Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor *Gril«tad, Olaf, kjøpmann Sivertsen, Lnidvig, souschef Brun, Fridthjov, bokhandler Innehavere av foreningens hederstegn (innstiftet 16. desember 1927): Schiilz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor Urilstad, Olaf, kjøpmann Klingenberg, K. S., direktør Åa, Anne, frøken Stugudal, Ola, gårdbruker Schulerud, L., lektori Brun, Fridthjov, ibokhandler Sivertsen, Ludvig, sousehef Livsvarige Bagøien, Kaare Bennett'6 Beisebureau, A/s Bram» Finn Brun, Fridthjov, jr. Brun, Ola Buoh, Axel, kjøpmann Bø-gh, Cecil Vollert Dahl, Einar, advokat Det Nordeafj. Damipskibsselsikab Eggen, Esther, frk. Finne, Carl, jr. Grimsmo, Olaf, Kristiansund Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, Nie., sekretær, Oslo Jenssen, Tor Innbudne livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitekt Halle, J., ingeniør, Todal Lysfliolm, J. B., ingeniør, Tydal MagaTissea, redaktør, Østersund Stugudal, O., Tydal medlemmer: Jørgensen, Baard, Marstrand Lindtooe, Dagny, frk. Mittet, Astri, frk. Moe, Emil, kjøpmann, Kx-sund N. Moxness, Alb., bankbokiholder Nilsen, Hilmar, agent Prene, Inger IKathinka, frue Onsager, Nils, h.r.advokat, Oslo Qvenild, Arne Qvenild, Gunnar, Løkken QvenU.d, Haldor Qvenild, Ottar Birgersøn Qvenild, Fjmilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, sousohef Swensson, Victor, overlæge Soria Skomagasinetved Bakke Br OPDAL TURISTHOTEL OPDAL ST., DOVREBANEN Åpent hele året. 545 m. o. h. Helt moderne innredning. Varmt og koldt vann på alle værelser. Værelser med eget bad. Sentralvarme Biljard. ØL OG VINRETT. Garager. Henvendelse direkte eller reisebyråene ADMINISTRASJON A-S NORSK SPISEVOGNSELSKAB Oslo Telefon 20310, 21634

2 80 Trondhjems Turistforenings årbok Thomle, E. A., arkivar, Oslo Xrondthjem Distrikt av Norges Statsbaner Tønseth, Boar, arqdtekt Tønseth, Annikken, fru Tøsti, Kaare Løken, Sekretær, Oslo Ward, Harald E., London Weiring, Nils, grosserer Medlemmer som har betalt kontingent i M år: *Berg, Andr., bankchef Gill, A. T., oberstløitnant "Jenssen, Harald, bryggerieier Kjeldsberg, F., konsul Klinge, Nieolay, kjøpmann "Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Lund, K., ingeniør Lykke, Ivar, konsul Lysbolm, Bjarne, dr. Løeke, H., byfoged Mogstad, E. D. BicMor, O.., sorenskriver Årsbetalende innenbgs medlemmer: CHR. SALVESEN & CHR. THAMS'S COMMUNICATIONS AKTIESELSKAB, THAMSHAVN Aadahl, Ottar Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, Maja, frue Aaeng, Bich., skoginspektør Aag, (Finn, tannlæge Aagaard, Bergljot, frk. Aagaard, Pegigy Aakvik, Margrethe, frue Aakvik, Oswald Aalmo, Else Atalmo, Jon, tannlæge Aalmo, Solveig, frue Aarestrup, Ellinør Aarseth, Ivar Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Einar, bankcnef Aas, Elsa, frk. Aas, Haakon, ekiftemester Aas, Haakon, frue Aas, Hanna, Irk. Aas, Karl Jan Aas, Knut Aas, Kristian Aas, Buth, frk. Aasen, Hjørdis, frk. Aasen, Jens, arkitekt Aasheim, -Erling Almaas, Per, lærer Alnes, Oluf, forvalter Alsaker, Jo'han, kontorene! Alsaker, K. Alstad, K.,, salmaker Alstad, Kristian, d/s-eksp. Altern, Leif Alvig, Estner, frk. Amdal, Helga, frk. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Elinor, frue Andersen, Triihjof, disponent Andersen, Gudny, frue Andersen, Jørgen Andersen, K. Dahl Andersen, Karl Evereth Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Andreassen, Magda Andresen, Arvid, bankassistent Annaas, O., telegrafist Anthun, Milnar Apenes, Clhr., overrettssakfører Appelbom, Arvid, kontorehef Arnesen, Leif, direktør Arnet, Eugenie, frk. Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Arnljot, Harald, lærer A.S TRONDHJEM-ORKLADAL BILLAG, THAMSHAVN

3 82 Trondhjems Turistforenings årbok Arnstad, John Askelund, Astrd., frue Askelund, Jonas, disponent Aspaas, Sverre Asphaug, Hans, forretningsfører Aune, 'E., ingeniør Aune, Gudrun, frk. Aune, Mille, frk. Aune, Per Aune, Petra Aune, Kolf Aune, RiudoM, disponent Aune, Sigurd Baardsgaard, Thomas Bach, Asbjørn, depotchef Bache-Wiig", berr Baehke, Arild, konsul Bachke, Ohr. Anker, konsul Baehke, Halvard L., skibsreder Bachke, Karen Bachke, Marie, frk. Bachke, Sofie, frue Bagøien, Arne, grosserer Bagøien, Dagmar, frue Bagøien, JensnPetter Bakhaug, Kaare B. Bakke, Asbjørn Bakke, Hjørdis Bakken, Gitta, frue Bakken, Nils Bakken, Torleif Bakstad, Tonny, frk. Bakøy, Ebbe Karsten, lærer Bang, Helge, ingeniør Barret, Arne Baudk, ingeniør, frue Bauck, Bjarne, overrettssakfører Bauek, Hans Jørgen, overrettssakf. Bauck, Henrik, jr., o.r.sakfører Beoh, D., revisor Becken, Gunnar, organist Bentzen, Ohr. F., direktør Berg, AdoM, fullmektig Berg, Birger, revisjonsassistent Berg, Erling, disponent Berg, Erling, kjøpmann Berg, Gundborg Beng, Join Berg, Kristmar Berg, Eagna Berg, Boilif, revisor Berg, Sigurd, sogneprest Berg, Thyra, frk. Berg, Trygve, dr. Bergem, Harald Bergem, Ingvar Bergersen, Y., frue Berggrav, Otto Bergstrøm, Gurli, frk. Bertelsen, stud. techn. Birkeland, Arvid, grosserer Birkeland, Gunnar Birkeland, Gunnvor, frue Birkeland, Lina, frue Bjåland, trafikkinspektør Bjåland, Eva Bjerkan, Beidar Bjierkeset, Ann<a k irik., ilænerinne Bjerve, Anna, fr.k. Bjørgum, O., lokomotivfører Bjarndahl, Christine, frk. Bjørndal, Emma Bjørnsen, Hanna, frue Bjørnsen, Th., kjøpmann Bjørnslie, Marie Bjørnstad, Bergljot, frk. Bjørseth, Erling Blom, Chr., lagmann Bogevoll, Kari, lærerinne Boline, Fritz, dr. Banne, Iru dr. Bohne, Gustav, kjøpmann Bollingmo, Harald Bonnevie, O., kaptein Bonsaksen, Einar, organist Borgereen, overreitt6s.ajj.fører Borgersen, frue Botten, Margot Bi åa, Ivara, røde kors-søster -» om furprovianl M ELK-C HOKOLADE JMASKrNAGENTUR

4 84 Trondhjems Turistforenings årbok Braarud, BJiristi, lærerinne Bragstad, Gudrun, frk. Bragstad, O. Bragstad, Sigurd Brandhandler, Filip Brandtzæg, professor Brandtzæg, Gunhild, frue Bratt, Anders Gustav Bratt, Harald Breida, Magnar, sekretær Brelen, Torsten Brekke, ibernhard, jr. Brekke, lærer Brekken, Haakon Brenvaag, Laura Brinchmann, Chr. Brinchmann, Ingrid, frue Brodahl, Margot, frk. Br>odahl, Odd Brodal, Gunnar Brodal, Ingebjørg, frue. Brodal, Inger Brodersen, Karl Magnus Brodtkorb, tannlæge Broli, Johan Broli, Mella Broli, Milli, frue Broli, Olga, frue Brun, Erling, kontorist Brun, Eva, frue Brun, Fredrik, tekniker Brun, Fredrikke, frue Brun, Fridtihjov, bokhandler Brun, Ingrid, frk. Brun, Johan Brun, Margiaretihe, frfc. Bruskeland, «Guttorm Bryn, bankehei Bryn, leuth, frue Brænne, Dicken, frue Brænne, G., ingeniør Brænne, Trygve, disponent Buaas, Eiler, læge Buaas, fru dr. Buaas, ingeniør Buch, Nieolay : Bull, Else, frk. Bull, Ole Bye, Alfhild Bye, Borghild, frk. Bye, Ingrid, frk. Bø, Ingeborg Bø, Tormod Bøcfcman, E. D., assessor Bøekman, Elisabeth, frk. Bøekman, Marius Bøcfcman, NH.6, major Bødtker, Laila Bødtkér, Soffi Børsting, Marie Børsting, Trygve, kjøpmann Børsting, Tyra, frue Bøyesen, J. Cappelen, advokat Cappelen, doktor Cappelen, Chr., jr. Carlleif, Dora, frue Carlleif, Frode, ingeniør Carlsen, Aase, frk. Carstens, C. W., dosent, dr. Carstene, Maria, frue Christensen, Fritz Christensen, Inger Sofie Christensen, Signe Christiansen, Ohr., byggeleder Christiansen, Einar, disp. Christiansen, Mary Ohristophersen, Astrid, frue Ghrietoplierseii jun., tannlæge ChristopiheTsen, Nils, agent Olauseen, Amdr., advokat daussen, Ohr., banikkasserer Claiuasiein, Clara, frk. Oollin Hamsen, Carl, journalist Oolin Hansen, Cecil, overrettssakf Collin Hansen, Else, frue Collin Hansen, overrettssakf. Corneliussen, A. R. s Trondhjems Realkreditbank OPRETTET 1874 Mottar alm. bankinnskudd, samt kapitaler til anbringelse i garanterte pantobligasjoner. Bevilger pantelån, byggelån og alm. banklån. Besørger innenl. innkasso. - Formuesbestyrelse. DJØNNE & CO. TRONDHEIM Frukt Grønnsaker, Rotfruktet Telefon K. N. STENSRUD MUSIKK - PALMEHAVE Telegr.adr.: DJØNNE

5 86 Trondhjems Turistforenings årbok Dahl, Aagot, frue Dahl, Alfred Dahl, Anders Dahl, Arne Dahl, Carl, kjøpmann Dahl, Carl H. Dahl, Einar, ingeniør Dahl, Einar, jr. Dahl, Hjalmar, handelsfullm. Dalhl, Inigei Dahl, Kaare Dahl, Karl, bankkasserer Dahl, Majen, frue Dahl, Nikolai, kemner Daihl, Olalf, kjøpmann DaM, Ragnhild, frk. Dahl, Ruth, frue Dalhl, Solveig, (frk. DaMback, A., lensmann Danielsen, arkitekt Danielsen, Dagny Danielsen, Karl Digre, Bjarne Djrøme, Arvid, Domaas, Inger, frfe. Domaais, Kaare Domaas, Odine, frk. Dreyer, E., frk., provisor Dybdahl, Aase Dyiblie, Gudrun, frk. Dybvig, Binger Dybvig, Gustav Dyfovig,.Ragnhild, frue Dyrendahl, Trygve Eckbo, HAV, frk. Et*gt_, Alfred Eggen, Annar Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Ingrid, frue Eggen, L. A., frk. Eggen, Olaf Eggen., Sverre Eggen, Tormod Eidern, Inga. : Eidem, Sigvard Eika, Tor, professor Eilertsen, Egil Ekle, J. R., lærer Ellefsen, Bergljot, frk. Ellingsen, Christen Ellingsen, Gunvor, frue Ellingsen, Johan, grosserer Ellingsen, Karen, frk. Elstad, Solveig, frk. Engan, Gudrun, frue Engan, Trygve Emgelsen, disponent Engelsen, Margit, frue Engen, Arnit, kjøpmann Engen, Ivar Engen, Simon, kjøpmann Engh, Olaf Erioheen, Aagot, frk. Eriehsen, Birger, direktør Erichsen,.Gudrun, frk- Eriehsen, H. S., læge Eidchseoi, Inger, frk. Eriohsen, Odd, konditor Eriksen, Arne Eriksen, Dagny, frk. Eriksen, Edvard, snekkermester Eriksen, Erik, overrettsdommer Eriksen, Gudrun, frue Eriksen, Kristoffer Eriksen, Marie Esibensen, O. B. Espaas, Ole, disponent Bssemdrop, Alfred, banksekretær Evensen, Johm Evjen, Ivar Evjen, Mathilde, frk. Falkanger, Arne, kjøpmann Failkanger, Signe Getz, frue Fallan, Ingvar Falstad, Bernhard Falstad, Trygve Fasting, Odd -k \ NYTT NORSK. PREPARAT MOT T^ «KIUM Plages DeavHæmorrhoiderbruk da Hæmorrhoide-Stikkpiller W Smertestillende. - Desinfiserende. Hæmorrhoidene vil efter hvert tørre inn.og forsvinne. Forlanguttrykkelig Hæmorrhoide-Stikkpiller W Fåes på apotek i esker a 10 stykker. A.sWangs Fabri ktrondheim NUSTADS FLUER er norske og forlanges av SKJØNNERE MUSTflDS fluer og kroker

6 Trondhjems Turistforenings årbok Fenstad, E. W. Fenstad, Margit, frue Finnanger, Alfhild, frue Fimnanger, Tormod Fische, Arvid Pisfce, Erling Fiste, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Fisknes, Kitty, frk. Fiissittuo, Petra, frk. Fjeldseth, Arne Fjeldsetih, E., kjøpmann Fjeldvig, B. A. Fjeldvig, Hjørdis, frue Fjeldvig, John, kontorchef Fjolstad, Johs., lærer Fjserli, dommer Fladnes, Arne, ekspeditør Fladvad, Gunlaug, frk. Fladnes, Karl Fladnes, Mølla, frue Fledelius, Hans Floan, O. Flock, Carl, dommerfullmektig Floer, Gunnar Flood, Arne, ingeniør Fioiod, Haakon, ingeniør Flood, Marit, frue Flood, Per Fløistad, Haakon Fløistad, Nils ' Fløistad, Olga, frue Flønæs, ingeniør Flønæs, Helga, frue Foldah.1, Axel, herredskasserer Forberg, frue Forbregd, Inger Marie, frk. Fosmo, Bjarne, tannlæge Franek, Doris Fredriksen, Elisa Fredriksen, Karen Sofie Frost, direktør Fuglevaag, B. O., agent Fiuiru, Torleif, hankfiuikneiktig Gaden, Kr., eksp. : Garberg, Lars, overrettssakfører Gartoerg, Khora, frue Garstad, John, direktør Garstad, Sigrid, frue Gaustad, Laura Gierløff, Christian, sekretær Gilde, Anton, kontorbetjent Gjedebo, Thor Gjølme, Dagny, frk. Glenne, Bagnar Christoffersen Grabow, Trygve Grande, Bu-tti Grav, Eilert GreiM, Ohristian Grendaihl, Anna Adelllieid-e, frk. Grendahl, Gunv-or Grendaihl, Marit, frik. Grendaihl, Odd Grilstad, Antonetite, frue Grimelunid, arkitekt GrimeLund, Helga, frk. Grundtvig, Inger, frue Grundtvig, Otto, overrettesakifører Grytness, H., ingeniør Grøndahl, major Grønning, Anna, frue Grønning, Leif, kjøpmann Grønningeæiter, ingeniør Grøntvedt, revisjonscqieæ Gulbrandsen, Jofhan Gulbrandsen, Sverre Gulbrandsen, T., bokholder Gulbrandsen, Yngvar Gundersen, O.. C., o-r.sakfarer Gunnerød, Aasta, frue Guttormsen, O. L.,.arkitekt Gatæsehmann, Emil Gatzsehonann, Knut Haagensli, Anders, bokholder Haanes, Halfdan, ingeniør Haanes, Jens Haanes, Skjold vor Haanæs, Ingeborg Haave, Bergljot Mottar innskudd, ' bevilger lån, besørger innkasso, utsteder innenlandske checks, utlåner sparebøsser, utleier panser bokser og utfører forwrig alle vanlige sparebankforeninger.

7 90 Trondhjems Turistforenings årbok Haave, C. F., salmaker Haave, Kirsten, frue Haave, Magne, lærer Hagen, Einar, stud. tekn. Hagerup, Anders A. Hagerup, depotene!' Hallberg, Aase Hallberg, Klara, frk. Hallset, Kåre Hallset, Liv Halse, Arne Halse, dr. Halse, Karen Halset, Margrete, frk. Halset, Olga, frk. Halseth, Birger Halsetb., Rolf I., kjøpmann Haltvik, Harald Halvorsen, leyvind Hammer, Harald Hammer, O. T., jernibaneifullmektig Hanger, Alfhild, frue Hansen, Arvid Hansen, B., bankfbokholder Hansen, Bjørn Brun, kjøpmann Hansen, Einar, telegraffullm. Hansen, Elisabeth Haanes, frue Hansen, Elsa Brun Hansen, H. Håkonsen, fullmektig Hansen, Harald Hansen, Johan Hansen. M. A., kjøpmann Hansen, Olaf Hansen, Reidar Hansen, Thv. Hanssen, Harald, kasserer Hanssen, Karl M., grosserer Hansteen, Philip, overlæge Hassel, Magda, frk. Hattrem, Per Hattrem, Thor Haugan, Carl, bankbokholder Haugan, Einar Haugdal, Sofie, frk. Haugen, Andreas Haugen, Olaf. ; Hangen, Olaf Hauger, Kåre Haugnæss, Bjarne Baugnajss, Rolf Hauikaas, Per, sorenskriver Havig, dommer Hay, Casper Hay, Johan Heggenhaugen, ingeniør Hegigernes, Odd Heggstad, Ragnar, stud. techn. Hegstad, Aslaug, frk. Hegstad, Leif, kjøpmann Heiberg, Turid Helgefby, Marie, frk. Helgeby, Synnøve, frue Helgesen, Bjørg, frk. Helgesen, Carl, slaktermester Helgesen, Goidrun, frk. Helgesen, Haakon, slaktermester Helgesen, Joih. O., slaktermester Helgesen, Reidar Helgesen, Solveig, frk. Helgesen, Turid, frk. Helgesen, Ørnulf Hellån, Kaare, ingeniør Helland, Magnhild, frk. Hellen, Asbjørn Henmo, Brynhild Henmo, E. Nesvold, ingeniør Henning, Berit Henriksen, Borghild, frue Herstad, Arne Herstad, K. Beratad, Sofie, frk. Herstad, Sverre, journalist Hetland, Martin Hiorth, Vilhelm Hirscfh, Chr., dr. Hirsoh, Bddy, frk. Bi-rsah, Harald, kjøpmann Hirsoh, Robert, apoteker Hirscih, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Våre kjøttvarer, flesk og pølser er av utsøkt kvalitet. Navnet svarer for friske varer. HARTMANN A.s TIDL. G, A. HARTMANN Etablert 1835 Trondheim Største utvalg i h y t t e u t s t y r av all slags. Sportsfiskeredskaper av Norsk, engelsk, amerikansk og tysk fabrikat. og mange andre nyttige artikler for turister og sportsfolk, Alt til konkurrerende priser. H. Iversen Iste kl. optisk forretning Trondhjem Alle Zeiss fabrikata. Snebriller i stort utvalg. Termometre barometre. UTGARDSGJERDE anbefales fra lager. CfflB. TAUJLCW & Seill å

8 92 Trondhjems Turistforenings årbok Hoel, Aasmund Hofif, Anna, fok. Hoff, Augusta, Ærk. Hofif, Guninar, kjøpmann Hoff, Leif, kontorist Hoff, Lell Hoff, Ragnhild, frk. Hofif, Beidar Hodtt, Thorleif, ingeniør Bofstad, Eli, frk. Hofstad, Gudrun, frue Holstad, Gunnbjørg Hofstad, Jon, lærer Hojeim, Borghild, frk. Holand, Anna Holgersen, Arne Holm, apoteker Holm, bankohef Holme', Hilda, frk. Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Solveig, frue Holst, Arme, kontordhef Holst, Astrid, frk. Holet, CfhT., konsul Holst, E., bankohef Holst, Marie, læge Holst, Torleif, kontorist KoLst, Torleiiif Hartmiainn Holtermann, Thorfinn Holthe, Aasta, frue Holtihe, advokat Holthe, Kristian Hopstad, Alfhild, frk. Horg, A. Horg, J. Hoseth, Johs. Hugdahl, Torleif Busfloen, Astrid, frue Hustad, ThoroM E., postekspeditør Hyll, Conrad Hymne, Gunniaæ Aug. Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Bøeg, Ole Høiseth, I. N., overrettssakf. Hørgaard, overlærer Hørgaard, overlærer, frue Høy, Knut Høye, H., arkitekt Høyem, Astrid Høyem, Svanhild Høyer, H., direktør Inderberg, Alf Inderberg, Leif Kr. Inderberg, Lillian, frue Indergaard, Johanne Ingebrigtsen, Ingrid Ingvaldsen, Christine Isaehsen, firue Isachsen, Eoald Iversen, Agnes Iversen, Leif Iversen, Eeidran, frk. Iversen, Beidun, frk. Jacobsen, Alfhild Jalhn, Herman Jakotosen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludv., distriktskasserer Jansen, Leif B., kasserer Janssen, Alfhild, frk. Janssen, Berg-ljot, frk. Jemtland, T. Dehli, ingeniør Jemtland, Ingeborg, frue Jensen, Karen Riddeivold, frue Jensen, Owe Biddervold, ingeniør Jenssen, Arvid Jenssen, Hilma, frue Jenssen, otoerst Jenssen, Olaf, disponent Johannessen, Bjarne, kontorchef Johannessen, John Johannessen, J. M. Johannessen, Tor Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kjell Johansen, Kristoffer Heit 12 dagers rundreiser Frå kr inkl. For la n g Brosjyrer. f D P i Vakre trykksakerutførtefter en bestemt plan koster det samme som trykksaker der skylder tilfeldigheten sin tilblivelse. AKTI ET ITT K K E R, I ET,,Planmessig kvalitetsarbeide".

9 94 Trondhjems Turistforenings årbok Johansen, Margot, frk. Johansen, Wilhelmine, frk. Johnsen, Alfhild, frk. Johnsen, Arne O., kasserer Johnsen, Arnfinn Johnsen, Borghild Johnsen, Christian Johnsen, Elfi Sehie, frue Johnsen, Gudrun, frk. Johnsen, Ivar Johnsen, John, bokholder Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf, revisor Johnsen, Bandi Johnsen, Sigvald, premierløitnant Johnsen, Trygve, revisor Juberg, Jørund Juberg, Margit, frue Juell, O., lektor Jystad, Kaare Jystad, Ø. Jørgensen, Arvid, befrakter Jørgensen, GPaul Jørgensen, Beidar Jørgensen, Trygve, grosserer Kaarbø, Aagot, frue Kaarbø, Jonas, kjøpmann Karlsen, K. O., direktør Karlsen, Karl Johan Karoliussen, Dagny, frk. Kavli, Fredrikke, frk. Kielland, Harald, maskinsetter Kierulf, Fredrik, bokholder Killén, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann Kindit, Kr., dr. Kiønig, Tore Kjéldsberg, Karl B. Kjernli, ingeniør Kleinetsen, Aage Klemetsen, Alf Kleven, Fr., ingeniør Klinge, Andrea Klinge, Harald, tollkontrollør Klinge, Nils, kjøpmann Klingenberg, Hjørdis, frue Klingenberg, Olaf, advokat Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, E., postekspeditør Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Otto Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Knudtzon, Boar Kobbe, O. M., borgermester Kock, Alfred Kold&rup, journalist Koritzinsky, E. W., overlæge Knog, Karen Krog, Signe, tannlæge v. Krogh, A. L., arkitekt. Krogh, Martin, kjøpmann Krogseth, Trygve, kontorohef Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, kontorist Kropipan, Ella Kuløy, Bagnhild Kvam, Ingrid, frue Kvam, Thorvald, tannlæge Kvande, Harald Kvande, Boli Kværnø, Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne, frik. Kværnø, Olga, frk. Lande, Knut Lange, dr., frue Langhelle, redaksjonssekretær Langlo, Tborolf. Larsen, Anna, frk. Larsen, Arne, kjøpmann Larsen, Bibi, frue Larsen,.Brage Irgens Larsen, Ghr. Foto: Sjøwall

10 96 Larsen, Gudrun, frk. Larsen, Haakon Larsen, Hanna, frk. Larsen, Helga Larsen, Jornar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, O. K., telegrafbestyrer Larsen, Trygve Larsen, Vietor Larsen, Wilhelm O. Lefstad, Ola Lehn, Einar, kjøpmann Lelin, Einar, jr. Lehn, Sverre Lein, Karl Levinsohn, Fanny Lian, Ole Lde, Anna Lie, Arvid Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lie, Erling Lie, Georg Lie, Lilleimor Lie, Odd Lie, Paula, frue Lien, John Lieipaok, Signe, frue Lilleeng, Aslaug Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin, kasserer Lindboe, Eudolf, jr. Lindeman, Finn, ingeniør Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta, frk. Linge, Karl Loktu, Birger Loraas. Asbjørn Loraas, Kaja, frue Lorck, Egil, direktør Lorentzen, Bergljot, frk. Lorentzen, kontorehef Lossius, B. B.,, læge Lund, Alf Brun Lund, Christian, ekspeditør Trondhjems Turistforenings årbok Lund, Einar H., konsul Lund, Frieda, frue Lund, Frithjof, kjøpmann Lund, Inger, frue Lund, Jacob B., dampskibseksped. Lund, Just Lund, Margrethe, frk. Lund, Øivind Lunda, Marie, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Inger Joihanne Lykte, Ivar, jr. Lykke, Knut Lykke, Per T. Lykke, Eeidar, kjøpmann Lyng, Gustav Lyng, John, overrettssakfører Lysholm, O. K., journalist Løchstøer, Johan, politimester Løkke, Halldis, frk. Løvseth, Einar, ingeniør Magelsen, Marie, frk. Male, Inger, frk. Malmo, Axel Maske, Gunnar Maske, Julius, bokbinder Matheson, Bernhard Matiheson, J. E. B., ingeniør Matzow, Hans Peter Matzow, Herman, kontorehef Meinihardt, fru overrettssakfører Meinhardt, B., overrettssakfører Meinhardt, Wilhelm Meland, Gjertrud, frk. Melandsø, Gunvor, frk. Mellbye, Aage Stevensen, bankass. Mellbye, Dankert Mellbye, Frantz, kjøpmann Mendelsahn, Ester, frue Mendelsohn, F. Mendelsohn, Hanna, frue Mendelsohn, Isak M-enne-Johnsen, Sverre Michelsen, Arne Efter tur storvask til kroppen til tøiet. Henter og bringer. Telefon: C. LUND Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linien T R O N D H J E M Telegramadr.: «Shippinglund» DAMPSKIBSEKSPEDISJON SPEDISJON ASSURANSE ANORAKKER VINDJAKKER SPORTSSKJORTER M. M, Frå lager og efter mål. NISSENS ARBEIDSHUS

11 98 Trondhjems Turistforenings årbok Michelsen, Kaare Midelfart, Emil, overrettssakiører Midtgaard, Are, premierløitnant Mikkelsen, Astri Mitlid, kaptein Mo, Kristen Moe, Agnes, frk. Moe, Andreas, konsul Moe, Astrid, frue Moe, Bergljot, frk. Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Ida, frk. Moe, Johannes, frue Moe, Johannes Moe, Johannes, jr. Moe, Ole Moe, Soss!, frue Moe, Valborg Moe.u, Aksel Mortensen, Helge, fotograf Mosand, Sverre Mo-um, L, gartner Moum, Inga, frue Moum, Joh. B., inspektør Moxnes, Ragnar Moxness, Peter, agent Myhr, Arvid Myhre, Leif Myhre, Nora, frk. Mykland, - Otto Miiller, A. Miiller, O. E., lektor Myiholt, Aagot, frue Myrseth, Anders Myrseth, Haldis, frk. Mysen, Martin, ingeniør Mæihle, Johannes Meefhre, Johan Mærc, Trygve Mære, Hilda Forseth, frue Møller, Arne, Tevisjonschef Møller, Bjarne E. i Møller, Einar, kontørchef Møller, F. ScMøsser Møller, Henrik Møllerop, Odvar Mønnes, Erling Mønnes, Gunvor M,øroh, Frantz Gustav Mørkved, Margit Nafstad, Arne Hértzenberg Nakstad, Nils Nakstad, Signe, frue Nakstad, Tor Nederhoel, Erling Neergaard, Per, kontorohef Nergaard, Lillemor Nervig, I. M. Nervik, Gunnar, lærer Ness, Ivar Ness, Karl, bankassistent Nickelsen, L, foankchef Nielsen, Else, frue Nielsen, Erling Nielsen, Frank Nielsen, Hermann Nielsen, Waldie, frk. Nielseen, Alhert, disponent Nilsen, Georg Nilsen, Karen, frk. Nilsen, Karl W. Nilsen, Marie Smith, frue Nilsen, Nils Smith, grosserer Nilsen, Randi, frk. Nilsson, Anna, frk. Nissen, Oaro * Nissen, major Nissen, Ritoorg, frk. Nissen, Torleif, ingeniør Noodt, Arne Noodt, Aslaug, frk. Noodt, Fridthjof Noodt, L., urmaker Noifberg, Bernhard Nordgaard, Ivar Nordeeth, Andreas Normann, Joihn C. Kamera og film er den viktigste del av utrustningen for en fjelltur. SIMOIII B\ r 6Er\f Nordre gt BAD MED GASS! En dusj daglig En temperert dusch efter turen er helsebringende. Idrettsmannen må sørge for et dagig dusjbad. Det er sundt, forfriskende og styrkende. Innhent tilbud på innlegg av bad frå K. LUWD RØRLEGGERFORRETNING Trondheim Etabl SMITH Etablert 1869 TRONDHJEM Jern - Stål - Metaller & Bygningsartikler.

12 100 Trondhjems Turistforenings årbok Noruan, Louise, fr,k. Nøssuim, Erling Nygaard, Karl, kasserer Nylander, Ørnulf Nypan, Frithjof Nypan, Magne Nypan, Nelly, frue Nystad, Astrid M., 1'rue Nystad, Jens Næss, Arne Næss, Elisabeth, frk. Næss, Gunvor Næss, Magnhild, frue Næss, Rolf 'Næss, Sigfrid Nøsen, Afflf Nøstum, Andrea, frk. Nøvik, Ingeborg, frk. Oks-tad, Alberta, frk. Olafsen, Jøran, frk. Olden, Jens, overmaskinist Olsen, Adolf Olsen, Astrid, frk. Olsen, Carl Olsen, Ester, frk. Olsen, Frida, frk. Olsen, Gunveig, Irk. Olsen, Harald Fjeldstad Olsen, Johan, glassmester Olsen, Reidar, sekretær Omdal, Aslaug, frue Omidal, Ole, tannlæge Onsøyen, Aasta, frk. Qpdal, Alf Ornæs, P. A., disponent Otnes, Hans Ottem, Ada Ottesen jnr., Otto, tannlæge Ottesen, fru tannlæge Ottesen, E. 0-vexland, Borglhild, frk. Overrein, Herman, skreddermester Ovensand, Olav, lærer Oxholm, Aage Paasohe, Irene, frk. : Paajscihe, Sverre Paltiel, Kaja, frue Paulsen, Agnes Paulsen, Alf S. Paulsen, Arne M. Paulsen Winther, Aslaug, frue Paulsen, Gunnar Paulsen, Karl, lærer Paulsen, Otilie Paulsen, P. G., kjøpmann Pedersen, Aasta Pedersen, Alf Pedersen, Gunnar Pedersen, Harald, professor Pedersen, Kåre Pedersen, Rolf Petersen, Andreas, bokbinder Petersen, Finn Petersen, Ingrid, frk. Petersen, Jan Petersen, Magnhild, frk. Petersen, Peter Pettersen, FridthjoÆ Pettersen, Ingolf, stud. Pettersen, Valborg, frk. PeMersson, Bjørg Michelsen, frue Pettersson, Sigurd, banksekretær Pfaff, byskriver Pharo!, Sofie, firk. Piene, Birgit, frk. Piene, I. C., grosserer Pieper, Lothar Pollan, Gudrun, frk. Pouteson, Aalow, frk. Præstmo, Tulla, frk. Prøsoh, Arne Prøsdh, Gustav Prøsoh, K., bantbokiholder Qvenild, Brynjulf Qveaild, Haldor, agent Kaad, Bjarne Rambeeh, A., ingeniør Eaimberg, Ivara, frk. Ko O LM o n i a TORVET - TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 Telegramadresse: «P E G E» Ved innkjøp av: MANUFAKTURVARER tør jeg be Dem ha min forretning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i a e artikler tilhørende branchen. & e C O. n gr A. S os s TELEFONER- 137 k 237k 2245 E- FJELID^E^TH TRONDHEIM - TELEFON 2OI4 " l 164-1O89 Leverer alt i materie! og utstyr. FABRIKASJON AV: VARMTVANNSBEHOLDERE BADEBEHOLDERE CIRKULASJONSRØR SKIBSUTSTYR

13 102 Trondhjems Turistforenings årbok Saman, Wilhelm Bamsgaard, Fritz Basmussen, Rolf Reidar, Trygve, avdelingisehef Reppe, Grunnar Bian, Ingebjørg, rk. Bian, UW Hiilber, C. N., professor Einnan, Alfhild, frk. Einnan, A., verksmester Risan, Ole Risan, Eagnv. Bisan., Th., elektrotekniker Rode, F., kaptein Eode, Ivar Faye Bode, overingeniør Rognes, Knut, dampskibseksp. Rognhauig, Emil, speditør Bognhaug, Klara, frk. Bognfhaug, Sverre, bankassistent Bokness, Ingeborg, frfe. Boll-Hansen, berr Bones, Grethe Holst Bonsess, Egil Bosaes, Dagrun Wibe, frue Bossen, Odd, agent Bossvoll, Bjarne, kontorehef Bostad, Mathilde, frk. Bustad, Henny, frue Bustad, Lorentz, jr. Ruud, distriktsohef Ruud, frue Ryen, Euth Byjord, Christian Byjoid, Kiss Eyssdal, Synnøve, frk. Ræder, Trygve, lektor Røedi Laila, frk. Røed, Leif Eøgeiberg, Jacob, journalist Rønneberg, Harald H., overlærer Bønnes, Karl Bønning, Arne Rønning, Finn, disponent Rømning, Gudrun, frue Rønning, Gunvor Eønning, Leif, overrettssakfører Bønning, Buth, frk. Bømning, Sara, fxk. Eønning, Svend Eøskaft, Karen, frk. Bøskaft, O., disponent Sandnes, Ingrid, frk. Sandvei, Aslaug, frk. Sandvei, Margit, frk. Sandvei, Marius Sandvik, Arnfinn Scbanke, Jacob Sehare, Carl Sehei, Konrad Sctoed, Nelly Sohick, Eugen Sehieflo, Leiv Sohjetnan, O., kjøpmann Sehjetne, Arve Sehjetne, Hildur Schmidt, Hildur, frue Schmidt, Ludwig Sohreiner, Christian, jr. Schreiner, Fanny, frk. Schrøder, AM, fotograf Schulerud, Arne, ingeniør Sphulerud, Borghild, frk. Seflnilerttd, Gunnar, ingeniør Schulerud, L., lektor Sehuleruid, telegrafist SOnulz, Gudrun, frue Schøyen, Nils, ingeniør Selbo, Ingar Selmer, Erling Prytz, tannlæge Selmer, Oda, frue Selnæs, Aslaug Selnæs, Otto Selnæs, Sigrid Seiset, Ingebjørg Seiset, Rolf Setsaas, Sigmund Silsetfh, Anna, frfk. Silseth, Harald, kaptein IX. PIE NE t SOM A. J Dra ikke på tur før De har tegnet en ulykkesforsikring ANKER Forsikringsselskap Mathesongården Telefon

14 104 Trondhjems Turistforenings årbok Simonsen, Aagot, frk. Simonsen, Bertha L., frk. Simonsen, Gudrun, frk. Simonsen, Bagnfrid Sivertsen, Arne Bernhoft Sivertsen, Erling, fullmektig Sivertsen, Eva, fik. Sivertsen, Gexd, frk. Sivertsen, Knut Eoieen Sivertsen, lektor S.ivertsen, Magnus Sivertsen, Marie, frk. Sivertsen, Bagna, frue. Skaffloth, Helga, frk. Skancke, Mally, frk. Stanke, John Skaneke^ Peter Skaiiand, Kåre, overrettssakfører Skarland, Per, direktør Skaugstad, Adolf, bankkasserer Skaugvold, Svone Skilleås, Astrid Skillingstad, O., bokholder Skirstad, Otto, overrettssakfører Skjånes, lektor Sfejerden, Maria Skjesol, Anton, bokholder Sikjæran, Olga, frk. Skogstad, Erling Sletnes, Ella Sletten, Dagny, frue Sletten, M., disponent Smedal, Anne Sofie Smedal, Harald, overrettssakfører Smith, Didi Elster, frk. Smith, Gudrun, frue Smith, G. D., ingeniør Smith, Karen Elisabeth, frk. Smith, Lulli, frue Smith, L. C., konsul Smith, Bagnihild, frk. Smith, Rolf Falkenberg Snøsen, Anna, frk. Solberg, Arild, ingeniør Solberg, E., dr., landbrukskjemiker Solberg, Ellinor, frue Solberg, Nils Solberg, Bolf Solbn, O., kontorehef Solem, Christian Solem, Leif Solem, Olaf, jr.. Solstad, Anna, frk., tannlæge, Solstad, Asmund Stabell, 'Gunnar, bygningischef Stabell, Balldis,-fr,k. Staudenmann, K., gullsmed Steen, Alf, lektor Steen, Bergdis S-teen, Birger Steen, Kari Steen, Kate Gotaas Steen, Marius E., tollkontrollør Steen, 8i UTd Stendab.1, dr. Stendahl, Gunvor D., frk. Stene, A., bankkasserer Stene, Hanna Stene, Helga, frk. Stene, Hildegard, frue Stene, Ingvald Stene, Ottar, sakfører Stene, pastor Stene, pastor, frue Steine, Raigdhild Stensrud, Anne, rk. Stenstadvold, Erling Stenvig, Johan Stiegler, ingeniør Stokbak, Dagfinn Stokke, Andrea, tfrk. Stokke, Aslaug Stokke, Karen Stokstad, Per C., disponent Strand, Olav, disponent Straumann, Anton O. Striekert, Luoia Strøm, L. W. Strøm, Nils E., disponent Stølan, Matih...Hvad tiar du om vår Frisco?"..Vår felles venn Frisco? Atso/uW min typel" FRISCO En ny CIGARETT! En ny TYPE! GÅ IKKE GLIPP AV NOE VIRKELIG GODT! NÅR DE HAR PRØVET HAR DE FUNNET Ingen biltur uten Firestone bremseband tændplugger

15 106 Trondhjems Turistforening Støle, Karl, skolebestyrer Støwer, Torbjørn Sund, Asbjørn Sunde, Borghild Svarstad, S<v., lokomotivfører Svendsen, Eivind Svendsen, Erik Svendsen, I- M., kontorehef Svendsen, Marie, frk. Svendsen, Svanhild Synnøve Swensson, Per Swensson, Signe, læge Swensson, Victor, overlæge Sylow-Haneen, tannlæge Sætfaer, Gudrun-Johanne Sæther, Hildur, frk. Sæther, Johan Sørli, Odd Tallaksen, Alma, frk., disponent Tambs Lyche, Else, fxue Tambs Lyche, Balph, dosent Tande, Kaare Telleisibø, Gudifrid, frue Telleebø, O. S.. banikbokiholder Tellesbø, Bolf, ovetrettssakfører Teile**, Thordis, frue Tenneibø, Baard Tennebø, Gudrun, frue Tessem, Aase Tessem, Knut, gymnasiast Tinarum, Thor, advokat Thaulow, Aagot, frue Thaulow, Chr., grosserer Thaulow, Lajla Thaulow, Eagnhild Tihaulow, Valborg, frk. Thesen, Trygve, stadsingeniør Thiis, Greta, frue Thiis, Helge, arkitekt Thomesen, Emith, frk. Thon, Harald, ingeniør Thorsen, Bagnhild, frk. Thorstensen, 'telegrafist Tiller, Kaare Torgersen, Ivar, Torgersen. Eeidar Torkildsen, Astri, frk. Tranaas, H. Tredal, Per Treu, Adolf, ingeniør Trondsen, Johs., kjøpmann Tronstad, Arne Trygstad, Alice Trætvik, Ingrid, frue Trætvik, Eeidar Tverdahl, arkitekt Tverdahl, ingeniør Tvete, Arne Tvete, B. M.,.forstander Tvete, Hjørdis, frk. Tvete, Sjur Tvete, Turid Tønseth, H., dr. Tønseth, Hildur, frue Tønseth, T., disponent Uåbye, Andreas, gartner TJdbye, Fredrik Udseth, O. Ohr., handelsfullmektig Udseth, Eoar Quale Unneland, Odd Usland, dr. med. Usland, fru dr. Vaihl, Edla, frue Va-hl, Kristian Valstad, Ivar Valsø, Anna, frk. Valsø, Tora, frk. Vangen, cand. theol. Varmbo, Gunvor, fffk. Varmto, Eagnhild, fru Vaseljen, Steinar Vaseng, O., handelsreisende Vinje, Johan, kontorehef Vinje, P., telegrafist Vogt, Fredrik, professor Volckmar, Hans P. Volckmar, Kate, frue o Z _ AVERTER er den største og mest utbredte avis i Trondhjem. er uten sammenligning byens beste annonseorgari. bringer hver uke Fredagsposten og Trønderske Blade som gratisbilag. H. & F. Bachke, Trondhjem Telefoner: Fy r ku 11 engelske og polsk/oberschlesiske Småkull, Smikull, London gaskoks, Støpericinders, Rujern-Støperisand, dynannitt og Sikkerhetsspraengstoffe, Lunter og Fængh ætte r.

16 108 Trondhjems Turistforenings årbok Vold, Sigrid, frue Voll, Olav, tannlæge Vonen, Brynhild, frue Vorset, kontorist Vroom, Ynghild, frk. Waaok, Carl Waaek, Ellen Marie, frk. Wahl, Lilly, frk. Wahlberg, buntmaker Walseth, Olaf, jnr. Watzinger, professor Wedul, Alberta Wedul, Erling Wedul, Hjørdis Weidemann, F., ingeniør Weiseth, Gunbjørn Wendelbo, V. Wennberg, Johan Wennberg, Kaare Wessell, Bernhard, kontorehef Westin, Sverre Wichstrøm, A., bankbokholder Widetrøe, Borgny, frue Widerøe, Ingeborg, frk. Widerøe, Math. Wieth-Knudisen, professor Wigen, A. F., kjøpmann Wiggen, Aslaug, frk. Wiggen, Trygve Wiig, Aster : Wik, Astrid, frk. Wik, Gunvor Wildhagen, F. Wilhelmsen, Frantz, kjøpmann Willman, Alfhild, frk. Wilmann, Ebba Winge, Gunvor Winterbottom, A. B. Wisløff, Arne Wleugel, Kirøten Wold, Alf, agent Wold, Einar, sousehef Wold, Marie Wold, O., stadsfysikus Wold, Oskar, revisjonsæullmektig Wold, Kagnvald, gullsmed Woldhaug, Egil, lærer Woldhaug, Synnøve, frue W-Oillan, B. Ystgård, Odd Chr. Zahl, Thv., tannlæge Ziegler, Karl ØiStlund, Ole, skreddermester Østland, Peder, skreddermester Øverland, Mimi, frk. Øyen, Else, frk. Øyen, Sverre, kjøprr^nn J E R N B E T O N S TRON DHJ EM Kontor: Lysholmgården INGENIØR & ENTREPRENØRFORRETNING BYGNINGSARTIKLER Kjøleanlegg og Kjøleskap for Hoteller, Restauranter og Privathuse Pristilbud og overslag på forlangende. IB 1E IB «E S 1MASKIM A-S FJordgaten 21 - Trondhjem - Telegr.adr.:..Bergsmaskin" - Telef """"" *"" - Camping-utstyp. Telter i alle modeller på lager og syes efter tegning på vart verksted. Lettere oljeløi for damer, herref og barn. Ørretgarn, ryggsekker, flagg, soveposer, bilpresenninger, hengekøier, Gummistøvler. Aktieselskabet SKIBS- & FISKERIUTSTYR Fjordgt. 37 hj. av Jomfrugt.

17 110 Trondhjems Turistforenings årbok Aavatsmark, Bror Ivar, ingeniør, Åmot i Modum Aavatsmark, Eva, Åinot i Modum Adamsen, O. C:hr., Lysaker pr. Oslo Amlie, Astrid, dr., Vensmoen, Rognan Aspås, Bersvend, Løkken Verk Aune, Bjarne, Steinkjer Aune, 'Ola E., Løkken Verk Aune, Otto, Løkken Verk Båe, Ole, Steinkjer Bakken, Margit, Moholtan Bauner, Ingrid, 'frue, Beikkelagsfaøgda Bauner, Josef, Bekkelagsbøgda Benterud, Trygve, generalsekretær, Oslo Berg, Arne, Kopperå Berg, Gudrun, Oslo Berg-Nilssen, Andreas, dr., Åsen Berg-tNilssen, Hans Didrik, Åsen Berge, Peder, sogneprest, Meldal Bjerkan, Anton, Levanger Bleken, I., rektor, Ås i Meldal Boyesen, Aasta, Oslo Braa, Mary, Skatval Braarud, Ingerid, Aker Bryhni, Haakon, tannlæge, Løkken Verk Bnås, ingeniør, Kristiansand S. Buås, Per, Hommelvik Bull, Georg, kaptein, Oslo Oastberg, Odd, Strinda Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Dahl, Axel, kontorist, Løkken Dahl, Gerh. Chr., Kirkseterøren Djiupvik, Bij.., stud. teol., Bergen Dyrendaihl, 'Gudrun, frue, Oslo Dyrendahl, Hjalmar, Oslo Jrsbetalende utenbys medlemmer: Ellingsen, H., kontorchef, Kopperå Etaustad, Martin, SeJlbu Eriohsen, Elias, tollopsynsm.. Bergen Farlahe, Mary Mac., miss, London Flagestad, Sverre, Støren Folk vord, Sverre, Skatval Fredriksen, Grete, Oslo Fridrichsen, A., Uppsala Gangaas, Marie, Orkanger Gram, Jacob, Ferstad, Byåsen Grundt Tanum, Ingrid, frue, V. Aker Grundt Tanum, Johan, V. Aker Gøbel, (Solveig, Alvøen pr. Bekkelaget Hårberg, Arvid, Oharlottenlund Hagen, Einar, Løkken Verk Hagen, Erling, ing., Kr.sund N. Hall, Pauline, frk., Oslo Halseth, Adolf, kjøpmann, Charlottenlund Hansen, Aasta, Hommelvik Hedels, Bergljot, frk., Oslo Hedels, Hjørdis, frk., Oslo Hegge, Ole, Skatval Hein, Stig, Stjørdal Herlofsen, H. Kode, Kr.sund N. H-erreim, Arnt, o.r.sakf., Orkanger Herrem, Kari frue, Orkanger Hilma, Manda, Tydal Hilmo, Ola, handelsbætyrer Hilstad, lærer, Meldal Hilstad, Olav, Meldal Hilstad, Per Gustav, Meldal Hiorth, Anton, Elverum Hjeldnes Skogstad, Alvhild, frue, Heimdal Hjørnevik, L. K., Bergen.Hoel, Karen, Berkåk Hoel, Ola, Berkåk Hofifmann, Iris, Stromsnåsbruk, Sv&rigo Si det med blomster frå L J. Moums Blomsterforretning Telefon 418' Lysholmgården Telegramadresse Cederpalm. Blomsterhilsener besørges sendt overalt i inn- og utland. DEN NORDENFJELDSKE KREDITTFORENING (B YKREDITT FORENINGEN) Handelsstandens Hus, Trondhjem Bevilger faste 4Va % pantelån på 1ste prioritet! byer og bymessig bebyggete strøk. E N Y T T ENNETTS ILLETTER ved alle reiser. Bruk kan det beste. Trokofa Sporfskonfeksjon Vi syr også efter mål hos følgende Trondhjemsflrmaer: OLD ENGLAND LTD., A/s SECO TH. GJEDEBO, REE & RØNNE VsTRONDHJEMS KONFEKTIONSFABRIK

18 112 Trondhjems Turistforenings årbok Holm, Eyvind, Levanger Holm, Solveig, Orkanger Holmsen, Per, kunstmaler, Selbustrand Holst, Elisabeth, (frk., Namsos Holt, Einar, Thamsihavn Holt, Per, TOiamshavn Hval, Ragnhild, frk., Oslo Hveding, Johan, sen., Kr.sund N. Høiseth, Bernt, tannlæge, Orkanger Høiseth, Mary, frue, Orkanger Janssen, Carl, dr., Stjørdal Jenssen, overingeniør, Løkken Verk Johnsson, Hilmo, Stromsnasbruk, Sverige Jyssum, kaptein, Løkken Vork Jørum, Einar, lensm-annsfullmektig, Selbu Karlsson, Irja, frk., Viborg Keeren, Else, Steinkjer Kjesbu, Bldrid, Levanger Kjeabu, Sigrid, frk., Levanger Klingenberg, K. S., direktør, Oslo Klingenberg, Oscar, oberst Knudsen, Aagot, frk., Kjukan Knudsen, B., Klæbu Knudsen, Jørgen W., Ranheim Knudsen, Kristian, Banheim Kolderup, Aagot, frk., Bergen Kristiansen, T., avdellngsehef, Kopperåen Krogstad, Karl, direktør, New Yors Kvam, Gunnar, Banheim Kvikne, Lars, Svorkimo Larsen, Else, Oslo Larsen, Jacob, Oslo Lenander, Minken, Løkken Liabø, N. E., Oslo Lie,.Kåre, Malm Lindegrén, Soffi, frk., Stockholm Lomundal, Ole, Løkken Verk Lorek, Fr., distriktslæge, Eørvik Lund, Bredo, sogneprest, Røyken Lyehe., Mildrid, frue Vokseniia, Vestre Ake? Løvlimo, Otmar, Kopperå Magnussen, J., stasjonsmester, Hell Mansa, H. H., direktør, Kjøbenh. Mathisen, Otto, Løkken Verk Melbye, Alb., Bamheim Meltzer, Glåmer, ingeniør, Stabekk Mittet, Per, Oslo Moe, A., lærer, Stordalen Moksnes, Håkon, Levanger Morseth, Lula, Tynset Moe, Margit, frk., Heimdal Moxnes, Nils A., sekretær, Oslo Myren, Marit, Rennebu Nergaard, Olaf, turistfører, Rindal Nergaard, O., Løkken Verk Nonstad, Olli, Steinkjer tvtnrberg, Ingar, Løkken Verk Nostiits-Wiallwitz, Ingeborg von, Sachsen, Tyskland Næume, Jakob, Drangedal Olden, Oaro, Oslo Olsen, Georg, inspektør, Thamshavn Olsen, Karl C., formann, Thamshavn Olsen, Oscar B., Kopperå Orseth, Aasta, frk., Oslo Ottesen, Bjørn, Oslo Paulsen, Hanna Marie, Førde i Sunnfjord Pedersen, Astrid, frk., telegrafistinne, Namsos Petterson, H., disponent, Stjørdal Quande, Erling, ingeniør, Oslo Qvetdld, Birgit, røde kors-søster, Hamar Qvenild, Einar, Ranheim Ranuim, Ingrid, Namsos Renden, Alfhild, frue, Dombås DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK TRONDHEIM OPRETTET 1868 Somlet forvaltningskapital pr. Vi 1935 kr. 28,000,000. Aktiekapital og fonds kr, 4,550,900. INNSKUDD LÅN MOTTAS BEVILGES - INKASSO KJØP OG SALG AV FREMMED VALUTA OG MYNTER FORMUESFORVALTNING

19 114 Trondhjems Turistforenings årbok Besell, Jon, Løkken Verk K-esell, Magne, Løkken Verk Besell, T., 'bokholder, Lekken Verk Bigstad, O., Hommelvik Bimol, Henry, lærer, Billingstad Binge, kaptein, Løkken verk Binge, Tore, Thamshavn Bognfaaug,.Aagot, frk., Oslo Bolseth, Gjertrud, Tydal Bolseth, Kristen, tekn., Tydal Bothaug, Oskar, Kopperå Saltness, Gunnar, Løkken Verk Saltness, Sigurd, Løkken Verk Salvesen og Chr. Thams Comm. A/S Thamshavn Sandstrøm, Egon, Hommelvik Schei, Alf, Løkken VeTk ScnjerliB, Birger, Kopperå Schmidt, Karl Otto, Thamshavn Scrienigeour, William, Ohan, Skotland Sehnlze, E., tannlæge, BØTOS Selmer, Johan, Banheim Singer, W. H.. Nordfjord Skjånes, Arne, sogneprest, Klæbu Skjånes, Magnhild, frue Skjøstad, S. A., lensmann, Selbu Slenes, Ingrid, Trollhaugen, Molde Solstad, Knut, Ler Stenvik, Hjørdis, Strindheim Sitokbak, Aksel, Hommelvik Stokbak, Johan-Bichard, Løkken V. Stokbak, Kerstin, Løkken Verk Stokbak, Torbjørn, Løkken Verk Stordalsvold, A. P., Løkken Storsve, Bjarne, Løkken Verk Strøm, Budolf, Kopperå Stub, ingeniør, Thamshavn Stub, Bagnhild, frue, Thamshavn Stuedshl, Aslaug, frk., Oslo Stuenæs, Fridt j of > Bamheim Svefoerg, Jofcan, Hommelvik Sæter* Egil, Charlottenlund Tangen, Otto, ing., Løkken, Tangen, Th. A., driftsohef Thamshavn Teigen, Anne, Løkken Tverdal, Kjellaug, Løkken Verk Tverdal, Ola P., Løkken Verk Urbye, H., ingeniør, Sandvika TJstvedt, dr., Oslo Ustyedt, dr., frue, Oslo "Wialås, Bergljot, Oslo Wennewld, ingeniør, Kopperå Wennevold, ingeniør, fru, Kopperå Wlhist, K., stasjonsmester, Stjørdal Width, E., ingeniør, Harstad Wikstrom, Iwan, borgermester, Østersund ^ ilhelnlsen, Fimn, ing., Oslo Wiknann, Joihanne, fnk., Orbdal Winsvold, Ingeborg, frk., Ø. Aker Winsvold, Signe, frk., Ø. Aker Wold, Knut Getz, Oslo Wongraven, Johs., Løkken Verk Østby, Kaspara, Tydal Østg-ård, Jensinius, Oslo Øvenland, W., dr., Honningsvåg Tannlæger i Trondhjem Finn A a g O. Tryggvessøns gt. 20 " Telefon 1934 H. Selmer Bergersen Brinchmangården O. Tryggvessøns gt. 6 Telefon Axel & Georg Christophersen O. Tryggvessøns gt. 27 Telefon 28 Arve Schjetne Bikuben Kongens gt. 16 Telefon 4939 Ole Omdal O. Tryggvessøns gt. 4 Telefon 2952 O. Tryggvessøns gt. 40 Otto Ottesen Telefon 160 Anna Solstad Kongens gt. 10 Telefon 4557 k

20 JULIUS W'A-SKE BOKBINDERI - PROTOKOLLFABRIK ÆSKEFABRIK - LINJERANSTALT SPECIALARTIKLER l PAPIR OG PAP Etabl Telefon 550 Jomfrugt. 4 Statsbanernes Reisekontor Trondheim stasjon uti tilf[elds er,_n A T U R FJ. Ø T E NR. 1" i bokser Fortrinlig til kaffefløte og ellers til bruk i husholdningen. Glem den endelig ikke på proviantlist :en. Billetter, plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn- og utland. Tegner poliser for reisegodsforsikring. KONTORTID: Hverdage Søn- og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr.,,Reisekontoret, Trondheim". Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Telefoner 133, 398, 593 Trondhjem All slags fotografering utføres, samt lysbilleder JOHN HUSBY Nordre gt Telefon 428 Trondhjem TOBAKKER ~ PIRER CIGARER ~ CIGARETTER SPILLKORT ~ SPADSERSTOKKE IBAS SPORTSFORRETNING f Telefon 2951 Vi skarrer alt Telegramadr.: IBAS hvad De trenger i TURISTUTSTYR

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1. 1914-1915 Formann: KUNSTLØPKOMITEEN 1914-1999 (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.1914) 1915-1916 Formann: 1916-1917 Formann: 1917-1918 Formann:

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

5orla fflotia s. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1935

5orla fflotia s. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1935 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1935 De foran hvis navn står * når vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Scn.ulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. 1 k 1931 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Innehavere av foreningens hederstegn: (innstiftet 16. desember

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10 Mesterskap kl. 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik (5) 38/05 e.o 2 Eivind Vågø Namdalseid og Lyngen (3) 38/05 e.o 3 Magne Råde Forr (3) 38/03 4 Tore Brandtzæg Mære (4) 37/04 5 Jørund Oskar Ertsås Mære (4) 37/03

Detaljer

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultat og premieliste for 15m stevne 14-15. 11 2014 Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultater 25skudd Klasse R 1 Edvard Ystgård Forr 50 50 50 100 250 7* 2 Steffen Elvebakk Levanger og Frol 50 50 50 97

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

Røyken skikarusell 4

Røyken skikarusell 4 G17 14 Km Hodelykt 1 Jon Gunnar Fjell IL Ros 3 42:01 00:00 2 oddvar Grim IL Ros 6 43:35 01:34 3 Lars Erik Kirkeng IL Ros 2 49:13 07:12 4 Kristian Fjellhaug Bødalen IF 1 51:52 09:51 5 arve fjell ros 5 52:07

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Ramsjørennet skiskyting

Ramsjørennet skiskyting Ramsjøen Arena 05.02.207 G-2 Nybeg +0,3+ km Alexander Tjønna Trondhjems Skiskyttere 203 09:28 2 Eivind Næve Leik, IL 202 09:54 00:26 3 Karl Petter Antonsen Skaun IL 204 0:00 00:32 4 Sondre Aune Trondhjems

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater 1 Nilsen Thoralf 26.10.1919 Fredriksen Johan 01.12.1929 Røine Oscar 01.12.1929 04.12.1959 Neperud Sverre 07.07.1939 04.12.1959 Ellingsen Gunnar 30.10.1921 Eriksen Ragnar 30.10.1921 Larsen August 30.10.1921

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage 2 Vilde Kristiansen Vikna 3 Knut Erik Elstad Høylandet 46 4 Oliver Vollan Pedersen Namsskogan 46 44 89 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

Nyttårsstevet 2010-Stjørdal sk lag 2-3 januar 2010

Nyttårsstevet 2010-Stjørdal sk lag 2-3 januar 2010 Nyttårsstevet 2010-Stjørdal sk lag 2-3 januar 2010 Etter lørdagens skyting har 84 skutt og det var 90 forhåndspåmeldt. Litt mer frafall enn nye. Forventer samme tendens i morgen. Om du vil skyte og ikke

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 200m Mesterskap kl. 3-5 1. Roger Størseth Lånke 5 X* *X* 50 XXXX9 49 9 *X*X 49 148 9XX*9 *X*X* 98 246 X* *9XXX* * * 99 345 (14*) 2. Christen Sjøvold Malvik 5 XXX* *

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Orkla og Svorkmo skytterlag. Åpenr stevne 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Orkla og Svorkmo skytterlag. Åpenr stevne 15m Leon - Resultatprogram Åpenr stevne 2011 25-skudd kl. 1 1. Ann Iren Rønningsgrind Budal *XX*9 49 XXX9 * 49 * *XX* 50 => 148 99 *9X* * *9X 96 => 244 2. Olav Følstad Nidaros * *9XX 49 *9 * *9 48 X9X9 * 48 => 145 XX* *XXXX9X 99

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer