SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor *Giilstad, Olaf, kjøpmann Innehavere av foreningens hederstegn (innstiftet 16. desember 1927): Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor Grilstad, Olaif, kjøpmann Klingenberg, K. S., direktør Åa, Anne, frøken Situgudal, Ola, gérdlbruker SehuleTud, L., lektor Livsvarige Bagøien, Kaare Bennetfs Beisetoureau, A/s BraHL, Finn Brua, Fridtjov, Brun, Ola, student Bueh, Axel, kjøpmann ' " Dahl, Einar,, advokat Det Nordenfj. DampskibsseLskab Eggen, Esther, frk. Finne, Carl, jr. Grimemo, Olaif, Kristiansund Jenssen,,: Erling, grosserer. Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, Nic., sekretær, Oslo Jørgensen, Baard *KLndlt, 6., Oiæge Moe, Emil, kjøpmann,.kr.su-nd N.. Moxness, Al«b., bankbokholder Onsaiger, Niils, h.r.advokat, Oslo Innbudne livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitekt Halle, J., ingeniør, Todal Kaarvatn, Gudimund, Todal Lysholm, J. B., ingeniør, Tydal Magmussen, redaktør, Østersund Stugudal, O., Tydal medlemmer: Qvenild, Arne Qvenild, Gunnar, Løkken Qvenild, Haldor Qvenild, Inger Katihinka, frk. Qvenild, Ottar Birgersøn Qvenild, Emilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, souschef Sivertsen, Ludvig, sousdieæ Thomle, E. A., arkivar, Oslo Trondhjem Distrikt av Norges Statsbaner Tønseth, Boar, arkitekt Tønsetlh, Anniilktoem fnuie Tøsti, Kaare Løk-en, sekretær, Oslo Weifring, Nils, grosserer Ward, C. A., mrs., London Wairdl, 'Haniald K., Lomdion AMATØRFOTOGRAFfRNES SAMLINGSMERKE

2 104 Trondhjems Turistforenings årbok Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, Maja, frue Aiaeng, BiicJh», sk Aagaard, Bergljot, frk. Aaikvlfc, JVTaingTODhe Aafcvilk, OswaMi Aars, William Aarseth, Ivar Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Einar, bankchef Aas, Haakon, understasjonsmester Aas, Håikioin, Bru Aas, Hanna, frk. Aas, Karl Jan Aasen, Hjørdis 1, fmk. Aasen, Jens, arkitekt Aafcloi, Birger Alm, Finn, direktør Alnes, Oluf, forvalter Alisitald, JBirigiit, f*. Alstad, K., sadelmaker Alstad, Kristian Alvig, Esther, frk. Amdahl, Kjell Amdal, Helga, frk. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Gudny, fru Andersen, Jørgen Andersen, K. Dahl Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Andersson, Hjalmar Apenes, Ctir., overrettssakfører Appelbom, Arvid, kontorehef Arnulf, Arild, student Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Askelund, Astri, frue Askelund, Jonas, disponent Aspaas, Sverre Aspilraittg, Hams, Æiorretniinigisiføirer Årsbetalende innenbys medlefnmer: Aune, Gudrun, frk. Aune, Juell Aune, Mille, frk. Aune, Peder Aune, Petra Aune, KnidoM, disponent Baairdsigaiaixl, Thioimas Baeh, Asbjørn, depotchef Bachke, Arild, konsul Bachke, Ohr. Anker, konsul Bachke, Halvard L., grosserer Baohke, Mani-e,, felk. Bachke, Sofie, frue Bagøien, Arne, grosserer Bagøien, Dagmar, fru Bagøien, Jens, disponent Bakke, As'bj>ørn Bakken, Gitta, frue Bakken, Nils Bakken, Torleif Bakstad, Tonny, frk. Ba!køy, Elblfoe Karsten, Lærer Bang, Helge, mgieniiar Baag, Joachim, stud. Bang, Michael, lærer Bauck, Bjarne, overrettssakfører Bauck, Hans Jørgen, overrettssakf. Biaiuclk, Henrik, jr., 'O.r.sakiterer Bauge, Sidsel, frue Beoh, D., revisor Becken, Gunnar, organist Bendixen, oiverrettssakfører Benterud, Trygve Bentzen, Ohr. F., direktør Berg, Adolf, fullmektig Berg, fru *Berg, Andr., bankchef Berg, Birger, revisjonsassistent Berg, C., tanntekniker Berg, Erling, disponent Berg, Erling, kjøpmann Berg, Eva, frk. Bemg, Inige;r, fnk. : l Forseglet returkanne. Øket sikkerhet. Samme pris som i løssalg.,,denne bakke klarer jeg ellers på høigear.." sa mannen, han skjønte Ikke, at bilen som kun var kjørt noen få tusen kilometer allerede begynte å «trekke» dårligere. Han forstod ikke at det var hans egen skyld, men var av den bestemte mening at han hadde «været uheldig» og fått en dårlig bil. Han var ikke klar over. at hans hil, likesom de fleste andre biler av kjent fabrikat, var kapabel for mange tusen kilometer uten ringeste reduksjon i trekkevne, forutsatt bilen smøres korrekt Han var Ikke opmerksom på, at seiv den beste bil trenger en førsteklasses olje. For ham var olje bare olje. Han visste ikke, at de ledende bilfabrikanter anbefaler eller foreskriver Mobiloil for a sikre sine kunder en behagelig og økonomisk kjøring. Han hadde aldri tenkt over, at det er dårlig økonomi å kjøpe billig». En automobils fine, kompliserte mekanisme må nødvendigvis ha en kvalitetsolje, som kan gi effektiv beskyttelse det vil si korrekt smøring. Mobiloil er kvalitetsoljen. Hele verden over er den kjent, mere enn forhandlere ferer den. OBS: Er De opmerksom på at Mobitoil selges i forseglede remrkanner ill tamme pris pr liter som ' (essa/g? Pass på at kannen er ptombett. </*?** obiloil oster e å I l t e t betyr s A meget. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs

3 106 Trondhjems Turistforenings årbok Beiig, Jan Berg, Ragna Berg, Eolf Berg, fru konsul Berg, Trygve, doktor Berge, Reidar Bergem, Harald Bergem, Ingvar Bergersen, T., frue Bergstrøm, Gurli, frk. Bergstrøm, I. M., grosserer Billinigton, disponent Birkeland, Arvid Birkeland, Gunnvor, fru Birkeland, Ldna, fru Birkeland, Øivind, stud. Bjåland, traifilklkinsipelktør Bjierkæet, Anna» frk., læneæimine Bjerve, Anna, 'frk. Bjørndahl, Christine, frk. Bjørndahl, Karen, frk. Bjørndal, Emima Bjørnsen, Hanna, fru Bjørnsen, Tih., handelsreisende Bjølrnslie, Marie Bjørnstad, Bergljot, frk. Blom, Gnr., assessor Bogevoll, Kari, lærerinne Bdhne, Fritz, dr. Bohne, fru dr. Bohne, Gustav, kjøpmann Bonnevie, O., kaptein Bonsaksen, Einar, organist Borgersen, overreittssamører Bongersen, fru Botten, Aslaug, frk. B-raarud, Kiristi, lærerinne Braglstad, GndTum, fifk. Breida, Magnar, sekretær Brelklkiem, Håiton Birinclhkniainn;, 'C3hr. BrimcftDfflalnn, Iitagxii BiodlaW, Imger, frlk. BroidiaM, Miargioit» ftrfc. Brodal, dr. Brodal, fru dr. Brodal, Gunnar Brodtkorlb, tannlæge Brodiftorbi,' Thjor, caimd. jur. Broli, Johan Broli, Mella Broli, Miffild, fru Bsroli, Olgia, fru Brom, Erling, fcontorlst Brun, Fredrifc, tekniker Brun, Fredrikke, frue Brun, Fridtihjov, bokhandler Brun, Imgrid, frk. Birun, imargarethie, frk. Brurok, Birger Bruium,, Joh.. Nio. Bryn, Arme, doktor Bryn, hankcheif Brænne, Dioken, frue Brænne, G., ingeniør Brænne, Ingrid, frue Brænne, Trygve, diisponent Buaas, Eiler, læge Buaas, fru dr. Buaas, ingeniør Buch, Nicolay, BiuicåDmainln, B. Bye, Blorgh-idd, fr'fc. Bye, Inigrid, Ær(k. Bø, Ingeborg Bø, Tormod Bøekman, E. D., asisessor Bøekman, Elisa/befh, frk. Bøclkimiajii Miairius Bøekman, Nils, major Børsiting, Carl I. Børsting, Trygive, kjøpmann Bøyesen, J. Cappelen, advokat Cappelen, doktor Carlleif, Dora, frue Carlleif, Frode, ingeniør Carstens, C.,.. W., dosent, di\ Trondhj ems Sparebank Oprettet 1823 Forvaltningskapital pr. Vi 1933 Kr. 69,253,562,47 Hvorav egen formue... 3,800, Mottar indskud paa 6 Mdr.s Opsigelse. Sparebankvilkår og Folio samt utføret alle vanlige Sparebankforretninger. Sikkerhelsbokser Hjcmmesparebøsser Foi m uesforvaltning Feriereisende anbefales vort hvælu for opbevarinq av sølvtøi og andre værdigjenstande..

4 108 Trondhjems Turistforenings årbok Carstene, Maria, 1'me Ohrisitenisen, Astrid Christensen, Guinlhilid Christensen, Signe Christiansen, Chr., byggeleder Christiansen, Einar Christiansen, Mary Ghristophersen, Astrid, frue Chrdstoipherisen, Axel, tamnlæge Ghristophersen jun., tannlæge GhristopiheTseii, Nils, agent Olaussen, Andr., advokat Claussen, Ohr., bankkasserer Claiuissien, Clara,.Mk. Collin Hansen, Carl, journalist Cotlin Hansen, Cecil, overretfcssakf Collin Hansen, overrettssakfører Da)hl, Aagot, frue Dahl, Alfred Dahl, Anders Dahl, Carl, kjøpmann DaM, Oauti H. Dahl, Einar, ingeniør Dahl, Einar, jr. Dahl, Georg Dahl, Gerh. Ohr. BaW, Helliga DaiM, Hjiailimiar, hanideusfulkii. Dahl, Karl, bankkasserer Dahl, Majen, frue Dahl, Nikolai, kontorchef Dahl, Olaif, kjøpmann Dahl, Ragnhild, frk. Dahl, Euth, frue Daibl, Solveig, frk. Dahlback, A., lensmann Danelius, Bertram, læge Danelius, fru dr. Danielsen, arkitekt Danielsen, Dagny Baniefaein, Kani Domaas, Imger, frlk. Domaas, Kaare Domaas, Odine, frk. Da-eyer, Erling Dyblie, Gudrua, frk. Dybvig, Binger Dyrendahl, Trygve Diiwei, Fritz Dørum, Ole, dampskibsekspeditør Eggen, Alfred Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Inger, fru Eggen, Ingrid Eggen, Olaf Eggen, Sverre Eggen, Tormod Eide, Trygve Eidem, Sigvard Eiletrteen, E,gil Ekle, J. B., lærer Elie, Sigfrid, frk. Ellingsen, Gunvor, frue Ellingsen, Harald, grosserer Ellingsen, Jahan, grosserer Engan, 'Guldirun, feu Engan, Trygve Engelsen, disponent Endelsen, Mjamgiiit, Ænu Engen, Arnit, kjøpmann Emgen, Alsitnid M. Engen, Ivar Engen, Simon, kjøpmann Eriehsen, Aagot, frk. Erichsen, Gudrun, frk. Erichsen, H. S., læge Erlichisen, Inger, fri. Erichsen, Odd, konditor Eriksen, Dagny, frk. Eriksen, Edvard, snekkermester Eriksen, Erik, overrettsdommer Eriksen, Kristoffer Ertresvaag, P. Esbensen, O. B. l spaas, Ole, disponent Essendrop, Alfred, banksekretær Evensen, John TIL TROLLHEIMEN Frå Trondheim med D/S,,Orkla" eller T. O. B.s bilruter til Thamshavn videre med Thamshavnbanen til Løkken, og derfrå med T. O. B.s bilruter til Åa eller Grindal, hvor lett adkomst til Jøldalen eller med T. O. B.s bilrate Trondheim Meldal Berkaak. D/S,,Orkla", Jernbanekaieti, Telefon T. O. B.s ruter, Dronningens gt. 16, Telf k eller rutechefen, tlf CHR. SALYESEN & CHR. THAMS'S COMMUNICATIONS AKTIESELSKAP THAMSHAVN A/S TRONDHJEM-ORKLADAL BILLAG THAMSHAVN

5 110 Trondhjems Turistforenings årbok Evjen, Ali' Evjen, Ivar Evjen, Mathilde, frk. Falkanger, Arne, kjøpmann Falkanger, Margareta, frk. Falkanger, Signe Getz, frue Fallan, Ingvar Fenstad, E. W. Fenstad, 'Margit, frue Fimnanigeuy AlllMM, fru Fkmanger, Tormod Finne, Carl, kjøpmann Finne, H. Meincke, tannlæge Fiske, Erling Fiske, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Fisiknes, Kitty, frk. Filssiuim;, Petoa, frk. Fjeldseth, Aksel Fjeldseth, Arne Fjeldseth, E., kjøpmann Fjeldvig, B. A. Fjeldvig, Hjørdis, frue Fjeldvig, John, kontorehef Fjsarlll dtomimieir Fladnes, Arne, ekspeditør Fladnes, Karl Fleischer, Ørnulf Floan, O. Flook, Carl Flood, Arne Flood, Haakon Flood, Per Fløistad, Haakon Fløistad, Nils Fløistad, Olga, frue Flønæs, ingeniør Flønses,, Helga, fru FoldaM, Axel, banikkasserer FoldaW, P. Fortreigd, Inigea- Maxie, frk. Forsmo, Bjarne Fosse, Aug., ikonsul Fosse, William, konsul Fougner, Gunnar Fredriksen, Elisa Frog, ingeniør Fuglevaag, O. B., agent Furru, Torleif, banlafullmekig Føyn, Eke, frk. tiadebiisch, Sofie, frue Gaden, Kr., eksp. Gariberg, Lars, overrettssakfører G arstad, Jobn, direktør Ganstad, Sigrid, frue Gaustad, Laura GierløCtf, Ohristian, sekretær Gilde, Anton, kontonbetjent Gdll, A. T., oiberstløitnant Gjedebo, Thor Gjølimie, DiagMy,, filk, Gjersdahl, Sofie Grabow, Trygve Grande, Buth Grendaihl, Anna Adelbeide, frk. Q.r-emdaW, Anne, ifrue Grendaihl, Marit, frk. GrendalM, Odd Grevstad, Birger Grilstad, Antonette, frue Grimelunid, ankitekt Grimelund, Helga, frk. Grundtvig, Inger, frue Grundtvig, Otto, overrettssakfører Grytness, H., ingeniør Grytnæs, Miidrid Grytness, Valborg, frue Grøndahl, Evy, frk. Grøndahl, major Grønning, Anna, icruo Grønning, Leif, kjøpmann Grønsaingsæter, ingeniør Grøntvedt, revisjonsolief Gulbrandsen, Johan Gulbrandsen, Sverre Guilbrandsen, T., boklholder Gulbrandsen, Ymgvar Guldah.1, Axel Trondhjems Realkredithank OPRETTET 1874 Mottar alm. bankindskud, samt kapitaler til hf, anbringelse i garanterte pantobligationer. Bevilger pantelaan, byggelaan og alm. banklaan. Besørger indenl. inkasso Formuesbestyrelse. UTGARSDCJERDE anbefales fra lager CHK,.TKAULCV/SL rem S DJØNNE & CO. TRONDHEIM Fiukt, Grønnsaker, Rot f ruklet Telefon Telegr.adr.: DJØNNE

6 112 Trondhjems Turistforenings årbok Giitzschmann, Emil Giitzsebjmann, Kntit Haageuisli, boiktiolder Haanes, Halfdan Haanes, Jens Haave, C. F., salmaker Haave, Magne, lærer HaÆsben, Thorbjørn Hajgeruip, Anders A. Halgomp, Ingar, f.ru Hageroip, depotcheif Hall, forstander Hallberg, Klara, frk. Halliberg, Lisa, frk. Hallset, Kåre Hallset, Liv Hialtee, Arne Halse, dr. Halse, K area Hateat, Margrrete, frk. Halset, Olga, frk. Halseth, Anne, frk. Halseth, Birger Halseth, Rolf I., kjøpmann Ha,ltv:fe, Harald Hairvioinsie/n, Kristian Haanimer, Hfenailid Hammer, O. T., jernibaneæullmektig Hansen, Arvid Hansen, B., bankfbokliolder Hanse'n, Bjørn Brun Hansen, Einar Hamsen, Elisabeth Haanes, frue Hansen, H. Håkonsen, fullmektig Hansen, Harald Hansen, Jolian Hansen, Kristian, stod. Hansen. M. A., kjøpmann Hansen, Otto Brun Hamsen, ReiMar Hanssen, Harald, kasserer Hanssen, Karl, bakibolder Hanssen, Karl M., grosseter Hanssen, H. M., disponent Hansteen, Philip, øverlæge Harfbitz, lektor Hairildstad, Gunlhilid, fru Harper, Alex., kasserer Hartmann, Bernlhard Hassel, Magda, frk. Haittoeimi, Thor Hauain, Elsa Hauian, Bagnibiikl Haug, Erling Haugan, Carl, banklboktiolder Haugan, Einar Ha,ugdal, Sofie, frk. Haugen, Andreas Hauigen, Nils Haugen, Olaf Haugen, Olaf Hauger, Kåre Haugnæss, Bjarne Haugnsess, Jo'hn Haugnæss, K. Hauikaas, Per, sorenskriver Hay, Oasper Hay, Johan Hay, 'Ode Heggenihaugen, iuge ai»-, i Hegigernes, Odd Heggstad, professor Hegstad, Aslaug, frk. Hegstad, Leif, kjøpmann Helib.eii'ig, Turid Helgetby, Marie, fr"k. Helgeby, Synnøve, frue Helgesen, Carl, slaktermester Helgesen, Gudrun, frik. Helgeeen, Jo(h. O., slaktermester Helgesen, Kåre Helgesen, Reidar Helgeisen, Roair Helgesen, Turid, frk. Helgesen, Ørnulf Hellån, Kaare, ingeniør Hellaind, Magnihild, frk. WlillheTim TYPP RLIGV RKTdl! For gutter, sportsfol k, jegere, fiskere, bilister og for hjemmet. Spør efter must-ads SPORTSdKS FINESTE ECCSKL

7 114 Tfondhjems Turistforenings årbok Hellen, Asbjørn Heisett, Alf Helsingen, Nils, læge Hench, Roar Heniixo, BrytnlhiMi Henmo, E. Nesvold, ingeniør Henriksen, Borghild, frue Herloifson, Fredrik Heraas, 'GTininllatig Hernes, Trygve Herstad, Arne Hersitad, Sofie, frk. Herstad, Sverre Hindsverk, Arne Hdlointlh, VILllhieilim' Hiorthøy, Aslaug, frue Hiorthøy, Bdv., farmasøit Hirsøh, Chr., dr. Hirsch, Eddy, frk. Htirsoh, Harald, kjøpmann Hirsdh, Rotbert, apoteker Hirsah, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Hoel, Aasmund Hoel, Kristoffer Hoffif, Anaa, Int. Hoff, Augusta, frk. Hoff, Gunnar, kjøpmann Hoff, Leif, kontorist Hofif, Leif Hoff, Ragnhild, frk. HoÆf, Beidar Hofif, Thorleif, ingeniør Hofstad, Gudrun, frue Hofstad, Gunnbjørg Hofstad. Jon, lærer Hoifstad, Lilly, irfc Høfstad, M., frk. Hojem, BwrgMld, frk. Holan, befrateter Holigiersen, Arne Hollum, Karen Holm, apoteker HMm, Holme, Hilda, frk. Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Per, kunstmaler Holmsen, BagnMld, fru Holmsen, Solveig, frue Holst, Alexander, overlæge Hol«t, Arme, kontorclief Holst, Astrid, frk. Holst, OhT., ikonsiul Holst, E., bankohef Holst, Marie, læge Holst, Ragnvald, telegrafist Holst, Torleif, kontorist H'olst, Torleiilf Hartniiainn Holteirtmiainm, Thlorifiiiin Holthe, E. Holbhe, advokat Holthe, Paul Hopstad, Alfhild, frk. Horg, A. Horg, J. Hoseth, Johs. Hevelsen, Bjarne Hugdahl, Torleif Hustad, ThoroLf E., postekspeditør Hyll, Conrad Hynne, Gunniar Aug. Hynne, Tordis, frk. Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Høeg, Ole Høye, H., arkitekt Høyer, H., direktør Inderberg, Alf Isachsen, frue Iversen, Agnes Iversen., Reidun, frk. Iversen, Reidun, frk. Jacobsen, Kaare Jaeoibsen, Lissie, frk. Ja'hn, Herman jj (ItteÆtterJkadeforsikringy 8 - axiwtknyaotii M wm^aaffamaw^i y UV5FORSIKRINGJAKTIESEL5KAP h \ Otte atferæifjfbisifoing. h

8 116 Trondhjems Turistforenings årbok Jakobsen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludv., disitriktskasserer Jansen, Leif B. Janssen, AMiild Janssen, Allaug Jemtland, T. Dehli, ingeniør Jemtland, Ingeborg, frue Jensen, Eugen * Jenssen, H., bryggerieler Jenssen, Hilma, frue Jenssen, H. P. Jenssen, Olaf Jenssen, Sigurd Jentolft, Gainsten Johannesen, Andr., fullmektig Johannesen, Bjarne, kontorohef J'ohannessen, John Johansen, Anders, provisor Johansen, Gudrun, frue Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kristoffer Johansen, Margloit, frk. Johansen, O. H. Johansen, Pel ra, frue Johansen, Wilhelmine, frk. Johnsen, Arne O., kasserer Johnsen, Arnfinn Johnsen, Bougihjild Johnsen, Blfi Sohie, frue Johnsen, Hilda, frk. Johnlsen, Ivar Johnsen, John, bokholder Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf, revisor Johnsen, Ragnhild Johnsen, Sigvald, premierløitnant Johnsen, Trygve, revisor Jordfald, Louis, postfullmektig Juberg, Jørund Juell, O., lektor Jystad, Ø. Jæigieir, Baginihild, frk. Jørgensen, Arvid, befrakter Jørgensen, Trygve, grosserer Oøsaas, Haakon Kaarbø, Aagot, frue Kaarbø, Jonas, kjøpmann Kahn, Herman Karlsen, K. O., disponent Karolilussan, Dagny, frflz. Kiaurin, Svanhild Kavli, Fredrikke, frk. Kavli, Ingeborg Kavli, Kuth Keller, G. Kielland, Harald, Killen, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann Kjeldsberg, F., konsul Kjeldsberg, Karl E. Kjernli, ingeniør Kileimietsen, Aagie Kleven, Fr., ingeniør Klinge, Andrea KMmig<e, Hanald, tiolukomt,rollør * Klinge, Nicolay, kjøpmann KllLnwe,, Nils Klingenberg, Brynjulf Klingenberg, Hjørdis, frue * Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Klingenberg, Olaf, advokat Klæt, Sigrid, frk. Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, Els-e, 'f«k. Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Morten Lindholm Knudsen, Otto Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Knudtzon, Eoar Kobbe, O. M., kemner Kook, Allred Kolby, Per Konitziinsky, E. W., overlæge Krålk,m,Oi, Malenifnid Eafce Kristiansen, Nicola, frk. Krog, Signe, tannlæge v, Krogh, A. L., arkitekt B E N Z l N PETROLEUM OLJER NOHSK BRÆNDSEIXDLJE A /s Sportsfiskere Vi har nu det største og mest komplette lager av sportsfiskeredskaper Nordenfjeldsk. Har altid de artikler som ekspertene foretrekker. Forlang vor nye specialkatalog hvori er indtatt veiledning om bruk av redskaper. Emil Grønnings Éftfl. Si det med blomster frå I. J. Moums Blomsterforretning Telefon 418 Lysholmgaarden Telegramadrs. Cederpalm Blomsterhilsener besørges sendt overalt i inn- og utland.

9 118 Trondhjems Turistforenings årbok v. Karøgih, airjkitefct, fm Krogh, Martin, kjøpmann Krogseth, Anna Krogseth, Trygve Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, kontorist Kroprpan, Ella Kuifås, Asibjørn Kuløy, Kjelrun, frue Kuløy, Ragnhild Kuløy, Torvald, ingeniør Kvam, Ingrid, fru Kvam, Thorvald, tandlæge Kvamde, Hiatraild Kvande, Bolf Kyeaiffld, Erna, fiito. Kværnø,..Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne, frk. Kværnø, Olga, frk. Langberg, Gunnar Laiage, Eliten, fitk. Langhelle, redaksjonssekretær Larsen, Anne Larsen, Arne, kjøpmann Larsen, Bibi, frue Larsen, Ohr. Larsen, Gudrun, frk. Lairseni, 'Ounjmar Larsen, Haakon Larsen, Hanna, frk. Larsen, Jotnar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, Ludv., fullmektig Larsen, O. K., telegrafbestyrer Larsen, Trygve Larsen, Victor Larsen, Wilhelm O. Larsson, Erik, bankifullmektig Lauiniitzeiai, Sllgrild' X/efstad, Aase Lefstad, Ola : LeWamd', inigenliør Lehn, Einar, kjøpmann Lein, Karl Lerseth, Gudifrid Liabø, N. E. Lian, Ole Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lie, Erling Lie, Paula, frue Lien, John Liilleenlg,, Biaigniar Lillleemig, Sylvia, ifru Lille j ord, Bagnv. Lillerønning, Ole Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin, kasserer Lindboe, Dagny, frk. Lindboe, Budolf, avdelingschef Lindeman, Thv., professor Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta, frk. Lindlhieiimi, HMagiardi, frk. Lonaais, Asbjiøim Loa-aasi, KJajia, 'fr,u Lloroik, Amma Mlairie Lorck, Egil, direktør Lorentzen, Bergljot, frk. Lossius, B. B., læge Lugg, Gudrun Lund, Allf Brum Lund, Frieda, frue Lund, Fritbjof, kjøpmann Lund, Jacob B., dampskibseksped. Lund, Just Lund, K,, ingeniør Lumcl, Miairgætlbiei, frk. LuatJ, isilgnie, 'fru Lunid-, Tsrytgve Lund,, Øivind Lunda, Marie, frk. Lykke, Anna, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Ceci, frk. Sportsutstyr for damer og herrer i rikt utvalg. A. IIAH L & CO. OPDAL TURISTHOTEL OPDAL ST., DOVREBANEN Aapent hele aaret. 545 m. o. h. Helt moderne innredning. ~ Varmt og koldt vann på alle værelser. Værelser med -eget bad. Centralvarme Biljard. 01 OG VINRETT. Garager Henvendelse direkte eller reisebyåene ADMINISTRASJON A-S NORSK SPISEVOGNSELSKAP Oslo Telefon 20310, 21634

10 120 Trondhjems Turistforenings årbok Nervig, Gunnar, lærer Ner<viik, I. M. Lykte, Inger Johanne Lykke, Ivar, konsul T jykke, Knut Lykke, Leif Lyikike, Per T. Lykke, Keidar, kjøpmann Lyng, Gnstajv Lyng, John, øverrettesakføret Lynum, Einar Lysholm, dr. Labierg, Gurine Løohstøer, Johan, politimester Løchstøer, Johan, student Løcke, H., byfogd Løfckie, BallWlils, ifrk. Løvseth, Einar, ingeniør Magelsen, Marie, frk. Magnussen, Birger Majiotr, Inger, frfe. Maske, Julius, bokbinder Matheson, B., kjøpmann Matheson, I. E. B., ingeniør Mathisen, Finn, student Matzow, Hans Peter Matzow, Herman, kontorohef Meinhardt, fru overrettssakfører Meinhardt, B., overrettssakfører Meland, Arne, lærer Meland, Gjertrud, frk. MielandBø, Giuniwr, flik. Meilanicfeø, Majia, armlteibt Mellbye, Aage Stevenson, bankass. MeMbye, Daafcert Melbye, Frantz, kjøpmann Mellum, Dagfinn Mendelsohn, Ester, frue Mendelsohn, F. Miemdielsolhin, Hainmia, fru Mendelsohn, Isak Mestvedt, Skumt ordnett Micihelsen, Arne Michelsen, G-unda, fcu Michelsen, Ivar, kontorchef Michelsen, Kaare ' Michelsen, Trygve, fullmektig Midelfart, Emil, overrettssatlører Mitlid, kaptein MitlllMl, Edleen, fru Mittet, Astri, frfe. Moe, Agnes, frk. Moe, Andreas, konsul Mjoe, Bengljot, Crik. Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Jioihiainmes, fru Moe, Jørgen Moe, Maja, frue Moe, Ole M'oe, Sifisi, frue Moe, Tlhora, frk. Moe, Valborg Moen, Aksel Mogstaid, E. D., kjøpmann Moum, I., garner Moxne«, Kagnar M'oxness, Arne Moxness, Peter, agent Myhre, Lieåif Myhre, Karl W. Myhre, Nora, frk. Miiller, A. Mutter, O. B,, tefetor Myrholt, Aagot, fru Myreeth, Haldis, fri. Mysen, Martin, stud. Mæihle, Joihannes M'ælLre, Johan Møller, Arne, revisjomschef Møller, Bjarne E. Møller, F. Schløsser MøilileT, HenrJlk Målleir, Solvieliig, fru Møame, Naifstad, Astrid Hertzenlberg Nakstad, Nils Vekfarstua Turistholel Tydal 620 meter over havet.. Innehaver: Martine Lyng Unsgaard Kom hit en tur i ferien. Gjennemreisende og faste gjester mottas hele året til de rimeligste priser. God kraftig kost. Stor peisestue. Vakker natur. Ring opover, og De kan kjøre med vår bil direkte frå Trondhjem. 4' 5 timers biltur og De er fremme ved Stugusjøen og Skarsfjellene. Anledning til kortere og lengere fjellturer til alle kanter. Båt og ørret" fiske i Stugusjøen og mange småttjern. Fin badestrand. Anledning småviltjakt. Dere som har bil selv, ta en helgetur hit nu veien er forbedret helt frem. Trondhjems Turistforenings medlemmer samme moderasjon som på sine egne hytter. Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Telefoner 133, 398, 593 Trondhjem Al slags fotografering utføres samt lysbilleder. K. N. STENSRUD MUSIK - PALMEHAVE li Cl E L

11 122 Trondhiems Turistforenings årbok Nederihoel, Erling Nervig, Emma, fru Nelss, Ivair Ness, Karl, bankassistent Nickelsen, L, bankchef Nielsen, Glåmer Meltzer, stud. Nielsen, Frank Nielsen, Waldis, frk. Nielssen, Albert, disponent Nilsen, Georg Nilsen, Hilmar, agent Nilsen, Marie Smith, frue Nilsen, Nils Smith Nilsson, Anna Nissen, Oaro Nissen, major Nissen, Riborg, frk. Nissen, Torleiif, ingeniør Noodt, Aslaug, frk. Noodit. Frddtbjof Noodt, L., urmaker Noiibe-rg, Bernhard Nordseth, Andreas <N:ardiseth, Asbtjørn Noruim, Louise, frk. Nossaim, Arne, kjøpmann Nygaard, Karl, kasserer Nypan, Magne Nystad, Jens Næss, Elisabeth, frk. Nøkléby, Aasta, frk. Nøseni, Alf Nøstum, Andrea, frk. Odlaug, Carl, kjøpmann Okstad, Alberta, frk. Ollafeen, Jørlan, frk, Oldien, Jeas, ov:eramais4liniisit Olsen, Adolf Olsen,, Aimiund Hysilmg Olsen, Birger Olsen, Carl Olsen, Frida, frk. Olsen, Gunveig, frk. Olsen, Harald Fjeldstad Olsen, Johan, glassmæter Olsen, Beidar, sekretær Omdal, Aslaug, ifrue Omdal, Ole, tannlsege Onsøyen, Aasta, frk. Opdal, Alf Ornæs, P. A., disponent Otnes, Hans Ottem, Ada Ottesen jur., Otto, tannlæge Ottesen, fru tannlæge Ottesen, E. Ovexland, Borglhild, frk. Oversand, Olav, lærer Paasohe, Irene, frk. Paasdhe, Sverre Pialtfel, Kaja, fru Pailtiel, S. J., kjøplmann Paulsen, Alf S. Paulsen Winther, Astrid, frue Paulsen, Gunnar Paulsen, Karl, lærer Paulsen, Marie, toue Paulsen, P. G., kjøpmann Pedersen, Aasta Pedersen, Alf Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Gunnar Pedersen, Harald, professor Pedersen, Kåre Pedersen, Rolf Petersen, Andreas, bokbinder Petersen, Hans Henrik Petersen, Inig.rid, frk. Petersen, Magnhild, frk. Petersen, Peter. Pettersen, Fridthjoif Pettersen, Johs. Pettersen, Peder Pettersen, Valborg, frk. Pettersson, Sigurd, banksekretær Pfarfif, byskriver Piene, Aggi, frue Piene, I. C., grosse-rer Helt vellykket blir først turen naar De efter endt dagsmarsj tar en a /2 øl, men av den bedste sorten ellet en frisk pjolter med den bedste selters. Derfor! Sørg for at medta det nemlig: Aktie-Bok! Aktie-Bayer! bedste, Aktie-Pils! Samt,,Løvens" selters, soda og bruslimonader. Vi leverer i letvint emballage: Kløvkasser paa 25 fl. og i praktiske pappakninger paa «A og 12 /2 fl AKTIEBRYGGERIET l Telefoner:

12 124 Trondhjems Turistforenings årbok Poulsson, Aalow, frk. Præstmo, Tulla, frk. Prøseh, Arne Prøsclh, Gustav Prøsoh, K., bankboktholder Quanide, Erling Qvenild, Birgit, rødekorssøster Qvenild, Brynjulf Qvigstad, ingeniør Baad, Bjarne Bamibech, A., ingeniør Eeed, Thv. Reidar, Trygve, avdelingsctheæ Beitan, Bagnvald ireppe, Gunnar Eian, Ingebjørg, frk. Rian, UK Biefater, Bentha, frk. Biiber, C. N., professor Einnan, AMhild, frk. Biinnan, A., verklamiester Eisan, Aage, kaptein Eisan, Eagnv. Eisan, Th., elektrotekniker Eode, F., preimiierløitnant Eode, Ivar Fa^e Eode, 0'veringeniør Eognes, Knut Eognhaug, Emil, speditør Eognhaug, Klara Eogntiaug, Sverre, bankassistent Eokness, Ingeborg, frk. Eosvsen, Odd, agemt Eossvoll, Bjarne, overrettssakifører Bostad, Mattiild», f rik. Bustad, Henny, fru Bustad, Lorentz, jr. Euud, Aasta, frk. Buud, distriktsoheif Euud, fru Eydjord, Chr. Bydjord, Harriet, frue Eiising, Gjertrud Bæder, Einar, inspektør Eøe!d, Erdk, disponent- Bøed, Leilf Bøhmen, Edvard, møbelarkitefct Eønneberg, Harald E. Bønnes, Karl Eønning, Arne Bønninig, Arvid Bønning, Finn, disponent Eønning, Gudrun, f roe Eønning, Leif, overrettssakfører Biønn.ing, Eratih, Ærlk. Bønning, Sara, i'rk. Bønning, Svend Bøskaift, Karen, (frk. EøkSkaft, O., dis:ponent Bøst, Torleif Saksvik, Leif Saltnessand, Låre Saltnessand, lærer Saradiøes, Iniga-id, fa. Sandvik, Arnfinn Sannes, Beiidar Schkimke, Bingit Schanke, John Schare, Carl Siciuei, Eomrad 1 Sdhed, Ndly Sohiok, Eugen Schieflo, Leiv Schjetnan, O., kjøpmann Schjetne, Arve Sdhmildt, Hilduir, fru Scitaeinier, Qhu, jir. Sdhpeiinier, Befllga Sohrødex, AM, fotograf Sehnøder, Chr., grosserer Scihnlerud, Arne, student Sohulerud, Gunnar, ingeniør Schulerud, L., lektor SøbMz, Gudr.un, frue Schøyen, Nils, ingeniør Selaæia, Aslaug Seilmæs, Otflo Broderiforretning & Tegnekontor Schreinergaarden (mot Jomfrugaten) Start dagen på A_ S Telefon 2676 FYFFES Mathiessens Bananmodneri A-S

13 126 Tfondhiems Turistforenings årbok Setoæe, 'Sigrid Seiset, Inig'elbgørg Silseth, Anna, frk. Sivertsen, Erling, fullmektig Sivertsen, lektor Siveritsein, Mailiie, fria Sivertsen, Kagna, frue Skatlfloth, Helga, frk. Skaigseth, Jarle Skaugstad, AdoLL', bankkasserer Skaugvold, Sverre Skillingstad, O. Skirstad, Otto, overrettssakfører SSkjåmes, lektor 8'kjerdlem, Maråe Skjesol, Anton Skjetne, Ivia.r Sikjetme, M<a,rgiit, firu Skjæran, Olga, frk. Sletaee, EJila Sletten, Dagny, frue Sletten, M., disponent Smedal, Harald, overrettssakfører Smitt, Didi E-teter, fr,k. Smith, Gudrun, frue Smith, G. D., ingeniør Smiitfli!, Karen E&altøbh, t,rk. Smith, Lulli, frue Smith, L. C., kjøpmann Smith, Eagn-hild, frk. Snøsen, Anna, frk. Solberg, E., dr., landbrulaskjemiker Solberg, Nils Solbu, A. A., frue Sol'bu, O., kontorcbef Solem, Leif Stabel-1, 'Gunnar, bygningsehef Stamnes, Gmdrun, frk. Staudenmann, K., gullsmed Steen, Alf, lektor Steen, Bengdis Steen, Birger Steen, Hjørdis, tfrk. Steen, Sigurd Sten, Th., bankkasserer Stenclahl, dr. Stene, A., bankkasserer Ste», Haiania Stene, Ingvald Sitanei, Gllatv B-aiktoe Stene, Ottar, sakfører Stene, K-aigiriMld Stensru-d, Anne, frk. Steo'V r 'lk,,.tohian Sti egler, ingeniør Stokke, Andrea, frk. Stokke, Anna Stokke, Aslaug Stokke, Erling Stokke, Hildur Stoklkøi, ikaren Stokstad, Per C. Stonn, Fredrik Strand, Olav Sitre-uimlamai, Anto-n O. Stræte, Tora, frk. Strøm, G-udrun, frk. Strøm, L. W. Strøm, Nils, disponent Stubbe, Margit Stølan, Birgit, frue, lærerinne Stølan, Math. Stølo, Karl, sikloheftiestyrer Sund, Asbjørn Svendsen, Erik Svendsen, I. M., kontorchef Svendsen, Joh. F., kjøpmann Svendsen, Køraiaiug Sjvtenike, istoivaig, Ifink. Swensson, Per Swensson, Signe, læge Swensson, Sven, kjø'pmann Swensson, Victor, overlæge Sylow-Hansen, tannlæge Syvertsen, Lorentz Sæbø, A-lma, frk. Sæther, Gudrun-Johanne Sæ-thex, Hildur, frk. Sæther, Johan Sødahl, Gjertrud Efter tur storvask til kroppen Henter og bringer. til tøiet. Telefon: Ta med Trønderkjeks paa turen Trondheim Kommunale Bakeri

14 128 Tfondhjems Turistforenings årbok Sørlie, Irgens, frk, SøwXmiiing, T. Tallaksen, Atana, f ilk., i Tambs Lyche, Else, frue Tambs Lyohe, Ealph, dosent Tande, Kaare Tangen, Arne Telleebø, O. S., bamkbokliolder Tellesibø, EoU Thangstad, O. Tharum, Thor, advokat Thanilow, Ohr., jr. Thaullow, BagflhilH Tihaulow, Valborg, frk. Thesen, Trygve, stadsingeniør Thomesen, Buth, frk. Thon, Harald, ingeniør Thorsen, Jotianne, frk. Tihronæs, Erling Thronæs, Joihan Thronæs, Reidar Thronæs, Thor Topp, Hugo, hotell-eier Torgersen, Haldis, frue Torgersen. Eeidar Torkildsen, Astri, frk. Tranaas, H. Treu, Adolf, ingeniør Tromst-ald, Earl, Urfc. Trygstad, Valborg Trætvik, Im^grid, frue Trætvik, Eeidar Tverdahl, arkitekt TverdaJil, ingeniør Tvete, Arne Tvete, B. M., forstander Tvete, Hjørdis, frk. Tvefce, TurM Tøndell, Eudolf Tøneeth, Hildur, frue Tønseta, T., disponent Udbye, Andreas, gartner Udbye, Fredrik Udsetn, O. Ohr., handelsfullmektig TJsland, dr. Usland, fru dr. Valsø, Anna, frk. Valsø, Tora, frk. Vangen, cand. theol. Vaseljen, Steinar Vinje, Johan, kontorchef Vinje, P., telegrafist Vogt, Fredrik, professor VolcIklmiaT, Ha,nis P. VoilcikmaT, Kate, Ænu Vold, Sigrid, frue Vollan, Asbjørg, frk. Vorset, kontorist Vroom, Ynghild, frk. Wiaatofc, Carl Waaek, Ellen Marie, frk. Waage, Gerd, frk. Wahl, Lilly, frk. Wahlberg, buntmaker Walseth, Fridtjof, kjøpmann Walseth, Olaf, jnr. Wang, Arvid Watzinger, professor Wiedmll, AJIbwta Wedul, Erling Wedul, Håøndlis Weidemann, F., ingeniør Weiseth, Gunbjørn Wennberg, Johan Wenntoerg, Kaare AVenntoerg, Margit, frk. -Wessell, Bernhard, kontorohef Wibe, Dagrun, fri. Widhisitirøm, A., tiantklllolklhlolder Widerøe, Borgny, frue WlidOTøe:, Matt. WKttih,, E iageiniiør Wigen, A. F., kjøpmann Wiggen, Aslaug, frk. Wiggeti, Trygve WiJig, Aislter Wik, Astrid, frk. Wildhagen, F. Wilhelmsen, Finn C. LUND Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Lmien TROND HJEM Telegramadr.:,,Shippinglund" DAMPSKIBSEKSPEDITION SPEDITION ASSURANCE BAD MED GASS! n temperert dusch efter turen er helsebringende. H. Iversen Iste kl. optisk forretning Trondhjem Alle Zeiss fabrikata Snebriller i stort utvalg. Termometre, barometre.

15 130 Trondhjems Turistforenings årbok Wilhelmsen, Frantz, kjøpmann Wiltoeiaisen, Lars Wililmaa, Alfhild, IA. Wilmann, Ebba Wilmann, Ingeibrigt Wilmann, Maja Winge, Gunvor WiisfaH, Arne Wist, Aslaug, frue Wleiigel, Jotoan Wleiigel, Kirsten Wold, Alf, agent Wold, Einar W:old', Imgieir Mangiretibe Wold, Ola, jr. Wold, O., læge Wold, Oskar, bankbokholder Woldhaug, Egil, lærer Woldinauig, Synnøvei, fru Wollan, K. Ystgård, Odd Chr. Øien, AMWild, Øien, Georg, telegrafist Østby, Kaæl Østerlie, Erling Østlund, Ole, skreddermester Østlund, Peder, skreddermester Øverland, Mimi, frk. Øverland, W. Øyen, Sverre, kjøpmann Øyen, Thordis, frk. E. FJELDSETH TRO N D H J E M TELEGRAM ADR.,,ELEKTRIK" Elektriske installationer for lys og kraft. Fabrikation av Elektriske varmtvandsapparater stikkontakter skibsutstyr etc. gafe 13 ^preffef 1842 Mottar innskudd, bevilger lån, besørger innkasso, utsteder innenlandske cheks. utlåner sparebøsser, utleier panserbokser og utfører forøvrig alle vanlige sparebankforretninger.

16 132 Trondhjems Turistforenings årbok Årsbelalende uienbys medlemmer: Aarnes, Butlh, Surna Aas, Bønnaug, Cslo Addiersen, Axel, oveamettisdiomfflieir, Oslo AuderiSien,, dlamlinierimllffl.., Mlolldte Aaudlersea, Imgrdid 1,.'farmalsaiit, Oslo Aspås, Berevend, Løkken Verk Aune, Otto, Løkken Verk Båe, Ole, Steinkjer Berig,.Aaetia,.'Løddoiigieni Bierg-rølsein, lalf, Åsien Berg-Nilssen, Andreas, dr., Åsen Bleken, I., rektor, Ås i Meldail Bramsen, S., frue, Kjøbenhavn Bramsen, S., direktør, Kjøbenhavn Ba-uni, Niamma, Mc, ILevanlger Bruun,.Måja, frfc, OB!IO Bryhni, Haakon, tannlæge,' Løkken Verk BrÆlkfcein, 'Miariit, Bofppeirå Brønner, disponent, Oslo Buås, Per, Hommelvik Bull, Georg, kaptein, Oslo Bu'1, Jeanette, frue, Oslo Castberg, Knut Caistitoer.g» Odd, istrdinidia Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Dab.1, Axel, kontorist, Løkken Danielsen, Paul, reneier, Meråker Elblbtesen, Jiust 'Obr. Biing, sitodi., ikrliistiaiilsninldj N. Ebbesen, major, Kristiansund N. Ebltasen, Vesla, fem, Knilstiiiamstuiad E3flpe^ An)na, Dlo^tne sit. ElmBbald, Martin, ISeiKbla Eråobsen, Elias, tollopsynsm., Bergen Tlagestad, Sverre, Støren Mistad, Ota va, toifc., Bodø Gevik, forstkandidat, Malvik Gimseng, Joh., 0«lo Gråjbak, Arne, telegrafist, Eeitan Gråbak, Gudrun, fru, Beitan Gregusson, Ivar, Steinkjer Griaaslinio, B.,, Sur,nia Grundt Tanum, Ingrid, frue, V. Aker Grundt Tanum, Joban, V. Aker Gobel, Solveig, frk., Bekkelaget Hårberg, Arvid, Oharlottenlund Balgen, -Eifltog, KTtetiaineund Halseth, Adolf, kjøpmann, Charlottenlund Htailsiteinsen, Ttonase,! fru, Beagem ffiaosea, Aaista, Hdmlmielvlik Hansen, Oswald B., Bergen Harbitz, Gotfred, Kopperåen Hedels, Bergljot, frk., Oslo Hedels, Hjørdis, frk., Oslo Herlofsen, Bode, Kr.sund N. Hodne, Bj., Kr.sund N. Holan, Magnus, Kirknesvågen Holm, Lars, reneier, Evavoll Hollmien, Jiotoan, Hiom miefflvii!k Holst, Elisabeth, frk., Namsos Hifllst,, Riecid-un,, ifrik., HoJlbotn Bolt, Einar, Thamslhavn Holt, Else, Thaméhavn Holt, Per, Uham&havn Holt, Bigmor, Thaméhavn Hyeding, Johan, sen., Kr.sund N. i, Aiagot, Meråker Iversen, Gudrun, Oslo Iverlsemi, Olaf W., Mierålkieir Jalssun, Mattmo, Sverige Janssen, dr., Stjørdal Johannesen, Bolf, Sandvika Jorde, Sven, ingeniør, Oslo Jysum, 'Gmninair, Obølklken Verk JyisS'Uim, Kå;ne, Leffifcen Veafc Jyaguim, kiaiptiein, Laktoen Vierrik & Mineralvandfabrik Telefoner: O - 195O

17 134 Trondhjems Turistforenings årbok Jøruau, Einar, tenismjflaølm., SeHibu Jørgensen, dr., Oslo Kjellerød, gartner, Strinda.. Klingenberg, K. S., direlstør, Oslo Klouman, Halfdan, dr., Hønefoss Knudsen, Aagot, frk., Bjukan Knudsen, Finn, pr.løitn., Steinkjer Knudsen, Helga, fru, Steinkjer Knudsen, Kristian, Eaniheim Konstad, Sivert, Løkken KJonvieOJd, dh'., Åisgéiridissltøaind! Kjonrveild', B., ifimi, ÅisgÅrdisistramd Kristiansen, T., Kopperåen Krogstad, Karl, direktør, Oslo Kroppan, Helga, Selsbakk Kvitihiaimlinieir, Hølige, Kotpperå Krvæeometaigi, Amma, fm, Sinigisåis Kvsarnenig, Jlenisi, teslleigr., Siingsås Lange, InigeB, ftrik., Bieiitajn istt. Lanigei,.JoilUan Jøngen, Beaten st. Lie, Alfhild, Oslo Lindegrén, isoffi, frk., Stockholm LøvMlmio, Oittaaa-, -Kopperå Matheson, Johanna, frk., Charlottenlund Miellandsø, Li v, MelanidlsjiB Mellbye, Alb., Bantheim Mictoallsieii, Bjøng', Ostø Moe, Margit, frk., Heimdal Molde, Sigvairt, Kopperåen Moxnes, Nils A., sekretær, Oslo Muscat, Henry, Sundsvall, Sverige Muscat, Margit, fru, do. Miffler, Beidar, (MeJtas Myfhren, Q-nnnar, Oslo Myren, Marit, Bennelbu Olfalf, traffliteiffiøreri, Bi)nd;al Nergaard, O., Løkken Verk Nilssen, skolebest., Løkken Verk Nilsson, fru skolebest., Løkken Verk 'Nilssen, 'Fredrik, Løkken Verk Nilssein, Inger, Laklken Olfstad, Karen, Ærk., Flå Okkefihaug, A., inig., Løkken Verk Olsen, Georg, inspektør, Thamshavn Orseth, Aasta, frk., Oslo Paulsen, Hanna Marie, Førde i Sunnfjord Pedersen, Astrid, frk., telegrafistinne, Namsos Permansson, Viktor, Østersund Qvenidd, Einar, Banheim Kialnilbieirg, IMlWcrid, 'Oharlliottenlund Besell, Jiftn, Løkilaen Veik BiesielT, Tonniiod, Tyniaat Bichter, O., sorenskriver, Tynset Bigstad, O., Hommelvik Binge, kaptein, Løkken verk Bognhaug, Aagot, frk., Oslo B»'gstad, Pier, oanid. jun. Bokseth, Aslaug, frk., Frosta Bothstein, Karl, m-ag., Sverige Bøbme, Elin, Orkanger Bøskaft, Kaare. Støren Sagberg, Gunnar, stud., Stabekk Salberg, lensmann, Skogn st. Sallbemg, ielil'e.n, fani, iskioig-n' Saltness, Gunnar, Løkken Verk Såltness, Sigurd, Løkken Verk Salvesen og Chr. Thams Comm. A/S Thamshavn Sandstrom, Erik, Goteborg Scheie, E., Steinkjer Schlytter, Carsten, cand. jur. Oslo Schmidt, Karl Otto, Thamshavn Schouw, W., cand. pharm., Kjøbenhavn Selbek, Bagna, Opdal Siiems, dire/ktør, Kjølbentov,n- Sieims,.dliweifctør, ttru, Kj.ø teinlhiaivn Singer, W. H., Nordfjord Sivertsen, Thorbjørn, skoginspektør, Guldal Fotgjængere og fjeldtravere EN TING maa-dere huske paa hvis turen skal bli vellykket og kaffen skal smake ekstra godt, og det er: At bedre fløte end den i bokser og flasker frå Trondhjems Melkforsyning kan dere ikke faa med i rypesekken. Den er drøi og såa frisk i smak at den ogsaa kan benyttes som dessertfløte. Har De smakt vor hermetisk ned lagte gammelost i blikesker? Den føres i vore filialer.

18 136 Trondhiems Turistforenings årbok Skjenneberg, ingeniør, Grong Skogstad, Alvhild, Heimdal SoeLberg, Trygve, Hollandet Stavern, frk., Stjørdal Stokbak, Aksel, Hommelvik Stokibak, Guttorm, Løkken Verk Stokbak, Tonbjørn, Løkken Verk Stordalsvold, A. P., Løkken Storsve, Bjarne, Løkken Verk Stu'b, ingeniør, Stjørdal Stuedathl, Aslaug, i'rk., Oelo StuedaM, Haldi*, frk., Oslo Stuenæs, Fridtjof, Raniheim Sviarisitiad, Sv., MbaiBOitirvif., Grøda Sveiberg, Johan, Hommelvik Swfaui, Bemrainin, Htotainelvdlk Stotør, Eilii, Suima Sseltttrør, Siignird, Rørvik Stønemsen, Dointtea,.Buvik Søirensemi, Einar, Bnvik Søriamd, Elsa, fru, Oslo Tangen, Th. A., distr.ohed', Thaanehavn Tangen, Thorstein, T'hams'havn Teigen, Anne, Løkken Tønseth, H., dr., Oslo Tønieetih, KaHbai-iae, fru dr. Urbye, H., ingeniør, Sandvika Vedler, Wiifllien, Botterdaim, Voiilgt, KJaa-1', Bodø Wikstrom, Iwan, rådmann, Østersund Winge, Ivar, Steinkjer Winsvold, Ingeborg, frk., Ø. Aker Winsvold, Signe, frk., Ø. Aker Øvre, Per, Løkken Verk Se mit utvalg i Stoffer for Dresser Sportsdresser, Selskapsdresser-, Frakker etc. Sportsdresser efter maal. Vindjakker, Oljekapes, Sportsstrømper, Pullover, Ullvester Manschjetskjorter, Stivetøi, Slips. - Undertøi i uld og bomuld Vinddrakter, Knickers, Sportsbluser, Regnfrakker - Rikt utvalg. C IL 1E ID /& 1H IL A-S TRONDHJEMS SKOFABRlK Komfort Kvalitet Etablert 1902 Modernisert 1932 f TRONDHJEAA Forvaltningskapital ca. kr. 5,000,000.oo Egen formue ca. kr. 600,000.oo

19 STJØRDAL HCTEL INNEHAVER: RAGNA HOPSTAD Godt kjøkken. Gode senger. Godt stell. Rimelige priser. Bensinsiasjon. Garage. 1ste \^jpromotqr[ "*\^fs^_!!!i ZZ ZIZZiiIZ^'" "-"""""..!'...'.'.!_!^_ Norske Creditforsikringsselskap Stiller garantier for lån. STYRE: Forlagsbokb. Jac, W, Cappelen, Adv. Eyv. Getz, Adv. Birger Stuevold- Hansen, Martin Halset. adm. dir. Repr. i l.bjem: Per Flood. - LONDON Guarantee & Acc.Comp Ltd. London Oslo 1889 Per Flood, Trondhjem Automobil Ansvar -Brand Ulykkes- og Sykdomsforsikring Martin Halset, Gen.agent, Oslo Statsbanernes Reisekontor TRONDHEIM STASJON Billetter. Plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn- og utland. Tegner poliser for reisegodsforsi kring KONTORTID; Hverdager Søn- og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr.,,Reisekontoret, Trondheim"

20 ØLDTEPPER i stort utvalg. PULLOVERS SPORTSSTRØMPER En dusj daglig ldrettsmannen ma sørge for daglig dusjbad. Det er sundt, forfriskende og styrkende. Innhent tilbud på innlegg av bad frå K. L U M D RØRLEGGERFORRETNING Tronheim Etabl JOHN HUSBY Nordre gate 10 Trondhjerri Telef. 428 T Ø l TIL SELBUVESTER TOBAKKER PIPER CIGARER CIGARETTER SPILKORT SPADSERSTOKKE IBAS SPORTSFORRETNING A s Telefoner 1951, 3651 Telegramadr. l BAS Vi skaffer alt hvad De trænger i TURISTUTSTYR AKTiESELSKAPE r NORSK BØTTEFABRIK TRONDHJEM Hvori er optat TRONDHJEMS BLIKKEMBALLAGEFABRIK A-S NORSK RADIATORFABRIK JERNVARE- OG BLIKKEMBALLAGEFABRIK - BLIKTRYKKERI - PAPIRTRYKKER! SMIJERNSRADIATORER GALVANISERING - FORTINNING - LAKER] 1MG Telearamadr,:,,NOBØ" Telefoner: 4635, 6274 Code A. B. C. 5 th edition J U L I U J Kamera og film er den viktigste del av utrustningen for en fjelltur SI1MOM IEM4E1EM Nordre gt. SK. BOKBINDERI - PROTOKOtFAB : RIK " ÆSKEFABRIK - LINIERANSTALT Etabl Telefon 550 Jomfrugt. 4

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. 1 k 1931 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Innehavere av foreningens hederstegn: (innstiftet 16. desember

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932

Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932 O I. J E N DEN KOLOSSALE B A G A T E L L FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l /i 1932 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmet:

Detaljer

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6 Øvelser den 4.03. Øvelsenr: 00 Bryst K He at: 2 Lisa Liasjø TS&LK 0 200 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 0 200 2 Mika Tiarks LS&LK 03 2003 3 Evy Eilin Valås Kyrksæterøra 02 2002 4

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

5orla fflotia s. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1935

5orla fflotia s. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1935 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1935 De foran hvis navn står * når vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Scn.ulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

NORSK VACDOM OIL COMPANY %

NORSK VACDOM OIL COMPANY % HVAD ER FORSKJELLEN? : FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1929 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Soh,ulz, Carl, direktør

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1. 1914-1915 Formann: KUNSTLØPKOMITEEN 1914-1999 (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.1914) 1915-1916 Formann: 1916-1917 Formann: 1917-1918 Formann:

Detaljer

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 14-15 år 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 16-17 år 2 Terje Jacobsson Sportsklubben Kraft 12:00:00 402 3 Henrik Grevstad Sportsklubben Kraft 12:00:00

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag DAMER Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag 1 2,64 7,00 23,64 Handeland, Torunn Trondheim Havfiskeklubb Trondheim HK 1 2 1,60 6,00 19,60 Jensen, Elisabeth Fredrikshald Havfiskeklubb Fredrikshald HK 3 3 1,46

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 11 13.03. - 19.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Haukvannet terrengtråkk 2010

Haukvannet terrengtråkk 2010 Rekrutt 0-9 Aune Aakerli, Kristine Trondhjems VK 4 Bakke, Kristoffer Gauldal SK - sykkelgruppe 15 Brevik, Thomas Henriksen NOTEAM 19 Ekren, Jørgen Vingen Gauldal SK - sykkelgruppe 12 Estenstad, Hedda Børsa

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer