Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor * G-rilstad, Olaf, kjøpmann Slingsiby, Oecil Wm. Bagøien, Kaare Bennetfs Reisebureau, A/s Brun, Ola, student Buoh, Axel, kjøpmann Det Nordenfj. Dampskibsselskab Eggen, Esther Grimsmo, Olaf, Kristiansund Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, Nic., sekretær, Oslo Jørgensen, Baard Tøsti, Kaare Løken, sekretær, Oslo Moe, Emil, kjøpmann, Kr.sund N". Onsager, Ndls, høiesterettsadvokat, Oslo Qvenild, Arne B. Innbudne livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitekt Halle, J., ingeniør og gårdbr., Todal Lysholm, J. B., ingeniør, Tydal Kaarvatn, Gudmund, Todal Stugudal, O. Tydal. C. Livsvarige medlemmer: Qvenild, Gunnar Qvenild, Haldor. Qvenild, Inger Kathinka Qvenild, Ottar Birgersøn Qvenild, Emilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Ax-el, isouischei: Sivertsen, Ludv., souschef Thomle, E. A..arkivar, Oslo Trondihjems Distrikt av Norges Statsbaner Tønseth, Eoar, arkitekt Wefring, Nils, grosserer Ward, Harald B., London Ward, C. A., Mrs., London Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

2 90 Trondhjems Turistforenings årbok 1) Årsbetalcnde mnenbys medlemmer: Aae, Peder Aune, Gudrun, frk. Aaen, Einar, ingeniør Aaen, Maja, frue Aarseth, Ivar Aune, Mille, frk. Aune, Olaug, frk. Aune, Peder Aarøe, Axel Aas, Andreas, bankkasserer Bach, Asbjørn, bankassistent Aas, Arvid Bachke, Arild, konsul Aas, Einar, kontorchef Bachke, Cihr. Anker, konsul Aas, Haakon Baehke, Halvard L., grosserer Aas, Hanne, frk. Bachke, Sotfie, frue Aas, Karl Jan Baeke, Gunnar, student Aasen, Asbjørn, ingeniør Aasen, Jens, student Albertsen, Aug., arkitekt Albertsen, Jakoba, frue Bagøien, Arne, kjøpmann. Bagøien, Jens, disponent Bakke, I. J., materialforvalter Bakken, Johan, utskiftningsform. Alm, Finn, direktør Bakken, Nils Alm, Signe, frue Alnes, Oluf, forvalter Alnæs, student Aldsafcer, Thorvald Alstad, K., sadelmaker Alstad, Kristian Alstad, Trygve, bokbinder Alvig, Ester, frk. Amdahl, Helga, tfrk. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Jørgen, Tempe Andersen, K. Dahl Andersen, student Anderson, Hjalmar Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Apenes, overrettssakfører Appelibom, Arvid Arentz, Sigrid, frk. Arild, ArnuM, student Arnet, Kristoffer Bang, Helge, student Bang, Michael, lærer Bang, S., læge Bauck, Bjarne, overrettssakfører Bauck, Haas Jørgen, overrettssakf. Bausibaoh, bryggerimester Bech, D., revisor Bech, Dagfin Becken, Gunnar, organist Eekkevahr, Hans Bentzen, Chr., direktør Benterud, Trygve Beer, bankchef Berg, Adolf, kontorfullmektig Berg, Adolf N. Berg, fru *Berg, Andr., bankchef Berg, Birger Berg, C., tanntekniker Berg, Elisa, frk. Berg, Erling, disponent Arnfinsen, A., læge Berg, Eva, frk. Askelund, Astrid, frue Berg, Jon, kontorchef Askelund, Jo, disponent Aspaas, glassmester Aspaas, Sverre Aspaas, Torleif Aispaas, Inga Marie, frue Berg, Ragna Berg, Rolf Berg, Sverre, konsul Berg, Trygve, læge Berge, Reidar 't P. G. SWENSSON TORVET TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 :.'s::,t;ekgrafljadresse:,,p E G E" :«:.-.. _.Ved indkjøp av MANUFAKTURVARER tør jeg be Dem ha min fortet* ning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende Jbranchen. c JYorske forenede Biosforsikringsaktieselskap TRONDHJEM - OSLO - BERGEN Livs- & Pensjonsforsikring HOVEDKONTOR I TRONDHJEM DRONNINGENS GT. 9

3 92 Trondhjems Turist foren ings årbok Berggren, Maja, frk. Bergersen, Y., frue Eergland, Gerd, frk. Bergstrøm, I. M., grosserer Bertheusen, Inga, frk. Birkeland, Arvid lirkeland, Chr. Birkeland, fru Birkeland, Gunvor, frue Bjørndal, Emma Bjørnsen, Hanna, frue Bjørnsen, Th., handelsreisende Blom, Chr., assessor Botne, Fritz, dr. Bohne, frue Boihne, Gustav, kjøpmann Bonnevie, O., kaptein Eorgard, Martin, måler Borgen, Elisabeth, frk. Borgersen, overrettssakfører Borgersen, frue Botten, Guttorm Bratt, Harald Bratten, A.age Breida, Magnor Brobakke, Marie, frue Brodal, dr. Brodal, cfrne Brodtkorb, Easmus Brodtkorb, tannlæge Brun, Axel Brun, Erling Brun, Fredrik Brun, Fridthjov, bokhandler Brun, Ingrid Brun, Koibert Brunn, Joh. Nie., kjøpmann Bruun, Svend Bryn, A., læge Bryn, bankchef Bræck, John, ingeniør Brænne, Dicken, frue Brænne, G., ingeniør Bræune, Ingrid, frue Brænne, Trygve, disponent Buaas, Eller, læge Buaas, ingeniør Buch, Leif Bueh, Nicolay Buchholdt, Arne Bull-Simonsen, Ivar Buvarp, Charlotte Bye, Olaf Bøckman, E. D., assessor Cappelen, advokat Cappelen, doktor Oarlleit, Dora, frue Carllerf, Frode, ingeniør Carstens, C. W., dosent, dr. Carsten*, Maria, frue Christophersen, Astrid, frue Christojphensen, Axel Christoplhersen, Christian Cbristojphersen jun., tannlæge Christophersen, Nils Clausen, Qhr. Clausen, Gustav Claus-sen, Andr., advokat Dahl, Aagot, frue Dahl, Carl, kjøpmann Dahl,.Einar, advokat Dahl, Genh. Chr. Daihl, Henry Dahl, Hj., handelsifullmektig Dahl, Jolhan Dahl, Jan Dahl Karl, bankkasserer Dahl, Majen, frue Dahl, Mcolai, kontorohef Dahl, Olaf Dahl, Ole, kjøpmann Dahl, Buth. frue Dahl, Siri. frk. Dahl, Sverre Dahlbach, A., lensmann Dahle, Einar Dahle, Kristian Dahlø, Henriette Trondhjems Sparebank Oprettet 1823 Forvaltningskapital pr. Vi Kr. 72,371, Hvorav egen Formue...,, 3,836, Mottar indskud paa 6 Mdrs. Opsigelse. Sparebankvilkaar og Folio samt utfører alle vanlige Sparebankforretninger. Sikkerhelsbokser Hjemmesparebøsser Formuesforvaltning Feriereisende anbefales uort hvælv for opbevaring av sølvtøi og andre værdigjenstande

4 94 Trondhjems Turistforenings årbok Devik, dosent Digre, Einar, brukseier Digre, Petter, arkitekt Domaas, Inger Domaas, Kaare Drage, Astrid, (frk, Dreyer, Erling Dybdahl, Aase, frk. Dybdahl, Astrid, frue Dybdahl, Harald Diiwel, Fritz Dørum, Ole Eggen, Gunnar Eggen, Henrik Bugge Eggen, Olaf Eide, Trygve Eilertsen, Egil Ekle, J. K. Eliasen, Tom Eliassen, Eiliv Ellefsen, Nanna, frk. Ellekjær, Folmer Ellingsen, Giunvor, frue Ellingsen, Harald, grosserer Ellingsen, Johan, grosserer Engan, Trygve Engen, Arnt, kjøpmann Engen, Simon, kjøpmann Engelsen, disponent Ericbsen, Aagot, frk. Erichsen, Edvard Erichsen, Gudrun, frk. Enichsen, H. S., læge Erichsen, Odd, fabrikkeier Eriksen, Bjarne Eriksen, Hans, disponent Eriksen, John Eriksen, Kristoffer Esbensen, O. B. Bspaas, Ole Essemdrop, Alfred, banksekretær Evensen, Edin Evensen, John Evjen, Alf Evjen, frk.. :,.' FaLkanger, Arne Falkanger, Egil Falkanger, Gjertrud Falkanger, Margareta Falkanger, Signe Getz, frue Fallan, Ingvar Falstad, Eernh. Faletad, Trygve Fenstad, E. W. Fenstad, Margit, frue Finne, Carl, kjøpmann Finne, Fredrik Finne, H. Meincke, tannlæge Fiske, Erling Fiske, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Fisknes, Kitty, frk. Fjeldseth., Aksel Fjeldseth, E. F:ieldseth, Valborg, fru Fjeldvik, B. A. Fjeldvik, Hjørdis, frue Fjeldviik, John, aktiemægler Fladnæ-s, Arne Fladnæs, K-arl B^ladnæs, Paula Flock, Carl Flood, frue Flood, Paul, grosserer Fløistad, Nils Fløistad, Olga, frue Fiønes, ingeniør Flønæs, Helga Foldahl, Axel, bankkasserer Foldahl, P. Folstad, Jens, telegrafist Fosse, Aug., konsul Fosse, William, konsul Frog, ingeniør Fuglheim, Petter Furru, Torleif, bankfullmektig Følling, Edel, frk.. varemerke CARL HELGESEN Nordre Gate 14 TRONDHJEM Telefoner :2369, 575 KJØTVAREFORRETNING SKIBS. & TURISTPROVIANT Fotograf Schrøder Nordrp gate 6 Tro n dh j em Al slags fotografering utføres samt lysbilleder. Telefoner 133, 593, ohn!Husby Nordre Gate JO Trondhjem Tobakker - Piper Cigarer - Cigaretter Spilkort - Spadserstokke

5 96 Trondhjems Turistforenings årbok Gaden, Kr., eksp. Garstad, John driftsbestyrer Gaustad, Sigrid, frue Giitzsehmann, Emil Gåtzschmann, Gusta Gåtzsebmann, Knut Gaustad, Alf Gellein, Fr., kjøpmann Gilboe, Astrid, frk. Gilboe, K. E., student Gilboe, Odd, a^ent Gilde, Anton Gilde, Tfa. Gill, A. T., major Giraseng, Joh. Graabræk, Gunda Grabow, Trygve Grendahl, Adele, frue Grendahl, Anna Adelheide, frk. Grendahl, Anne, frue Grendahl, Marit, frk. Grendahl, Odd Grenne, Hjørdis Grilstad, Antonette, frue Grimelund, arkitekt Grimelund, Helga, frk. Grytnes, frue Grytnes, H., ingeniør Grøndaihl, kaptein Grønning, Anna, frue Grønning, Emil, kjøpmann Grønning, Leif, kjøpmann Grønningisæter, ingeniør Grøntvedt, revisjonschef Gulbrandsen, Johan Gulbrandsen, Sverre Guldahl, Axel Haagensli, Anders Haanes, Jens Haave, C. F., salmaker Haave, M., lærer Hafstad, T. Hagen, Johannes Hagemann, ingeniør Hall, forstander Hallset, Liv Halse, dr. Halsetih, Ad,, kjøpmann Halseth, Olga, frk. Halseth, Eolf, kjøpmann Hammer, Aitrid, frk. Hammer, O. T., jernbanefullmektig Hansen, Arvid Hansen, B., bankbokholder Hansen, Bjørn Brun Hansen, Carl Collin Hansen, Cecil Collin, overrettssakf. Hamsen, Collin, overrettssakfører Hansen, Einar Hansen, Elisabeth, frue Hansen, H. Håkonsen, fullmektig Hansen, H, Sylow, tannlæge Hansen, Harald, kasserer Hansen, Harald Hansen, Johan Hansen, Karl, fiolinist Hansen, Karen, frk. Hansen, Lars Hansen, M. A., kjøpmann Hanssen, Karl M., grosserer Hanssen, M. H., disponent Hansten, Philip, overlæge Harang, A. Harbitz, G., lektor Harbitz, Euth Harham, Emma, frk. Harper, Alex. Hatledal, E., kaptein Haug, Erling Haug, Torbjørn Haugan, Carl Haugan, Einar Haugan, Eagna, frk. Haugen, Andreas Haugnes, Bjarne Haugnes, Dagny, frue Haugnes, John Haugness, E. Haukaas, Per, sorenskriver A Å KONSERVS STATSKONTROLLERTE HERMETIKK kan ikke undværes på turer og på sæteren. Garanti for prima vare og fullvektig box. ENGANG BENYTTET ALTID BENYTTET STATSBANERNES REISEKONTOR, TRONDHJEM STASJON Utsteder billetter og gir oplysninger om reiser i, til og fra Norge. Reserverer plass i jernbanenes sovevogner og xittevogner. Besørger plass reservert i skib og bil o. s. v. Tegner poliser på reisegodsforsikring. Telefon Telegr.adr.,,Reisekontoret, Trondhjem" IVAR BALLANGRUD A /s Vi fører alt det som en turist og en idrætsmand bruker. Vor forretning er ganske,,ung", men vore funktionærer har optil 30 aars erfaring i branchen, ogflereav dem har været og er fremdeles fremragende idrætsmænd. De kan trygt raadføre Dem med vore ekspeditører naar De skal kjøpe Deres utrustning. De vil altid bli hjulpet med raad og veiledning. En gang kunde Altid kunde

6 98 Trondhjems Turistforenings årbok Haustveit, Elsa Hay, Caspar Hegseth, Lyder Hegstad, L. O., kjøpmann Hegstad, Leif, disponent Heggenhaugen, ingeniør Heggstad, professor Helgeby, Marie, frk. Helgesen, Goidrun, fnk. Helgesen, Joh. O., slakter Helgesen, Beidar Helgesen, slaktermester Hellån, Lars, kasserer Helland, Birgit, lærerinne Helland, Magnhild, frk. Hellberg, Gudrun, frk. Hellen, Asbjørn Hetanersen, Herlof Hekaersen, Konrad Helsing, Morten, ingeniør Henmo, E. Nesvold, ingeniør Henriksen, Borghild, frue Herlofsen, Fredrik Hernes, Trygve Herstad, Arne Herstad, Aslaug Herstad, Sofie, frk. Hessen, Ellse, frue Hessen, Leif Hestnes, Olaf Hiorth, H., kaptein Hiorthøy, Aslaug, frue Hiorthøy, Edv. Hirsch, Chr., dr. Hirsch, Eddy Hirsch, H., kjøpmann Hirsch, Robert, apoteker Hirsch, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Hoff, Augusta, frk. Hoff, Gunnar, kjøpmann Hoff, Leif, telegrafist Hoff, Ragnhild Hoff, Beidar Hoff, Thorleif HoJstad, J. Hofstad, M., frk. Hojem, Borghild, frk.. Holan, befrakter Holan, Magnus Holm, apoteker Holmgren, Ingrid Holmgren, Solveig Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Solveig, frue Holst, Arne, bankkasserer Holst, Alexander, overlæge Holst, Chr., konsul Holst, E., bankchef Holst Gruibbe, Kagna, frk. Holst, H. Throne Holst, Marie, læge Holst, Ragnvald Holst, Torleif Holt, Else, frk. Holthe, E. Holthe, advokat Hopstad, Alfhild, frk. HoTg, A. Horg, J. Hoseth, Johs. Husby, John, kjøpmann Hyll, Cornelia, frk. Hyll, Konrad Høe, Arne, disponent Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Høy, Iver Køye, H., arkitekt Høyer, H., direktør Inderhaug, Alfhild, frk. Isachsen', frue Isachsen, Trygve Isaksen, Helga, frk. Isdahl, Hjalmar Iversen, John Iversen, Reidun, frk. Iversen, Reidun MUSTAD'S FLUER Vi anbefaler alle sportsfiskere at bruke vore FISKEFLUER FOR LAKS OG ØRRET FAAES OVERALT O. MUSTAD & SØN BRITANNIA K. N. STENSRUD HOTEL MUSIK PALMEHAVE Fersfcvandsgarn - Flag og Vimpler - Telter Fyrverkeri - Tatigverk og Liner priser Grei ekspedition AKTIESELSKAPET SKIBS- OG FISKERIUTSTYR TRONDHJEM

7 100 Trondhjems Turistforenings årbok Jalm, Herman Jacobsen, Anton Jacobsen, Kaare Jakobsen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludvig, kasserer Janesen, dr. Jemtland, T. Dehli, ingeniør Jensen, Alida, frk. * Jenssen, H., bryggerieier Jenssen, Hilma, frue Jenssen, Olaf, agent Jentoft, Erling Jentoft, Ingrid Bryn, frue Jentoft, Kjell Bryn Johannesen, Bjarne Johannessen, John Johannsen, Dorothy Tooms, frue Johannsen, Kanduif Johannsen, W. K., kjøpmann Johansen, Anders, provisor Johansen, Gjertrud Johansen, Gudrun, Trolla Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kristoffer Johansen, O. H., Trolla Johansen, Olaf Johansen, Petra, frue Johansen, Wilhelmine, frk. Johnsen, Arne O., sekretær Johnsen, Hilda, frk. Johnsen, John Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf Johnsen, Ragnhild, telefonistinne Johnsen, Trygve, revisor Jorde, Sven, student Juel, O., lektor Jnstnæs, Haakon Jystad, Einar, tollkontrollør Jystad, Olga, frk. Jystad, P. Jørgensen, Anton Jørgensen, Arvid Jørgensen, E. M. Jørgensen, J. E., direktør Jørgensen, Trygve, grosserer Jfssaas, Haakon Kaarbø, Aagot, frue Kaanbø, Jonas, kjøpmann Kaarø, Arne K.aaveland, Johanne Karlsen, K. O., disiponent Karoliussen, Dagny, frk. Kavli, Fredrikke, frk., Kavli, Ingeborg Kavli, Ruth Keller, G. Kiel, Astrid telegrafistinne Killen, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann *Kindt, O., læge Kirksæter, Aslaug, frue Kirksæter, Johan G. Kjeldsberg, F., konsul Kjeldsberg, Karl li. Klein, Josef Kleven, Fr., ingeniør * Klinge, N., kjøpmann Klingenberg, Hjørdis, frue * Klingenberg, Ingvar, konsul Kling-enberg, marinekaptein Klingenberg, Odd, fylkesmann Klingenberg, Olaf, advokat Knudsen, sekretær Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, Harald Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Trygve Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Kock, Alfred Kobbe, O. M., borgermester Kristensen, Arthur W. Krog, Signe tannlæge v, Krog'h, A. L., arkitekt Krogh, Martin Krogh, O. T. Krogseth, Trygve 1859 M ottar indskud Bevilger l aan Utsteder reiseakkreditiver paa ind- OQ utland Se mit Utvalg i Stoffer for Dresser. Sportsdresser Selskapsdresser Frakker etc. Sportsdresser efter maal Vindjakker Oljekapes Sportsstrømper Pullover UHvester Manschjetskjorter Stivetøi Slips Undertøi i uld og bomuld Vinddrakter Knickers Sportsbluser Ole Dahl

8 102 Trondhjems Turistforenings årbok Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, telegrafist Kuløy, Kjelrun, frue Kuløy, Bagnhild, frk. Kuløy, Torvald, ingeniør Kvande, KoM Kvenild, Brynhjulf Kvernrød, Per Kværnø, AU Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne Kværnø, Olga Lamibitte, L>eif Lammers, Leo, kemner Langhelle, redaksjonssekretær Larsen, Arne, agent Larsen, Bibi, frue Larsen Dall, Erling Larsen, G-udrun, frk. Larsen, Hanna, frk. Larsen, Harry Larsen, Jomar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, Ludv., fullmektig Larsen, O. K., telegrafbestyrer Larsen, Eagnar Larsen, Trygve Larsen, Victor Larsen, Wilhelm O. Lansson, Erik Laugsand, A., apoteker Lefistad, Aase Lefistad, Ola Lehn, Einar, kjøpmann Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lied, apoteker Lien, John Lind, Karl O., agent Lindlberg, Dagfin Lindboe, Astrid, frk. Lindboe, Dagny, frk. Lindeman, Kr., organist Lindeman, Thv., professor Lindemann, Otto Lorck, Egil, direktør Iiorentsen,Bergljot Lossius, B. B., læge Lugg, Gudrun, frk. Lund, Fr., kontorchef Lund, Frieda, frue Lund, Gerda, frk. Lund, Ingar, student Lund, Jacob B., skibsmegler Lund, Just, student Lund, K., ingeniør Lundgren, Alfhild, frk. Lykke, Anna, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Ceci, frk. Lykke, Ivar, konsul Lykke, Knut Lykke, Leif Lykke, Reidar, kjøpmann Lyng, John Lynum, Einar Lynum, T. H j., ekspeditør Lysholm, dr. Løchen, Finn Løcke, H., byfoged Løffwander, Alb., stud. techn. Lovseth, Einar, ingeniør *Madsen, M., kjøpmann Madshus, AWhild Magelsen, Marie, frk. Maroni, Thomas, student Maske, Julius, bokbinder Maske, Ove Matheson, B., kjøpmann Matheson, I. E. B., ingeniør Matheson, Sverre, kjøpmann Matheson, Valdemar, kjøpmann Matzow, Herman, kontorchef Mauiseth, Arnulf HOLM & CO. 1S TELEF.: 137 k , COLONIAL EN GROS TELEGR.ADR.:,,HANSHOLM" BAD MED GASS! En temperert dusch efter turen er helsebringende. Et godt bad efter fotturen er nødvendig. Henuend Dem til rørleegger H.. L>11HCl 9 Trondhfem, ældste firma i branchen 50 aars erfaring! Efter utmarch Henter og bringer. Telefon:

9 Den n y e l Mobiloil j er kommet HEG. VAREMERKE VHilbyr Dem av de behageligste. kilometer De noensinne har kjørt Til tross for at Mobiloil efter 63 års videnskapelige erfaringer er blit anerkjendt som,,kvalitetsoljen" over hele verden Til tross for at Mobiloil er blit utvalgt og benyttet ved en rekke av vor tids dristigste flyvninger og automobilfæfder Til tross for at Mobiloil foretrækkes av autoingeniører og nyter den største anseelse blandt automobilfabrikanter Til tross for at Mobiloils kvalitet stadig har været holdt på høide med automobilindustriens fremskritt og tidens krav Er allikevel Mobiloil av 1929 bedre enn noensinne. og med samme vidunderlige følelse som da bilen var ny. Den nye Mobiloil gir i bruk så opsiktsvekkende resultater, at de vil finde selv den mest rosende omtale moderat F. eks. når vi forteller Dem at den nye Mobiloil ved normal skiftning og forstandig skøtsel vil vedlikeholde minst km. den samme følelse hos Dem som da motoren var ny, er det nærmere det virkelige forhold at den dobbelte distanse vil kunne opnås. Gjentagne veiprøver og laboratorieundersøkelser har vist at den nye Mobiloil gir frå /o mere kraft enn vanligvis benyttede oljer. Mobiloil

10 ' 106 Trondhjems Turistforenings årbok Meinbardt, overrettssakfører M<eland, Åme, lærer Meland, Gjertrud Melandsø, Gunvor, frk. Melandsø, Marie, frk. Melbye, Frantz, kjøpmann M.el'lbye, Aage Stevenson Mendelsoihn, Ester, frue Mendelsohn, F. Mendelsohn, Isak Meydel, Laur. Pr., revisor Michelsen, Kaare Michelsen, E., tollassistent Michelsen, Trygve Milde, for.stkand.idat Mittet, Astrid, frk. Moe, Andr., kjøpmann Moe, Anna, frue Moe, Faste Moe, G. Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Jacob, overingeniør Moe, Maja, frue Moe, Margit, frk. Moe, Ole Moe, E. Lund Moe, Sissi, frue Moe, Thora, farmaceut Moe, Tob. Brodtkorb Moe, Torbjørn Moe, Valborg Moen, Aksel Mogstad, E. D., kjøpmann Momyr, direktør Moum, L, gartner Moxnes, Albert, bankbokholder Moxnes, T., ingeniør Moxness, Georg, kontorcbef Moxneas, Peter Mybre, Karl W. Myhre, Nora, frk. Myhren, Gunnar Myhren, Sverre Muller, A. Muller, Hedvig, frk. Mæhle, Johannes Mæhre, Johan Møller, Arne Møller, Bjarne E. Møller, C., ingeniør Møller, F. Sohløsser Møller, H., kjøpmann Mørkved, Hjørdis Nakstad, Nils Nebelung, S., rørlegger Negaard, Henrik Nervik, I. M. Nickelsen, I., baiikchel Nielssen, Albert, disponent Nielsen, Arne Nielsen, Isidor, fabrikkeier Nielsen, Jaoob, baiikfullmektig Nielsen, EagnMld, frk. Nielsen, Svanhild Nielsen, Waldis, frk. Nilsen, Georg Nilsen, Hilmar Nilsen, Hj. Nilsen, Nils Smith Nilsen, Marie Smith, frue Nissen, Aug., apoteker Nissen, Bergljot, frk. Nissen, Caro Nissen, Else, frue Nissen, major Nissen, Per S. Nissen, Eiborg Noodt, Aslaug, frk. Noodt, Eina, frk. Noodt, Fridthjof, bankkasserer Noodt, L., urmaker Norberg, Bernhard Norum, Louise, frk. Nossum, Arne, kjøpmann Nossum, Erling Nygaard, Karl, kasserer Mineralvandfabrik Telefoner: O - 195O

11 J08 Trondhjems Turistforenings årbok Nypan, Magne Næsbø Næss, Elisabeth, frk. Næas, Gudrun, frk. Næas, Trygve Næumann, Alfihild, frk. Nøkleby, Aasta Nørbeck, Chr. Odlaug, kjøpmann Okstad, Alberta OLsen, Adolf Olsen, Anna Kjæreni, frue Olsen, Carl Olsen, Gunveig, frk. Olsen, Harald Olsen, Johan, glassmester Olsen, sekretær Olsisen, Hans, disponent Omdal, Aslaug, frue Omdal, Karen, frue Omdal, premierløitnant Omdal, tannlæge Ornæs, P. A., disponent Otnes, stad. med. Ottesen, Gunvor Ottesen, I. A., pastor Ottesen, Otto Ottesen jnr., Otto, tannlæge Ottesen, Bealf Ottesen, tannlæge, frue Overland, Borghild, frk. Paascihe, Irene, frk. Paulsen, Astrid, frue «Paulsen, Karl Paulsen, Marie, frue Paulsen, P. G., kjøpmann Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Harald, professor Pedersen, Rolf Pedersen, Thor Pedersen, Trygve Perleff, Morten, overrettssakfører Petersen, Andreas, bokbinder Petersen, Ingrid Petersen, Magnhild Pettersen, Sigurd Pettersen, Fridthjof Pettersen, Peder Pettersen, Valborg Pettersen, Sigurd, banksekretær Pfaff, byskriver Piene, I. C., groscerer Piene, Wilhelm POulsen, Bj. Præstmo, Tulla, frk. ' Piiøseh, R., bankbokbolder Raad, Bjarne Kambeeh, A., ingeniør Ranft, Bodolf Reidar, Signe, frue Reidar, Trygve, avdelingschef Reitan, Ragnvald Bendabl, O., kontorfullmektig Reppe, Gunnar Rian, Ulf Richter, Bertha, frk. Rigstad, O., handelsfullmektig Riiber, C. N., professor Risan, Aage, fanejunker Risan, Ragnv. Risan, Th. Rode, F., premierløitnant Rode, overingeniør Rognhaug, Emil Rognhaug, Sverre, bankassistent Roknes, Ingeborg, frk. Hosvoll, Bjarne, overrettssakfører Rose, Thor Rossen, Odd, agent Rustad, Lorentz, jr. Ruud, distriftschef Ruud, frue Ruud, Oluf. agent Ruud, Torkel Reed, Erik, disponent Røhmen, Edvard, møbelarkitekt Rønning, Arvid Rønning, Finn l. K. LYKKE ETABL, 1836 VAREVMERKE Trondhjems ældsle og bedst assorterte Kolonialbutik TELEFON NORSK AKTIESELSKAB SIEMENS-SCHUKERT AFDELINS TRONDHJEM AH elektrisk for LYS, KRAFT OG VARME

12 110 Trondhjems Turistforenings årbok Rønning, Finn, haiidelsfullmektig Rønning, Gudrun, frue Rønning, Joh., disponent Rønning, Leif, overrettssakfører Rønning, Sara Rønning, Svend Røskaft, O., disponent Røst, Torleif Saltnessand, Lars Saltnessand, lærer Saksvik, Leif Sandberg, Alf Sandiberg, Esther, 1'rue Sandvold, Trygve. Sanne-s, Reidar Saxe, arkitekt Sohancke, B., gullsmed Schare, Carl Schei, Reidar Sehick, Eugen Sehiefloe, Leiv Schjetnan, O., kjøpmann Suhreiner, >Ghr., sen. Schreiner, Chr., jnr. Schriøder, Alf, fotograf Sehrøder, K. Sehulerud, Arne, student Schulerud, Gunnar, ingeniør Schulerud, L., rektor Scshute, Gudrun, frue Sohøyen, Nils, ingeniør Silseth, Anna, frk. Sivertsen, lektor Sivertsen, Asbjørn Sivertsen, Doris Sivertsen, Erling, handelsfullm. Sivertsen, Ragna, frue Skagseth, Jarle Skarland, direktør Skar land, Kaare, overrettssakfører Skaugstad, Adolf, bankkasserer Skillingstad, O. Skinstad, 'Overrettssakfører Skjerseth, Asbjørn Skjesol, Anton Skogstad-Nesheim, Steiner Sletten, M., disiponent Smedal, Harald, overrettssakfører Smedberg, Kaare Smith., G. D. Smith, L. C., kjøpmann Smith, Ragnhild Solberg, E., landbrukskjemiker Solberg, kjøpmann Solberg, Th., forstmester Solbu, A. A., frue Solbu, O., kontorchef Solbu, pastor Solein, Haniia Solem, Leif Staibell, Gunnar, arkitekt Stangeland, Eivind, ingeniør Stamnes, Gudrun, frk. Staudenmann, K., gullsmed Steen, B. M. Steen, Bergdis Steen, Birger Steen, lektor Steen, Sigurd Steensgaard, Monrad Sten, Th., bankkasserer Stendahl, dr. Stene, A., bankkasserer Stene, Gunnar Stene, Ingvald Stiegler, ingeniør Stokke, Andrea Stokstad, Per C. Storrø, Astrid Storrø, Lars Strand, Brynhild, frk. Strand, Olaf Stræte, Tora, frk. Strøm, L. W.. Strøm, Nils, disponent Strøm, O. C., stadsveier Stuenes, Doris, frk. Sund, Asbjørn Svarstad, Sv., lokomotivfører Til Nordkap med Nordenfjeldskes skibe: D/S,,DRONNING MAUD" avgaar frå Bergen Ver, 18 /u, */7, 18 /7, 2 /8 og 17 /8. Pris inkl. kost kr. 425.oo pr. person. D/S,,DRONNING MAUD" avgaar frå Trondhjem 5 /c, 3 /c 5 /7, 20 /7, 4 /s og 19 /s. Pris inkl. kost kr. 345.oo pr. person. D/S HAAKON VII" avgaar frå Bergen 10 /6, 25 /e, 10 / 7, 9 /8, 2 Vs. Pris inkl. kost kr. 425.oo pr. person. 25 /7, D/S,,HAAKON VII" avgaar frå Trondhjem 12 /o, 27 /e, 12 /7, 27 /7, ai /8, 26 /8. Pris inkl. kost kr. 345.oo pr. person. S/Y,,PRINS OLAV" avgaar frå Bergen: We, 28 /fi, 12 /7 og 26 /7. Utførlige brochurer faaes paa henvendelse til reisebureauerne, og

13 112 Trondhjems Turistforenings årbok Svendsen, Erik Sv-endsen, Erik Svendsen, I. M., bankkasserer Svendsen, Joh. F., musåkkhandler Swendgaard, Henry Swensson, Per Swensson, Signe, frk. Swensson, Sven, kjøpmann Swensson, Victor, overlæge Sæther, Hildur, frk. Sæther, Johan Sæthre, S., fullmektig Sørlie, Irgens, frk. Tamhs Lyche, Else, frue També Lyone, Balph. dosent Tandberg, frue Tandberg, disponent Tande, Kaare Tangen, Arne Teige, Einar Tellasbø, O. S., bankbokholder Thangstad, B., frue Thangstad, O. Tharum, T., overrettssakfører Thaulow, Ohr., kjøpmann Thaulow, Chr., jun. Thon, Harald, ingeniør Thoresen, disponent Thyness, Thorbjørn Topp, Anna, frue Topp, Hugo, hotell-eier Torgersen, Frida TorgeTsen, Reidar Torgrimsen, Eagna, frk. Torkiildsen, Astri, frk. Tranaas, H. Treu; Adolf, ingeniør Trondstad, Aslaug Trætvik, Reidar Trygstad, Valborg Tverdahl, arkitekt Tverdahl, ingeniør, Tvete, B. M., forstander Tønseth, Annikken, frue Tønseth, Hildur, frue Tønseth, T., disponent Udbyé, Andreas, gartner Udseth, O. Ohr., handelsfnllmetikg Vangen, cand. theol. Veseljen, Steinar Vean, Petra Venaas, A.. Venaas, Christie, frk. Vinje, A., vognmann Vinje, Johan Vinje, P., telegrafist Vinje, Ruth, frue Vold, Arne Vold, Sigrid, frue Vollan, Asbjørg Vollan, Otto Waage, Gerd, frk. Wahl, Lilly, frk. Wahlberg, buntmaker Walseth, Frithjof, kjøpmann Walseth, Olaf, jnr. Wang, A., disponent Wang, Arvid Wang, Tordis, frk. Watzinger, professor Wedul, Erling Wedul, Olaf Weidemann, F., ingeniør Weiseth, Gunbjørn Wennberg, Johan Wennberg, Kaare Werring, Marie, frue Wessel, Arne Westvig, Olga, frk. Wettergr-een, P. B., overrettssakf. Wichstrøm, A., bankassistent Wickstrand, Ulrik Wigen, A. F., kjøpmann Width, ingeniør Wiik, Oskar Wik. Arthur Wik, Aslaug, frue Kjøp Deres kjøttvarer hos os! JOH. Vi har det bedste utvalg i alle vore utsalg PAA TUR? Ta med spekepølse frå O. HELGESEN TRONDHJEM A / s Forretningsbanken Trondhje.m Innsfcyternes tilgodehavende ca. kr. 6,000,000.oo Egen formue... 5,400,000.oo Innskudd mottas Alle arter Bankforretninger utføres. Fondsavdeling kjøper og selger aksjer og obligasjoner til dagens kurser.

14 114 W'ik, Astrid, frk. Wik, Gunnar Wik, L., fullmektig Wik, L. P. Wik, Trygve Wildliagen, F. Wilhelmsen, Frantz, kjøpmann Wilman, Ebba Wilmann, Egil Wleugel, Johan Wleugel, Kirsten Wold, Alf, bankassistent Wold, Einar, agent Wold, I., frue E. Arsbetalende Aasenhus, Ingard, Leksviken Archer, Erling, skogforv., Selbu Archer, Ingeborg, Selbu Arff, E., cand. jur., Levanger Basiller, kaptein, Hegra Bergland, Gunnar, Oslo Berg-NilSisen, Andreas., dr., Åsen Bjørnæis, Edvin, Kr.sund N. Bramsen, Henrik, Kjøbenhavn Bramsen, S., frue, Kjøbenhavn Bramsen, S., direktør, Kjøbenhavn Brun, Einar, dr., Levanger Bryde, Øyvind, V. Aker Buch, H., overingeniør, Oslo Bugge, Heuch, advokat, Oslo Bøckmann, forstkand., Bindalen Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Christensen, Johan, ing., Foldal Dahl, Axel, Løkken Dahl, Rolf Høyer, Selje Deinboll, ingeniør, Thamshavn Deinboll, frue, Thamshavn Ewerlof, K. G., rådman, Uppsala Forberg, Torbjørn, Oslo Garmann, I. N. B., agent, Oslo Wold, O., doktor Wold, Oskar, bankbokholder Wollan, K. Wollf, Simon Øjen, Maja Østerlie, Erling ' Østlund, Ole,.skreddermester Østlund, Peder, skreddermester Øverland, W. Øverland, Mimi, frk. Øyen, Sverre, student Øyen, Sverre, kjøpmann utenbys medlemmer: Gidzkie, B., ingeniør, Jæren Grav, Johan, ingeniør, Oslo Gulaker,.Sven, hotell-eier, Opdal Guldahl, Petter, lappefoged, Køros Gøbel, Solveig, frk., Bekkelaget Hanssen, Axel, Oslo Heber, Sigv., overingeniør, Oslo Hendseth, Sverre, Kr.sund N. Herlofsen, Bode, Kr..sund N. Hernass, Dagny, frk., Berkåk Herrem, o.r.sakfører, Orkanger Hjelkrem, Ove, Kr.sund N. Hodne, Bj., Kr.sund N. Holden, Leif, tannlæge, Levanger Holm, Lars, reneier Tydal Holt, Else, frk., Løkken Hveding, Joh. A., jun., Kr.sund N. Hveding, Joh. A., sen., Kr.sund N. i sa chsen, James, Charlottenlund Jæger, J,, jun., Kr.sund N. Jørstad, Arne N., Oslo Jørstad, Dorothy, frue, Oslo Kantzow, N. G., kaptein, Stockholm Kavli, Hams, Charlottenlund Klingenberg, K. S., major, Oslo Kloumann, Halfdan, dr., Rissa Meget nærende Vore anerkfendte Spis mere Bananer! Modne Matthiessens Jamaica-Bananer frå V, Banans Modnerier er bedst Let fordøielig KAVRINGER, KJEKS OG TØRRE KAKER anbefales TrondhjemsKømmunale Bakeri

15 116 Trondhjems Turistforenings årbok Knudsen, Aagot, frk., Kjukan Koastad, Sivert, Løkken Kristiansen, T., Kopperåen Krogstad, Karl, direktør, Oslo Kroppan, Bertha, Selsbakk. Kroppan, Helga, Selsbakk KopÆ, Karl, Miinchen Langeng, I. P., Løkten Langeng, K., Løkken Lindgren, Soffi, frk., Stookholm Lochmann, A., cand. jur., Oslo Lundeq.viist, Anna, Stockholm. Løvøen, Erik, Tydalen Melgaard, Inger, Orkdal Meurk, A., bankkamrer, Stookholm Moe, Margit, frk., Heimdal Molde, Sigvart, Kopperåen Moxness, Nils, sekretær, Oslo Miiller, Johannes, Melhus Miiller, Reidar, Melhus Mørkved, Aashild, Løkken verk 'Nergaard, O., Løkken Nilsen, avdelingschef, Oslo Nilsen, Ernst, stad., Kyrksæterøra Nilsen, distr.læge, Kyrksæterøra Nilsen, Olga, frue, Kyrksæterøra Nordfjeld, Meråker Nordgaard, Tydalen Okkenhaug, A., ing., Løkken verk Olsen, Georg, revisor, Thamshavn Olsen, Oscar B., Kopperåen Olsen, Paul, tannlæge, Kjøbenhavn Omholt, Aasa, Steinkjer Permansson, Viktor, stadsnotarie, Østersund Petersen, Molla, frk., Charlottenlund Poutøson, frue, Oslo Poulsson, B., direktør, Oslo Besell, Tormod, Løkken Kichter, O., sorenskriver, Tynset Binge, kaptein, Løkken verk Kuben, E. v., Stookholm Bye, Math., Oslo Bøhme, tannlæge, Orkanger Bøskaft, Kaare, Støren Saltnes, Birger, Løkken Saltness, Ingrid, frk., Løkken Salvesen, Chr., Thams' Obmmunications A/S, Thamshavn Schele, E., Steinkjer Sehlytter, Carsten, cand. jur. Oslo Schmidt, Karl, Thamshavn Schou, farmaoeut, Kjøbenhavn Schult, Signy, '-'Støren Singer, Anna B., frue, U, S. A-. Singer, H. W., U.. S. A. Sivertsen, Torbjørn, sikoginspektør Skjenneberg, ingeniør, Steinkjer Stavern, cfrk., Stjørdal Steen, Erl., overtoilkontr,, Ålesund Stenhaug, Gudrun, frk., Charl.lund Stokbak, J. B., Løkken Stokbak, Aksel, Hommelvik Stordalsvold, A. P., Løkken Stub, student, Stjørdal Stuedahl, Haldis, frk., Oslo Tangen, Th. A., ing., Thamshavn Tangen, Marie, frue, Thamshavn Teige, cand. jur., Orkanger Tønseth, H,, dr., Singsås Urbye, H., ingeniør, Lillehammer Unsgaard, A., Tydalen Ustad, S., Orkanger Veum, overtoukoutr., Kr.sund N. Widerøe, Gunnar, CharlottenlunJ Wiggen, Aslaug, Brekstad Wikstrom, Heimer, landmatare, Østersund Wikstrom, Iwan, rådman, Østersund Zettervall, G., Stockholm Østby, Svanhild, Ullevål Østeraas, Aagot, Levanger TRONDHJEM Att elektrisk

16 And reas Moe Glasmagasin - Trondhjem C. LUND TRONDHJEM Etabl 188O. Etabl. 18SO Telegramadr.:,,Shippinglund" DAMPSKIBSEKSPEDITION SPEDITION - ASSURANCE DJØNNE & Co. TRONDHJEM FRUKT, GRØNNSAKER ROTFRUKTER Telefon Telegr.ea.dr.: DJØNNE Prima Portland Gement Norsk og tysk Stenkalk, Mursten, Cocolithplater Gips, Rørvæv, Gulv- & Vægfliser, Cementrør Firkantede Cementskorstensrør Monierjern etc. tilbydes billigst Indhent tilbud. A /s Trondhjems Cementstøberi og Entreprenørforretning Prinsens gt. l :c Telef Bernhard Brænne anbefaler Uldtepper i godt udvalg Pullovers - Golfjakker - Spaserstrømper Vindt øi i metervare, forskj. kulører Fotkluter av Armeens model Agent for: Det Bergenske Dampskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linien Pelsvar eforr eining Renskinds Soveposer og Sauskfndsfelder HATTER OG HUER C ji. 'Jversen 1ste kl. optisk forretning ^rondbjem $?//<? ^eiss fabrikata. <5nebriller i stort ttfoalg. 'Termometre, barometre.

17 OLE OMDAL Ta ndlæ g e Te,e f o n2, 52 TRONDHJEM **& & SPORTSUTSTYR FOR DAMER & HERRER Sports- og Knickersstoffer i stort utvalg. Pullovers, Sweaters, Sportsstrømper, Sportsbluser, Peau de Peche-Jakker, Golfjakker, Vindjakker, Puttees Leggins, Våtter, Seler, Slips, Snipper, Huer, Unnertøi og Sportsskjorter i ull og bomull. A. DAHL & CO. Tlf. 3O Proviant er hos den som har kvalitet, utvalg og erfaring proviantér følgelig hos TRONDHJEM ETABLERET 1856 'Tlf OVERLAND VV nippet bringer Dem ut i naturenl En 3 dages tur fra Trondhjem til Sylene og tilbake. En 2 dages tur fra Trondhjem til Snehætta og tilbake. En enkelt dag eller en lørdag og søndag, faar nye muligheter i syd og nord, i øst og vest naar den bekvemme, driftsikre og kraftige Overland Whippet tar landeveien paa et minimum av tid. Og Overland Whippet er ikke bare en tip top moderne, men ogsaa en meget billig automobil. S MASKINAGENTUR AUTOCENTRALEN TRONDHJEM

18 TIL TROLLHEIMEN Fra-Trondhjem med D/S tf,orkla" eller Fossums bilrute Til Thamshavn og videre med Thamshavnbanen til Løkken, og derfra med A/S Orkla Awtotrafifcs bilrwter til Åa eller Grendal, hvorfra let adkomst til Jøldalen D/S «Orkla", Jernbanefcaien, Tlf Fosstims bilrttte,. Dronningens gt. 34, Tlf. 466 og IJ 88. Aktietrykkeriet i Trondhjem Største og bedst utstyrte trykkeri nordenfjelds. Alle sorter trykarbeider leveres i smakfuld utførelse. Telefonen CHR. SÅLYESEN & CHR. THAMS» COMMUNICATIONS AKTIESELSKAB THÅMSHÅYN

19 AKTIESELSKAPET NORSK BØTTEFABRIK TRONDHJEM Hvori er optat TRONDHJEMS BLIKEMBALAGEFABR1K OG A.S NORSK RADlATORFABRIK JERNVARE- OG BLIKEMBALASEFABRIK BLIKTRYKKERI - PAPIRTRYKKER! SM l JERNS RADIATORER GALVANISERING - FORTINNING - LAKERING Telegramadr.:..Nobø". Telefoner: 4635, Gode A. B. C. 5th editon. Det ældste norske ulyfcfcesforsikringsseslkap S l G Y N tegner «lykkes-, automobil-, ansvars-, garanti-, maskin- og sykeforsikringer ved Ingvar Klingenberg Tro n d hj e m NIDAROS margarin gir kraft, styrke og utholdenhet. Telefon 111 & 352 Trondhjem Komplet lager av Deisehaandbøker, Deiselektyre KaPtGP for land- og sjøreiser Kartmapper F. Bruns Bokhandel Trondhjem ftieben Skimodel Beksømstøvler Vi fører en speciel sldmodel hvor material, læstfasong og arbeidets utførelse er Iste klasses. Disse støvler holder naar fedtlærsstøvler ellers ikke duer og sitter absolut utmerket paa foten. Trondhjems Skomagasin A / s Olav Tryggvesøns gt. 6 ved siden av Wilh. Hoff Utsalg fra A / s Rieber & Co.

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

NORSK VACDOM OIL COMPANY %

NORSK VACDOM OIL COMPANY % HVAD ER FORSKJELLEN? : FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1929 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Soh,ulz, Carl, direktør

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. 1 k 1931 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Innehavere av foreningens hederstegn: (innstiftet 16. desember

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Trondhjems Kommunale Bakeri

Trondhjems Kommunale Bakeri Spis mere Bananer! FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1927 De loran hvis navn.står * har vært medlemmer siden foreningens stifteldse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Setalz, Carl, direktør Sommerfelt,

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater 1 Nilsen Thoralf 26.10.1919 Fredriksen Johan 01.12.1929 Røine Oscar 01.12.1929 04.12.1959 Neperud Sverre 07.07.1939 04.12.1959 Ellingsen Gunnar 30.10.1921 Eriksen Ragnar 30.10.1921 Larsen August 30.10.1921

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

Haukvannet terrengtråkk 2010

Haukvannet terrengtråkk 2010 Rekrutt 0-9 Aune Aakerli, Kristine Trondhjems VK 4 Bakke, Kristoffer Gauldal SK - sykkelgruppe 15 Brevik, Thomas Henriksen NOTEAM 19 Ekren, Jørgen Vingen Gauldal SK - sykkelgruppe 12 Estenstad, Hedda Børsa

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag DAMER Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag 1 2,64 7,00 23,64 Handeland, Torunn Trondheim Havfiskeklubb Trondheim HK 1 2 1,60 6,00 19,60 Jensen, Elisabeth Fredrikshald Havfiskeklubb Fredrikshald HK 3 3 1,46

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Dalførekarusell. Offisiell resultatliste. Selbuskogen Skisenter

Dalførekarusell. Offisiell resultatliste. Selbuskogen Skisenter Selbuskogen Skisenter 5.02.207 G06 år (km) Sivert Kristoffersen Stjørdalsblink Ski 9 Markus Fines Lund Stjørdalsblink Ski 2 Fullførte: 2 G07 år (km) Melvin Helland Stjørdalsblink Ski 6 Brage Johnsen Lånke

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage 2 Vilde Kristiansen Vikna 3 Knut Erik Elstad Høylandet 46 4 Oliver Vollan Pedersen Namsskogan 46 44 89 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt

Detaljer

Trondheimsløpet 2017

Trondheimsløpet 2017 Trondheimsløpet 207 Kyvatnet 3.06.207 Damer 5 år - 8 km Eline Austgulen NOTEAM 39:50 Ane Høsflot Klæbo NOTEAM 4 39:50 3 Maja Celius NOTEAM 2 40:9 00:29 Damer 20-29 år - 8km Mari Tørset NOTEAM 36:29 2 Monika

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Nyttårsstevet 2010-Stjørdal sk lag 2-3 januar 2010

Nyttårsstevet 2010-Stjørdal sk lag 2-3 januar 2010 Nyttårsstevet 2010-Stjørdal sk lag 2-3 januar 2010 Etter lørdagens skyting har 84 skutt og det var 90 forhåndspåmeldt. Litt mer frafall enn nye. Forventer samme tendens i morgen. Om du vil skyte og ikke

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Mausund Mannskapsliste onsdag

Mausund Mannskapsliste onsdag 14 2 - Buarø Senior Arne Høgseth Sigurd Smolan Henrik Valle 3 Andreas Eriksen Bjørnæs Trondheim HK Herre Trondheim 3 1 40 Lars Ottesen Oslo HK Herre Oslo 2 2 62 Sven Solbakken Oslo HK Herre Oslo 3 3 36

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer