NORSK VACDOM OIL COMPANY %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK VACDOM OIL COMPANY %"

Transkript

1 HVAD ER FORSKJELLEN? : FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1929 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember Æresmedlemmer: *Soh,ulz, Carl, direktør 'Sommerfelt, Axel, rektor * Griistad, Olaf, kjøpmann Slingsiby, Ceeil Wm. Innehavere av foreningens hederstegn (innstiftet 16. desember 1S27) Sehulz, Carl, direktør Somimerfelt, Axel, rektor Griistad, Olaf, kjøbmann KllingienbeTig, K. S., direktør Åa, Anne, frøken Stugudal, Ola,.gårdbruker Livsvarige Bagøien, Kaare Eennetfs Reisebureau, A/s Brun, Ola, student Buch, Axel, kjøpmann Det Nordenfj. Dampskibsselikab Eggen, Esther Grimsmo, Olaf, Kristiansund Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, Nic., sekretær, Oslo Jørgensen, Baard Tøsti Kaare I/øken, sekretær. Oslo Moe, Emil, kjøpmann, Kr.sund N. Onsager, Niils, høiesterettsadvokat, Oslo Qvenild, Arne Innbudne* livsvarige medlemmer: Grendahl, H., arkitekt Halle, J., ingeniør og gårdbr., Todal Kaarvatn, Gudmund, Todal Lyeholm, J. B.,, ingeniør, Tydal Magnussen, redaktør, Østersund Stugudal, O. Tydal medlemmer; _ Qvenild, Gunnar Qvenild, Haldor Qvenild, Inger Kathinka Qvenild, Ottar Eirgersøn Qvenild, Emilie Augusta Qvenild, Tore Sivertsen, Axel, souschef Sivertsen, Ludv., sousehef Thomle, E. A-.arkivar, Oslo Trondjrjetois Distrikt av Norges < ' Statsbaner, *" Tønseth, Koar, arkitekt Wefring, Nils, grosserer Ward, Harald B., London Ward, C. A., Mrs., London bygget George B. Seiden sin automobil, den første i verden. Man vilde dog neppe ha kunnet kjøre med den, hvis ikke det var lykkedes Vacuum Oil Company å fremstille en olje som var istand til å smøre den nye motor. Det er Mr. Seidens egen mening. I 1929 kjørte 2 tyskere skiftevis på Avusbanen ved Berlin en almmdelig personbil km. uten at motoren et eneste øieblik stansedes. Turen varte 61 dage uten ophold. Men likesom i bilismens barndom og ved utallige rekordbedrifter var det Gargoyle Mobiloil som bidrog til et gunstig resultat. Ved hensynsfull behandling og regelmessig skiftning av olje vil Gargoyle Mobiloil bevare, første års fornemmelsen" ved Deres bil tusenvis av kilometer over det sedvanlige. Tror De da det vil lønne sig å kjøpe,,billig olje"? NORSK VACDOM OIL COMPANY % BERGEN OSLO TRONDHJEM

2 100 Trondhjems Turistforenings årbok Årsbetalende Aae, Peder Aaen, Einar, ingeniør Aaen, M.aja, frue Aa,rseth, Ivar Aas, Andreas, bankkasserer Aas, Arvdd Aas, Einar, bankchef Aas, Haakon Aas, Hanne, frk. Aas, Karl Jan Aasen, Jens, arkitekt Albertsen, Aug., arkitekt Albertsen, Jakoba, frue Alm, Finn, direktør Alnes, Oluf, forvalter Aldsaker, Thorvald Alstad, K., sadelmaker Alstad, Kristian Alstad, Trygve, bokbinder Alvig, Ester, frk. Alvin, Gunnar Amdahl, Helga, frk. Andersen, Anker, kjøpmann Andersen, Anton B. Andersen, Jørgen, Tempe Andersen, K. Dahl Anderson, Hjalmar Anderson, Kaare Anderson, Marie, frk. Apenes, overrettssakfører A.ppelbom, Arvid Arentz, Sigrid, frk. Arnulf, Arild, student Arnet, Kristoffer Arnfinsen, A., læge Askelund, Astrid, frue Askelund, Jo, disponent Aspaas, glassmester Aspaas, Sverre Aspaas, Torleif Aspaas, Inga Marie, frue Aune, Gudrun, frk. Aune, Mille, frk. Aune, Olaug, frk. innenbys medlemmer: Aune, Peder Bach, Asbjørn, bankassistent Bachke, Arild, konsul Bachke, Chr. Anker, konsul Bachke, Halvard L., grosserer Bachke, Sotfie, frue Bagøien, Arne, kjøpmann Bagøien, Jens, disponent Bakke, I. J., materialforvalter Bakken, Gitta, frue Bakken, Johan, utskiftningsform. Bakken, Nils Bakken, Torleif Bang, Helge, student Bang, Michael, lærer Bang, S., læge Bauck, Bjarne, overrettssakførev Bauck, Hans Jørgen, overrettssakl Bech, D., revisor Bech, Dagfin Becken, Gunnar, organist Bentzen, Chr., direktør Benterud, Trygve Beer, bankchef Berg, Adolf, kontorfullmektig Berg, Adolf N. Berg, fru *Berg, Andr., bankchef Berg, Birger 'Berg, C., tanntekniker Berg, Elisa, frk. Berg, Erling, disponent Berg, Eva, frk. Berg, Jon, kontorohef Berg, Ragna Berg, Rolf Berg, Sverre, konsul Berg, fru konsul Berg, Trygve, læge Berge, Reidar Berggren, Maja, frk. Bergersen, Y., frue Bergland, Gerd, frk. laeg TRONDHJEM Alt elektrisk

3 102 Trondhjems Turistforenings årbok Bergstrøm, I. M., grosserar Bertheusen, Inga, frk. Billington, disponent Birkeland, Arvid Birkeland, Lina, frue Birkeland, Gunvor, frue Bjotvedt, Engel, student Bjørndal, Emma Bjørnsen, Ti.., handelsreisende Blom, Chr., assessor Bogevold, Kari Boline, Fritz, dr. Bohne, frue Boline, Gustav, kjøpmann Bollingmo, Ingrid Bonnevie, O., kaptein Eorrard, Martin, imaler Borgen, Elisabeth, frk. Borgersen, overrettssaklfører Borgersen, frue Botten, Aslaug, frk. Braarud, Kirsti Braaten, Amund Bratt, Harald Bratten, Aage Brobakke, Marie, frue Brodal, dr. Brodal, tfnie Brodtkorb, tannlæge Brun, Axel Brun, Erling Brun, Fredrik Brun, Fredrikke, frue Brun, Fridthjov, bokhandler Brun, Ingrid Brun, Margaretlie Brun, Robert Bruun, Joh. Nie., kjøpmann Bruun, Svend Bryn, A., læge Bryn, bankchef Bræok, John, ingeniør Brænne, Dicken, frue Brænne, G., ingeniør Brænne, Ingrid, frue Brænne, Trygve^ disponent Brødholt, K. L., disponent Buaas, Eller, læge Buaas, ingeniør Buch, Leif Buoh, Nicolay Buchholdt, Arne Buvarp, Charlotte Bye, Olaf Bøckman, E. D., assessor Bøckman, Nils, major Cappelen, advokat Cappelen, doktor Carlleii, Dora, frue Carllerf, Frode, ingeniør Carlsen, Jan. M. Carstens, C. W., dosent, dr. Carstens, Maria, frue Christiansen, Christian Christiansen, Trine, frue Christensen, Astrid Christophersen, Astrid, frue Christophersen, Axel Christøpibersen jun., tannlæge Christophersen, Nils Clausen, Ohr. Claussen, Andr., advokat Dahl, Aagot, frue Dahl, Anders Eahl, Carl, kjøpmann Dahl, Einar, advokat Dahl, Georg Dahl, Gerh. Chr. Dahl, Henry Dahl, Hj., handelsæullmektig Dahl, Joihan Dahl, Jan Dahl Karl, bankkasserer Dahl, Majen, frue Dahl, Nicolai, kontorchef Dahl, Nils Dahl, Olaf Dahl, Ole, kjøpmann AKTIESELSKAPET NORSK BØTTEFABRIK TRONDHJEM Hvori er optat TRONDH JEMS BLIKEMBALAGEFABRIK OG A.S NORSK RADIATORPABRIK JERNVARE- Oe BLIKEMBALAGEFABRIK BLIKTRYKKERI - PAPIRTRYKKER! SIV! l J ERNS RADIATORER GALVANISERINC3 - FORTINNINQ - LAKERINC3 Telegramadr.:,,Nobø". Telefoner: 4685, Gode A. B C. 51h edition. Det ældste norske ulykkesforsikringsselskap S l G Y N tegner ulykkes-, automobil-, ansvars-, garanti-, maskin- og sykeforsikringer ved Ingvar Klingenberg Trondhjem MUNKHOLM MARGARIN gir kraft, slyrke og utholdenhet. Telefon 111 & 352 Trondhfem

4 104 Tfondhjems Turistforenings årbok Dahl, Buth, frue Dahl, Siri, frk. Dahl, Solveig Dahlbach, A., lensmann Dahle, Einar Dahle, Kristian Dahlø, Henriette Danelius, Bertram, læge Devik, dosent Digre, Einar, brukseier Digre, Petter, arkitekt Domaas, Inger Domaas, Kaare Drage, Astrid, dtrk. Dreyer, Erling Dybdahl, Aase, frk. Dybdahl, Astrid, frue Dybdahl, Harald Diiwel, Fritz Dømm, Ole Eggen, Alfred Eggen, Arne Eggen, Gunnar Eggen, Henrik Bugge Eggen, Ingrid Eggen, Olaf Eggen, Sverre Eggen, Tormod Eide, Trygve Ekle, J. E., lærer Ellekjær, Feliner Ellingsen, Giunvor, frue Ellingsen, Harald, grosserer Ellingsen, Johan, grosserer Engan, Trygve Engen, Arnt, kjøpmann Engen, Ivar Engen, Simon, kjøpmann Engelsen, disponent Erichsen, Aagot, frk. Eriehsen, Edvard Erichsen, Gudrun, frk. Erdchsen, H. S., læge Eriehsen, Odd, fabrikkeier Eriksen, Bjarne Eriksen, Hans, disponent Eriksen, John Eriksen, Kristoffer Esbensen, O. B. Espaas, Ole Essendrop, Alfred, banksekretær Evensen, Edin Evensen, John Evjen, Alf Evjen, Ivar Evjen, frk. Falkanger, Arne Falkanger, Egil Falkanger, G-jertrud Falkanger, Margareta Falkanger, Signe Getz, frue Fallan, Ingvar Falstad, Bernh. Falstad, Trygve Fasting Nilssen, Valborg Fenstad, E. W. Fenstad, Margit, frue Finanger, Tormod Finne, Carl, kjøpmann Finne, H. Meincke, tannlæge Fiske, Erling Fiske, Hjørdis, frk. Fisknes, Aslaug, frk. Fisknes, Kitty, frk. Fjeldsetn, Aksel Fjeldseth, E. Fjeldvik, B. A. Fjeldvik, Hjørdis, frue Fjeldvik, John, aktiemægler Fladnæs, Arne Fladnæs, Karl Fladnæs, Paula Floek, Carl Flood, Arne Flood,' frue Flood, Haakon Flood, Paul, grosserer Fløistad, Nils OPRETTET Mottar indskud Bevilger laan Utsteder reiseakkreditiver paa ind- og utland P. G. SWENSSON TORVET - TRONDHJEM Telefon: Kontoret 108, Butikken 2058 Telegramadresse:,,P E G E" Ved indkjøp av: MAN U FAKTURVARER tør jeg be Dem ha min forret* ning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende branchen.

5 106 Trondhjems Turistforenings årbok Fløistad, Olga, frue Fiønes, ingeniør Flønæs, Helga Foldahl, Axel, bankkasserer Foldahl, P. Fosse, Aug., konsul Fosse, William, konsul Frog, ingeniør Fuglevaag, O. B., agent Fuglheim, Petter Furru, Torleif, bankfullmektig Følling, Edel, frk. Gaden. Kr., efcsp. Garmo, Olav Garstad, John dricetsbestyrer Garstad, Sigrid, frue Gatzsehmann, Emil Gatzschmann, Gusta Gataschmann, Knut Gaustad, Alf Gellein, Fr., kjøpmann Gilboe, Odd, agent Gilde, Anton Gilde, Ti. Gill, A. T., major Gimseng, Joh. Graabræk, Gunda Grabow, Trygve Grendahl, Adele, frue Grendahl, Anna Adelheide, frk. Grendahl, Anne, frue Grendabl, Marit, frk. Grendabl, Odd Grilstad, Antonette, frue Grimelund, arkitekt Grimelund, Helga, frk. Grytnes, frue Grytnes, H., ingeniør Griøndaihl, kaptein Grønning, Anna, frue Griønning, Emil, kjøpmann Grønning, Leif, kjøpmann Grønningeæter, ingeniør Grøntvedt, revisjonsebef Gulbrandsen, Johan, ; Gulbrandsen, Sverre Gulbrandsen, T., bokholder Guldahl, Axel Gundersen, Leif G., stud. techn. Gunstensen, Endre Haagenisli, Anders Haanes, Jens Haave, O. F., salmaker Haave, M., lærer Hagen, Johannes Hagemann, ingeniør Halberg, Klara, frk. Halberg, Lisa, frk. Gilboe, Astrid, frk. Hall, forstander Hallset, Liv Halse, dr. Halseth, Ad,, kjøpmann Halseth, Olga, frk. Halseth, Rolf, kjøpmann Hammer, Astrid, frk. Hammer, O. T., jernbanefullmektig Hansen, Arvid Hansen, B., bankbokholder Hansen, Bjørn Brun Hansen, Carl Collin, jr. Hansen, Ceoil Collin, overrettssakf. Hansen, Oollin, overrettssakfører Hansen, Einar Hamsen, Elisabeth, frue Hansen, H. Håkonsen, fullmektig Hansen, H. Sylow, tannlæge Hansen, Harald, kasserer Hansen, Harald Hansen, Johan Hansen, Karl, fiolinist Hansen, Karen, frk. Hansen, Lars Hansen, M. A., kjøpmann Hansen, Otto Brun Hanssen, Karl M., grosserer Hanssen, H. M., disponent Hansten, Philip, overlæge MDSTÅD'S FLUER Vi anbefaler alle sportsfiskere at bruke vore FIS K EF l, UER FOR LAKS OG ØRRET FAAES OVERALT O. MUSTAD & SØN

6 108 Tfondhjems orenings årbok Harang, A. Harbitz, G., lektor Harham, Emma, frk. Harper, Alex. Hatledal, E., kaptein Haug, Erling Haugan, Carl Haugan, Einar Haugan, Ragna, frk. Haugen, Andreas Haugen, Nils Haugen, Olaf Haugnes, Bjarne Haugnes, Dagny, frue Haugnes, John Haugness, B. Haukaas, Per, sorenskriver Hauistveit, Elsa Hay, Caspar Hegseth, Lyder Hegstad, Leif, disponent Heggenhaugen, ingeniør Heggstad, professor Heiberg, Johan Helgeby, Marie, frk. Helgeby, Synnøve, frue Helgesen, Gudrun, frk. Helgesen, Joh. O., slakter Helgesen, Beidar Helgesen, slaktermester Helgesen, Turid Hellån, Kaare Helland, Birgit, lærerinne Helland, Magnhild, frk. Hellen, Asbjørn Heknersen, Konrad Heiseta, Alf Henmo, E. Nesvold, ingeniør Henriksen, Borghild, frue Herlofsen, Fredrik Hernes, Trygve Herøtad, Arne Herstad, Aslaug Herstad, Sofie, frk. Hiorth, H., major Hiorthøy, Aslaug, frue Hiorthøy, Edv. Hirsch, Chr., dr. Hirsch, Eddy Hirsch, H., kjøpmann Hirseh, Bobert, apoteker Ilirsoh, Sigrid, frue Hjulstad, Wilh. Hoel, Bagnar Hoff, Augusta, frk. Koff, Gunnar, kjøpmann Hoff, Leif, telegrafist Hoff, Margrethe, frue Hoff, BagnMld ' Hoff, Beidar Hoff, Thorleif Hoff, Torleif, jr. Hofstad, Gudrun, frue Hofstad, J. Hofstad, M., frk. Hojem, Borghild, frk. Holan, befrakter Holan, Magnus Holm, apoteker Holme, Hilda Holmsen, H. B., direktør Holmsen, Jørgen, ingeniør Holmsen, Solveig, frue Holst, Arne, bankkasserer Holst, Alexander, overlæge Holst, Chr., konsul Holst, E., bankehef Holst Grabbe, Basna, frk. Holst, Marie, læge Holst, Bagnvald Holst, Torleif Holt, Else, frk. Holthe, E, Holthe, advokat Hopstad, Alfhild frk. Horg, A. Horg, J. Hoseth, Johs. Husby, John, kjøpmann Hyll, Cornelia, frk. r LIV5FØR51KRING5AKTIESEL5KAP Q i (U(earter vjfbrsfkrmg.\

7 110 Trondhjems Turistforenings årbok Hyll, Konrad Hynne, Tordis, frk. Høe, Arne, disponent Høe, Kristoffer, kjøpmann Høeg, konservator Høeg, Ole Køye, H., arkitekt Høyer, H., direktør Inderberg, Ali' Iriderhaug, Alfihild, frk. Isachsen, frue Isaksen, Helga, frk. Isdahl, Hjalmar Iversen, Reidun, frk. Iversen, Reidun Jahn, Herman Jacobsen, Anton Jacobsen, Kaare Jakobsen, Arne, ingeniør Jakobsen, Ludvig, kasserer Jansen, Leif B. Janssen, dr. Jemtland, T. Dehli, ingeniør Jensen, Alida, frk. Jensen, Eugen *Jenssen, H., bryggerieder Jenssen, Hilma, frue Jenssen, Olaf, agent Jentoft, Erling Jentoft, Ingrid Bryn, frue Jentoft, Kjell Bryn Johannesen, Bjarne J'ohannessen, John Johannisen, Dorothy Tooms, frue Johannsen, Eandulf Johannsen, W. R., kjøpmann Johansen, Anders, provisor Johansen, Gjertrud Johansen, Gudrun, Trolla Johansen, Ingebjørg, frue Johansen, J., bokholder Johansen, Kristoffer Johansen, O. H,, Trolla Johansen, Olaf Johansen, Feira, frue Johansen, Wilheknin-e, frk. ; Johnsen, Elfi, frue Johnsen, Hilda, frk. Johnsen, John Johnsen, Kolbjørn Johnsen, Olaf < Johnsen, Ragnhild, telefonistinne f Johnsen,.Sigvald, premierløitnant : Johnsen, Trygve, revisor ; Jorde, Sven, student Juel, O., lektor \ Jystad, Einar, tollkontrollør > Jystad, Olga, frk. Jystad, P.! Jørgensen, Anton j Jørgensen, Arvid ' Jørgensen, J. E., direktør Jørgensen, Trygve, grosserer Jø-saas, Haakon ' Kaarbø, Aagot, frue Kaanbø, Jonas, kjøpmann Kaarø, Arne Kaaveland, Johanne Karlsen, K. O., disponent Karoliussen, Dagny, frk. Kavli, Fredrikke, frk. Kavli, Ingeborg Kavli, Ruth Keller, G. Kiel, Astrid, telegrafistinne Killen, ingeniør Kindt, Karl, kjøpmann *Kindt, O., læge Kjeldsberg, F., konsul Kjeldsberg, Karl R. Kjernlie, ingeniør Klein, Josef Kleven, F.r., ingeniør *Klinge, N., kjøpmann : Klingenberg, Hjørdis, frue *Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, fylkesmann Klingenberg, Olaf, advokat \ i t i! SPORTSUTSTYR FOR DAMER & HERRER Sports- og Knickersstoffer i stort utvalg. Pullovers, Sweaters, Sportsstrømper, Sportsbluser, Peu de Peche-Jakker Golfjakker, Vindjakker, Puttees Legcjins, Våtter, Seier, Slips, Snipper, Huer, Undertøi og Sportsskjorter i ull og bomull. A. D A H L & CO. Opdal Turisthotel Opdal st., Dovrebanen. Aapent hele aaret. Helt moderne innredning. Varmt og koldt vann på alle værelser. Værelser med eget bad. Centralvarme. Biljard. Garage. Øl og Vinrett. Henvendelse direkte, Reisebyråene eller A/S NORSK SPISEVOGNSELKAP Oslo. Telefon 20310, 21634

8 112 Trondhjems Turistforenings årbok Knudsen, sekretær Knudsen, Bernhard, bokbinder Knudsen, Ingrid, frue Knudsen, Morten Lindhoim Knudsen, Trygve Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, Harald, trykkeribestyrer Kook, Alfred Kobbe, O. M., borgermester Kingel, Manganete, frk. Kristensen, Arthur W. Krog, Signe, tannlæge v, Krogh, A. L., arkitekt Krogn, Martin Krogh, O. T. Krogseth, Trygve Krogstad, Ingvald Krogstad, Petter, telegrafist Kropipan, {Helga Kuløy, Kjelrun, frue Kuløy, Ragnhild, frk. Kuløy, Torvald, ingeniør Kviam, tandiæge Kvande, Rolf Kvenild, Brynhjulf Kvæm ø, Alf Kværnø, Alfhild, frk. Kværnø, Anton Kværnø, Aslaug Kværnø, Ingebjørg Kværnø, Ingeborg Hoff Kværnø, Marianne Kværnø, Olga Lam/bine, Leif Lammers, Leo, kemner Langhelle, redaksjonssekretær Larsen, Arne, agent Larsen, Bibi, frue Larsen, Qhr. Larsen Dall, Erling Larsen, Q-udrun, frk. Larsen, Hanna, frk. Larsen, Harry Larsen, Jornar, konsul Larsen, Karen, frk. Larsen, Ludv., fullmektig Larsen, O. K., telegrafbestyrer Larsen, Trygve Larsen, Victor Larsen, Wilhelm O. Larseon, Erik Laugsand, A., apoteker Lefistad, Aase Lefstad, Ola Lehn, Einar, kjøpmann Lie, Birger, bankassistent Lie, Egil, lektor Lied, apoteker Lien, John Lind, Karl O., agent Lindberg, Dagfin Lindboe, Astrid, frk. Lindboe, Dagny, frk. Lindeman, Kr., organist Lindeman, Thv., professor Lindemann, Otto Lindgaard, Aasta Lorek, Egil, direktør Lorentsen,Bergljot Lossius, B. B., læge Lugg, Gudrun, frk. Lund, Fr., kontorchef Lund, Frieda, frue Lund, Jacob B., skibsmegler Lnnd, Just, student Lund, K., ingeniør Lund, Ove Chr., stud. teckn. Lunda, Marie, frk. Lunde, tollopisynsmann Lundgren, Alfhild, frk. Lykke, Anna, frk. Lykke, Birger, læge Lykke, Oeci, frk. Lykke, Ivar, konsul Lykke, Knut Lykke, Leif Lykke, Reidar, kjøpmann Lyng, John Lyng, Signe CARL HELGESEN Nordre Gate 14 TRONDHJEM Telefoner 2369, 575. KJØTVAREFORRETNING SKIBS* & TURISTPROVIANT Fotograf Schrøder Nordre gate 6 Trondhjem Al slags fotografering utføres samt lysbilleder. Telefoner 133, 593, 398. BRITANNIA HOTEL K. N. STENSRUD MUSIK PALMEHAVE

9 114 Trondhjems Turistforenings årbok Ly num, Einar Lysholm, dr. Løcben, Harald, istodent Løcihstøer, Johan, politiimestet. Løebstøer, Joban, ;student Løcke, H., byfoged Løffwander, Alb., stud. techn. Løvseth, Einar, ingeniør *Madsen, M., kjøpmann Miahie, Karl Magelsen, Marie, frk. Maske, Julius, bokbinder Maske, Ove Matheson, B., kjøpmann Matheson, I. E. B., ingeniør MaUheson, Johanna, frk. Matbeson, Sverre, kjøpmann Matzow, Herman, kontorchef Mauseth, Arnulf Meinhardt, fru overrettssakfører Meinhardt, overrettssakfører Meland, Arne, lærer Meland, Gjertrud Melandsø, Gunvor, frk. Melandsø, Marie, frk. Melbye, Frantz, kjøpmann Mellbye, Aage Stevenson Mellbye, Ragnhild Stevenson, frue Mendelsobn, Ester, frue Mendelsohn, F. MendeLsohn, Isak Meydel, Laur. Pr., revisor Miiohelsen, Ivar, kontorcibef Michelsen, Kaare Michelsen, E., tollassistent Michelsen, Trygve Midiåelfart, Emil, overrettssakfører Milde, forstkandidat Mittet, Astrid, frk. Moe, Andr., kjøpmann Moe, Anna, frue Moe, Hans G. Moe, Harald, kjøpmann Moe, Henrik Moe, Maja, frue Moe, Margit, frk. Moe, Ole Moe, E. Lund Moe, Sissi, frue Moe, Thora, farmaceut Moe, Tob. Brodtkorb Moe, Torbjørn Moe, Valborg Moen, Aksel Mogstad, E. D., kjøpmann Momyr, direktør Moum, I., gartner Moxnes, Albert, bankbokholder Moxness, Georg, kontorcbef M.oxnesis, Peter Myhre, Karl W. Myhre, Nora, frk. Myhren, Sverre Myrholt, Aagot Miiller, A. Muller, Hedvig, frk. Mæhle, Johannes Mæhre, Johan Møller, Arne Møller, Bjarne E. Møller, C., ingeniør Møller, F. Scbløsser Møller, H., kjøpmann Møller, MilM, frue Mørkved, Hjørdis Nafstad, Inger, frk. Nafestad, Nils Kebelung, S., rørlegger Nervik, I. M. Nickelsen, L, ban^cbel Nielssen, Albert, disponent Nielsen, Arne Nielsen, Isidor, fabrikkeier Nielsen, Jaoob, bankfullmektig Nielsen, Svanhild Nielsen, Waldis, frk. Nilsen, Georg Nilsen, Hilmar Kjøp Deres kjøttvarer hos os! Vi har det bedste utvalg i alle vore utsalg I. K. LYKKE % ETABL Trondhjems ældste og bedst assorterte Kolonialbutikk TELEFON Kjøleanlæg og Kjøleskap for Hoteller, Restauranter og Prtvatbtfse 'Pristilbud og overslag paa, forlangende. BERGS MASKIN A /s FJORDGATEN 21 TRONDHJEM TELEGK.ADE.:,,BERGSMASKIN" TELEFON 1603.

10 116 Trondhjems Turistforenings årbok Ni!een, Hj. Nilsen, Nils Smith Nilsen, Marie Smith., frue Nissen, Aug., apoteker Nissen, Bergljot, frk. Nissen, Caro Nissen, Else, frue Nissen, major Nissen, Per, student Nissen, Bi/borg Nissen, Torleif, ingeniør Noodt, Aslaug, frk. Noodt, Eina, frk. Noodt, Fridthjof, bankkasserer Noodt, L., urmaker Norberg, Bernhard Nordli, Lolly, 'frk. Nordli, Sigrun, frk. Nordli, Sverre, Nordseith, Andreas Norum, Louise, frk. Nossum, Arne, kjøpmann Nossum, Erling Nygaard, Karl, kasserer Nypan, Magne Nystad, Jens Næsbø Næss, Elisabeth, frk. Næss, Trygve Nøkleby, Aasta Nørbeck, Chr. Odlaug, kjøpmann Okstad, Alberta Olsen, Adolf Olsen, Anna Kjærera frue Olsen, Carl Olsen, Gunveig, frk. Olsen, Harald Olsen, Johan, glassmester Olsen, Johan Olsen, sekretær Olsen, Mella, frk. Gissen, Hans, disponent Omdal, Aslaug, frue Omdal, Karen, frue Omdal, prernierløitnant Omdal, tannlæge 'Opdal, Alf Ornæs, P. A., disponent Otues, læge Otnes, Hjørdis, frue Ottesen, Gunvor Ottesen, I. A., pastor Ottesen jnr., Otto, tannlæge Ottesen, tannlæge, frue Overland, Borghild, frk. Oversand, Olav, lærer Paasche, Irene, frk. Paasdhe, Sverre Paulsen, Astrid, frue Piaulsem, Gunnar Paulsen, Karl Paulsen, Marie, frue Paulsen, P. G., kjøpmann Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Harald, professor Pedersen, Eolf Pedersen, Trygve Perleff, Morten, overrettssakfører Petersen, Andreas, bokbinder Petersen, Ingrid Petersen, Magnhild Pettersen, Fridthjof Pettersen, Peder Pettersen, Valborg Petterson, Sigurd, baoksekretær Pfaff, byskriver Piene, Ag.gi, frue Piene, I. C., grosserer Poulsen, Bj. Præstmo, Tulla, frk. Prøseh, E., banfcbokholder Baad, Bjarne Bambech, A., ingeniør Eanft, Eodolf Reidar, Signe, frue Beidar, Trygve, avdelingschef A /s KONSERVS STATSKONTROLLERTE HERMETIKK kan ikke undværes på turer og på sæteren. Garanti for prima vare og fullvektig box. ENGANG BENYTTET' ALTID BENYTTET 3ohn DKusby Nordre Gate 10 Trondhjem Tobakker - Piper Cigarer - Cigaretter Spilkort - Spadserstokke IVAR BALLANQRUD A / s Vi fører alt det som en turist og en idrætsmand bruker. Vor forretning er ganske,,ung", men vore funktionærcr har optil 30 aars erfaring i branchen, og flere av Dem har været og er fremdeles fremragende idrætsmænd. De kan trygt raadføre Dem med vore ekspeditører naar De skal kjøpe Deres utrustning. De vil altid bli hjulpet med raad og veiledning En gang kunde Altid kunde

11 118 Trondhjems Turistforenings årbok Reitan, Ragnvald Eendahl, O., kontorfullmektig Eeppe, Gunnar Eian, Ulf Richter, Bertha, frk. Rigstad, O., handelsifullniektig Eiiber, O. N., professor Risan, Aage, fanejunker Eisan, Ragnv. Eisan, Th. Rode, F., premierløitnant Rode, overingeniør Rognhaug, Emil Rognhaug, Sverre, bankassistent Roknes, Ingeborg, frk, Eosvoll, Bjarne, overrettssakfører Rose, Tbor Rossen, Odd, agent Rustad, Lorentz, jr. Ruud, Aasita, frk. Ruud, distrifteehef Euud, frue Ruud, Oluf, agent Euud, Torkel Røed, Erik. disponent Røhmen, Edvard, møbelarkitekt Eønning, Arvid Eønning, Finn Rønning, Finn, handelsfullmektig Renning, Gudrun, frue Rønning, Joi., disponent Rønning, Leif, overrettssakfører Rønning, Sara Rønning, Svend Røskaft, O., disponent Røst, Tor".eif Saltnessand, Lars Saltnessand, lærer Saksvik, LeiÆ Sandvik, Aslaug Sandvold, Trygve Sannes, Reidar Saxe, arkitekt Schancke, E., gullsmed Sohare, Carl. i- Schei, Reidar Sehiok, Eugen Sohjetnan, O., kjøpmann Schrader-Niielsen Schreiner, Chr., sen. Sehreiner, Chr., jnr. Sehuøder, Alf, fotograf Schnøder, Chr., grosserer Sehrøder, K. Schulerud, Arne, student Sc.hulerud, Gunnar, ingeniør Schulerud, L., rektor Schula, Gudrun, frue Sehøyen, Nils, ingeniør Seem, Joihs. Silseth, Anna, frk. Sivertsen, lektor Sivertsen, Asbjørn Sivertsen, Doris Sivertsen, Erling, handelsfullm. Sivertsen, Ragna, frue Skagseth, Jarle Skarland, direktør Skarland, Kaare, overrettssakfører Skaugstad, Adolf, bankkasserer Skiaugvokl, Sverre Skillingstad, O. Skirstad overrettssakfører Skjesol, Anton Skogstad-Nesheim, Steiner Sletten, M., distppnent Smedal, Harald, overrettssakfører Smith, GudTun, frue Smith, G. D, Smith, Liiilli, frue Smith, L, C., kjøpmann Smith, Ragnhild Solberg, E., landbrukskjemiker Solberg, kjøpmann Solberg, Th., forstmester Solbu, A. A., frue Solbu, O., kontorehef Solbu, pastor Solem, Hanna And reas M oe Etabl. I38O Qlasmagasin Trondhjem Etabl. I88O. DJØNNE & Co. TRONDHJEM FRUKT, GRØNSAKER ROTFRUKTER Telefon Telegr.adr.: DJØNNE!Kjøp ^Rosenborg ampbakeris brød

12 120 Trondhjems Turistforenings årbok Solem, Leif Solide, Ivar depotchef Staibell, Gunnar, arkitekt Staudenmann, K., gullsmed Steen, B. M. Steen, Bergdis Steen, Birger Steen, lektor Steen, Sigurd Sten, Th,, "bankkasserer Steirdahl, dr. Stene, A., bankkasserer Stene, Gunihild Stene, Ingvald Stene, Ottar, sakfører Stiegler, ingeniør Stokke, Andrea Stokstad, Per C. Storrø, Astrid Strand, Brynhild, frk. Strand, Olaf Stræte, Tora, frk. Strøm, L. W. Strøm, Nils, disponent Strøm, O. C., stadsveier Stuenes, Doris, frk. Sund, Asbjørn Svarstad, Sv., lokomotivfører Svendsen, Erik Svendsen, I. M., okntorcluef Svendsen, Joh. F., musdkkhandler Swendgaard, Henry Svensen, Johan, stud..teckn. Swensson, Per Swenseon, Signe, frk. Swensson, Sven, kjøpmann Swensson, Victor, overlæge Sæther, Hildur, frk. Sæther, Johan Sæthre, S., fullmektig Sørlie, Irgens, frk. Tambs Lyche, Else, frae Ta,mbs Lyche. Ealph dosent Tandberg, frue Tandberg, disponent Tande, Kaare Tangen, Arne Teige, Einar Tellesbø, O. S., bankbokholder Tellesbø, Koll Thangstad, O. Tharum, T., overrettssakfører Thaulow, Ohr., kjøpmann Thaulow, Chr., jun. Thaulow, Laila, frk. Thommesen, Euth Thon, Harald, ingeniør Thron.es, Thor Topp, Hugo, hotell-eier Torgersen, Beidar Torgrimsen, Kagna, frk, Torkii"d'sen, Astri, frk. Tranaas, H. Treu, Adolf, ingenier Trondstad, Aslaug Trætvik, Eeidar Trygstad, Valborg Tverd-ahl, arkitekt Tverdahl, ingeniør Tvete, B. M., forstander Tø-ndell, Eudolf Tønseth, Annikken, frue Tønseth, Hildur, frue Tønseth, T., disponent ITdlbye, Andreas, gartner Udseth, O. Ohr., handelsfullmetikg Vangen, cand. theol. Veseljen, Steinar Vean, Petra Venaas, A. Venaas, Christie, frk. Vinje, A., vognmann Vinje, Johan Vinje, P., telegrafist Vold, Arne Vold, Sigrid, frue Vollan, Asbjørg :^';^ '''''''" '' '"' 1 ' ''"''' '' ' ' ' ' " Riebers Sbiniodel 1 1 B e k s ømstø vier Vi fører en speciel skimodel hvor mnterial, læstfnsong og arbeidets utførelse er Iste klasses. Disse støvler holder naar fefltlærsstøvler ellers ikke duer og sitter absolut utmerket paa foten. '' ' '' ' ' ' ''' ' ' '' '' ' ^ondhjems Skomagasin ' Olav Tryggvesøns gt. 6 ved siden av \Vilh. Hoff Utsalg fra A / s Rieber & Co.

13 122 Trondhjems Turistforenings årbok Vollan, Otto Waage, Gerd, frk. Wahl, Lilly, frk, Wahlberg, buntmaker Walseth, Frithjof, kjøpmann Walseth, Olaf, jnr. Wang, Arvid Wang, Tordis, frk. Watzinger, professor Wedul, Erling Wedul, Olaf Weidemann, F., ingeniør Weiseth, Gunbjørn Wennberg, Johan Weanberg, Kaare Werring, Marie, frue Wessel, Arne Westvig, Olga, frk, Wettergreen, P. B., overrettssakf. Wiehstrøm, A., bankassistent Wiederøe, Einar Wigen, A. F., kjøpmann Width, ingeniør Wiggen, Ole Wigge-n, Trygve Wik, Arthur Årsbetalende Aasenhus, Ingard, Leksviken Areher, Erling, skogforv., Selbu Areher, Ingeborg, Selbu Arff, E., cand. jur., Levanger Aune, Otto, Løkkens Basiller, kaptein, Hegra Bergland, Gunnar, Oslo Berg-Nilssen, Andreas., dr., Åsen Bjerk, JReidar, Oslo Bjørne&s, Edvin, Kr.sund N. Bonch, Ester, Oslo Bramsen, Henrik, Kjøbenhavn Bramsen, S., frue, Kjøbenhavn Bramsen, S., direktør, Kjøbenhavn Brun, Einar, dr., Levanger Bryde, Øyvind, V. Aker Wik, Aslaug, frue Wik, Astrid, frk. Wik, Trygve Wildhagen, F. Wilhelmsen,.Frantz, kjøpmann Wilman, Ebba Wilmann, Egil Wleugel, Johan Wleugel, Kirsten Wold, A!f, bankassistent Wold, Einar, agent Wold, L, fi'ue Wold, O., doktor Wold, Oskar, bankbokholder Woldhau-g, Egil, lærer Wollan, K. Wollf, Simon Øsen, Må ja Østerlie, Erling Østlund, Ole, skreddermester Østlund, Peder, skreddermester Øverland, W. Øverland, Mimi, frk. Øyen, Sverre, kjøpmann utenbys medlemmer: Bucb, H., overingeniør, Oslo ' Bull, Georg, kaptein, Oslo Bugge, Heuoh, advokat, Oslo Bull, Jeanette, frue, Oslo Bøckmann, forstkand., Bindalen Cederholm, Erik, direktørassist., Stockholm Christensen, Johan, ing., Foldal Dahl, Axel, Løkken Dahl, Rolf Høyer, Selje Deinboll, ingeniør, Thamshavn Deinboll, frue, Thamshavn Deinboll, Kr. K., Oslo Erfehisen, Elias, tollopsynsm., Bergen Til Nordkap med Nordenfjeldskes skibe: D/S,,DRONNING MAUD" avgaar frå Bergen 2 / G, 17/c. 2/?. 17 /7, Vs og 16 /s. Pris inkl. kost kr. 425,oo pr. person. D/S,,DRONNING MAUD" avgaar frå Trondhjem Vr,, 19 /e, 4 / 7, I9 /7, s /s og ls /s. Pris inkl. kost kr. 345.oo pr. person. D/S,,KONG HARALD" avgaar frå Bergen 9 /6, u /s, 9 /7, 24 /7, 8 /s og 23 /s. Pris inkl kost kr. 425.oo pr. person. D'S,,KONG HARALD" avgaar frå Trondhjem u /6, 28 /e, n /7, 26 /7, ] %, 24 /s. Pris inkl. kost kr. 345.oo pr. person. S/Y,,PRINS OLAV" avgaar frå Bergen: 2 %, 4 /7 og 18 /7. Utførlige brochurer faaes paa henvendelse til reisebureauerne, og

14 124 Trondhjems Turistforenings årbok Ewerlof, K. G., rådman, Uppsala Flagestad, Sverre, Støren Forberg, Torbjørn, Oslo Stelling, Gudrun, tek., Støren Frøseth, Marie, Svelvik Gidzkie, B., ingeniør, Jæren Gj.etmundsen, Kristine, frk., Løkken Gjatmiunidisen, Kristian, Løkken Grav, Joihan, ingeniør, Oslo Gulaker, Sven, hotell-eier, Opdal Guldahl, Petter, lappefoged, Eøros Gøbel, Solveig, frk., Bekkelaget Hagwn, Kristine, Løkken Ilagen, Einar, Løkken Halvorsen, W., Støren Hansen, Lusy, Oslo Hanssen, Axel, Oslo Hatlen, Eina<r, Molde Heber, Sigv., overingeniør, Oslo Hendseth, Sverre, Kr.sund N. Kerlof sen,,. Rode, Kr.sund N. Hernæs, Dagny, frk., Berkåk Kjelkrem, Ove, Kr.sund N. Hodne, Bj., Kr.sund N. Hofeet, Anma Marie, frk., Molde Holden, Leif, tannlæge, Levanger Holm, Lars, reneier Tydal Holst, Elisabeth, 'frk., Namsos Holt, Else, frk., Løkken Hveding, Joh. A., jun., Kr.sund ST. Hyeding, Joh. A., sen., Kr.sund N. Irgens, Anna, Bergen Isachsen, James, Charlottenlund Jæger, J,, jun., Kr sund N. Jørum, Einar lensmiannsfullm., Selbu Kantzow, N. G., kaptein, Stockholm Klingenberg, K. S,, major, Oslo Kloumann, Halfdan, dr., Eissa Knudsen, Aagot, frk., Rjukan Konstad, Sivert, Løkken Kristiaasen, T., Kopperåen Krogstad, Karl, direktør, Oslo Kroppan, Eertha, Selsbakk Kroppan, Helga, Selsbakk Kopf, Karl, Miinehen Langeng, I. P., Løkken Langeng, K., Løkken Ifindegrén, isoffi, frk., Stockholm liochmann, A., cand. jur., Oslo Lundqvdst, Anna, Stockholm Lysiholm, Jørgen, Tydal Lyslholm, Solveig, Tydal Løvøen, Erik, Tydalen Melgaard, Inger, Orkdal Meurk, A., bankkamrer, Stockholm Moe, Margit, frk., Heimdal Molde, Sigvart, Kopperåen Moxness, Nils, sekretær, Oslo Miiller, Johannes, Melhus Miiller, Eeidar, Melhus Mørkved, Aashild, Løkken verk Nergaard, O., Løkken Nilsen, avdelingschef, Oslo Nilsen, Ernst, stud., Kyrksæterøra Nilsen, distr.læge, Kyrksæterøra Nilsen, Olga, frue, Kyrksæterøra Nordfjeld, Meråker Nordgaard, Tydalen Okkenhaug, A., ing., Løkken -verk Olsen, Georg, revisor, Thamshavn Olsen, Oscar B., Kopperåen Olsen, Paul, tannlæge, Kjøbenhavn Omholt, Aasa, Steinkjer Permansson, Viktor, stadsnotarie, Østersund Petersen, Molla, frk., Charlottenlund Poulsson, frue, Oslo Poulason, E., direktør, Oslo CQ x S, C f-h O.c e tid ct> G 'oc 'S "gi ra ^ Q-.^ ra 00 ra a Ttttistcr og 5portsfo(6! ycns e6stc frå

15 126 Trondhjems Turistj Resell, Tormod, Løkken Kichter, O., sorenskriver, Tynset Ringe, kaptein, Løkken verk Batihistedn, Karl, Fil. mag., Kristian&tad, Sverige Kuben, E. v., Stockholm Bye, Math., Oslo Køhme, tannlæge, Orkanger Røskaft, Kaare, Støren Stordalsvold, A. P., Løkken Stab, student, Stjørdal Stuedahl, Haldis, frk., Oslo Tangen, Th. A., ing., Thamshavn Tangen, Marie, frue, Thamshavu Teige, cand. jur., Orkanger Teigem, Aixna, Løkken Tønseth, H., dr., Singsås C. LUND TRONDHJRM Telegriimndr.:,,Shippi n gl u n d" DAMPSKIBSRKSPEDITION SPEDITION - ASSURANCE Salberg, Arne, lensmann, Skogn Saltnes, Birger, Løkken Saltness, Ingrid, frk., Løkken Salvesen, Chr., Tharas' Communications A/S, Thamshavn Seheie, E., Steinkjer Schlytter, Carsten, cand. jur. Oslo Schmidt, Karl, Thamshavn Sehou, farmaceut, Kjøbenihavn Schult, Signy, Støren Singer, Anna, B., frue, U. S. A. Singer, H. W., U. S. A. Sivertsen, Torbjørn, skoginspektør Skjenneberg, ingeniør, Steinkjer Stavern,.frk., Stjørdal Steen, ErL, overtollkontr., Ålesund Stenhaug, Gudrun, frk., Charl.lund Stokbak, J. B., Løkken Stokbak, Aksel, Hommelvik Urbye, H., ineeniør, Lillehammer Unsgaard, A., Tydalen Ustad, S., Orkanger Veum, overtollkontr., Kr.sund N. Widerøe, Gunnar, OharlottenlunJ WiedeTøe, Marie, frk. Ci-iarlottenluind Wiggen, Aslaug, Brekstad Wikstrom, Heimer, landmåtare, Østersund Wikstrom, Iwan, rådman, Østersuiifi Zettervall, G., Stockholm Østby, Svanhild, Ullevål Østeraas, Aagot, Levanger Agent for: Det Bergenske Dainpskibsselskab Fred. Olsens Linier Svenska Amerika Linicn A Pelsvareforretning Rensfcinds Soveposer og Sauskindsfelder HATTER OG HUER 9versen 1ste kl. op fisk fortetning Trondbjem $?//«? ^eiss fabrikala. (5nebriller i stort ulvalg. Termometre, barometre

16 BAD MED GASS! Efter iitmorch En temperert dusch efter turen er helsebringende. Henter og bringer. Telefon: 4, Vore anerkjendte KAVRINGER, KJEKS OG TØRRE KAKER anbefales Trondhjems Kommunale Bakeri FINN AAG O. Tryggvessøns gt. 20 Telefon 1934 H. Selmer Bergersen Nordre gt. 6 Telefon 4920 Axel og Georg Christophersen O. Tryggvessøns gt. 27. Telefon 28 Thorvald Kvam Nordre gt. 6 Telefon 619 OLE OMDAL O. Tryggvessøns gt. 4 Telefon 2952 Otto Ottesen O. Tryggvessøns gt. 40. Telefon 160 Anna Solstad Kongens gt. 10. Telefon 4557 k H. Sylow-Hansen Nordre gt. 12 Telefon 1877 k

17 Trondhjems Sparebank Oprettet 1823 Forvaltningskapital pr. Vi Kr. 72,371,83484 Hvorav egen Formue... 3,836, f Mottar indskud paa 6 Mdrs. Opsigelse. Sparebankvilkaar og Folio samt utfører alle vanlige Sparebank for retninger. 01 o Sikkerhetsbokser Hjemmesparebøsser Form u esfor va Itn ing Feriereisende anbefales vort hvælu for opbevaring av sølvtøi og andre værdigjenstande

18 Mineral vandfabrik Telefoner: O - 195O

19 PROVIANT VI har hvadde treenger og "besørger nedpakninger. Vi sætter op forslag og sender prislister. TRONDHJEM Kjendt for kvalitet siden BENZIN PETROLEUM OLJER NORSK BRÆNDSELOLJE A /«Sportsfiskere^ Støvsugere - Bonere - Vaskeautomater Kjøkkenmaskiner - Stekeovne etc* Vi har nu det største og mest komplette lager av sportsfiskeredskaper Nordenfjeldsk. Har altid de artikler som eksperterne foretrekker. Forlang vor nye specialkatalog hvori er indtat veiledning om bruk av redskaper. SIEMENS NORSK AKTI ES ELSKAR AVDELING TRONDHJEM Emil Grønning & Søn f FR. WALSETH Største utvalg i Jernvarer, Verktøi og Kjøkkenutstyr Si det med blomster frå I. J. Moums Blomsterforretning Telefon 418 NORDRE GT. 12 Telegramadrs. Cederpalm Blomsterhikener besørges sendt overalt i inn- og utland.

20 E. FJELDSETH TRONDHJEM TELEGRAMADR.,,ELEKTRIK" Elektriske installationer for lys og kraft Fabrikation av Elektriske varmtvandsapparater stikkontakter skibsutstyr etc. A /s JERNBETON - TRONDHJEM INGENIØR & ENTREPRENØRFORRETNINQ SØNDRE GATE 21 Telefoner: 731, 3019, Telegr.adr.,,Jernbeton" Utfører: Beton og Jernbetonarbeider av enhver art. Lager av: Gement, Monierjern, Cementkloakrør og alle slags bygningsartikler. Frå vort Almli stenbrud leveres prima stenheller tilhugget efter maal til rimelige priser. Indhent tilbud fra os. Oprettet Trondhjetn Søndre gate 13 Forvaltn.pr.Vi-30kr.26,101, Grunnfondkr.1,415, Mottar innskudd, bevilger lån, og utfører forøvrig alle vanlige sparebankforretn ing er. STATSBANERNES REISEKONTOR NIDAROS STASJON Billetter. Plassbestillinger. Gir oplysninger for reiser i inn- og utland. Tegner poliser for reisegodsforsikring. Kontortid: Hverdager Søn- og helligdager Telefon 3975 Telegr.adr...Reisekontoret, Nidaros" Reisekontor på Trøndelagsntslillingen 1930 C G. SJØBERGS EFTFL Specialforretning i hatter og huer NORDRE GT. 16.

21 Se mit Utvalg i Stoffer for Dresser. Sportsdresser Selskapsdresser Frakker etc. Sportsdresser efter maal Vindjakker Oljekapes Sportsstrømper Pullover Ullvester Manschjetskjorter Stivetøi Slips Undertøi i uld og bomuld Vinddrakter Knickers Sportsblusef Ole Dahl ATELIER g-o NISTE? BANANER/ LETVINDTE^REIE, GODE,NÆRENDE. DEN SU ND ESTE H ERMET» K"- -ME/M DET MATTHI ESSENS MED KVALITETS/AERKET BRØOFABRIK, CXTRA JYNDIMASKINBAKT.

22 ATELIER E -O I-OPOE t 1*1, AKTIESELSKAB TRONDHJEM 7ngen uten Kctltj gummi uer6estos bremseband "Æ C" tænd plugger AUTOMOBIL & REKVISITAPORRBTNING TRONDHJEM BENSINSTASJON - PARKERINGSPLASS - VÆHKSTED

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY

NORSK VÅCUUM OIL COMPANY FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. 1 k 1931 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Innehavere av foreningens hederstegn: (innstiftet 16. desember

Detaljer

Trondhjems Kommunale Bakeri

Trondhjems Kommunale Bakeri Spis mere Bananer! FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1927 De loran hvis navn.står * har vært medlemmer siden foreningens stifteldse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Setalz, Carl, direktør Sommerfelt,

Detaljer

Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932

Kun. MALTA chokolade med nøtter. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. NORSK VACUUM OIL COMPANYVs. l /i 1932 O I. J E N DEN KOLOSSALE B A G A T E L L FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l /i 1932 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmet:

Detaljer

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 25 1 Brodtkorb Tobias ing* Elinor frk. Ulf gymn. _ 5d ^lolmgren O. K. lærer* Othelie lærerinde Aslaug kontord. Nesjø Signe lærerinde 5.? iqlsen Nils fhv. arb.*

Detaljer

r rørøwøsrørrø^ Trondhjems turistforenings aarsberetning Brand Indbmdstyveri Værdiforsetidelser Sjø- & Transport-samt Ansvars-Porsikring.

r rørøwøsrørrø^ Trondhjems turistforenings aarsberetning Brand Indbmdstyveri Værdiforsetidelser Sjø- & Transport-samt Ansvars-Porsikring. mmmmmmfmn*. imiim^^i;^:sm mmmmmmmii i rs,,*^ r rørøwøsrørrø^ oprettet 1863 Grtrødkapitøl 2 MBomr Mbetatt..,,,.,. 'A Forsifcdngssum.,.,

Detaljer

ems turistforenings aarsberetning

ems turistforenings aarsberetning *1M ems turistforenings aarsberetning for,910. Den aariige generalforsamling blev avholdt den I. april J9t0. Av bestyrelsens medlemmer stod overlærer L, Sciiitlerttd og adjunkt A. Sommerfelt for tur til

Detaljer

Privatbanken i Tro n il li i em rs. Bankforretninger.

Privatbanken i Tro n il li i em rs. Bankforretninger. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeriss 81. Rosenborgkaien. C Lademoens Jernbanestat. Sandberg, Robert, C Stationsmester

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

Bankforretning It 607

Bankforretning It 607 :=-IUHLAWU. - soé 08 55 09 > o 2 A t. Fæstningsgaten frå N. Møllb. gt. til venstre, l ilsen Elisabeth arb.ske Anton A. toldopsm.* 3 "Stjørdalens ineieris uts. bustad Anton. skipper Anna tandtekn. Gudrun

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1929

ÅRSBERETNING FOR 1929 Årsberetning for 1929 79 FORENINGENS MEDLEMMER ÅRSBERETNING FOR 1929 42H ÅRSBERETNING GENERALFORSAMLING avholdtes den 22. april i Britannia hotell efter vanlig bekjentgjørelse.. Ca. 200 medlemmer var tilstede.

Detaljer

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm.

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm. 618 s forretningsbanken Creditreformforeningen avdel.kontor Hytten & Solberg kontor 22a (Kreditbanken) ^Drotninghaug A. frugt- & cigarforr. Christiansen Søren agent. Heglie B. barberforr. 2 Rønne Kristine

Detaljer

Nordre Gravlund Cemetery Skien

Nordre Gravlund Cemetery Skien KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. Nordre Gravlund Cemetery Skien Avskrift gjort av/transcribed by Thorbjørn Rogstad sommeren/summer 1997. Registrert av/registered by Reidar Ballestad 1997,

Detaljer

i Olaf TryggyessBHS %de Vatérlandsveiten

i Olaf TryggyessBHS %de Vatérlandsveiten i Olaf TryggyessBHS %de Farup, Julie, Sætterske Michelsen, V., Danselærer 42. Wiborg, H,, Hdls.mand Eøske, O. L., do. Chr. Thaulow & Søn, Jern- og Kulforr.. Huitfeldt, L, Oberst Wold, Sofie, Frøken Bergithe,

Detaljer

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for Benytt Dem av våre tjenester LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949),, FORMÅL Sl. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet k±v a Vf?

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Aars, Sophus: 32/223 Aarseth, Ville, billedhogger: 32/282*

Detaljer

Viede A B C D E F G H I J K L

Viede A B C D E F G H I J K L 3 4 Viede 1Vielsesnr Gift Vielsesdato før Gift brudgommen før brudbrudeparets navn Bopel Fødested Fødselsår Fedres navn TrossamfunnForloverens navn og bobel Joh Oskar Olsen, Anmerkninger Ole Edvard Olsen,

Detaljer

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet.

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet. Privatarkiver Her følger en liste over de privatarkiv som oppbevares ved Statsarkivet i. Privatarkiv er arkiv etter personer, bedrifter, foreninger og lag, gårder o.l. De fleste privatarkivkatalogene kan

Detaljer

F. BRUNS BOHANDELS FORLAG

F. BRUNS BOHANDELS FORLAG BØKER FOR FJELLFOLK JOTUNHEIMEN 40 helsides reproduksjoner. Innledning av Gunnar Raabe. Innta. kr. 9.60. TROLLHEIMEN OG SYLENE 40 helsides reproduksjoner. Innledning av Nic. Stabell. Innb. kr. 9.60. SMØBEKOPPENS

Detaljer

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17 Dåp nrfødselsdatoanmeldsesdato Dåbsdato Navn Foreldrenes navn Bopel Farens Morens fødselsår fødselsår Om Ekte død, / uekte examinert,opptatt eller flyttetanmerkninger Thomas Olai Martiniussen, 3 barn.

Detaljer