NORSK VACDOM OIL COMPANY %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK VACDOM OIL COMPANY %"

Transkript

1 HVAD ER FORSKJELLEN? : FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1929 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember Æresmedlemmer: *Soh,ulz, Carl, direktør 'Sommerfelt, Axel, rektor * Griistad, Olaf, kjøpmann Slingsiby, Ceeil Wm. Innehavere av foreningens hederstegn (innstiftet 16. desember 1S27) Sehulz, Carl, direktør Somimerfelt, Axel, rektor Griistad, Olaf, kjøbmann KllingienbeTig, K. S., direktør Åa, Anne, frøken Stugudal, Ola,.gårdbruker Livsvarige Bagøien, Kaare Eennetfs Reisebureau, A/s Brun, Ola, student Buch, Axel, kjøpmann Det Nordenfj. Dampskibsselikab Eggen, Esther Grimsmo, Olaf, Kristiansund Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, Nic., sekretær, Oslo Jørgensen, Baard Tøsti Kaare I/øken, sekretær. Oslo Moe, Emil, kjøpmann, Kr.sund N. Onsager, Niils, høiesterettsadvokat, Oslo Qvenild, Arne Innbudne* livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitekt Halle, J., ingeniør og gårdbr., Todal Kaarvatn, Gudmund, Todal Lyeholm, J. B.,, ingeniør, Tydal Magnussen, redaktør, Østersund Stugudal, O. Tydal medlemmer; _ Qvenild, Gunnar Qvenild, Haldor Qvenild, Inger Kathinka Qvenild, Ottar Eirgersøn Qvenild, Emilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, souschef Sivertsen, Ludv., sousehef Thomle, E. A-.arkivar, Oslo Trondjrjetois Distrikt av Norges < ' Statsbaner, *" Tønseth, Koar, arkitekt Wefring, Nils, grosserer Ward, Harald B., London Ward, C. A., Mrs., London bygget George B. Seiden sin automobil, den første i verden. Man vilde dog neppe ha kunnet kjøre med den, hvis ikke det var lykkedes Vacuum Oil Company å fremstille en olje som var istand til å smøre den nye motor. Det er Mr. Seidens egen mening. I 1929 kjørte 2 tyskere skiftevis på Avusbanen ved Berlin en almmdelig personbil km. uten at motoren et eneste øieblik stansedes. Turen varte 61 dage uten ophold. Men likesom i bilismens barndom og ved utallige rekordbedrifter var det Gargoyle Mobiloil som bidrog til et gunstig resultat. Ved hensynsfull behandling og regelmessig skiftning av olje vil Gargoyle Mobiloil bevare, første års fornemmelsen" ved Deres bil tusenvis av kilometer over det sedvanlige. Tror De da det vil lønne sig å kjøpe,,billig olje"? NORSK VACDOM OIL COMPANY % BERGEN OSLO TRONDHJEM

2 100 Trondhjems Turistforenings årbok Årsbetalende Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, M.aja, frue Aa,rseth, Ivar Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Arvdd Aas, Einar, bankchef Aas, Haakon Aas, Hanne, frk. Aas, Karl Jan Aasen, Jens, arkitekt Albertsen, Aug., arkitekt Albertsen, Jakoba, frue Alm, Finn, direktør Alnes, Oluf, forvalter Aldsaker, Thorvald Alstad, K., sadelmaker Alstad, Kristian Alstad, Trygve, bokbinder Alvig, Ester, frk. Alvin, Gunnar Amdahl, Helga, frk. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Jørgen, Tempe Andersen, K. Dahl Anderson, Hjalmar Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Apenes, overrettssakfører A.ppelbom, Arvid Arentz, Sigrid, frk. Arnulf, Arild, student Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Askelund, Astrid, frue Askelund, Jo, disponent Aspaas, glassmester Aspaas, Sverre Aspaas, Torleif Aspaas, Inga Marie, frue Aune, Gudrun, frk. Aune, Mille, frk. Aune, Olaug, frk. innenbys medlemmer: Aune, Peder Bach, Asbjørn, bankassistent Bachke, Arild, konsul Bachke, Chr. Anker, konsul Bachke, Halvard L., grosserer Bachke, Sotfie, frue Bagøien, Arne, kjøpmann Bagøien, Jens, disponent Bakke, I. J., materialforvalter Bakken, Gitta, frue Bakken, Johan, utskiftningsform. Bakken, Nils Bakken, Torleif Bang, Helge, student Bang, Michael, lærer Bang, S., læge Bauck, Bjarne, overrettssakførev Bauck, Hans Jørgen, overrettssakl Bech, D., revisor Bech, Dagfin Becken, Gunnar, organist Bentzen, Chr., direktør Benterud, Trygve Beer, bankchef Berg, Adolf, kontorfullmektig Berg, Adolf N. Berg, fru *Berg, Andr., bankchef Berg, Birger 'Berg, C., tanntekniker Berg, Elisa, frk. Berg, Erling, disponent Berg, Eva, frk. Berg, Jon, kontorohef Berg, Ragna Berg, Rolf Berg, Sverre, konsul Berg, fru konsul Berg, Trygve, læge Berge, Reidar Berggren, Maja, frk. Bergersen, Y., frue Bergland, Gerd, frk. laeg TRONDHJEM Alt elektrisk

3 102 Trondhjems Turistforenings årbok Bergstrøm, I. M., grosserar Bertheusen, Inga, frk. Billington, disponent Birkeland, Arvid Birkeland, Lina, frue Birkeland, Gunvor, frue Bjotvedt, Engel, student Bjørndal, Emma Bjørnsen, Ti.., handelsreisende Blom, Chr., assessor Bogevold, Kari Boline, Fritz, dr. Bohne, frue Boline, Gustav, kjøpmann Bollingmo, Ingrid Bonnevie, O., kaptein Eorrard, Martin, imaler Borgen, Elisabeth, frk. Borgersen, overrettssaklfører Borgersen, frue Botten, Aslaug, frk. Braarud, Kirsti Braaten, Amund Bratt, Harald Bratten, Aage Brobakke, Marie, frue Brodal, dr. Brodal, tfnie Brodtkorb, tannlæge Brun, Axel Brun, Erling Brun, Fredrik Brun, Fredrikke, frue Brun, Fridthjov, bokhandler Brun, Ingrid Brun, Margaretlie Brun, Robert Bruun, Joh. Nie., kjøpmann Bruun, Svend Bryn, A., læge Bryn, bankchef Bræok, John, ingeniør Brænne, Dicken, frue Brænne, G., ingeniør Brænne, Ingrid, frue Brænne, Trygve^ disponent Brødholt, K. L., disponent Buaas, Eller, læge Buaas, ingeniør Buch, Leif Buoh, Nicolay Buchholdt, Arne Buvarp, Charlotte Bye, Olaf Bøckman, E. D., assessor Bøckman, Nils, major Cappelen, advokat Cappelen, doktor Carlleii, Dora, frue Carllerf, Frode, ingeniør Carlsen, Jan. M. Carstens, C. W., dosent, dr. Carstens, Maria, frue Christiansen, Christian Christiansen, Trine, frue Christensen, Astrid Christophersen, Astrid, frue Christophersen, Axel Christøpibersen jun., tannlæge Christophersen, Nils Clausen, Ohr. Claussen, Andr., advokat Dahl, Aagot, frue Dahl, Anders Eahl, Carl, kjøpmann Dahl, Einar, advokat Dahl, Georg Dahl, Gerh. Chr. Dahl, Henry Dahl, Hj., handelsæullmektig Dahl, Joihan Dahl, Jan Dahl Karl, bankkasserer Dahl, Majen, frue Dahl, Nicolai, kontorchef Dahl, Nils Dahl, Olaf Dahl, Ole, kjøpmann AKTIESELSKAPET NORSK BØTTEFABRIK TRONDHJEM Hvori er optat TRONDH JEMS BLIKEMBALAGEFABRIK OG A.S NORSK RADIATORPABRIK JERNVARE- Oe BLIKEMBALAGEFABRIK BLIKTRYKKERI - PAPIRTRYKKER! SIV! l J ERNS RADIATORER GALVANISERINC3 - FORTINNINQ - LAKERINC3 Telegramadr.:,,Nobø". Telefoner: 4685, Gode A. B C. 51h edition. Det ældste norske ulykkesforsikringsselskap S l G Y N tegner ulykkes-, automobil-, ansvars-, garanti-, maskin- og sykeforsikringer ved Ingvar Klingenberg Trondhjem MUNKHOLM MARGARIN gir kraft, slyrke og utholdenhet. Telefon 111 & 352 Trondhfem

4 104 Tfondhjems Turistforenings årbok Dahl, Buth, frue Dahl, Siri, frk. Dahl, Solveig Dahlbach, A., lensmann Dahle, Einar Dahle, Kristian Dahlø, Henriette Danelius, Bertram, læge Devik, dosent Digre, Einar, brukseier Digre, Petter, arkitekt Domaas, Inger Domaas, Kaare Drage, Astrid, dtrk. Dreyer, Erling Dybdahl, Aase, frk. Dybdahl, Astrid, frue Dybdahl, Harald Diiwel, Fritz Dømm, Ole Eggen, Alfred Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Henrik Bugge Eggen, Ingrid Eggen, Olaf Eggen, Sverre Eggen, Tormod Eide, Trygve Ekle, J. E., lærer Ellekjær, Feliner Ellingsen, Giunvor, frue Ellingsen, Harald, grosserer Ellingsen, Johan, grosserer Engan, Trygve Engen, Arnt, kjøpmann Engen, Ivar Engen, Simon, kjøpmann Engelsen, disponent Erichsen, Aagot, frk. Eriehsen, Edvard Erichsen, Gudrun, frk. Erdchsen, H. S., læge Eriehsen, Odd, fabrikkeier Eriksen, Bjarne Eriksen, Hans, disponent Eriksen, John Eriksen, Kristoffer Esbensen, O. B. Espaas, Ole Essendrop, Alfred, banksekretær Evensen, Edin Evensen, John Evjen, Alf Evjen, Ivar Evjen, frk. Falkanger, Arne Falkanger, Egil Falkanger, G-jertrud Falkanger, Margareta Falkanger, Signe Getz, frue Fallan, Ingvar Falstad, Bernh. Falstad, Trygve Fasting Nilssen, Valborg Fenstad, E. W. Fenstad, Margit, frue Finanger, Tormod Finne, Carl, kjøpmann Finne, H. Meincke, tannlæge Fiske, Erling Fiske, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Fisknes, Kitty, frk. Fjeldsetn, Aksel Fjeldseth, E. Fjeldvik, B. A. Fjeldvik, Hjørdis, frue Fjeldvik, John, aktiemægler Fladnæs, Arne Fladnæs, Karl Fladnæs, Paula Floek, Carl Flood, Arne Flood,' frue Flood, Haakon Flood, Paul, grosserer Fløistad, Nils OPRETTET Mottar indskud Bevilger laan Utsteder reiseakkreditiver paa ind- og utland P. G. SWENSSON TORVET - TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 Telegramadresse:,,P E G E" Ved indkjøp av: MAN U FAKTURVARER tør jeg be Dem ha min forret* ning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende branchen.

5 106 Trondhjems Turistforenings årbok Fløistad, Olga, frue Fiønes, ingeniør Flønæs, Helga Foldahl, Axel, bankkasserer Foldahl, P. Fosse, Aug., konsul Fosse, William, konsul Frog, ingeniør Fuglevaag, O. B., agent Fuglheim, Petter Furru, Torleif, bankfullmektig Følling, Edel, frk. Gaden. Kr., efcsp. Garmo, Olav Garstad, John dricetsbestyrer Garstad, Sigrid, frue Gatzsehmann, Emil Gatzschmann, Gusta Gataschmann, Knut Gaustad, Alf Gellein, Fr., kjøpmann Gilboe, Odd, agent Gilde, Anton Gilde, Ti. Gill, A. T., major Gimseng, Joh. Graabræk, Gunda Grabow, Trygve Grendahl, Adele, frue Grendahl, Anna Adelheide, frk. Grendahl, Anne, frue Grendabl, Marit, frk. Grendabl, Odd Grilstad, Antonette, frue Grimelund, arkitekt Grimelund, Helga, frk. Grytnes, frue Grytnes, H., ingeniør Griøndaihl, kaptein Grønning, Anna, frue Griønning, Emil, kjøpmann Grønning, Leif, kjøpmann Grønningeæter, ingeniør Grøntvedt, revisjonsebef Gulbrandsen, Johan, ; Gulbrandsen, Sverre Gulbrandsen, T., bokholder Guldahl, Axel Gundersen, Leif G., stud. techn. Gunstensen, Endre Haagenisli, Anders Haanes, Jens Haave, O. F., salmaker Haave, M., lærer Hagen, Johannes Hagemann, ingeniør Halberg, Klara, frk. Halberg, Lisa, frk. Gilboe, Astrid, frk. Hall, forstander Hallset, Liv Halse, dr. Halseth, Ad,, kjøpmann Halseth, Olga, frk. Halseth, Rolf, kjøpmann Hammer, Astrid, frk. Hammer, O. T., jernbanefullmektig Hansen, Arvid Hansen, B., bankbokholder Hansen, Bjørn Brun Hansen, Carl Collin, jr. Hansen, Ceoil Collin, overrettssakf. Hansen, Oollin, overrettssakfører Hansen, Einar Hamsen, Elisabeth, frue Hansen, H. Håkonsen, fullmektig Hansen, H. Sylow, tannlæge Hansen, Harald, kasserer Hansen, Harald Hansen, Johan Hansen, Karl, fiolinist Hansen, Karen, frk. Hansen, Lars Hansen, M. A., kjøpmann Hansen, Otto Brun Hanssen, Karl M., grosserer Hanssen, H. M., disponent Hansten, Philip, overlæge MDSTÅD'S FLUER Vi anbefaler alle sportsfiskere at bruke vore FIS K EF l, UER FOR LAKS OG ØRRET FAAES OVERALT O. MUSTAD & SØN

6 108 Tfondhjems orenings årbok Harang, A. Harbitz, G., lektor Harham, Emma, frk. Harper, Alex. Hatledal, E., kaptein Haug, Erling Haugan, Carl Haugan, Einar Haugan, Ragna, frk. Haugen, Andreas Haugen, Nils Haugen, Olaf Haugnes, Bjarne Haugnes, Dagny, frue Haugnes, John Haugness, B. Haukaas, Per, sorenskriver Hauistveit, Elsa Hay, Caspar Hegseth, Lyder Hegstad, Leif, disponent Heggenhaugen, ingeniør Heggstad, professor Heiberg, Johan Helgeby, Marie, frk. Helgeby, Synnøve, frue Helgesen, Gudrun, frk. Helgesen, Joh. O., slakter Helgesen, Beidar Helgesen, slaktermester Helgesen, Turid Hellån, Kaare Helland, Birgit, lærerinne Helland, Magnhild, frk. Hellen, Asbjørn Heknersen, Konrad Heiseta, Alf Henmo, E. Nesvold, ingeniør Henriksen, Borghild, frue Herlofsen, Fredrik Hernes, Trygve Herøtad, Arne Herstad, Aslaug Herstad, Sofie, frk. Hiorth, H., major Hiorthøy, Aslaug, frue Hiorthøy, Edv. Hirsch, Chr., dr. Hirsch, Eddy Hirsch, H., kjøpmann Hirseh, Bobert, apoteker Ilirsoh, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Hoel, Bagnar Hoff, Augusta, frk. Koff, Gunnar, kjøpmann Hoff, Leif, telegrafist Hoff, Margrethe, frue Hoff, BagnMld ' Hoff, Beidar Hoff, Thorleif Hoff, Torleif, jr. Hofstad, Gudrun, frue Hofstad, J. Hofstad, M., frk. Hojem, Borghild, frk. Holan, befrakter Holan, Magnus Holm, apoteker Holme, Hilda Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Solveig, frue Holst, Arne, bankkasserer Holst, Alexander, overlæge Holst, Chr., konsul Holst, E., bankehef Holst Grabbe, Basna, frk. Holst, Marie, læge Holst, Bagnvald Holst, Torleif Holt, Else, frk. Holthe, E, Holthe, advokat Hopstad, Alfhild frk. Horg, A. Horg, J. Hoseth, Johs. Husby, John, kjøpmann Hyll, Cornelia, frk. r LIV5FØR51KRING5AKTIESEL5KAP Q i (U(earter vjfbrsfkrmg.\

7 110 Trondhjems Turistforenings årbok Hyll, Konrad Hynne, Tordis, frk. Høe, Arne, disponent Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Høeg, Ole Køye, H., arkitekt Høyer, H., direktør Inderberg, Ali' Iriderhaug, Alfihild, frk. Isachsen, frue Isaksen, Helga, frk. Isdahl, Hjalmar Iversen, Reidun, frk. Iversen, Reidun Jahn, Herman Jacobsen, Anton Jacobsen, Kaare Jakobsen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludvig, kasserer Jansen, Leif B. Janssen, dr. Jemtland, T. Dehli, ingeniør Jensen, Alida, frk. Jensen, Eugen *Jenssen, H., bryggerieder Jenssen, Hilma, frue Jenssen, Olaf, agent Jentoft, Erling Jentoft, Ingrid Bryn, frue Jentoft, Kjell Bryn Johannesen, Bjarne J'ohannessen, John Johannisen, Dorothy Tooms, frue Johannsen, Eandulf Johannsen, W. R., kjøpmann Johansen, Anders, provisor Johansen, Gjertrud Johansen, Gudrun, Trolla Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kristoffer Johansen, O. H,, Trolla Johansen, Olaf Johansen, Feira, frue Johansen, Wilheknin-e, frk. ; Johnsen, Elfi, frue Johnsen, Hilda, frk. Johnsen, John Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf < Johnsen, Ragnhild, telefonistinne f Johnsen,.Sigvald, premierløitnant : Johnsen, Trygve, revisor ; Jorde, Sven, student Juel, O., lektor \ Jystad, Einar, tollkontrollør > Jystad, Olga, frk. Jystad, P.! Jørgensen, Anton j Jørgensen, Arvid ' Jørgensen, J. E., direktør Jørgensen, Trygve, grosserer Jø-saas, Haakon ' Kaarbø, Aagot, frue Kaanbø, Jonas, kjøpmann Kaarø, Arne Kaaveland, Johanne Karlsen, K. O., disponent Karoliussen, Dagny, frk. Kavli, Fredrikke, frk. Kavli, Ingeborg Kavli, Ruth Keller, G. Kiel, Astrid, telegrafistinne Killen, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann *Kindt, O., læge Kjeldsberg, F., konsul Kjeldsberg, Karl R. Kjernlie, ingeniør Klein, Josef Kleven, F.r., ingeniør *Klinge, N., kjøpmann : Klingenberg, Hjørdis, frue *Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Klingenberg, Olaf, advokat \ i t i! SPORTSUTSTYR FOR DAMER & HERRER Sports- og Knickersstoffer i stort utvalg. Pullovers, Sweaters, Sportsstrømper, Sportsbluser, Peu de Peche-Jakker Golfjakker, Vindjakker, Puttees Legcjins, Våtter, Seier, Slips, Snipper, Huer, Undertøi og Sportsskjorter i ull og bomull. A. D A H L & CO. Opdal Turisthotel Opdal st., Dovrebanen. Aapent hele aaret. Helt moderne innredning. Varmt og koldt vann på alle værelser. Værelser med eget bad. Centralvarme. Biljard. Garage. Øl og Vinrett. Henvendelse direkte, Reisebyråene eller A/S NORSK SPISEVOGNSELKAP Oslo. Telefon 20310, 21634

8 112 Trondhjems Turistforenings årbok Knudsen, sekretær Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Morten Lindhoim Knudsen, Trygve Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Kook, Alfred Kobbe, O. M., borgermester Kingel, Manganete, frk. Kristensen, Arthur W. Krog, Signe, tannlæge v, Krogh, A. L., arkitekt Krogn, Martin Krogh, O. T. Krogseth, Trygve Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, telegrafist Kropipan, {Helga Kuløy, Kjelrun, frue Kuløy, Ragnhild, frk. Kuløy, Torvald, ingeniør Kviam, tandiæge Kvande, Rolf Kvenild, Brynhjulf Kvæm ø, Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne Kværnø, Olga Lam/bine, Leif Lammers, Leo, kemner Langhelle, redaksjonssekretær Larsen, Arne, agent Larsen, Bibi, frue Larsen, Qhr. Larsen Dall, Erling Larsen, Q-udrun, frk. Larsen, Hanna, frk. Larsen, Harry Larsen, Jornar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, Ludv., fullmektig Larsen, O. K., telegrafbestyrer Larsen, Trygve Larsen, Victor Larsen, Wilhelm O. Larseon, Erik Laugsand, A., apoteker Lefistad, Aase Lefstad, Ola Lehn, Einar, kjøpmann Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lied, apoteker Lien, John Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin Lindboe, Astrid, frk. Lindboe, Dagny, frk. Lindeman, Kr., organist Lindeman, Thv., professor Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta Lorek, Egil, direktør Lorentsen,Bergljot Lossius, B. B., læge Lugg, Gudrun, frk. Lund, Fr., kontorchef Lund, Frieda, frue Lund, Jacob B., skibsmegler Lnnd, Just, student Lund, K., ingeniør Lund, Ove Chr., stud. teckn. Lunda, Marie, frk. Lunde, tollopisynsmann Lundgren, Alfhild, frk. Lykke, Anna, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Oeci, frk. Lykke, Ivar, konsul Lykke, Knut Lykke, Leif Lykke, Reidar, kjøpmann Lyng, John Lyng, Signe CARL HELGESEN Nordre Gate 14 TRONDHJEM Telefoner 2369, 575. KJØTVAREFORRETNING SKIBS* & TURISTPROVIANT Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Trondhjem Al slags fotografering utføres samt lysbilleder. Telefoner 133, 593, 398. BRITANNIA HOTEL K. N. STENSRUD MUSIK PALMEHAVE

9 114 Trondhjems Turistforenings årbok Ly num, Einar Lysholm, dr. Løcben, Harald, istodent Løcihstøer, Johan, politiimestet. Løebstøer, Joban, ;student Løcke, H., byfoged Løffwander, Alb., stud. techn. Løvseth, Einar, ingeniør *Madsen, M., kjøpmann Miahie, Karl Magelsen, Marie, frk. Maske, Julius, bokbinder Maske, Ove Matheson, B., kjøpmann Matheson, I. E. B., ingeniør MaUheson, Johanna, frk. Matbeson, Sverre, kjøpmann Matzow, Herman, kontorchef Mauseth, Arnulf Meinhardt, fru overrettssakfører Meinhardt, overrettssakfører Meland, Arne, lærer Meland, Gjertrud Melandsø, Gunvor, frk. Melandsø, Marie, frk. Melbye, Frantz, kjøpmann Mellbye, Aage Stevenson Mellbye, Ragnhild Stevenson, frue Mendelsobn, Ester, frue Mendelsohn, F. MendeLsohn, Isak Meydel, Laur. Pr., revisor Miiohelsen, Ivar, kontorcibef Michelsen, Kaare Michelsen, E., tollassistent Michelsen, Trygve Midiåelfart, Emil, overrettssakfører Milde, forstkandidat Mittet, Astrid, frk. Moe, Andr., kjøpmann Moe, Anna, frue Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Maja, frue Moe, Margit, frk. Moe, Ole Moe, E. Lund Moe, Sissi, frue Moe, Thora, farmaceut Moe, Tob. Brodtkorb Moe, Torbjørn Moe, Valborg Moen, Aksel Mogstad, E. D., kjøpmann Momyr, direktør Moum, I., gartner Moxnes, Albert, bankbokholder Moxness, Georg, kontorcbef M.oxnesis, Peter Myhre, Karl W. Myhre, Nora, frk. Myhren, Sverre Myrholt, Aagot Miiller, A. Muller, Hedvig, frk. Mæhle, Johannes Mæhre, Johan Møller, Arne Møller, Bjarne E. Møller, C., ingeniør Møller, F. Scbløsser Møller, H., kjøpmann Møller, MilM, frue Mørkved, Hjørdis Nafstad, Inger, frk. Nafestad, Nils Kebelung, S., rørlegger Nervik, I. M. Nickelsen, L, ban^cbel Nielssen, Albert, disponent Nielsen, Arne Nielsen, Isidor, fabrikkeier Nielsen, Jaoob, bankfullmektig Nielsen, Svanhild Nielsen, Waldis, frk. Nilsen, Georg Nilsen, Hilmar Kjøp Deres kjøttvarer hos os! Vi har det bedste utvalg i alle vore utsalg I. K. LYKKE % ETABL Trondhjems ældste og bedst assorterte Kolonialbutikk TELEFON Kjøleanlæg og Kjøleskap for Hoteller, Restauranter og Prtvatbtfse 'Pristilbud og overslag paa, forlangende. BERGS MASKIN A /s FJORDGATEN 21 TRONDHJEM TELEGK.ADE.:,,BERGSMASKIN" TELEFON 1603.

10 116 Trondhjems Turistforenings årbok Ni!een, Hj. Nilsen, Nils Smith Nilsen, Marie Smith., frue Nissen, Aug., apoteker Nissen, Bergljot, frk. Nissen, Caro Nissen, Else, frue Nissen, major Nissen, Per, student Nissen, Bi/borg Nissen, Torleif, ingeniør Noodt, Aslaug, frk. Noodt, Eina, frk. Noodt, Fridthjof, bankkasserer Noodt, L., urmaker Norberg, Bernhard Nordli, Lolly, 'frk. Nordli, Sigrun, frk. Nordli, Sverre, Nordseith, Andreas Norum, Louise, frk. Nossum, Arne, kjøpmann Nossum, Erling Nygaard, Karl, kasserer Nypan, Magne Nystad, Jens Næsbø Næss, Elisabeth, frk. Næss, Trygve Nøkleby, Aasta Nørbeck, Chr. Odlaug, kjøpmann Okstad, Alberta Olsen, Adolf Olsen, Anna Kjærera frue Olsen, Carl Olsen, Gunveig, frk. Olsen, Harald Olsen, Johan, glassmester Olsen, Johan Olsen, sekretær Olsen, Mella, frk. Gissen, Hans, disponent Omdal, Aslaug, frue Omdal, Karen, frue Omdal, prernierløitnant Omdal, tannlæge 'Opdal, Alf Ornæs, P. A., disponent Otues, læge Otnes, Hjørdis, frue Ottesen, Gunvor Ottesen, I. A., pastor Ottesen jnr., Otto, tannlæge Ottesen, tannlæge, frue Overland, Borghild, frk. Oversand, Olav, lærer Paasche, Irene, frk. Paasdhe, Sverre Paulsen, Astrid, frue Piaulsem, Gunnar Paulsen, Karl Paulsen, Marie, frue Paulsen, P. G., kjøpmann Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Harald, professor Pedersen, Eolf Pedersen, Trygve Perleff, Morten, overrettssakfører Petersen, Andreas, bokbinder Petersen, Ingrid Petersen, Magnhild Pettersen, Fridthjof Pettersen, Peder Pettersen, Valborg Petterson, Sigurd, baoksekretær Pfaff, byskriver Piene, Ag.gi, frue Piene, I. C., grosserer Poulsen, Bj. Præstmo, Tulla, frk. Prøseh, E., banfcbokholder Baad, Bjarne Bambech, A., ingeniør Eanft, Eodolf Reidar, Signe, frue Beidar, Trygve, avdelingschef A /s KONSERVS STATSKONTROLLERTE HERMETIKK kan ikke undværes på turer og på sæteren. Garanti for prima vare og fullvektig box. ENGANG BENYTTET' ALTID BENYTTET 3ohn DKusby Nordre Gate 10 Trondhjem Tobakker - Piper Cigarer - Cigaretter Spilkort - Spadserstokke IVAR BALLANQRUD A / s Vi fører alt det som en turist og en idrætsmand bruker. Vor forretning er ganske,,ung", men vore funktionærcr har optil 30 aars erfaring i branchen, og flere av Dem har været og er fremdeles fremragende idrætsmænd. De kan trygt raadføre Dem med vore ekspeditører naar De skal kjøpe Deres utrustning. De vil altid bli hjulpet med raad og veiledning En gang kunde Altid kunde

11 118 Trondhjems Turistforenings årbok Reitan, Ragnvald Eendahl, O., kontorfullmektig Eeppe, Gunnar Eian, Ulf Richter, Bertha, frk. Rigstad, O., handelsifullniektig Eiiber, O. N., professor Risan, Aage, fanejunker Eisan, Ragnv. Eisan, Th. Rode, F., premierløitnant Rode, overingeniør Rognhaug, Emil Rognhaug, Sverre, bankassistent Roknes, Ingeborg, frk, Eosvoll, Bjarne, overrettssakfører Rose, Tbor Rossen, Odd, agent Rustad, Lorentz, jr. Ruud, Aasita, frk. Ruud, distrifteehef Euud, frue Ruud, Oluf, agent Euud, Torkel Røed, Erik. disponent Røhmen, Edvard, møbelarkitekt Eønning, Arvid Eønning, Finn Rønning, Finn, handelsfullmektig Renning, Gudrun, frue Rønning, Joi., disponent Rønning, Leif, overrettssakfører Rønning, Sara Rønning, Svend Røskaft, O., disponent Røst, Tor".eif Saltnessand, Lars Saltnessand, lærer Saksvik, LeiÆ Sandvik, Aslaug Sandvold, Trygve Sannes, Reidar Saxe, arkitekt Schancke, E., gullsmed Sohare, Carl. i- Schei, Reidar Sehiok, Eugen Sohjetnan, O., kjøpmann Schrader-Niielsen Schreiner, Chr., sen. Sehreiner, Chr., jnr. Sehuøder, Alf, fotograf Schnøder, Chr., grosserer Sehrøder, K. Schulerud, Arne, student Sc.hulerud, Gunnar, ingeniør Schulerud, L., rektor Schula, Gudrun, frue Sehøyen, Nils, ingeniør Seem, Joihs. Silseth, Anna, frk. Sivertsen, lektor Sivertsen, Asbjørn Sivertsen, Doris Sivertsen, Erling, handelsfullm. Sivertsen, Ragna, frue Skagseth, Jarle Skarland, direktør Skarland, Kaare, overrettssakfører Skaugstad, Adolf, bankkasserer Skiaugvokl, Sverre Skillingstad, O. Skirstad overrettssakfører Skjesol, Anton Skogstad-Nesheim, Steiner Sletten, M., distppnent Smedal, Harald, overrettssakfører Smith, GudTun, frue Smith, G. D, Smith, Liiilli, frue Smith, L, C., kjøpmann Smith, Ragnhild Solberg, E., landbrukskjemiker Solberg, kjøpmann Solberg, Th., forstmester Solbu, A. A., frue Solbu, O., kontorehef Solbu, pastor Solem, Hanna And reas M oe Etabl. I38O Qlasmagasin Trondhjem Etabl. I88O. DJØNNE & Co. TRONDHJEM FRUKT, GRØNSAKER ROTFRUKTER Telefon Telegr.adr.: DJØNNE!Kjøp ^Rosenborg ampbakeris brød

12 120 Trondhjems Turistforenings årbok Solem, Leif Solide, Ivar depotchef Staibell, Gunnar, arkitekt Staudenmann, K., gullsmed Steen, B. M. Steen, Bergdis Steen, Birger Steen, lektor Steen, Sigurd Sten, Th,, "bankkasserer Steirdahl, dr. Stene, A., bankkasserer Stene, Gunihild Stene, Ingvald Stene, Ottar, sakfører Stiegler, ingeniør Stokke, Andrea Stokstad, Per C. Storrø, Astrid Strand, Brynhild, frk. Strand, Olaf Stræte, Tora, frk. Strøm, L. W. Strøm, Nils, disponent Strøm, O. C., stadsveier Stuenes, Doris, frk. Sund, Asbjørn Svarstad, Sv., lokomotivfører Svendsen, Erik Svendsen, I. M., okntorcluef Svendsen, Joh. F., musdkkhandler Swendgaard, Henry Svensen, Johan, stud..teckn. Swensson, Per Swenseon, Signe, frk. Swensson, Sven, kjøpmann Swensson, Victor, overlæge Sæther, Hildur, frk. Sæther, Johan Sæthre, S., fullmektig Sørlie, Irgens, frk. Tambs Lyche, Else, frae Ta,mbs Lyche. Ealph dosent Tandberg, frue Tandberg, disponent Tande, Kaare Tangen, Arne Teige, Einar Tellesbø, O. S., bankbokholder Tellesbø, Koll Thangstad, O. Tharum, T., overrettssakfører Thaulow, Ohr., kjøpmann Thaulow, Chr., jun. Thaulow, Laila, frk. Thommesen, Euth Thon, Harald, ingeniør Thron.es, Thor Topp, Hugo, hotell-eier Torgersen, Beidar Torgrimsen, Kagna, frk, Torkii"d'sen, Astri, frk. Tranaas, H. Treu, Adolf, ingenier Trondstad, Aslaug Trætvik, Eeidar Trygstad, Valborg Tverd-ahl, arkitekt Tverdahl, ingeniør Tvete, B. M., forstander Tø-ndell, Eudolf Tønseth, Annikken, frue Tønseth, Hildur, frue Tønseth, T., disponent ITdlbye, Andreas, gartner Udseth, O. Ohr., handelsfullmetikg Vangen, cand. theol. Veseljen, Steinar Vean, Petra Venaas, A. Venaas, Christie, frk. Vinje, A., vognmann Vinje, Johan Vinje, P., telegrafist Vold, Arne Vold, Sigrid, frue Vollan, Asbjørg :^';^ '''''''" '' '"' 1 ' ''"''' '' ' ' ' ' " Riebers Sbiniodel 1 1 B e k s ømstø vier Vi fører en speciel skimodel hvor mnterial, læstfnsong og arbeidets utførelse er Iste klasses. Disse støvler holder naar fefltlærsstøvler ellers ikke duer og sitter absolut utmerket paa foten. '' ' '' ' ' ' ''' ' ' '' '' ' ^ondhjems Skomagasin ' Olav Tryggvesøns gt. 6 ved siden av \Vilh. Hoff Utsalg fra A / s Rieber & Co.

13 122 Trondhjems Turistforenings årbok Vollan, Otto Waage, Gerd, frk. Wahl, Lilly, frk, Wahlberg, buntmaker Walseth, Frithjof, kjøpmann Walseth, Olaf, jnr. Wang, Arvid Wang, Tordis, frk. Watzinger, professor Wedul, Erling Wedul, Olaf Weidemann, F., ingeniør Weiseth, Gunbjørn Wennberg, Johan Weanberg, Kaare Werring, Marie, frue Wessel, Arne Westvig, Olga, frk, Wettergreen, P. B., overrettssakf. Wiehstrøm, A., bankassistent Wiederøe, Einar Wigen, A. F., kjøpmann Width, ingeniør Wiggen, Ole Wigge-n, Trygve Wik, Arthur Årsbetalende Aasenhus, Ingard, Leksviken Areher, Erling, skogforv., Selbu Areher, Ingeborg, Selbu Arff, E., cand. jur., Levanger Aune, Otto, Løkkens Basiller, kaptein, Hegra Bergland, Gunnar, Oslo Berg-Nilssen, Andreas., dr., Åsen Bjerk, JReidar, Oslo Bjørne&s, Edvin, Kr.sund N. Bonch, Ester, Oslo Bramsen, Henrik, Kjøbenhavn Bramsen, S., frue, Kjøbenhavn Bramsen, S., direktør, Kjøbenhavn Brun, Einar, dr., Levanger Bryde, Øyvind, V. Aker Wik, Aslaug, frue Wik, Astrid, frk. Wik, Trygve Wildhagen, F. Wilhelmsen,.Frantz, kjøpmann Wilman, Ebba Wilmann, Egil Wleugel, Johan Wleugel, Kirsten Wold, A!f, bankassistent Wold, Einar, agent Wold, L, fi'ue Wold, O., doktor Wold, Oskar, bankbokholder Woldhau-g, Egil, lærer Wollan, K. Wollf, Simon Øsen, Må ja Østerlie, Erling Østlund, Ole, skreddermester Østlund, Peder, skreddermester Øverland, W. Øverland, Mimi, frk. Øyen, Sverre, kjøpmann utenbys medlemmer: Bucb, H., overingeniør, Oslo ' Bull, Georg, kaptein, Oslo Bugge, Heuoh, advokat, Oslo Bull, Jeanette, frue, Oslo Bøckmann, forstkand., Bindalen Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Christensen, Johan, ing., Foldal Dahl, Axel, Løkken Dahl, Rolf Høyer, Selje Deinboll, ingeniør, Thamshavn Deinboll, frue, Thamshavn Deinboll, Kr. K., Oslo Erfehisen, Elias, tollopsynsm., Bergen Til Nordkap med Nordenfjeldskes skibe: D/S,,DRONNING MAUD" avgaar frå Bergen 2 / G, 17/c. 2/?. 17 /7, Vs og 16 /s. Pris inkl. kost kr. 425,oo pr. person. D/S,,DRONNING MAUD" avgaar frå Trondhjem Vr,, 19 /e, 4 / 7, I9 /7, s /s og ls /s. Pris inkl. kost kr. 345.oo pr. person. D/S,,KONG HARALD" avgaar frå Bergen 9 /6, u /s, 9 /7, 24 /7, 8 /s og 23 /s. Pris inkl kost kr. 425.oo pr. person. D'S,,KONG HARALD" avgaar frå Trondhjem u /6, 28 /e, n /7, 26 /7, ] %, 24 /s. Pris inkl. kost kr. 345.oo pr. person. S/Y,,PRINS OLAV" avgaar frå Bergen: 2 %, 4 /7 og 18 /7. Utførlige brochurer faaes paa henvendelse til reisebureauerne, og

14 124 Trondhjems Turistforenings årbok Ewerlof, K. G., rådman, Uppsala Flagestad, Sverre, Støren Forberg, Torbjørn, Oslo Stelling, Gudrun, tek., Støren Frøseth, Marie, Svelvik Gidzkie, B., ingeniør, Jæren Gj.etmundsen, Kristine, frk., Løkken Gjatmiunidisen, Kristian, Løkken Grav, Joihan, ingeniør, Oslo Gulaker, Sven, hotell-eier, Opdal Guldahl, Petter, lappefoged, Eøros Gøbel, Solveig, frk., Bekkelaget Hagwn, Kristine, Løkken Ilagen, Einar, Løkken Halvorsen, W., Støren Hansen, Lusy, Oslo Hanssen, Axel, Oslo Hatlen, Eina<r, Molde Heber, Sigv., overingeniør, Oslo Hendseth, Sverre, Kr.sund N. Kerlof sen,,. Rode, Kr.sund N. Hernæs, Dagny, frk., Berkåk Kjelkrem, Ove, Kr.sund N. Hodne, Bj., Kr.sund N. Hofeet, Anma Marie, frk., Molde Holden, Leif, tannlæge, Levanger Holm, Lars, reneier Tydal Holst, Elisabeth, 'frk., Namsos Holt, Else, frk., Løkken Hveding, Joh. A., jun., Kr.sund ST. Hyeding, Joh. A., sen., Kr.sund N. Irgens, Anna, Bergen Isachsen, James, Charlottenlund Jæger, J,, jun., Kr sund N. Jørum, Einar lensmiannsfullm., Selbu Kantzow, N. G., kaptein, Stockholm Klingenberg, K. S,, major, Oslo Kloumann, Halfdan, dr., Eissa Knudsen, Aagot, frk., Rjukan Konstad, Sivert, Løkken Kristiaasen, T., Kopperåen Krogstad, Karl, direktør, Oslo Kroppan, Eertha, Selsbakk Kroppan, Helga, Selsbakk Kopf, Karl, Miinehen Langeng, I. P., Løkken Langeng, K., Løkken Ifindegrén, isoffi, frk., Stockholm liochmann, A., cand. jur., Oslo Lundqvdst, Anna, Stockholm Lysiholm, Jørgen, Tydal Lyslholm, Solveig, Tydal Løvøen, Erik, Tydalen Melgaard, Inger, Orkdal Meurk, A., bankkamrer, Stockholm Moe, Margit, frk., Heimdal Molde, Sigvart, Kopperåen Moxness, Nils, sekretær, Oslo Miiller, Johannes, Melhus Miiller, Eeidar, Melhus Mørkved, Aashild, Løkken verk Nergaard, O., Løkken Nilsen, avdelingschef, Oslo Nilsen, Ernst, stud., Kyrksæterøra Nilsen, distr.læge, Kyrksæterøra Nilsen, Olga, frue, Kyrksæterøra Nordfjeld, Meråker Nordgaard, Tydalen Okkenhaug, A., ing., Løkken -verk Olsen, Georg, revisor, Thamshavn Olsen, Oscar B., Kopperåen Olsen, Paul, tannlæge, Kjøbenhavn Omholt, Aasa, Steinkjer Permansson, Viktor, stadsnotarie, Østersund Petersen, Molla, frk., Charlottenlund Poulsson, frue, Oslo Poulason, E., direktør, Oslo CQ x S, C f-h O.c e tid ct> G 'oc 'S "gi ra ^ Q-.^ ra 00 ra a Ttttistcr og 5portsfo(6! ycns e6stc frå

15 126 Trondhjems Turistj Resell, Tormod, Løkken Kichter, O., sorenskriver, Tynset Ringe, kaptein, Løkken verk Batihistedn, Karl, Fil. mag., Kristian&tad, Sverige Kuben, E. v., Stockholm Bye, Math., Oslo Køhme, tannlæge, Orkanger Røskaft, Kaare, Støren Stordalsvold, A. P., Løkken Stab, student, Stjørdal Stuedahl, Haldis, frk., Oslo Tangen, Th. A., ing., Thamshavn Tangen, Marie, frue, Thamshavu Teige, cand. jur., Orkanger Teigem, Aixna, Løkken Tønseth, H., dr., Singsås C. LUND TRONDHJRM Telegriimndr.:,,Shippi n gl u n d" DAMPSKIBSRKSPEDITION SPEDITION - ASSURANCE Salberg, Arne, lensmann, Skogn Saltnes, Birger, Løkken Saltness, Ingrid, frk., Løkken Salvesen, Chr., Tharas' Communications A/S, Thamshavn Seheie, E., Steinkjer Schlytter, Carsten, cand. jur. Oslo Schmidt, Karl, Thamshavn Sehou, farmaceut, Kjøbenihavn Schult, Signy, Støren Singer, Anna, B., frue, U. S. A. Singer, H. W., U. S. A. Sivertsen, Torbjørn, skoginspektør Skjenneberg, ingeniør, Steinkjer Stavern,.frk., Stjørdal Steen, ErL, overtollkontr., Ålesund Stenhaug, Gudrun, frk., Charl.lund Stokbak, J. B., Løkken Stokbak, Aksel, Hommelvik Urbye, H., ineeniør, Lillehammer Unsgaard, A., Tydalen Ustad, S., Orkanger Veum, overtollkontr., Kr.sund N. Widerøe, Gunnar, OharlottenlunJ WiedeTøe, Marie, frk. Ci-iarlottenluind Wiggen, Aslaug, Brekstad Wikstrom, Heimer, landmåtare, Østersund Wikstrom, Iwan, rådman, Østersuiifi Zettervall, G., Stockholm Østby, Svanhild, Ullevål Østeraas, Aagot, Levanger Agent for: Det Bergenske Dainpskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linicn A Pelsvareforretning Rensfcinds Soveposer og Sauskindsfelder HATTER OG HUER 9versen 1ste kl. op fisk fortetning Trondbjem $?//«? ^eiss fabrikala. (5nebriller i stort ulvalg. Termometre, barometre

16 BAD MED GASS! Efter iitmorch En temperert dusch efter turen er helsebringende. Henter og bringer. Telefon: 4, Vore anerkjendte KAVRINGER, KJEKS OG TØRRE KAKER anbefales Trondhjems Kommunale Bakeri FINN AAG O. Tryggvessøns gt. 20 Telefon 1934 H. Selmer Bergersen Nordre gt. 6 Telefon 4920 Axel og Georg Christophersen O. Tryggvessøns gt. 27. Telefon 28 Thorvald Kvam Nordre gt. 6 Telefon 619 OLE OMDAL O. Tryggvessøns gt. 4 Telefon 2952 Otto Ottesen O. Tryggvessøns gt. 40. Telefon 160 Anna Solstad Kongens gt. 10. Telefon 4557 k H. Sylow-Hansen Nordre gt. 12 Telefon 1877 k

17 Trondhjems Sparebank Oprettet 1823 Forvaltningskapital pr. Vi Kr. 72,371,83484 Hvorav egen Formue... 3,836, f Mottar indskud paa 6 Mdrs. Opsigelse. Sparebankvilkaar og Folio samt utfører alle vanlige Sparebank for retninger. 01 o Sikkerhetsbokser Hjemmesparebøsser Form u esfor va Itn ing Feriereisende anbefales vort hvælu for opbevaring av sølvtøi og andre værdigjenstande

18 Mineral vandfabrik Telefoner: O - 195O

19 PROVIANT VI har hvadde treenger og "besørger nedpakninger. Vi sætter op forslag og sender prislister. TRONDHJEM Kjendt for kvalitet siden BENZIN PETROLEUM OLJER NORSK BRÆNDSELOLJE A /«Sportsfiskere^ Støvsugere - Bonere - Vaskeautomater Kjøkkenmaskiner - Stekeovne etc* Vi har nu det største og mest komplette lager av sportsfiskeredskaper Nordenfjeldsk. Har altid de artikler som eksperterne foretrekker. Forlang vor nye specialkatalog hvori er indtat veiledning om bruk av redskaper. SIEMENS NORSK AKTI ES ELSKAR AVDELING TRONDHJEM Emil Grønning & Søn f FR. WALSETH Største utvalg i Jernvarer, Verktøi og Kjøkkenutstyr Si det med blomster frå I. J. Moums Blomsterforretning Telefon 418 NORDRE GT. 12 Telegramadrs. Cederpalm Blomsterhikener besørges sendt overalt i inn- og utland.

20 E. FJELDSETH TRONDHJEM TELEGRAMADR.,,ELEKTRIK" Elektriske installationer for lys og kraft Fabrikation av Elektriske varmtvandsapparater stikkontakter skibsutstyr etc. A /s JERNBETON - TRONDHJEM INGENIØR & ENTREPRENØRFORRETNINQ SØNDRE GATE 21 Telefoner: 731, 3019, Telegr.adr.,,Jernbeton" Utfører: Beton og Jernbetonarbeider av enhver art. Lager av: Gement, Monierjern, Cementkloakrør og alle slags bygningsartikler. Frå vort Almli stenbrud leveres prima stenheller tilhugget efter maal til rimelige priser. Indhent tilbud fra os. Oprettet Trondhjetn Søndre gate 13 Forvaltn.pr.Vi-30kr.26,101, Grunnfondkr.1,415, Mottar innskudd, bevilger lån, og utfører forøvrig alle vanlige sparebankforretn ing er. STATSBANERNES REISEKONTOR NIDAROS STASJON Billetter. Plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn- og utland. Tegner poliser for reisegodsforsikring. Kontortid: Hverdager Søn- og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr...Reisekontoret, Nidaros" Reisekontor på Trøndelagsntslillingen 1930 C G. SJØBERGS EFTFL Specialforretning i hatter og huer NORDRE GT. 16.

21 Se mit Utvalg i Stoffer for Dresser. Sportsdresser Selskapsdresser Frakker etc. Sportsdresser efter maal Vindjakker Oljekapes Sportsstrømper Pullover Ullvester Manschjetskjorter Stivetøi Slips Undertøi i uld og bomuld Vinddrakter Knickers Sportsblusef Ole Dahl ATELIER g-o NISTE? BANANER/ LETVINDTE^REIE, GODE,NÆRENDE. DEN SU ND ESTE H ERMET» K"- -ME/M DET MATTHI ESSENS MED KVALITETS/AERKET BRØOFABRIK, CXTRA JYNDIMASKINBAKT.

22 ATELIER E -O I-OPOE t 1*1, AKTIESELSKAB TRONDHJEM 7ngen uten Kctltj gummi uer6estos bremseband "Æ C" tænd plugger AUTOMOBIL & REKVISITAPORRBTNING TRONDHJEM BENSINSTASJON - PARKERINGSPLASS - VÆHKSTED

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. 1 k 1931 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Innehavere av foreningens hederstegn: (innstiftet 16. desember

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Trondhjems Kommunale Bakeri

Trondhjems Kommunale Bakeri Spis mere Bananer! FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1927 De loran hvis navn.står * har vært medlemmer siden foreningens stifteldse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Setalz, Carl, direktør Sommerfelt,

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1. 1914-1915 Formann: KUNSTLØPKOMITEEN 1914-1999 (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.1914) 1915-1916 Formann: 1916-1917 Formann: 1917-1918 Formann:

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag DAMER Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag 1 2,64 7,00 23,64 Handeland, Torunn Trondheim Havfiskeklubb Trondheim HK 1 2 1,60 6,00 19,60 Jensen, Elisabeth Fredrikshald Havfiskeklubb Fredrikshald HK 3 3 1,46

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse 84 167 Nordregata 2, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL 84 99 Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Haukvannet terrengtråkk 2010

Haukvannet terrengtråkk 2010 Rekrutt 0-9 Aune Aakerli, Kristine Trondhjems VK 4 Bakke, Kristoffer Gauldal SK - sykkelgruppe 15 Brevik, Thomas Henriksen NOTEAM 19 Ekren, Jørgen Vingen Gauldal SK - sykkelgruppe 12 Estenstad, Hedda Børsa

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

NTE-cup Lirennet 2016

NTE-cup Lirennet 2016 NTE-cup Lirennet 206 05.03.206 G 0 år Henning Blomdal Lierne IL 9 05:54 DNS Amund Gjeitsund Vemundvik IL 8 Fredrik Leander Lundgren Lierne IL 7 05:40 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 6 04:43 DNS Lukas

Detaljer

Byåsen IL klubbmesterskap. Resultatliste 15. sep 2015

Byåsen IL klubbmesterskap. Resultatliste 15. sep 2015 G-02-05 60 m (0) 19 Sverre Nordgård Leiren Byåsen IL 33,0 G-02-05 Lengde (0) 19 Sverre Nordgård Leiren Byåsen IL 0,86 0,43 0,50 0,86 G-02-05 Liten Ball (0) 19 Sverre Nordgård Leiren Byåsen IL 1,90 G-06

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

LIK - Mila

LIK - Mila 4-nov tid 11-nov tid 18-nov tid 25-nov tid 2-des tid 9-des Odd Arild Ødegaard 10 000 21:30 10 000 20:59 10 000 21:37 10 000 21:28 10 000 21:21 10 000 Gunnar Liegaarden 10 000 19:48 10 000 19:05 10 000

Detaljer

Trondheimsløpet 2017

Trondheimsløpet 2017 Trondheimsløpet 207 Kyvatnet 3.06.207 Damer 5 år - 8 km Eline Austgulen NOTEAM 39:50 Ane Høsflot Klæbo NOTEAM 4 39:50 3 Maja Celius NOTEAM 2 40:9 00:29 Damer 20-29 år - 8km Mari Tørset NOTEAM 36:29 2 Monika

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101 09.02.207 G 0 år, km Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 0 Frostad, Magnus Sommerschild Buvik IL 09 Lorentzen, Andreas Børsa IL 08 Morken, Erik Iver Skaun IL 03 Morken, Oliver Skaun IL 05 Pederstad, Oskar Børsa

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Meldalsmesterskap 2016

Meldalsmesterskap 2016 Meldalsmesterskap 206 3.03.206 Gutter 5 år og yngre Gimnes, Birk Anda IL Dalguten 2 Halgunset, Jonas IL Dalguten Kalstad, Andreas Rikstad Meldal IL 2 Kalstad, Erling Rikstad Meldal IL 23 Kjøren, Noah IL

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer