SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor *Giilstad, Olaf, kjøpmann Innehavere av foreningens hederstegn (innstiftet 16. desember 1927): Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor Grilstad, Olaif, kjøpmann Klingenberg, K. S., direktør Åa, Anne, frøken Situgudal, Ola, gérdlbruker SehuleTud, L., lektor Livsvarige Bagøien, Kaare Bennetfs Beisetoureau, A/s BraHL, Finn Brua, Fridtjov, Brun, Ola, student Bueh, Axel, kjøpmann ' " Dahl, Einar,, advokat Det Nordenfj. DampskibsseLskab Eggen, Esther, frk. Finne, Carl, jr. Grimemo, Olaif, Kristiansund Jenssen,,: Erling, grosserer. Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, Nic., sekretær, Oslo Jørgensen, Baard *KLndlt, 6., Oiæge Moe, Emil, kjøpmann,.kr.su-nd N.. Moxness, Al«b., bankbokholder Onsaiger, Niils, h.r.advokat, Oslo Innbudne livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitekt Halle, J., ingeniør, Todal Kaarvatn, Gudimund, Todal Lysholm, J. B., ingeniør, Tydal Magmussen, redaktør, Østersund Stugudal, O., Tydal medlemmer: Qvenild, Arne Qvenild, Gunnar, Løkken Qvenild, Haldor Qvenild, Inger Katihinka, frk. Qvenild, Ottar Birgersøn Qvenild, Emilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, souschef Sivertsen, Ludvig, sousdieæ Thomle, E. A., arkivar, Oslo Trondhjem Distrikt av Norges Statsbaner Tønseth, Boar, arkitekt Tønsetlh, Anniilktoem fnuie Tøsti, Kaare Løk-en, sekretær, Oslo Weifring, Nils, grosserer Ward, C. A., mrs., London Wairdl, 'Haniald K., Lomdion AMATØRFOTOGRAFfRNES SAMLINGSMERKE

2 104 Trondhjems Turistforenings årbok Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, Maja, frue Aiaeng, BiicJh», sk Aagaard, Bergljot, frk. Aaikvlfc, JVTaingTODhe Aafcvilk, OswaMi Aars, William Aarseth, Ivar Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Einar, bankchef Aas, Haakon, understasjonsmester Aas, Håikioin, Bru Aas, Hanna, frk. Aas, Karl Jan Aasen, Hjørdis 1, fmk. Aasen, Jens, arkitekt Aafcloi, Birger Alm, Finn, direktør Alnes, Oluf, forvalter Alisitald, JBirigiit, f*. Alstad, K., sadelmaker Alstad, Kristian Alvig, Esther, frk. Amdahl, Kjell Amdal, Helga, frk. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Gudny, fru Andersen, Jørgen Andersen, K. Dahl Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Andersson, Hjalmar Apenes, Ctir., overrettssakfører Appelbom, Arvid, kontorehef Arnulf, Arild, student Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Askelund, Astri, frue Askelund, Jonas, disponent Aspaas, Sverre Aspilraittg, Hams, Æiorretniinigisiføirer Årsbetalende innenbys medlefnmer: Aune, Gudrun, frk. Aune, Juell Aune, Mille, frk. Aune, Peder Aune, Petra Aune, KnidoM, disponent Baairdsigaiaixl, Thioimas Baeh, Asbjørn, depotchef Bachke, Arild, konsul Bachke, Ohr. Anker, konsul Bachke, Halvard L., grosserer Baohke, Mani-e,, felk. Bachke, Sofie, frue Bagøien, Arne, grosserer Bagøien, Dagmar, fru Bagøien, Jens, disponent Bakke, As'bj>ørn Bakken, Gitta, frue Bakken, Nils Bakken, Torleif Bakstad, Tonny, frk. Ba!køy, Elblfoe Karsten, Lærer Bang, Helge, mgieniiar Baag, Joachim, stud. Bang, Michael, lærer Bauck, Bjarne, overrettssakfører Bauck, Hans Jørgen, overrettssakf. Biaiuclk, Henrik, jr., 'O.r.sakiterer Bauge, Sidsel, frue Beoh, D., revisor Becken, Gunnar, organist Bendixen, oiverrettssakfører Benterud, Trygve Bentzen, Ohr. F., direktør Berg, Adolf, fullmektig Berg, fru *Berg, Andr., bankchef Berg, Birger, revisjonsassistent Berg, C., tanntekniker Berg, Erling, disponent Berg, Erling, kjøpmann Berg, Eva, frk. Bemg, Inige;r, fnk. : l Forseglet returkanne. Øket sikkerhet. Samme pris som i løssalg.,,denne bakke klarer jeg ellers på høigear.." sa mannen, han skjønte Ikke, at bilen som kun var kjørt noen få tusen kilometer allerede begynte å «trekke» dårligere. Han forstod ikke at det var hans egen skyld, men var av den bestemte mening at han hadde «været uheldig» og fått en dårlig bil. Han var ikke klar over. at hans hil, likesom de fleste andre biler av kjent fabrikat, var kapabel for mange tusen kilometer uten ringeste reduksjon i trekkevne, forutsatt bilen smøres korrekt Han var Ikke opmerksom på, at seiv den beste bil trenger en førsteklasses olje. For ham var olje bare olje. Han visste ikke, at de ledende bilfabrikanter anbefaler eller foreskriver Mobiloil for a sikre sine kunder en behagelig og økonomisk kjøring. Han hadde aldri tenkt over, at det er dårlig økonomi å kjøpe billig». En automobils fine, kompliserte mekanisme må nødvendigvis ha en kvalitetsolje, som kan gi effektiv beskyttelse det vil si korrekt smøring. Mobiloil er kvalitetsoljen. Hele verden over er den kjent, mere enn forhandlere ferer den. OBS: Er De opmerksom på at Mobitoil selges i forseglede remrkanner ill tamme pris pr liter som ' (essa/g? Pass på at kannen er ptombett. </*?** obiloil oster e å I l t e t betyr s A meget. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs

3 106 Trondhjems Turistforenings årbok Beiig, Jan Berg, Ragna Berg, Eolf Berg, fru konsul Berg, Trygve, doktor Berge, Reidar Bergem, Harald Bergem, Ingvar Bergersen, T., frue Bergstrøm, Gurli, frk. Bergstrøm, I. M., grosserer Billinigton, disponent Birkeland, Arvid Birkeland, Gunnvor, fru Birkeland, Ldna, fru Birkeland, Øivind, stud. Bjåland, traifilklkinsipelktør Bjierkæet, Anna» frk., læneæimine Bjerve, Anna, 'frk. Bjørndahl, Christine, frk. Bjørndahl, Karen, frk. Bjørndal, Emima Bjørnsen, Hanna, fru Bjørnsen, Tih., handelsreisende Bjølrnslie, Marie Bjørnstad, Bergljot, frk. Blom, Gnr., assessor Bogevoll, Kari, lærerinne Bdhne, Fritz, dr. Bohne, fru dr. Bohne, Gustav, kjøpmann Bonnevie, O., kaptein Bonsaksen, Einar, organist Borgersen, overreittssamører Bongersen, fru Botten, Aslaug, frk. B-raarud, Kiristi, lærerinne Braglstad, GndTum, fifk. Breida, Magnar, sekretær Brelklkiem, Håiton Birinclhkniainn;, 'C3hr. BrimcftDfflalnn, Iitagxii BiodlaW, Imger, frlk. BroidiaM, Miargioit» ftrfc. Brodal, dr. Brodal, fru dr. Brodal, Gunnar Brodtkorlb, tannlæge Brodiftorbi,' Thjor, caimd. jur. Broli, Johan Broli, Mella Broli, Miffild, fru Bsroli, Olgia, fru Brom, Erling, fcontorlst Brun, Fredrifc, tekniker Brun, Fredrikke, frue Brun, Fridtihjov, bokhandler Brun, Imgrid, frk. Birun, imargarethie, frk. Brurok, Birger Bruium,, Joh.. Nio. Bryn, Arme, doktor Bryn, hankcheif Brænne, Dioken, frue Brænne, G., ingeniør Brænne, Ingrid, frue Brænne, Trygve, diisponent Buaas, Eiler, læge Buaas, fru dr. Buaas, ingeniør Buch, Nicolay, BiuicåDmainln, B. Bye, Blorgh-idd, fr'fc. Bye, Inigrid, Ær(k. Bø, Ingeborg Bø, Tormod Bøekman, E. D., asisessor Bøekman, Elisa/befh, frk. Bøclkimiajii Miairius Bøekman, Nils, major Børsiting, Carl I. Børsting, Trygive, kjøpmann Bøyesen, J. Cappelen, advokat Cappelen, doktor Carlleif, Dora, frue Carlleif, Frode, ingeniør Carstens, C.,.. W., dosent, di\ Trondhj ems Sparebank Oprettet 1823 Forvaltningskapital pr. Vi 1933 Kr. 69,253,562,47 Hvorav egen formue... 3,800, Mottar indskud paa 6 Mdr.s Opsigelse. Sparebankvilkår og Folio samt utføret alle vanlige Sparebankforretninger. Sikkerhelsbokser Hjcmmesparebøsser Foi m uesforvaltning Feriereisende anbefales vort hvælu for opbevarinq av sølvtøi og andre værdigjenstande..

4 108 Trondhjems Turistforenings årbok Carstene, Maria, 1'me Ohrisitenisen, Astrid Christensen, Guinlhilid Christensen, Signe Christiansen, Chr., byggeleder Christiansen, Einar Christiansen, Mary Ghristophersen, Astrid, frue Chrdstoipherisen, Axel, tamnlæge Ghristophersen jun., tannlæge GhristopiheTseii, Nils, agent Olaussen, Andr., advokat Claussen, Ohr., bankkasserer Claiuissien, Clara,.Mk. Collin Hansen, Carl, journalist Cotlin Hansen, Cecil, overretfcssakf Collin Hansen, overrettssakfører Da)hl, Aagot, frue Dahl, Alfred Dahl, Anders Dahl, Carl, kjøpmann DaM, Oauti H. Dahl, Einar, ingeniør Dahl, Einar, jr. Dahl, Georg Dahl, Gerh. Ohr. BaW, Helliga DaiM, Hjiailimiar, hanideusfulkii. Dahl, Karl, bankkasserer Dahl, Majen, frue Dahl, Nikolai, kontorchef Dahl, Olaif, kjøpmann Dahl, Ragnhild, frk. Dahl, Euth, frue Daibl, Solveig, frk. Dahlback, A., lensmann Danelius, Bertram, læge Danelius, fru dr. Danielsen, arkitekt Danielsen, Dagny Baniefaein, Kani Domaas, Imger, frlk. Domaas, Kaare Domaas, Odine, frk. Da-eyer, Erling Dyblie, Gudrua, frk. Dybvig, Binger Dyrendahl, Trygve Diiwei, Fritz Dørum, Ole, dampskibsekspeditør Eggen, Alfred Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Inger, fru Eggen, Ingrid Eggen, Olaf Eggen, Sverre Eggen, Tormod Eide, Trygve Eidem, Sigvard Eiletrteen, E,gil Ekle, J. B., lærer Elie, Sigfrid, frk. Ellingsen, Gunvor, frue Ellingsen, Harald, grosserer Ellingsen, Jahan, grosserer Engan, 'Guldirun, feu Engan, Trygve Engelsen, disponent Endelsen, Mjamgiiit, Ænu Engen, Arnit, kjøpmann Emgen, Alsitnid M. Engen, Ivar Engen, Simon, kjøpmann Eriehsen, Aagot, frk. Erichsen, Gudrun, frk. Erichsen, H. S., læge Erlichisen, Inger, fri. Erichsen, Odd, konditor Eriksen, Dagny, frk. Eriksen, Edvard, snekkermester Eriksen, Erik, overrettsdommer Eriksen, Kristoffer Ertresvaag, P. Esbensen, O. B. l spaas, Ole, disponent Essendrop, Alfred, banksekretær Evensen, John TIL TROLLHEIMEN Frå Trondheim med D/S,,Orkla" eller T. O. B.s bilruter til Thamshavn videre med Thamshavnbanen til Løkken, og derfrå med T. O. B.s bilruter til Åa eller Grindal, hvor lett adkomst til Jøldalen eller med T. O. B.s bilrate Trondheim Meldal Berkaak. D/S,,Orkla", Jernbanekaieti, Telefon T. O. B.s ruter, Dronningens gt. 16, Telf k eller rutechefen, tlf CHR. SALYESEN & CHR. THAMS'S COMMUNICATIONS AKTIESELSKAP THAMSHAVN A/S TRONDHJEM-ORKLADAL BILLAG THAMSHAVN

5 110 Trondhjems Turistforenings årbok Evjen, Ali' Evjen, Ivar Evjen, Mathilde, frk. Falkanger, Arne, kjøpmann Falkanger, Margareta, frk. Falkanger, Signe Getz, frue Fallan, Ingvar Fenstad, E. W. Fenstad, 'Margit, frue Fimnanigeuy AlllMM, fru Fkmanger, Tormod Finne, Carl, kjøpmann Finne, H. Meincke, tannlæge Fiske, Erling Fiske, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Fisiknes, Kitty, frk. Filssiuim;, Petoa, frk. Fjeldseth, Aksel Fjeldseth, Arne Fjeldseth, E., kjøpmann Fjeldvig, B. A. Fjeldvig, Hjørdis, frue Fjeldvig, John, kontorehef Fjsarlll dtomimieir Fladnes, Arne, ekspeditør Fladnes, Karl Fleischer, Ørnulf Floan, O. Flook, Carl Flood, Arne Flood, Haakon Flood, Per Fløistad, Haakon Fløistad, Nils Fløistad, Olga, frue Flønæs, ingeniør Flønses,, Helga, fru FoldaM, Axel, banikkasserer FoldaW, P. Fortreigd, Inigea- Maxie, frk. Forsmo, Bjarne Fosse, Aug., ikonsul Fosse, William, konsul Fougner, Gunnar Fredriksen, Elisa Frog, ingeniør Fuglevaag, O. B., agent Furru, Torleif, banlafullmekig Føyn, Eke, frk. tiadebiisch, Sofie, frue Gaden, Kr., eksp. Gariberg, Lars, overrettssakfører G arstad, Jobn, direktør Ganstad, Sigrid, frue Gaustad, Laura GierløCtf, Ohristian, sekretær Gilde, Anton, kontonbetjent Gdll, A. T., oiberstløitnant Gjedebo, Thor Gjølimie, DiagMy,, filk, Gjersdahl, Sofie Grabow, Trygve Grande, Buth Grendaihl, Anna Adelbeide, frk. Q.r-emdaW, Anne, ifrue Grendaihl, Marit, frk. GrendalM, Odd Grevstad, Birger Grilstad, Antonette, frue Grimelunid, ankitekt Grimelund, Helga, frk. Grundtvig, Inger, frue Grundtvig, Otto, overrettssakfører Grytness, H., ingeniør Grytnæs, Miidrid Grytness, Valborg, frue Grøndahl, Evy, frk. Grøndahl, major Grønning, Anna, icruo Grønning, Leif, kjøpmann Grønsaingsæter, ingeniør Grøntvedt, revisjonsolief Gulbrandsen, Johan Gulbrandsen, Sverre Guilbrandsen, T., boklholder Gulbrandsen, Ymgvar Guldah.1, Axel Trondhjems Realkredithank OPRETTET 1874 Mottar alm. bankindskud, samt kapitaler til hf, anbringelse i garanterte pantobligationer. Bevilger pantelaan, byggelaan og alm. banklaan. Besørger indenl. inkasso Formuesbestyrelse. UTGARSDCJERDE anbefales fra lager CHK,.TKAULCV/SL rem S DJØNNE & CO. TRONDHEIM Fiukt, Grønnsaker, Rot f ruklet Telefon Telegr.adr.: DJØNNE

6 112 Trondhjems Turistforenings årbok Giitzschmann, Emil Giitzsebjmann, Kntit Haageuisli, boiktiolder Haanes, Halfdan Haanes, Jens Haave, C. F., salmaker Haave, Magne, lærer HaÆsben, Thorbjørn Hajgeruip, Anders A. Halgomp, Ingar, f.ru Hageroip, depotcheif Hall, forstander Hallberg, Klara, frk. Halliberg, Lisa, frk. Hallset, Kåre Hallset, Liv Hialtee, Arne Halse, dr. Halse, K area Hateat, Margrrete, frk. Halset, Olga, frk. Halseth, Anne, frk. Halseth, Birger Halseth, Rolf I., kjøpmann Ha,ltv:fe, Harald Hairvioinsie/n, Kristian Haanimer, Hfenailid Hammer, O. T., jernibaneæullmektig Hansen, Arvid Hansen, B., bankfbokliolder Hanse'n, Bjørn Brun Hansen, Einar Hamsen, Elisabeth Haanes, frue Hansen, H. Håkonsen, fullmektig Hansen, Harald Hansen, Jolian Hansen, Kristian, stod. Hansen. M. A., kjøpmann Hansen, Otto Brun Hamsen, ReiMar Hanssen, Harald, kasserer Hanssen, Karl, bakibolder Hanssen, Karl M., grosseter Hanssen, H. M., disponent Hansteen, Philip, øverlæge Harfbitz, lektor Hairildstad, Gunlhilid, fru Harper, Alex., kasserer Hartmann, Bernlhard Hassel, Magda, frk. Haittoeimi, Thor Hauain, Elsa Hauian, Bagnibiikl Haug, Erling Haugan, Carl, banklboktiolder Haugan, Einar Ha,ugdal, Sofie, frk. Haugen, Andreas Hauigen, Nils Haugen, Olaf Haugen, Olaf Hauger, Kåre Haugnæss, Bjarne Haugnsess, Jo'hn Haugnæss, K. Hauikaas, Per, sorenskriver Hay, Oasper Hay, Johan Hay, 'Ode Heggenihaugen, iuge ai»-, i Hegigernes, Odd Heggstad, professor Hegstad, Aslaug, frk. Hegstad, Leif, kjøpmann Helib.eii'ig, Turid Helgetby, Marie, fr"k. Helgeby, Synnøve, frue Helgesen, Carl, slaktermester Helgesen, Gudrun, frik. Helgeeen, Jo(h. O., slaktermester Helgesen, Kåre Helgesen, Reidar Helgeisen, Roair Helgesen, Turid, frk. Helgesen, Ørnulf Hellån, Kaare, ingeniør Hellaind, Magnihild, frk. WlillheTim TYPP RLIGV RKTdl! For gutter, sportsfol k, jegere, fiskere, bilister og for hjemmet. Spør efter must-ads SPORTSdKS FINESTE ECCSKL

7 114 Tfondhjems Turistforenings årbok Hellen, Asbjørn Heisett, Alf Helsingen, Nils, læge Hench, Roar Heniixo, BrytnlhiMi Henmo, E. Nesvold, ingeniør Henriksen, Borghild, frue Herloifson, Fredrik Heraas, 'GTininllatig Hernes, Trygve Herstad, Arne Hersitad, Sofie, frk. Herstad, Sverre Hindsverk, Arne Hdlointlh, VILllhieilim' Hiorthøy, Aslaug, frue Hiorthøy, Bdv., farmasøit Hirsøh, Chr., dr. Hirsch, Eddy, frk. Htirsoh, Harald, kjøpmann Hirsdh, Rotbert, apoteker Hirsah, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Hoel, Aasmund Hoel, Kristoffer Hoffif, Anaa, Int. Hoff, Augusta, frk. Hoff, Gunnar, kjøpmann Hoff, Leif, kontorist Hofif, Leif Hoff, Ragnhild, frk. HoÆf, Beidar Hofif, Thorleif, ingeniør Hofstad, Gudrun, frue Hofstad, Gunnbjørg Hofstad. Jon, lærer Hoifstad, Lilly, irfc Høfstad, M., frk. Hojem, BwrgMld, frk. Holan, befrateter Holigiersen, Arne Hollum, Karen Holm, apoteker HMm, Holme, Hilda, frk. Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Per, kunstmaler Holmsen, BagnMld, fru Holmsen, Solveig, frue Holst, Alexander, overlæge Hol«t, Arme, kontorclief Holst, Astrid, frk. Holst, OhT., ikonsiul Holst, E., bankohef Holst, Marie, læge Holst, Ragnvald, telegrafist Holst, Torleif, kontorist H'olst, Torleiilf Hartniiainn Holteirtmiainm, Thlorifiiiin Holthe, E. Holbhe, advokat Holthe, Paul Hopstad, Alfhild, frk. Horg, A. Horg, J. Hoseth, Johs. Hevelsen, Bjarne Hugdahl, Torleif Hustad, ThoroLf E., postekspeditør Hyll, Conrad Hynne, Gunniar Aug. Hynne, Tordis, frk. Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Høeg, Ole Høye, H., arkitekt Høyer, H., direktør Inderberg, Alf Isachsen, frue Iversen, Agnes Iversen., Reidun, frk. Iversen, Reidun, frk. Jacobsen, Kaare Jaeoibsen, Lissie, frk. Ja'hn, Herman jj (ItteÆtterJkadeforsikringy 8 - axiwtknyaotii M wm^aaffamaw^i y UV5FORSIKRINGJAKTIESEL5KAP h \ Otte atferæifjfbisifoing. h

8 116 Trondhjems Turistforenings årbok Jakobsen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludv., disitriktskasserer Jansen, Leif B. Janssen, AMiild Janssen, Allaug Jemtland, T. Dehli, ingeniør Jemtland, Ingeborg, frue Jensen, Eugen * Jenssen, H., bryggerieler Jenssen, Hilma, frue Jenssen, H. P. Jenssen, Olaf Jenssen, Sigurd Jentolft, Gainsten Johannesen, Andr., fullmektig Johannesen, Bjarne, kontorohef J'ohannessen, John Johansen, Anders, provisor Johansen, Gudrun, frue Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kristoffer Johansen, Margloit, frk. Johansen, O. H. Johansen, Pel ra, frue Johansen, Wilhelmine, frk. Johnsen, Arne O., kasserer Johnsen, Arnfinn Johnsen, Bougihjild Johnsen, Blfi Sohie, frue Johnsen, Hilda, frk. Johnlsen, Ivar Johnsen, John, bokholder Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf, revisor Johnsen, Ragnhild Johnsen, Sigvald, premierløitnant Johnsen, Trygve, revisor Jordfald, Louis, postfullmektig Juberg, Jørund Juell, O., lektor Jystad, Ø. Jæigieir, Baginihild, frk. Jørgensen, Arvid, befrakter Jørgensen, Trygve, grosserer Oøsaas, Haakon Kaarbø, Aagot, frue Kaarbø, Jonas, kjøpmann Kahn, Herman Karlsen, K. O., disponent Karolilussan, Dagny, frflz. Kiaurin, Svanhild Kavli, Fredrikke, frk. Kavli, Ingeborg Kavli, Kuth Keller, G. Kielland, Harald, Killen, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann Kjeldsberg, F., konsul Kjeldsberg, Karl E. Kjernli, ingeniør Kileimietsen, Aagie Kleven, Fr., ingeniør Klinge, Andrea KMmig<e, Hanald, tiolukomt,rollør * Klinge, Nicolay, kjøpmann KllLnwe,, Nils Klingenberg, Brynjulf Klingenberg, Hjørdis, frue * Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Klingenberg, Olaf, advokat Klæt, Sigrid, frk. Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, Els-e, 'f«k. Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Morten Lindholm Knudsen, Otto Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Knudtzon, Eoar Kobbe, O. M., kemner Kook, Allred Kolby, Per Konitziinsky, E. W., overlæge Krålk,m,Oi, Malenifnid Eafce Kristiansen, Nicola, frk. Krog, Signe, tannlæge v, Krogh, A. L., arkitekt B E N Z l N PETROLEUM OLJER NOHSK BRÆNDSEIXDLJE A /s Sportsfiskere Vi har nu det største og mest komplette lager av sportsfiskeredskaper Nordenfjeldsk. Har altid de artikler som ekspertene foretrekker. Forlang vor nye specialkatalog hvori er indtatt veiledning om bruk av redskaper. Emil Grønnings Éftfl. Si det med blomster frå I. J. Moums Blomsterforretning Telefon 418 Lysholmgaarden Telegramadrs. Cederpalm Blomsterhilsener besørges sendt overalt i inn- og utland.

9 118 Trondhjems Turistforenings årbok v. Karøgih, airjkitefct, fm Krogh, Martin, kjøpmann Krogseth, Anna Krogseth, Trygve Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, kontorist Kroprpan, Ella Kuifås, Asibjørn Kuløy, Kjelrun, frue Kuløy, Ragnhild Kuløy, Torvald, ingeniør Kvam, Ingrid, fru Kvam, Thorvald, tandlæge Kvamde, Hiatraild Kvande, Bolf Kyeaiffld, Erna, fiito. Kværnø,..Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne, frk. Kværnø, Olga, frk. Langberg, Gunnar Laiage, Eliten, fitk. Langhelle, redaksjonssekretær Larsen, Anne Larsen, Arne, kjøpmann Larsen, Bibi, frue Larsen, Ohr. Larsen, Gudrun, frk. Lairseni, 'Ounjmar Larsen, Haakon Larsen, Hanna, frk. Larsen, Jotnar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, Ludv., fullmektig Larsen, O. K., telegrafbestyrer Larsen, Trygve Larsen, Victor Larsen, Wilhelm O. Larsson, Erik, bankifullmektig Lauiniitzeiai, Sllgrild' X/efstad, Aase Lefstad, Ola : LeWamd', inigenliør Lehn, Einar, kjøpmann Lein, Karl Lerseth, Gudifrid Liabø, N. E. Lian, Ole Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lie, Erling Lie, Paula, frue Lien, John Liilleenlg,, Biaigniar Lillleemig, Sylvia, ifru Lille j ord, Bagnv. Lillerønning, Ole Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin, kasserer Lindboe, Dagny, frk. Lindboe, Budolf, avdelingschef Lindeman, Thv., professor Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta, frk. Lindlhieiimi, HMagiardi, frk. Lonaais, Asbjiøim Loa-aasi, KJajia, 'fr,u Lloroik, Amma Mlairie Lorck, Egil, direktør Lorentzen, Bergljot, frk. Lossius, B. B., læge Lugg, Gudrun Lund, Allf Brum Lund, Frieda, frue Lund, Fritbjof, kjøpmann Lund, Jacob B., dampskibseksped. Lund, Just Lund, K,, ingeniør Lumcl, Miairgætlbiei, frk. LuatJ, isilgnie, 'fru Lunid-, Tsrytgve Lund,, Øivind Lunda, Marie, frk. Lykke, Anna, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Ceci, frk. Sportsutstyr for damer og herrer i rikt utvalg. A. IIAH L & CO. OPDAL TURISTHOTEL OPDAL ST., DOVREBANEN Aapent hele aaret. 545 m. o. h. Helt moderne innredning. ~ Varmt og koldt vann på alle værelser. Værelser med -eget bad. Centralvarme Biljard. 01 OG VINRETT. Garager Henvendelse direkte eller reisebyåene ADMINISTRASJON A-S NORSK SPISEVOGNSELSKAP Oslo Telefon 20310, 21634

10 120 Trondhjems Turistforenings årbok Nervig, Gunnar, lærer Ner<viik, I. M. Lykte, Inger Johanne Lykke, Ivar, konsul T jykke, Knut Lykke, Leif Lyikike, Per T. Lykke, Keidar, kjøpmann Lyng, Gnstajv Lyng, John, øverrettesakføret Lynum, Einar Lysholm, dr. Labierg, Gurine Løohstøer, Johan, politimester Løchstøer, Johan, student Løcke, H., byfogd Løfckie, BallWlils, ifrk. Løvseth, Einar, ingeniør Magelsen, Marie, frk. Magnussen, Birger Majiotr, Inger, frfe. Maske, Julius, bokbinder Matheson, B., kjøpmann Matheson, I. E. B., ingeniør Mathisen, Finn, student Matzow, Hans Peter Matzow, Herman, kontorohef Meinhardt, fru overrettssakfører Meinhardt, B., overrettssakfører Meland, Arne, lærer Meland, Gjertrud, frk. MielandBø, Giuniwr, flik. Meilanicfeø, Majia, armlteibt Mellbye, Aage Stevenson, bankass. MeMbye, Daafcert Melbye, Frantz, kjøpmann Mellum, Dagfinn Mendelsohn, Ester, frue Mendelsohn, F. Miemdielsolhin, Hainmia, fru Mendelsohn, Isak Mestvedt, Skumt ordnett Micihelsen, Arne Michelsen, G-unda, fcu Michelsen, Ivar, kontorchef Michelsen, Kaare ' Michelsen, Trygve, fullmektig Midelfart, Emil, overrettssatlører Mitlid, kaptein MitlllMl, Edleen, fru Mittet, Astri, frfe. Moe, Agnes, frk. Moe, Andreas, konsul Mjoe, Bengljot, Crik. Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Jioihiainmes, fru Moe, Jørgen Moe, Maja, frue Moe, Ole M'oe, Sifisi, frue Moe, Tlhora, frk. Moe, Valborg Moen, Aksel Mogstaid, E. D., kjøpmann Moum, I., garner Moxne«, Kagnar M'oxness, Arne Moxness, Peter, agent Myhre, Lieåif Myhre, Karl W. Myhre, Nora, frk. Miiller, A. Mutter, O. B,, tefetor Myrholt, Aagot, fru Myreeth, Haldis, fri. Mysen, Martin, stud. Mæihle, Joihannes M'ælLre, Johan Møller, Arne, revisjomschef Møller, Bjarne E. Møller, F. Schløsser MøilileT, HenrJlk Målleir, Solvieliig, fru Møame, Naifstad, Astrid Hertzenlberg Nakstad, Nils Vekfarstua Turistholel Tydal 620 meter over havet.. Innehaver: Martine Lyng Unsgaard Kom hit en tur i ferien. Gjennemreisende og faste gjester mottas hele året til de rimeligste priser. God kraftig kost. Stor peisestue. Vakker natur. Ring opover, og De kan kjøre med vår bil direkte frå Trondhjem. 4' 5 timers biltur og De er fremme ved Stugusjøen og Skarsfjellene. Anledning til kortere og lengere fjellturer til alle kanter. Båt og ørret" fiske i Stugusjøen og mange småttjern. Fin badestrand. Anledning småviltjakt. Dere som har bil selv, ta en helgetur hit nu veien er forbedret helt frem. Trondhjems Turistforenings medlemmer samme moderasjon som på sine egne hytter. Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Telefoner 133, 398, 593 Trondhjem Al slags fotografering utføres samt lysbilleder. K. N. STENSRUD MUSIK - PALMEHAVE li Cl E L

11 122 Trondhiems Turistforenings årbok Nederihoel, Erling Nervig, Emma, fru Nelss, Ivair Ness, Karl, bankassistent Nickelsen, L, bankchef Nielsen, Glåmer Meltzer, stud. Nielsen, Frank Nielsen, Waldis, frk. Nielssen, Albert, disponent Nilsen, Georg Nilsen, Hilmar, agent Nilsen, Marie Smith, frue Nilsen, Nils Smith Nilsson, Anna Nissen, Oaro Nissen, major Nissen, Riborg, frk. Nissen, Torleiif, ingeniør Noodt, Aslaug, frk. Noodit. Frddtbjof Noodt, L., urmaker Noiibe-rg, Bernhard Nordseth, Andreas <N:ardiseth, Asbtjørn Noruim, Louise, frk. Nossaim, Arne, kjøpmann Nygaard, Karl, kasserer Nypan, Magne Nystad, Jens Næss, Elisabeth, frk. Nøkléby, Aasta, frk. Nøseni, Alf Nøstum, Andrea, frk. Odlaug, Carl, kjøpmann Okstad, Alberta, frk. Ollafeen, Jørlan, frk, Oldien, Jeas, ov:eramais4liniisit Olsen, Adolf Olsen,, Aimiund Hysilmg Olsen, Birger Olsen, Carl Olsen, Frida, frk. Olsen, Gunveig, frk. Olsen, Harald Fjeldstad Olsen, Johan, glassmæter Olsen, Beidar, sekretær Omdal, Aslaug, ifrue Omdal, Ole, tannlsege Onsøyen, Aasta, frk. Opdal, Alf Ornæs, P. A., disponent Otnes, Hans Ottem, Ada Ottesen jur., Otto, tannlæge Ottesen, fru tannlæge Ottesen, E. Ovexland, Borglhild, frk. Oversand, Olav, lærer Paasohe, Irene, frk. Paasdhe, Sverre Pialtfel, Kaja, fru Pailtiel, S. J., kjøplmann Paulsen, Alf S. Paulsen Winther, Astrid, frue Paulsen, Gunnar Paulsen, Karl, lærer Paulsen, Marie, toue Paulsen, P. G., kjøpmann Pedersen, Aasta Pedersen, Alf Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Gunnar Pedersen, Harald, professor Pedersen, Kåre Pedersen, Rolf Petersen, Andreas, bokbinder Petersen, Hans Henrik Petersen, Inig.rid, frk. Petersen, Magnhild, frk. Petersen, Peter. Pettersen, Fridthjoif Pettersen, Johs. Pettersen, Peder Pettersen, Valborg, frk. Pettersson, Sigurd, banksekretær Pfarfif, byskriver Piene, Aggi, frue Piene, I. C., grosse-rer Helt vellykket blir først turen naar De efter endt dagsmarsj tar en a /2 øl, men av den bedste sorten ellet en frisk pjolter med den bedste selters. Derfor! Sørg for at medta det nemlig: Aktie-Bok! Aktie-Bayer! bedste, Aktie-Pils! Samt,,Løvens" selters, soda og bruslimonader. Vi leverer i letvint emballage: Kløvkasser paa 25 fl. og i praktiske pappakninger paa «A og 12 /2 fl AKTIEBRYGGERIET l Telefoner:

12 124 Trondhjems Turistforenings årbok Poulsson, Aalow, frk. Præstmo, Tulla, frk. Prøseh, Arne Prøsclh, Gustav Prøsoh, K., bankboktholder Quanide, Erling Qvenild, Birgit, rødekorssøster Qvenild, Brynjulf Qvigstad, ingeniør Baad, Bjarne Bamibech, A., ingeniør Eeed, Thv. Reidar, Trygve, avdelingsctheæ Beitan, Bagnvald ireppe, Gunnar Eian, Ingebjørg, frk. Rian, UK Biefater, Bentha, frk. Biiber, C. N., professor Einnan, AMhild, frk. Biinnan, A., verklamiester Eisan, Aage, kaptein Eisan, Eagnv. Eisan, Th., elektrotekniker Eode, F., preimiierløitnant Eode, Ivar Fa^e Eode, 0'veringeniør Eognes, Knut Eognhaug, Emil, speditør Eognhaug, Klara Eogntiaug, Sverre, bankassistent Eokness, Ingeborg, frk. Eosvsen, Odd, agemt Eossvoll, Bjarne, overrettssakifører Bostad, Mattiild», f rik. Bustad, Henny, fru Bustad, Lorentz, jr. Euud, Aasta, frk. Buud, distriktsoheif Euud, fru Eydjord, Chr. Bydjord, Harriet, frue Eiising, Gjertrud Bæder, Einar, inspektør Eøe!d, Erdk, disponent- Bøed, Leilf Bøhmen, Edvard, møbelarkitefct Eønneberg, Harald E. Bønnes, Karl Eønning, Arne Bønninig, Arvid Bønning, Finn, disponent Eønning, Gudrun, f roe Eønning, Leif, overrettssakfører Biønn.ing, Eratih, Ærlk. Bønning, Sara, i'rk. Bønning, Svend Bøskaift, Karen, (frk. EøkSkaft, O., dis:ponent Bøst, Torleif Saksvik, Leif Saltnessand, Låre Saltnessand, lærer Saradiøes, Iniga-id, fa. Sandvik, Arnfinn Sannes, Beiidar Schkimke, Bingit Schanke, John Schare, Carl Siciuei, Eomrad 1 Sdhed, Ndly Sohiok, Eugen Schieflo, Leiv Schjetnan, O., kjøpmann Schjetne, Arve Sdhmildt, Hilduir, fru Scitaeinier, Qhu, jir. Sdhpeiinier, Befllga Sohrødex, AM, fotograf Sehnøder, Chr., grosserer Scihnlerud, Arne, student Sohulerud, Gunnar, ingeniør Schulerud, L., lektor SøbMz, Gudr.un, frue Schøyen, Nils, ingeniør Selaæia, Aslaug Seilmæs, Otflo Broderiforretning & Tegnekontor Schreinergaarden (mot Jomfrugaten) Start dagen på A_ S Telefon 2676 FYFFES Mathiessens Bananmodneri A-S

13 126 Tfondhiems Turistforenings årbok Setoæe, 'Sigrid Seiset, Inig'elbgørg Silseth, Anna, frk. Sivertsen, Erling, fullmektig Sivertsen, lektor Siveritsein, Mailiie, fria Sivertsen, Kagna, frue Skatlfloth, Helga, frk. Skaigseth, Jarle Skaugstad, AdoLL', bankkasserer Skaugvold, Sverre Skillingstad, O. Skirstad, Otto, overrettssakfører SSkjåmes, lektor 8'kjerdlem, Maråe Skjesol, Anton Skjetne, Ivia.r Sikjetme, M<a,rgiit, firu Skjæran, Olga, frk. Sletaee, EJila Sletten, Dagny, frue Sletten, M., disponent Smedal, Harald, overrettssakfører Smitt, Didi E-teter, fr,k. Smith, Gudrun, frue Smith, G. D., ingeniør Smiitfli!, Karen E&altøbh, t,rk. Smith, Lulli, frue Smith, L. C., kjøpmann Smith, Eagn-hild, frk. Snøsen, Anna, frk. Solberg, E., dr., landbrulaskjemiker Solberg, Nils Solbu, A. A., frue Sol'bu, O., kontorcbef Solem, Leif Stabel-1, 'Gunnar, bygningsehef Stamnes, Gmdrun, frk. Staudenmann, K., gullsmed Steen, Alf, lektor Steen, Bengdis Steen, Birger Steen, Hjørdis, tfrk. Steen, Sigurd Sten, Th., bankkasserer Stenclahl, dr. Stene, A., bankkasserer Ste», Haiania Stene, Ingvald Sitanei, Gllatv B-aiktoe Stene, Ottar, sakfører Stene, K-aigiriMld Stensru-d, Anne, frk. Steo'V r 'lk,,.tohian Sti egler, ingeniør Stokke, Andrea, frk. Stokke, Anna Stokke, Aslaug Stokke, Erling Stokke, Hildur Stoklkøi, ikaren Stokstad, Per C. Stonn, Fredrik Strand, Olav Sitre-uimlamai, Anto-n O. Stræte, Tora, frk. Strøm, G-udrun, frk. Strøm, L. W. Strøm, Nils, disponent Stubbe, Margit Stølan, Birgit, frue, lærerinne Stølan, Math. Stølo, Karl, sikloheftiestyrer Sund, Asbjørn Svendsen, Erik Svendsen, I. M., kontorchef Svendsen, Joh. F., kjøpmann Svendsen, Køraiaiug Sjvtenike, istoivaig, Ifink. Swensson, Per Swensson, Signe, læge Swensson, Sven, kjø'pmann Swensson, Victor, overlæge Sylow-Hansen, tannlæge Syvertsen, Lorentz Sæbø, A-lma, frk. Sæther, Gudrun-Johanne Sæ-thex, Hildur, frk. Sæther, Johan Sødahl, Gjertrud Efter tur storvask til kroppen Henter og bringer. til tøiet. Telefon: Ta med Trønderkjeks paa turen Trondheim Kommunale Bakeri

14 128 Tfondhjems Turistforenings årbok Sørlie, Irgens, frk, SøwXmiiing, T. Tallaksen, Atana, f ilk., i Tambs Lyche, Else, frue Tambs Lyohe, Ealph, dosent Tande, Kaare Tangen, Arne Telleebø, O. S., bamkbokliolder Tellesibø, EoU Thangstad, O. Tharum, Thor, advokat Thanilow, Ohr., jr. Thaullow, BagflhilH Tihaulow, Valborg, frk. Thesen, Trygve, stadsingeniør Thomesen, Buth, frk. Thon, Harald, ingeniør Thorsen, Jotianne, frk. Tihronæs, Erling Thronæs, Joihan Thronæs, Reidar Thronæs, Thor Topp, Hugo, hotell-eier Torgersen, Haldis, frue Torgersen. Eeidar Torkildsen, Astri, frk. Tranaas, H. Treu, Adolf, ingeniør Tromst-ald, Earl, Urfc. Trygstad, Valborg Trætvik, Im^grid, frue Trætvik, Eeidar Tverdahl, arkitekt TverdaJil, ingeniør Tvete, Arne Tvete, B. M., forstander Tvete, Hjørdis, frk. Tvefce, TurM Tøndell, Eudolf Tøneeth, Hildur, frue Tønseta, T., disponent Udbye, Andreas, gartner Udbye, Fredrik Udsetn, O. Ohr., handelsfullmektig TJsland, dr. Usland, fru dr. Valsø, Anna, frk. Valsø, Tora, frk. Vangen, cand. theol. Vaseljen, Steinar Vinje, Johan, kontorchef Vinje, P., telegrafist Vogt, Fredrik, professor VolcIklmiaT, Ha,nis P. VoilcikmaT, Kate, Ænu Vold, Sigrid, frue Vollan, Asbjørg, frk. Vorset, kontorist Vroom, Ynghild, frk. Wiaatofc, Carl Waaek, Ellen Marie, frk. Waage, Gerd, frk. Wahl, Lilly, frk. Wahlberg, buntmaker Walseth, Fridtjof, kjøpmann Walseth, Olaf, jnr. Wang, Arvid Watzinger, professor Wiedmll, AJIbwta Wedul, Erling Wedul, Håøndlis Weidemann, F., ingeniør Weiseth, Gunbjørn Wennberg, Johan Wenntoerg, Kaare AVenntoerg, Margit, frk. -Wessell, Bernhard, kontorohef Wibe, Dagrun, fri. Widhisitirøm, A., tiantklllolklhlolder Widerøe, Borgny, frue WlidOTøe:, Matt. WKttih,, E iageiniiør Wigen, A. F., kjøpmann Wiggen, Aslaug, frk. Wiggeti, Trygve WiJig, Aislter Wik, Astrid, frk. Wildhagen, F. Wilhelmsen, Finn C. LUND Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Lmien TROND HJEM Telegramadr.:,,Shippinglund" DAMPSKIBSEKSPEDITION SPEDITION ASSURANCE BAD MED GASS! n temperert dusch efter turen er helsebringende. H. Iversen Iste kl. optisk forretning Trondhjem Alle Zeiss fabrikata Snebriller i stort utvalg. Termometre, barometre.

15 130 Trondhjems Turistforenings årbok Wilhelmsen, Frantz, kjøpmann Wiltoeiaisen, Lars Wililmaa, Alfhild, IA. Wilmann, Ebba Wilmann, Ingeibrigt Wilmann, Maja Winge, Gunvor WiisfaH, Arne Wist, Aslaug, frue Wleiigel, Jotoan Wleiigel, Kirsten Wold, Alf, agent Wold, Einar W:old', Imgieir Mangiretibe Wold, Ola, jr. Wold, O., læge Wold, Oskar, bankbokholder Woldhaug, Egil, lærer Woldinauig, Synnøvei, fru Wollan, K. Ystgård, Odd Chr. Øien, AMWild, Øien, Georg, telegrafist Østby, Kaæl Østerlie, Erling Østlund, Ole, skreddermester Østlund, Peder, skreddermester Øverland, Mimi, frk. Øverland, W. Øyen, Sverre, kjøpmann Øyen, Thordis, frk. E. FJELDSETH TRO N D H J E M TELEGRAM ADR.,,ELEKTRIK" Elektriske installationer for lys og kraft. Fabrikation av Elektriske varmtvandsapparater stikkontakter skibsutstyr etc. gafe 13 ^preffef 1842 Mottar innskudd, bevilger lån, besørger innkasso, utsteder innenlandske cheks. utlåner sparebøsser, utleier panserbokser og utfører forøvrig alle vanlige sparebankforretninger.

16 132 Trondhjems Turistforenings årbok Årsbelalende uienbys medlemmer: Aarnes, Butlh, Surna Aas, Bønnaug, Cslo Addiersen, Axel, oveamettisdiomfflieir, Oslo AuderiSien,, dlamlinierimllffl.., Mlolldte Aaudlersea, Imgrdid 1,.'farmalsaiit, Oslo Aspås, Berevend, Løkken Verk Aune, Otto, Løkken Verk Båe, Ole, Steinkjer Berig,.Aaetia,.'Løddoiigieni Bierg-rølsein, lalf, Åsien Berg-Nilssen, Andreas, dr., Åsen Bleken, I., rektor, Ås i Meldail Bramsen, S., frue, Kjøbenhavn Bramsen, S., direktør, Kjøbenhavn Ba-uni, Niamma, Mc, ILevanlger Bruun,.Måja, frfc, OB!IO Bryhni, Haakon, tannlæge,' Løkken Verk BrÆlkfcein, 'Miariit, Bofppeirå Brønner, disponent, Oslo Buås, Per, Hommelvik Bull, Georg, kaptein, Oslo Bu'1, Jeanette, frue, Oslo Castberg, Knut Caistitoer.g» Odd, istrdinidia Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Dab.1, Axel, kontorist, Løkken Danielsen, Paul, reneier, Meråker Elblbtesen, Jiust 'Obr. Biing, sitodi., ikrliistiaiilsninldj N. Ebbesen, major, Kristiansund N. Ebltasen, Vesla, fem, Knilstiiiamstuiad E3flpe^ An)na, Dlo^tne sit. ElmBbald, Martin, ISeiKbla Eråobsen, Elias, tollopsynsm., Bergen Tlagestad, Sverre, Støren Mistad, Ota va, toifc., Bodø Gevik, forstkandidat, Malvik Gimseng, Joh., 0«lo Gråjbak, Arne, telegrafist, Eeitan Gråbak, Gudrun, fru, Beitan Gregusson, Ivar, Steinkjer Griaaslinio, B.,, Sur,nia Grundt Tanum, Ingrid, frue, V. Aker Grundt Tanum, Joban, V. Aker Gobel, Solveig, frk., Bekkelaget Hårberg, Arvid, Oharlottenlund Balgen, -Eifltog, KTtetiaineund Halseth, Adolf, kjøpmann, Charlottenlund Htailsiteinsen, Ttonase,! fru, Beagem ffiaosea, Aaista, Hdmlmielvlik Hansen, Oswald B., Bergen Harbitz, Gotfred, Kopperåen Hedels, Bergljot, frk., Oslo Hedels, Hjørdis, frk., Oslo Herlofsen, Bode, Kr.sund N. Hodne, Bj., Kr.sund N. Holan, Magnus, Kirknesvågen Holm, Lars, reneier, Evavoll Hollmien, Jiotoan, Hiom miefflvii!k Holst, Elisabeth, frk., Namsos Hifllst,, Riecid-un,, ifrik., HoJlbotn Bolt, Einar, Thamslhavn Holt, Else, Thaméhavn Holt, Per, Uham&havn Holt, Bigmor, Thaméhavn Hyeding, Johan, sen., Kr.sund N. i, Aiagot, Meråker Iversen, Gudrun, Oslo Iverlsemi, Olaf W., Mierålkieir Jalssun, Mattmo, Sverige Janssen, dr., Stjørdal Johannesen, Bolf, Sandvika Jorde, Sven, ingeniør, Oslo Jysum, 'Gmninair, Obølklken Verk JyisS'Uim, Kå;ne, Leffifcen Veafc Jyaguim, kiaiptiein, Laktoen Vierrik & Mineralvandfabrik Telefoner: O - 195O

17 134 Trondhjems Turistforenings årbok Jøruau, Einar, tenismjflaølm., SeHibu Jørgensen, dr., Oslo Kjellerød, gartner, Strinda.. Klingenberg, K. S., direlstør, Oslo Klouman, Halfdan, dr., Hønefoss Knudsen, Aagot, frk., Bjukan Knudsen, Finn, pr.løitn., Steinkjer Knudsen, Helga, fru, Steinkjer Knudsen, Kristian, Eaniheim Konstad, Sivert, Løkken KJonvieOJd, dh'., Åisgéiridissltøaind! Kjonrveild', B., ifimi, ÅisgÅrdisistramd Kristiansen, T., Kopperåen Krogstad, Karl, direktør, Oslo Kroppan, Helga, Selsbakk Kvitihiaimlinieir, Hølige, Kotpperå Krvæeometaigi, Amma, fm, Sinigisåis Kvsarnenig, Jlenisi, teslleigr., Siingsås Lange, InigeB, ftrik., Bieiitajn istt. Lanigei,.JoilUan Jøngen, Beaten st. Lie, Alfhild, Oslo Lindegrén, isoffi, frk., Stockholm LøvMlmio, Oittaaa-, -Kopperå Matheson, Johanna, frk., Charlottenlund Miellandsø, Li v, MelanidlsjiB Mellbye, Alb., Bantheim Mictoallsieii, Bjøng', Ostø Moe, Margit, frk., Heimdal Molde, Sigvairt, Kopperåen Moxnes, Nils A., sekretær, Oslo Muscat, Henry, Sundsvall, Sverige Muscat, Margit, fru, do. Miffler, Beidar, (MeJtas Myfhren, Q-nnnar, Oslo Myren, Marit, Bennelbu Olfalf, traffliteiffiøreri, Bi)nd;al Nergaard, O., Løkken Verk Nilssen, skolebest., Løkken Verk Nilsson, fru skolebest., Løkken Verk 'Nilssen, 'Fredrik, Løkken Verk Nilssein, Inger, Laklken Olfstad, Karen, Ærk., Flå Okkefihaug, A., inig., Løkken Verk Olsen, Georg, inspektør, Thamshavn Orseth, Aasta, frk., Oslo Paulsen, Hanna Marie, Førde i Sunnfjord Pedersen, Astrid, frk., telegrafistinne, Namsos Permansson, Viktor, Østersund Qvenidd, Einar, Banheim Kialnilbieirg, IMlWcrid, 'Oharlliottenlund Besell, Jiftn, Løkilaen Veik BiesielT, Tonniiod, Tyniaat Bichter, O., sorenskriver, Tynset Bigstad, O., Hommelvik Binge, kaptein, Løkken verk Bognhaug, Aagot, frk., Oslo B»'gstad, Pier, oanid. jun. Bokseth, Aslaug, frk., Frosta Bothstein, Karl, m-ag., Sverige Bøbme, Elin, Orkanger Bøskaft, Kaare. Støren Sagberg, Gunnar, stud., Stabekk Salberg, lensmann, Skogn st. Sallbemg, ielil'e.n, fani, iskioig-n' Saltness, Gunnar, Løkken Verk Såltness, Sigurd, Løkken Verk Salvesen og Chr. Thams Comm. A/S Thamshavn Sandstrom, Erik, Goteborg Scheie, E., Steinkjer Schlytter, Carsten, cand. jur. Oslo Schmidt, Karl Otto, Thamshavn Schouw, W., cand. pharm., Kjøbenhavn Selbek, Bagna, Opdal Siiems, dire/ktør, Kjølbentov,n- Sieims,.dliweifctør, ttru, Kj.ø teinlhiaivn Singer, W. H., Nordfjord Sivertsen, Thorbjørn, skoginspektør, Guldal Fotgjængere og fjeldtravere EN TING maa-dere huske paa hvis turen skal bli vellykket og kaffen skal smake ekstra godt, og det er: At bedre fløte end den i bokser og flasker frå Trondhjems Melkforsyning kan dere ikke faa med i rypesekken. Den er drøi og såa frisk i smak at den ogsaa kan benyttes som dessertfløte. Har De smakt vor hermetisk ned lagte gammelost i blikesker? Den føres i vore filialer.

18 136 Trondhiems Turistforenings årbok Skjenneberg, ingeniør, Grong Skogstad, Alvhild, Heimdal SoeLberg, Trygve, Hollandet Stavern, frk., Stjørdal Stokbak, Aksel, Hommelvik Stokibak, Guttorm, Løkken Verk Stokbak, Tonbjørn, Løkken Verk Stordalsvold, A. P., Løkken Storsve, Bjarne, Løkken Verk Stu'b, ingeniør, Stjørdal Stuedathl, Aslaug, i'rk., Oelo StuedaM, Haldi*, frk., Oslo Stuenæs, Fridtjof, Raniheim Sviarisitiad, Sv., MbaiBOitirvif., Grøda Sveiberg, Johan, Hommelvik Swfaui, Bemrainin, Htotainelvdlk Stotør, Eilii, Suima Sseltttrør, Siignird, Rørvik Stønemsen, Dointtea,.Buvik Søirensemi, Einar, Bnvik Søriamd, Elsa, fru, Oslo Tangen, Th. A., distr.ohed', Thaanehavn Tangen, Thorstein, T'hams'havn Teigen, Anne, Løkken Tønseth, H., dr., Oslo Tønieetih, KaHbai-iae, fru dr. Urbye, H., ingeniør, Sandvika Vedler, Wiifllien, Botterdaim, Voiilgt, KJaa-1', Bodø Wikstrom, Iwan, rådmann, Østersund Winge, Ivar, Steinkjer Winsvold, Ingeborg, frk., Ø. Aker Winsvold, Signe, frk., Ø. Aker Øvre, Per, Løkken Verk Se mit utvalg i Stoffer for Dresser Sportsdresser, Selskapsdresser-, Frakker etc. Sportsdresser efter maal. Vindjakker, Oljekapes, Sportsstrømper, Pullover, Ullvester Manschjetskjorter, Stivetøi, Slips. - Undertøi i uld og bomuld Vinddrakter, Knickers, Sportsbluser, Regnfrakker - Rikt utvalg. C IL 1E ID /& 1H IL A-S TRONDHJEMS SKOFABRlK Komfort Kvalitet Etablert 1902 Modernisert 1932 f TRONDHJEAA Forvaltningskapital ca. kr. 5,000,000.oo Egen formue ca. kr. 600,000.oo

19 STJØRDAL HCTEL INNEHAVER: RAGNA HOPSTAD Godt kjøkken. Gode senger. Godt stell. Rimelige priser. Bensinsiasjon. Garage. 1ste \^jpromotqr[ "*\^fs^_!!!i ZZ ZIZZiiIZ^'" "-"""""..!'...'.'.!_!^_ Norske Creditforsikringsselskap Stiller garantier for lån. STYRE: Forlagsbokb. Jac, W, Cappelen, Adv. Eyv. Getz, Adv. Birger Stuevold- Hansen, Martin Halset. adm. dir. Repr. i l.bjem: Per Flood. - LONDON Guarantee & Acc.Comp Ltd. London Oslo 1889 Per Flood, Trondhjem Automobil Ansvar -Brand Ulykkes- og Sykdomsforsikring Martin Halset, Gen.agent, Oslo Statsbanernes Reisekontor TRONDHEIM STASJON Billetter. Plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn- og utland. Tegner poliser for reisegodsforsi kring KONTORTID; Hverdager Søn- og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr.,,Reisekontoret, Trondheim"

20 ØLDTEPPER i stort utvalg. PULLOVERS SPORTSSTRØMPER En dusj daglig ldrettsmannen ma sørge for daglig dusjbad. Det er sundt, forfriskende og styrkende. Innhent tilbud på innlegg av bad frå K. L U M D RØRLEGGERFORRETNING Tronheim Etabl JOHN HUSBY Nordre gate 10 Trondhjerri Telef. 428 T Ø l TIL SELBUVESTER TOBAKKER PIPER CIGARER CIGARETTER SPILKORT SPADSERSTOKKE IBAS SPORTSFORRETNING A s Telefoner 1951, 3651 Telegramadr. l BAS Vi skaffer alt hvad De trænger i TURISTUTSTYR AKTiESELSKAPE r NORSK BØTTEFABRIK TRONDHJEM Hvori er optat TRONDHJEMS BLIKKEMBALLAGEFABRIK A-S NORSK RADIATORFABRIK JERNVARE- OG BLIKKEMBALLAGEFABRIK - BLIKTRYKKERI - PAPIRTRYKKER! SMIJERNSRADIATORER GALVANISERING - FORTINNING - LAKER] 1MG Telearamadr,:,,NOBØ" Telefoner: 4635, 6274 Code A. B. C. 5 th edition J U L I U J Kamera og film er den viktigste del av utrustningen for en fjelltur SI1MOM IEM4E1EM Nordre gt. SK. BOKBINDERI - PROTOKOtFAB : RIK " ÆSKEFABRIK - LINIERANSTALT Etabl Telefon 550 Jomfrugt. 4

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 25 1 Brodtkorb Tobias ing* Elinor frk. Ulf gymn. _ 5d ^lolmgren O. K. lærer* Othelie lærerinde Aslaug kontord. Nesjø Signe lærerinde 5.? iqlsen Nils fhv. arb.*

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

Bankforretning It 607

Bankforretning It 607 :=-IUHLAWU. - soé 08 55 09 > o 2 A t. Fæstningsgaten frå N. Møllb. gt. til venstre, l ilsen Elisabeth arb.ske Anton A. toldopsm.* 3 "Stjørdalens ineieris uts. bustad Anton. skipper Anna tandtekn. Gudrun

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm.

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm. 618 s forretningsbanken Creditreformforeningen avdel.kontor Hytten & Solberg kontor 22a (Kreditbanken) ^Drotninghaug A. frugt- & cigarforr. Christiansen Søren agent. Heglie B. barberforr. 2 Rønne Kristine

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Aars, Sophus: 32/223 Aarseth, Ville, billedhogger: 32/282*

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS 0029 Hellem, Gunnar 0101 Barrientos, Carlos 0101 Hestnes, Bjørn 0101 Orvik, Odd Einar 0102 Farmen, Pål 0102 Nordang, Asbjørn 0102 Teg, Egil 0103 Faget, Sadik 0103 Johansson, Søren 0103 Rasmussen, Rolf

Detaljer

Viede A B C D E F G H I J K L

Viede A B C D E F G H I J K L 3 4 Viede 1Vielsesnr Gift Vielsesdato før Gift brudgommen før brudbrudeparets navn Bopel Fødested Fødselsår Fedres navn TrossamfunnForloverens navn og bobel Joh Oskar Olsen, Anmerkninger Ole Edvard Olsen,

Detaljer

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet.

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet. Privatarkiver Her følger en liste over de privatarkiv som oppbevares ved Statsarkivet i. Privatarkiv er arkiv etter personer, bedrifter, foreninger og lag, gårder o.l. De fleste privatarkivkatalogene kan

Detaljer

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling 1 Tjenestested Fra dato 2 Tjenestested Fra dato 3 Tjenestested Fra dato 4 Tjenestested Fra dato Stiling 5 Tjenestested Fra dato 6 Tjenestested Fra dato 7 Tjenestested Dato 8 1ste periode 2dre periode 3dje

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Den yngste var best F R A I D MIDTRE GAULDAL KOMMUNE SELBU KOMMUNE. Støren. Vant på første forsøk. Ove Aunli igjen til start

Den yngste var best F R A I D MIDTRE GAULDAL KOMMUNE SELBU KOMMUNE. Støren. Vant på første forsøk. Ove Aunli igjen til start Ove Aunli igjen til start se side 11 R ES Den yngste var best U LT A TL I S T E F R A S I D E 2 Vant på første forsøk siste side Jeg gjør ikke annet enn å trene se side 12 De kjempet sammen hele løpet,

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

ISFIT OG SAMFUNDET: PRINSIPPAVTALE

ISFIT OG SAMFUNDET: PRINSIPPAVTALE Diverse 12 ISFIT OG SAMFUNDET: PRINSIPPAVTALE Prinsippavtale mellom Styret for Stiftelsen den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (heretter kalt ISFiT) og Studentersamfundet i Trondhjem (heretter

Detaljer

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund.

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund. NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund Del 1: NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer

PÅSKESIRKULÆRET 2014

PÅSKESIRKULÆRET 2014 FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL Glade damer ved minnesmerket på Ustetind. Foto: Jorunn Vindegg PÅSKESIRKULÆRET 2014 www.ustaosetsvel.no Facebook: Ustaosets Vel VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER Kluges advokater

Detaljer

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURREDN ING I NORGE 1922 I Frodel ved lov ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA L(rncI. /Il nhl1qen INNHOLD.,... 3.. 19 Arsberetn ing lo r 1921 4 15 Skrivelse av 19 mai 1920 ang. bjørnen. Skrivelse

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer