Omsorg er bare en telefon unna. Les om hvordan frivillige fra Røde Kors bistår mennesker i krisesituasjoner via telefon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorg er bare en telefon unna. Les om hvordan frivillige fra Røde Kors bistår mennesker i krisesituasjoner via telefon."

Transkript

1 Magasin for Møre og Romsdal Røde Kors Nr. 1 - Juli 2012 Omsorg er bare en telefon unna Les om hvordan frivillige fra Røde Kors bistår mennesker i krisesituasjoner via telefon. Side Elektriker i katastrofer og nød Med hjerte for bygda Vi vil vise at vi bryr 14 Bakside oss Prøv deg på vårt sommerkryssord Foto, forside: Ragnhild Vatne Bø

2 2 3 Beredskapsspesialist i Shell: Røde Kors er proffe Gjennom avtalen med Røde Kors har Shell sikret seg beredskapskompetanse på høyt nivå. Røde Kors er de mest proffe av alle frivillige organisasjoner. Det mener Delia With, beredskapsspesialist ved Shell på Råket i Kristiansund. Røde Kors i Shell-samarbeid: Omsorg for for pårørende Tekst: Terri Senior. Foto: Ragnhild Vatne Bø Via telefon skal frivillige fra Røde Kors bistå de pårørende som kan ha behov for praktisk hjelp, veiledning og omsorg i krisesituasjoner. De frivillige skal hjelpe pårørende ved Shell på Råket i Kristiansund. Trygghet for våre ansatte har selvsagt topp prioritet. Kristiansund og omegn Røde Kors (KORK) bidrar til at pårørende får den omsorgen de har krav på i en eventuell krisesituasjon, sier Delia With fra Shell Norge. With er beredskapsspesialist i Shell og de frivilliges kontaktperson de siste fem årene. Godt rustet 16 frivillige fra Røde Kors på Nordmøre har øvd over tid på å yte omsorg for pårørende til Shellansatte. Vi føler oss godt rustet til oppgaven og er stolte over den tilliten Shell har til oss, sier lokalforeningsleder Anne Marie Wærstad i Kristiansund og omegn Røde Kors. Gunnar Todal, Eddy Leonhardsen og Ann Kristin Sporsheim utgjør lederteamet for de frivillige telefonvaktene. Troikaen forteller om opplæring, øvelser og jevn kommunikasjon med Shell for å oppnå målet om å bli en profesjonell telefontjeneste. Røde Kors fikk utelukkende positive tilbakemeldinger fra Shell etter en øvelse i vår med simulert helikopterstyrt. Vi fikk høre at vi var på minst samme nivå som et profesjonelt firma. Det motiverer, sier Eddy Leonhardsen. Høy beredskap Det er høyt beredskapsnivå på de frivillige som bemanner telefonen for pårørende. Røde Kors er tildelt et rom på Shell sitt anlegg på Råket som fungerer som en telefonsentral. Er ulykken ute, skal minst fire av telefonvaktene være på Høy beredskap: Røde kors- frivillige er tildelt et rom på Shell sitt anlegg på Råket. Rommet vil fungere som en telefonsentral ved krisesituasjoner. Fra venstre ser vi Anne Marie Wærstad, Gunnar Todal, Eddy Leonhardsen (fremst på bildet), og Ann Kristin Sporsheim. plass innen 30 minutter. De skal ta imot de pårørendes telefoner på en omsorgsfull, men profesjonell måte. Behovene til innringerne skal registreres og videreformidles til de ansvarlige i Shell. Eddy Leonhardsen er minst like opptatt av hva telefontjenesten for de pårørende ikke skal gjøre. Det er ikke Røde Kors sin oppgave å formidle detaljerte personopplysninger. Selv om et familiemedlem har et naturlig krav på informasjon om en ektefelle, sønn eller datter som er utsatt for en ulykke, så er det arbeidsgiveren, altså Shell, som gir ut slik informasjon, presiserer han. Internasjonalt fokus Lederteamet blir svært engasjert når de forteller at de også har en beredskap på språkutfordringene de kan møte som telefonvakter. Shell sine ansatte på Råket består av mange forskjellige nasjonaliteter. Det kan like godt være en polsktalende pårørende i andre enden av telefonlinjene som en norsktalende. Vi er tilknyttet en tolketjeneste og har tilgang på tolker på stort sett alle de aktuelle språkene i løpet av en halvtime, sier Ann Kristin Sporsheim. Kompetanse på tvers av fagområder De 16 telefonvaktene representerer variert Røde Kors- kompetanse. Folk flest er mest vant til at det er Røde Kors Hjelpekorps som håndterer krisesituasjoner. Imidlertid har også frivillige fra Røde Kors sine omsorgsaktiviteter en fremtredende rolle i pårørendetelefonen. Telefontjenesten er et godt bevis på at Kristiansund og omegn Røde Kors samarbeider på tvers av fagområder. De har for eksempel knyttet til seg to psykiatriske sykepleiere i tillegg til andre Røde Kors- medlemmer med et bredt spekter av kompetanse fra det frivillige livet. Vi kan ha forskjellige innfallsvinkel til problemstillinger som dukker opp, men vi er ett Røde Kors, konstaterer Eddy. Røde Kors med sterk posisjon i lokalsamfunnet Telefontjenesten er nok et eksempel på lokalforeningens engasjement i lokalsamfunnet i Kristiansund og omegn. KORK samarbeider blant annet med Kristiansund kommune om aktiviteten Treffgruppa der frivillige arrangerer aktiviteter for rundt 20 brukere et par ganger i måneden. Over femti frivillige i Røde Kors sin Besøkstjeneste besøker diverse institusjoner i kommunen hver eneste uke. Røde Kors har også vært en pådriver for blodgiveraksjoner i kommunen. Å kunne dekke behov i lokalsamfunnet er et klart Røde Kors-mandat, sier lokalforeningsleder Wærstad. Røde Kors frivillige gjør en fantastisk jobb både med telefonen for pårørende, men også ellers i samfunnet, sier With. Lokalengasjement avgjørende Shell vurderte flere faktorer før de kom med forespørselen til Røde Kors om å samarbeide om et telefonkorps for pårørende. Vi ønsket en samarbeidspartner med lokal tilknytning og lokalkunnskaper. Profesjonalitet viktig Røde Kors har i mange år vist et engasjement for lokalsamfunnet som er beundringsverdig. De kjenner de lokale forholdene godt, de kjenner folket her og behovene. Hvorfor skal vi hente inn eksterne kompetanse når vi har en slik velfungerende lokal aktør? spør hun. Delia understreker at Shell også var opptatt av å kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet gjennom Røde Kors. De som bemanner telefonen får jo ikke betalt, men vi håper jo at økonomien til Røde Kors blir styrket av avtalen vi har med dem Internasjonale forbindelser og språkfokus Shell ser også fordelene de har av å samarbeide med en verdensomspennende organisasjon som også er til stede i de fleste kommuner i Norge. Røde Kors innfører kurs i psykososial førstehjelp Røde Kors innfører nå kurset Psykososial førstehjelp som en del av grunnopplæringen til sine aktive medlemmer. Årsaken til dette er at forskning de siste årene har vist at psykososial førstehjelp i timene og de første dagene etter at en hendelse av alvorlig karakter har funnet sted, har en sterk forebyggende effekt og kan være med på å hindre at en person får psykiske problemer på lengre sikt. Røde Kors ser at medlemmene ofte blir brukt når det skjer større hendelser i lokalsamfunnet. Ofte er oppgavene knyttet opp imot omsorg av involverte personer. Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted. Kurset gir innsikt, styrker ferdigheter og formidler en rekke råd og tips som setter deltakerne i stand til å yte god psykososial førstehjelp. I likhet med Shell er Røde Kors en internasjonal virksomhet, og det er betryggende å vite at Røde Kors har et nettverk som vi kan nyte godt av i en krisesituasjon. Vi har felles ressurser, både menneskelige og annet, som kan være avgjørende for en god håndtering av en krisesituasjon, mener With. Veien er kort for et samarbeid med de 20 øvrige Røde Kors- foreninger i fylket om det en dag skulle være nødvendig. God kommunikasjon og felles mål er faktorer som allerede preger Røde Kors sitt interkommunale samarbeid. Dette er ting som vi merker oss. Vi fulgte med den imponerende Røde Kors- innsatsen som ble gjort da hurtigruta brant i Ålesund. Profesjonaliteten til de frivillige i Ålesundsområdet er den samme som vi observerer her i Kristiansund, sier beredskapsspesialisten. Shell er takknemlig for at Røde Kors har ordnet med tilgang til en profesjonell tolketjeneste som kan benyttes etter behov. Vi har jo over 30 nasjonaliteter representert i dette virket. Da er det ingen overdrivelser å si at språkkunnskaper er viktige, slår With fast. Det er med et visst vemod at Delia With nå avslutter sin rolle som kontaktperson for Røde Kors. Hun beskriver årene som lærerike og takker for det gode samarbeidet. Delia With er spesialist på beredskap ved Shell Norge i Kristiansund. Bildet er tatt i forbindelse med en øvelse på Shell sitt anlegg på Råket. Foto: Shell Norge Kan du tenke deg å være frivillig i Røde Kors? I regi av Røde Kors kan du gjøre en forskjell for noen i ditt nærmiljø. Kontakt Terri Senior i Møre og Romsdal Røde Kors. Telefon: Les mer om Røde Kors sine aktiviteter på: rodekors.no/mr Medmenneske - Informasjonsavis fra Møre og Romsdal Røde Kors Opplag: Ansvarlig utgiver: Møre og Romsdal Røde Kors, Daaevegen 2, 6018 Ålesund Telefon: Redaksjon: TIBE Ålesund For annonsering, kontakt: Tore Nedregård: ,

3 4 5 vi nær 500 velkvalifiserte hjelpekorpsere. De er aktive i søk og redning. Også innenfor feltet omsorg holder vi beredskapskurs. Det aller nyeste er beredskapsvakt. Vi spør om folk kan tenke seg å bruke en dag i året på å oppdatere seg og være beredt til å hjelpe om ulykker skulle skje. Det har vi så langt fått god respons på. Vi er glade for at vi finner en så stor grad av medansvar og medfølelse hos folk. Foto: Elin Marie Nilsen LEDER Norge er et land med store utfordringer fra naturen. På Vestlandet har vi de siste årene hatt orkaner som har ført til store ødeleggelser. Vi har snøras, og vi vet at Åkneset, Mannen og Opstadhornet kan rase ut. Men vi har også opplevd helt uventede hendelser som Fjelltunulykken og Hurtigrutebrannen i Ålesund. Det aller mest uforutsigbare som har skjedd i Norge, var attentatet som rammet oss 22. juli. Det vedkom hele Norges befolkning. Alle fylker hadde ungdommer på Utøya, ungdommer som bare hadde som mål å lære seg politikk og ta samfunnsansvar. Når store ulykker rammer oss viser det seg at alle ønsker å hjelpe. Vår regjering og vårt kongehus gikk foran, engasjerte seg med trøst og medfølelse. Kirker og Røde Kors-hus ble åpnet for de sørgende, og hele folket gikk i rosetog og tok del i sorgen. Medfølelse viser vi også i omsorgsaktivitetene våre. I det siste har Røde Kors rettet fokus på ensomhet. I vårt vellykkede lille land har vi mennesker som ikke har noen nærmeste, og som på grunn av alder eller uførhet ikke kommer seg så mye ut. De kan få en besøksvenn, en å prate med eller gå tur med. Vi har også visitorer i fengsel og flyktningguider for våre nye landsmenn. I sommer tar vi med 22 familier på ferie til Hauglandsenteret. Aktiviteten er rettet mot familier med dårlig økonomi, og vi kaller det Ferie for alle. Vi har med 10 frivillige fra Røde Kors som hjelper til med aktiviteter for barn, unge og voksne. Vi håper at enda flere vil melde seg som frivillige til våre aktiviteter og ønsker god sommer! Bitten Linge, distriktsleder Kors på halsen driftes av Røde Kors, og er et landsdekkende samtaletilbud for barn og unge. I dag består tilbudet av Røde Kors-telefonen og nettstedet Høsten 2010 lanserte vi også chat, og nå kan barn og unge også ha en personlig samtale med en voksen direkte på nett. Kors på halsen er et sted hvor alle under 18 år kan diskutere med hverandre og lese om temaer som er aktuelle for barn og ungdom. Hvis du vil snakke med en voksen, kan du ringe, chatte eller sende en e-post. Ingen tema er for store, og ingen er for små! Hva har du på? Stormoa, Ålesund - Tlf Relacom installerer: VERKSTED: Valkve, 6055 Godøy Tlf: Fax: Tekst: Ragnhild Vatne Bø Røde Kors-telefonen for barn og ungdom / Livet er lettere når du har noen å snakke med. Keiser Wilhelmsgt. 43, 6003 Ålesund Tlf FISH PROCESSING MACHINERY Kors på halsen noen å snakke med Noen ganger trenger man noen andre som lytter og hjelper enn de voksne man har rundt seg til vanlig. Kors på halsen har åpent som vanlig gjennom sommerferien, men det kan ventes noe lenger svartid enn ellers i året. Det er politiet som har det overordnede redningsansvar når ulykker skjer. Men de trenger hjelp fra frivillige. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Røde Kors hjelpekorps er vel forberedt og blir tilkalt av politiet når ulykker skjer. I Møre og Romsdal har MEK. VERKSTED AS Gratis tilbud for barn og unge bredbåndsløsninger overspenningsvern telefonsentraler brannvarslingsanlegg trådløse nettverk tyverialarm hotspots varmepumper elektro Vi sørger for at alt fungerer knirkefritt hjemme eller på jobb Strand Sea Service AS Tlf Fax Tlf LAGER/KONTOR: Kjøpmannsgt. 10, 6005 Ålesund Tlf Fax Gratis ferietilbod frå Røde Kors Tekst:Ragnhild Vatne Bø Foto: Røde Kors Røde Kors arrangerar gratis ferietur for barnefamiliar med dårleg økonomi. Å vere fattig i Noreg, handlar ikkje om å samanlikne seg med dei rikaste. Det handlar om å mangle det som andre barn har. Barn fortel om ein oppvekst utan pengar som gjer at dei føler seg utanfor og ikkje trives i kvardagen. Dei kan ikkje delta på dei same fritidsaktivitetane som klassekameratane og dei har ingen ferietur å snakke om etter sommarferien. Varierte aktivitetar Møre og Romsdal Røde Kors sin Ferie for alle tur går til Hauglandsenteret i Sogn og Fjordane. Ferie for alle er ein aktiv ferie, og store delar av ferien skjer utandørs uansett vær. Både barn og vaksne er med på mange varierte aktivitetar, og det er lagt opp til at familien skal få ei god ferieoppleving ilag. 22 familiar I år er det 22 familiar som er heldige og får vere med på turen frå Møre og Romsdal. Dette er familiar som har hatt ein svak økonomi over tid, og har minst eitt barn i alderen 6 13 år. Hjelpeapparatet i kommunane har oversikt over kva for barnefamiliar som har størst behov for Mauseidvåg Tlf Fax A/S Sula Rutelag tilbyr turkjøring, lange og korte turer. Kontakt oss for tilbud. Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund Tlf ferieopphald. Difor samarbeider Røde Kors med skulehelsetenesta, barnevernstenesta, sosialtenesta og andre offentlege instansar. Familiane sender søknad til Røde Kors gjennom desse tenestene. Røde Kors frivillige Det er med 10 frivillige medlemmar frå Røde Kors på ferieturen. Desse har sett av ei veke av ferien sin til å vere med å skape gode ferieopplevingar Sommer og vintertilbud MOLDE KRETA MOLDE RHODOS apollo.no / Tlf: startour / Tlf: MOLDE TYRKIA MOLDE TYRKIA ving.no Tlf: E-post: Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten! Ferie for alle detur.no / Tlf: MOLDE GRAN CANARIA ving.no / Tlf: startour.no / Tlf: for desse familiane. For å vere frivillig på turen må ein vere over 18 år, ha plettfri vandel, underskrive teieplikt og følgje opplæringa knytt til denne aktiviteten. Les meir om Røde Kors sit ferietilbod på:

4 6 7 Først til ulykkesstedet: - Hva gjør du? Tekst: Ragnhild Vatne Bø Illustrasjonsoto: Per E. Tandberg - Vet DU hva du skal gjøre om du kommer først til et ulykkessted? Les denne artikkelen og du vil få kunnskap om hvordan du kan bidra ved en ulykke. Hva som gjøres på ulykkesstedet kan være forskjellen på liv og død, sier førstehjelpsansvarlig i Møre og Romsdal Røde Kors, Åge Henriksen. Mange er usikre på hva de skal gjøre om de kommer til en ulykke, og mener selv de ikke har nok førstehjelpskunnskaper til å kunne bidra. Rundt personer skades i trafikken hvert år. Alle kan hjelpe til ved en ulykke. Det verste du kan gjøre er å ikke gjøre noe, mener Henriksen som har mange års erfaring i å holde førstehjelpskurs. Han brenner for at folk flest skal ha mer kompetanse i førstehjelp og tørre å bruke den Sikkerhet på skadestedet Når du kommer til en ulykke, er det viktig at du aller først sørger for din egen sikkerhet. Gjør deg synlig ved å sette på nødblink på bilen, ta på deg refleksvesten du skal ha i dørlommen på bilen og sett opp varsletrekant ca 150 meter fra ulykken. Er du alene er det spesielt viktig at du sikrer at andre ser deg og bilen din, slik at de kan komme og hjelpe deg. Er dere flere personer kan en av dere ta ledelsen og dere kan dele på oppgavene slik at ting skjer raskere. Slå gjerne opp varseltrekanten før du forlater bilen og hold den foran deg, slik at du er godt synlig når du går for å plassere ut denne. Og tren gjerne på å slå opp varseltrekanten på forhånd, sier Åge Henriksen. Prøv også å skaffe deg en rask oversikt over området. Hvor mange biler er involvert? Hvor mange personer er skadd? Ring etter hjelp Ring 113 medisinsk nødtelefon, så snart du har sikret skadested. Er du usikker, så ring 113 med en gang du kommer til ulykkesstedet, og du vil få veiledning i hva du skal gjøre. Du vil få en del spørsmål du må svare på, og som kanskje virker litt rare i en stresset situasjon, forteller Åge Henriksen. Han forteller at disse spørsmålene er viktig for å gi deg og de skadde best mulig hjelp. Eksempel på slike spørsmål kan være; - hvor er ulykken, hvem ringer, hva har skjedd, hvor mange er involvert og lignende. Det er viktig at du svarer på spørsmålene så godt du kan, og følger rådene og veiledningen fra 113-operatøren. Førstehjelp til skadde personer Først når du har sikret stedet og tilkalt hjelp, bør du se hvordan situasjonen er for dem som er direkte innblandet i ulykken. Det viktigste du gjør er å sjekke at personene er våken og puster. Hos bevisstløse personer siger hodet fremover, og dette bidrar til å stenge luftveiene. Derfor er det viktig at du bøyer hodet forsiktig tilbake i normal stilling, slik at personen får puste. Det er også viktig å forsøke å stoppe store blødninger. Dette kan du gjøre ved å bruke en trykkbandasje fra førstehjelpsmappen i bilen, eller bare ved å trykke på såret. Åge Henriksen minner også om at trafikkskadde som ligger ute, kan raskt bli nedkjølt. Også når det er sommer og varmt i været. Nedkjøling øker faren for blødning og andre komplikasjoner. Derfor er det viktig at du legger et teppe eller klær over og under personen. La gjerne personene som er involvert sitte i bilen, så sant ikke dette er en fare for sikkerheten. Du kan redde liv Det er viktig at man tør å ta initiativ og stopper når man ser en trafikkulykke. I følge Veitrafikkloven er du også pliktig til å stoppe når du er i nærheten av et trafikkuhell. - Alle kan bidra med noe i påvente av helsepersonell. Det trenger ikke være førstehjelp, men også det å dirigere trafikken, holde skuelystne unna og sikre skadested, forteller Henriksen som håper at flere tør å stoppe og hjelpe til ved en ulykke etter å ha lest dette. Røde Kors trafikksikkerhetsquiz 1. Hvilket nødnummer ringer du når noen er involvert i en ulykke? a. 110 b. 112 c Hvor langt unna en trafikkulykke bør man sette varseltrekanten? a. 50 m b. 150 m c. 200 m 3. Hvor bør du oppbevare den gule vesten i bilen din? a. Sammen med reservehjul b. Hanskerom eller dørlomme c. Henge over seterygg 4. Hvordan kan du best sikre frie luftveger hos en bevisstløs person som sitter i bil? a. Løfte hodet forsiktig opp til normal stilling og kontroller pusten b. Ikke røre personen og vent på ambulanse. c. Ta personen ut av bilen og legge han i sideleie. 5. Hvor mange personer skades i trafikken hvert år? a b c Hvordan utfører du hjerte- lungeredning på voksne? a. 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger b. 15 brystkompresjoner og 5 innblåsninger c. 30 brystkompresjoner og 5 innblåsninger 7. Hva er det første du gjør når du finner en person som uforklarlig ligger på bakken? a. Sjekker pust b. Starter HLR c. Prøver å få kontakt Riktig svar: 1c, men de 2 andre kan også benyttes. 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7c VIKTIGE TELEFONNUMMER: 110 Brann 112 Politi 113 Helse Giftinformasjonssentralen tlf Installasjon Alarm og sikkerhet Kommunikasjon Antenne og Kabel-TV anlegg Brattvåg: Skodje: MIDT-NORGE Kristiansund Lufthavn Kvernberget, 6517 Kristiansund Tlf tlf: Tlf SULA 6030 Langevåg Tlf Borgstein AS Stålhaugen 5, 6065 Ulsteinvik Tlf Fax Entreprenør AS Ristev. 1. Pb. 347, 6101 Volda Tlf Fax Haram kommune Storgt. 19, 6270 Brattvåg Telefon Politimesteren i Nordmøre og Romsdal Storgata 43, 6508 Krsistiansund N Tlf Kristiansund Kommune v/brasen Opptrening Takker Røde Kors sin besøkstjeneste for meget godt samarbeid i omsorgsboligene Triangel AS/Triangel Software AS Tlf: MOLDE Birger Hatlebakksveg 15, 6415 Molde Tlf Tlf tlf Coop Extra Bygg Ulsteinvik Glopen 8, 6065 Ulsteinvik Tlf HARAM umoe sterkoder Daleg. 137, 6518 Kristiansund Tlf Fax E-post: STRANDA Keiser Wilhelmsgt. 34, 6003 Ålseund Tlf Bentnesvn. 50, 6512 Kristiansund N Tlf GRAVING Ivar Magne Horsgård 6456 Skåla Tlf Storgata 1/7, 6413 Molde LOKALT NYTT TO GANGER I VEKA Tlf Ødegårdsveien 127, Telefon: Tlf ULSTEIN Stålhaugen 5, 6065 Ulsteinvik Tlf: A. VÅGE AS ENTREPRENØRFORRETNING Furene, 6100 Volda Tlf Fax KRISTIANSUND KRISTIANSUND MOLDE STRANDA SYKKYLVEN VOLDA Grytestranda, 6265 Vatne Tlf Ytre Nordmøre Slakteri AS Industriv. 2, 6517 Kristiansund Tlf Fax Coop Frei BA Kongsveien 128, 6523 Frei Tlf Fax Malo Sagbruk Jupiterv. 3, 6419 Molde Tlf RAUMA langlo.no Ødegårdsveien 123, Tlf Hjellegjerde møbler AS Sentralbord: Sjøgata Ulsteinvik Tlf Volda Kommune Rådhuset Stormyra 2, 6100 Volda Tlf Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten! HERØY Herøy kommune Rådhuset, Pb. E, 6099 Fosnavåg Tlf Bytøsteinen 1, 6517 Kristiansund Tlf Skolegt. 8, 6509 Kristiansund Tlf Fax Et trivelig sted å være! VEØY AS Øran Øst, Tlf Fax "Vi tar vare på deg" T: F: Sula Kommune 6030 Langevåg Tlf Fax Sykkylen kommune Tlf Det Norske Veritas Sjøgt. 45, 6065 Ulsteinvik Tlf Norwegian Offshore Group AS Storgt. 8, 6100 Volda SULA KRISTIANSUND Bruhagen Næringspark, 6530 Averøy Tlf Fylkeshuset AS Julsundvn. 9, 6412 Molde Tlf Gunnar Eidsvaag Begravelsesbyrå AS Ramsaysgt Kristiansund N. Tlf Begravelser og kremasjoner Vulkan Skandinavia AS ALT INNEN HØYELASTISKE KOPLINGER Byfogd Motzfeldtsgt. 6, 6413 Molde Tlf SANDØY MEK. VERKSTED 6487 Harøy Tlf Fax E-post: Tlf Mob DAG/NATT Tlf TUSTNA Tusten Tunnelselskap AS Malmedalen 6445 Malmefjorden Tlf VESTNES VESTNES KOMMUNE 6390 Vestnes Tlf Fjord1 Buss Møre AS

5 8 9 Jeg ble helt rystet. Det var nok det sterkeste jeg har opplevd som delegat. Så mange lidende mennesker uten kapasitet til å hjelpe seg selv ble sterk kost, sier han lavt. Men han var aldri redd. Nei, det nærmeste var vel ubehaget under mitt siste oppdrag i Pakistan. Da var kontroversen rundt publiseringen av Mohammed-karikaturene på det verste. Følelsene var voldsomme og delegatene var nok mer forsiktig enn ellers. Men også det oppdraget gikk helt fint, presiserer Gunnar. Knuste fordommer Andre møter med den store verden utenfor Norge har vært mer gledelige. Det har også vært utallige mange positive opplevelser på de utsatte stedene. Det gleder et Røde Kors-hjerte når fordommer om andre mennesker viser seg å være usanne. I Pakistan har jeg opplevd at de eldste i lokalbefolkning var de ivrigste til å gjøre noe, smiler han. Mens han var stasjonert i Sudan opplevde han en lokalbefolkning som tok imot oppdragene sine med entusiasme og pågangsmot. Alt ble gjort med en gang og i full fart, sier Gunnar. Aktiv også lokalt Også hjemme i Ålesund finner delegatveteranen utløp for sitt engasjement. Gunnar har vært Flyktningguide, altså en støttespiller og medmenneske, for en afghansk flyktning. Han er også Røde Kors Visitor og besøker innsatte i Ålesund fengsel en gang i måneden. Å stille opp for andre i vanskelige situasjoner enten de er her eller der er ingen edel bragd. Det å kunne gi litt av meg selv til mine medmennesker er jo mest et privilegium. Jeg får jo så utrolig mye tilbake, insisterer Gunnar. Hva kreves for å bli delegat? Personell som sendes på oppdrag i utlandet har som regel høyere utdanning og flere års arbeidserfaring. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Følgende minstekrav gjelder: Minst tre års arbeidserfaring etter formell utdanning Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper Gode kommunikasjonsevner God kulturforståelse Sterk fysisk og psykisk helse Alder over 25 år Førerkort klasse B Engelsk er det formelle arbeidsspråket i Røde Kors. Andre aktuelle arbeidsspråk er fransk, spansk, portugisisk, russisk og arabisk. Det er en stor fordel om delegaten kan ett eller flere av disse språkene i tillegg til engelsk. For mer informasjon, kontakt Norges Røde Kors i Oslo. Sentralbord E-post: Elektriker i katastrofer og nød Tekst: Terri Senior. Foto: Olav Saltbones/Røde Kors Krevende men givende: Gunnar Jansen var en del av den norske delegasjonen som reiste til den karibiske øya Haiti etter jordskjelvet i Her står han foran feltsykehuset. CFLOW FISH HANDLING AS N-6030 Langevåg, Tlf: Faks: ÅHEIM UTVINNING Tlf Hustad fengsel for trygg løslatelse 6444 Farstad Øran Øst Tlf Røde Kors - delegaten Gunnar Jansen (65) fra Ålesund har opplevd katastrofer og nød på nært hold siden Men engasjementet er fortsatt glødende. GRAVING GRUS CONTAINERE - AVFALL Ring Tlf Hadde jeg fått spørsmål om å reise ut i dag, hadde jeg gjort det på flekken, sier 65-åringen. Røde Kors preget ungdomstiden 15 år gammel ble Gunnar Jansen inspirert av broren til en kamerat som var hjelpekorpser i Aalesund Røde Kors Hjelpekorps. De to kameratene ble selv ivrige medlemmer i organisasjonen. Gunnar husker den første tida i Røde Kors som et høydepunkt i sine ungdomsår. Det var en utrolig artig tid, preget av samhold og høy aktivitet. Vi var med på øvelser og utrykninger og hadde base på Svartløken på Ørskogfjellet. Traff kona i Røde Kors Det var til og med på et hjelpekorpsmøte at jeg først møtte min kone, Sissel. Nå har vi vært gift i 44 år, så Røde Kors har hatt en enorm virkning på livet mitt, ler han. Sissel Anda Jansens Røde Kors- engasjement er også blitt legendarisk. Hun var distriktssekretær og siden daglig leder for Møre og Romsdal Røde Kors i hele 14 år. Begynte på Balkan Det var under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia at Gunnar først meldte seg som delegat. Jeg skjønte at det kunne være behov for annet enn medisinsk personell blant den norske delegasjonen som skulle på oppdrag til Sarajevo. Jeg ringte til utenlandsavdelingen rett og slett for å høre om de kunne ha bruk for en elektriker og det hadde de! Å sette opp feltsykehus i et område som nylig er rammet av et jordskjelv eller en flom er et komplisert oppdrag. Leger, sykepleiere og jordmødre redder liv, men å gjennomføre operasjoner uten elektrisitet er mildt sagt vanskelig. Vi som har kompetanse av mer teknisk art prøver å være støttespillere for det medisinske personellet, sier Gunnar. Det ble tre oppdrag på Balkan i denne perioden. I henholdsvis Sarajevo, Banja Luca og Kosovo. Følelsen av å være til nytte for nødlidende mennesker under slike ekstreme forhold motiverte Gunnar til større innsats. Katastrofeområder i Sudan, Indonesia og Haiti er også steder hvor hans elektrikerkompetanse har gjort en uvurderlig forskjell for lokalbefolkningen. Til Pakistan har han reist intet mindre enn tre ganger til forskjellige katastrofeområder. Sterkt felleskap Gunnar forteller om mange og sterke inntrykk fra oppdragene sine. Samholdet med de andre delegatene er svært sterkt under oppholdet i de kriserammede områdene. Fellesskapet han opplever i et sykehustelt minner om tilhørighetsfølelsen han kjente på Ørskogfjellet for over 40 år siden. Og fellesskapet har hjulpet han under de til tider meget utfordrende forholdene han har møtt som delegat. Han forteller om et uforglemmelig møte med et psykiatrisk sykehus på Balkan. De ansatte ved sykehuset hadde rømt under et angrep, og pasientene var så å si overlatt til seg selv. Gunnar rister på hodet av minnet. ANLEGG - SANDTAK - MILJØ Administrasjon, planlegging og leiing Planlegging og administrasjon Estetiske fag Animasjon Drama/teater Kulturpedagog Kunst og handverk Musikk Helse- og sosialfag Barnevernspedagogutdanning Sosionomutdanning Historie, kultur, samfunn og religion Historie Religion og språk Bachelor- og yrkesutdanningar Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Lærar- og førskulelærarutdanning Førskulelærarutdanning Grunnskulelærarutdanning 1-7 Grunnskulelærarutdanning 5-10 Praktisk-pedagogisk utdanning Mediefag Animasjon Journalistikk Media, IKT og design PR, kommunikasjon og media Språk og litteratur Språk og litteratur Kongensgate 17, 6002 Ålesund Fellini Restaurant og Pizzeria Spjelkavikkrysset, 6010 Ålesund Tlf Med over 85 avdelinger er Riis Bilglass Norges største bilglasskjede.

6 Fiskerstrand Verft AS, Risevegen 23, N-6035 FISKARSTRAND, Tlf Sykkylven Flis AS Tlf Ø. Uri & Sønn AS Storgata, Tlf Tlf Marit & Sean Kirkpatrick Ved hovedveien E39 på Sunde, 6037 Eidsnes Stranda Rørservice AS Bankgata 4, Tlf Trollhaugen Barnehage AS Haugv. 19, 6015 Ålesund Tlf Seaside AS Pb. 66, 6201 Stranda Tlf Ålesund Fengsel takker visitortjenesten Atlantic Regnskap og Økonomi AS Tonningsg. 19, 6006 Ålesund Tlf Stranda Bok og Kontorsenter AS Almenningen 1, Tlf: Fax: Ødegårdsv. 89, Tlf DALE BRUK VESTNES AS 6390 Vestnes Tlf Vi setter standarden Tlf Sykehusapoteket i Kristiansund Herman Døhlensv. 1, 6508 Kristiansund Tlf Fax Egen kundeparkering P Straumen Kro AS Sykkylvsvn Straumgjerde Tlf Møbelverksted 6120 Folkestad Tlf DIN IKT-AVDELING 6270 Brattvåg Tlf Trollstigen Drift AS Isterdalen, Rv. 63, Tlf Hamnegt. 5, 6100 Volda Tlf Fax Kenneth Dalen Kjøttvarer Apotekergt. 8, 6004 Ålesund Tlf Byens beste slakter i hjertet av Ålesund. Hamnegt. 16, 6100 Volda Tlf Tlf Kjell Wangberg Larsen AS Flatholmvn. 17, 6002 Ålesund Tlf Øran Øst, Tlf Ikornnes Tlf Skansekaia, 6002 Ålesund Tlf Fax Elementpartner AS Betongelementfabr. Teglverksvn. 18, Tlf Byggmøbler Sykkylven As Sørestrandvn. 1144, 6222 Ikornnes Tlf Oddvin Ose AS Hamnegt. 12 Tlf Notnesg. 1, 6002 Ålesund Tlf: RS Elektronikk AS Storgt. 20, 6270 Brattvåg Tlf Høgebøane, Tlf Fax Mob Monter Rauma Strandgt. 16, Tlf Ståle Unhjem Bygg og innredning Trekanten Hen, 6320 Isfjorden Tlf Fax Mob avd. Åndalsnes Øran Vest, Tlf Golvstøp AS Pb Blindheim 6023 Ålesund Tlf Berknes Maskin AS Berknesvn. 990, 6100 Volda Tlf Blindheimsvn. 1, 6012 Ålesund Tlf SYKKYLVEN FUGESERVICE AS Tusvik, 6222 Ikomnes Tlf: Østbyen Bil & Karosseri AS Brusdalsvn. 244, 6011 Ålesund Tlf Fax Wenches Kjøkken v/ Wenche Fagerlid Tlf: Cateringvirksomhet Rauma Ullvarefabrikk AS (Husflidgarn) Kolstadg. 1, 6310 Veblungsnes Tlf Eduard A Byes Begravelsesbyrå AS Parkgata 16, 6003 Ålesund Tlf: Sjukehusapoteket i Ålesund Pb. 34, 6026 Ålesund Tlf Ystenesgt. 6B, 6003 Ålesund Tlf Reperbanen Fysioterapi DA Storgt. 34, 6509 Kristiansund Tlf BDO - ET MODERNE KOMPETANSEHUS BDO AS tilbyr tjenester innenfor revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt regnskap og lønn. Vikøyra, Tlf Aarflot Havnevik (Kontorspar) Kirkegt. 3, 6004 Ålesund Tlf Fax Vikedalen 2, Tlf Vakttlf: ONE Nordic Kraftmontasje AS Skorgen, 6390 Vestnes Tlf Rauma Regnskapsservice AS Isfjordvn. 4, Tlf Borgundfjordv. 147, 6017 Ålesund Tlf CONTAINERE Miljøvern i praksis SUNN-TRANS Tlf: Fax: Flatholmveien 39, Pb. 521, 6001 Ålesund Hovdebygda, 6150 Ørsta Tlf: Fax: Næringens Hus Storgata, 6239 Sykkylven Tlf Nedre Strandgt Ålesund Tlf: Fax: Geilneset 24, 6030 Langevåg Tlf Jomarka 4, 6012 Ålesund Blindheimsgeilane 1, 6012 Ålesund Tlf Sjukneset, 6037 Eidsneset Tlf Fax Malermesterne BMV AS Gammelseterlia 7, 6422 Molde Tlf System - Elektro AS Strandgata 26, 6270 Brattvåg FRISØRSALONG Ingrid Nerhus Hole Strandgt. 6, Tlf: Brusdalsvn. 169, 6011 Ålesund Tlf Tlf Mob Omagt. 68D, 6516 Kristiansund Tlf Møre Starfish 6036 Mauseidvåg Tlf Fax Ørsta Helsesenter Dalv. 24, 6150 Ørsta Tlf Myrabakken 2, 6413 Molde Tlf./Fax på regn- og arbeidstøy Hundsværgata Ålesund Tlf Epax gruppen er en norskbasert ledende produsent av konsentrerte Omega-3 lipider til det globale kosttilskudd- og farmasimarkedet. Epax leverer høykvalitets produktformuleringer som er skreddersydd for spesielle helsetilstander knyttet til hjerte/kar, ledd, mor/barn,hjerne samt for idrettsutøvere. Epax produktformuleringer er vitensskaplig underbygget av kliniske studier. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsfasiliteter i Ålesund og i Storbritannia, samt et kompetansesenter i Ørsta. Epax gruppen eies av bioteknologiselskapet Aker BioMarine og investeringsselskapet Lindsay Goldberg. J. WEIBERG GULLIKSEN Magdevågvegen 1 (Sørneset) Pb Larsgården, 6021 Ålesund MASKINFORRETNING MOTORVERKSTED E-post: SENTRALBORD FAKS: KRISTIANSUND KOMMUNE tlf: DIGI GITA L RE KLAME SKILT OG DEKOR etablert 1985 FOTO MONTE TERI RING PRO SJ EKTERING UTFORMING ARENAREKLAME FERGEREKLAME FLYPLASSREKLAME PARKERINGSHUSREKLAME TERMINALREKLAME Du gjer ein viktig miljøinnsats når du kjeldesorterer TM La oss gjenvinne meir arim.no Fyllingvegen 122, 6030 Langevåg Graving Massetransport Planering, drenering, grøfting Opparbeiding av hage/tomt Mob Mob /51, 40 Tlf , 61/51 Fax Tlf Fax Storg. 16, 6002 Ålesund Tlf: BROKIOSKEN Hellebroa 6004 Ålesund Tlf Ledende på fas ood i Ålesund. Egen fish n chips. Se vår kampanje på EROS AS Tlf Eggesbønes

7 12 13 Avverget drukningsulykke med førstehjelp Tekst: Terri Senior. Foto: : Ragnhild Vatne Bø Hotell Union i beredskap: MED HJERTE FOR BYGDA Tekst: Terri Senior. Foto: : Ragnhild Vatne Bø Hotel Union tar beredskap på alvor. Hotellet med den majestetiske beliggenheten i turistbygda Geiranger står oppført i beredskapsplanen til Åknes/Tafjord. Nylig ble det kjøpt hjertestarter fra Røde Kors, og førstehjelpsopplæring av de ansatte har begynt for fullt. Vi har klare mål om å yte omsorg både overfor våre gjester og overfor bygda for øvrig, sier Sindre Mjelva. Mjelva er direktør for hotellet og fjerde generasjon Mjelva som driver det tradisjonsrike hotellet som ble bygd i Det å være et beredskapshotell er en naturlig konsekvens av våre grunnverdier om å ta vare på hverandre og stille opp når det trengs, fortsetter han. Monja Mjelva, som driver hotellet sammen med ektemannen, nikker bekreftende. Ja, beredskap ligger nok i blodet vårt, sier hun. Vår enestående geografiske beliggenhet har alltid bydd på utfordringer, og vi har ofte måttet klare oss selv i vanskelige situasjoner. Beredskap er noe vi både vil og må ha fokus på. Fellestrekk med Røde Kors I april holdt Stranda Røde Kors førstehjelpsog hjertestarterkurs for de ansatte ved hotellet. Kursene var beregnet på de ansatte som har mest kontakt med gjestene. Den nyinnkjøpte hjertestarteren er nå plassert ved hotellets inngang, godt synlig for alle. Lokalforeningsleder i Stranda Røde Kors, Per Inge Jelle, forteller om ivrige kursdeltakere som tok opplæringen på alvor. Vi er glade for at hotellet gjør seg bedre rustet til å håndtere krisesituasjoner, sier han. En hjertestarter er helt klart en betydelig investering i Hotel Unions beredskap. Hoteldirektørene Mjelva har nylig kjøpt hjertestarter fra Røde Kors. Fra venstre ser vi Sindre Mjelva, Monja Mjelva (med hjertestarteren) og administrasjonskoordinator Anne Giskemo. Dette er livreddende utstyr som kan være til nytte, ikke bare for hotellets gjester men også for andre i bygda. Røde Kors- bakgrunn Det er kanskje ikke helt tilfeldig at ekteparet Mjelva velger nettopp Røde Kors som en samarbeidspartner i beredskapsarbeidet. Sindre Mjelva forteller at han var aktiv hjelpekorpser i sin ungdom, mens administrasjonskoordinator Anne Giskemo vedkjenner sin bakgrunn som medlem av det som tidligere var Ungdommens Røde Kors. Men å samarbeide med Røde Kors nå har også sine helt naturlige årsaker, presiserer Sindre. Hotell Union er en lokal aktør med sterk tilknytning til bygda. Vi har både den lokale oversikten over behovene og de lokale kunnskapene som kan være aktuelle i vanskelige situasjoner. På den måten er vi ikke ulik Røde Kors, smiler han. Og akkurat som Røde Kors er vi innstilt på å bistå bygda med vår kompetanse og kapasitet når det trengs. Bygd om vinter- storby om sommeren Geiranger ligger til enhver tid på topp ti- listen over Norges mest besøkte turistattraksjoner. Det er rundt to hundre fastboende i bygda, men i sommermånedene stiger antall besøkende til svimlende høyder. Det kan være så mange som 5000 turister i snitt daglig i de fire sommermånedene. Med tanke på at det er tilgang til lege én gang i uken, er det ikke unaturlig at Hotel Union utarbeider planer i tilfelle det verste skulle skje. Vi har et brannkorps bestående av frivillige og en ambulanse i bygda, sier Anne Giskemo. Og vi er svært takknemlig for den innsatsen de legger ned. Var sykehjem under Dagmar Da orkanen Dagmar besøkte Geiranger i jula ble en av konsekvensene strømbrudd på det lokale sykehjemmet. Monja Mjelva var raskt ute med å tilby evakuering av sykehjemmets beboere til hotellet. Der fungerte fasilitetene som vanlig med hjelp av elektrisk aggregat. Hotel Union kunne tilby både mat og varme til de evakuerte. Hotellet fikk også tilgang på satelittelefon og kunne tilby relativt stabil kommunikasjon med omverden mens Dagmar - kaoset pågikk. Sindre Mjelva forteller at hotellet klarer fint å fungere normalt i minst en uke uten eksterne forsyninger om nødvendig. Ja, vi skal klare oss, sier han. Det har vi alltid måttet gjøre. Det er godt å føle seg trygg på at vi har helt konkrete planer for en god beredskap her i Geiranger. Førstehjelpskurs og innkjøp av hjertestarter viste seg å være en klok investering for Hotel Union. Her poserer Monja Mjelva med den nyinnkjøpte hjertestarteren. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Hjertestarter Hva er en hjertestarter? En hjertestarter (defibrillator) er et apparat til bruk ved hjertestans. Den tolker hjertets elektriske rytme gjennom to elektroder som festes på brystet, og avgjør om det skal gis strømstøt eller ikke. Hjertestarteren gir deg tydelige instruksjoner om hva du skal gjøre og er enkel og trygg å bruke. Hva er hjertestans? Hjertestans betyr at hjertet plutselig slutter å pumpe blod. Noen har en hjerterytme hvor hjertet bare flimrer, disse kan ha god hjelp av en hjertestarter. Noen har et hjerte som står helt stille. Begge disse trenger hjerte-lunge-redning. En hjertestarter kan avgjøre om hjertet trenger strømstøt eller ikke. Uten forvarsel ble hotelldirektøren fra Hotel Union i Geiranger deltaker i en dramatisk situasjon på hotellet i juni. Med ferske førtehjelpskunnskaper i hodet ble Monja initiativtaker i aksjonen som trolig reddet livet til en hotellgjest som var nær ved å drukne. Fikk skryt av ambulansepersonell Monja er snar med å tilsidesette sin beundringsverdige innsats ved hotellets svømmebasseng. Men ambulansepersonellet som kom til stedet underveis bekrefter at hun gjorde en god figur i en alvorlig situasjon. Selv er Monja mest opptatt av å understreke hvor viktige hennes nyoppfriskede førstehjelpskunnskaper ble i en virkelig situasjon. Man deltar på et førstehjelpskurs, men klarer ikke helt å forestille seg at man skal være med på noe så dramatisk, sier en tankefull Monja. Man håper jo i det lengste at man aldri vil få bruk for å teste ut sine kunnskaper at ulykken aldri skjer. Men så plutselig står man midt opp i det, fortsetter hun. Kunnskaper ga selvtillit Monja understreker at førstehjelpskurset ga henne både de nødvendige kunnskaper og, ikke minst, selvtilliten som ble avgjørende for at hun våget å involvere seg. Ja. Helt klart. Jeg hadde nok vært mer nølende i situasjonen hvis ikke jeg nylig hadde vært på kurs, sier hun. Hotell Union er en sterk pådriver for beredskap i Geiranger. Senere denne måneden blir et nytt kurs i førstehjelp arrangert for sommervikarene på hotellet. Bra med økt fokus på førstehjelp Førstehjelpsansvarlige i Møre og Romsdal Røde Kors, Åge Henriksen, er glad for at dramaet på Hotel Union endte godt. Både han og lokalforeningslederen for Stranda Røde Kors, Per Inge Jelle, var førstehjelpsinstruktører for de hotellansatte i april. Åge har holdt førstehjelpskurs i over 20 år og har lagt ned en utrettelig innsats for å sette fokus på viktigheten av kunnskaper om førstehjelp. - Her har vi et konkret eksempel på at førstehjelp redder liv, mener Åge, og berømmer Monjas innsats. At noen tar initiativ til å bidra når ulykken er ute er kjempeflott, fortsetter han. Dette er et godt utgangspunkt for redningstjenesten når de kommer til pasienten. Monja oppsummerer det hele på denne måten. Jeg er bare glad jeg var på rett sted til rett tid og hadde noen kunnskaper som bidro positivt i denne situasjonen. Det kjennes godt. Vet du hva du gjør hvis noen nær deg blir akutt syk eller skader seg? Lær livreddende førstehjelp. I løpet av september arrangerer Røde Kors kurs i førstehjelp over hele fylket. Følg med på våre nettsider for mer informasjon og påmelding: rodekors.no/mr telefon: e-post:

8 14 15 ØRSKOG ØRSTA " Vi vil vise at vi bryr oss Spar Larsgården (Favoritten) Larsgårdv. 19, 6009 Ålesund Tlf Kommisjonær for Norsk Tipping Post i butikken Møre og Romsdal Fylkeskommune Ørsta Videregåande Skule - ei yrkesutdanning du kan gjere deg nytte av! Christian Haagensen Transport Varetaxi 6018 Ålesund Tlf Fax Vik Ørsta AS Skorgeura, 6150 Ørsta Tlf Kongensgt. 23, 6001 Ålesund Tlf Fax Tverrvn. 37, 6020 Ålesund Tlf R Borgundv. 489, 6015 Ålesund Tlf Pb Spjelkavik 6022 Ålesund Tlf Ålesund Tlf SPERRE INDUSTRI AS 6057 Ellingsby Tlf Fax Tekst: Terri Senior Foto: Ingvild Velsvik Mao og Charlotte er ildsjeler i Volda som utøver sitt frivillige engasjement på en litt annen måte en frivillige flest. Vi tar selv kontakt med både enkeltmennesker, lag og organisasjoner i lokalsamfunnet som vi tror vi kan hjelpe i hverdagen. Vi er blitt tatt godt imot i Volda og vil gi noe tilbake til bygda ved å vise at vi bryr oss, forteller Mao og Charlotte. Det er 6 år siden Mao og Charlotte kom til Volda. I dag er de godt integrert i den sunnmørske bygda, med fast jobb, et stort sosialt nettverk og et brennende frivillig engasjement. Vi er Røde Kors faddere for barn i Rwanda. Vi har begge foreldre som er fra Rwanda selv om vi selv har vokst opp i nabolandet Burundi, forklarer de. De kjenner godt forholdene til de fattige barna der. De mener det er en selvfølge at de stiller opp som faddere. Ved å sende et fast pengebeløp hver måned vet de at de er med på å sikre barna en trygg oppvekst. Hvorfor velger dere å støtte Røde Kors? Vi har selv observert på nært hold måten Røde Kors hjelper folk i Afrika på. Vi har tillit til at Røde Kors hjelper de som trenger det på en effektiv måte, uten å være partisk. I Afrika er Røde Kors et begrep som står for medmenneskelighet. Var dere frivillige i Burundi også? I Afrika er vel de aller fleste frivillige på en eller annen måte. Frivillighet har ikke nødvendigvis de organiserte formene den har i Norge, men utøves nok mer spontant. Alle hjelper den gamle dama i nabolaget, den syke onkelen eller en venn i nød. Problemet er ofte at ressursene ikke strekker til. Men alle prøver å passe på alle. Ved å hjelpe hverandre overlever man. På hvilken måte er dere frivillige i Volda? Vi stiller opp der det trengs. Det kan være som vakter på skianlegget om vinteren, eller på den internasjonale kvinnegruppen i regi av innvandrerkontoret. Ser vi nye ansikter i bygda går vi bort og presentere oss og spør om det er noe vi kan bistå med. Noen oppfatter kanskje denne fremgangsmåten som litt spesiell? Ja, noen kan være litt undrende til at vi gjør dette, men stort sett får vi positiv respons. Vi har blitt kjent med folk vi skaper nettverk. I Afrika sier vi at man aldri kan bli kjent med for mange. Det gjelder i Volda også! Har frivilligheten hjulpet dere å integrere dere? Absolutt! Ved å stille opp som frivillige har vi fått en inngangsbillett til det som virket som lukkede miljøer. Frivillighet er så absolutt en nøkkel til integrering. Dette er et budskap som vi gjentar til de kjedsommelige overfor andre med minoritetsbakgrunn i Volda. Vi håper vi kan være rollemodeller for andre som har flyttet hit uten nettverk sier de. Mao og Charlotte Navn: Alder: Jobb: Navn: Alder: Jobb: Mao Deogratias Mucocori 40 år Miljøarbeider i Volda Kommune Charlotte Ingabire 36 år Miljøarbeider i Volda Kommune Sivilistatus: Gift Aktuell som: Frivillige utenom de vanlige Hjelp barn - bli Røde Kors- fadder Som fadder bidrar du til at barn får mat, rent vann, skolegang og medisinsk hjelp. Og ikke minst får omsorg og beskyttelse i det som kan være en farlig og utsatt hverdag. Barna du hjelper er blant annet foreldreløse barn i Rwanda, HIV- smittede barn i Lesotho, jordskjelvrammede barn på Haiti, gatebarn i Colombia og utsatte barn i vårt naboland, Russland. Ved å gi et fast pengebeløp hver måned er du med på å sikre en trygg oppvekst for barna i deres nærmeste omgivelser. Fire ganger i året mottar du giverbrev med informasjon om prosjektene du støtter. Kontakt oss på eller telefon: (09-15). Les mer om Røde Kors Fadder på: rodekors.no/fadder Daaevn. 2, 6018 Ålesund Tlf Tlf Nedre Strandgt. 4 Pb. 408, 6001 Ålesund HARAM Hatlehol Produkter AS 6265 Vatne Tlf HAREID Spenncon AS Hjørungavåg, 6065 Hareid Tlf MOLDE Trondheim Kulde AS avd. Molde Tellusvn. 2, 6417 Bolsøya Tlf Advokatfirma Larhammer Aarseth AS Torget 2, 6413 Molde Tlf Oshaug Metall AS Grandfjæra 20, 6415 Molde Tlf Oskar Sylte Mineralvannfabrikk Eikremsvingen 1, 6422 Molde Tlf Anleggsgartner Ingvar Jonassen Huflakv. 14, 6412 Molde Tlf RAUMA Rødven Transport AS Bil Rauma Rødven, 6350 Eidsbygda Tlf Rørl. forr. Harald Sylte AS Romsdalsvn. 12, Tlf Notensgt. 14 Pb. 1301, 6001 Ålesund Tlf RAUMA Åndalsnes Bilverksted AS Øran Vest, Tlf Fax Tannlege Bjørn Brekken Vollan 7, Tlf Piccolo Mama Rosa Vollan 5, Tlf Anton Amundsen AS Storgt. 33, 6301 Åndalsnes Tlf Sentrum Bilverksted AS Øran Vest, Tlf STRANDA Breeze Farstad Svemorka, Tlf Økonsult AS Bankgt. 1, 6201 Stranda Tlf Slettvoll Møbler AS Skaffarv. 105, Tlf Teigen & Røyr Maskin AS Røyr, Tlf Brattvåg Mek Verksted AS Dalevn. 3, 3270 Brattvåg Tlf Videregående Skole Breivikvn. 5, 6018 Ålesund Tlf Tlf Moa Butikksenter, 6022 Ålesund Tlf Fax MØRE OG Å ROMSDAL AS Mercedes-Benz Peugeot Lerstadv. 525, 6018 Ålesund Tlf SYKKYLVEN L P Riksheim Treindustri 6220 Straumgjerde Tlf Handelsservice AS Vikøyra, Tlf ULSTEIN Vattøy Regnskap AS Onglasætra 18, 6065 Ulsteinvik Tlf Bucci Arkitektur og Design AS Gamlevn. 23, 6065 Ulsteinvik Tlf Vikebladet Vestposten AS Sjøgaten 29, 6065 Ulsteinvik Tlf Hatløy Catering AS Pb. 90, 6067 Ulsteinvik Tlf Conplan AS Kyrkjegt. 10, 6065 Ulsteinvik Tlf VANYLVEN Dragsund Asvo AS 6080 Gurskøy Tlf Nystøl & Fagerhol 6143 Fiskåbygd Tlf Ivar Aasen gt. 4, 6150 Ørsta Apotekerg. 9B, 6004 Ålesund Tlf ALT I FLATE TAK OG MEMBRANER Tlf: Fax: VANYLVEN Økonomi Consult AS Syvde, 6140 Syvde Tlf Vanylven Rekneskapslag Syvde, 6140 Syvde Tlf VESTNES Brastad Skipsservice AS Eikneset, 6391 Tresfjord Tlf Watermist AS Pb. 347, 6399 Vestnes Tlf VOLDA Tannlege Einar Bortveit Rådhusgt. 6 B, 6100 Volda Tlf PG Tilseth Maskin AS 6133 Lauvstad Tlf Jakob S. Bjørkedal Båtbyggeri Bjørkedalen, 6120 Folkestad Tlf Sunnmøre Regnskapssentral Hamnegt. 20, 6100 Volda Tlf Fax Teglverksvn. 10, Hasko Bil AS 6076 Moltustranda Tlf: Osholmen 5, Ålesund Tlf: VIRKSOMHET FLYKTNING ØRSKOG Jan Co Mek AS Lindsetvik, 6240 Ørskog Tlf Mob Braute Maskin AS 6240 Ørskog Tlf ØRSTA Moe og Ryste Trafikkskule Holmegt. 12, 6150 Ørsta Tlf Holen Sand og Grustak AS 6165 Sæbø Tlf Ing. Svein Nedreklepp AS Kongensg. 16, 6002 Ålesund Tlf Rico Bil AS Brusdalsv. 207, 6011 Ålesund Tlf Voldstad Management AS Klaus Nilsensgt. 4, 6003 Ålesund Tlf Eiendomsinvest Pb Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf Mob Asbjørn H Gjørtz Eiendom AS Buholmgt. 1, 6003 Ålesund Tlf Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

9 Vinn en praktisk hofteveske med førstehjelpsutstyr Løs vårt kryssord og send inn løsningen. Vi trekker ut en hovedvinner, som får en hofteveske med førstehjelpsutstyr, og to andre som får en førstehjelpspute fra Røde Kors. Send løsningsordet innen 15. august 2012 til: eller klipp ut kryssordet og send det til: Møre og Romsdal Røde Kors Daaevegen Ålesund Merk konvolutten: Kryssord Sommerkryssord Foto: Ragnhild Vatne Bø TIBE Svar: Navn: Adresse: Løsningsordet fra forrige nr: Vi gjør en forskjell Ønsker du å være medlem i Røde Kors? Som medlem i Røde Kors bidrar du til å opprettholde viktige omsorgs- og redningsoppgaver i ditt nærmiljø. Enkeltmedlem: Kr. 300,- Familiemedlem: Kr. 600,- Ungdom (13 25 år): Kr. 150,- Barn (0-12 år): Kr. 60,- Har du spørsmål vedrørende ditt medlemskap? Ta kontakt på telefon , eller e-post:

Ferie for alle. Magasin for Møre og Ro msdal Røde Kors N r. 1 - J u l i 2013. Prøv deg på vårt sommerkryssord. En av fire nordmenn er ensomme

Ferie for alle. Magasin for Møre og Ro msdal Røde Kors N r. 1 - J u l i 2013. Prøv deg på vårt sommerkryssord. En av fire nordmenn er ensomme Magasin for Møre og Ro msdal Røde Kors N r. 1 - J u l i 2013 Ferie for alle I et av verdens rikeste land øker likevel antall fattige barnefamilier. Over 800 barn og foreldre i vårt fylke har vært med Røde

Detaljer

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria TEMA: PÅ FLUKT magasinet 32012 Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria Spiller og lagrer musikk fra plater, kassetter, CD og radio til MP3-filer Lagrer musikk Spiller CD Spiller plater Spiller kassetter

Detaljer

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA NORDLAND 117 års erfaring i å bry seg NR. 2 - DESEMBER 2013 Hva vi kan by på: En porsjon håp - les mer side 3 Fast bidragsyter til julekampanjen - les mer side 3 Hvorfor

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

På lag med Røde Kors

På lag med Røde Kors avisa Røde Kors På lag med Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2012 Foto: Jorunn Høgeli Før handlet det om rus og kriminalitet. Nå handler det om familien, om jobben og om Røde Kors og fotball. Det er ingen skam

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

magasinet Helsearbeider i krig og konflikt TEMA: Papirløses helse LIV RÅD I LIBYA: SEN PÅSKE: HØY BEREDSKAP PANTO: VARMER

magasinet Helsearbeider i krig og konflikt TEMA: Papirløses helse LIV RÅD I LIBYA: SEN PÅSKE: HØY BEREDSKAP PANTO: VARMER TEMA: Papirløses helse magasinet SEN PÅSKE: HØY BEREDSKAP artistgalla på tv2: for Barn i nød PANTO: PENGER SOM VARMER 12011 LIV RÅD I LIBYA: Helsearbeider i krig og konflikt BLI RØDE KORS-FADDER! SE WWW.RODEKORS.NO

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

magasinet Redningsvesten redder liv TEMA: Trygg sommer Syria: Stadig flere trenger hjelp Malmø: krafttak for inkludering

magasinet Redningsvesten redder liv TEMA: Trygg sommer Syria: Stadig flere trenger hjelp Malmø: krafttak for inkludering TEMA: Trygg sommer magasinet Syria: Stadig flere trenger hjelp Malmø: krafttak for inkludering Anne Meklenborg: pionér innen psykisk førstehjelp 22012 Foto: Rebecca Jafari Redningsvesten redder liv Melvær&Lien

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

RØDE KORS MAGASINET 02-2015

RØDE KORS MAGASINET 02-2015 RØDE KORS MAGASINET 02-2015 Risikerer livet over Middelhavet SIDE 14-15 Konflikten i Syria SIDE 24-25 Nepal: DA NEHAS (8 ÅR) VERDEN RASTE 2 RØDE KORS MAGASINET 0215 150 VEIER TIL ET VARMERE SAMFUNN I 150

Detaljer

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Hjelpekorpset i sving igjen

Hjelpekorpset i sving igjen Rogaland Røde Kors m/flekkefjord by Årgang 20. Nr. 1 mai 2007 Hjelpekorpset i sving igjen I denne utgave Leksehjelp på biblioteket side 3 Milliongave til snøscootere side 4 Disse jentene, Åsa Klungland

Detaljer

magasinet Jaget fra sine hjem PAKISTAN:

magasinet Jaget fra sine hjem PAKISTAN: NR 2/2009 88. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker våre medlemmer en god sommer! magasinet MARRTI AHTISAARI: Nøytral er ikke det samme som passiv JUBILEUM: 150 år siden Røde Kors ble stiftet FLYKTNINGGUIDE:

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes Aktuelt: Verving og grasrot magasinet Urban fattigdom: Storbyene sliter Haiti: kolera rammer jordskjelvofrene opplæring: bamselegen med syskrinet 42010 Kronprinsesse Mette-Marit om: å bli sett møter med

Detaljer

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2013 Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

bladet Storsamling 2012 Vi ønsker å være rause! Rugby på hjul TRINE SLO TILBAKE: Cyberfighteren fra Hurdal Se side 6 Nr. 3 2012 58.

bladet Storsamling 2012 Vi ønsker å være rause! Rugby på hjul TRINE SLO TILBAKE: Cyberfighteren fra Hurdal Se side 6 Nr. 3 2012 58. CP bladet Nr. 3 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Storsamling 2012 se side 12 Vi ønsker å være rause! se side 16 Rugby på hjul se side 30 TRINE SLO TILBAKE: Cyberfighteren fra Hurdal

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen!

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen! favn Kristent Pedagogisk Forum 1/2010 Årgang 30 verdier t r o d a n n i n g oppvekst 4 t e m a s k o l e n o g b a r n e h a g e n i m ø t e m e d b a r n o g u n g e i k r ise Hva gjør vi når krisen rammer?

Detaljer

magasinet Det mest meningsfulle jeg har gjort Thorvald Stoltenberg går av etter ni år som president i Røde Kors.

magasinet Det mest meningsfulle jeg har gjort Thorvald Stoltenberg går av etter ni år som president i Røde Kors. NR 3/2008 87. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker alle våre medlemmer en fargerik høst! magasinet GEORGIA: Røde Kors raskt på plass for å hjelpe ASYLMOTTAK: Aktivitetstilbud for asylsøkere ILDSJELEN: Nyvalgt

Detaljer

Samarbeid er den rette vei

Samarbeid er den rette vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2012 Samarbeid er den rette vei Moteoppvisning mot ensomhet Første helg i mai var det moteoppvisning på Henris Kafé. Det var tredje gang at Henris kafé ble brukt

Detaljer

Våre humanitære møteplasser i Vestfold

Våre humanitære møteplasser i Vestfold Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 27. årg. Nr. - 1-2013 Røde Kors husene Våre humanitære møteplasser i Vestfold Røde Kors i Re Les mer på side 2. Røde Kors i Svelvik Les mer på side 3. Røde Kors i Tønsberg

Detaljer

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 05.2011 ETTER TERROREN DE DELTOK I DEN STØRSTE REDNINGSAKSJONEN I NORGE I FREDSTID. MØT FEM AV DEM SOM TOK SEG AV LEVENDE OG DØDE. SIDE 8 23 PIONÉRKVINNE

Detaljer

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10 annonseinnstikk UtGitt av MeDiaPLanet EN HJELPENDE HÅND 1.UTGAVE DESEMBER 2007 ENGASJEMENT SOM MONNER Les mer side 5 RESEPT MOT ENSOMHET Les mer side 10 NÅR FLASKA STYRER Les mer side 17 Les mer side 12

Detaljer