NORSK VÅCUUM OIL COMPANY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK VÅCUUM OIL COMPANY"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. 1 k 1931 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember Innehavere av foreningens hederstegn: (innstiftet 16. desember 1927) Sctalz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor Grilstad, Olaf, kjøpmann Klingenberg, K. S., direktør Åa, Anne, frøken Stugudal, Ola, gårdbruker Æresmedlemmer: *ScbjUlz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor *Grilstad, Olaf, kjøpmann Inribudne livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitekt Halle, J., ingeniør, Todal Kaarvatn, Gudmund, Todal Lysholm, J. B., ingeniør, Tydal Magnussen, redaktør, Østersund Stugudal, O. Tydal Selv om De bruker den beste olje De kan få, representerer denne utgift kun 3 /o på Deres bilbudgett. Disse 3% øver imidlertid den største innflydelse på de øvrige 97%. En kvalitetsolje som Gargoyle Mobiloil forebygger nemlig mange av de utgifter der ellers kan forekomme. Forlang Gargoyle Mobiloil, ikkebafe,,light",,,a" olje eller lignende, Ved å konferere vår smøretabell, Gargoyle tabellen, der finnes på de fleste bensinstasjoner, vil De lett kunne velge den rette tykkelse for Deres bil. Hvis De ikke har prøvet Gargoyle Mobiloil bør De gjøre et forsøk. Livsvarige Bagøien, Kaare Bennetfs Reisebureau, A/s Brun, Ola, student Buen, Axel, kjøpmann Det Nordenifj. Dampskibsselskap Eggen, Esther, frk. Finne, Carl, jr. Grimsmo, Olaf, Kristiansund Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, groisserer Jenssen, Nic., isekretær, Oslo Jørgensen,,Baapd Moe, Emil, kjøpmann, Kr.sund N. Onsager, Niils, høiesterettsadvokat, Oslo Qvenild, Arne medlemmer: Qvenild, Gunnar, Løkken Qvenild, Haldor Qvenild, Inger Kathinka, frk. Qvenild, Ottar Birgersøn Qvenild, Emilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, souschef Sivertsen, Ludvig, sousohef Thomle, E. A., arkivar, Oslo Trondhjem Distrikt av Norges Statsbaner Tønseth, Boar, arkitekt Tøsti, Kaare Løken, sekretær, Oslo \Vefring, Nils, grosserer Ward, Harald B., London Ward, C. A., mrs., London Forseglet Returkanne Øket sikkerhet. Samme pris som i NORSK VÅCUUM OIL COMPANY S BERGEN OSLO TRONDHJEM

2 118 Trondhjenis Turistforenings årbok Årsbetalende Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, Maja, frue Aagaard, Bergljot, frk. Aalbu, Aagot, frue Aarseth, Ivar Aas, Alfhild, frk. Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Arvid Aas, Bendt Aas, Einar, bankchef Aas, Haakon, undexstasjonsmester Aas, Hanna, frk. Aas, Karl Jan Aasen, Asbjørn, ingeniør Aasen, Jens, arkitekt Alm, -Finn, direktør Alnes, Oluf, forvalter Alnæs, stud. ark. Alstad, K., sadelmaker Alstad, Kristian Alstad, Trygve, bokbinder Alvig, Esther, frk. Amidal, Helga, frk. Andersen, stud. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Emma, frk. Andersen, Jørgen Andersen, K. Dahl Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Andersson, Hjalmar Apenes, Chr., overrettssakfører Appelbom, Arvid, kontorehef Arnulf, Arild, student Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Askelund, Astri, frue Askelund, Jonas, disponent Aspaas, Sverre Aune, Gudrun, frk. Anne, Hallfrid Aune, Juell medlemmer: Aune, Mille, frk. Aune, Peder Aune, Petra Bach, Asbjørn, depotchaf Bachke, Arild, konsul Bacfake, Chr. Anker, konsul Bachke, Halvard L., grosserer Bachke, Sofie, frue Bagøien, Arne, grosserer Bagøien, Jens, disponent Bakke, I. J., materialforvalter Bakken, Gåtta, frue Bakken, Johan, utskiftningsform. Bakken, lærer Bakken, fru Bakken, Nils Bakken, Torleif Bakstad, Tonny, frk. Bang, Astri, frk., journalist Bang, Helge, student Bang, Michael, lærer Bang Hansen, Odd Bauck, Bjarne, overrettssakfører Bauck, Hane Jørgen, overrettssakf. Bausbacik, Georg, bryggerimester Becken, Gunnar, organist Benterud, Inger Benterud, Trygve Bentzen, Ohr. F., direktør Berg, Adolf, fullmektig Berg, fru *Berg, Andr., bankchef Berg, Birger, revisjonsassistent Berg, C., tanntekniker Berg, Elisa, frk. Berg, Erling, disponent Berg, Eva, frk. Berg, Jon, kontorehef Berg, Eagna Berg, Eolf Berg, Sverre, konsul Berg, fru konsul Berg, Trygve, doktor IAEG TR O N D H J E M Alt elektrisk Kvalifefsmerket i såpe og kosmetika.

3 120 Trondhjems Turistforenings årbok Berge, Keidar Bergersen, T., frue Bergstrøm, I. M., grosserer Billington, disponent Birkeland, Arvid Birkeland, Gunnvor, frue Birkeland, Lina, frue Birkeland, Øivind, stud. Bjørndal, Emma Bjørnsen, Th., handelsreisende Bjørsetih, Aase Inger Blom, Chr., assessor Bogevoll, Kari, lærerinne Bohne, Fritz, dr. Bohne, fru dr. Boihne, Gustav, kjøpmann Bonnevie, O., kaptein Borgard, Martin, måler Borgersen, overrettsisafcfører Borgereen, fru Botten, Aslaug, frk. Braarud, Kirsti, lærerinde Bratt, Harald, agent brodal, dr. Brodal, fru dr. Brodtkorb, tannlæge Broli, Anna Broli, Johan Broli, Mella Brun, Alf Lund Brun, Axel Brun, Erling, kontorist Brun, Fredrik, tekniker Brun, Fredrikke, frue Brun, Fridthjov, bokhandler Brun, Ingrid, frk. Bryn, Arne, doktor Bryn, bankchef Brseck, John, ingeniør Brænne, Dicken, frue Brænne, G-., ingeniør Brænne, Ingrid, frue Brænne, Trygve, disponent Buaas, Eiler, læge Buaas, fru dr. Buaas, ingeniør Bueh, Nicolay Bueikuholdt, Åme, fullmektig Buvarp, Charlotte, frk. Bye, Olaf Bøckman, E. B., assessor Bøokman, Nils, major Biørsting, Trygve, kjøpmann Cappelen, advokat Cappelen, doktor Carlleif, Dora, frue Carlleif, Frode, ingeniør Carstens, C. W., dosent, dr. Carstens, Maria, frue Christensen, Astrid Christiansen, Chr., byggeleder Christiansen, Thrine, frue Christophersen, Astrid, frue Ohristophersen, Axel, tannlæge Christophersen jun., tannlæge' Ohristophersen, Nils, agent Claussen, Andr., advokat Claussen, Chr., bankkasserer Oollin Hansen, Carl, journalist Collin Hansen, Ceeil, overretssakf. Collin Hansen, overretssakifører Dahl, Aagot, frue Dahl, Anders Eahl, Carl, kjøpmann Dahl, Einar, advokat Dahl, Georg Dahl, Gerh. Chr. Daihl, Hjalmar, handelsfullmektig Dahl, Jan Dahl, Johan Dahl Karl, bankkasserer Dahl, Majen, frue Dahl, Nikolai, kontorohef Dahl, Nils Dalhl, Olaf, kjøpmann Dahl, Ole, kjøpmann Dahl, Eagnhild, frk. Dahl, Buth, frue AKTIESELSKAPET NORSK BØTTEFABRIK TRONDHJEM Hvori er optat TRONDHJEMS BLIKEMBALAGEFABRIK OG A.S NORSK RADIATORFABRIK JERNVARE- OG BLIKKEMBALAGEFABRIK BLIKTRYKKERI - PAPIRTRYKKERI SMUERNSRADIATORER GALVANISERING - FORTINNING - LAKERING Telegramadr.:,,Nobø" Te)efoner:J4685, 5274 Code A. B. C. 6lh edition Det ældste norske ulykkesforsikringsselskap S l G Y N tegner ulykkes*, automobil*, ansvars*, garanti*, maskin* og sykeforsikringer ved Ingvar Klingenberg Tro n d h j e m MUNKHOLM MARGARIN gir kraft, styrke og utholdenhet. Telefon 111 & 352 Trondhjem

4 122 Trondhjems Turistforenings årbok Dahl, Siri, frk. Dahl, Solveig, frk. DaJhlbaek, A., lensmann Dahle, Einar Dahlø, Henryette Danelius, Bertram, læge Danielsen, Dagny Devik, dosent Digre, Einar, brukseier Domaas, Inger, frk. Domaas, Kaare Domaas, Odine, frk. Drage, Astrid, Ærk. Dreyer, Erling Dyblie, Gudrun, frk. Diiwel, Fritz Dørum, Ole, dampskipsekspeditør Eggen, Alfred Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Ingrid Eggen, Olaf Eggen, Sverre Eggen, Tormod Eide, Trygve Ekle, J. E., lærer Eliassen, Tom. B. Ellingsen, Gunvor, frue Ellingsen, Harald, grosserer Ellingsen, Johan, grosserer Engan, Trygve Engelsen, disponent Engen, Arnt, kjøpmann Engen, Ivar Engen, Simon, kjøpmann Erichsen, Aagot, frk. Erichsen, Gudrun, frk. Eniehsen, H. S., læge Erichsen, Odd, konditor Eriksen, Bjarne Eriksen, Dagny, frk. Eriksen, Edvard, snekkermester Eriksen, Erik, overrettsdommer Eriksen, Gudrun, frue Eriksen, John Eriksen, Kristoffer Ertresvaag, P. Esbensen, O. B. Espaas, Ole, disponent Essendrop, Alfred, banksekretær Evensen, John Evjen, Alf Evjen, Ivar Evjen, Mathilde, frk. Falkanger, Arne, kjøpmann Falkanger, Margareta, frk. Falkanger, Signe G-etz, frue Fallan, Ingvar Fenstad, E. W. Fenstad, Margit, frue Finnanger, Tormod Finne, Carl, kjøpmann Finne, Fredrik Finne, H. Meincke, tannlæge Fiske, Erling Fiske, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Fisknes, Kitty, frk. Fjeldseth, Aksel Fjeldseth, E., kjøpmann Fjeldvig, B. A. Fjeldvig, Hjørdis, frue Fjeldvig, John, kontorchef Flatnes, Arne, ekspeditør Flatnes, Karl Flatnes, Paula, frk. Flock, Carl Flood, Arne Flood, fru Flood, Haakon Flood, Paul, grosserer Fløistad, Haakon Fl-øistad, Nils Fløistad, Olga, tfrue Flønæs, ingeniør Flønæs, Helga, frue Foldahl, Axel, bankkasserer Foldahl, P., r/p OPRETTET 1859 Mottar indskud Bevilger l a a n Utsteder reiseakreditiver paa ind- og utland P. G. SWENSSON TORVET TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 Telegramadresse:,,PEGE" Ved indkjøp av: MAN UFAKTURVARER tør jeg be Dem ha min forret* ning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende branchen.

5 124 Trondhjems Turistforenings årbok Formo, Bjarne Fosse, Aug., konsul Fosse, William, konsul Frog, ingeniør Fuglevaag, O. B., agent Furru, Torleif, bankfullmektig Gaden, Kr., eksp. Garmo, Olav Garstad, John, direktør Garstad, Sigrid, frue Gaustad, Alf Gierløff, Christian, sekretær Gilde, Anton, kontorbetjent Gilde, Th. Gill, A. T., oberstløytnant Graabrask, Gnnda, frk. Grabow, Trygve Gram, Einar, ingeniør Grendahl, Adele, frue Grendahl, Anna Adelheide, frk. Grendahl, Anne, frue Grendahl, Marit, frk. Grendahl, Odd Grilstad, Antonette, frue Grimelund, arkitekt Grimelund, Helga, frk. Grundtvig, Inger, frue Grundtvig, Otto, overrettssakfører Grytness, H., ingeniør Grytness, Valborg, frue Grøndahl, major Grønning, Anna, frue Grønning, Emil, kjøpmann Grønning, Leif, kjøpmann Grønningisæter, ingeniør Grøntvedt, revlsjonsohef Gulbrandsen, Johan Gulbrandsen, Sverre Gulbrandsen, T., bokholder Guldahl, Axel Gåtzsehmann, Emil Gatzschmann, Gusta, frue Gåtaschmann, Knut Haagensli, bokholder Haanes, Jens Haave, C. F., salmaker Haave, Magne, lærer Hall, forstander Hallberg, Klara, frk. Hallberg, Lisa, (frk. Hallset, Liv Halse, dr. Halset, Olga, frk. Halseth, Birger Hateetih, E/olf I., kjøpmann Haltvig, Harald Hammer, O. T., jernbanefullmektig Hansen, Arvid Hansen, B., bankbokholder Hansen, Bjørn Brun Hansen, Einar Hansen, Elisabeth Haanes, frue Hansen, H. Håkonsen, fullmektig Hansen, Harald, kasserer Hansen, Harald Hansen, Johan Hansen Krone, Solveig Hansen, M. A., kjøpmann Hansen, Otto Brun Hanssen, Karl, bokholder Hanssen, Karl M., grosserer Hanssen, H. M., disponent Hansteen, Philip, overlæge Harbitz, lektor Harper, Alex., kasserer Hartmann, Bernhard Hauan, Andr. W. Haug, Erling Haugan, Carl, bankbokholder Haugan, Einar Haugen, Andreas j Haugen, Nils ^ Haugen, Olaf Haugnæss, Bjarne Haugnæss, Dagny, frue Haugnæss, John Haugnæss, K. Haukaas, Per, sorenskriver O J U) O z o U) Q < H U) 3

6 126 Trondhjems Turistforenings årbok Haustveit, Elsa, frk. Hay, Caspar Hay, Johan Heggenhaugen, ingeniør Heggrøneis, Odd Heggstad, professor Hegstad, Aslaug, frk. Hegstad, Leif, kjøpmann Heiberg, Johan Helgeby, Marie,, frk. Helgeby, Synnøve, frue Helgesen, Carl, slaktermester Helgesen, Gudrun, frk. Helgesen, Joh. O., slaktermester Helgesen, Reidar Helgesen, Turid, frk. Hellån, Kaare, ingeniør Helland, Magnhild, frk. Hellen, Asibjørn Helmersen, Konrad Helseth, Alf Helsingen, Nils, læge Henmo, E. Nasvold, ingeniør Henriksen, Borghild, frue Herloifson, Fredritk Hernes, Trygve Herstad, Arne Herstad, Sofie, frk. Herstad, Sverre Hiorthøy, Aslaug, frue Hiorthøy, Edv., farmasøit Hirseh, Chr., dr. Hirseh, Eddy, frk. Hirsoh, Harald, kjøpmann Hirsch, Robert, apoteker Hirsoh, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Hoel, Aasmund Hoff, Augusta, frk. Koff, Gunnar, kjøpmann Hoff, Leif, kontorist Hott, Ragnhild, frk. Hoff, Reidar Hoff, Thorleif, ingeniør Hofstad, Gudrun, frue Hofstad, J6n, lærer Hofstad, M., frk. ", Hojem, Borghild, frk. Holan, befrakter Holm, apoteker Holme, Hdlda, f rik. Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Solveig, frue Holst, Alexander, overlæge Holst, Arne, fcontorohef Holst, Astrid, frfe. Holst, Chr., konsul Holst, E., bankchef Holst, Marie, læge Holst, Ragnvald, telegrafist Holst, Torleif, kontorist Holthe, E. Holthe, advokat Hopstad, Alfhild, frk. Horg, A. Horg, J. Hoseth, Johs. Hugdahl, Torleif Husby, John, kjøpmann Hustad, ThoroH E., postekspeditør Hyll, Cornelia, frk. Hyll, Conrad Hynne, Tordis, frk. Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Høeg, Ole Høye, H., arkitekt Høyer, H., direktør Inderberg, Alf leachsen, fru Iversen, Reidun, frk. Iversen, Reidun, frk. (^ Jacobsen, Kaare Jacobsen, Lissie, frk. Jacobsen, Milli, frk. Jahn, Herman Jakobsen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludvig, distriktskasserer (Ute ÆfferSkadeforsikring j) jj GtttearferÆvjfbtsf&rincr. \

7 128 Trondhjems Turistforenings årbok Jansen, Leif B. Jemtland, T. Dehli, ingeniør Jemtland, Ingeborg, frue Jensen, Eugen * Jenssen, H., bryggerieier Jenssen, Hilma, frue Jenssen, H. P. Jenssen, Olaf Jentoft, Erling Jentoft, Ingrid Bryn, frue Jentoft, Kjell Bryn Johannesen, Andr., fullmektig Johannesen, Bjarne, kontorchef Johannessen, John Johansen, Anders, provisor Johansen, Gjertraid, frk. Johansen, Gudrun, (frue Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kristoffer Johansen, O. H. Johansen, Pel ra, frue Johansen, Wilhelmine, frk. Johnsen, Arne O., kasserer Johnsen, Elfi Schie Johnsen, Hilda, frk. Johnsen, John, bokholder Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf, revisor Johnsen, Sigvald, premierløitnant Johnsen, Trygve, revisor Juell, O., lektor Jystad, P., bankbokholder Jørgensen, Arvid, beifrakter Jørgensen, Trygve, grosserer s, Haakon Kaarbø, Aagot, frue Kaarbø, Jonas, kjøpmann Kaarø, Arne Kaaveland, Johanne Karlsen, K. O., disponent Karoliussen, Dagny, frk. Kavli, Fredrikke, frk. Kavli, Ingeborg Kavli, Ruth' Keller, G.. ; Killen, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann *Kindt, O., læge Kjeldsberg, F., konsul Kjeldsberg, Karl E. Kjernli, ingeniør Klein, Josef Kleven, Fr., ingeniør * Klinge, Nicolay, kjøpmann Klingenberg, Hjørdis, frue * Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Klingenberg, Olaf, advokat Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, Helga, fru Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Morten Lindholm Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Kobbe, O. M., kemner Kock, Alfred Krofcmo, Malenfrid Eate Kristiansen, Nicola, frk. Krog, Signe, tannlæge v, Krogh, A. L., arkitekt Krogh, Martin, kjøpmann Krogseth, Trygve Krogstad, Bjarne Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, kontorist Kuløy, Kjelrun, frue / Kuløy, Torvald, ingeniør Kvam, Thorvald, tandlæge Kvande, Rolf Kvendld, Brynjulf Kværnø, Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne, frk. Kværnø, Olga, frk Bygningsartikler Kul & Koks H. P. Jenssen A/ Kjøbmandsgt 4O. 1O25. E. D. Mogstad Trondhjem Etableret 1883 Farvebranchen siden 1867 Byens eldste Spesialforretning i Malervarer og Farvevarer M. GLOTT - CIGARLTSPECIALIST; for Trondhjem og Trøndelag CL/^F H. SOLEM Søndre gt. 26. / Telefoner:

8 130 Trondhjems Turistforenings årbok Landrø, Jenny, frk. Langberg, Gunnar Langhelle, redaksjonssekretær Larsen, Anne Larsen, Arne, kjøpmann Larsen, Biti, frue Larsen, Qhr. Larsen, Gudrun, frk. Larsen, Haakon Larsen, Hanna, frk. Larsen, Harry Larsen, Joinar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, Ludv., fullmektig Larsen, O. K., telegrafbestyrer Larsen, Trygve Larsen, Victor Larsen, Wilhelm O. Larsson, Erik, bantefullmektig Langsand, A., apoteker Lefstad, Aase Lefstad, Ola Leta, Einar, kjøpmann Liabø, N. E. Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lied, apoteker Lien, John Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin, kasserer Lindboe, Astrid, frk. Lindboe, Dagny, frk. Lindboe, Budolf, avdelingschef Lindeman, Thv., professor Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta, frk. Lorck, Egil, direktør Lorentzen, Bergljot, frk. Lossius, B. B., læge Lund, Frieda, frue Lund, Fritihjof, kjøpmann Lund, Jacob B., dampskibseksped. Lund, Just Lund, K., ingeniør -. - Lund, Ove Gnr., stud. teekn. Lunda, Marie, frk. Lykke, Anna, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Ceci, frk. Lykke, Ivar, konsul Lykke, Knut Lykke, Leif Lykke, Beidar, kjøpmann Lyng, John, dommerfullmektig Lynum, Einar Lysholm, dr. Løoben, Harald, student Løeihstøer, Johan, politimester Løchstøer, Johan, student Liøcke, H., byfogd Løkke, Haldis, frk. Løvseth, Einar, ingeniør *Madsén, M., kjøpmann Magelsen, Marie, frk. Magnussen, Birger Miahle, Karl Maske, Julius, bokbinder Maske, Ove, student Matheson, B., kjøpmann Matheson, I. E. B., ingeniør Mathisen, Finn, student Matzow, Herman, kontorchef Mauseth, ArnuU Meinihardt, fru overrettssakfører Meinhardt, B., overrettssakfører Meland, Arne, lærer Meland, Gjertrud, frk. Melbye, Frantz, kjøpmann (_ Mellbye, Aage Stevenson, bankass. MendelsoOin, Ester, frue Mendelsohn, F. Mendelsohn, Isak Meydell, Laur. Pr., revisor Micihelsen, Ivar, kontorehef Michelsen, Kaare Michelsen, B., tollassistent Michelsen, Trygve, fullmektig Middelfart, Emil, ovorrettssakføror Milde, forstkandidat SPORTSUTSTYR FOR DAMER & HERRER Sports- og Knickérsstoffer i stort utvalg, Pullovers, Sweaters, Sportsstrømper, Sportsbluser, Sportsjakker Golfjakker, Vindjakker, Piittees, Leggins, Våtte r, Seier, Slips, Snipper, Huer, Undertøi og sportsskjorter i ull og bomull. A. DAHL & CO. Opdal Turisthotel Opdal st., Dovrebanen. Aapent hele aaret. 545 m. o. h. ' Helt moderne innredning. Varmt og fcoldt vann på alle værelser. Værelser med eget bad. Centralvarme. Biljard. Garager. Øl og Vinrett. Henvendelse direkte, Reisebyråene eller A/S NORSK SPISEVOGNSELSKAP Oslo. Telefon 203JO, 2J634

9 132 Trondhjems Turistforenings årbok Mittet, Astri, frk. Moe, Andreas, konsul Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Maja, frue Moe, Ole Moe, E. Lund Moe, Sissi, frue Moe, Thora, (rk. Moe, Valborg Moen, Aksel Mogstad, B. D., kjøpmann Moum, I., gartner Moxnes, Albert, bankbokholder Moxness, Arne Moxness, Peter, agent Myhre, Karl W. Myhre, Nora, frk. Miiller, A. Mæhle, Johannes M.æhre, Johan Møller, Arne, revisjonschef Møller, Bjarne B. Møller, Carl, ingeniør Møller, F. Schløsser Møller, H., ciselør Nalstad, Inger, frk. Nakstad, Nils Nervik, I. M. Nickelsen, L, bankchel Nielsen, Isidor, fabrikkeier Nielsen, Waldis, frk. Nielssen, Albert, disponent Nilsen, Georg Nilsen, Hilmar, agent Nilsen, H j. Nilsen, Marie Smith, frue Nilsen, Nils Smith Nissen, Bergljot, frk. Nissen, Car>o Nissen, Else, frue Nissen, major Nissen, Per, student Nissen, Ritoorg, frk. Nissen, Torleif, ingeniør Noodt, Aslaug, frk. Noodt, FridthjoÆ Noodt, L., urmaker Norberg, Bernhard Nordsath, Andreas Norum, Louise, frk. Nossum, Arne, kjøpmann Nossum, Erling Nygaard, Karl, kasserer Nypan, Magne Nystad, Jens Næss, Elisabeth, frk. Næss, Trygve Nøkleby, Aasta, frk. Nørbeek, Chr. Nøstum, Andrea, frk. Odlaug, Carl, kjøpmann Okstad, Alberta, frk. Olsen, Adolf Olsen, Carl Olsen, Gunveig, frk. Olsen, Harald Fjeldstad Olsen, Johan, glassmester Olsen, Eeidar, sekretær.omdal, Aslaug, frue Omdal, Ole, tannlæge Onsøyen, Aasta, frk. Opdial, Alf Ornæs, P. A., disponent Otnes, Hans Ottesen jnr., Otto, tannlæge Ottesen, fru tannlæge Overland, Borghild, frk. Oversand, Olav, lærer Paasche, Irene, frk. Paascflie, Sverre Paulsen, Alf 8. Paulsen, Arne M. Paulsen, Wintth«r, Astrid, fru Piaulsien, G-uinnaT Paulsen, Karl, lærer Andreas 11 Glasmagasin Etabl Trondhjem Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Telefoner 133, 398, 593 Trondhjem Al slags fotografering utføres samt lysbilleder. HOTEL K. N. STENSRUD MUSIK - PALMEHAVE

10 134 Trondhjems Turistforenings årbok Paulsen, Marie, frue Paulsen, P. Q-., kjøpmann Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Gunnar Pedersen, Harald, professor Pedersen, Bolf Pedersen, Trygve, student Petersen, Andreas, bokbinder Petersen, Ingrid, frk. Petersen, Magnhild, frk. Petersen, Peter Pettersen, Fridthjof Pettersen, Peder Pettersen, Valborg, frk. Petterson, Sigurdj banksekretær Pfaff, byskriver Piene, Aggi, frue Piene, I. C., grosserer Poulsen, Bj. Præstmo, Tulla, frk. Prøsch, Arne Frøsen, Gustav Piiøsch, E., bankbokholder Qvigstad, ingeniør Eaad, Bjarne Eambech, A., ingeniør Eeed, Thv. Eeidar, Trygve, avdelingsehef Eeitan, Eagnvald Bendahl, O., kontorfullmektig Eian, Ingebjørg, frk. Eian, Ulf Biehter, Bertha, frk. Eiiber, O. N., professor Einnan, Alfhild, frk. Eisan, Aage, kaptein Eisan, Ragnv. Eisan, Th., elektrotekniker Eode, F., premierløitnant Eode, overingeniør Eognhaug, Emil, skibsmegler Eognhaug, Sverre, bankassistent Eokness, Ingeborg, frk. Eose, Thor Eossen, Odd, agent Eossvoll, Bjarne, overrettssakfører Eustad, Lorentz, jr. Euud, Aasita, frk. Buud, distriittsohef Euud, fru Euud, Arvid Euud, Torkel, student Eøed, Erik, disponent Eøed, Leif Eøhme, Arnt Eøhmen, Edvard, møbelarkitekt Eønning, Arvid Eønning, Finn, kontorchef Eønning, Gudrun, frue Eønning, Leif, overrettssakfører Eønning, Sara, frk. Eønning, Svend Eøskaft, Karen, frk. Bøskaft, O., disponent Rast, Torleif Saksvik, Leif Saltnessand, Lars Saltnessand, lærer Sandvik, Aslaug, frk. Sannes, Eeidar, Saxe, arkitekt ^ Schare, Carl Schei, Eeidar Sehick, Eugen Sehieflo, Leiv Sehjetnan, O., kjøpmann Sohremer, Ohr., sen. Sehreiner, Chr., jnr. Schrøder, Alf, fotograf Schriøder, Chr., grossteer Schrøder, K. Sohulerud, Arne, student Sc.hulerud, Gunnar, -ingeniør Sohuleirud, L., lektor Sohulz, Gudrun, frue Sehøyen, Nils, ingeniør Seein, Johs. Kjøp Deres Vi har det, i alle vore utsalg I. K. LYKKE ETA B L Trondhjems ældste og bedst assorterte Kolonialbutikk TELEFON Kjøleanlæg og Kjøleskap * for Hoteller, Restauranter og Privathuse Pristilbud og overslag paa forlangende. BERGS MASKIN A/ S FJORDGATEN 21 TRONDHJEM TEIÆGKR.ADR.:..BERGSMASKIN" TELEFOA T 16O3.

11 136 Irondhjems Turistforenings årbok Selmer, Bagna; frue Selmer, Sigurd, ingeniør Silseth, Anna, frk. Sivertsen, Erling, fullmektig Sivertsen, Ingvald Sivertsen, lektor Sivertsen, Bagna, frue Skagseth, Jarle Skaugstad, Adolf, bankkasserer Sbaugvold, Sverre Skillingstad, O. Skirstad, Otto, overrettssakfører Skjesol, Anton Sletten, Dagny, frue Sletten, M., disponent Smedal, Harald, overrettssakfører Smith, Ditlef Smith, Gudinn, frue Smith, G. B., ingeniør Smith, Lulli, fme Smith, L. O., kjøpmann Smith, BagnMld, frk. Solberg, E., dr., landbrukskjemiker Solberg, kjøpmann Solbu, A. A., frue Solbu, Aksel, stud. techn. Solbu, O., kontorchef Solbu, pastor ** Solem, Leif Sollie, Ivar depotcihef Staibell, Gunnar, arkitekt Stamnes, Gudrun, frk. Staudenmann, K., gullsmed Steen, Alf, lektor Steen, Bergdis Steen, Birger Steen, Sigurd Sten, Th,, bankkasserer Stendahl, dr. Stene, Aasta, frk. Stene, A., bankkasserer Stene, Gunihild, frk. Stene, Helga, frk. Stene, Ingvald Steae, Ottar, sakfører Stiegler, ingeniør Stokke, Andrea, frk. Stokstad, Per C. Storrø, Astrid Strand, Olav Stræte, Tora, frk. Strøm, Gudrun, frk. Strøm, L. W. Strøm, Nils, disponent Stølan, Birgit, frue, lærerinne Stølan, Math. Sund, Asbjørn Svarstad, Sv., lokomotivfører Svendsen, Erik Svendsen, I. M., kontorchef Svendsen, Joh. F., kjøpmann Swendgaard, Henry Swenason, Per Swensson, Signe, læge Swensson, Sven, kjøpmann Swensson, Victor, overlæge Sylow-Hansen, tannlæge Sæther, Hildur, frk. Sæther, Johan Sørlie, Irgens, frk. Sørum, Hans Tamhs Lyche, Else, frue Ta.mbs Lycb.e, Balph dosent Tande, Kaare Tangen, Arne Tellesbø, O. S., bankbokholder Tellee-bø, Bolf Thangstad, O. Tharum, Thor, advokat Thaulow, Ohr. Thaulow, Laila, frk. Thaulow, Valborg, frk. Thomasen, Buth, frk. Thon, Harald, ingeniør Thorbjørnsen, Annie Thronæs, Erling Thronæs, Thor Topp, Hugo, hotell-eier Torgersen, Beidar 3ohn!Husby Nordre g-ate 10 Telef. 428 Lovbeskyttet varemerke Trondhjem Tobakker - Piper Cigarer - Cigaretter Spilkort - Spadserstokke (Hvori opiat larlin Sælerliaug A/S) ETABLERT 1914 Telefoner 2951, 3651 Telegramadr. I B A S Vi skaff er alt hvad De trænger i S P O RTS ARTIKLER A

12 138 Trondhjems Turistforenings årbok TorMldisen, Astri, frk. Tranaas, H. Tren, Adolf, ingeniør Trygstad, Valborg Trætvik, Ingrid Trætvik, Eeidar Tverdahl, arkitekt Tverdahl, ingeniør Tvete, B. M.,.forstander Tøndell, Budolf Tønseth, Hildur, frue Tønseth, T., disponent Udbye, Andreas, gartner TTdbye, Fredrik Udseth, O. Ohr., handelsfullmektig Ustvedt, dr. TJstvedt, Ingrid, frue Valsø, Anna, frk. Valsø, Tora, frk. Vangen, cand. theol. Vaseljen, Steinar Vean, Petra Vinje, A., vognmann Vinje, Johan, kontorchef Vinje, P., telegrafist Vold, Sigrid, frue Vollan, Asbjørg, frk. Vollan, Otto Vorset, kontorist Vroom, Ynghild, frk. Waage, Gerd, frk. Wall, Lilly, frk. Wahlberg, buntmaker Walseth, Fridtjof, kjøpmann Walseth, Olaf, jnr. Wang, Arvid Watzinger, professor Wedul, Erling Wedul, Olaf Weidemann, F., ingeniør Weiseth., Gunbjørn Wennberg, Johan Wennberg, Kaare Werring, Marie, frue Westvig, Olga, frk. ': Wichstrøm, A., bankassistent Width, E., ingeniør Wigen, A. F., kjøpmann Wiggen, Aslaug, frk. Wiggen, Trygve Wik, Arthur Wik, Astrid, frk. Wildhagen, F. Wilhelmsen, Frantz, kjøpmann Wilmann, Johanne, frk. Winge, Olga, frk. Wist, Aslaug, frue Wleugel, Johan Wleugel, Kirsten Wold, AM, agent Wold, Einar Wold, Ingegjend, frue Wold, O., Isage Wold, Oskar, bankbokholder Wold, Tordis, frue Woldhaug, Egil, lærer Wollan, E. Ziegler, Karl, direfetør Øien, Georg, telegrafist Østerlie, Erling Østlund, Ole, skreddermester Østlund, Peder, «kreddermester Øverland, Mimi, frk. Øverland, W. Øyen, Sverre, kjøpmann Årsbetalende utenbys medlemmer: Aasenhus, Ingard, Leksviken Archer, Erling, skogforv., Selbu Archer, Ingeborg, Selbu Arff, Eilert, cand. jur., Levanger Aune, Otto, Løkken Verk Båe, Ole, Steinkjer Basilier, kaptein, Hegra B'erg-Nilssen, Andreas, dr., Åsen Trondhjems RealkreditbatH O PRETTET 1874 Mottar alm. bankinskud, samt kapitaler til anbringelse i garanterte pantobligationer. Bevilger pantelaan,byggelaan og alm. banklaan. Besørger indenl. inkasso ^rformuesbestyrelse. Aufomobilkiætfinger anbefales fra lager. C1H1B. TKAULCW S. DJØNNE & CO. TRONDHEIM Frukt, Grønnsaker Rotfrukter Telefon Telegr.adr.: DJØNNE

13 140 Trondhjems Turistforenings årbok Bjørnses, Edvin, Kr.sund N. Borch, Esther, Oslo Bramsen, Henrik, Kjøbenhavn Bramsen, S., frue, Kjøbenhavn Bramsen, 8., direktør, Kjøbenhavn Brun, Einar, dr., Levanger Bryde, Øyvind, V. Aker Bryhni, Haakon, tannlæge,, Løkken Verk Bugge, Heuoh, advokat, Oslo Bull, Georg, kaptein, Oslo Bull, Ji&anette, frue, Oslo Castberg, Arnljot, Strinda Castberg, Tyoho, Montreal, Canada Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Christensen, Ingrid, frk., Bodø Christensen, Johan, ing., Foldal Dahl, Axel, kontorist, Løkken Dahl, Rolf Høyer, læge, Selje Danielsen, Paul, reneier, Meråker Deinboll, ingeniør, Thamshavn Deinboll, fru, Thamlshavn Deinboll, Kr. E., Oslo Didrifcsen, Gudfrid, Oslo- Dietrichson, Christine Dybwad, provisor, Oslo Ebbesen, major, Kristiansund N. Eriiohsen, Elias, tollopsynism., Bergen Ewerlof, K. G., rådman, Uppsala Ferslew, Else, frk., Ålesund Flagestad, Sverre, Støren FremsnerlM, Alma, frk., Lødingen Frøseth, Marie, Svelvik Følling, Gudrun, frk., Løkken Verk Gevik, forstkandidat, Malvik Gimseng, Joh., Oslo Gjertsen, Herdis, frk., Svelvik Gjetmundsen, Kristine, frk., Løkken Gjetmiundsen, Krisitlan, Løkken Gravrok, Jenny, frk., Oslo Gravrok, Kari, frue, Orkanger Grefnes, Birgit, Kristiansund N. Grundt Tanuin, Joiian, V. Aker Grundt Tanum, Ingrid, frue, V. Aker Gulaker, Sven, hotell-eier, Opdal Guldahl, Petter, lappefoged, Eøros Gøbel, Solveig, frk., Bekkelaget Hagen, Einar, Løkken Hagiea, Kristine, Løkken Halseth, Adolf, kjøpmann, Charlottenlund Halvorsen, W-, 'Støren Hansen, Lucy, Oslo Hansen, Olav, Berkåk Hanssen, Axel, Oslo Hatledal, K., kaptein, Oslo Hatledal, Ørnulv, Lysaker Haitleu, Einar, Molde Hauger, Kaare, Charlottenlund Hedels, Bergljot, frk., Oslo Hedels, Hjørdis, frk., Oslo - Helgesen, Sverre, Kristiansund N. Hendseth, Sverre, Kr.sund N. Herlofsen, Bode, Kr.eund N. Hernæs, Dagny, frk., Berkåk Herrem, overretssakf., Orkanger Herrem, Kari, frue, Orikang-er Hiort, H., major, Munkvold Hodne, Bj., Kr.sund N. Hoffmann, tannlæge, Støren Hofseth, Anna Marie, frk., Molde Holan, Magnus, Kirknesvågen Holden, Leif, tannlæge, Levanger Holm, Lars, reneier, Evavoll Holst, Anne Margrethe. Oslo Holst, Elisabeth, frk., Namsos Holt, Einar, Løkken Verk Holt, Per, Oslo Hveding, J«h. A., dr. ing., Krisltiiansiund N. Hveding, Johan, sen., Kr.sund N. Janssen, dr., Stjørdal ftieben Sfcimodel Beksømstøvler Vi fører en speciel skimodel hvor material, læstfasong og arbeidets utførelse er Iste klå ses. Disse støvler holder naar fedtlærstøvler ellers ikke duer og sitter absolut utmerket paa foten. Trondhjems Skomagasin A ls Olav Tryggvessøns gt. 6 ved siden av Wilh. Hoff Utsalg trå A s Rieber & Co.

14 142 Trondhjems Turistforenings årbok Jenssen,, Wilh. Darre, frue,.montreal, Canada Jorde, Sven, ingeniør, Oslo Java.ro., Einar lenismannisfullm., Selbu Jørgensen, Edvard, Marstrand Kantzow, N. G., kaptein, Mullsjo Klingenberg, K. S.,, direktør, Oslo Kloumann, Halfdan, dr., Hissa Knudsen, Aagot, frk., Ejukan Knudsen, Otto, Charlottenlund Konstad, Sivert, Løkken Krag-Bønne, Aase, ^frk., Oslo Kristensen, Else D., frk., Oslo Kristiansen, T., Kopperåen Kristoffersen, Sofie, frk., Orkdal Krogstad, Karl, direktør, Oslo Kroppan, Helga, Selsbakk Langeng, I. P., Løkken Langeng, K., Løkken Lie, Alfhild, Oslo Lindegrén, 'Soffi, frk., Stockholm Lochman.n, A., cand. jur., Oslo Lundqviist, Anna, Stockholm Lysiholm, Jørgen, jr., Tydal Lysiholm, Solveig, Tydal Løvøen, Erik, Tydal Matheson, Johanna, frk., Charlottenlund Melgaard, Inger, Orkdal Moe, Margit, frk., Heimdal Molde, Sigvart, Kopperåen Mosneis, Nils A., sekretær, Oslo - Miiller, Reidar, Melhus Nergaard, O., Løkken Verk Nilsen, Aksel, avdelingschef, Oslo Nilsen, Ernst, stud. techn., Kyrksæterøra Nilsen, dåstr.læge, Kyrksæterøra Nilsen, Olga, frue, Kyrksæterøra Nordf jeld, Jac. L., reneier, Meråker Nordgaard, P., assistent, Tydal >'.! Okkenhaug, A., ing., Løkken verk Olsen, Georg, inspektør, Tliamishavn Olsen, Oscar B., Kopperåen Olsen, Poul, tannlæge, Kjøbenihaivn Omdal, kaptein, Hamar Omholt, Aasa, Steinkjer Orseth, Aasta, frk., Oslo Pedersen, Astrid, frk., telegrafistinne, Namsos Pedersen, Bergljot Brandt, Oslo Permansson, Viktor, Østersund Poulsson, E., direktør, Oslo Pouteson, fru, Oslo Eesell, Tormod, Løkken Verk Eichter. Helga, frk., Tolga Riohter, O., sorenskriyer, Tynset Rigstad, O., Hommelvik Ringe, kapteiin, Løkken verk Ringen, Olga, frk., Kopperåen Rosenvinge, Chr., Moss Eothstein, Karl, mag., Sverige Euben, E. v., Stockholm Eøhme, tannlæge, Orkanger Røskaft, Kaare. Støren Salvesen og Chr. Thams Oomm. A/S Thamshavn Scheie, E., Steinkjer Schlytter, Carsten, cand. jur. Oslo Sohmidt, Karl Otto, Thamshavn Sohouw, W., cand. pharm., Kjøbenhavn Schult, Signy, Støren Sanger, W. H., Nordfjord Sivertsen, Thorbjørn, skoginspektør, Guldal Skjenneberg, ingeniør, Steinkjer Solberg, Arne, lensmann, Skogn Solberg, Th., forstmester, Ferstad Stavern, Ærk., Stjørdal Steen, Erl., overtollfcontr., Ålesund og Midnattssolen Regelmessige turer utføres av S/Y,,PRINS OLAV" D/S,,PRINSESSE RAGNHILD" ~,,DRONNING MAUD",,K O N G HARALD" TORDEN SKJOLD" Forlang illustrerte brosjyrer i reisebyråene eller TRONDHEIM

15 144 Trondhjems Turistforenings årbok Stenhaug, Gudrun, frk., Ch.arl.lund Stokbak, Aksel, Hommelvik Stordalsvold, A. P., Løkken Stub, ingeniør, Stjørdal Stuedahl, Aslaug, frk., Oslo Smedahl, Haldis, frk., Oslo Tangen, Th. A., distr.cihed:, Thaansnavn Tangen, Tborstein, Thamshavn Teige, cand. jur., Orkanger Teigen, Anne, Løkken Tønseth, H., dr., Singsås Urbye, H., ingeniør, Lillehammer Wickstrom, Iwan, rådmann, }' Østersund Widerøe, Gunnar, CMarlottenlunJ Widerøe, Marie, frk., Oaarlottenlujid Wiggen, Aslaug, Brekstad Wifcstrom, Helmer, landmatare, Østersund Winge, Ivar, Steinkjer Winsvold, Ingeborg, frk., Ø. Aker Winsvold, Signe, frk., Ø. Aker Wolf, Simon, Oslo Zettervall, G., Stockholm mmmmm T) eit vellyfcfckt blir først turen naar De efter endt dagsmarsj tar 1 J2 øl, men av den bedste sorten eller en f risk pjolter med den bedste selters. - Vetlesen, Gjertrud, fru, Øksendalen, Nordmøre Veum, overtollkontr., Kr.sund N. Østby, Svanhild, Oslo Østeaas, Aagot, Levanger Verfar! Sørg for at medta det bedste, nemlig: samt,, øt)ens" selters, soda og bru^l»imonader? Vi leverer i letvint emballage: Kløvkasser f^aa 25 fl. og i praktiske pappakninger paa 6 /i og 12 /2 fl. tefefonet: ^820 10'

16 G. LUND TRONDHJEM Efter tur stoivask til kroppen Telegramadr.:,,Shippinglund" DAMPSKIBSEKSPEDITION SPEDITION-ASSURANCE og /// tøiet. Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linien Henter og bringer. Telefon: ^ BAD MED GASS! Ta med paa turen Trønderkjeks En temperert dusch efter turen er helsebringende. C }1. iste kl. opiisk forretning ^Trondbjem $?//<? Veiss fabrikata. <5nebr(ller i stort utvalg. Termometre, barometre, Trondheim Kommunale Bakeri

17 Advokater og sakførere i Trondhjem Overretssakf. Henrik Bauck Forretningsbankens gaard Telefon Søndre gate Advokat Johan Cappelen Telefon 560 Fjordgaten 19 Advokat Andr, Claussen & Overretssakrører Otto Grundtvig Telefon Telefon 836 Søndre gt. 22 b Advokat Einar Dahl Haandverk- & Industribankens gaard Søndre gate Advokat Olaf Klingenberg Overpetssakrører Arne Borgersen "V.-,, Telefon Nordre gate 8 Advokat Thor Tharum liaandverk- og Industribankens gaard Telefon 2094 Søndre gate Tannlæger i Trondhjem FINN AAG O. Tryggvessøns gt. 20 Telefon 1934 H. Selmer Bergersen Nordre gt. 6 Telefon 4920 Axel og Georg Christophersen O. Tryggvessøns gt. 27 Telefon 28 Thorvald Kvam Nordre gt. 6 Telefon 619 OLE OMDAL O. Tryggvessøns gt. 4 Telefon 2952 Otto Ottesen O. Tryggvessøns gt. 40 Telefon 160 Anna Solstad Kongens gt. 10 Telefon 4557 k H. Sy lo w-h ansen Nordre gt. 12 Telefon 1877 k

18 Trondhjems Sparebank Oprettet 1823 Forvaltningskapilal pr. Vi Kr. 71,669, Hvorav egen Formue ,800, Mottar indskud paa 6 Mdr.s Opsigelse. Sparebankuilkaar og Folio samt utfører alle vanlige Sparebank forretninger. Sikkerhetsbokser Hjemmesparebøsser Fonn ueaforualtn ing Feriereisende anbefales vott hvælv for opbevaring av sølvtøi og andre værdigjenslande Foigiængere og lieldfravere E N ting maa dere huske på a, hvis turen skal bli vellykket og kaffen skal smake ekstra godt, og det er at bedre fløte end den i bokser og flasker frå Trondhjems Melk forsyning kan dere ikke f åa mecj i rypesekken. Den er drøi og såa frisk i smak at den ogsaa kan benyttes som desertfløte. Har De smakt vor hermetisk nedlagte gammelost i blikesker? Den føres i vore filialer.

19 <8C PROVIANT Vi har hvad De trænger og "besørger vedpakningffr. Vi sætt er op forslag, og sender prislister. TRONDHJEM Kjendt for kvalitet siden Mineral vandfabrik Støvsugere - Bonere - Vaskeautomater Kjøkkenmaskiner - Stekeovne etc* SIEMENS NORSK AKTIESELSKAP AVDELING TRONDHJEM Telefoner: O - 195O E. A. SMITH ETABLERT 1869 TRONDHJEM Telefoner Nr. 47 k k k Jern - Staal - Metaller & Bygningsartikler

20 BENZIN PETROLEUM OLJER NORSK BRÆNDSELOLJE A / s Sportsfiskere^ Vi har nu det største og mest komplette lager av sportsfiskeredskaper Nordenfjeldsk. E. F J E L D S T R O' N D H J E M ; TELEGRAMADR.,,ELEKTRIK" Elektriske installationer for lys og kraft. Fabrikation av Elektriske varmtvandsapparater stikkontakter skibsutstyr ete. Har altid de \ artikler som eksperterne foretrekker. Forlang vor nye specialkatalog hvori er indtat veiledning om bruk av-redskaper. Emil Grønning & Søn f Si det med blomster frå L J. Moums Blomsterforretning Telefon 418 ~> i NORDRE GT. 12 Telegramadrs. Cederpalm Blomsterhilsener besørges sendt overalt i inn- og utland. Opreltet Trondhjem Søndre gate 13 Forvaltn. pr. Vi-31 kr. 25,464, Grunnf. kr. 1,485,059. Mottar innskudd. bevilger lån, og utfører forøviig alle vanlige sparebank forretninger.

21 Se mit Utvalg i Stoff er for Dresser-1 ^ Det Nordenfjeldske Norges største og beste blad. Sportsdresser, Selskapsdres!sse i ; ii etc. Sportsdresser efter maai^::i i ti p!liii: ll ker, Oljekapes, Sportsstrømper i l!:i : lover, Ullvester, Manschjetskjib ll Stivetøi, Slips. Undertøi i uld ogbomillil Vinddrakter, Knickers, Sportsbluser; llllll LIE D A li IL STATSBANERNES REISEKONTOR TRONDHEIM STASJON Billetter. Plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn- og utland. Tegner poliser for reisegods forsikring. Kontortid: Hverdager Søn-og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr...Reisekontoret, Trondheim" C. G. SJØBERGS EFTFL. TRONDHJEfA Forvaltningskapital ca. kr. 5,200,000,oo Egen formue ca. kr. 600,000.oo Specialforretning i hatter og huer NORD RE GT. 16

22 Jforsihringasfløhab prrn&ala SBfnraihringasdatøb 1860 Brand-, Sjø-, Automobil-,. Ansvars-, og Indbrudsforsikringer Start dagen på Repr. & H?pC6 */, Søndre gt. 15 Telefoner: 11, Trondhjem 1,.. u c (.' :.

23 Ef godt råd. RE.TE.KO Intet smaker slik efter fotturen som et godt dusjbad. Jeg leverer frå lager: Badekjeler for elektrisk opvarmnfng, gass eller innfyringy kombinert med elektrisk» K. LUND Rørlegger forretning Trondheim Kamera og Film er den Piktigste del au utrustningen for en fjelltur, SI1K4DM Nordre gt. BEDSTE HERHETIK. HERMET»*- TroBijii fianirtng and J U IL I U S IMj&S K 1E Bokbinderi Protokolfabrik Æskefabrik Linieransta.lt A / f Trondhjems f f nning and f. Etafal Telefon 550. Jomfragt. 4

Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932

Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932 O I. J E N DEN KOLOSSALE B A G A T E L L FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l /i 1932 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmet:

Detaljer

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 25 1 Brodtkorb Tobias ing* Elinor frk. Ulf gymn. _ 5d ^lolmgren O. K. lærer* Othelie lærerinde Aslaug kontord. Nesjø Signe lærerinde 5.? iqlsen Nils fhv. arb.*

Detaljer

Bankforretning It 607

Bankforretning It 607 :=-IUHLAWU. - soé 08 55 09 > o 2 A t. Fæstningsgaten frå N. Møllb. gt. til venstre, l ilsen Elisabeth arb.ske Anton A. toldopsm.* 3 "Stjørdalens ineieris uts. bustad Anton. skipper Anna tandtekn. Gudrun

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

i Olaf TryggyessBHS %de Vatérlandsveiten

i Olaf TryggyessBHS %de Vatérlandsveiten i Olaf TryggyessBHS %de Farup, Julie, Sætterske Michelsen, V., Danselærer 42. Wiborg, H,, Hdls.mand Eøske, O. L., do. Chr. Thaulow & Søn, Jern- og Kulforr.. Huitfeldt, L, Oberst Wold, Sofie, Frøken Bergithe,

Detaljer

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm.

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm. 618 s forretningsbanken Creditreformforeningen avdel.kontor Hytten & Solberg kontor 22a (Kreditbanken) ^Drotninghaug A. frugt- & cigarforr. Christiansen Søren agent. Heglie B. barberforr. 2 Rønne Kristine

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for Benytt Dem av våre tjenester LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949),, FORMÅL Sl. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet k±v a Vf?

Detaljer

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet.

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet. Privatarkiver Her følger en liste over de privatarkiv som oppbevares ved Statsarkivet i. Privatarkiv er arkiv etter personer, bedrifter, foreninger og lag, gårder o.l. De fleste privatarkivkatalogene kan

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Aars, Sophus: 32/223 Aarseth, Ville, billedhogger: 32/282*

Detaljer

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling 1 Tjenestested Fra dato 2 Tjenestested Fra dato 3 Tjenestested Fra dato 4 Tjenestested Fra dato Stiling 5 Tjenestested Fra dato 6 Tjenestested Fra dato 7 Tjenestested Dato 8 1ste periode 2dre periode 3dje

Detaljer

Viede A B C D E F G H I J K L

Viede A B C D E F G H I J K L 3 4 Viede 1Vielsesnr Gift Vielsesdato før Gift brudgommen før brudbrudeparets navn Bopel Fødested Fødselsår Fedres navn TrossamfunnForloverens navn og bobel Joh Oskar Olsen, Anmerkninger Ole Edvard Olsen,

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

Gullsmeder. Gullsmeder. Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28. Lover for Trondhjems Turistforening. K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803. P.

Gullsmeder. Gullsmeder. Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28. Lover for Trondhjems Turistforening. K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803. P. Gullsmeder Gullsmeder 204 Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28 Telf. 23091 K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803 P. Skarsten Munkegt. 60 Telf. 22869 E. Schancke & Søn A/s Munkegt. 25 Telf. 26886 Møllers Gullsmedforretning

Detaljer

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17 Dåp nrfødselsdatoanmeldsesdato Dåbsdato Navn Foreldrenes navn Bopel Farens Morens fødselsår fødselsår Om Ekte død, / uekte examinert,opptatt eller flyttetanmerkninger Thomas Olai Martiniussen, 3 barn.

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag

Fåberg og Lillehammer Historielag Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-31 A Aberle, Ernst og Gertrud, ingeniør: 3/179 Abildgaard, Martin, sogneprest: 4/25, 11/15 Abrahamsen, Egil, veiingeniør: 3/78 Abrahamsen,

Detaljer

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS 0029 Hellem, Gunnar 0101 Barrientos, Carlos 0101 Hestnes, Bjørn 0101 Orvik, Odd Einar 0102 Farmen, Pål 0102 Nordang, Asbjørn 0102 Teg, Egil 0103 Faget, Sadik 0103 Johansson, Søren 0103 Rasmussen, Rolf

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag

Fåberg og Lillehammer Historielag Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 30 A Aberle, Ernst og Gertrud, ingeniør: 3/179 Abildgaard, Martin, sogneprest: 4/25, 11/15 Abrahamsen, Egil, veiingeniør: 3/78 Abrahamsen,

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer