Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932"

Transkript

1 O I. J E N DEN KOLOSSALE B A G A T E L L FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l /i 1932 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember Æresmedlemmet: *Sc t hu'lz, Carl, direktør ' Sommerfelt, Axel, rektor *G'rilstad, Olaf, «kjøpmann Innehavere. av foreningens hederstegn (innstiftet 16. desember 1927): Sohulz, Carl, direktør Sommerifelit, Axel, rektor Grilstad, Olaf, kjøpmann Klingenberg, K. S., direktør Åa, Anne, frø>ken Stugudal, Ola, gårdbruker Sehulerud, L., lektor Livsvarige Bagøien, Kaare Bennetfe Reisehureau, A/s Brun, Ola, student Buch, Axel, kjøpmann Det NordenÆj. Damipskibsselskab Eggen, Esther, frk. Finne, Carl, jr. Grimsmo, Olaf, Kristiansund Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, Nic., Lseikretær, Oslo Jørgensen, Baard Moe, Emil, kjøpmann, Kr.saind N. -Moxness, Alb., bankiboikholder Onsager, Ndls, h.r.advaikat, Oslo Qvenild, Arne Innbudne livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitefet Halle, J., ingeniør, Todål Kaarvatn, Gudmund, Todal Lyslholm, J. B., ingeniør, Tydal Magraussem, redaktør, Østersund Stugudal, O., Tydal medlemmer: Qvenild, Gunnar, Løkken Qvenild, Haldor Qvenild, Inger Katihinka, frk. Qvenild, Ottar Birgersøn Qvenild, Emilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, souschei Sivertsen, Ludvig, souseihert Tlhomle, E. A., arkivar, Oslo Trondihjem Distrikt av Norges Statebaner Tønseth, Roar, arfeitekt Tøsti, Kaare Løiken, sekretær,. Oslo Weifring, Nils, grosserer Warl, Haralld E., Lomdon Ward, C. A., mrs., London Kun Av de løpende utgifter ti) Deres bil går høist 3 øre av hver krone til smøreolje. Men kvaliteten av den.olje De velger be» stemmer motorens levetid. Med Mobiloil vil De alltid være-sikker på å tå de Største ydelser av Deres vogn. Lynsnar aksellera* sjon, større kraft og hurtigere start. Mobiloil fremstilles av fineste mineraloljer. Den hoie kvalitet ec.absolutt ensartet, hvor og når De enn kjøper Mobiloil. Bruk denne kvatitetsolje, som anbefales av 92 ' av Amerikas og de fleste av Europas btlfabri* kanter, og De vil få større glede av kjøringenobiioii Koster sa Ulet ~ betyr så meget NORSK VACUUM OIL COMPANYVs Den beste reserveprovian.t på turer er MALTA chokolade med nøtter

2 94 Trondhjems Turistforenings årbok Årsbetalende Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, Maja, frue Aagaard, Bergljot, frk. Aars, William Aarseth, Ivar Aas, Alfhild, frk. Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Bendt Aas, Einar, bankchef Aas, Haakon, understasjonsmester Aas, Hanna, frk. Aas, Karl Jan Aasen, Asbjørn, ingeniør Aasen, Jens, arkitekt Alm, Finn, direktør Alnes, Oluf, forvalter Alstad, K., sadelmaker Alstad, Kristian Alvig, Esther, frk. Amdahl, Kjell Amdal, Helga, frk. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Emma, frk. Andersen, Gudmy, fru Andersen, Jørgen Andersen, K. Dahl Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Andersson, Hjalmar Apenes, Chr., overrettssakfører Appelboim, Arvid, kontorehef Arnulf, Arild, student Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Askelund,' Astri, frue Askelund, Jonas, disponent Aspaas, Sverre Aune, Gudrun, frk. Aune, Hallfrid Aune, Juell Aune, Mille, frk. inneabys medlemmer: Aune, Peder Aune, Petra Aune, Enidiolf, disponent Bach, Asbjørn, depotchef Bachke, Arild, konsul Bachke, Ohr. Anker, konsul Bachke, Halvard L., grosserer Bachke, Sofie, frue Bagøien, Arne, grosserer Bagøien, Daigmar, fru Bagøien, Jens, disponent Bakke, Asbjørn Bakke, L J., materialforvalter Bakken, Gitta, frue Bakken, Nils Bakken, Torleif Bakstad, Tonny, frk. Bang, Astri, frk., journalist Bang, Helge, student Bang, Joachim, stud. Bang, Michael, lærer Bang Hansen, Kjell Bang Hansen, Odd Barstad, Ingulf, bankene! Bauck, Bjarne, overrettssakfører Bauck, Hans Jørgen, overrettssakf. Bauge, Sid&el, frue Beoh, D., revisor Becken, Gunnar, organist Bendixen, overrettssakfører Benterud, Trygve Bentzen, Ohr. F., direktør Berg, Adolf, fullmektig Berg, fru *Berg, Andr., bankchef Berg, Birger, revisjonsassistent Berg, C., tanntekniker Berg, Elisa, frk. Berg, Erling, disponent Berg, Erling, kjøpmann Berg, Eva, frk. Berg, Jon, kontorehef Berg, Ragna AEG TRONDHJEM Alt elektrisk

3 96 Trondhjems Turistforenings årbok Berg, Eolf Berg, Sverre, konsul Berg, fru konsul Berg, Trygve, doktor Berge, Beidar Bergem, Harald Bergem, Ingvar Berger«en, Y., frue ' ' Bergmann, Eolf,_ Bergstrøm, Gurli, frk. Bergstrøm, I. M., grosserer Billinigton, disponent. Birkeland, Arvid Birkeland, Gunnvor, fr.u Birkeland, Ldna, fru Birkeland, Øivind, stud. Bjerve, Anna, frk. Bjørndahl, Christine, frk. Bjørndahl, Karen, frk. Bjørndal, Emma Bjørnsen, Hanna, fru Bjørnsen, Tih., handelsreisende Bjørnstad, Bergljot, frk. Blom, Ghr., assessor Bogevoll, Kari, lærerinne Boihno, Fritz, dr. Bohne, fru dr. Bohne, Gustav, kjøpmann Bonnevie, O., kaptein Bonsaksen, Einar, organist Borgerisen, overrettssakfører Bongersen, -fru Bottem, Aslaug, frk. Braarud, Kiirsti, lærerinne Bratt, Harald, agent Breida, Magnar, sekretær Brinchmann, Jacob Brodal, dr. Brodal, fru dr. Brodal, Gunnar Brodtkorlb, tannlæge Broli, Anna Broli, Johan Broli, Mella Brun, Alf Lund Brun, Erling,.kontorist, Brun, Fredrik, tekniker' Brum, Fredrikke, frue Brun, Fridtihjov, bokhandler Brun, Imgrid, frk.. Brurok, Birger Bryn, Arne,.doktor Bryn, bankchejf Bræck;' J,phn, ingeniør Brænne, Dicfcen, frue Brænne, G., ingeniør Brænne, Ingrid,,frue Brænne, Trygve, ddstponent Buaas, Eller, læge Buaas, fru dr. Buaas, ingeniør Buch, Nicolay Buohholdt, Arne, fullmektig Buvarip, Oharloitte, frk. Bye, Olaf Bø, Ingeiborg Bø, Tormod Backman, E. D., assessor ibøofcman, Elisabetli, frk. Bøckman, Nils, 'major Børsting, Cail I. Børsting, Trygve, kjøpmann Bøyesen, J. Cappelen, advokat Cappelen, doktor Carlleif, Dora, frue CarlleiÆ, Frode, ingeniør Carstens, C. W., dosent, dr. Carstens, Maria, frue Olrrietensen, Astrid Qhristensen, Signe Christiansen, Chr., byggeleder Christiansen, Einar Christiansen, Mary Ghrisbiantsen, Thrine, frue Ohriséophe-rsen, Astrid, frue Ohristoiptersen, Axel, tannlæge Ghristophersen. jun., tannlæge Ghristophersen, Nils, agent AKTIESELSKAPET NORSK BØTTEFABRIK TRONDH-IEM Hvori er optat TRONDHJEMS BLIKEMBALLAGEFABRIK og ".:.,! ;. : A ' S NORSK RADIATORFABRIK JERNVARE-OG BLIKKEMBALLAGEFABRIK ~ BLIKTRYKKERI - PAPIRTRYKKER! SMUERNSRADIATORER GALVANISERING - FORTINNING - LAKERING Telesrnmadr.:,,NOBØ" Telefoner: 463S, 5574 Codp A. R. C. 5th. edition Det ældste norske ulykkesforsikringselskap Sl G Y N tegner ulykkes-, automobil-, ansvars-, garanti-, maskin- og sykeforsikringer ved Ingvar Klingenberg Trondhjern MUNKHOLM MARGARIN gir kraft, styrke og utholdenhet. Telefon 111 & 352 Trbndhfem

4 98 Trondhjems Turistforenings årbok Olaussen, Andr., advokat Claussen, Ohr., bankkasserer Collin Hamsen, Carl, journalist OoMin Hansen, Cecil, loverrettssaktf Collin Hamsen, oveo-rettssakfører Dahl, Aagot, f råe Dahl, Alfrjsd.... Dahl, Anders.. Dahl, Aslaug, forue Dahl, Carl, kjøpmann Daml, Einar, advokat Dahl, Einar, ingeniør Dahl, Einar, Jr. Dahl, Georg Dalhl, Gerh. Ohr. Dahl, Hjalmar, handelsifutllmektig Daihl, Jpnan Dahl, Earl, bankkasserer Dahl, Majen, frue DaW, Nikolai, kontorciheif Dahl, Olaif, kjøpmann Dahll, BagnMtd, frk. DaH, Ewth, frue Daihl, Solveig, (frk. DalMback, A., lensmann Danelme, Bertram, læge Danelius, fru dr. Danielsen, Dagny Bevik, 'dosent Digre, Einar, brukseier Domaas, Iniger, frt. DomaaSi, Kaare Doctnaas, Odine, frk. Dreye-r, Erling D.yiblie, Gudrun, frk. Dyibvig, Binger Dyrendahl, Trygve Diiwel, Fxitz Dørum, Ole, dampskipsekspeditør Eggen, Alfred Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Ingi6,r, fru Eggen, Ingrid Eggen, Olaf. / Eggen, Sverre Eggen, ToraBfod Eide, Trygve Eidem, Sigvard Ekle, J. B., lærer OBlie, Sigifrid, frk. Ellingsen, Gunvor, frue Ellingsen, Harald, grasserer Ellingsen, Joihan, grosserer Engan, Trygve Eagelsen, disrpoment Engen, Arnit, kjøpmann Engeii, Ivar Engen, Staon, kjøpmann Eriehsen, Aagot, f-rk. Erieteen, (Gudrun, Irk. Eriehsen, H. S., læge Ericlhsen, Odd, konditor Eriksen, Dagny, frk. Eriksen, Edvard, snekfcermesiter Eriksen, Erik, overrettsdommer Eriksen, Jota. Eriksen, KristotBfer Ertresvaag, P. Eslbensen, O. B. Espaas, Ole, disponent Essendrøp, Alfred, bankisekretæi Evensen, John Bvjen, Alf Evjen, Ivar Evjen, Matnålde, tok. Palkamger, Arne, kjøpmann Falfcanger, Margareta, firk. ralkangei, Signe Getz, frue Pallan, Ingvar Fenstad, E. W. Tenstad, imangiit, frue Fiinnanger, Tormod Pirme, Carl, kjøpmann Finne, H. Meineke, tannlæge. Fiske, Erling Fiske, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Ffcknes, Kitty, frk. '- OPREl TET 1859 Bevilger l a a n Mottar indskud Utsteder reiseakreditiver paa ind- og ulland P. G. SWENSSON TORVET TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 Telegramadresse:,,P E G E" Ved indkjøp av: MANUFAKTURVARER tør jeg be Dem ha min forret* ning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende branchen.

5 100 Trondhjems Turistforenings årbok Fjeildseth, Aksel SFjeldseth, Arne i Fjeldseth, E., kjøpmann Ejeldvig, B. A. Tjeildvig^ Hjørdis, frue Fjeldvig 1, J olm, kontorchef FladneSj Arne, ekspeditør Fladnes, Karl Fleiseher, Ørnulf ifloan, O. Flook, Carl Flood, Arne Flwod, Haakon Flood, Per Fløistad, Haakon Fløistad, Nils Fløistad, Olga, urue Fløiaæs, ingeniør Flønæs, Helga, (Erm ''' Foldaihl, Axel, 'bankkasserer FoldaOil, P. Forsmo, Bjarne Fosse, Aug., [konsul Fosse, William, ikonsul Fougnea* ; f Grannar Fredriksen, Elisa Frog, ingeniør Fuglevaag, O. B., agent Furru, Torleif, bankænllmekig Fiøyn, Else, frk. Cadébuseh, Soffie, frue Gaden, Kr., eksp. Garlberg, Lars, overrettssafcfører Garmo, Olav Garstad, Jolin, direktør Garstad, Sigrid, frue Gaustad, Alf Gaustad, Laura Grerlaflf,;. Christian-, sekretær Xliide, Aaton, kontorbetjent Gilde,' 13h.. Gall, A. T., oiberstløitnant Gjedebo, Thor Gjersdahl, SoÆie k, Goinda, frk. Grahow, Trygve Greitff, Chr. Grendabl, Adele, 'frue Gren'daih.1, Anna Adelllheide, frk. Grendaibl, Anne, Ærue, Grendahl, Marit, t nk. GrendaM, Odd Grevstad, Birger Grilstad, Antonette, frue Ga-innelunld, armteit Grimelund, Helga, frk. Grunditivig,' lager, frue Grundtvig, Otto, overrettssakifører Grytness, H., ingeniør Grytnees, Valborg, frue Grøndahl, Evy, frt. Grøndahl, maj.or Grønninig, Anna, frue Grønning, Leif, kjøpmann Grønningsæter, ingeniør Giøntvedt, revisjonsohere Gulbrandsen, Jolian Gulbrandsen, Sverre Gulbrandsen, T., boiiholder Gulbrandsen, Yngvar Guldahl, Axel GatzsC:hmann, Emil Glitasclumann, Knut sli, boiklholder Haanes, HaHdan Haanes, Jens Baave, C. F., salmaker Haave, Malgne, lærer Hageriup, deipotcheæ Hall, forstander Hallberg, Klara, frk. Halliberg, Lisa, frk. Hallsety Kåre Haillset, Liv Halse, dr. Halset, Margtrete, frk. Halset, Olga, frk..halsetli, Anne, frk. Halseth, Birger For gutter, sportsfolk, jegere, fiskere, bilister og for hjemmet. Spør efter SPORTSéKS NUSTADS FLUER er norske og forlanges av SKJØNNERE Jbrtang MUSTPDS fluer og kroker

6 102 Trondhjems Turistforenings årbok HaJjseth, Bolf I., kjøpmann Hainnmer, O. T., jernibaned:ul!lmekt'ig Hansen, Asvid., Hansen, B:, banklbokliolder Hansen, Bjørn Brun Hansen, Einar Hansen, Elisabeth. Haanes, frue Hansen, H. Håkonisen, fullmektig Hansen, Harald Hansen, Jolhan Hansen Krone, Solveig Hansen, M. A., kjøpmann Hansen, Otto' TÉsSun Hanssen, Harald, kasserer Hanssen, Karl, boklhiolder Hanssen, Karl M., grosserer Hansisen, H. M., disiponent Hansteen, BMlip,.overlæge Harlbitz, lektor Harper, Alex., kasserer Hartmann, Bernhard Hassel, Magda, frk. Hauan, Andr. W. Haug, Erling Haugan, Carl, ban.klbokjiolder Haugan, Einar Haugdal, Sofie, frk. Hangen, Andreas - Haugen, Ndls Haugen, Olaf Hauger, Kåre Haugnæss, Bjarne Haugnæss, JoQin Haugnæss, K. Hauikaas, Per, sorenskriver Hamstveit, Elsa, frk. Hay, Casper Hay, Janan Heggeminauigen, ingeni;-; He.gigernes, Odd Heggstad, proiessor Heigstad, Aslaug, frk. Hegstad, Leif, kjøpmann Heiberg, Jotoan Helgelby, Marie, frk. Helgeiby, Synnøve, Jrue, Helgesen, Carl, slakte'rinester Helgesen, Gudrun, frk. Helgesen, Jotti. O., slaktermester Helgesen, Kåre Helgesen, Keådar Helgesen, Turid, frk. Helgesen, Ørnulf Hellån, Kaare, ingeniør Helland, MagniMld, frk. Hellen, Aslbjørn Helseth, Alf Helsingen, Nils, læge Henoh, Eoar Henmo, E. NesVold, ingeniør HenrdkBen, Borgnild, frue H&rlolfson, Fredrik Hernes, Trygve Herstad, Arne Hersitad, Sofie, frk. Herstad, Sverre Hindsiverk, Arne Hiorthøy, Aslaug, frue Hiortihøy, Edv., farmasøit Hirscfli, Chr., dr. Hirøoh, Eddy, frk. Hi-riscih, Harald, kjøpmann Hirødh, B«(bert, apoteker Hirseih, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Hoel, Aasmund Hoel, Kristoffer Hoff, Augusta, frk. Hofif, Gianrnar, kjøpmann Hofif, Leilf, kontorist Hafif, Leif HafÆ, Kagnhild, frk. Holfif, Beidar Hoffl, Thorleif, ingeniør Holstad, Gudrun, frue Hoffstad, Gunnbjørg Hofstad, Jon, lærer HoÆstad, M., frk. Hojem, BoTg^hild, frk. Holan, betfrajkiter _.. }{CtttearferÆvjfbisfhrihgr. \ 'J

7 104 Trondhjems Turistforenings årbok Holluim, Karen Holm, apoteker Holme, Hilda, tok. Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Per, kunstmaler Holmsen, Ragnhild, (ru Holmsen, Solveig, frue Holst, Alexander, overlæge Holst, Arne, konitorchei Holet, Astrid, frk. Holst, Ghr., konsul Holst, E., bankchef Holst, Marie, læge Holst, Raigmvald, telegrafist Holsit, Torleif, kontorist Holtihe, E. HoMhe, advokat ^ Holthe, Paul Hopstad, Alfhild, frk. Horg, A. Horg, Borghild, frk. Horg, J. Hoseth, Johs. "; Hugdahl, Torleif Hus'by, John, kjøpmann Hustad, Thorolf E., postekspeditør Hyll, Oornelia, frk. Hyll, Conrad Hynne, Tordis, frk. Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Høeg, Ole Høye, H., arkitekt Høyer, H., direktør Inderberg, Alf Isacnsen, ftrue Iversen, Agnes Iversen, Ke'M<ån, frk. Iversen, Reidun, frk. Jacobsen, Kaare Jaeolbsen, Lissle, frk. Jacobsen, Milli, frk. Jahn, Herman Jakobsen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludv., dlstriktskasserer Jansen, Leif B. Jemtland, T. Deb.ll, ingeniør Jemtland, Ingeborg, frue Jensen, Eugen *Jensisen, H., bryggerieier Jenssen, Hilma, frue Jenssen, H. P. Jenssen, Olaf Jenssen, Sigurd Johannesen, Andr., fullmektig Johannesen, Bjarne, kontorchef Johannessen, John Jtøtaasen, Anders, provisor Johansen, Gjertrud, frk. Johansen, Gudrun, frue Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kristoffer Johansen, O. H. Johansen, Pel ra, frue Johansen, Wilhelmine, frk. Johnsen, Arne O., kasserer Johnsen, Arnfinn Johnsen, Elfi Sohie, frue Johnsen, Hilda, frk. Johnsen, John, bokholder Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf, revisor Johnsen, Ragnhild Johnsen, Slgvald, prpmifrløitnant Jokoiseoa, Soheij Johnsen, Trygve, revisor Jordfald, Louis, postfullmektig Juberg, Jørund Juell, O., lektor Jystad, Ø. Jørgensen, Arvid, befrakter Jørgensen, Trygve, grosserer Jøsaas, Haakon Kaarbø, Aagot, true Kaarbø, Jonas, kjøpmann : C G. Sjøbergs Eftfl Specialforretning i hatter og huer Nordre gt. 16 E. D. MOGSTAD TRON DHJ EM Etabl Farvebianchen siden 1867 Byens ældste Specialforretning i Malervarer og Farvevarer Den Nordenfjeldske Kreditbank Dronningens gate 3 Aktiekapital kr. vis a vis Postkontoret TROND HJEM P 4,250,000.oo fuldt [indbetalt. Utbetalinger paa reiseakkreditiver. Utenlandsk valuta og mynter veksles fordelaktigst. Alle alm. Bankforretninger utføres.

8 106 Trondhjems Turistforenings årbok Kaaveland, Johanne Kaihn, Herman Karlsen, K. 0., disponent Kavli, Fredrikke, frk. Kavli, Ingeborg Kavli, Buth Kaurin, Svanhild Keller, G. Killen, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann *Kindt, O., læge Kjeldsberg, F., konsul Kjeldsberg, Karl B. Kjernli, ingeniør Klein, Josef Kleven,, Fr., ingeniør Klinge, Andrea *Kling'6, Nicolay, kjøpmann Klingenberg, Brynjulf Klingenberg, Hjørdis, frue * Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Klingenberg, Olaf, advokat Klæt, Sigrid, frk. Klæth, G-retha Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Morten Lindholm Knudsen, Otto Knudsen, Th. ( bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Knudtzon, Roar Kobbe, O. M., kemner Kock, Alfred Kolby, Per Kristiansen, Nicola, frk. Krog, Signe, tannlæge v, Krogb., A. L., arkitekt Krogh, Martin, kjøpmann KrogsetJh, Anna Krogiseth, Trygve Krogstad, Bjarne Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, kontorist Kropipan, Ella Kutfås, Aabjørn Kuløy, Kjelrun,.frue ">, Kvitøy,.Bagnhild- Kuløy, Torvald, ingeniør Kvam, Ingrid, fru Kvam, Thorvald, tandlæge Kvande; Eolf Kværnø, Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne, frk. Kværnø, Olga, frk. Landrø, Jenny, frk. Langberg, Gunnar Langhelle, redaksjonssekretær Larsen, Anne Larsen, Arne, kjøpmann Larsen, Bibi, frue Larsen, Qhr. I/arsen, Gudrun, frk. Larsen, Haakon Larsen, Hanna, frk. Larsen, Jotnar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, Ludv., fullmektig Larsen, O. K., telegrafbestyrer. Larsen, Trygve"'. Larsen, Victor Larsen, Wilhelm O. Larsson, Erik, bankfullmektig Laug-sand, A., apoteker Lefstad, Aase Lefstad, Ola Lehn, Einar, kjøpmann Lein, Karl Lerseth, Gudlfrid Liabø, N. E. Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lie, Erling Lie, Paula, frue Sportsutstyr for damer og herrer i rikt utvalg. A. IIAHL & CO. OPDAL TURISTHOTEL OPDAL ST., DOVREBANEN Aapent hele aaret. 545 m. o. h. Helt moderne innredning. Varmt og koldt vann på alle værelser. Værelser med eget bad. Centralvarme. Biljard. ØL OG VINRETT Garager. Henvendelse direkte eller Reisebyråene ADMINISTRASJON A/S NORSK SPISEVOGNSELSKAP Oslo Telefon 20310, 21634

9 108 Trondhjems Turistforenings årbok Lied, apoteker Lien, John Lillejord, Ragnv. Lillerønning, Ole Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin, kasserer Lindboe, Dagny, frk. Lindboe, Rudolf, avdelingschef Lindeman, Thv., professor Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta, frk. Lorok, Egil, direktør Lorentzen, Bergljot, frk Lossius, E. B., læge Lugg, G-udmn Lund, Frieda, frue Lund, Frithjof, kjøpmann Lund, Jacob B., dampskibseksped. Lund, Just Lund, K., ingeniør Lund, Øivind Lund, Ove Chr., stud. teekn. Lunda, Marie, frk. Lykke, Anna, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Ceci, frk. Lykke, Inger Johanne Lykke, Ivar, konsul Lykke, Knut Lykke, Leif Lykke, Reidar, kjøpman ri Lyng, Oustajv Lyng, John, øverrettssabfører Lynum, Einar Lysholm, dr. Løehistøer, Johan, politimester Løchstøer, Johan, student Løeke, H., byfogd Løkke, Haldis, frk. Løvseth, Einar, ingeniør Magelsen, Marie, frk. Magnussen, Birger Mahle, Karl Maske, Julius, bokbinder Maske, Ove, student - : Matheson, B., kjøpmann Matheson, I. E. B., ingeniør Mathisen, Finn, student Matzow, Hans Peter Matzow, Herman, kontorchef Mauiseth, Arnulf Meinhardt, fru overrettssakfører Meinhardt, B., overrettssakfører Meland, Arne, lærer Meland, Gjertrud, frk. Melbye, Frantz, kjøpmann Mellbye, Aage Stevenson, bankass. Mell-urai, Dagfinn Mehdelsoihn, Ester, frue Mendelsohn, F. Mendelsohn, Isak Michelsen, Arne Michelsen, Astrid, frk. Michelsen, Ivar, kontoi-clief Michelsen, Kaare Michelsen, R., tollassistent Michelsen, Trygve, fullmektig Midelfart, Eomil, overrettssaktfører Mitlid, kaptein Milde, forstkandidat Mittet, Astri, frk. Moe, Agnes, frk. Moe, Andreas, konsul Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Jørgen Moe, Karen, fru Moe, Maja, frue Moe, Ole Moe, R. ilund M'oe, Sissi, frue Moe, Thora,. frk. Moe, Valborg Moen, Aksel Mogstad, E. D., kjøpmann Moum, L, garner Vekt ars tua Turisfhotel Tydal 620 meter over havet. Innehaver: Martine Lyng Unsgaard Kom hit en tur i ferien. Gjennemieisende og faste gjester mottas hele året til de rimeligste priser. God kraftig kost. Stor peisestue. Vakker natur. Ring opover, og De kan kjøre med vår bil direkte fra Trondhjem. 4-^5 timers biltur og De er fremme ved Stugusjøen og Skarsfjellene. Anledning til korte og lengere fjellturer til alle kanter. Båt og ørretfiske i Stugusjøen og mange småtjern. Fin badestrand. Anledning småviltjakt. Dere som har bil selv, ta en helgetur hit nu veien er forbedret helt frem. Trondhjems Turistforenings medl. samme moderasjon som på sine egne hytter. Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Telefoner 133, 398, 593 Trondhjem Al slags fotografering utføres samt lysbilleder. HOTEL K. N. STENSR.UD MUSIK ~ PALMEHAVE

10 110 Trondhjems Turistforenings årbok Moxnes, Kagnar Moxness, Arne Moxness, Peter, agent Myhre, Karl W. Myhre, Nora, frk. Miiller, A. Myrholt, Aagot, fru Myrseth, Haldis, frk. Mysen, Martin, stud. Mælhle, Johannes. Mæhre, Johan Møller, Arne, Tevisjomscthef Møller, Bjarne E. Møller, F. Schløsser Naifstad, Astrid Hertzenlberg Nakstad, Nils Nederhoel, Erling Nervig, Eimima, fru Nervig, Gunnar, lærer Nenvik, I. M. Ness, Karl, bankassistent Nickelsen, L, Ibankohetf Nielsen, Glåmer Meltzer, stud. Nielsen, Frank Nielsen, Lsidor, falbriktkeier Nielsen, Waldis, frk. Nielssen, Albert, dieponent Nilsen, Georg Nilsen, Hilmar, aigen-t Nilsen, Hj. Nilsen, Marie Smitfli, ifrue Nilsea, Nils Smith Nileson, Anna Nissen, Bergljot, frk. Nissen, Oaro Nissen, Else, frue Nissen, J. G., dommer Nissen, major Nissen, Bitoorg, frk. Nissen, Torleif, ingeniør Noodt, Aslaug, f*. Noodt, Frddfhjol NO'0-dt, L., urmaker Nonbexg, Bernlhard.' Nordseth, Andreas Norum, Louise, fr.k. Nossum, Arne, kjøpmann Nossum, Erling Nygaard, Karl, kasserer Nypan, Mag-ne Nystad, Jens Næss, Edisabeffli, frk. Nøklelby, Aasta, frk. NøAeok, Chr. Nøstum, Andrea, frk. Odlaug, Carl, kjøpmann Okstad, Alberta, frk. Olsen, Adolf Olsån, Carl Olsen, Frida, frk. Olsen., Gunveig, Ærk. Olsen, Harald Fjeldstad Olsen, J'0tian, glassmester Olsen, Keidar, sekretær Omdal, Aslaug, Æirae Omdal, Ole, tanrjlæge Onsøyen, Aasta, frk. Opdal, A3f Ornæs, P. A., disponent Otnes, Hans Ottem, Ada Ottesen, jur., Otto, tannlæge Ottesen, fru tannlæge Ottesen, K. Overland, Boa-gfliild, frk. Overeand, Olav, lærer Paasohe, Irene, Ærk. PaaBdhe-, Sverre Paulsen, Alif S. Paulsen Winttier, Astrid, ifrue Paulsen, Gunnar Paulsen, Karl, lærer Paulsen, Marie, folie Paulsen, P. G., kjøpmann Pedersen, Aasta Pedersen, Alf Kjøp Deres kjøttvarer hos os! Vi har det bed ste utvalg i alle vore utsalg I. K. LY K K E % ETA B L Trondhjems ældste og bedst assorterte Kolonialbutikk TELEFON Kjøleanlæg og Kjøleskap for Hoteller f Restauranter og Privathuse 'Pristilbud og overslag paa forlangende. BERGS MASKIN FJORDGATEN 21 TRONDHJEM TELEGE.ADR.:,,BERGSMASKIN" TELEFON 16O3.

11 112 Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Gtinnar, Pedersen, Gunvor Pedersen, Harald, professor Pedersen, Kåre Pedersen, Eolf Petersen, ;Andreas, bokbinder Petersen, Hans Henrik Petersen, In rid, frk. Petensen> Magnihild, Mk. Petersen, Poter Pettersen, Fridtlijoif Pettersen, Jotis. Pettersen, Peder Pettersen, Valborg, Ærk. Pettersson, Sigurd, banksekretær Pfaifif, byskriver Piene, Aggi, frue Piene, I. C., grosserer Poulsson, Aalow, frk. Præstmo, Tulla, frk. Prøscli, Arne Prøsclh, G-uøtav PrøsQh, K., banlibokfliolder Qvenild, Birgit, rødekorssøster Qvenild, Brynjul-f Qvigstad, ingeniør Eaad, Bjarne Ramlbeeh, A., ingeniør Eeed, Thv. Reidar, Trygve, avdelingsoheif Reitan, Ragnvald Rendatl, O., konitorisullmeiktig Rian, Ingebjørg, frk. Rian, TIM Ricbter, Bertha, frk.. Riilber, C. N., prtxfeséor Riilber, Dagny, frk. Einnan, AlfiMld, frk. Efean,,Aage, kaptein Etean, Ragnv. Eisan, Th., elektrotekniker Rode, F., premiierløitnant S Turistforenings årbok Rode, overingeniør ': Rognes, Knut Rognhauig, Emil, speditør Eognihaug, Klara Eognliaug, Sverre, bankassistent Rokness, Ingetborg, fnk. Bossen,- Odd,' agemt aeævojl, Bjarne, overrettssakifører Rustad^ Henny, fru Emstaå, Lorentz, jr. Ruud, Aasta, frk. R.uud, distriktsaheif Ruud, fru Ruud, Torkel, student Rydjord, Chr. Eydjord, Barriet, frue Rusing, Gjertrud Eæder, Einar,. inspektør Røed, Brik, disponent Røed, Mf Røhime, Arnt Røhjmen, Edvard, møbelarkitetot Rønnetoerg, Harald E. Rønnes, Karl Eønning, Arne _ Rønning, Arvid Rønning, Finn, disponent Rønnæng, Gudrun, frue Rønning, Leif, overrettssakifører RøMiing, Sara, fok. Rønning, Svend RøskaÆt, 'Karen, tolk. Røskaft, O., disponent R 0 «t, Torleif Saksvik, Leif Saltnes, Ingrid Saltneissand, Låns Saltnessand, lærer ; Sandvik, Arnfinn Sandvik, Aslaug, frk. Sannes, Eeidar ; Saxe, arkitekt Schanke, John Sehare, Carl Trondhjems Realkreditbåll OPRETTET 1874 Mottar alm. bankindskud, samt kapitaler til anbringelse i garanterte pantobligationer. Bevilger pantelaan, byggelaan og alm. banklaan. Besørger indenl. inkasso - Formuesbestyrelse. CHE. UTGARDSGJERDE anbefales fra lager. sewt DJØNNE & G O. TRONDHEIM Frukt, Grønnsaker Rotfrukter Telefon Telegr.adr.: DJØNNE

12 114 Trondhjems Turistforenings årbok Setel, Reidar Sehick, Eugén Scihieilo, Leiv Scihiebnan, O., Schjetne, Arve Søh-reiner, Chr., sen. Sehriøder, AM,, fotograf Schriøder, Chr.", grosserer Setalerud, Arne, student Søhulerud, Goinnar; ingeniør Scbulerud, L., lektor SdMlz, Gudrun, frue Schøyen, Nite, ingeniør Seem, Johs. Selmer, Ragna, frue Selmer, Sigurd, ingeniør Silsetih,.Anna, f*. Sivertsen, Erling, fullmektig Sivertsen, lektor Siverteen, Eagna, frue SkaÆflotn, Helga, frk. Skagsetih, Jarle Skaugstad, Adolf, bankkasserer Skaug-vold, Sverre Skillingistad, O. Skirsitad, Otto, oiverrettssatefører Skjesol, Anton Sikjæran, Olga, frk. Sletten, Dagny, Ærue Sletten, M., disponent. Smedal, Harald, (yverrettssatetører Smith, Gudrun, frue Smith, G. D., ioigeniør Smrtli, Lulli, frue Smith, L. C., kjøjpimanu SimMjh, Ragmhild, frk. Snøsen, Anna, frk. SoNberg, E., dr., landbrukekjecmiker Solberg, HiSs Solberg, kjøptmanti Solbu, A. A., frue Solbu, Aksel, stud. teclin. Solfbu, O., feontordhelf Solbu, pastor Solem, Leif Staibell, 'Gunnar, bygningschef Stamne-a, Qiudmn, frk, Staudenmann, K., gullsmed Stavli, Arne Stéen, AM, lektor Steen, Bengdis Steen, Birger Steen, SigiUTd Sten, Th., bankkasserer Stendahl, dr. Stene, Aasta, frk. Stene, A., bankkasserer Stene, GunMld, frk. Stene, Helga, frk. Stene, Ingvald/ Steile, Ottar, sakfører Stensrud, Anne, cfrk. Stiegier, ingeniør Stokke, Aadrea, tfrk. Stokke, Anna Stokke, Aslaug Stokke, Erling Stokke, Hildrar Stokstad, Per C. Storm, Fredrik : Strand, Olav St-ræte, Tora, frk. Strøm, Gudrun, frk. Strøm, L. W. Strøm, Nils, disponent Stubbe, Margit Stølan, Birgit, rfrue, lærerinne Stølan, Math. Sund, Asbjørn Svarstad, Sv., lok-omotiviører Svendsen, Erik Sivendsen, I. M., kontorohef Svendsen, Joh. F., kjøipmann Swendgaard, Henry Swensson, Per Swensson, Signe, læge Sw-eneson, Sven, kjøpmann Swensson, Vietor, overlæge Sylow-Haneen, tannlæge Syvertsen, Lorentz Sfcitnodel Beksømstøvler Vi lører en speciel...nordpol" beksømstøvel hvor material, læst» fasong og arbeidets utførelse er Iste klasses - Disse støvler holder naar feddærstøvler ellers ikke duer og sitter absolut utmerket paa foten. tordne

13 116 Trondhjems Turistforenings årbok Sæbø, Alma, frk. Sætlher, Gudrun-Johanne SæfJher, Hildur, frk. Sætiher, Johan Sødahl, Gjertrud VyAV Sørlie, Irgens, frk, Sørum, Hane Tamibs Lyche, Else, frue Tambs Lyohe, Ralrph, dosent Tande, Kaare Tangen, Arne Tellesbø, O. S.." bamkbokholder,, Tellesibø, Rolf "% Tihangstad, O. Ttharum, Thor, advokat Tlhaulow, Chr.,' Thaulow, Valiborg/frk. Theaen, Trygve, stadsingeniør Tihomesen, Buth, frk. Thon, Harald, ingeniør Thortojørnsen, Annie Thorsen, Johanne, frk. Tihronsss, Erling Thronæs, Johan Thronses, Heidar Thronæs, Thox Topp, Hugo, hotell-eier Torgersen, Haildis, frue Torgersen. Eeidar Tortoildsen, Astri, frk.: Tranaas, H. Treu, Adolf, ingeniør Trygstad, Valborg Træitvik, Ingrid, frue Trætvik, Keidar Tverdahl, arkitekt Tverdahl, ingeniør Tvete, Arne Tvete, B. M., forstander Tvete, Hjørdis, frk. Tøndell, Rudolf Tønseth, Hildur, frue Tønseth, T., disponent Udbye, Andreas, gartner Udbye, Fredrik '".. Udseth, O. Chr., handelsfullmektig Usland, dr. Usland, fru dr. Ustvedt, dr. Ustvedt, Ingrid, frue Utne, Hallgeir Valsø, Anna, frk. Valisø, Tora, frk. Vangen, cand. theol. Vaseljen, Steinar Vinje, A., vognmann Vinje, Johan, kontorohef Vinje, P., telegrafist Vogt, Fredrik, professor Vold, Sigrid, frue Vollan, Asbjørg, frk. Vorset, kontorist Vroom, Ynghild, frk. Waaok, Ellen Marie, frk. Waage, Gerd, frk. Wahl, Lilly, frk. AVahlberg, buntmaker ( WaMhaug, Synnøve, fru Walseth, Fridtjof, kjøpmann \Valseth, Olaf, jnr. Wang, Arvid Watzinger, professor Wedul, Erling Wedul, Olaf Weidemann, F., ingeniør Weiseth, Gunbjørn Wennberg, Johan Wennberg, Kaare Wennherg, Margit, frk. Werring, Marie, frue Wessell, Bernhard, kontorohef Wibe, Dagrun, frk. Wiehstrøm, A., bankassistent Width, E., ingeniør Wideirøe, Bwrgny, frue Wigen, A. F., kjøpmann Wiggen, Aslaug, frk. TIL T R O L H EIM lp Frå Trondheim med D/S,,Orkla" eller T. O. B.s bilruter til Thamshavn videre med Thamshavnbanen til Løkken, og derfrå med T. O. B s bilruter til Åa eller Grindal t hvor. lett adkomst til Jøldalen eller med T. O. B.s bilrute Trondheim -Meldal Berteaak. D S,,Orfcla", Jernbanefcaien, Tlf T. O. B.s rater, Dronningens gt. J 6, Tlf. J 977 k eller CHR. SÅLYESEN & CHR, THAMS'8 COMMUNICATIONS ÅKTIESELSKAB THAMSHAVN. rutechefen, tlf, JJ88. A/S TRONDHJEM-ORKLÅDAL BILLAG THAMSHAVN.

14 118 Trondhjems Turistforenings årbok Tfondhjems Turistforenings årbo&l Wiggen, Trygve Wiig, Aasmund Wiik, Oskar Wik, Arthur Wiik, Astrid, frk. Wildhagen, F. Wilhelmsen, Finn Wilhelmsen, Frantz, kjøpmann Wilhelmsen, Lars Wilmann, Ebba Wilmann, Ingefbrigt Wilmann, Johanne, frk. Widimann, Maja : Wilse, major Wilse, Martha, Ærue Winge, Gunvor Winge, Olga, frk. Wist, Aslaug, frue Wleiilgel, Johan Wleiigel, Kirsten Wold, Alf, agent Wold, Einar Wold, Ola, jr. Wold, O., læge Wold, Oskar, bankbokliolder Woldhaug, Egil, lærer Wollan, E. Ystgård, Odd Ohr. Ziegler, Karl, direktør Øien, Georg, telegrafist Østerlie, Erling Østlund, Ole, skreddermester Østliind, Peder, skreddermester Øverland, Mimi, frk. Øverland, W. Øyen, Sverre, kjøpmann Øyen, Thordis, frk. Aas, Rønnaug, Oslo Aspås, Bersvend, Løkken Verk Aune, Otto, Løkken Verk Båe, Ole, Steinkjer Berg-Nilssen, Andreas, dr., Åsen Berg-Nil.ss.en, fru dr., Åsen Bleken, L, rektor, Ås i Meldal Bramsen, Henrik, Kjøbenhavn Bramsen, S., frue, Kjøbenhavn Bramsen, S., direktør, Kjøbenhavn Bryhni, Haakon, tannlæge, Løkken Verk Brønner, disponent, Oslo Buås, Per, Hommelvik Bugge, Heueh, advokat, Oslo Bull, Georg, kaptein, Oslo Bull, Jeanette, frue, Oslo Castberg, Arnljot, Strinda Castberg, Knut Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Christensen, Ingrid, frk., Bodø Dahl, Axel, kontorist, Løkken Danielsen, Paul, reneier, Meråker Delabo.H, Kr. E., Oslo År.sbetalende utenbys medlemmer: Grundt Tanum, Ingrid, frue, V. Grundt Tanum, Johan, V. Aker Grønseth, Knut E., Kr.sund N. Gøbel, Solveig, frk., Bekkolnget Hårberg, Arvid, Oharlottenlund Halseth, Adolf, kjøpmann, Charlottenlund Hansen, Kristian, Kyrkeæterøra Hansen, Olav, Berkåk Hansen, Oswald B., B-ergen Hårføitz, Gotfred, Kopperåen Hatledal, Ørnulv, Lysaker.Haugan, Nidolf, Kristiansund N. Hedels, Bergljot, frk., Oslo Hedels, Hjørdis, frk., Oslo Herlofsen, Eode, Kr.sund N. Hodne, Bj., Kr.sund N. Holan, Magnus, Kirknesvågen Holm, Lars, reneier, Eva vol] Holst, Elisabeth, frk., Namsos Holt, Einar, ThamsOiavn Holt, Else, Thamsliavn Holt, Per, Tlhamehavn Holt, Eig/mor, Tfhamshavn Hveding, Joh. A., dr. ing., Kristiansund N. Hveding, Johan, sen., Kr.sund N. Ebbesen, major, Kristiansund.H..... Erfehisen, Elias, tollopsynsm., l ergen Flagestad, Sverre, Støren Fredriksen, Edifih, Å'bo Fremimerlid, Alma, frk., Lødingen Gevik, forstkandidat, Malvik Gimseng, Joh., Oslo Gjertsen, Herdis, frk., Svelvik Grålbak, Arne, telegrafist, Eeitan Gråbak, Gudrun, fru, Eeitan Gravrok, Jenny, frk., Oslo Gravrok, Kari, frue, Orkanger Cregusson, Ivar, Steinkjer Iversen, Gudrun, Oslo Jalssun, Mattmo, Sverige Janssen, dr., Stjørdal Jenssen, Wilh. Darre, frue, Montreal, Canada Johannesen, EoM, Sandvika Jorde, Sven, ingeniør, Oslo Jørgensen, dr., Oslo Kielland, Harald, maskinsetter, Hommelvik Kjellerød, gartner, Strinda Klingenberg, K. S., direktør, Oslo Klouman, Halfdan, dr., Høneifoss

15 120 Trondhjems Turistforenings årbok Knudsen, Aagot, frk., Rjukan Knudsen, Finn, pr.løitn., Steinkjer Knudsen, Helga, fru, Steinkjer Knudsen, Kristian, Baniheini Konstad, Sivert, Løkken Krag-Eønne, Aase, frk., Oslo Kristensen, Else B., frk., Oslo Kristiansen, T., Kopperåen Kristoffersen, Sofie, frk., Orkdal Krogstad, Karl, direktør, Oslo * Kroppan, Helga, Selsbakk Lie, Alfhild, Oslo.«Llndegrén, Sofii, frk., Stockholm Lundgvdsit, Anna, Stockholm Matheson, Johanna, frk., Charlottenlund Mellbye, Alfo., Baniheim Moe, Margit, frk., Heimdal Molde, Sigvart, Kopperåen Moxnes, Nils A., sekretær, Oslo Miiller, Beidar, Melhus Muscat, Henry, Sundsvall, Sverige Muscat, Margit, fru, do. Myfhren, Gunnar, Oslo Myren, Marit, Bennelbu Nergaard, O., Løkken Verk Nielsen, Kirsten Ellen, Oslo Nilsen, Ernst, stud. techn., Kyrksæterøra Nilsen, distr.læge, Kyrksæterøra Nilsen, Olga, frue, Kyrksæterøra Nilssen, skolebest., Løkken Verk Nilssen, fru skolebest., Løkken Verk Nilssen, 'Fredrik, Løkken Verk Ofetad, Karen, frk., Flå Otkerihaug, A., ing., Løkken Verk Olsen, Georg, inspektør, Tttiamishavn Olsen, Poul, tannlæge, Kjøbenhavn Omdal, kaptein, Hamar Orseth, Aasta, frk., Oslo Paulsen, Hanna Marie, Førde i Sunnfjord Pedersen, Astrid, frk., telegrafistinne, Namsos Permansson, Viktor, Østersund Qvenild, Einar, Banheim Eiehter, O., sorenskriver, Tynset Eigstad, O., Hommelvik Biksheim, V., Valfoerg Binge, kaptein, Løkken verk Bogmhaug, Aagot, fnk., Oslo Eokseth, Aslaug, frk., Frosta Eothstedn, Karl, mag., Sverige Eøhtme, Elin, Orkanger Bøskaft, Kaare, Støren Sagberg, Gunnar, stud., Stabekk Sal>berg, lenemann, Skogn st. Saltness, Gunnar, Løkken Verk Saltness, Sigurd, Lakken Verk Salvesen og Chr. Thams Comm. A/S Thamshavn Sandstrom, Erik, Gbteborg Scheie, E., Steinkjer Schlytter, Carsten, cand. jur. Oslo Schmidt, Karl Otto, Thamshavn Sehouw, W., cand. pharm., Kjøtoenhavn Schulz, Boihild, 'frk., Østmarken SelJbek, Eagna, Opdnl Singer, W. H., Nordfjord Sivertsen, Thorbjørn, skoginspektør. Guldal Skjenneberg, ingeniør, Grong Skogstad, Alvhild, Heimdal Soelberg, Trygve, Høilandet Sparre, Ingrid, Fredrikstad Stavern,- frk., Stjørdal Sitokbak, Aksel, Hommelvik Stoklbak, Guttorm, Løkken Verk Stokbak, Tortojørn, Løkken Verk Stokke, Karen, Vull-umsigården Stordalsvold, A. P., Løkken Storsve, Bjarne, Løkken Verk Helt ve y k k e f blir først turen naar De efter endt dagsmarsj tar en Va øl, men av den bedste sorten eller en frisk pjolter med den bedste selters. Derfor! Sørg for at medta det bedste, nemlig: Aktie-Boklj Aktie-Bayer! Aktie-Pils! Samt,,Løvens" selters, soda og bruslimonader.. Vi leverer i letvint emballage: Kløvkasser paa 25 fl. og i praktiske pappakninger paa 6 /l Og 12 /2 fl AKTIEBRYGGERIET l Telefoner:

16 Broderiforretning & Tegnekontor A S Schreinergaarden (mot Jomfrugaten) Telefon 2676 S/Y,,PRINS OLAV" D/S,,PRINSESSE RAGNHILD" D/S,,DRONNING MAUD" D/S,,KONG HARALD" D/S,,KONG GUDRØD" utfører regelriie-s? si,ge turer. Forlang illustrerte brosjyrer hos reisebyråene eller Stått dagen på TRONOHJEH Mathiessens Bdnanmodneri A s

17 124 Trondhjems Turistforenings årbok Strang, Anni, Tamimerfors, Sverige Stut>, ingeniør, Stjørdal Stuedahl, Aslaug, frk., Gelo Stuedalhl, Haldis, fri., Oslo Stuenæs, Fridtjof, Raniheim Sveiberg, Jo : han, Hommelvik Tangen, Th. A., distr.cihef, Thamsfaavn Tangen, Tihorstein, Thamsliavn Teigen, Anne, Løkik-en Tønseth, H., dr., Oslo Orbye, H., ingeniør, Sandvika V T etlesen, Gjertrud, fru, Øksen)da!l«n, Nordmøre Veum, ovei''tollko'nitr., Kr.sund N. Widerøe, Grunnar, Clharlotte^nlund Widerøe, Marie, frk., Qharlottenlund Wikstram, Iwan, rådmann, Østersund Winge, Ivar, Steinkjer Winsvold, Ingeborg, frk., Ø. Aker Winsviold, Signe, frk., Ø. Aker Zettervall, G., Stockholm Øvre, Per, Løkken Verk E f ter tur stor vask til kioppen til tøiet. Henter og bringer. Telefon: Ta med paa turen Trønderkjeks Trondheim Kommunale Bakeri

18 C. LUND TRONDHJEM Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linien Telegramadf.:,,S h i p p i n g l u n d" DAMPSKIBSEKSPEDITION SPEDITION - ASSURANCE Det Nordenfjeldske Norges største og beste blad. BAD MED GASS! En temperert duscrtefter turen er helsebringende. C }i. 1ste kl. optisk forretning Trondbjem 9llle 9,eiss fabrikata (Snebriller i stor} utvalg. Tetmomefre, barometre. Statsbanernes Reisekontor TRONDHEIM STASJON Billetter. Plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn og utland. Tegner poliser for reisegodsforsikring. KONTORTID: Hverdager S 19. Søn- og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr.,,Reisekontoret, Trondheim"

19 Trondhjems Sparebank Oprettet 1823 Forvaltningskapital pr. Vi Kr. 71,028, Hvorav egen formue... 3,800, E. F J E L D S TRONDHJEM TEUEGRAMADR.,,ELEKTRIK" Elektriske installationer for lys og kraft. Fabrikation av Elektriske, varmtvandsappajater,, stikkontakter skibsutstyr etc. Mottar indskud paa 6 Mdr.s Opsigelse. Sparebankvilkår og Folio samt utfører alle vanlige Sparebank forretninger. Sikkerhetsbokser Hjemmesparebøsser Form aesforvaltn ing Oprettet 1842 Ti-ondh.jeni Søndre gate 13 Forvaltn. pr. ] /i-32 kr."25,22'2'; Grunn f. kr. 1,540, Feriereisende anbefales vort hvælv for opbevaring av sølvtøi og andre værdigjenstande. Mottar innskudd, bevilger lån, og utfører forøurig alle vanlige sparebankforeninger.

20 Fofgjængere og fjeldfravere &. Mineralvandfabrik Telefoner: E,N ting m åa dere huske paa hvis turen skal bli vellykket og kaffen skal smake ekstra godt, og det er at bedre fløte end den i bokser og flasker frå Trondhjems Melkforsyning kan Dere ikke faa med i rypesekken. Den er drøi og såa frisk i smak at den ogsaa kan benyttes som dessertfløte. Har De smakt vor hermetisk nedlagte gammelost i blikesker? Den føres i vore filialer.

21 Advokater og sakførere i Trondhjem Overretssakt. Henrik Bauck Telefon Forretningsbankens gaard Søndre gate Advokat Andr. Claussen & Overretssaktører Otto Grundtvig 'Telefon ^ 1469 Telefon 836 Advokat Einar Dahl Haandverk- & Industribankens gaard Søndre gt. 22 b Søndre gate Advokat Olat Klingenberg Overretssakrører Arne Borgersen Telefon Nordre gate 8 Overretssakt. Vilh. Moe Telefon Søndre gt. 13 Advokat Thor Tharum Telefon 2094 Haandverk- og Industribankens gaard Søndre gate Tantilæger i Trondhjem FINN AAG O. Tryggvessøns gt. 20 Telefon 1934 H. Selmer Bergersen Nordre gt. 8 Telefon 4920 Axel og Georg Christophersen O. Tryggvessøns gt. 27 Telefon 28 Thorvald Kvam Nordre gt. 6 Telefon 619 OLE OMDAL O. Tryggvessøns gt. 4 Telefon 2952 Otto Ottesen O. Tryggvessøns gt. 40 Telefon 160 Anna Solstad Kongens gt. 10 Telefon 4557 k

22 Se mit Utvalg i Stoffer for Dresser Sportsdresser, Selskapsdresser, Frakker etc. Sportsdresser efter maal. Vindjakker, Oljekapes, Sportsstrømper, Pullover, Ullvester, Manschjetskjorter, Stivetøi Slips. Undertøi i ul d og bomuld "Vinddrakter, Knickers, Sportsbluser. Regnfrakker Rikt utvalg. OLE DAHL Trønderstøvlen! Nytt skotøi og tøfler. Viking galoger og exkluders. Reparationer utføres nøiaktig. e. BRATØRGATEN TRONDHJEPS Forvaltningskapital ca. kr. 5,000,000.oo Egen formue ca. kr. 600,000.oo Spør efter vore TURISTSENGER og andre jernsenger samt moderne staalrørsmøbler i moderne faconger. Trondhjems Jernindustri A MERN Vi harskotøiet Som passer for: Sports-, Gate-, Selskabsbruk. Smørelse - Innleggsåler Remmer - Lisser. SKOMAGASIN AS

23 BRUK NOR BAKEPULVER Billig, men best. De norske Gjær & Spritfabrikker l Trondhjem P ROVI ANT Vi har alt favad De trænger og besørger v e dp alm ing e r. Vi sætt e r op forslag og sender prislister. IldkSbeir TRONDHJEM Kjendt for kvalitet siden Husvannpumper - Støvsugere - Boriere - Vaskeautomater- Kjøkkenmaskiner - Stekeovner - Batterier Kjoler Kaaper, Hatter Golfjakker, Jumpers, Knickers, Pullower, Vester Strømper, Vanter, Under tøi for Damer, Herrer og Barn, Plaid, Dunlærred Fjær, Dun, Vatplater billigst. A. F. Wigen Munkegt. 50 SIEMENS NORSK AKTIESELSKAP AVDELING TRONDHJEM E. A. $ M I T fi Etablert 1869 TRONDHJEM Telefoner Nr. 47 k k k Jern - Staal - Metaller & Bygningsartikler

24 BENZIN PETROIÉU M OLJER NORSK BRÆNDSELOLJE A /s Sportsfiskere Vi har nu det største og mest komplette lager av sportsfiskeredskaper Nordenfjeldsk. Ef godt råd. Intet smaker slik efter fotturen som et godt dusjbad. Jeg leverer fra-lager: Badekjeler for elektrisk opvarmning, gass eller innfyring, kombinert med elektrisk. K. LUND Rørleggerforretning Trondheim Har altid de artikler som ekspertene foretrekker.. "" Forlang vor nye specialkatalog hvori er indtatt veiledning om bruk av redskaper. Emil Grønning & Søn A Si det med blomster frå I. J. Moums Blomsterforretning Telefon 418 NORDRE GT. 12 ~ Telegramadrs. Cederpalm Blomsterhihener besørges sendt overalt i inn- og utland. Kamera og Film er den umtigste del &o utrustningen for en fjelltur Nordre J 1LJ1LI 1LJ S 1M^ K 1E Bokbindet i Piotokotfabnk Æskefabuk Lmieianstalt Etabl Telefon 550 Jomfrugt. 4

25 ULDTEPPER i stort utvalg. PULLOVERS SPORTSTRØMPER STATSKONTROLLERTE HERMETIKK kan ikke undværes på turer og på sæteren TØI TIL S E L B U V E' S T E R Garanti for prima~>vafe«og futfv^ktig box. Bernhard Brænne A 9ohn!Kusby Nordre gate 10 Trondhjem Telef. 428 Tobakker - Piper Cigarer - Cigaretter Sphkort - Spadserstokke (Huori notat Martin Sæiherhaug A/S) ETABLERT W4 Telefoner J 951, 3651 Telegram adr. I B AS Vi skaffer alt hvad De trænger i S P O R T S A R T IK L E R A ENGANG BENYTTET - ALTID BENYTTET S A\Oi: GLASMAGASIN TRONDHJEM ETABLERT 1880

26 .. ovrt X^ V 00 o z rn er den største og mest utbredte avis i Trondhjem. er uten sammenligning byens bedste annonceorgan. bringer hver uke Fredagsposten og Trønderske Blade som gratisbilag AVE R T E R

27 Til det interesserte medlem av T. T! Husk at hvert nytt medlem som nettop De skaffer, vil bidra til at foreningens virke kan utvides! Få derfor Deres venner og bekjente inn i foreningen. Fortell Dem at kontingenten er optjent ved 2 gangers overnatting i en av våre hytter, og at Medlemsskap hos oss gir billig adgang til de øvrige turistforeningers hytter i hele landet.,, Fortell dem videre at for fremtiden vil bare medlemmer kunne delta i de populære fellesturer, og at medlemmer får den rikt illustrerte årbok gratis. Til TRONDHJEMS TURISTFORENING adr. Olaf Jenssen (telefon 1122), Trondhjems Turistforening. Søndre gt. 15 II. l RYGSÆKKEh rf Mi Undertegnede innmelder herved: Hr.... adr....'.:... som medlem av Trondhjems Turistforening. (Navn) CARL H E LG ES E N Nordre Gate 14 - Trondhjem Telefoner 2369, 575 SKIBS- & f URISTPROVIANT

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 25 1 Brodtkorb Tobias ing* Elinor frk. Ulf gymn. _ 5d ^lolmgren O. K. lærer* Othelie lærerinde Aslaug kontord. Nesjø Signe lærerinde 5.? iqlsen Nils fhv. arb.*

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

Bankforretning It 607

Bankforretning It 607 :=-IUHLAWU. - soé 08 55 09 > o 2 A t. Fæstningsgaten frå N. Møllb. gt. til venstre, l ilsen Elisabeth arb.ske Anton A. toldopsm.* 3 "Stjørdalens ineieris uts. bustad Anton. skipper Anna tandtekn. Gudrun

Detaljer

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for Benytt Dem av våre tjenester LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949),, FORMÅL Sl. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet k±v a Vf?

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm.

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm. 618 s forretningsbanken Creditreformforeningen avdel.kontor Hytten & Solberg kontor 22a (Kreditbanken) ^Drotninghaug A. frugt- & cigarforr. Christiansen Søren agent. Heglie B. barberforr. 2 Rønne Kristine

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

VED- og TORVOVN. for 30 cm. ved. LOVER

VED- og TORVOVN. for 30 cm. ved. LOVER OOOX>OOOO->OOOOOOOOO LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949) VED- og TORVOVN for 30 cm. ved. Denne ovn er beregnet

Detaljer

rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29.

rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29. 00000000000000000ooooo Lfltvaiaet er åtort på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes. Dresser, frakker, kapper, skjorter, undertøy, etc.

Detaljer

i Olaf TryggyessBHS %de Vatérlandsveiten

i Olaf TryggyessBHS %de Vatérlandsveiten i Olaf TryggyessBHS %de Farup, Julie, Sætterske Michelsen, V., Danselærer 42. Wiborg, H,, Hdls.mand Eøske, O. L., do. Chr. Thaulow & Søn, Jern- og Kulforr.. Huitfeldt, L, Oberst Wold, Sofie, Frøken Bergithe,

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Gullsmeder. Gullsmeder. Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28. Lover for Trondhjems Turistforening. K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803. P.

Gullsmeder. Gullsmeder. Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28. Lover for Trondhjems Turistforening. K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803. P. Gullsmeder Gullsmeder 204 Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28 Telf. 23091 K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803 P. Skarsten Munkegt. 60 Telf. 22869 E. Schancke & Søn A/s Munkegt. 25 Telf. 26886 Møllers Gullsmedforretning

Detaljer

ELEV-BILDER. fra Alm skole1948-1977. Per Sigmund og Inger Bjørndal i april 2002. Karlotte og Johan Sæbø i mai 2004.

ELEV-BILDER. fra Alm skole1948-1977. Per Sigmund og Inger Bjørndal i april 2002. Karlotte og Johan Sæbø i mai 2004. ELEV-BILDER fra Alm skole1948-1977 Kari Mette Ellingsen og Rune Anda har samlet bildene. Bildene finnes også på internett: www.andata.no/alm/alm.htm Karlotte og Johan Sæbø i mai 2004. Foto: Kari Mette

Detaljer

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER

Detaljer

Viede A B C D E F G H I J K L

Viede A B C D E F G H I J K L 3 4 Viede 1Vielsesnr Gift Vielsesdato før Gift brudgommen før brudbrudeparets navn Bopel Fødested Fødselsår Fedres navn TrossamfunnForloverens navn og bobel Joh Oskar Olsen, Anmerkninger Ole Edvard Olsen,

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Aars, Sophus: 32/223 Aarseth, Ville, billedhogger: 32/282*

Detaljer

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17 Dåp nrfødselsdatoanmeldsesdato Dåbsdato Navn Foreldrenes navn Bopel Farens Morens fødselsår fødselsår Om Ekte død, / uekte examinert,opptatt eller flyttetanmerkninger Thomas Olai Martiniussen, 3 barn.

Detaljer