web in Narvik Textbook Randi Bolle Eilertsen, Olaf Husby, Dominique Heyler Based on NoW - www.ntnu.edu/now by Åsta Øvregaard, Sissel Robbins, Birte Hillestad, Olaf Husby Trondheim, 3.10.2013

Detaljer

SIDE 34 SIDE 10 VI SNAKKER STEREOTYPER! SIDE 46 SIDE 48. efwd

SIDE 34 SIDE 10 VI SNAKKER STEREOTYPER! SIDE 46 SIDE 48. efwd SIDE 34 SIDE 10 SIDE 46 SIDE 48 VI SNAKKER STEREOTYPER! efwd BLEKKA #23 RUSSEMAGASINET.NO RUSS 2011 DITT LIVS PARTY, TRYVANN STADION 12.000 russ, 7 partyringer pr. kveld. Store nasjonale og internasjonale

Detaljer

Sovjetiske krigsfanger i Norge Soviet prisoners of war in Norway. falstadsenterets skriftserie #5

Sovjetiske krigsfanger i Norge Soviet prisoners of war in Norway. falstadsenterets skriftserie #5 Sovjetiske krigsfanger i Norge Soviet prisoners of war in Norway falstadsenterets skriftserie #5 Sovjetiske krigsfanger i Norge Soviet prisoners of war in Norway I år er det 65 år siden seieren over nazistene

Detaljer

Interrimstyret. Andersen, Martin K. Andersen, Randi Arntsen, Atle Gråbergsveen, Lars Ljunggren, Peter Lund, Jon Arild

Interrimstyret. Andersen, Martin K. Andersen, Randi Arntsen, Atle Gråbergsveen, Lars Ljunggren, Peter Lund, Jon Arild Her er vi Så ble det faktisk et blad dedikert til vår nye klubb. De færreste hadde trodd vi ville klare det, i likhet med tvilen FC United of Manchester ble møtt med da klubben ble startet. Forskjellen

Detaljer

Historien om min døve mor Anna G. Fjærestad (1923-1997)

Historien om min døve mor Anna G. Fjærestad (1923-1997) Historien om min døve mor Anna G. Fjærestad (1923-1997) Skrevet av Harald Sørgaard Djupvik Min mor Anna Gutormsdotter Fjærestad ble født den 19. november 1923 på småbruket Halvarhaugen (Lnr 122f = bnr

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 2-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 2-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 2-2013 1 2 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året. Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

H & K. Havn og Kirke

H & K. Havn og Kirke H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 4-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer