Omsorg er bare en telefon unna. Les om hvordan frivillige fra Røde Kors bistår mennesker i krisesituasjoner via telefon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorg er bare en telefon unna. Les om hvordan frivillige fra Røde Kors bistår mennesker i krisesituasjoner via telefon."

Transkript

1 Magasin for Møre og Romsdal Røde Kors Nr. 1 - Juli 2012 Omsorg er bare en telefon unna Les om hvordan frivillige fra Røde Kors bistår mennesker i krisesituasjoner via telefon. Side Elektriker i katastrofer og nød Med hjerte for bygda Vi vil vise at vi bryr 14 Bakside oss Prøv deg på vårt sommerkryssord Foto, forside: Ragnhild Vatne Bø

2 2 3 Beredskapsspesialist i Shell: Røde Kors er proffe Gjennom avtalen med Røde Kors har Shell sikret seg beredskapskompetanse på høyt nivå. Røde Kors er de mest proffe av alle frivillige organisasjoner. Det mener Delia With, beredskapsspesialist ved Shell på Råket i Kristiansund. Røde Kors i Shell-samarbeid: Omsorg for for pårørende Tekst: Terri Senior. Foto: Ragnhild Vatne Bø Via telefon skal frivillige fra Røde Kors bistå de pårørende som kan ha behov for praktisk hjelp, veiledning og omsorg i krisesituasjoner. De frivillige skal hjelpe pårørende ved Shell på Råket i Kristiansund. Trygghet for våre ansatte har selvsagt topp prioritet. Kristiansund og omegn Røde Kors (KORK) bidrar til at pårørende får den omsorgen de har krav på i en eventuell krisesituasjon, sier Delia With fra Shell Norge. With er beredskapsspesialist i Shell og de frivilliges kontaktperson de siste fem årene. Godt rustet 16 frivillige fra Røde Kors på Nordmøre har øvd over tid på å yte omsorg for pårørende til Shellansatte. Vi føler oss godt rustet til oppgaven og er stolte over den tilliten Shell har til oss, sier lokalforeningsleder Anne Marie Wærstad i Kristiansund og omegn Røde Kors. Gunnar Todal, Eddy Leonhardsen og Ann Kristin Sporsheim utgjør lederteamet for de frivillige telefonvaktene. Troikaen forteller om opplæring, øvelser og jevn kommunikasjon med Shell for å oppnå målet om å bli en profesjonell telefontjeneste. Røde Kors fikk utelukkende positive tilbakemeldinger fra Shell etter en øvelse i vår med simulert helikopterstyrt. Vi fikk høre at vi var på minst samme nivå som et profesjonelt firma. Det motiverer, sier Eddy Leonhardsen. Høy beredskap Det er høyt beredskapsnivå på de frivillige som bemanner telefonen for pårørende. Røde Kors er tildelt et rom på Shell sitt anlegg på Råket som fungerer som en telefonsentral. Er ulykken ute, skal minst fire av telefonvaktene være på Høy beredskap: Røde kors- frivillige er tildelt et rom på Shell sitt anlegg på Råket. Rommet vil fungere som en telefonsentral ved krisesituasjoner. Fra venstre ser vi Anne Marie Wærstad, Gunnar Todal, Eddy Leonhardsen (fremst på bildet), og Ann Kristin Sporsheim. plass innen 30 minutter. De skal ta imot de pårørendes telefoner på en omsorgsfull, men profesjonell måte. Behovene til innringerne skal registreres og videreformidles til de ansvarlige i Shell. Eddy Leonhardsen er minst like opptatt av hva telefontjenesten for de pårørende ikke skal gjøre. Det er ikke Røde Kors sin oppgave å formidle detaljerte personopplysninger. Selv om et familiemedlem har et naturlig krav på informasjon om en ektefelle, sønn eller datter som er utsatt for en ulykke, så er det arbeidsgiveren, altså Shell, som gir ut slik informasjon, presiserer han. Internasjonalt fokus Lederteamet blir svært engasjert når de forteller at de også har en beredskap på språkutfordringene de kan møte som telefonvakter. Shell sine ansatte på Råket består av mange forskjellige nasjonaliteter. Det kan like godt være en polsktalende pårørende i andre enden av telefonlinjene som en norsktalende. Vi er tilknyttet en tolketjeneste og har tilgang på tolker på stort sett alle de aktuelle språkene i løpet av en halvtime, sier Ann Kristin Sporsheim. Kompetanse på tvers av fagområder De 16 telefonvaktene representerer variert Røde Kors- kompetanse. Folk flest er mest vant til at det er Røde Kors Hjelpekorps som håndterer krisesituasjoner. Imidlertid har også frivillige fra Røde Kors sine omsorgsaktiviteter en fremtredende rolle i pårørendetelefonen. Telefontjenesten er et godt bevis på at Kristiansund og omegn Røde Kors samarbeider på tvers av fagområder. De har for eksempel knyttet til seg to psykiatriske sykepleiere i tillegg til andre Røde Kors- medlemmer med et bredt spekter av kompetanse fra det frivillige livet. Vi kan ha forskjellige innfallsvinkel til problemstillinger som dukker opp, men vi er ett Røde Kors, konstaterer Eddy. Røde Kors med sterk posisjon i lokalsamfunnet Telefontjenesten er nok et eksempel på lokalforeningens engasjement i lokalsamfunnet i Kristiansund og omegn. KORK samarbeider blant annet med Kristiansund kommune om aktiviteten Treffgruppa der frivillige arrangerer aktiviteter for rundt 20 brukere et par ganger i måneden. Over femti frivillige i Røde Kors sin Besøkstjeneste besøker diverse institusjoner i kommunen hver eneste uke. Røde Kors har også vært en pådriver for blodgiveraksjoner i kommunen. Å kunne dekke behov i lokalsamfunnet er et klart Røde Kors-mandat, sier lokalforeningsleder Wærstad. Røde Kors frivillige gjør en fantastisk jobb både med telefonen for pårørende, men også ellers i samfunnet, sier With. Lokalengasjement avgjørende Shell vurderte flere faktorer før de kom med forespørselen til Røde Kors om å samarbeide om et telefonkorps for pårørende. Vi ønsket en samarbeidspartner med lokal tilknytning og lokalkunnskaper. Profesjonalitet viktig Røde Kors har i mange år vist et engasjement for lokalsamfunnet som er beundringsverdig. De kjenner de lokale forholdene godt, de kjenner folket her og behovene. Hvorfor skal vi hente inn eksterne kompetanse når vi har en slik velfungerende lokal aktør? spør hun. Delia understreker at Shell også var opptatt av å kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet gjennom Røde Kors. De som bemanner telefonen får jo ikke betalt, men vi håper jo at økonomien til Røde Kors blir styrket av avtalen vi har med dem Internasjonale forbindelser og språkfokus Shell ser også fordelene de har av å samarbeide med en verdensomspennende organisasjon som også er til stede i de fleste kommuner i Norge. Røde Kors innfører kurs i psykososial førstehjelp Røde Kors innfører nå kurset Psykososial førstehjelp som en del av grunnopplæringen til sine aktive medlemmer. Årsaken til dette er at forskning de siste årene har vist at psykososial førstehjelp i timene og de første dagene etter at en hendelse av alvorlig karakter har funnet sted, har en sterk forebyggende effekt og kan være med på å hindre at en person får psykiske problemer på lengre sikt. Røde Kors ser at medlemmene ofte blir brukt når det skjer større hendelser i lokalsamfunnet. Ofte er oppgavene knyttet opp imot omsorg av involverte personer. Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted. Kurset gir innsikt, styrker ferdigheter og formidler en rekke råd og tips som setter deltakerne i stand til å yte god psykososial førstehjelp. I likhet med Shell er Røde Kors en internasjonal virksomhet, og det er betryggende å vite at Røde Kors har et nettverk som vi kan nyte godt av i en krisesituasjon. Vi har felles ressurser, både menneskelige og annet, som kan være avgjørende for en god håndtering av en krisesituasjon, mener With. Veien er kort for et samarbeid med de 20 øvrige Røde Kors- foreninger i fylket om det en dag skulle være nødvendig. God kommunikasjon og felles mål er faktorer som allerede preger Røde Kors sitt interkommunale samarbeid. Dette er ting som vi merker oss. Vi fulgte med den imponerende Røde Kors- innsatsen som ble gjort da hurtigruta brant i Ålesund. Profesjonaliteten til de frivillige i Ålesundsområdet er den samme som vi observerer her i Kristiansund, sier beredskapsspesialisten. Shell er takknemlig for at Røde Kors har ordnet med tilgang til en profesjonell tolketjeneste som kan benyttes etter behov. Vi har jo over 30 nasjonaliteter representert i dette virket. Da er det ingen overdrivelser å si at språkkunnskaper er viktige, slår With fast. Det er med et visst vemod at Delia With nå avslutter sin rolle som kontaktperson for Røde Kors. Hun beskriver årene som lærerike og takker for det gode samarbeidet. Delia With er spesialist på beredskap ved Shell Norge i Kristiansund. Bildet er tatt i forbindelse med en øvelse på Shell sitt anlegg på Råket. Foto: Shell Norge Kan du tenke deg å være frivillig i Røde Kors? I regi av Røde Kors kan du gjøre en forskjell for noen i ditt nærmiljø. Kontakt Terri Senior i Møre og Romsdal Røde Kors. Telefon: Les mer om Røde Kors sine aktiviteter på: rodekors.no/mr Medmenneske - Informasjonsavis fra Møre og Romsdal Røde Kors Opplag: Ansvarlig utgiver: Møre og Romsdal Røde Kors, Daaevegen 2, 6018 Ålesund Telefon: Redaksjon: TIBE Ålesund For annonsering, kontakt: Tore Nedregård: ,

3 4 5 vi nær 500 velkvalifiserte hjelpekorpsere. De er aktive i søk og redning. Også innenfor feltet omsorg holder vi beredskapskurs. Det aller nyeste er beredskapsvakt. Vi spør om folk kan tenke seg å bruke en dag i året på å oppdatere seg og være beredt til å hjelpe om ulykker skulle skje. Det har vi så langt fått god respons på. Vi er glade for at vi finner en så stor grad av medansvar og medfølelse hos folk. Foto: Elin Marie Nilsen LEDER Norge er et land med store utfordringer fra naturen. På Vestlandet har vi de siste årene hatt orkaner som har ført til store ødeleggelser. Vi har snøras, og vi vet at Åkneset, Mannen og Opstadhornet kan rase ut. Men vi har også opplevd helt uventede hendelser som Fjelltunulykken og Hurtigrutebrannen i Ålesund. Det aller mest uforutsigbare som har skjedd i Norge, var attentatet som rammet oss 22. juli. Det vedkom hele Norges befolkning. Alle fylker hadde ungdommer på Utøya, ungdommer som bare hadde som mål å lære seg politikk og ta samfunnsansvar. Når store ulykker rammer oss viser det seg at alle ønsker å hjelpe. Vår regjering og vårt kongehus gikk foran, engasjerte seg med trøst og medfølelse. Kirker og Røde Kors-hus ble åpnet for de sørgende, og hele folket gikk i rosetog og tok del i sorgen. Medfølelse viser vi også i omsorgsaktivitetene våre. I det siste har Røde Kors rettet fokus på ensomhet. I vårt vellykkede lille land har vi mennesker som ikke har noen nærmeste, og som på grunn av alder eller uførhet ikke kommer seg så mye ut. De kan få en besøksvenn, en å prate med eller gå tur med. Vi har også visitorer i fengsel og flyktningguider for våre nye landsmenn. I sommer tar vi med 22 familier på ferie til Hauglandsenteret. Aktiviteten er rettet mot familier med dårlig økonomi, og vi kaller det Ferie for alle. Vi har med 10 frivillige fra Røde Kors som hjelper til med aktiviteter for barn, unge og voksne. Vi håper at enda flere vil melde seg som frivillige til våre aktiviteter og ønsker god sommer! Bitten Linge, distriktsleder Kors på halsen driftes av Røde Kors, og er et landsdekkende samtaletilbud for barn og unge. I dag består tilbudet av Røde Kors-telefonen og nettstedet Høsten 2010 lanserte vi også chat, og nå kan barn og unge også ha en personlig samtale med en voksen direkte på nett. Kors på halsen er et sted hvor alle under 18 år kan diskutere med hverandre og lese om temaer som er aktuelle for barn og ungdom. Hvis du vil snakke med en voksen, kan du ringe, chatte eller sende en e-post. Ingen tema er for store, og ingen er for små! Hva har du på? Stormoa, Ålesund - Tlf Relacom installerer: VERKSTED: Valkve, 6055 Godøy Tlf: Fax: Tekst: Ragnhild Vatne Bø Røde Kors-telefonen for barn og ungdom / Livet er lettere når du har noen å snakke med. Keiser Wilhelmsgt. 43, 6003 Ålesund Tlf FISH PROCESSING MACHINERY Kors på halsen noen å snakke med Noen ganger trenger man noen andre som lytter og hjelper enn de voksne man har rundt seg til vanlig. Kors på halsen har åpent som vanlig gjennom sommerferien, men det kan ventes noe lenger svartid enn ellers i året. Det er politiet som har det overordnede redningsansvar når ulykker skjer. Men de trenger hjelp fra frivillige. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Røde Kors hjelpekorps er vel forberedt og blir tilkalt av politiet når ulykker skjer. I Møre og Romsdal har MEK. VERKSTED AS Gratis tilbud for barn og unge bredbåndsløsninger overspenningsvern telefonsentraler brannvarslingsanlegg trådløse nettverk tyverialarm hotspots varmepumper elektro Vi sørger for at alt fungerer knirkefritt hjemme eller på jobb Strand Sea Service AS Tlf Fax Tlf LAGER/KONTOR: Kjøpmannsgt. 10, 6005 Ålesund Tlf Fax Gratis ferietilbod frå Røde Kors Tekst:Ragnhild Vatne Bø Foto: Røde Kors Røde Kors arrangerar gratis ferietur for barnefamiliar med dårleg økonomi. Å vere fattig i Noreg, handlar ikkje om å samanlikne seg med dei rikaste. Det handlar om å mangle det som andre barn har. Barn fortel om ein oppvekst utan pengar som gjer at dei føler seg utanfor og ikkje trives i kvardagen. Dei kan ikkje delta på dei same fritidsaktivitetane som klassekameratane og dei har ingen ferietur å snakke om etter sommarferien. Varierte aktivitetar Møre og Romsdal Røde Kors sin Ferie for alle tur går til Hauglandsenteret i Sogn og Fjordane. Ferie for alle er ein aktiv ferie, og store delar av ferien skjer utandørs uansett vær. Både barn og vaksne er med på mange varierte aktivitetar, og det er lagt opp til at familien skal få ei god ferieoppleving ilag. 22 familiar I år er det 22 familiar som er heldige og får vere med på turen frå Møre og Romsdal. Dette er familiar som har hatt ein svak økonomi over tid, og har minst eitt barn i alderen 6 13 år. Hjelpeapparatet i kommunane har oversikt over kva for barnefamiliar som har størst behov for Mauseidvåg Tlf Fax A/S Sula Rutelag tilbyr turkjøring, lange og korte turer. Kontakt oss for tilbud. Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund Tlf ferieopphald. Difor samarbeider Røde Kors med skulehelsetenesta, barnevernstenesta, sosialtenesta og andre offentlege instansar. Familiane sender søknad til Røde Kors gjennom desse tenestene. Røde Kors frivillige Det er med 10 frivillige medlemmar frå Røde Kors på ferieturen. Desse har sett av ei veke av ferien sin til å vere med å skape gode ferieopplevingar Sommer og vintertilbud MOLDE KRETA MOLDE RHODOS apollo.no / Tlf: startour / Tlf: MOLDE TYRKIA MOLDE TYRKIA ving.no Tlf: E-post: Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten! Ferie for alle detur.no / Tlf: MOLDE GRAN CANARIA ving.no / Tlf: startour.no / Tlf: for desse familiane. For å vere frivillig på turen må ein vere over 18 år, ha plettfri vandel, underskrive teieplikt og følgje opplæringa knytt til denne aktiviteten. Les meir om Røde Kors sit ferietilbod på:

4 6 7 Først til ulykkesstedet: - Hva gjør du? Tekst: Ragnhild Vatne Bø Illustrasjonsoto: Per E. Tandberg - Vet DU hva du skal gjøre om du kommer først til et ulykkessted? Les denne artikkelen og du vil få kunnskap om hvordan du kan bidra ved en ulykke. Hva som gjøres på ulykkesstedet kan være forskjellen på liv og død, sier førstehjelpsansvarlig i Møre og Romsdal Røde Kors, Åge Henriksen. Mange er usikre på hva de skal gjøre om de kommer til en ulykke, og mener selv de ikke har nok førstehjelpskunnskaper til å kunne bidra. Rundt personer skades i trafikken hvert år. Alle kan hjelpe til ved en ulykke. Det verste du kan gjøre er å ikke gjøre noe, mener Henriksen som har mange års erfaring i å holde førstehjelpskurs. Han brenner for at folk flest skal ha mer kompetanse i førstehjelp og tørre å bruke den Sikkerhet på skadestedet Når du kommer til en ulykke, er det viktig at du aller først sørger for din egen sikkerhet. Gjør deg synlig ved å sette på nødblink på bilen, ta på deg refleksvesten du skal ha i dørlommen på bilen og sett opp varsletrekant ca 150 meter fra ulykken. Er du alene er det spesielt viktig at du sikrer at andre ser deg og bilen din, slik at de kan komme og hjelpe deg. Er dere flere personer kan en av dere ta ledelsen og dere kan dele på oppgavene slik at ting skjer raskere. Slå gjerne opp varseltrekanten før du forlater bilen og hold den foran deg, slik at du er godt synlig når du går for å plassere ut denne. Og tren gjerne på å slå opp varseltrekanten på forhånd, sier Åge Henriksen. Prøv også å skaffe deg en rask oversikt over området. Hvor mange biler er involvert? Hvor mange personer er skadd? Ring etter hjelp Ring 113 medisinsk nødtelefon, så snart du har sikret skadested. Er du usikker, så ring 113 med en gang du kommer til ulykkesstedet, og du vil få veiledning i hva du skal gjøre. Du vil få en del spørsmål du må svare på, og som kanskje virker litt rare i en stresset situasjon, forteller Åge Henriksen. Han forteller at disse spørsmålene er viktig for å gi deg og de skadde best mulig hjelp. Eksempel på slike spørsmål kan være; - hvor er ulykken, hvem ringer, hva har skjedd, hvor mange er involvert og lignende. Det er viktig at du svarer på spørsmålene så godt du kan, og følger rådene og veiledningen fra 113-operatøren. Førstehjelp til skadde personer Først når du har sikret stedet og tilkalt hjelp, bør du se hvordan situasjonen er for dem som er direkte innblandet i ulykken. Det viktigste du gjør er å sjekke at personene er våken og puster. Hos bevisstløse personer siger hodet fremover, og dette bidrar til å stenge luftveiene. Derfor er det viktig at du bøyer hodet forsiktig tilbake i normal stilling, slik at personen får puste. Det er også viktig å forsøke å stoppe store blødninger. Dette kan du gjøre ved å bruke en trykkbandasje fra førstehjelpsmappen i bilen, eller bare ved å trykke på såret. Åge Henriksen minner også om at trafikkskadde som ligger ute, kan raskt bli nedkjølt. Også når det er sommer og varmt i været. Nedkjøling øker faren for blødning og andre komplikasjoner. Derfor er det viktig at du legger et teppe eller klær over og under personen. La gjerne personene som er involvert sitte i bilen, så sant ikke dette er en fare for sikkerheten. Du kan redde liv Det er viktig at man tør å ta initiativ og stopper når man ser en trafikkulykke. I følge Veitrafikkloven er du også pliktig til å stoppe når du er i nærheten av et trafikkuhell. - Alle kan bidra med noe i påvente av helsepersonell. Det trenger ikke være førstehjelp, men også det å dirigere trafikken, holde skuelystne unna og sikre skadested, forteller Henriksen som håper at flere tør å stoppe og hjelpe til ved en ulykke etter å ha lest dette. Røde Kors trafikksikkerhetsquiz 1. Hvilket nødnummer ringer du når noen er involvert i en ulykke? a. 110 b. 112 c Hvor langt unna en trafikkulykke bør man sette varseltrekanten? a. 50 m b. 150 m c. 200 m 3. Hvor bør du oppbevare den gule vesten i bilen din? a. Sammen med reservehjul b. Hanskerom eller dørlomme c. Henge over seterygg 4. Hvordan kan du best sikre frie luftveger hos en bevisstløs person som sitter i bil? a. Løfte hodet forsiktig opp til normal stilling og kontroller pusten b. Ikke røre personen og vent på ambulanse. c. Ta personen ut av bilen og legge han i sideleie. 5. Hvor mange personer skades i trafikken hvert år? a b c Hvordan utfører du hjerte- lungeredning på voksne? a. 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger b. 15 brystkompresjoner og 5 innblåsninger c. 30 brystkompresjoner og 5 innblåsninger 7. Hva er det første du gjør når du finner en person som uforklarlig ligger på bakken? a. Sjekker pust b. Starter HLR c. Prøver å få kontakt Riktig svar: 1c, men de 2 andre kan også benyttes. 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7c VIKTIGE TELEFONNUMMER: 110 Brann 112 Politi 113 Helse Giftinformasjonssentralen tlf Installasjon Alarm og sikkerhet Kommunikasjon Antenne og Kabel-TV anlegg Brattvåg: Skodje: MIDT-NORGE Kristiansund Lufthavn Kvernberget, 6517 Kristiansund Tlf tlf: Tlf SULA 6030 Langevåg Tlf Borgstein AS Stålhaugen 5, 6065 Ulsteinvik Tlf Fax Entreprenør AS Ristev. 1. Pb. 347, 6101 Volda Tlf Fax Haram kommune Storgt. 19, 6270 Brattvåg Telefon Politimesteren i Nordmøre og Romsdal Storgata 43, 6508 Krsistiansund N Tlf Kristiansund Kommune v/brasen Opptrening Takker Røde Kors sin besøkstjeneste for meget godt samarbeid i omsorgsboligene Triangel AS/Triangel Software AS Tlf: MOLDE Birger Hatlebakksveg 15, 6415 Molde Tlf Tlf tlf Coop Extra Bygg Ulsteinvik Glopen 8, 6065 Ulsteinvik Tlf HARAM umoe sterkoder Daleg. 137, 6518 Kristiansund Tlf Fax E-post: STRANDA Keiser Wilhelmsgt. 34, 6003 Ålseund Tlf Bentnesvn. 50, 6512 Kristiansund N Tlf GRAVING Ivar Magne Horsgård 6456 Skåla Tlf Storgata 1/7, 6413 Molde LOKALT NYTT TO GANGER I VEKA Tlf Ødegårdsveien 127, Telefon: Tlf ULSTEIN Stålhaugen 5, 6065 Ulsteinvik Tlf: A. VÅGE AS ENTREPRENØRFORRETNING Furene, 6100 Volda Tlf Fax KRISTIANSUND KRISTIANSUND MOLDE STRANDA SYKKYLVEN VOLDA Grytestranda, 6265 Vatne Tlf Ytre Nordmøre Slakteri AS Industriv. 2, 6517 Kristiansund Tlf Fax Coop Frei BA Kongsveien 128, 6523 Frei Tlf Fax Malo Sagbruk Jupiterv. 3, 6419 Molde Tlf RAUMA langlo.no Ødegårdsveien 123, Tlf Hjellegjerde møbler AS Sentralbord: Sjøgata Ulsteinvik Tlf Volda Kommune Rådhuset Stormyra 2, 6100 Volda Tlf Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten! HERØY Herøy kommune Rådhuset, Pb. E, 6099 Fosnavåg Tlf Bytøsteinen 1, 6517 Kristiansund Tlf Skolegt. 8, 6509 Kristiansund Tlf Fax Et trivelig sted å være! VEØY AS Øran Øst, Tlf Fax "Vi tar vare på deg" T: F: Sula Kommune 6030 Langevåg Tlf Fax Sykkylen kommune Tlf Det Norske Veritas Sjøgt. 45, 6065 Ulsteinvik Tlf Norwegian Offshore Group AS Storgt. 8, 6100 Volda SULA KRISTIANSUND Bruhagen Næringspark, 6530 Averøy Tlf Fylkeshuset AS Julsundvn. 9, 6412 Molde Tlf Gunnar Eidsvaag Begravelsesbyrå AS Ramsaysgt Kristiansund N. Tlf Begravelser og kremasjoner Vulkan Skandinavia AS ALT INNEN HØYELASTISKE KOPLINGER Byfogd Motzfeldtsgt. 6, 6413 Molde Tlf SANDØY MEK. VERKSTED 6487 Harøy Tlf Fax E-post: Tlf Mob DAG/NATT Tlf TUSTNA Tusten Tunnelselskap AS Malmedalen 6445 Malmefjorden Tlf VESTNES VESTNES KOMMUNE 6390 Vestnes Tlf Fjord1 Buss Møre AS

5 8 9 Jeg ble helt rystet. Det var nok det sterkeste jeg har opplevd som delegat. Så mange lidende mennesker uten kapasitet til å hjelpe seg selv ble sterk kost, sier han lavt. Men han var aldri redd. Nei, det nærmeste var vel ubehaget under mitt siste oppdrag i Pakistan. Da var kontroversen rundt publiseringen av Mohammed-karikaturene på det verste. Følelsene var voldsomme og delegatene var nok mer forsiktig enn ellers. Men også det oppdraget gikk helt fint, presiserer Gunnar. Knuste fordommer Andre møter med den store verden utenfor Norge har vært mer gledelige. Det har også vært utallige mange positive opplevelser på de utsatte stedene. Det gleder et Røde Kors-hjerte når fordommer om andre mennesker viser seg å være usanne. I Pakistan har jeg opplevd at de eldste i lokalbefolkning var de ivrigste til å gjøre noe, smiler han. Mens han var stasjonert i Sudan opplevde han en lokalbefolkning som tok imot oppdragene sine med entusiasme og pågangsmot. Alt ble gjort med en gang og i full fart, sier Gunnar. Aktiv også lokalt Også hjemme i Ålesund finner delegatveteranen utløp for sitt engasjement. Gunnar har vært Flyktningguide, altså en støttespiller og medmenneske, for en afghansk flyktning. Han er også Røde Kors Visitor og besøker innsatte i Ålesund fengsel en gang i måneden. Å stille opp for andre i vanskelige situasjoner enten de er her eller der er ingen edel bragd. Det å kunne gi litt av meg selv til mine medmennesker er jo mest et privilegium. Jeg får jo så utrolig mye tilbake, insisterer Gunnar. Hva kreves for å bli delegat? Personell som sendes på oppdrag i utlandet har som regel høyere utdanning og flere års arbeidserfaring. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Følgende minstekrav gjelder: Minst tre års arbeidserfaring etter formell utdanning Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper Gode kommunikasjonsevner God kulturforståelse Sterk fysisk og psykisk helse Alder over 25 år Førerkort klasse B Engelsk er det formelle arbeidsspråket i Røde Kors. Andre aktuelle arbeidsspråk er fransk, spansk, portugisisk, russisk og arabisk. Det er en stor fordel om delegaten kan ett eller flere av disse språkene i tillegg til engelsk. For mer informasjon, kontakt Norges Røde Kors i Oslo. Sentralbord E-post: Elektriker i katastrofer og nød Tekst: Terri Senior. Foto: Olav Saltbones/Røde Kors Krevende men givende: Gunnar Jansen var en del av den norske delegasjonen som reiste til den karibiske øya Haiti etter jordskjelvet i Her står han foran feltsykehuset. CFLOW FISH HANDLING AS N-6030 Langevåg, Tlf: Faks: ÅHEIM UTVINNING Tlf Hustad fengsel for trygg løslatelse 6444 Farstad Øran Øst Tlf Røde Kors - delegaten Gunnar Jansen (65) fra Ålesund har opplevd katastrofer og nød på nært hold siden Men engasjementet er fortsatt glødende. GRAVING GRUS CONTAINERE - AVFALL Ring Tlf Hadde jeg fått spørsmål om å reise ut i dag, hadde jeg gjort det på flekken, sier 65-åringen. Røde Kors preget ungdomstiden 15 år gammel ble Gunnar Jansen inspirert av broren til en kamerat som var hjelpekorpser i Aalesund Røde Kors Hjelpekorps. De to kameratene ble selv ivrige medlemmer i organisasjonen. Gunnar husker den første tida i Røde Kors som et høydepunkt i sine ungdomsår. Det var en utrolig artig tid, preget av samhold og høy aktivitet. Vi var med på øvelser og utrykninger og hadde base på Svartløken på Ørskogfjellet. Traff kona i Røde Kors Det var til og med på et hjelpekorpsmøte at jeg først møtte min kone, Sissel. Nå har vi vært gift i 44 år, så Røde Kors har hatt en enorm virkning på livet mitt, ler han. Sissel Anda Jansens Røde Kors- engasjement er også blitt legendarisk. Hun var distriktssekretær og siden daglig leder for Møre og Romsdal Røde Kors i hele 14 år. Begynte på Balkan Det var under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia at Gunnar først meldte seg som delegat. Jeg skjønte at det kunne være behov for annet enn medisinsk personell blant den norske delegasjonen som skulle på oppdrag til Sarajevo. Jeg ringte til utenlandsavdelingen rett og slett for å høre om de kunne ha bruk for en elektriker og det hadde de! Å sette opp feltsykehus i et område som nylig er rammet av et jordskjelv eller en flom er et komplisert oppdrag. Leger, sykepleiere og jordmødre redder liv, men å gjennomføre operasjoner uten elektrisitet er mildt sagt vanskelig. Vi som har kompetanse av mer teknisk art prøver å være støttespillere for det medisinske personellet, sier Gunnar. Det ble tre oppdrag på Balkan i denne perioden. I henholdsvis Sarajevo, Banja Luca og Kosovo. Følelsen av å være til nytte for nødlidende mennesker under slike ekstreme forhold motiverte Gunnar til større innsats. Katastrofeområder i Sudan, Indonesia og Haiti er også steder hvor hans elektrikerkompetanse har gjort en uvurderlig forskjell for lokalbefolkningen. Til Pakistan har han reist intet mindre enn tre ganger til forskjellige katastrofeområder. Sterkt felleskap Gunnar forteller om mange og sterke inntrykk fra oppdragene sine. Samholdet med de andre delegatene er svært sterkt under oppholdet i de kriserammede områdene. Fellesskapet han opplever i et sykehustelt minner om tilhørighetsfølelsen han kjente på Ørskogfjellet for over 40 år siden. Og fellesskapet har hjulpet han under de til tider meget utfordrende forholdene han har møtt som delegat. Han forteller om et uforglemmelig møte med et psykiatrisk sykehus på Balkan. De ansatte ved sykehuset hadde rømt under et angrep, og pasientene var så å si overlatt til seg selv. Gunnar rister på hodet av minnet. ANLEGG - SANDTAK - MILJØ Administrasjon, planlegging og leiing Planlegging og administrasjon Estetiske fag Animasjon Drama/teater Kulturpedagog Kunst og handverk Musikk Helse- og sosialfag Barnevernspedagogutdanning Sosionomutdanning Historie, kultur, samfunn og religion Historie Religion og språk Bachelor- og yrkesutdanningar Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Lærar- og førskulelærarutdanning Førskulelærarutdanning Grunnskulelærarutdanning 1-7 Grunnskulelærarutdanning 5-10 Praktisk-pedagogisk utdanning Mediefag Animasjon Journalistikk Media, IKT og design PR, kommunikasjon og media Språk og litteratur Språk og litteratur Kongensgate 17, 6002 Ålesund Fellini Restaurant og Pizzeria Spjelkavikkrysset, 6010 Ålesund Tlf Med over 85 avdelinger er Riis Bilglass Norges største bilglasskjede.

6 Fiskerstrand Verft AS, Risevegen 23, N-6035 FISKARSTRAND, Tlf Sykkylven Flis AS Tlf Ø. Uri & Sønn AS Storgata, Tlf Tlf Marit & Sean Kirkpatrick Ved hovedveien E39 på Sunde, 6037 Eidsnes Stranda Rørservice AS Bankgata 4, Tlf Trollhaugen Barnehage AS Haugv. 19, 6015 Ålesund Tlf Seaside AS Pb. 66, 6201 Stranda Tlf Ålesund Fengsel takker visitortjenesten Atlantic Regnskap og Økonomi AS Tonningsg. 19, 6006 Ålesund Tlf Stranda Bok og Kontorsenter AS Almenningen 1, Tlf: Fax: Ødegårdsv. 89, Tlf DALE BRUK VESTNES AS 6390 Vestnes Tlf Vi setter standarden Tlf Sykehusapoteket i Kristiansund Herman Døhlensv. 1, 6508 Kristiansund Tlf Fax Egen kundeparkering P Straumen Kro AS Sykkylvsvn Straumgjerde Tlf Møbelverksted 6120 Folkestad Tlf DIN IKT-AVDELING 6270 Brattvåg Tlf Trollstigen Drift AS Isterdalen, Rv. 63, Tlf Hamnegt. 5, 6100 Volda Tlf Fax Kenneth Dalen Kjøttvarer Apotekergt. 8, 6004 Ålesund Tlf Byens beste slakter i hjertet av Ålesund. Hamnegt. 16, 6100 Volda Tlf Tlf Kjell Wangberg Larsen AS Flatholmvn. 17, 6002 Ålesund Tlf Øran Øst, Tlf Ikornnes Tlf Skansekaia, 6002 Ålesund Tlf Fax Elementpartner AS Betongelementfabr. Teglverksvn. 18, Tlf Byggmøbler Sykkylven As Sørestrandvn. 1144, 6222 Ikornnes Tlf Oddvin Ose AS Hamnegt. 12 Tlf Notnesg. 1, 6002 Ålesund Tlf: RS Elektronikk AS Storgt. 20, 6270 Brattvåg Tlf Høgebøane, Tlf Fax Mob Monter Rauma Strandgt. 16, Tlf Ståle Unhjem Bygg og innredning Trekanten Hen, 6320 Isfjorden Tlf Fax Mob avd. Åndalsnes Øran Vest, Tlf Golvstøp AS Pb Blindheim 6023 Ålesund Tlf Berknes Maskin AS Berknesvn. 990, 6100 Volda Tlf Blindheimsvn. 1, 6012 Ålesund Tlf SYKKYLVEN FUGESERVICE AS Tusvik, 6222 Ikomnes Tlf: Østbyen Bil & Karosseri AS Brusdalsvn. 244, 6011 Ålesund Tlf Fax Wenches Kjøkken v/ Wenche Fagerlid Tlf: Cateringvirksomhet Rauma Ullvarefabrikk AS (Husflidgarn) Kolstadg. 1, 6310 Veblungsnes Tlf Eduard A Byes Begravelsesbyrå AS Parkgata 16, 6003 Ålesund Tlf: Sjukehusapoteket i Ålesund Pb. 34, 6026 Ålesund Tlf Ystenesgt. 6B, 6003 Ålesund Tlf Reperbanen Fysioterapi DA Storgt. 34, 6509 Kristiansund Tlf BDO - ET MODERNE KOMPETANSEHUS BDO AS tilbyr tjenester innenfor revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt regnskap og lønn. Vikøyra, Tlf Aarflot Havnevik (Kontorspar) Kirkegt. 3, 6004 Ålesund Tlf Fax Vikedalen 2, Tlf Vakttlf: ONE Nordic Kraftmontasje AS Skorgen, 6390 Vestnes Tlf Rauma Regnskapsservice AS Isfjordvn. 4, Tlf Borgundfjordv. 147, 6017 Ålesund Tlf CONTAINERE Miljøvern i praksis SUNN-TRANS Tlf: Fax: Flatholmveien 39, Pb. 521, 6001 Ålesund Hovdebygda, 6150 Ørsta Tlf: Fax: Næringens Hus Storgata, 6239 Sykkylven Tlf Nedre Strandgt Ålesund Tlf: Fax: Geilneset 24, 6030 Langevåg Tlf Jomarka 4, 6012 Ålesund Blindheimsgeilane 1, 6012 Ålesund Tlf Sjukneset, 6037 Eidsneset Tlf Fax Malermesterne BMV AS Gammelseterlia 7, 6422 Molde Tlf System - Elektro AS Strandgata 26, 6270 Brattvåg FRISØRSALONG Ingrid Nerhus Hole Strandgt. 6, Tlf: Brusdalsvn. 169, 6011 Ålesund Tlf Tlf Mob Omagt. 68D, 6516 Kristiansund Tlf Møre Starfish 6036 Mauseidvåg Tlf Fax Ørsta Helsesenter Dalv. 24, 6150 Ørsta Tlf Myrabakken 2, 6413 Molde Tlf./Fax på regn- og arbeidstøy Hundsværgata Ålesund Tlf Epax gruppen er en norskbasert ledende produsent av konsentrerte Omega-3 lipider til det globale kosttilskudd- og farmasimarkedet. Epax leverer høykvalitets produktformuleringer som er skreddersydd for spesielle helsetilstander knyttet til hjerte/kar, ledd, mor/barn,hjerne samt for idrettsutøvere. Epax produktformuleringer er vitensskaplig underbygget av kliniske studier. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsfasiliteter i Ålesund og i Storbritannia, samt et kompetansesenter i Ørsta. Epax gruppen eies av bioteknologiselskapet Aker BioMarine og investeringsselskapet Lindsay Goldberg. J. WEIBERG GULLIKSEN Magdevågvegen 1 (Sørneset) Pb Larsgården, 6021 Ålesund MASKINFORRETNING MOTORVERKSTED E-post: SENTRALBORD FAKS: KRISTIANSUND KOMMUNE tlf: DIGI GITA L RE KLAME SKILT OG DEKOR etablert 1985 FOTO MONTE TERI RING PRO SJ EKTERING UTFORMING ARENAREKLAME FERGEREKLAME FLYPLASSREKLAME PARKERINGSHUSREKLAME TERMINALREKLAME Du gjer ein viktig miljøinnsats når du kjeldesorterer TM La oss gjenvinne meir arim.no Fyllingvegen 122, 6030 Langevåg Graving Massetransport Planering, drenering, grøfting Opparbeiding av hage/tomt Mob Mob /51, 40 Tlf , 61/51 Fax Tlf Fax Storg. 16, 6002 Ålesund Tlf: BROKIOSKEN Hellebroa 6004 Ålesund Tlf Ledende på fas ood i Ålesund. Egen fish n chips. Se vår kampanje på EROS AS Tlf Eggesbønes

7 12 13 Avverget drukningsulykke med førstehjelp Tekst: Terri Senior. Foto: : Ragnhild Vatne Bø Hotell Union i beredskap: MED HJERTE FOR BYGDA Tekst: Terri Senior. Foto: : Ragnhild Vatne Bø Hotel Union tar beredskap på alvor. Hotellet med den majestetiske beliggenheten i turistbygda Geiranger står oppført i beredskapsplanen til Åknes/Tafjord. Nylig ble det kjøpt hjertestarter fra Røde Kors, og førstehjelpsopplæring av de ansatte har begynt for fullt. Vi har klare mål om å yte omsorg både overfor våre gjester og overfor bygda for øvrig, sier Sindre Mjelva. Mjelva er direktør for hotellet og fjerde generasjon Mjelva som driver det tradisjonsrike hotellet som ble bygd i Det å være et beredskapshotell er en naturlig konsekvens av våre grunnverdier om å ta vare på hverandre og stille opp når det trengs, fortsetter han. Monja Mjelva, som driver hotellet sammen med ektemannen, nikker bekreftende. Ja, beredskap ligger nok i blodet vårt, sier hun. Vår enestående geografiske beliggenhet har alltid bydd på utfordringer, og vi har ofte måttet klare oss selv i vanskelige situasjoner. Beredskap er noe vi både vil og må ha fokus på. Fellestrekk med Røde Kors I april holdt Stranda Røde Kors førstehjelpsog hjertestarterkurs for de ansatte ved hotellet. Kursene var beregnet på de ansatte som har mest kontakt med gjestene. Den nyinnkjøpte hjertestarteren er nå plassert ved hotellets inngang, godt synlig for alle. Lokalforeningsleder i Stranda Røde Kors, Per Inge Jelle, forteller om ivrige kursdeltakere som tok opplæringen på alvor. Vi er glade for at hotellet gjør seg bedre rustet til å håndtere krisesituasjoner, sier han. En hjertestarter er helt klart en betydelig investering i Hotel Unions beredskap. Hoteldirektørene Mjelva har nylig kjøpt hjertestarter fra Røde Kors. Fra venstre ser vi Sindre Mjelva, Monja Mjelva (med hjertestarteren) og administrasjonskoordinator Anne Giskemo. Dette er livreddende utstyr som kan være til nytte, ikke bare for hotellets gjester men også for andre i bygda. Røde Kors- bakgrunn Det er kanskje ikke helt tilfeldig at ekteparet Mjelva velger nettopp Røde Kors som en samarbeidspartner i beredskapsarbeidet. Sindre Mjelva forteller at han var aktiv hjelpekorpser i sin ungdom, mens administrasjonskoordinator Anne Giskemo vedkjenner sin bakgrunn som medlem av det som tidligere var Ungdommens Røde Kors. Men å samarbeide med Røde Kors nå har også sine helt naturlige årsaker, presiserer Sindre. Hotell Union er en lokal aktør med sterk tilknytning til bygda. Vi har både den lokale oversikten over behovene og de lokale kunnskapene som kan være aktuelle i vanskelige situasjoner. På den måten er vi ikke ulik Røde Kors, smiler han. Og akkurat som Røde Kors er vi innstilt på å bistå bygda med vår kompetanse og kapasitet når det trengs. Bygd om vinter- storby om sommeren Geiranger ligger til enhver tid på topp ti- listen over Norges mest besøkte turistattraksjoner. Det er rundt to hundre fastboende i bygda, men i sommermånedene stiger antall besøkende til svimlende høyder. Det kan være så mange som 5000 turister i snitt daglig i de fire sommermånedene. Med tanke på at det er tilgang til lege én gang i uken, er det ikke unaturlig at Hotel Union utarbeider planer i tilfelle det verste skulle skje. Vi har et brannkorps bestående av frivillige og en ambulanse i bygda, sier Anne Giskemo. Og vi er svært takknemlig for den innsatsen de legger ned. Var sykehjem under Dagmar Da orkanen Dagmar besøkte Geiranger i jula ble en av konsekvensene strømbrudd på det lokale sykehjemmet. Monja Mjelva var raskt ute med å tilby evakuering av sykehjemmets beboere til hotellet. Der fungerte fasilitetene som vanlig med hjelp av elektrisk aggregat. Hotel Union kunne tilby både mat og varme til de evakuerte. Hotellet fikk også tilgang på satelittelefon og kunne tilby relativt stabil kommunikasjon med omverden mens Dagmar - kaoset pågikk. Sindre Mjelva forteller at hotellet klarer fint å fungere normalt i minst en uke uten eksterne forsyninger om nødvendig. Ja, vi skal klare oss, sier han. Det har vi alltid måttet gjøre. Det er godt å føle seg trygg på at vi har helt konkrete planer for en god beredskap her i Geiranger. Førstehjelpskurs og innkjøp av hjertestarter viste seg å være en klok investering for Hotel Union. Her poserer Monja Mjelva med den nyinnkjøpte hjertestarteren. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Hjertestarter Hva er en hjertestarter? En hjertestarter (defibrillator) er et apparat til bruk ved hjertestans. Den tolker hjertets elektriske rytme gjennom to elektroder som festes på brystet, og avgjør om det skal gis strømstøt eller ikke. Hjertestarteren gir deg tydelige instruksjoner om hva du skal gjøre og er enkel og trygg å bruke. Hva er hjertestans? Hjertestans betyr at hjertet plutselig slutter å pumpe blod. Noen har en hjerterytme hvor hjertet bare flimrer, disse kan ha god hjelp av en hjertestarter. Noen har et hjerte som står helt stille. Begge disse trenger hjerte-lunge-redning. En hjertestarter kan avgjøre om hjertet trenger strømstøt eller ikke. Uten forvarsel ble hotelldirektøren fra Hotel Union i Geiranger deltaker i en dramatisk situasjon på hotellet i juni. Med ferske førtehjelpskunnskaper i hodet ble Monja initiativtaker i aksjonen som trolig reddet livet til en hotellgjest som var nær ved å drukne. Fikk skryt av ambulansepersonell Monja er snar med å tilsidesette sin beundringsverdige innsats ved hotellets svømmebasseng. Men ambulansepersonellet som kom til stedet underveis bekrefter at hun gjorde en god figur i en alvorlig situasjon. Selv er Monja mest opptatt av å understreke hvor viktige hennes nyoppfriskede førstehjelpskunnskaper ble i en virkelig situasjon. Man deltar på et førstehjelpskurs, men klarer ikke helt å forestille seg at man skal være med på noe så dramatisk, sier en tankefull Monja. Man håper jo i det lengste at man aldri vil få bruk for å teste ut sine kunnskaper at ulykken aldri skjer. Men så plutselig står man midt opp i det, fortsetter hun. Kunnskaper ga selvtillit Monja understreker at førstehjelpskurset ga henne både de nødvendige kunnskaper og, ikke minst, selvtilliten som ble avgjørende for at hun våget å involvere seg. Ja. Helt klart. Jeg hadde nok vært mer nølende i situasjonen hvis ikke jeg nylig hadde vært på kurs, sier hun. Hotell Union er en sterk pådriver for beredskap i Geiranger. Senere denne måneden blir et nytt kurs i førstehjelp arrangert for sommervikarene på hotellet. Bra med økt fokus på førstehjelp Førstehjelpsansvarlige i Møre og Romsdal Røde Kors, Åge Henriksen, er glad for at dramaet på Hotel Union endte godt. Både han og lokalforeningslederen for Stranda Røde Kors, Per Inge Jelle, var førstehjelpsinstruktører for de hotellansatte i april. Åge har holdt førstehjelpskurs i over 20 år og har lagt ned en utrettelig innsats for å sette fokus på viktigheten av kunnskaper om førstehjelp. - Her har vi et konkret eksempel på at førstehjelp redder liv, mener Åge, og berømmer Monjas innsats. At noen tar initiativ til å bidra når ulykken er ute er kjempeflott, fortsetter han. Dette er et godt utgangspunkt for redningstjenesten når de kommer til pasienten. Monja oppsummerer det hele på denne måten. Jeg er bare glad jeg var på rett sted til rett tid og hadde noen kunnskaper som bidro positivt i denne situasjonen. Det kjennes godt. Vet du hva du gjør hvis noen nær deg blir akutt syk eller skader seg? Lær livreddende førstehjelp. I løpet av september arrangerer Røde Kors kurs i førstehjelp over hele fylket. Følg med på våre nettsider for mer informasjon og påmelding: rodekors.no/mr telefon: e-post:

8 14 15 ØRSKOG ØRSTA " Vi vil vise at vi bryr oss Spar Larsgården (Favoritten) Larsgårdv. 19, 6009 Ålesund Tlf Kommisjonær for Norsk Tipping Post i butikken Møre og Romsdal Fylkeskommune Ørsta Videregåande Skule - ei yrkesutdanning du kan gjere deg nytte av! Christian Haagensen Transport Varetaxi 6018 Ålesund Tlf Fax Vik Ørsta AS Skorgeura, 6150 Ørsta Tlf Kongensgt. 23, 6001 Ålesund Tlf Fax Tverrvn. 37, 6020 Ålesund Tlf R Borgundv. 489, 6015 Ålesund Tlf Pb Spjelkavik 6022 Ålesund Tlf Ålesund Tlf SPERRE INDUSTRI AS 6057 Ellingsby Tlf Fax Tekst: Terri Senior Foto: Ingvild Velsvik Mao og Charlotte er ildsjeler i Volda som utøver sitt frivillige engasjement på en litt annen måte en frivillige flest. Vi tar selv kontakt med både enkeltmennesker, lag og organisasjoner i lokalsamfunnet som vi tror vi kan hjelpe i hverdagen. Vi er blitt tatt godt imot i Volda og vil gi noe tilbake til bygda ved å vise at vi bryr oss, forteller Mao og Charlotte. Det er 6 år siden Mao og Charlotte kom til Volda. I dag er de godt integrert i den sunnmørske bygda, med fast jobb, et stort sosialt nettverk og et brennende frivillig engasjement. Vi er Røde Kors faddere for barn i Rwanda. Vi har begge foreldre som er fra Rwanda selv om vi selv har vokst opp i nabolandet Burundi, forklarer de. De kjenner godt forholdene til de fattige barna der. De mener det er en selvfølge at de stiller opp som faddere. Ved å sende et fast pengebeløp hver måned vet de at de er med på å sikre barna en trygg oppvekst. Hvorfor velger dere å støtte Røde Kors? Vi har selv observert på nært hold måten Røde Kors hjelper folk i Afrika på. Vi har tillit til at Røde Kors hjelper de som trenger det på en effektiv måte, uten å være partisk. I Afrika er Røde Kors et begrep som står for medmenneskelighet. Var dere frivillige i Burundi også? I Afrika er vel de aller fleste frivillige på en eller annen måte. Frivillighet har ikke nødvendigvis de organiserte formene den har i Norge, men utøves nok mer spontant. Alle hjelper den gamle dama i nabolaget, den syke onkelen eller en venn i nød. Problemet er ofte at ressursene ikke strekker til. Men alle prøver å passe på alle. Ved å hjelpe hverandre overlever man. På hvilken måte er dere frivillige i Volda? Vi stiller opp der det trengs. Det kan være som vakter på skianlegget om vinteren, eller på den internasjonale kvinnegruppen i regi av innvandrerkontoret. Ser vi nye ansikter i bygda går vi bort og presentere oss og spør om det er noe vi kan bistå med. Noen oppfatter kanskje denne fremgangsmåten som litt spesiell? Ja, noen kan være litt undrende til at vi gjør dette, men stort sett får vi positiv respons. Vi har blitt kjent med folk vi skaper nettverk. I Afrika sier vi at man aldri kan bli kjent med for mange. Det gjelder i Volda også! Har frivilligheten hjulpet dere å integrere dere? Absolutt! Ved å stille opp som frivillige har vi fått en inngangsbillett til det som virket som lukkede miljøer. Frivillighet er så absolutt en nøkkel til integrering. Dette er et budskap som vi gjentar til de kjedsommelige overfor andre med minoritetsbakgrunn i Volda. Vi håper vi kan være rollemodeller for andre som har flyttet hit uten nettverk sier de. Mao og Charlotte Navn: Alder: Jobb: Navn: Alder: Jobb: Mao Deogratias Mucocori 40 år Miljøarbeider i Volda Kommune Charlotte Ingabire 36 år Miljøarbeider i Volda Kommune Sivilistatus: Gift Aktuell som: Frivillige utenom de vanlige Hjelp barn - bli Røde Kors- fadder Som fadder bidrar du til at barn får mat, rent vann, skolegang og medisinsk hjelp. Og ikke minst får omsorg og beskyttelse i det som kan være en farlig og utsatt hverdag. Barna du hjelper er blant annet foreldreløse barn i Rwanda, HIV- smittede barn i Lesotho, jordskjelvrammede barn på Haiti, gatebarn i Colombia og utsatte barn i vårt naboland, Russland. Ved å gi et fast pengebeløp hver måned er du med på å sikre en trygg oppvekst for barna i deres nærmeste omgivelser. Fire ganger i året mottar du giverbrev med informasjon om prosjektene du støtter. Kontakt oss på eller telefon: (09-15). Les mer om Røde Kors Fadder på: rodekors.no/fadder Daaevn. 2, 6018 Ålesund Tlf Tlf Nedre Strandgt. 4 Pb. 408, 6001 Ålesund HARAM Hatlehol Produkter AS 6265 Vatne Tlf HAREID Spenncon AS Hjørungavåg, 6065 Hareid Tlf MOLDE Trondheim Kulde AS avd. Molde Tellusvn. 2, 6417 Bolsøya Tlf Advokatfirma Larhammer Aarseth AS Torget 2, 6413 Molde Tlf Oshaug Metall AS Grandfjæra 20, 6415 Molde Tlf Oskar Sylte Mineralvannfabrikk Eikremsvingen 1, 6422 Molde Tlf Anleggsgartner Ingvar Jonassen Huflakv. 14, 6412 Molde Tlf RAUMA Rødven Transport AS Bil Rauma Rødven, 6350 Eidsbygda Tlf Rørl. forr. Harald Sylte AS Romsdalsvn. 12, Tlf Notensgt. 14 Pb. 1301, 6001 Ålesund Tlf RAUMA Åndalsnes Bilverksted AS Øran Vest, Tlf Fax Tannlege Bjørn Brekken Vollan 7, Tlf Piccolo Mama Rosa Vollan 5, Tlf Anton Amundsen AS Storgt. 33, 6301 Åndalsnes Tlf Sentrum Bilverksted AS Øran Vest, Tlf STRANDA Breeze Farstad Svemorka, Tlf Økonsult AS Bankgt. 1, 6201 Stranda Tlf Slettvoll Møbler AS Skaffarv. 105, Tlf Teigen & Røyr Maskin AS Røyr, Tlf Brattvåg Mek Verksted AS Dalevn. 3, 3270 Brattvåg Tlf Videregående Skole Breivikvn. 5, 6018 Ålesund Tlf Tlf Moa Butikksenter, 6022 Ålesund Tlf Fax MØRE OG Å ROMSDAL AS Mercedes-Benz Peugeot Lerstadv. 525, 6018 Ålesund Tlf SYKKYLVEN L P Riksheim Treindustri 6220 Straumgjerde Tlf Handelsservice AS Vikøyra, Tlf ULSTEIN Vattøy Regnskap AS Onglasætra 18, 6065 Ulsteinvik Tlf Bucci Arkitektur og Design AS Gamlevn. 23, 6065 Ulsteinvik Tlf Vikebladet Vestposten AS Sjøgaten 29, 6065 Ulsteinvik Tlf Hatløy Catering AS Pb. 90, 6067 Ulsteinvik Tlf Conplan AS Kyrkjegt. 10, 6065 Ulsteinvik Tlf VANYLVEN Dragsund Asvo AS 6080 Gurskøy Tlf Nystøl & Fagerhol 6143 Fiskåbygd Tlf Ivar Aasen gt. 4, 6150 Ørsta Apotekerg. 9B, 6004 Ålesund Tlf ALT I FLATE TAK OG MEMBRANER Tlf: Fax: VANYLVEN Økonomi Consult AS Syvde, 6140 Syvde Tlf Vanylven Rekneskapslag Syvde, 6140 Syvde Tlf VESTNES Brastad Skipsservice AS Eikneset, 6391 Tresfjord Tlf Watermist AS Pb. 347, 6399 Vestnes Tlf VOLDA Tannlege Einar Bortveit Rådhusgt. 6 B, 6100 Volda Tlf PG Tilseth Maskin AS 6133 Lauvstad Tlf Jakob S. Bjørkedal Båtbyggeri Bjørkedalen, 6120 Folkestad Tlf Sunnmøre Regnskapssentral Hamnegt. 20, 6100 Volda Tlf Fax Teglverksvn. 10, Hasko Bil AS 6076 Moltustranda Tlf: Osholmen 5, Ålesund Tlf: VIRKSOMHET FLYKTNING ØRSKOG Jan Co Mek AS Lindsetvik, 6240 Ørskog Tlf Mob Braute Maskin AS 6240 Ørskog Tlf ØRSTA Moe og Ryste Trafikkskule Holmegt. 12, 6150 Ørsta Tlf Holen Sand og Grustak AS 6165 Sæbø Tlf Ing. Svein Nedreklepp AS Kongensg. 16, 6002 Ålesund Tlf Rico Bil AS Brusdalsv. 207, 6011 Ålesund Tlf Voldstad Management AS Klaus Nilsensgt. 4, 6003 Ålesund Tlf Eiendomsinvest Pb Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf Mob Asbjørn H Gjørtz Eiendom AS Buholmgt. 1, 6003 Ålesund Tlf Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

9 Vinn en praktisk hofteveske med førstehjelpsutstyr Løs vårt kryssord og send inn løsningen. Vi trekker ut en hovedvinner, som får en hofteveske med førstehjelpsutstyr, og to andre som får en førstehjelpspute fra Røde Kors. Send løsningsordet innen 15. august 2012 til: eller klipp ut kryssordet og send det til: Møre og Romsdal Røde Kors Daaevegen Ålesund Merk konvolutten: Kryssord Sommerkryssord Foto: Ragnhild Vatne Bø TIBE Svar: Navn: Adresse: Løsningsordet fra forrige nr: Vi gjør en forskjell Ønsker du å være medlem i Røde Kors? Som medlem i Røde Kors bidrar du til å opprettholde viktige omsorgs- og redningsoppgaver i ditt nærmiljø. Enkeltmedlem: Kr. 300,- Familiemedlem: Kr. 600,- Ungdom (13 25 år): Kr. 150,- Barn (0-12 år): Kr. 60,- Har du spørsmål vedrørende ditt medlemskap? Ta kontakt på telefon , eller e-post:

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Ferie for alle. Magasin for Møre og Ro msdal Røde Kors N r. 1 - J u l i 2013. Prøv deg på vårt sommerkryssord. En av fire nordmenn er ensomme

Ferie for alle. Magasin for Møre og Ro msdal Røde Kors N r. 1 - J u l i 2013. Prøv deg på vårt sommerkryssord. En av fire nordmenn er ensomme Magasin for Møre og Ro msdal Røde Kors N r. 1 - J u l i 2013 Ferie for alle I et av verdens rikeste land øker likevel antall fattige barnefamilier. Over 800 barn og foreldre i vårt fylke har vært med Røde

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team.

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Helsepersonelloven 10A Når bør man informere barn? Å ta barnas perspektiv Snakke med foreldre Når foreldre dør Hva hjelper? Logo

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole En helt alminnelig dag i juli.. Ferietid (Jeg var i Trøndelag 600km fra Hole skulle starte ferie 25juli). Vikarer og minimumsbemanning Mange nøkkelpersoner bortreist

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune Hjelp og oppfølging etter 22. juli Ringerike kommune SAMHOLDET OG FELLESKAPET VISER OSS VEI Det som skjedde på Utøya og i Oslo 22. juli vil prege oss i lang tid fremover. Vår fremste oppgave er å ivareta

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste «Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste Dagens opptakt vil bestå av: Om Fylkesmannen Regionreform Nasjonale forventningar til kommunane Status kommunereform Møre og Romsdal 2025 Fylkesmannen sine roller

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN Etter sjokket Traumatisk stress og PTSD Om forfatteren: Om boken: «Dette er en bok som har sitt utgangspunkt i en sterk personlig beretning fra en kvinne som kom tett

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med?

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med? Vanlige krisereaksjoner - hva kan jeg som pårørende bidra med? Mennesker opplever livets påkjenninger ulikt. Å få en alvorlig/ kronisk sykdom eller skade kan for noen gi stress- og krisereaksjoner, mens

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår Helt unikt for Norge «Den norske modellen» med frivillige som aktive, og i noen grad ledende, aktører innen rednings- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer