Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932"

Transkript

1 O I. J E N DEN KOLOSSALE B A G A T E L L FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l /i 1932 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember Æresmedlemmet: *Sc t hu'lz, Carl, direktør ' Sommerfelt, Axel, rektor *G'rilstad, Olaf, «kjøpmann Innehavere. av foreningens hederstegn (innstiftet 16. desember 1927): Sohulz, Carl, direktør Sommerifelit, Axel, rektor Grilstad, Olaf, kjøpmann Klingenberg, K. S., direktør Åa, Anne, frø>ken Stugudal, Ola, gårdbruker Sehulerud, L., lektor Livsvarige Bagøien, Kaare Bennetfe Reisehureau, A/s Brun, Ola, student Buch, Axel, kjøpmann Det NordenÆj. Damipskibsselskab Eggen, Esther, frk. Finne, Carl, jr. Grimsmo, Olaf, Kristiansund Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, Nic., Lseikretær, Oslo Jørgensen, Baard Moe, Emil, kjøpmann, Kr.saind N. -Moxness, Alb., bankiboikholder Onsager, Ndls, h.r.advaikat, Oslo Qvenild, Arne Innbudne livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitefet Halle, J., ingeniør, Todål Kaarvatn, Gudmund, Todal Lyslholm, J. B., ingeniør, Tydal Magraussem, redaktør, Østersund Stugudal, O., Tydal medlemmer: Qvenild, Gunnar, Løkken Qvenild, Haldor Qvenild, Inger Katihinka, frk. Qvenild, Ottar Birgersøn Qvenild, Emilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, souschei Sivertsen, Ludvig, souseihert Tlhomle, E. A., arkivar, Oslo Trondihjem Distrikt av Norges Statebaner Tønseth, Roar, arfeitekt Tøsti, Kaare Løiken, sekretær,. Oslo Weifring, Nils, grosserer Warl, Haralld E., Lomdon Ward, C. A., mrs., London Kun Av de løpende utgifter ti) Deres bil går høist 3 øre av hver krone til smøreolje. Men kvaliteten av den.olje De velger be» stemmer motorens levetid. Med Mobiloil vil De alltid være-sikker på å tå de Største ydelser av Deres vogn. Lynsnar aksellera* sjon, større kraft og hurtigere start. Mobiloil fremstilles av fineste mineraloljer. Den hoie kvalitet ec.absolutt ensartet, hvor og når De enn kjøper Mobiloil. Bruk denne kvatitetsolje, som anbefales av 92 ' av Amerikas og de fleste av Europas btlfabri* kanter, og De vil få større glede av kjøringenobiioii Koster sa Ulet ~ betyr så meget NORSK VACUUM OIL COMPANYVs Den beste reserveprovian.t på turer er MALTA chokolade med nøtter

2 94 Trondhjems Turistforenings årbok Årsbetalende Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, Maja, frue Aagaard, Bergljot, frk. Aars, William Aarseth, Ivar Aas, Alfhild, frk. Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Bendt Aas, Einar, bankchef Aas, Haakon, understasjonsmester Aas, Hanna, frk. Aas, Karl Jan Aasen, Asbjørn, ingeniør Aasen, Jens, arkitekt Alm, Finn, direktør Alnes, Oluf, forvalter Alstad, K., sadelmaker Alstad, Kristian Alvig, Esther, frk. Amdahl, Kjell Amdal, Helga, frk. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Emma, frk. Andersen, Gudmy, fru Andersen, Jørgen Andersen, K. Dahl Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Andersson, Hjalmar Apenes, Chr., overrettssakfører Appelboim, Arvid, kontorehef Arnulf, Arild, student Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Askelund,' Astri, frue Askelund, Jonas, disponent Aspaas, Sverre Aune, Gudrun, frk. Aune, Hallfrid Aune, Juell Aune, Mille, frk. inneabys medlemmer: Aune, Peder Aune, Petra Aune, Enidiolf, disponent Bach, Asbjørn, depotchef Bachke, Arild, konsul Bachke, Ohr. Anker, konsul Bachke, Halvard L., grosserer Bachke, Sofie, frue Bagøien, Arne, grosserer Bagøien, Daigmar, fru Bagøien, Jens, disponent Bakke, Asbjørn Bakke, L J., materialforvalter Bakken, Gitta, frue Bakken, Nils Bakken, Torleif Bakstad, Tonny, frk. Bang, Astri, frk., journalist Bang, Helge, student Bang, Joachim, stud. Bang, Michael, lærer Bang Hansen, Kjell Bang Hansen, Odd Barstad, Ingulf, bankene! Bauck, Bjarne, overrettssakfører Bauck, Hans Jørgen, overrettssakf. Bauge, Sid&el, frue Beoh, D., revisor Becken, Gunnar, organist Bendixen, overrettssakfører Benterud, Trygve Bentzen, Ohr. F., direktør Berg, Adolf, fullmektig Berg, fru *Berg, Andr., bankchef Berg, Birger, revisjonsassistent Berg, C., tanntekniker Berg, Elisa, frk. Berg, Erling, disponent Berg, Erling, kjøpmann Berg, Eva, frk. Berg, Jon, kontorehef Berg, Ragna AEG TRONDHJEM Alt elektrisk

3 96 Trondhjems Turistforenings årbok Berg, Eolf Berg, Sverre, konsul Berg, fru konsul Berg, Trygve, doktor Berge, Beidar Bergem, Harald Bergem, Ingvar Berger«en, Y., frue ' ' Bergmann, Eolf,_ Bergstrøm, Gurli, frk. Bergstrøm, I. M., grosserer Billinigton, disponent. Birkeland, Arvid Birkeland, Gunnvor, fr.u Birkeland, Ldna, fru Birkeland, Øivind, stud. Bjerve, Anna, frk. Bjørndahl, Christine, frk. Bjørndahl, Karen, frk. Bjørndal, Emma Bjørnsen, Hanna, fru Bjørnsen, Tih., handelsreisende Bjørnstad, Bergljot, frk. Blom, Ghr., assessor Bogevoll, Kari, lærerinne Boihno, Fritz, dr. Bohne, fru dr. Bohne, Gustav, kjøpmann Bonnevie, O., kaptein Bonsaksen, Einar, organist Borgerisen, overrettssakfører Bongersen, -fru Bottem, Aslaug, frk. Braarud, Kiirsti, lærerinne Bratt, Harald, agent Breida, Magnar, sekretær Brinchmann, Jacob Brodal, dr. Brodal, fru dr. Brodal, Gunnar Brodtkorlb, tannlæge Broli, Anna Broli, Johan Broli, Mella Brun, Alf Lund Brun, Erling,.kontorist, Brun, Fredrik, tekniker' Brum, Fredrikke, frue Brun, Fridtihjov, bokhandler Brun, Imgrid, frk.. Brurok, Birger Bryn, Arne,.doktor Bryn, bankchejf Bræck;' J,phn, ingeniør Brænne, Dicfcen, frue Brænne, G., ingeniør Brænne, Ingrid,,frue Brænne, Trygve, ddstponent Buaas, Eller, læge Buaas, fru dr. Buaas, ingeniør Buch, Nicolay Buohholdt, Arne, fullmektig Buvarip, Oharloitte, frk. Bye, Olaf Bø, Ingeiborg Bø, Tormod Backman, E. D., assessor ibøofcman, Elisabetli, frk. Bøckman, Nils, 'major Børsting, Cail I. Børsting, Trygve, kjøpmann Bøyesen, J. Cappelen, advokat Cappelen, doktor Carlleif, Dora, frue CarlleiÆ, Frode, ingeniør Carstens, C. W., dosent, dr. Carstens, Maria, frue Olrrietensen, Astrid Qhristensen, Signe Christiansen, Chr., byggeleder Christiansen, Einar Christiansen, Mary Ghrisbiantsen, Thrine, frue Ohriséophe-rsen, Astrid, frue Ohristoiptersen, Axel, tannlæge Ghristophersen. jun., tannlæge Ghristophersen, Nils, agent AKTIESELSKAPET NORSK BØTTEFABRIK TRONDH-IEM Hvori er optat TRONDHJEMS BLIKEMBALLAGEFABRIK og ".:.,! ;. : A ' S NORSK RADIATORFABRIK JERNVARE-OG BLIKKEMBALLAGEFABRIK ~ BLIKTRYKKERI - PAPIRTRYKKER! SMUERNSRADIATORER GALVANISERING - FORTINNING - LAKERING Telesrnmadr.:,,NOBØ" Telefoner: 463S, 5574 Codp A. R. C. 5th. edition Det ældste norske ulykkesforsikringselskap Sl G Y N tegner ulykkes-, automobil-, ansvars-, garanti-, maskin- og sykeforsikringer ved Ingvar Klingenberg Trondhjern MUNKHOLM MARGARIN gir kraft, styrke og utholdenhet. Telefon 111 & 352 Trbndhfem

4 98 Trondhjems Turistforenings årbok Olaussen, Andr., advokat Claussen, Ohr., bankkasserer Collin Hamsen, Carl, journalist OoMin Hansen, Cecil, loverrettssaktf Collin Hamsen, oveo-rettssakfører Dahl, Aagot, f råe Dahl, Alfrjsd.... Dahl, Anders.. Dahl, Aslaug, forue Dahl, Carl, kjøpmann Daml, Einar, advokat Dahl, Einar, ingeniør Dahl, Einar, Jr. Dahl, Georg Dalhl, Gerh. Ohr. Dahl, Hjalmar, handelsifutllmektig Daihl, Jpnan Dahl, Earl, bankkasserer Dahl, Majen, frue DaW, Nikolai, kontorciheif Dahl, Olaif, kjøpmann Dahll, BagnMtd, frk. DaH, Ewth, frue Daihl, Solveig, (frk. DalMback, A., lensmann Danelme, Bertram, læge Danelius, fru dr. Danielsen, Dagny Bevik, 'dosent Digre, Einar, brukseier Domaas, Iniger, frt. DomaaSi, Kaare Doctnaas, Odine, frk. Dreye-r, Erling D.yiblie, Gudrun, frk. Dyibvig, Binger Dyrendahl, Trygve Diiwel, Fxitz Dørum, Ole, dampskipsekspeditør Eggen, Alfred Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Ingi6,r, fru Eggen, Ingrid Eggen, Olaf. / Eggen, Sverre Eggen, ToraBfod Eide, Trygve Eidem, Sigvard Ekle, J. B., lærer OBlie, Sigifrid, frk. Ellingsen, Gunvor, frue Ellingsen, Harald, grasserer Ellingsen, Joihan, grosserer Engan, Trygve Eagelsen, disrpoment Engen, Arnit, kjøpmann Engeii, Ivar Engen, Staon, kjøpmann Eriehsen, Aagot, f-rk. Erieteen, (Gudrun, Irk. Eriehsen, H. S., læge Ericlhsen, Odd, konditor Eriksen, Dagny, frk. Eriksen, Edvard, snekfcermesiter Eriksen, Erik, overrettsdommer Eriksen, Jota. Eriksen, KristotBfer Ertresvaag, P. Eslbensen, O. B. Espaas, Ole, disponent Essendrøp, Alfred, bankisekretæi Evensen, John Bvjen, Alf Evjen, Ivar Evjen, Matnålde, tok. Palkamger, Arne, kjøpmann Falfcanger, Margareta, firk. ralkangei, Signe Getz, frue Pallan, Ingvar Fenstad, E. W. Tenstad, imangiit, frue Fiinnanger, Tormod Pirme, Carl, kjøpmann Finne, H. Meineke, tannlæge. Fiske, Erling Fiske, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Ffcknes, Kitty, frk. '- OPREl TET 1859 Bevilger l a a n Mottar indskud Utsteder reiseakreditiver paa ind- og ulland P. G. SWENSSON TORVET TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 Telegramadresse:,,P E G E" Ved indkjøp av: MANUFAKTURVARER tør jeg be Dem ha min forret* ning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende branchen.

5 100 Trondhjems Turistforenings årbok Fjeildseth, Aksel SFjeldseth, Arne i Fjeldseth, E., kjøpmann Ejeldvig, B. A. Tjeildvig^ Hjørdis, frue Fjeldvig 1, J olm, kontorchef FladneSj Arne, ekspeditør Fladnes, Karl Fleiseher, Ørnulf ifloan, O. Flook, Carl Flood, Arne Flwod, Haakon Flood, Per Fløistad, Haakon Fløistad, Nils Fløistad, Olga, urue Fløiaæs, ingeniør Flønæs, Helga, (Erm ''' Foldaihl, Axel, 'bankkasserer FoldaOil, P. Forsmo, Bjarne Fosse, Aug., [konsul Fosse, William, ikonsul Fougnea* ; f Grannar Fredriksen, Elisa Frog, ingeniør Fuglevaag, O. B., agent Furru, Torleif, bankænllmekig Fiøyn, Else, frk. Cadébuseh, Soffie, frue Gaden, Kr., eksp. Garlberg, Lars, overrettssafcfører Garmo, Olav Garstad, Jolin, direktør Garstad, Sigrid, frue Gaustad, Alf Gaustad, Laura Grerlaflf,;. Christian-, sekretær Xliide, Aaton, kontorbetjent Gilde,' 13h.. Gall, A. T., oiberstløitnant Gjedebo, Thor Gjersdahl, SoÆie k, Goinda, frk. Grahow, Trygve Greitff, Chr. Grendabl, Adele, 'frue Gren'daih.1, Anna Adelllheide, frk. Grendaibl, Anne, Ærue, Grendahl, Marit, t nk. GrendaM, Odd Grevstad, Birger Grilstad, Antonette, frue Ga-innelunld, armteit Grimelund, Helga, frk. Grunditivig,' lager, frue Grundtvig, Otto, overrettssakifører Grytness, H., ingeniør Grytnees, Valborg, frue Grøndahl, Evy, frt. Grøndahl, maj.or Grønninig, Anna, frue Grønning, Leif, kjøpmann Grønningsæter, ingeniør Giøntvedt, revisjonsohere Gulbrandsen, Jolian Gulbrandsen, Sverre Gulbrandsen, T., boiiholder Gulbrandsen, Yngvar Guldahl, Axel GatzsC:hmann, Emil Glitasclumann, Knut sli, boiklholder Haanes, HaHdan Haanes, Jens Baave, C. F., salmaker Haave, Malgne, lærer Hageriup, deipotcheæ Hall, forstander Hallberg, Klara, frk. Halliberg, Lisa, frk. Hallsety Kåre Haillset, Liv Halse, dr. Halset, Margtrete, frk. Halset, Olga, frk..halsetli, Anne, frk. Halseth, Birger For gutter, sportsfolk, jegere, fiskere, bilister og for hjemmet. Spør efter SPORTSéKS NUSTADS FLUER er norske og forlanges av SKJØNNERE Jbrtang MUSTPDS fluer og kroker

6 102 Trondhjems Turistforenings årbok HaJjseth, Bolf I., kjøpmann Hainnmer, O. T., jernibaned:ul!lmekt'ig Hansen, Asvid., Hansen, B:, banklbokliolder Hansen, Bjørn Brun Hansen, Einar Hansen, Elisabeth. Haanes, frue Hansen, H. Håkonisen, fullmektig Hansen, Harald Hansen, Jolhan Hansen Krone, Solveig Hansen, M. A., kjøpmann Hansen, Otto' TÉsSun Hanssen, Harald, kasserer Hanssen, Karl, boklhiolder Hanssen, Karl M., grosserer Hansisen, H. M., disiponent Hansteen, BMlip,.overlæge Harlbitz, lektor Harper, Alex., kasserer Hartmann, Bernhard Hassel, Magda, frk. Hauan, Andr. W. Haug, Erling Haugan, Carl, ban.klbokjiolder Haugan, Einar Haugdal, Sofie, frk. Hangen, Andreas - Haugen, Ndls Haugen, Olaf Hauger, Kåre Haugnæss, Bjarne Haugnæss, JoQin Haugnæss, K. Hauikaas, Per, sorenskriver Hamstveit, Elsa, frk. Hay, Casper Hay, Janan Heggeminauigen, ingeni;-; He.gigernes, Odd Heggstad, proiessor Heigstad, Aslaug, frk. Hegstad, Leif, kjøpmann Heiberg, Jotoan Helgelby, Marie, frk. Helgeiby, Synnøve, Jrue, Helgesen, Carl, slakte'rinester Helgesen, Gudrun, frk. Helgesen, Jotti. O., slaktermester Helgesen, Kåre Helgesen, Keådar Helgesen, Turid, frk. Helgesen, Ørnulf Hellån, Kaare, ingeniør Helland, MagniMld, frk. Hellen, Aslbjørn Helseth, Alf Helsingen, Nils, læge Henoh, Eoar Henmo, E. NesVold, ingeniør HenrdkBen, Borgnild, frue H&rlolfson, Fredrik Hernes, Trygve Herstad, Arne Hersitad, Sofie, frk. Herstad, Sverre Hindsiverk, Arne Hiorthøy, Aslaug, frue Hiortihøy, Edv., farmasøit Hirscfli, Chr., dr. Hirøoh, Eddy, frk. Hi-riscih, Harald, kjøpmann Hirødh, B«(bert, apoteker Hirseih, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Hoel, Aasmund Hoel, Kristoffer Hoff, Augusta, frk. Hofif, Gianrnar, kjøpmann Hofif, Leilf, kontorist Hafif, Leif HafÆ, Kagnhild, frk. Holfif, Beidar Hoffl, Thorleif, ingeniør Holstad, Gudrun, frue Hoffstad, Gunnbjørg Hofstad, Jon, lærer HoÆstad, M., frk. Hojem, BoTg^hild, frk. Holan, betfrajkiter _.. }{CtttearferÆvjfbisfhrihgr. \ 'J

7 104 Trondhjems Turistforenings årbok Holluim, Karen Holm, apoteker Holme, Hilda, tok. Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Per, kunstmaler Holmsen, Ragnhild, (ru Holmsen, Solveig, frue Holst, Alexander, overlæge Holst, Arne, konitorchei Holet, Astrid, frk. Holst, Ghr., konsul Holst, E., bankchef Holst, Marie, læge Holst, Raigmvald, telegrafist Holsit, Torleif, kontorist Holtihe, E. HoMhe, advokat ^ Holthe, Paul Hopstad, Alfhild, frk. Horg, A. Horg, Borghild, frk. Horg, J. Hoseth, Johs. "; Hugdahl, Torleif Hus'by, John, kjøpmann Hustad, Thorolf E., postekspeditør Hyll, Oornelia, frk. Hyll, Conrad Hynne, Tordis, frk. Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Høeg, Ole Høye, H., arkitekt Høyer, H., direktør Inderberg, Alf Isacnsen, ftrue Iversen, Agnes Iversen, Ke'M<ån, frk. Iversen, Reidun, frk. Jacobsen, Kaare Jaeolbsen, Lissle, frk. Jacobsen, Milli, frk. Jahn, Herman Jakobsen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludv., dlstriktskasserer Jansen, Leif B. Jemtland, T. Deb.ll, ingeniør Jemtland, Ingeborg, frue Jensen, Eugen *Jensisen, H., bryggerieier Jenssen, Hilma, frue Jenssen, H. P. Jenssen, Olaf Jenssen, Sigurd Johannesen, Andr., fullmektig Johannesen, Bjarne, kontorchef Johannessen, John Jtøtaasen, Anders, provisor Johansen, Gjertrud, frk. Johansen, Gudrun, frue Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kristoffer Johansen, O. H. Johansen, Pel ra, frue Johansen, Wilhelmine, frk. Johnsen, Arne O., kasserer Johnsen, Arnfinn Johnsen, Elfi Sohie, frue Johnsen, Hilda, frk. Johnsen, John, bokholder Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf, revisor Johnsen, Ragnhild Johnsen, Slgvald, prpmifrløitnant Jokoiseoa, Soheij Johnsen, Trygve, revisor Jordfald, Louis, postfullmektig Juberg, Jørund Juell, O., lektor Jystad, Ø. Jørgensen, Arvid, befrakter Jørgensen, Trygve, grosserer Jøsaas, Haakon Kaarbø, Aagot, true Kaarbø, Jonas, kjøpmann : C G. Sjøbergs Eftfl Specialforretning i hatter og huer Nordre gt. 16 E. D. MOGSTAD TRON DHJ EM Etabl Farvebianchen siden 1867 Byens ældste Specialforretning i Malervarer og Farvevarer Den Nordenfjeldske Kreditbank Dronningens gate 3 Aktiekapital kr. vis a vis Postkontoret TROND HJEM P 4,250,000.oo fuldt [indbetalt. Utbetalinger paa reiseakkreditiver. Utenlandsk valuta og mynter veksles fordelaktigst. Alle alm. Bankforretninger utføres.

8 106 Trondhjems Turistforenings årbok Kaaveland, Johanne Kaihn, Herman Karlsen, K. 0., disponent Kavli, Fredrikke, frk. Kavli, Ingeborg Kavli, Buth Kaurin, Svanhild Keller, G. Killen, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann *Kindt, O., læge Kjeldsberg, F., konsul Kjeldsberg, Karl B. Kjernli, ingeniør Klein, Josef Kleven,, Fr., ingeniør Klinge, Andrea *Kling'6, Nicolay, kjøpmann Klingenberg, Brynjulf Klingenberg, Hjørdis, frue * Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Klingenberg, Olaf, advokat Klæt, Sigrid, frk. Klæth, G-retha Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Morten Lindholm Knudsen, Otto Knudsen, Th. ( bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Knudtzon, Roar Kobbe, O. M., kemner Kock, Alfred Kolby, Per Kristiansen, Nicola, frk. Krog, Signe, tannlæge v, Krogb., A. L., arkitekt Krogh, Martin, kjøpmann KrogsetJh, Anna Krogiseth, Trygve Krogstad, Bjarne Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, kontorist Kropipan, Ella Kutfås, Aabjørn Kuløy, Kjelrun,.frue ">, Kvitøy,.Bagnhild- Kuløy, Torvald, ingeniør Kvam, Ingrid, fru Kvam, Thorvald, tandlæge Kvande; Eolf Kværnø, Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne, frk. Kværnø, Olga, frk. Landrø, Jenny, frk. Langberg, Gunnar Langhelle, redaksjonssekretær Larsen, Anne Larsen, Arne, kjøpmann Larsen, Bibi, frue Larsen, Qhr. I/arsen, Gudrun, frk. Larsen, Haakon Larsen, Hanna, frk. Larsen, Jotnar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, Ludv., fullmektig Larsen, O. K., telegrafbestyrer. Larsen, Trygve"'. Larsen, Victor Larsen, Wilhelm O. Larsson, Erik, bankfullmektig Laug-sand, A., apoteker Lefstad, Aase Lefstad, Ola Lehn, Einar, kjøpmann Lein, Karl Lerseth, Gudlfrid Liabø, N. E. Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lie, Erling Lie, Paula, frue Sportsutstyr for damer og herrer i rikt utvalg. A. IIAHL & CO. OPDAL TURISTHOTEL OPDAL ST., DOVREBANEN Aapent hele aaret. 545 m. o. h. Helt moderne innredning. Varmt og koldt vann på alle værelser. Værelser med eget bad. Centralvarme. Biljard. ØL OG VINRETT Garager. Henvendelse direkte eller Reisebyråene ADMINISTRASJON A/S NORSK SPISEVOGNSELSKAP Oslo Telefon 20310, 21634

9 108 Trondhjems Turistforenings årbok Lied, apoteker Lien, John Lillejord, Ragnv. Lillerønning, Ole Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin, kasserer Lindboe, Dagny, frk. Lindboe, Rudolf, avdelingschef Lindeman, Thv., professor Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta, frk. Lorok, Egil, direktør Lorentzen, Bergljot, frk Lossius, E. B., læge Lugg, G-udmn Lund, Frieda, frue Lund, Frithjof, kjøpmann Lund, Jacob B., dampskibseksped. Lund, Just Lund, K., ingeniør Lund, Øivind Lund, Ove Chr., stud. teekn. Lunda, Marie, frk. Lykke, Anna, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Ceci, frk. Lykke, Inger Johanne Lykke, Ivar, konsul Lykke, Knut Lykke, Leif Lykke, Reidar, kjøpman ri Lyng, Oustajv Lyng, John, øverrettssabfører Lynum, Einar Lysholm, dr. Løehistøer, Johan, politimester Løchstøer, Johan, student Løeke, H., byfogd Løkke, Haldis, frk. Løvseth, Einar, ingeniør Magelsen, Marie, frk. Magnussen, Birger Mahle, Karl Maske, Julius, bokbinder Maske, Ove, student - : Matheson, B., kjøpmann Matheson, I. E. B., ingeniør Mathisen, Finn, student Matzow, Hans Peter Matzow, Herman, kontorchef Mauiseth, Arnulf Meinhardt, fru overrettssakfører Meinhardt, B., overrettssakfører Meland, Arne, lærer Meland, Gjertrud, frk. Melbye, Frantz, kjøpmann Mellbye, Aage Stevenson, bankass. Mell-urai, Dagfinn Mehdelsoihn, Ester, frue Mendelsohn, F. Mendelsohn, Isak Michelsen, Arne Michelsen, Astrid, frk. Michelsen, Ivar, kontoi-clief Michelsen, Kaare Michelsen, R., tollassistent Michelsen, Trygve, fullmektig Midelfart, Eomil, overrettssaktfører Mitlid, kaptein Milde, forstkandidat Mittet, Astri, frk. Moe, Agnes, frk. Moe, Andreas, konsul Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Jørgen Moe, Karen, fru Moe, Maja, frue Moe, Ole Moe, R. ilund M'oe, Sissi, frue Moe, Thora,. frk. Moe, Valborg Moen, Aksel Mogstad, E. D., kjøpmann Moum, L, garner Vekt ars tua Turisfhotel Tydal 620 meter over havet. Innehaver: Martine Lyng Unsgaard Kom hit en tur i ferien. Gjennemieisende og faste gjester mottas hele året til de rimeligste priser. God kraftig kost. Stor peisestue. Vakker natur. Ring opover, og De kan kjøre med vår bil direkte fra Trondhjem. 4-^5 timers biltur og De er fremme ved Stugusjøen og Skarsfjellene. Anledning til korte og lengere fjellturer til alle kanter. Båt og ørretfiske i Stugusjøen og mange småtjern. Fin badestrand. Anledning småviltjakt. Dere som har bil selv, ta en helgetur hit nu veien er forbedret helt frem. Trondhjems Turistforenings medl. samme moderasjon som på sine egne hytter. Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Telefoner 133, 398, 593 Trondhjem Al slags fotografering utføres samt lysbilleder. HOTEL K. N. STENSR.UD MUSIK ~ PALMEHAVE

10 110 Trondhjems Turistforenings årbok Moxnes, Kagnar Moxness, Arne Moxness, Peter, agent Myhre, Karl W. Myhre, Nora, frk. Miiller, A. Myrholt, Aagot, fru Myrseth, Haldis, frk. Mysen, Martin, stud. Mælhle, Johannes. Mæhre, Johan Møller, Arne, Tevisjomscthef Møller, Bjarne E. Møller, F. Schløsser Naifstad, Astrid Hertzenlberg Nakstad, Nils Nederhoel, Erling Nervig, Eimima, fru Nervig, Gunnar, lærer Nenvik, I. M. Ness, Karl, bankassistent Nickelsen, L, Ibankohetf Nielsen, Glåmer Meltzer, stud. Nielsen, Frank Nielsen, Lsidor, falbriktkeier Nielsen, Waldis, frk. Nielssen, Albert, dieponent Nilsen, Georg Nilsen, Hilmar, aigen-t Nilsen, Hj. Nilsen, Marie Smitfli, ifrue Nilsea, Nils Smith Nileson, Anna Nissen, Bergljot, frk. Nissen, Oaro Nissen, Else, frue Nissen, J. G., dommer Nissen, major Nissen, Bitoorg, frk. Nissen, Torleif, ingeniør Noodt, Aslaug, f*. Noodt, Frddfhjol NO'0-dt, L., urmaker Nonbexg, Bernlhard.' Nordseth, Andreas Norum, Louise, fr.k. Nossum, Arne, kjøpmann Nossum, Erling Nygaard, Karl, kasserer Nypan, Mag-ne Nystad, Jens Næss, Edisabeffli, frk. Nøklelby, Aasta, frk. NøAeok, Chr. Nøstum, Andrea, frk. Odlaug, Carl, kjøpmann Okstad, Alberta, frk. Olsen, Adolf Olsån, Carl Olsen, Frida, frk. Olsen., Gunveig, Ærk. Olsen, Harald Fjeldstad Olsen, J'0tian, glassmester Olsen, Keidar, sekretær Omdal, Aslaug, Æirae Omdal, Ole, tanrjlæge Onsøyen, Aasta, frk. Opdal, A3f Ornæs, P. A., disponent Otnes, Hans Ottem, Ada Ottesen, jur., Otto, tannlæge Ottesen, fru tannlæge Ottesen, K. Overland, Boa-gfliild, frk. Overeand, Olav, lærer Paasohe, Irene, Ærk. PaaBdhe-, Sverre Paulsen, Alif S. Paulsen Winttier, Astrid, ifrue Paulsen, Gunnar Paulsen, Karl, lærer Paulsen, Marie, folie Paulsen, P. G., kjøpmann Pedersen, Aasta Pedersen, Alf Kjøp Deres kjøttvarer hos os! Vi har det bed ste utvalg i alle vore utsalg I. K. LY K K E % ETA B L Trondhjems ældste og bedst assorterte Kolonialbutikk TELEFON Kjøleanlæg og Kjøleskap for Hoteller f Restauranter og Privathuse 'Pristilbud og overslag paa forlangende. BERGS MASKIN FJORDGATEN 21 TRONDHJEM TELEGE.ADR.:,,BERGSMASKIN" TELEFON 16O3.

11 112 Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Gtinnar, Pedersen, Gunvor Pedersen, Harald, professor Pedersen, Kåre Pedersen, Eolf Petersen, ;Andreas, bokbinder Petersen, Hans Henrik Petersen, In rid, frk. Petensen> Magnihild, Mk. Petersen, Poter Pettersen, Fridtlijoif Pettersen, Jotis. Pettersen, Peder Pettersen, Valborg, Ærk. Pettersson, Sigurd, banksekretær Pfaifif, byskriver Piene, Aggi, frue Piene, I. C., grosserer Poulsson, Aalow, frk. Præstmo, Tulla, frk. Prøscli, Arne Prøsclh, G-uøtav PrøsQh, K., banlibokfliolder Qvenild, Birgit, rødekorssøster Qvenild, Brynjul-f Qvigstad, ingeniør Eaad, Bjarne Ramlbeeh, A., ingeniør Eeed, Thv. Reidar, Trygve, avdelingsoheif Reitan, Ragnvald Rendatl, O., konitorisullmeiktig Rian, Ingebjørg, frk. Rian, TIM Ricbter, Bertha, frk.. Riilber, C. N., prtxfeséor Riilber, Dagny, frk. Einnan, AlfiMld, frk. Efean,,Aage, kaptein Etean, Ragnv. Eisan, Th., elektrotekniker Rode, F., premiierløitnant S Turistforenings årbok Rode, overingeniør ': Rognes, Knut Rognhauig, Emil, speditør Eognihaug, Klara Eognliaug, Sverre, bankassistent Rokness, Ingetborg, fnk. Bossen,- Odd,' agemt aeævojl, Bjarne, overrettssakifører Rustad^ Henny, fru Emstaå, Lorentz, jr. Ruud, Aasta, frk. R.uud, distriktsaheif Ruud, fru Ruud, Torkel, student Rydjord, Chr. Eydjord, Barriet, frue Rusing, Gjertrud Eæder, Einar,. inspektør Røed, Brik, disponent Røed, Mf Røhime, Arnt Røhjmen, Edvard, møbelarkitetot Rønnetoerg, Harald E. Rønnes, Karl Eønning, Arne _ Rønning, Arvid Rønning, Finn, disponent Rønnæng, Gudrun, frue Rønning, Leif, overrettssakifører RøMiing, Sara, fok. Rønning, Svend RøskaÆt, 'Karen, tolk. Røskaft, O., disponent R 0 «t, Torleif Saksvik, Leif Saltnes, Ingrid Saltneissand, Låns Saltnessand, lærer ; Sandvik, Arnfinn Sandvik, Aslaug, frk. Sannes, Eeidar ; Saxe, arkitekt Schanke, John Sehare, Carl Trondhjems Realkreditbåll OPRETTET 1874 Mottar alm. bankindskud, samt kapitaler til anbringelse i garanterte pantobligationer. Bevilger pantelaan, byggelaan og alm. banklaan. Besørger indenl. inkasso - Formuesbestyrelse. CHE. UTGARDSGJERDE anbefales fra lager. sewt DJØNNE & G O. TRONDHEIM Frukt, Grønnsaker Rotfrukter Telefon Telegr.adr.: DJØNNE

12 114 Trondhjems Turistforenings årbok Setel, Reidar Sehick, Eugén Scihieilo, Leiv Scihiebnan, O., Schjetne, Arve Søh-reiner, Chr., sen. Sehriøder, AM,, fotograf Schriøder, Chr.", grosserer Setalerud, Arne, student Søhulerud, Goinnar; ingeniør Scbulerud, L., lektor SdMlz, Gudrun, frue Schøyen, Nite, ingeniør Seem, Johs. Selmer, Ragna, frue Selmer, Sigurd, ingeniør Silsetih,.Anna, f*. Sivertsen, Erling, fullmektig Sivertsen, lektor Siverteen, Eagna, frue SkaÆflotn, Helga, frk. Skagsetih, Jarle Skaugstad, Adolf, bankkasserer Skaug-vold, Sverre Skillingistad, O. Skirsitad, Otto, oiverrettssatefører Skjesol, Anton Sikjæran, Olga, frk. Sletten, Dagny, Ærue Sletten, M., disponent. Smedal, Harald, (yverrettssatetører Smith, Gudrun, frue Smith, G. D., ioigeniør Smrtli, Lulli, frue Smith, L. C., kjøjpimanu SimMjh, Ragmhild, frk. Snøsen, Anna, frk. SoNberg, E., dr., landbrukekjecmiker Solberg, HiSs Solberg, kjøptmanti Solbu, A. A., frue Solbu, Aksel, stud. teclin. Solfbu, O., feontordhelf Solbu, pastor Solem, Leif Staibell, 'Gunnar, bygningschef Stamne-a, Qiudmn, frk, Staudenmann, K., gullsmed Stavli, Arne Stéen, AM, lektor Steen, Bengdis Steen, Birger Steen, SigiUTd Sten, Th., bankkasserer Stendahl, dr. Stene, Aasta, frk. Stene, A., bankkasserer Stene, GunMld, frk. Stene, Helga, frk. Stene, Ingvald/ Steile, Ottar, sakfører Stensrud, Anne, cfrk. Stiegier, ingeniør Stokke, Aadrea, tfrk. Stokke, Anna Stokke, Aslaug Stokke, Erling Stokke, Hildrar Stokstad, Per C. Storm, Fredrik : Strand, Olav St-ræte, Tora, frk. Strøm, Gudrun, frk. Strøm, L. W. Strøm, Nils, disponent Stubbe, Margit Stølan, Birgit, rfrue, lærerinne Stølan, Math. Sund, Asbjørn Svarstad, Sv., lok-omotiviører Svendsen, Erik Sivendsen, I. M., kontorohef Svendsen, Joh. F., kjøipmann Swendgaard, Henry Swensson, Per Swensson, Signe, læge Sw-eneson, Sven, kjøpmann Swensson, Vietor, overlæge Sylow-Haneen, tannlæge Syvertsen, Lorentz Sfcitnodel Beksømstøvler Vi lører en speciel...nordpol" beksømstøvel hvor material, læst» fasong og arbeidets utførelse er Iste klasses - Disse støvler holder naar feddærstøvler ellers ikke duer og sitter absolut utmerket paa foten. tordne

13 116 Trondhjems Turistforenings årbok Sæbø, Alma, frk. Sætlher, Gudrun-Johanne SæfJher, Hildur, frk. Sætiher, Johan Sødahl, Gjertrud VyAV Sørlie, Irgens, frk, Sørum, Hane Tamibs Lyche, Else, frue Tambs Lyohe, Ralrph, dosent Tande, Kaare Tangen, Arne Tellesbø, O. S.." bamkbokholder,, Tellesibø, Rolf "% Tihangstad, O. Ttharum, Thor, advokat Tlhaulow, Chr.,' Thaulow, Valiborg/frk. Theaen, Trygve, stadsingeniør Tihomesen, Buth, frk. Thon, Harald, ingeniør Thortojørnsen, Annie Thorsen, Johanne, frk. Tihronsss, Erling Thronæs, Johan Thronses, Heidar Thronæs, Thox Topp, Hugo, hotell-eier Torgersen, Haildis, frue Torgersen. Eeidar Tortoildsen, Astri, frk.: Tranaas, H. Treu, Adolf, ingeniør Trygstad, Valborg Træitvik, Ingrid, frue Trætvik, Keidar Tverdahl, arkitekt Tverdahl, ingeniør Tvete, Arne Tvete, B. M., forstander Tvete, Hjørdis, frk. Tøndell, Rudolf Tønseth, Hildur, frue Tønseth, T., disponent Udbye, Andreas, gartner Udbye, Fredrik '".. Udseth, O. Chr., handelsfullmektig Usland, dr. Usland, fru dr. Ustvedt, dr. Ustvedt, Ingrid, frue Utne, Hallgeir Valsø, Anna, frk. Valisø, Tora, frk. Vangen, cand. theol. Vaseljen, Steinar Vinje, A., vognmann Vinje, Johan, kontorohef Vinje, P., telegrafist Vogt, Fredrik, professor Vold, Sigrid, frue Vollan, Asbjørg, frk. Vorset, kontorist Vroom, Ynghild, frk. Waaok, Ellen Marie, frk. Waage, Gerd, frk. Wahl, Lilly, frk. AVahlberg, buntmaker ( WaMhaug, Synnøve, fru Walseth, Fridtjof, kjøpmann \Valseth, Olaf, jnr. Wang, Arvid Watzinger, professor Wedul, Erling Wedul, Olaf Weidemann, F., ingeniør Weiseth, Gunbjørn Wennberg, Johan Wennberg, Kaare Wennherg, Margit, frk. Werring, Marie, frue Wessell, Bernhard, kontorohef Wibe, Dagrun, frk. Wiehstrøm, A., bankassistent Width, E., ingeniør Wideirøe, Bwrgny, frue Wigen, A. F., kjøpmann Wiggen, Aslaug, frk. TIL T R O L H EIM lp Frå Trondheim med D/S,,Orkla" eller T. O. B.s bilruter til Thamshavn videre med Thamshavnbanen til Løkken, og derfrå med T. O. B s bilruter til Åa eller Grindal t hvor. lett adkomst til Jøldalen eller med T. O. B.s bilrute Trondheim -Meldal Berteaak. D S,,Orfcla", Jernbanefcaien, Tlf T. O. B.s rater, Dronningens gt. J 6, Tlf. J 977 k eller CHR. SÅLYESEN & CHR, THAMS'8 COMMUNICATIONS ÅKTIESELSKAB THAMSHAVN. rutechefen, tlf, JJ88. A/S TRONDHJEM-ORKLÅDAL BILLAG THAMSHAVN.

14 118 Trondhjems Turistforenings årbok Tfondhjems Turistforenings årbo&l Wiggen, Trygve Wiig, Aasmund Wiik, Oskar Wik, Arthur Wiik, Astrid, frk. Wildhagen, F. Wilhelmsen, Finn Wilhelmsen, Frantz, kjøpmann Wilhelmsen, Lars Wilmann, Ebba Wilmann, Ingefbrigt Wilmann, Johanne, frk. Widimann, Maja : Wilse, major Wilse, Martha, Ærue Winge, Gunvor Winge, Olga, frk. Wist, Aslaug, frue Wleiilgel, Johan Wleiigel, Kirsten Wold, Alf, agent Wold, Einar Wold, Ola, jr. Wold, O., læge Wold, Oskar, bankbokliolder Woldhaug, Egil, lærer Wollan, E. Ystgård, Odd Ohr. Ziegler, Karl, direktør Øien, Georg, telegrafist Østerlie, Erling Østlund, Ole, skreddermester Østliind, Peder, skreddermester Øverland, Mimi, frk. Øverland, W. Øyen, Sverre, kjøpmann Øyen, Thordis, frk. Aas, Rønnaug, Oslo Aspås, Bersvend, Løkken Verk Aune, Otto, Løkken Verk Båe, Ole, Steinkjer Berg-Nilssen, Andreas, dr., Åsen Berg-Nil.ss.en, fru dr., Åsen Bleken, L, rektor, Ås i Meldal Bramsen, Henrik, Kjøbenhavn Bramsen, S., frue, Kjøbenhavn Bramsen, S., direktør, Kjøbenhavn Bryhni, Haakon, tannlæge, Løkken Verk Brønner, disponent, Oslo Buås, Per, Hommelvik Bugge, Heueh, advokat, Oslo Bull, Georg, kaptein, Oslo Bull, Jeanette, frue, Oslo Castberg, Arnljot, Strinda Castberg, Knut Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Christensen, Ingrid, frk., Bodø Dahl, Axel, kontorist, Løkken Danielsen, Paul, reneier, Meråker Delabo.H, Kr. E., Oslo År.sbetalende utenbys medlemmer: Grundt Tanum, Ingrid, frue, V. Grundt Tanum, Johan, V. Aker Grønseth, Knut E., Kr.sund N. Gøbel, Solveig, frk., Bekkolnget Hårberg, Arvid, Oharlottenlund Halseth, Adolf, kjøpmann, Charlottenlund Hansen, Kristian, Kyrkeæterøra Hansen, Olav, Berkåk Hansen, Oswald B., B-ergen Hårføitz, Gotfred, Kopperåen Hatledal, Ørnulv, Lysaker.Haugan, Nidolf, Kristiansund N. Hedels, Bergljot, frk., Oslo Hedels, Hjørdis, frk., Oslo Herlofsen, Eode, Kr.sund N. Hodne, Bj., Kr.sund N. Holan, Magnus, Kirknesvågen Holm, Lars, reneier, Eva vol] Holst, Elisabeth, frk., Namsos Holt, Einar, ThamsOiavn Holt, Else, Thamsliavn Holt, Per, Tlhamehavn Holt, Eig/mor, Tfhamshavn Hveding, Joh. A., dr. ing., Kristiansund N. Hveding, Johan, sen., Kr.sund N. Ebbesen, major, Kristiansund.H..... Erfehisen, Elias, tollopsynsm., l ergen Flagestad, Sverre, Støren Fredriksen, Edifih, Å'bo Fremimerlid, Alma, frk., Lødingen Gevik, forstkandidat, Malvik Gimseng, Joh., Oslo Gjertsen, Herdis, frk., Svelvik Grålbak, Arne, telegrafist, Eeitan Gråbak, Gudrun, fru, Eeitan Gravrok, Jenny, frk., Oslo Gravrok, Kari, frue, Orkanger Cregusson, Ivar, Steinkjer Iversen, Gudrun, Oslo Jalssun, Mattmo, Sverige Janssen, dr., Stjørdal Jenssen, Wilh. Darre, frue, Montreal, Canada Johannesen, EoM, Sandvika Jorde, Sven, ingeniør, Oslo Jørgensen, dr., Oslo Kielland, Harald, maskinsetter, Hommelvik Kjellerød, gartner, Strinda Klingenberg, K. S., direktør, Oslo Klouman, Halfdan, dr., Høneifoss

15 120 Trondhjems Turistforenings årbok Knudsen, Aagot, frk., Rjukan Knudsen, Finn, pr.løitn., Steinkjer Knudsen, Helga, fru, Steinkjer Knudsen, Kristian, Baniheini Konstad, Sivert, Løkken Krag-Eønne, Aase, frk., Oslo Kristensen, Else B., frk., Oslo Kristiansen, T., Kopperåen Kristoffersen, Sofie, frk., Orkdal Krogstad, Karl, direktør, Oslo * Kroppan, Helga, Selsbakk Lie, Alfhild, Oslo.«Llndegrén, Sofii, frk., Stockholm Lundgvdsit, Anna, Stockholm Matheson, Johanna, frk., Charlottenlund Mellbye, Alfo., Baniheim Moe, Margit, frk., Heimdal Molde, Sigvart, Kopperåen Moxnes, Nils A., sekretær, Oslo Miiller, Beidar, Melhus Muscat, Henry, Sundsvall, Sverige Muscat, Margit, fru, do. Myfhren, Gunnar, Oslo Myren, Marit, Bennelbu Nergaard, O., Løkken Verk Nielsen, Kirsten Ellen, Oslo Nilsen, Ernst, stud. techn., Kyrksæterøra Nilsen, distr.læge, Kyrksæterøra Nilsen, Olga, frue, Kyrksæterøra Nilssen, skolebest., Løkken Verk Nilssen, fru skolebest., Løkken Verk Nilssen, 'Fredrik, Løkken Verk Ofetad, Karen, frk., Flå Otkerihaug, A., ing., Løkken Verk Olsen, Georg, inspektør, Tttiamishavn Olsen, Poul, tannlæge, Kjøbenhavn Omdal, kaptein, Hamar Orseth, Aasta, frk., Oslo Paulsen, Hanna Marie, Førde i Sunnfjord Pedersen, Astrid, frk., telegrafistinne, Namsos Permansson, Viktor, Østersund Qvenild, Einar, Banheim Eiehter, O., sorenskriver, Tynset Eigstad, O., Hommelvik Biksheim, V., Valfoerg Binge, kaptein, Løkken verk Bogmhaug, Aagot, fnk., Oslo Eokseth, Aslaug, frk., Frosta Eothstedn, Karl, mag., Sverige Eøhtme, Elin, Orkanger Bøskaft, Kaare, Støren Sagberg, Gunnar, stud., Stabekk Sal>berg, lenemann, Skogn st. Saltness, Gunnar, Løkken Verk Saltness, Sigurd, Lakken Verk Salvesen og Chr. Thams Comm. A/S Thamshavn Sandstrom, Erik, Gbteborg Scheie, E., Steinkjer Schlytter, Carsten, cand. jur. Oslo Schmidt, Karl Otto, Thamshavn Sehouw, W., cand. pharm., Kjøtoenhavn Schulz, Boihild, 'frk., Østmarken SelJbek, Eagna, Opdnl Singer, W. H., Nordfjord Sivertsen, Thorbjørn, skoginspektør. Guldal Skjenneberg, ingeniør, Grong Skogstad, Alvhild, Heimdal Soelberg, Trygve, Høilandet Sparre, Ingrid, Fredrikstad Stavern,- frk., Stjørdal Sitokbak, Aksel, Hommelvik Stoklbak, Guttorm, Løkken Verk Stokbak, Tortojørn, Løkken Verk Stokke, Karen, Vull-umsigården Stordalsvold, A. P., Løkken Storsve, Bjarne, Løkken Verk Helt ve y k k e f blir først turen naar De efter endt dagsmarsj tar en Va øl, men av den bedste sorten eller en frisk pjolter med den bedste selters. Derfor! Sørg for at medta det bedste, nemlig: Aktie-Boklj Aktie-Bayer! Aktie-Pils! Samt,,Løvens" selters, soda og bruslimonader.. Vi leverer i letvint emballage: Kløvkasser paa 25 fl. og i praktiske pappakninger paa 6 /l Og 12 /2 fl AKTIEBRYGGERIET l Telefoner:

16 Broderiforretning & Tegnekontor A S Schreinergaarden (mot Jomfrugaten) Telefon 2676 S/Y,,PRINS OLAV" D/S,,PRINSESSE RAGNHILD" D/S,,DRONNING MAUD" D/S,,KONG HARALD" D/S,,KONG GUDRØD" utfører regelriie-s? si,ge turer. Forlang illustrerte brosjyrer hos reisebyråene eller Stått dagen på TRONOHJEH Mathiessens Bdnanmodneri A s

17 124 Trondhjems Turistforenings årbok Strang, Anni, Tamimerfors, Sverige Stut>, ingeniør, Stjørdal Stuedahl, Aslaug, frk., Gelo Stuedalhl, Haldis, fri., Oslo Stuenæs, Fridtjof, Raniheim Sveiberg, Jo : han, Hommelvik Tangen, Th. A., distr.cihef, Thamsfaavn Tangen, Tihorstein, Thamsliavn Teigen, Anne, Løkik-en Tønseth, H., dr., Oslo Orbye, H., ingeniør, Sandvika V T etlesen, Gjertrud, fru, Øksen)da!l«n, Nordmøre Veum, ovei''tollko'nitr., Kr.sund N. Widerøe, Grunnar, Clharlotte^nlund Widerøe, Marie, frk., Qharlottenlund Wikstram, Iwan, rådmann, Østersund Winge, Ivar, Steinkjer Winsvold, Ingeborg, frk., Ø. Aker Winsviold, Signe, frk., Ø. Aker Zettervall, G., Stockholm Øvre, Per, Løkken Verk E f ter tur stor vask til kioppen til tøiet. Henter og bringer. Telefon: Ta med paa turen Trønderkjeks Trondheim Kommunale Bakeri

18 C. LUND TRONDHJEM Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linien Telegramadf.:,,S h i p p i n g l u n d" DAMPSKIBSEKSPEDITION SPEDITION - ASSURANCE Det Nordenfjeldske Norges største og beste blad. BAD MED GASS! En temperert duscrtefter turen er helsebringende. C }i. 1ste kl. optisk forretning Trondbjem 9llle 9,eiss fabrikata (Snebriller i stor} utvalg. Tetmomefre, barometre. Statsbanernes Reisekontor TRONDHEIM STASJON Billetter. Plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn og utland. Tegner poliser for reisegodsforsikring. KONTORTID: Hverdager S 19. Søn- og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr.,,Reisekontoret, Trondheim"

19 Trondhjems Sparebank Oprettet 1823 Forvaltningskapital pr. Vi Kr. 71,028, Hvorav egen formue... 3,800, E. F J E L D S TRONDHJEM TEUEGRAMADR.,,ELEKTRIK" Elektriske installationer for lys og kraft. Fabrikation av Elektriske, varmtvandsappajater,, stikkontakter skibsutstyr etc. Mottar indskud paa 6 Mdr.s Opsigelse. Sparebankvilkår og Folio samt utfører alle vanlige Sparebank forretninger. Sikkerhetsbokser Hjemmesparebøsser Form aesforvaltn ing Oprettet 1842 Ti-ondh.jeni Søndre gate 13 Forvaltn. pr. ] /i-32 kr."25,22'2'; Grunn f. kr. 1,540, Feriereisende anbefales vort hvælv for opbevaring av sølvtøi og andre værdigjenstande. Mottar innskudd, bevilger lån, og utfører forøurig alle vanlige sparebankforeninger.

20 Fofgjængere og fjeldfravere &. Mineralvandfabrik Telefoner: E,N ting m åa dere huske paa hvis turen skal bli vellykket og kaffen skal smake ekstra godt, og det er at bedre fløte end den i bokser og flasker frå Trondhjems Melkforsyning kan Dere ikke faa med i rypesekken. Den er drøi og såa frisk i smak at den ogsaa kan benyttes som dessertfløte. Har De smakt vor hermetisk nedlagte gammelost i blikesker? Den føres i vore filialer.

21 Advokater og sakførere i Trondhjem Overretssakt. Henrik Bauck Telefon Forretningsbankens gaard Søndre gate Advokat Andr. Claussen & Overretssaktører Otto Grundtvig 'Telefon ^ 1469 Telefon 836 Advokat Einar Dahl Haandverk- & Industribankens gaard Søndre gt. 22 b Søndre gate Advokat Olat Klingenberg Overretssakrører Arne Borgersen Telefon Nordre gate 8 Overretssakt. Vilh. Moe Telefon Søndre gt. 13 Advokat Thor Tharum Telefon 2094 Haandverk- og Industribankens gaard Søndre gate Tantilæger i Trondhjem FINN AAG O. Tryggvessøns gt. 20 Telefon 1934 H. Selmer Bergersen Nordre gt. 8 Telefon 4920 Axel og Georg Christophersen O. Tryggvessøns gt. 27 Telefon 28 Thorvald Kvam Nordre gt. 6 Telefon 619 OLE OMDAL O. Tryggvessøns gt. 4 Telefon 2952 Otto Ottesen O. Tryggvessøns gt. 40 Telefon 160 Anna Solstad Kongens gt. 10 Telefon 4557 k

22 Se mit Utvalg i Stoffer for Dresser Sportsdresser, Selskapsdresser, Frakker etc. Sportsdresser efter maal. Vindjakker, Oljekapes, Sportsstrømper, Pullover, Ullvester, Manschjetskjorter, Stivetøi Slips. Undertøi i ul d og bomuld "Vinddrakter, Knickers, Sportsbluser. Regnfrakker Rikt utvalg. OLE DAHL Trønderstøvlen! Nytt skotøi og tøfler. Viking galoger og exkluders. Reparationer utføres nøiaktig. e. BRATØRGATEN TRONDHJEPS Forvaltningskapital ca. kr. 5,000,000.oo Egen formue ca. kr. 600,000.oo Spør efter vore TURISTSENGER og andre jernsenger samt moderne staalrørsmøbler i moderne faconger. Trondhjems Jernindustri A MERN Vi harskotøiet Som passer for: Sports-, Gate-, Selskabsbruk. Smørelse - Innleggsåler Remmer - Lisser. SKOMAGASIN AS

23 BRUK NOR BAKEPULVER Billig, men best. De norske Gjær & Spritfabrikker l Trondhjem P ROVI ANT Vi har alt favad De trænger og besørger v e dp alm ing e r. Vi sætt e r op forslag og sender prislister. IldkSbeir TRONDHJEM Kjendt for kvalitet siden Husvannpumper - Støvsugere - Boriere - Vaskeautomater- Kjøkkenmaskiner - Stekeovner - Batterier Kjoler Kaaper, Hatter Golfjakker, Jumpers, Knickers, Pullower, Vester Strømper, Vanter, Under tøi for Damer, Herrer og Barn, Plaid, Dunlærred Fjær, Dun, Vatplater billigst. A. F. Wigen Munkegt. 50 SIEMENS NORSK AKTIESELSKAP AVDELING TRONDHJEM E. A. $ M I T fi Etablert 1869 TRONDHJEM Telefoner Nr. 47 k k k Jern - Staal - Metaller & Bygningsartikler

24 BENZIN PETROIÉU M OLJER NORSK BRÆNDSELOLJE A /s Sportsfiskere Vi har nu det største og mest komplette lager av sportsfiskeredskaper Nordenfjeldsk. Ef godt råd. Intet smaker slik efter fotturen som et godt dusjbad. Jeg leverer fra-lager: Badekjeler for elektrisk opvarmning, gass eller innfyring, kombinert med elektrisk. K. LUND Rørleggerforretning Trondheim Har altid de artikler som ekspertene foretrekker.. "" Forlang vor nye specialkatalog hvori er indtatt veiledning om bruk av redskaper. Emil Grønning & Søn A Si det med blomster frå I. J. Moums Blomsterforretning Telefon 418 NORDRE GT. 12 ~ Telegramadrs. Cederpalm Blomsterhihener besørges sendt overalt i inn- og utland. Kamera og Film er den umtigste del &o utrustningen for en fjelltur Nordre J 1LJ1LI 1LJ S 1M^ K 1E Bokbindet i Piotokotfabnk Æskefabuk Lmieianstalt Etabl Telefon 550 Jomfrugt. 4

25 ULDTEPPER i stort utvalg. PULLOVERS SPORTSTRØMPER STATSKONTROLLERTE HERMETIKK kan ikke undværes på turer og på sæteren TØI TIL S E L B U V E' S T E R Garanti for prima~>vafe«og futfv^ktig box. Bernhard Brænne A 9ohn!Kusby Nordre gate 10 Trondhjem Telef. 428 Tobakker - Piper Cigarer - Cigaretter Sphkort - Spadserstokke (Huori notat Martin Sæiherhaug A/S) ETABLERT W4 Telefoner J 951, 3651 Telegram adr. I B AS Vi skaffer alt hvad De trænger i S P O R T S A R T IK L E R A ENGANG BENYTTET - ALTID BENYTTET S A\Oi: GLASMAGASIN TRONDHJEM ETABLERT 1880

26 .. ovrt X^ V 00 o z rn er den største og mest utbredte avis i Trondhjem. er uten sammenligning byens bedste annonceorgan. bringer hver uke Fredagsposten og Trønderske Blade som gratisbilag AVE R T E R

27 Til det interesserte medlem av T. T! Husk at hvert nytt medlem som nettop De skaffer, vil bidra til at foreningens virke kan utvides! Få derfor Deres venner og bekjente inn i foreningen. Fortell Dem at kontingenten er optjent ved 2 gangers overnatting i en av våre hytter, og at Medlemsskap hos oss gir billig adgang til de øvrige turistforeningers hytter i hele landet.,, Fortell dem videre at for fremtiden vil bare medlemmer kunne delta i de populære fellesturer, og at medlemmer får den rikt illustrerte årbok gratis. Til TRONDHJEMS TURISTFORENING adr. Olaf Jenssen (telefon 1122), Trondhjems Turistforening. Søndre gt. 15 II. l RYGSÆKKEh rf Mi Undertegnede innmelder herved: Hr.... adr....'.:... som medlem av Trondhjems Turistforening. (Navn) CARL H E LG ES E N Nordre Gate 14 - Trondhjem Telefoner 2369, 575 SKIBS- & f URISTPROVIANT

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. 1 k 1931 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Innehavere av foreningens hederstegn: (innstiftet 16. desember

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

NORSK VACDOM OIL COMPANY %

NORSK VACDOM OIL COMPANY % HVAD ER FORSKJELLEN? : FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1929 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Soh,ulz, Carl, direktør

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6 Øvelser den 4.03. Øvelsenr: 00 Bryst K He at: 2 Lisa Liasjø TS&LK 0 200 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 0 200 2 Mika Tiarks LS&LK 03 2003 3 Evy Eilin Valås Kyrksæterøra 02 2002 4

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10 Mesterskap kl. 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik (5) 38/05 e.o 2 Eivind Vågø Namdalseid og Lyngen (3) 38/05 e.o 3 Magne Råde Forr (3) 38/03 4 Tore Brandtzæg Mære (4) 37/04 5 Jørund Oskar Ertsås Mære (4) 37/03

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag DAMER Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag 1 2,64 7,00 23,64 Handeland, Torunn Trondheim Havfiskeklubb Trondheim HK 1 2 1,60 6,00 19,60 Jensen, Elisabeth Fredrikshald Havfiskeklubb Fredrikshald HK 3 3 1,46

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultat og premieliste for 15m stevne 14-15. 11 2014 Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultater 25skudd Klasse R 1 Edvard Ystgård Forr 50 50 50 100 250 7* 2 Steffen Elvebakk Levanger og Frol 50 50 50 97

Detaljer

5orla fflotia s. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1935

5orla fflotia s. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1935 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1935 De foran hvis navn står * når vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Scn.ulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn

Klubbmesterskap Langrenn Klubbmesterskap 23.03.207 Gutter 3 år 300 m Haakon Bachke-Solem 20 05: Fullførte: Påmeldte: Startende: Jenter 4 år 300 m DNS Kari Fjelldal By 202 Fullførte: 0 Påmeldte: Startende: 0 Gutter 4 år 300 m Ludvik

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1. 1914-1915 Formann: KUNSTLØPKOMITEEN 1914-1999 (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.1914) 1915-1916 Formann: 1916-1917 Formann: 1917-1918 Formann:

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 11 13.03. - 19.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer

Dalførekarusell. Offisiell resultatliste. Selbuskogen Skisenter

Dalførekarusell. Offisiell resultatliste. Selbuskogen Skisenter Selbuskogen Skisenter 5.02.207 G06 år (km) Sivert Kristoffersen Stjørdalsblink Ski 9 Markus Fines Lund Stjørdalsblink Ski 2 Fullførte: 2 G07 år (km) Melvin Helland Stjørdalsblink Ski 6 Brage Johnsen Lånke

Detaljer

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff / Tlf: 41852020 - Side 1-01.03.17 21:13 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 2 Amanda Reitan Vemundstad STJØRDALS BLINK SKI 3 Sofie Folvik LÅNKE

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater 1 Nilsen Thoralf 26.10.1919 Fredriksen Johan 01.12.1929 Røine Oscar 01.12.1929 04.12.1959 Neperud Sverre 07.07.1939 04.12.1959 Ellingsen Gunnar 30.10.1921 Eriksen Ragnar 30.10.1921 Larsen August 30.10.1921

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer