Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor *Gril«tad, Olaf, kjøpmann Sivertsen, Lnidvig, souschef Brun, Fridthjov, bokhandler Innehavere av foreningens hederstegn (innstiftet 16. desember 1927): Schiilz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor Urilstad, Olaf, kjøpmann Klingenberg, K. S., direktør Åa, Anne, frøken Stugudal, Ola, gårdbruker Schulerud, L., lektori Brun, Fridthjov, ibokhandler Sivertsen, Ludvig, sousehef Livsvarige Bagøien, Kaare Bennett'6 Beisebureau, A/s Bram» Finn Brun, Fridthjov, jr. Brun, Ola Buoh, Axel, kjøpmann Bø-gh, Cecil Vollert Dahl, Einar, advokat Det Nordeafj. Damipskibsselsikab Eggen, Esther, frk. Finne, Carl, jr. Grimsmo, Olaf, Kristiansund Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, Nie., sekretær, Oslo Jenssen, Tor Innbudne livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitekt Halle, J., ingeniør, Todal Lysfliolm, J. B., ingeniør, Tydal MagaTissea, redaktør, Østersund Stugudal, O., Tydal medlemmer: Jørgensen, Baard, Marstrand Lindtooe, Dagny, frk. Mittet, Astri, frk. Moe, Emil, kjøpmann, Kx-sund N. Moxness, Alb., bankbokiholder Nilsen, Hilmar, agent Prene, Inger IKathinka, frue Onsager, Nils, h.r.advokat, Oslo Qvenild, Arne Qvenild, Gunnar, Løkken QvenU.d, Haldor Qvenild, Ottar Birgersøn Qvenild, Fjmilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, sousohef Swensson, Victor, overlæge Soria Skomagasinetved Bakke Br OPDAL TURISTHOTEL OPDAL ST., DOVREBANEN Åpent hele året. 545 m. o. h. Helt moderne innredning. Varmt og koldt vann på alle værelser. Værelser med eget bad. Sentralvarme Biljard. ØL OG VINRETT. Garager. Henvendelse direkte eller reisebyråene ADMINISTRASJON A-S NORSK SPISEVOGNSELSKAB Oslo Telefon 20310, 21634

2 80 Trondhjems Turistforenings årbok Thomle, E. A., arkivar, Oslo Xrondthjem Distrikt av Norges Statsbaner Tønseth, Boar, arqdtekt Tønseth, Annikken, fru Tøsti, Kaare Løken, Sekretær, Oslo Ward, Harald E., London Weiring, Nils, grosserer Medlemmer som har betalt kontingent i M år: *Berg, Andr., bankchef Gill, A. T., oberstløitnant "Jenssen, Harald, bryggerieier Kjeldsberg, F., konsul Klinge, Nieolay, kjøpmann "Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Lund, K., ingeniør Lykke, Ivar, konsul Lysbolm, Bjarne, dr. Løeke, H., byfoged Mogstad, E. D. BicMor, O.., sorenskriver Årsbetalende innenbgs medlemmer: CHR. SALVESEN & CHR. THAMS'S COMMUNICATIONS AKTIESELSKAB, THAMSHAVN Aadahl, Ottar Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, Maja, frue Aaeng, Bich., skoginspektør Aag, (Finn, tannlæge Aagaard, Bergljot, frk. Aagaard, Pegigy Aakvik, Margrethe, frue Aakvik, Oswald Aalmo, Else Atalmo, Jon, tannlæge Aalmo, Solveig, frue Aarestrup, Ellinør Aarseth, Ivar Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Einar, bankcnef Aas, Elsa, frk. Aas, Haakon, ekiftemester Aas, Haakon, frue Aas, Hanna, Irk. Aas, Karl Jan Aas, Knut Aas, Kristian Aas, Buth, frk. Aasen, Hjørdis, frk. Aasen, Jens, arkitekt Aasheim, -Erling Almaas, Per, lærer Alnes, Oluf, forvalter Alsaker, Jo'han, kontorene! Alsaker, K. Alstad, K.,, salmaker Alstad, Kristian, d/s-eksp. Altern, Leif Alvig, Estner, frk. Amdal, Helga, frk. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Elinor, frue Andersen, Triihjof, disponent Andersen, Gudny, frue Andersen, Jørgen Andersen, K. Dahl Andersen, Karl Evereth Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Andreassen, Magda Andresen, Arvid, bankassistent Annaas, O., telegrafist Anthun, Milnar Apenes, Clhr., overrettssakfører Appelbom, Arvid, kontorehef Arnesen, Leif, direktør Arnet, Eugenie, frk. Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Arnljot, Harald, lærer A.S TRONDHJEM-ORKLADAL BILLAG, THAMSHAVN

3 82 Trondhjems Turistforenings årbok Arnstad, John Askelund, Astrd., frue Askelund, Jonas, disponent Aspaas, Sverre Asphaug, Hans, forretningsfører Aune, 'E., ingeniør Aune, Gudrun, frk. Aune, Mille, frk. Aune, Per Aune, Petra Aune, Kolf Aune, RiudoM, disponent Aune, Sigurd Baardsgaard, Thomas Bach, Asbjørn, depotchef Bache-Wiig", berr Baehke, Arild, konsul Bachke, Ohr. Anker, konsul Baehke, Halvard L., skibsreder Bachke, Karen Bachke, Marie, frk. Bachke, Sofie, frue Bagøien, Arne, grosserer Bagøien, Dagmar, frue Bagøien, JensnPetter Bakhaug, Kaare B. Bakke, Asbjørn Bakke, Hjørdis Bakken, Gitta, frue Bakken, Nils Bakken, Torleif Bakstad, Tonny, frk. Bakøy, Ebbe Karsten, lærer Bang, Helge, ingeniør Barret, Arne Baudk, ingeniør, frue Bauck, Bjarne, overrettssakfører Bauek, Hans Jørgen, overrettssakf. Bauck, Henrik, jr., o.r.sakfører Beoh, D., revisor Becken, Gunnar, organist Bentzen, Ohr. F., direktør Berg, AdoM, fullmektig Berg, Birger, revisjonsassistent Berg, Erling, disponent Berg, Erling, kjøpmann Berg, Gundborg Beng, Join Berg, Kristmar Berg, Eagna Berg, Boilif, revisor Berg, Sigurd, sogneprest Berg, Thyra, frk. Berg, Trygve, dr. Bergem, Harald Bergem, Ingvar Bergersen, Y., frue Berggrav, Otto Bergstrøm, Gurli, frk. Bertelsen, stud. techn. Birkeland, Arvid, grosserer Birkeland, Gunnar Birkeland, Gunnvor, frue Birkeland, Lina, frue Bjåland, trafikkinspektør Bjåland, Eva Bjerkan, Beidar Bjierkeset, Ann<a k irik., ilænerinne Bjerve, Anna, fr.k. Bjørgum, O., lokomotivfører Bjarndahl, Christine, frk. Bjørndal, Emma Bjørnsen, Hanna, frue Bjørnsen, Th., kjøpmann Bjørnslie, Marie Bjørnstad, Bergljot, frk. Bjørseth, Erling Blom, Chr., lagmann Bogevoll, Kari, lærerinne Boline, Fritz, dr. Banne, Iru dr. Bohne, Gustav, kjøpmann Bollingmo, Harald Bonnevie, O., kaptein Bonsaksen, Einar, organist Borgereen, overreitt6s.ajj.fører Borgersen, frue Botten, Margot Bi åa, Ivara, røde kors-søster -» om furprovianl M ELK-C HOKOLADE JMASKrNAGENTUR

4 84 Trondhjems Turistforenings årbok Braarud, BJiristi, lærerinne Bragstad, Gudrun, frk. Bragstad, O. Bragstad, Sigurd Brandhandler, Filip Brandtzæg, professor Brandtzæg, Gunhild, frue Bratt, Anders Gustav Bratt, Harald Breida, Magnar, sekretær Brelen, Torsten Brekke, ibernhard, jr. Brekke, lærer Brekken, Haakon Brenvaag, Laura Brinchmann, Chr. Brinchmann, Ingrid, frue Brodahl, Margot, frk. Br>odahl, Odd Brodal, Gunnar Brodal, Ingebjørg, frue. Brodal, Inger Brodersen, Karl Magnus Brodtkorb, tannlæge Broli, Johan Broli, Mella Broli, Milli, frue Broli, Olga, frue Brun, Erling, kontorist Brun, Eva, frue Brun, Fredrik, tekniker Brun, Fredrikke, frue Brun, Fridtihjov, bokhandler Brun, Ingrid, frk. Brun, Johan Brun, Margiaretihe, frfc. Bruskeland, «Guttorm Bryn, bankehei Bryn, leuth, frue Brænne, Dicken, frue Brænne, G., ingeniør Brænne, Trygve, disponent Buaas, Eiler, læge Buaas, fru dr. Buaas, ingeniør Buch, Nieolay : Bull, Else, frk. Bull, Ole Bye, Alfhild Bye, Borghild, frk. Bye, Ingrid, frk. Bø, Ingeborg Bø, Tormod Bøcfcman, E. D., assessor Bøekman, Elisabeth, frk. Bøekman, Marius Bøcfcman, NH.6, major Bødtker, Laila Bødtkér, Soffi Børsting, Marie Børsting, Trygve, kjøpmann Børsting, Tyra, frue Bøyesen, J. Cappelen, advokat Cappelen, doktor Cappelen, Chr., jr. Carlleif, Dora, frue Carlleif, Frode, ingeniør Carlsen, Aase, frk. Carstens, C. W., dosent, dr. Carstene, Maria, frue Christensen, Fritz Christensen, Inger Sofie Christensen, Signe Christiansen, Ohr., byggeleder Christiansen, Einar, disp. Christiansen, Mary Ohristophersen, Astrid, frue Ghrietoplierseii jun., tannlæge ChristopiheTsen, Nils, agent Olauseen, Amdr., advokat daussen, Ohr., banikkasserer Claiuasiein, Clara, frk. Oollin Hamsen, Carl, journalist Oolin Hansen, Cecil, overrettssakf Collin Hansen, Else, frue Collin Hansen, overrettssakf. Corneliussen, A. R. s Trondhjems Realkreditbank OPRETTET 1874 Mottar alm. bankinnskudd, samt kapitaler til anbringelse i garanterte pantobligasjoner. Bevilger pantelån, byggelån og alm. banklån. Besørger innenl. innkasso. - Formuesbestyrelse. DJØNNE & CO. TRONDHEIM Frukt Grønnsaker, Rotfruktet Telefon K. N. STENSRUD MUSIKK - PALMEHAVE Telegr.adr.: DJØNNE

5 86 Trondhjems Turistforenings årbok Dahl, Aagot, frue Dahl, Alfred Dahl, Anders Dahl, Arne Dahl, Carl, kjøpmann Dahl, Carl H. Dahl, Einar, ingeniør Dahl, Einar, jr. Dahl, Hjalmar, handelsfullm. Dalhl, Inigei Dahl, Kaare Dahl, Karl, bankkasserer Dahl, Majen, frue Dahl, Nikolai, kemner Daihl, Olalf, kjøpmann DaM, Ragnhild, frk. Dahl, Ruth, frue Dalhl, Solveig, (frk. DaMback, A., lensmann Danielsen, arkitekt Danielsen, Dagny Danielsen, Karl Digre, Bjarne Djrøme, Arvid, Domaas, Inger, frfe. Domaais, Kaare Domaas, Odine, frk. Dreyer, E., frk., provisor Dybdahl, Aase Dyiblie, Gudrun, frk. Dybvig, Binger Dybvig, Gustav Dyfovig,.Ragnhild, frue Dyrendahl, Trygve Eckbo, HAV, frk. Et*gt_, Alfred Eggen, Annar Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Ingrid, frue Eggen, L. A., frk. Eggen, Olaf Eggen., Sverre Eggen, Tormod Eidern, Inga. : Eidem, Sigvard Eika, Tor, professor Eilertsen, Egil Ekle, J. R., lærer Ellefsen, Bergljot, frk. Ellingsen, Christen Ellingsen, Gunvor, frue Ellingsen, Johan, grosserer Ellingsen, Karen, frk. Elstad, Solveig, frk. Engan, Gudrun, frue Engan, Trygve Emgelsen, disponent Engelsen, Margit, frue Engen, Arnit, kjøpmann Engen, Ivar Engen, Simon, kjøpmann Engh, Olaf Erioheen, Aagot, frk. Eriehsen, Birger, direktør Erichsen,.Gudrun, frk- Eriehsen, H. S., læge Eidchseoi, Inger, frk. Eriohsen, Odd, konditor Eriksen, Arne Eriksen, Dagny, frk. Eriksen, Edvard, snekkermester Eriksen, Erik, overrettsdommer Eriksen, Gudrun, frue Eriksen, Kristoffer Eriksen, Marie Esibensen, O. B. Espaas, Ole, disponent Bssemdrop, Alfred, banksekretær Evensen, Johm Evjen, Ivar Evjen, Mathilde, frk. Falkanger, Arne, kjøpmann Failkanger, Signe Getz, frue Fallan, Ingvar Falstad, Bernhard Falstad, Trygve Fasting, Odd -k \ NYTT NORSK. PREPARAT MOT T^ «KIUM Plages DeavHæmorrhoiderbruk da Hæmorrhoide-Stikkpiller W Smertestillende. - Desinfiserende. Hæmorrhoidene vil efter hvert tørre inn.og forsvinne. Forlanguttrykkelig Hæmorrhoide-Stikkpiller W Fåes på apotek i esker a 10 stykker. A.sWangs Fabri ktrondheim NUSTADS FLUER er norske og forlanges av SKJØNNERE MUSTflDS fluer og kroker

6 Trondhjems Turistforenings årbok Fenstad, E. W. Fenstad, Margit, frue Finnanger, Alfhild, frue Fimnanger, Tormod Fische, Arvid Pisfce, Erling Fiste, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Fisknes, Kitty, frk. Fiissittuo, Petra, frk. Fjeldseth, Arne Fjeldsetih, E., kjøpmann Fjeldvig, B. A. Fjeldvig, Hjørdis, frue Fjeldvig, John, kontorchef Fjolstad, Johs., lærer Fjserli, dommer Fladnes, Arne, ekspeditør Fladvad, Gunlaug, frk. Fladnes, Karl Fladnes, Mølla, frue Fledelius, Hans Floan, O. Flock, Carl, dommerfullmektig Floer, Gunnar Flood, Arne, ingeniør Fioiod, Haakon, ingeniør Flood, Marit, frue Flood, Per Fløistad, Haakon Fløistad, Nils ' Fløistad, Olga, frue Flønæs, ingeniør Flønæs, Helga, frue Foldah.1, Axel, herredskasserer Forberg, frue Forbregd, Inger Marie, frk. Fosmo, Bjarne, tannlæge Franek, Doris Fredriksen, Elisa Fredriksen, Karen Sofie Frost, direktør Fuglevaag, B. O., agent Fiuiru, Torleif, hankfiuikneiktig Gaden, Kr., eksp. : Garberg, Lars, overrettssakfører Gartoerg, Khora, frue Garstad, John, direktør Garstad, Sigrid, frue Gaustad, Laura Gierløff, Christian, sekretær Gilde, Anton, kontorbetjent Gjedebo, Thor Gjølme, Dagny, frk. Glenne, Bagnar Christoffersen Grabow, Trygve Grande, Bu-tti Grav, Eilert GreiM, Ohristian Grendaihl, Anna Adelllieid-e, frk. Grendahl, Gunv-or Grendaihl, Marit, frik. Grendaihl, Odd Grilstad, Antonetite, frue Grimelunid, arkitekt GrimeLund, Helga, frk. Grundtvig, Inger, frue Grundtvig, Otto, overrettesakifører Grytness, H., ingeniør Grøndahl, major Grønning, Anna, frue Grønning, Leif, kjøpmann Grønningeæiter, ingeniør Grøntvedt, revisjonscqieæ Gulbrandsen, Jofhan Gulbrandsen, Sverre Gulbrandsen, T., bokholder Gulbrandsen, Yngvar Gundersen, O.. C., o-r.sakfarer Gunnerød, Aasta, frue Guttormsen, O. L.,.arkitekt Gatæsehmann, Emil Gatzsehonann, Knut Haagensli, Anders, bokholder Haanes, Halfdan, ingeniør Haanes, Jens Haanes, Skjold vor Haanæs, Ingeborg Haave, Bergljot Mottar innskudd, ' bevilger lån, besørger innkasso, utsteder innenlandske checks, utlåner sparebøsser, utleier panser bokser og utfører forwrig alle vanlige sparebankforeninger.

7 90 Trondhjems Turistforenings årbok Haave, C. F., salmaker Haave, Kirsten, frue Haave, Magne, lærer Hagen, Einar, stud. tekn. Hagerup, Anders A. Hagerup, depotene!' Hallberg, Aase Hallberg, Klara, frk. Hallset, Kåre Hallset, Liv Halse, Arne Halse, dr. Halse, Karen Halset, Margrete, frk. Halset, Olga, frk. Halseth, Birger Halsetb., Rolf I., kjøpmann Haltvik, Harald Halvorsen, leyvind Hammer, Harald Hammer, O. T., jernibaneifullmektig Hanger, Alfhild, frue Hansen, Arvid Hansen, B., bankfbokholder Hansen, Bjørn Brun, kjøpmann Hansen, Einar, telegraffullm. Hansen, Elisabeth Haanes, frue Hansen, Elsa Brun Hansen, H. Håkonsen, fullmektig Hansen, Harald Hansen, Johan Hansen. M. A., kjøpmann Hansen, Olaf Hansen, Reidar Hansen, Thv. Hanssen, Harald, kasserer Hanssen, Karl M., grosserer Hansteen, Philip, overlæge Hassel, Magda, frk. Hattrem, Per Hattrem, Thor Haugan, Carl, bankbokholder Haugan, Einar Haugdal, Sofie, frk. Haugen, Andreas Haugen, Olaf. ; Hangen, Olaf Hauger, Kåre Haugnæss, Bjarne Baugnajss, Rolf Hauikaas, Per, sorenskriver Havig, dommer Hay, Casper Hay, Johan Heggenhaugen, ingeniør Hegigernes, Odd Heggstad, Ragnar, stud. techn. Hegstad, Aslaug, frk. Hegstad, Leif, kjøpmann Heiberg, Turid Helgefby, Marie, frk. Helgeby, Synnøve, frue Helgesen, Bjørg, frk. Helgesen, Carl, slaktermester Helgesen, Goidrun, frk. Helgesen, Haakon, slaktermester Helgesen, Joih. O., slaktermester Helgesen, Reidar Helgesen, Solveig, frk. Helgesen, Turid, frk. Helgesen, Ørnulf Hellån, Kaare, ingeniør Helland, Magnhild, frk. Hellen, Asbjørn Henmo, Brynhild Henmo, E. Nesvold, ingeniør Henning, Berit Henriksen, Borghild, frue Herstad, Arne Herstad, K. Beratad, Sofie, frk. Herstad, Sverre, journalist Hetland, Martin Hiorth, Vilhelm Hirscfh, Chr., dr. Hirsoh, Bddy, frk. Bi-rsah, Harald, kjøpmann Hirsoh, Robert, apoteker Hirscih, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Våre kjøttvarer, flesk og pølser er av utsøkt kvalitet. Navnet svarer for friske varer. HARTMANN A.s TIDL. G, A. HARTMANN Etablert 1835 Trondheim Største utvalg i h y t t e u t s t y r av all slags. Sportsfiskeredskaper av Norsk, engelsk, amerikansk og tysk fabrikat. og mange andre nyttige artikler for turister og sportsfolk, Alt til konkurrerende priser. H. Iversen Iste kl. optisk forretning Trondhjem Alle Zeiss fabrikata. Snebriller i stort utvalg. Termometre barometre. UTGARDSGJERDE anbefales fra lager. CfflB. TAUJLCW & Seill å

8 92 Trondhjems Turistforenings årbok Hoel, Aasmund Hofif, Anna, fok. Hoff, Augusta, Ærk. Hofif, Guninar, kjøpmann Hoff, Leif, kontorist Hoff, Lell Hoff, Ragnhild, frk. Hofif, Beidar Hodtt, Thorleif, ingeniør Bofstad, Eli, frk. Hofstad, Gudrun, frue Holstad, Gunnbjørg Hofstad, Jon, lærer Hojeim, Borghild, frk. Holand, Anna Holgersen, Arne Holm, apoteker Holm, bankohef Holme', Hilda, frk. Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Solveig, frue Holst, Arme, kontordhef Holst, Astrid, frk. Holet, CfhT., konsul Holst, E., bankohef Holst, Marie, læge Holst, Torleif, kontorist KoLst, Torleiiif Hartmiainn Holtermann, Thorfinn Holthe, Aasta, frue Holtihe, advokat Holthe, Kristian Hopstad, Alfhild, frk. Horg, A. Horg, J. Hoseth, Johs. Hugdahl, Torleif Busfloen, Astrid, frue Hustad, ThoroM E., postekspeditør Hyll, Conrad Hymne, Gunniaæ Aug. Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Bøeg, Ole Høiseth, I. N., overrettssakf. Hørgaard, overlærer Hørgaard, overlærer, frue Høy, Knut Høye, H., arkitekt Høyem, Astrid Høyem, Svanhild Høyer, H., direktør Inderberg, Alf Inderberg, Leif Kr. Inderberg, Lillian, frue Indergaard, Johanne Ingebrigtsen, Ingrid Ingvaldsen, Christine Isaehsen, firue Isachsen, Eoald Iversen, Agnes Iversen, Leif Iversen, Eeidran, frk. Iversen, Beidun, frk. Jacobsen, Alfhild Jalhn, Herman Jakotosen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludv., distriktskasserer Jansen, Leif B., kasserer Janssen, Alfhild, frk. Janssen, Berg-ljot, frk. Jemtland, T. Dehli, ingeniør Jemtland, Ingeborg, frue Jensen, Karen Riddeivold, frue Jensen, Owe Biddervold, ingeniør Jenssen, Arvid Jenssen, Hilma, frue Jenssen, otoerst Jenssen, Olaf, disponent Johannessen, Bjarne, kontorchef Johannessen, John Johannessen, J. M. Johannessen, Tor Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kjell Johansen, Kristoffer Heit 12 dagers rundreiser Frå kr inkl. For la n g Brosjyrer. f D P i Vakre trykksakerutførtefter en bestemt plan koster det samme som trykksaker der skylder tilfeldigheten sin tilblivelse. AKTI ET ITT K K E R, I ET,,Planmessig kvalitetsarbeide".

9 94 Trondhjems Turistforenings årbok Johansen, Margot, frk. Johansen, Wilhelmine, frk. Johnsen, Alfhild, frk. Johnsen, Arne O., kasserer Johnsen, Arnfinn Johnsen, Borghild Johnsen, Christian Johnsen, Elfi Sehie, frue Johnsen, Gudrun, frk. Johnsen, Ivar Johnsen, John, bokholder Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf, revisor Johnsen, Bandi Johnsen, Sigvald, premierløitnant Johnsen, Trygve, revisor Juberg, Jørund Juberg, Margit, frue Juell, O., lektor Jystad, Kaare Jystad, Ø. Jørgensen, Arvid, befrakter Jørgensen, GPaul Jørgensen, Beidar Jørgensen, Trygve, grosserer Kaarbø, Aagot, frue Kaarbø, Jonas, kjøpmann Karlsen, K. O., direktør Karlsen, Karl Johan Karoliussen, Dagny, frk. Kavli, Fredrikke, frk. Kielland, Harald, maskinsetter Kierulf, Fredrik, bokholder Killén, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann Kindit, Kr., dr. Kiønig, Tore Kjéldsberg, Karl B. Kjernli, ingeniør Kleinetsen, Aage Klemetsen, Alf Kleven, Fr., ingeniør Klinge, Andrea Klinge, Harald, tollkontrollør Klinge, Nils, kjøpmann Klingenberg, Hjørdis, frue Klingenberg, Olaf, advokat Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, E., postekspeditør Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Otto Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Knudtzon, Boar Kobbe, O. M., borgermester Kock, Alfred Kold&rup, journalist Koritzinsky, E. W., overlæge Knog, Karen Krog, Signe, tannlæge v. Krogh, A. L., arkitekt. Krogh, Martin, kjøpmann Krogseth, Trygve, kontorohef Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, kontorist Kropipan, Ella Kuløy, Bagnhild Kvam, Ingrid, frue Kvam, Thorvald, tannlæge Kvande, Harald Kvande, Boli Kværnø, Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne, frik. Kværnø, Olga, frk. Lande, Knut Lange, dr., frue Langhelle, redaksjonssekretær Langlo, Tborolf. Larsen, Anna, frk. Larsen, Arne, kjøpmann Larsen, Bibi, frue Larsen,.Brage Irgens Larsen, Ghr. Foto: Sjøwall

10 96 Larsen, Gudrun, frk. Larsen, Haakon Larsen, Hanna, frk. Larsen, Helga Larsen, Jornar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, O. K., telegrafbestyrer Larsen, Trygve Larsen, Vietor Larsen, Wilhelm O. Lefstad, Ola Lehn, Einar, kjøpmann Lelin, Einar, jr. Lehn, Sverre Lein, Karl Levinsohn, Fanny Lian, Ole Lde, Anna Lie, Arvid Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lie, Erling Lie, Georg Lie, Lilleimor Lie, Odd Lie, Paula, frue Lien, John Lieipaok, Signe, frue Lilleeng, Aslaug Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin, kasserer Lindboe, Eudolf, jr. Lindeman, Finn, ingeniør Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta, frk. Linge, Karl Loktu, Birger Loraas. Asbjørn Loraas, Kaja, frue Lorck, Egil, direktør Lorentzen, Bergljot, frk. Lorentzen, kontorehef Lossius, B. B.,, læge Lund, Alf Brun Lund, Christian, ekspeditør Trondhjems Turistforenings årbok Lund, Einar H., konsul Lund, Frieda, frue Lund, Frithjof, kjøpmann Lund, Inger, frue Lund, Jacob B., dampskibseksped. Lund, Just Lund, Margrethe, frk. Lund, Øivind Lunda, Marie, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Inger Joihanne Lykte, Ivar, jr. Lykke, Knut Lykke, Per T. Lykke, Eeidar, kjøpmann Lyng, Gustav Lyng, John, overrettssakfører Lysholm, O. K., journalist Løchstøer, Johan, politimester Løkke, Halldis, frk. Løvseth, Einar, ingeniør Magelsen, Marie, frk. Male, Inger, frk. Malmo, Axel Maske, Gunnar Maske, Julius, bokbinder Matheson, Bernhard Matiheson, J. E. B., ingeniør Matzow, Hans Peter Matzow, Herman, kontorehef Meinihardt, fru overrettssakfører Meinhardt, B., overrettssakfører Meinhardt, Wilhelm Meland, Gjertrud, frk. Melandsø, Gunvor, frk. Mellbye, Aage Stevensen, bankass. Mellbye, Dankert Mellbye, Frantz, kjøpmann Mendelsahn, Ester, frue Mendelsohn, F. Mendelsohn, Hanna, frue Mendelsohn, Isak M-enne-Johnsen, Sverre Michelsen, Arne Efter tur storvask til kroppen til tøiet. Henter og bringer. Telefon: C. LUND Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linien T R O N D H J E M Telegramadr.: «Shippinglund» DAMPSKIBSEKSPEDISJON SPEDISJON ASSURANSE ANORAKKER VINDJAKKER SPORTSSKJORTER M. M, Frå lager og efter mål. NISSENS ARBEIDSHUS

11 98 Trondhjems Turistforenings årbok Michelsen, Kaare Midelfart, Emil, overrettssakiører Midtgaard, Are, premierløitnant Mikkelsen, Astri Mitlid, kaptein Mo, Kristen Moe, Agnes, frk. Moe, Andreas, konsul Moe, Astrid, frue Moe, Bergljot, frk. Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Ida, frk. Moe, Johannes, frue Moe, Johannes Moe, Johannes, jr. Moe, Ole Moe, Soss!, frue Moe, Valborg Moe.u, Aksel Mortensen, Helge, fotograf Mosand, Sverre Mo-um, L, gartner Moum, Inga, frue Moum, Joh. B., inspektør Moxnes, Ragnar Moxness, Peter, agent Myhr, Arvid Myhre, Leif Myhre, Nora, frk. Mykland, - Otto Miiller, A. Miiller, O. E., lektor Myiholt, Aagot, frue Myrseth, Anders Myrseth, Haldis, frk. Mysen, Martin, ingeniør Mæihle, Johannes Meefhre, Johan Mærc, Trygve Mære, Hilda Forseth, frue Møller, Arne, Tevisjonschef Møller, Bjarne E. i Møller, Einar, kontørchef Møller, F. ScMøsser Møller, Henrik Møllerop, Odvar Mønnes, Erling Mønnes, Gunvor M,øroh, Frantz Gustav Mørkved, Margit Nafstad, Arne Hértzenberg Nakstad, Nils Nakstad, Signe, frue Nakstad, Tor Nederhoel, Erling Neergaard, Per, kontorohef Nergaard, Lillemor Nervig, I. M. Nervik, Gunnar, lærer Ness, Ivar Ness, Karl, bankassistent Nickelsen, L, foankchef Nielsen, Else, frue Nielsen, Erling Nielsen, Frank Nielsen, Hermann Nielsen, Waldie, frk. Nielseen, Alhert, disponent Nilsen, Georg Nilsen, Karen, frk. Nilsen, Karl W. Nilsen, Marie Smith, frue Nilsen, Nils Smith, grosserer Nilsen, Randi, frk. Nilsson, Anna, frk. Nissen, Oaro * Nissen, major Nissen, Ritoorg, frk. Nissen, Torleif, ingeniør Noodt, Arne Noodt, Aslaug, frk. Noodt, Fridthjof Noodt, L., urmaker Noifberg, Bernhard Nordgaard, Ivar Nordeeth, Andreas Normann, Joihn C. Kamera og film er den viktigste del av utrustningen for en fjelltur. SIMOIII B\ r 6Er\f Nordre gt BAD MED GASS! En dusj daglig En temperert dusch efter turen er helsebringende. Idrettsmannen må sørge for et dagig dusjbad. Det er sundt, forfriskende og styrkende. Innhent tilbud på innlegg av bad frå K. LUWD RØRLEGGERFORRETNING Trondheim Etabl SMITH Etablert 1869 TRONDHJEM Jern - Stål - Metaller & Bygningsartikler.

12 100 Trondhjems Turistforenings årbok Noruan, Louise, fr,k. Nøssuim, Erling Nygaard, Karl, kasserer Nylander, Ørnulf Nypan, Frithjof Nypan, Magne Nypan, Nelly, frue Nystad, Astrid M., 1'rue Nystad, Jens Næss, Arne Næss, Elisabeth, frk. Næss, Gunvor Næss, Magnhild, frue Næss, Rolf 'Næss, Sigfrid Nøsen, Afflf Nøstum, Andrea, frk. Nøvik, Ingeborg, frk. Oks-tad, Alberta, frk. Olafsen, Jøran, frk. Olden, Jens, overmaskinist Olsen, Adolf Olsen, Astrid, frk. Olsen, Carl Olsen, Ester, frk. Olsen, Frida, frk. Olsen, Gunveig, Irk. Olsen, Harald Fjeldstad Olsen, Johan, glassmester Olsen, Reidar, sekretær Omdal, Aslaug, frue Omidal, Ole, tannlæge Onsøyen, Aasta, frk. Qpdal, Alf Ornæs, P. A., disponent Otnes, Hans Ottem, Ada Ottesen jnr., Otto, tannlæge Ottesen, fru tannlæge Ottesen, E. 0-vexland, Borglhild, frk. Overrein, Herman, skreddermester Ovensand, Olav, lærer Oxholm, Aage Paasohe, Irene, frk. : Paajscihe, Sverre Paltiel, Kaja, frue Paulsen, Agnes Paulsen, Alf S. Paulsen, Arne M. Paulsen Winther, Aslaug, frue Paulsen, Gunnar Paulsen, Karl, lærer Paulsen, Otilie Paulsen, P. G., kjøpmann Pedersen, Aasta Pedersen, Alf Pedersen, Gunnar Pedersen, Harald, professor Pedersen, Kåre Pedersen, Rolf Petersen, Andreas, bokbinder Petersen, Finn Petersen, Ingrid, frk. Petersen, Jan Petersen, Magnhild, frk. Petersen, Peter Pettersen, FridthjoÆ Pettersen, Ingolf, stud. Pettersen, Valborg, frk. PeMersson, Bjørg Michelsen, frue Pettersson, Sigurd, banksekretær Pfaff, byskriver Pharo!, Sofie, firk. Piene, Birgit, frk. Piene, I. C., grosserer Pieper, Lothar Pollan, Gudrun, frk. Pouteson, Aalow, frk. Præstmo, Tulla, frk. Prøsoh, Arne Prøsdh, Gustav Prøsoh, K., bantbokiholder Qvenild, Brynjulf Qveaild, Haldor, agent Kaad, Bjarne Rambeeh, A., ingeniør Eaimberg, Ivara, frk. Ko O LM o n i a TORVET - TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 Telegramadresse: «P E G E» Ved innkjøp av: MANUFAKTURVARER tør jeg be Dem ha min forretning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i a e artikler tilhørende branchen. & e C O. n gr A. S os s TELEFONER- 137 k 237k 2245 E- FJELID^E^TH TRONDHEIM - TELEFON 2OI4 " l 164-1O89 Leverer alt i materie! og utstyr. FABRIKASJON AV: VARMTVANNSBEHOLDERE BADEBEHOLDERE CIRKULASJONSRØR SKIBSUTSTYR

13 102 Trondhjems Turistforenings årbok Saman, Wilhelm Bamsgaard, Fritz Basmussen, Rolf Reidar, Trygve, avdelingisehef Reppe, Grunnar Bian, Ingebjørg, rk. Bian, UW Hiilber, C. N., professor Einnan, Alfhild, frk. Einnan, A., verksmester Risan, Ole Risan, Eagnv. Bisan., Th., elektrotekniker Rode, F., kaptein Eode, Ivar Faye Bode, overingeniør Rognes, Knut, dampskibseksp. Rognhauig, Emil, speditør Bognhaug, Klara, frk. Bognfhaug, Sverre, bankassistent Bokness, Ingeborg, frfe. Boll-Hansen, berr Bones, Grethe Holst Bonsess, Egil Bosaes, Dagrun Wibe, frue Bossen, Odd, agent Bossvoll, Bjarne, kontorehef Bostad, Mathilde, frk. Bustad, Henny, frue Bustad, Lorentz, jr. Ruud, distriktsohef Ruud, frue Ryen, Euth Byjord, Christian Byjoid, Kiss Eyssdal, Synnøve, frk. Ræder, Trygve, lektor Røedi Laila, frk. Røed, Leif Eøgeiberg, Jacob, journalist Rønneberg, Harald H., overlærer Bønnes, Karl Bønning, Arne Rønning, Finn, disponent Rømning, Gudrun, frue Rønning, Gunvor Eønning, Leif, overrettssakfører Bønning, Buth, frk. Bømning, Sara, fxk. Eønning, Svend Eøskaft, Karen, frk. Bøskaft, O., disponent Sandnes, Ingrid, frk. Sandvei, Aslaug, frk. Sandvei, Margit, frk. Sandvei, Marius Sandvik, Arnfinn Scbanke, Jacob Sehare, Carl Sehei, Konrad Sctoed, Nelly Sohick, Eugen Sehieflo, Leiv Sohjetnan, O., kjøpmann Sehjetne, Arve Sehjetne, Hildur Schmidt, Hildur, frue Schmidt, Ludwig Sohreiner, Christian, jr. Schreiner, Fanny, frk. Schrøder, AM, fotograf Schulerud, Arne, ingeniør Sphulerud, Borghild, frk. Seflnilerttd, Gunnar, ingeniør Schulerud, L., lektor Sehuleruid, telegrafist SOnulz, Gudrun, frue Schøyen, Nils, ingeniør Selbo, Ingar Selmer, Erling Prytz, tannlæge Selmer, Oda, frue Selnæs, Aslaug Selnæs, Otto Selnæs, Sigrid Seiset, Ingebjørg Seiset, Rolf Setsaas, Sigmund Silsetfh, Anna, frfk. Silseth, Harald, kaptein IX. PIE NE t SOM A. J Dra ikke på tur før De har tegnet en ulykkesforsikring ANKER Forsikringsselskap Mathesongården Telefon

14 104 Trondhjems Turistforenings årbok Simonsen, Aagot, frk. Simonsen, Bertha L., frk. Simonsen, Gudrun, frk. Simonsen, Bagnfrid Sivertsen, Arne Bernhoft Sivertsen, Erling, fullmektig Sivertsen, Eva, fik. Sivertsen, Gexd, frk. Sivertsen, Knut Eoieen Sivertsen, lektor S.ivertsen, Magnus Sivertsen, Marie, frk. Sivertsen, Bagna, frue. Skaffloth, Helga, frk. Skancke, Mally, frk. Stanke, John Skaneke^ Peter Skaiiand, Kåre, overrettssakfører Skarland, Per, direktør Skaugstad, Adolf, bankkasserer Skaugvold, Svone Skilleås, Astrid Skillingstad, O., bokholder Skirstad, Otto, overrettssakfører Skjånes, lektor Sfejerden, Maria Skjesol, Anton, bokholder Sikjæran, Olga, frk. Skogstad, Erling Sletnes, Ella Sletten, Dagny, frue Sletten, M., disponent Smedal, Anne Sofie Smedal, Harald, overrettssakfører Smith, Didi Elster, frk. Smith, Gudrun, frue Smith, G. D., ingeniør Smith, Karen Elisabeth, frk. Smith, Lulli, frue Smith, L. C., konsul Smith, Bagnihild, frk. Smith, Rolf Falkenberg Snøsen, Anna, frk. Solberg, Arild, ingeniør Solberg, E., dr., landbrukskjemiker Solberg, Ellinor, frue Solberg, Nils Solberg, Bolf Solbn, O., kontorehef Solem, Christian Solem, Leif Solem, Olaf, jr.. Solstad, Anna, frk., tannlæge, Solstad, Asmund Stabell, 'Gunnar, bygningischef Stabell, Balldis,-fr,k. Staudenmann, K., gullsmed Steen, Alf, lektor Steen, Bergdis S-teen, Birger Steen, Kari Steen, Kate Gotaas Steen, Marius E., tollkontrollør Steen, 8i UTd Stendab.1, dr. Stendahl, Gunvor D., frk. Stene, A., bankkasserer Stene, Hanna Stene, Helga, frk. Stene, Hildegard, frue Stene, Ingvald Stene, Ottar, sakfører Stene, pastor Stene, pastor, frue Steine, Raigdhild Stensrud, Anne, rk. Stenstadvold, Erling Stenvig, Johan Stiegler, ingeniør Stokbak, Dagfinn Stokke, Andrea, tfrk. Stokke, Aslaug Stokke, Karen Stokstad, Per C., disponent Strand, Olav, disponent Straumann, Anton O. Striekert, Luoia Strøm, L. W. Strøm, Nils E., disponent Stølan, Matih...Hvad tiar du om vår Frisco?"..Vår felles venn Frisco? Atso/uW min typel" FRISCO En ny CIGARETT! En ny TYPE! GÅ IKKE GLIPP AV NOE VIRKELIG GODT! NÅR DE HAR PRØVET HAR DE FUNNET Ingen biltur uten Firestone bremseband tændplugger

15 106 Trondhjems Turistforening Støle, Karl, skolebestyrer Støwer, Torbjørn Sund, Asbjørn Sunde, Borghild Svarstad, S<v., lokomotivfører Svendsen, Eivind Svendsen, Erik Svendsen, I- M., kontorehef Svendsen, Marie, frk. Svendsen, Svanhild Synnøve Swensson, Per Swensson, Signe, læge Swensson, Victor, overlæge Sylow-Haneen, tannlæge Sætfaer, Gudrun-Johanne Sæther, Hildur, frk. Sæther, Johan Sørli, Odd Tallaksen, Alma, frk., disponent Tambs Lyche, Else, fxue Tambs Lyche, Balph, dosent Tande, Kaare Telleisibø, Gudifrid, frue Telleebø, O. S.. banikbokiholder Tellesbø, Bolf, ovetrettssakfører Teile**, Thordis, frue Tenneibø, Baard Tennebø, Gudrun, frue Tessem, Aase Tessem, Knut, gymnasiast Tinarum, Thor, advokat Thaulow, Aagot, frue Thaulow, Chr., grosserer Thaulow, Lajla Thaulow, Eagnhild Tihaulow, Valborg, frk. Thesen, Trygve, stadsingeniør Thiis, Greta, frue Thiis, Helge, arkitekt Thomesen, Emith, frk. Thon, Harald, ingeniør Thorsen, Bagnhild, frk. Thorstensen, 'telegrafist Tiller, Kaare Torgersen, Ivar, Torgersen. Eeidar Torkildsen, Astri, frk. Tranaas, H. Tredal, Per Treu, Adolf, ingeniør Trondsen, Johs., kjøpmann Tronstad, Arne Trygstad, Alice Trætvik, Ingrid, frue Trætvik, Eeidar Tverdahl, arkitekt Tverdahl, ingeniør Tvete, Arne Tvete, B. M.,.forstander Tvete, Hjørdis, frk. Tvete, Sjur Tvete, Turid Tønseth, H., dr. Tønseth, Hildur, frue Tønseth, T., disponent Uåbye, Andreas, gartner TJdbye, Fredrik Udseth, O. Ohr., handelsfullmektig Udseth, Eoar Quale Unneland, Odd Usland, dr. med. Usland, fru dr. Vaihl, Edla, frue Va-hl, Kristian Valstad, Ivar Valsø, Anna, frk. Valsø, Tora, frk. Vangen, cand. theol. Varmbo, Gunvor, fffk. Varmto, Eagnhild, fru Vaseljen, Steinar Vaseng, O., handelsreisende Vinje, Johan, kontorehef Vinje, P., telegrafist Vogt, Fredrik, professor Volckmar, Hans P. Volckmar, Kate, frue o Z _ AVERTER er den største og mest utbredte avis i Trondhjem. er uten sammenligning byens beste annonseorgari. bringer hver uke Fredagsposten og Trønderske Blade som gratisbilag. H. & F. Bachke, Trondhjem Telefoner: Fy r ku 11 engelske og polsk/oberschlesiske Småkull, Smikull, London gaskoks, Støpericinders, Rujern-Støperisand, dynannitt og Sikkerhetsspraengstoffe, Lunter og Fængh ætte r.

16 108 Trondhjems Turistforenings årbok Vold, Sigrid, frue Voll, Olav, tannlæge Vonen, Brynhild, frue Vorset, kontorist Vroom, Ynghild, frk. Waaok, Carl Waaek, Ellen Marie, frk. Wahl, Lilly, frk. Wahlberg, buntmaker Walseth, Olaf, jnr. Watzinger, professor Wedul, Alberta Wedul, Erling Wedul, Hjørdis Weidemann, F., ingeniør Weiseth, Gunbjørn Wendelbo, V. Wennberg, Johan Wennberg, Kaare Wessell, Bernhard, kontorehef Westin, Sverre Wichstrøm, A., bankbokholder Widetrøe, Borgny, frue Widerøe, Ingeborg, frk. Widerøe, Math. Wieth-Knudisen, professor Wigen, A. F., kjøpmann Wiggen, Aslaug, frk. Wiggen, Trygve Wiig, Aster : Wik, Astrid, frk. Wik, Gunvor Wildhagen, F. Wilhelmsen, Frantz, kjøpmann Willman, Alfhild, frk. Wilmann, Ebba Winge, Gunvor Winterbottom, A. B. Wisløff, Arne Wleugel, Kirøten Wold, Alf, agent Wold, Einar, sousehef Wold, Marie Wold, O., stadsfysikus Wold, Oskar, revisjonsæullmektig Wold, Kagnvald, gullsmed Woldhaug, Egil, lærer Woldhaug, Synnøve, frue W-Oillan, B. Ystgård, Odd Chr. Zahl, Thv., tannlæge Ziegler, Karl ØiStlund, Ole, skreddermester Østland, Peder, skreddermester Øverland, Mimi, frk. Øyen, Else, frk. Øyen, Sverre, kjøprr^nn J E R N B E T O N S TRON DHJ EM Kontor: Lysholmgården INGENIØR & ENTREPRENØRFORRETNING BYGNINGSARTIKLER Kjøleanlegg og Kjøleskap for Hoteller, Restauranter og Privathuse Pristilbud og overslag på forlangende. IB 1E IB «E S 1MASKIM A-S FJordgaten 21 - Trondhjem - Telegr.adr.:..Bergsmaskin" - Telef """"" *"" - Camping-utstyp. Telter i alle modeller på lager og syes efter tegning på vart verksted. Lettere oljeløi for damer, herref og barn. Ørretgarn, ryggsekker, flagg, soveposer, bilpresenninger, hengekøier, Gummistøvler. Aktieselskabet SKIBS- & FISKERIUTSTYR Fjordgt. 37 hj. av Jomfrugt.

17 110 Trondhjems Turistforenings årbok Aavatsmark, Bror Ivar, ingeniør, Åmot i Modum Aavatsmark, Eva, Åinot i Modum Adamsen, O. C:hr., Lysaker pr. Oslo Amlie, Astrid, dr., Vensmoen, Rognan Aspås, Bersvend, Løkken Verk Aune, Bjarne, Steinkjer Aune, 'Ola E., Løkken Verk Aune, Otto, Løkken Verk Båe, Ole, Steinkjer Bakken, Margit, Moholtan Bauner, Ingrid, 'frue, Beikkelagsfaøgda Bauner, Josef, Bekkelagsbøgda Benterud, Trygve, generalsekretær, Oslo Berg, Arne, Kopperå Berg, Gudrun, Oslo Berg-Nilssen, Andreas, dr., Åsen Berg-tNilssen, Hans Didrik, Åsen Berge, Peder, sogneprest, Meldal Bjerkan, Anton, Levanger Bleken, I., rektor, Ås i Meldal Boyesen, Aasta, Oslo Braa, Mary, Skatval Braarud, Ingerid, Aker Bryhni, Haakon, tannlæge, Løkken Verk Bnås, ingeniør, Kristiansand S. Buås, Per, Hommelvik Bull, Georg, kaptein, Oslo Oastberg, Odd, Strinda Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Dahl, Axel, kontorist, Løkken Dahl, Gerh. Chr., Kirkseterøren Djiupvik, Bij.., stud. teol., Bergen Dyrendaihl, 'Gudrun, frue, Oslo Dyrendahl, Hjalmar, Oslo Jrsbetalende utenbys medlemmer: Ellingsen, H., kontorchef, Kopperå Etaustad, Martin, SeJlbu Eriohsen, Elias, tollopsynsm.. Bergen Farlahe, Mary Mac., miss, London Flagestad, Sverre, Støren Folk vord, Sverre, Skatval Fredriksen, Grete, Oslo Fridrichsen, A., Uppsala Gangaas, Marie, Orkanger Gram, Jacob, Ferstad, Byåsen Grundt Tanum, Ingrid, frue, V. Aker Grundt Tanum, Johan, V. Aker Gøbel, (Solveig, Alvøen pr. Bekkelaget Hårberg, Arvid, Oharlottenlund Hagen, Einar, Løkken Verk Hagen, Erling, ing., Kr.sund N. Hall, Pauline, frk., Oslo Halseth, Adolf, kjøpmann, Charlottenlund Hansen, Aasta, Hommelvik Hedels, Bergljot, frk., Oslo Hedels, Hjørdis, frk., Oslo Hegge, Ole, Skatval Hein, Stig, Stjørdal Herlofsen, H. Kode, Kr.sund N. H-erreim, Arnt, o.r.sakf., Orkanger Herrem, Kari frue, Orkanger Hilma, Manda, Tydal Hilmo, Ola, handelsbætyrer Hilstad, lærer, Meldal Hilstad, Olav, Meldal Hilstad, Per Gustav, Meldal Hiorth, Anton, Elverum Hjeldnes Skogstad, Alvhild, frue, Heimdal Hjørnevik, L. K., Bergen.Hoel, Karen, Berkåk Hoel, Ola, Berkåk Hofifmann, Iris, Stromsnåsbruk, Sv&rigo Si det med blomster frå L J. Moums Blomsterforretning Telefon 418' Lysholmgården Telegramadresse Cederpalm. Blomsterhilsener besørges sendt overalt i inn- og utland. DEN NORDENFJELDSKE KREDITTFORENING (B YKREDITT FORENINGEN) Handelsstandens Hus, Trondhjem Bevilger faste 4Va % pantelån på 1ste prioritet! byer og bymessig bebyggete strøk. E N Y T T ENNETTS ILLETTER ved alle reiser. Bruk kan det beste. Trokofa Sporfskonfeksjon Vi syr også efter mål hos følgende Trondhjemsflrmaer: OLD ENGLAND LTD., A/s SECO TH. GJEDEBO, REE & RØNNE VsTRONDHJEMS KONFEKTIONSFABRIK

18 112 Trondhjems Turistforenings årbok Holm, Eyvind, Levanger Holm, Solveig, Orkanger Holmsen, Per, kunstmaler, Selbustrand Holst, Elisabeth, (frk., Namsos Holt, Einar, Thamsihavn Holt, Per, TOiamshavn Hval, Ragnhild, frk., Oslo Hveding, Johan, sen., Kr.sund N. Høiseth, Bernt, tannlæge, Orkanger Høiseth, Mary, frue, Orkanger Janssen, Carl, dr., Stjørdal Jenssen, overingeniør, Løkken Verk Johnsson, Hilmo, Stromsnasbruk, Sverige Jyssum, kaptein, Løkken Vork Jørum, Einar, lensm-annsfullmektig, Selbu Karlsson, Irja, frk., Viborg Keeren, Else, Steinkjer Kjesbu, Bldrid, Levanger Kjeabu, Sigrid, frk., Levanger Klingenberg, K. S., direktør, Oslo Klingenberg, Oscar, oberst Knudsen, Aagot, frk., Kjukan Knudsen, B., Klæbu Knudsen, Jørgen W., Ranheim Knudsen, Kristian, Banheim Kolderup, Aagot, frk., Bergen Kristiansen, T., avdellngsehef, Kopperåen Krogstad, Karl, direktør, New Yors Kvam, Gunnar, Banheim Kvikne, Lars, Svorkimo Larsen, Else, Oslo Larsen, Jacob, Oslo Lenander, Minken, Løkken Liabø, N. E., Oslo Lie,.Kåre, Malm Lindegrén, Soffi, frk., Stockholm Lomundal, Ole, Løkken Verk Lorek, Fr., distriktslæge, Eørvik Lund, Bredo, sogneprest, Røyken Lyehe., Mildrid, frue Vokseniia, Vestre Ake? Løvlimo, Otmar, Kopperå Magnussen, J., stasjonsmester, Hell Mansa, H. H., direktør, Kjøbenh. Mathisen, Otto, Løkken Verk Melbye, Alb., Bamheim Meltzer, Glåmer, ingeniør, Stabekk Mittet, Per, Oslo Moe, A., lærer, Stordalen Moksnes, Håkon, Levanger Morseth, Lula, Tynset Moe, Margit, frk., Heimdal Moxnes, Nils A., sekretær, Oslo Myren, Marit, Rennebu Nergaard, Olaf, turistfører, Rindal Nergaard, O., Løkken Verk Nonstad, Olli, Steinkjer tvtnrberg, Ingar, Løkken Verk Nostiits-Wiallwitz, Ingeborg von, Sachsen, Tyskland Næume, Jakob, Drangedal Olden, Oaro, Oslo Olsen, Georg, inspektør, Thamshavn Olsen, Karl C., formann, Thamshavn Olsen, Oscar B., Kopperå Orseth, Aasta, frk., Oslo Ottesen, Bjørn, Oslo Paulsen, Hanna Marie, Førde i Sunnfjord Pedersen, Astrid, frk., telegrafistinne, Namsos Petterson, H., disponent, Stjørdal Quande, Erling, ingeniør, Oslo Qvetdld, Birgit, røde kors-søster, Hamar Qvenild, Einar, Ranheim Ranuim, Ingrid, Namsos Renden, Alfhild, frue, Dombås DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK TRONDHEIM OPRETTET 1868 Somlet forvaltningskapital pr. Vi 1935 kr. 28,000,000. Aktiekapital og fonds kr, 4,550,900. INNSKUDD LÅN MOTTAS BEVILGES - INKASSO KJØP OG SALG AV FREMMED VALUTA OG MYNTER FORMUESFORVALTNING

19 114 Trondhjems Turistforenings årbok Besell, Jon, Løkken Verk K-esell, Magne, Løkken Verk Besell, T., 'bokholder, Lekken Verk Bigstad, O., Hommelvik Bimol, Henry, lærer, Billingstad Binge, kaptein, Løkken verk Binge, Tore, Thamshavn Bognfaaug,.Aagot, frk., Oslo Bolseth, Gjertrud, Tydal Bolseth, Kristen, tekn., Tydal Bothaug, Oskar, Kopperå Saltness, Gunnar, Løkken Verk Saltness, Sigurd, Løkken Verk Salvesen og Chr. Thams Comm. A/S Thamshavn Sandstrøm, Egon, Hommelvik Schei, Alf, Løkken VeTk ScnjerliB, Birger, Kopperå Schmidt, Karl Otto, Thamshavn Scrienigeour, William, Ohan, Skotland Sehnlze, E., tannlæge, BØTOS Selmer, Johan, Banheim Singer, W. H.. Nordfjord Skjånes, Arne, sogneprest, Klæbu Skjånes, Magnhild, frue Skjøstad, S. A., lensmann, Selbu Slenes, Ingrid, Trollhaugen, Molde Solstad, Knut, Ler Stenvik, Hjørdis, Strindheim Sitokbak, Aksel, Hommelvik Stokbak, Johan-Bichard, Løkken V. Stokbak, Kerstin, Løkken Verk Stokbak, Torbjørn, Løkken Verk Stordalsvold, A. P., Løkken Storsve, Bjarne, Løkken Verk Strøm, Budolf, Kopperå Stub, ingeniør, Thamshavn Stub, Bagnhild, frue, Thamshavn Stuedshl, Aslaug, frk., Oslo Stuenæs, Fridt j of > Bamheim Svefoerg, Jofcan, Hommelvik Sæter* Egil, Charlottenlund Tangen, Otto, ing., Løkken, Tangen, Th. A., driftsohef Thamshavn Teigen, Anne, Løkken Tverdal, Kjellaug, Løkken Verk Tverdal, Ola P., Løkken Verk Urbye, H., ingeniør, Sandvika TJstvedt, dr., Oslo Ustyedt, dr., frue, Oslo "Wialås, Bergljot, Oslo Wennewld, ingeniør, Kopperå Wennevold, ingeniør, fru, Kopperå Wlhist, K., stasjonsmester, Stjørdal Width, E., ingeniør, Harstad Wikstrom, Iwan, borgermester, Østersund ^ ilhelnlsen, Fimn, ing., Oslo Wiknann, Joihanne, fnk., Orbdal Winsvold, Ingeborg, frk., Ø. Aker Winsvold, Signe, frk., Ø. Aker Wold, Knut Getz, Oslo Wongraven, Johs., Løkken Verk Østby, Kaspara, Tydal Østg-ård, Jensinius, Oslo Øvenland, W., dr., Honningsvåg Tannlæger i Trondhjem Finn A a g O. Tryggvessøns gt. 20 " Telefon 1934 H. Selmer Bergersen Brinchmangården O. Tryggvessøns gt. 6 Telefon Axel & Georg Christophersen O. Tryggvessøns gt. 27 Telefon 28 Arve Schjetne Bikuben Kongens gt. 16 Telefon 4939 Ole Omdal O. Tryggvessøns gt. 4 Telefon 2952 O. Tryggvessøns gt. 40 Otto Ottesen Telefon 160 Anna Solstad Kongens gt. 10 Telefon 4557 k

20 JULIUS W'A-SKE BOKBINDERI - PROTOKOLLFABRIK ÆSKEFABRIK - LINJERANSTALT SPECIALARTIKLER l PAPIR OG PAP Etabl Telefon 550 Jomfrugt. 4 Statsbanernes Reisekontor Trondheim stasjon uti tilf[elds er,_n A T U R FJ. Ø T E NR. 1" i bokser Fortrinlig til kaffefløte og ellers til bruk i husholdningen. Glem den endelig ikke på proviantlist :en. Billetter, plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn- og utland. Tegner poliser for reisegodsforsikring. KONTORTID: Hverdage Søn- og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr.,,Reisekontoret, Trondheim". Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Telefoner 133, 398, 593 Trondhjem All slags fotografering utføres, samt lysbilleder JOHN HUSBY Nordre gt Telefon 428 Trondhjem TOBAKKER ~ PIRER CIGARER ~ CIGARETTER SPILLKORT ~ SPADSERSTOKKE IBAS SPORTSFORRETNING f Telefon 2951 Vi skarrer alt Telegramadr.: IBAS hvad De trenger i TURISTUTSTYR

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 25 1 Brodtkorb Tobias ing* Elinor frk. Ulf gymn. _ 5d ^lolmgren O. K. lærer* Othelie lærerinde Aslaug kontord. Nesjø Signe lærerinde 5.? iqlsen Nils fhv. arb.*

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

Bankforretning It 607

Bankforretning It 607 :=-IUHLAWU. - soé 08 55 09 > o 2 A t. Fæstningsgaten frå N. Møllb. gt. til venstre, l ilsen Elisabeth arb.ske Anton A. toldopsm.* 3 "Stjørdalens ineieris uts. bustad Anton. skipper Anna tandtekn. Gudrun

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm.

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm. 618 s forretningsbanken Creditreformforeningen avdel.kontor Hytten & Solberg kontor 22a (Kreditbanken) ^Drotninghaug A. frugt- & cigarforr. Christiansen Søren agent. Heglie B. barberforr. 2 Rønne Kristine

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Aars, Sophus: 32/223 Aarseth, Ville, billedhogger: 32/282*

Detaljer

Viede A B C D E F G H I J K L

Viede A B C D E F G H I J K L 3 4 Viede 1Vielsesnr Gift Vielsesdato før Gift brudgommen før brudbrudeparets navn Bopel Fødested Fødselsår Fedres navn TrossamfunnForloverens navn og bobel Joh Oskar Olsen, Anmerkninger Ole Edvard Olsen,

Detaljer

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling 1 Tjenestested Fra dato 2 Tjenestested Fra dato 3 Tjenestested Fra dato 4 Tjenestested Fra dato Stiling 5 Tjenestested Fra dato 6 Tjenestested Fra dato 7 Tjenestested Dato 8 1ste periode 2dre periode 3dje

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS 0029 Hellem, Gunnar 0101 Barrientos, Carlos 0101 Hestnes, Bjørn 0101 Orvik, Odd Einar 0102 Farmen, Pål 0102 Nordang, Asbjørn 0102 Teg, Egil 0103 Faget, Sadik 0103 Johansson, Søren 0103 Rasmussen, Rolf

Detaljer

Skienern 2013 IL Snøhetta RESULTATLISTE 23.02.2013

Skienern 2013 IL Snøhetta RESULTATLISTE 23.02.2013 13 km Gutter 12år (Påmeldt: 0 - Startet: 0 - Fullført: 0 - Premier: 0) 1 Njaal Aakvik Surnadal IL 2041 52:31 00:00 2 Håkon Halseth Rennebu IL 2099 53:44 01:13 3 Frederik A Rogstad Njård 2037 53:54 01:23

Detaljer

Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 12-13. Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 14-15. Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 16-17

Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 12-13. Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 14-15. Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 16-17 Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 12-13 1 Thea Olaussen Charlottenlund 50:13 2 Eila Troøyen Trygg/Lade Spo 52:58 2:45 3 Maiken Vigtil Johnsen Charlottenlund 1:07:36 17:23 4 Marthe Wol Charlottenlund

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund.

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund. NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund Del 1: NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ISFIT OG SAMFUNDET: PRINSIPPAVTALE

ISFIT OG SAMFUNDET: PRINSIPPAVTALE Diverse 12 ISFIT OG SAMFUNDET: PRINSIPPAVTALE Prinsippavtale mellom Styret for Stiftelsen den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (heretter kalt ISFiT) og Studentersamfundet i Trondhjem (heretter

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

ETTERKOMMERE LUDVIG MUNTHE

ETTERKOMMERE LUDVIG MUNTHE ETTERKOMMERE AV LUDVIG MUNTHE (1593-1649) Denne boken inneholder alle etterkommere av Ludvig Munthe som jeg hittil har vært i stand til å finne. Det finnes mange flere og jeg håper å komme med oppdateringer

Detaljer

Medlemsoversikt pr 31. desember 2002

Medlemsoversikt pr 31. desember 2002 Medlemsoversikt pr 31. desember 2002 Adeler Knut Agdesteen Ørjan Agerup Mads Alfred Berg Industrifinans ASA AFA Agerup Benedicte Bakke KLP Forsikring Aguerre Frederic DnB Asset Management Ahlgren Eskill

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

PÅSKESIRKULÆRET 2014

PÅSKESIRKULÆRET 2014 FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL Glade damer ved minnesmerket på Ustetind. Foto: Jorunn Vindegg PÅSKESIRKULÆRET 2014 www.ustaosetsvel.no Facebook: Ustaosets Vel VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER Kluges advokater

Detaljer

Medlemsoversikt pr 31. desember 2003

Medlemsoversikt pr 31. desember 2003 Medlemsoversikt pr 31. desember 2003 Agdesteen Ørjan Agerup Mads Alfred Berg Industrifinans ASA AFA Agerup Benedicte Bakke KLP Forsikring Aguerre Frederic DnB Asset Management Ahlgren Eskill Johan Christiania

Detaljer