NORSK VÅCUUM OIL COMPANY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK VÅCUUM OIL COMPANY"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. 1 k 1931 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember Innehavere av foreningens hederstegn: (innstiftet 16. desember 1927) Sctalz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor Grilstad, Olaf, kjøpmann Klingenberg, K. S., direktør Åa, Anne, frøken Stugudal, Ola, gårdbruker Æresmedlemmer: *ScbjUlz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor *Grilstad, Olaf, kjøpmann Inribudne livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitekt Halle, J., ingeniør, Todal Kaarvatn, Gudmund, Todal Lysholm, J. B., ingeniør, Tydal Magnussen, redaktør, Østersund Stugudal, O. Tydal Selv om De bruker den beste olje De kan få, representerer denne utgift kun 3 /o på Deres bilbudgett. Disse 3% øver imidlertid den største innflydelse på de øvrige 97%. En kvalitetsolje som Gargoyle Mobiloil forebygger nemlig mange av de utgifter der ellers kan forekomme. Forlang Gargoyle Mobiloil, ikkebafe,,light",,,a" olje eller lignende, Ved å konferere vår smøretabell, Gargoyle tabellen, der finnes på de fleste bensinstasjoner, vil De lett kunne velge den rette tykkelse for Deres bil. Hvis De ikke har prøvet Gargoyle Mobiloil bør De gjøre et forsøk. Livsvarige Bagøien, Kaare Bennetfs Reisebureau, A/s Brun, Ola, student Buen, Axel, kjøpmann Det Nordenifj. Dampskibsselskap Eggen, Esther, frk. Finne, Carl, jr. Grimsmo, Olaf, Kristiansund Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, groisserer Jenssen, Nic., isekretær, Oslo Jørgensen,,Baapd Moe, Emil, kjøpmann, Kr.sund N. Onsager, Niils, høiesterettsadvokat, Oslo Qvenild, Arne medlemmer: Qvenild, Gunnar, Løkken Qvenild, Haldor Qvenild, Inger Kathinka, frk. Qvenild, Ottar Birgersøn Qvenild, Emilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, souschef Sivertsen, Ludvig, sousohef Thomle, E. A., arkivar, Oslo Trondhjem Distrikt av Norges Statsbaner Tønseth, Boar, arkitekt Tøsti, Kaare Løken, sekretær, Oslo \Vefring, Nils, grosserer Ward, Harald B., London Ward, C. A., mrs., London Forseglet Returkanne Øket sikkerhet. Samme pris som i NORSK VÅCUUM OIL COMPANY S BERGEN OSLO TRONDHJEM

2 118 Trondhjenis Turistforenings årbok Årsbetalende Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, Maja, frue Aagaard, Bergljot, frk. Aalbu, Aagot, frue Aarseth, Ivar Aas, Alfhild, frk. Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Arvid Aas, Bendt Aas, Einar, bankchef Aas, Haakon, undexstasjonsmester Aas, Hanna, frk. Aas, Karl Jan Aasen, Asbjørn, ingeniør Aasen, Jens, arkitekt Alm, -Finn, direktør Alnes, Oluf, forvalter Alnæs, stud. ark. Alstad, K., sadelmaker Alstad, Kristian Alstad, Trygve, bokbinder Alvig, Esther, frk. Amidal, Helga, frk. Andersen, stud. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Emma, frk. Andersen, Jørgen Andersen, K. Dahl Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Andersson, Hjalmar Apenes, Chr., overrettssakfører Appelbom, Arvid, kontorehef Arnulf, Arild, student Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Askelund, Astri, frue Askelund, Jonas, disponent Aspaas, Sverre Aune, Gudrun, frk. Anne, Hallfrid Aune, Juell medlemmer: Aune, Mille, frk. Aune, Peder Aune, Petra Bach, Asbjørn, depotchaf Bachke, Arild, konsul Bacfake, Chr. Anker, konsul Bachke, Halvard L., grosserer Bachke, Sofie, frue Bagøien, Arne, grosserer Bagøien, Jens, disponent Bakke, I. J., materialforvalter Bakken, Gåtta, frue Bakken, Johan, utskiftningsform. Bakken, lærer Bakken, fru Bakken, Nils Bakken, Torleif Bakstad, Tonny, frk. Bang, Astri, frk., journalist Bang, Helge, student Bang, Michael, lærer Bang Hansen, Odd Bauck, Bjarne, overrettssakfører Bauck, Hane Jørgen, overrettssakf. Bausbacik, Georg, bryggerimester Becken, Gunnar, organist Benterud, Inger Benterud, Trygve Bentzen, Ohr. F., direktør Berg, Adolf, fullmektig Berg, fru *Berg, Andr., bankchef Berg, Birger, revisjonsassistent Berg, C., tanntekniker Berg, Elisa, frk. Berg, Erling, disponent Berg, Eva, frk. Berg, Jon, kontorehef Berg, Eagna Berg, Eolf Berg, Sverre, konsul Berg, fru konsul Berg, Trygve, doktor IAEG TR O N D H J E M Alt elektrisk Kvalifefsmerket i såpe og kosmetika.

3 120 Trondhjems Turistforenings årbok Berge, Keidar Bergersen, T., frue Bergstrøm, I. M., grosserer Billington, disponent Birkeland, Arvid Birkeland, Gunnvor, frue Birkeland, Lina, frue Birkeland, Øivind, stud. Bjørndal, Emma Bjørnsen, Th., handelsreisende Bjørsetih, Aase Inger Blom, Chr., assessor Bogevoll, Kari, lærerinne Bohne, Fritz, dr. Bohne, fru dr. Boihne, Gustav, kjøpmann Bonnevie, O., kaptein Borgard, Martin, måler Borgersen, overrettsisafcfører Borgereen, fru Botten, Aslaug, frk. Braarud, Kirsti, lærerinde Bratt, Harald, agent brodal, dr. Brodal, fru dr. Brodtkorb, tannlæge Broli, Anna Broli, Johan Broli, Mella Brun, Alf Lund Brun, Axel Brun, Erling, kontorist Brun, Fredrik, tekniker Brun, Fredrikke, frue Brun, Fridthjov, bokhandler Brun, Ingrid, frk. Bryn, Arne, doktor Bryn, bankchef Brseck, John, ingeniør Brænne, Dicken, frue Brænne, G-., ingeniør Brænne, Ingrid, frue Brænne, Trygve, disponent Buaas, Eiler, læge Buaas, fru dr. Buaas, ingeniør Bueh, Nicolay Bueikuholdt, Åme, fullmektig Buvarp, Charlotte, frk. Bye, Olaf Bøckman, E. B., assessor Bøokman, Nils, major Biørsting, Trygve, kjøpmann Cappelen, advokat Cappelen, doktor Carlleif, Dora, frue Carlleif, Frode, ingeniør Carstens, C. W., dosent, dr. Carstens, Maria, frue Christensen, Astrid Christiansen, Chr., byggeleder Christiansen, Thrine, frue Christophersen, Astrid, frue Ohristophersen, Axel, tannlæge Christophersen jun., tannlæge' Ohristophersen, Nils, agent Claussen, Andr., advokat Claussen, Chr., bankkasserer Oollin Hansen, Carl, journalist Collin Hansen, Ceeil, overretssakf. Collin Hansen, overretssakifører Dahl, Aagot, frue Dahl, Anders Eahl, Carl, kjøpmann Dahl, Einar, advokat Dahl, Georg Dahl, Gerh. Chr. Daihl, Hjalmar, handelsfullmektig Dahl, Jan Dahl, Johan Dahl Karl, bankkasserer Dahl, Majen, frue Dahl, Nikolai, kontorohef Dahl, Nils Dalhl, Olaf, kjøpmann Dahl, Ole, kjøpmann Dahl, Eagnhild, frk. Dahl, Buth, frue AKTIESELSKAPET NORSK BØTTEFABRIK TRONDHJEM Hvori er optat TRONDHJEMS BLIKEMBALAGEFABRIK OG A.S NORSK RADIATORFABRIK JERNVARE- OG BLIKKEMBALAGEFABRIK BLIKTRYKKERI - PAPIRTRYKKERI SMUERNSRADIATORER GALVANISERING - FORTINNING - LAKERING Telegramadr.:,,Nobø" Te)efoner:J4685, 5274 Code A. B. C. 6lh edition Det ældste norske ulykkesforsikringsselskap S l G Y N tegner ulykkes*, automobil*, ansvars*, garanti*, maskin* og sykeforsikringer ved Ingvar Klingenberg Tro n d h j e m MUNKHOLM MARGARIN gir kraft, styrke og utholdenhet. Telefon 111 & 352 Trondhjem

4 122 Trondhjems Turistforenings årbok Dahl, Siri, frk. Dahl, Solveig, frk. DaJhlbaek, A., lensmann Dahle, Einar Dahlø, Henryette Danelius, Bertram, læge Danielsen, Dagny Devik, dosent Digre, Einar, brukseier Domaas, Inger, frk. Domaas, Kaare Domaas, Odine, frk. Drage, Astrid, Ærk. Dreyer, Erling Dyblie, Gudrun, frk. Diiwel, Fritz Dørum, Ole, dampskipsekspeditør Eggen, Alfred Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Ingrid Eggen, Olaf Eggen, Sverre Eggen, Tormod Eide, Trygve Ekle, J. E., lærer Eliassen, Tom. B. Ellingsen, Gunvor, frue Ellingsen, Harald, grosserer Ellingsen, Johan, grosserer Engan, Trygve Engelsen, disponent Engen, Arnt, kjøpmann Engen, Ivar Engen, Simon, kjøpmann Erichsen, Aagot, frk. Erichsen, Gudrun, frk. Eniehsen, H. S., læge Erichsen, Odd, konditor Eriksen, Bjarne Eriksen, Dagny, frk. Eriksen, Edvard, snekkermester Eriksen, Erik, overrettsdommer Eriksen, Gudrun, frue Eriksen, John Eriksen, Kristoffer Ertresvaag, P. Esbensen, O. B. Espaas, Ole, disponent Essendrop, Alfred, banksekretær Evensen, John Evjen, Alf Evjen, Ivar Evjen, Mathilde, frk. Falkanger, Arne, kjøpmann Falkanger, Margareta, frk. Falkanger, Signe G-etz, frue Fallan, Ingvar Fenstad, E. W. Fenstad, Margit, frue Finnanger, Tormod Finne, Carl, kjøpmann Finne, Fredrik Finne, H. Meincke, tannlæge Fiske, Erling Fiske, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Fisknes, Kitty, frk. Fjeldseth, Aksel Fjeldseth, E., kjøpmann Fjeldvig, B. A. Fjeldvig, Hjørdis, frue Fjeldvig, John, kontorchef Flatnes, Arne, ekspeditør Flatnes, Karl Flatnes, Paula, frk. Flock, Carl Flood, Arne Flood, fru Flood, Haakon Flood, Paul, grosserer Fløistad, Haakon Fl-øistad, Nils Fløistad, Olga, tfrue Flønæs, ingeniør Flønæs, Helga, frue Foldahl, Axel, bankkasserer Foldahl, P., r/p OPRETTET 1859 Mottar indskud Bevilger l a a n Utsteder reiseakreditiver paa ind- og utland P. G. SWENSSON TORVET TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 Telegramadresse:,,PEGE" Ved indkjøp av: MAN UFAKTURVARER tør jeg be Dem ha min forret* ning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende branchen.

5 124 Trondhjems Turistforenings årbok Formo, Bjarne Fosse, Aug., konsul Fosse, William, konsul Frog, ingeniør Fuglevaag, O. B., agent Furru, Torleif, bankfullmektig Gaden, Kr., eksp. Garmo, Olav Garstad, John, direktør Garstad, Sigrid, frue Gaustad, Alf Gierløff, Christian, sekretær Gilde, Anton, kontorbetjent Gilde, Th. Gill, A. T., oberstløytnant Graabrask, Gnnda, frk. Grabow, Trygve Gram, Einar, ingeniør Grendahl, Adele, frue Grendahl, Anna Adelheide, frk. Grendahl, Anne, frue Grendahl, Marit, frk. Grendahl, Odd Grilstad, Antonette, frue Grimelund, arkitekt Grimelund, Helga, frk. Grundtvig, Inger, frue Grundtvig, Otto, overrettssakfører Grytness, H., ingeniør Grytness, Valborg, frue Grøndahl, major Grønning, Anna, frue Grønning, Emil, kjøpmann Grønning, Leif, kjøpmann Grønningisæter, ingeniør Grøntvedt, revlsjonsohef Gulbrandsen, Johan Gulbrandsen, Sverre Gulbrandsen, T., bokholder Guldahl, Axel Gåtzsehmann, Emil Gatzschmann, Gusta, frue Gåtaschmann, Knut Haagensli, bokholder Haanes, Jens Haave, C. F., salmaker Haave, Magne, lærer Hall, forstander Hallberg, Klara, frk. Hallberg, Lisa, (frk. Hallset, Liv Halse, dr. Halset, Olga, frk. Halseth, Birger Hateetih, E/olf I., kjøpmann Haltvig, Harald Hammer, O. T., jernbanefullmektig Hansen, Arvid Hansen, B., bankbokholder Hansen, Bjørn Brun Hansen, Einar Hansen, Elisabeth Haanes, frue Hansen, H. Håkonsen, fullmektig Hansen, Harald, kasserer Hansen, Harald Hansen, Johan Hansen Krone, Solveig Hansen, M. A., kjøpmann Hansen, Otto Brun Hanssen, Karl, bokholder Hanssen, Karl M., grosserer Hanssen, H. M., disponent Hansteen, Philip, overlæge Harbitz, lektor Harper, Alex., kasserer Hartmann, Bernhard Hauan, Andr. W. Haug, Erling Haugan, Carl, bankbokholder Haugan, Einar Haugen, Andreas j Haugen, Nils ^ Haugen, Olaf Haugnæss, Bjarne Haugnæss, Dagny, frue Haugnæss, John Haugnæss, K. Haukaas, Per, sorenskriver O J U) O z o U) Q < H U) 3

6 126 Trondhjems Turistforenings årbok Haustveit, Elsa, frk. Hay, Caspar Hay, Johan Heggenhaugen, ingeniør Heggrøneis, Odd Heggstad, professor Hegstad, Aslaug, frk. Hegstad, Leif, kjøpmann Heiberg, Johan Helgeby, Marie,, frk. Helgeby, Synnøve, frue Helgesen, Carl, slaktermester Helgesen, Gudrun, frk. Helgesen, Joh. O., slaktermester Helgesen, Reidar Helgesen, Turid, frk. Hellån, Kaare, ingeniør Helland, Magnhild, frk. Hellen, Asibjørn Helmersen, Konrad Helseth, Alf Helsingen, Nils, læge Henmo, E. Nasvold, ingeniør Henriksen, Borghild, frue Herloifson, Fredritk Hernes, Trygve Herstad, Arne Herstad, Sofie, frk. Herstad, Sverre Hiorthøy, Aslaug, frue Hiorthøy, Edv., farmasøit Hirseh, Chr., dr. Hirseh, Eddy, frk. Hirsoh, Harald, kjøpmann Hirsch, Robert, apoteker Hirsoh, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Hoel, Aasmund Hoff, Augusta, frk. Koff, Gunnar, kjøpmann Hoff, Leif, kontorist Hott, Ragnhild, frk. Hoff, Reidar Hoff, Thorleif, ingeniør Hofstad, Gudrun, frue Hofstad, J6n, lærer Hofstad, M., frk. ", Hojem, Borghild, frk. Holan, befrakter Holm, apoteker Holme, Hdlda, f rik. Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Solveig, frue Holst, Alexander, overlæge Holst, Arne, fcontorohef Holst, Astrid, frfe. Holst, Chr., konsul Holst, E., bankchef Holst, Marie, læge Holst, Ragnvald, telegrafist Holst, Torleif, kontorist Holthe, E. Holthe, advokat Hopstad, Alfhild, frk. Horg, A. Horg, J. Hoseth, Johs. Hugdahl, Torleif Husby, John, kjøpmann Hustad, ThoroH E., postekspeditør Hyll, Cornelia, frk. Hyll, Conrad Hynne, Tordis, frk. Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Høeg, Ole Høye, H., arkitekt Høyer, H., direktør Inderberg, Alf leachsen, fru Iversen, Reidun, frk. Iversen, Reidun, frk. (^ Jacobsen, Kaare Jacobsen, Lissie, frk. Jacobsen, Milli, frk. Jahn, Herman Jakobsen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludvig, distriktskasserer (Ute ÆfferSkadeforsikring j) jj GtttearferÆvjfbtsf&rincr. \

7 128 Trondhjems Turistforenings årbok Jansen, Leif B. Jemtland, T. Dehli, ingeniør Jemtland, Ingeborg, frue Jensen, Eugen * Jenssen, H., bryggerieier Jenssen, Hilma, frue Jenssen, H. P. Jenssen, Olaf Jentoft, Erling Jentoft, Ingrid Bryn, frue Jentoft, Kjell Bryn Johannesen, Andr., fullmektig Johannesen, Bjarne, kontorchef Johannessen, John Johansen, Anders, provisor Johansen, Gjertraid, frk. Johansen, Gudrun, (frue Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kristoffer Johansen, O. H. Johansen, Pel ra, frue Johansen, Wilhelmine, frk. Johnsen, Arne O., kasserer Johnsen, Elfi Schie Johnsen, Hilda, frk. Johnsen, John, bokholder Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf, revisor Johnsen, Sigvald, premierløitnant Johnsen, Trygve, revisor Juell, O., lektor Jystad, P., bankbokholder Jørgensen, Arvid, beifrakter Jørgensen, Trygve, grosserer s, Haakon Kaarbø, Aagot, frue Kaarbø, Jonas, kjøpmann Kaarø, Arne Kaaveland, Johanne Karlsen, K. O., disponent Karoliussen, Dagny, frk. Kavli, Fredrikke, frk. Kavli, Ingeborg Kavli, Ruth' Keller, G.. ; Killen, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann *Kindt, O., læge Kjeldsberg, F., konsul Kjeldsberg, Karl E. Kjernli, ingeniør Klein, Josef Kleven, Fr., ingeniør * Klinge, Nicolay, kjøpmann Klingenberg, Hjørdis, frue * Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Klingenberg, Olaf, advokat Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, Helga, fru Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Morten Lindholm Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Kobbe, O. M., kemner Kock, Alfred Krofcmo, Malenfrid Eate Kristiansen, Nicola, frk. Krog, Signe, tannlæge v, Krogh, A. L., arkitekt Krogh, Martin, kjøpmann Krogseth, Trygve Krogstad, Bjarne Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, kontorist Kuløy, Kjelrun, frue / Kuløy, Torvald, ingeniør Kvam, Thorvald, tandlæge Kvande, Rolf Kvendld, Brynjulf Kværnø, Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne, frk. Kværnø, Olga, frk Bygningsartikler Kul & Koks H. P. Jenssen A/ Kjøbmandsgt 4O. 1O25. E. D. Mogstad Trondhjem Etableret 1883 Farvebranchen siden 1867 Byens eldste Spesialforretning i Malervarer og Farvevarer M. GLOTT - CIGARLTSPECIALIST; for Trondhjem og Trøndelag CL/^F H. SOLEM Søndre gt. 26. / Telefoner:

8 130 Trondhjems Turistforenings årbok Landrø, Jenny, frk. Langberg, Gunnar Langhelle, redaksjonssekretær Larsen, Anne Larsen, Arne, kjøpmann Larsen, Biti, frue Larsen, Qhr. Larsen, Gudrun, frk. Larsen, Haakon Larsen, Hanna, frk. Larsen, Harry Larsen, Joinar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, Ludv., fullmektig Larsen, O. K., telegrafbestyrer Larsen, Trygve Larsen, Victor Larsen, Wilhelm O. Larsson, Erik, bantefullmektig Langsand, A., apoteker Lefstad, Aase Lefstad, Ola Leta, Einar, kjøpmann Liabø, N. E. Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lied, apoteker Lien, John Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin, kasserer Lindboe, Astrid, frk. Lindboe, Dagny, frk. Lindboe, Budolf, avdelingschef Lindeman, Thv., professor Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta, frk. Lorck, Egil, direktør Lorentzen, Bergljot, frk. Lossius, B. B., læge Lund, Frieda, frue Lund, Fritihjof, kjøpmann Lund, Jacob B., dampskibseksped. Lund, Just Lund, K., ingeniør -. - Lund, Ove Gnr., stud. teekn. Lunda, Marie, frk. Lykke, Anna, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Ceci, frk. Lykke, Ivar, konsul Lykke, Knut Lykke, Leif Lykke, Beidar, kjøpmann Lyng, John, dommerfullmektig Lynum, Einar Lysholm, dr. Løoben, Harald, student Løeihstøer, Johan, politimester Løchstøer, Johan, student Liøcke, H., byfogd Løkke, Haldis, frk. Løvseth, Einar, ingeniør *Madsén, M., kjøpmann Magelsen, Marie, frk. Magnussen, Birger Miahle, Karl Maske, Julius, bokbinder Maske, Ove, student Matheson, B., kjøpmann Matheson, I. E. B., ingeniør Mathisen, Finn, student Matzow, Herman, kontorchef Mauseth, ArnuU Meinihardt, fru overrettssakfører Meinhardt, B., overrettssakfører Meland, Arne, lærer Meland, Gjertrud, frk. Melbye, Frantz, kjøpmann (_ Mellbye, Aage Stevenson, bankass. MendelsoOin, Ester, frue Mendelsohn, F. Mendelsohn, Isak Meydell, Laur. Pr., revisor Micihelsen, Ivar, kontorehef Michelsen, Kaare Michelsen, B., tollassistent Michelsen, Trygve, fullmektig Middelfart, Emil, ovorrettssakføror Milde, forstkandidat SPORTSUTSTYR FOR DAMER & HERRER Sports- og Knickérsstoffer i stort utvalg, Pullovers, Sweaters, Sportsstrømper, Sportsbluser, Sportsjakker Golfjakker, Vindjakker, Piittees, Leggins, Våtte r, Seier, Slips, Snipper, Huer, Undertøi og sportsskjorter i ull og bomull. A. DAHL & CO. Opdal Turisthotel Opdal st., Dovrebanen. Aapent hele aaret. 545 m. o. h. ' Helt moderne innredning. Varmt og fcoldt vann på alle værelser. Værelser med eget bad. Centralvarme. Biljard. Garager. Øl og Vinrett. Henvendelse direkte, Reisebyråene eller A/S NORSK SPISEVOGNSELSKAP Oslo. Telefon 203JO, 2J634

9 132 Trondhjems Turistforenings årbok Mittet, Astri, frk. Moe, Andreas, konsul Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Maja, frue Moe, Ole Moe, E. Lund Moe, Sissi, frue Moe, Thora, (rk. Moe, Valborg Moen, Aksel Mogstad, B. D., kjøpmann Moum, I., gartner Moxnes, Albert, bankbokholder Moxness, Arne Moxness, Peter, agent Myhre, Karl W. Myhre, Nora, frk. Miiller, A. Mæhle, Johannes M.æhre, Johan Møller, Arne, revisjonschef Møller, Bjarne B. Møller, Carl, ingeniør Møller, F. Schløsser Møller, H., ciselør Nalstad, Inger, frk. Nakstad, Nils Nervik, I. M. Nickelsen, L, bankchel Nielsen, Isidor, fabrikkeier Nielsen, Waldis, frk. Nielssen, Albert, disponent Nilsen, Georg Nilsen, Hilmar, agent Nilsen, H j. Nilsen, Marie Smith, frue Nilsen, Nils Smith Nissen, Bergljot, frk. Nissen, Car>o Nissen, Else, frue Nissen, major Nissen, Per, student Nissen, Ritoorg, frk. Nissen, Torleif, ingeniør Noodt, Aslaug, frk. Noodt, FridthjoÆ Noodt, L., urmaker Norberg, Bernhard Nordsath, Andreas Norum, Louise, frk. Nossum, Arne, kjøpmann Nossum, Erling Nygaard, Karl, kasserer Nypan, Magne Nystad, Jens Næss, Elisabeth, frk. Næss, Trygve Nøkleby, Aasta, frk. Nørbeek, Chr. Nøstum, Andrea, frk. Odlaug, Carl, kjøpmann Okstad, Alberta, frk. Olsen, Adolf Olsen, Carl Olsen, Gunveig, frk. Olsen, Harald Fjeldstad Olsen, Johan, glassmester Olsen, Eeidar, sekretær.omdal, Aslaug, frue Omdal, Ole, tannlæge Onsøyen, Aasta, frk. Opdial, Alf Ornæs, P. A., disponent Otnes, Hans Ottesen jnr., Otto, tannlæge Ottesen, fru tannlæge Overland, Borghild, frk. Oversand, Olav, lærer Paasche, Irene, frk. Paascflie, Sverre Paulsen, Alf 8. Paulsen, Arne M. Paulsen, Wintth«r, Astrid, fru Piaulsien, G-uinnaT Paulsen, Karl, lærer Andreas 11 Glasmagasin Etabl Trondhjem Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Telefoner 133, 398, 593 Trondhjem Al slags fotografering utføres samt lysbilleder. HOTEL K. N. STENSRUD MUSIK - PALMEHAVE

10 134 Trondhjems Turistforenings årbok Paulsen, Marie, frue Paulsen, P. Q-., kjøpmann Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Gunnar Pedersen, Harald, professor Pedersen, Bolf Pedersen, Trygve, student Petersen, Andreas, bokbinder Petersen, Ingrid, frk. Petersen, Magnhild, frk. Petersen, Peter Pettersen, Fridthjof Pettersen, Peder Pettersen, Valborg, frk. Petterson, Sigurdj banksekretær Pfaff, byskriver Piene, Aggi, frue Piene, I. C., grosserer Poulsen, Bj. Præstmo, Tulla, frk. Prøsch, Arne Frøsen, Gustav Piiøsch, E., bankbokholder Qvigstad, ingeniør Eaad, Bjarne Eambech, A., ingeniør Eeed, Thv. Eeidar, Trygve, avdelingsehef Eeitan, Eagnvald Bendahl, O., kontorfullmektig Eian, Ingebjørg, frk. Eian, Ulf Biehter, Bertha, frk. Eiiber, O. N., professor Einnan, Alfhild, frk. Eisan, Aage, kaptein Eisan, Ragnv. Eisan, Th., elektrotekniker Eode, F., premierløitnant Eode, overingeniør Eognhaug, Emil, skibsmegler Eognhaug, Sverre, bankassistent Eokness, Ingeborg, frk. Eose, Thor Eossen, Odd, agent Eossvoll, Bjarne, overrettssakfører Eustad, Lorentz, jr. Euud, Aasita, frk. Buud, distriittsohef Euud, fru Euud, Arvid Euud, Torkel, student Eøed, Erik, disponent Eøed, Leif Eøhme, Arnt Eøhmen, Edvard, møbelarkitekt Eønning, Arvid Eønning, Finn, kontorchef Eønning, Gudrun, frue Eønning, Leif, overrettssakfører Eønning, Sara, frk. Eønning, Svend Eøskaft, Karen, frk. Bøskaft, O., disponent Rast, Torleif Saksvik, Leif Saltnessand, Lars Saltnessand, lærer Sandvik, Aslaug, frk. Sannes, Eeidar, Saxe, arkitekt ^ Schare, Carl Schei, Eeidar Sehick, Eugen Sehieflo, Leiv Sehjetnan, O., kjøpmann Sohremer, Ohr., sen. Sehreiner, Chr., jnr. Schrøder, Alf, fotograf Schriøder, Chr., grossteer Schrøder, K. Sohulerud, Arne, student Sc.hulerud, Gunnar, -ingeniør Sohuleirud, L., lektor Sohulz, Gudrun, frue Sehøyen, Nils, ingeniør Seein, Johs. Kjøp Deres Vi har det, i alle vore utsalg I. K. LYKKE ETA B L Trondhjems ældste og bedst assorterte Kolonialbutikk TELEFON Kjøleanlæg og Kjøleskap * for Hoteller, Restauranter og Privathuse Pristilbud og overslag paa forlangende. BERGS MASKIN A/ S FJORDGATEN 21 TRONDHJEM TEIÆGKR.ADR.:..BERGSMASKIN" TELEFOA T 16O3.

11 136 Irondhjems Turistforenings årbok Selmer, Bagna; frue Selmer, Sigurd, ingeniør Silseth, Anna, frk. Sivertsen, Erling, fullmektig Sivertsen, Ingvald Sivertsen, lektor Sivertsen, Bagna, frue Skagseth, Jarle Skaugstad, Adolf, bankkasserer Sbaugvold, Sverre Skillingstad, O. Skirstad, Otto, overrettssakfører Skjesol, Anton Sletten, Dagny, frue Sletten, M., disponent Smedal, Harald, overrettssakfører Smith, Ditlef Smith, Gudinn, frue Smith, G. B., ingeniør Smith, Lulli, fme Smith, L. O., kjøpmann Smith, BagnMld, frk. Solberg, E., dr., landbrukskjemiker Solberg, kjøpmann Solbu, A. A., frue Solbu, Aksel, stud. techn. Solbu, O., kontorchef Solbu, pastor ** Solem, Leif Sollie, Ivar depotcihef Staibell, Gunnar, arkitekt Stamnes, Gudrun, frk. Staudenmann, K., gullsmed Steen, Alf, lektor Steen, Bergdis Steen, Birger Steen, Sigurd Sten, Th,, bankkasserer Stendahl, dr. Stene, Aasta, frk. Stene, A., bankkasserer Stene, Gunihild, frk. Stene, Helga, frk. Stene, Ingvald Steae, Ottar, sakfører Stiegler, ingeniør Stokke, Andrea, frk. Stokstad, Per C. Storrø, Astrid Strand, Olav Stræte, Tora, frk. Strøm, Gudrun, frk. Strøm, L. W. Strøm, Nils, disponent Stølan, Birgit, frue, lærerinne Stølan, Math. Sund, Asbjørn Svarstad, Sv., lokomotivfører Svendsen, Erik Svendsen, I. M., kontorchef Svendsen, Joh. F., kjøpmann Swendgaard, Henry Swenason, Per Swensson, Signe, læge Swensson, Sven, kjøpmann Swensson, Victor, overlæge Sylow-Hansen, tannlæge Sæther, Hildur, frk. Sæther, Johan Sørlie, Irgens, frk. Sørum, Hans Tamhs Lyche, Else, frue Ta.mbs Lycb.e, Balph dosent Tande, Kaare Tangen, Arne Tellesbø, O. S., bankbokholder Tellee-bø, Bolf Thangstad, O. Tharum, Thor, advokat Thaulow, Ohr. Thaulow, Laila, frk. Thaulow, Valborg, frk. Thomasen, Buth, frk. Thon, Harald, ingeniør Thorbjørnsen, Annie Thronæs, Erling Thronæs, Thor Topp, Hugo, hotell-eier Torgersen, Beidar 3ohn!Husby Nordre g-ate 10 Telef. 428 Lovbeskyttet varemerke Trondhjem Tobakker - Piper Cigarer - Cigaretter Spilkort - Spadserstokke (Hvori opiat larlin Sælerliaug A/S) ETABLERT 1914 Telefoner 2951, 3651 Telegramadr. I B A S Vi skaff er alt hvad De trænger i S P O RTS ARTIKLER A

12 138 Trondhjems Turistforenings årbok TorMldisen, Astri, frk. Tranaas, H. Tren, Adolf, ingeniør Trygstad, Valborg Trætvik, Ingrid Trætvik, Eeidar Tverdahl, arkitekt Tverdahl, ingeniør Tvete, B. M.,.forstander Tøndell, Budolf Tønseth, Hildur, frue Tønseth, T., disponent Udbye, Andreas, gartner TTdbye, Fredrik Udseth, O. Ohr., handelsfullmektig Ustvedt, dr. TJstvedt, Ingrid, frue Valsø, Anna, frk. Valsø, Tora, frk. Vangen, cand. theol. Vaseljen, Steinar Vean, Petra Vinje, A., vognmann Vinje, Johan, kontorchef Vinje, P., telegrafist Vold, Sigrid, frue Vollan, Asbjørg, frk. Vollan, Otto Vorset, kontorist Vroom, Ynghild, frk. Waage, Gerd, frk. Wall, Lilly, frk. Wahlberg, buntmaker Walseth, Fridtjof, kjøpmann Walseth, Olaf, jnr. Wang, Arvid Watzinger, professor Wedul, Erling Wedul, Olaf Weidemann, F., ingeniør Weiseth., Gunbjørn Wennberg, Johan Wennberg, Kaare Werring, Marie, frue Westvig, Olga, frk. ': Wichstrøm, A., bankassistent Width, E., ingeniør Wigen, A. F., kjøpmann Wiggen, Aslaug, frk. Wiggen, Trygve Wik, Arthur Wik, Astrid, frk. Wildhagen, F. Wilhelmsen, Frantz, kjøpmann Wilmann, Johanne, frk. Winge, Olga, frk. Wist, Aslaug, frue Wleugel, Johan Wleugel, Kirsten Wold, AM, agent Wold, Einar Wold, Ingegjend, frue Wold, O., Isage Wold, Oskar, bankbokholder Wold, Tordis, frue Woldhaug, Egil, lærer Wollan, E. Ziegler, Karl, direfetør Øien, Georg, telegrafist Østerlie, Erling Østlund, Ole, skreddermester Østlund, Peder, «kreddermester Øverland, Mimi, frk. Øverland, W. Øyen, Sverre, kjøpmann Årsbetalende utenbys medlemmer: Aasenhus, Ingard, Leksviken Archer, Erling, skogforv., Selbu Archer, Ingeborg, Selbu Arff, Eilert, cand. jur., Levanger Aune, Otto, Løkken Verk Båe, Ole, Steinkjer Basilier, kaptein, Hegra B'erg-Nilssen, Andreas, dr., Åsen Trondhjems RealkreditbatH O PRETTET 1874 Mottar alm. bankinskud, samt kapitaler til anbringelse i garanterte pantobligationer. Bevilger pantelaan,byggelaan og alm. banklaan. Besørger indenl. inkasso ^rformuesbestyrelse. Aufomobilkiætfinger anbefales fra lager. C1H1B. TKAULCW S. DJØNNE & CO. TRONDHEIM Frukt, Grønnsaker Rotfrukter Telefon Telegr.adr.: DJØNNE

13 140 Trondhjems Turistforenings årbok Bjørnses, Edvin, Kr.sund N. Borch, Esther, Oslo Bramsen, Henrik, Kjøbenhavn Bramsen, S., frue, Kjøbenhavn Bramsen, 8., direktør, Kjøbenhavn Brun, Einar, dr., Levanger Bryde, Øyvind, V. Aker Bryhni, Haakon, tannlæge,, Løkken Verk Bugge, Heuoh, advokat, Oslo Bull, Georg, kaptein, Oslo Bull, Ji&anette, frue, Oslo Castberg, Arnljot, Strinda Castberg, Tyoho, Montreal, Canada Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Christensen, Ingrid, frk., Bodø Christensen, Johan, ing., Foldal Dahl, Axel, kontorist, Løkken Dahl, Rolf Høyer, læge, Selje Danielsen, Paul, reneier, Meråker Deinboll, ingeniør, Thamshavn Deinboll, fru, Thamlshavn Deinboll, Kr. E., Oslo Didrifcsen, Gudfrid, Oslo- Dietrichson, Christine Dybwad, provisor, Oslo Ebbesen, major, Kristiansund N. Eriiohsen, Elias, tollopsynism., Bergen Ewerlof, K. G., rådman, Uppsala Ferslew, Else, frk., Ålesund Flagestad, Sverre, Støren FremsnerlM, Alma, frk., Lødingen Frøseth, Marie, Svelvik Følling, Gudrun, frk., Løkken Verk Gevik, forstkandidat, Malvik Gimseng, Joh., Oslo Gjertsen, Herdis, frk., Svelvik Gjetmundsen, Kristine, frk., Løkken Gjetmiundsen, Krisitlan, Løkken Gravrok, Jenny, frk., Oslo Gravrok, Kari, frue, Orkanger Grefnes, Birgit, Kristiansund N. Grundt Tanuin, Joiian, V. Aker Grundt Tanum, Ingrid, frue, V. Aker Gulaker, Sven, hotell-eier, Opdal Guldahl, Petter, lappefoged, Eøros Gøbel, Solveig, frk., Bekkelaget Hagen, Einar, Løkken Hagiea, Kristine, Løkken Halseth, Adolf, kjøpmann, Charlottenlund Halvorsen, W-, 'Støren Hansen, Lucy, Oslo Hansen, Olav, Berkåk Hanssen, Axel, Oslo Hatledal, K., kaptein, Oslo Hatledal, Ørnulv, Lysaker Haitleu, Einar, Molde Hauger, Kaare, Charlottenlund Hedels, Bergljot, frk., Oslo Hedels, Hjørdis, frk., Oslo - Helgesen, Sverre, Kristiansund N. Hendseth, Sverre, Kr.sund N. Herlofsen, Bode, Kr.eund N. Hernæs, Dagny, frk., Berkåk Herrem, overretssakf., Orkanger Herrem, Kari, frue, Orikang-er Hiort, H., major, Munkvold Hodne, Bj., Kr.sund N. Hoffmann, tannlæge, Støren Hofseth, Anna Marie, frk., Molde Holan, Magnus, Kirknesvågen Holden, Leif, tannlæge, Levanger Holm, Lars, reneier, Evavoll Holst, Anne Margrethe. Oslo Holst, Elisabeth, frk., Namsos Holt, Einar, Løkken Verk Holt, Per, Oslo Hveding, J«h. A., dr. ing., Krisltiiansiund N. Hveding, Johan, sen., Kr.sund N. Janssen, dr., Stjørdal ftieben Sfcimodel Beksømstøvler Vi fører en speciel skimodel hvor material, læstfasong og arbeidets utførelse er Iste klå ses. Disse støvler holder naar fedtlærstøvler ellers ikke duer og sitter absolut utmerket paa foten. Trondhjems Skomagasin A ls Olav Tryggvessøns gt. 6 ved siden av Wilh. Hoff Utsalg trå A s Rieber & Co.

14 142 Trondhjems Turistforenings årbok Jenssen,, Wilh. Darre, frue,.montreal, Canada Jorde, Sven, ingeniør, Oslo Java.ro., Einar lenismannisfullm., Selbu Jørgensen, Edvard, Marstrand Kantzow, N. G., kaptein, Mullsjo Klingenberg, K. S.,, direktør, Oslo Kloumann, Halfdan, dr., Hissa Knudsen, Aagot, frk., Ejukan Knudsen, Otto, Charlottenlund Konstad, Sivert, Løkken Krag-Bønne, Aase, ^frk., Oslo Kristensen, Else D., frk., Oslo Kristiansen, T., Kopperåen Kristoffersen, Sofie, frk., Orkdal Krogstad, Karl, direktør, Oslo Kroppan, Helga, Selsbakk Langeng, I. P., Løkken Langeng, K., Løkken Lie, Alfhild, Oslo Lindegrén, 'Soffi, frk., Stockholm Lochman.n, A., cand. jur., Oslo Lundqviist, Anna, Stockholm Lysiholm, Jørgen, jr., Tydal Lysiholm, Solveig, Tydal Løvøen, Erik, Tydal Matheson, Johanna, frk., Charlottenlund Melgaard, Inger, Orkdal Moe, Margit, frk., Heimdal Molde, Sigvart, Kopperåen Mosneis, Nils A., sekretær, Oslo - Miiller, Reidar, Melhus Nergaard, O., Løkken Verk Nilsen, Aksel, avdelingschef, Oslo Nilsen, Ernst, stud. techn., Kyrksæterøra Nilsen, dåstr.læge, Kyrksæterøra Nilsen, Olga, frue, Kyrksæterøra Nordf jeld, Jac. L., reneier, Meråker Nordgaard, P., assistent, Tydal >'.! Okkenhaug, A., ing., Løkken verk Olsen, Georg, inspektør, Tliamishavn Olsen, Oscar B., Kopperåen Olsen, Poul, tannlæge, Kjøbenihaivn Omdal, kaptein, Hamar Omholt, Aasa, Steinkjer Orseth, Aasta, frk., Oslo Pedersen, Astrid, frk., telegrafistinne, Namsos Pedersen, Bergljot Brandt, Oslo Permansson, Viktor, Østersund Poulsson, E., direktør, Oslo Pouteson, fru, Oslo Eesell, Tormod, Løkken Verk Eichter. Helga, frk., Tolga Riohter, O., sorenskriyer, Tynset Rigstad, O., Hommelvik Ringe, kapteiin, Løkken verk Ringen, Olga, frk., Kopperåen Rosenvinge, Chr., Moss Eothstein, Karl, mag., Sverige Euben, E. v., Stockholm Eøhme, tannlæge, Orkanger Røskaft, Kaare. Støren Salvesen og Chr. Thams Oomm. A/S Thamshavn Scheie, E., Steinkjer Schlytter, Carsten, cand. jur. Oslo Sohmidt, Karl Otto, Thamshavn Sohouw, W., cand. pharm., Kjøbenhavn Schult, Signy, Støren Sanger, W. H., Nordfjord Sivertsen, Thorbjørn, skoginspektør, Guldal Skjenneberg, ingeniør, Steinkjer Solberg, Arne, lensmann, Skogn Solberg, Th., forstmester, Ferstad Stavern, Ærk., Stjørdal Steen, Erl., overtollfcontr., Ålesund og Midnattssolen Regelmessige turer utføres av S/Y,,PRINS OLAV" D/S,,PRINSESSE RAGNHILD" ~,,DRONNING MAUD",,K O N G HARALD" TORDEN SKJOLD" Forlang illustrerte brosjyrer i reisebyråene eller TRONDHEIM

15 144 Trondhjems Turistforenings årbok Stenhaug, Gudrun, frk., Ch.arl.lund Stokbak, Aksel, Hommelvik Stordalsvold, A. P., Løkken Stub, ingeniør, Stjørdal Stuedahl, Aslaug, frk., Oslo Smedahl, Haldis, frk., Oslo Tangen, Th. A., distr.cihed:, Thaansnavn Tangen, Tborstein, Thamshavn Teige, cand. jur., Orkanger Teigen, Anne, Løkken Tønseth, H., dr., Singsås Urbye, H., ingeniør, Lillehammer Wickstrom, Iwan, rådmann, }' Østersund Widerøe, Gunnar, CMarlottenlunJ Widerøe, Marie, frk., Oaarlottenlujid Wiggen, Aslaug, Brekstad Wifcstrom, Helmer, landmatare, Østersund Winge, Ivar, Steinkjer Winsvold, Ingeborg, frk., Ø. Aker Winsvold, Signe, frk., Ø. Aker Wolf, Simon, Oslo Zettervall, G., Stockholm mmmmm T) eit vellyfcfckt blir først turen naar De efter endt dagsmarsj tar 1 J2 øl, men av den bedste sorten eller en f risk pjolter med den bedste selters. - Vetlesen, Gjertrud, fru, Øksendalen, Nordmøre Veum, overtollkontr., Kr.sund N. Østby, Svanhild, Oslo Østeaas, Aagot, Levanger Verfar! Sørg for at medta det bedste, nemlig: samt,, øt)ens" selters, soda og bru^l»imonader? Vi leverer i letvint emballage: Kløvkasser f^aa 25 fl. og i praktiske pappakninger paa 6 /i og 12 /2 fl. tefefonet: ^820 10'

16 G. LUND TRONDHJEM Efter tur stoivask til kroppen Telegramadr.:,,Shippinglund" DAMPSKIBSEKSPEDITION SPEDITION-ASSURANCE og /// tøiet. Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linien Henter og bringer. Telefon: ^ BAD MED GASS! Ta med paa turen Trønderkjeks En temperert dusch efter turen er helsebringende. C }1. iste kl. opiisk forretning ^Trondbjem $?//<? Veiss fabrikata. <5nebr(ller i stort utvalg. Termometre, barometre, Trondheim Kommunale Bakeri

17 Advokater og sakførere i Trondhjem Overretssakf. Henrik Bauck Forretningsbankens gaard Telefon Søndre gate Advokat Johan Cappelen Telefon 560 Fjordgaten 19 Advokat Andr, Claussen & Overretssakrører Otto Grundtvig Telefon Telefon 836 Søndre gt. 22 b Advokat Einar Dahl Haandverk- & Industribankens gaard Søndre gate Advokat Olaf Klingenberg Overpetssakrører Arne Borgersen "V.-,, Telefon Nordre gate 8 Advokat Thor Tharum liaandverk- og Industribankens gaard Telefon 2094 Søndre gate Tannlæger i Trondhjem FINN AAG O. Tryggvessøns gt. 20 Telefon 1934 H. Selmer Bergersen Nordre gt. 6 Telefon 4920 Axel og Georg Christophersen O. Tryggvessøns gt. 27 Telefon 28 Thorvald Kvam Nordre gt. 6 Telefon 619 OLE OMDAL O. Tryggvessøns gt. 4 Telefon 2952 Otto Ottesen O. Tryggvessøns gt. 40 Telefon 160 Anna Solstad Kongens gt. 10 Telefon 4557 k H. Sy lo w-h ansen Nordre gt. 12 Telefon 1877 k

18 Trondhjems Sparebank Oprettet 1823 Forvaltningskapilal pr. Vi Kr. 71,669, Hvorav egen Formue ,800, Mottar indskud paa 6 Mdr.s Opsigelse. Sparebankuilkaar og Folio samt utfører alle vanlige Sparebank forretninger. Sikkerhetsbokser Hjemmesparebøsser Fonn ueaforualtn ing Feriereisende anbefales vott hvælv for opbevaring av sølvtøi og andre værdigjenslande Foigiængere og lieldfravere E N ting maa dere huske på a, hvis turen skal bli vellykket og kaffen skal smake ekstra godt, og det er at bedre fløte end den i bokser og flasker frå Trondhjems Melk forsyning kan dere ikke f åa mecj i rypesekken. Den er drøi og såa frisk i smak at den ogsaa kan benyttes som desertfløte. Har De smakt vor hermetisk nedlagte gammelost i blikesker? Den føres i vore filialer.

19 <8C PROVIANT Vi har hvad De trænger og "besørger vedpakningffr. Vi sætt er op forslag, og sender prislister. TRONDHJEM Kjendt for kvalitet siden Mineral vandfabrik Støvsugere - Bonere - Vaskeautomater Kjøkkenmaskiner - Stekeovne etc* SIEMENS NORSK AKTIESELSKAP AVDELING TRONDHJEM Telefoner: O - 195O E. A. SMITH ETABLERT 1869 TRONDHJEM Telefoner Nr. 47 k k k Jern - Staal - Metaller & Bygningsartikler

20 BENZIN PETROLEUM OLJER NORSK BRÆNDSELOLJE A / s Sportsfiskere^ Vi har nu det største og mest komplette lager av sportsfiskeredskaper Nordenfjeldsk. E. F J E L D S T R O' N D H J E M ; TELEGRAMADR.,,ELEKTRIK" Elektriske installationer for lys og kraft. Fabrikation av Elektriske varmtvandsapparater stikkontakter skibsutstyr ete. Har altid de \ artikler som eksperterne foretrekker. Forlang vor nye specialkatalog hvori er indtat veiledning om bruk av-redskaper. Emil Grønning & Søn f Si det med blomster frå L J. Moums Blomsterforretning Telefon 418 ~> i NORDRE GT. 12 Telegramadrs. Cederpalm Blomsterhilsener besørges sendt overalt i inn- og utland. Opreltet Trondhjem Søndre gate 13 Forvaltn. pr. Vi-31 kr. 25,464, Grunnf. kr. 1,485,059. Mottar innskudd. bevilger lån, og utfører forøviig alle vanlige sparebank forretninger.

21 Se mit Utvalg i Stoff er for Dresser-1 ^ Det Nordenfjeldske Norges største og beste blad. Sportsdresser, Selskapsdres!sse i ; ii etc. Sportsdresser efter maai^::i i ti p!liii: ll ker, Oljekapes, Sportsstrømper i l!:i : lover, Ullvester, Manschjetskjib ll Stivetøi, Slips. Undertøi i uld ogbomillil Vinddrakter, Knickers, Sportsbluser; llllll LIE D A li IL STATSBANERNES REISEKONTOR TRONDHEIM STASJON Billetter. Plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn- og utland. Tegner poliser for reisegods forsikring. Kontortid: Hverdager Søn-og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr...Reisekontoret, Trondheim" C. G. SJØBERGS EFTFL. TRONDHJEfA Forvaltningskapital ca. kr. 5,200,000,oo Egen formue ca. kr. 600,000.oo Specialforretning i hatter og huer NORD RE GT. 16

22 Jforsihringasfløhab prrn&ala SBfnraihringasdatøb 1860 Brand-, Sjø-, Automobil-,. Ansvars-, og Indbrudsforsikringer Start dagen på Repr. & H?pC6 */, Søndre gt. 15 Telefoner: 11, Trondhjem 1,.. u c (.' :.

23 Ef godt råd. RE.TE.KO Intet smaker slik efter fotturen som et godt dusjbad. Jeg leverer frå lager: Badekjeler for elektrisk opvarmnfng, gass eller innfyringy kombinert med elektrisk» K. LUND Rørlegger forretning Trondheim Kamera og Film er den Piktigste del au utrustningen for en fjelltur, SI1K4DM Nordre gt. BEDSTE HERHETIK. HERMET»*- TroBijii fianirtng and J U IL I U S IMj&S K 1E Bokbinderi Protokolfabrik Æskefabrik Linieransta.lt A / f Trondhjems f f nning and f. Etafal Telefon 550. Jomfragt. 4

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

NORSK VACDOM OIL COMPANY %

NORSK VACDOM OIL COMPANY % HVAD ER FORSKJELLEN? : FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1929 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Soh,ulz, Carl, direktør

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6 Øvelser den 4.03. Øvelsenr: 00 Bryst K He at: 2 Lisa Liasjø TS&LK 0 200 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 0 200 2 Mika Tiarks LS&LK 03 2003 3 Evy Eilin Valås Kyrksæterøra 02 2002 4

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse 84 167 Nordregata 2, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL 84 99 Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932

Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932 O I. J E N DEN KOLOSSALE B A G A T E L L FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l /i 1932 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmet:

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater 1 Nilsen Thoralf 26.10.1919 Fredriksen Johan 01.12.1929 Røine Oscar 01.12.1929 04.12.1959 Neperud Sverre 07.07.1939 04.12.1959 Ellingsen Gunnar 30.10.1921 Eriksen Ragnar 30.10.1921 Larsen August 30.10.1921

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 14-15 år 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 16-17 år 2 Terje Jacobsson Sportsklubben Kraft 12:00:00 402 3 Henrik Grevstad Sportsklubben Kraft 12:00:00

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte)

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte) Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Heisholt Oliver, B-72 Dahl Martin Brattvåg, Fokus BTK Gutter 15A/B 2015.04.25 09:00 (41 påmeldte) Kalvatn Markus, B-72 Brenna Samuel Joon Hove, Fokus BTK Fransson

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer