AGDENES UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2006.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGDENES UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2006."

Transkript

1 AGDENES Høst POSTEN nr 6-05 En riktig god høst ønskes dere alle I dette nr. av Agdenes Posten kan du bl.a. lese : Nytt fra: skole, kultur, landbruk, lag og organisasjoner m.m Siste frist for stoff til neste Agdenes Post: E.mail Tlf: Fax: UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING UKM-2006 vil bli arrangert på Lensvik samfunnshus fredag den 3. februar. Vi håper på stor deltakelse fra barn og ungdom i kommunen. Påmeldingsfristen settes til 20. januar 2006, men påmelding kan gjerne skje hele høsten ved å gå inn på ukm.no og klikk på Agdenes kommune. Denne gangen skal vi også prøve å få til et tettere samarbeid med Agdenes ungdomsråd under planleggingen av arrangementet. Hvis det er spørsmål eller ønske om mer informasjon kan kulturkontoret kontaktes tlf Til opplysning så foregår fylkesmønstringa for 2006 i Klæbu kommune. (Klæbu idrettshall) dette skjer i mars måned.

2 1. Klasse Lysheim skole: Renate Krangsaas, Mariell Eidem, Oscar Einride Selvli, Magnus Valseth og Jonas Aagesen. 1. Klasse Lensvik skole; første rekke fra venstre: Elisabeth Grostad, Vemund K. Sletvold, Pål M.J. Nygård, August Indergård, Mathias G. Ingdal og kontaktlærer Hilde Marie Valand I midten: Marcus B: Krogstad, Hugo R. Ølstøren, Elisabeth Holt, Frida Sofie Meland, Åse Størdal, Aurora Grønningen og skoleassistent Hege Hegg. Foran: Jenny Landrø, Laura L. Meland, Siri E. Norvik, Anne Stine G. Singstad, Tiril A. Førland og Marius Ysland, Caroline Beckstrøm var ikke tilstede da bildet ble tatt.

3 Søknad om produksjonstilskudd: I søknadsomgangen pr. 31. juli 2005 var det 94 som søkte om produksjonstilskudd i Agdenes kommune. I tillegg er det 14 som kun driver med pelsdyr og som ikke skulle søke i denne omgangen. Alle søknadene ble levert innen fristen, og 16 av søknadene ble levert elektronisk. Bra! Miljøplan: Alle bruk som søker om produksjonstilskudd skal ha en miljøplan. (Forskrift om miljøplan finnes bakerst i heftet om produksjonstilskudd). Kravet om miljøplan er et løpende krav, dvs at arbeidet skal gå for seg kontinuerlig. Dette betyr at kart, gjødslingsplan, sprøytejournal og dokumentasjon på gjennomføring av tiltak skal være oppdaterte til enhver tid. Sjekkliste og tiltaksplan skal være ferdig innen 15. november det enkelte år. Sjekklista fulgte med søknadspapirene for produksjonstilskudd. Miljøplanen skal oppbevares på bruket/foretaket, og skal kunne legges fram ved en eventuell kontroll. Dersom kravet om miljøplan kan synes tungt for noen, er det viktig å huske på det positive formålet med planen: Miljøplan skal bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og til at positive miljøeffekter av jordbruksdrift kan holdes ved like eller økes. Planen skal også medvirke til økt verdiskaping med utgangspunkt i jordbrukets positive miljøeffekter, samt synliggjøring av miljøinnsatsen i jordbruket Agdenes beitelag Ble stiftet den 8. august. Formålet med beitelaget er å organisere tilsyn og sanking av husdyr (både storfe og småfe) på utmarksbeite. Det gis støtte (fra fylkesmannen) til drift av beitelag ut ifra antall dyr sluppet på beite. Laget er åpent for alle som har dyr i utmarka, og medlemskapet koster ingenting, bortsett fra noe arbeid med tilsyn og sanking. Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem, så ta kontakt med noen i styret, som består av: Kjell Fremstad (leder), Jon Egil Landrø og Elisabet Selås.

4 Agdenes bibliotek Hei! Jeg er nettopp tilsatt som ny bibliotekar i Agdenes kommune med ansvar for både hovedbiblioteket i Lensvik og filialen på Lysheim. Bakgrunnen min er utdannelse som lærer og skolebibliotekar og noen-og-tjue-års arbeid som lærer. Vi har et spennende bibliotek i Agdenes hvor vi er oppdatert på det meste som fins av bøker, lydbøker, tidsskrifter og offentlige bekjentgjørelser. Og har vi ikke akkurat det du er ute etter, kan vi skaffe det fra andre steder. Skolene bruker samlingene mye og det er mange ivrige unge lesere. Men det fins vel noen voksne også? På biblioteket kan vi by på både opplevelser og informasjon (som ikke gis på TV). Og det er nå om høsten det meste av det nye kommer. Ta en tur og se om du finner noe interessant! Åpningstider: Lensvik: Tirsdag kl Onsdag kl Lysheim: Torsdag kl Hilsen Anne Sødal Aadland Agdenes kunst og hobbyforening Agdenes kunst og hobbyforening er laget for den som har lyst til å drive med husflid av forskjellige slag. Det drives kursvirksomhet for alle som vil lære seg nye teknikker. Hobbyforeninga holder årlig maleriutstilling på Galleri Toften under Kibnebfestivalen. Ellers kan nevnes den trofaste høstutstillinga hvert år i november, nisseverksted der barna får lage gratis julepynt og spise grøt, vevstue der alle får opplæring i forskjellige teknikker. Aktivitetskveldene våre hver torsdag i vinterhalvåret. På aktivitetskveldene lærer vi av hverandre, drikker kaffe og har koselig samvær. På torsdagskveldende er det også anledning til å låne bøker fra hobbybokbiblioteket vårt. Når det gjelder kursvirksomheten, er det kurs på forslag fra medlemmene og andre interesserte. Vær aktiv og kom med ideer. Aktivitetskvelder på Lensvik skole torsdager starter i tiden Torsdag og noen torsdager framover, ber vi malerne samle seg. Har du noe uferdig eller har lyst til å komme, så vær velkommen , og holdes bli ferdig med nissen kvelder. Fin anledning til å bli ferdig til denne jula. Møt opp. Leder Turid Ødegård.

5 SVØMMEHALLEN ÅPNINGSTIDER HØST 2005 Svømmehallen er åpen f.o.m tirsdag 6.september til og med torsdag 15.desember. Varmbading starter opp tirsdag 13.september og vannet vil da være varmest i ukene 37, 39, 41 osv. Tirsdager: Damer over 15 år kl Damer & herrer over 15 år kl Onsdager: Familiebading kl ( barn under 10 år i følge m/ voksen ) Damer & herrer over 15år kl Agdenes lag av LHL kl Svømmehallen disponeres av LHL i oddetallsuker da det er varmbading. I partallsuker er svømmehallen åpen for damer & herrer på vanlig måte. Torsdager: Familiebading kl ( barn under 10 år i følge m/voksen ) Familiebading over 10 år kl Badstua er åpen for damer i partallsuker og for herrer i oddetallsuker. Bassenget må forlates ca. 10 min. før neste pulje begynner. Billettpriser: Barn kr Voksne kr Klippekort selges i billettluka! Husk: Svømming er fin trening for hele kroppen. AGDENES KOMMUNE / LENSVIK IDRETTSLAG.

6 AGDENES KOMMUNES KULTURPRIS FOR Hvem skal få prisen for 2005? I fjor fikk Beate Bonvik kulturprisen. Tidligere år har for eksempel Ole K. Tøndel, Rolf Martin Meland og Knut Anders Vestad fått kommunens kulturpris. Skriv ned et forslag og send det til Agdenes kommune, kulturkontoret. Hovedutvalg for oppvekst og levekår vil plukke ut kulturprisvinneren på et møte i løpet av høsten. Kulturaktiviteten i kommunen er stor og vi håper at det vil komme inn mange gode forslag. Utdeling av kommunens kulturpris for 2005 vil skje på arrangementet UKM fredag den 3. februar Fristen settes til 1. november Gårdbrukere På grunn av vanskelige værforhold er fristen for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding forlenges til og med 1. oktober 05. Fra 1. juni er Marit K. Meland ansatt som vikar for landbruksvikaren (100% stilling). Avløserlaget administrerer ordningen. LEIE AV KOMMUNENS KANOER. Agdenes kommune har 5 kanoer som nå ligger i det nye uthuset i Øyangen hvor tråkkemaskina står. Årer og vester er oppbevart i teknisk lager på rådhuset. Nøkkel til dette lageret fås ved henvendelse til resepsjonen. Utlån av kanoer skjer heretter ved å henvende seg til resepsjonen på rådhuset i åpningstiden fra kl Utlevering/innlevering av årer og vester skjer også i denne tiden. Lag, organisasjoner og skoleklasser i Agdenes kommune har gratis leie. Andre leietakere betaler kr pr. døgn pr. kano. Ved nærmere informasjon kontakt kulturkontoret tlf UTLEIE AV LOKALER Agdenes Sanitetsforening har i ytre Agdenes et hus som vi leier ut. For eksempel til dåp, bursdag, møter og lignende For leie kontakt: Agdenes Sanitetsforening v/ Hege Moe Hegg Tlf Agdenes kulturkontor.

7 Agdenes Røde Kors Hjelpekorps Dette har vært en innholdsrik sommer for Hjelpekorpset. Festivalvakter, sanitetsvakter, aksjoner og ikke minst Distriktsmesterskapet! DM i Agdenes 2005 Aldri før har det vært så mange ulykker på en gang i Lensvik sentrum som 4. juni i år. Der var det blant annet bilulykke, båtulykke og en skokk med ruset ungdom. Alt dette inngikk i Distriktsmesterskapet for Hjelpekorps (D.M) som Agdenes Røde Kors Hjelpekorps arrangerte for ca. 100 deltakere. Evalueringene i ettertid fra deltakere tyder på at dette arrangementet var tidenes beste i Sør Trøndelag. Det ble også hvisket i kulissene at årets D.M. hadde E.M. standard. Og med dette ønsker vi Bjugn lykke til med neste års arrangement! En av grunnene til at dette arrangementet ble så vellykket var støtte fra Agdenes Kommune, næringsliv i kommunen og ikke minst markørene og guidene som takket ja til å bli med selv om de ikke visste hva de gikk til. I Røde Korsmiljøet i Sør Trøndelag snakkes det fortsatt om markørene og deres troverdige skuespillerferdigheter. Agdenes Røde Kors Hjelpekorps vil takke dere alle! Uten dere hadde ikke dette vært mulig! Sommerens aktiviteter Selve møtevirksomheten tok Hjelpekorpset en liten pause fra i sommer. Likevel har vi vært fullt opptatt. Kibnebfestivalen, Leksafestivalen og Jordbærtrimmen er noen av arrangementene som har blitt en tradisjon for oss å stille opp på som sanitetsvakt. Vi har også vært utenfor kommunen for å hjelpe våre venner i nabokorpsene med noen ekstra hender. Vi stilte blant annet opp på Bollandsmoen i Melhus med et par mann, for å hjelpe det lokale Hjelpekorpset med sanitetsvakt på rally/bilcross. Våre utsendte fikk en opplevelse for livet og strever fortsatt med å få grus og sand ut fra hår og øyne. Høstens aktiviteter Utenom korpskvelder annenhver fredag er det kursing av medlemmer som prioriteres. Vannredningskurs, KO- kurs, idrettskadekurs er noen av kursene som kan nevnes. Vi har en del nye medlemmer som blir godkjente hjelpekorpsere i løpet av høsten. De kan se frem til en førstehjelpsprøve i oktober. Vår aktive medlemsmasse har økt betraktelig den siste tiden. Det er ikke så rart, fordi Hjelpekorps er gøy! Agdenes Røde Kors Hjelpekorps ønsker dere en fin høst!

8 Årets Grenda-cup i fotball ble arrangert 4.september under skiftende værforhold. Til tross for det, er vi godt fornøyd med oppmøte. Været kan jo som kjent ingen gjøre noe med. Vi ønsker med dette å rette en stor TAKK til alle som var med og hjalp til under årets cup, vi hadde ikke klart det uten dere. TUSEN TAKK. Fotballavd. Høstdikt laget av klasse ved Lysheim skole. HØST Regnet er bløtt. Blåbærsyltetøy er søtt. Vinden er isekald, den blåser bort oransje blader. Ingmar Volden, 7 år HØST Regnet er kaldt. Regnet er vått. Regnet lager dammer. Det er artig med regn. Erik Vikan, 7 år HØST Jakt er spennende og rart. Jeg håper at den store elgen kommer snart. Elgstek er det beste jeg vet. Rikke Fremstad, 8 år HØST Når det regner sitter jeg og leser. Når jeg plukker så plukker jeg sopp. Når jeg jakter så jakter jeg på bjørn. Når jeg spiser bær så spiser jeg litt rips. Joakim Røland, 8 år HØST Det er bløtt når det regner. Da sitter vi og tegner. Når vinden blæs så er det kaldt. Thomas Valseth, 8 år.

9 TIRSDAGSTREFF m. BARNEGOSPELØVINGER HØSTEN 2005 SEPTEMBER: Tirsdag 6. kl Tirsdag 20. kl OKTOBER: Tirsdag 18. kl NOVEMBER: Tirsdag 1. kl Tirsdag 15. kl Tirsdag 29. kl Andre arrangement: OKTOBER: Søndag 16. Barnas misjonsdag. Familiegudstjeneste på Bedehuset m. kirkesaft/-kaffe etterpå. NOVEMBER: Lørdag 19. Julemesse på Lensvik bedehus m. juleverksted kl og familiemøte kl Søndag 27. Grautfest på Lensvik bedehus etter julegrantenninga. DESEMBER: Mandag 26. kl Juletrefest på Lensvik bedehus. JANUAR 2006: Tirsdag 10. Oppstart etter jul. TIRSDAGSTREFF foregår på Lensvik bedehus. TIRSDAGSTREFF er for barn fra 4 år. Yngre barn er velkommen i følge med voksen. For å være med i BarneGospel, må du ha begynt på skolen. PROGRAM: ½ time søndagsskole m. sang, bønn og bibelundervisning ½ time korsang eller andre aktiviteter ½ time servering og utlodning. Pengene som kommer inn på utlodningen, går til Menighetens misjonsprosjekt. MEDLEMSKONTINGENT: kr.50,00 pr år. AGDENES BARNEGOSPEL har eget program med opptredener og noen øvelser utenom Tirsdagstreff. Anne S. Aadland, Lars Birger Aadland, Kari Meland, Sissel K. Singstad, Solbjørg Solem og Jorid Landrø. UNGDOMSKLUBB Det er ungdomsklubb på Lensvik Bedehus annenhver tirsdag i oddetallsuker mellom kl 1830 og Vi holder på med biljard, dataspill, internett, bordtennis m.m. Vi har også en pause med andakt og mat. Av og til ser vi på film. Kanskje blir det også en bowlingtur etter jul. Alle som går i 8., 9.og 10. klasse er velkommen. Første gang i høst blir 13. september.

10 HØSTUTSTILLINGA 2005 Du inviteres med dette til I LENSVIK SAMFUNNSHUS LØRDAG 29. OKTOBER kl Salget av varer starter kl Årets temautstilling: GAMLE HATTER. Alle slags hatter er av interesse og vi gleder oss til å få stille ut akkurat din hatt. Gi beskjed så snart som mulig til Ingeborg Landrø (tlf eller ) hvis du har en hatt/hatter vi kan få låne. Den tradisjonelle utstillinga: Vi oppfordrer gamle og nye utstillere om å melde seg på, slik at den blir god og allsidig. Tre utstillere blir premiert. Meld deg på ved å bruke skjemaet nedenfor. Påmeldingsfrist 17.oktober Alt du stiller ut for salg, må være egenprodusert og godt merket med navn, varenummer og pris. Ved prising av produktene må du huske at Agdenes kunst- og hobbyforening beregner seg 15% av salgssummen. Utbetalingen kan skje lørdag, eller den blir sendt via bank. Du kan selv selge varene dine hvis du ønsker det. Vi beregner også da prosenter av salget. Om du blir en av aktørene, eller gjest, så er du hjertelig velkommen for å se på aktiviteter og produkter, gjerne kjøpe noe og ta en pause med kaffe og lappa. Velkommen til Høstutstillinga 2005! Hilsen Agdenes kunst- og hobbyforening klipp NAVN: ADRESSE: TYPE ARBEID: PLASSBEHOV: ANT. BORD: ANT. TAVLER: Utstillingsbordene er 120x80 cm og utstillingstavlene er 120x150 cm. Sendes inne 17. oktober til : Merete Solem, 7316 Lensvik, tlf eller Conny Marie Tangvik, 7316 Lensvik, tlf / (mellom kl.13-16).

11 Skolerute for skoleåret Agdenes Kommune 2005 August uke 34 Skolestart mandag 22 august 2005 Aug./September uke uke uke uke uke 39 Oktober uke 40 Høstferie (hele uka) uke uke uke 43 Okt./November uke uke uke uke 47 Elevene fri 25. (regional kursdag for lærerne) Nov./Desember uke uke uke uke 51 Siste skoledag før jul: onsdag Januar uke 1 Første skoledag etter jul: mandag uke uke uke 4 Jan./Februar uke 5 Elevene fri 30. (regional kursdag for lærerne) uke uke uke 8 Feb./Mars uke 9 Vinterferie (hele uka) uke uke uke uke 13 April uke uke 15 Påskeferie (hele uka) uke 16 Elevene fri 17, første skoledag etter påske: uke 17 Mai uke 18 Fri mandag 1.mai uke uke 20 Fri onsdag 17.mai uke 21 Fri Kr.Himmelfartsdag 25. og fri 26 mai Mai/Juni uke 22 Juni uke 23 Fri 5.juni (2.pinsedag) uke uke 25 Siste skoledag : fredag 23 juni. Antall skoledager høsten 05: 82 dager Kursdager for lærerne: Antall skoledager våren 06: 108 dager Lensvik og Lysheim skole:17,18 og 19 august 05. Sum skoledager for elevene: 190 dager Første skoledag skoleåret er mandag 21. august 2006.

12 NAVN: ADR. POSTNR. DATO ARRANGE- MENT Hagelagsmøte, Dag Arneson Hver torsdag Oppstart og noen kvelder framover 10.11, og Aktivitetskvelder Malerne samles Bli ferdig med Nissene STED Kommunesenteret Orkanger Kl 1900 Lensvik Skole Høstutstilling Lensvik samfunnshus Kl Nisseverksted Toften ARRANGØR Hageselskapet Geitasrand, Meldal Orkdal og Hemne Agdenes Kunst og Hobbyforening Agdenes Kunst og hobbyforening Agdenes Kunst og Hobbyforening UKM 2006 Lensvik samfunnshus FOTBALLKAMPER ÅSMYRA kl Lensvik - Kolstad Senior kl Lensvik - KIL/Hemne G12år kl Lensvik - Krokstadøra G11år kl Lensvik 2 - OIF 1 G9år kl Lensvik 1 - Evjen 2 G9år kl Lensvik 2 - Grøtte 2 G9år VELKOMMEN

En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle

En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle Julenummer POSTEN nr 4-04 En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle I dette nr. av Agdenes Posten kan du bl.a. lese om: Info fra kommunen Lensvik idrettslag Agdenes Avløserlag Historielaget

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 4-2014 Åpningstider i jule- og nyttårshelga Rådhuset, jule - og nyttårsaften Stengt 29. og 30. desember kl. 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72

Detaljer

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 1-2014 NAV Agdenes, tlf: 55 55 33 33 - endret åpningstid i uke 16: Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00-15.30

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013 AGDENES POSTEN Nr. 11-- 2013 Hedret for lang og tro tjeneste 4 ansatte i Agdenes kommune ble i 2012 tildelt gullklokke for 25 års tjeneste. Hilde Larsen Meland, Eva Selnes Selbekk, Bente Bjørgan Ølstøren

Detaljer

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune.

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune. AGDENES POSTEN nr 4-2008 I dette nr. kan du lese mer om dette: Julestjernen kommer opprinnelig fra Mexico, der kan den bli 4 5 meter høy. Aztekerne kalte den for cuetlaxochitl, og i følge deres tro fikk

Detaljer

AGDENES. POSTEN nr 5 2007. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig god jul og et godt og fredfylt nytt år.

AGDENES. POSTEN nr 5 2007. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig god jul og et godt og fredfylt nytt år. AGDENES POSTEN nr 5 2007 I dette nr. kan du bl.a. lese mer om dette: Skikken med juletre stammer opprinnelig fra tidligere Vest-Tyskland i første halvdel av 1500-tallet. Det første juletreet kom til Norge

Detaljer

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer. AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket,

Detaljer

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Nr 2 juni 2014 46. rgang Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Andakten Født på ny Tekst Joh.3,1-16 Det er da en umulighet å krype inn i mors liv for den

Detaljer

AGDENES. En riktig god jul og et godt nyttår. ønskes dere alle

AGDENES. En riktig god jul og et godt nyttår. ønskes dere alle AGDENES Julenummer POSTEN nr 7-05 En riktig god jul og et godt nyttår. ønskes dere alle Stoff til neste AgdenesPosten Sendes til: Postmottak@agdenes. kommune.no Tlf. 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Innen

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008. 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008. 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke Bakerst f v: Egil Volden, Kollbjørn Hafsmo, Alma (Volden) Skjølberg og

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv,

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, Nr 2 juni 2015 47. årgang Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, vår jord, det hele er ditt,

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 4 mai 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 10-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2009-18. årgang Program for Andebu barnefestival finner du i midten av bladet! I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu bibliotek

Detaljer

UDSTIKKEN Nr. 6 4. desember 2014 54. årgang

UDSTIKKEN Nr. 6 4. desember 2014 54. årgang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 6 4. desember 2014 54. årgang Bildet under viser tillitsvalgte og ansatte som var med på organisasjonsseminar

Detaljer

Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk...

Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk... Nr 3 september 2014 46. årgang Takk... Andakten Jeg angrer ingenting Flere ganger har jeg hørt, både i privatlivet og offentleg i media, at folk står fram og sier at de ikke angrer på noe de har gjort

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

www.vear.no Desember 2008 Idrettsforening Vear Idrettsforening informerer Endelig håndball! Håndball spesial! Jenter 98 www.vear.

www.vear.no Desember 2008 Idrettsforening Vear Idrettsforening informerer Endelig håndball! Håndball spesial! Jenter 98 www.vear. Idrettsforening Desember 2008 Vear Idrettsforening informerer Endelig håndball! www.vear.no Jenter 98 www.vear.no Håndball spesial! 2 - Desember 2008 Leder God jul kjære Vear IF venn. Da har du siste versjon

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk Side 4-12 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer