Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Attest Personalmappe Amalie Hansen Hardy - Svanhovd U 2009/ / SVA/SVASBH 221 Mottaker Amalie Hansen Hardy Avsender Snorre Hagen SVA/SVASBH Oversendelse av resultater fra NIN-kartleggingen Rinnleiret - sendt pr e-post Rinnleiret naturreservat - Instinr U 2011/ / KVI/KVIBOB ***** Mottaker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Avsender Bolette Bele KVI/KVIBOB Søknad om permisjon - Jobbe 25 % i perioden til Personalmappe Bechmann, Marianne - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE JOR/JORJST Avsender Marianne Bechmann Timeansettelse - Oversendt CV Personalmappe - Timeansettelse Hansen Truls Olve Terjesønn - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser I 2014/ / JOR/JORTMA TE JOR/JORTMA Avsender Truls Olve Terjesønn Hansen Rapport etter - Brannøvelse 2014 Bioforsk Øst Apelsvoll HMS ved Apelsvoll

2 I 2010/ / APE/APEPLU 254 APE/APEPLU Avsender Oppland Brann & Sikkerhetsutstyr AS Agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label bruk av Conserve i bringebær og bjørnebær i veksthus - anbefaler godkjenning Conserve - Off-label - div vekster - spinosad (SK = skadedyrmiddel) - jfr sak 2007/552, 2008/705 oa U 2006/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Nina Trandem PLH/PLHNTR Vedtak - Godkjennes - bruk av off-label mot Gremmeniella abietis og furuskyttesopper i gran og furu - Delaro SC protiokonazol + trifloksystrobin Delaro SC protiokonazol + trifloksystrobin (S = soppmiddel) I 2007/ / PLH/PLHOEL TE PLH/PLHRNA Avsender Mattilsynet ****************************************** Personalmappe Haug, Lise - Holt U 2007/ / HOL/HOLBAN P Off. loven Mottaker Lise Haug Avsender Grete Lindseth LOA/LOAGLI Evalueringsskjema Scandic Hamar Bioforsk konferansen Prosjektnummer U 2013/ / PLH/PLHKMU 354 Mottaker Scandic Hamar v/marthe Krok

3 Avsender Ellen Schei Pongo Tilbakemelding - Tidsplan IKEA - Flytting av matjord LOA/LOAEPO I 2012/ / JOR/JORTKH BU 11 JOR/JORTKH Avsender IKEA ved Pål Walberg Bekrefter mottatt tidsplan - Reguleringsplanprosess IKEA - Flytting av matjord U 2012/ / JOR/JORTKH Mottaker IKEA ved Pål Walberg Avsender Trond Knapp Haraldsen Presisering - Tidspunkt for feltarbeid IKEA - Flytting av matjord JOR/JORTKH I 2012/ / JOR/JORTKH BU 13 JOR/JORTKH Avsender IKEA ved Pål Walberg ****************************** Personalmappe Haug, Lise - Holt I 2007/ / HOL/HOLBAN P Off. loven LOA/LOAGLI Avsender Lise Haug Endring i stilling Personalmappe Brodersen, Christopher - Jord og miljø U 2008/ / JOR/JOROVE

4 P Off. loven Mottaker Christopher Brodersen Avsender Grete Lindseth Endring i stilling Personalmappe Hage, Ingvar - Apelsvoll LOA/LOAGLI U 2007/ / APE/APEPLU P Off. loven Mottaker Ingvar Hage Avsender Grete Lindseth LOA/LOAGLI Vedrørende fritak fra medlemskap i Statens pensjonskasse og følger for Bioforsks handtering Personalmappe Rystedt, Jens U 2013/ / SAR/SARIWA P Off. loven Mottaker Jens Rystedt Avsender Dag Midtfjord LOA/LOADAM Korrespondanse på e-post med Jens Rystedt vedrørende pensjonsinnbetaling Personalmappe Rystedt, Jens U 2013/ / SAR/SARIWA P Off. loven Mottaker Jens Rystedt Avsender Dag Midtfjord LOA/LOADAM Tilbud om timeansettelse - Arbeidsavtale vedlagt for signatur og retur Personalmappe - Timeansettelse Rustøen Tone-Lise - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser U 2014/ / JOR/JORTMA Mottaker Tone-Lise Rustøen Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Mottatt vitnemål og attester Personalmappe - Timeansettelse Rustøen Tone-Lise - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser

5 I 2014/ / JOR/JORTMA TE JOR/JORABO Avsender Tone-Lise Rustøen Ber om tilbakemelding på henvendelse av Henvendelse - Rensing av grå og svartvann i damsystem - Kontaktperson Tormod Røed I 2014/ / JOR/JORGRH BU 4 JOR/JORGRH Avsender Tormod Røed Sau i drift WP2 Budsjett og rekneskap for 2014 for Fureneset I 2013/ / FUR/FURSOP 113 FUR/FURSOP Avsender Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet Søknad til reindriftens utviklingsfond om midler til forskning og formidling. Workshop - Reindeer grazing in the Pasvik Valley U 2014/ / SVA/SVALON Mottaker Reindriftsforvaltningen Avsender Lars Ola Nilsson SVA/SVALON Søknad om prosjektmidler til forberedelse av søknader til EØS-Romania utlysninger med frist Prosjekt - forberedelse av søknader til EØS-Romania utlysninger med frist U 2014/ / SVA/SVALON Mottaker Froskningsrådet Avsender Lars Ola Nilsson

6 Samarbeidsplan 2014 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste - BHT SVA/SVALON I 2007/ / SVA/SVATAB 254 SVA/SVATAB Avsender Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label bruk mot bitende og sugende insekter i prydplanter i veksthus - teger - mellus - gallmygg - trips - midd Movento SC spirotetramat - Agronomiske vurderinger ( SK = Skadedyrmiddel ) I 2013/ / PLH/PLHASU 423 PLH/PLHASU Avsender Mattilsynet Agronomisk vurdering av Frupica SC - anbefaler godkjenning - soppsykdommer i jordbær på friland og i veksthus Frupica - mepanipyrim (S = soppmiddel) U 2010/ / PLH/PLHAST 423 Mottaker Mattilsynet Avsender Arne Stensvand PLH/PLHAST Mottatt signert arbeidsavtale for timeansettelse i perioden til og med Personalmappe - Timeansettelse Rustøen Tone-Lise - Seksjon Miljøteknologi og renseprosesser I 2014/ / JOR/JORTMA TE JOR/JOROVE Avsender Tone-Lise Rustøen Manglende branntekniske tegninger for Jordforskbygget - Brannvernleder ber NBMU ta kontakt med byggeier HMS - Risikovurdering Brann U 2013/ / JOR/JOROMO

7 254 Mottaker NMBU Avsender Ove Molland JOR/JOROMO Tilskuddet vert ikkje utbetalt før eigenfinansiering viser i regneskapet NFR-prosjekt nr Drenering og "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" I 2012/ / FUR/FURSOP 321E FUR/FURSOP Avsender Statens landbruksforvaltning Søknad om innførsel av Colonstachys rosea Dispensasjon for innførsel av Colonstachys rosa til forskningsformål U 2014/ / PLH/PLHMWD 411 Mottaker Mattilsynet Avsender Merete Wiken Dees PLH/PLHMWD Vedtak om dispensasjon for innførsel av Colonstachys rosa Dispensasjon for innførsel av Colonstachys rosa til forskningsformål I 2014/ / PLH/PLHMWD BU 1 PLH/PLHMWD Avsender Mattilsynet Siste dag på jobb, takker for meg Personalmappe - Holen, Børge Magne - Plantehelse I 2006/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Børge Holen Svar på henvendelse om rensing av grå- og svartvann i damsystem

8 Henvendelse - Rensing av grå og svartvann i damsystem - Kontaktperson Tormod Røed U 2014/ / JOR/JORGRH Mottaker Tormod Røed Avsender Trond Mæhlum JOR/JORTMA Referat fra Fou seminar kystskogbruket. Forskning og utvikling i kystskogbruket - seminar på Stjørdal FoU-strategi for kystskogbruket I 2014/ / LOA/LOANVA 008 LOA/LOANVA Avsender Kystskogbruket Søknad om støtte til beiteprosjekt NFR /O99 - Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management - Flått og beitedyr i kulturlandskapet - TICKLESS - Macnr Instinr.: U 2010/ / TIN/TINLGR 631 Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Kristin Sørheim TIN/TINKSO Følgebrev prosjektrapport Redusert P-avrenning for jordbruksarealer Redusert P-avrenning fra jordbruksareal Statens landbruksforvaltning U 2011/ / APE/APEAOK Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Annbjørg Øverli Kristoffersen APE/APEAOK Melding om høring av regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr saksnr. 2014/18753 Høring - Melding om høring av regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr I 2013/ / LOA/LOANVA TE LOA/LOANVA

9 Avsender Mattilsynet Vedrørende befaringsrapporter Skjenke-/serverings- og overnattingsbevilling I 2006/ / SVA/SVAKJW 005 SVA/SVAKJW Avsender Sør-Varanger kommune v/servicekontoret Prosjektrapport 2013 Klima- og miljøprogrammet - Redusert P-avrenning fra jordbruksareal Redusert P-avrenning fra jordbruksareal Statens landbruksforvaltning U 2011/ / APE/APEAOK Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Annbjørg Øverli Kristoffersen APE/APEAOK Arbeidsavtale - konstituert seksjonsleder Pesticidkjemi 1. mars -30.juni 2014 Personalmappe - Stenrød, Marianne I 2007/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Marianne Stenrød Arbeidsavtale - timer 01. mars - 31.desember 2014 Personalmappe - Johansen, Torill Røst Plantehelse Timebasis I 2012/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Torill Røst Johansen Høring av forslag til forvaltningsplan for Hornøya og Reinøya naturreservat i Vardø kommune. Høringsdokument legges ut på Fylkesmannens nettsider. Forvaltningsplan for Hornøya og Reinøya naturreservat, Vardø kommune I 2013/ / SVA/SVABFR

10 008 SVA/SVABFR Avsender Fylkesmannen i Finnmark Søknad om tillatelse løyve til tiltak uten ansvarsrett - Midlertidig veksthus Ullensvang - Hagetunnel for driving av småtre Midlertidig veksthus Ullensvang - Hagetunnel for driving av småtre U 2014/ / ULL/JORRSO 033 Mottaker Direktoratet for Byggkvalitet Avsender Roald Sørheim Sluttrapportt - Kartlegging av N-mineralisering SLF. Kartlegging av N-mineralisering - Apelsvoll ULL/JORRSO U 2011/ / APE/APEBHO Mottaker Statens landbruksforvaltning Mottaker Petter Lunde Avsender Bernt Hoel APE/APEBHO Prosjektrapport Kartlegging av N-mineralisering - Apelsvoll SLF. Kartlegging av N-mineralisering - Apelsvoll U 2011/ / APE/APEBHO Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Bernt Hoel APE/APEBHO Arbeidsavtale Randi Vedal Samuelsen Personalmappe - Samuelsen, Randi Vedal - Landvik I 2013/ / LAN/LANEST LAN/LANEST Avsender Randi Vedal Samuelsen

11 Tilsynsrapport med varsel om vedtak - Heksekost Tilsynsrapport Mattilsynet - heksekost - sharkavirus - monilinia fructiola I 2012/ / ULL/ULLMME 414 ULL/ULLMME Avsender Mattilsynet Epost med retting til av tilsynsrapport fra Mattilsynet Tilsynsrapport Mattilsynet - heksekost - sharkavirus - monilinia fructiola I 2012/ / ULL/ULLMME 414 ULL/ULLMME Avsender Mattilsynet Project agreement - NordGen - Bevaring av genetiske ressurser i forvekstene Bevaring av genetiske ressurser i forvekstene NordGen I 2013/ / LAN/LANTSA LAN/LANTSA Avsender Nordic Genetic Resource Center Reply - Enquiry about internship Åpen søknad og Internship Jord og miljø U 2014/ / JOR/JOROVE 513 Mottaker Sidaoui Bilel Avsender Øistein Vethe JOR/JOROVE Fagforum potet a konto utbetaling av tilskudd for 2014 Fagforum potet Apelsvoll I 2008/ / APE/APEPST 621.3

12 APE/APEPST Avsender Statens landbruksforvaltning Arbeidsavtale fra Ingun M. Vågen Personalmappe Vågen, Ingunn M. - Landvik I 2011/ / LAN/LANEST LAN/LANEST Avsender Ingunn Molund Vågen Kontrakt for verdiprøving av plantesorter 2014 Verdiprøving av plantesorter. Økonomi og administrasjon I 2008/ / APE/APEMAA 443 APE/APEMAA Avsender Mattilsynet Reisestipend. Grant for research stay at James Hutton Institute, Scotland LOA tildeling av strategiske midler fra grunnbevilgningen - utlysning og søknader og rapport for bruk av midler U 2014/ / LOA/LOAPLO 121 Mottaker Pia Heltoft Thomsen Avsender Peder Lombnæs LOA/LOAPLO Agronomisk vurdering av Proman - metobromuron mot ugras i potet - anbefaler godkjenning Proman - metobromuron - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel U 2013/ / PLH/PLHKST 423 Mottaker Mattilsynet Mottaker Avsender Mattilsynet Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST

13 Signert kontrakt mellom Bioforsk og Myhrene AS Anskaffelse av takrenner og plast - 4-serie - tunnel - leverandør haygrove - Ullensvang - Myhrene AS I 2013/ / TE Avsender Myhrene AS Utlysning - kjøp av reisebyråtjenester Anskaffelse av rammeavtale for reisebyråtjenester 2014 til Hogg Robinson Nordic AS - HRG U 2013/ / Mottaker Allmennheten Avsender Børge Jensen Tilbud fra HRG Nordic AS Anskaffelse av rammeavtale for reisebyråtjenester 2014 til Hogg Robinson Nordic AS - HRG I 2013/ / BU 5 Avsender HRG Nordic AS Tilbud fra Berg-Hansen Anskaffelse av rammeavtale for reisebyråtjenester 2014 til Hogg Robinson Nordic AS - HRG I 2013/ / BU 4 Avsender Berg-Hansen Asker og Bærum Reisebyrå Melding om avvisning Anskaffelse av rammeavtale for reisebyråtjenester 2014 til Hogg Robinson Nordic AS - HRG U 2013/ /

14 Mottaker Berg-Hansen Asker og Bærum Reisebyrå Avsender Børge Jensen Rammeavtale for reisebyråtjenester mellom Bioforsk og Hogg Robinson Nordic AS (HRG) Anskaffelse av rammeavtale for reisebyråtjenester 2014 til Hogg Robinson Nordic AS - HRG U 2013/ / Mottaker HRG Nordic AS Avsender Børge Jensen Utlysning - anskaffelse av rammeavtale for kjøp av elektrisk kraft Anskaffese av rammeavtale for strøm - energi - fellesavtale - Ishavskraft As - spot U 2013/ / Mottaker Allmennheten Avsender Børge Jensen Tilbud fra Svorka Energi Anskaffese av rammeavtale for strøm - energi - fellesavtale - Ishavskraft As - spot I 2013/ / TE Avsender Svorka Energi As Tilbud fra Energi Salg Norge AS Anskaffese av rammeavtale for strøm - energi - fellesavtale - Ishavskraft As - spot I 2013/ / TE Avsender Energi Salg Norge AS Kontrakt for levering av kraft mellom Bioforsk og Ishavskraft AS Anskaffese av rammeavtale for strøm - energi - fellesavtale - Ishavskraft As - spot

15 I 2013/ / TE Avsender Ishavskraft AS Utlysning - anskaffelse av stereomikroskop, digital kamera og programvare for bildeanalyse Anskaffelse av stereomikroskop - digitalt kamera - programvare - bildeanalyse - rotprøver - kornplanter - økologisk - Tingvoll - Ortomedic U 2013/ / Mottaker Allmennheten Avsender Børge Jensen Tilbud fra Ortomedic AS Anskaffelse av stereomikroskop - digitalt kamera - programvare - bildeanalyse - rotprøver - kornplanter - økologisk - Tingvoll - Ortomedic I 2013/ / BU 8 Avsender Ortomedic AS Tilbud fra Olympus Anskaffelse av stereomikroskop - digitalt kamera - programvare - bildeanalyse - rotprøver - kornplanter - økologisk - Tingvoll - Ortomedic I 2013/ / BU 7 Avsender Olympus Tilbud fra Inter Instrument As Anskaffelse av stereomikroskop - digitalt kamera - programvare - bildeanalyse - rotprøver - kornplanter - økologisk - Tingvoll - Ortomedic I 2013/ /

16 TE Avsender Inter Instrument As Tilbud fra Carl Zeiss AB Anskaffelse av stereomikroskop - digitalt kamera - programvare - bildeanalyse - rotprøver - kornplanter - økologisk - Tingvoll - Ortomedic I 2013/ / TE Avsender Carl Zeiss AB Meddelelse om tildeling av kontrakt Anskaffelse av stereomikroskop - digitalt kamera - programvare - bildeanalyse - rotprøver - kornplanter - økologisk - Tingvoll - Ortomedic U 2013/ / Mottaker Olympus Avsender Børge Jensen Kontrakt mellom Bioforsk og Ortomedic AS Anskaffelse av stereomikroskop - digitalt kamera - programvare - bildeanalyse - rotprøver - kornplanter - økologisk - Tingvoll - Ortomedic U 2013/ / Mottaker Ortomedic AS Avsender Børge Jensen Konsortieavtale. Draft - Consortium agreement COBRA - Coordinating organic plant Breeding Activities for Diversity Anskaffelse av stereomikroskop - digitalt kamera - programvare - bildeanalyse - rotprøver - kornplanter - økologisk - Tingvoll - Ortomedic I 2013/ / TE Avsender The progressive farming trust Ltd

17 Genetiske ressursar- ressurser i engvekstane - engvekstene - Bioforsk Rapport Vol 8 nr Gjødsla gamle enger - Løken - delprosjekt U 2012/ / LOK/LOKKID Mottaker Norsk Genressurssenter Avsender Kristin Daugstad LOK/LOKKID Bekreftelse på samarbeid og prosjektledelse - Bedre kvalitet og utvidet lagringssesong for norsk kålrot og gulrot Bedre kvalitet og utvidet lagringssesong for norsk kålrot og gulrot - Toten Kålrotpakkeri AS - Regionalt forskningsfond Innlandet U 2014/ / APE/APEMTH ***** Mottaker Regionalt forskningsfond Innlandet Avsender Mette Thomsen APE/APEMTH Utlysning - kjøp av LED-lyssystem til forsøkshall for dyrking av alger Anskaffelse av LED lys system - ledlys - automasjonssystem - lyskvalitet - fotoperiode - tanker - Hall 7 - alger - KLL Holding AS U 2014/ / Mottaker Allmennheten Avsender Børge Jensen Tilbud fra KLL Holding AS Anskaffelse av LED lys system - ledlys - automasjonssystem - lyskvalitet - fotoperiode - tanker - Hall 7 - alger - KLL Holding AS I 2014/ / BU 3 Avsender KLL Holding AS Kontrakt av LED belysning mellom Bioforsk og KLL Holding AS Anskaffelse av LED lys system - ledlys - automasjonssystem - lyskvalitet - fotoperiode - tanker - Hall 7 - alger - KLL Holding AS

18 U 2014/ / Mottaker KLL Holding AS Avsender Børge Jensen Utlysning Anskaffelse - Leplanting - hekk - Særheim U 2012/ / LOA/LOARHE Mottaker Allmennheten Avsender Randi Hesjedal Tilbud og attester fra Le Service AS Anskaffelse - Leplanting - hekk - Særheim LOA/LOARHE I 2012/ / LOA/LOARHE TE LOA/LOARHE Avsender Le Service AS Tilbud fra Bjelland Anskaffelse - Leplanting - hekk - Særheim I 2012/ / LOA/LOARHE BU 6 LOA/LOARHE Avsender Belland Enterprenør AS Meddelelse om tildeling av kontrakt Anskaffelse - Leplanting - hekk - Særheim U 2012/ / LOA/LOARHE Mottaker Belland Enterprenør AS Avsender Randi Hesjedal LOA/LOARHE

19 Arbeidsavtale Till Seehusen Personalmappe - Seehusen, Till - Apelsvoll I 2009/ / APE/APEPLU APE/APEPLU Avsender Till Seehusen Brev fra Skatteetaten - uidentifiserte lønns- og trekkoppgaver for 2013 SSB. Undersøkelse om egenmeldt sykefravær - Opplysningsplikt I 2008/ / LOA/LOAGLI 254 LOA/LOAGLI Avsender Skatteetaten Avtale for publiseringstillatelse for kapittel i boka - Guidelines for native seed production and grassland restoration, kapitt nav - Native seed production in Norway. FJELLFRØ - oppformering av stedegne gras og urter til restaurering i fjellet - prosjekt U 2009/ / LAN/LANTSA 631 Mottaker Prof. Dr. Kathrin Kiehl Fakulät A& L, Avsender Hochschule Osnabrück, Kirsten Semb Tørresen PLH/PLHKST Ang. årsoppgjøret for 2013 Årskontroll av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 2013 I 2014/ / LOA/LOAEHA 134 LOA/LOAEHA Avsender Kemneren i Follo EPPO - Question to laboratories before a meeting of the EPPO Secretariat with the European cooperation for Accreditation EPPO - Plant pest diagnostic llaboratories - Accreditation I 2014/ / PLH/PLHHSK

20 ***** TE PLH/PLHHSK Avsender OEPP/EPPO - European and Mediterranean Plant Protction organization Vedrørende regnskap for tildelte midler brukt i overføres til Autorisasjonsordningen - revidering Plantevernleksikonet I 2010/ / PLH/PLHKMU BU 27 PLH/PLHKMU Avsender Mattilsynet Vedr Boreals oppstillingsplass ved Tjøtta ferjeleie Utleie av festetomta "Oppstillingsplassen" U 2014/ / TJO/TJONMR Mottaker Boreal Transport AS Avsender Norvald Ruderaas TJO/TJONMR RUF søknad Bioforsk Tjøtta kalving i avgrenset område Kalving på avgrensede, lite rovdyrbelastede, områder som tiltak for økt kalveprosent i en kvinnedrevet siidaenhet i Nordland Reinbeiteområde U 2014/ / TJO/TJOSME Mottaker Reindriftsforvaltningen i Alta Avsender Svein Eilertsen TJO/TJOSME Arbeidsavtale Petter Lunde Personalmappe Lunde, Petter - Apelsvoll I 2010/ / APE/APEIHA APE/APEIHA Avsender Petter Lunde

21 Arbeidsavtale Ragnar Eltun Personalmappe - Eltun, Ragnar - Løken I 2008/ / APE/APEPLU APE/APEPLU Avsender Ragnar Eltun Søknad om prosjektstøtte Biologisk kulturarv knyttet til utmarksbeite og seterbruk - en felthåndbok U 2014/ / KVI/KVIBOB Mottaker Statens landbruksforvaltning Avsender Bolette Bele KVI/KVIBOB Training agreement Personalmappe Grieu, Chloè - Bioforsk Plantehelse - Fransk student I 2013/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHGBR Avsender Esitpa, Higher School For Agricultural Engineers Studentavtale 01.februar august 2014 Personalmappe Grieu, Chloè - Bioforsk Plantehelse - Fransk student I 2013/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Chloe Grieu Training agreement Personalmappe - Lefrancois, Arnud - Fransk student I 2014/ / PLH/PLHAHE

22 TE PLH/PLHAHE Avsender Esitpa - - Direction des Etudes Undertegnet taushetserk Personalmappe - Lefrancois, Arnud - Fransk student I 2014/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Arnaud Lefrancois Undertegnet student avtale, Personalmappe - Lefrancois, Arnud - Fransk student I 2014/ / PLH/PLHAHE TE PLH/PLHAHE Avsender Arnaud Lefrancois Undertegnet taushetserklæring Personalmappe Aak, Anders - Plantehelse gjesteforsker I 2014/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd TE PLH/PLHAHE Avsender Anders Aak ***** ***** ***** Personalmappe - Torkildsen, Anne I 2011/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd TE PLH/PLHAHE Avsender ***** ***** Personalmappe- Torkildsen, Anne

23 U 2011/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker ***** Avsender Arne Hermansen PLH/PLHAHE

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.2015 Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2013 Tilbud - Naturtypekartlegging av Blomsøya

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.2011 Anmodning om utbetaling i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.2011 Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2011-7.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2013. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 8 I Nr. 2 I 2013

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2013. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 8 I Nr. 2 I 2013 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 8 I Nr. 2 I 2013 Bioforsk-konferansen 2013 Erling Fløistad og Morten Günther (red.) Bioforsk FOKUS 8(2) Bioforsk-konferansen 2013 Sammendrag av presentasjoner Erling

Detaljer